Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek"

Transkript

1 Nr marts 1. juli årgang Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek 1

2 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Gunnar Overlund Knudsen, Hornshøjparken 73, 7500 Holstebrp, tlf , e-post: Forretningsfører: Daisy Wium, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf , e- post: Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: Andre praktiske oplysninger Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Friweekends, fridage og ferie: Jeg er i Rom med konfirmanderne fra den marts 2012 samt ferie fra den april Embedet passes af Kjeld Slot Nielsen, tlf Fra den maj 2012 har jeg studieorlov. Embedet passes af Merete Boye, tlf Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. juni

3 Brev Fra præsten Det væsentlige! I skrivende stund går vi mod lysere tider efter en mild vinter. Jeg vil gerne meddele jer, at jeg holder orlov i maj. Her passes valgmenigheden af Merete Boye fra Ans. Merete var i mange år præst i Haderup og er nu præst i forskellige menigheder. Merete er en stor kender af den danske kirkehistorie og salmeskat, og jeg er sikker på, at valgmenigheden er i de bedste hænder, mens jeg er bortrejst. Forsiden på dette nummer af kirkebladet er lavet af et af vore medlemmer, tandlæge Lone Rahbek, og sammen med illustrationen på side 15 henviser den til H.C. Andersens forunderlige eventyr/novelle: Historien om en Moder. Jeg håber, I har tid til at genlæse H.C. Andersens fantastiske fortælling om en mors afklaring i forbindelse med et mistet barn. Indimellem glemmer vi, hvad der er væsentligt i tilværelsen. I kirken kan vi fortabe os i alle mulige småting og glemme det helt væsentlige, forholdet Gud og mennesker imellem. En gammel præst fortalte altid sine konfirmander følgende historie: En lille pige løb og legede med de andre børn i gården i en stor boligkarré. Pludselig sagde hun: Jeg løber op. De andre børn hånede hende og sagde: Du skal bare op og have noget kage. Men pigens ben gik som trommestikker op til 4. sal og ind til moderen. Her sprang hun ind i favnen på sin mor - fik et knus og forlod igen lejligheden. Trommestikkerne gik, og snart var hun nede i gården, og de andre spurgte: Fik du noget kage? Pigen svarede: Nej, jeg fik noget, der var meget bedre. Den gamle præsts fortælling viser os ind til det, der er væsentligt. Det er det menneskelige samvær, der er det vigtigste. I en tid, hvor vores trygge verden rystes af den ene sag efter den anden, fra Tønder til Brønderslev, fra Mern til Himmerland, er det nok på sin plads, at vi hver især funderer lidt over, hvad det væsentlige er. I H.C. Andersens fortælling kommer moderen overens med sin skæbne. I præstens fortælling får den lille pige tanken fyldt med kærlighed og selvtillid, så hun igen kan lege med de andre. Skærer vi det hele ud i pap, har vi - som det hed i professor Løgstrups disputats fra kun brug for tre ting: vand, brød og kærlighed. Med det må vi tage livtag med vinteren og kulden og prøve at komme overens med det liv, vi nu engang har fået. Peter Hedegaard 3

4 OG DET SKETE I DE DAGE For 125 år siden i 1886 og 1887 Det blev mere og mere klart, at det i længden ville være uholdbart, at valgmenigheden ikke havde sin egen præst, men måtte klare sig med gudstjeneste den første søndag i hver måned ved valgmenighedspræst Jessen fra Bøvling, og ikke mindst var det problematisk med den lange afstand i forbindelse med sygdom, dødsfald og barnedåb. Derfor var det nok på tide, at man begyndte at se sig om efter en præst. Men inden det var blevet til mere, kom N. J. Jensen, Ebeltoft, tidligere sognepræst i Mejrup, som taler til vennemødet på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1886, og han kunne fortælle, at der på hans højskole i Ebeltoft var en ung lærer, Morten Larsen, der tidligere havde været dansk præst i Paris, og ham mente han nok, at man kunne bruge i Holstebro. 17. oktober 1887 prædiker Morten Larsen i valgmenighedskirken, og på et efterfølgende møde foreslår han selv, at han blot prøveansættes et år frem som pastor Jessens hjælpepræst. Grunden var, at han var blevet klar over, at menigheden var uenig: Der var et mindretal, der ikke kunne tænke sig ham som deres præst, fordi, som de sagde: han var ikke grundtvigianer, men missionsmand! Holstebro Friskole oprettes den 27. november 1886 i et gavlværelse øverst på Enghavevej hos landpost Kr. Graversen og hans kone Karen Marie. Elevtallet udgjordes fra starten af 6 drenge. For 100 år siden i 1911 og 1912 Der arbejdes på oprettelse af en pensionsfond for afgåede valg- og frimenighedspræster og deres enker. Den fik navnet Efterlønskassen mange, mange år før begrebet efterløn fik sit indtog i det danske velfærdssamfund. Efterlønskassen eksisterede frem til 1998, og en af de sidste modtagere af den efterhånden meget beskedne efterløn var fru Agnete Krustrup, enke efter frimenighedspræst Jens Krustrup. Efterlønskassen mistede delvis sin berettigelse ved oprettelsen af Pensionskassen af 1950, og dens resterende formue, ca kr., dannede grundlaget for den nyoprettede orlovskasse for de grundtvigske valg- og frimenighedspræster. Ved Morten Larsens 25-års jubilæum som præst i menigheden (man regnede altså prøveåret med) overraktes ham en sparekassebog på kr. indsamlet blandt medlemmerne som gave til en rejse. 4

5 For 75 år siden i 1936 og 1937 Påskedag 1936 bliver der for første gang siden menighedens oprettelse ikke lagt højtidsoffer på alteret til præsten og kirkesangeren, idet man havde bedt alle medlemmer om en forhøjelse af det frivillige medlemsbidrag. Den 19. september 1936 døde Morten Larsen på Amtssygehuset i Holstebro (i dag: Regionshospitalet Holstebro) knapt 85 år gammel. Holstebro Friskole ophører til nytår 1937 (men genopstår i 1981!). Det vedtages at indføre særkalke til nytår 1938, og der vil så blive benyttet særkalke ved altergang om formiddagen og fælleskalk ved eftermiddagsgudstjenesterne. Ved afstemning på et menighedsmøde den 2. december vedtog man med 90 stemmer for at gå over til den nye salmebog Salmer også kaldet Odense-salmebogen mens 38 stemte for Salmebog for Kirke og Hjem. Salmer benyttedes frem til 1969, hvor man gik over til Den danske Salmebog af For 50 år siden i 1962 På generalforsamlingen drøftes ændringer i kirkens indre. Man ønsker et lysere kirkerum og ændring af pulpituret, eventuelt nedrivning af dette. Et flertal af de fremmødte gik ind for, at man indtil videre nøjedes med at male kirken i lysere farver dog ikke loftet! For 25 år siden i 1986 og 1987 Valgmenighedens møder afholdes i mangel af egne lokaler skiftende steder: Krabbes Hotel på Stationsvej, Rådhuskælderen, Hotel Schaumburg, præsteboligen på Lægårdvej, Holstebro Friskole (konfirmandundervisning) og så var der Marts-menighedsmødet: I 1986 for sidste gang i bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek og i 1987 for første gang på Holstebro Friskole. Menigheden tæller 723 medlemmer over 15 år foruden disses eventuelle børn. (Først fra 1. februar 1988 regnedes børn under 15 år som fuldgyldige medlemmer af valgmenigheder. Indtil da stod de registreret på de enkelte sognes fortegnelser over medlemmer af sognemenigheden!) Valgmenighedens Blad, der hidtil er udkommet hvert kvartal med 4 eller 6 sider, udkommer fremover 3 gange årligt: 1. september, 15. december og 1.april og udvides til 8 sider. En 2-årig forsøgsordning med brug af Anna Sophie Seidelins nye kollektforslag afsluttes. De gængse ind- og udgangsbønner erstattes af dem, vi stadig bruger, og som angiveligt stammer fra de sønderjydske frimenigheder. Jannik Bojsen-Møller 5

6 Nyt fra bestyrelsen Når dette kirkeblad udkommer, er år 2012 allerede to måneder gammelt, og vi har netop fået udskiftet vinduerne ud mod gaden i Skolegade 32. Det var en tiltrængt fornyelse, og vi håber så, at vi både undgår træk ved vinduerne og opnår en god besparelse på varmeregningen. På vores generalforsamling torsdag den 29. marts kl i Skolegade 32 vil vi meget gerne fortælle om, hvad vi sammen har oplevet i 2011, og selvfølgelig vil vi også gerne fortælle om vore idéer og planer for 2012 og Vi vil også gerne lytte til jeres ønsker og ideer, for ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi rigtigt meget. Derfor velkommen til vores generalforsamling. Mindeord Lørdag den 12. november modtog bestyrelsen meddelelsen om, at vores bestyrelseskollega, Ingrid Appel, Nr. Felding var død ganske pludselig den 11. november. Der blev stille. Umuligt at fatte, at den gode stærke Ingrid, som altid var der på sin egen stille, rolige og positive måde, ikke ville komme mere. En kollega, som vi alle gerne ville sidde ved siden af. Ingrid, der gav så meget til valgmenigheden. Vore tanker går til hendes mand, Ejvind, og deres to børn med familier. Holstebro Valgmenighed vil gerne sige tak for alt det, vi modtog fra Ingrid Appel. 6

7 Ny i bestyrelsen 1. suppleanten, Gunnar Overlund Knudsen, er indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2012 som afløser for Ingrid Appel, der pludselig døde i november Gunnar Overlund Knudsen arbejder til daglig i Vestjysk Bank i Herning. Nærmere præsentation vil finde sted i næste blad. Højskoleugen 2012 Højskoleugen finder sted i Norge i tiden juni I sagens natur vil det blive en længere rejse og dermed udfordrende for specielt bentøjet. Hvis man mener, at denne tur er for anstrengende, vil vi i lighed med tidligere tilbyde et ophold på Liselund ved Slagelse fra den august Det er Dansk Kirkeskoleudvalg, der i samarbejde med Liselund arrangerer et folkeligt møde under overskriften: Mytens genkomst. Begge programmer med nærmere oplysninger vil blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden, så snart vi modtager dem. Karen Bjerre Madsen Generalforsamling afholdes torsdag den 29. marts 2012 kl i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning v/ formanden 3. Aflæggelse af regnskab v/ kassereren 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er: Asger Brodersen Karen Bjerre Madsen Frans Pærregaard Anna Thordal-Christensen Gunnar Overlund Knudsen 5. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: Martin Jansen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres fra 26. marts. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres på generalforsamlingen. 7

8 MARTSMENIGHEDSMØDE februar på Holstebro Friskole og i Mejdal Kirke Fredag 24. februar Lørdag 25. februar Søndag 26. februar Kl Journalist ved DR Steffen Kretz: Brændpunkter - reporter på kanten af verden kl Mag. art. Lotte Thyrring Andersen, Statsbiblioteket: Frank Jægers digtning kl Gudstjeneste i Mejdal Kirke v/biskop Kresten Drejergaard, Odense kl Suppe kl Frokost på

9 Holstebro Friskole kl Mag. art. Anders Thyrring Andersen: Martin A. Hansens forhold til Kierkegaard og Grundtvig kl Foredrag v/biskop Kresten Drejergaard: Troens billeder på kirkevæg og i salmebog - Et lysbilledforedrag kl Kaffe kl Kgl. Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser Steen Steensen Blichers: En Landsbydegns Dagbog kl Festmiddag m/ Karen og Kasper Hedegaard (klaver og violin) Pris: Partoutkort: 400 kr. (inkl. alle måltider - ekskl. drikkevarer og festmiddag) Partoutkort uden forplejning: 175 kr. Enkeltforedrag: 60 kr. Festmiddag lørdag aften: 175 kr. Drikkevarer, brød til kaffen samt frokost lørdag og søndag kan købes. Adgangskort fås ved indgangen. Højskolesangbogen 18. udgave benyttes. Tilmelding til festaften inden mandag 20. februar: Karen Smith, Mejdal - tlf Ellen Henriksen, Idomlund - tlf Charlotte Rønhoff, Idom - tlf Peter Hedegaard, Holstebro - tlf Indbydere, udvalg bestående af: Peter Hedegaard (Holstebro by, formand) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) - Asger Brodersen, Holstebro Friskole (kasserer) - Karen Smidt, Mejdal (sydlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Viktor Hedegaard, Borbjerg (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Ellen Henriksen, Idomlund (vestlige opland).

10 Angst og livsmod Ind imellem bliver man bange, hunderæd for alting. Midt i rusen over friheden til folkeslagene i Mellemøsten gribes man af angst for, om det kan vare ved, eller der kommer et fundamentalistisk tilbageslag. Bare nu de kommer ind i smult vande med deres demokratiske reformer og deres forsøg på en bedre mellemmenneskelig tilværelse. Eller tsunamien og problemerne med atomkraftværker i Japan eller misbrugen af informationsteknologien hos et ungt menneske i Norge, der skaber et vanvittigt manifest og slår uskyldige mennesker ihjel, viser, at der jo hele tiden kommer bud om nye farlige begivenheder. Nu er ozonlaget igen truet, den sidste panda vil ikke spise, regnskoven misrøgtes, og alt, hvad vi spiser af sukker og fedt, er farligt. Det er lige, før vi siger som skuespilleren i en film på vej ned ad San Fransiscos gader i en sygeseng: Stop verden, jeg vil af. Men vi er nødt til at gøre noget, handle, for kun handling kan redde os stoppe tiden kan vi ikke. De kloge på området mener, at vi kan have flere hundrede fobier. En fobi er et andet ord for angst. Klaustrofobi er angsten for et lukket rum, og der er mennesker, der er bange for åbne pladser, for store højder, angste for at gifte sig eller se blod. Der er sågar nogle, der er bange for fuldskæg, de lider af pogonofobi. I dag er det ikke bare det enkelte menneske, der føler angst. Vi føler indimellem en næsten kollektiv angst for vores klode. Derfor sker det ofte, at vi glemmer at hjælpe dem, der virkelig føler angst - angst for overhovedet at leve. Det er et tabuemne for os i vores veludviklede verden, og det gør, at vi skubber livsangsten til side, at vi ikke taler om de mange forfærdende selvmord, vi møder, og at vi af al magt skjuler angsten. Det værste er, at nogle af os møder den sjælegru, at vi ikke ved, hvad vi overhovedet er angste for. Vi kan ikke sige: Jeg frygter for det og det i fremtiden, eller jeg er bange for mænd med fuldskæg. Det vidste den berømte dansker Søren Kierkegaard meget om. Han beskrev den fortvivlelse, vores moderne menneske er indhyllet i. Den fortvivlelse, der leder til angst, fordi vi ikke magter at vælge et liv, fordi vi ikke magter at se i øjnene, at vi skal leve livet ved at vælge vores eksistens, for gør vi ikke det, ender vi i dødsangst, og så smuldrer den sidste rest af livsmodet bort. At vi i dag er ramt så hårdt af angst uden grund skyldes, at vi i dag fokuserer så hårdt på livet, at vi vil overleve for enhver pris. I det gamle Danmark kunne man lægge sit håb til det evige liv, livet efter døden, og dermed bedre klare dagen og vejen og se livet i øjnene. Den mulighed har mange i dag desværre forladt. Derfor er vi indfanget i angstneuroser, og derfor må vi alle arbejde med vort liv og vælge 10

11 og måske igen tro på det evige liv, som er Guds mening med tilværelsen i sidste ende. Livsmodet Når angsten synes grundløs, ja så må andre hjælpe til med livsmod. Det er meget få, der selv kommer ud af en angstneurose, men mange føler sig hjulpet ved, at deres nærmeste viser dem tillid, tror på dem, viser, at de betyder noget, og at deres valg også var deres elskedes valg. Derfor er alle forpligtede til at hjælpe, trøste, pumpe livsmod i deres næste. Det kan læger og Edvard Munch: Skriget. 11

12 institutioner ikke gøre alene. Og lad mig her i en parentes bemærke, at man altid er velkommen til at opsøge sin præst til en samtale. Vi kan ikke hjælpe med alt og ved ikke alt, men vi står til rådighed under vores tavshedsløfte, og vi kan lytte og give gode råd. Man er altid velkommen til at opsøge os som udenforstående, men forhåbentlig forstående. Vores udgangspunkt er, at mennesket altid har følt angst. Frygt ikke, siger englene igen og igen, både ved jul og og ved påske. Frygt ikke, tro kun, at du kan klare det. Og Jesus mødte gang på gang mennesker, der var besatte af angst og dæmoner, og han vidste, hvad de levede under, disse af angst forkrøblede mennesker. Selv hans egne disciple var bange og ville have mere tro, og han måtte sige til dem: bare I da havde sennepsfrøets tro, så kunne I flytte morbærfigentræet ud i havet, og det ville slå rod. Og da de var ude at sejle, og deres Herre lagde sig til at sove, fordi han var træt, vækkede de ham under stormens rasen, og han måtte berolige dem og bølgerne og bebrejdede dem deres manglende tro på, at de selv kunne magte vind og vejr og skib. De troede ikke, selv om de sejlede med Guds søn. Angsten må vi leve med, men vi kan ikke leve af den. Vi må tro, at vi kommer ud af den, og tro på Jesus Kristus, Menneskesønnen, der selv oplevede rædselsmørket på Golgatha (min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?). Men vi må ikke standse der, men må se videre, se på livets opstandelse ud af angsten og døden, som Kaj Munk sagde om langfredag og påskemorgen: De kan korsfæste os langfredag, men vi lurer dem påskemorgen. Angsten må ikke bemægtige sig liv. Mod angsten skal vi sætte vores tro på livet og på hinanden en tro, der udspringer af guds- og kristustroen. Den, der klarest har formuleret dette, er maleren Van Gogh. Van Gogh kæmpede hele sit liv med angsten i sin krop - alligevel kunne han formulere disse ord om livsmodet og gudstroen: Uvilkårligt drives jeg mod den overbevisning, at det bedste middel til at lære Gud at kende er at elske meget. Elsk en ven, et menneske, en ting, hvad som helst, og du er på rette vej til at vide mere og mere om det, du ved. Det er, hvad jeg siger til mig selv. Man må elske med en dyb og alvorlig sympati, med viljestyrke og forstand, og bestandig uddybe sin viden. Det fører uundgåeligt til en tro på Gud og til en urokkelig tro. Så elsk meget, og elsk især dem, der gribes af angst, det giver livsmod og tro. Peter Hedegaard 12

13 Personalia Døbte 30. oktober 2010: Oda Tora Nygaard Nielsen, datter af Mette og Bjarne Nygaard Nielsen, Lægårdvej 66A, 7500 Holstebro. 13. november 2011: Ville Peder Bjerre Haislund, søn af Pia og Kenni Bjerre Haislund, Skjernvej 52, 7500 Holstebro. 3.december 2011: Astrid Dorthea Spelling Sander, datter af Louise Spelling Sander og Lars-Peder Sander, Harrestrupvej 3, Nr. Felding, 7500 Holstebro. 15. januar 2012: Ebbe Thorn Wium-Andersen, søn af Charlotte og Thomas Thorn Wium-Andersen, Søvsøvej 11, Daugbjerg, 8800 Viborg. Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) Bodil Kirkegaard Holmgaard, født 1942, Havbakken 10, Krunderup, 7500 Holstebro. Gudrun Sanggaard, født 1914, Thorsvej 65D, 7500 Holstebro. Ingrid Appel, født 1940, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro. Ind- og udmeldelser 21 personer har meldt sig ud, mens 14 personer er indmeldt. Valgmenigheden tæller herefter 1101 medlemmer. Valgmenighedens sommerudflugt I år finder udflugten sted mandag 21. maj kl Turen, der afgår fra valgmenighedskirken, ledes af museumsinspektør Esben Graugaard og går via Hodsager til Ørre Hede, hvor vi ser Blicherstenen og spiser aftensmad i Nygaard gamle Skole. Derefter kører vi videre til Baunekirken i Tjørring, hvor vi får en rundvisning og drikker kaffe. Pris kr. 200,-. Tilmelding senest 14. maj til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal- Christensen. 13

14 møder og arrangementer Fredag den 24., lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012: Martsmenigheds-møderne. Se hele programmet andetsteds i bladet. Søndag den 11. marts 2012 kl. 15: Koncert med Duo Mythos. Arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds. Duo Mythos består af to unge accordeonspillere, Bjarke Mogensen og Rasmus Kjøller. Entré kr. 100,- Torsdag den 29. marts 2012 kl : Valgmenighedens generalforsamling i Skolegade 32. Se indkaldelsen andetsteds i bladet. Onsdag den 18. april 2012 kl : Koncert med MGK-elever fra Holstebro Musikskole. Blandet rytmisk musik. Gratis entré. Søndag den 22. april 2012 kl : Børne- og ungdomsgudstjeneste med musikalsk medvirken af Bona Fide, en kvartet, der arbejder med en fornyelse af danske salmer med udgangspunkt i den rytmiske musik. Herefter spisning i Skolegade 32, børn gratis, voksne 40 kr. Alle er velkomne. Mandag den 21. maj 2012 kl : Valgmenighedens sommerudflugt. Se side juni 2012: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg med grundlovstale v/ Asger Aamund og musikalsk underholdning v/ Erling Lindgren og Lemvig Kammerkor. Der er ingen egentlig tilmelding, men hvis man ønsker at bestille kaffe på forhånd, kan det gøres hos Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 31. maj. Lørdag den 9. og søndag den 10. juni 2012: Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Afholdes i Ågård Frimenighed, Egtved. Program med yderligere informationer vil blive lagt frem i kirken sammen med årsskriftet. Den juni 2012: Højskoleuge på Sogndal Højskole i Norge sammen med midt- og vestjyske valgmenigheder. Program med alle oplysninger vil blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden, så snart vi modtager det. Den august 2012: Møderække på Liselund i Slagelse, der er arrangeret af Dansk Kirkeskoleudvalg i samarbejde med Liselund under overskriften: Mytens genkomst. Når der foreligger et program med nærmere oplysninger, vil det blive lagt frem i kirken og på hjemmesiden. 14

15 Torsdag den 30. august 2012 kl : Koncert med fhv. domorganist Flemming Dreisig for at markere, at vores orgel er blevet færdigbygget. Yderligere oplysninger i næste kirkeblad. Lørdag den 8. september 2012: Grundtvigs fødselsdag, der fejres med gudstjeneste i Råsted kirke og efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe, prædiker og holder foredraget. Flere informationer i næste kirkeblad Den oktober 2012: Tur til Peschiera i Norditalien. Turen er overtegnet. Torsdag den 11. oktober 2012: Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med forfatteren Jens Chr. Grøndahl. Mødet arrangeres i samarbejde med biblioteket og Holstebro Højskoleforening. Torsdag den 25. oktober 2012: Efterårsmøde med skuespilleren og filminstruktøren Erik Clausen. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening. Søndag den 28. oktober 2012: Fælles efterårsmøde i Holstebro for midt- og vestjyske valgmenigheder. Flere informationer i næste nummer. Torsdag den 15. november 2012: Foredrag med forfatteren Tom Buk- Swienty, der bl. a. har skrevet bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als om Danmarks nederlag i Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek. 15

16 Gudstjenester i valgmenighedskirken 1. marts 1. juli marts 2. s. i fasten Ingen gudstjeneste 11. marts 3. s. i fasten Peter Hedegaard 18. marts Midfaste 9.00 Kjeld Slot Nielsen 25. marts Mariæ bebudelsesdag Peter Hedegaard 1. april Palmesøndag Peter Hedegaard (kirkefrokost) 5. april Skærtorsdag Peter Hedegaard 6. april Langfredag Peter Hedegaard 8. april Påskedag Peter Hedegaard 15. april 1. s. e. påske 9.00 Kjeld Slot Nielsen 22. april 2. s. e. påske Bona Fide/Peter Hedegaard (familiegudstjeneste og aftensmad) 29. april 3. s. e. påske Peter Hedegaard 4. maj St. bededag Peter Hedegaard (konfirmation) 6. maj 4. s. e. påske Merete Boye 13. maj 5. s. e. påske Merete Boye 17. maj Kr. Himmelfartsdag Merete Boye 20. maj 6. s. e. påske Merete Boye 27. maj Pinsedag Peter Hedegaard 3. juni Trinitatis søndag Peter Hedegaard 10. juni 1. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste. Årsmøde i Ågård Frimenighed 17. juni 2. e. e. trinitatis Peter Hedegaard 24. juni 3. s. e. trinitatis juli 4. s. e. trinitatis Peter Hedegaard GudstjenesteR på sygehus og plejehjem 24. april Beringshaven Peter Hedegaard 22. maj Mellemtoft Peter Hedegaard 16

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN 2. påskedag 2014, Hurup og Agger Johs. 20, 1-18 Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN Når vi sidder i præsteværelset i præstegården og taler sammen om den barnedåb,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13. Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 22. april kl. 16.00-18.00 i præstegården 1. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilvelkommen årsmøde i Lumi Syd, 2016 til Lumi RadioRadio Syd Onsdag den 16. marts i tiden, Toftlund Kære trofaste

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække Side 1 af 7 Grindsted Kirke Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gi r os liv DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. maj 2013 kl. 19.00 Elisabeth Dons Christensen Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække Salmer DDS 323: Kirken den er et gammelt hus DDS 218: Krist

Læs mere

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Foto: Bo Eriksen Konfirmation St. bededag 2012 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere