FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr. A. Jensen Orientering fra Fællesrådet (3) Sct. Hans-Fest i dejligt vejr (5) Status på kloakseparering (8) Hund og hund imellem (9) Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø (10) KÆMPESUCCES (11)

2 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 2 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 23. november 2013 deadline: 24. oktober 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Børn og Unge Kaj Sommer (formand) Heinrich Kristiansen Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Heinrich Kristiansen Finn D. Sørensen Chr. A. Jensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen Chr. A Jensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet beretter vi bl.a. om det fortsatte arbejde med at skaffe mere halkapacitet i Harlev. Artikelserien Harlev i Hjertet holder pause, idet Alice Krøger er kommet i arbejde igen og derved ikke kan afse tid til artikelserien. Hun vil dog ikke afvise at fortsætte serien Harlev i Hjertet senere. Det håber vi meget hun vil, fordi der er mange gode og interessante personers livshistorie på lager. Konstituering af fællesrådets forretningsudvalg På det første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerede forretningsudvalget sig og nedsatte de forskellige udvalg således: Konstituering: Formand, næstformand, sekretær, kasserer 1. Formand Arne Nielsen 2. Næstformand Ejgil Rah bek 3. Sekretær Ejgil Rahbek 4. Kasserer Kaj Sommer Nedsættelse af udvalg og valg af formænd for udvalgene 1. Børn og Unge Kaj Sommer (fmd) Hein rich Kristiansen 2. Trafik, veje og kommuneplan Ejgil Rahbek (fmd), Anton Nielsen, Niels Elvstrøm 3. Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (fmd), Finn D. Sørensen, Christian A. Jensen 4. Info og Blad Ejgil Rahbek (fmd), Arne Nielsen, Aksel Buchard, Dorte Vind Ny asfaltbelægning volder besvær Som de fleste nok har bemærket, har kommunens afdeling for Trafik og Veje asfalteret flere biveje omkring Harlev Framlev. Det drejer sig om følgende strækninger: Lilleringvej: mellem Harlev og Lilleringvej. Storringvej: mellem Lilleringvej og kommune - græn sen. Bøgebakken: mellem Lillering og kommune græn - sen. Tåstrupvej: mellem Harlev og Tåstrup by. Tåstrupvej: mellem Tåstrup og kommune - græn sen på Stjærvej. Stallinggårdsvej: fra Gl. Harlev og til landevej 511. Harlev Kirkevej: mellem Harlev og Gl. Harlev. På disse strækninger har man brugt en belægning, som er meget grov. Så grov, at det generer visse cyklister på de strækninger, hvor der ikke er cykelsti. Det er især cyklende på racercykler, som har meget smalle ringe, som føler det ubehageligt at færdes på disse stræk - ninger. Cykelstierne har ikke fået denne grove belægning. Fællesrådet har fået en del henvendelser fra cyklister, som føler, det ikke er særligt behageligt at 3

4 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 4 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 cykle på disse strækninger, og hvis der er andre, som har samme oplevelse, hører vi gerne fra dem, eller hvis de har kom men tarer i øvrigt. Møde med rådmand om Multihal i Harlev Vi har ved flere lejligheder berettet om det arbejde, som pågår med at få etableret mere og mere multianvendelig halkapacitet i Harlev. Fællesrådet deltager sammen med HIK og Harlev Basket i en aktionsgruppe, som skal forsøge at realisere planerne om mere halkapacitet i Harlev. I den forbindelse er det lykkedes at få kontakt til rådmanden for Fritid og Kultur, March Perera Christensen. I begyndelsen af august blev afholdt et møde mellem rådmanden, bistået af hans forvaltningschef, og aktionsgruppen. Det var et meget positivt møde, hvor gode ideer og forslag bidrog til den gode dialog. For at illustrere, hvad aktionsgruppen arbejder hen imod, bringer vi nedenfor hovedformanden for HIK, Frank Kejlbergs, indledende fremlæggelse og definition af projektet. Fremlæggelse og definition af projekt Med baggrund i bl.a. den tidligere undersøgelse af Rambøll om åriges fritidsinteresser dokumenteres med al tydelighed, at denne aldersgruppe mangler muligheder for at dyrke flere fritidsinteresser i lokalområdet. Derudover har der tidligere været artikler i Århus Stiftstidende med fokus på de manglende kulturtilbud for den voksne generation i Harlev. Vi er en by, der de sidste 15 år har oplevet et markant stigende indbyggertal. Samtidig er det også en by, der er gået fra at være området med næsthøjest indkomst i gennemsnit pr. indbygger i Aarhus kommune, til nu at være udtalt som nr. 2 på Aarhus Politis liste over opmærksomhedsområder med hensyn til stigning i kriminalitet. Med ovenstående som udgangspunkt bor vi i et område, der i den grad må siges at have et behov for flere faciliteter for de unge. Med det afsæt er vi en by, der selv har kunnet skabe de tidligere fritidsrammer via en meget høj grad af frivillig arbejdskraft, men som p.t. må udenbys for musik, foredrag, o.l. Tennis indendørs i Skanderborg, varmtvandsbassin i Hinnerup, kunststofbane i Galten, indendørs i Globus. Samtidig har vores daginstitutioner lejet sig ind i fodboldens klubhus for at kunne lave fælles aktiviteter. Den ny folkeskolereform er på vej, og derfor har skolen store udfordringer med at kunne tilbyde det alsidige udbud af aktivitetstimer. Med afsæt i det sidste har vi også en skole, der i samarbejde med foreninger har en stor udfordring i forhold til at skabe de alsidige tilbud, have kapacitet til at understøtte den integra - tions tanke, der ligger i de ca. 17 % elever, der kommer herud i skole vi har ganske simpelt ikke faciliteterne til at kunne integrere dem i det lokale foreningsliv, som inkluderer understøtning til mange af disse udsatte børns behov for sammenhæng og kammeratskab med de herboende klassekammerater. Man etablerer alle tilbud til ungdommen indenfor Ringgaden, men sender de udsatte grupper udenfor. Endelig er der i forbindelse med Århus som kulturhovedstad udarbejdet den såkaldte IDAN rap- 4

5 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN port, der netop skulle synliggøre potentialer og udviklingsmuligheder frem mod Rapporten har en klar anbefaling om, at kommunen understøtter flerstrengede kraftcentre med forankring i lokalområderne, med afsæt i de enkelte foreningers faciliteter. Her skal det tilføjes at vores nærmeste kommunale hal er over 7 km væk. Vi har et rekordstort antal indbyggere i byen og rekordstort medlemstal i Harlev idrætsklub på næsten 2000 medlemmer. Med det afsæt er vores ønske et multihalskoncept der skal kunne skabe sammenhold og sammenhæng mellem alle byens borgere fra år og tilbyde differentierede aktiviteter fra kl , og ja det er selvfølgelig med en lille underdrivelse af alder, dem på 110 er også meget velkommen :-) og en lille overdrivelse af aktive klokketimer, det er selvfølgelig ikke beregnet til natteaktiviteter... Vi skal kunne opleve inspirerende foredrag, høre musik for alle aldre, kunne tilbyde kursusaktiviteter for de ældre borgere i eks. den digitale verden, der i nærmeste fremtid er eneste borgerservice i forhold til eks. skat, bank, forsikring, pas, pension m.m. Netcafeer for de unge i stimulerende omgivelser. Vi skal kunne imødekomme det stigende behov for sundhedsfremmende aktivitetstilbud, sportsgrene, fitness m.v. Fugletårn ved Tåstrup Sø Fugletårnet med adgang fra Stenskovvej blev indviet i juni måned. Nordeafonden, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk For - ening, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune har sammen med lokale lodsejere både bygget et velbeliggende fugletårn og ikke mindst lagt en væl dig fin og farbar gangbro hen over det våde og uvejsomme moseterræn, der omkranser søen. I dette nummer af Pa ra - plyen har vi en artikel om det spændende fugleliv, som udspiller sig på søen og i rørskoven. Artiklen indeholder også gode råd til interesserede borgere, som ønsker sig en unik naturoplevelse. Artiklen er skrevet af Chr. A. Jensen, Tåstrup. Sct. Hans-Fest i dejligt vejr VIL Af Kaj Sommer, Harlev- Framlev Grundejerforening Også i år havde vejrguderne begunstiget os med dejligt vejr til vor Sct. Hans-fest i Byparken. Og rigtig mange, vel en mennesker, havde fundet hen på pladsen for at nyde aftenen på forskellig vis. Man hyggede sig således rundt omkring med forfriskninger fra spejderteltet i form 5 af kaffe med hjemmebagt brød, is og naturligvis en enkelt øl. Og det blev et meget flot bål. Årets båltale var lagt i hænderne på en af vore egne fra Harlev, nemlig forfatteren, rej- er fr El

6 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 6 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 vis kunne vi i en fart rigge spejdernes mindre anlæg til, og dette løste om ikke hele problemet så dog noget af det. Undskyld...! til de fremmødte for dette. Det vil vi naturligvis sørge for ikke sker fremover. I øvrigt overvejer vi, om vi ikke skal investere i et par ekstra højttalere for at kunne dække hele området bedre. Området er faktisk ret stort og folk står meget spredt. Så det kniber med de 2 højttalere, vi har i øjeblikket. Mikael Witte holdt båltalen selederen og samfundskritikeren Mikael Witte. spændende at høre andres meninger. Han var rigtig glad for at få lov at holde årets Sct. Hanstale, og kvitterede med en tale, der kom vidt omkring, både lokalpolitisk og landspolitisk. Alle var måske ikke helt enige i hans forskellige synspunkter, men det er altid Desværre skete der et kiks vedrørende vores højttaleranlæg, som på grund af en misforståelse ikke blev taget i brug. Det beklager vi selvfølgelig meget, og dette betød formentlig, at en del ikke hørte Mikael Wittes tale. Heldig- Heksen er klar til at flyve til Bloksbjerg Til slut tak til Mikael Witte og tak til vore trofaste venner fra Harlev-koret, for hjælp med at afsynge Midsommervisen. På vegne af KFUM-spejderne i Harlev og Harlev-Framlev Grundejerforening. Spejderne serverede pandekager 6

7 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN INFLUENZAVACCINATION 2013 i LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409, HARLEV Vi holder ÅBENT HUS for vore patienter til influenzavaccination Uge 40: Tirsdag d.1. okt. kl og kl Onsdag d.2.okt. kl og kl Uge 41: Tirsdag d.8.okt. kl og kl Onsdag d.9.okt. kl og kl Uge 43: Tirsdag d.22.okt. kl For patienter der bor på Næshøjcenteret og Sabro lokalcenter: vaccineres mandag d.3.okt. Patienter i eget hjem, der ikke kan komme i konsultationen, kan kontakte lægehuset m.h.p. vaccination i eget hjem d.7.okt. GRATIS: til - alle over 65 år - førtidspensionister - patienter med kroniske sygdomme - gravide mere end 12 uger henne i graviditeten - svært overvægtige ( BMI over 40) - anden alvorlig sygdom - Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan vaccineres. (HUSK sygesikringskort) Med venlig hilsen LÆGERNE Lene Bendtsen, Ellen Ladegaard, Carsten Krogh Jørgensen og Anne Nielsen Gl. Stillingvej Harlev J 7

8 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 8 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Status på kloakseparering Af Arne Nielsen Fællesrådet vil hermed give en kort status vedrørende kloaksepareringen i Harlev. Der har i foråret og sommeren været gravearbejde på vejene Gammel Stillingvej, Parcelvej, Damkærvej, Ketting Parkvej samt på marken ved Framlev Korsvej. Tidsplanen for 2013 er: Gammel Stillingvej bliver asfalteret i uge 32 Parcelvej afsluttes i august Der vil blive arbejdet på: Damkærvej, august-september Vestervej, afsluttes i september-oktober Sydbakken, (stamvejen) september-december Mark ved Framlev Korsvej, august-december Ketting Parkvej, august til oktober Tidsplanen med eventuelle justeringer kan ses på Aarhus Vands hjemmeside: Overordnet følges den oprindelige etapeplan. Arbejderne på Ketting Park - vej og på Vestervej vil medføre nogle omlægninger af busruterne. Der vil blive opsat midlertidige busstopskilte. Arbejdet på Ketting Parkvej vil betyde, at der etableres en ny regnvandsledning, der kan lede regnvandet fra den sydlige del af Harlev direkte til Aarhus Å uden om renseanlægget. Denne udledning vil i 2014 kunne ske løbende i forbindelse med, at vejene bliver fuldt separerede. Der er fortsat ingen endelig afklaring om regnvandsbassiner øst for Stillingvej, men eksisterende bassiner på Harlev renseanlæg vil blive benyttet, når de første veje kan udlede regnvand. På Harlev renseanlæg er der ved at blive bygget en ny pumpestation, der skal pumpe spildevandet fra harlev til Viby renseanlæg. Dette nye anlæg forventes at blive taget i brug i september, hvorefter Harlev renseanlæg bliver nedlagt. I 2014 er der planlagt separering af stikvejene til Sydbakken samt Vårgyvelvej og en del af Florasvej. Der har den 24. juni 2013 væ - ret afholdt et borgerinforma - tionsmøde, hvor borgere på del af Sydbakken og Vestervej samt Vårgyvelvej har været inviteret. Referat af dette møde kan ses på Fællesrådets hjemmeside: SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 24. oktober 2013 VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8

9 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Hund og hund imellem Af Hans Hjort, Lilleringvej Der var engang en udsendelse, som hed sådan i fjernsynet. Ville det ikke være en god ide, hvis der her i Harlev Bypark, blev etableret et indhegnet område, hvor byens hunde kunne mødes? Da hunde af natur er flokdyr, så vil de, ligesom mennesker, have stor glæde af at møde hinanden. Det vil helt sikkert komme til at betyde gladere hunde, og hermed også gladere hundeejere. Jeg synes også, at det falder godt i tråd med kommunens intentioner for grønne områder: Målene for parkerne i 2009 i forhold til tidligere mål styrkes i retning af, at de skal tilbyde unikke oplevelser, invitere til aktiv brug og fælles aktiviteter, give ramme for gode opholds- og mødesteder, give stærk identitet og fortælle en historie. Desuden skal parkerne indeholde biologisk mangfoldighed og understøtte klimaforbedrende tiltag. De lokale forhold betyder, at de generelle og overordnede mål og indsatsområder vægtes forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, fra park til park. Jeg har på den ophængte skitse i Netto og EUROSPAR forslag til, hvor i parken hundeområdet kunne være. Synes du det er en god ide, eller det modsatte, må du meget gerne skrive dig på listen med navn og adresse. Af billedet ved denne artikel Her kunne en hundelufterplads eventuelt 33 placeres 9 fremgår det, hvor jeg foreslår hundepark i firkanten: træ - gruppe ændres til lund, løg i græs. Området er ikke stort, men også kun ment som mø dested og ikke motionsområde for hund og ejer. e

10 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 10 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø Af Christian A. Jensen, Tåstrupvej 120 Ung rørhøg over Tåstrup Sø. Foto Chr. A. Jensen Hvordan kommer du til fugletårnet? Vil du en tur til Tåstrup Sø for at se på fuglelivet, er der nu skabt en mulighed i form af et nyt fugletårn. Det nye tårn, der blev indviet i sommeren 2013, er placeret i vestenden af Tåstrup Sø. Tårnet kan ikke ses fra vejen (Bøgebakken), men kører man fra Lillering mod Stjær, vil man kort efter at have passeret kommunegrænsen til Skanderborg, på venstre side af vej - en, se en lille grusbelagt parkeringsplads med plads til tre biler. På P-pladsen er der opsat en informationstavle, som kort fortæller om Tåstrup Sø. Der er etableret en sti til fugletårnet. Stien starter som en grussti, der fortsætter som board walk på en 100 meter lang træbro, som leder en gennem et stykke spændende natur. I dette sumpområde kan man gå tørskoet og se de planter, fugle og dyr, som knytter sig til denne ellers ufremkommelige naturtype. Her i sensommeren blomstrer langs gangbroen kattehale med rødviolette blomster samt planten pengeløs med fine gule blomster. Sump området er tilgroet af krogede piletræer med islæt af rødel. Her vil man også kunne se og især høre små - fugle som gærdesmutte, munk, gransanger og med lidt held pungmejse. Hvilke fugle kan du se og høre ved Tåstrup Sø? I alt er der registreret 152 forskellige fuglearter ved søen. Det kan man selv checke ved at gå ind på Dansk Ornitolo - glsk Forenings Database (www.dofbasen.dk), hvor der kan findes iagtagelser helt tilbage fra 1960 erne. Fuglelivet ved søen varierer i løbet af året og også i løbet 10 af dagen. Flest fugle med størst antal individer og antal arter ses og høres om foråret i månederne marts, april og maj, samt om efteråret i september og oktober måned. Om foråret er der på selve søen op til otte forskellige arter af svømmeænder som gravand, gråand, krikand, pibeand, skeand, atlingand, spidsand og knarand, mens der om efteråret primært er dykænder som troldand, taffeland og hvinand. Rørskoven, der omkrandser søen, rummer andre arter. Fugletårnet er placeret i det største rørskovsområde ved søen. I rørskoven har et par rørhøge ynglet gennem flere

11 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN år. I sensommeren kan man ofte se de unge rørhøge jage i området mellem søen og Tåstrup Mose. Fugle med mærkelige lyde holder til i den tætte rørskov. Vandriksen, hvis sang minder om grisehyl og mere sjældent kan man om foråret høre rørdrummen, som pauker. Rør- drummens sang er en dyb bas, som lyder på samme måde, som hvis man prøver at puste i en tom ølflaske. I fugletårnet er der opsat informationstavler, som illustrerer og fortæller om de mest almindelige fugle. Da fugletårnet er placeret i vestenden, er det bedst at observere fra tårnet i eftermiddagstimerne, da man så har medlys. Det kan kun anbefales at tage en tur til fugletårnet pakke en rygsæk med en kande kaffe og en bid brød samt en kikkert, sætte sig op i tårnet og nyde hvad naturen har at byde på af oplevelser. KÆMPE-SUCCES Af Kaj Sommer Det blev en fantastisk cykelaften i Harlev, onsdag 14. august. Vejret var flot og et rigtigt cykelvejr. Solskin, relativt lidt vind og rigtig mange deltagere. I alt 474 deltog i vort arrangement, og det var langt over det forventede. Også selv med de mest optimistiske briller på. Der var rigtig mange, der havde valgt den lange rute på 60 km. Langt de fleste. Men noget af det, vi var mest glade for var, at børnene var vendt tilbage i forhold til sidste år. I alt 70 børn deltog i løbet. Og det, synes vi, er rigtig godt. Ikke mindst børn har jo godt af at holde sig i gang med motion. Og forhåbentlig har de fået lyst til at cykle lidt mere i hverdagen, evt. sammen med deres for- Starten går for distancen på 60 km ældre. Som tidligere nævnt, er netop cykling reelt en af de få idrætsgrene, som forældre og børn kan dyrke sammen. Det er jo pludselig blevet meget spændende at arrangere cykelløb i Harlev. Vi fornemmer, at vi er blevet opdaget 11 ude i den store cykelverden, idet vi så deltagere fra bl.a. Bylderup Bov, Skjern, Esbjerg m.fl. Det synes vi er rigtig spændende. Også vore naboområder var flot repræsenteret. Fra Tilst Cykelklub deltog 28, fra Gal-

12 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 12 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 ten Cykelklub også 28 og fra Cykelvennerne i Galten 12. Også det synes vi er rigtig godt. Det er jo fint, når vi kan støtte hinanden ved vore arrangementer. Vi opfordrer derfor det cyklende folk i Harlev om også at være med, når disse klubber holder deres lignende arrangementer. Vi vil gerne rette en tak til vore sponsorer for den hjælp, der ligger i at understøtte et sådant arrangement. Det er uhyre vigtigt, at vi derigennem kan holde økonomien i orden omkring det. Også en tak til de personer indenfor HIK, som har medvirket ved løsningen af de mange opgaver, som arrangementet førte med sig. Vi ses forhåbentlig til næste år. Tidspunktet bliver nok ca. det samme som i år. Og det er ret sikkert, at det bliver en onsdag aften. Vinderen af 60 km distancen Morten Lambert 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 De unge holder brugerrådsmøde i fritidsklubben MIDTPUNKT sammen med klubleder Maybritt Lindemark Orientering fra Fællesrådet (3) Fritidsklubben MIDTPUNKT

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar212013 13.11 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter.

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere