Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10"

Transkript

1 Brugervejledning

2

3 Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke, især i længere tid. Du skal sænke din musikafspillers lydstyrke, før du tilslutter høretelefonerne for at undgå høreskader. Når du har taget høretelefonerne på, kan du øge lydstyrken gradvist, indtil du har en behagelig lydstyrke. Lydstyrken måles i decibel (db). Enhver udsættelse for en lydstyrke på 85 db eller derover kan medføre gradvist tab af hørelsen. Under brug skal du være opmærksom på, at et tab af hørelsen afhænger af lydstyrken over tid. Jo højere lydstyrken er, desto kortere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den. Jo svagere lydstyrken er, desto længere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den. Vær ansvarlig: Vær opmærksom på dine (akustiske) omgivelser, når du bærer dine høretelefoner og lytter til musik eller radio. Når du bærer høretelefonerne, skal du undgå en farlig adfærd, som kan være årsag til en ulykke for dig selv eller andre (fodgænger, motorcyklist, bilist, cyklist) eller forårsage materielle skader. Parrot påminder dig om, at det er strengt forbudt at bære høretelefoner, når du kører i bil. Parrot råder dig ligeledes til at lade være med at lytte til musik eller radio med dine høretelefoner, når du cykler, løber på løbehjul eller bruger ethvert andet befordringsmiddel, for hvilket det ikke er obligatorisk at bære hjelm. Parrot frasiger sig ethvert ansvar, hvis du vælger at tilsidesætte disse advarsler. Første ibrugtagning... Side 1 Musik... Side 4 Parrot Audio Suite... Side 6 Telefon... Side 7 Fejlfinding... Side 9 Generelle oplysninger... Side 10

4 Første ibrugtagning Emballagens indhold Parrot ZIK 2 Batteri 3 Jack / jack kabel 4 USB/mini-USB kabel 5 Transportlomme 5 1

5 Batteri For at sætte batteriet i, skal du løfte den magnetiske skal på venstre øreklap op og sætte batteriet ind i rummet, der er forudset til det. Inden første ibrugtagning skal Parrot ZIK være ladet helt op. Det gør du ved at forbinde Parrot ZIK med en PC ved hjælp af USB / mini-usb kablet. Lysdioden ved siden af mini-usb stikket tænder for at angive, at opladningen sker. Når opladningen er slut, lyser lysdioden hvidt. Når batteriet er tomt, kan du stadig bruge Parrot ZIK til at høre musik, hvis din musikafspiller er tilsluttet ved høretelefonerne via jack/jack kablet. Til gengæld er telefon-funktionerne og overførslen af musik via Bluetooth, lydeffekter samt berøringsfølsomme kommandoer ikke mere tilgængelige. Tænding / slukning af Parrot ZIK Tryk på tasten for at tænde / slukke for produktet. Du kan også bruge høretelefonerne, uden at tænde for dem. Du kan i så fald bruge Parrot ZIK til at høre musik, hvis din musikafspiller er tilsluttet ved høretelefonerne via jack/jack kablet. Til gengæld er telefon-funktionerne og overførslen af musik via Bluetooth, lydeffekter samt berøringsfølsomme kommandoer ikke mere tilgængelige. Justering af høretelefonerne Juster bøjlen uden at forcere, således at øreklapperne sidder godt over ørerne, og sæt dernæst høretelefonerne på ved hjælp af bogstaverne, som skelner mellem venstre (L) øreklap og højre (R) øreklap. Disse bogstaver sidder på bøjlen. 2

6 Downloading af Parrot Audio Suite applikationen Gå ind på App Store SM eller Android TM Market og download Parrot Audio Suite applikationen. Bluetooth tilslutning Før du bruger Parrot ZIK sammen med din Bluetooth telefon eller musikafspiller, skal du parre (forbinde) de to enheder. Når de to enheder har registreret hinanden, er det ikke længere nødvendigt at udføre denne handling. 1. På din Bluetooth telefon eller musikafspiller, start en søgning efter perifere Bluetooth enheder. 2. Vælg «Parrot ZIK». 3. Indtast «0000» på din telefon eller musikafspiller, hvis den beder dig om det. Afhængig af din telefonmodel vil du muligvis ikke blive bedt om at indtaste PIN-kode. Når din telefon er parret med Parrot ZIK, vil forbindelsen automatisk blive oprettet mellem de to enheder, hver gang du tænder Parrot ZIK. Det er ikke muligt at forbinde flere enheder samtidigt med Parrot ZIK. Bemærk: Hvis din telefon har NFC-funktion, kan du også foretage parringen ved at berøre venstre høretelefon på Parrot ZIK med din telefon. 3

7 Musik Bemærk: Sættets touch-panel sidder på højre høretelefon. Forbind Parrot ZIK med lydkilden Forbind det medfølgende jack/jack kabel med højre høretelefon på Parrot ZIK og forbind den anden ende med din musikafspiller. Hvis din Bluetooth telefon / musikafspiller understøtter Bluetooth A2DP-profilen, kan du ligeledes sende musikken via Bluetooth til din Parrot ZIK. Det gør du ved at forbinde din enhed med musikafspilleren og dernæst starte afspilningen af et sangnummer. Lydstyrke Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken. Næste / forrige Hvis din musikafspiller er forbundet med Parrot ZIK via Bluetooth: Glid fingeren bagud på touch-panelet for at vende tilbage til det forrige sangnummer. Glid fingeren fremad på touch-panelet for at gå videre til det næste sangnummer. 4

8 5 Pause / Play Tag høretelefonerne af eller tryk på touch-panelet for at sætte musikken på Pause. Tag høretelefonerne på eller tryk på touch-panelet igen for at genstarte afspilningen.

9 Parrot Audio Suite Aktiv støjreducering Du kan bruge applikationen Parrot Audio Suite til at aktivere / deaktivere aktiv støjreducering. Parrot Concert Hall effekt Med Parrot Concert Hall effekten kan du høre musikken foran dig som under en koncert. Denne effekt aktiveres og styres via Parrot Audio Suite applikationen. Rør ved en af de 4 zoner for at vælge den virtuelle koncerts dimension og fornemmelsen af lydens dybde. Rør ved pilene for at indstille højtalernes retning og dermed lydens udvidelse. Brug af equalizer Equalizeren giver dig mulighed for at indstille lydfrekvensen. Indstil bas, medium og diskant-frekvenserne efter behag ved hjælp af de tilsvarende cursorer fra venstre til højre. Du kan vælge mellem de forskellige forhåndsindstillinger (f.eks.: Flat, Deep, Rock ) for at tilpasse frekvensen efter den musikgenre, du lytter til. 6

10 Telefon Modtagelse af et opkald Et indgående opkald angives ved en ringetone. Hvis du ønsker at acceptere dette opkald, skal du røre ved touchpanelet. Hvis du ønsker at afvise dette opkald, skal du trykke på touch-panelet i 2 sekunder. Bemærk: Hvis du ikke bruger høretelefonerne eller hvis du tager høretelefonerne af, når opringningen sker, stilles opkaldet om til din telefon. Brug under et opkald Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken under en samtale. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken under en samtale. Lydstyrken gemmes til de efterfølgende samtaler. Tag Parrot ZIK af for at stille en samtale om til din telefon under en samtale. Tryk på touch-panelet for at lægge på. 7

11 Dobbelt opkald Parrot ZIK giver dig mulighed for at styre to opkald samtidigt på betingelse af, at din telefon har denne funktion. Tryk på touch-panelet for at acceptere det andet opkald. Det første opkald stilles automatisk i venteposition. Tryk på touch-panelet i 2 sekunder for at afvise det andet opkald. Du kan også afvise dette opkald fra din telefon. Glid din finger fremad eller tilbage på touch-panelet for at skifte mellem de to samtaler. 8

12 Fejlfinding Genopstart Hvis der opstår et problem, kan du genstarte Parrot ZIK ved at tage batteriet ud. Opdatering Du kan hente den sidste nye opdatering gratis på vores websted under rubrikken Support og installere opdateringen ved at forbinde Parrot ZIK med din computer via det medfølgende USB / mini-usb kabel. Disse opdateringer gør det muligt at forbedre produktets kompatibilitet. For yderligere informationer. For at indhente yderligere oplysninger eller kontakte teknisk support, gå ind på vores websted com, rubrik Support. 9

13 Generelle oplysninger Sikkerhedsoplysninger Hvis brugeren lytter til en walkman i længere tid ved fuld effekt, kan det beskadige ørerne. Dette produkt må ikke adskilles, åbnes, kastes mod en forhindring, presses sammen, foldes eller deformeres, gennemhulles eller rives i stykker. Foretag ikke ændringer på batteriet, før ikke genstande ind i batteriet, dyp det ikke ned i eller lad det ikke blive overstænket med vand eller andre væsker, udsæt det ikke for ild eller overdreven varme, inklusiv svejsejern, eller læg det ikke ind i en mikrobølgeovn. Batteriet må kun bruges sammen det specificerede opladningssystem af fabrikanten. Kortslut ikke batteriet ved hjælp af metalgenstande eller ledere, forbind ikke batteriets to klemmer med hinanden. Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri af samme type og med samme egenskaber. Brug af et ikke overensstemmende batteri kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer. Kast hurtigt det brugte batteri bort i henhold til fabrikantens / leverandørens anvisninger. En forkert brug af batteriet kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer. Hvis batteriet bruges af børn, skal de være under opsyn Garanti Parrot produkterne er dækket af en 1-års garanti fra købsdatoen, hvad angår reservedele og reparation, med mindre produktet er blevet ændret, og ved præsentation af et bevis for køb (dato og sted for køb samt produktets serienummer) hos forhandleren eller direkte hos Parrot. Garantien dækker ikke opdatering af software indbefattet i Parrot produkter med Bluetooth mobiltelefoner beregnet til regnskabsføring, indhentning af data, udvendig beskadigelse af produktet på grund af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forårsaget af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke ansvarlig for opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport eller reparation. Et produkt, der viser sig ikke at være fejlbehæftet, vil blive returneret til afsenderen, som vil få tilsendt en regning for udgifter til behandling, kontrol og transport. 10

14 Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt(elektrisk og elektronisk udstyr) Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elek-tronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Ændringer Forklaringerne og specifikationerne i denne guide er kun vejledende og kan blive ændret uden forudgående varsel. De anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne guide er blevet udarbejdet med største omhu i den hensigt at give dig den mest nøjagtige information. Parrot kan dog ikke drages til ansvar for konsekvenserne af fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser eller utilsigtet tab af data, som direkte eller indirekte er et resultat af brugen af informationen heri. Parrot forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden forpligtigelse til at underrette brugerne herom. Da vi konstant bestræber os på at opgradere og forbedre vores produkter, kan det produkt, du har købt, være lidt forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfældet, kan der fås en senere udgave af denne guide i elektronisk format på Parrots website Copyright Copyright 2012 Parrot. 11

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım

Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım kılavuzu Краткое руководство по эксплуатации Parrot ASTEROID

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger...7 2.1 Læs Sikkerhedshåndbogen...7 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...7

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere