Nr juli 1. november årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang"

Transkript

1 Nr juli 1. november årgang Foto: Bo Eriksen Konfirmation St. bededag

2 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Aase Nystrup, Hr. Knudsvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf / , e-post: Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Hjælpepræst: Unna-Pernille Gjørup, Lemmingvej 2, Sejling, 8600 Silkeborg, tlf , e-post: Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: 2 Andre praktiske oplysninger Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Friweekends, fridage og ferie: Jeg holder ferie fra den 23. juli til og med den 5. august Embedet passes i uge 30 af pastor Merete Bøye, tlf , og fra den 30. juli til den 5. august af valgmenighedspræst Kjeld Slot- Nielsen, Aulum, tlf Jeg har friweekend den 1. og 2. september Embedet passes af Kjeld Slot-Nielsen. Efterårsferie fra den 2. oktober oktober Valgmenigheden passes af Unna-Pernille Gjørup (se ovenfor). Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober 2012.

3 Brev Fra præsten Skorstenen I skrivende stund er det ved at være sankthans. Måneder er gået med kulde og varme, med sorg og glæde for os alle. På generalforsamlingen fortalte jeg om vores forsøg med at sige trosbekendelsen og Fadervor højt og i kor. Dette har kun været en delvis succes. Jeg har besluttet, at vi i fremtiden siger Fadervor i kor ved dåb, mens jeg siger Fadervor og trosbekendelsen ved alteret. Indimellem vil vi synge trosbekendelsen. For øjeblikket raser der en voldsom storm over folkekirken. Uforståeligt har en præst nordenfjords nægtet at begrave en kvinde, der gennem år havde levet sammen med en kvindelig partner. Teologer med fundamentalistiske holdninger påstår, at der måske er en dybere mening med den snart et år gamle tragedie i Norge, og vi har haft en ophedet debat om vielse af homoseksuelle. Måske er det på tide, at vi koncentrerer os om det væsentlige, troen på Gud og Kristus og Helligåndens fællesskab. Det sidste falder os indimellem svært, men måske kan en 70-årig historie kaste lidt lys ind over spørgsmålet om Helligånden. En niårig pige bliver en morgen i det herrens år 1942 indlagt med udrykning. Zonens sygebil afhenter hende, da hun har fået en smitsom sygdom. I sne og slud cykler hendes far efter ambulancen og besøger lidt efter pigen på hendes værelse. Forinden har en anden patient i nabosengen sagt, at besøg på denne afdeling for smitsomme sygdomme ikke er tilladt. Den anden piges besked bedrøver den sygdomsramte. Da faderen kommer, vælter tårerne frem, men faderen beroliger hende og siger: "Se ud af vinduet; der er en skorsten, og når middagssirenen lyder fra fabrikken, taler du til skorstenen, og det samme gør jeg." Hver dag rejser pigen sig fra sygelejet klokken 12 og taler til skorstenen. Pigen i den anden seng bander og svovler og udbryder: "Hvem er det, du taler til?" Og hun får svaret: "Til min far." Gennem uger fortsætter optrinet, indtil pigen en dag er blevet rask, og faderen kommer med kasket og cykelklemmer for at køre hende hjem igen. Lige inden hun forlader stuen, spørger den anden pige: "Må jeg godt tale til din skorsten nu?" Skorstenen kunne være et billede på Helligånden, kærligheden og sproget. I kirken fortæller vi om, at vi alle har mulighed for at tale til Gud - godt nok på afstand - men vi kan tale til ham og komme frem med alt det, der trykker os. Dette fællesskab er større end alle spekulationer om meningen med terrorhandlinger eller sikringer, der brænder over hos præster og andet godtfolk. Vi skal derfor holde tungen lige i munden og holde os til det væsentlige: at kristendommen er vores mulighed for at tale til Gud og med hinanden. Det lærte den ene syge pige den anden, og det skal vi huske på. God sommer! Peter Hedegaard 3

4 Vores orgel er færdigt Kirkeorglet er både benævnt som instrumenternes dronning af Prætorius og instrumenternes konge af Mozart. Og det er da også uomtvisteligt, at kirkens instrument er orgelet. For mange er det sådan, at selve orgelspillet i sig selv bliver ensbetydende med kirke og bliver den faktor, der sætter den rette stemning. Det være sig til søndagens gudstjeneste og salmesang eller til bryllup, barnedåb og begravelse. Derfor er det også så vigtigt, at der i enhver kirke er et ordentligt orgel, der følger den kirkelige handlings liturgi. Lidt kort verdenshistorie Fra tidligste oldtid har man kunnet fremstille fløjter med en kernespalte (ligesom en blokfløjte). Det gjorde det muligt at lave lyd og musik. I virkeligheden er et orgel jo blot en samling fløjter på rad og række. Længden af de enkelt fløjter - i orglet kaldt piber samt bredden i forhold til længden giver de forskellige toner og typer af orgelklange. Der har været forskellige tilløb til mere primitive orgler gennem middelalderen, men først i 13- og 14-hundredtallet begynder orglet at tage den form, vi nu kender. Det skete efter opfindelsen af tangentsystemet. I Danmark har man først fra det 17. århundrede haft orgler og kun i de større kirker. Efter reformationen, hvor gudstjenesten blev præget af salmesangsliturgi, blev ledsagelse til sangen en så vigtig ting, at orglet fik sin store udbredelse herefter. Naturligvis først og fremmest i de store reformerte kirker i den protestantiske del af Tyskland, men også til den katolske messe i Spanien, Frankrig og Italien. 4 Foto: Bo Bertel Intonatør Ole Høyer i arbejde Lidt kort dansk orgelhistorie I det danske kirkeritual af 1685, hedder det: Men der hvor Orgelverk i Kirken er, der begynder Organisten strax derpaa at lege, dog ikkun ganske kort, at Tienesten ikke derover opholdes. Men det var nu kun i de større købstads- og domkirker, der var orgler at høre. I landsbykirkerne kom orglerne først til fra omkring år Rigtigt mange var små danske orgler med 4-5 toneregistre og

5 såkaldt pneumatiske, hvilket vil sige, at overførslen af de mekaniske funktioner fremkom ved lufttryk gennem små blyrør. En konstruktion, der gjorde spillet langsomt og upræcist. En såkaldt orgelbevægelse af tysk oprindelse fra 30erne slog igennem i Danmark, hvor man fra 50erne og 60erne, men også frem til nu har udskiftet mange af disse orgler med nye gode instrumenter, der var præcise og mekaniske. Det var jo dels begrundet i ønsket om bedre og større orgler, men også en konsekvens af, at menighederne mere og mere satte pris på god musik til gudstjeneste og salmesang, og at man derudover kunne gøre brug af orglet til koncertvirksomhed. Så er det jo også specielt, at Danmark har været førende med gode, fremragende orgelfirmaer, der også har gjort stort indtryk i udlandet. Et af disse firmaer er Frobenius og Sønner. Foto: Bo Bertel Lidt fra vores egen orgelhistorie Valgmenighedskirken er undertiden betegnet som en landsbykirke i storbyen. Som i landsbykirkerne fik vi også først orgel i 1904, et Joh. P. Andresen orgel fra Århus med tre stemmer og udbygget i 1933 af orgelbyggerfirmaet A.C.Zachariasen, Århus, med yderligere en stemme. Spillebord og orgelfacade er nu opstillet i kirkens tidligere dåbsværelse. Et lille stabilt orgel, der netop kunne ledsage salmesangen og klare lettere orgelstykker uden pedal. Frobeniusorglet Blandt valgmenighedens medlemmer og i bestyrelsen var der i 80erne og 90erne et tiltagende ønske om et større og tidssvarende godt instrument i kirken. Nogle få tiltag strandede - dels pga. økonomi og dels pga. vanskelighed ved at overskue et så stort og dyrt projekt, som en orgelsag er. Af flere grunde kom der mulighed for en udkrystallisering og færdiggørelse af projektet sidst i 90erne. Det var i nogen grad iværksat af en større testamentarisk, anonym gave og en bestyrelse, der nu i den grad havde lyst til og var gearet til at få orgelsagen gjort færdig. Efter generalforsamlingen efteråret 1997 blev der nedsat et orgeludvalg bestående af Jannik Bojsen-Møller, Karen Bjerre Madsen, Herdis Krustrup Kærgaard og undertegnede. I foråret 1998 tog vi så rundt og så og hørte 5

6 6 flere orgler i området. Vi besluttede os for at entrere med orgelbyggerfirmaet Frobenius og Sønner, Kgs. Lyngby. Til projektet var afsat et beløb på ca. 1,4 millioner kroner. Endelig besluttede vi, at hele orglet skulle færdigprojekteres, sådan som det nu står færdigt i dag. Som kirkeministeriets orgelkonsulent havde vi organist Hans Sørensen, Struer. Sammen med ham og direktør Henning Jensen fra Frobenius og Sønner havde vi forsommeren 1998 et møde i kirken, hvor orglets disposition, dvs. antallet og typen af stemmer, blev fastlagt. Foreløbig ni, men med planer om yderligere seks stemmer. Vi havde forventet en byggeperiode på et par år, men da et andet orgel i firmaet blev udsat, fik vi tilbud om en færdiggørelse på godt et år. Det vil sige, den første fase kunne afsluttes efteråret Vi var vel vidende om, at vi ikke kunne få alle ønskerne opfyldt, men valgte en foreløbig projektering, hvor de sidste registre (stemmer) kunne komme, når økonomien tillod det. Vi fik således et godt orgel, der kunne indvies til gudstjenesten 1. søndag i advent 1999, altså begyndelsen af kirkeåret Jeg tillader mig at sammenligne det med et juletræ, der havde lidt langt mellem grenene, manglede lidt fylde hist og her og en god kraftig bund til at bære det hele. Men et smukt træ var det. Uventet skete så det utænkelige, at muligheden for at gøre orgelsagen færdig opstår i Dette skyldes en bedre økonomi delvis betinget af flere medlemmer og større medlemsbidrag, men ikke mindst nogle fonde, der har bidraget med ganske betydelige beløb. Ud over hvad der var planlagt fra begyndelsen, er der tilkommet en mulighed for sammenkobling af de to manualer og dermed mange yderligere kombinationsmuligheder. Det var et forslag af domorganist Flemming Dreisig efter en fremragende koncert, som han gav den 30. september Efter denne koncert har bestyrelsen valgt, at han skulle færdiggodkende orglet. Det gjorde han 17. maj i år med slutbemærkningen: Det er glædeligt, at Holstebro valgmenighedskirke nu kan frembyde et smukt og helstøbt orgel, der vil komme menigheden til gavn og glæde i kirkens musikliv. Bedre kunne vi ikke ønske os det. Men orglet var færdigt og blev taget i brug af vores organist Kim Preussler allerede 3. søndag efter påske den 29. april. Og så glæder vi os til, at Flemming Dreisig kommer og giver koncert den 30. august, hvor alle orglets facetter og muligheder vil kunne høres. Glæd jer. Erik Foged Kim Preussler ved orglet

7 konfirmation Holstebro Valgmenighed, St. Bededag, fredag den 4. maj kl. 10 Følgende blev konfirmeret af Peter Hedegaard: Rikke Therkelsen Poulsen, Mejrup, Nana Doan Petersen Amstrup, Holstebro, Silja Sørensdottir Bertelsen, Holstebro, Anna Mylliin Iversen, Holstebro, Anja Skovhede Hviid, Holstebro, Emma Lykke Boel, Holstebro, Frederik Kaarsholm Jakobsen, Måbjerg, Jakob Bjørn Hyldgaard, Måbjerg, Martin Fischer, Holstebro, Lucas Amadeus Ryberg Phillip, Holstebro, Benjamin Nielsen Hald, Holstebro, Kristian Bundesen, Holstebro, Per Asbjørn Dissing Paavo, Holstebro, Simon Holk Gamskjær, Nr. Felding. (se billedet på forsiden). konfirmationsforberedelse Konfirmandindskrivningen finder sted søndag den 23. september. Vi starter med gudstjeneste kl. 10 i kirken. Derefter en let frokost og information om undervisning og Romtur. Konfirmationen er store bededag den 26. april Unna-Pernille Gjørup og Peter Hedegaard Konfirmationer fremover Trods usikkerheden om St. bededags beståen holder vi foreløbigt fast: 2013: Fredag den 26. april kl : Fredag den 16. maj kl : Fredag den 1. maj kl : Fredag den 22. april kl : Fredag den 12. maj kl : Fredag den 27. april kl : Fredag den 17. maj kl

8 Nyt fra bestyrelsen Det er kirkeblad nr. 95, som vi udsender denne gang. I de mange år, bladet har eksisteret, har der været skrevet meget om stort og småt. Og vi synes, at bladet på bedste vis er bindeled mellem præsten, bestyrelsen og menigheden. Og rolig - vi i bestyrelsen er bestemt af den opfattelse, at det skal fortsætte længe endnu med denne gammeldags informationskilde. Udpluk fra formandens beretning på generalforsamlingen Vores præst, Peter Hedegaard, er efterspurgt af mange - også uden for Holstebro Valgmenighed - ja sågar uden for kommunens grænser. Vi er ca medlemmer, og der er kun 24 timer i døgnet. Privatlivet skal der også værnes om, ligesom vi alle skal have forståelse for, at opladning og inspiration skal kunne finde sted også uden for vores menighed. Endvidere er der friweekender og ferier, der skal holdes. Arbejdet som næstformand i præsteforeningen skal vi have forståelse for; ja, vi skal nærmest være stolte af, at man i den forening værdsætter en valgmenighedspræsts indsats. Dette arbejde kræver også sin mand, og derfor yder præsteforeningen en kompensation på 25 % af en præstestilling. Indtil sidste sommer havde vi Dorte Buelund, men siden hun er rejst, har vi ikke haft nogen fast afløser. Det betyder, at vi af og til får lejlighed til at høre en anden prædikant om søndagen, og selv om vi jo synes, at alting skal være, som det altid har været, kan det nu også godt nok engang imellem være inspirerende at høre andre præster. Nyt bestyrelsesmedlem Gunnar Overlund Knudsen, som indtrådte i bestyrelsen efter Ingrid Appels død, meddelte kort før generalforsamlingen, at han ikke ønskede at genopstille pga. sit krævende arbejde. Nyvalgt blev Aase Nystrup, Mejrup. Vi byder velkommen til Aase, og vi glæder os til samarbejdet. Som suppleanter blev Sys Dam og Pia Dissing Paavo valgt. Konstituering m.m. Efter generalforsamlingen i marts har bestyrelsen konstitueret sig (se side 2). Ligeledes er der nedsat en række udvalg, der i alt udgøres af 50 aktive personer. Kirketjenerarbejdet udføres af 5 arbejdsgrupper, som ved fælles hjælp får tingene til at fungere. Det sker ved primært at være kirketjener om søndagen, men også ved henholdsvis at sørge for blomster på alteret, rengøring af kirken, pudsning af lysestager, vask af duge m.m., indkøb af rengøringsmidler m.v. Denne gruppe tæller 16 personer, og dermed er i alt 66 personer involveret i frivilligt arbejde i vores kirke, hvilket er fantastisk flot. 8

9 Ny forretningsfører Pr. 1. marts modtog vi en opsigelse fra vores forretningsfører, Daisy Wium. Hun havde rigeligt med arbejde på friskolen på Lægårdvej. På generalforsamlingen tog vi værdig afsked med Daisy og takkede hende for særdeles veludført arbejde for valgmenigheden. Heldigvis fandt vi hurtigt en afløser, nemlig Harald Nielsen, der også er forretningsfører i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Den erfarne forretningsfører bliver ofte brugt på landsplan som instruktør, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Velkommen til Harald Nielsen. Ny hjælpepræst Som det kan læses andetsteds i dette blad, tiltræder Unna-Pernille Gjørup i en 25% s stilling fra og frem til Behovet for at få en hjælpepræst er opstået pga. Peter Hedegaards arbejde som næstformand i Den danske Præsteforening, der så til gengæld betaler for en 25% s præstestilling her hos os. Også til Unna-Pernille skal der lyde et hjerteligt velkommen til Holstebro Valgmenighed. Også dig glæder vi os til at møde. Afslutning Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. Vel mødt til søndagsgudstjenesterne og ikke mindst - på gensyn til koncerten i forbindelse med orgelindvielsen i valgmenighedskirken torsdag den 30. august kl med efterfølgende sammenkomst i Skolegade 32 (Husk tilmelding) Det er fantastisk, at vores drøm er blevet til virkelighed med færdigudbygningen af orgelet fra 9 til 15 stemmer. TAK TIL ALLE, DER HAR STØTTET OS. Karen Bjerre Madsen Nyt fra Kunstudvalget Kunstneren, der udstiller i sommermånederne i Skolegade 32, er Karen Margrethe Larhøj. Hendes store interesse er ifølge hende selv billedmageri. Og de spændende billeder er nu hængt op. 9

10 Nyt fra kirkebygningsudvalget Ovennævnte udvalg, hvis medlemmer er Karen Bjerre Madsen, Anders Møller-Nielsen, Søren Busk Sørensen og undertegnede har i det sidste år haft gang i mange tiltag, som kort skal omtales her. Vi har fået udskiftet det gamle tag på kirken med et nyt flot skiffertag. De blev opsat nye tagrender, og der er blevet foretaget en grundig isolering af det nye tag, hvilket absolut har haft en positiv indflydelse på opvarmningen i kirken. Så er der foretaget nogle små reparationer i kirken. Kirkebænkene er efterset for skrammer og malet. Vi har fået en ny flagstang, der er blevet anbragt højere oppe, så flaget ikke kan blæse ind i det store træ. Vi glæder os over, at den nye flagstang er med hejs, hvilket letter flaghejsningen meget. Vi har fået opsat et ekstra sæt højttalere bagerst i kirken, og det har medført, at der nu er en god og tydelig lyd i hele kirkerummet. Her i foråret har vi haft flere større opgaver i kirken, først og fremmest udbygningen af vores orgel, et arbejde, som nu er helt fuldført. Der har i en periode gået 3 mand og har tilsluttet luftslanger og orgelpiber. Det har været et stort arbejde, og vi glæder os meget over de nye muligheder, som udbygningen vil tilføre orglet, ligesom vi ser frem til den 30. august, hvor den officielle indvielse af det nye orgel finder sted. Vi har hidtil fået varmeforsyningen fra el-radiatorer, men desværre er en del af disse radiatorer slidt op og kan ikke mere afgive varme. Derfor er vi p.t. ved at få dem fjernet for at gå over til fjernvarme. Det vil give os store besparelser på varmeregningen. Samtidig bliver der etableret et ventilationsanlæg, hvilket vil give et bedre indeklima og sikre en stabil luftfugtighed i kirken. Det vil vi som kirkegængere og ikke mindst vores nye orgel nyde godt af. Kirkens sydgavl, der har fremstået som en rød murstensvæg, der var godt slidt i fugerne, er blevet pudset op. I løbet af sommeren skal vi have hele kirkebygningen kalket udvendigt, og når det arbejde er tilendebragt, vil vores kirkebygning fremstå som en flot hvid kirke. Til slut vil kan jeg oplyse jer om, at vi har modtaget en pengegave fra et af vore medlemmer. Vi har i bestyrelsen besluttet at indkøbe en ny informationstavle for disse penge, og den er blevet placeret lige ved trappeopgangen til kirken. Bo Bertel 10

11 Ny hjælpepræst For nogle år siden var Bertel Haarder i Sejling til sommermøde. Herfra stammer hans hustru Bir gitte, idet Bojsen-Møllerslægten er udgået netop fra Sejling præstegård. Slagfærdigt bød jeg ham velkommen som en repræsen tant for "den grundtvigske mafia". For man skal ikke stikke næsen ret langt frem i den grundtvigske "vennekreds", før man opdager, i hvor høj grad familierne er viklet ind med hinanden og på allerbedste "mafiavis" har infiltreret store dele af den danske skole - og kirkefortælling. Således er trådene mellem Sejling og Holstebro ikke alene Bojsen-Møller, men også "Bitte Møller", der kom fra Nr. Felding til Sejling i 1883 (som den 3. Møller efter Fr. Ditlev Møller), da han slap jeres vordende valgmenighedsfortælling. Min grundtvigske vej tog sin begyndelse i Aagaard, hvor min far tjente i to perioder. Det kom til at påvirke vor families historie: Jeg er døbt i Vejstrup Valgmenighed, da mine forældre var lærere på ungdomsskolen. Siden har mine brødre og jeg alle gået på friskole og efterskole. Korte højskole ophold (Thy og Ry) er det også blevet til. Teologisk har jeg arbejdet med den grundtvigske virkningshistorie i studietiden og siden i praksis i forskellige sammenhænge, bl.a. er jeg formand for Silkeborg Højskoleforening og medlem af bestyrelsen for Den Grundtvigske Kirkehøjskole. Grundtvig gør det ikke alene. Min dagligdag fyldes af tre store børn, Anna på 16 år går i 1.G, Christopher på 15 er på vej til Ollerup Efterskole i 9. klasse og Eva på 12 år går nu i 6. klasse. Min mand gennem 20 år, Thomas, er datalog, ansat i et firma i Californien. Han arbejder mest hjemme, men rejser af og til 1-2 uger til enten USA eller til en filial i Cambridge, England. Hans arbejde giver mig muligheden for et års ulønnet orlov fra mit embede som sogne- og sygehuspræst i Sejling og Sinding, to landsogne lige nord for Silkeborg og ved Hammel Neurocenter. Her har jeg fungeret som præst i 5½ gode år. Før det har jeg godt 2 års vikarerfaring med mig fra både by- og landpastorater. Udover at være 25% præst i Holstebro Valgmenighed forventer jeg at efteruddanne mig teologisk inden for gudstjeneste- og ritualteorier samt om eksistens og kristendom. I min fritid roder jeg meget i vores store have, løber som gjaldt det livet, bager brød og strikker og syr. Jeg ser meget frem til at virke som præst i Holstebro Valgmenighed! Unna-Pernille Gjørup 11

12 Ny forretningsfører Jeg er bosiddende i Aulum, medlem af og forretningsfører for Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed samtidig med jobbet her i Holstebro. Jeg har en handelsmæssig uddannelse og har været beskæftiget som regnskabschef/økonomichef i bilbranchen og campingbranchen det meste af mit voksenliv - heraf ca. 15 år i Holstebro. Jeg glæder mig meget til at stifte bekendtskab med Holstebro Valgmenighed og ser frem til et godt samarbejde med bestyrelse, personale og medlemmerne. Harald Nielsen Ny i bestyrelsen Efter jeg er blevet indvalgt i valgmenighedens bestyrelse ved generalforsamlingen i foråret 2012 er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om mig selv. Jeg hedder Aase Nystrup og bor sammen med min mand, Jens Otto, på Hr. Knuds Vej i Mejrup. Vi har 3 børn, vores datter Line samt sønnerne Sune og Jens Martin. Line og hendes mand, Ole, bor et stenkast fra os i Mejrup, og de har børnene Sanne og Mads. Sune bor sammen med sin kone, Mette, samt deres 2 børn i København. Jens Martin bor sammen med Merethe i Nors ved Thisted og har 2 børn. Alle vore børn er medlemmer af og døbt og konfirmeret i valgmenigheden. Min mor, Karen Duelund er også medlem og bor ligeledes her i Holstebro. Jens Otto og jeg var begge med på konfirmandernes tur til Rom, da vores ældste barnebarn, Sanne, skulle konfirmeres. Det var en pragtfuld oplevelse. Vi har deltaget i mange af valgmenighedens arrangementer, siden vi i 1977 kom til Holstebro, og føler os særdeles veltilpasse og glade i vort fælles samvær i menighedens mange aktiviteter, og jeg glæder mig til at kaste mig ud i bestyrelsesarbejdets mange opgaver i tiden, der kommer. Aase Nystrup 12

13 Invitation til festkoncert i Holstebro Valgmenighed Torsdag den 30. august kl er der festkoncert i valgmenighedskirken med fhv. domorganist ved Københavns Domkirke, Flemming Dreisig. Anledningen er færdiggørelsen af vores orgel, der er udvidet fra 9 til 15 stemmer. Efterfølgende er der reception i valgmenighedens lokaler, Skolegade 32. Tilmelding er nødvendig og kan ske til enten Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 26. august. Personalia Døbte 25. marts 2012: Sabrina Barnholdt Lund Madsen, datter af Susi Barnholdt Lund Madsen og Bjarne Lund Madsen, Holstebrovej 11, Aulum. 27. maj 2012: Isabella Bjørn Hestbæk, datter af Helle Bjørn Hestbæk og Thomas Bjørn Hestbæk, Sundevedsgade 5, Holstebro. Viede 27. maj 2012: Rikke Bojer Holst og Søren Bojer Holst, Kuhlausvej 4, Holstebro. Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) 24. marts 2012: Thomas Vejbæk Barslund, født 1979, Broagervej 18, Holstebro. Ind- og udmeldelser 13 personer har meldt sig ud, 6 er meldt ind. Valgmenigheden tæller herefter 1093 medlemmer. 13

14 møder og arrangementer Den august 2012: Møderække på Liselund i Slagelse, der er arrangeret af Dansk Kirkeskoleudvalg i samarbejde med Liselund under overskriften: Mytens genkomst. Program er lagt frem i kirken. Torsdag den 30. august 2012 kl : Festkoncert med fhv. domorganist Flemming Dreisig for at markere, at vores orgel er blevet færdigbygget. Se invitationen andetsteds i bladet. Lørdag den 8. september 2012: Grundtvigs fødselsdag, der fejres med gudstjeneste i Råsted kirke v/ sognepræst Margrethe Kock, Tim, og efterfølgende spisning på Skærum Mølle, hvor der også vil være fødselsdagstale v/ Henrik Guldbrandt Kjær, der er sognepræst i Naur-Sir. Derefter kaffe og sang. Pris kr. 150,-. Tilmelding senest den. 2. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen eller senest den 3. september direkte til Skærum Mølle, tlf Søndag den 9. september 2012 kl : Koncert med Cantica Consort, der består af 4 musikere: Jette Rosendal, sopran, Hanne Tolbøll, blokfløjte, Helene Jerg, cello og Nicolai Skovgaard, cembalo, og de spiller et koncertprogram med titlen: Barok på Dansk. Der er musik af Telemann, Buxtehude, Morten Ræhs og arier af Händel. Musikerne fortæller om værkerne og de instrumenter, de spiller på. Koncerten arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds, og entré er kr. 100,-. Den oktober 2012: Tur til Peschiera i Norditalien. Turen er overtegnet. Lørdag den 6.oktober kl.11.00: Den lille prins. I samarbejde med Klassiske Dage, Marens Venne-Laug og Højskoleforeningen arrangerer vi i år noget helt specielt i anledning af, at temaet for Klassiske Dage er fransk. Vi byder på den dejlige fortælling om Den Lille Prins ( Le petit Prince af den franske forfatter Antoine de Saint-Exupèry). Fortælleren vil være skuespilleren Else Marie Laukvik med musik af komponisten og musikeren Frans Winther (begge fra Odinteatret). Janne Thomsen (evt. m.fl.) vil medvirke ved start og slutning på vort arrangement. Mere detaljeret program vil foreligge, når det endelige program for Klassiske Dage offentliggøres se evt. Billetter à 100,- kr. kan købes / bestilles hos Anna Thordal-Christensen efter sommerferien. 14

15 Torsdag den 11. oktober 2012 kl : Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med forfatteren Jens Chr. Grøndahl. Mødet arrangeres i samarbejde med biblioteket og Holstebro Højskoleforening. Tilmelding direkte til biblioteket. Torsdag den 25. oktober 2012 kl : Efterårsmøde med skuespilleren og filminstruktøren Erik Clausen. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening, og foredraget holdes i valgmenighedskirken. Pris kr. 100,-. Søndag den 28. oktober 2012: Fælles efterårsmøde i Holstebro for midt- og vestjyske valgmenigheder. Pris kr. 200,-. Tilmelding senest den 21. oktober til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Program Kl : Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke Kl : Middag i Skolegade 32 Kl : Foredrag v/ Signe Paludan, Lemvig Kl : Kaffe Kl : Fællessang i kirken, hvor vi skal høre det nye orgel. Torsdag den 15. november 2012 kl : Foredrag med forfatteren Tom Buk-Swienty, der bl. a. har skrevet bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als om Danmarks nederlag i Bøgerne er ved at blive filmatiseret til TV. Pris kr. 80,-. Højskoleformiddage i november Torsdag den 1. november kl. 9.30: Unna-Pernille Gjørup: Midsommerfesten af Martin A. Hansen. Torsdag den 8. november kl. 9.30: Orgelbyggeren af Rober Åsbacka. Torsdag den 22. november kl. 9.30: Nattog til Lissabon af Pascal Mercier Torsdag den 29. november kl. 9.30: Min Kamp 1-2 af Knud Ove Knausgaard Søndag den 9. december 2012: Julekoncert. Flere oplysninger i næste kirkeblad. 15

16 Gudstjenester i valgmenighedskirken 1. juli 1. november juli 4. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 8. juli 5. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 15. juli 6. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 22. juli 7. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste 29. juli 8. s. e. trinitatis Merete Bøye 5. august 9. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup 12. august 10. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 19. august 11. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 26. august 12. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 2. september 13. s. e. trinitatis 9.00 Kjeld Slot-Nielsen 9. september 14. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 16. september 15. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, høstgudstjeneste, kirkefrokost 23. september 16. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup, konfirmandindskrivning 30. september 17. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 7. oktober 18. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup 14. oktober 19. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 21. oktober 20. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 28. oktober 21. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, Midt- og vestjyske valgmenigheders efterårsmøde 4. november Alle helgens søndag Peter Hedegaard, kirkefrokost GudstjenesteR på sygehus og plejehjem 11. september Mellemtoft Peter Hedegaard 25. september Beringshaven Unna-Pernille Gjørup 16

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010 Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården 5. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13. Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 22. april kl. 16.00-18.00 i præstegården 1. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek

Akvarel over Historien om en moder af Lone Rahbek Nr. 94 1. marts 1. juli 2012 31. årgang Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2010 47. årg. Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet.

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Referat Menighedsrådsmøde Tidspunkt 30. januar Sted Graverhuset Husby Dagsorden udsendt 29. januar Fraværende Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Lone Lauridsen, Hilmar Christensen, Gitte Hjarnø Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016 Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed a. Formandens beretning: Onsdag den 16. marts 2016 Formanden meddelte, at året 2015 havde været et meget travlt år med mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang Foto: Bo Bertel Nyt tag på vej 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere