FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr. A. Jensen Orientering fra Fællesrådet (3) Sct. Hans-Fest i dejligt vejr (5) Status på kloakseparering (8) Hund og hund imellem (9) Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø (10) KÆMPESUCCES (11)

2 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 2 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 23. november 2013 deadline: 24. oktober 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Børn og Unge Kaj Sommer (formand) Heinrich Kristiansen Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Heinrich Kristiansen Finn D. Sørensen Chr. A. Jensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen Chr. A Jensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet beretter vi bl.a. om det fortsatte arbejde med at skaffe mere halkapacitet i Harlev. Artikelserien Harlev i Hjertet holder pause, idet Alice Krøger er kommet i arbejde igen og derved ikke kan afse tid til artikelserien. Hun vil dog ikke afvise at fortsætte serien Harlev i Hjertet senere. Det håber vi meget hun vil, fordi der er mange gode og interessante personers livshistorie på lager. Konstituering af fællesrådets forretningsudvalg På det første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerede forretningsudvalget sig og nedsatte de forskellige udvalg således: Konstituering: Formand, næstformand, sekretær, kasserer 1. Formand Arne Nielsen 2. Næstformand Ejgil Rah bek 3. Sekretær Ejgil Rahbek 4. Kasserer Kaj Sommer Nedsættelse af udvalg og valg af formænd for udvalgene 1. Børn og Unge Kaj Sommer (fmd) Hein rich Kristiansen 2. Trafik, veje og kommuneplan Ejgil Rahbek (fmd), Anton Nielsen, Niels Elvstrøm 3. Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (fmd), Finn D. Sørensen, Christian A. Jensen 4. Info og Blad Ejgil Rahbek (fmd), Arne Nielsen, Aksel Buchard, Dorte Vind Ny asfaltbelægning volder besvær Som de fleste nok har bemærket, har kommunens afdeling for Trafik og Veje asfalteret flere biveje omkring Harlev Framlev. Det drejer sig om følgende strækninger: Lilleringvej: mellem Harlev og Lilleringvej. Storringvej: mellem Lilleringvej og kommune - græn sen. Bøgebakken: mellem Lillering og kommune græn - sen. Tåstrupvej: mellem Harlev og Tåstrup by. Tåstrupvej: mellem Tåstrup og kommune - græn sen på Stjærvej. Stallinggårdsvej: fra Gl. Harlev og til landevej 511. Harlev Kirkevej: mellem Harlev og Gl. Harlev. På disse strækninger har man brugt en belægning, som er meget grov. Så grov, at det generer visse cyklister på de strækninger, hvor der ikke er cykelsti. Det er især cyklende på racercykler, som har meget smalle ringe, som føler det ubehageligt at færdes på disse stræk - ninger. Cykelstierne har ikke fået denne grove belægning. Fællesrådet har fået en del henvendelser fra cyklister, som føler, det ikke er særligt behageligt at 3

4 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 4 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 cykle på disse strækninger, og hvis der er andre, som har samme oplevelse, hører vi gerne fra dem, eller hvis de har kom men tarer i øvrigt. Møde med rådmand om Multihal i Harlev Vi har ved flere lejligheder berettet om det arbejde, som pågår med at få etableret mere og mere multianvendelig halkapacitet i Harlev. Fællesrådet deltager sammen med HIK og Harlev Basket i en aktionsgruppe, som skal forsøge at realisere planerne om mere halkapacitet i Harlev. I den forbindelse er det lykkedes at få kontakt til rådmanden for Fritid og Kultur, March Perera Christensen. I begyndelsen af august blev afholdt et møde mellem rådmanden, bistået af hans forvaltningschef, og aktionsgruppen. Det var et meget positivt møde, hvor gode ideer og forslag bidrog til den gode dialog. For at illustrere, hvad aktionsgruppen arbejder hen imod, bringer vi nedenfor hovedformanden for HIK, Frank Kejlbergs, indledende fremlæggelse og definition af projektet. Fremlæggelse og definition af projekt Med baggrund i bl.a. den tidligere undersøgelse af Rambøll om åriges fritidsinteresser dokumenteres med al tydelighed, at denne aldersgruppe mangler muligheder for at dyrke flere fritidsinteresser i lokalområdet. Derudover har der tidligere været artikler i Århus Stiftstidende med fokus på de manglende kulturtilbud for den voksne generation i Harlev. Vi er en by, der de sidste 15 år har oplevet et markant stigende indbyggertal. Samtidig er det også en by, der er gået fra at være området med næsthøjest indkomst i gennemsnit pr. indbygger i Aarhus kommune, til nu at være udtalt som nr. 2 på Aarhus Politis liste over opmærksomhedsområder med hensyn til stigning i kriminalitet. Med ovenstående som udgangspunkt bor vi i et område, der i den grad må siges at have et behov for flere faciliteter for de unge. Med det afsæt er vi en by, der selv har kunnet skabe de tidligere fritidsrammer via en meget høj grad af frivillig arbejdskraft, men som p.t. må udenbys for musik, foredrag, o.l. Tennis indendørs i Skanderborg, varmtvandsbassin i Hinnerup, kunststofbane i Galten, indendørs i Globus. Samtidig har vores daginstitutioner lejet sig ind i fodboldens klubhus for at kunne lave fælles aktiviteter. Den ny folkeskolereform er på vej, og derfor har skolen store udfordringer med at kunne tilbyde det alsidige udbud af aktivitetstimer. Med afsæt i det sidste har vi også en skole, der i samarbejde med foreninger har en stor udfordring i forhold til at skabe de alsidige tilbud, have kapacitet til at understøtte den integra - tions tanke, der ligger i de ca. 17 % elever, der kommer herud i skole vi har ganske simpelt ikke faciliteterne til at kunne integrere dem i det lokale foreningsliv, som inkluderer understøtning til mange af disse udsatte børns behov for sammenhæng og kammeratskab med de herboende klassekammerater. Man etablerer alle tilbud til ungdommen indenfor Ringgaden, men sender de udsatte grupper udenfor. Endelig er der i forbindelse med Århus som kulturhovedstad udarbejdet den såkaldte IDAN rap- 4

5 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN port, der netop skulle synliggøre potentialer og udviklingsmuligheder frem mod Rapporten har en klar anbefaling om, at kommunen understøtter flerstrengede kraftcentre med forankring i lokalområderne, med afsæt i de enkelte foreningers faciliteter. Her skal det tilføjes at vores nærmeste kommunale hal er over 7 km væk. Vi har et rekordstort antal indbyggere i byen og rekordstort medlemstal i Harlev idrætsklub på næsten 2000 medlemmer. Med det afsæt er vores ønske et multihalskoncept der skal kunne skabe sammenhold og sammenhæng mellem alle byens borgere fra år og tilbyde differentierede aktiviteter fra kl , og ja det er selvfølgelig med en lille underdrivelse af alder, dem på 110 er også meget velkommen :-) og en lille overdrivelse af aktive klokketimer, det er selvfølgelig ikke beregnet til natteaktiviteter... Vi skal kunne opleve inspirerende foredrag, høre musik for alle aldre, kunne tilbyde kursusaktiviteter for de ældre borgere i eks. den digitale verden, der i nærmeste fremtid er eneste borgerservice i forhold til eks. skat, bank, forsikring, pas, pension m.m. Netcafeer for de unge i stimulerende omgivelser. Vi skal kunne imødekomme det stigende behov for sundhedsfremmende aktivitetstilbud, sportsgrene, fitness m.v. Fugletårn ved Tåstrup Sø Fugletårnet med adgang fra Stenskovvej blev indviet i juni måned. Nordeafonden, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk For - ening, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune har sammen med lokale lodsejere både bygget et velbeliggende fugletårn og ikke mindst lagt en væl dig fin og farbar gangbro hen over det våde og uvejsomme moseterræn, der omkranser søen. I dette nummer af Pa ra - plyen har vi en artikel om det spændende fugleliv, som udspiller sig på søen og i rørskoven. Artiklen indeholder også gode råd til interesserede borgere, som ønsker sig en unik naturoplevelse. Artiklen er skrevet af Chr. A. Jensen, Tåstrup. Sct. Hans-Fest i dejligt vejr VIL Af Kaj Sommer, Harlev- Framlev Grundejerforening Også i år havde vejrguderne begunstiget os med dejligt vejr til vor Sct. Hans-fest i Byparken. Og rigtig mange, vel en mennesker, havde fundet hen på pladsen for at nyde aftenen på forskellig vis. Man hyggede sig således rundt omkring med forfriskninger fra spejderteltet i form 5 af kaffe med hjemmebagt brød, is og naturligvis en enkelt øl. Og det blev et meget flot bål. Årets båltale var lagt i hænderne på en af vore egne fra Harlev, nemlig forfatteren, rej- er fr El

6 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 6 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 vis kunne vi i en fart rigge spejdernes mindre anlæg til, og dette løste om ikke hele problemet så dog noget af det. Undskyld...! til de fremmødte for dette. Det vil vi naturligvis sørge for ikke sker fremover. I øvrigt overvejer vi, om vi ikke skal investere i et par ekstra højttalere for at kunne dække hele området bedre. Området er faktisk ret stort og folk står meget spredt. Så det kniber med de 2 højttalere, vi har i øjeblikket. Mikael Witte holdt båltalen selederen og samfundskritikeren Mikael Witte. spændende at høre andres meninger. Han var rigtig glad for at få lov at holde årets Sct. Hanstale, og kvitterede med en tale, der kom vidt omkring, både lokalpolitisk og landspolitisk. Alle var måske ikke helt enige i hans forskellige synspunkter, men det er altid Desværre skete der et kiks vedrørende vores højttaleranlæg, som på grund af en misforståelse ikke blev taget i brug. Det beklager vi selvfølgelig meget, og dette betød formentlig, at en del ikke hørte Mikael Wittes tale. Heldig- Heksen er klar til at flyve til Bloksbjerg Til slut tak til Mikael Witte og tak til vore trofaste venner fra Harlev-koret, for hjælp med at afsynge Midsommervisen. På vegne af KFUM-spejderne i Harlev og Harlev-Framlev Grundejerforening. Spejderne serverede pandekager 6

7 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN INFLUENZAVACCINATION 2013 i LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409, HARLEV Vi holder ÅBENT HUS for vore patienter til influenzavaccination Uge 40: Tirsdag d.1. okt. kl og kl Onsdag d.2.okt. kl og kl Uge 41: Tirsdag d.8.okt. kl og kl Onsdag d.9.okt. kl og kl Uge 43: Tirsdag d.22.okt. kl For patienter der bor på Næshøjcenteret og Sabro lokalcenter: vaccineres mandag d.3.okt. Patienter i eget hjem, der ikke kan komme i konsultationen, kan kontakte lægehuset m.h.p. vaccination i eget hjem d.7.okt. GRATIS: til - alle over 65 år - førtidspensionister - patienter med kroniske sygdomme - gravide mere end 12 uger henne i graviditeten - svært overvægtige ( BMI over 40) - anden alvorlig sygdom - Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan vaccineres. (HUSK sygesikringskort) Med venlig hilsen LÆGERNE Lene Bendtsen, Ellen Ladegaard, Carsten Krogh Jørgensen og Anne Nielsen Gl. Stillingvej Harlev J 7

8 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 8 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Status på kloakseparering Af Arne Nielsen Fællesrådet vil hermed give en kort status vedrørende kloaksepareringen i Harlev. Der har i foråret og sommeren været gravearbejde på vejene Gammel Stillingvej, Parcelvej, Damkærvej, Ketting Parkvej samt på marken ved Framlev Korsvej. Tidsplanen for 2013 er: Gammel Stillingvej bliver asfalteret i uge 32 Parcelvej afsluttes i august Der vil blive arbejdet på: Damkærvej, august-september Vestervej, afsluttes i september-oktober Sydbakken, (stamvejen) september-december Mark ved Framlev Korsvej, august-december Ketting Parkvej, august til oktober Tidsplanen med eventuelle justeringer kan ses på Aarhus Vands hjemmeside: Overordnet følges den oprindelige etapeplan. Arbejderne på Ketting Park - vej og på Vestervej vil medføre nogle omlægninger af busruterne. Der vil blive opsat midlertidige busstopskilte. Arbejdet på Ketting Parkvej vil betyde, at der etableres en ny regnvandsledning, der kan lede regnvandet fra den sydlige del af Harlev direkte til Aarhus Å uden om renseanlægget. Denne udledning vil i 2014 kunne ske løbende i forbindelse med, at vejene bliver fuldt separerede. Der er fortsat ingen endelig afklaring om regnvandsbassiner øst for Stillingvej, men eksisterende bassiner på Harlev renseanlæg vil blive benyttet, når de første veje kan udlede regnvand. På Harlev renseanlæg er der ved at blive bygget en ny pumpestation, der skal pumpe spildevandet fra harlev til Viby renseanlæg. Dette nye anlæg forventes at blive taget i brug i september, hvorefter Harlev renseanlæg bliver nedlagt. I 2014 er der planlagt separering af stikvejene til Sydbakken samt Vårgyvelvej og en del af Florasvej. Der har den 24. juni 2013 væ - ret afholdt et borgerinforma - tionsmøde, hvor borgere på del af Sydbakken og Vestervej samt Vårgyvelvej har været inviteret. Referat af dette møde kan ses på Fællesrådets hjemmeside: SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 24. oktober 2013 VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8

9 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Hund og hund imellem Af Hans Hjort, Lilleringvej Der var engang en udsendelse, som hed sådan i fjernsynet. Ville det ikke være en god ide, hvis der her i Harlev Bypark, blev etableret et indhegnet område, hvor byens hunde kunne mødes? Da hunde af natur er flokdyr, så vil de, ligesom mennesker, have stor glæde af at møde hinanden. Det vil helt sikkert komme til at betyde gladere hunde, og hermed også gladere hundeejere. Jeg synes også, at det falder godt i tråd med kommunens intentioner for grønne områder: Målene for parkerne i 2009 i forhold til tidligere mål styrkes i retning af, at de skal tilbyde unikke oplevelser, invitere til aktiv brug og fælles aktiviteter, give ramme for gode opholds- og mødesteder, give stærk identitet og fortælle en historie. Desuden skal parkerne indeholde biologisk mangfoldighed og understøtte klimaforbedrende tiltag. De lokale forhold betyder, at de generelle og overordnede mål og indsatsområder vægtes forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, fra park til park. Jeg har på den ophængte skitse i Netto og EUROSPAR forslag til, hvor i parken hundeområdet kunne være. Synes du det er en god ide, eller det modsatte, må du meget gerne skrive dig på listen med navn og adresse. Af billedet ved denne artikel Her kunne en hundelufterplads eventuelt 33 placeres 9 fremgår det, hvor jeg foreslår hundepark i firkanten: træ - gruppe ændres til lund, løg i græs. Området er ikke stort, men også kun ment som mø dested og ikke motionsområde for hund og ejer. e

10 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 10 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 Det nye fugletårn ved Tåstrup Sø Af Christian A. Jensen, Tåstrupvej 120 Ung rørhøg over Tåstrup Sø. Foto Chr. A. Jensen Hvordan kommer du til fugletårnet? Vil du en tur til Tåstrup Sø for at se på fuglelivet, er der nu skabt en mulighed i form af et nyt fugletårn. Det nye tårn, der blev indviet i sommeren 2013, er placeret i vestenden af Tåstrup Sø. Tårnet kan ikke ses fra vejen (Bøgebakken), men kører man fra Lillering mod Stjær, vil man kort efter at have passeret kommunegrænsen til Skanderborg, på venstre side af vej - en, se en lille grusbelagt parkeringsplads med plads til tre biler. På P-pladsen er der opsat en informationstavle, som kort fortæller om Tåstrup Sø. Der er etableret en sti til fugletårnet. Stien starter som en grussti, der fortsætter som board walk på en 100 meter lang træbro, som leder en gennem et stykke spændende natur. I dette sumpområde kan man gå tørskoet og se de planter, fugle og dyr, som knytter sig til denne ellers ufremkommelige naturtype. Her i sensommeren blomstrer langs gangbroen kattehale med rødviolette blomster samt planten pengeløs med fine gule blomster. Sump området er tilgroet af krogede piletræer med islæt af rødel. Her vil man også kunne se og især høre små - fugle som gærdesmutte, munk, gransanger og med lidt held pungmejse. Hvilke fugle kan du se og høre ved Tåstrup Sø? I alt er der registreret 152 forskellige fuglearter ved søen. Det kan man selv checke ved at gå ind på Dansk Ornitolo - glsk Forenings Database (www.dofbasen.dk), hvor der kan findes iagtagelser helt tilbage fra 1960 erne. Fuglelivet ved søen varierer i løbet af året og også i løbet 10 af dagen. Flest fugle med størst antal individer og antal arter ses og høres om foråret i månederne marts, april og maj, samt om efteråret i september og oktober måned. Om foråret er der på selve søen op til otte forskellige arter af svømmeænder som gravand, gråand, krikand, pibeand, skeand, atlingand, spidsand og knarand, mens der om efteråret primært er dykænder som troldand, taffeland og hvinand. Rørskoven, der omkrandser søen, rummer andre arter. Fugletårnet er placeret i det største rørskovsområde ved søen. I rørskoven har et par rørhøge ynglet gennem flere

11 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN år. I sensommeren kan man ofte se de unge rørhøge jage i området mellem søen og Tåstrup Mose. Fugle med mærkelige lyde holder til i den tætte rørskov. Vandriksen, hvis sang minder om grisehyl og mere sjældent kan man om foråret høre rørdrummen, som pauker. Rør- drummens sang er en dyb bas, som lyder på samme måde, som hvis man prøver at puste i en tom ølflaske. I fugletårnet er der opsat informationstavler, som illustrerer og fortæller om de mest almindelige fugle. Da fugletårnet er placeret i vestenden, er det bedst at observere fra tårnet i eftermiddagstimerne, da man så har medlys. Det kan kun anbefales at tage en tur til fugletårnet pakke en rygsæk med en kande kaffe og en bid brød samt en kikkert, sætte sig op i tårnet og nyde hvad naturen har at byde på af oplevelser. KÆMPE-SUCCES Af Kaj Sommer Det blev en fantastisk cykelaften i Harlev, onsdag 14. august. Vejret var flot og et rigtigt cykelvejr. Solskin, relativt lidt vind og rigtig mange deltagere. I alt 474 deltog i vort arrangement, og det var langt over det forventede. Også selv med de mest optimistiske briller på. Der var rigtig mange, der havde valgt den lange rute på 60 km. Langt de fleste. Men noget af det, vi var mest glade for var, at børnene var vendt tilbage i forhold til sidste år. I alt 70 børn deltog i løbet. Og det, synes vi, er rigtig godt. Ikke mindst børn har jo godt af at holde sig i gang med motion. Og forhåbentlig har de fået lyst til at cykle lidt mere i hverdagen, evt. sammen med deres for- Starten går for distancen på 60 km ældre. Som tidligere nævnt, er netop cykling reelt en af de få idrætsgrene, som forældre og børn kan dyrke sammen. Det er jo pludselig blevet meget spændende at arrangere cykelløb i Harlev. Vi fornemmer, at vi er blevet opdaget 11 ude i den store cykelverden, idet vi så deltagere fra bl.a. Bylderup Bov, Skjern, Esbjerg m.fl. Det synes vi er rigtig spændende. Også vore naboområder var flot repræsenteret. Fra Tilst Cykelklub deltog 28, fra Gal-

12 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august Side 12 PARAPLYEN NR. 64 September 2013 ten Cykelklub også 28 og fra Cykelvennerne i Galten 12. Også det synes vi er rigtig godt. Det er jo fint, når vi kan støtte hinanden ved vore arrangementer. Vi opfordrer derfor det cyklende folk i Harlev om også at være med, når disse klubber holder deres lignende arrangementer. Vi vil gerne rette en tak til vore sponsorer for den hjælp, der ligger i at understøtte et sådant arrangement. Det er uhyre vigtigt, at vi derigennem kan holde økonomien i orden omkring det. Også en tak til de personer indenfor HIK, som har medvirket ved løsningen af de mange opgaver, som arrangementet førte med sig. Vi ses forhåbentlig til næste år. Tidspunktet bliver nok ca. det samme som i år. Og det er ret sikkert, at det bliver en onsdag aften. Vinderen af 60 km distancen Morten Lambert 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar212013 13.11 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

34. årgang nr. 131 Sept. 2011

34. årgang nr. 131 Sept. 2011 34. årgang nr. 131 Sept. 2011 Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Ældre oplysninger kan også findes på www.herskindsigt.dk

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Informationsbog 2013

Informationsbog 2013 Pris. 75,- Informationsbog 2013 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 Alt under et tag I/S Skadecenter. Autoværksted. Malerværksted. Undervognsbeh. Dækcenter DIT LOKALE AUTOVÆRKSTED, AUTOTEST I/S Lilleringvej

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere