International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN JUN 2012 CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897"

Transkript

1 International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN JUN 2012 CVR:

2 CEO-letter Trifork i et internationalt perspektiv Triforks ledelse finder de opnåede resultater for første halvår af 2012 acceptable. Den samlede omsætning blev på DKKm 101,1, hvilket er på linie med den forventede vækst, og EBITDA-resultatet endte på DKKm 13,3. Efter et godt år i 2011 hvor selskabets balance og frie cash-flow blev styrket - er Trifork nu godt på vej i sin internationale vækst. Omkring en trediedel af omsætningen kommer nu fra internationale aktiviteter, og vi forventer en yderligere vækst i 2012 og Triforks opkøb af den Hollandske software udviklingsvirksomhed Orange11 i starten af juli 2012 har yderligere intensiveret den internationale vækst. I Orange11 har vi fundet en virksomhed med det samme mindset som Trifork og med solide rødder i den agile tilgang til softwareudvikling. Vi tror på, at Trifork sammen med Orange11 kan bringe udviklingen til nye højder i forhold til at fastholde en stærk position indenfor udvikling af applikationer til mobile enheder. Trifork er nu repræsenteret med kontorer i 7 lande: Danmark, Schweiz, Sverige, England, Holland, Polen og USA. Det oprindelige mål for 2012 var at opnå 25% af den samlede omsætning fra internationale aktiviteter. Baseret på udviklingen i løbet af det første halvår af 2012, er dette mål nu øget til, at minimum 35% af den samlede omsætning i 2012 skal komme fra internationale aktiviteter. I de næste to år skal der arbejdes hårdt på at integrere og optimere vores organisation, sådan at den bliver fastholdt som en positiv oplevelse for vores medarbejdere, kunder og investorer. Vi ser et stort synergi-potentiale i forbindelse med samarbejde imellem vores kontorer, men samtidigt vil vi gerne sikre, at hvert kontor kan bevare sine egne særpræg, dynamik og spidskompetencer. For at nå dette mål mener vi, at hvert kontor maksimalt skal være 100 medarbejdere. I Aarhus er det første skridt taget i denne retning og i andet halvår af 2012 deles organisationen derfor på to lokationer. UDVIKLING OG FORVENTNINGER TIL 2012 Mobile Ud over at bygge avancerede mobile løsninger til den finansielle sektor har vores mobile team nu også bevist, at vi kan levere komplekse løsninger til både sundheds- og industrisektorerne. Agile I den første halvdel af 2012 er der investeret betydelige ressourcer i en udvidelse af de internationale aktiviteter. Det er altid dyrt at opbygge nye markeder, men vi har haft succes med dette og nye konferencekoncepter og lokationer er således blevet identificeret og implementeret. Allerede i indeværende regnskabsår tegner de nye konferencer til at blive en succes. Cloud Anvendelsen af Cloud-teknologi er stigende, og det har været muligt for Trifork at udnytte komponenter og ekspertviden på tværs af en lang række projekter i ind og udland og på tværs af den offentlige sektor til telekom og industrisektorene. I Trifork koncernen ser vi gode markedsmuligheder i den resterende del af 2012 og vi fastholder derfor vores finansielle målsætninger for året samt de operationelle målsætninger i forhold til internationalisering og styrkelse af vores globale position. Jørn Larsen CEO, Trifork 2

3 Indhold Ledelsesberetning 02 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Forventninger og forudsætninger i Påtegninger 14 Mobile 16 Agile 18 Cloud Koncernregnskab 20 Indhold / Noteoversigt 21 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 24 Egenkapitalsopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse 26 Noter

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal for koncernen DKK Omsætning Bruttoresultat Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Periodens totalindkomst Balance ultimo perioden Langfristet aktiver Kortfristet aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer Pengestrøm fra finansiering Årets nettopengestrøm Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin 53,1% 59,7% 56,9% EBITDA-margin 13,1% 16,2% 16,2% Overskudsgrad (EBIT-margin) 9,6% 11,4% 11,3% Egenkapitalandel 43,8% 49,7% 45,1% Egenkapitalforrentning 12,4% 13,6% 30,1% Afkastningsgrad 7,5% 8,9% 15,6% Gennemsnitligt antal ansatte Aktiebaserede nøgletal Udbytte % 0% 0% 40% Udbytte i DKK Udbytte i DKK pr. aktie - - 0,35 Resultat i DKK pr. aktie (EPS Basic) 0,39 0,38 0,96 Udvandet resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 0,35 0,36 0,90 Indre værdi i DKK pr. aktie 3,62 2,72 3,64 Antal aktier (DKK 1.000) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner side 49 i selskabets årsrapport for

5 Første halvår i hovedtræk Finansiel udvikling i første halvår 2012 Trifork har i første halvår af 2012 indfriet sine vækstmål med en omsætning på DKKm 101,1. Dette svarer til en vækst på 33% i forhold til samme periode i EBITDA-resultatet for perioden blev på DKKm 13,3 svarende til en EBITDA-margin på 13,1%. Resultatet ligger i den lave ende af forventninger, men vurderes som acceptabelt med en forbedring på 8,2% i forhold til samme periode i 2011 EBIT-resultat blev på DKKm 9,7 i første halvår 2012, svarende til en EBIT-margin på 9,6% og en fremgang på 12,1% i forhold samme periode sidste år. Resultatet før skat er opgjort til DKKm 8,7 i første halvår 2012, hvilket er på samme niveau som i første halvår Resultatet efter skat blev på DKKm 7,1 i første halvår 2012, hvilket er en forbedring på 6,8% i forhold til samme periode Egenkapitalen er pr. 30. juni 2012 opgjort til DKKm 65,2, svarende til en soliditet på 43,8%. I første halvår af 2012 udgjorde Triforks omsætning i udlandet 32% af koncernens samlede omsætning. Dette overstiger koncernens mål om en andel på 25% i Omsætningen pr. medarbejder er opgjort til DKKm 0,714, hvilket er på samme niveau som i Koncernens omsætningfordeling på A, B og C omsætning blev i det første halvår 2012 på: A (32%), B (40%) og C (28%) Hovedbegivenheder I den første halvdel af 2012 har der primært været fokus på at udvikle nye forretningsmuligheder indenfor de forskellige forretningsområder, og der er blevet investeret tid og penge i at styrke platformen for den fremtidige vækst. Som et resultat af dette er den opnåede EBITDA-margin i perioden under den forventede margin for året, hvilket dog forventes udlignet i andet halvår af Triforks internationaliseringsstrategi har vist sine tydelige resultater allerede i det første halvår af 2012 med en international omsætningsandel på over 30% af koncernens samlede omsætning. Koncernen har nu kontorer i både Danmark, Schweiz, England, Holland, Sverige, Polen og USA. I første halvår af 2012 er der blevet investeret betydelige ressourcer i opbygningen af de kommende års konferencer. Gevinsterne fra disse aktiviteter forventes at komme i andet halvår af 2012 samt i To af de største konferencer med de bedste indtjeningsmarginer gennemføres i løbet af andet halvår I juli 2012 indgik Trifork en aftale om overtagelsen af det Hollandske software udviklingsselskab Orange11 og har nu tilføjet endnu et land til koncernens internationale tilstedeværelse. Resultaterne fra Orange11 vil få fuld effekt i andet halvår af Selskabets aktiviteter er primært koncentreret indenfor Cloud-segmentet. Med erhvervelsen af den sidste del af Trifork Projects Copenhagen A/S i juli 2012, har Trifork nu fået en endnu bedre basis for den videre udvikling af dette selskab. Dette selskabs primære aktiviteter er indenfor Mobile-segmentet. Forventninger til 2012 Trifork forventer i 2012 at øge omsætningen med over 30% i forhold til 2011 og nå en samlet omsætning i koncernen på DKKm 230. Dette er en opjustering af de oprindeligt udmeldte mål om at nå en samlet omsætning på DKKm 215. Opjusteringen blev annonceret i selskabsmeddelelse 9/2012. Trifork forventer i 2012 at nå et EBITDA-resultat på DKKm 36, svarende til en vækst på 32% i forhold til Dette er en opjustering af de oprindeligt udmeldte mål om at nå et EBITDA-resultat på DKKm 34. Forventningerne er baseret på en fastholdelse af en EBITDA-marginen på 16%. Opjusteringen blev ligeledes annonceret i selskabsmeddelelse 9/2012. Trifork har opjusteret sit internationale mål om en omsætningsandel på 25% til nu 35% af koncernomsætningen.. Trifork forventer at øge omsætningen pr. medarbejder med minimum 10% i forhold til Trifork har et mål om at realisere en ABC-omsætningsfordeling på: A (40%), B (40%) og C (20%). FØRSTE HALVÅR I HOVEDTRÆK 5

6 Finansiel udvikling FINANSIEL UDVIKLING Triforks ledelse finder de opnåede resultater for første halvår af 2012 acceptable. Den opnåede koncernomsætning på DKKm 101,1 er på linie med den forventede vækst. EBITDA-resultatet på DKKm 13,3 er ligeledes acceptabelt, og koncernen forventer at være i stand til at indfri målene for året med en samlet omsætning på DKKm 230 og et EBITDA-resultat på DKKm 36. Udvikling i omsætning Trifork opnåede i første halvår af 2012 en omsætning på DKKm 101,1. Dette svarer til en vækst på 33% set i forhold til samme periode i 2011, hvor selskabet realiserede en omsætning på DKKm 75,8. Omsætningen for det første halvår er over de oprindelige estimater og lever op til de senest opdaterede forventninger om at nå en samlet omsætning for 2012 på DKKm 230. Dette svarer til en samlet vækst på 32% i forhold til virksomhedens generelle ønsker om at nå en omsætningsvækst på 15-25% pr. år. Omsætningen for Q var på DKKm 45,5 i forhold til DKKm 54,6 i Q I og med at flere af de største konferencer gennemføres i Q1 er det udtryk for sæsonsvingning. International vækst Trifork har i 2012 en ambition om at nå en væsentlig vækst i de udenlandske aktiviteter. Det oprindelige mål var at 25% af koncernens samlede omsætning i 2012 skulle komme fra udenlandske aktiviteter. Efter et første halvår med vækst på flere af de internationale konferencer, opstart af nye udenlandske projekter med leverancer af mobile applikationer til internationale virksomheder samt effekten fra investeringen i selskabet Erlang Solutions Ltd., er dette blevet mere end indfriet. Ud af den samlede omsætning for den første halvdel af 2012 stammer 32% fra internationale aktiviteter. Koncernen forventer at disse aktiviteter vil udvikle sig yderligere i løbet af den resterende del af 2012 og opjusterer derfor sine forventninger til, at disse aktiviteter vil udgøre minimum 35% af årets samlede omsætning Kvartalsvis omsætningsudvikling OMSÆTNING / KVARTAL DKK Q Q Q OMSÆTNING DKK Q Q Q Omsætningsudvikling pr. halvår Omsætningsfordeling ind- og udland 32% Internationalt OMSÆTNING H H H H H H % Danmark 6

7 Omsætning fordelt på segmenter Mobile har haft fremgang både i Danmark og internationalt. I den første halvdel af 2012 bidrog segmentet med 31% af koncernens samlede omsætning. De væsentligste projekter ligger stadig indenfor udvikling af applikationer til mobile enheder. Omsætningen i Mobile blev på DKKm 31,1 i første halvår 2012 mod 27,3 i 2011, svarende til en stigning på 14%. Agile har haft fremgang specielt på de internationale aktiviteter. Omsætningen i første halvår 2012 er opgjort til DKKm 19,1 mod DKKm 15.8 i 2011, svarende til en stigning på 21%. Agile udgjorde 19% af koncernens halvårsomsætning. Cloud nåede i perioden en samlet omsætning på DKKm 50,5, hvilket er en stigning på 58% i forhold til den samme periode i 2011, hvor der blev realiseret DKKm 32,0. En væsentlig andel af væksten kommer fra internationale aktiviteter i Erlang Solutions. Specielt projekter med anvendelse af Riakteknologierne er i vækst. Omsætningen svarer til 50% af koncernens samlede omsætning. Omsætning pr. medarbejder Trifork opnåede i den første halvdel af 2012 en omsætning pr. medarbejder på DKKm 0,714, hvilket er på samme niveau som i Resultatet er skabt på trods af, at der i 2012 har været væsentlige aktiviteter i forbindelse med indkøring af nye enheder i koncernen. Ledelsen forventer, at det videre arbejde med de nye enheder kan skabe grobund for en positiv fremtidig udvikling på dette område. Det forventes stadig, at selskabet i 2012 vil være i stand til at øge omsætningen pr. medarbejder med 10% i forhold til A-, B- og C omsætning Triforks vurderer, at omsætningen i første halvår af 2012 var sammensat af 32% fra kategori A (produkter og services), 40% fra kategori B (strategiske kunder og projekter) og 28% fra kategori C (nye kunder/mindre projekter). Målet for 2012 er at opnå en kombination på: A (40%), B (40%) og C (20%). FINANSIEL UDVIKLING Omsætningsfordeling segmenter 19% Agile 31% Mobile Halvår omsætning pr. medarbejder OMSÆTNING / MEDARB. DKK OMSÆTNING H % Cloud 546 H H H H H

8 FINANSIEL UDVIKLING Udvikling i EBITDA Trifork opnåede i første halvår 2012 et EBITDA-resultat på DKKm 13,3. Sammenlignet med samme periode 2011 steg resultatet således med 8,2%. Udviklingen i EBITDA-marginen fra 16,2% i første halvår 2011 til 13,1% i første halvår 2012 dækker over de særlige omkostninger i forbindelse med indkøringen af de nye enheder samt en række investeringer i yderligere positionering af alle tre segmenter. Rentabiliteten forventes forbedret i andet halvår EBITDA-resultatet i Q1 er traditionelt positivt påvirket af indtjeningen fra nogle af de veletablerede konferencer og ligger derfor som oftest over resultaterne fra Q2. Mobile opnåede et EBITDA-resultat på DKKm 5,0 svarende til en EBITDA-margin på 16,2%. Tilbagegangen i forhold til 2011-resulatet på DKKm på 6,1 dækker over en række strategiske investeringer i konceptuelle proofs og mobile løsninger baseret på helt nye databaseteknologier. Agile opnåede et EBITDA-resultat i første halvår 2012 på DKKm 0,6 mod DKKm 0,8 i EBITDAmarginen er tilsvarende opgjort til 3,3% mod 5,3%. De ekstra ressourcer der er brugt på at bygge platformene for de nye internationale konferencer i Berlin, Zürich og Amsterdam har været med til at sænke EBITDA-marginen for perioden, men ses som en investering i den fremtidige forretning indenfor dette område. Cloud opnåede et EBITDA-resultat i første halvår 2012 på DKKm 8,0, hvilket kan sammenlignes med DKKm 5,2 i samme periode sidste år. EBITDA-marginen er i perioden faldet fra 16,3% til 15,8%. Udviklingen er tilfredsstillende taget i betragtning af, at en væsentlig del af omsætningen er genereret i udenlandske enheder, hvor marginerne endnu ikke er helt på niveau med de danske. Det vurderes, at der er væsentlige muligheder for i fremtiden at kunne optimere indtjeningsmarginerne på de internationale markeder. Udvikling i EBIT I den første halvdel af 2012 realiserede Trifork et EBIT-resultat på DKKm 9,7, hvilket er en stigning på 12% i forhold til den samme periode i 2011, hvor det realiserede resultat var på DKKm 8,6. Resultatet for det første halvår af 2012 svarer til en EBIT-margin på 9,6% i forhold til 11,4% for den samme periode i Kvartalsvis udvikling i EBITDA EBITDA / KVARTAL DKK De ordinære afskrivninger i perioden var på DKKm 3,6 hvilket er i samme niveau som i første halvår af Q Q Q Q Q Q EBITDA DKK EBITDA pr. halvår EBIT DKK EBIT pr. halvår H H H H H H H H H H

9 Omkostningsniveau Triforks største aktiv er medarbejderne og personaleomkostningerne er Triforks største udgiftspost. I første halvår 2012 var der gennemsnitligt 142 medarbejdere ansat mod 105 i samme periode I forbindelse med erhvervelsen af Erlang Solutions blev antallet af medarbejder udvidet med 33 fuldtidsansatte. De samlede personaleomkostninger i 1. halvår 2012 er opgjort til DKKm 40,9 mod DKKm 32,9 i samme periode Personaleomkostningerne pr. medarbejder er således faldet med 9,2% i det første halvår af 2012 i forhold til samme periode i Personaleomkostningerne pr. omsætningskrone er i første halvår 2012 opgjort til 40% mod 60% i samme periode Triforks internationale vækst har været den primære drivfaktor til denne positive udvikling. Resultat før skat I første halvår af 2012 opnåede Trifork et samlet resultat før skat på DKKm 8,7 hvilket kan sammenholdes med DKKm 8,8 for tilsvarende periode i Udviklingen i finansnetto fra DKKm 0,2 til DKKm -0,9 dækker over kursreguleringer samt renteudgifter i forbindelse med investeringskreditter. Periodens resultat Triforks resultat efter skat er opgjort til DKKm 7,1 for første halvår 2012, hvilket svarer til en stigning på 6,8% i forhold til samme periode i 2011, hvor der blev realiseret DKKm 6,6. Resultatet svarer til resultat pr. aktie på DKK 0,39 (EPS Basic) og et udvandet resultat pr. aktie på DKK 0,35 (EPS-D). DKKm 0,73 af det opnåede resultat for første halvår af 2012 tilhører minoritetsinteresser. Resultatet giver en samlet forrentning af egenkapitalen på 12,4% samt en afkastningsgrad på 7,5%. Begge niveauer betragter ledelsen som acceptable. FINANSIEL UDVIKLING Resultat før skat pr. halvår RESULTAT FØR SKAT DKK Periodens resultat RESULTAT EFTER SKAT DKK H H H H H H H H H H

10 FINANSIEL UDVIKLING Balance og egenkapital Den samlede balance udgjorde DKKm 130 pr mod DKKm 97,6 pr Stigningen kan primært henføres til de gennemførte opkøb og findes beskrevet i selskabets årsrapport for IMMATERIELLE AKTIVER Den regnskabsmæssige værdi af de immaterielle aktiver er i første halvår af 2012 faldet med DKKm 2,3 fra DKKm 41,7 til DKKm 39,4. Faldet er sket på baggrund af ordinære afskrivninger på produktudvikling (DKKm 1,6) samt på goodwill (DKKm 0,7). Der er ikke aktiveret udviklingsomkostninger i perioden. Den samlede balance for færdige udviklingsprojekter udgør pr DKKm 9,8. MATERIELLE AKTIVER De materielle anlægsaktiver er i første halvår af 2012 faldet med DKKm 0,6 fra DKKm 7,0 til DKKm 6,4. Dette er sket på baggrund af ordinære afskrivninger på godt DKKm 1,0 samt anskaffelse af nye aktiver på DKKm 0,4. IGANGVÆRENDE ARBEJDER Igangværende arbejder udgjorde pr DKKm 4,8, hvilket er en stigning på DKKm 2,2 i løbet af første halvår af Beløbet betragtes som i den øvre del af normalen og stigningen som en periodevis udsvingning. Beløbet dækker over udført projektarbejde på igangværende projekter, der på balancedagen endnu ikke var faktureret. Det forventes at nedbringe niveauet i løbet af andet halvår af TILGODEHAVENDER FRA SALG Debitortilgodehavender udgjorde pr DKKm 36,9. Dette er en stigning på DKKm 2,3 siden ultimo På trods af Triforks øgede aktivitetsniveau vurderes det, at niveauet på balancedagen ligger ca % over det normale niveau. Årsagen til dette findes i to større projekter, hvor den endelige faktureringsplan først kom sent på plads og derfor stod som udestånde på balancedagen. Det forventes at nedbringe niveauet i løbet af andet halvår af LIKVIDE BEHOLDNINGER Triforks likvide beholdning udgjorde pr DKKm 15,1, hvilket er DKKm 1,4 mindre end ultimo Ud over den likvide beholdning havde Trifork pr en uudnyttet trækningsret på DKKm 2,2. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgjorde DKKm 65,2 pr , hvilket er et fald på DKKm 0,3 i forhold til ultimo Egenkapitalen er i første halvår af 2012 blevet forrentet med 12,4% mod 13,6% i samme periode i Det er koncernens mål at øge denne forrentning yderligere. Egenkapitalandelen er pr på 43,8%. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgjorde pr DKKm 7,7, hvilket er et fald på DKKm 1,2 siden ultimo De væsentligste ændringer i perioden er tilbagebetaling af et lån på DKKm 0,8 samt en korrektion på earn-out betaling fra opkøbet af ejerandele i Erlang Solutions på DKKm 0,4. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgjorde pr DKKm 57,1, hvilket er en stigning på DKKm 4,5 siden ultimo Gæld til kreditinstitutter udgjorde DKKm 18,8 ud af de samlede forpligtelser. 10

11 Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra primær drift før ændringer i driftskapital blev i første halvår af 2012 på DKKm 13,3 hvilket var en forbedring på DKKm 1,0 i forhold til samme periode i Ændringer i driftskapitalen har dog haft en negativ effekt. Dette er primært på baggrund af, at både igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg på balancedagen lå i den høje ende af normalen. De øvrige udsving betragtes som normale. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde således i første halvår af 2012 DKKm 3,5 mod DKKm 11,2 i samme periode af Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde i perioden DKKm -0,4 mod DKKm -13,3 i samme periode i Ud over investeringer i enkelte materielle anlægsaktiver har der ikke været nogen investeringsaktivitet i første halvår af I 2011 var perioden præget af investeringen i Basho Technologies Ltd. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde i første halvår 2012 DKKm -9,2 mod DKKm -2,7 i samme periode Denne udvikling dækker primært over udbytte til aktionærer, hvor Trifork i 2012 udbetalte DKKm 6,3 i forhold til DKKm 2,7 i Ud over dette er der udbetalt udbytte til mindretalsaktionærer på samlet DKKm 1,0 i Triforks datterselskaber. Trifork har desuden afviklet lån i perioden på samlet DKKm 1,3. Trifork vil i andet halvår af 2012 fortsat fokusere på at optimere processerne omkring opkrævnings- og betalingsflow i forhold til vores kunder, således at de løbende debitorudeståender fastholdes på et fornuftigt niveau i forhold til koncernens aktivitetsniveau. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter periodens udløb har Trifork erhvervet Orange11 samt de resterende aktier i Trifork Projects Copenhagen A/S jf. selskabsmeddelelse 9/2012 og 10/2012. Den 4. juli 2012 blev der indgået aftale med Orange11 om erhvervelse af 100% ejerskab. Den præcise effekt er endnu ikke beregnet, men vil blive præsenteret i Triforks årsrapport for Den 5. juli 2012 erhvervede Trifork de resterende 49% af aktierne i Trifork Project Copenhagen A/S. Da selskabet allerede er et fuldt konsolideret datterselskab i konceren vil investeringen udelukkende få effekt på den fremtidige opgørelse af minoritetsinteresser. FINANSIEL UDVIKLING 11

12 Forventninger og forudsætninger i 2012 FORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER I 2012 Trifork fastholder sine forventninger til Konkurrencesituationen på Triforks markeder er dog blevet skærpet. Priserne og dermed marginalerne er kommet under pres, hvilket kræver fokus og stram omkostningsstyring. Trifork har løbende tilpasset organisation og aktiviteter til denne udvikling og opfatter dette som en proces, der fortsat vil kræve fokus på hele tiden at finde optimeringsmuligheder i forretningen. I første halvdel af 2012 er det lykkes at skabe profit i alle forretningsområder. Denne udvikling forventes at fortsætte i resten af Trifork forventer, at der i andet halvår vil være et højere aktivitetsniveau end i første halvår 2012, og at rentabiliteten vil blive forbedret i forlængelse af de gennemførte initiativer i de tilkøbte virksomheder. I 2012 forventer Trifork Mobile, forventes i 2012 at bidrage vækst i både omsætning og med 10% vækst i omsætning i forhold til I andet halvår af 2012 indtjening i alle forretningsenheder. forventes en omsætning på DKKm 35, svarende til en helårsforventning på DKKm 65. Væksten forventes at blive fordelt ligeligt imellem aktiviteter i Danmark og i udlandet. I andet halvår af 2012 er der kun planlagt mindre investeringer, og der forventes en EBITDA-margin på 20%, hvilket svarer til at der realiseres et samlet EBITDA-resultat for 2012 i niveauet DKKm 12. Agile har i første halvår 2012 styrket sin position internationalt, og væksten forventes at fortsætte i den resterende del af I andet halvår af 2012 afholdes nogle af de største og mest profitable konferencer, der forventes at give en omsætning i niveauet DKKm 20. Agile forventes samlet at nå en omsætning på DKKm 31 i anden halvdel af 2012 svarende til en samlet omsætning for 2012 på DKKm 50, og 40% vækst i forhold til Der forventes et samlet EBITDA-resultat i niveauet DKKm 5. omsætning for 2012 på DKKm 115 og svarer til en samlet vækst på godt 45% i forhold til EBIT- DA-marginen for andet halvår af 2012 forventes at blive fastholdt på samme niveau som i første halvår, hvilket giver et EBITDA-resultat i niveauet DKKm 19. Selskabets forventninger til 2012 opsummeres således: Trifork forventer i 2012 en vækst i omsætningen på over 30% i forhold til 2011 svarende til en samlet omsætning på DKKm 230. Trifork forventer at øge EBITDA med over 25% og realisere et EBITDA-resultat i niveauet DKKm 36. I andet halvår af 2012 vil koncernen prioritere at øge EBITDA frem for yderligere vækst i omsætningen. Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valutakurser, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold kan have en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. For forretningsområdet Mobile er den største risiko en forværring af bankernes økonomiske situation, der vil kunne resultere i en udskydelse af allerede planlagte aktiviteter. For forretningsområdet Agile er den største risiko, at samarbejdsaftaler med langvarige samarbejdspartnere ikke forlænges, samt at den økonomiske udvikling ikke viser tegn på forbedring. Dette vil kunne betyde, at mange selskaber fortsat vil være tilbageholdende med udgifter til konferencedeltagelse og efteruddannelse. For forretningsområdet Cloud er den største risiko væsentlige ændringer af politisk og organisatorisk art, som vil kunne resultere i forsinkelser af såvel eksisterende som planlagte offentlige it-projekter. Cloud, der også omfatter størstedelen af aktiviteterne i Erlang Solutions og Orange11, ventes at vækste indenfor flere forskellige sektorer i ind- og udland. Orange11 ventes i andet halvår at bidrage med en omsætning i niveauet DKKm 20. Cloud forventes for andet halvår af 2012 at realisere en omsætning på DKKm 65, hvilket betyder en samlet 12

13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2012 for Trifork A/S. Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Trifork A/S, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2011, herunder International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU. Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og koncernens finansielle stilling som helhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Halvårsrapporten er ikke revideret Aarhus, d. 24. august 2012 Direktion Jørn Larsen CEO, Trifork Kresten Krab Thorup CTO, Trifork PÅTEGNINGER Bestyrelsen i Trifork A/S Johan Blach Petersen Jesper G. Carøe Knud Arnum Hansen Bestyrelsesformand Direktør, Trifork Public Bestyrelsesmedlem Jørn Larsen Kresten Krab Thorup Birthe Hjortlund Andersen CEO, Trifork CTO, Trifork Bestyrelsesmedlem 13

14 Mobile MOBILE De første seks måneder af 2012 har vist en fortsat efterspørgsel efter mobile løsninger fra Trifork. Trifork har stadig et tæt samarbejde med flere store finansielle virksomheder i Danmark og Schweiz. I løbet af den første halvdel af 2012 har Mobile øget sin kundegruppe til ligeledes at omfatte flere store internationale industrivirksomheder ligesom nye forretningsmuligheder er opstået i forbindelse med underholdnings- og sportsindustrien.. Den teknologiske udvikling Triforks målsætning er at være kendt for at levere agile og omkostningseffektive mobile løsninger af høj kvalitet til alle typer af virksomheder. Ingen kompromier Ud over at udvikle mobile løsninger og produkter til ios og Android har Trifork ligeledes med succes udviklet løsninger til Microsofts Windows Phone og løsninger baseret på HTML5. I et tæt samarbejde med strategiske kunder og partnere har Trifork opnået en værdifuld ekspertise og kompetencer indenfor mobile kommunikations teknologier som Bluetooth, Radio-, Infrarød-, WiFi-, 3G, etc. Denne ekspertise deles internationalt på tværs af i organisationen og er i dag tilgængelig for vores kunder på alle markeder. En testplatform (som f.x. The Perfect App) til nemt at distribuere mobile applikationer internt eller til kunder har vist sig at være et meget effektivt værktøj til hurtigt at kunne distribuere nye applikationer og nemt modtage bruger feedback fra testere og kunder. Marked Selv om konkurrencen tiltager på markedet for udviklingen af forretningskritiske mobile applikationer er det i løbet af det første halvår af 2012 lykkes for Trifork at opbygge en god forretning. Trifork har styrket sit samarbejde med teknologipartnere som Apple, Google og Microsoft og sammen med nye professionelle partnere forventer vi i løbet af de kommende år at kunne udvide det mobile forretningsområde yderligere. Tablet markedet bliver stadig øget betydeligt med mange nye leverandører på markedet, der introducerer Android- og Windows-baserede tablets der skal konkurrere med Apples ipad. Trifork følger denne udvikling nøje for at være på rette tid og sted med nye software løsninger. Trifork har investeret massivt i at udvikle kompetitive komponenter og produkter. Nogle af løsningerne er allerede på markedet og andre på vej. Trifork har i andet kvartal af 2012 udgivet festival applikationer for Roskilde Festivallen og Aarhus festuge og har her bygget fundamentet for en event-baseret applikation der ligeledes kan målrettes til andre event-baserede virksomheder i Danmark og internationalt. Forretningsudvikling For at være i stand til at udvikle de rigtige løsninger og produkter bruger Trifork meget tid på at mødes og diskutere ideer med vores eksisterende og potentielle kunder. I denne fase er Triforks metodik med at lave hurtige prototyper og test af nye koncepter og produktideer absolut kritisk, for at man så hurtigt som muligt kan afklare potentiale og muligheder i en ny løsning. I 2012 vil der være fokus på fortsat at udvide det mobile forretningsområde internationalt - og udvide Triforks portefølje af komponenter og produkter, der kan anvendes på de mobile enheder. Den økonomiske udvikling og forventninger til fremtiden I den første halvdel af 2012 er der blevet brugt væsentlige ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konceptuelle proofs på anvendelsen af ny Cloud-teknologi på de mobile enheder. Omsætningen voksede med 14% til DKKm 31,2 i forhold til den samme periode i 2011 hvor denne var på DKKm 27,3. EBITDA-resultatet endte på DKKm 5,0 svarende til en EBITDA-margin på 16,2%. I første halvår af 2011 blev der opnået en margin på 22,4%. I andel af 2012 forventes det at omsætte DKKm 35 og den samlede omsætning for 2012 forventes på denne led i niveauet DKKm 65. Samlet for 2012 forventes en EBITDA-margin på 15-20% svarende til et EBITDA-resultat på DKKm 12. Trifork Mobile Halvår (DKKm) Omsætning 31,2 27,3 EBITDA 5,0 6,1 EBITDA-margin (%) 16,2 22,4 EBIT 4,4 4,6 EBIT-margin (%) 14,3 16,9 FTE (medarbejdere) DK, CH, NL 14

15 Mobile Pension (Danica) App solutely Pension On May 29, 2012 Danica Pension released its first mobile application, Mobile Pension, for iphone and Android. The new solution offers Danica customers a pension overview on smart phones. Customer pension savings are easily available and figures are presented in an appealing and understandable way. Among other things, customers can see their own returns, payments and expenses and view their pension savings. In particular, Danica Mobile Pension differs on one parameter compared to other Danish pension company solutions - here, the customer gets access to his own figures. With the use of mobile phones as a communication channel, Danica aims to make pension saving more attractive and relevant to people. The technical solution for the application is based on the award winning mobile design and user interface developed for Danske Bank Mobile Banking apps. To ensure that Danica s app will provide the same level of high technical quality and a simple user experience, Danica s IT development team joined forces with Trifork s mobile expert team. The development project has been a great experience, says Danica Pension Head of Development, Lars Ditlev Rasmussen. This was the first project in our IT department working with the ios and Android platforms. Teaming up with Trifork, our developers acquired technical knowledge of transfer and at the same time we benefitted from the lessons learned from previous Trifork-developed apps in the Danske Bank Group. Working with agile Scrum processes and bringing our communication and business development people into the IT development team was new to us. All clarifications and decisions were made on a daily basis which ensured us to develop only the right functionality and a very fast go-to-market, concludes Lars Ditlev Rasmussen. Lars Ditlev Rasmussen, Head of Development, Danica: Teaming up with Trifork, our developers acquired technical knowledge of transfer and at the same time we benefitted from the lessons learned from previous Trifork-developed apps in the Danske Bank Group Danica Mobile Pension offers the following services: Follow your own pension savings Check your pension returns Track your pension deposits Check your pension insurances Overview on your administration and investment costs Calculate if you are saving enough for retirement Danish and English language modes MOBILE CASE 15

16 Agile AGILE Ved af afholde teknologiske konferencer verden over er Trifork altid tæt på dem, der sætter dagsordenen indenfor informationsteknologien. Trifork har siden selskabets start anvendt Agile metoder i alle processer af vores arbejde og tilgang til softwareudvikling. Erfaringer og viden omkring dette er forankret i Agile. Vores kunder tilkendegiver ofte deres begejstring for anvendelsen af de agile principper i vores softwareudvikling og mener, at det er en meget væsentlig grund til det gode samarbejde. Den agile metode gør, at kunden hver 14. dag ser status på samarbejdet i form af et fungerende system. I centrum for viden Som krumtab i Agile ligger Triforks konference og uddannelsesaktiviteter. Der afholdes årligt konferencer i Aarhus, København, Amsterdam, Brisbane, Chicago, London, Melbourne, Prag, San Francisco og Zürich. Konferencerne byder på indlæg fra de fremmeste internationale softwareudviklere og trendsettere. Formålet med konferencerne er at udveksle bestpractices og præsentere fremtidens teknologier, samt facilitere dialogen imellem it-professionelle. Trifork ønsker at være i centrum for viden og læring og være med til at inspirere og uddanne vores kunder til at blive mere agile. Med udgangspunktet i inspirationen fra konferencerne gennemføres der Marked i Agile-området derfor ligeledes projektforløb med kunder, hvor Triforks konsulenter mange gange kan være med til at skabe store positive forandringer og forbedringer til kundens eksisterende processer og udviklingsmetodikker. Trifork er i konkurrence med andre aktører på markedet for konferencer, men selskabet har en klar ambition om og tro på at et konstant fokus på hele tiden at være i front og skabe de mest innovative og lærende konferencer og faglige netværk vil være med til fortsat at positionere Trifork stærkt. År for år stiger antallet af deltagere på konferencerne, og der opleves et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der gerne vil videre med de agile tanker og processer. Forretningsudvikling GOTO og QCon konferencerne er væsentlige elementer til at sikre, at Triforks medarbejdere altid er opdateret på fremtidens teknologi. Samtidigt sikrer udbredelsen af konferencerne, at Trifork varemærket markedsføres nationalt og internationalt. Konferencerne vil fremover søges udbredt til nye geografiske lokationer, og Trifork vil intensivere bestræbelserne på fortsat at udnytte dette til at afdække nye internationale vækstmuligheder. Der vil fortsat være fokus på de agile projektforløb og at videreudvikle Triforks erfaringsbase med komplekse omstillingsprojekter, så erfaringer og metoder kan bringes videre til vores kunder. Den økonomiske udvikling og forventning til fremtiden Den positive udvikling fra slutningen af 2011 fortsatte i den første halvdel af I perioden er der blevet investeret betydelige ressourcer i at opbygge platformen til nye internationale konferencer i Berlin, Zürich og Amsterdam. Dette har medvirket til at øge omsætningen, men har samtidigt betydet en mindre EBITDA-margin. Den samlede omsætning for første halvår af 2012 endte på DKKm 19,1 hvilket svarer til 21% vækst i forhold til samme periode i EBITDA-resultatet endte på DKKm 0,6. Forventningerne til andet halvår af 2012 er at nå en omsætning på DKKm 31. Heraf vil størstedelen komme fra de to største konferencer i San Francisco og i Aarhus. For 2012 giver dette en forventning om en samlet omsætning på DKKm 50 svarende til godt 40% vækst i forhold til Det forventes at kunne nå en EBITDA-margin på 10% svarende til et samlet EBITDA-resultat på DKKm 5. Der er et mål om indenfor tre år årligt at få over deltagere på selskabets væsentligste konferencer (QCon, GOTO og Factory) og dermed nå en fordobling af det nuværende antal. Trifork Agile Halvår (DKKm) Omsætning 19,1 15,8 EBITDA 0,6 0,8 EBITDA-margin (%) 3,3 5,3 EBIT 0,6 0,8 EBIT-margin (%) 3,0 5,1 FTE (medarbejdere) DK, CH, NL, UK, US 16

17 Kanban This summer Trifork has helped YouSee, one of the leading providers of TV, broadband and telephone services, roll out a Kanban initiative across the IT division. After having struggled for a while getting the full benefits of Agile they chose to go for the more evolutionary and adaptable Kanban approach to Agile change management. This was done to provide a deeper understanding of the Agile values and principles as well as a more flexible way of adapting Agile to YouSee s organization. As the primary provider of Kanban training and the only Accredited Kanban Training Company in Denmark Trifork was chosen to deliver the training needed to get the initiative up and running. International approach After having discussed different alternatives You- See A/S chose an approach where they would build up a team of internal coaches to help roll out the initiative. To enable this 7 people went through a 2 day Kanban Coaching workshop where they got the chance to discover the Kanban principles through theory and extensive exercises. Inspiring... It was exiting to see that level of engagement from everybody during the Training sessions at YouSee. Sometimes you have to fight a bit to get people out of their seats and a good discussion going, but with this group I actually had to cut them off sometimes to make sure we covered at least the main points. Inspiring! Says Jesper Boeg, VP of Trifork Agile Excellence and Accredited Kanban Trainer. AGILE CASE The rest of the organization got a one day introduction to help everybody grasp the basic principles of dealing with a Kanban change initiative. The workshop and introduction have given YouSee a strong foundation for increased success with the Agile working. 17

18 Cloud CLOUD Trifork har siden selskabets etablering arbejdet med de usynlige systemer, der lever deres liv i store server centre. Disse systemer er en vital del af alle virksomheders og offentlige organisationers forretningsunderstøttende it. Gennem de seneste år er fokus skiftet fra, at hver organisation opbygger selvstændige driftscentre og løsninger til i stedet at handle om fælles infrastruktur og billigere drift. Disse løsninger kaldes cloud løsninger. Trifork er med helt fremme i udviklingen og tilbyder i dag Cloud teknologier i en lang række af vores produkter og løsninger. Den teknologiske udvikling For ti år siden var det almindeligt, at store it-systemer blev lukket om natten for at køre de såkaldte batchkørsler, som er store dataoverførsels- og oprydningsjobs. Dette betød at it-systemet ikke kunne anvendes om natten, hvilket var almindeligt accepteret. Med internettets udbredelse skiftede fokus til de såkaldte 24/7 systemer, som er tilgængelige døgnet rundt og som er en naturlig følge af globaliseringen, hvor selskabers kunder kan befinde sig i alle tidszoner. Disse systemer er dog kostbare at etablere og holde i luften, og kræver typisk store datacentre med mange computere. Den seneste udvikling fokuserer derfor på at genbruge de store datacentre på tværs af kunder og løsninger og at tilbyde en langt højere kapacitet for en væsentlig lavere pris gennem cloud løsninger. Forretningsudvikling Cloud vil fortsat i høj grad tilbyde produkter og løsninger til det offentlige marked. Specielt indenfor sundhedssektoren er der et stærkt stigende fokus på fælles data og fælles løsninger, og samtidig krav om besparelser og konsolidering. Dette kræver Cloud baserede løsninger. Via Erlang Solutions har Trifork også fået et stærkt fodfæste i Telekom-sektoren. Fokus vil i 2012 blive på private og globale virksomheder, der har behov for cloud baserede løsninger, og der forventes en væsentlig vækst i denne type kunder. I 2011 investerede Trifork i cloud database selskabet Basho. Vi anvender Basho s teknologier i flere og flere projekter, og vores forventninger er store til fremtiden for cloud løsninger. Den økonomiske udvikling og forventninger til fremtiden I første halvdel af 2012 blev omsætningen øget til DKKm 50,5, hvilket svarer til en stigning på 58% i forhold til samme periode i En væsentlig del af den øgede omsætning i segmentet er på baggrund af indregningen af aktiviteterne fra Erlang Solutions (DKKm 14). Erlang Solutions har i mange år arbejdet med Cloud-teknologier i både telekom og industrisektorerne og fortsætter med at vækste indenfor disse områder. EBITDA-resultatet for perioden blev på DKKm 8,0 i forhold til DKKm 5,2 i samme periode i Med en EBITDA-margin på 15,8% ligger denne i niveau med Marked Der eksisterer i dag en række store, internationale virksomheder som tilbyder de såkaldte Public clouds, Dette er gigantiske datacentre som Amazon, Google og Microsoft driver, og som tilbyder billig drift via internettet. Dette marked er ikke i sig selv interessant for Trifork, men der er til gengæld et stort og kraftigt stigende behov for løsninger og specialister, der kan hjælpe virksomhederne med at udnytte mulighederne i Public clouds. Tilsvarende er der et kraftigt øget fokus på de såkaldte Private clouds, som tilbyder de samme gevinster i form af stor kapacitet og billig drift men samtidig garanterer for beskyttelsen og opbevaringen af virksomhedernes følsomme data. Trifork er specialister indenfor både Public og Private clouds, og forventer en kraftig vækst i efterspørgslen efter begge typer leverancer. I andet halvår af 2012 forventes det at realisere en omsætning på DKKm 65. Omsætningen vil komme fra den eksisterende forretning samtidigt med at aktiviteterne fra Orange11 indregnes (i niveauet DKKm 20). For 2012 forventes en samlet omsætning på DKKm 115 med en EBITDA-margin på 16% svarende til et EBITDA-resultat i niveauet DKKm 19. Trifork Cloud Halvår (DKKm) Omsætning 50,5 32,0 EBITDA 8,0 5,2 EBITDA-margin (%) 15,8 16,3 EBIT 6,1 4,2 EBIT-margin (%) 12,1 13,4 FTE (medarbejdere) DK, UK, SE, PL 18

19 Trifork brings Roskilde Festival off-line... The challenge One of these challenges is supplying coverage and charging facilities for the phones of all the festival guests, and although significant resources have been invested into solving this task, it has proved difficult. When Roskilde Festival early 2012 chose Trifork to develop this years festival app for iphone and Android, the festival organizer also asked Trifork to come up with a way in which a Roskilde Festival App could work with limited or no coverage, while at the same time offering a high level of user involvement. This proved to be a nontrivial task, as most user involvement requires communication, which usually requires coverage in some form. Thorup, is to bring these battle-tested technologies from data centers to mobile devices, particularly catering to situations where these are connected via slow, low-throughput or unstable networks. A Cross-Disciplinary Task Trifork s unique profile as not only software developers but also conference organizers proved to be an advantage in this project. It has been exiting to develop the festival app together with Roskilde Festival. We have focused on how to present and distribute huge amount of information from various sources in an easy and engaging way. At Trifork we love to be innovative and here we have leveraged our experience in organizing large conferences to do the job. Other event organizers within music, sport, conferences, Bo Thomasen, Roskilde Festival: The Relai feature was an ambitious and unique way of solving a complex problem and it was well received by our audience A Technical Novelty Based on this challenging task emerged a festival app based on Trifork s Relai service. The Relai feature was an ambitious and unique way of solving a complex problem and it was well received by our audience says Bo Thomasen from PR & Marketing at the Roskilde Festival, one of the few full time employees in the organization. He was very pleased with the agile development process used at Trifork, which kept everyone involved engaged and focused on the solution. He also emphasizes the developers commitment to delivering a high quality solution. tradeshows etc. can benefit from this, as well says Peter Rørsgaard, VP of mobile at Trifork. This Is Only the Beginning The successful collaboration on a tough challenge has left both parties satisfied, and they are looking to continue the collaboration and development on the Roskilde Festival App to serve the many thousands guests who each year enjoy the music and all the possibilities at the festival. Using Relai provides a solid foundation for making occasionally connected devices able to efficiently share data; either data distributed from a central hub on the internet, or data shared in a peer-to-peer fashion using wifi or bluetooth directly between participating devices. Trifork Relai builds on the technical innovations used in modern distributed databases such as Basho Riak or Amazon DynamoDB to provide well defined consistency for synchronizing data from many sources. Relai s novelty says Trifork CTO Kresten Krab 19 CLOUD CASE Roskilde Festival is the biggest music festival in Northern Europe. It was founded in 1971 and attracts more than 130,000 music enthusiasts every year. During one week of festival, around 32,000 volunteers staff the festival stalls, build stages and much more. The festival area is created on a bare field outside the city of Roskilde every year, and going from a bare field to a festival city of 130,000 people in only a few weeks poses a number of challenges.

20 Koncernregnskab Indhold side Totalindkomstopgørelse 21 Balance 22 Aktiver 22 Passiver 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 25 Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsesmæssige skøn og vurderinger i koncernregnskabet Risikostyringspolitik Virksomhedssammenslutninger efter balancedagen Segmentoplysninger 27 INDHOLD KONCERNREGNSKAB/ NOTEOVERSIGT 20

21 Totalindkomstopgørelse DKK Omsætning Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Resultat af associerede virksomheder Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeling af årets resultat Moderselskabets andel af årets resultat Minoritetsinteresser Fordeling af Totalindkomst Moderselskabets andel af årets totalindkomst Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie 0,39 0,38 0,96 Udvandet resultat pr. aktie 0,35 0,36 0,90 TOTAL INDKOMSTOPGØRELSE 21

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har den 25. august 2011 behandlet og godkendt halvårsrapporten for Trifork A/S koncernen for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere