Bistrup Kirke Forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bistrup Kirke Forår 2015"

Transkript

1 Bistrup Kirke Forår

2 Fra menighedsrådet Venskabsmenigheden i Egypten Mallawi ligger 270 km syd for Kairo. De indbyggere lever overvejende af landbrug, hovederhvervet i Nildalen. De fundamentale salafister, dvs. militante ekstremister, står stærkt i dette område. Manden, der i 1981 myrdede præsident Sadat efter hans tilnærmelse til Israel, kom herfra. Byen har dog to kristne åndehuller: en presbyteriansk og en katolsk kirke. Den presbyterianske har officielt 300 medlemmer, men i gudstjenesten om søndagen deltager I mange år var menighedens trækirke den største presbyterianske kirkebygning i Egypten. 14. august 2013 blev den pludselig forvandlet til en tomt. Med Det muslimske Broderskab som bagmand angreb lokale småkriminelle i nattens mulm og mørke kirken. Da de havde stjålet alt, hvad der kunne bruges i kirken med tilhørende børnehave, vuggestue og mødesale, smed de molotovcocktails ind i kirken, der brændte sammen med det meste af inventaret. Hvad, der var tilbage, slog terroristerne i stykker. Samme nat havde de også sat ild til den katolske kirke. Terroren i Mallawi var del af en salafis-tisk plan, der omfattede hele Egypten. Ikke mindre end 140 kirker og institutioner blev smadret. Da jeg sammen med menighedsrådsmedlem Rie Møllmann besøgte kirken i oktober, blev vi hurtigt opstemte af menighedens energi og evne til at overvin- 2

3 På besøg i Egypten de udfordringerne. Børnehaven, vuggestuen og mødesalen var sat i stand. Ledet af en ung kvindelig ingeniør var genopførelsen af kirken - denne gang i sten - allerede langt fremme og ventes færdig om få måneder. Til genopførelsen har hæren bevilget 6 mio. egyptiske pund eller ca. 5 mio. kr. Hvorfor nu hæren, vil nogen måske spørge, men den civile statsmagt må ikke give penge til kristne. Besynderligt nok omfatter forbuddet ikke den samme stats militær. Til stole, bænke og andet udstyr må den fattige kirke dog selv sørge for at finde de nødvendige penge. I dag bor der omkring 100 mio. i Egypten mio. er kristne. Indtil videre håber de, at præsident Abel Sisi, hvis bagland er hæren, vil sikre mere rolige forhold end under forgængeren, Mohamed Mursi fra Det muslimske Broderskab. Overgreb og forfølgelser af kristne er dog mere end nogensinde en del af hverdagen i det meste af Mellemøsten, ikke mindst på grund af Islamisk Stats hærgen i Irak og Syrien. For de kristne er evangeliet deres daglige, ja ofte eneste trøst. Trods overgreb og terror vil de ikke opgive deres tro. Så meget desto mere bør det for deres trosfæller i den øvrige verden, ikke mindst i det så begunstigede Danmark, være en pligt at støtte de forfulgte, ikke blot økonomisk, men også moralsk, for eksempel ved at etablere et tæt samarbejde med en af menighederne i det hærgede område. For Bistrups vedkommende vil det indtil videre ske gennem den presbyterianske kirke i Mallawi. Skal arbejdet lykkes, forudsætter det, at menigheden slutter op. Sven Ove Gade Salen, hvor de holder gudstjenester nu 3

4 Filmcafé Stress-af Filmcafé Menighedsrådet har besluttet sig for en filmklub, der har til formål at vise film med efterfølgende diskussion omkring den enkelte films temaer. Tidspunktet bliver søndage fra kl Efter filmen vil der være et let traktement og mulighed for at diskutere filmens temaer. Spilleplan: 1. februar lægger vi ud med en stor klassiker: Casablanca med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman. Stress-af andagter Onsdag den 21. jan. og den 11. feb. kl Trænger du til at slappe af, så er her tilbud tre gange i foråret, hvor kirken står åben. Musik flyder lige så stille, og gode ord lyder til fred og opbyggelse. Onsdag den 11. marts kl. 17 gives dog en helt særlig mulighed for at opleve en time med ganske anderledes toner at slappe af til. 1. marts viser vi en anden klassiker - et af Stanley Kubricks mesterværker - der bygger på bogforlægget The Luck of Barry Lyndon. Tilmelding til Kirkekontoret senest én uge før caféen. Kalender og omtale på hjemmesiden: bistrupkirke.dk Vi håber der vil blive taget vel imod dette nye initiativ, og vi ser frem til interessante filmeftermiddage med spændende film og en god efterfølgende dialog. Film-udvalget Dansk Overtone Ensemble ved Martin Loeb, Torben Juelsgaard og Sophus Simonsen kommer og skaber et musisk rum for hvile og fred i samtale med livgivende bibelord. Ensemblet adskiller sig fra de fleste andre vokalensembler ved, at al sang udelukkende skabes i nuet. De skriver herom: Ren improvisation uden hjælpemidler eller instrumenter. Der er ingen forudgående aftaler eller indstuderede satser. Sangeren synger tostemmigt med sig selv, og med disse toner kan der synges melodier samtidig med, at grundtonen skifter. Når flere overtonesangere synger samtidigt, opstår der helt eventyrlige og fantastiske klange. Sammen med ensemblets sang vil der være små meditationer over ord, der bringer fred ind i et moderne, fortravlet liv ved Charlotte Nørballe. 4

5 Dagsretræte Flygtninge Dagsretræte Mandag d. 23. marts kl. 9 sammen med Birkerød Kirke. Dagsretræten foregår ml. 9 og 12 i Bistrup Kirke og fortsætter i Birkerød med frokost og frem til kl. 16. Fællesarrangement Onsdag d. 4. marts kl. 15 indbyder vi til et fællesarrangement for Ældresagen i Birkerød og Bistrup Sogn. Et lignende arrangement blev gennemført for første gang sidste år, og det var så stor en succes, at det opmuntrer til gentagelse. Program: 1. Velkomst i kirken 2. Fællessang 3. Foredrag af forfatter og læge dr.med. Henning Kirk: Hold hjernen klar. Henning Kirk er en af vore kendteste aldringsforskere, der har udgivet adskillige bøger om alderdommen, dens muligheder og problemer. 4. Kirkens børnekor synger. 5. Lidt om hvad der sker i Bistrup Sogn 6. Aftensang 7. Menighedsrådet byder på et traktement. Vi håber, at mange vil møde op og gøre det til en god oplevelse. FLYGTNINGE I RUDERSDAL KOMMUNE Som det formentlig er alle bekendt, modtager Danmark for tiden en del flygtninge fra Syrien. Disse bliver fordelt til landets kommuner, og Rudersdal Kommune har med udgangen af 2014 fået ca. 54 mennesker på flugt til vort område. For det meste er der tale om yngre enkeltpersoner, heraf 3 under 18 år. For 2015 forventes yderligere 45 personer. Der søges endvidere om familiesammenføring i vid udstrækning, men det er uvist hvorvidt eller hvornår disse kan gennemføres. Kommunen sørger for bolig til de nye borgere, og det tidligere skolehjem Skovly forventes at have plads til ca. 50 flygtninge. Kommunen har rettet henvendelse til Rudersdal Provsti om at yde en indsats for at hjælpe disse, især unge mennesker, med deres hverdag. På et møde med Rudersdal Kommune har de forskellige menighedsråd givet tilsagn om at være behjælpelige med integration i den udstrækning de formår. Spejderbevægelsen kunne tænkes at træde til, lige som tidligere konfirmander kunne være en åbning for flygtninge i et fremmed land langt fra familie, slægtninge og venner. Sportsforeninger er også oplagte muligheder. De forskellige tiltag, også fra Bistrup Kirkes side, vil fra kommunen blive samlet i et oplæg straks i det nye år med oplysning om kontaktforhold med præsentation parterne imellem, sprogproblemer o.l. Derudover skal det ikke forventes at forvaltningen vil træde aktivt ind i koordineringen af den frivillige indsats. Såfremt nogen i menigheden har idéer til at byde flygtninge velkomne i kommunen og gøre den nye tilværelse blidere, bedes de rette henvendelse til Ib Eistrup, tlf

6 Kirkecafé Kirkecaféen Hver tirsdag kl For alle over 55 år (yngre er dog også velkomne). Vi mødes i kirken og synger morgensang. I sideskibet er der morgenbord med kaffe, te, rundstykker og pålæg. Det koster 20 kr. Derefter er der et kort indlæg. Det kan være en af præsterne eller evt. en cafédeltager, der fortæller om en ferie/oplevelse. Måske besøg af en gæst udefra. Én gang om måneden synger vi højskolesange. I foråret har vi en heldagsudflugt til en spændende seværdighed, og om efteråret en halvdagstur til et kulturelt mål. - Sidste tirsdag i måneden kan vort program læses i Birkerød Avis. Februar: 3.: Svend-Erik Engh fortæller om Lolland. Engh er historiefortæller og underviser i historiefortælling. 10. Kirsten Mollerup: Oplevelser fra Aconcagua til Mount Doom - på vulkaner i Argentina og New Zealand. Mollerup-familien er alle ivrige bjergvandrere. 17. Iben Danielsen fortæller om Mumitroldene af den finlandssvenske forfatter Tove Jansson. 24. Fællessang. Marts: 3. Birthe Olsen fortæller om arbejdsudvalgets opgaver. 10. Kaj Bjerre taler om nostalgi 17: Holger Bernt Hansen: Afrika i forandring 24. Fællessang. 31: Afslutning. Søndags-kirkecafé Den 8. februar kl. 15: Toner af guld Musikalsk rundrejse med plads til minder og nyopdagelser. Helle og Dynes Skovkjær underholder med et bredt repertoire, primært bestående af musicals, operetter og evergreens. 6

7 Koncerter Torsdag d. 19. februar kl : Beatles Forever Live I disse år er det 50 år siden, de første Beatles-plader udkom. DR K har markeret serien, og nu kan de medvirkende opleves live. Guitaristen Søren Bødker Madsen, sangerinden Karoline Budtz og Per Wium inviterer ind i The Beatles musikalske værksted og fortæller om og fortolker de udødelige sange. Søndag d. 12. april kl. 15: Den danske guitarkvartet 4 guitarer lyder helt anderledes end én! Programmet byder på tysk barok, ungarske danse, brasilianske rytmer og dansk kompositionsmusik. Kvartetten består af: Thea Vesti Pedersen, Martin Stæhr Haugaard, Simon Junker og Kristian Lager. Et levende, unikt lydbillede, der skal opleves. Torsdag den 26. marts kl. 17: Musikalsk optakt til påsken. Påskemusical opføres af vort børnekor. Drama over de 7 dage af Jesu liv fra palmesøndag til påskedag. Vi oplever indtoget i Jerusalem, den sidste nadver, Judas, der forråder, og Peter, der fornægter Jesus. Pilatus dømmer Jesus, som bliver korsfæstet. Ca. 30 børn i koret optræder i farvestrålende dragter, og vi kommer hele følelsesregistret igennem. 7 Onsdag d. 20. maj kl. 17 Forårskoncert med kirkens egne kor. Kirkens børnekor og voksne sangere byder denne dag på en bred vifte af forårets mange smukke sange og salmer. Klassisk og rytmisk, kor og solo i et meget varieret program.

8 2015 Bistrup Sogns Februar Marts April S 1. Septuagesima (SCS) Kl : Filmeftermiddag M 2. T 3. Kl. 10: KirkeCafé: S.-E. Engh O 4. Kl : Babysalmesang Kl. 19:30: BistrupAften v. Poul J. Stender T 5. Kl : Børnekor F 6. L 7. S 8. Sexagesima (CN) Kl. 15: SøndagsmusikCafé: Toner af Guld M 9. T 10. Kl. 10: KirkeCafé: Kirsten Mollerup O 11. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 12. F 13. L 14. S 15. Fastelavn (CN) M 16. T 17. Kl. 10: KirkeCafé: Iben Danielsen Kl : Gudstjeneste Lions Park (CN) O 18. Kl : Babysalmesang Kl : Litteraturaften v. Jens Flinker T 19. Kl : Børnekor Kl : Koncert Beatles forever Live F 20. L 21. S s. i Fasten (SCS) M 23. T 24. Kl. 10: KirkeCafé: Fællessang Kl : Gudstjeneste Bistrupvang (CN) Kl : Folkekor O 25. Kl : Babysalmesang T 26. F 27. L 28. S s. i fasten (CN) Kl : Filmeftermiddag M 2. T 3. Kl. 10: KirkeCafé: Birthe Olsen O 4. Kl : Babysalmesang Kl. 15: Bist.efterm. i samarb. m. Ældresagen T 5. F 6. L 7. S s. i fasten (SCS) + sogneindsamling M 9. T 10. Kl. 10: KirkeCafé: Kaj Bjerre O 11. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 12. Kl : Børnekor F 13. L 14. S 15. Midfaste (RV) M 16. T 17. Kl. 10: KirkeCafé: Holger Bernt Hansen Kl : Gudstjeneste Lions Park (SCS) O 18. Kl : Litteraturaften v. Moritz Schramm T 19. F 20. L 21. S 22. Mariæ Bebudelse (SCS) M 23. Dagsretræte (se hjemmesiden) T 24. Kl. 10. KirkeCafé: Fællessang Kl : Folkekor O 25. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Babysalmesangsgudstjeneste (CN) T 26. Kl. 17: Påskemusical v. kirkens børnekor F 27. L 28. S 29. Palmesøndag (CN) M T 31. Kl. 10: KirkeCafé: Afslutning O 1. T 2. Kl. 17: Skærtorsdag Kl. 18: Skærtorsdag F 3. Langfredag (SCS) L 4. S 5. Påskedag (CN) M påskedag (CN) T 7. O 8. T 9. F 10. L 11. S s.e. påske (RV) Kl. 15: Koncert: Den M 13. T 14. O 15. T 16. F 17. L 18. Kl. 10 og 12: Konfirm S s.e. påske: Konfir M 20. T 21. O 22. T 23. Børnekor F 24. L 25. S s.e. påske (SCS) M 27. T 28. Kl : Folkekor O 29. T 30. Børnekor

9 Kirkekalender 2015 Maj Juni (SCS) sspisning Danske Guitarkvartet ation (CN + SCS) mation (CN + SCS) F 1. Bededag (CN) L 2. S s. e. påske (CN) M 4. Kl. 19: 4. maj gudstjeneste (SCS) T 5. O 6. T 7. F 8. L 9. S s.e. påske (CN) M 11. T 12. O 13. T 14. Kristi Himmelfart (SCS) F 15. L 16. S s.e. påske (SCS M 18. T 19. O 20. Kl. 17: Forårskoncert med kirkens kor T 21. F 22. L 23. S 24. Pinsedag (SCS) M 25. Kl. 11: friluftsgudstjeneste i Rudersdal Provsti T 26. O 27. T 28. F 29. L 30. S 31. Trinitatis (CN) M 1. T 2. O 3. T 4. F 5. Kl : Bistrup Kirkes Sommerfest L 6. S s.e. trinitatis (RV) M 8. T 9. O 10. T 11. F 12. L 13. S s.e. trinitatis (SCS) M 15. Kl : Koncert v. Rytmisk Korforsyning T 16. O 17. T 18. F 19. L 20. S s.e. trinitatis (SCS) M 22. T 23. O 24. T 25. F 26. L 27. S s.e. trinitatis (SCS) M 29. T 30. Gudstjeneste hver søndag kl. 10. CN = Charlotte Nørballe SCS = Søren Christian Storvad Kirkecafé: hver tirsdag kl Alle aftenarrangementer kl RV = Rikke Vanggaard 9 For yderligere detaljer til kalenderen, se kirkens hjemmeside:

10 Organistens initiativer Bistrup Kirkes Børnekor Må jeg være Judas - må jeg spille Jesus? Børnekorets medlemmer er efterhånden rigtig godt på vej og har imponeret med deres optræden gang på gang. De er blevet en integreret del af kirkens musikliv. Vinter og forår venter - og med det også spændende udfordringer og opgaver. I februar skal vi synge for Ældresagen, som gæster kirken. Marts bliver den helt store måned, hvor alle skal have roller og opføre påskemusical. Mange skal synge solo. Alle skal medvirke på en eller anden måde. Alle skal synge i kor og lave drama. Lige fra at spille soldat ved Jesu korsfæstelse til at komme med påskeliljer til graven søndag morgen. Der er rift i koret om de centrale roller. I maj skal vi medvirke til den højtidelige og smukke 4. maj-aften. Der venter også en fyraftenskoncert sammen med kirkens voksne sangere. Endelig 2. pinsedag, hvor alle provstiets børnekor optræder til friluftsgudstjeneste. Alle børn, der går i klasse kan være med i koret. For de ældste: klasse vil der komme ekstra tilbud i form af en gospelweekend i København og ekstra stemmetræning. Børnekoret mødes hver torsdag kl og øver i sideskibet. Vi varmer godt op, lærer om stemmens brug, synger, danser og hygger os. Nye børn er altid velkomne. Tilmelding via kirkens hjemmeside. Babysalmesang Det er bare blevet en succes! To gange om året i et forløb på 8 uger tilbydes babysalmesang i kirken. Der er åbenbart mange babyer i Bistrup, og de vælter ind i massevis. Vi har måttet indkøbe nye madrasser og tæpper, og de små fylder hele midtergangen, hvor de ligger og kikker op og oplever kirkens store rum. Vi mødes til salmerytmik, dans og bevægelser. Babyerne hører lyden af triangel, rasle-æg og orgelspil, samt sanseindtrykket af sæbebobler, tørklæder, lystænding og luft fra et svævende sejl. 10

11 Organistens initiativer Det vigtigste er naturligvis trygheden og opmærksomheden mellem barnet og dets forældre. De små oplever sangen og nærheden af stemmen. Vi synger nye salmer, gamle kendte salmer og børnesange. Efter de ca. 40 min. i kirken er der mulighed for at gå ind i sideskibet og få en forfriskning og en snak. Nyt hold begynder onsdag d. 28. januar kl , og sidste gang er onsdag d. 25. marts, hvor vi afslutter med en lille gudstjeneste kl. 17, hvor alle pårørende er velkomne. Sognepræst Charlotte Nørballe medvirker denne dag. Tilmelding via kirkens hjemmeside. Kunsten at synge i kor: FOLKEKOR At synge sammen kender alle til - men at synge i kor er en kunst. En kunst, hvor alle kan være med. Når man synger sammen i kor, opnår man et fællesskab, som på mange måder er en ny og anderledes måde at være sammen på. Man giver noget af sit inderste og får igen til overflod. Fornemmelsen af at synge sammen - og især flerstemmigheden - er en stor oplevelse. Et nyt folkekor er under opsejling i kirken. Vi mødes den sidste tirsdag i hver måned i Gernersalen. Vi varmer stemmen godt op, lærer lidt om brugen af stemmen og synger sammen og bliver fortrolige med sangens verden. Repertoiret vil være nye og gamle salmer, danske sange samt lettere rytmiske og klassiske numre. Alle, der har lyst til at være med, er velkomne. Der er ikke optagelsesprøve, og det er uforpligtende at møde op. Stemningen vil være let og munter, og glæden ved at synge sammen vil være i højsædet. Måske vil vi overraske alt og alle og levere et glimrende resultat på rekordtid. Folkekoret mødes kl : 27. januar, 24. februar, 24. marts (NB. p.g.a. påsken) og 28. april. Mandag den 4. maj kl medvirker vi (forhåbentligt) til 4. maj-gudstjenesten. Undervejs på en øveaften vil der blive serveret kaffe. Der er ikke tilmelding - man kan bare møde op! 11

12 Ny præst Ny præst i Bistrup Mit navn er Rikke Vanggaard. Jeg er 46 år og ny præst i Bistrup Kirke som ekstra hjælpepræst med en kvote på 25%. Måske har nogle allerede stiftet bekendtskab med mig, idet jeg har haft et par højmesser. Jeg takker for den hjertelige modtagelse og glæder mig til fortsat at møde menigheden til højmesser og hjælpe med de mange kirkelige handlinger. Ud over at være ved Bistrup Kirke er jeg præst med en kvote på 75% i Søllerød Kirke. Som præst vil jeg gerne komme det moderne menneske i møde både inden for og uden for kirkens mure. Og forhåbentlig vil de mennesker, der bor i Bistrup, kunne sige, at deres nye præst er et rummeligt menneske med store ører og en lidt mindre mund. Jeg står her på billedet uden for vores pragtfulde præstegård i Brøndbyvester, hvor min mand er præst. Hvis man banker på, kan man være heldig, foruden min mand, at møde vores to dejlige døtre Marie og Karen på 9 og 10 år eller et par frække katte og hamstere. Før jeg kom til Bistrup, har jeg bl.a. været ansat 4 år som hospitalspræst på Herlev Hospital. Arbejdet som hospitalspræst har fyldt mit liv med mening og givet mig en forståelse for, hvor vigtigt det er at følge mennesker, når de befinder sig i det dybeste mørke og den største afmagt. Når man har stået som præst over for mennesker, der har mistet det kæreste i deres liv og tilværelsens trygge fundament, erfarer man, hvor ydmyg og lille, man kan føle sig og samtidig, hvor stor en kraft, Guds kærlighed og et lyttende øre fra et medmenneske rummer. Jeg håber, at jeg som præst i Bistrup kan være med til at fremme en diskussion, der forsøger at give svar på livets store spørgsmål; at give plads til, at man i kirken både kan være alvorlig og hygge sig, have det rart sammen, møde nye mennesker, diskutere, lære og fordybe sig. Men først og fremmest vil jeg som præst gerne fremme et kirkeligt fællesskab, der vil løfte disse opgaver sammen. Sognepræst Rikke Vanggaard 12

13 Sorg og savn Vågetjeneste eller Inger Merete Hansen på mail eller tlf Enhver er velkommen uanset hvor man bor. Er der tilstrækkelig tilslutning, bliver der senere oprettet grupper ved andre kirker og med andre præster som ledere. Samtaler om sorg og savn. Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det vil der nu være mulighed for i løbet af foråret i et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. I sorggruppen mødes mennesker, der har det til fælles, at de har mistet en af deres nærmeste. Det kan være en stor lettelse at dele sine tanker og følelser med andre, der er i en lignende situation. Alle i gruppen, der ledes af præsterne Christer Teilmann Damm og Inger Merete Hansen, har tavshedspligt. Der er plads til 6-8 deltagere i en gruppe. Tilmelding er nødvendig, og deltagelse er gratis. Vi ses hver tredje uge - syv gange i alt - kl Første gang er torsdag den 15. januar kl denne dag. Vi mødes i Birkerød Sognegård, Kirkevej 2. Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Christer Teilmann Damm, mail eller tlf Foto: Pressefotograf Annett Bruhn, JV. Vågetjeneste Bistrup Kirke har i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer en frivillig vågetjeneste. Vågekonen kan tilbyde at være til stede hos alvorligt syge og døende mennesker i private hjem i 3 timer ad gangen. Det er medmenneskelighed og nærvær, det handler om, dvs. holde i hånd, skabe ro, støtte og aflaste de pårørende. Vågekonen må ikke tage sig af pleje og behandling, men vil kontakte hjemmesygeplejersken efter behov. Hun har naturligvis tavshedspligt. Kontakten formidles gennem vore præster. 13

14 Bistrup- & litteraturaftener Bistrupaftener: Onsdag d. 14. januar kl Jørgen Demant: Kristendommens anatomi. Onsdag d. 4. februar kl Poul Joachim Stender: Kristendommens indflydelse på vort forhold til mad, erotik og liv. Litteraturaftener: Onsdag d. 18. februar: Jens Flinker: Den sociale vending i ny dansk litteratur - eller den perfekte guide til at forstå sine børn og børnebørn. Der introduceres til Den sociale vending : en litteratur, hvis hovedtema er identitet. Vending spiller på, at store dele af det nye årtusindes litteratur igen vender sig ud mod verden, men nu med afsæt i en fundamentalt anderledes beskrivelse og opfattelse af, hvad identitet og samfund er, end det kendes fra tidligere tiders litteratur. Igennem forskellige værknedslag vil foredraget fokusere på, hvordan den nyeste litteratur tematiserer en række nye identitetskrav med særligt fokus på den bølge af familiedramaer, som har fået en renæssance i romanen og i novellen. Her er nydelse ikke blot en drøm, men også en pligt! Jens Flinker er adjunkt på Birkerød Gymnasium. Onsdag den 18. marts kl Lektor ved Syddansk Universitet, Moritz Schramm, taler om ny tysk litteratur efter murens fald. Litteraturen i hhv. Vest- og Østtyskland udviklede sig efter 2. Verdenskrig meget forskelligt. Men hvordan ser litteraturen ud i et genforenet Tyskland? Findes muren stadig om ikke bogstaveligt så dog i hovederne på folk? Eller er det universelle, eksistentielle problemstillinger, der præger tysk litteratur i dag, og i givet fald kan man så overhovedet tale om en særlig tysk litteratur? 14

15 Kirkeklumme Tanker om at være en del af en menighed. Mange mennesker som ikke kommer ret meget i kirken har en opfattelse af at det er noget med at komme om søndagen fra kl. 10 til 11. Og hvad laver præsterne i øvrigt resten af tiden? Nå ja, der er nok nogle begravelser og bryllupper. Da jeg blev et aktivt medlem af menigheden i Bistrup Kirke for godt 13 år siden, åbnede der sig en ny verden. Jeg havde altid været troende - jeg har aldrig kunnet falde i søvn uden at bede aftenbøn - men jeg gik kun i kirke til jul og måske en enkelt gang til påske. Da jeg begyndte at komme regelmæssigt om søndagen, kom jeg ind i et fællesskab ved kirkekaffen efter gudstjenesten, hvor jeg oplevede en stor imødekommenhed og interesse. Jeg blev opmærksom på alle de initiativer der er i kirken: koncerter, litteraturaftener, kirkecafé, Bistrupaftener, filmcafé, kor. Der er også muligheden for selv at blive involveret i nogle af de mange frivillige aktiviteter. Det gik jo også op for mig at præsterne har endog meget travlt med meget andet end de kirkelige handlinger. At være en del af kordegnegruppen og medlem af menighedsrådet har givet en større indsigt i hvad kirken kan give mig og jeg - som individ - kan give kirken. Det har givet mig et uvurderligt netværk - også at deltage i kirkekaffen hver søndag, hvor man kan holde sig orienteret om hinandens liv og færden og dele gode og dårlige hændelser i ens liv. Alle kan finde noget meningsfyldt at foretage sig i kirkens regi. Der er Bøjlestangen, kirkens genbrugsforretning, som ca. 35 damer er engageret i. Der er også brug for frivillige ved Sommerfesten i præstens have Grundlovsdag. Her ser man hvilken rolle kirken spiller i sognets bevidsthed. Hvert år vender unge - og ældre - som er vokset op i Bistrup, men senere flyttet herfra, tilbage med deres egne børn for at genopleve sammenholdet fra deres barndom. Det at deltage i gudstjenesten giver et pusterum uanset hvilket humør man er i. Man er måske ikke altid lige koncentreret, men det at vide at man har en times tid hvor man ikke skal noget andet, men kan høre efter, eller synke ind i sig selv - eller slet og ret kede sig - til den kendte liturgi, giver en fornemmelse af ro og afspændthed. Når folk hører jeg er medlem af et menighedsråd, er det første spørgsmål altid: Er du religiøs? Mit svar er at jeg ikke er religiøs, men troende - for mig er der en dyb forskel - og at jeg er skeptisk over for mange ting i Biblen, men når jeg overvejer hvor jeg står, ender det altid med at jeg er mere troende end ikke-troende. På gensyn i kirken. Rie Møllmann 15

16 Kirkeinfo Sognepræster ved Bistrup Kirke: Charlotte Nørballe (kbf) Bregnerødvej 23, 3460 Birkerød Tlf eller Mail: Organist Elsebeth Dilling-Hansen Tlf Kordegn Claus Bøye Baun Tlf Søren Christian Storvad Birkebakken 11, 3460 Birkerød Tlf eller Mail: Ansvarshavende redaktør. Rikke Vanggaard Præstegårdsvej 6, 2605 Brøndby Tlf Mail: Træffes bedst: ti-fr kl Forsidebilledet forestiller Den sidste Nadver, en anderledes udgave af det kendte motiv fra Det nye Testamente. Udført i olie på lærred og måler 130 x 50 cm. Billedet hænger i Sakristiet. 16 Kirketjener Eva Thiedeke Tlf Kirketjener Allan Wettersteen Tlf Bistrup kirkekontor: Birkebakken 1, 3460 Birkerød Telefon Mail: Kontoret er åbent man.-fre. kl Dåb, bryllup og begravelse: Henvendelse til kontoret eller præsterne. Kirkens hjemmesideadresse: Forsidebillede: Anne Eistrup. PoBe sats & repro

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade 8, 9560

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 KALENDER Marts - Maj 2008 MARTS Søndag den 2. Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 3. kl. 19.30 Læsekreds i Hvalsø Sognegård Mandag den 3. kl. 19.30 Menighedsmøde

Læs mere