se det summer af sol over engen årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16"

Transkript

1 16. årg. nr. 2 August 2011 se det summer af sol over engen... Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 Anne Holten Mortensen takker af se side 17 Suveræne mestre se side 21

2 Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf Mail: Raklev Kirke Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus Tlf Mail: Træffetid tirsdag-torsdag kl Kirkekontor: Kordegn Hanne Busch Raklev Sogns Kirkekontor, Raklev Skillevej 1, Tlf.: Fax: Mail: Kontoret er åbent mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes rettet til kirkekontoret. Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t. tidspunkter. Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne. Graver: Ulla Ellelonndal, Raklev Skillevej 1, Tlf.: Mobil: Organist: Niels Kosack Wakabayashi Tlf.: Mail: Kirketjener: Kaj Ladefoged Tlf Menighedsrådsformand: René Petersen Elledevej 55, 4400 Kalundborg Tlf Kirkeværge: Svend Erik Larsen Arbejde: Hjemme: Hjemmeside: BESTYRELSE: Formand: Anne-Grethe Andersen Vollerupvej 73 Tlf mobil Mail: Næstformand: Claus Blak Walther Dalsvinget 9 tlf.: Kasserer: Poul Erik Olsen Tranemosevej 15, tlf Sekretær: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf AFDELINGSFORMÆND: Badminton: Kurt Kristensen Skovvej 9, tlf Gymnastik og folkedans: Claus Blak Walther Dalsvinget 9, tlf Fodbold: Morten Nielsen Lyngknuden 33, tlf Håndbold: Mie Rysgaard Asser Rigsvej 5, tlf til hele bestyrelsen: Udenfor bestyrelse: Folkedans: Palle Petersen Ternevænget 8, tlf Røsnæshallen, Elledevej 29, tlf REDAKTIONEN: Hans E, Hansen (redaktør) Lyngknuden 53, tlf RGI-kontoret Røsnæshallen Elledevej Kalundborg Tlf lokal 103 og 104 Telefax: Hjemmeside: Åbningstider: Tirsdag kl Nyrupskolen Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg Kontor: SFO1: SFO2: Hjemmeside: E-post: Skolebestyrelse: Forældrerepræsentanter: Formand Mette Krog Hjorthøj 14 tlf Næstformand Anne Keller Rørstræde 4 tlf Henrik Nordbo Månebakken 9 tlf Kim Kofod Olsen Granlystien 16 tlf Allan Feldtskov Strandbakken 73 tlf Tina Strange Jørgensen Gl. Nyrupvej 38 tlf Rakel Rubin Toftedalsvej 7 tlf Ledelsesrepræsentanter: John Saxild-Hansen skoleleder Linette Johansen administrativleder Medarbejderrepræsentanter: Elsebeth Henriksen Peter Kraus Hooge Raklev Lokalarkiv Bent Erdmann Madsen, formand Lyngvangen 2, tlf.: Rud E. Larsen, næstformand Brandsbjerg 7, tlf.: Kate Hansen, kasserer Gl. Nyrupvej 76, tlf.: Jørgen Woetmann Andersen, sekretær Granlyvænget 32, tlf.: Villy Hald, arkivleder Rævebakken 10, tlf.:

3 Raklev Skole Elledevej 57, 4400 Kalundborg Skolebestyrelse: Formand: Claus Gjeding Olsen Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg Anne Vibeke Thornild Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg Betina Huniche Newberry Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg Gitte Roer Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg Mette Kristiansen Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg Mie Drejø Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg Eva Forsberg Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg Ledelse: Ebbe Glinsvad, skoleleder Kystvejen 70, tlf: Anja Olsen, viceinspektør Jeanett Jensen, sfo-leder Veddingevej 43, 4540 Fårevejle, tlf: Medarbejderrepræsentanter: Malene Lange Susanne Prenslev Kontakt i øvrigt: Pedel: Poul Jensen Klosterparkvej 8, 1. tv. tlf: Kontor: Fax: SFO: , Portal: Mail: KFUM Spejderne i Danmark, Raklev Gruppeformand: Benny Chordt Hansen, tlf Gruppeleder: René Bo Petersen, tlf Af indholdet: RGI fra 1941 til 1951 bl.a. foreningens 25-års jubilæum Side 4 Vollerup Boldklub og Illerup Boldklub Side 6 Trompeten gemte jeg i køkkenskabet Samtale med sognets tidligere graver Viktor Nielsen Side 7 Raklev Kirke Velfærdssamfundet og kirken. Helle Brink lægger op til debat om vores velfærdssystem med bl.a. en temagudstjeneste Side 8 Kirkelige arrangementer Side 9 Lisbet Dyxenburg vender tilbage Side 16 Anne Holten Mortensen siger farvel Side 17 Musik i kirken Side 18 Ny formand i RGI Side 19 Træningstider i RGI Side 23 Tilmelding til aktiviteter i RGI skal fremover foregå online Side 24 Raklev Skoles Kulturcenters arrangementer i efteråret Side 25 Raklev Skole har sunde elever med god kondi Side 27 Raklev Skoles Kulturcenter Arne Bang Pedersen, kasserer Højen 36, tlf Kirsten Pedersen Kim Gorm Hansen Anette Warming Lea Thorslund Villy Hald Ebbe Glinsvad Helle Milàn Nielsen 3

4 Raklev Sogn RGI fra 1941 til års jubilæum. Iflg. Protokollen lyder det for 1941: Den 27. april afholdtes Jubilæum, hvor der var mødt 260 til Kaffebord. De indbudte var: Peder Larsen, Æresmedlem, Jens Jensen, Tranemos, Æresmedlem, Johannes Jensen Højgaard, Æresmedlem, Kirstine Rasmussen, Raklev, Æresmedlem, Kirsten Hansen, Illerup, Æresmedlem. Den første Bestyrelse: Karetmager Peder Larsen, Raklev Hmd. Holger Sørensen, Kallerup Kristian Jensen, Tranemos, Brødkusk Marius Hansen, Raklev Formændene i de 25 Aar Karetmager Peder Larsen, Raklev 15 Aar, Tømmer Villemos Nielsen, Nyrup 6 Aar, Uddeler Karl Jensen, Ellede 2 Aar, Vognmand Harald Jensen, Raklev 1 Aar samt mangeaarig Leder Karl Pedersen, Vollerup. Underskrevet: Vilhelm Jensen, Gunnar Lorentsen, Poul Jensen, Erik Knudsen, Ejner Sørensen. I 1942 anmoder Illerup Idrætsforening om optagelse i RGI. Illerup Idrætsforening stiller dog det krav, at træningen skal ske i Illerup hver anden gang, og kampene skal spilles i Illerup. RGI havde nogle baner i Tranemosen, og de var måske ikke helt så gode, som man kunne ønske. Kravet fra Illerup var imidlertid for stort, og sammenlægningen skete med det kompromis at al træning skulle ske i Tranemosen, mens kampene skulle spilles i Illerup. Samtidig skulle alle Illerupklubbens aktiver overføres til RGI. Nu var RGI sognedækkende i fuldt omfang. Også i året 1942 køber RGI 3 tdr. land jord af Oluf Olsen, fordi man Gymnastikopvisning i forsamlingshuset. Fanebærer Thorkild Jensen. Tv. For ham Esther Jensen. Bag fanen står Ottar Nielsen, Tranemosen og Karl Petersen, Vollerup. i høj grad mangler en egentlig idrætsplads. Raklev Sogneråd vil dog ikke på nogen måde hjælpe med købet, så de unge skal selv planere pladsen. Det fremgår senere, at det er fordi opgaven er for stor, og så måske kombineret med den urolige tid, man befinder sig i, at RGI sælger jorden igen for 5000 kr. Senere køber Raklev Sogneråd et stykke jord imellem forsamlingshuset og friskolen i Ellede og laver der en sportsplads. Det er den, der nu bruges af Raklev skole. Dilettant I Idrættens historie dukker højskolebevægelsens indflydelse op gang på gang. Man oprettede delingsføreruddannelse så unge karle og piger kunne vende tilbage og lede gymnastikholdene. Men også den folkelige oplysning fulgte med, sang, folkedans og dilettant. I Raklev optræder dilettanten i Ungdomsforeningens regi , og gymnastikforeningen overtager traditionen første gang i I øvrigt sygner Ungdomsforeningen hen, og den 31. januar 1945 kan 4

5 Raklev Sogn man i RGI-protokollen læse: Sammenslutning med Ungdomsforeningen blev enstemmigt vedtaget, og Ungdomsforeningens Formue Kr. 1 samt Sangbøger blev overtaget. Walther Schou. Nye tider I de gamle protokoller står der ikke ét ord om 2. verdenskrig. Der har sikkert blandt medlemmerne været illegal aktivitet, som alle andre steder i landet. Men man har altså formået at holde RGI s aktiviteter og protokolføring helt udenfor besættelsens spændinger. Der fortsættes med at gøre gymnastik og spille bold i hhv. forsamlingshus og på flade græsmarker rundt om i sognet. RGI har lige fra starten i 1916 været drevet af fremsynede, gæve mænd og kvinder fra Raklev sogn. Kigger man navnene igennem forekommer disse navne igen i bestyrelser for friskole, brugsforeninger og mejeri. Ja, flere optræder også som folkevalgte sognerådsmedlemmer. Men trods disse brave menneskers indsats sker der alligevel et og andet i begyndelsen af 1950-erne. Der bliver nemlig ansat en ung mand fra Århus som kommunesekretær. Ikke blot får sognerådet nu en professionel til at tage sig af kommunens regnskab og sekretærarbejde, nej han finder også vej til RGI og sætter sit præg på arbejdet her. Navnet på kommunesekretæren er Walther Schou. Han giver med sin indsigt og sine visioner et pift i foreningen, så man prøver nye ting, og RGI bliver herefter ikke blot idrættens forening, men sognets forening. Karakteristisk for Walther Schou bliver han aldrig medlem af bestyrelsen for RGI, men man fornemmer tydeligt hans interesse og initiativer. Han er dog dirigent ved flere generalforsamlinger. Man starter fastelavnsridning. I 1951 startede 2 hold med i alt 20 ryttere fra Mosbjerg og Febjerg og de indsamlede 945,75 kr. til foreningens kasse. Og så var der bal bagefter, som også gav overskud. I forbindelse med foreningsballerne må man dog også i Raklev erkende, at det bliver sværere og sværere at konkurrere med de andre foreninger i omegnen. Der var et bal i Raklev i 1951 med Frost orkester fra København med Johannes Wahl som solist. Det gav underskud. Man måtte erkende, at trækplastre kostede penge. Kunstnerne var for dyre i forhold til den billetpris, man kunne tillade sig at opkræve. Den nye sportsplads ved Ellede Friskole fungerede; håndbold og fodbold var nu samlet et sted i sognet. Men der var brug for et klubhus, eller et sportshus, som det blev kaldt. Frivillige trak igen i arbejdstøjet og den 6. juli 1952 kunne man med et brag af en folkefest indvi det nye hus. Gymnaster samlet foran det gamle forsamlingshus. Lederen th. er Karl Petersen, Vollerup. Beskrivelsen af denne festdag følger i næste nummer af Sognebladet, hvor vi fortsætter historien om sognets idrætsforening. Laurits Randrup 5

6 Raklev Sogn Fodbold Længe før RGI blev dannet, og der kom boldspil på programmet sammen med gymnastikken, havde der været spillet fodbold rundt omkring i sognet. Vi ved, at 33 fodboldspillere bad om at komme med i idrætsforeningen og senere bliver Illerup Idrætsforening sammenlagt med RGI. De 33 fodboldspillere er sikkert dem, der indtil da hed Vollerup Boldklub. Vollerup Boldklub blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 8. april Her blev ungkarl Søren Larsen, Raklev, valgt til formand, som bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt: Forpagter Anders P. Nielsen, Kallerup og ungkarl Søren P. Jensen, Vollerup. Som regnskabsfører valgtes Anders Chr. Jensen, Vollerup. Ved en ekstra generalforsamling den 11. juni vedtog man følgende love for Vollerup Boldklub: 1 Optagelse i boldklubben kan ske fra 14-års alderen imod ydelse af det på hvert års generalforsamling vedtagne bidrag. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april, hvor regnskabet fremlægges til godkendelse, og valg foretages af formand, bestyrelsesmedlemmer samt regnskabsfører. 3 Generalforsamlingen vedtager og forkaster ved simpel stemmeflerhed. 4 Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens interesser. Ved konkurrencer med andre boldklubber har bestyrelsen ret til at udtage de medlemmer, som skal deltage, hvis ikke alle klubbens medlemmer kan være med. 5 Mulige overskud af foreningens midler anvendes efter flertallet af medlemmernes ønsker. Der findes også en fortegnelse over de kampe, der havde været afholdt i sommeren Begge de to følgende kampe var afholdt på egen bane. Kamp 1. Søndagen d. 22. maj mod Illerup Boldklub, som vandt med 2 mål mod halvleg: I. 2, V. 0 mål 2. halvleg: I. 0, V. 1 mål Kampens varighed 90 minutter. Kamp 2. Søndagen d. 19. juni mod Kalundborg Boldklub, som tabte med 2 mål mod halvleg: K. 1 V. 2 mål 2. halvleg: K. 1 V. 0 mål derefter spilledes 15 minutter mod hvert mål, hvor Kalundborgerne fik 0, Vollerupperne 1 mål. Hvor kampene blev spillet er lidt uklart. Men vi ved, at der på et tidspunkt var en boldbane på bakken bag Stensbjerg på Kallerupvej. Her var der mange sten, og der er eksempler på, at en ivrig spiller sparkede til en sten, da han ville ramme bolden. Der var også en bane langs med Illerupskoven i Illerup, men her var der efter sigende mange myg. Man mener også, at der på et tidspunkt blev spillet fodbold på markerne ved Skovgård på Kallerupvej og i Ellede Tranemose. Kravet var jo en flad mark, der var lagt ud med græs. Og så har man nok flyttet køerne først, men der har nok været kokasser, som ikke blev helt fjernet. Man forstår til fulde, den tilfredshed og glæde, der var ved at tage en rigtig idrætsplads i brug. En plads, hvor målene kunne blive stående fra gang til gang, og hvor man ikke skulle bruge køer som plæneklippere. LauRa Ib Høppner Murer- og Flisemand Tranemosevej Kalundborg Tlf Mobil Speciale flisearbejde samt alt indenfor reparationsarbejde Kordilgade Kalundborg Kaffe - Te Chokolade m.m. 6

7 Raklev Sogn Trompeten gemte jeg i køkkenskabet Viktor Nielsen, graver ved Raklev Kirke fra 1971 og frem til 2005, ville være sikker på, at englemusikken kunne genopstå i Raklev Kirke efter den store restaurering i midten af 1970 erne. Det sikreste sted var absolut Ritas køkkenskab i den nu nedrevne graverbolig på hjørnet af Raklev Høje og Skillevejen. På en tur rundt i den kirke og senere på kirkegården, som var Viktors arbejdsplads gennem mere end en menneskealder, kan der fortælles mange anekdoter. Selvom det faktisk var Rita, Viktors kone, der tog sig af kirkens pynt og pasning. I dag glæder Viktor sig over den flotte restaurering, som har fået kirken til at fremstå lys og venlig. Efter den forrige restaurering hang Jesusfiguren en kort tid på 2. bjælke fra tårnrummet næsten ud for det nuværende orgel. Orglet stod dengang i tårnrummet. Det blev for voldsomt at kunne se den korsfæstede Kristus gennem vinduet ude fra kirkegården, så Kristus blev sat til vægs! Viktor fortæller videre: Vi fik automatisk ringning i 1978, dog ikke kimning. Så klarede vi det med en lyskontakt i våbenhuset. Når lyset blev tændt, skulle Rita kime! Ligeså ved begravelser, når kisten skulle sænkes. Her måtte rebet ud af gluggen og så blev der givet tegn til Rita, som så betjente klokken fra jorden. Den største begravelse Viktor kan mindes var en ansat fra Asnæsværket: Der var især kranse og så mange blomster, at de lå ude foran kirkebygningen på græsset, og faner foran kirken var der også. Messefald er et næsten ukendt ord for Viktor, der kun erindrer ét messefald i sin tid som graver. Det var snestorm og der kom kun to, som på grund af vejret blev sendt hjem igen. Vi går en tur på kirkegården. Da vi ankom som graverpar, var der en brækket rive og en knækket skovl. Menighedsrådet var flinke og købte nye redskaber og en trillebør! Vi satte alle mine feriepenge i planter til salg på kirkegården, for dengang måtte graveren godt drive forretning på kirkegården. Da jeg fik en elektrisk hækkeklipper, var jeg nødt til at bruge tre ruller ledning for at nå rundt på kirkegården, og nogle gange fik jeg også klippet ledningen over! Det var forstander Øer fra Raklevgården, der var kirkeværge i Vi havde et fint forhold til forstander Øer, der i omdømme blev betragtet som en streng herre. Rita kom meget hurtigt på fornavn med ham. Pengene var små for os og Viktor Nielsen, graver ved Raklev Kirke fra ferietur med tre børn var udelukket. Så forstander Øer lånte os sin private campingvogn, som han kørte til præcis det sted på Sjælland, som vi bestemte. Det blev til ferietur til Reersø, hvor familien fik besøg af turisterne! Samarbejde var helt naturligt. Vi havde et fint samarbejde med graverparret Børge og Lilly Pedersen fra Røsnæs. Der var ikke arbejdstidsplaner og fagforening, men vi aftalte det bare indbyrdes. Jeg kan ikke huske, at vi har haft problemer med at få kirketjeneste og privatliv til at gå op. Vi er nået rundt om kirken og står med udsigt over den nordlige kirkegård. Her blev Rita begravet i 2008, og Viktor er en jævnlig gæst i kirken og hos personalet; en gang om ugen kommer han forbi til formiddagskaffe og et smut på kirkegården. Graverhuset er væk, så det glæder mig, at det røde bøgetræ fra haven har overlevet og er blevet stående i hjørnet. 1. april var det 40 år siden, vi kom til kirken. Jeg er stadig glad ved at komme på kirkegården. Det var den bedste arbejdsplads, jeg kunne få, slutter Viktor Nielsen. (Bodil Th.) 7

8 Raklev Kirke Velfærdssamfundet og kirken I lyset af den økonomiske krise rejser der sig for tiden en række spørgsmål vedrørende vores fremtidige velfærd. Kan vi opretholde det høje niveau, som er blevet opbygget gennem årtier? Og hvis svaret er nej, hvordan skal vi så prioritere opgaverne? Nogle taler for, at der skal findes nye veje for velfærd. Her er der blik for den store frivillige indsats, der ydes mange steder i samfundet. Det debatteres for tiden, om det skal være muligt for politikerne at bestille frivilligt arbejde, der hvor samfundet ikke længere kan stå for velfærden? Det retter fokus på spørgsmålet om, hvor langt velfærden er samfundets ansvar. Er det blevet tid til, at vi tager et større personligt ansvar f.eks. for omsorg for børn og gamle? Sådan har vi gjort tidligere. For år siden var børnepasning og omsorg for syge og gamle langt hen ad vejen noget, familierne selv havde ansvar for. Spørgsmålet er, om vi ønsker os tilbage til de gode gamle dage, eller om vi foretrækker et servicesamfund med den frihed, det giver. Velfærdsdebatten er først og fremmest dikteret af økonomi, og det er ærgerligt, efter min mening. For der er nogle helt grundlæggende værdier på spil, når vi f.eks. taler om grænsen mellem samfundets og den enkeltes ansvar. Så i stedet for kun at fokusere på, hvad økonomien tillader, skal vi tale om, hvilken standard for velfærd vi foretrækker. Det er jo ikke sikkert, det er ønskeligt at overlade så mange velfærdsopgaver som muligt til samfundet. Vi hører fra mange frivillige i hjælpearbejde, at det giver livet mening, når man gør en indsats for andre mennesker. Debatten om velfærden er også vedkommende i kirkens sammenhæng. Kirken har i høj grad været med til at forme vores samfund i retning af at tage medansvar for udsatte mennesker. De første kristne tog sig af enkerne og de faderløse i menighederne, og de, som havde formue, delte deres overskud. Senere var det klostervæsenet, som tog sig af sociale opgaver. Det var munke, som i middelalderen oprettede de første sygehuse, og som sørgede for mad til de fattige. Kirken er stadig engageret i at hjælpe udsatte mennesker, både i vores eget samfund og ude omkring i verden. Her i Kalundborg er Nyvangskirken, Vor Frue Kirke og Raklev Kirke ved at starte en menighedspleje i fællesskab. Menighedspleje er netop det sociale arbejde, der udføres ud fra en kirke. Der er god grund til at debatten om velfærdssamfundet tages op mange steder, - også i kirken. Det kan godt være, vi kommer tæt på politiske spørgsmål, men det skal ikke afholde os fra at tage vigtige menneskelige emner op. I kirken beskæftiger vi os med det, der er betydningsfuldt i menneskers liv; men vi har ikke færdige eller éntydige svar til velfærdsdebatten. Derfor er alle synspunkter velkomne, når vi tager emnet op i Raklev Kirke. Helle Brink To arrangementer om velfærdssamfundet og kirken: Temagudstjeneste med debat søndag d. 23. oktober kl Denne søndag skal vi høre Jesus svare på, hvad der er det vigtigste bud i Moseloven: Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv, siger han. Den tekst lægger op til en debat om, hvordan næstekærlighed kan forstås i dag. Gælder næstekærligheden kun inden for kirkens egne rammer, eller kan den bruges som pejlemærke i velfærdsdebatten? I gudstjenesten vil spørgsmålet blive stillet, og bagefter bliver der tid til debat over en kop kaffe. Marianne Madsen, leder af Kalundborg Medborgerhus, vil deltage i debatten. Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark Fredag d. 18. november kl i Seniorkirken. Vi får besøg af Vibeke Lind fra Kirkens Korshær, som arbejder for hjemløse, narkomaner og fattige i de større byer. Hun vil fortælle om korshærens arbejde blandt udsatte mennesker, og om de mange frivillige, der står bag indsatsen. 8

9 Raklev Kirke Seniorkirken i efteråret Formiddagsmøderne begynder med morgensang kl i kirken, og derefter går vi i sognehuset og får kaffe og brød. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak. Pris for arrangementet: 15 kr. Fredag d. 19. august kl : Kysthospitalet. Villy Hald fra Lokalhistorisk Forening fortæller og viser billeder. Der er også plads til deltagernes egne historier. Fredag d. 16. september kl : Beretning om en bestigning af Kilimanjaro. Kilimanjaro er med sine næsten 6000 m. verdens højeste fritstående bjerg, og det kræver langsom opstigning, hvis man skal undgå højdesyge. Margit og Hans Kurt Jørgensen fortæller og viser billeder fra deres bjergbestigning. Fredag d. 14. oktober kl : Æbledag. Vi skal høre æblefortælling, synge æblesange og smage på forskellige æbler. Fredag d. 18. november kl : Kirkens Korshær. Hele året samler vi lysestumper, som bliver støbt om til nye lys, der kan købes i kirken ved juletid. Indtjeningen går til Kirkens Korshær, og vi får besøg af Vibeke Lind, som vil fortælle om korshærens arbejde. Der vil også være salg af julelys. Torsdag d. 8. december kl : Julemøde. Julesalmer, banko, fortælling, hygge og luciaoptog. Det koster 25 kr. at deltage, og alle er hjerteligt velkomne. Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag d. 7. december kl. 12 på tlf. nr Alle er velkomne og kirkebilen kan benyttes. Ring dagen før mødet til Karens Minibusser på tlf Læs en god bog og tal om den med andre Litteraturkreds om romanen Børnene af Ida Jessen. Hovedpersonen i romanen er sundhedsplejersken Solvej, der ødelægger sit ægteskab for en forelskelse. Da hendes eksmand flytter til den lille by Hvium i Jylland med deres datter, flytter Solvej efter. Her begynder en sej kamp med at bygge en ny tilværelse op. På sin vej i det lille samfund støder Solvej på flere kvindeskæbner; bl.a. Ragna, der lever lidenskabsløst sammen med Pauli på byens største gård. Romanens titel, Børnene, peger på, at børnene betaler en stor del af prisen for de voksnes valg. Avisen Informations anmeldelse af bogen ( ) havde overskriften Litteraturen har endelig opdaget, at kvinder er uperfekte. Her er anledning til at tale om forholdet mellem kvinder og mænd, om familieansvar og om at se i øjnene, at ingen er perfekte mennesker. Vi mødes tre gange til samtaler om bogen tirsdage d. 13. og 27. september og d. 11. oktober kl i Sognehuset. Bogen er bestilt på biblioteket til studiekreds i mit navn. Det giver man besked om til bibliotekaren, og det betyder, at man får bogen til langtidslån. Til den første gang læser vi kapitel 1 til og med 15, dvs. til side 111. Tilmelding til litteraturkredsen til mig, tlf eller kirkens kontor, tlf Helle Brink 9

10 Raklev Kirke Velkommen til nye konfirmander I slutningen af august begynder konfirmandforberedelsen for unge, som går i 7. klasse. Der bliver 4 hold: Tirsdag kl : Skolen på Herredsåsen, 2 hold. Onsdag kl : Nyrupskolen, 2 hold. Unge som bor i Raklev Sogn og går på andre skoler er også velkomne som konfirmander. Alle skal udfylde en tilmeldingsseddel, som afleveres til kirkens kontor hurtigst muligt. Sedlen kan bestilles ved henvendelse til præst eller kirkekontor, eller downloades på kirkens hjemmeside. Konfirmationen i 2012: Fredag d. 4. maj (St. Bededag) for Nyrupskolen. Torsdag d. 17. maj (Kristi Himmelfartsdag) for Skolen på Herredsåsen. Desuden vil vi gerne invitere til velkomstgudstjeneste for både konfirmander og familier søndag d. 11. september. Vi begynder i Sognehuset kl med rundstykker og orientering om konfirmandforløbet, og vi går derefter til kirke kl Man er velkommen til at ringe til præsterne for yderligere oplysninger. Babyerne synger med benene og pludrer lykkeligt med, når de er med mor eller far til babysalmesang Benene kører lystigt som en glad vindmølle på Mathias, og Lina stråler som en sol, fra hun kommer, til hun bliver trillet hjem igen. Babyerne i Kalundborg viser sig at være helt klar over, hvad der skal ske, når de første toner fra klokkespillet indleder ét af ugens højdepunkter: jubiiiii babysalmesang! Nu er tiden kommet til Raklev Kirke, hvor babyer og forældre kan komme og være med. Forløbet guider børn og voksne gennem salmer, sange og remser, som går lige i hjertekulen og sætter sig til rette i øret. Gennem sang, dans og dikke-dikken kommer vi rundt i hele kirkerummet, der danner den helt rigtige ramme for ro, glæde og velklang, når vi sammen laver kirke i babyhøjde. Børnene skal være mellem 3-8 mdr. gamle ved forløbets begyndelse. Forløbet ligger på 8 torsdage kl i selve kirken. Første gang er torsdag den 22. september. Det er gratis at være med og der er plads til 10 børn på holdet. Tilmelding er nødvendig og sker på 10

11 Raklev Kirke Høstgudstjeneste for børn Lørdag d. 3. september kl Kom til en festlig og børnevenlig gudstjeneste, hvor høsten er tema. Det er en god idé at tage en buket eller noget frugt med fra haven, som vi kan pynte kirken med. Børnene går i optog ind i kirken, og juniorkonfirmanderne er med. Det er også muligt at få sit barn døbt denne dag. Tag dine børn eller børnebørn med, så de kan lære deres kirke og gudstjenestens fællesskab at kende. Det er sjovt og vi lærer noget om Gud og Jesus og Helligånden! [Sagt af en juniorkonfirmand fra Raklev efter tema om påske og pinse.] At lege, synge, tegne, male, danse og erfare sig til mere viden om, hvad kristendommen går ud på det er hvad juniorkonfirmandforløbet drejer sig om. For det meste er det ret sjovt! Samtidigt får børnene en fortrolighed med kirken, med nogle bibelberetninger og med nogle salmer. Alle børn som går i 3. klasse er velkomne til at deltage i forløbet. Vi mødes i Raklev Sognehus en eftermiddag om ugen fra sidst i august til først i december. Som en del af forløbet fejrer vi to gudstjenester sammen, nemlig høstgudstjeneste for børn lørdag d. 3. september kl og familiegudstjeneste 2. søndag i advent, d. 4. december kl Denne gudstjeneste er samtidig afslutning på forløbet. Der arrangeres buskørsel fra skole til kirke og tilbage igen. Der kommer invitationer ud til børn i 3. klasse midt i august. Forløbene varetages af kateket Helle Janke. Tro, Håb og Kærlighed Sjov kirke for de årige Hvis man er for gammel til at gå til juniorkonfirmand og for ung til at gå til konfirmationsforberedelse, så har man mulighed for at gå til noget midt i mellem. Tro, Håb og Kærlighed er kirke på en sjov og hyggelig måde. Vi går på opdagelsesrejse i Biblens små og store fortællinger, og vi har sanse-værksted med farver, former og lyd. Tro, Håb og Kærlighed er for børn i års alderen fra alle skoler i Kalundborg og omegn. Vi holder til i Nyvangskirken, og det foregår om mandagen fra kl Man kommer bare, når man har fri fra skole. Vi starter i september og slutter i november. Man kan tilmelde sig fra nu og indtil 1. oktober. Tilmelding sker til Helle Janke på mail: 11

12 Raklev Kirke Familie Fadervor Fællesspisning Kan man se Gud? Hvordan kunne Gud lave alting på bare 7 dage? Hvis oldemor er hos Gud i himlen, flyver flyvemaskiner og raketter så ikke ind i hende? Børn er meget direkte og stiller livets store spørgsmål. Vi vil tage fat om kristendommens syn på de store spørgsmål og lege, synge og bede os vej til nogle af de vigtige begreber i den kristne livsforståelse. Måske forstår børnene det, måske ikke, men så har vi haft en god stund sammen i kirkens rum. Børnegudstjenesten tager en lille halv time, hvorefter vi allesammen går i sognehuset og hygger med fællesspisning (som regel spaghetti og kødsovs) og lidt leg, inden vi går hjem, så børnene kan komme i ordenlig tid i seng. Familie, Fadervor & Fællesspisning er lagt an på førskolebørn og deres forældre, men alle er velkomne. Arrangementerne foregår den sidste torsdag i hver måned kl 17.00, så sæt kryds i kalenderen: Torsdag d. 29. september Torsdag d. 27. oktober Torsdag d. 24. november Der er ikke krav om tilmelding til arrangementerne, men det er en god idé af hensyn til køkkenet. Tilmelding til kontoret på tlf eller Maden koster 10 kr for børn og 20 kr for voksne, dog max 50 kr pr. familie. Vel mødt til alle børn og deres familier til: FAMILIE, FADERVOR & FÆLLESSPISNING i Raklev Kirke Dåbsgudstjenester Kirken vil gerne give mulighed for dåb om lørdagen til de familier, som foretrækker det. Vi har planlagt to lørdagsgudstjenester: Lørdag d. 20. august kl og Lørdag d. 29. oktober kl Dåbsgudstjenesten har dåben som tema og er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Det kan være en god ide at vælge den, hvis man har mange mindre børn med i kirke. Det vil også være muligt at få sit barn døbt ved vores høstgudstjeneste for børn: Lørdag d. 3. september kl BUSK-DAG søndag d. 30. oktober kl i kirken Hvad betyder BUSK? Det står for: Børn, Unge Sogn og Kirke og denne dag holder vi familiegudstjeneste. Nyrupskolens kor medvirker. 12

13 Raklev Kirke Høstgudstjeneste og middag med kinesisk inspiration Lisbeth Dyxenburg fortæller om sine to år i Kina. Søndag d. 25. september er der høstgudstjeneste i kirken kl. 10. Høstgudstjenesten står i taknemmelighedens tegn. Vi bliver mindet om, at det gør en forskel, om man husker at sige tak for det, man får givet. Ved gudstjenesten medvirker trompetist Christian Noe. Efter gudstjenesten går vi over i sognehuset, hvor Lisbeth vil fortælle og vise billeder fra tiden i Kina med familien. For at understrege den kinesiske stemning, vil menighedsrådet byde på ristaffel, med alt hvad dertil hører. Det koster 40 kr. for voksne at deltage i arrangementet i sognehuset. Børn under 15 år gratis. Tilmelding til spisningen til kirkekontoret senest torsdag d. 22. september på tlf Fælles sogneaftener om mødet med andre religioner Vi har sammensat en række aftener, hvor temaet er, hvordan vi som mennesker og kristne går til den udfordring at møde mennesker med anden baggrund og anden tro. Aftenerne er dels lagt an på foredrag, men også på deltagernes egne spørgsmål og deltagelse. Dette var en succes, da vi i april i Raklev afholdt det første arrangement i rækken, som omhandlede Islam en udfordring eller en trussel. Her i efteråret følger de to næste spændende aftener, som bliver: Torsdag d. 6/10 kl i Nyvangskirken: Østens religioner Samsara livets hjul. Det tomme kors Kristus er opstanden. Tirsdag d. 8/11 kl i Kirkeladen ved Vor Frue Kirke: Det kristne grundlag vores eget fundament i mødet Østens religioner Denne aften vil omhandle østens religioner og disses indflydelse på vores liv og hverdag her i vesten. Få anser begreber som yoga eller meditation for en udfordring fra en anden religion. Men denne centrering af individet og egen ophøjelse, som vinder mere og mere frem i vesten, er måske i virkeligheden den største udfordring for den kristne måde at forstå verden på. Eller hvad med reinkarnation (genfødsel)? Er man stadig kristen, hvis man i stedet for kødets opstandelse til himlen, tror på kødets opstandelse til et nyt liv på jorden? Til at føre os gennem disse og mange andre spørgsmål har vi fået Jørgen Skov Sørensen til at komme. Jørgen Skov Sørensen er teolog og til daglig sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Jørgen har igennem en lang årrække arbejdet med og undervist i Østens tankegange og religioner og Den Kristne Kirkes møde med disse. Det kristne grundlag vores eget fundament i mødet. I mødet med mennesker må udgangspunktet være, at man er åben, ærlig og tør sætte sig selv og sin overbevisning ind i mødet. Men for at turde gå ærligt ind i mødet, er man nødt til at have sit eget fundament på plads. Vi hører i Jesu bjergprædiken, at man skal bygge sit hus på klippegrund, for at det skal holde til al slags modvind (Matt. 7,24). Derfor vil vi denne aften sætte fokus på vores eget fundament, og hvordan vi er rustet til at gå ind i mødet med mennesker med anden religiøs baggrund end vores. Aftenens taler og mødeleder vil være Jarl Ørskov Christensen, teolog og sognepræst i Slagelse. Jarl har stor interesse for, hvordan vi som kristne møder mennesker af alle slags og i særdeleshed, hvad vi som kristne har at bidrage med i mødet. 13

14 Døbte Sarah Kirstine Lundberg Illerup Sand 17 Lilje Nif Dong Knudskovparken 256A 4300 Holbæk Mads Alex Schou Magnussen Tingvejen Oliver Frimann Larsen Saltbækvej Mikkel Lauridsen Kåstrupvej 96 Mikkeline Majse Neumann Nielsen Thyges Banke 4 Maya Klejs Seneca Tingvejen Magnus Rubin Peterson Toftedalsvej 7 William Morten Demant Kystparken Merle Klejs Nehls Strandbakken 78 Malthe Hedelund Warming Hellemosevej Magnus Breining Mikkelsen Saltbækvej 147 Noam Oscar Baunehøj Hurup Borups Allé 18, 2 tv 2200 København N Joanna Demant Olsen Elledevej Jonas Frederik Etlar Fjeldgaard Klintedalsvej 42 Nicolaj Ørbæk Ærtevangen 7 Kærby Laurits Grønnebæk Ebdrup Lundevej 73 Marcus Sneftrup Møller Hansen Agerhønevej 43 VIEDE Nanna Astrid Elfving Jørgensen Thomas Holm Jørgensen Birkevej Dorthe Christina Krogh Steen Langtved Lynggårdsbakken Tanja Wøhlk Staunstrup Morten Hahn Hansen Lerchenfeldvej 101 Stine Monberg Christensen Brian Monberg Christensen Gåsetoftevej 35 DØDE Bent Andersen Strandbakken Mogens Ole Dybdal Røsnæsvej 69C Lizzie Heding Madsen Fr Andersensvej Asta Petersen Tranemosevej Røskva Løbner Hass Birkevej Finn Leander Mathiasen Raklev Skillevej Kjeld Søren Jönsson Kystparken 1, 1 th Sofia Olsen Røsnæsvej 69C Birthe Hjort Hentze Klosterparkvej 121, st th Jørgen Bent Nordbo Dalsvinget Stig Lammert Larsen Bøgens Kvarter Jørgen Bent Kristensen Saltbæklund Niels J Pedersen Kragh Røsnæsvej 69C Hanne Runeberg Kåstrupvej 45, st Martha Kjeldgaard Steffensen Røsnæsvej Svend Ejner Jonassen Elledvænget Kurt Leif Nielsen Gartnervænget Vagn Erland Olsen Fjorddalsvej Erik Johannes Kristiansen Gl Nyrupvej 28 14

15 Gudstjenester i Raklev Kirke august november = Koret medvirker August Søndag d. 7. kl Lisbeth Dyxenburg Farvel og goddag-gudstjeneste Søndag d. 14. kl Helle Brink Gudstjeneste Lørdag d. 20. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag d. 21. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 28. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Onsdag d. 31. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste September Lørdag d. 3. kl Helle Brink Høstgudstjeneste for børn Søndag d. 4. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 11. kl begge præster Velkomstgudstjeneste for konfirmander Søndag d. 18. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Onsdag d. 21. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste Søndag d. 25. kl Helle Brink Høstgudstjeneste Torsdag d. 29. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Oktober Søndag d. 2. kl Lisbeth Dyxenburg Sanggudstjeneste Søndag d. 9. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 16. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag d. 23. kl Helle Brink Temagudstjeneste med debat Torsdag d. 27. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Lørdag d. 29. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag d. 30. kl Lisbeth Dyxenburg BUSK-gudstjeneste November Søndag d. 6. kl begge præster Alle helgensgudstjeneste Søndag d. 13. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag d. 20. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Torsdag d. 24. kl Lisbeth Dyxenburg Familie, Fadervor og Fællesspisning Søndag d. 27. kl Helle Brink 1. søndag i advent December Søndag d. 4. kl Lisbeth Dyxenburg Familiegudstjeneste 2. søndag i advent Menighedsrådets møder Torsdag d. 18. august Torsdag d. 8. september Torsdag d. 13. oktober Torsdag d. 10. november Møderne begynder kl med de lukkede sager, men fra kl er møderne offentlige og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1. Dagsorden og senere referat af møderne kan ses på opslagstavlen i Sognehuset. 15

16 Raklev Kirke Kære Raklev Sogn Første august vender jeg tilbage til mit embede ved Raklev Kirke, og jeg glæder mig rigtig meget. Min familie og jeg har været bortrejst i to år, hvor vi har boet i Kina, fordi min mand Martin, der arbejder for Novo Nordisk, har været med til at opbygge en insulinfabrik i Tianjin i det nordlige Kina. Det har været spændende at bo i et fremmed land og opleve en helt anden kultur. Vi har alle lært rigtig meget. Jeg har bl.a. lært at tale kinesisk, og vores børn taler alle flydende engelsk, fordi de har gået på en international skole i Kina. Vi har fået venner fra mange forskellige lande og lært meget om andre kulturer, men ikke mindst har vi også lært meget om os selv og vores egen danske kultur. Vi er nu flyttet tilbage til vores hus i Kalundborg, der har været udlejet, mens vi har været væk, og vi har udpakket alle vores 13 kufferter og 12 stk. håndbagage. Ja, der var en hel del. Martin har siden april haft job på Novo Nordisk Kalundborg, Laura, vores store pige, har færdiggjort sin 9. klasse i Kina og begynder nu i gymnasiet i Kalundborg. De tre andre børn, Thorbjørn, Maren og Villads fortsætter deres skolegang på Raklev Skole. Jeg glæder mig meget til at fortælle jer om vores oplevelser, men hvis I har lyst, er I også velkomne til at besøge vores hjemmeside og læse om de oplevelser, vi har haft i Kina. Adressen er: Mange varme gensyns hilsner Fra Lisbeth Dyxenburg 16

17 Raklev Kirke»Bare«for to år Anne Holten Mortensen takker af efter to års vikariat i Raklev Kirke Det er søndag, og jeg er netop vendt hjem efter formiddagens gudstjeneste. En gudstjeneste som jeg kan mærke gav mig en klump i maven på den glade men også lidt vemodige måde. Gudstjenesten i dag var en morgengudstjeneste uden orgel, og dermed båret af menighedens sang. En situation hvor jeg virkelig fornemmede jeres glæde, jeres indleven og delagtighed vi tog sammen ansvar for gudstjenesten. Jeg har mødt mange situationer, hvor jeg har oplevet det at være præst som en gave, men sjældent så tydeligt som denne morgen en situation, hvor fællesskabet tager over og bliver det bærende i gudstjenesten min sjæl, hvad vil du mer? Senere i gudstjenesten læste jeg lignelsen om det store gæstebud at vi alle er inviteret til at være Gud nær. Et budskab jeg elsker at udbrede, og som var netop det skriftsted, jeg prædikede over den dag, jeg fik jobbet her i Raklev. Et vikariat hvor jeg bare skulle afløse for Lisbeth to år, mens hun var i Kina med familien. Jobbet her i Raklev betød, at min familie og jeg skulle rive pløkkerne op i Jylland og flytte her til Kalundborg. Det var naturligt nok med en smule vemod og skepsis, at vi forlod det kendte, men det skulle vise sig, at vi ikke kom til at fortryde det et eneste øjeblik. Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup siger, at man i mødet med andre mennesker holder et lille stykke af vedkommendes liv i sine hænder. Den tid der bare var for to år, skulle vise sig at blive to år fyldt med nye udfordringer, glade stunder, alvorstunge snakke og møder med søde og varme mennesker. Af de mange mennesker, jeg har haft forbindelse med, vil mine konfirmander være dem, jeg husker bedst. 75 unge mennesker har jeg haft fornøjelsen af at undervise og konfirmere, og vi har haft mange sjove, tunge, glade, alvorlige og fjollede snakke i undervisningen. Tænk at få lov til at reflektere over livets store spørgsmål med mennesker, som står i en situation, hvor livet og dets muligheder ligger udstrakt for deres fødder. Jeg håber at I/de alle er kommet godt videre, og ved, at evangeliets budskab ligger et sted i jeres hjerner og hjerter, men at det også bliver et levet budskab igennem hele livet. En særlig stor tak skal lyde til menighedsrådet, der valgte at ansætte mig, og som har været gode sparringspartnere ift. tanker og ideer. Jeg har fået mulighed for at prøve tanker af, men altid under fornuftige rammer. Tak for jeres lydhørhed, jeres åbenhed og for det samarbejde vi har haft gennem de sidste to år. En ikke mindre tak skal lyde til mine vidunderlige kollegaer ved kirken. I har gjort selv den tungeste januardag lysere og min hverdag ved kirken varm, nem og smilende. I det kirkelige arbejde har vi hver især haft vores roller, men jeg har aldrig været i tvivl om, at vi arbejdede med samme mål for øje. Tak for at I er, som I er! Jeg har i skrivende stund endnu en måned tilbage her i Raklev. Men dagens gudstjeneste sluttede en cirkel for mig. En cirkel som bliver det fundament, jeg skal bygge mit fremtidige virke på. Jo, I kære Raklevboere og kære kollegaer er gået under huden på min familie og mig og de to år blev til en kærlighed, vi vil bære med os fremover. Jeg holder en lille smule af jer i min hånd og i mit hjerte, og det vil jeg altid tage med mig lige som en del af mig bliver her hos jer. Tak for jeres vidunderlige måde at være på og tak for alt det, I har givet mig. Vi vil ikke sige farvel, men på snarligt gensyn. Mange lidt vemodige, men glade og taknemmelige hilsner, Anne Holten Mortensen Anne Holten Mortensen 17

18 Raklev Kirke Solnedgangsgudstjenester Sidst på eftermiddagen står solen ind gennem kirkens smukke glasmosaik og får dens varme farver til at gløde. Glasmosaikken forestiller Kristus som den gode hyrde og er udført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Vi holder to solnedgangsgudstjenester på det tidspunkt, hvor arbejdsdagen er slut for de fleste og aftenfreden sænker sig. Her kan vi nyde roen i kirken en halv times tid og få lejlighed til eftertanke. Gudstjenesterne ligger på onsdage kl. 17 og vil indeholde salmer, musik, tekst og fordybelse. Program: Onsdag d. 31. august kl. 17 Tema: Tro og tvivl Onsdag d. 21. september kl. 17 Tema: Livsmod Café-koncert i Raklev Kirke og Sognehus Fredag d. 28. oktober kl En afslappet aften under musikkens vinger. Efter sidste års succes og på utallige opfordringer fra sognets beboere har vi besluttet at gentage dette arrangement. I år dog udelukkende med lokale kræfter. Det kræver, at alle musiktalenterne i sognet, som har lyst til at optræde på slap line, melder sig til undertegnede. De der hovedsageligt har talent for at lytte til musikken skal bare dukke op på dagen. Foreløbig kan vi glæde os til Raklev Kirkes kor, Raklev Sognekor og mindst én hemmelig gæst. Vi begynder i Kirken med det stuerene repertoire, for derefter at fortsætte med musikcafé i Sognehuset Musikken er gratis mens cafeen koster kr. 50,- / børn under 15 år gratis. Raklev Kirkes Kor er bestående af Louise Olsen, Ellen Blemmer, Cathrine Gyde Thomsen, Camilla Stahl Jonas og Henrik Monrad. Raklev Sognekor er bestående af de fleste af sognets sangglade beboere. Skulle der være sangglade beboere, som endnu ikke synger i Sognekoret, kan de nå det endnu. Vi begynder onsdag d. 24. august. Musikalsk tilmelding skal ske til mig på eller tlf.: Alle er velkomne. Niels Wakabayashi, organist Allehelgens gudstjeneste med harpe- og cellomusik søndag d. 6. november kl. 16 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Mattæusevangeliet kp. 5. Sådan lyder det i kirken Allehelgensdag. Jesus taler til os, som har brug for trøst, fordi vi er sørgende og sagtmodige. Han lægger mærke til mennesker og viser sin medfølelse. Ved gudstjenesten denne dag vil vi mindes dem, der er døde i årets løb, og deres navne vil blive læst op. De minder og savn, vi hver især kan sidde med, bliver spejlet i bibeltekster, salmer og musik, hvor både sorgen og håbet kan komme til udtryk. Trine Opsahl medvirker på keltisk harpe og hendes datter, Josephine Opsahl, på cello. Der bliver også mulighed for at tænde lys under gudstjenesten. Inden gudstjenesten byder vi på en kop kaffe i våbenhuset. 18

19 R G I Tidligere håndboldformand blev valgt til hovedformand i RGI Det tog godt tre måneder, men så lykkedes det også at få valgt en ny formand i Raklev Gymnastik og Idrætsforening. Det blev den 60-årige Anne-Grethe Andersen, som dermed blev den første kvindelige formand i foreningen. Anne-Grethe har tidligere været formand for håndbold-afdelingen i flere år, og har også siden hjulpet til, når der var brug for det. Således har hun stået for en række håndboldstævner i samarbejde med skoleidrætten i Kalundborg Kommune, hvor hun også har hjulpet til efter sin formandstid, der i øvrigt også har omfattet posten som ungdomsformand i håndbold, samtidig med at hun var aktiv spiller i mange år. Nedenstående står referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, hvor formanden blev valgt. EKSTRAORDINÆR GENERALFOR- SAMLING mandag den 30. maj 2011 i Røsnæshallens selskabslokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af formand 4. Eventuelt Formanden Henrik Hjorth bød velkommen til de få fremmødte, hvorefter han gik videre til første punkt på dagsordenen. 1) Valg af dirigent Til dirigent valgtes Rud Larsen, der startede med at konstatere lovligheden af generalforsamlingen ved hjælp af fremlagte kopier af avisudklip fra Kalundborg Folkeblad, Ann. Vejlø Print dok.:ann. Klb. Bogtryk dok. 20/11/07 8:03 Side 1 og konkluderede at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. 2) Valg af stemmetællere Dirigenten skønnede at det ikke var nødvendigt at vælge sådanne. 3) Valg af formand Bestyrelsens forslag var Anne-Grethe Andersen, som blev valgt uden modkandidat. 4) Eventuelt Henrik Hjort Hansen takkede for de mange gode stunder sammen med den øvrige bestyrelse. Den nye formand Anne-Grethe Andersen takkede for valget. Hun vil gøre sit bedste for at drive foreningen videre i samme ånd, som klubben altid er blevet drevet. Næstformanden Claus Blak Walther takkede derefter den afgående formand Henrik Hjorth Hansen for dennes virken i foreningen, og overrakte på foreningens vegne en lille gave. Dirigenten Rud Larsen takkede til slut for god ro og orden og erklærede mødet for afsluttet. Raklev den 31. maj 2011 Dirigent Rud Larsen VEJLØ VISITKORT ELLER NY BROCHURE? Vi tilbyder: Layout, repro og DTP Digitalt prøvetryk og Computer to Plate Trykkeri med 1-, 2- og 5-farve maskiner Eget bogbinderi Vi har desuden licens til at producere svanemærkede tryksager STEJLHØJ KALUNDBORG TLF En værdig død DØRE & VINDUER KØKKENER GULVBELÆGNING Reparation Tilbygning Nybygning Tømrer- og snedkermester ELO POULSEN Røsnæsvej 133, Kalundborg Biltlf Aut. GVS Mester Din lokale VVS-installatør tilbyder bl.a.: Varme Ventilation Badentreprise Vand - vandværker Alternativ energi Blikkenslagerarbejde Skiferarbejde Fjernvarme Naturgas Gaseftersyn af campingvogne Gl. Nyrupvej Kalundborg Tlf Bil A P S Michael Larsen Aut. GVS Mester 19

20 R G I Lions Cup 2011 Så er dette 29. Lions Cup løbet (spillet) af stablen. Igen i år med dejligt fodboldvejr til de ca spillere, trænere/ ledere fordelt på 155 hold, ca. 80 dommere, forældre og søskende og ikke mindst alle de frivillige forældre, søskende, bedsteforældre og andre, som har hjulpet til. En rigtig stor TAK skal lyde til alle de frivillige, vi har igennem ved sådan et stævne, uden Jer var der ikke noget stævne. Stævnet forløb uden de store genvordigheder af nogen art, og hvis man husker tilbage på sidste år, hvor spillerne måtte spille i lidt for højt græs, så var det i år klippet til UG af kommunen, og indbrud på skolerne og i vores telte er vi også helt sluppet fra. Skader på spillerne kommer man aldrig uden om, så derfor er vi rigtig glade for vores 3 samarittertelte, placeret i Raklev, Gisseløre og på Munkesøen, det giver en vis form for tryghed, at vide at hjælpen ikke er langt væk, hvis uheldet skulle være ude, jeg personligt så kun ambulancen 2 gange. Hvis vi endelig skal komme med lidt malurt, så er det måske, at det i år har været lidt sværere at få fat i forældrene til at komme og give en hånd med. Heldigvis siger langt de fleste forældre ja, med det samme vi ringer, for de ved godt, hvad bare 3 timers hjælp kan betyde i den anden ende, nemlig at de ikke skal betale det hele selv, når datteren eller sønnen skal til stævne. Sidste år var vi oppe på at uddele et beløb svarende til ca kr til stævner i ind og udland, samt at vi giver et stort beløb til RGIs fodboldungdom. Som der stod skrevet øverst oppe, så var dette vores 29. Lions Cup, så næste år runder vi et hjørne som ikke ret mange fodboldstævner har nået. Det vil vi selvfølgelig gerne markere på en eller anden måde, så vi er allerede i gang med forberedelserne til næste års stævne. Skulle man ligge inde med ideer/ ønsker til næste års fodboldstævne, så tager jeg gerne imod. Rigtig god sommer. På RGIs fodboldforældreforenings vegne Gitte Nordbo Keller. Alsidig hjælp til det meste... Kørsel med 8,5T 2 akslet lastbil med kran og bagtip Levering af: Grus - Sten - Sand - Stabil - Skærver og Flis Bortkørsel af: Bygge- og Haveaffald Starthjælp 12/24 V % Havearbejde Anlægsarbejde Belægningsarbejde Støbearbejde Støttemure 20 Vognmand Ole Jørgensen Tlf Vi udfører det meste og til aftalt tid... Anlægsarbejde Leif Nielsen Tlf

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vinterfugle Det er så koldt derude

Vinterfugle Det er så koldt derude 16. årg. nr. 3 December 2011 Vinterfugle Det er så koldt derude Retræte se side 20 Menighedspleje - hvad er det? se side 10 Redaktøren takker af se side 4 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde 18. årg. nr. 1 april 2013 Kom maj du søde milde Karlsbjerg Mejeri se side 4 Sogneudflugt se side 12 LEGO Green City se side 30 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere