FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr. A. Jensen Orientering fra Fællesrådet (3) Sct. Hans-Fest i dejligt vejr (5) Status på kloakseparering (8) Hund og hund imellem (9) Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø (10) KÆMPESUCCES (11)

2 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 2 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 23. november 2013 deadline: 24. oktober 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Børn og Unge Kaj Sommer (formand) Heinrich Kristiansen Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Heinrich Kristiansen Finn D. Sørensen Chr. A. Jensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen Chr. A Jensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet beretter vi bl.a. om det fortsatte arbejde med at skaffe mere halkapacitet i Harlev. Artikelserien Harlev i Hjertet holder pause, idet Alice Krøger er kommet i arbejde igen og derved ikke kan afse tid til artikelserien. Hun vil dog ikke afvise at fortsætte serien Harlev i Hjertet senere. Det håber vi meget hun vil, fordi der er mange gode og interessante personers livshistorie på lager. Konstituering af fællesrådets forretningsudvalg På det første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerede forretningsudvalget sig og nedsatte de forskellige udvalg således: Konstituering: Formand, næstformand, sekretær, kasserer 1. Formand Arne Nielsen 2. Næstformand Ejgil Rah bek 3. Sekretær Ejgil Rahbek 4. Kasserer Kaj Sommer Nedsættelse af udvalg og valg af formænd for udvalgene 1. Børn og Unge Kaj Sommer (fmd) Hein rich Kristiansen 2. Trafik, veje og kommuneplan Ejgil Rahbek (fmd), Anton Nielsen, Niels Elvstrøm 3. Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (fmd), Finn D. Sørensen, Christian A. Jensen 4. Info og Blad Ejgil Rahbek (fmd), Arne Nielsen, Aksel Buchard, Dorte Vind Ny asfaltbelægning volder besvær Som de fleste nok har bemærket, har kommunens afdeling for Trafik og Veje asfalteret flere biveje omkring Harlev Framlev. Det drejer sig om følgende strækninger: Lilleringvej: mellem Harlev og Lilleringvej. Storringvej: mellem Lilleringvej og kommune - græn sen. Bøgebakken: mellem Lillering og kommune græn - sen. Tåstrupvej: mellem Harlev og Tåstrup by. Tåstrupvej: mellem Tåstrup og kommune - græn sen på Stjærvej. Stallinggårdsvej: fra Gl. Harlev og til landevej 511. Harlev Kirkevej: mellem Harlev og Gl. Harlev. På disse strækninger har man brugt en belægning, som er meget grov. Så grov, at det generer visse cyklister på de strækninger, hvor der ikke er cykelsti. Det er især cyklende på racercykler, som har meget smalle ringe, som føler det ubehageligt at færdes på disse stræk - ninger. Cykelstierne har ikke fået denne grove belægning. Fællesrådet har fået en del henvendelser fra cyklister, som føler, det ikke er særligt behageligt at 3

4 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 4 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 cykle på disse strækninger, og hvis der er andre, som har samme oplevelse, hører vi gerne fra dem, eller hvis de har kom men tarer i øvrigt. Møde med rådmand om Multihal i Harlev Vi har ved flere lejligheder berettet om det arbejde, som pågår med at få etableret mere og mere multianvendelig halkapacitet i Harlev. Fællesrådet deltager sammen med HIK og Harlev Basket i en aktionsgruppe, som skal forsøge at realisere planerne om mere halkapacitet i Harlev. I den forbindelse er det lykkedes at få kontakt til rådmanden for Fritid og Kultur, March Perera Christensen. I begyndelsen af august blev afholdt et møde mellem rådmanden, bistået af hans forvaltningschef, og aktionsgruppen. Det var et meget positivt møde, hvor gode ideer og forslag bidrog til den gode dialog. For at illustrere, hvad aktionsgruppen arbejder hen imod, bringer vi nedenfor hovedformanden for HIK, Frank Kejlbergs, indledende fremlæggelse og definition af projektet. Fremlæggelse og definition af projekt Med baggrund i bl.a. den tidligere undersøgelse af Rambøll om åriges fritidsinteresser dokumenteres med al tydelighed, at denne aldersgruppe mangler muligheder for at dyrke flere fritidsinteresser i lokalområdet. Derudover har der tidligere været artikler i Århus Stiftstidende med fokus på de manglende kulturtilbud for den voksne generation i Harlev. Vi er en by, der de sidste 15 år har oplevet et markant stigende indbyggertal. Samtidig er det også en by, der er gået fra at være området med næsthøjest indkomst i gennemsnit pr. indbygger i Aarhus kommune, til nu at være udtalt som nr. 2 på Aarhus Politis liste over opmærksomhedsområder med hensyn til stigning i kriminalitet. Med ovenstående som udgangspunkt bor vi i et område, der i den grad må siges at have et behov for flere faciliteter for de unge. Med det afsæt er vi en by, der selv har kunnet skabe de tidligere fritidsrammer via en meget høj grad af frivillig arbejdskraft, men som p.t. må udenbys for musik, foredrag, o.l. Tennis indendørs i Skanderborg, varmtvandsbassin i Hinnerup, kunststofbane i Galten, indendørs i Globus. Samtidig har vores daginstitutioner lejet sig ind i fodboldens klubhus for at kunne lave fælles aktiviteter. Den ny folkeskolereform er på vej, og derfor har skolen store udfordringer med at kunne tilbyde det alsidige udbud af aktivitetstimer. Med afsæt i det sidste har vi også en skole, der i samarbejde med foreninger har en stor udfordring i forhold til at skabe de alsidige tilbud, have kapacitet til at understøtte den integra - tions tanke, der ligger i de ca. 17 % elever, der kommer herud i skole vi har ganske simpelt ikke faciliteterne til at kunne integrere dem i det lokale foreningsliv, som inkluderer understøtning til mange af disse udsatte børns behov for sammenhæng og kammeratskab med de herboende klassekammerater. Man etablerer alle tilbud til ungdommen indenfor Ringgaden, men sender de udsatte grupper udenfor. Endelig er der i forbindelse med Århus som kulturhovedstad udarbejdet den såkaldte IDAN rap- 4

5 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN port, der netop skulle synliggøre potentialer og udviklingsmuligheder frem mod Rapporten har en klar anbefaling om, at kommunen understøtter flerstrengede kraftcentre med forankring i lokalområderne, med afsæt i de enkelte foreningers faciliteter. Her skal det tilføjes at vores nærmeste kommunale hal er over 7 km væk. Vi har et rekordstort antal indbyggere i byen og rekordstort medlemstal i Harlev idrætsklub på næsten 2000 medlemmer. Med det afsæt er vores ønske et multihalskoncept der skal kunne skabe sammenhold og sammenhæng mellem alle byens borgere fra år og tilbyde differentierede aktiviteter fra kl , og ja det er selvfølgelig med en lille underdrivelse af alder, dem på 110 er også meget velkommen :-) og en lille overdrivelse af aktive klokketimer, det er selvfølgelig ikke beregnet til natteaktiviteter... Vi skal kunne opleve inspirerende foredrag, høre musik for alle aldre, kunne tilbyde kursusaktiviteter for de ældre borgere i eks. den digitale verden, der i nærmeste fremtid er eneste borgerservice i forhold til eks. skat, bank, forsikring, pas, pension m.m. Netcafeer for de unge i stimulerende omgivelser. Vi skal kunne imødekomme det stigende behov for sundhedsfremmende aktivitetstilbud, sportsgrene, fitness m.v. Fugletårn ved Tåstrup Sø Fugletårnet med adgang fra Stenskovvej blev indviet i juni måned. Nordeafonden, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk For - ening, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune har sammen med lokale lodsejere både bygget et velbeliggende fugletårn og ikke mindst lagt en væl dig fin og farbar gangbro hen over det våde og uvejsomme moseterræn, der omkranser søen. I dette nummer af Pa ra - plyen har vi en artikel om det spændende fugleliv, som udspiller sig på søen og i rørskoven. Artiklen indeholder også gode råd til interesserede borgere, som ønsker sig en unik naturoplevelse. Artiklen er skrevet af Chr. A. Jensen, Tåstrup. Sct. Hans-Fest i dejligt vejr VIL Af Kaj Sommer, Harlev- Framlev Grundejerforening Også i år havde vejrguderne begunstiget os med dejligt vejr til vor Sct. Hans-fest i Byparken. Og rigtig mange, vel en mennesker, havde fundet hen på pladsen for at nyde aftenen på forskellig vis. Man hyggede sig således rundt omkring med forfriskninger fra spejderteltet i form 5 af kaffe med hjemmebagt brød, is og naturligvis en enkelt øl. Og det blev et meget flot bål. Årets båltale var lagt i hænderne på en af vore egne fra Harlev, nemlig forfatteren, rej- er fr El

6 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 6 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 vis kunne vi i en fart rigge spejdernes mindre anlæg til, og dette løste om ikke hele problemet så dog noget af det. Undskyld...! til de fremmødte for dette. Det vil vi naturligvis sørge for ikke sker fremover. I øvrigt overvejer vi, om vi ikke skal investere i et par ekstra højttalere for at kunne dække hele området bedre. Området er faktisk ret stort og folk står meget spredt. Så det kniber med de 2 højttalere, vi har i øjeblikket. Mikael Witte holdt båltalen selederen og samfundskritikeren Mikael Witte. spændende at høre andres meninger. Han var rigtig glad for at få lov at holde årets Sct. Hanstale, og kvitterede med en tale, der kom vidt omkring, både lokalpolitisk og landspolitisk. Alle var måske ikke helt enige i hans forskellige synspunkter, men det er altid Desværre skete der et kiks vedrørende vores højttaleranlæg, som på grund af en misforståelse ikke blev taget i brug. Det beklager vi selvfølgelig meget, og dette betød formentlig, at en del ikke hørte Mikael Wittes tale. Heldig- Heksen er klar til at flyve til Bloksbjerg Til slut tak til Mikael Witte og tak til vore trofaste venner fra Harlev-koret, for hjælp med at afsynge Midsommervisen. På vegne af KFUM-spejderne i Harlev og Harlev-Framlev Grundejerforening. Spejderne serverede pandekager 6

7 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN INFLUENZAVACCINATION 2013 i LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409, HARLEV Vi holder ÅBENT HUS for vore patienter til influenzavaccination Uge 40: Tirsdag d.1. okt. kl og kl Onsdag d.2.okt. kl og kl Uge 41: Tirsdag d.8.okt. kl og kl Onsdag d.9.okt. kl og kl Uge 43: Tirsdag d.22.okt. kl For patienter der bor på Næshøjcenteret og Sabro lokalcenter: vaccineres mandag d.3.okt. Patienter i eget hjem, der ikke kan komme i konsultationen, kan kontakte lægehuset m.h.p. vaccination i eget hjem d.7.okt. GRATIS: til - alle over 65 år - førtidspensionister - patienter med kroniske sygdomme - gravide mere end 12 uger henne i graviditeten - svært overvægtige ( BMI over 40) - anden alvorlig sygdom - Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan vaccineres. (HUSK sygesikringskort) Med venlig hilsen LÆGERNE Lene Bendtsen, Ellen Ladegaard, Carsten Krogh Jørgensen og Anne Nielsen Gl. Stillingvej Harlev J 7

8 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 8 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Status på kloakseparering Af Arne Nielsen Fællesrådet vil hermed give en kort status vedrørende kloaksepareringen i Harlev. Der har i foråret og sommeren været gravearbejde på vejene Gammel Stillingvej, Parcelvej, Damkærvej, Ketting Parkvej samt på marken ved Framlev Korsvej. Tidsplanen for 2013 er: Gammel Stillingvej bliver asfalteret i uge 32 Parcelvej afsluttes i august Der vil blive arbejdet på: Damkærvej, august-september Vestervej, afsluttes i september-oktober Sydbakken, (stamvejen) september-december Mark ved Framlev Korsvej, august-december Ketting Parkvej, august til oktober Tidsplanen med eventuelle justeringer kan ses på Aarhus Vands hjemmeside: Overordnet følges den oprindelige etapeplan. Arbejderne på Ketting Park - vej og på Vestervej vil medføre nogle omlægninger af busruterne. Der vil blive opsat midlertidige busstopskilte. Arbejdet på Ketting Parkvej vil betyde, at der etableres en ny regnvandsledning, der kan lede regnvandet fra den sydlige del af Harlev direkte til Aarhus Å uden om renseanlægget. Denne udledning vil i 2014 kunne ske løbende i forbindelse med, at vejene bliver fuldt separerede. Der er fortsat ingen endelig afklaring om regnvandsbassiner øst for Stillingvej, men eksisterende bassiner på Harlev renseanlæg vil blive benyttet, når de første veje kan udlede regnvand. På Harlev renseanlæg er der ved at blive bygget en ny pumpestation, der skal pumpe spildevandet fra harlev til Viby renseanlæg. Dette nye anlæg forventes at blive taget i brug i september, hvorefter Harlev renseanlæg bliver nedlagt. I 2014 er der planlagt separering af stikvejene til Sydbakken samt Vårgyvelvej og en del af Florasvej. Der har den 24. juni 2013 væ - ret afholdt et borgerinforma - tionsmøde, hvor borgere på del af Sydbakken og Vestervej samt Vårgyvelvej har været inviteret. Referat af dette møde kan ses på Fællesrådets hjemmeside: SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 24. oktober 2013 VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8

9 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Hund og hund imellem Af Hans Hjort, Lilleringvej Der var engang en udsendelse, som hed sådan i fjernsynet. Ville det ikke være en god ide, hvis der her i Harlev Bypark, blev etableret et indhegnet område, hvor byens hunde kunne mødes? Da hunde af natur er flokdyr, så vil de, ligesom mennesker, have stor glæde af at møde hinanden. Det vil helt sikkert komme til at betyde gladere hunde, og hermed også gladere hundeejere. Jeg synes også, at det falder godt i tråd med kommunens intentioner for grønne områder: Målene for parkerne i 2009 i forhold til tidligere mål styrkes i retning af, at de skal tilbyde unikke oplevelser, invitere til aktiv brug og fælles aktiviteter, give ramme for gode opholds- og mødesteder, give stærk identitet og fortælle en historie. Desuden skal parkerne indeholde biologisk mangfoldighed og understøtte klimaforbedrende tiltag. De lokale forhold betyder, at de generelle og overordnede mål og indsatsområder vægtes forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, fra park til park. Jeg har på den ophængte skitse i Netto og EUROSPAR forslag til, hvor i parken hundeområdet kunne være. Synes du det er en god ide, eller det modsatte, må du meget gerne skrive dig på listen med navn og adresse. Af billedet ved denne artikel Her kunne en hundelufterplads eventuelt 33 placeres 9 fremgår det, hvor jeg foreslår hundepark i firkanten: træ - gruppe ændres til lund, løg i græs. Området er ikke stort, men også kun ment som mø dested og ikke motionsområde for hund og ejer. e

10 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 10 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø Af Christian A. Jensen, Tåstrupvej 120 Ung rørhøg over Tåstrup Sø. Foto Chr. A. Jensen Hvordan kommer du til fugletårnet? Vil du en tur til Tåstrup Sø for at se på fuglelivet, er der nu skabt en mulighed i form af et nyt fugletårn. Det nye tårn, der blev indviet i sommeren 2013, er placeret i vestenden af Tåstrup Sø. Tårnet kan ikke ses fra vejen (Bøgebakken), men kører man fra Lillering mod Stjær, vil man kort efter at have passeret kommunegrænsen til Skanderborg, på venstre side af vej - en, se en lille grusbelagt parkeringsplads med plads til tre biler. På P-pladsen er der opsat en informationstavle, som kort fortæller om Tåstrup Sø. Der er etableret en sti til fugletårnet. Stien starter som en grussti, der fortsætter som board walk på en 100 meter lang træbro, som leder en gennem et stykke spændende natur. I dette sumpområde kan man gå tørskoet og se de planter, fugle og dyr, som knytter sig til denne ellers ufremkommelige naturtype. Her i sensommeren blomstrer langs gangbroen kattehale med rødviolette blomster samt planten pengeløs med fine gule blomster. Sump området er tilgroet af krogede piletræer med islæt af rødel. Her vil man også kunne se og især høre små - fugle som gærdesmutte, munk, gransanger og med lidt held pungmejse. Hvilke fugle kan du se og høre ved Tåstrup Sø? I alt er der registreret 152 forskellige fuglearter ved søen. Det kan man selv checke ved at gå ind på Dansk Ornitolo - glsk Forenings Database (www.dofbasen.dk), hvor der kan findes iagtagelser helt tilbage fra 1960 erne. Fuglelivet ved søen varierer i løbet af året og også i løbet 10 af dagen. Flest fugle med størst antal individer og antal arter ses og høres om foråret i månederne marts, april og maj, samt om efteråret i september og oktober måned. Om foråret er der på selve søen op til otte forskellige arter af svømmeænder som gravand, gråand, krikand, pibeand, skeand, atlingand, spidsand og knarand, mens der om efteråret primært er dykænder som troldand, taffeland og hvinand. Rørskoven, der omkrandser søen, rummer andre arter. Fugletårnet er placeret i det største rørskovsområde ved søen. I rørskoven har et par rørhøge ynglet gennem flere

11 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN år. I sensommeren kan man ofte se de unge rørhøge jage i området mellem søen og Tåstrup Mose. Fugle med mærkelige lyde holder til i den tætte rørskov. Vandriksen, hvis sang minder om grisehyl og mere sjældent kan man om foråret høre rørdrummen, som pauker. Rør- drummens sang er en dyb bas, som lyder på samme måde, som hvis man prøver at puste i en tom ølflaske. I fugletårnet er der opsat informationstavler, som illustrerer og fortæller om de mest almindelige fugle. Da fugletårnet er placeret i vestenden, er det bedst at observere fra tårnet i eftermiddagstimerne, da man så har medlys. Det kan kun anbefales at tage en tur til fugletårnet pakke en rygsæk med en kande kaffe og en bid brød samt en kikkert, sætte sig op i tårnet og nyde hvad naturen har at byde på af oplevelser. KÆMPE-SUCCES Af Kaj Sommer Det blev en fantastisk cykelaften i Harlev, onsdag 14. august. Vejret var flot og et rigtigt cykelvejr. Solskin, relativt lidt vind og rigtig mange deltagere. I alt 474 deltog i vort arrangement, og det var langt over det forventede. Også selv med de mest optimistiske briller på. Der var rigtig mange, der havde valgt den lange rute på 60 km. Langt de fleste. Men noget af det, vi var mest glade for var, at børnene var vendt tilbage i forhold til sidste år. I alt 70 børn deltog i løbet. Og det, synes vi, er rigtig godt. Ikke mindst børn har jo godt af at holde sig i gang med motion. Og forhåbentlig har de fået lyst til at cykle lidt mere i hverdagen, evt. sammen med deres for- Starten går for distancen på 60 km ældre. Som tidligere nævnt, er netop cykling reelt en af de få idrætsgrene, som forældre og børn kan dyrke sammen. Det er jo pludselig blevet meget spændende at arrangere cykelløb i Harlev. Vi fornemmer, at vi er blevet opdaget 11 ude i den store cykelverden, idet vi så deltagere fra bl.a. Bylderup Bov, Skjern, Esbjerg m.fl. Det synes vi er rigtig spændende. Også vore naboområder var flot repræsenteret. Fra Tilst Cykelklub deltog 28, fra Gal-

12 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 12 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 ten Cykelklub også 28 og fra Cykelvennerne i Galten 12. Også det synes vi er rigtig godt. Det er jo fint, når vi kan støtte hinanden ved vore arrangementer. Vi opfordrer derfor det cyklende folk i Harlev om også at være med, når disse klubber holder deres lignende arrangementer. Vi vil gerne rette en tak til vore sponsorer for den hjælp, der ligger i at understøtte et sådant arrangement. Det er uhyre vigtigt, at vi derigennem kan holde økonomien i orden omkring det. Også en tak til de personer indenfor HIK, som har medvirket ved løsningen af de mange opgaver, som arrangementet førte med sig. Vi ses forhåbentlig til næste år. Tidspunktet bliver nok ca. det samme som i år. Og det er ret sikkert, at det bliver en onsdag aften. Vinderen af 60 km distancen Morten Lambert 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012 Så går starten på Det Østjyske Bakkeløb Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra biblioteket (8) Harlev i hjertet (4) Det Østjyske Bakkeløb (9) Valg

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Paraplyen 67_Paraplyen 16/05/14 07.28 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Multibane med tilbehør under anlæggelse Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket (14) Livets gang

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 69 NOVEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 69 NOVEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 69 NOVEMBER 2014 Årets nyhed: Harlev Forest Walk sendes af sted Orientering fra Fællesrådet (3) Aktivitetstilbud Snåstrup Vestergård (5) Årets Stafetløb (6) En lille

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011 Et snart historisk billede af en linje 55 i Tåstrup Orientering fra Fællesrådet (3) Harlev Tennis fylder 25 år (9) Cykelløb i august Det Østjyske Bakkeløb

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

Velkommen til. Avedøre Holme

Velkommen til. Avedøre Holme Velkommen til Avedøre Holme 1 Avedøre Holme 2650 Hvidovre Kommune byder dig velkommen som medarbejder i en virksomhed på Avedøre Holme. Vi byder også velkommen til en aktiv kommune med et rigt kultur-

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 70 MARTS 2015

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 70 MARTS 2015 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 70 MARTS 2015 Arbejdet med tostrenget kloaksystem er i fuld gang, her på marken øst for Harlev. Orientering fra Fællesrådet (3) Fællesskab uden grænser (5) Harlev-Framlev

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 Pigegarden spillede ved HIK's jubilæum Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter i HIK (6) Nyt fra Biblioteket (6) HFG Beretning for 2009 (7) Madlavningskursus

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016 Over mosen mod vest med flot solnedgang (solsøjle) Orientering fra Fællesrådet (3) Status for Harlev Idræts & Kulturcenter (4) Formandens Beretning for

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Til gengæld er der ingen øvre grænse. Alderspræsidenten er Villy Kehlet på 80 år. Han var oprindeligt med til at starte klubben tilbage i år 2000.

Til gengæld er der ingen øvre grænse. Alderspræsidenten er Villy Kehlet på 80 år. Han var oprindeligt med til at starte klubben tilbage i år 2000. Aarhus ældste cykelhold To gange om ugen året rundt mødes en flok cykelentusiaster i Aarhus. Team Olympia Senior har eksisteret i knap 15 år. Medlemmerne er alle over 60 og mødes for at dyrke motion og

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 20. december 2007 Juletrafik I december måned har vi oplevet en voldsom trafikmængde ved skolen. Måske har roderiet på Hvinningdalvej gjort, at der er flere, der vælger at køre

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Mindeord Svend Erik Andersen Nyt fra Forældre for Aktiv Fritid Hold din By ren Nyt fra Harlev Erhvervsforening Snerydning

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn!

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn! * NR 33 * NOVEMBER 2005 Året s Julemærke Orientering fra Fællesrådet Galten Elværk Fibernet! De 10 14- årige i Harlev og omegn! Nyt fra Harlev Bibliotek Fodtøj fra Harlev Hengst Scandinavia Harlev - Framlev

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 1. Velkomst Peder byder velkommen. 2. Debat med Rådmand Louise Gade Louise Gade fortalte om arbejdet med

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 De unge holder brugerrådsmøde i fritidsklubben MIDTPUNKT sammen med klubleder Maybritt Lindemark Orientering fra Fællesrådet (3) Fritidsklubben MIDTPUNKT

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 56 SEPTEMBER 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 56 SEPTEMBER 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 56 SEPTEMBER 2011 Der var mylder ved starten på Bakkeløbet. Foto Villy Lymann Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket (8) En by Et mål (4) Lokalcenter Næshøj

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 48 SEPTEMBER 2009

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 48 SEPTEMBER 2009 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 48 SEPTEMBER 2009 Pigegarden marcherede rundt i byen på Harlev Framlev Grundejerforenings Jubilæumsdag og regnen silede ned. Orientering fra Fællesrådet (3) Sct. Hans

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 73 DECEMBER 2015

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 73 DECEMBER 2015 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 73 DECEMBER 2015 Hovedformand Egon Leegaard Jørgensen overrækker HIK s gave til formanden for Harlev Basket Tina Jørgensen Orientering fra Fællesrådet (3) 40 år med

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere