Selskabsmeddelelser og finanskalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelser og finanskalender"

Transkript

1 Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2010 Nr. Dato Indhold 01/ Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 02/ Årsregnskabsmeddelelse / Medarbejdervalg til Sydbanks bestyrelse 04/ Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 05/ Delårsrapport 1. kvartal / Fælleseuropæisk stresstest / Delårsrapport 1. halvår / It-samarbejde mellem Bankdata og Jyske Bank 09/ Førtidsindfrielse af supplerende kapital 10/ Peter Gæmelke udtræder af Sydbanks bestyrelse 11/ Delårsrapport kvartal / Sydbanks bestyrelse Finanskalender Årsrapport for Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. halvår Delårsrapport kvartal

2 Aktionærmøder 2011 Region Dato Tid Sted mandag den 21. marts kl Musikhuset Gråsten torsdag den 24. marts kl Ahlmannsparken Horsens mandag den 14. marts kl Forum Horsens Hovedstaden mandag den 21. marts kl Det Kongelige Bibliotek, Dronningesalen (Den sorte Diamant) tirsdag den 22. marts kl Teater Nordborg tirsdag den 15. marts kl Nørherredhus tirsdag den 22. marts kl Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Padborg onsdag den 23. marts kl Grænsehal 3, Kruså torsdag den 17. marts kl Erhvervsskole onsdag den 16. marts kl Frihedshallen Tønder torsdag den 17. marts kl Tønderhal 2 Varde onsdag den 16. marts kl Hotel Arnbjerg Vejle tirsdag den 15. marts kl Musikteatret onsdag den 23. marts kl Svømme- og Idrætscenter Aarhus mandag den 14. marts kl Scandinavian Congress Center 89

3 Generalforsamling Indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Torsdag den 10. marts 2011 kl holder Sydbank ordinær generalforsamling på Folkehjem, vej 7, Dagsorden i henhold til vedtægternes 8: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisor. 6. Forslag om flg. vedtægtsændringer: a. Vedtægternes 8, stk. 2, nr. 6 foreslås ændret til: Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Banken erhverve egne aktier. b. Tilføjelse til vedtægternes 9, stk. 2: En aktionær kan tillige brevstemme. 7. Stillingtagen til om banken ønsker at tilkendegive, hvorvidt den vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, hvis banken måtte blive nødlidende. 8. Forelæggelse af lønpolitik til godkendelse. 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier. 10. Eventuelt. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling og fremlagt i Sydbanks afdelinger til eftersyn for aktionærerne senest tre uger før generalforsamlingen. Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er kroner. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter 10. Aktionærer har ret til at deltage og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 3. marts

4 Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks afdelinger eller på sydbank.dk og sydbank.com senest mandag den 7. marts Adgangskort vil blive fremsendt med posten efter registreringsdatoen. Såfremt man ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan man finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmesider. Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest den 7. marts 2011, og brevstemmer skal være banken i hænde senest dagen før generalforsamlingen, dvs. senest den 9. marts 2011., den 9. februar 2011 Bestyrelsen for Sydbank A/S Kresten Philipsen, formand 91

5 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsen konstituerede sig efter bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 2010 med gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen og direktør Anders Thoustrup som henholdsvis formand og næstformand. Efter generalforsamlingen er kundechef Steen Tophøj nyvalgt af medarbejderne til bestyrelsen. Henholdsvis den 7. oktober og den 30. november 2010 udtrådte Peter Gæmelke og Otto Christensen af bestyrelsen. Formand Kresten Philipsen, Lundtoftbjerg, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Formand for Lønudvalget og medlem af Revisionsudvalget. Gårdejer, fhv. amtsborgmester, formand for bestyrelsen for Lundtoftbjerg Opformering AmbA, Privathospitalet Kollund A/S og Bech, Holm og Jacobsens Almene Fond. Medlem af bestyrelsen for DONG Energy Power Holding A/S, A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, Fonden til Fremme af Elitesport og Kultur i Sønderjylland og DTL Vask ApS. Medlem af direktionen for Lundtoftbjerg Invest ApS. Næstformand Anders Thoustrup, Randers Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Medlem af Revisionsudvalget og Lønudvalget., formand for bestyrelsen for Randers Investeringsselskab A/S, Maskinfabrikken Fornax A/S og AGLsign ApS. Medlem af bestyrelsen for Fond til fordel for almenvellet i Randers og omegn, Hotel Randers A/S, Aktieselskabet af 1. August 1942, Sonja og Wilhelm Mathisens Fond, Randers Parkering & Service A/S, Somawhe Estates Ltd., Zambia, A/S Randers Maskin-, Automobilog Tandhjulsfabrik og Neosen ApS. Medlem af bestyrelsen/direktionen for Thoustrup & Overgaard A/S og Danish African Development Company A/S. Medlem af direktionen for Egevangen Invest ApS. Svend Erik Busk, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Formand for Revisionsudvalget., formand for bestyrelsen for DUKAS Danmark A/S, Bjergmose A/S og Application Factory ApS. Medlem af bestyrelsen for Duus A/S, ZENI Arkitekter A/S, Heinrich Callesen Holding A/S, JFJ Invest ApS, Soenderskov ApS, Van Loon ApS, Van Overbeek ApS, RC Landbrug ApS og Antikvitetshandel, Hans Jørgen Petersen A/S. for Slovakian Farm Invest A/S, Artemis A/S, Staudan A/S, Bravelight ApS, 2+STAU ApS og Envi-Tech ApS. 92

6 Direktion Peder Damgaard, Gråsten Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Forstander, Gråsten Landbrugsskole. Hanni Toosbuy Kasprzak, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Bestyrelsesformand, formand for bestyrelsen for Ecco Sko A/S, Ecco Holding A/S, Hada Holding A/S, Ecco Asia Pacific Ltd., Ecco USA Inc. og Kasprzak Holding ApS. Medlem af bestyrelsen for Toosbuys Fond og Dressurens venner. Sven Rosenmeyer Paulsen, København Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Medlem af Lønudvalget. Advokat (H). Formand for bestyrelsen for CS & P Wagenborg I K/S. Medlem af bestyrelsen for Nordic Tankers A/S og Herning Shipping I K/S. Harry Max Friedrichsen, Stubbæk, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Fuldmægtig, valgt af medarbejderne. Steen Tophøj, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Kundechef, valgt af medarbejderne. Jan Uldahl-Jensen, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Salgskonsulent, valgt af medarbejderne. Margrethe Weber, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Bankassistent, valgt af medarbejderne. Karen Frøsig Født Medlem af direktionen 2008, adm. direktør Formand for bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S. Næstformand for Bogføringsforeningen Bankdata og Regionale Bankers Forening. Betyrelsesmedlem i PRAS A/S, Finansrådet og Totalkredit A/S. Bankdirektør Preben Lund Hansen Født Medlem af direktionen Næstformand for bestyrelsen for DLR Kredit A/S. Bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S. Bankdirektør Allan Nørholm Født Medlem af direktionen Formand for bestyrelsen for Sydbank (Schweiz) AG. Bestyrelsesmedlem i Value-Call S.A. og BankInvest. 93

7 Repræsentantskab Formand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Næstformand Peter Erik Hansen Møbelhandler Finn Alexandersen Smedemester Erwin Andresen Tinglev Torben Bech Århus Elinstallatør Glenn Bernecker Nordborg Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Tandlæge Steen Bjergegaard Godsejer Michael Ahlefeldt Laurvig Bille Kværndrup Jørn Brandt Varde Svend Erik Busk* Bjarne Christensen Sydals Claus Christensen Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Otto Christensen Vejle Otto Popp Clausen Chr. la Cour Havndal Forstander Peder Damgaard* Gråsten Advokat Knud K. Damsgaard Bent Eegholm Sydals Kim Galsgaard Gårdejer Peter Gæmelke Vejen Henrik Halberg Advokat Christian Anker Hansen Juelsminde Henning Hansen Tømrermester Kjeld Hansen Bjarne Hessel Vejle Lærer Lene Hinz Rødekro Jørgen Kjær Jacobsen Vodskov Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Statsaut. revisor Paul Adler Juul Fredericia 94

8 Peter Jørgensen Per Nordvig Nielsen Gårdejer Michael Torp Sangild Rødekro Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak* Advokat Niels Opstrup Risskov Jørgen Sørensen Fiskeskipper Kent Kirk Advokat Sven Rosenmeyer Paulsen* København Leon Sørensen Svend Erik Kriby Klampenborg Jørgen Pedersen Hedensted Per Sørensen Horsens Erik Steen Kristensen Varde Lars Gantzel Pedersen Ikast Per Sørensen Tønder Cees Kuypers Sønder Stenderup Jens Iwer Petersen Peter S. Sørensen Brande Michael Kvist Årre Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen* Peter S. Sørensen Juelsminde Erik Bank Lauridsen Økonomichef Gitte Poulsen Herning Rektor Hanne Thaysen Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev Martin Rahbek Værløse Anders Thoustrup* Randers, ingeniør Bo Michelsen Tønder Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Arkitekt Jørgen Witting * Bestyrelsesmedlem 95

9 Lokalråd Læge John Bakke Gørding Vagn F. Christensen Cypern Claus Harbo Tømrer Flemming Jensen Lektor Anna Lund Jepsen Fiskeskipper Kent Kirk Købmand Peter Kristiansen Restauratør Søren Aagaard Kruse Erik Bank Lauridsen Statsaut. revisor Iver Leuenhagen Gårdejer Martin Lund Madsen Bramming Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Møbelhandler Willy Støckler Jørgen Sørensen Ingeniør Leif Thomsen Tjæreborg Advokat Nete Bech Tinning Horsens Advokat Christian Anker Hansen Juelsminde Thomas Iversen Horsens Christian Jakobsen Horsens Peter Bjerremand Jensen Horsens Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Morten Kjærgaard Hedensted Produktionschef Lone Madsen Hornsyld Ingeniør Kaj Møller Skanderborg Gårdejer Jens Jørgen Nielsen Løsning Salgsdirektør Allan Møller Rasmussen Horsens Per Sørensen Horsens Peter S. Sørensen Juelsminde Hovedstaden Torben Stig Hansen Rødovre Svend Erik Kriby Klampenborg Birger Kuntkes Roskilde Advokat Karin Muff Gilleleje Advokat Sven Rosenmeyer Paulsen København Morten Pedersen Holte Hardy Petersen Solrød Strand Martin Rahbek Værløse Anne Kirstine Riemann Hørsholm Proprietær Jens Holger Buch Lunderskov Otto Popp Clausen Gårdejer Peter Gæmelke Vejen Henning Hansen Skibsmægler Jesper Hansson Optiker Klaus Kjær Cees Kuypers Sønder Stenderup Knud Steen Larsen Vicedirektør Jørgen Sall 96

10 Midtjylland Torben Bilstrup Brædstrup Per B. Christensen Silkeborg Jens Hedegaard Holstebro Orla Dahl Jepsen Holstebro Kjeld Jørgensen Herning Statsaut. ejendomsmægler Niels Kofoed Herning Søren Vesterager Madsen Brande Tina Schmidt Madsen Herning Lars Gantzel Pedersen Ikast Økonomichef Gitte Poulsen Herning Jens Poulsen Ikast Peter S. Sørensen Brande Poul Sand Thomsen Herning Tandlæge Steen Bjergegaard Advokat Knud K. Damsgaard Heine Delbing Anders Juul Eilersen Produktchef Hans Chr. Hempler Erhvervsmægler, direktør Bent S. Jensen Tømrermester Bjarne Jørgensen Lone Nijenkamp John Søgaard Arkitekt Jørgen Witting Padborg Smedemester Erwin Andresen Tinglev Salgskonsulent Thorbjørn Gorrsen Padborg Tømrermester Kjeld Hansen Forretningsindehaver Charlotte P. Johansen Kruså Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev VVS-installatør Børge Nielsen Jens Iwer Petersen Ole Skovlund Kruså Bogtrykker Gregers Skovmand Tinglev Købmand Svend Erik Skødt Kruså Godsejer Michael Ahlefeldt Laurvig Bille Kværndrup Farvehandler Bent Bylov Faaborg Jan Bøttiger Kim Galsgaard Henrik Halberg Godsejer Claus Koch Faaborg Henrik G. Madsen Tømrermester Bent Nielsen Broby Per Nordvig Nielsen Advokat Jens Bertel Rasmussen 97

11 Lokalråd Elinstallatør Glenn Bernecker Nordborg Bjarne Christensen Sydals Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Forstander Peder Damgaard Gråsten Bent Eegholm Sydals Jesper Fogtmann Vilhelm Hald-Christensen Gårdejer Jens Hansen Nordborg Peter Erik Hansen Provisor Anette Langgård Jacobsen Bygmester Peter Jacobsen Advokat H. Philip Jensen Gråsten Peter Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler Per Kirkegaard Nordborg Bent Kristensen Peter Matzen Gråsten Advokat Hans Lindum Møller Egernsund Henrik Raunkjær Rektor Hanne Thaysen Tønder Advokat Erik Dreyer Tønder Advokat Karen Marie Hansen Tønder Skorstensfejermester Arne Jørgensen Skærbæk Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak, ingeniør Bo Michelsen Tønder Gårdejer Harald Petersen Skærbæk Per Sørensen Tønder Varde Møbelhandler Finn Alexandersen Advokat Poul Winther Andersen Varde Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Jørn Brandt Varde Erik Steen Kristensen Varde Michael Kvist Årre Lars Møller Larsen Grindsted Murermester Michael Mathiesen Varde Skohandler Ib Møller Nielsen Grindsted Advokat Christen Storgaard Grindsted Gårdejer Henning Urup Ansager Vejle Carlo Weber Andersen Middelfart Otto Christensen Vejle Regionsdirektør Knud Fischer Vejle Butiksindehaver Henrik Gundtoft Vejle Bjarne Hessel Vejle Anders Kirk Johansen Stouby 98

12 Statsaut. revisor Paul Adler Juul Fredericia Gårdejer Anders Lage Jørgensen Stouby Jørgen Pedersen Hedensted Erhvervschef Mogens Toft Vejle Snedkermester Erling Andersen Tandlæge Torben Andersen Rødekro Afdelingsleder Erik T. Boysen Svend Erik Busk John Danielsen Arkitekt Poul Dørflinger Peter Engel-Andreasen Statsaut. ejendomsmægler og valuar Ivan Filtenborg Lærer Lene Hinz Rødekro Statsaut. skibsmægler William Klinker Regionsdirektør Michael Madsen Hotel- og kroejer Helle Taulbjerg Martin Lasse Meldgaard Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Gårdejer Michael Torp Sangild Rødekro Tømrermester Arne Frehr Sørensen Rødekro Hans Andersen Claus Christensen Advokat Preben Bang Henriksen Jørgen Kjær Jacobsen Vodskov Bo Vammen Larsen Støvring Bo Lynge Rydahl Niels Saxtoft Leon Sørensen Aarhus Torben Bech Aarhus Chr. la Cour Havndal Restauratør Samson Evar Aarhus Jan Dahl Jensen Randers Finn Kjærgaard Tjele Bo Fischer Larsen Aarhus Henrik Lind Aarhus Autoforhandler Bo Madsen Brabrand Niels Nymark Risskov Advokat Niels Opstrup Risskov Ingeniør Palle B. Thomsen Højbjerg Anders Thoustrup Randers 99

13 Afdelinger Region Regionsdirektør Brian Knudsen Kongensgade 62, 6701 Telefon Bramming Storegade 30, 6740 Bramming Telefon Gjesing Gl. Vardevej 183, 6715 N Telefon Gørding Nørregade 90A, 6690 Gørding Telefon Hjerting Hjerting Strandvej 16, 6710 V Telefon Jerne Jagtvej 45, 6705 Ø Telefon Ribe Tømmergangen 7, 6760 Ribe Telefon Region Horsens Regionsdirektør Henning Barsøe Søndergade 18-20, 8700 Horsens Telefon Brædstrup Bredgade 8, 8740 Brædstrup Telefon Dagnæs Bjerrevej 95, 8700 Horsens Telefon Hornsyld Apotekerbakken 20, 8783 Hornsyld Telefon Juelsminde Odelsgade 11A, 7130 Juelsminde Telefon Løsning Vestergade 2, 8723 Løsning Telefon Skanderborg Ole Lund Kirkegaards Stræde 3, 8660 Skanderborg Telefon Tørring Bredgade 29, 7160 Tørring Telefon Region Hovedstaden Regionsdirektør Henning Juhl Jessen Kgs. Nytorv 30, 1050 København K Telefon Ballerup Sct. Jacobsvej 5, 2750 Ballerup Telefon Boulevard H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Frederiksberg Gl. Kongevej 64, 1850 Frederiksberg C Telefon Glostrup Hovedvejen 87, 2600 Glostrup Telefon Hellerup Strandvejen 82, 2900 Hellerup Telefon Lyngby Jernbanevej 4, 2800 Kgs. Lyngby Telefon Rødovre Damhustorvet 11, 2610 Rødovre Telefon Region Regionsdirektør Finn Boel Pedersen Jernbanegade 14, 6000 Telefon Storcenter Skovvangen 42, 6000 Telefon Lunderskov Storegade 20, 6640 Lunderskov Telefon Sønderport Agtrupvej 2, 6000 Telefon Vamdrup Østergade 14, 6580 Vamdrup Telefon Vejen Søndergade 5, 6600 Vejen Telefon Brørup Nørregade 10, 6650 Brørup Telefon

14 Region Midtjylland Regionsdirektør Claus Brændstrup Region Padborg Regionsdirektør Grethe Harmuth Region Regionsdirektør Bente Holm Skylvad Dalgasgade 22, 7400 Herning Telefon Møllegade 3, 6330 Padborg Telefon Jernbanegade 35, 6400 Telefon Brande Torvet 1, 7330 Brande Telefon Kliplev Skolegade 1, Kliplev, 6200 Telefon Augustenborg Storegade 49, 6440 Augustenborg Telefon Holstebro Nygade 15, 7500 Holstebro Telefon Kruså Flensborgvej 26, 6340 Kruså Telefon Broager Storegade 12, 6310 Broager Telefon Silkeborg Søndergade 25, 8600 Silkeborg Telefon Tinglev Hovedgaden 23, 6360 Tinglev Telefon Gråsten Nygade 17, 6300 Gråsten Telefon Region Regionsdirektør Niels K. Andersen Vestergade 33, 5100 C Telefon Dalum Faaborgvej 106, 5250 SV Telefon Munkeris Hjallesevej 143, 5230 M Telefon Nr. Lyndelse Kærvej 4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Telefon Tarup Rugårdsvej 176, 5210 NV Telefon Region Regionsdirektør Ole Laugesen Klosterplads 2, 5700 Telefon Faaborg Torvet 1, 5600 Faaborg Telefon Haarby Algade 49, 5683 Haarby Telefon Tåsinge Bregningevej 43, Tåsinge 5700 Telefon Ærø Kirkestræde 17, 5960 Marstal Telefon Guderup Søndergade 1, Guderup, 6430 Nordborg Telefon Høruphav Østerbakken 1A, Høruphav, 6470 Sydals Telefon Nordborg Storegade 11, 6430 Nordborg Telefon Region Tønder Regionsdirektør Arne Jørgensen Storegade 28, 6270 Tønder Telefon Bylderup-Bov Engvej 8, 6372 Bylderup-Bov Telefon Østre Ørbækvej 1, 5700 Telefon

15 Afdelinger Skærbæk Storegade 38, 6780 Skærbæk Telefon Tønder Vest Plantagevej 40, 6270 Tønder Telefon Region Varde Regionsdirektør Finn Christensen Vestergade 4, 6800 Varde Telefon Grindsted Jernbanegade 1, 7200 Grindsted Telefon Nørre Nebel Bredgade 32, 6830 Nørre Nebel Telefon Oksbøl Vestergade 5, 6840 Oksbøl Telefon Skjern Bredgade 48, 6900 Skjern Telefon Region Vejle Regionsdirektør Tina Kroman Lyngsø Kirketorvet 4, 7100 Vejle Telefon Billund Gammelbro 26, 7190 Billund Telefon Egtved Aftensang 4, 6040 Egtved Telefon Fredericia Gothersgade 31-33, 7000 Fredericia Telefon Give Torvet 5, 7323 Give Telefon Hedensted Vesterbrogade 3, 8722 Hedensted Telefon Jelling Stationsvej 8, 7300 Jelling Telefon Næstved Vinhusgade 2, 4700 Næstved Telefon Ringsted Tinggade 8, 4100 Ringsted Telefon Skælskør Algade 9, 4230 Skælskør Telefon Sorø Storgade 28, 4180 Sorø Telefon Vemmelev Stationsvej 1, 4241 Vemmelev Telefon Region Østsjælland Regionsdirektør Mogens Nygaard Københavnsvej 9, 4000 Roskilde Telefon Greve Greve Strandvej 3-5, 2670 Greve Telefon Tistrup Storegade 25, 6862 Tistrup Telefon Ølgod Torvegade 11, 6870 Ølgod Telefon Region Vestsjælland Regionsdirektør Hans Iversen Nytorv 11 A, 4200 Slagelse Telefon Korsør Casper Brands Plads 5, 4220 Korsør Telefon Marievang Strandvejen 48, 4200 Slagelse Telefon Hillerød Sdr. Jernbanevej 18C, 3400 Hillerød Telefon Hørsholm (under etablering) Hovedgaden Hørsholm Køge Nørregade 54 B, 4600 Køge Telefon

16 Region Regionsdirektør Allan Lorentsen Storegade 18, 6200 Telefon Storegade 5-7, 6100 Telefon Rødekro Hærvejen 41, 6230 Rødekro Telefon Rugkobbel Rugkobbelcentret, 6200 Telefon Vojens Vestergade 25, 6500 Vojens Telefon Region Regionsdirektør Laurits Brandt Andersen Vingårdsgade 21, 9000 Telefon Banegårdsplads Banegårdspladsen 9, 8000 Aarhus C Telefon Hornslet Tingvej 15A, 8543 Hornslet Telefon Højbjerg Rosenvangs Allé 184, 8270 Højbjerg Telefon Randers Kirkegade 1, 8900 Randers C Telefon Vejlby-Risskov Lystrupvej 4, 8240 Risskov Telefon Viborg Jernbanegade 6, 8800 Viborg Telefon Viby Skanderborgvej 213, 8260 Viby J Telefon Tyskland Kim Møller Nielsen Rathausplatz 11, D Flensborg Telefon Hamborg Deichstraße 34, D Hamborg Telefon Kiel Wall 55, D Kiel Telefon PBI Afdelingsdirektør Allan W. Larsen Torvet 2, 6300 Gråsten Telefon Sydbank (Schweiz) AG, Dr. Thomas König (CEO), Jørn Gregersen (CIO) Poststrasse 17, CH-9000 St. Gallen Telefon Vejgaard Hadsundvej 41, 9000 Telefon Region Aarhus Regionsdirektør Torben Rosenberg Rasmussen Store Torv 12, 8100 Aarhus C Telefon

17 Organisation Bestyrelse Intern revision Ole Kirkbak Direktion Karen Frøsig Preben Lund Hansen Allan Nørholm Fællesfunktioner Betalingsformidling Niels Skylvad Compliance Stig Westergaard Corporate Banking and Finance Bjarne Larsen Direktionssekretariat og It Niels Møllegaard Formue- og Finansrådgivning Per Olesen Forretningsprocesser Mogens Kristensen Handelsadministration Jørgen Møller Madsen Jura Karin Sønderbæk Kapitalforvaltning Michael Andersen Kommunikation Eva Sand Kredit Per Klitt Jensen Kunder Jess Olsen Markets Lars Bolding Personale Else Guldager Risiko Bettina Petersen Økonomi Mogens Sandbæk Region Brian Knudsen Region Horsens Henning Barsøe Region Hovedstaden Henning Juhl Jessen Region Finn Boel Pedersen Region Midtjylland Claus Brændstrup Region Niels K. Andersen Region Padborg Grethe Harmuth Linjefunktioner Region Ole Laugesen Region Bente Holm Skylvad Region Tønder Arne Jørgensen Region Varde Finn Christensen Region Vejle Tina Kromann Lyngsø Region Vestsjælland Hans Iversen Region Østsjælland Mogens Nygaard Region Allan Lorentsen Region Laurits Brandt Andersen Region Aarhus Torben R. Rasmussen Sydbank Tyskland Kim Møller Nielsen PBI Gråsten Allan W. Larsen Sydbank (Schweiz) AG Thomas König Jørn Gregersen 104

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Titel Fornavn Efternavn Firmanavn Adresse Postnr. By Telefonnr Email Sjælland Advokat Svend Falk-Rønne Cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 5 1022 København K

Læs mere

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K 33143188 Tandlæge Susanne Dalsgaard Tandplejer Tandplejer Merete Torp Jørgensen Rosenborggade 3 1130 København

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2007

Vækstvirksomheder i Danmark 2007 1 99,9 Brørup Elektro ApS Brørup 550 1 2 99,9 Atlas Sikkerhedssko ApS Haderslev 2760 3 3 99,8 B.E Installationer A/S Viborg 16905 49 4 99,8 Carre Copenhagen A/S København K 6819 15 5 99,7 Danbolig Aalborg

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 Klasse: Drenge U11 Plc. Start Nr. Navn Alder Klub/Sponsor Lap 1 Lap 2 Total 1 30 Mikkel Bertelsen 10 Herning Cykelklub 16:53,9 17:00,2 00:33:54,09 IIG

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2006

Vækstvirksomheder i Danmark 2006 1 99,9 K&S Tree Care ApS Tølløse 4186 12 2 99,8 Euro Health Group A/S Søborg 35934* 9 3 99,8 Allan Villadsen A/S Hvidovre 9363 22 4 99,8 H.J. Huse ApS Slagelse 5478 14 5 99,7 Vestfjends VVS A/S Skive 2968*

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2008

Vækstvirksomheder i Danmark 2008 1 100,0 Crazy Daisy, Viborg ApS Vejle 5709 6 2 99,9 Abc-Superlavpris Vamdrup ApS Vamdrup 6322 12 3 99,9 Sydvesta A/S Esbjerg Ø 14844 9 4 99,8 Svend B. Thomsen A/S Varde 38360 93 5 99,8 Olsen Brolægning

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Gazeller i Danmark 2006

Gazeller i Danmark 2006 Nr. Vækst Navn By 1 2758,8 BilBasen ApS Åbyhøj 23471 7 2 2020,5 Home City - Anette Uttenthal Ejendomsmægleraktieselskab København Ø 25510 16 3 1473,7 Teammusic A/S Snekkersten 8152 5 4 1297,0 Sunarc Technology

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2009

Vækstvirksomheder i Danmark 2009 1 99,9 Frese Metal- og Stålstøberi A/S Slagelse 35015 72 2 99,9 Sevel Slagteri A/S Vinderup 12115-3 99,9 Dansk Servicerådgivning ApS Odense C 11441* 15 4 99,9 Agesen VVS ApS Fjerritslev 8101-5 99,8 G.

Læs mere

Vækstvirksomheder 2011

Vækstvirksomheder 2011 1 virksomheder 2011 1465 26,3 16. Maj af 2011 Haarby A/S Haarby 1003 1 196 84,2 18/6 1992 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søborg 5481* - 79 93,2 2gtours ApS Aarhus C 2177 4 1040 41,0 2ien Maler

Læs mere

Gazellelisten. 14 gazelle. Listen indeholder navnene på samtlige 1513 gazellevirksomheder i årets undersøgelse.

Gazellelisten. 14 gazelle. Listen indeholder navnene på samtlige 1513 gazellevirksomheder i årets undersøgelse. 14 gazelle Redigering Trine Kaare Jensen Layout Peter Dollerup Torsdag 30. oktober 2014 Gazellelisten Listen indeholder navnene på samtlige 1513 gazellevirksomheder i årets undersøgelse. Listen er sorteret

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Kulturaftale Vadehavet - kulturaktører Opdateret 11.06.2014

Kulturaftale Vadehavet - kulturaktører Opdateret 11.06.2014 Kulturaftale Vadehavet - kulturaktører Opdateret 11.06.2014 Esbjerg 1 AUDIOGRAF Englandsgade 2 th. 6700 Esbjerg Casper Mikkelsen casper_mikkelsen@hotmail.com 2 Anne Geertsen Skolegade 72, 1 tv. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forhandlerliste Medusa Copenhagen Telefon Navn Adresse Postnr/by

Forhandlerliste Medusa Copenhagen Telefon Navn Adresse Postnr/by 61651070 Plint Købmagergade 50 1150 København K 33141941 Illums Bolighus A/S Afd. 80 Amagertorv 10 1160 København K 33669617 Illums Bolighus A/S - afd. 79 Amagertorv 10 1160 København K 25151032 Strædets

Læs mere

Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel

Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel Abery Anne Hillerød Kommune Skoleafdelingen Koordinator på skoleområdet Ahm Lea Billund kommune Bibliotek og Borgerservice Teamleder Akselsen Klaus Selvstændig

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Company Surname First name Title

Company Surname First name Title Company Surname First name Title A/S Bevola Dyring Tanja Marketingkoordinator A/S Bevola Horn Tommy Adm. Direktør Accenture Hvidsteen Kristoffer Sustainability Lead Denmark Access2innovation Ravn Jacob

Læs mere

HerresiNGLE. Per Laursen, Potten. Per Andersen, Hovsa

HerresiNGLE. Per Laursen, Potten. Per Andersen, Hovsa EFTERÅR 29. årgang Nr. 158 OKTOBER 2006 HerresiNGLE SØLV Per Laursen, Potten HerresiNGLE BRONZE Per Andersen, Hovsa HerresiNGLE BRONZE Peter Sønderby, Esbjerg DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing. SJournalen Marts 2015 2010 2011 2012 2013 2014 14 16 15 40 81 2014 2010 2011 2012 2013 Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere