Vejledning Oppustelig Spa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Oppustelig Spa"

Transkript

1 Vejledning Oppustelig Spa Generel vejledning 1

2 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... 2 Medfølgende dele... 3 Opstilling... 6 Vejledning i brug af produktet... 7 Vedligeholdelse... 9 Fejlfindingsskema Service Begrænsninger i garantien Sikkerhed Udpakning Vær forsigtig med udpakning, så bund og dele ikke ridses eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign. Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. 2

3 Inden du starter: Kontroller at alle delene er i kassen. Medfølgende dele 1 1 Alu-folie låg og lynlås 1 stk. 2 Kontrolpanel 1 stk. 3 Spa pool 1 stk. 4 Isoleringsmåtte 1 stk. (Ikke med Lifestyle) 5 Kombinationslås 2 stk. 6 Luftslange 1 stk. med 2 luftstudser og manometer 7 Karbonfilter, 2 stk. 8 Reparationskit 1 stk. 9 Studs til afløb. 10 Separat isoleringslåg 1 stk. 11 Instruktions-dvd S PA K O M PA G NIE T A p S S K A N D I N AV I S K D E S I G N O G K VA L I T E T 3

4 Opstilling Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. Læg isoleringsmåtten under bassinet Installér ikke spaen direkte på græsplænen da dette kan forårsage stop og rust i luftpumpen. Garantien bortfalder ved fejlagtig installation. Isolationsmåtten anvendes for at begrænse varmetab fra neden, hvilket sammen med luftisolation af sider og låg tilsammen begrænser det totale varmetab Fastskru kontrolpanelet på badet og fastgør ringen til rørtilslutning. Forsigtig: De 2 O-ringe på luftslangen er vigtige for at få spabadet til at fungere ordentligt. Bortkomst af O-ringe kan foranledige rust og driftsproblemer med luftpumpen. O-ringene kan også påvirke spa- funktionerne. Luftrør Pakning Tilslut stikkontakt. Tilsluttes med 13 Amp/1,5 kvadrat ledning. Luftrør Kontroller at stikkene passer og reguler herefter på skruelågene. En gul lampe ses på kontrolpanelet. Pakning Bøj ikke stiften eller lad denne blive fugtig inde i koblingen da den herved kan skades. 11 Såfremt det bliver nødvendigt at anvende en forlængerledning kontroller da, at den er til 1,5 kvadrat og til (c) udendørsbrug. (b) Åbn luftventilen under kontrolpanelet. Skru den ene ende af luftslangen på. Skru topdelen af luftventilen af. Skru den anden ende af luftslangen fast på manometeret og Gulmonter den på luftventilen. Tryk på AV knappen på kontrolpanelet, pust nu badet op Grøn ved at trykke på BUBBLE knappen. (a) (b) 11 (c) (b) (a) Rød (b) Knap (a) For meget luft Gul Grøn 4

5 Luftrør Pakning Opstilling 11 (c) (b) (a) (b) Kontroller og test lufttrykket inde i badet ved at gøre følgende: Gul Grøn Aflæs manometer Om den peger på den gule del er badet korrekt blæst op. Du kan nu fortsætte med at fylde vand i badet. For at undgå for højt tryk (forårsaget af varmt vejr eller at badet står fyldt med vand over 20 C over en længere periode) sænk lufttrykket til pilen på manometret peger på den gule afmærkning. Rød Knap (a) For meget luft Efter påfyldning af vand kontroller lufttrykket igen og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Ved påfyldning af mere luft før brug kontroller at pilen peger på den grønne afmærkning. Hvis pilen peger på rød afmærkning er badet blæst for hårdt op. Her skal vdu trykke på knappen for at slippe luft ud. Kontroller hele tiden lufttrykket og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Overfyld ikke bassinet med luft. Dette kan foranledige lækage og garantien bortfalder. Tryk på BUBBLE knappen for at stoppe oppustning. Fjern luftslangen fra luftventilen på badet. Skru låget på ventilen når trykket i badet er korrekt. Sæt luftslangen på luftventilen på den blæseren og tryk på BUBBLE knappen på kontrolpanelet for at puste den op. Når den begynder at fyldes med luft uden at rynke på ydersiden, tryk da på BUBBLE knappen igen for at stoppe opblæsningen. Påfyldning med vand Anvend haveslangen for at fylde badet med vand indtil det når mellem markeringerne på indersiden af badet. Advarsel: Fyld badet langsomt, specielt første gang det tages i brug. Vandet skal som et minimum nå den laveste markering af indikationsnivauet på indersiden af badet ellers kan vandpumpen tage skade. Undgå at spilde vand, da det kan skade de elektriske dele. Efter vandet er fyldt i, kontroller lufttrykket igen og kontroller at pilen på manometeret peger på den grønne markering. Såfremt badet skal stå med luft og vand over en længere periode uden det anvendes, mindsk da lufttrykket 5

6 Opstilling til pilen på manometret peger på den gule markering. Dette for at undgå at varmen fra vandet eller fra solen skaber overtryk i badet. Advarsel: For at undgå funktionsfejl og skader på kontrolsystemet, start da ikke badet før bassinet er fyldt op til mærket for mindste vandniveau på indersiden af badet. Placer overdækningen med lynlåsen på badet og læg det opblæste cover på bassinet. Lyn lynlåsen og fastgør låget med den digitale lås, som er med i tilbehørspakken. HUSK at kontrollere og justere lufttrykket i badet før hver anvendelse af spabadet. Voks den overtrukne lynlås en gang om ugen for at bevare den smidig og undgå sprækker. Test af sikkerhedsanordning: Tilslut stikket til en kontakt, som har jordforbindelse. 1. Sæt stikket i kontakten (1) 2. Tryk på RESET knappen. Indikatoren skal blive rød (2) 3. Ved tryk på TEST knappen skal indikatoren ikke vises Advarsel: anvend ikke badet såfremt testen mislykkes 4. Tryk til sidst på RESET knappen igen. Indikatoren skal blive rød. Nu er badet klart (4) RDC testeren på stikket er ikke vandtæt. Stikket må ikke komme i berøring med vand. System kassen er helleri ikke vandtæt. Undgå fugt på kassen. Pak ikke spaen ned med fugtig stik eller system kasse. Dermed undgås også mug og skimmelsvamp. Hvordan skifter man talkombination på låsen? Den oprindelige kode er Tryk på udløsningsknappen (a) i pilens retning og låsen åbnes 2..Drej på talhjulet til det ønskede nummer (b) Glem ikke den nye kode. 3..Sæt låsearmen tilbage i pilens retning. Den nye kode er klar til at anvendelse. 6

7 Vejledning i brug af produktet Advarsel: drej ikke på talhjulet når låsen er åben medmindre du skal 6ændre koden. Drejes hjulet ændres koden automatisk og låsen kan blive ubrugelig, hvis man ikke er opmærksom på den nye kode. Kontrolpanel: 1 On-Off -knappen: Starter og slukker badet 2 C-F -knappen: Temperaturvælger Celsius eller Fahrenheit 3 Bubble -knappen: aktiverer luftmassagen. Knappen lyser grøn. 4 Filter -knappen, Aktiverer filtrering. 5 Heater -knappen: Starter varme og filtrering samtidig. Filtrering kan ikke slukkes, når varmen er på. 6 Temperature -knappen: til indstilling samt visning af temperatur 7 Up -knappen: Øger temperaturen 8 Down -knappen: Sænker temperaturen OBS: Den indstillede temperatur på 38 C (100F) vises når badet startes første gang. Temperaturskalaen går mellem 20 C (68F) og 42 C (108F). Displayet viser den indstillede temperatur, når man trykker på knappen en gang og viser derefter den aktuelle vandtemperatur efter ca. 1 sekund. Når man holder knappen nede i ca. 3 sek. begynder displayet at blinke, og den ønskede temperatur kan indstilles ved at trykke på og knapperne. Efter indstilling af den ønskede temperatur tryk da på knappen igen eller vent 10 sek., så vises den aktuelle temperatur. LED displayet: Når badet startes op, vises temperaturen automatisk i displayet. Såfremt man trykker på både og knapperne samtidig låses kontrolpanelet. Dette er for at børn ikke skal kunne ændre på indstillingerne. Tryk begge knapper ned igen og en lyd høres. Displayet er nu låst op igen. knappen lyser rød når varmen er slået til. OBS: Det er normalt at rensningssystemet ikke kan slås fra manuelt, når varmesystemet kører. Filtersystemet kan kun slukkes ved at trykke på knappen ikke knappen. Varmelegemet slukker ikke før vandtemperaturen har opnået den indstillede temperatur. Her bliver filtreringen slukket og knappen lyser grøn. Når vandets temperatur synker 1 grad under indstillet temperatur begynder varmelegemet at varme igen og lampen lyser rød. Filtreringsfunktionen starter automatisk samtidig. Temperaturen øges maximalt med 1,2 til 2,5 C per time. Følgende omstændigheder kan forårsage langsom eller ingen opvarmning: 1. Udetemperaturen er under 10 C 2. Det blæser mere end en let brise 3. Hvis luftmassagen er slået til samtidig 4. Hvis det luftisolerede låg ikke er på eller fejlagtigt lagt på 5. Der fremføres ikke strøm som anvist (1.5 kvadrat ledning, 13 A.) Det anbefales at badet fyldes med varmt vand for hurtigere opvarmning og for at spare energi. 7

8 Vedligeholdelse Dårlig vandkvalitet kan skade helbredet! Vi anbefaler følgende: Anvend det medfølgende karbonfilter. Fastskru filtreret på vandindløbet ved at skrue med uret. OBS: anvend ikke filtret når badet er under opvarmning. Rengør filtret mindst en gang efter det har været i brug i totalt 70 timer. Filtret skal byttes en gang om måneden afhængig af hvor ofte badet anvendes. Fjern strømmen inden følgende trin påbegyndes: Afmonter karbonfilter ved at skrue det mod uret Filtret skylles med haveslangen og genanvendes. Om filtret er stoppet og misfarvet bør det skiftes. Oppustelige Spa filterkassette har en levetid på ca. 6 uger. Rengør og rens det under rindende koldt eller lunkent vand (IKKE varmt vand). Hvis papirvæggene på filtret ser friske ud kan filtret anvendes et par uger mere. For at opretholde en god vandkvalitet, sørg altid for at have et ekstra filtre til at skifte med, når det andet rengøres. Lad filtret tørre helt igennem inden det sættes tilbage i badet. Hvis der er jord eller metalpartikler i vandet, skal filtret skiftes oftere. Kemikalier Det er ejerens ansvar at sørge for, at vandet ikke indeholder bakterier eller virus. Anvend poolkemi for at sikre en god og korrekt vandkvalitet. Skift vand efter et par dage eller anvend poolkemi. Alle pools skal have kemi, for at opretholde korrekte vandværdier. Kontakt din forhandler for yderligere information om hvorledes dette anvendes. Obs: skader på badet, forårsaget af fejlanvendte kemikalier, er ikke dækket af garantien. Vandbalance: ph værdien skal ligge på mellem 6,8 og 7,6. Anvend en pooltester for at kontrollere vandet før det anvendes og mindst en gang hver anden dag. Lav ph-værdi skader badet og pumpen. Disse skader omfattes ikke af garantien. Anvend ikke kemikalier, som du anvender i huset eller fra en anden pool. Klortabletter skal tilsættes i en dispenser og må ikke komme i direkte kontakt med spaen. Anvend ikke badeolier mv. i badevandet. Dette kan skade bassinet alvorligt. Anvend altid frisk drikkevand- ikke saltvand, da det skader pumpen alvorligt. Skyl dig altid under bruseren inden du går i spabad. Anvend en pooltester og kontroller at badevandet er OK inden du bader - og minimum hver 2. dag. For lav ph-værdi kan forårsage skade på spabadet samt rust på motorenheden. For høj ph-værdi kan forårsage koagulering inde i filterpumpen, hvilket leder til driftstop. Badets ejer har ansvar for skader forårsaget af ukorrekt vedligeholdelse af spabadet samt vandværdier. 8

9 Vedligeholdelse Rengøring Sæberester og partikler fra eksempelvis badetøj kommer i sidste ende til at ende i badevandet. Om der er meget snavs i vandet, forsøg da at fjerne det eller skift vandet efter at bassinet er blevet rengjort. Anvend en mild sæbeopløsning til at rengøre bassinet. Skyl nogle gang og tøm vandet ud inden det fyldes med frisk vand. Anvend ikke børste eller skrubbesvamp for at rengøre bassinet! Tømning 1. Sluk alle knapper/funktioner på kontrolpanelet 2. Løsn ventilen på ydersiden af bassinet til den frigøres fra drænstuds 3. Sæt den sorte slange på drænstuds. Kontroller at den er ordentlig fastgjort og at den anden ende er tilsluttet et afløb/ brønd. 4. Træk og åbn låget på drænenheden på indersiden af bassinet. Vandet kommer ud gennem drænslangen. 5. Fortsæt til der ikke løber mere vand ud gennem slangen Skal man være bortrejst og ikke har nogen til at se efter badet for sig, tøm da vandet ud inden afrejse og sænk lufttrykket en anelse. Opbevaring Efter bassinet er tømt, kan man anvende luftmassage ved at køre i yderligere 20 minutter for at tørre bundringen. NB: bassinet må ikke vendes på hovedet. Fjern kontrolpanelet fra bassinet. Skru hele luftventilen på bassinet af og bassinet vil blive tømt for luft. Pak ikke spaen væk mens stikket, systemboksen og selve spaen er fugtige. 9

10 Vedligeholdelse Reparation Hvis bassinet får revner eller små huller anvend det medfølgende reparationskit. Området som skal repareres skal være helt tørt. Påfør lidt PVC- lim på reparationspatchen og sæt den på det skadede område. Udglat for at fjerne eventuelle luftlommer. På denne måde kan man som regel reparere mindre skader med et godt resultat. Bortskaffelse Markeringen viser at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Tag kontakt med kommunen for videre instrukser for genanvendelse. Dette produkt indeholder materialer, som kan genanvendes og bidrage til et godt miljø. Genopstilling Tjekliste ved udpakning og genanvendelse til ny sæson: For fortsat enkel og nem anvendelse gennemgå da følgende: Kontroller at der ikke er vand i luftpumpen. Er der vand så tør det væk inden du anvender badet igen. Tilslut kontrolpanelet korrekt, påsæt spaslangen, kontroller at LED displayet vises korrekt og at signalkable tilsluttet. Tryk på ON/OFF knappen på kontrolpanele, tænd luftmassagen, kontroller, at alt fungerer ordentlig. Efter disse trin bør din Oppustelige Spa være klar til benytte. God fornøjelse! 10

11 Fejlfinding Problem Mulig årsag Udbedring Display er sort og uden strøm El-fejl kan skyldes at kontakten Kontroller at dit el-stik/ kontakt ikke er tændt. er OK, du skal kunne se indikator ON/OFF knappener ikke tændt. lyse rød. Det kan af og til være vanskeligt. Tryk evt. På RESET Stikkontakten er defekt. knappen flere gange hurtigt på display. El- stik eller kontakt fungerer ikke Strømforsyning. Kontroller at strømforsyningen er OK Er der nogen rød indikation Fejl på el-stik. på el-stik når du trykker RESET? Er kontakten blevet våd eller udsat for høj luftfugtighed? Prøv at tørre El-stikket. Bassinet har en mærkelig form Ekstra lufttryk pga. stærk solskin eller forhøjet temperatur Kontroller lufttrykket. Bassinet kan få en unormal form ved for stærkt solskin. Opstår oftest hvis lufttrykket har været for højt ved solskin. For at undgå dette, kan du købe en beskyttelses, som beskytter mod UV hos din forhandler. Bassinet mister lufttryk Luftventilen lækker. Tøm bassinet for vand. Forsøg at smøre gummipakningen med vaseline e.l. Hul eller revne i bassin. Anvend en spray for at lokalisere lækagen. Hul mindre end 10cm kan lappes med reparationskit. Bassin lækage Lækage ved ind-/udløb Om den blot drypper er det OK at anvende bassinet. Du skal blot efterspænde. Kontroller O-ringe og skift hvis nødvendig. Fejlkode HEF, BBF, FEF i displayet Fejlkode SPL & SPH i displayet - Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. Stikkontaktfejl Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. SPL, temperatur under 0 C Kontroller om vandet i bassinet eller displayet er frosset. Anvend varmt vand for at smelte isen og genindstil temperatur. SPH, unormal høj temperatur Anvend ikke dit spabad. Kontakt Spakompagniets serviceafdeling. 11

12 Service Har du behov for service, kontakt da Spakompagniet Alle reparationer og garantisager skal aftales forud med Spakompagniet. Bemærk: der er ikke udkørende service på dette produkt. Ved service/ reparation skal badet returneres til Spakompagniet på flg. adr. Spakompagniet ApS Att.: Serviceafd. Sigma 8, Søften 8382 Hinnerup INDEN returnering skal Spakompagniet kontaktes på: og serviceskema skal udfyldes. Herefter vil kunden blive kontaktet af Spakompagniet. Spakompagniet indestår ikke for omkostninger opstået i forbindelse med service/reparation udført af ikkegodkendte servicefolk. Garantien Det er badets ejer som bærer ansvaret for at kontrollere at badet er installeret korrekt, beskyttes korrekt og at sikkerheden opretholdes. Fejl og skader som er opstået på grund af brud på sikkerheden og beskyttelsen af badet (som f.eks at starte badet uden vand, spildt vand eller for højt lufttryk) gør at garantien bortfalder. Garantien dækker ikke: Transportskader, misbrug eller fejlbetjening af produktet samt service/reparationer som ikke er forhåndsgodkendt af Spakompagniet. Eventuelle skader forårsaget af operation af spa med vandtemperaturer udenfor intervallet oplyst i tidligere afsnit (ikke under +4 C og ikke over 42 C). Eventuelle skader forårsaget af forkalket, beskidt eller genanvendt filter. Kosmetiske skader, som ikke har indflydelse på spabadets operation. Skader på ydersiden af bassin opstået pga. manglende beskyttelse. Overopfyldning af bassin. Skader forårsaget af fejlagtig vinteropbevaring (Badet tømmes for luft og vand og tørres). Skader på liner, pumper, motor og andre komponenter grundet fejlagtig vandbehandling med kemikalier. Skader på bassin forårsaget af eksponering i direkte sollys og ultraviolette stråler på bassinet Skader opstået i forbindelse med at denne vejledning/ instruktioner ikke er blevet fulgt. Skader forårsaget af fejlagtig opbevaring. 12

13 Sikkerhed: Ved installation og brug af dette udstyr, skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter følges. Vigtige sikkerhedsforskrifter: Hvis elkablet er skadet, skal det skiftes af leverandøren eller anden fagmand, for at undgå ulykker. For at undgå risiko for stød: anvend ikke forlængerledning for at tilslutte enheden. Al elektrisk udstyr skal placeres udenfor rækkevidde for personer i badet Anvend ikke elektriske apparater som lamper, telefoner, radio/tv, stereo i afstande under 1,5m fra badet. Løft ikke i kontrolpanelet. Hæng eller stil ikke noget på kontrolpanelet. Badet skal installeres mindst 1,5m fra metaloverflader. Afløb/dræn skal være hensigtsmæssigt, og kunne klare vand, som løber over. Fjern spaoverdækningen inden spa-funktionen startes. Badet skal ikke startes op eller stå med vand når temperaturen er under 4 C. For at undgå skader på pumpen skal badet aldrig startes op, hvis det ikke er tilstrækkeligt fyldt med vand. Tilsæt aldrig vand til kemikalier. Tilsæt KUN kemikalier til vand for at undgå kemikalie dampe og stænk. Placer badet på et hårdt, plant og sikkert underlag, der kan tåle vægten af et fyldt bad - inklusiv personer For at undgå skader: Advarsel:Anvend ikke badet i lyn- og torden vejr. Bør ikke anvendes af personer med nedsat fysisk eller mental funktion uden opsyn af kvalificeret personale. Husdyr må ikke anvende badet. For gravide skal vandtemperaturen ikke overstige 38 C. Kontroller altid temperaturen inden brug af badet. Under graviditet rådfør dig altid med kvalificeret personale inden du bader. Brug af alkohol, narkotika eller medicin før badning kan medføre bevidstløshed og risiko for at drukne. Kraftigt overvægtige personer og personer med hjertesygdom, for højt/ lavt blodtryk, diabetes mv. skal rådføre sig med en læge inden anvendelse af badet. Bemærk: nogle former for medicin kan fremkalde døsighed, forhøjet blodtryk eller ændring af hjerterytme! Personer med infektionssygdomme skal ikke anvende badet. Afbryd badning omgående såfremt du føler ubehag eller bliver træt. 13

14 Noter 14

15 Noter 15

16 Noter 16

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning Udespa, Balboa styring

Vejledning Udespa, Balboa styring Vejledning Udespa, Balboa styring 1 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Indledning... 3 Tekniske specifikationer... 3 Tilslutning... 4 Indstillinger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere