Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek"

Transkript

1 Nr marts 1. juli årgang Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek 1

2 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Gunnar Overlund Knudsen, Hornshøjparken 73, 7500 Holstebrp, tlf , e-post: Forretningsfører: Daisy Wium, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf , e- post: Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: Andre praktiske oplysninger Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Friweekends, fridage og ferie: Jeg er i Rom med konfirmanderne fra den marts 2012 samt ferie fra den april Embedet passes af Kjeld Slot Nielsen, tlf Fra den maj 2012 har jeg studieorlov. Embedet passes af Merete Boye, tlf Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. juni

3 Brev Fra præsten Det væsentlige! I skrivende stund går vi mod lysere tider efter en mild vinter. Jeg vil gerne meddele jer, at jeg holder orlov i maj. Her passes valgmenigheden af Merete Boye fra Ans. Merete var i mange år præst i Haderup og er nu præst i forskellige menigheder. Merete er en stor kender af den danske kirkehistorie og salmeskat, og jeg er sikker på, at valgmenigheden er i de bedste hænder, mens jeg er bortrejst. Forsiden på dette nummer af kirkebladet er lavet af et af vore medlemmer, tandlæge Lone Rahbek, og sammen med illustrationen på side 15 henviser den til H.C. Andersens forunderlige eventyr/novelle: Historien om en Moder. Jeg håber, I har tid til at genlæse H.C. Andersens fantastiske fortælling om en mors afklaring i forbindelse med et mistet barn. Indimellem glemmer vi, hvad der er væsentligt i tilværelsen. I kirken kan vi fortabe os i alle mulige småting og glemme det helt væsentlige, forholdet Gud og mennesker imellem. En gammel præst fortalte altid sine konfirmander følgende historie: En lille pige løb og legede med de andre børn i gården i en stor boligkarré. Pludselig sagde hun: Jeg løber op. De andre børn hånede hende og sagde: Du skal bare op og have noget kage. Men pigens ben gik som trommestikker op til 4. sal og ind til moderen. Her sprang hun ind i favnen på sin mor - fik et knus og forlod igen lejligheden. Trommestikkerne gik, og snart var hun nede i gården, og de andre spurgte: Fik du noget kage? Pigen svarede: Nej, jeg fik noget, der var meget bedre. Den gamle præsts fortælling viser os ind til det, der er væsentligt. Det er det menneskelige samvær, der er det vigtigste. I en tid, hvor vores trygge verden rystes af den ene sag efter den anden, fra Tønder til Brønderslev, fra Mern til Himmerland, er det nok på sin plads, at vi hver især funderer lidt over, hvad det væsentlige er. I H.C. Andersens fortælling kommer moderen overens med sin skæbne. I præstens fortælling får den lille pige tanken fyldt med kærlighed og selvtillid, så hun igen kan lege med de andre. Skærer vi det hele ud i pap, har vi - som det hed i professor Løgstrups disputats fra kun brug for tre ting: vand, brød og kærlighed. Med det må vi tage livtag med vinteren og kulden og prøve at komme overens med det liv, vi nu engang har fået. Peter Hedegaard 3

4 OG DET SKETE I DE DAGE For 125 år siden i 1886 og 1887 Det blev mere og mere klart, at det i længden ville være uholdbart, at valgmenigheden ikke havde sin egen præst, men måtte klare sig med gudstjeneste den første søndag i hver måned ved valgmenighedspræst Jessen fra Bøvling, og ikke mindst var det problematisk med den lange afstand i forbindelse med sygdom, dødsfald og barnedåb. Derfor var det nok på tide, at man begyndte at se sig om efter en præst. Men inden det var blevet til mere, kom N. J. Jensen, Ebeltoft, tidligere sognepræst i Mejrup, som taler til vennemødet på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1886, og han kunne fortælle, at der på hans højskole i Ebeltoft var en ung lærer, Morten Larsen, der tidligere havde været dansk præst i Paris, og ham mente han nok, at man kunne bruge i Holstebro. 17. oktober 1887 prædiker Morten Larsen i valgmenighedskirken, og på et efterfølgende møde foreslår han selv, at han blot prøveansættes et år frem som pastor Jessens hjælpepræst. Grunden var, at han var blevet klar over, at menigheden var uenig: Der var et mindretal, der ikke kunne tænke sig ham som deres præst, fordi, som de sagde: han var ikke grundtvigianer, men missionsmand! Holstebro Friskole oprettes den 27. november 1886 i et gavlværelse øverst på Enghavevej hos landpost Kr. Graversen og hans kone Karen Marie. Elevtallet udgjordes fra starten af 6 drenge. For 100 år siden i 1911 og 1912 Der arbejdes på oprettelse af en pensionsfond for afgåede valg- og frimenighedspræster og deres enker. Den fik navnet Efterlønskassen mange, mange år før begrebet efterløn fik sit indtog i det danske velfærdssamfund. Efterlønskassen eksisterede frem til 1998, og en af de sidste modtagere af den efterhånden meget beskedne efterløn var fru Agnete Krustrup, enke efter frimenighedspræst Jens Krustrup. Efterlønskassen mistede delvis sin berettigelse ved oprettelsen af Pensionskassen af 1950, og dens resterende formue, ca kr., dannede grundlaget for den nyoprettede orlovskasse for de grundtvigske valg- og frimenighedspræster. Ved Morten Larsens 25-års jubilæum som præst i menigheden (man regnede altså prøveåret med) overraktes ham en sparekassebog på kr. indsamlet blandt medlemmerne som gave til en rejse. 4

5 For 75 år siden i 1936 og 1937 Påskedag 1936 bliver der for første gang siden menighedens oprettelse ikke lagt højtidsoffer på alteret til præsten og kirkesangeren, idet man havde bedt alle medlemmer om en forhøjelse af det frivillige medlemsbidrag. Den 19. september 1936 døde Morten Larsen på Amtssygehuset i Holstebro (i dag: Regionshospitalet Holstebro) knapt 85 år gammel. Holstebro Friskole ophører til nytår 1937 (men genopstår i 1981!). Det vedtages at indføre særkalke til nytår 1938, og der vil så blive benyttet særkalke ved altergang om formiddagen og fælleskalk ved eftermiddagsgudstjenesterne. Ved afstemning på et menighedsmøde den 2. december vedtog man med 90 stemmer for at gå over til den nye salmebog Salmer også kaldet Odense-salmebogen mens 38 stemte for Salmebog for Kirke og Hjem. Salmer benyttedes frem til 1969, hvor man gik over til Den danske Salmebog af For 50 år siden i 1962 På generalforsamlingen drøftes ændringer i kirkens indre. Man ønsker et lysere kirkerum og ændring af pulpituret, eventuelt nedrivning af dette. Et flertal af de fremmødte gik ind for, at man indtil videre nøjedes med at male kirken i lysere farver dog ikke loftet! For 25 år siden i 1986 og 1987 Valgmenighedens møder afholdes i mangel af egne lokaler skiftende steder: Krabbes Hotel på Stationsvej, Rådhuskælderen, Hotel Schaumburg, præsteboligen på Lægårdvej, Holstebro Friskole (konfirmandundervisning) og så var der Marts-menighedsmødet: I 1986 for sidste gang i bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek og i 1987 for første gang på Holstebro Friskole. Menigheden tæller 723 medlemmer over 15 år foruden disses eventuelle børn. (Først fra 1. februar 1988 regnedes børn under 15 år som fuldgyldige medlemmer af valgmenigheder. Indtil da stod de registreret på de enkelte sognes fortegnelser over medlemmer af sognemenigheden!) Valgmenighedens Blad, der hidtil er udkommet hvert kvartal med 4 eller 6 sider, udkommer fremover 3 gange årligt: 1. september, 15. december og 1.april og udvides til 8 sider. En 2-årig forsøgsordning med brug af Anna Sophie Seidelins nye kollektforslag afsluttes. De gængse ind- og udgangsbønner erstattes af dem, vi stadig bruger, og som angiveligt stammer fra de sønderjydske frimenigheder. Jannik Bojsen-Møller 5

6 Nyt fra bestyrelsen Når dette kirkeblad udkommer, er år 2012 allerede to måneder gammelt, og vi har netop fået udskiftet vinduerne ud mod gaden i Skolegade 32. Det var en tiltrængt fornyelse, og vi håber så, at vi både undgår træk ved vinduerne og opnår en god besparelse på varmeregningen. På vores generalforsamling torsdag den 29. marts kl i Skolegade 32 vil vi meget gerne fortælle om, hvad vi sammen har oplevet i 2011, og selvfølgelig vil vi også gerne fortælle om vore idéer og planer for 2012 og Vi vil også gerne lytte til jeres ønsker og ideer, for ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi rigtigt meget. Derfor velkommen til vores generalforsamling. Mindeord Lørdag den 12. november modtog bestyrelsen meddelelsen om, at vores bestyrelseskollega, Ingrid Appel, Nr. Felding var død ganske pludselig den 11. november. Der blev stille. Umuligt at fatte, at den gode stærke Ingrid, som altid var der på sin egen stille, rolige og positive måde, ikke ville komme mere. En kollega, som vi alle gerne ville sidde ved siden af. Ingrid, der gav så meget til valgmenigheden. Vore tanker går til hendes mand, Ejvind, og deres to børn med familier. Holstebro Valgmenighed vil gerne sige tak for alt det, vi modtog fra Ingrid Appel. 6

7 Ny i bestyrelsen 1. suppleanten, Gunnar Overlund Knudsen, er indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2012 som afløser for Ingrid Appel, der pludselig døde i november Gunnar Overlund Knudsen arbejder til daglig i Vestjysk Bank i Herning. Nærmere præsentation vil finde sted i næste blad. Højskoleugen 2012 Højskoleugen finder sted i Norge i tiden juni I sagens natur vil det blive en længere rejse og dermed udfordrende for specielt bentøjet. Hvis man mener, at denne tur er for anstrengende, vil vi i lighed med tidligere tilbyde et ophold på Liselund ved Slagelse fra den august Det er Dansk Kirkeskoleudvalg, der i samarbejde med Liselund arrangerer et folkeligt møde under overskriften: Mytens genkomst. Begge programmer med nærmere oplysninger vil blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden, så snart vi modtager dem. Karen Bjerre Madsen Generalforsamling afholdes torsdag den 29. marts 2012 kl i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning v/ formanden 3. Aflæggelse af regnskab v/ kassereren 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er: Asger Brodersen Karen Bjerre Madsen Frans Pærregaard Anna Thordal-Christensen Gunnar Overlund Knudsen 5. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: Martin Jansen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres fra 26. marts. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres på generalforsamlingen. 7

8 MARTSMENIGHEDSMØDE februar på Holstebro Friskole og i Mejdal Kirke Fredag 24. februar Lørdag 25. februar Søndag 26. februar Kl Journalist ved DR Steffen Kretz: Brændpunkter - reporter på kanten af verden kl Mag. art. Lotte Thyrring Andersen, Statsbiblioteket: Frank Jægers digtning kl Gudstjeneste i Mejdal Kirke v/biskop Kresten Drejergaard, Odense kl Suppe kl Frokost på

9 Holstebro Friskole kl Mag. art. Anders Thyrring Andersen: Martin A. Hansens forhold til Kierkegaard og Grundtvig kl Foredrag v/biskop Kresten Drejergaard: Troens billeder på kirkevæg og i salmebog - Et lysbilledforedrag kl Kaffe kl Kgl. Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser Steen Steensen Blichers: En Landsbydegns Dagbog kl Festmiddag m/ Karen og Kasper Hedegaard (klaver og violin) Pris: Partoutkort: 400 kr. (inkl. alle måltider - ekskl. drikkevarer og festmiddag) Partoutkort uden forplejning: 175 kr. Enkeltforedrag: 60 kr. Festmiddag lørdag aften: 175 kr. Drikkevarer, brød til kaffen samt frokost lørdag og søndag kan købes. Adgangskort fås ved indgangen. Højskolesangbogen 18. udgave benyttes. Tilmelding til festaften inden mandag 20. februar: Karen Smith, Mejdal - tlf Ellen Henriksen, Idomlund - tlf Charlotte Rønhoff, Idom - tlf Peter Hedegaard, Holstebro - tlf Indbydere, udvalg bestående af: Peter Hedegaard (Holstebro by, formand) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) - Asger Brodersen, Holstebro Friskole (kasserer) - Karen Smidt, Mejdal (sydlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Viktor Hedegaard, Borbjerg (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Ellen Henriksen, Idomlund (vestlige opland).

10 Angst og livsmod Ind imellem bliver man bange, hunderæd for alting. Midt i rusen over friheden til folkeslagene i Mellemøsten gribes man af angst for, om det kan vare ved, eller der kommer et fundamentalistisk tilbageslag. Bare nu de kommer ind i smult vande med deres demokratiske reformer og deres forsøg på en bedre mellemmenneskelig tilværelse. Eller tsunamien og problemerne med atomkraftværker i Japan eller misbrugen af informationsteknologien hos et ungt menneske i Norge, der skaber et vanvittigt manifest og slår uskyldige mennesker ihjel, viser, at der jo hele tiden kommer bud om nye farlige begivenheder. Nu er ozonlaget igen truet, den sidste panda vil ikke spise, regnskoven misrøgtes, og alt, hvad vi spiser af sukker og fedt, er farligt. Det er lige, før vi siger som skuespilleren i en film på vej ned ad San Fransiscos gader i en sygeseng: Stop verden, jeg vil af. Men vi er nødt til at gøre noget, handle, for kun handling kan redde os stoppe tiden kan vi ikke. De kloge på området mener, at vi kan have flere hundrede fobier. En fobi er et andet ord for angst. Klaustrofobi er angsten for et lukket rum, og der er mennesker, der er bange for åbne pladser, for store højder, angste for at gifte sig eller se blod. Der er sågar nogle, der er bange for fuldskæg, de lider af pogonofobi. I dag er det ikke bare det enkelte menneske, der føler angst. Vi føler indimellem en næsten kollektiv angst for vores klode. Derfor sker det ofte, at vi glemmer at hjælpe dem, der virkelig føler angst - angst for overhovedet at leve. Det er et tabuemne for os i vores veludviklede verden, og det gør, at vi skubber livsangsten til side, at vi ikke taler om de mange forfærdende selvmord, vi møder, og at vi af al magt skjuler angsten. Det værste er, at nogle af os møder den sjælegru, at vi ikke ved, hvad vi overhovedet er angste for. Vi kan ikke sige: Jeg frygter for det og det i fremtiden, eller jeg er bange for mænd med fuldskæg. Det vidste den berømte dansker Søren Kierkegaard meget om. Han beskrev den fortvivlelse, vores moderne menneske er indhyllet i. Den fortvivlelse, der leder til angst, fordi vi ikke magter at vælge et liv, fordi vi ikke magter at se i øjnene, at vi skal leve livet ved at vælge vores eksistens, for gør vi ikke det, ender vi i dødsangst, og så smuldrer den sidste rest af livsmodet bort. At vi i dag er ramt så hårdt af angst uden grund skyldes, at vi i dag fokuserer så hårdt på livet, at vi vil overleve for enhver pris. I det gamle Danmark kunne man lægge sit håb til det evige liv, livet efter døden, og dermed bedre klare dagen og vejen og se livet i øjnene. Den mulighed har mange i dag desværre forladt. Derfor er vi indfanget i angstneuroser, og derfor må vi alle arbejde med vort liv og vælge 10

11 og måske igen tro på det evige liv, som er Guds mening med tilværelsen i sidste ende. Livsmodet Når angsten synes grundløs, ja så må andre hjælpe til med livsmod. Det er meget få, der selv kommer ud af en angstneurose, men mange føler sig hjulpet ved, at deres nærmeste viser dem tillid, tror på dem, viser, at de betyder noget, og at deres valg også var deres elskedes valg. Derfor er alle forpligtede til at hjælpe, trøste, pumpe livsmod i deres næste. Det kan læger og Edvard Munch: Skriget. 11

12 institutioner ikke gøre alene. Og lad mig her i en parentes bemærke, at man altid er velkommen til at opsøge sin præst til en samtale. Vi kan ikke hjælpe med alt og ved ikke alt, men vi står til rådighed under vores tavshedsløfte, og vi kan lytte og give gode råd. Man er altid velkommen til at opsøge os som udenforstående, men forhåbentlig forstående. Vores udgangspunkt er, at mennesket altid har følt angst. Frygt ikke, siger englene igen og igen, både ved jul og og ved påske. Frygt ikke, tro kun, at du kan klare det. Og Jesus mødte gang på gang mennesker, der var besatte af angst og dæmoner, og han vidste, hvad de levede under, disse af angst forkrøblede mennesker. Selv hans egne disciple var bange og ville have mere tro, og han måtte sige til dem: bare I da havde sennepsfrøets tro, så kunne I flytte morbærfigentræet ud i havet, og det ville slå rod. Og da de var ude at sejle, og deres Herre lagde sig til at sove, fordi han var træt, vækkede de ham under stormens rasen, og han måtte berolige dem og bølgerne og bebrejdede dem deres manglende tro på, at de selv kunne magte vind og vejr og skib. De troede ikke, selv om de sejlede med Guds søn. Angsten må vi leve med, men vi kan ikke leve af den. Vi må tro, at vi kommer ud af den, og tro på Jesus Kristus, Menneskesønnen, der selv oplevede rædselsmørket på Golgatha (min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?). Men vi må ikke standse der, men må se videre, se på livets opstandelse ud af angsten og døden, som Kaj Munk sagde om langfredag og påskemorgen: De kan korsfæste os langfredag, men vi lurer dem påskemorgen. Angsten må ikke bemægtige sig liv. Mod angsten skal vi sætte vores tro på livet og på hinanden en tro, der udspringer af guds- og kristustroen. Den, der klarest har formuleret dette, er maleren Van Gogh. Van Gogh kæmpede hele sit liv med angsten i sin krop - alligevel kunne han formulere disse ord om livsmodet og gudstroen: Uvilkårligt drives jeg mod den overbevisning, at det bedste middel til at lære Gud at kende er at elske meget. Elsk en ven, et menneske, en ting, hvad som helst, og du er på rette vej til at vide mere og mere om det, du ved. Det er, hvad jeg siger til mig selv. Man må elske med en dyb og alvorlig sympati, med viljestyrke og forstand, og bestandig uddybe sin viden. Det fører uundgåeligt til en tro på Gud og til en urokkelig tro. Så elsk meget, og elsk især dem, der gribes af angst, det giver livsmod og tro. Peter Hedegaard 12

13 Personalia Døbte 30. oktober 2010: Oda Tora Nygaard Nielsen, datter af Mette og Bjarne Nygaard Nielsen, Lægårdvej 66A, 7500 Holstebro. 13. november 2011: Ville Peder Bjerre Haislund, søn af Pia og Kenni Bjerre Haislund, Skjernvej 52, 7500 Holstebro. 3.december 2011: Astrid Dorthea Spelling Sander, datter af Louise Spelling Sander og Lars-Peder Sander, Harrestrupvej 3, Nr. Felding, 7500 Holstebro. 15. januar 2012: Ebbe Thorn Wium-Andersen, søn af Charlotte og Thomas Thorn Wium-Andersen, Søvsøvej 11, Daugbjerg, 8800 Viborg. Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) Bodil Kirkegaard Holmgaard, født 1942, Havbakken 10, Krunderup, 7500 Holstebro. Gudrun Sanggaard, født 1914, Thorsvej 65D, 7500 Holstebro. Ingrid Appel, født 1940, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro. Ind- og udmeldelser 21 personer har meldt sig ud, mens 14 personer er indmeldt. Valgmenigheden tæller herefter 1101 medlemmer. Valgmenighedens sommerudflugt I år finder udflugten sted mandag 21. maj kl Turen, der afgår fra valgmenighedskirken, ledes af museumsinspektør Esben Graugaard og går via Hodsager til Ørre Hede, hvor vi ser Blicherstenen og spiser aftensmad i Nygaard gamle Skole. Derefter kører vi videre til Baunekirken i Tjørring, hvor vi får en rundvisning og drikker kaffe. Pris kr. 200,-. Tilmelding senest 14. maj til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal- Christensen. 13

14 møder og arrangementer Fredag den 24., lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012: Martsmenigheds-møderne. Se hele programmet andetsteds i bladet. Søndag den 11. marts 2012 kl. 15: Koncert med Duo Mythos. Arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds. Duo Mythos består af to unge accordeonspillere, Bjarke Mogensen og Rasmus Kjøller. Entré kr. 100,- Torsdag den 29. marts 2012 kl : Valgmenighedens generalforsamling i Skolegade 32. Se indkaldelsen andetsteds i bladet. Onsdag den 18. april 2012 kl : Koncert med MGK-elever fra Holstebro Musikskole. Blandet rytmisk musik. Gratis entré. Søndag den 22. april 2012 kl : Børne- og ungdomsgudstjeneste med musikalsk medvirken af Bona Fide, en kvartet, der arbejder med en fornyelse af danske salmer med udgangspunkt i den rytmiske musik. Herefter spisning i Skolegade 32, børn gratis, voksne 40 kr. Alle er velkomne. Mandag den 21. maj 2012 kl : Valgmenighedens sommerudflugt. Se side juni 2012: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg med grundlovstale v/ Asger Aamund og musikalsk underholdning v/ Erling Lindgren og Lemvig Kammerkor. Der er ingen egentlig tilmelding, men hvis man ønsker at bestille kaffe på forhånd, kan det gøres hos Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 31. maj. Lørdag den 9. og søndag den 10. juni 2012: Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Afholdes i Ågård Frimenighed, Egtved. Program med yderligere informationer vil blive lagt frem i kirken sammen med årsskriftet. Den juni 2012: Højskoleuge på Sogndal Højskole i Norge sammen med midt- og vestjyske valgmenigheder. Program med alle oplysninger vil blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden, så snart vi modtager det. Den august 2012: Møderække på Liselund i Slagelse, der er arrangeret af Dansk Kirkeskoleudvalg i samarbejde med Liselund under overskriften: Mytens genkomst. Når der foreligger et program med nærmere oplysninger, vil det blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden. 14

15 Torsdag den 30. august 2012 kl : Koncert med fhv. domorganist Flemming Dreisig for at markere, at vores orgel er blevet færdigbygget. Yderligere oplysninger i næste kirkeblad. Lørdag den 8. september 2012: Grundtvigs fødselsdag, der fejres med gudstjeneste i Råsted kirke og efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe, prædiker og holder foredraget. Flere informationer i næste kirkeblad Den oktober 2012: Tur til Peschiera i Norditalien. Turen er overtegnet. Torsdag den 11. oktober 2012: Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med forfatteren Jens Chr. Grøndahl. Mødet arrangeres i samarbejde med biblioteket og Holstebro Højskoleforening. Torsdag den 25. oktober 2012: Efterårsmøde med skuespilleren og filminstruktøren Erik Clausen. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening. Søndag den 28. oktober 2012: Fælles efterårsmøde i Holstebro for midt- og vestjyske valgmenigheder. Flere informationer i næste nummer. Torsdag den 15. november 2012: Foredrag med forfatteren Tom Buk- Swienty, der bl. a. har skrevet bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als om Danmarks nederlag i Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek. 15

16 Gudstjenester i valgmenighedskirken 1. marts 1. juli marts 2. s. i fasten Ingen gudstjeneste 11. marts 3. s. i fasten Peter Hedegaard 18. marts Midfaste 9.00 Kjeld Slot Nielsen 25. marts Mariæ bebudelsesdag Peter Hedegaard 1. april Palmesøndag Peter Hedegaard (kirkefrokost) 5. april Skærtorsdag Peter Hedegaard 6. april Langfredag Peter Hedegaard 8. april Påskedag Peter Hedegaard 15. april 1. s. e. påske 9.00 Kjeld Slot Nielsen 22. april 2. s. e. påske Bona Fide/Peter Hedegaard (familiegudstjeneste og aftensmad) 29. april 3. s. e. påske Peter Hedegaard 4. maj St. bededag Peter Hedegaard (konfirmation) 6. maj 4. s. e. påske Merete Boye 13. maj 5. s. e. påske Merete Boye 17. maj Kr. Himmelfartsdag Merete Boye 20. maj 6. s. e. påske Merete Boye 27. maj Pinsedag Peter Hedegaard 3. juni Trinitatis søndag Peter Hedegaard 10. juni 1. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste. Årsmøde i Ågård Frimenighed 17. juni 2. e. e. trinitatis Peter Hedegaard 24. juni 3. s. e. trinitatis juli 4. s. e. trinitatis Peter Hedegaard GudstjenesteR på sygehus og plejehjem 24. april Beringshaven Peter Hedegaard 22. maj Mellemtoft Peter Hedegaard 16

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Foto: Bo Eriksen Konfirmation St. bededag 2012 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang Foto: Bo Bertel Nyt tag på vej 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post:

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk Odense Valgmenighed Marts April Maj 2012 www.odensevalgmenighed.dk Som om det lige kunne være sket her Om en måned fejrer vi påske. Det er en velkommen ferieuge, mange har længtes efter. Og det er en uge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere