Bistrup Kirke Forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bistrup Kirke Forår 2015"

Transkript

1 Bistrup Kirke Forår

2 Fra menighedsrådet Venskabsmenigheden i Egypten Mallawi ligger 270 km syd for Kairo. De indbyggere lever overvejende af landbrug, hovederhvervet i Nildalen. De fundamentale salafister, dvs. militante ekstremister, står stærkt i dette område. Manden, der i 1981 myrdede præsident Sadat efter hans tilnærmelse til Israel, kom herfra. Byen har dog to kristne åndehuller: en presbyteriansk og en katolsk kirke. Den presbyterianske har officielt 300 medlemmer, men i gudstjenesten om søndagen deltager I mange år var menighedens trækirke den største presbyterianske kirkebygning i Egypten. 14. august 2013 blev den pludselig forvandlet til en tomt. Med Det muslimske Broderskab som bagmand angreb lokale småkriminelle i nattens mulm og mørke kirken. Da de havde stjålet alt, hvad der kunne bruges i kirken med tilhørende børnehave, vuggestue og mødesale, smed de molotovcocktails ind i kirken, der brændte sammen med det meste af inventaret. Hvad, der var tilbage, slog terroristerne i stykker. Samme nat havde de også sat ild til den katolske kirke. Terroren i Mallawi var del af en salafis-tisk plan, der omfattede hele Egypten. Ikke mindre end 140 kirker og institutioner blev smadret. Da jeg sammen med menighedsrådsmedlem Rie Møllmann besøgte kirken i oktober, blev vi hurtigt opstemte af menighedens energi og evne til at overvin- 2

3 På besøg i Egypten de udfordringerne. Børnehaven, vuggestuen og mødesalen var sat i stand. Ledet af en ung kvindelig ingeniør var genopførelsen af kirken - denne gang i sten - allerede langt fremme og ventes færdig om få måneder. Til genopførelsen har hæren bevilget 6 mio. egyptiske pund eller ca. 5 mio. kr. Hvorfor nu hæren, vil nogen måske spørge, men den civile statsmagt må ikke give penge til kristne. Besynderligt nok omfatter forbuddet ikke den samme stats militær. Til stole, bænke og andet udstyr må den fattige kirke dog selv sørge for at finde de nødvendige penge. I dag bor der omkring 100 mio. i Egypten mio. er kristne. Indtil videre håber de, at præsident Abel Sisi, hvis bagland er hæren, vil sikre mere rolige forhold end under forgængeren, Mohamed Mursi fra Det muslimske Broderskab. Overgreb og forfølgelser af kristne er dog mere end nogensinde en del af hverdagen i det meste af Mellemøsten, ikke mindst på grund af Islamisk Stats hærgen i Irak og Syrien. For de kristne er evangeliet deres daglige, ja ofte eneste trøst. Trods overgreb og terror vil de ikke opgive deres tro. Så meget desto mere bør det for deres trosfæller i den øvrige verden, ikke mindst i det så begunstigede Danmark, være en pligt at støtte de forfulgte, ikke blot økonomisk, men også moralsk, for eksempel ved at etablere et tæt samarbejde med en af menighederne i det hærgede område. For Bistrups vedkommende vil det indtil videre ske gennem den presbyterianske kirke i Mallawi. Skal arbejdet lykkes, forudsætter det, at menigheden slutter op. Sven Ove Gade Salen, hvor de holder gudstjenester nu 3

4 Filmcafé Stress-af Filmcafé Menighedsrådet har besluttet sig for en filmklub, der har til formål at vise film med efterfølgende diskussion omkring den enkelte films temaer. Tidspunktet bliver søndage fra kl Efter filmen vil der være et let traktement og mulighed for at diskutere filmens temaer. Spilleplan: 1. februar lægger vi ud med en stor klassiker: Casablanca med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman. Stress-af andagter Onsdag den 21. jan. og den 11. feb. kl Trænger du til at slappe af, så er her tilbud tre gange i foråret, hvor kirken står åben. Musik flyder lige så stille, og gode ord lyder til fred og opbyggelse. Onsdag den 11. marts kl. 17 gives dog en helt særlig mulighed for at opleve en time med ganske anderledes toner at slappe af til. 1. marts viser vi en anden klassiker - et af Stanley Kubricks mesterværker - der bygger på bogforlægget The Luck of Barry Lyndon. Tilmelding til Kirkekontoret senest én uge før caféen. Kalender og omtale på hjemmesiden: bistrupkirke.dk Vi håber der vil blive taget vel imod dette nye initiativ, og vi ser frem til interessante filmeftermiddage med spændende film og en god efterfølgende dialog. Film-udvalget Dansk Overtone Ensemble ved Martin Loeb, Torben Juelsgaard og Sophus Simonsen kommer og skaber et musisk rum for hvile og fred i samtale med livgivende bibelord. Ensemblet adskiller sig fra de fleste andre vokalensembler ved, at al sang udelukkende skabes i nuet. De skriver herom: Ren improvisation uden hjælpemidler eller instrumenter. Der er ingen forudgående aftaler eller indstuderede satser. Sangeren synger tostemmigt med sig selv, og med disse toner kan der synges melodier samtidig med, at grundtonen skifter. Når flere overtonesangere synger samtidigt, opstår der helt eventyrlige og fantastiske klange. Sammen med ensemblets sang vil der være små meditationer over ord, der bringer fred ind i et moderne, fortravlet liv ved Charlotte Nørballe. 4

5 Dagsretræte Flygtninge Dagsretræte Mandag d. 23. marts kl. 9 sammen med Birkerød Kirke. Dagsretræten foregår ml. 9 og 12 i Bistrup Kirke og fortsætter i Birkerød med frokost og frem til kl. 16. Fællesarrangement Onsdag d. 4. marts kl. 15 indbyder vi til et fællesarrangement for Ældresagen i Birkerød og Bistrup Sogn. Et lignende arrangement blev gennemført for første gang sidste år, og det var så stor en succes, at det opmuntrer til gentagelse. Program: 1. Velkomst i kirken 2. Fællessang 3. Foredrag af forfatter og læge dr.med. Henning Kirk: Hold hjernen klar. Henning Kirk er en af vore kendteste aldringsforskere, der har udgivet adskillige bøger om alderdommen, dens muligheder og problemer. 4. Kirkens børnekor synger. 5. Lidt om hvad der sker i Bistrup Sogn 6. Aftensang 7. Menighedsrådet byder på et traktement. Vi håber, at mange vil møde op og gøre det til en god oplevelse. FLYGTNINGE I RUDERSDAL KOMMUNE Som det formentlig er alle bekendt, modtager Danmark for tiden en del flygtninge fra Syrien. Disse bliver fordelt til landets kommuner, og Rudersdal Kommune har med udgangen af 2014 fået ca. 54 mennesker på flugt til vort område. For det meste er der tale om yngre enkeltpersoner, heraf 3 under 18 år. For 2015 forventes yderligere 45 personer. Der søges endvidere om familiesammenføring i vid udstrækning, men det er uvist hvorvidt eller hvornår disse kan gennemføres. Kommunen sørger for bolig til de nye borgere, og det tidligere skolehjem Skovly forventes at have plads til ca. 50 flygtninge. Kommunen har rettet henvendelse til Rudersdal Provsti om at yde en indsats for at hjælpe disse, især unge mennesker, med deres hverdag. På et møde med Rudersdal Kommune har de forskellige menighedsråd givet tilsagn om at være behjælpelige med integration i den udstrækning de formår. Spejderbevægelsen kunne tænkes at træde til, lige som tidligere konfirmander kunne være en åbning for flygtninge i et fremmed land langt fra familie, slægtninge og venner. Sportsforeninger er også oplagte muligheder. De forskellige tiltag, også fra Bistrup Kirkes side, vil fra kommunen blive samlet i et oplæg straks i det nye år med oplysning om kontaktforhold med præsentation parterne imellem, sprogproblemer o.l. Derudover skal det ikke forventes at forvaltningen vil træde aktivt ind i koordineringen af den frivillige indsats. Såfremt nogen i menigheden har idéer til at byde flygtninge velkomne i kommunen og gøre den nye tilværelse blidere, bedes de rette henvendelse til Ib Eistrup, tlf

6 Kirkecafé Kirkecaféen Hver tirsdag kl For alle over 55 år (yngre er dog også velkomne). Vi mødes i kirken og synger morgensang. I sideskibet er der morgenbord med kaffe, te, rundstykker og pålæg. Det koster 20 kr. Derefter er der et kort indlæg. Det kan være en af præsterne eller evt. en cafédeltager, der fortæller om en ferie/oplevelse. Måske besøg af en gæst udefra. Én gang om måneden synger vi højskolesange. I foråret har vi en heldagsudflugt til en spændende seværdighed, og om efteråret en halvdagstur til et kulturelt mål. - Sidste tirsdag i måneden kan vort program læses i Birkerød Avis. Februar: 3.: Svend-Erik Engh fortæller om Lolland. Engh er historiefortæller og underviser i historiefortælling. 10. Kirsten Mollerup: Oplevelser fra Aconcagua til Mount Doom - på vulkaner i Argentina og New Zealand. Mollerup-familien er alle ivrige bjergvandrere. 17. Iben Danielsen fortæller om Mumitroldene af den finlandssvenske forfatter Tove Jansson. 24. Fællessang. Marts: 3. Birthe Olsen fortæller om arbejdsudvalgets opgaver. 10. Kaj Bjerre taler om nostalgi 17: Holger Bernt Hansen: Afrika i forandring 24. Fællessang. 31: Afslutning. Søndags-kirkecafé Den 8. februar kl. 15: Toner af guld Musikalsk rundrejse med plads til minder og nyopdagelser. Helle og Dynes Skovkjær underholder med et bredt repertoire, primært bestående af musicals, operetter og evergreens. 6

7 Koncerter Torsdag d. 19. februar kl : Beatles Forever Live I disse år er det 50 år siden, de første Beatles-plader udkom. DR K har markeret serien, og nu kan de medvirkende opleves live. Guitaristen Søren Bødker Madsen, sangerinden Karoline Budtz og Per Wium inviterer ind i The Beatles musikalske værksted og fortæller om og fortolker de udødelige sange. Søndag d. 12. april kl. 15: Den danske guitarkvartet 4 guitarer lyder helt anderledes end én! Programmet byder på tysk barok, ungarske danse, brasilianske rytmer og dansk kompositionsmusik. Kvartetten består af: Thea Vesti Pedersen, Martin Stæhr Haugaard, Simon Junker og Kristian Lager. Et levende, unikt lydbillede, der skal opleves. Torsdag den 26. marts kl. 17: Musikalsk optakt til påsken. Påskemusical opføres af vort børnekor. Drama over de 7 dage af Jesu liv fra palmesøndag til påskedag. Vi oplever indtoget i Jerusalem, den sidste nadver, Judas, der forråder, og Peter, der fornægter Jesus. Pilatus dømmer Jesus, som bliver korsfæstet. Ca. 30 børn i koret optræder i farvestrålende dragter, og vi kommer hele følelsesregistret igennem. 7 Onsdag d. 20. maj kl. 17 Forårskoncert med kirkens egne kor. Kirkens børnekor og voksne sangere byder denne dag på en bred vifte af forårets mange smukke sange og salmer. Klassisk og rytmisk, kor og solo i et meget varieret program.

8 2015 Bistrup Sogns Februar Marts April S 1. Septuagesima (SCS) Kl : Filmeftermiddag M 2. T 3. Kl. 10: KirkeCafé: S.-E. Engh O 4. Kl : Babysalmesang Kl. 19:30: BistrupAften v. Poul J. Stender T 5. Kl : Børnekor F 6. L 7. S 8. Sexagesima (CN) Kl. 15: SøndagsmusikCafé: Toner af Guld M 9. T 10. Kl. 10: KirkeCafé: Kirsten Mollerup O 11. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 12. F 13. L 14. S 15. Fastelavn (CN) M 16. T 17. Kl. 10: KirkeCafé: Iben Danielsen Kl : Gudstjeneste Lions Park (CN) O 18. Kl : Babysalmesang Kl : Litteraturaften v. Jens Flinker T 19. Kl : Børnekor Kl : Koncert Beatles forever Live F 20. L 21. S s. i Fasten (SCS) M 23. T 24. Kl. 10: KirkeCafé: Fællessang Kl : Gudstjeneste Bistrupvang (CN) Kl : Folkekor O 25. Kl : Babysalmesang T 26. F 27. L 28. S s. i fasten (CN) Kl : Filmeftermiddag M 2. T 3. Kl. 10: KirkeCafé: Birthe Olsen O 4. Kl : Babysalmesang Kl. 15: Bist.efterm. i samarb. m. Ældresagen T 5. F 6. L 7. S s. i fasten (SCS) + sogneindsamling M 9. T 10. Kl. 10: KirkeCafé: Kaj Bjerre O 11. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 12. Kl : Børnekor F 13. L 14. S 15. Midfaste (RV) M 16. T 17. Kl. 10: KirkeCafé: Holger Bernt Hansen Kl : Gudstjeneste Lions Park (SCS) O 18. Kl : Litteraturaften v. Moritz Schramm T 19. F 20. L 21. S 22. Mariæ Bebudelse (SCS) M 23. Dagsretræte (se hjemmesiden) T 24. Kl. 10. KirkeCafé: Fællessang Kl : Folkekor O 25. Kl : Babysalmesang Kl. 17: Babysalmesangsgudstjeneste (CN) T 26. Kl. 17: Påskemusical v. kirkens børnekor F 27. L 28. S 29. Palmesøndag (CN) M T 31. Kl. 10: KirkeCafé: Afslutning O 1. T 2. Kl. 17: Skærtorsdag Kl. 18: Skærtorsdag F 3. Langfredag (SCS) L 4. S 5. Påskedag (CN) M påskedag (CN) T 7. O 8. T 9. F 10. L 11. S s.e. påske (RV) Kl. 15: Koncert: Den M 13. T 14. O 15. T 16. F 17. L 18. Kl. 10 og 12: Konfirm S s.e. påske: Konfir M 20. T 21. O 22. T 23. Børnekor F 24. L 25. S s.e. påske (SCS) M 27. T 28. Kl : Folkekor O 29. T 30. Børnekor

9 Kirkekalender 2015 Maj Juni (SCS) sspisning Danske Guitarkvartet ation (CN + SCS) mation (CN + SCS) F 1. Bededag (CN) L 2. S s. e. påske (CN) M 4. Kl. 19: 4. maj gudstjeneste (SCS) T 5. O 6. T 7. F 8. L 9. S s.e. påske (CN) M 11. T 12. O 13. T 14. Kristi Himmelfart (SCS) F 15. L 16. S s.e. påske (SCS M 18. T 19. O 20. Kl. 17: Forårskoncert med kirkens kor T 21. F 22. L 23. S 24. Pinsedag (SCS) M 25. Kl. 11: friluftsgudstjeneste i Rudersdal Provsti T 26. O 27. T 28. F 29. L 30. S 31. Trinitatis (CN) M 1. T 2. O 3. T 4. F 5. Kl : Bistrup Kirkes Sommerfest L 6. S s.e. trinitatis (RV) M 8. T 9. O 10. T 11. F 12. L 13. S s.e. trinitatis (SCS) M 15. Kl : Koncert v. Rytmisk Korforsyning T 16. O 17. T 18. F 19. L 20. S s.e. trinitatis (SCS) M 22. T 23. O 24. T 25. F 26. L 27. S s.e. trinitatis (SCS) M 29. T 30. Gudstjeneste hver søndag kl. 10. CN = Charlotte Nørballe SCS = Søren Christian Storvad Kirkecafé: hver tirsdag kl Alle aftenarrangementer kl RV = Rikke Vanggaard 9 For yderligere detaljer til kalenderen, se kirkens hjemmeside:

10 Organistens initiativer Bistrup Kirkes Børnekor Må jeg være Judas - må jeg spille Jesus? Børnekorets medlemmer er efterhånden rigtig godt på vej og har imponeret med deres optræden gang på gang. De er blevet en integreret del af kirkens musikliv. Vinter og forår venter - og med det også spændende udfordringer og opgaver. I februar skal vi synge for Ældresagen, som gæster kirken. Marts bliver den helt store måned, hvor alle skal have roller og opføre påskemusical. Mange skal synge solo. Alle skal medvirke på en eller anden måde. Alle skal synge i kor og lave drama. Lige fra at spille soldat ved Jesu korsfæstelse til at komme med påskeliljer til graven søndag morgen. Der er rift i koret om de centrale roller. I maj skal vi medvirke til den højtidelige og smukke 4. maj-aften. Der venter også en fyraftenskoncert sammen med kirkens voksne sangere. Endelig 2. pinsedag, hvor alle provstiets børnekor optræder til friluftsgudstjeneste. Alle børn, der går i klasse kan være med i koret. For de ældste: klasse vil der komme ekstra tilbud i form af en gospelweekend i København og ekstra stemmetræning. Børnekoret mødes hver torsdag kl og øver i sideskibet. Vi varmer godt op, lærer om stemmens brug, synger, danser og hygger os. Nye børn er altid velkomne. Tilmelding via kirkens hjemmeside. Babysalmesang Det er bare blevet en succes! To gange om året i et forløb på 8 uger tilbydes babysalmesang i kirken. Der er åbenbart mange babyer i Bistrup, og de vælter ind i massevis. Vi har måttet indkøbe nye madrasser og tæpper, og de små fylder hele midtergangen, hvor de ligger og kikker op og oplever kirkens store rum. Vi mødes til salmerytmik, dans og bevægelser. Babyerne hører lyden af triangel, rasle-æg og orgelspil, samt sanseindtrykket af sæbebobler, tørklæder, lystænding og luft fra et svævende sejl. 10

11 Organistens initiativer Det vigtigste er naturligvis trygheden og opmærksomheden mellem barnet og dets forældre. De små oplever sangen og nærheden af stemmen. Vi synger nye salmer, gamle kendte salmer og børnesange. Efter de ca. 40 min. i kirken er der mulighed for at gå ind i sideskibet og få en forfriskning og en snak. Nyt hold begynder onsdag d. 28. januar kl , og sidste gang er onsdag d. 25. marts, hvor vi afslutter med en lille gudstjeneste kl. 17, hvor alle pårørende er velkomne. Sognepræst Charlotte Nørballe medvirker denne dag. Tilmelding via kirkens hjemmeside. Kunsten at synge i kor: FOLKEKOR At synge sammen kender alle til - men at synge i kor er en kunst. En kunst, hvor alle kan være med. Når man synger sammen i kor, opnår man et fællesskab, som på mange måder er en ny og anderledes måde at være sammen på. Man giver noget af sit inderste og får igen til overflod. Fornemmelsen af at synge sammen - og især flerstemmigheden - er en stor oplevelse. Et nyt folkekor er under opsejling i kirken. Vi mødes den sidste tirsdag i hver måned i Gernersalen. Vi varmer stemmen godt op, lærer lidt om brugen af stemmen og synger sammen og bliver fortrolige med sangens verden. Repertoiret vil være nye og gamle salmer, danske sange samt lettere rytmiske og klassiske numre. Alle, der har lyst til at være med, er velkomne. Der er ikke optagelsesprøve, og det er uforpligtende at møde op. Stemningen vil være let og munter, og glæden ved at synge sammen vil være i højsædet. Måske vil vi overraske alt og alle og levere et glimrende resultat på rekordtid. Folkekoret mødes kl : 27. januar, 24. februar, 24. marts (NB. p.g.a. påsken) og 28. april. Mandag den 4. maj kl medvirker vi (forhåbentligt) til 4. maj-gudstjenesten. Undervejs på en øveaften vil der blive serveret kaffe. Der er ikke tilmelding - man kan bare møde op! 11

12 Ny præst Ny præst i Bistrup Mit navn er Rikke Vanggaard. Jeg er 46 år og ny præst i Bistrup Kirke som ekstra hjælpepræst med en kvote på 25%. Måske har nogle allerede stiftet bekendtskab med mig, idet jeg har haft et par højmesser. Jeg takker for den hjertelige modtagelse og glæder mig til fortsat at møde menigheden til højmesser og hjælpe med de mange kirkelige handlinger. Ud over at være ved Bistrup Kirke er jeg præst med en kvote på 75% i Søllerød Kirke. Som præst vil jeg gerne komme det moderne menneske i møde både inden for og uden for kirkens mure. Og forhåbentlig vil de mennesker, der bor i Bistrup, kunne sige, at deres nye præst er et rummeligt menneske med store ører og en lidt mindre mund. Jeg står her på billedet uden for vores pragtfulde præstegård i Brøndbyvester, hvor min mand er præst. Hvis man banker på, kan man være heldig, foruden min mand, at møde vores to dejlige døtre Marie og Karen på 9 og 10 år eller et par frække katte og hamstere. Før jeg kom til Bistrup, har jeg bl.a. været ansat 4 år som hospitalspræst på Herlev Hospital. Arbejdet som hospitalspræst har fyldt mit liv med mening og givet mig en forståelse for, hvor vigtigt det er at følge mennesker, når de befinder sig i det dybeste mørke og den største afmagt. Når man har stået som præst over for mennesker, der har mistet det kæreste i deres liv og tilværelsens trygge fundament, erfarer man, hvor ydmyg og lille, man kan føle sig og samtidig, hvor stor en kraft, Guds kærlighed og et lyttende øre fra et medmenneske rummer. Jeg håber, at jeg som præst i Bistrup kan være med til at fremme en diskussion, der forsøger at give svar på livets store spørgsmål; at give plads til, at man i kirken både kan være alvorlig og hygge sig, have det rart sammen, møde nye mennesker, diskutere, lære og fordybe sig. Men først og fremmest vil jeg som præst gerne fremme et kirkeligt fællesskab, der vil løfte disse opgaver sammen. Sognepræst Rikke Vanggaard 12

13 Sorg og savn Vågetjeneste eller Inger Merete Hansen på mail eller tlf Enhver er velkommen uanset hvor man bor. Er der tilstrækkelig tilslutning, bliver der senere oprettet grupper ved andre kirker og med andre præster som ledere. Samtaler om sorg og savn. Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det vil der nu være mulighed for i løbet af foråret i et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. I sorggruppen mødes mennesker, der har det til fælles, at de har mistet en af deres nærmeste. Det kan være en stor lettelse at dele sine tanker og følelser med andre, der er i en lignende situation. Alle i gruppen, der ledes af præsterne Christer Teilmann Damm og Inger Merete Hansen, har tavshedspligt. Der er plads til 6-8 deltagere i en gruppe. Tilmelding er nødvendig, og deltagelse er gratis. Vi ses hver tredje uge - syv gange i alt - kl Første gang er torsdag den 15. januar kl denne dag. Vi mødes i Birkerød Sognegård, Kirkevej 2. Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Christer Teilmann Damm, mail eller tlf Foto: Pressefotograf Annett Bruhn, JV. Vågetjeneste Bistrup Kirke har i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer en frivillig vågetjeneste. Vågekonen kan tilbyde at være til stede hos alvorligt syge og døende mennesker i private hjem i 3 timer ad gangen. Det er medmenneskelighed og nærvær, det handler om, dvs. holde i hånd, skabe ro, støtte og aflaste de pårørende. Vågekonen må ikke tage sig af pleje og behandling, men vil kontakte hjemmesygeplejersken efter behov. Hun har naturligvis tavshedspligt. Kontakten formidles gennem vore præster. 13

14 Bistrup- & litteraturaftener Bistrupaftener: Onsdag d. 14. januar kl Jørgen Demant: Kristendommens anatomi. Onsdag d. 4. februar kl Poul Joachim Stender: Kristendommens indflydelse på vort forhold til mad, erotik og liv. Litteraturaftener: Onsdag d. 18. februar: Jens Flinker: Den sociale vending i ny dansk litteratur - eller den perfekte guide til at forstå sine børn og børnebørn. Der introduceres til Den sociale vending : en litteratur, hvis hovedtema er identitet. Vending spiller på, at store dele af det nye årtusindes litteratur igen vender sig ud mod verden, men nu med afsæt i en fundamentalt anderledes beskrivelse og opfattelse af, hvad identitet og samfund er, end det kendes fra tidligere tiders litteratur. Igennem forskellige værknedslag vil foredraget fokusere på, hvordan den nyeste litteratur tematiserer en række nye identitetskrav med særligt fokus på den bølge af familiedramaer, som har fået en renæssance i romanen og i novellen. Her er nydelse ikke blot en drøm, men også en pligt! Jens Flinker er adjunkt på Birkerød Gymnasium. Onsdag den 18. marts kl Lektor ved Syddansk Universitet, Moritz Schramm, taler om ny tysk litteratur efter murens fald. Litteraturen i hhv. Vest- og Østtyskland udviklede sig efter 2. Verdenskrig meget forskelligt. Men hvordan ser litteraturen ud i et genforenet Tyskland? Findes muren stadig om ikke bogstaveligt så dog i hovederne på folk? Eller er det universelle, eksistentielle problemstillinger, der præger tysk litteratur i dag, og i givet fald kan man så overhovedet tale om en særlig tysk litteratur? 14

15 Kirkeklumme Tanker om at være en del af en menighed. Mange mennesker som ikke kommer ret meget i kirken har en opfattelse af at det er noget med at komme om søndagen fra kl. 10 til 11. Og hvad laver præsterne i øvrigt resten af tiden? Nå ja, der er nok nogle begravelser og bryllupper. Da jeg blev et aktivt medlem af menigheden i Bistrup Kirke for godt 13 år siden, åbnede der sig en ny verden. Jeg havde altid været troende - jeg har aldrig kunnet falde i søvn uden at bede aftenbøn - men jeg gik kun i kirke til jul og måske en enkelt gang til påske. Da jeg begyndte at komme regelmæssigt om søndagen, kom jeg ind i et fællesskab ved kirkekaffen efter gudstjenesten, hvor jeg oplevede en stor imødekommenhed og interesse. Jeg blev opmærksom på alle de initiativer der er i kirken: koncerter, litteraturaftener, kirkecafé, Bistrupaftener, filmcafé, kor. Der er også muligheden for selv at blive involveret i nogle af de mange frivillige aktiviteter. Det gik jo også op for mig at præsterne har endog meget travlt med meget andet end de kirkelige handlinger. At være en del af kordegnegruppen og medlem af menighedsrådet har givet en større indsigt i hvad kirken kan give mig og jeg - som individ - kan give kirken. Det har givet mig et uvurderligt netværk - også at deltage i kirkekaffen hver søndag, hvor man kan holde sig orienteret om hinandens liv og færden og dele gode og dårlige hændelser i ens liv. Alle kan finde noget meningsfyldt at foretage sig i kirkens regi. Der er Bøjlestangen, kirkens genbrugsforretning, som ca. 35 damer er engageret i. Der er også brug for frivillige ved Sommerfesten i præstens have Grundlovsdag. Her ser man hvilken rolle kirken spiller i sognets bevidsthed. Hvert år vender unge - og ældre - som er vokset op i Bistrup, men senere flyttet herfra, tilbage med deres egne børn for at genopleve sammenholdet fra deres barndom. Det at deltage i gudstjenesten giver et pusterum uanset hvilket humør man er i. Man er måske ikke altid lige koncentreret, men det at vide at man har en times tid hvor man ikke skal noget andet, men kan høre efter, eller synke ind i sig selv - eller slet og ret kede sig - til den kendte liturgi, giver en fornemmelse af ro og afspændthed. Når folk hører jeg er medlem af et menighedsråd, er det første spørgsmål altid: Er du religiøs? Mit svar er at jeg ikke er religiøs, men troende - for mig er der en dyb forskel - og at jeg er skeptisk over for mange ting i Biblen, men når jeg overvejer hvor jeg står, ender det altid med at jeg er mere troende end ikke-troende. På gensyn i kirken. Rie Møllmann 15

16 Kirkeinfo Sognepræster ved Bistrup Kirke: Charlotte Nørballe (kbf) Bregnerødvej 23, 3460 Birkerød Tlf eller Mail: Organist Elsebeth Dilling-Hansen Tlf Kordegn Claus Bøye Baun Tlf Søren Christian Storvad Birkebakken 11, 3460 Birkerød Tlf eller Mail: Ansvarshavende redaktør. Rikke Vanggaard Præstegårdsvej 6, 2605 Brøndby Tlf Mail: Træffes bedst: ti-fr kl Forsidebilledet forestiller Den sidste Nadver, en anderledes udgave af det kendte motiv fra Det nye Testamente. Udført i olie på lærred og måler 130 x 50 cm. Billedet hænger i Sakristiet. 16 Kirketjener Eva Thiedeke Tlf Kirketjener Allan Wettersteen Tlf Bistrup kirkekontor: Birkebakken 1, 3460 Birkerød Telefon Mail: Kontoret er åbent man.-fre. kl Dåb, bryllup og begravelse: Henvendelse til kontoret eller præsterne. Kirkens hjemmesideadresse: Forsidebillede: Anne Eistrup. PoBe sats & repro

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER februar, marts, april, maj 2015 At have et Af sognepræst Carsten Tranberg-Krab Når vi bliver

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 99 - AUG. - SEPT. - OKT. 2011 Alt har sin tid, for alt under himlen er der et tidspunkt (Præd. 3,1) Sommertid, ferietid. Tid til at slappe

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2012 49. årg. Det sjove, det onde og det grusomme - fortællinger om engle og dæmoner. Fra orkanens øje. Jens Nauntofte fortæller

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere