Nr juli 1. november årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang"

Transkript

1 Nr juli 1. november årgang Foto: Bo Eriksen Konfirmation St. bededag

2 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Aase Nystrup, Hr. Knudsvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf / , e-post: Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Hjælpepræst: Unna-Pernille Gjørup, Lemmingvej 2, Sejling, 8600 Silkeborg, tlf , e-post: Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: 2 Andre praktiske oplysninger Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Friweekends, fridage og ferie: Jeg holder ferie fra den 23. juli til og med den 5. august Embedet passes i uge 30 af pastor Merete Bøye, tlf , og fra den 30. juli til den 5. august af valgmenighedspræst Kjeld Slot- Nielsen, Aulum, tlf Jeg har friweekend den 1. og 2. september Embedet passes af Kjeld Slot-Nielsen. Efterårsferie fra den 2. oktober oktober Valgmenigheden passes af Unna-Pernille Gjørup (se ovenfor). Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober 2012.

3 Brev Fra præsten Skorstenen I skrivende stund er det ved at være sankthans. Måneder er gået med kulde og varme, med sorg og glæde for os alle. På generalforsamlingen fortalte jeg om vores forsøg med at sige trosbekendelsen og Fadervor højt og i kor. Dette har kun været en delvis succes. Jeg har besluttet, at vi i fremtiden siger Fadervor i kor ved dåb, mens jeg siger Fadervor og trosbekendelsen ved alteret. Indimellem vil vi synge trosbekendelsen. For øjeblikket raser der en voldsom storm over folkekirken. Uforståeligt har en præst nordenfjords nægtet at begrave en kvinde, der gennem år havde levet sammen med en kvindelig partner. Teologer med fundamentalistiske holdninger påstår, at der måske er en dybere mening med den snart et år gamle tragedie i Norge, og vi har haft en ophedet debat om vielse af homoseksuelle. Måske er det på tide, at vi koncentrerer os om det væsentlige, troen på Gud og Kristus og Helligåndens fællesskab. Det sidste falder os indimellem svært, men måske kan en 70-årig historie kaste lidt lys ind over spørgsmålet om Helligånden. En niårig pige bliver en morgen i det herrens år 1942 indlagt med udrykning. Zonens sygebil afhenter hende, da hun har fået en smitsom sygdom. I sne og slud cykler hendes far efter ambulancen og besøger lidt efter pigen på hendes værelse. Forinden har en anden patient i nabosengen sagt, at besøg på denne afdeling for smitsomme sygdomme ikke er tilladt. Den anden piges besked bedrøver den sygdomsramte. Da faderen kommer, vælter tårerne frem, men faderen beroliger hende og siger: "Se ud af vinduet; der er en skorsten, og når middagssirenen lyder fra fabrikken, taler du til skorstenen, og det samme gør jeg." Hver dag rejser pigen sig fra sygelejet klokken 12 og taler til skorstenen. Pigen i den anden seng bander og svovler og udbryder: "Hvem er det, du taler til?" Og hun får svaret: "Til min far." Gennem uger fortsætter optrinet, indtil pigen en dag er blevet rask, og faderen kommer med kasket og cykelklemmer for at køre hende hjem igen. Lige inden hun forlader stuen, spørger den anden pige: "Må jeg godt tale til din skorsten nu?" Skorstenen kunne være et billede på Helligånden, kærligheden og sproget. I kirken fortæller vi om, at vi alle har mulighed for at tale til Gud - godt nok på afstand - men vi kan tale til ham og komme frem med alt det, der trykker os. Dette fællesskab er større end alle spekulationer om meningen med terrorhandlinger eller sikringer, der brænder over hos præster og andet godtfolk. Vi skal derfor holde tungen lige i munden og holde os til det væsentlige: at kristendommen er vores mulighed for at tale til Gud og med hinanden. Det lærte den ene syge pige den anden, og det skal vi huske på. God sommer! Peter Hedegaard 3

4 Vores orgel er færdigt Kirkeorglet er både benævnt som instrumenternes dronning af Prætorius og instrumenternes konge af Mozart. Og det er da også uomtvisteligt, at kirkens instrument er orgelet. For mange er det sådan, at selve orgelspillet i sig selv bliver ensbetydende med kirke og bliver den faktor, der sætter den rette stemning. Det være sig til søndagens gudstjeneste og salmesang eller til bryllup, barnedåb og begravelse. Derfor er det også så vigtigt, at der i enhver kirke er et ordentligt orgel, der følger den kirkelige handlings liturgi. Lidt kort verdenshistorie Fra tidligste oldtid har man kunnet fremstille fløjter med en kernespalte (ligesom en blokfløjte). Det gjorde det muligt at lave lyd og musik. I virkeligheden er et orgel jo blot en samling fløjter på rad og række. Længden af de enkelt fløjter - i orglet kaldt piber samt bredden i forhold til længden giver de forskellige toner og typer af orgelklange. Der har været forskellige tilløb til mere primitive orgler gennem middelalderen, men først i 13- og 14-hundredtallet begynder orglet at tage den form, vi nu kender. Det skete efter opfindelsen af tangentsystemet. I Danmark har man først fra det 17. århundrede haft orgler og kun i de større kirker. Efter reformationen, hvor gudstjenesten blev præget af salmesangsliturgi, blev ledsagelse til sangen en så vigtig ting, at orglet fik sin store udbredelse herefter. Naturligvis først og fremmest i de store reformerte kirker i den protestantiske del af Tyskland, men også til den katolske messe i Spanien, Frankrig og Italien. 4 Foto: Bo Bertel Intonatør Ole Høyer i arbejde Lidt kort dansk orgelhistorie I det danske kirkeritual af 1685, hedder det: Men der hvor Orgelverk i Kirken er, der begynder Organisten strax derpaa at lege, dog ikkun ganske kort, at Tienesten ikke derover opholdes. Men det var nu kun i de større købstads- og domkirker, der var orgler at høre. I landsbykirkerne kom orglerne først til fra omkring år Rigtigt mange var små danske orgler med 4-5 toneregistre og

5 såkaldt pneumatiske, hvilket vil sige, at overførslen af de mekaniske funktioner fremkom ved lufttryk gennem små blyrør. En konstruktion, der gjorde spillet langsomt og upræcist. En såkaldt orgelbevægelse af tysk oprindelse fra 30erne slog igennem i Danmark, hvor man fra 50erne og 60erne, men også frem til nu har udskiftet mange af disse orgler med nye gode instrumenter, der var præcise og mekaniske. Det var jo dels begrundet i ønsket om bedre og større orgler, men også en konsekvens af, at menighederne mere og mere satte pris på god musik til gudstjeneste og salmesang, og at man derudover kunne gøre brug af orglet til koncertvirksomhed. Så er det jo også specielt, at Danmark har været førende med gode, fremragende orgelfirmaer, der også har gjort stort indtryk i udlandet. Et af disse firmaer er Frobenius og Sønner. Foto: Bo Bertel Lidt fra vores egen orgelhistorie Valgmenighedskirken er undertiden betegnet som en landsbykirke i storbyen. Som i landsbykirkerne fik vi også først orgel i 1904, et Joh. P. Andresen orgel fra Århus med tre stemmer og udbygget i 1933 af orgelbyggerfirmaet A.C.Zachariasen, Århus, med yderligere en stemme. Spillebord og orgelfacade er nu opstillet i kirkens tidligere dåbsværelse. Et lille stabilt orgel, der netop kunne ledsage salmesangen og klare lettere orgelstykker uden pedal. Frobeniusorglet Blandt valgmenighedens medlemmer og i bestyrelsen var der i 80erne og 90erne et tiltagende ønske om et større og tidssvarende godt instrument i kirken. Nogle få tiltag strandede - dels pga. økonomi og dels pga. vanskelighed ved at overskue et så stort og dyrt projekt, som en orgelsag er. Af flere grunde kom der mulighed for en udkrystallisering og færdiggørelse af projektet sidst i 90erne. Det var i nogen grad iværksat af en større testamentarisk, anonym gave og en bestyrelse, der nu i den grad havde lyst til og var gearet til at få orgelsagen gjort færdig. Efter generalforsamlingen efteråret 1997 blev der nedsat et orgeludvalg bestående af Jannik Bojsen-Møller, Karen Bjerre Madsen, Herdis Krustrup Kærgaard og undertegnede. I foråret 1998 tog vi så rundt og så og hørte 5

6 6 flere orgler i området. Vi besluttede os for at entrere med orgelbyggerfirmaet Frobenius og Sønner, Kgs. Lyngby. Til projektet var afsat et beløb på ca. 1,4 millioner kroner. Endelig besluttede vi, at hele orglet skulle færdigprojekteres, sådan som det nu står færdigt i dag. Som kirkeministeriets orgelkonsulent havde vi organist Hans Sørensen, Struer. Sammen med ham og direktør Henning Jensen fra Frobenius og Sønner havde vi forsommeren 1998 et møde i kirken, hvor orglets disposition, dvs. antallet og typen af stemmer, blev fastlagt. Foreløbig ni, men med planer om yderligere seks stemmer. Vi havde forventet en byggeperiode på et par år, men da et andet orgel i firmaet blev udsat, fik vi tilbud om en færdiggørelse på godt et år. Det vil sige, den første fase kunne afsluttes efteråret Vi var vel vidende om, at vi ikke kunne få alle ønskerne opfyldt, men valgte en foreløbig projektering, hvor de sidste registre (stemmer) kunne komme, når økonomien tillod det. Vi fik således et godt orgel, der kunne indvies til gudstjenesten 1. søndag i advent 1999, altså begyndelsen af kirkeåret Jeg tillader mig at sammenligne det med et juletræ, der havde lidt langt mellem grenene, manglede lidt fylde hist og her og en god kraftig bund til at bære det hele. Men et smukt træ var det. Uventet skete så det utænkelige, at muligheden for at gøre orgelsagen færdig opstår i Dette skyldes en bedre økonomi delvis betinget af flere medlemmer og større medlemsbidrag, men ikke mindst nogle fonde, der har bidraget med ganske betydelige beløb. Ud over hvad der var planlagt fra begyndelsen, er der tilkommet en mulighed for sammenkobling af de to manualer og dermed mange yderligere kombinationsmuligheder. Det var et forslag af domorganist Flemming Dreisig efter en fremragende koncert, som han gav den 30. september Efter denne koncert har bestyrelsen valgt, at han skulle færdiggodkende orglet. Det gjorde han 17. maj i år med slutbemærkningen: Det er glædeligt, at Holstebro valgmenighedskirke nu kan frembyde et smukt og helstøbt orgel, der vil komme menigheden til gavn og glæde i kirkens musikliv. Bedre kunne vi ikke ønske os det. Men orglet var færdigt og blev taget i brug af vores organist Kim Preussler allerede 3. søndag efter påske den 29. april. Og så glæder vi os til, at Flemming Dreisig kommer og giver koncert den 30. august, hvor alle orglets facetter og muligheder vil kunne høres. Glæd jer. Erik Foged Kim Preussler ved orglet

7 konfirmation Holstebro Valgmenighed, St. Bededag, fredag den 4. maj kl. 10 Følgende blev konfirmeret af Peter Hedegaard: Rikke Therkelsen Poulsen, Mejrup, Nana Doan Petersen Amstrup, Holstebro, Silja Sørensdottir Bertelsen, Holstebro, Anna Mylliin Iversen, Holstebro, Anja Skovhede Hviid, Holstebro, Emma Lykke Boel, Holstebro, Frederik Kaarsholm Jakobsen, Måbjerg, Jakob Bjørn Hyldgaard, Måbjerg, Martin Fischer, Holstebro, Lucas Amadeus Ryberg Phillip, Holstebro, Benjamin Nielsen Hald, Holstebro, Kristian Bundesen, Holstebro, Per Asbjørn Dissing Paavo, Holstebro, Simon Holk Gamskjær, Nr. Felding. (se billedet på forsiden). konfirmationsforberedelse Konfirmandindskrivningen finder sted søndag den 23. september. Vi starter med gudstjeneste kl. 10 i kirken. Derefter en let frokost og information om undervisning og Romtur. Konfirmationen er store bededag den 26. april Unna-Pernille Gjørup og Peter Hedegaard Konfirmationer fremover Trods usikkerheden om St. bededags beståen holder vi foreløbigt fast: 2013: Fredag den 26. april kl : Fredag den 16. maj kl : Fredag den 1. maj kl : Fredag den 22. april kl : Fredag den 12. maj kl : Fredag den 27. april kl : Fredag den 17. maj kl

8 Nyt fra bestyrelsen Det er kirkeblad nr. 95, som vi udsender denne gang. I de mange år, bladet har eksisteret, har der været skrevet meget om stort og småt. Og vi synes, at bladet på bedste vis er bindeled mellem præsten, bestyrelsen og menigheden. Og rolig - vi i bestyrelsen er bestemt af den opfattelse, at det skal fortsætte længe endnu med denne gammeldags informationskilde. Udpluk fra formandens beretning på generalforsamlingen Vores præst, Peter Hedegaard, er efterspurgt af mange - også uden for Holstebro Valgmenighed - ja sågar uden for kommunens grænser. Vi er ca medlemmer, og der er kun 24 timer i døgnet. Privatlivet skal der også værnes om, ligesom vi alle skal have forståelse for, at opladning og inspiration skal kunne finde sted også uden for vores menighed. Endvidere er der friweekender og ferier, der skal holdes. Arbejdet som næstformand i præsteforeningen skal vi have forståelse for; ja, vi skal nærmest være stolte af, at man i den forening værdsætter en valgmenighedspræsts indsats. Dette arbejde kræver også sin mand, og derfor yder præsteforeningen en kompensation på 25 % af en præstestilling. Indtil sidste sommer havde vi Dorte Buelund, men siden hun er rejst, har vi ikke haft nogen fast afløser. Det betyder, at vi af og til får lejlighed til at høre en anden prædikant om søndagen, og selv om vi jo synes, at alting skal være, som det altid har været, kan det nu også godt nok engang imellem være inspirerende at høre andre præster. Nyt bestyrelsesmedlem Gunnar Overlund Knudsen, som indtrådte i bestyrelsen efter Ingrid Appels død, meddelte kort før generalforsamlingen, at han ikke ønskede at genopstille pga. sit krævende arbejde. Nyvalgt blev Aase Nystrup, Mejrup. Vi byder velkommen til Aase, og vi glæder os til samarbejdet. Som suppleanter blev Sys Dam og Pia Dissing Paavo valgt. Konstituering m.m. Efter generalforsamlingen i marts har bestyrelsen konstitueret sig (se side 2). Ligeledes er der nedsat en række udvalg, der i alt udgøres af 50 aktive personer. Kirketjenerarbejdet udføres af 5 arbejdsgrupper, som ved fælles hjælp får tingene til at fungere. Det sker ved primært at være kirketjener om søndagen, men også ved henholdsvis at sørge for blomster på alteret, rengøring af kirken, pudsning af lysestager, vask af duge m.m., indkøb af rengøringsmidler m.v. Denne gruppe tæller 16 personer, og dermed er i alt 66 personer involveret i frivilligt arbejde i vores kirke, hvilket er fantastisk flot. 8

9 Ny forretningsfører Pr. 1. marts modtog vi en opsigelse fra vores forretningsfører, Daisy Wium. Hun havde rigeligt med arbejde på friskolen på Lægårdvej. På generalforsamlingen tog vi værdig afsked med Daisy og takkede hende for særdeles veludført arbejde for valgmenigheden. Heldigvis fandt vi hurtigt en afløser, nemlig Harald Nielsen, der også er forretningsfører i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Den erfarne forretningsfører bliver ofte brugt på landsplan som instruktør, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Velkommen til Harald Nielsen. Ny hjælpepræst Som det kan læses andetsteds i dette blad, tiltræder Unna-Pernille Gjørup i en 25% s stilling fra og frem til Behovet for at få en hjælpepræst er opstået pga. Peter Hedegaards arbejde som næstformand i Den danske Præsteforening, der så til gengæld betaler for en 25% s præstestilling her hos os. Også til Unna-Pernille skal der lyde et hjerteligt velkommen til Holstebro Valgmenighed. Også dig glæder vi os til at møde. Afslutning Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. Vel mødt til søndagsgudstjenesterne og ikke mindst - på gensyn til koncerten i forbindelse med orgelindvielsen i valgmenighedskirken torsdag den 30. august kl med efterfølgende sammenkomst i Skolegade 32 (Husk tilmelding) Det er fantastisk, at vores drøm er blevet til virkelighed med færdigudbygningen af orgelet fra 9 til 15 stemmer. TAK TIL ALLE, DER HAR STØTTET OS. Karen Bjerre Madsen Nyt fra Kunstudvalget Kunstneren, der udstiller i sommermånederne i Skolegade 32, er Karen Margrethe Larhøj. Hendes store interesse er ifølge hende selv billedmageri. Og de spændende billeder er nu hængt op. 9

10 Nyt fra kirkebygningsudvalget Ovennævnte udvalg, hvis medlemmer er Karen Bjerre Madsen, Anders Møller-Nielsen, Søren Busk Sørensen og undertegnede har i det sidste år haft gang i mange tiltag, som kort skal omtales her. Vi har fået udskiftet det gamle tag på kirken med et nyt flot skiffertag. De blev opsat nye tagrender, og der er blevet foretaget en grundig isolering af det nye tag, hvilket absolut har haft en positiv indflydelse på opvarmningen i kirken. Så er der foretaget nogle små reparationer i kirken. Kirkebænkene er efterset for skrammer og malet. Vi har fået en ny flagstang, der er blevet anbragt højere oppe, så flaget ikke kan blæse ind i det store træ. Vi glæder os over, at den nye flagstang er med hejs, hvilket letter flaghejsningen meget. Vi har fået opsat et ekstra sæt højttalere bagerst i kirken, og det har medført, at der nu er en god og tydelig lyd i hele kirkerummet. Her i foråret har vi haft flere større opgaver i kirken, først og fremmest udbygningen af vores orgel, et arbejde, som nu er helt fuldført. Der har i en periode gået 3 mand og har tilsluttet luftslanger og orgelpiber. Det har været et stort arbejde, og vi glæder os meget over de nye muligheder, som udbygningen vil tilføre orglet, ligesom vi ser frem til den 30. august, hvor den officielle indvielse af det nye orgel finder sted. Vi har hidtil fået varmeforsyningen fra el-radiatorer, men desværre er en del af disse radiatorer slidt op og kan ikke mere afgive varme. Derfor er vi p.t. ved at få dem fjernet for at gå over til fjernvarme. Det vil give os store besparelser på varmeregningen. Samtidig bliver der etableret et ventilationsanlæg, hvilket vil give et bedre indeklima og sikre en stabil luftfugtighed i kirken. Det vil vi som kirkegængere og ikke mindst vores nye orgel nyde godt af. Kirkens sydgavl, der har fremstået som en rød murstensvæg, der var godt slidt i fugerne, er blevet pudset op. I løbet af sommeren skal vi have hele kirkebygningen kalket udvendigt, og når det arbejde er tilendebragt, vil vores kirkebygning fremstå som en flot hvid kirke. Til slut vil kan jeg oplyse jer om, at vi har modtaget en pengegave fra et af vore medlemmer. Vi har i bestyrelsen besluttet at indkøbe en ny informationstavle for disse penge, og den er blevet placeret lige ved trappeopgangen til kirken. Bo Bertel 10

11 Ny hjælpepræst For nogle år siden var Bertel Haarder i Sejling til sommermøde. Herfra stammer hans hustru Bir gitte, idet Bojsen-Møllerslægten er udgået netop fra Sejling præstegård. Slagfærdigt bød jeg ham velkommen som en repræsen tant for "den grundtvigske mafia". For man skal ikke stikke næsen ret langt frem i den grundtvigske "vennekreds", før man opdager, i hvor høj grad familierne er viklet ind med hinanden og på allerbedste "mafiavis" har infiltreret store dele af den danske skole - og kirkefortælling. Således er trådene mellem Sejling og Holstebro ikke alene Bojsen-Møller, men også "Bitte Møller", der kom fra Nr. Felding til Sejling i 1883 (som den 3. Møller efter Fr. Ditlev Møller), da han slap jeres vordende valgmenighedsfortælling. Min grundtvigske vej tog sin begyndelse i Aagaard, hvor min far tjente i to perioder. Det kom til at påvirke vor families historie: Jeg er døbt i Vejstrup Valgmenighed, da mine forældre var lærere på ungdomsskolen. Siden har mine brødre og jeg alle gået på friskole og efterskole. Korte højskole ophold (Thy og Ry) er det også blevet til. Teologisk har jeg arbejdet med den grundtvigske virkningshistorie i studietiden og siden i praksis i forskellige sammenhænge, bl.a. er jeg formand for Silkeborg Højskoleforening og medlem af bestyrelsen for Den Grundtvigske Kirkehøjskole. Grundtvig gør det ikke alene. Min dagligdag fyldes af tre store børn, Anna på 16 år går i 1.G, Christopher på 15 er på vej til Ollerup Efterskole i 9. klasse og Eva på 12 år går nu i 6. klasse. Min mand gennem 20 år, Thomas, er datalog, ansat i et firma i Californien. Han arbejder mest hjemme, men rejser af og til 1-2 uger til enten USA eller til en filial i Cambridge, England. Hans arbejde giver mig muligheden for et års ulønnet orlov fra mit embede som sogne- og sygehuspræst i Sejling og Sinding, to landsogne lige nord for Silkeborg og ved Hammel Neurocenter. Her har jeg fungeret som præst i 5½ gode år. Før det har jeg godt 2 års vikarerfaring med mig fra både by- og landpastorater. Udover at være 25% præst i Holstebro Valgmenighed forventer jeg at efteruddanne mig teologisk inden for gudstjeneste- og ritualteorier samt om eksistens og kristendom. I min fritid roder jeg meget i vores store have, løber som gjaldt det livet, bager brød og strikker og syr. Jeg ser meget frem til at virke som præst i Holstebro Valgmenighed! Unna-Pernille Gjørup 11

12 Ny forretningsfører Jeg er bosiddende i Aulum, medlem af og forretningsfører for Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed samtidig med jobbet her i Holstebro. Jeg har en handelsmæssig uddannelse og har været beskæftiget som regnskabschef/økonomichef i bilbranchen og campingbranchen det meste af mit voksenliv - heraf ca. 15 år i Holstebro. Jeg glæder mig meget til at stifte bekendtskab med Holstebro Valgmenighed og ser frem til et godt samarbejde med bestyrelse, personale og medlemmerne. Harald Nielsen Ny i bestyrelsen Efter jeg er blevet indvalgt i valgmenighedens bestyrelse ved generalforsamlingen i foråret 2012 er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om mig selv. Jeg hedder Aase Nystrup og bor sammen med min mand, Jens Otto, på Hr. Knuds Vej i Mejrup. Vi har 3 børn, vores datter Line samt sønnerne Sune og Jens Martin. Line og hendes mand, Ole, bor et stenkast fra os i Mejrup, og de har børnene Sanne og Mads. Sune bor sammen med sin kone, Mette, samt deres 2 børn i København. Jens Martin bor sammen med Merethe i Nors ved Thisted og har 2 børn. Alle vore børn er medlemmer af og døbt og konfirmeret i valgmenigheden. Min mor, Karen Duelund er også medlem og bor ligeledes her i Holstebro. Jens Otto og jeg var begge med på konfirmandernes tur til Rom, da vores ældste barnebarn, Sanne, skulle konfirmeres. Det var en pragtfuld oplevelse. Vi har deltaget i mange af valgmenighedens arrangementer, siden vi i 1977 kom til Holstebro, og føler os særdeles veltilpasse og glade i vort fælles samvær i menighedens mange aktiviteter, og jeg glæder mig til at kaste mig ud i bestyrelsesarbejdets mange opgaver i tiden, der kommer. Aase Nystrup 12

13 Invitation til festkoncert i Holstebro Valgmenighed Torsdag den 30. august kl er der festkoncert i valgmenighedskirken med fhv. domorganist ved Københavns Domkirke, Flemming Dreisig. Anledningen er færdiggørelsen af vores orgel, der er udvidet fra 9 til 15 stemmer. Efterfølgende er der reception i valgmenighedens lokaler, Skolegade 32. Tilmelding er nødvendig og kan ske til enten Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 26. august. Personalia Døbte 25. marts 2012: Sabrina Barnholdt Lund Madsen, datter af Susi Barnholdt Lund Madsen og Bjarne Lund Madsen, Holstebrovej 11, Aulum. 27. maj 2012: Isabella Bjørn Hestbæk, datter af Helle Bjørn Hestbæk og Thomas Bjørn Hestbæk, Sundevedsgade 5, Holstebro. Viede 27. maj 2012: Rikke Bojer Holst og Søren Bojer Holst, Kuhlausvej 4, Holstebro. Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) 24. marts 2012: Thomas Vejbæk Barslund, født 1979, Broagervej 18, Holstebro. Ind- og udmeldelser 13 personer har meldt sig ud, 6 er meldt ind. Valgmenigheden tæller herefter 1093 medlemmer. 13

14 møder og arrangementer Den august 2012: Møderække på Liselund i Slagelse, der er arrangeret af Dansk Kirkeskoleudvalg i samarbejde med Liselund under overskriften: Mytens genkomst. Program er lagt frem i kirken. Torsdag den 30. august 2012 kl : Festkoncert med fhv. domorganist Flemming Dreisig for at markere, at vores orgel er blevet færdigbygget. Se invitationen andetsteds i bladet. Lørdag den 8. september 2012: Grundtvigs fødselsdag, der fejres med gudstjeneste i Råsted kirke v/ sognepræst Margrethe Kock, Tim, og efterfølgende spisning på Skærum Mølle, hvor der også vil være fødselsdagstale v/ Henrik Guldbrandt Kjær, der er sognepræst i Naur-Sir. Derefter kaffe og sang. Pris kr. 150,-. Tilmelding senest den. 2. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen eller senest den 3. september direkte til Skærum Mølle, tlf Søndag den 9. september 2012 kl : Koncert med Cantica Consort, der består af 4 musikere: Jette Rosendal, sopran, Hanne Tolbøll, blokfløjte, Helene Jerg, cello og Nicolai Skovgaard, cembalo, og de spiller et koncertprogram med titlen: Barok på Dansk. Der er musik af Telemann, Buxtehude, Morten Ræhs og arier af Händel. Musikerne fortæller om værkerne og de instrumenter, de spiller på. Koncerten arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds, og entré er kr. 100,-. Den oktober 2012: Tur til Peschiera i Norditalien. Turen er overtegnet. Lørdag den 6.oktober kl.11.00: Den lille prins. I samarbejde med Klassiske Dage, Marens Venne-Laug og Højskoleforeningen arrangerer vi i år noget helt specielt i anledning af, at temaet for Klassiske Dage er fransk. Vi byder på den dejlige fortælling om Den Lille Prins ( Le petit Prince af den franske forfatter Antoine de Saint-Exupèry). Fortælleren vil være skuespilleren Else Marie Laukvik med musik af komponisten og musikeren Frans Winther (begge fra Odinteatret). Janne Thomsen (evt. m.fl.) vil medvirke ved start og slutning på vort arrangement. Mere detaljeret program vil foreligge, når det endelige program for Klassiske Dage offentliggøres se evt. Billetter à 100,- kr. kan købes / bestilles hos Anna Thordal-Christensen efter sommerferien. 14

15 Torsdag den 11. oktober 2012 kl : Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med forfatteren Jens Chr. Grøndahl. Mødet arrangeres i samarbejde med biblioteket og Holstebro Højskoleforening. Tilmelding direkte til biblioteket. Torsdag den 25. oktober 2012 kl : Efterårsmøde med skuespilleren og filminstruktøren Erik Clausen. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening, og foredraget holdes i valgmenighedskirken. Pris kr. 100,-. Søndag den 28. oktober 2012: Fælles efterårsmøde i Holstebro for midt- og vestjyske valgmenigheder. Pris kr. 200,-. Tilmelding senest den 21. oktober til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Program Kl : Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke Kl : Middag i Skolegade 32 Kl : Foredrag v/ Signe Paludan, Lemvig Kl : Kaffe Kl : Fællessang i kirken, hvor vi skal høre det nye orgel. Torsdag den 15. november 2012 kl : Foredrag med forfatteren Tom Buk-Swienty, der bl. a. har skrevet bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als om Danmarks nederlag i Bøgerne er ved at blive filmatiseret til TV. Pris kr. 80,-. Højskoleformiddage i november Torsdag den 1. november kl. 9.30: Unna-Pernille Gjørup: Midsommerfesten af Martin A. Hansen. Torsdag den 8. november kl. 9.30: Orgelbyggeren af Rober Åsbacka. Torsdag den 22. november kl. 9.30: Nattog til Lissabon af Pascal Mercier Torsdag den 29. november kl. 9.30: Min Kamp 1-2 af Knud Ove Knausgaard Søndag den 9. december 2012: Julekoncert. Flere oplysninger i næste kirkeblad. 15

16 Gudstjenester i valgmenighedskirken 1. juli 1. november juli 4. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 8. juli 5. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 15. juli 6. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 22. juli 7. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste 29. juli 8. s. e. trinitatis Merete Bøye 5. august 9. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup 12. august 10. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 19. august 11. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 26. august 12. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 2. september 13. s. e. trinitatis 9.00 Kjeld Slot-Nielsen 9. september 14. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 16. september 15. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, høstgudstjeneste, kirkefrokost 23. september 16. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup, konfirmandindskrivning 30. september 17. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 7. oktober 18. s. e. trinitatis Unna-Pernille Gjørup 14. oktober 19. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 21. oktober 20. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 28. oktober 21. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, Midt- og vestjyske valgmenigheders efterårsmøde 4. november Alle helgens søndag Peter Hedegaard, kirkefrokost GudstjenesteR på sygehus og plejehjem 11. september Mellemtoft Peter Hedegaard 25. september Beringshaven Unna-Pernille Gjørup 16

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek

Akvarel over Historien om en moder af Lone Rahbek Nr. 94 1. marts 1. juli 2012 31. årgang Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang Foto: Bo Bertel Nyt tag på vej 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere