Vejledning Oppustelig Spa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Oppustelig Spa"

Transkript

1 Vejledning Oppustelig Spa Generel vejledning 1

2 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... 2 Medfølgende dele... 3 Opstilling... 6 Vejledning i brug af produktet... 7 Vedligeholdelse... 9 Fejlfindingsskema Service Begrænsninger i garantien Sikkerhed Udpakning Vær forsigtig med udpakning, så bund og dele ikke ridses eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign. Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. 2

3 Inden du starter: Kontroller at alle delene er i kassen. Medfølgende dele 1 1 Alu-folie låg og lynlås 1 stk. 2 Kontrolpanel 1 stk. 3 Spa pool 1 stk. 4 Isoleringsmåtte 1 stk. (Ikke med Lifestyle) 5 Kombinationslås 2 stk. 6 Luftslange 1 stk. med 2 luftstudser og manometer 7 Karbonfilter, 2 stk. 8 Reparationskit 1 stk. 9 Studs til afløb. 10 Separat isoleringslåg 1 stk. 11 Instruktions-dvd S PA K O M PA G NIE T A p S S K A N D I N AV I S K D E S I G N O G K VA L I T E T 3

4 Opstilling Pak kassen op og læg alle delene ud. Vær opmærksom på at bassinet og låget ligger med den rigtige side op. Læg isoleringsmåtten under bassinet Installér ikke spaen direkte på græsplænen da dette kan forårsage stop og rust i luftpumpen. Garantien bortfalder ved fejlagtig installation. Isolationsmåtten anvendes for at begrænse varmetab fra neden, hvilket sammen med luftisolation af sider og låg tilsammen begrænser det totale varmetab Fastskru kontrolpanelet på badet og fastgør ringen til rørtilslutning. Forsigtig: De 2 O-ringe på luftslangen er vigtige for at få spabadet til at fungere ordentligt. Bortkomst af O-ringe kan foranledige rust og driftsproblemer med luftpumpen. O-ringene kan også påvirke spa- funktionerne. Luftrør Pakning Tilslut stikkontakt. Tilsluttes med 13 Amp/1,5 kvadrat ledning. Luftrør Kontroller at stikkene passer og reguler herefter på skruelågene. En gul lampe ses på kontrolpanelet. Pakning Bøj ikke stiften eller lad denne blive fugtig inde i koblingen da den herved kan skades. 11 Såfremt det bliver nødvendigt at anvende en forlængerledning kontroller da, at den er til 1,5 kvadrat og til (c) udendørsbrug. (b) Åbn luftventilen under kontrolpanelet. Skru den ene ende af luftslangen på. Skru topdelen af luftventilen af. Skru den anden ende af luftslangen fast på manometeret og Gulmonter den på luftventilen. Tryk på AV knappen på kontrolpanelet, pust nu badet op Grøn ved at trykke på BUBBLE knappen. (a) (b) 11 (c) (b) (a) Rød (b) Knap (a) For meget luft Gul Grøn 4

5 Luftrør Pakning Opstilling 11 (c) (b) (a) (b) Kontroller og test lufttrykket inde i badet ved at gøre følgende: Gul Grøn Aflæs manometer Om den peger på den gule del er badet korrekt blæst op. Du kan nu fortsætte med at fylde vand i badet. For at undgå for højt tryk (forårsaget af varmt vejr eller at badet står fyldt med vand over 20 C over en længere periode) sænk lufttrykket til pilen på manometret peger på den gule afmærkning. Rød Knap (a) For meget luft Efter påfyldning af vand kontroller lufttrykket igen og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Ved påfyldning af mere luft før brug kontroller at pilen peger på den grønne afmærkning. Hvis pilen peger på rød afmærkning er badet blæst for hårdt op. Her skal vdu trykke på knappen for at slippe luft ud. Kontroller hele tiden lufttrykket og tjek at pilen peger på den grønne afmærkning. Overfyld ikke bassinet med luft. Dette kan foranledige lækage og garantien bortfalder. Tryk på BUBBLE knappen for at stoppe oppustning. Fjern luftslangen fra luftventilen på badet. Skru låget på ventilen når trykket i badet er korrekt. Sæt luftslangen på luftventilen på den blæseren og tryk på BUBBLE knappen på kontrolpanelet for at puste den op. Når den begynder at fyldes med luft uden at rynke på ydersiden, tryk da på BUBBLE knappen igen for at stoppe opblæsningen. Påfyldning med vand Anvend haveslangen for at fylde badet med vand indtil det når mellem markeringerne på indersiden af badet. Advarsel: Fyld badet langsomt, specielt første gang det tages i brug. Vandet skal som et minimum nå den laveste markering af indikationsnivauet på indersiden af badet ellers kan vandpumpen tage skade. Undgå at spilde vand, da det kan skade de elektriske dele. Efter vandet er fyldt i, kontroller lufttrykket igen og kontroller at pilen på manometeret peger på den grønne markering. Såfremt badet skal stå med luft og vand over en længere periode uden det anvendes, mindsk da lufttrykket 5

6 Opstilling til pilen på manometret peger på den gule markering. Dette for at undgå at varmen fra vandet eller fra solen skaber overtryk i badet. Advarsel: For at undgå funktionsfejl og skader på kontrolsystemet, start da ikke badet før bassinet er fyldt op til mærket for mindste vandniveau på indersiden af badet. Placer overdækningen med lynlåsen på badet og læg det opblæste cover på bassinet. Lyn lynlåsen og fastgør låget med den digitale lås, som er med i tilbehørspakken. HUSK at kontrollere og justere lufttrykket i badet før hver anvendelse af spabadet. Voks den overtrukne lynlås en gang om ugen for at bevare den smidig og undgå sprækker. Test af sikkerhedsanordning: Tilslut stikket til en kontakt, som har jordforbindelse. 1. Sæt stikket i kontakten (1) 2. Tryk på RESET knappen. Indikatoren skal blive rød (2) 3. Ved tryk på TEST knappen skal indikatoren ikke vises Advarsel: anvend ikke badet såfremt testen mislykkes 4. Tryk til sidst på RESET knappen igen. Indikatoren skal blive rød. Nu er badet klart (4) RDC testeren på stikket er ikke vandtæt. Stikket må ikke komme i berøring med vand. System kassen er helleri ikke vandtæt. Undgå fugt på kassen. Pak ikke spaen ned med fugtig stik eller system kasse. Dermed undgås også mug og skimmelsvamp. Hvordan skifter man talkombination på låsen? Den oprindelige kode er Tryk på udløsningsknappen (a) i pilens retning og låsen åbnes 2..Drej på talhjulet til det ønskede nummer (b) Glem ikke den nye kode. 3..Sæt låsearmen tilbage i pilens retning. Den nye kode er klar til at anvendelse. 6

7 Vejledning i brug af produktet Advarsel: drej ikke på talhjulet når låsen er åben medmindre du skal 6ændre koden. Drejes hjulet ændres koden automatisk og låsen kan blive ubrugelig, hvis man ikke er opmærksom på den nye kode. Kontrolpanel: 1 On-Off -knappen: Starter og slukker badet 2 C-F -knappen: Temperaturvælger Celsius eller Fahrenheit 3 Bubble -knappen: aktiverer luftmassagen. Knappen lyser grøn. 4 Filter -knappen, Aktiverer filtrering. 5 Heater -knappen: Starter varme og filtrering samtidig. Filtrering kan ikke slukkes, når varmen er på. 6 Temperature -knappen: til indstilling samt visning af temperatur 7 Up -knappen: Øger temperaturen 8 Down -knappen: Sænker temperaturen OBS: Den indstillede temperatur på 38 C (100F) vises når badet startes første gang. Temperaturskalaen går mellem 20 C (68F) og 42 C (108F). Displayet viser den indstillede temperatur, når man trykker på knappen en gang og viser derefter den aktuelle vandtemperatur efter ca. 1 sekund. Når man holder knappen nede i ca. 3 sek. begynder displayet at blinke, og den ønskede temperatur kan indstilles ved at trykke på og knapperne. Efter indstilling af den ønskede temperatur tryk da på knappen igen eller vent 10 sek., så vises den aktuelle temperatur. LED displayet: Når badet startes op, vises temperaturen automatisk i displayet. Såfremt man trykker på både og knapperne samtidig låses kontrolpanelet. Dette er for at børn ikke skal kunne ændre på indstillingerne. Tryk begge knapper ned igen og en lyd høres. Displayet er nu låst op igen. knappen lyser rød når varmen er slået til. OBS: Det er normalt at rensningssystemet ikke kan slås fra manuelt, når varmesystemet kører. Filtersystemet kan kun slukkes ved at trykke på knappen ikke knappen. Varmelegemet slukker ikke før vandtemperaturen har opnået den indstillede temperatur. Her bliver filtreringen slukket og knappen lyser grøn. Når vandets temperatur synker 1 grad under indstillet temperatur begynder varmelegemet at varme igen og lampen lyser rød. Filtreringsfunktionen starter automatisk samtidig. Temperaturen øges maximalt med 1,2 til 2,5 C per time. Følgende omstændigheder kan forårsage langsom eller ingen opvarmning: 1. Udetemperaturen er under 10 C 2. Det blæser mere end en let brise 3. Hvis luftmassagen er slået til samtidig 4. Hvis det luftisolerede låg ikke er på eller fejlagtigt lagt på 5. Der fremføres ikke strøm som anvist (1.5 kvadrat ledning, 13 A.) Det anbefales at badet fyldes med varmt vand for hurtigere opvarmning og for at spare energi. 7

8 Vedligeholdelse Dårlig vandkvalitet kan skade helbredet! Vi anbefaler følgende: Anvend det medfølgende karbonfilter. Fastskru filtreret på vandindløbet ved at skrue med uret. OBS: anvend ikke filtret når badet er under opvarmning. Rengør filtret mindst en gang efter det har været i brug i totalt 70 timer. Filtret skal byttes en gang om måneden afhængig af hvor ofte badet anvendes. Fjern strømmen inden følgende trin påbegyndes: Afmonter karbonfilter ved at skrue det mod uret Filtret skylles med haveslangen og genanvendes. Om filtret er stoppet og misfarvet bør det skiftes. Oppustelige Spa filterkassette har en levetid på ca. 6 uger. Rengør og rens det under rindende koldt eller lunkent vand (IKKE varmt vand). Hvis papirvæggene på filtret ser friske ud kan filtret anvendes et par uger mere. For at opretholde en god vandkvalitet, sørg altid for at have et ekstra filtre til at skifte med, når det andet rengøres. Lad filtret tørre helt igennem inden det sættes tilbage i badet. Hvis der er jord eller metalpartikler i vandet, skal filtret skiftes oftere. Kemikalier Det er ejerens ansvar at sørge for, at vandet ikke indeholder bakterier eller virus. Anvend poolkemi for at sikre en god og korrekt vandkvalitet. Skift vand efter et par dage eller anvend poolkemi. Alle pools skal have kemi, for at opretholde korrekte vandværdier. Kontakt din forhandler for yderligere information om hvorledes dette anvendes. Obs: skader på badet, forårsaget af fejlanvendte kemikalier, er ikke dækket af garantien. Vandbalance: ph værdien skal ligge på mellem 6,8 og 7,6. Anvend en pooltester for at kontrollere vandet før det anvendes og mindst en gang hver anden dag. Lav ph-værdi skader badet og pumpen. Disse skader omfattes ikke af garantien. Anvend ikke kemikalier, som du anvender i huset eller fra en anden pool. Klortabletter skal tilsættes i en dispenser og må ikke komme i direkte kontakt med spaen. Anvend ikke badeolier mv. i badevandet. Dette kan skade bassinet alvorligt. Anvend altid frisk drikkevand- ikke saltvand, da det skader pumpen alvorligt. Skyl dig altid under bruseren inden du går i spabad. Anvend en pooltester og kontroller at badevandet er OK inden du bader - og minimum hver 2. dag. For lav ph-værdi kan forårsage skade på spabadet samt rust på motorenheden. For høj ph-værdi kan forårsage koagulering inde i filterpumpen, hvilket leder til driftstop. Badets ejer har ansvar for skader forårsaget af ukorrekt vedligeholdelse af spabadet samt vandværdier. 8

9 Vedligeholdelse Rengøring Sæberester og partikler fra eksempelvis badetøj kommer i sidste ende til at ende i badevandet. Om der er meget snavs i vandet, forsøg da at fjerne det eller skift vandet efter at bassinet er blevet rengjort. Anvend en mild sæbeopløsning til at rengøre bassinet. Skyl nogle gang og tøm vandet ud inden det fyldes med frisk vand. Anvend ikke børste eller skrubbesvamp for at rengøre bassinet! Tømning 1. Sluk alle knapper/funktioner på kontrolpanelet 2. Løsn ventilen på ydersiden af bassinet til den frigøres fra drænstuds 3. Sæt den sorte slange på drænstuds. Kontroller at den er ordentlig fastgjort og at den anden ende er tilsluttet et afløb/ brønd. 4. Træk og åbn låget på drænenheden på indersiden af bassinet. Vandet kommer ud gennem drænslangen. 5. Fortsæt til der ikke løber mere vand ud gennem slangen Skal man være bortrejst og ikke har nogen til at se efter badet for sig, tøm da vandet ud inden afrejse og sænk lufttrykket en anelse. Opbevaring Efter bassinet er tømt, kan man anvende luftmassage ved at køre i yderligere 20 minutter for at tørre bundringen. NB: bassinet må ikke vendes på hovedet. Fjern kontrolpanelet fra bassinet. Skru hele luftventilen på bassinet af og bassinet vil blive tømt for luft. Pak ikke spaen væk mens stikket, systemboksen og selve spaen er fugtige. 9

10 Vedligeholdelse Reparation Hvis bassinet får revner eller små huller anvend det medfølgende reparationskit. Området som skal repareres skal være helt tørt. Påfør lidt PVC- lim på reparationspatchen og sæt den på det skadede område. Udglat for at fjerne eventuelle luftlommer. På denne måde kan man som regel reparere mindre skader med et godt resultat. Bortskaffelse Markeringen viser at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Tag kontakt med kommunen for videre instrukser for genanvendelse. Dette produkt indeholder materialer, som kan genanvendes og bidrage til et godt miljø. Genopstilling Tjekliste ved udpakning og genanvendelse til ny sæson: For fortsat enkel og nem anvendelse gennemgå da følgende: Kontroller at der ikke er vand i luftpumpen. Er der vand så tør det væk inden du anvender badet igen. Tilslut kontrolpanelet korrekt, påsæt spaslangen, kontroller at LED displayet vises korrekt og at signalkable tilsluttet. Tryk på ON/OFF knappen på kontrolpanele, tænd luftmassagen, kontroller, at alt fungerer ordentlig. Efter disse trin bør din Oppustelige Spa være klar til benytte. God fornøjelse! 10

11 Fejlfinding Problem Mulig årsag Udbedring Display er sort og uden strøm El-fejl kan skyldes at kontakten Kontroller at dit el-stik/ kontakt ikke er tændt. er OK, du skal kunne se indikator ON/OFF knappener ikke tændt. lyse rød. Det kan af og til være vanskeligt. Tryk evt. På RESET Stikkontakten er defekt. knappen flere gange hurtigt på display. El- stik eller kontakt fungerer ikke Strømforsyning. Kontroller at strømforsyningen er OK Er der nogen rød indikation Fejl på el-stik. på el-stik når du trykker RESET? Er kontakten blevet våd eller udsat for høj luftfugtighed? Prøv at tørre El-stikket. Bassinet har en mærkelig form Ekstra lufttryk pga. stærk solskin eller forhøjet temperatur Kontroller lufttrykket. Bassinet kan få en unormal form ved for stærkt solskin. Opstår oftest hvis lufttrykket har været for højt ved solskin. For at undgå dette, kan du købe en beskyttelses, som beskytter mod UV hos din forhandler. Bassinet mister lufttryk Luftventilen lækker. Tøm bassinet for vand. Forsøg at smøre gummipakningen med vaseline e.l. Hul eller revne i bassin. Anvend en spray for at lokalisere lækagen. Hul mindre end 10cm kan lappes med reparationskit. Bassin lækage Lækage ved ind-/udløb Om den blot drypper er det OK at anvende bassinet. Du skal blot efterspænde. Kontroller O-ringe og skift hvis nødvendig. Fejlkode HEF, BBF, FEF i displayet Fejlkode SPL & SPH i displayet - Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. Stikkontaktfejl Sluk og tænd for strømmen til Oppustelige Spa. Kontroller kontakter. SPL, temperatur under 0 C Kontroller om vandet i bassinet eller displayet er frosset. Anvend varmt vand for at smelte isen og genindstil temperatur. SPH, unormal høj temperatur Anvend ikke dit spabad. Kontakt Spakompagniets serviceafdeling. 11

12 Service Har du behov for service, kontakt da Spakompagniet Alle reparationer og garantisager skal aftales forud med Spakompagniet. Bemærk: der er ikke udkørende service på dette produkt. Ved service/ reparation skal badet returneres til Spakompagniet på flg. adr. Spakompagniet ApS Att.: Serviceafd. Sigma 8, Søften 8382 Hinnerup INDEN returnering skal Spakompagniet kontaktes på: og serviceskema skal udfyldes. Herefter vil kunden blive kontaktet af Spakompagniet. Spakompagniet indestår ikke for omkostninger opstået i forbindelse med service/reparation udført af ikkegodkendte servicefolk. Garantien Det er badets ejer som bærer ansvaret for at kontrollere at badet er installeret korrekt, beskyttes korrekt og at sikkerheden opretholdes. Fejl og skader som er opstået på grund af brud på sikkerheden og beskyttelsen af badet (som f.eks at starte badet uden vand, spildt vand eller for højt lufttryk) gør at garantien bortfalder. Garantien dækker ikke: Transportskader, misbrug eller fejlbetjening af produktet samt service/reparationer som ikke er forhåndsgodkendt af Spakompagniet. Eventuelle skader forårsaget af operation af spa med vandtemperaturer udenfor intervallet oplyst i tidligere afsnit (ikke under +4 C og ikke over 42 C). Eventuelle skader forårsaget af forkalket, beskidt eller genanvendt filter. Kosmetiske skader, som ikke har indflydelse på spabadets operation. Skader på ydersiden af bassin opstået pga. manglende beskyttelse. Overopfyldning af bassin. Skader forårsaget af fejlagtig vinteropbevaring (Badet tømmes for luft og vand og tørres). Skader på liner, pumper, motor og andre komponenter grundet fejlagtig vandbehandling med kemikalier. Skader på bassin forårsaget af eksponering i direkte sollys og ultraviolette stråler på bassinet Skader opstået i forbindelse med at denne vejledning/ instruktioner ikke er blevet fulgt. Skader forårsaget af fejlagtig opbevaring. 12

13 Sikkerhed: Ved installation og brug af dette udstyr, skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter følges. Vigtige sikkerhedsforskrifter: Hvis elkablet er skadet, skal det skiftes af leverandøren eller anden fagmand, for at undgå ulykker. For at undgå risiko for stød: anvend ikke forlængerledning for at tilslutte enheden. Al elektrisk udstyr skal placeres udenfor rækkevidde for personer i badet Anvend ikke elektriske apparater som lamper, telefoner, radio/tv, stereo i afstande under 1,5m fra badet. Løft ikke i kontrolpanelet. Hæng eller stil ikke noget på kontrolpanelet. Badet skal installeres mindst 1,5m fra metaloverflader. Afløb/dræn skal være hensigtsmæssigt, og kunne klare vand, som løber over. Fjern spaoverdækningen inden spa-funktionen startes. Badet skal ikke startes op eller stå med vand når temperaturen er under 4 C. For at undgå skader på pumpen skal badet aldrig startes op, hvis det ikke er tilstrækkeligt fyldt med vand. Tilsæt aldrig vand til kemikalier. Tilsæt KUN kemikalier til vand for at undgå kemikalie dampe og stænk. Placer badet på et hårdt, plant og sikkert underlag, der kan tåle vægten af et fyldt bad - inklusiv personer For at undgå skader: Advarsel:Anvend ikke badet i lyn- og torden vejr. Bør ikke anvendes af personer med nedsat fysisk eller mental funktion uden opsyn af kvalificeret personale. Husdyr må ikke anvende badet. For gravide skal vandtemperaturen ikke overstige 38 C. Kontroller altid temperaturen inden brug af badet. Under graviditet rådfør dig altid med kvalificeret personale inden du bader. Brug af alkohol, narkotika eller medicin før badning kan medføre bevidstløshed og risiko for at drukne. Kraftigt overvægtige personer og personer med hjertesygdom, for højt/ lavt blodtryk, diabetes mv. skal rådføre sig med en læge inden anvendelse af badet. Bemærk: nogle former for medicin kan fremkalde døsighed, forhøjet blodtryk eller ændring af hjerterytme! Personer med infektionssygdomme skal ikke anvende badet. Afbryd badning omgående såfremt du føler ubehag eller bliver træt. 13

14 Noter 14

15 Noter 15

16 Noter 16

Vejledning Oppustelig Spa

Vejledning Oppustelig Spa Vejledning Oppustelig Spa Generel vejledning 1 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... 2 Medfølgende dele... 3 Opstilling... 6 Vejledning i

Læs mere

Spabad fra EasySPA - Guide

Spabad fra EasySPA - Guide Spabad fra EasySPA - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra EasySPA. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tillykke med din Softub.

Tillykke med din Softub. SOFTUB SPA DANMARK - Tlf: 25816100 www.softub.dk -Finno@softubspa.dk Tillykke med din Softub. Læs denne vejledning grundigt inden brug Brugsanvisning og manual Brugsanvisning Advarsel: Information fra

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual HOT SPOT fra HOTSPRING Relay -Tempo Stride - SX display-manual HUSK: Påfyldning af vand, samt tilsætning af Chlor m.v. altid skal ske gennem skimmer (filterboks) Kontrolpanel (Tempo, Relay) Dit kontrolpanel

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti.

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. 1 DK: JET-DRYER II - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. - Læs denne manual grundigt igennem inden ibrugtagning, og gem den til senere brug. Indhold:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Vejledning Udespa, Balboa styring

Vejledning Udespa, Balboa styring Vejledning Udespa, Balboa styring 1 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Indledning... 3 Tekniske specifikationer... 3 Tilslutning... 4 Indstillinger...

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere