Vejledning Oppustelig Spa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Oppustelig Spa"

Transkript

1 Vejledning Oppustelig Spa Generel vejledning 1

2 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... 2 Medfølgende dele... 3 Opstilling... 6 Vejledning i brug af produktet... 7 Vedligeholdelse... 9 Fejlfindingsskema Service Begrænsninger i garantien Sikkerhed Udpakning Vær forsigtig med udpakning, så bund og dele ikke ridses eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign. Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. 2

3 Inden du starter: Kontroller at alle delene er i kassen. Medfølgende dele 1 1 Alu-folie låg og lynlås 1 stk. 2 Kontrolpanel 1 stk. 3 Spa pool 1 stk. 4 Isoleringsmåtte 1 stk. (Ikke med Lifestyle) 5 Kombinationslås 2 stk. 6 Luftslange 1 stk. med 2 luftstudser og manometer 7 Karbonfilter, 2 stk. 8 Reparationskit 1 stk. 9 Studs til afløb. 10 Separat isoleringslåg 1 stk. 11 Instruktions-dvd S PA K O M PA G NIE T A p S S K A N D I N AV I S K D E S I G N O G K VA L I T E T 3

4 Opstilling Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. Læg isoleringsmåtten under bassinet Installér ikke spaen direkte på græsplænen da dette kan forårsage stop og rust i luftpumpen. Garantien bortfalder ved fejlagtig installation. Isolationsmåtten anvendes for at begrænse varmetab fra neden, hvilket sammen med luftisolation af sider og låg tilsammen begrænser det totale varmetab Fastskru kontrolpanelet på badet og fastgør ringen til rørtilslutning. Forsigtig: De 2 O-ringe på luftslangen er vigtige for at få spabadet til at fungere ordentligt. Bortkomst af O-ringe kan foranledige rust og driftsproblemer med luftpumpen. O-ringene kan også påvirke spa- funktionerne. Luftrør Pakning Tilslut stikkontakt. Tilsluttes med 13 Amp/1,5 kvadrat ledning. Luftrør Kontroller at stikkene passer og reguler herefter på skruelågene. En gul lampe ses på kontrolpanelet. Pakning Bøj ikke stiften eller lad denne blive fugtig inde i koblingen da den herved kan skades. 11 Såfremt det bliver nødvendigt at anvende en forlængerledning kontroller da, at den er til 1,5 kvadrat og til (c) udendørsbrug. (b) Åbn luftventilen under kontrolpanelet. Skru den ene ende af luftslangen på. Skru topdelen af luftventilen af. Skru den anden ende af luftslangen fast på manometeret og Gulmonter den på luftventilen. Tryk på AV knappen på kontrolpanelet, pust nu badet op Grøn ved at trykke på BUBBLE knappen. (a) (b) 11 (c) (b) (a) Rød (b) Knap (a) For meget luft Gul Grøn 4

5 Luftrør Pakning Opstilling 11 (c) (b) (a) (b) Kontroller og test lufttrykket inde i badet ved at gøre følgende: Gul Grøn Aflæs manometer Om den peger på den gule del er badet korrekt blæst op. Du kan nu fortsætte med at fylde vand i badet. For at undgå for højt tryk (forårsaget af varmt vejr eller at badet står fyldt med vand over 20 C over en længere periode) sænk lufttrykket til pilen på manometret peger på den gule afmærkning. Rød Knap (a) For meget luft Efter påfyldning af vand kontroller lufttrykket igen og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Ved påfyldning af mere luft før brug kontroller at pilen peger på den grønne afmærkning. Hvis pilen peger på rød afmærkning er badet blæst for hårdt op. Her skal vdu trykke på knappen for at slippe luft ud. Kontroller hele tiden lufttrykket og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Overfyld ikke bassinet med luft. Dette kan foranledige lækage og garantien bortfalder. Tryk på BUBBLE knappen for at stoppe oppustning. Fjern luftslangen fra luftventilen på badet. Skru låget på ventilen når trykket i badet er korrekt. Sæt luftslangen på luftventilen på den blæseren og tryk på BUBBLE knappen på kontrolpanelet for at puste den op. Når den begynder at fyldes med luft uden at rynke på ydersiden, tryk da på BUBBLE knappen igen for at stoppe opblæsningen. Påfyldning med vand Anvend haveslangen for at fylde badet med vand indtil det når mellem markeringerne på indersiden af badet. Advarsel: Fyld badet langsomt, specielt første gang det tages i brug. Vandet skal som et minimum nå den laveste markering af indikationsnivauet på indersiden af badet ellers kan vandpumpen tage skade. Undgå at spilde vand, da det kan skade de elektriske dele. Efter vandet er fyldt i, kontroller lufttrykket igen og kontroller at pilen på manometeret peger på den grønne markering. Såfremt badet skal stå med luft og vand over en længere periode uden det anvendes, mindsk da lufttrykket 5

6 Opstilling til pilen på manometret peger på den gule markering. Dette for at undgå at varmen fra vandet eller fra solen skaber overtryk i badet. Advarsel: For at undgå funktionsfejl og skader på kontrolsystemet, start da ikke badet før bassinet er fyldt op til mærket for mindste vandniveau på indersiden af badet. Placer overdækningen med lynlåsen på badet og læg det opblæste cover på bassinet. Lyn lynlåsen og fastgør låget med den digitale lås, som er med i tilbehørspakken. HUSK at kontrollere og justere lufttrykket i badet før hver anvendelse af spabadet. Voks den overtrukne lynlås en gang om ugen for at bevare den smidig og undgå sprækker. Test af sikkerhedsanordning: Tilslut stikket til en kontakt, som har jordforbindelse. 1. Sæt stikket i kontakten (1) 2. Tryk på RESET knappen. Indikatoren skal blive rød (2) 3. Ved tryk på TEST knappen skal indikatoren ikke vises Advarsel: anvend ikke badet såfremt testen mislykkes 4. Tryk til sidst på RESET knappen igen. Indikatoren skal blive rød. Nu er badet klart (4) RDC testeren på stikket er ikke vandtæt. Stikket må ikke komme i berøring med vand. System kassen er helleri ikke vandtæt. Undgå fugt på kassen. Pak ikke spaen ned med fugtig stik eller system kasse. Dermed undgås også mug og skimmelsvamp. Hvordan skifter man talkombination på låsen? Den oprindelige kode er Tryk på udløsningsknappen (a) i pilens retning og låsen åbnes 2..Drej på talhjulet til det ønskede nummer (b) Glem ikke den nye kode. 3..Sæt låsearmen tilbage i pilens retning. Den nye kode er klar til at anvendelse. 6

7 Vejledning i brug af produktet Advarsel: drej ikke på talhjulet når låsen er åben medmindre du skal 6ændre koden. Drejes hjulet ændres koden automatisk og låsen kan blive ubrugelig, hvis man ikke er opmærksom på den nye kode. Kontrolpanel: 1 On-Off -knappen: Starter og slukker badet 2 C-F -knappen: Temperaturvælger Celsius eller Fahrenheit 3 Bubble -knappen: aktiverer luftmassagen. Knappen lyser grøn. 4 Filter -knappen, Aktiverer filtrering. 5 Heater -knappen: Starter varme og filtrering samtidig. Filtrering kan ikke slukkes, når varmen er på. 6 Temperature -knappen: til indstilling samt visning af temperatur 7 Up -knappen: Øger temperaturen 8 Down -knappen: Sænker temperaturen OBS: Den indstillede temperatur på 38 C (100F) vises når badet startes første gang. Temperaturskalaen går mellem 20 C (68F) og 42 C (108F). Displayet viser den indstillede temperatur, når man trykker på knappen en gang og viser derefter den aktuelle vandtemperatur efter ca. 1 sekund. Når man holder knappen nede i ca. 3 sek. begynder displayet at blinke, og den ønskede temperatur kan indstilles ved at trykke på og knapperne. Efter indstilling af den ønskede temperatur tryk da på knappen igen eller vent 10 sek., så vises den aktuelle temperatur. LED displayet: Når badet startes op, vises temperaturen automatisk i displayet. Såfremt man trykker på både og knapperne samtidig låses kontrolpanelet. Dette er for at børn ikke skal kunne ændre på indstillingerne. Tryk begge knapper ned igen og en lyd høres. Displayet er nu låst op igen. knappen lyser rød når varmen er slået til. OBS: Det er normalt at rensningssystemet ikke kan slås fra manuelt, når varmesystemet kører. Filtersystemet kan kun slukkes ved at trykke på knappen ikke knappen. Varmelegemet slukker ikke før vandtemperaturen har opnået den indstillede temperatur. Her bliver filtreringen slukket og knappen lyser grøn. Når vandets temperatur synker 1 grad under indstillet temperatur begynder varmelegemet at varme igen og lampen lyser rød. Filtreringsfunktionen starter automatisk samtidig. Temperaturen øges maximalt med 1,2 til 2,5 C per time. Følgende omstændigheder kan forårsage langsom eller ingen opvarmning: 1. Udetemperaturen er under 10 C 2. Det blæser mere end en let brise 3. Hvis luftmassagen er slået til samtidig 4. Hvis det luftisolerede låg ikke er på eller fejlagtigt lagt på 5. Der fremføres ikke strøm som anvist (1.5 kvadrat ledning, 13 A.) Det anbefales at badet fyldes med varmt vand for hurtigere opvarmning og for at spare energi. 7

8 Vedligeholdelse Dårlig vandkvalitet kan skade helbredet! Vi anbefaler følgende: Anvend det medfølgende karbonfilter. Fastskru filtreret på vandindløbet ved at skrue med uret. OBS: anvend ikke filtret når badet er under opvarmning. Rengør filtret mindst en gang efter det har været i brug i totalt 70 timer. Filtret skal byttes en gang om måneden afhængig af hvor ofte badet anvendes. Fjern strømmen inden følgende trin påbegyndes: Afmonter karbonfilter ved at skrue det mod uret Filtret skylles med haveslangen og genanvendes. Om filtret er stoppet og misfarvet bør det skiftes. Oppustelige Spa filterkassette har en levetid på ca. 6 uger. Rengør og rens det under rindende koldt eller lunkent vand (IKKE varmt vand). Hvis papirvæggene på filtret ser friske ud kan filtret anvendes et par uger mere. For at opretholde en god vandkvalitet, sørg altid for at have et ekstra filtre til at skifte med, når det andet rengøres. Lad filtret tørre helt igennem inden det sættes tilbage i badet. Hvis der er jord eller metalpartikler i vandet, skal filtret skiftes oftere. Kemikalier Det er ejerens ansvar at sørge for, at vandet ikke indeholder bakterier eller virus. Anvend poolkemi for at sikre en god og korrekt vandkvalitet. Skift vand efter et par dage eller anvend poolkemi. Alle pools skal have kemi, for at opretholde korrekte vandværdier. Kontakt din forhandler for yderligere information om hvorledes dette anvendes. Obs: skader på badet, forårsaget af fejlanvendte kemikalier, er ikke dækket af garantien. Vandbalance: ph værdien skal ligge på mellem 6,8 og 7,6. Anvend en pooltester for at kontrollere vandet før det anvendes og mindst en gang hver anden dag. Lav ph-værdi skader badet og pumpen. Disse skader omfattes ikke af garantien. Anvend ikke kemikalier, som du anvender i huset eller fra en anden pool. Klortabletter skal tilsættes i en dispenser og må ikke komme i direkte kontakt med spaen. Anvend ikke badeolier mv. i badevandet. Dette kan skade bassinet alvorligt. Anvend altid frisk drikkevand- ikke saltvand, da det skader pumpen alvorligt. Skyl dig altid under bruseren inden du går i spabad. Anvend en pooltester og kontroller at badevandet er OK inden du bader - og minimum hver 2. dag. For lav ph-værdi kan forårsage skade på spabadet samt rust på motorenheden. For høj ph-værdi kan forårsage koagulering inde i filterpumpen, hvilket leder til driftstop. Badets ejer har ansvar for skader forårsaget af ukorrekt vedligeholdelse af spabadet samt vandværdier. 8

9 Vedligeholdelse Rengøring Sæberester og partikler fra eksempelvis badetøj kommer i sidste ende til at ende i badevandet. Om der er meget snavs i vandet, forsøg da at fjerne det eller skift vandet efter at bassinet er blevet rengjort. Anvend en mild sæbeopløsning til at rengøre bassinet. Skyl nogle gang og tøm vandet ud inden det fyldes med frisk vand. Anvend ikke børste eller skrubbesvamp for at rengøre bassinet! Tømning 1. Sluk alle knapper/funktioner på kontrolpanelet 2. Løsn ventilen på ydersiden af bassinet til den frigøres fra drænstuds 3. Sæt den sorte slange på drænstuds. Kontroller at den er ordentlig fastgjort og at den anden ende er tilsluttet et afløb/ brønd. 4. Træk og åbn låget på drænenheden på indersiden af bassinet. Vandet kommer ud gennem drænslangen. 5. Fortsæt til der ikke løber mere vand ud gennem slangen Skal man være bortrejst og ikke har nogen til at se efter badet for sig, tøm da vandet ud inden afrejse og sænk lufttrykket en anelse. Opbevaring Efter bassinet er tømt, kan man anvende luftmassage ved at køre i yderligere 20 minutter for at tørre bundringen. NB: bassinet må ikke vendes på hovedet. Fjern kontrolpanelet fra bassinet. Skru hele luftventilen på bassinet af og bassinet vil blive tømt for luft. Pak ikke spaen væk mens stikket, systemboksen og selve spaen er fugtige. 9

10 Vedligeholdelse Reparation Hvis bassinet får revner eller små huller anvend det medfølgende reparationskit. Området som skal repareres skal være helt tørt. Påfør lidt PVC- lim på reparationspatchen og sæt den på det skadede område. Udglat for at fjerne eventuelle luftlommer. På denne måde kan man som regel reparere mindre skader med et godt resultat. Bortskaffelse Markeringen viser at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Tag kontakt med kommunen for videre instrukser for genanvendelse. Dette produkt indeholder materialer, som kan genanvendes og bidrage til et godt miljø. Genopstilling Tjekliste ved udpakning og genanvendelse til ny sæson: For fortsat enkel og nem anvendelse gennemgå da følgende: Kontroller at der ikke er vand i luftpumpen. Er der vand så tør det væk inden du anvender badet igen. Tilslut kontrolpanelet korrekt, påsæt spaslangen, kontroller at LED displayet vises korrekt og at signalkable tilsluttet. Tryk på ON/OFF knappen på kontrolpanele, tænd luftmassagen, kontroller, at alt fungerer ordentlig. Efter disse trin bør din Oppustelige Spa være klar til benytte. God fornøjelse! 10

11 Fejlfinding Problem Mulig årsag Udbedring Display er sort og uden strøm El-fejl kan skyldes at kontakten Kontroller at dit el-stik/ kontakt ikke er tændt. er OK, du skal kunne se indikator ON/OFF knappener ikke tændt. lyse rød. Det kan af og til være vanskeligt. Tryk evt. På RESET Stikkontakten er defekt. knappen flere gange hurtigt på display. El- stik eller kontakt fungerer ikke Strømforsyning. Kontroller at strømforsyningen er OK Er der nogen rød indikation Fejl på el-stik. på el-stik når du trykker RESET? Er kontakten blevet våd eller udsat for høj luftfugtighed? Prøv at tørre El-stikket. Bassinet har en mærkelig form Ekstra lufttryk pga. stærk solskin eller forhøjet temperatur Kontroller lufttrykket. Bassinet kan få en unormal form ved for stærkt solskin. Opstår oftest hvis lufttrykket har været for højt ved solskin. For at undgå dette, kan du købe en beskyttelses, som beskytter mod UV hos din forhandler. Bassinet mister lufttryk Luftventilen lækker. Tøm bassinet for vand. Forsøg at smøre gummipakningen med vaseline e.l. Hul eller revne i bassin. Anvend en spray for at lokalisere lækagen. Hul mindre end 10cm kan lappes med reparationskit. Bassin lækage Lækage ved ind-/udløb Om den blot drypper er det OK at anvende bassinet. Du skal blot efterspænde. Kontroller O-ringe og skift hvis nødvendig. Fejlkode HEF, BBF, FEF i displayet Fejlkode SPL & SPH i displayet - Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. Stikkontaktfejl Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. SPL, temperatur under 0 C Kontroller om vandet i bassinet eller displayet er frosset. Anvend varmt vand for at smelte isen og genindstil temperatur. SPH, unormal høj temperatur Anvend ikke dit spabad. Kontakt Spakompagniets serviceafdeling. 11

12 Service Har du behov for service, kontakt da Spakompagniet Alle reparationer og garantisager skal aftales forud med Spakompagniet. Bemærk: der er ikke udkørende service på dette produkt. Ved service/ reparation skal badet returneres til Spakompagniet på flg. adr. Spakompagniet ApS Att.: Serviceafd. Sigma 8, Søften 8382 Hinnerup INDEN returnering skal Spakompagniet kontaktes på: og serviceskema skal udfyldes. Herefter vil kunden blive kontaktet af Spakompagniet. Spakompagniet indestår ikke for omkostninger opstået i forbindelse med service/reparation udført af ikkegodkendte servicefolk. Garantien Det er badets ejer som bærer ansvaret for at kontrollere at badet er installeret korrekt, beskyttes korrekt og at sikkerheden opretholdes. Fejl og skader som er opstået på grund af brud på sikkerheden og beskyttelsen af badet (som f.eks at starte badet uden vand, spildt vand eller for højt lufttryk) gør at garantien bortfalder. Garantien dækker ikke: Transportskader, misbrug eller fejlbetjening af produktet samt service/reparationer som ikke er forhåndsgodkendt af Spakompagniet. Eventuelle skader forårsaget af operation af spa med vandtemperaturer udenfor intervallet oplyst i tidligere afsnit (ikke under +4 C og ikke over 42 C). Eventuelle skader forårsaget af forkalket, beskidt eller genanvendt filter. Kosmetiske skader, som ikke har indflydelse på spabadets operation. Skader på ydersiden af bassin opstået pga. manglende beskyttelse. Overopfyldning af bassin. Skader forårsaget af fejlagtig vinteropbevaring (Badet tømmes for luft og vand og tørres). Skader på liner, pumper, motor og andre komponenter grundet fejlagtig vandbehandling med kemikalier. Skader på bassin forårsaget af eksponering i direkte sollys og ultraviolette stråler på bassinet Skader opstået i forbindelse med at denne vejledning/ instruktioner ikke er blevet fulgt. Skader forårsaget af fejlagtig opbevaring. 12

13 Sikkerhed: Ved installation og brug af dette udstyr, skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter følges. Vigtige sikkerhedsforskrifter: Hvis elkablet er skadet, skal det skiftes af leverandøren eller anden fagmand, for at undgå ulykker. For at undgå risiko for stød: anvend ikke forlængerledning for at tilslutte enheden. Al elektrisk udstyr skal placeres udenfor rækkevidde for personer i badet Anvend ikke elektriske apparater som lamper, telefoner, radio/tv, stereo i afstande under 1,5m fra badet. Løft ikke i kontrolpanelet. Hæng eller stil ikke noget på kontrolpanelet. Badet skal installeres mindst 1,5m fra metaloverflader. Afløb/dræn skal være hensigtsmæssigt, og kunne klare vand, som løber over. Fjern spaoverdækningen inden spa-funktionen startes. Badet skal ikke startes op eller stå med vand når temperaturen er under 4 C. For at undgå skader på pumpen skal badet aldrig startes op, hvis det ikke er tilstrækkeligt fyldt med vand. Tilsæt aldrig vand til kemikalier. Tilsæt KUN kemikalier til vand for at undgå kemikalie dampe og stænk. Placer badet på et hårdt, plant og sikkert underlag, der kan tåle vægten af et fyldt bad - inklusiv personer For at undgå skader: Advarsel:Anvend ikke badet i lyn- og torden vejr. Bør ikke anvendes af personer med nedsat fysisk eller mental funktion uden opsyn af kvalificeret personale. Husdyr må ikke anvende badet. For gravide skal vandtemperaturen ikke overstige 38 C. Kontroller altid temperaturen inden brug af badet. Under graviditet rådfør dig altid med kvalificeret personale inden du bader. Brug af alkohol, narkotika eller medicin før badning kan medføre bevidstløshed og risiko for at drukne. Kraftigt overvægtige personer og personer med hjertesygdom, for højt/ lavt blodtryk, diabetes mv. skal rådføre sig med en læge inden anvendelse af badet. Bemærk: nogle former for medicin kan fremkalde døsighed, forhøjet blodtryk eller ændring af hjerterytme! Personer med infektionssygdomme skal ikke anvende badet. Afbryd badning omgående såfremt du føler ubehag eller bliver træt. 13

14 Noter 14

15 Noter 15

16 Noter 16

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere