se det summer af sol over engen årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16"

Transkript

1 16. årg. nr. 2 August 2011 se det summer af sol over engen... Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 Anne Holten Mortensen takker af se side 17 Suveræne mestre se side 21

2 Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf Mail: Raklev Kirke Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus Tlf Mail: Træffetid tirsdag-torsdag kl Kirkekontor: Kordegn Hanne Busch Raklev Sogns Kirkekontor, Raklev Skillevej 1, Tlf.: Fax: Mail: Kontoret er åbent mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes rettet til kirkekontoret. Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t. tidspunkter. Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne. Graver: Ulla Ellelonndal, Raklev Skillevej 1, Tlf.: Mobil: Organist: Niels Kosack Wakabayashi Tlf.: Mail: Kirketjener: Kaj Ladefoged Tlf Menighedsrådsformand: René Petersen Elledevej 55, 4400 Kalundborg Tlf Kirkeværge: Svend Erik Larsen Arbejde: Hjemme: Hjemmeside: BESTYRELSE: Formand: Anne-Grethe Andersen Vollerupvej 73 Tlf mobil Mail: Næstformand: Claus Blak Walther Dalsvinget 9 tlf.: Kasserer: Poul Erik Olsen Tranemosevej 15, tlf Sekretær: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf AFDELINGSFORMÆND: Badminton: Kurt Kristensen Skovvej 9, tlf Gymnastik og folkedans: Claus Blak Walther Dalsvinget 9, tlf Fodbold: Morten Nielsen Lyngknuden 33, tlf Håndbold: Mie Rysgaard Asser Rigsvej 5, tlf til hele bestyrelsen: Udenfor bestyrelse: Folkedans: Palle Petersen Ternevænget 8, tlf Røsnæshallen, Elledevej 29, tlf REDAKTIONEN: Hans E, Hansen (redaktør) Lyngknuden 53, tlf RGI-kontoret Røsnæshallen Elledevej Kalundborg Tlf lokal 103 og 104 Telefax: Hjemmeside: Åbningstider: Tirsdag kl Nyrupskolen Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg Kontor: SFO1: SFO2: Hjemmeside: E-post: Skolebestyrelse: Forældrerepræsentanter: Formand Mette Krog Hjorthøj 14 tlf Næstformand Anne Keller Rørstræde 4 tlf Henrik Nordbo Månebakken 9 tlf Kim Kofod Olsen Granlystien 16 tlf Allan Feldtskov Strandbakken 73 tlf Tina Strange Jørgensen Gl. Nyrupvej 38 tlf Rakel Rubin Toftedalsvej 7 tlf Ledelsesrepræsentanter: John Saxild-Hansen skoleleder Linette Johansen administrativleder Medarbejderrepræsentanter: Elsebeth Henriksen Peter Kraus Hooge Raklev Lokalarkiv Bent Erdmann Madsen, formand Lyngvangen 2, tlf.: Rud E. Larsen, næstformand Brandsbjerg 7, tlf.: Kate Hansen, kasserer Gl. Nyrupvej 76, tlf.: Jørgen Woetmann Andersen, sekretær Granlyvænget 32, tlf.: Villy Hald, arkivleder Rævebakken 10, tlf.:

3 Raklev Skole Elledevej 57, 4400 Kalundborg Skolebestyrelse: Formand: Claus Gjeding Olsen Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg Anne Vibeke Thornild Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg Betina Huniche Newberry Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg Gitte Roer Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg Mette Kristiansen Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg Mie Drejø Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg Eva Forsberg Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg Ledelse: Ebbe Glinsvad, skoleleder Kystvejen 70, tlf: Anja Olsen, viceinspektør Jeanett Jensen, sfo-leder Veddingevej 43, 4540 Fårevejle, tlf: Medarbejderrepræsentanter: Malene Lange Susanne Prenslev Kontakt i øvrigt: Pedel: Poul Jensen Klosterparkvej 8, 1. tv. tlf: Kontor: Fax: SFO: , Portal: Mail: KFUM Spejderne i Danmark, Raklev Gruppeformand: Benny Chordt Hansen, tlf Gruppeleder: René Bo Petersen, tlf Af indholdet: RGI fra 1941 til 1951 bl.a. foreningens 25-års jubilæum Side 4 Vollerup Boldklub og Illerup Boldklub Side 6 Trompeten gemte jeg i køkkenskabet Samtale med sognets tidligere graver Viktor Nielsen Side 7 Raklev Kirke Velfærdssamfundet og kirken. Helle Brink lægger op til debat om vores velfærdssystem med bl.a. en temagudstjeneste Side 8 Kirkelige arrangementer Side 9 Lisbet Dyxenburg vender tilbage Side 16 Anne Holten Mortensen siger farvel Side 17 Musik i kirken Side 18 Ny formand i RGI Side 19 Træningstider i RGI Side 23 Tilmelding til aktiviteter i RGI skal fremover foregå online Side 24 Raklev Skoles Kulturcenters arrangementer i efteråret Side 25 Raklev Skole har sunde elever med god kondi Side 27 Raklev Skoles Kulturcenter Arne Bang Pedersen, kasserer Højen 36, tlf Kirsten Pedersen Kim Gorm Hansen Anette Warming Lea Thorslund Villy Hald Ebbe Glinsvad Helle Milàn Nielsen 3

4 Raklev Sogn RGI fra 1941 til års jubilæum. Iflg. Protokollen lyder det for 1941: Den 27. april afholdtes Jubilæum, hvor der var mødt 260 til Kaffebord. De indbudte var: Peder Larsen, Æresmedlem, Jens Jensen, Tranemos, Æresmedlem, Johannes Jensen Højgaard, Æresmedlem, Kirstine Rasmussen, Raklev, Æresmedlem, Kirsten Hansen, Illerup, Æresmedlem. Den første Bestyrelse: Karetmager Peder Larsen, Raklev Hmd. Holger Sørensen, Kallerup Kristian Jensen, Tranemos, Brødkusk Marius Hansen, Raklev Formændene i de 25 Aar Karetmager Peder Larsen, Raklev 15 Aar, Tømmer Villemos Nielsen, Nyrup 6 Aar, Uddeler Karl Jensen, Ellede 2 Aar, Vognmand Harald Jensen, Raklev 1 Aar samt mangeaarig Leder Karl Pedersen, Vollerup. Underskrevet: Vilhelm Jensen, Gunnar Lorentsen, Poul Jensen, Erik Knudsen, Ejner Sørensen. I 1942 anmoder Illerup Idrætsforening om optagelse i RGI. Illerup Idrætsforening stiller dog det krav, at træningen skal ske i Illerup hver anden gang, og kampene skal spilles i Illerup. RGI havde nogle baner i Tranemosen, og de var måske ikke helt så gode, som man kunne ønske. Kravet fra Illerup var imidlertid for stort, og sammenlægningen skete med det kompromis at al træning skulle ske i Tranemosen, mens kampene skulle spilles i Illerup. Samtidig skulle alle Illerupklubbens aktiver overføres til RGI. Nu var RGI sognedækkende i fuldt omfang. Også i året 1942 køber RGI 3 tdr. land jord af Oluf Olsen, fordi man Gymnastikopvisning i forsamlingshuset. Fanebærer Thorkild Jensen. Tv. For ham Esther Jensen. Bag fanen står Ottar Nielsen, Tranemosen og Karl Petersen, Vollerup. i høj grad mangler en egentlig idrætsplads. Raklev Sogneråd vil dog ikke på nogen måde hjælpe med købet, så de unge skal selv planere pladsen. Det fremgår senere, at det er fordi opgaven er for stor, og så måske kombineret med den urolige tid, man befinder sig i, at RGI sælger jorden igen for 5000 kr. Senere køber Raklev Sogneråd et stykke jord imellem forsamlingshuset og friskolen i Ellede og laver der en sportsplads. Det er den, der nu bruges af Raklev skole. Dilettant I Idrættens historie dukker højskolebevægelsens indflydelse op gang på gang. Man oprettede delingsføreruddannelse så unge karle og piger kunne vende tilbage og lede gymnastikholdene. Men også den folkelige oplysning fulgte med, sang, folkedans og dilettant. I Raklev optræder dilettanten i Ungdomsforeningens regi , og gymnastikforeningen overtager traditionen første gang i I øvrigt sygner Ungdomsforeningen hen, og den 31. januar 1945 kan 4

5 Raklev Sogn man i RGI-protokollen læse: Sammenslutning med Ungdomsforeningen blev enstemmigt vedtaget, og Ungdomsforeningens Formue Kr. 1 samt Sangbøger blev overtaget. Walther Schou. Nye tider I de gamle protokoller står der ikke ét ord om 2. verdenskrig. Der har sikkert blandt medlemmerne været illegal aktivitet, som alle andre steder i landet. Men man har altså formået at holde RGI s aktiviteter og protokolføring helt udenfor besættelsens spændinger. Der fortsættes med at gøre gymnastik og spille bold i hhv. forsamlingshus og på flade græsmarker rundt om i sognet. RGI har lige fra starten i 1916 været drevet af fremsynede, gæve mænd og kvinder fra Raklev sogn. Kigger man navnene igennem forekommer disse navne igen i bestyrelser for friskole, brugsforeninger og mejeri. Ja, flere optræder også som folkevalgte sognerådsmedlemmer. Men trods disse brave menneskers indsats sker der alligevel et og andet i begyndelsen af 1950-erne. Der bliver nemlig ansat en ung mand fra Århus som kommunesekretær. Ikke blot får sognerådet nu en professionel til at tage sig af kommunens regnskab og sekretærarbejde, nej han finder også vej til RGI og sætter sit præg på arbejdet her. Navnet på kommunesekretæren er Walther Schou. Han giver med sin indsigt og sine visioner et pift i foreningen, så man prøver nye ting, og RGI bliver herefter ikke blot idrættens forening, men sognets forening. Karakteristisk for Walther Schou bliver han aldrig medlem af bestyrelsen for RGI, men man fornemmer tydeligt hans interesse og initiativer. Han er dog dirigent ved flere generalforsamlinger. Man starter fastelavnsridning. I 1951 startede 2 hold med i alt 20 ryttere fra Mosbjerg og Febjerg og de indsamlede 945,75 kr. til foreningens kasse. Og så var der bal bagefter, som også gav overskud. I forbindelse med foreningsballerne må man dog også i Raklev erkende, at det bliver sværere og sværere at konkurrere med de andre foreninger i omegnen. Der var et bal i Raklev i 1951 med Frost orkester fra København med Johannes Wahl som solist. Det gav underskud. Man måtte erkende, at trækplastre kostede penge. Kunstnerne var for dyre i forhold til den billetpris, man kunne tillade sig at opkræve. Den nye sportsplads ved Ellede Friskole fungerede; håndbold og fodbold var nu samlet et sted i sognet. Men der var brug for et klubhus, eller et sportshus, som det blev kaldt. Frivillige trak igen i arbejdstøjet og den 6. juli 1952 kunne man med et brag af en folkefest indvi det nye hus. Gymnaster samlet foran det gamle forsamlingshus. Lederen th. er Karl Petersen, Vollerup. Beskrivelsen af denne festdag følger i næste nummer af Sognebladet, hvor vi fortsætter historien om sognets idrætsforening. Laurits Randrup 5

6 Raklev Sogn Fodbold Længe før RGI blev dannet, og der kom boldspil på programmet sammen med gymnastikken, havde der været spillet fodbold rundt omkring i sognet. Vi ved, at 33 fodboldspillere bad om at komme med i idrætsforeningen og senere bliver Illerup Idrætsforening sammenlagt med RGI. De 33 fodboldspillere er sikkert dem, der indtil da hed Vollerup Boldklub. Vollerup Boldklub blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 8. april Her blev ungkarl Søren Larsen, Raklev, valgt til formand, som bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt: Forpagter Anders P. Nielsen, Kallerup og ungkarl Søren P. Jensen, Vollerup. Som regnskabsfører valgtes Anders Chr. Jensen, Vollerup. Ved en ekstra generalforsamling den 11. juni vedtog man følgende love for Vollerup Boldklub: 1 Optagelse i boldklubben kan ske fra 14-års alderen imod ydelse af det på hvert års generalforsamling vedtagne bidrag. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april, hvor regnskabet fremlægges til godkendelse, og valg foretages af formand, bestyrelsesmedlemmer samt regnskabsfører. 3 Generalforsamlingen vedtager og forkaster ved simpel stemmeflerhed. 4 Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens interesser. Ved konkurrencer med andre boldklubber har bestyrelsen ret til at udtage de medlemmer, som skal deltage, hvis ikke alle klubbens medlemmer kan være med. 5 Mulige overskud af foreningens midler anvendes efter flertallet af medlemmernes ønsker. Der findes også en fortegnelse over de kampe, der havde været afholdt i sommeren Begge de to følgende kampe var afholdt på egen bane. Kamp 1. Søndagen d. 22. maj mod Illerup Boldklub, som vandt med 2 mål mod halvleg: I. 2, V. 0 mål 2. halvleg: I. 0, V. 1 mål Kampens varighed 90 minutter. Kamp 2. Søndagen d. 19. juni mod Kalundborg Boldklub, som tabte med 2 mål mod halvleg: K. 1 V. 2 mål 2. halvleg: K. 1 V. 0 mål derefter spilledes 15 minutter mod hvert mål, hvor Kalundborgerne fik 0, Vollerupperne 1 mål. Hvor kampene blev spillet er lidt uklart. Men vi ved, at der på et tidspunkt var en boldbane på bakken bag Stensbjerg på Kallerupvej. Her var der mange sten, og der er eksempler på, at en ivrig spiller sparkede til en sten, da han ville ramme bolden. Der var også en bane langs med Illerupskoven i Illerup, men her var der efter sigende mange myg. Man mener også, at der på et tidspunkt blev spillet fodbold på markerne ved Skovgård på Kallerupvej og i Ellede Tranemose. Kravet var jo en flad mark, der var lagt ud med græs. Og så har man nok flyttet køerne først, men der har nok været kokasser, som ikke blev helt fjernet. Man forstår til fulde, den tilfredshed og glæde, der var ved at tage en rigtig idrætsplads i brug. En plads, hvor målene kunne blive stående fra gang til gang, og hvor man ikke skulle bruge køer som plæneklippere. LauRa Ib Høppner Murer- og Flisemand Tranemosevej Kalundborg Tlf Mobil Speciale flisearbejde samt alt indenfor reparationsarbejde Kordilgade Kalundborg Kaffe - Te Chokolade m.m. 6

7 Raklev Sogn Trompeten gemte jeg i køkkenskabet Viktor Nielsen, graver ved Raklev Kirke fra 1971 og frem til 2005, ville være sikker på, at englemusikken kunne genopstå i Raklev Kirke efter den store restaurering i midten af 1970 erne. Det sikreste sted var absolut Ritas køkkenskab i den nu nedrevne graverbolig på hjørnet af Raklev Høje og Skillevejen. På en tur rundt i den kirke og senere på kirkegården, som var Viktors arbejdsplads gennem mere end en menneskealder, kan der fortælles mange anekdoter. Selvom det faktisk var Rita, Viktors kone, der tog sig af kirkens pynt og pasning. I dag glæder Viktor sig over den flotte restaurering, som har fået kirken til at fremstå lys og venlig. Efter den forrige restaurering hang Jesusfiguren en kort tid på 2. bjælke fra tårnrummet næsten ud for det nuværende orgel. Orglet stod dengang i tårnrummet. Det blev for voldsomt at kunne se den korsfæstede Kristus gennem vinduet ude fra kirkegården, så Kristus blev sat til vægs! Viktor fortæller videre: Vi fik automatisk ringning i 1978, dog ikke kimning. Så klarede vi det med en lyskontakt i våbenhuset. Når lyset blev tændt, skulle Rita kime! Ligeså ved begravelser, når kisten skulle sænkes. Her måtte rebet ud af gluggen og så blev der givet tegn til Rita, som så betjente klokken fra jorden. Den største begravelse Viktor kan mindes var en ansat fra Asnæsværket: Der var især kranse og så mange blomster, at de lå ude foran kirkebygningen på græsset, og faner foran kirken var der også. Messefald er et næsten ukendt ord for Viktor, der kun erindrer ét messefald i sin tid som graver. Det var snestorm og der kom kun to, som på grund af vejret blev sendt hjem igen. Vi går en tur på kirkegården. Da vi ankom som graverpar, var der en brækket rive og en knækket skovl. Menighedsrådet var flinke og købte nye redskaber og en trillebør! Vi satte alle mine feriepenge i planter til salg på kirkegården, for dengang måtte graveren godt drive forretning på kirkegården. Da jeg fik en elektrisk hækkeklipper, var jeg nødt til at bruge tre ruller ledning for at nå rundt på kirkegården, og nogle gange fik jeg også klippet ledningen over! Det var forstander Øer fra Raklevgården, der var kirkeværge i Vi havde et fint forhold til forstander Øer, der i omdømme blev betragtet som en streng herre. Rita kom meget hurtigt på fornavn med ham. Pengene var små for os og Viktor Nielsen, graver ved Raklev Kirke fra ferietur med tre børn var udelukket. Så forstander Øer lånte os sin private campingvogn, som han kørte til præcis det sted på Sjælland, som vi bestemte. Det blev til ferietur til Reersø, hvor familien fik besøg af turisterne! Samarbejde var helt naturligt. Vi havde et fint samarbejde med graverparret Børge og Lilly Pedersen fra Røsnæs. Der var ikke arbejdstidsplaner og fagforening, men vi aftalte det bare indbyrdes. Jeg kan ikke huske, at vi har haft problemer med at få kirketjeneste og privatliv til at gå op. Vi er nået rundt om kirken og står med udsigt over den nordlige kirkegård. Her blev Rita begravet i 2008, og Viktor er en jævnlig gæst i kirken og hos personalet; en gang om ugen kommer han forbi til formiddagskaffe og et smut på kirkegården. Graverhuset er væk, så det glæder mig, at det røde bøgetræ fra haven har overlevet og er blevet stående i hjørnet. 1. april var det 40 år siden, vi kom til kirken. Jeg er stadig glad ved at komme på kirkegården. Det var den bedste arbejdsplads, jeg kunne få, slutter Viktor Nielsen. (Bodil Th.) 7

8 Raklev Kirke Velfærdssamfundet og kirken I lyset af den økonomiske krise rejser der sig for tiden en række spørgsmål vedrørende vores fremtidige velfærd. Kan vi opretholde det høje niveau, som er blevet opbygget gennem årtier? Og hvis svaret er nej, hvordan skal vi så prioritere opgaverne? Nogle taler for, at der skal findes nye veje for velfærd. Her er der blik for den store frivillige indsats, der ydes mange steder i samfundet. Det debatteres for tiden, om det skal være muligt for politikerne at bestille frivilligt arbejde, der hvor samfundet ikke længere kan stå for velfærden? Det retter fokus på spørgsmålet om, hvor langt velfærden er samfundets ansvar. Er det blevet tid til, at vi tager et større personligt ansvar f.eks. for omsorg for børn og gamle? Sådan har vi gjort tidligere. For år siden var børnepasning og omsorg for syge og gamle langt hen ad vejen noget, familierne selv havde ansvar for. Spørgsmålet er, om vi ønsker os tilbage til de gode gamle dage, eller om vi foretrækker et servicesamfund med den frihed, det giver. Velfærdsdebatten er først og fremmest dikteret af økonomi, og det er ærgerligt, efter min mening. For der er nogle helt grundlæggende værdier på spil, når vi f.eks. taler om grænsen mellem samfundets og den enkeltes ansvar. Så i stedet for kun at fokusere på, hvad økonomien tillader, skal vi tale om, hvilken standard for velfærd vi foretrækker. Det er jo ikke sikkert, det er ønskeligt at overlade så mange velfærdsopgaver som muligt til samfundet. Vi hører fra mange frivillige i hjælpearbejde, at det giver livet mening, når man gør en indsats for andre mennesker. Debatten om velfærden er også vedkommende i kirkens sammenhæng. Kirken har i høj grad været med til at forme vores samfund i retning af at tage medansvar for udsatte mennesker. De første kristne tog sig af enkerne og de faderløse i menighederne, og de, som havde formue, delte deres overskud. Senere var det klostervæsenet, som tog sig af sociale opgaver. Det var munke, som i middelalderen oprettede de første sygehuse, og som sørgede for mad til de fattige. Kirken er stadig engageret i at hjælpe udsatte mennesker, både i vores eget samfund og ude omkring i verden. Her i Kalundborg er Nyvangskirken, Vor Frue Kirke og Raklev Kirke ved at starte en menighedspleje i fællesskab. Menighedspleje er netop det sociale arbejde, der udføres ud fra en kirke. Der er god grund til at debatten om velfærdssamfundet tages op mange steder, - også i kirken. Det kan godt være, vi kommer tæt på politiske spørgsmål, men det skal ikke afholde os fra at tage vigtige menneskelige emner op. I kirken beskæftiger vi os med det, der er betydningsfuldt i menneskers liv; men vi har ikke færdige eller éntydige svar til velfærdsdebatten. Derfor er alle synspunkter velkomne, når vi tager emnet op i Raklev Kirke. Helle Brink To arrangementer om velfærdssamfundet og kirken: Temagudstjeneste med debat søndag d. 23. oktober kl Denne søndag skal vi høre Jesus svare på, hvad der er det vigtigste bud i Moseloven: Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv, siger han. Den tekst lægger op til en debat om, hvordan næstekærlighed kan forstås i dag. Gælder næstekærligheden kun inden for kirkens egne rammer, eller kan den bruges som pejlemærke i velfærdsdebatten? I gudstjenesten vil spørgsmålet blive stillet, og bagefter bliver der tid til debat over en kop kaffe. Marianne Madsen, leder af Kalundborg Medborgerhus, vil deltage i debatten. Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark Fredag d. 18. november kl i Seniorkirken. Vi får besøg af Vibeke Lind fra Kirkens Korshær, som arbejder for hjemløse, narkomaner og fattige i de større byer. Hun vil fortælle om korshærens arbejde blandt udsatte mennesker, og om de mange frivillige, der står bag indsatsen. 8

9 Raklev Kirke Seniorkirken i efteråret Formiddagsmøderne begynder med morgensang kl i kirken, og derefter går vi i sognehuset og får kaffe og brød. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak. Pris for arrangementet: 15 kr. Fredag d. 19. august kl : Kysthospitalet. Villy Hald fra Lokalhistorisk Forening fortæller og viser billeder. Der er også plads til deltagernes egne historier. Fredag d. 16. september kl : Beretning om en bestigning af Kilimanjaro. Kilimanjaro er med sine næsten 6000 m. verdens højeste fritstående bjerg, og det kræver langsom opstigning, hvis man skal undgå højdesyge. Margit og Hans Kurt Jørgensen fortæller og viser billeder fra deres bjergbestigning. Fredag d. 14. oktober kl : Æbledag. Vi skal høre æblefortælling, synge æblesange og smage på forskellige æbler. Fredag d. 18. november kl : Kirkens Korshær. Hele året samler vi lysestumper, som bliver støbt om til nye lys, der kan købes i kirken ved juletid. Indtjeningen går til Kirkens Korshær, og vi får besøg af Vibeke Lind, som vil fortælle om korshærens arbejde. Der vil også være salg af julelys. Torsdag d. 8. december kl : Julemøde. Julesalmer, banko, fortælling, hygge og luciaoptog. Det koster 25 kr. at deltage, og alle er hjerteligt velkomne. Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag d. 7. december kl. 12 på tlf. nr Alle er velkomne og kirkebilen kan benyttes. Ring dagen før mødet til Karens Minibusser på tlf Læs en god bog og tal om den med andre Litteraturkreds om romanen Børnene af Ida Jessen. Hovedpersonen i romanen er sundhedsplejersken Solvej, der ødelægger sit ægteskab for en forelskelse. Da hendes eksmand flytter til den lille by Hvium i Jylland med deres datter, flytter Solvej efter. Her begynder en sej kamp med at bygge en ny tilværelse op. På sin vej i det lille samfund støder Solvej på flere kvindeskæbner; bl.a. Ragna, der lever lidenskabsløst sammen med Pauli på byens største gård. Romanens titel, Børnene, peger på, at børnene betaler en stor del af prisen for de voksnes valg. Avisen Informations anmeldelse af bogen ( ) havde overskriften Litteraturen har endelig opdaget, at kvinder er uperfekte. Her er anledning til at tale om forholdet mellem kvinder og mænd, om familieansvar og om at se i øjnene, at ingen er perfekte mennesker. Vi mødes tre gange til samtaler om bogen tirsdage d. 13. og 27. september og d. 11. oktober kl i Sognehuset. Bogen er bestilt på biblioteket til studiekreds i mit navn. Det giver man besked om til bibliotekaren, og det betyder, at man får bogen til langtidslån. Til den første gang læser vi kapitel 1 til og med 15, dvs. til side 111. Tilmelding til litteraturkredsen til mig, tlf eller kirkens kontor, tlf Helle Brink 9

10 Raklev Kirke Velkommen til nye konfirmander I slutningen af august begynder konfirmandforberedelsen for unge, som går i 7. klasse. Der bliver 4 hold: Tirsdag kl : Skolen på Herredsåsen, 2 hold. Onsdag kl : Nyrupskolen, 2 hold. Unge som bor i Raklev Sogn og går på andre skoler er også velkomne som konfirmander. Alle skal udfylde en tilmeldingsseddel, som afleveres til kirkens kontor hurtigst muligt. Sedlen kan bestilles ved henvendelse til præst eller kirkekontor, eller downloades på kirkens hjemmeside. Konfirmationen i 2012: Fredag d. 4. maj (St. Bededag) for Nyrupskolen. Torsdag d. 17. maj (Kristi Himmelfartsdag) for Skolen på Herredsåsen. Desuden vil vi gerne invitere til velkomstgudstjeneste for både konfirmander og familier søndag d. 11. september. Vi begynder i Sognehuset kl med rundstykker og orientering om konfirmandforløbet, og vi går derefter til kirke kl Man er velkommen til at ringe til præsterne for yderligere oplysninger. Babyerne synger med benene og pludrer lykkeligt med, når de er med mor eller far til babysalmesang Benene kører lystigt som en glad vindmølle på Mathias, og Lina stråler som en sol, fra hun kommer, til hun bliver trillet hjem igen. Babyerne i Kalundborg viser sig at være helt klar over, hvad der skal ske, når de første toner fra klokkespillet indleder ét af ugens højdepunkter: jubiiiii babysalmesang! Nu er tiden kommet til Raklev Kirke, hvor babyer og forældre kan komme og være med. Forløbet guider børn og voksne gennem salmer, sange og remser, som går lige i hjertekulen og sætter sig til rette i øret. Gennem sang, dans og dikke-dikken kommer vi rundt i hele kirkerummet, der danner den helt rigtige ramme for ro, glæde og velklang, når vi sammen laver kirke i babyhøjde. Børnene skal være mellem 3-8 mdr. gamle ved forløbets begyndelse. Forløbet ligger på 8 torsdage kl i selve kirken. Første gang er torsdag den 22. september. Det er gratis at være med og der er plads til 10 børn på holdet. Tilmelding er nødvendig og sker på 10

11 Raklev Kirke Høstgudstjeneste for børn Lørdag d. 3. september kl Kom til en festlig og børnevenlig gudstjeneste, hvor høsten er tema. Det er en god idé at tage en buket eller noget frugt med fra haven, som vi kan pynte kirken med. Børnene går i optog ind i kirken, og juniorkonfirmanderne er med. Det er også muligt at få sit barn døbt denne dag. Tag dine børn eller børnebørn med, så de kan lære deres kirke og gudstjenestens fællesskab at kende. Det er sjovt og vi lærer noget om Gud og Jesus og Helligånden! [Sagt af en juniorkonfirmand fra Raklev efter tema om påske og pinse.] At lege, synge, tegne, male, danse og erfare sig til mere viden om, hvad kristendommen går ud på det er hvad juniorkonfirmandforløbet drejer sig om. For det meste er det ret sjovt! Samtidigt får børnene en fortrolighed med kirken, med nogle bibelberetninger og med nogle salmer. Alle børn som går i 3. klasse er velkomne til at deltage i forløbet. Vi mødes i Raklev Sognehus en eftermiddag om ugen fra sidst i august til først i december. Som en del af forløbet fejrer vi to gudstjenester sammen, nemlig høstgudstjeneste for børn lørdag d. 3. september kl og familiegudstjeneste 2. søndag i advent, d. 4. december kl Denne gudstjeneste er samtidig afslutning på forløbet. Der arrangeres buskørsel fra skole til kirke og tilbage igen. Der kommer invitationer ud til børn i 3. klasse midt i august. Forløbene varetages af kateket Helle Janke. Tro, Håb og Kærlighed Sjov kirke for de årige Hvis man er for gammel til at gå til juniorkonfirmand og for ung til at gå til konfirmationsforberedelse, så har man mulighed for at gå til noget midt i mellem. Tro, Håb og Kærlighed er kirke på en sjov og hyggelig måde. Vi går på opdagelsesrejse i Biblens små og store fortællinger, og vi har sanse-værksted med farver, former og lyd. Tro, Håb og Kærlighed er for børn i års alderen fra alle skoler i Kalundborg og omegn. Vi holder til i Nyvangskirken, og det foregår om mandagen fra kl Man kommer bare, når man har fri fra skole. Vi starter i september og slutter i november. Man kan tilmelde sig fra nu og indtil 1. oktober. Tilmelding sker til Helle Janke på mail: 11

12 Raklev Kirke Familie Fadervor Fællesspisning Kan man se Gud? Hvordan kunne Gud lave alting på bare 7 dage? Hvis oldemor er hos Gud i himlen, flyver flyvemaskiner og raketter så ikke ind i hende? Børn er meget direkte og stiller livets store spørgsmål. Vi vil tage fat om kristendommens syn på de store spørgsmål og lege, synge og bede os vej til nogle af de vigtige begreber i den kristne livsforståelse. Måske forstår børnene det, måske ikke, men så har vi haft en god stund sammen i kirkens rum. Børnegudstjenesten tager en lille halv time, hvorefter vi allesammen går i sognehuset og hygger med fællesspisning (som regel spaghetti og kødsovs) og lidt leg, inden vi går hjem, så børnene kan komme i ordenlig tid i seng. Familie, Fadervor & Fællesspisning er lagt an på førskolebørn og deres forældre, men alle er velkomne. Arrangementerne foregår den sidste torsdag i hver måned kl 17.00, så sæt kryds i kalenderen: Torsdag d. 29. september Torsdag d. 27. oktober Torsdag d. 24. november Der er ikke krav om tilmelding til arrangementerne, men det er en god idé af hensyn til køkkenet. Tilmelding til kontoret på tlf eller Maden koster 10 kr for børn og 20 kr for voksne, dog max 50 kr pr. familie. Vel mødt til alle børn og deres familier til: FAMILIE, FADERVOR & FÆLLESSPISNING i Raklev Kirke Dåbsgudstjenester Kirken vil gerne give mulighed for dåb om lørdagen til de familier, som foretrækker det. Vi har planlagt to lørdagsgudstjenester: Lørdag d. 20. august kl og Lørdag d. 29. oktober kl Dåbsgudstjenesten har dåben som tema og er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Det kan være en god ide at vælge den, hvis man har mange mindre børn med i kirke. Det vil også være muligt at få sit barn døbt ved vores høstgudstjeneste for børn: Lørdag d. 3. september kl BUSK-DAG søndag d. 30. oktober kl i kirken Hvad betyder BUSK? Det står for: Børn, Unge Sogn og Kirke og denne dag holder vi familiegudstjeneste. Nyrupskolens kor medvirker. 12

13 Raklev Kirke Høstgudstjeneste og middag med kinesisk inspiration Lisbeth Dyxenburg fortæller om sine to år i Kina. Søndag d. 25. september er der høstgudstjeneste i kirken kl. 10. Høstgudstjenesten står i taknemmelighedens tegn. Vi bliver mindet om, at det gør en forskel, om man husker at sige tak for det, man får givet. Ved gudstjenesten medvirker trompetist Christian Noe. Efter gudstjenesten går vi over i sognehuset, hvor Lisbeth vil fortælle og vise billeder fra tiden i Kina med familien. For at understrege den kinesiske stemning, vil menighedsrådet byde på ristaffel, med alt hvad dertil hører. Det koster 40 kr. for voksne at deltage i arrangementet i sognehuset. Børn under 15 år gratis. Tilmelding til spisningen til kirkekontoret senest torsdag d. 22. september på tlf Fælles sogneaftener om mødet med andre religioner Vi har sammensat en række aftener, hvor temaet er, hvordan vi som mennesker og kristne går til den udfordring at møde mennesker med anden baggrund og anden tro. Aftenerne er dels lagt an på foredrag, men også på deltagernes egne spørgsmål og deltagelse. Dette var en succes, da vi i april i Raklev afholdt det første arrangement i rækken, som omhandlede Islam en udfordring eller en trussel. Her i efteråret følger de to næste spændende aftener, som bliver: Torsdag d. 6/10 kl i Nyvangskirken: Østens religioner Samsara livets hjul. Det tomme kors Kristus er opstanden. Tirsdag d. 8/11 kl i Kirkeladen ved Vor Frue Kirke: Det kristne grundlag vores eget fundament i mødet Østens religioner Denne aften vil omhandle østens religioner og disses indflydelse på vores liv og hverdag her i vesten. Få anser begreber som yoga eller meditation for en udfordring fra en anden religion. Men denne centrering af individet og egen ophøjelse, som vinder mere og mere frem i vesten, er måske i virkeligheden den største udfordring for den kristne måde at forstå verden på. Eller hvad med reinkarnation (genfødsel)? Er man stadig kristen, hvis man i stedet for kødets opstandelse til himlen, tror på kødets opstandelse til et nyt liv på jorden? Til at føre os gennem disse og mange andre spørgsmål har vi fået Jørgen Skov Sørensen til at komme. Jørgen Skov Sørensen er teolog og til daglig sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Jørgen har igennem en lang årrække arbejdet med og undervist i Østens tankegange og religioner og Den Kristne Kirkes møde med disse. Det kristne grundlag vores eget fundament i mødet. I mødet med mennesker må udgangspunktet være, at man er åben, ærlig og tør sætte sig selv og sin overbevisning ind i mødet. Men for at turde gå ærligt ind i mødet, er man nødt til at have sit eget fundament på plads. Vi hører i Jesu bjergprædiken, at man skal bygge sit hus på klippegrund, for at det skal holde til al slags modvind (Matt. 7,24). Derfor vil vi denne aften sætte fokus på vores eget fundament, og hvordan vi er rustet til at gå ind i mødet med mennesker med anden religiøs baggrund end vores. Aftenens taler og mødeleder vil være Jarl Ørskov Christensen, teolog og sognepræst i Slagelse. Jarl har stor interesse for, hvordan vi som kristne møder mennesker af alle slags og i særdeleshed, hvad vi som kristne har at bidrage med i mødet. 13

14 Døbte Sarah Kirstine Lundberg Illerup Sand 17 Lilje Nif Dong Knudskovparken 256A 4300 Holbæk Mads Alex Schou Magnussen Tingvejen Oliver Frimann Larsen Saltbækvej Mikkel Lauridsen Kåstrupvej 96 Mikkeline Majse Neumann Nielsen Thyges Banke 4 Maya Klejs Seneca Tingvejen Magnus Rubin Peterson Toftedalsvej 7 William Morten Demant Kystparken Merle Klejs Nehls Strandbakken 78 Malthe Hedelund Warming Hellemosevej Magnus Breining Mikkelsen Saltbækvej 147 Noam Oscar Baunehøj Hurup Borups Allé 18, 2 tv 2200 København N Joanna Demant Olsen Elledevej Jonas Frederik Etlar Fjeldgaard Klintedalsvej 42 Nicolaj Ørbæk Ærtevangen 7 Kærby Laurits Grønnebæk Ebdrup Lundevej 73 Marcus Sneftrup Møller Hansen Agerhønevej 43 VIEDE Nanna Astrid Elfving Jørgensen Thomas Holm Jørgensen Birkevej Dorthe Christina Krogh Steen Langtved Lynggårdsbakken Tanja Wøhlk Staunstrup Morten Hahn Hansen Lerchenfeldvej 101 Stine Monberg Christensen Brian Monberg Christensen Gåsetoftevej 35 DØDE Bent Andersen Strandbakken Mogens Ole Dybdal Røsnæsvej 69C Lizzie Heding Madsen Fr Andersensvej Asta Petersen Tranemosevej Røskva Løbner Hass Birkevej Finn Leander Mathiasen Raklev Skillevej Kjeld Søren Jönsson Kystparken 1, 1 th Sofia Olsen Røsnæsvej 69C Birthe Hjort Hentze Klosterparkvej 121, st th Jørgen Bent Nordbo Dalsvinget Stig Lammert Larsen Bøgens Kvarter Jørgen Bent Kristensen Saltbæklund Niels J Pedersen Kragh Røsnæsvej 69C Hanne Runeberg Kåstrupvej 45, st Martha Kjeldgaard Steffensen Røsnæsvej Svend Ejner Jonassen Elledvænget Kurt Leif Nielsen Gartnervænget Vagn Erland Olsen Fjorddalsvej Erik Johannes Kristiansen Gl Nyrupvej 28 14

15 Gudstjenester i Raklev Kirke august november = Koret medvirker August Søndag d. 7. kl Lisbeth Dyxenburg Farvel og goddag-gudstjeneste Søndag d. 14. kl Helle Brink Gudstjeneste Lørdag d. 20. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag d. 21. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 28. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Onsdag d. 31. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste September Lørdag d. 3. kl Helle Brink Høstgudstjeneste for børn Søndag d. 4. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 11. kl begge præster Velkomstgudstjeneste for konfirmander Søndag d. 18. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Onsdag d. 21. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste Søndag d. 25. kl Helle Brink Høstgudstjeneste Torsdag d. 29. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Oktober Søndag d. 2. kl Lisbeth Dyxenburg Sanggudstjeneste Søndag d. 9. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 16. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag d. 23. kl Helle Brink Temagudstjeneste med debat Torsdag d. 27. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Lørdag d. 29. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag d. 30. kl Lisbeth Dyxenburg BUSK-gudstjeneste November Søndag d. 6. kl begge præster Alle helgensgudstjeneste Søndag d. 13. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 20. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Torsdag d. 24. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Søndag d. 27. kl Helle Brink 1. søndag i advent December Søndag d. 4. kl Lisbeth Dyxenburg Familiegudstjeneste 2. søndag i advent Menighedsrådets møder Torsdag d. 18. august Torsdag d. 8. september Torsdag d. 13. oktober Torsdag d. 10. november Møderne begynder kl med de lukkede sager, men fra kl er møderne offentlige og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1. Dagsorden og senere referat af møderne kan ses på opslagstavlen i Sognehuset. 15

16 Raklev Kirke Kære Raklev Sogn Første august vender jeg tilbage til mit embede ved Raklev Kirke, og jeg glæder mig rigtig meget. Min familie og jeg har været bortrejst i to år, hvor vi har boet i Kina, fordi min mand Martin, der arbejder for Novo Nordisk, har været med til at opbygge en insulinfabrik i Tianjin i det nordlige Kina. Det har været spændende at bo i et fremmed land og opleve en helt anden kultur. Vi har alle lært rigtig meget. Jeg har bl.a. lært at tale kinesisk, og vores børn taler alle flydende engelsk, fordi de har gået på en international skole i Kina. Vi har fået venner fra mange forskellige lande og lært meget om andre kulturer, men ikke mindst har vi også lært meget om os selv og vores egen danske kultur. Vi er nu flyttet tilbage til vores hus i Kalundborg, der har været udlejet, mens vi har været væk, og vi har udpakket alle vores 13 kufferter og 12 stk. håndbagage. Ja, der var en hel del. Martin har siden april haft job på Novo Nordisk Kalundborg, Laura, vores store pige, har færdiggjort sin 9. klasse i Kina og begynder nu i gymnasiet i Kalundborg. De tre andre børn, Thorbjørn, Maren og Villads fortsætter deres skolegang på Raklev Skole. Jeg glæder mig meget til at fortælle jer om vores oplevelser, men hvis I har lyst, er I også velkomne til at besøge vores hjemmeside og læse om de oplevelser, vi har haft i Kina. Adressen er: Mange varme gensyns hilsner Fra Lisbeth Dyxenburg 16

17 Raklev Kirke»Bare«for to år Anne Holten Mortensen takker af efter to års vikariat i Raklev Kirke Det er søndag, og jeg er netop vendt hjem efter formiddagens gudstjeneste. En gudstjeneste som jeg kan mærke gav mig en klump i maven på den glade men også lidt vemodige måde. Gudstjenesten i dag var en morgengudstjeneste uden orgel, og dermed båret af menighedens sang. En situation hvor jeg virkelig fornemmede jeres glæde, jeres indleven og delagtighed vi tog sammen ansvar for gudstjenesten. Jeg har mødt mange situationer, hvor jeg har oplevet det at være præst som en gave, men sjældent så tydeligt som denne morgen en situation, hvor fællesskabet tager over og bliver det bærende i gudstjenesten min sjæl, hvad vil du mer? Senere i gudstjenesten læste jeg lignelsen om det store gæstebud at vi alle er inviteret til at være Gud nær. Et budskab jeg elsker at udbrede, og som var netop det skriftsted, jeg prædikede over den dag, jeg fik jobbet her i Raklev. Et vikariat hvor jeg bare skulle afløse for Lisbeth to år, mens hun var i Kina med familien. Jobbet her i Raklev betød, at min familie og jeg skulle rive pløkkerne op i Jylland og flytte her til Kalundborg. Det var naturligt nok med en smule vemod og skepsis, at vi forlod det kendte, men det skulle vise sig, at vi ikke kom til at fortryde det et eneste øjeblik. Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup siger, at man i mødet med andre mennesker holder et lille stykke af vedkommendes liv i sine hænder. Den tid der bare var for to år, skulle vise sig at blive to år fyldt med nye udfordringer, glade stunder, alvorstunge snakke og møder med søde og varme mennesker. Af de mange mennesker, jeg har haft forbindelse med, vil mine konfirmander være dem, jeg husker bedst. 75 unge mennesker har jeg haft fornøjelsen af at undervise og konfirmere, og vi har haft mange sjove, tunge, glade, alvorlige og fjollede snakke i undervisningen. Tænk at få lov til at reflektere over livets store spørgsmål med mennesker, som står i en situation, hvor livet og dets muligheder ligger udstrakt for deres fødder. Jeg håber at I/de alle er kommet godt videre, og ved, at evangeliets budskab ligger et sted i jeres hjerner og hjerter, men at det også bliver et levet budskab igennem hele livet. En særlig stor tak skal lyde til menighedsrådet, der valgte at ansætte mig, og som har været gode sparringspartnere ift. tanker og ideer. Jeg har fået mulighed for at prøve tanker af, men altid under fornuftige rammer. Tak for jeres lydhørhed, jeres åbenhed og for det samarbejde vi har haft gennem de sidste to år. En ikke mindre tak skal lyde til mine vidunderlige kollegaer ved kirken. I har gjort selv den tungeste januardag lysere og min hverdag ved kirken varm, nem og smilende. I det kirkelige arbejde har vi hver især haft vores roller, men jeg har aldrig været i tvivl om, at vi arbejdede med samme mål for øje. Tak for at I er, som I er! Jeg har i skrivende stund endnu en måned tilbage her i Raklev. Men dagens gudstjeneste sluttede en cirkel for mig. En cirkel som bliver det fundament, jeg skal bygge mit fremtidige virke på. Jo, I kære Raklevboere og kære kollegaer er gået under huden på min familie og mig og de to år blev til en kærlighed, vi vil bære med os fremover. Jeg holder en lille smule af jer i min hånd og i mit hjerte, og det vil jeg altid tage med mig lige som en del af mig bliver her hos jer. Tak for jeres vidunderlige måde at være på og tak for alt det, I har givet mig. Vi vil ikke sige farvel, men på snarligt gensyn. Mange lidt vemodige, men glade og taknemmelige hilsner, Anne Holten Mortensen Anne Holten Mortensen 17

18 Raklev Kirke Solnedgangsgudstjenester Sidst på eftermiddagen står solen ind gennem kirkens smukke glasmosaik og får dens varme farver til at gløde. Glasmosaikken forestiller Kristus som den gode hyrde og er udført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Vi holder to solnedgangsgudstjenester på det tidspunkt, hvor arbejdsdagen er slut for de fleste og aftenfreden sænker sig. Her kan vi nyde roen i kirken en halv times tid og få lejlighed til eftertanke. Gudstjenesterne ligger på onsdage kl. 17 og vil indeholde salmer, musik, tekst og fordybelse. Program: Onsdag d. 31. august kl. 17 Tema: Tro og tvivl Onsdag d. 21. september kl. 17 Tema: Livsmod Café-koncert i Raklev Kirke og Sognehus Fredag d. 28. oktober kl En afslappet aften under musikkens vinger. Efter sidste års succes og på utallige opfordringer fra sognets beboere har vi besluttet at gentage dette arrangement. I år dog udelukkende med lokale kræfter. Det kræver, at alle musiktalenterne i sognet, som har lyst til at optræde på slap line, melder sig til undertegnede. De der hovedsageligt har talent for at lytte til musikken skal bare dukke op på dagen. Foreløbig kan vi glæde os til Raklev Kirkes kor, Raklev Sognekor og mindst én hemmelig gæst. Vi begynder i Kirken med det stuerene repertoire, for derefter at fortsætte med musikcafé i Sognehuset Musikken er gratis mens cafeen koster kr. 50,- / børn under 15 år gratis. Raklev Kirkes Kor er bestående af Louise Olsen, Ellen Blemmer, Cathrine Gyde Thomsen, Camilla Stahl Jonas og Henrik Monrad. Raklev Sognekor er bestående af de fleste af sognets sangglade beboere. Skulle der være sangglade beboere, som endnu ikke synger i Sognekoret, kan de nå det endnu. Vi begynder onsdag d. 24. august. Musikalsk tilmelding skal ske til mig på eller tlf.: Alle er velkomne. Niels Wakabayashi, organist Allehelgens gudstjeneste med harpe- og cellomusik søndag d. 6. november kl. 16 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Mattæusevangeliet kp. 5. Sådan lyder det i kirken Allehelgensdag. Jesus taler til os, som har brug for trøst, fordi vi er sørgende og sagtmodige. Han lægger mærke til mennesker og viser sin medfølelse. Ved gudstjenesten denne dag vil vi mindes dem, der er døde i årets løb, og deres navne vil blive læst op. De minder og savn, vi hver især kan sidde med, bliver spejlet i bibeltekster, salmer og musik, hvor både sorgen og håbet kan komme til udtryk. Trine Opsahl medvirker på keltisk harpe og hendes datter, Josephine Opsahl, på cello. Der bliver også mulighed for at tænde lys under gudstjenesten. Inden gudstjenesten byder vi på en kop kaffe i våbenhuset. 18

19 R G I Tidligere håndboldformand blev valgt til hovedformand i RGI Det tog godt tre måneder, men så lykkedes det også at få valgt en ny formand i Raklev Gymnastik og Idrætsforening. Det blev den 60-årige Anne-Grethe Andersen, som dermed blev den første kvindelige formand i foreningen. Anne-Grethe har tidligere været formand for håndbold-afdelingen i flere år, og har også siden hjulpet til, når der var brug for det. Således har hun stået for en række håndboldstævner i samarbejde med skoleidrætten i Kalundborg Kommune, hvor hun også har hjulpet til efter sin formandstid, der i øvrigt også har omfattet posten som ungdomsformand i håndbold, samtidig med at hun var aktiv spiller i mange år. Nedenstående står referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, hvor formanden blev valgt. EKSTRAORDINÆR GENERALFOR- SAMLING mandag den 30. maj 2011 i Røsnæshallens selskabslokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af formand 4. Eventuelt Formanden Henrik Hjorth bød velkommen til de få fremmødte, hvorefter han gik videre til første punkt på dagsordenen. 1) Valg af dirigent Til dirigent valgtes Rud Larsen, der startede med at konstatere lovligheden af generalforsamlingen ved hjælp af fremlagte kopier af avisudklip fra Kalundborg Folkeblad, Ann. Vejlø Print dok.:ann. Klb. Bogtryk dok. 20/11/07 8:03 Side 1 og konkluderede at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. 2) Valg af stemmetællere Dirigenten skønnede at det ikke var nødvendigt at vælge sådanne. 3) Valg af formand Bestyrelsens forslag var Anne-Grethe Andersen, som blev valgt uden modkandidat. 4) Eventuelt Henrik Hjort Hansen takkede for de mange gode stunder sammen med den øvrige bestyrelse. Den nye formand Anne-Grethe Andersen takkede for valget. Hun vil gøre sit bedste for at drive foreningen videre i samme ånd, som klubben altid er blevet drevet. Næstformanden Claus Blak Walther takkede derefter den afgående formand Henrik Hjorth Hansen for dennes virken i foreningen, og overrakte på foreningens vegne en lille gave. Dirigenten Rud Larsen takkede til slut for god ro og orden og erklærede mødet for afsluttet. Raklev den 31. maj 2011 Dirigent Rud Larsen VEJLØ VISITKORT ELLER NY BROCHURE? Vi tilbyder: Layout, repro og DTP Digitalt prøvetryk og Computer to Plate Trykkeri med 1-, 2- og 5-farve maskiner Eget bogbinderi Vi har desuden licens til at producere svanemærkede tryksager STEJLHØJ KALUNDBORG TLF En værdig død DØRE & VINDUER KØKKENER GULVBELÆGNING Reparation Tilbygning Nybygning Tømrer- og snedkermester ELO POULSEN Røsnæsvej 133, Kalundborg Biltlf Aut. GVS Mester Din lokale VVS-installatør tilbyder bl.a.: Varme Ventilation Badentreprise Vand - vandværker Alternativ energi Blikkenslagerarbejde Skiferarbejde Fjernvarme Naturgas Gaseftersyn af campingvogne Gl. Nyrupvej Kalundborg Tlf Bil A P S Michael Larsen Aut. GVS Mester 19

20 R G I Lions Cup 2011 Så er dette 29. Lions Cup løbet (spillet) af stablen. Igen i år med dejligt fodboldvejr til de ca spillere, trænere/ ledere fordelt på 155 hold, ca. 80 dommere, forældre og søskende og ikke mindst alle de frivillige forældre, søskende, bedsteforældre og andre, som har hjulpet til. En rigtig stor TAK skal lyde til alle de frivillige, vi har igennem ved sådan et stævne, uden Jer var der ikke noget stævne. Stævnet forløb uden de store genvordigheder af nogen art, og hvis man husker tilbage på sidste år, hvor spillerne måtte spille i lidt for højt græs, så var det i år klippet til UG af kommunen, og indbrud på skolerne og i vores telte er vi også helt sluppet fra. Skader på spillerne kommer man aldrig uden om, så derfor er vi rigtig glade for vores 3 samarittertelte, placeret i Raklev, Gisseløre og på Munkesøen, det giver en vis form for tryghed, at vide at hjælpen ikke er langt væk, hvis uheldet skulle være ude, jeg personligt så kun ambulancen 2 gange. Hvis vi endelig skal komme med lidt malurt, så er det måske, at det i år har været lidt sværere at få fat i forældrene til at komme og give en hånd med. Heldigvis siger langt de fleste forældre ja, med det samme vi ringer, for de ved godt, hvad bare 3 timers hjælp kan betyde i den anden ende, nemlig at de ikke skal betale det hele selv, når datteren eller sønnen skal til stævne. Sidste år var vi oppe på at uddele et beløb svarende til ca kr til stævner i ind og udland, samt at vi giver et stort beløb til RGIs fodboldungdom. Som der stod skrevet øverst oppe, så var dette vores 29. Lions Cup, så næste år runder vi et hjørne som ikke ret mange fodboldstævner har nået. Det vil vi selvfølgelig gerne markere på en eller anden måde, så vi er allerede i gang med forberedelserne til næste års stævne. Skulle man ligge inde med ideer/ ønsker til næste års fodboldstævne, så tager jeg gerne imod. Rigtig god sommer. På RGIs fodboldforældreforenings vegne Gitte Nordbo Keller. Alsidig hjælp til det meste... Kørsel med 8,5T 2 akslet lastbil med kran og bagtip Levering af: Grus - Sten - Sand - Stabil - Skærver og Flis Bortkørsel af: Bygge- og Haveaffald Starthjælp 12/24 V % Havearbejde Anlægsarbejde Belægningsarbejde Støbearbejde Støttemure 20 Vognmand Ole Jørgensen Tlf Vi udfører det meste og til aftalt tid... Anlægsarbejde Leif Nielsen Tlf

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere