Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelser og finanskalender"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser Medd. nr. Dato Indhold 01/ Sydbanks årsrapport 2004 og bankens ordinære generalforsamling 7. marts / Indberetning om besiddelse af egne aktier 03/ Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S indkaldelse og dagsorden 04/ Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 05/ Landsskatterettens kendelse i Sydbank-sag 06/ Sydbank anker skattesag 07/ Ny supplerende kapital til Sydbank 08/ Medarbejderaktier i Sydbank 09/ Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 for Sydbank-koncernen 10/ Opjustering af forventet 2005-basisresultat for Sydbank 11/ Sydbank formidler nye 2-% s-obligationer fra Danmarks Skibskreditfond 12/ Halvårsrapport 2005 for Sydbank-koncernen 13/ Sydbanks finanskalender opdatering 2005 og foreløbige datoer for / Ny supplerende kapital til Sydbank 15/ Kvartalsrapport kvartal 2005 for Sydbank-koncernen Sydbanks årsrapport 2005 mv. Finanskalender/planlagte meddelelser Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Kvartalsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport kvartal 2006 Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 73

2 Aktionærmøder 2006 Region Dato Tid Sted onsdag d. 15. marts kl Musikhuset Gråsten onsdag d. 22. marts kl Ahlmannsparken tirsdag d. 21. marts kl Forum Kolding torsdag d. 23. marts kl Kolding Teater København onsdag d. 15. marts kl Det Kongelige Bibliotek, Dronningesalen (Den sorte Diamant) Nordborg tirsdag d. 14. marts kl Nord-Als Idrætscenter mandag d. 20. marts kl Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Padborg tirsdag d. 21. marts kl Grænsehal 3, Kruså torsdag d. 16. marts kl Erhvervsskole torsdag d. 16. marts kl Frihedshallen Tønder mandag d. 20. marts kl Tønderhal 2 Varde mandag d. 13. marts kl Hotel Arnbjerg tirsdag d. 14. marts kl Musikteatret mandag d. 13. marts kl Svømme- og Idrætscenter Århus onsdag d. 22. marts kl Scandinavian Congress Center 74 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

3 Generalforsamling Indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Torsdag den 9. marts 2006 kl holder Sydbank ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7,. Dagsorden i henhold til vedtægternes 9: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisorer. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. a. Forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer: 3, stk. 1 foreslås ændret således, at perioden, inden for hvilken bestyrelsen efter samråd med repræsentantskabet er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr., forlænges til den 1. marts 2011, og 3, stk. 2 foreslås ændret således, at perioden, inden for hvilken bestyrelsen efter samråd med repræsentantskabet er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr., som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber, forlænges til den 1. marts Eventuelt. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være fremlagt i Sydbanks afdelinger til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks afdelinger senest mandag den 6. marts 2006., den 21. februar 2006 Bestyrelsen for Sydbank A/S Kresten Philipsen, formand Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 75

4 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Formand Kresten Philipsen, Lundtoftbjerg, Gårdejer, fhv. amtsborgmester, formand for bestyrelsen for CSC Scandihealth A/S, CSC Datalab A/S, FORSYNING A/S, Privathospitalet Kollund A/S, Dansk Affald A/S, ESS Holding A/S, Dansk Retursystem A/S og Elsam A/S. Medlem af bestyrelsen for Dansk-Tysk Landbrugsinvestering A/S, Gråsten, A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, Netsam A/S og Det Danske Hedeselskab af A/S. Næstformand Christen Jessen, Holm, Nordborg Gårdejer. Otto Christensen,, adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Good Food Group A/S, Dan Labels A/S, JAN Import A/S, A&T Christensen Export A/S og Cico Invest A/S. Formand for bestyrelsen for Scandic Food A/S, Erik Troels-Smith A/S og Musikteatret af A/S. Medlem af bestyrelsen for Svansø Food A/S, Allan C. Holding A/S og Torben C. Holding A/S. Harry Max Friedrichsen, Stubbæk, Fuldmægtig, valgt af medarbejderne. Jytte L. Jensen, Starup, Personalekonsulent, valgt af medarbejderne. Jørgen Rud Juul Jørgensen, Nr. Åby Gårdejer. Helmuth Kirsten, Rønshoved, Kruså. Pernille Siesbye, København*, medlem af bestyrelsen for A/S PSE Nr af 1/ Anders Thoustrup, Randers, medlem af bestyrelsen/direktionen for Thoustrup & Overgaard Holding A/S, T&O Stelectric A/S og Thoustrup & Overgaard A/S. Formand for bestyrelsen for Randers Investeringsselskab A/S og Maskinfabrikken Fornax A/S. Medlem af bestyrelsen for T&O Stelectric Development A/S, Hotel Randers A/S og Aktieselskabet af 1. August Adm. direktør Carsten Andersen Formand for bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S og Foreningen Bankdata. Bestyrelsesmedlem i PBS Holding A/S, Multidata Holding A/S, PRAS A/S, SBK-Invest A/S, DMK-Holding A/S, Finansrådet, Regionale Bankers Forening, Finanssektorens Uddannelsescenter og Det Internationale Handelskammer ICC. Bankdirektør Preben Lund Hansen Formand for bestyrelsen for SBK-Invest A/S og DMK-Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen for DLR Kredit A/S. Bestyrelsesmedlem i Totalkredit A/S. Bankdirektør Torben A. Nielsen Formand for bestyrelsen for Sydbank (Schweiz) AG. * Afgået ved døden den 4. februar 2006 Vagn F. Christensen,, direktør og medlem af bestyrelsen for KTVC A/S. Formand for bestyrelsen for Sædding Erhvervspark A/S og Motel Varde A/S. Medlem af bestyrelsen for Ung Rejs A/S, Store Verden Safari A/S og Dana Residence ll A/S. Jan Uldahl-Jensen, Kolding Salgskonsulent, valgt af medarbejderne. Margrethe Weber, Bankassistent, valgt af medarbejderne. 76 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

5 Organisation Bestyrelse Revision Ole Kirkbak Direktion Carsten Andersen Preben Lund Hansen Torben A. Nielsen Fællesfunktioner Forretningssupport Mogens Asmund Jura Karen Frøsig Kredit Leo Balle Markets Handel Lars Bolding Handelsadministration Jørgen Møller Madsen Kapitalforvaltning Allan Nørholm Organisation Mogens Kristensen Personale/It Niels Møllegaard Produkter Jess Olsen Udland Jens F. Andresen Økonomi Mogens Sandbæk Linjefunktioner region Eigil Starup Herning region Niels Vestermark region Henning Barsøe Kolding region Finn Boel Pedersen København region Henning Juhl Jessen region Egon Fogh Padborg region Kaj Risom Storkunder Hardy Jensen region Jørgen Milling region Oskar Tygesen Tønder region Arne Jørgensen Varde region Brian Knudsen region Steen Sandgaard region Jørn Andersen Aalborg region Laurits Brandt Andersen Århus region Jørn Ibsen Sydbank Tyskland Kim Møller Nielsen PBI Gråsten Bendt Heidner Sydbank (Schweiz) AG Inger Lise Hansen SBK/DMK/Sydleasing/ Sydfactoring/SøFinans Hans Jørgen Clausen Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 77

6 Repræsentantskab Formand Adm. direktør Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Varde Erik Skifter Andersen Advokat Leif Vilh. Arnesen St. Merløse Torben Bech Århus Elinstallatør Glenn Bernecker Guderup, Nordborg Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Bogtrykker Flemming Boisen Grindsted Bagermester Frits Brøndum Faaborg Frode Callesen Bjarne Christensen Høruphav, Sydals Adm. direktør Claus Christensen Aalborg Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Otto Christensen* Vagn F. Christensen* Otto Popp Clausen Kolding Chr. la Cour Havndal Forstander Peder Damgaard Gråsten Advokat Knud Damsgaard Bent Eegholm Preben Fogtmann Hostrupskov, Gårdejer Peter Gæmelke Vejen Henrik Halberg Tåsinge, Vognmand H. Toftlund Hansen Billund Henning Hansen Kolding Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl, Kruså Bjarne Hessel Lærer Lene Hinz Rødekro Flemming Haahr Civilingeniør Carl Aage Jensen Thurø, Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg Niels Johansen Sønderhav, Kruså Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Gårdejer Jørgen Rud Juul Jørgensen* Nr. Åby Adm. direktør Peter Jørgensen Øster Snogbæk, Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak 78 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

7 Fiskeskipper Kent Kirk Helmuth Kirsten* Rønshoved, Kruså Adm. direktør Erik Steen Kristensen Varde Adm. direktør Michael Kvist Årre Karin Lanng Risskov Thorkild Laustsen Kolding Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev, ingeniør Bo Michelsen Tønder Advokat Hans Lindum Møller Egernsund Per Nordvig Nielsen Advokat Niels Opstrup Risskov Advokat Sv. Rosenmeyer Paulsen København Jørgen Pedersen Hedensted Borgmester Vagn Therkel Pedersen Bredebro Adm. direktør Jens Iwer Petersen Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen* Lundtoftbjerg, Økonomichef Gitte Poulsen Herning Advokat Ole W. Rasmussen Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Optometrist Finn Ravn Nyborg Peter J. Schmidt Vojens Adm. direktør Paul Sternkopf Ølstykke Leon Sørensen Aalborg Per Sørensen Peter S. Sørensen Brande Peter S. Sørensen Juelsminde, konsul Preben Terp-Nielsen Rektor Hanne Thaysen Anders Thoustrup* Randers Ingeniør Carl Toubøl Hovedgård Arkitekt Jørgen Witting * bestyrelsesmedlem Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 79

8 Lokalråd Læge John Bakke Gørding Vagn F. Christensen Flemming Haahr Lektor Anna Lund Jepsen Fiskeskipper Kent Kirk Købmand Peter Kristiansen Statsaut. revisor Iver Leuenhagen Hostrup, Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Erik Ertmann Nielsen Forstander Atly Sylvestersen Ribe Peter Aalund Herning Orla Dahl Jepsen Tvis, Holstebro Kjeld Jørgensen Herning Statsaut. ejendomsmægler Niels Kofoed Herning Tina Smith Madsen Herning Adm. direktør Lars Gantzel Pedersen Ikast Økonomichef Gitte Poulsen Herning Adm. direktør Arne Prentow Holstebro Peter S. Sørensen Brande Poul Sand Thomsen Herning Læge Jens Erik Østergaard Herning Vulkanisør Hans Jakobsen Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Produktionschef Lone Madsen Hornsyld Ingeniør Kaj Møller Advokat B. Bøgh Nielsen Gårdejer Jens Jørgen Nielsen Salgsdirektør Allan Møller Rasmussen Advokat Ole W. Rasmussen Herreekviperingshandler Bent Søiberg Tørring Per Sørensen Peter S. Sørensen Juelsminde Ingeniør Carl Toubøl Hovedgård Kolding Viceamtsborgmester Bent Bechmann Lunderskov Proprietær Jens Holger Buch Lejrskov, Lunderskov Otto Popp Clausen Kolding Gårdejer Peter Gæmelke Vejen Henning Hansen Kolding Adm. direktør Jørgen A. Houmann Flensborg Murermester Paul V. Johansen Kolding Adm. direktør Cees Kuypers Sdr. Stenderup Thorkild Laustsen Kolding Vicedirektør Jørgen Sall Tved, Kolding Isenkræmmer Flemming Schmidt Vejen København Advokat Leif Vilh. Arnesen St. Merløse Statsaut. revisor Sven Halberg Charlottenlund Statsaut. revisor Palle Georg Kretzschmar Frederiksberg Svend Erik Kriby Rungsted Kyst Advokat Sv. Rosenmeyer Paulsen København 80 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

9 Adm. direktør Martin Rahbek Værløse Glenn Retz Rungsted Kyst Adm. direktør Paul Sternkopf Ølstykke Christian Wibroe Solrød Strand Tandlæge Steen Bjergegaard Kurt Daell Charlottenlund Advokat Knud Damsgaard Heine Delbing Jørgen Fuhrmann Hans Chr. Hempler Ingeniør Steen E. Jacobsen Sdr. Nærå, Årslev Tømrermester Bjarne Jørgensen Gårdejer Jørgen Rud Juul Jørgensen Nr. Åby Optometrist Finn Ravn Nyborg Per Skou Stige, John Søgaard Arkitekt Jørgen Witting Padborg Elinstallatør Hans Bakkensen Bjerndrup, Salgskonsulent Thorbjørn Gorrsen Padborg Tømrermester Kjeld Hansen Søgård, Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl, Kruså Forretningsindehaver Charlotte P. Johansen Kollund, Kruså Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev VVS-installatør Børge Nielsen Kliplev, Vicetoldinspektør Egon Nielsen Padborg Adm. direktør Jens Iwer Petersen Bogtrykker Gregers Skovmand Tinglev Kommunefuldmægtig Bjarne Stokbæk Tinglev Advokat Peter V. Borch Bagermester Frits Brøndum Faaborg Farvehandler Bent Bylov Faaborg Jan Bøttiger Blikkenslagermester Mogens Fentz Faaborg Kim Galsgaard Henrik Halberg Tåsinge, Økonomidirektør Jan Holmboe Tåsinge, Civilingeniør Carl Aage Jensen Thurø, Aut. elinstallatør Frank Brade Jørgensen Godsejer Claus Koch Horne, Faaborg Tømrermester Bent Nielsen Broby Per Nordvig Nielsen Kontorassistent Inge-Lise Rasmussen Faaborg Advokat Jens Bertel Rasmussen Forstander Bent Ranum Simonsen Handelsoverlærer Eihler Andersen Elinstallatør Glenn Bernecker Guderup, Nordborg Bjarne Christensen Høruphav, Sydals Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Forstander Peder Damgaard Gråsten Bent Eegholm Adm. direktør Vilhelm Hald-Christensen Gråsten Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 81

10 Lokalråd Peter Erik Hansen Ragebøl, Bygmester Peter Jacobsen Felsted, Advokat H. Philip Jensen Gråsten Gårdejer Christen Jessen Holm, Nordborg Niels Johansen Sønderhav, Kruså Adm. direktør Peter Jørgensen Øster Snogbæk, Statsaut. ejendomsmægler Per Kirkegaard Guderup, Nordborg Bent Kristensen Peter Matzen Gråsten Advokat Hans Lindum Møller Egernsund Malermester Orla Blaske Nielsen Gråsten Jens Perregaard Nordborg Peter Søndergaard Rektor Hanne Thaysen Tønder Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Advokat Erik Dreyer Tønder Advokat Karen Marie Hansen Tønder Skorstensfejermester Arne Jørgensen Døstrup, Skærbæk Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak Helmuth Kirsten Rønshoved, Kruså, ingeniør Bo Michelsen Tønder Forretningsfører Peter Nørkjær Tønder Borgmester Vagn Therkel Pedersen Bredebro Gårdejer Harald Petersen Rejsby-Østermark, Skærbæk Varehuschef Per Thyregod Sørensen Tønder Varde Møbelhandler Finn Alexandersen Varde Advokat Poul Winther Andersen Varde Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Bogtrykker Flemming Boisen Grindsted Adm. direktør Erik Steen Kristensen Varde Adm. direktør Michael Kvist Årre Murermester Michael Mathiesen Varde Skohandler Ib Møller Nielsen Grindsted Ingeniør, tømrermester Carsten Norlin Nielsen Oksbøl Amtsrådsmedlem Bent Poulsen Nymindegab, Nørre Nebel Advokat Christen Storgaard Grindsted Borgmester Kent Skaanning Thomsen Sdr. Vium, Hemmet Amtsrådsmedlem Henning Urup Hodde, Ansager Carlo Weber Andersen Middelfart Otto Christensen Adm. direktør Gert Eg Regionsdirektør Knud Fischer Butiksindehaver Henrik Gundtoft Vognmand H. Toftlund Hansen Billund Bjarne Hessel Statsaut. revisor Paul Adler Juul Sønderskov, Fredericia Gårdejer Anders Lage Jørgensen Hyrup, Stouby Jørgen Pedersen Hedensted 82 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

11 Per L. Thomsen Erhvervschef Mogens Toft Erik Skifter Andersen Snedkermester Erling Andersen Tandlæge Torben Andersen Egvad, Rødekro Afdelingsleder Erik T. Boysen Bogholder Bent Brink Frode Callesen Arkitekt Poul Dørflinger Udviklingschef Peter Engel-Andreasen Preben Fogtmann Hostrupskov, Lærer Lene Hinz Rødekro Turistchef, konsul William Klinker Ivan Leth Kommunaldirektør Mogens Olsen Vojens Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen Lundtoftbjerg, Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Gårdejer Michael Torp Sangild Rødekro Peter J. Schmidt Vojens Revisor Ejler Schütt Løjt Kirkeby, Tømrermester Arne Frehr Sørensen Rødekro, konsul Preben Terp-Nielsen Kontorassistent Inge Toft Stubbæk, Aalborg Lene Bjerre Nibe Gårdejer Anders Bundgaard Ulsted, Hals Adm. direktør Claus Christensen Aalborg Adm. direktør Jørgen Kjær Jacobsen Vodskov Helge Petersen Vodskov Preben Petersen Svenstrup Niels Saxtoft Aalborg Leon Sørensen Aalborg Århus Torben Bech Århus Urmager Gert Brøbecher Århus Chr. la Cour Havndal Tommy Frank Væth, Langå Finn Kjærgaard Tjele Karin Lanng Risskov Autoforhandler Bo Madsen Voldbæk, Brabrand Niels Nymark Risskov Advokat Niels Opstrup Risskov Ingeniør Palle B. Thomsen Højbjerg Anders Thoustrup Randers Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 83

12 Afdelinger region Regionsdirektør Eigil Starup Kongensgade 62, 6701 Telefon Bramming Storegade 30, 6740 Bramming Telefon Brørup Nørregade 10, 6650 Brørup Telefon Gjesing Gl. Vardevej 183, 6715 N Telefon Gørding Nørregade 90A, 6690 Gørding Telefon Hjerting Hjerting Strandvej 16, 6710 V Telefon Jerne Jagtvej 45, 6705 Ø Telefon Ribe Tømmergangen 7, 6760 Ribe Telefon Strandby Plads Strandby Plads, 6700 Telefon Sædding Sædding Centret, Fyrvej 34, 6710 V Telefon Herning region Regionsdirektør Niels Vestermark Dalgasgade 22, 7400 Herning Telefon Brande Torvet 1, 7330 Brande Telefon Holstebro Nygade 15, 7500 Holstebro Telefon Silkeborg Søndergade 25, 8600 Silkeborg Telefon region Regionsdirektør Henning Barsøe Søndergade 18-20, 8700 Telefon Brædstrup Bredgade 8, 8740 Brædstrup Telefon Dagnæs Bjerrevej 95, 8700 Telefon Hornsyld Apotekerbakken 20, 8783 Hornsyld Telefon Juelsminde Odelsgade 11A, 7130 Juelsminde Telefon Løsning Vestergade 2, 8723 Løsning Telefon Nørretorv Nørretorv 27, 8700 Telefon Sundtorv Chr. M. Østergaardsvej 1A, 8700 Telefon Skanderborg Møllegade 3, 8660 Skanderborg Telefon Tørring Bredgade 29, 7160 Tørring Telefon Kolding region Regionsdirektør Finn Boel Pedersen Jernbanegade 14, 6000 Kolding Telefon Kolding Storcenter Skovvangen 42, 6000 Kolding Telefon Lunderskov Storegade 20, 6640 Lunderskov Telefon Sønderport Agtrupvej 2, 6000 Kolding Telefon Vamdrup Østergade 14, 6580 Vamdrup Telefon Vejen Søndergade 5, 6600 Vejen Telefon København region Regionsdirektør Henning Juhl Jessen Kgs. Nytorv 30, 1050 København K Telefon Boulevard H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Frederiksberg Gl. Kongevej 64, 1850 Frederiksberg C Telefon Glostrup Hovedvejen 87, 2600 Glostrup Telefon S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

13 Hellerup Strandvejen 82, 2900 Hellerup Telefon Hillerød Slotsgade 35,1., 3400 Hillerød Telefon Købmagergade Købmagergade 45, 1014 København K Telefon Lyngby Jernbanevej 1, 2800 Kgs. Lyngby Telefon Rødovre Damhustorvet 11, 2610 Rødovre Telefon Østerbro Østerbrogade 41, 2100 København Ø Telefon region Regionsdirektør Egon Fogh Vestergade 33, 5100 C Telefon Dalum Faaborgvej 106, 5250 SV Telefon Munkeris Hjallesevej 143, 5230 M Telefon Nørre Lyndelse Kærvej 4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Telefon Skibhus Skibhusvej 65, 5000 C Telefon Tarup Rugårdsvej 176, 5210 NV Telefon Padborg region Regionsdirektør Kaj Risom Møllegade 3, 6330 Padborg Telefon Kliplev Skolegade 1, Kliplev, 6200 Telefon Kruså Flensborgvej 26, 6340 Kruså Telefon Tinglev Hovedgaden 23, 6360 Tinglev Telefon Storkunder Regionsdirektør Hardy Jensen Peberlyk 4, 6200 Telefon region Regionsdirektør Jørgen Milling Klosterplads 2, 5700 Telefon Faaborg Torvet 1, 5600 Faaborg Telefon Haarby Algade 49, 5683 Haarby Telefon Ollerup Øster Skerningevej 2, 5762 Vester Skerninge Telefon Tåsinge Bregningevej 43, Tåsinge 5700 Telefon Ærø Kirkestræde 17, 5960 Marstal Telefon Østre Ørbækvej 1, 5700 Telefon region Regionsdirektør Oskar Tygesen Jernbanegade 35, 6400 Telefon Augustenborg Storegade 49, 6440 Augustenborg Telefon Broager Storegade 12, 6310 Broager Telefon Gråsten Nygade 17, 6300 Gråsten Telefon Guderup Søndergade 1, Guderup, 6430 Nordborg Telefon Høruphav Østerbakken 1A, Høruphav, 6470 Sydals Telefon Nordborg Storegade 11, 6430 Nordborg Telefon Ringgade Ringgade 177, 6400 Telefon Tandslet Mommarkvej 270, Tandslet, 6470 Sydals Telefon Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 85

14 Afdelinger Tønder region Regionsdirektør Arne Jørgensen Storegade 28, 6270 Tønder Telefon Bredebro Storegade 2, 6261 Bredebro Telefon Bylderup Bov Engvej 8, 6372 Bylderup Bov Telefon Højer Skolegade 8, 6280 Højer Telefon Skærbæk Storegade 38, 6780 Skærbæk Telefon Tønder Vest Plantagevej 40, 6270 Tønder Telefon Varde region Regionsdirektør Brian Knudsen Vestergade 4, 6800 Varde Telefon Agerbæk Storegade 31, 6753 Agerbæk Telefon Blåvand Blåvandvej 24, 6857 Blåvand Telefon Grindsted Jernbanegade 1, 7200 Grindsted Telefon Nørre Nebel Bredgade 32, 6830 Nørre Nebel Telefon Oksbøl Vestergade 5, 6840 Oksbøl Telefon Sdr. Varde Varde Centret, 6800 Varde Telefon Skjern Bredgade 48, 6900 Skjern Telefon Tistrup Storegade 25, 6862 Tistrup Telefon Ølgod Torvegade 11, 6870 Ølgod Telefon region Regionsdirektør Steen Sandgaard Kirketorvet 4, 7100 Telefon Billund Hovedgaden 11, 7190 Billund Telefon Egtved Søndergade 2, 6040 Egtved Telefon Fredericia Gothersgade 31-33, 7000 Fredericia Telefon Give Torvet 5, 7323 Give Telefon Hedensted Vesterbrogade 3, 8722 Hedensted Telefon Jelling Stationsvej 8, 7300 Jelling Telefon Vestre Vestergade 49, 7100 Telefon region Regionsdirektør Jørn Andersen Storegade 18, 6200 Telefon Felsted Møgelmosevej 2, Felsted, 6200 Telefon Storegade 5-7, 6100 Telefon Hjordkær Kirkegade 31, Hjordkær, 6230 Rødekro Telefon Løjt Løjt Storegade 10, 6200 Telefon Rødekro Hærvejen 41, 6230 Rødekro Telefon Rugkobbel Rugkobbel Centret, 6200 Telefon Vojens Vestergade 25, 6500 Vojens Telefon S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

15 Aalborg region Regionsdirektør Laurits Brandt Andersen Vingårdsgade 21, 9000 Aalborg Telefon Vejgaard Hadsundvej 41, 9000 Aalborg Telefon Århus region Regionsdirektør Jørn Ibsen Store Torv 12, 8100 Århus C Telefon Banegårdsplads afdeling Banegårdspladsen 9, 8000 Århus C Telefon Hornslet Tingvej 15A, 8543 Hornslet Telefon Højbjerg Rosenvangs Allé 184, 8270 Højbjerg Telefon Randers Kirkegade 1, 8900 Randers Telefon Vejlby-Risskov Lystrupvej 4, 8240 Risskov Telefon Viborg Jernbanegade 6, 8800 Viborg Telefon Viby Skanderborgvej 213, 8260 Viby J Telefon Tyskland Kim Møller Nielsen Norderstraße 9, D Flensborg Telefon Hamborg Deichstraße 34, D Hamborg Telefon PBI Afdelingsdirektør Bendt Heidner Torvet 2, 6300 Gråsten Telefon Sydbank (Schweiz) AG Inger Lise Hansen, Dr. Thomas König Poststrasse 17, CH-9000 St. Gallen Telefon SBK/DMK Hans Jørgen Clausen Storegade 18, Postboks 269, 6200 Telefon Sydleasing Storegade 18, 6200 Telefon Sydfactoring Storegade 18, 6200 Telefon SøFinans Storegade 18, 6200 Telefon Åbyhøj Søren Frichs Vej 68, 8230 Åbyhøj Telefon Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 87

16 Sydbank A/S CVR-nr. DK Peberlyk Tlf Fax sydbank.dk 92 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005 Medd. nr. Dato Indhold 01/04 16.02.04 Sydbanks årsrapport 2003 samt bankens ordinære generalforsamling 4. marts 2004 02/04 17.02.04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2006-2007 Medd. nr. Dato Indhold 01/06 21.02.06 Årsregnskabsmeddelelse 2005 02/06 22.02.06 ordinær generalforsamling i Sydbank

Læs mere

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg R E P R Æ S E N T A N T S K A B Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til OMX Den Nordiske Børs København i 2007-2008 Medd. nr. Dato Indhold 01/07 30.01.07 sydbanks årsregnskabsmeddelelse 2006 02/07 19.02.07 Indkaldelse

Læs mere

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev REPRÆSENTANTSKAB Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter Andersen Leif Vilh. Arnesen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2008-2009 Medd. nr. Dato Indhold 01/08 21.01.08 Sydbank overtager banktrelleborg 02/08 24.01.08 Sydbanks overtagelse af banktrelleborg

Læs mere

Selskabsmeddelelser og finanskalender

Selskabsmeddelelser og finanskalender Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2009 Nr. Dato Indhold 01/09 21.01.09 Sydbanks overtagelse af banktrelleborg 02/09 10.02.09 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelser og finanskalender

Selskabsmeddelelser og finanskalender Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2010 Nr. Dato Indhold 01/10 11.02.10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 02/10 16.02.10 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527 Medlemsliste for DANSKE SLAGTERMESTRES LANDSFORENING Stilling Navn og adr. Postnr. By Slagteren i kælderen Jan Marqvertsen Frank Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej

Læs mere

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere

Læs mere

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet 1 Lars

Læs mere

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Titel Fornavn Efternavn Firmanavn Adresse Postnr. By Telefonnr Email Sjælland Advokat Svend Falk-Rønne Cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 5 1022 København K

Læs mere

Ledelse og personale

Ledelse og personale Ledelse og personale Salling Banks ledelse 1876-2001 Bestyrelsesformænd Ingwersen 1876-1881 Esper Mikkelsen 1881-1889 P. Dahlgaard 1889-1897 Anders Chr. Jensen 1897-1905 Jeppe Mehlsen 1905-1914 J.P. Dalsgaard

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

NAVNE I. Side 1 af 30 10-04-15

NAVNE I. Side 1 af 30 10-04-15 NAVNE I 10-04-15 Hovedbestyrelsen... 2 Styrelsesrådet... 2 Haveselskabets ledelse... 4 Nordjylland afdeling... 4 Nordvestjylland afdeling... 7 Vestjylland afdeling... 10 Sønderjylland afdeling... 13 Sydøstjylland

Læs mere

Tlf. nr. Navn Adresse

Tlf. nr. Navn Adresse Tlf. nr. Navn Adresse Postnr./by 33182212 Plaza Kongens Nytorv 13 1095 København K 33141208 Ole Mathiesen Østergade 8 1100 København K 33152422 Stenstrup Østergade 26 1100 København K 33159790 Halberstadts

Læs mere

Oversigt over mødesteder i Jylland

Oversigt over mødesteder i Jylland Oversigt over mødesteder i Jylland Indsamlingsområde Mødestedsnavn Mødestedsadresse1 Mødestedsadresse2 postnr Mødestedsby Mødestedsnote 6000-1 Kolding - Munkevænget til Strandhuse Godset Jens Holmsvej

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Transportører, der kun transporterer foder, der ikke indeholder animalsk protein, fremgår ikke af denne liste.

Transportører, der kun transporterer foder, der ikke indeholder animalsk protein, fremgår ikke af denne liste. 208-R892820 3 53 A/S Baldershøj 36 F 2635 Ishøj 208-R891295 A Chr Jensen A/S C.F. Tietgens Boulev 12 5220 Odense SØ 208-R890380 A. Henriksen Shipping A/S Færgevejen 6 3390 Hundested 208-R886533 A/S Gørlev

Læs mere

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K 33143188 Tandlæge Susanne Dalsgaard Tandplejer Tandplejer Merete Torp Jørgensen Rosenborggade 3 1130 København

Læs mere

FN MUSEET. Vagten er klar på inspektionsskibet Thetis. Overdragelsesparade d. 2. februar 2008.

FN MUSEET. Vagten er klar på inspektionsskibet Thetis. Overdragelsesparade d. 2. februar 2008. FN MUSEET Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 17. ÅRGANG, FEB 2009 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand

Læs mere

København Middelfart Rebild Skagen

København Middelfart Rebild Skagen SKAGENLØBET 16. - 19. 19. MAJ København 2012 Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Forsiden denne gang er en hyldest til de unge medlemmer af vores klub, der vil være med til at føre

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K 33143188 Implantatklinik København Tandlæge Tandlæge Anne Rønager Nr. Farimagsgade 13 1364 København K 33152033

Læs mere

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Århus C 1083 Henrik Jørgensen M Marathon Sport/Adidas/Sparta

Læs mere

Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012

Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012 Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012 1 Ungdomsskoler i Danmark. A Albertslund Kommune Albertslund Ungdomsskole Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund Tlf.: 43 64 22 15 E-mail: ungdomsskolen@albertslund.dk

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere