HARE KRISHNA BOSNIENS PYRAMIDER SRILA PRABHUPADAS VYASA-PUJA ENGLÆNDERNES HEMMELIGE POLITIK NYT FRA. Nr. 8, 16. årgang, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARE KRISHNA BOSNIENS PYRAMIDER SRILA PRABHUPADAS VYASA-PUJA ENGLÆNDERNES HEMMELIGE POLITIK NYT FRA. Nr. 8, 16. årgang, august 2013"

Transkript

1 HARE KRISHNA NYT FRA Nr. 8, 16. årgang, august 2013 SRILA PRABHUPADAS VYASA-PUJA ENGLÆNDERNES HEMMELIGE POLITIK BOSNIENS PYRAMIDER Pris 30 kr.

2 August 2013 Fredag 2.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for Kamika Ekadasi) Lørdag 3.8 Bryd fasten mellem 5:19 10:36 Lørdag 10.8 Sri Raghunandana Thakuras bortgang Lørdag Sri Vamsidasa Babajis bortgang 17.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for Pavitropana Ekadasi) Radha Govinda Jhulana Yatra begynder Søndag 18.8 Bryd fasten mellem 5:47 10:44 Srila Rupa Gosvamis bortgang Sri Gauridasa Panditas bortgang Onsdag 21.8 Jhulana Yatra slutter Herren Balaramas fremkomstdag (faste indtil middag) Srila Prabhupadas afrejse til USA Caturmasyas anden måned begynder faste fra surmælk i en måned Onsdag 28.8 Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomstdag (faste indtil midnat) Torsdag 29.8 Nandotsava Srila Prabhupadas fremkomstdag (faste til kl ) Søndag 1.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner for Annada Ekadasi) Mandag 2.9 Bryd fasten mellem 6:16 10:01 Sri Krishna Janmastami 2013 Det er Sri Krishna Janmastami onsdag den 28. august, og Srila Prabhupadas Vyasa-puja er dagen derefter, torsdag den 29. august. De to dage fejres som altid i stor stil i Vanløse såvel som i Århus. Programmet for festerne kan læses på henholdsvis dk og Vi glæder os til at se hinanden. Se også omtalen af Sri Krishna og Srila Prabhupada under omtalen af festivaldage i august på side 6. Forsidebilledet er af Smita Krishna Swami, der kigger fra verdens højeste pyramide, Solpyramiden i Bosnien, 360 meter ned over dalbunden og byen Visoko. Læs mere om Bosniens pyramider på side 9. Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsna-bevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2013, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. -2- I dette nummer Kalender 2 Srila Prabhupada taler ud 3 Festivaldag i august 6 Vedisk arkæologi: Bosniens pyramider 9 Englændernes hemmelige politik 14 At kæmpe for Krishna 16 Srila Prabhupadas Vyasa-puja 18 Ønskeliste fra templet i Vanløse 20 Madlavnings-lektioner: Didi Ma s køkken og bengalsk sukta 21

3 Srila Prabhupada taler ud I Krishnas selskab Et uddrag fra bogen Hinsides fødsel og død, der bygger på nedskrivninger af foredrag, som Srila Prabhupada gav i 1966 i New York. Hvis man får noget bedre, Bhagavatam fortæller os, at deres kropslige opgiver man helt naturligt alt, der er dårligere. træk er nøjagtig som Guds. På nogle af disse Vi ønsker nydelse, men upersonalisme og planeter manifesterer Gud Sig med to arme, tomhedsfilosofi har skabt en sådan atmosfære, og på andre har Han fire. Ligesom den Højeste at vi er blevet forfaldne til materiel nydelse. Herre har indbyggerne på disse planeter også Derfor er det vigtigt at forstå, at der er nydelse to og fire arme, og der står skrevet, at man ikke i forbindelse med den Højeste Person (purusah kan se forskel på dem og den Højeste Person. I sa parah), når vi ser Ham ansigt til ansigt. I den den åndelige verden er der fem slags befrielse. åndelige himmel kan vi tale personligt med Gud, Sayujya-mukti er en befrielse, hvor man opgår lege med Ham og spise sammen med Ham. Alle i den Højeste Herres upersonlige eksistens, der dette kan opnås gennem bhakti, transcendental kaldes Brahman. En anden form for befrielse kærlighedstjeneste til Herren. Imidlertid skal er sarupya-mukti, hvor man får kropstræk nøjagtig som Guds. En tredje er salokya-mukti, denne tjeneste være uforfalsket, eller med andre ord skal vi elske Gud uden at forvente materiel hvor man kan bo på samme planet som Gud. I belønning. At elske Gud for at blive ét med Ham sarsti-mukti kan man have rigdomme på linie er også en form for forfalskning. med den Højeste Herres. Og samipya-mukti En af de væsentlige forskelle på den åndelige sætter én i stand til altid at være hos Gud som himmel og den materielle himmel er, at i den en af Hans ledsagere ligesom Arjuna, der altid er åndelige himmel har overhovedet eller lederen af de åndelige planeter ingen rival. I alle opnå enhver af disse fem former for befrielse, sammen med Krishna som Hans ven. Man kan tilfælde er den herskende personlighed på de men af de fem accepteres sammensmeltningen åndelige planeter en fuldstændig ekspansion med det upersonlige aspekt (sayujya-mukti) af Sri Krishna. Den Højeste Herre og Hans ikke af vaisnavaerne eller de hengivne. En mangeartede manifestationer hersker over alle vaisnava ønsker at tilbede Gud, som Han er, Vaikuntha-planeter. På Jorden er der for eksempel konkurrence om positionen som præsident kunne tjene Ham, imens den upersonalistiske og beholde sin separate individualitet for at eller statsminister, men i den åndelige himmel mayavadi-filosof ønsker at opgive sin individualitet og blive ét med den Højestes eksistens. anerkender alle Guddommens Højeste Personlighed som den højeste. De, der ikke anerkender En sådan sammensmeltning med Gud anbefales Ham og forsøger at blive Hans rivaler, placeres i hverken af Sri Krishna i Bhagavad-gita eller af det materielle univers, der er ligesom et fængsel. vaisnava-filosoffernes discipelrække. Herren Alle byer har et fængsel, som dog kun udgør Caitanya Mahaprabhu skrev i den forbindelse i en ubetydelig del af hele byen. I den åndelige Sin Siksastaka (4): verden er det materielle univers på samme måde O almægtige Herre, Jeg har intet ønske om et fængsel for de betingede sjæle. Det udgør kun at samle rigdomme, og jeg ønsker heller ikke en ubetydelig del af den åndelige himmel. Men smukke kvinder eller mange tilhængere. Jeg det ligger ikke uden for den åndelige himmel, ønsker kun Din årsagsløse hengivne tjeneste i ligesom et fængsel ikke ligger uden for byen. mit liv liv efter liv. Indbyggerne på Vaikuntha-planeterne i den Her refererer Herren Caitanya Mahaprabhu åndelige himmel er alle befriede sjæle. Srimad- til liv efter liv. Når der er liv efter liv, er der -3-

4 ingen befrielse. Befrielse betyder, at man enten tiltagende, eller i de seks måneder, hvor Solen kommer til de åndelige planeter eller opgår i rejser mod nord. (Bhagavad-gita 8.24) den Højestes eksistens. I begge tilfælde er der Solen tilbringer seks måneder på den nordlige ingen genfødsel i den materielle verden. Men bane og seks måneder på den sydlige. Srimad- Caitanya Mahaprabhu er ligeglad med, om Bhagavatam fortæller os, at ligesom planeterne Han er befriet eller ej. Hans eneste tanke er at bevæger sig, gør Solen det også. Hvis den, der være engageret i Krishna-bevidsthed at tjene kender Brahman, dør, når Solen er på sin nordlige bane, opnår han befrielse. den Højeste Herre. Den hengivne er ligeglad med, hvor han er, og han bekymrer sig heller Den mystiker, der forlader denne verden under røgen, om natten, i de 14 dage, hvor Månen ikke om, hvorvidt han fødes i dyresamfundet, menneskesamfundet, halvgudesamfundet eller aftager, eller de seks måneder, hvor Solen går hvor som helst. Han beder kun Gud om, at han mod syd, kommer til måneplaneten, men vender ikke må glemme Ham, og at han altid må være atter tilbage. Ifølge Vedaernes opfattelse er der i stand til at engagere sig i Hans tjeneste. Denne to måder at forlade denne verden på. Den ene form for bøn er et symptom på ren hengivenhed. er i lyset og den anden i mørket. Går man bort Selvfølgelig befinder en hengiven sig i den åndelige verden, uanset hvor han er, selv mens han man verden i mørket, vender man tilbage. i lyset, kommer man ikke tilbage, men forlader er i den materielle krop. Men han kræver ikke (Bhagavad-gita ) noget fra Gud for sin egen personlige ophøjelses Dette er alt sammen tilfældigt. Vi ved ikke, eller bekvemmeligheds skyld. hvornår vi skal dø, og vi kan dø ved et tilfælde Sri Krishna fortæller, at Han er let at komme når som helst. Men for en bhakti-yogi, der er til for den, der har hengivet sig til Ham, imens etableret i Krishna-bevidsthed, er der intet tilfældigt. Han er altid sikker. der er en vis risiko for yogierne, der praktiserer andre yoga-metoder. For dem har Han givet Selv om de hengivne kender disse to veje, O anvisninger i Bhagavad-gita (8.23) om det rette Arjuna, er de aldrig forvirrede. Vær derfor altid tidspunkt at forlade den grove krop på. fast forankret i hengivenhed. (Bhagavad-gita O du bedste blandt Bharataer, nu vil Jeg gøre 8.27) rede for de forskellige tidspunkter, hvor yogien, Det er allerede blevet fastslået, at den, der i når han forlader denne verden, enten vender dødsøjeblikket tænker på Krishna, omgående tilbage eller ikke kommer tilbage. overføres til Krishnas bolig. Her tilkendegiver Krishna, at hvis man kan Og den, der på dødstidspunktet, hvor han forlade sin krop på et bestemt tidspunkt, kan forlader sin krop, udelukkende husker på Mig, man blive befriet for aldrig mere at vende opnår øjeblikkeligt Min natur. Om det hersker tilbage til den materielle verden. På den anden der ingen tvivl. (Bhagavad-gita 8.5) side antyder Han også, at hvis man dør på et Den, der mediterer på Mig som Guddommens Højeste Personlighed med sindet konstant andet tidspunkt, må man komme tilbage. Der er et vist element af tilfældighed her. Men der engageret i at huske på Mig uden at blive afledt er ingen tilfældighed for en hengiven, der altid fra vejen han, O Partha, kan være sikker på at er i Krishna-bevidsthed, for han er garanteret nå Mig. (Bhagavad-gita 8.8) adgang til Krishnas bolig i kraft af sin hengivenhed til Herren. meget vanskelig, men det er den ikke. Hvis man En sådan meditation på Krishna kan synes De, der kender den Højeste Brahman, kommer til denne Højeste ved at forlade verden på og recitere maha-mantraet Hare Krishna, praktiserer Krishna-bevidsthed ved at synge det tidspunkt, hvor ildguden øver sin indflydelse, i lyset, på et lykkevarslende tidspunkt Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ om dagen, i løbet af de 14 dage, hvor Månen er Hare bliver man hurtigt hjulpet. Krishna og -4-

5 -5- Hans navn er ikke forskellige fra hinanden, og Krishna og Hans transcendentale verden er heller ikke forskellige. Igennem lyd kan vi være sammen med Krishna, og Han vil være sammen med os. Hvis vi for eksempel synger Hare Krishna på gaden, vil vi se, at Krishna hele tiden går sammen med os, ligesom når Månen står på himlen over os, bemærker vi, at den også følger med os. Hvis Krishnas lavere energi kan synes at følge med os, er det så ikke muligt for Krishna Selv at være hos os, når vi synger Hans navne? Han ønsker at holde os med selskab, men vi må kvalificere os til at være i Hans selskab. Hvis vi imidlertid altid er optaget af at tænke på Krishna, kan vi være sikre på, at Krishna altid er hos os. Herren Caitanya Mahaprabhu beder: O min Herre, Dit hellige navn kan alene give enhver velsignelse til alle levende væsener, og derfor har Du hundreder og millioner af navne som Krishna og Govinda. I disse transcendentale navne har Du anbragt alle Dine transcendentale energier, og der er ingen faste eller stramme regler for recitationen af disse hellige navne. O min Herre, af venlighed sætter Du os i stand til med lethed at komme til Dig ved at synge Dine hellige navne, men jeg er så uheldig, at jeg ingen tiltrækning har til dem. (Siksastaka 2) Blot ved at fremsige Hare Krishna mahamantraet kan vi opnå alle fordelene fra Krishnas personlige selskab. Herren Caitanya Mahaprabhu, der anses for ikke blot at være en realiseret sjæl, men en direkte inkarnation af Krishna Selv, har gjort opmærksom på, at i denne Kalis tidsalder, hvor folk ikke har nogen virkelig mulighed for selvrealisering, er Krishna så venlig, at Han har givet denne sabda (lydinkarnation), der er nedsteget i form af transcendental lyd, Hans hellige navne. At synge disse navne er yugadharmaen, vejen til selverkendelse i denne tidsalder. Ingen særlig kvalifikation er nødvendig for at kunne praktisere denne metode. Vi behøver ikke engang at kunne sanskrit. Lyden af Hare Krishna-mantraet er så kraftfuld, at hvem som helst med det samme kan begynde at synge og recitere det uden noget kendskab til sanskrit overhovedet. En person, der følger den hengivne tjenestes vej, bliver ikke berøvet de resultater, der kommer af at studere Vedaerne, udføre offerhandlinger, gennemgå askese, give i velgørenhed eller efterstræbe filosofiske og frugtbærende handlinger. Blot ved at gøre hengiven tjeneste opnår man resultaterne af alle disse, og til sidst kommer man til den højeste evige bolig. (Bhagavad-gita 8.28) Her fortæller Krishna, at formålet med alle vediske instruktioner er at opnå livets endelige mål at vende tilbage til Guddommen. Alle skrifter fra alle lande sigter mod dette mål. Dette har også til alle tider været budskabet fra alle religiøse reformatorer eller acaryaer. I Vesten spredte Herren Jesus Kristus det samme budskab, ligesom Buddha og Muhammed gjorde det. Ingen af dem rådede os til at forsøge at skabe et permanent opholdssted her i denne materielle verden. Der kan være små forskelle på dem i overensstemmelse med land, tid, omstændighed og skriftlige påbud, men det centrale princip om, at vi ikke hører til i denne materielle verden, men i den åndelige verden, accepteres af alle ægte transcendentalister. Alle råd med hensyn til tilfredsstillelse af vores sjæls inderste ønsker peger os i retning af Krishnas verdener hinsides fødsel og død.

6 Festivaldage i august 2013 I august 2013 fejres bl.a. følgende: Raghunandana Thakura Bortgang lørdag 10.8 Raghunandana Thakura var søn af en anden stor hengiven, Mukunda Dasa, der var læge. Lige fra barn udviste han alle symptomer på en stor hengiven. Hans hengivenhed var så stor, at i Sin Deitetsform i Mukundas hjem kom Krishna ned fra alteret, talte med ham og spiste direkte den mad, som Raghunandana ofrede til Ham. (Se Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila ) udsmykkede gynger og masser af sang og glæde. Srila Rupa Gosvami Bortgang søndag 18.8 Rupa Gosvami ( ) var den ledende af de seks Goswamier fra Vrindavana. Han var Sanatana Goswamis yngre bror og stod sammen med ham for genopdagelsen af Vrindavanas hellige steder og formuleringen af Caitanya Mahaprabhus lære på skrift. Vamsidasa Babaji Bortgang lørdag 10.8 Vamsidasa Babaji var en stor vaisnava i Navadvipa i den første halvdel af det 20. århundrede. Han er et nutidigt eksempel på en avadhuta, en hengiven, der handler på tværs af alle normer og regler. Hans opførsel var så usædvanlig, at i en hvilken som helst anden kultur, der er mindre åndeligt oplyst end Indien, ville han helt sikket være blevet regnet for gal. Somme tider talte han tilsyneladende usammenhængende eller uden mening, men hans tale var altid om Krishna og afveg aldrig fra Krishna-bevidsthed. Hans opførsel var uforståelig for alle bortset fra de mest ophøjede hengivne. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati respekterede ham som den største vaisnava, men forbød sine disciple at pleje tæt omgang med ham for ikke at misforstå ham. Gauridasa Pandita Bortgang søndag 18.8 Gauridasa Pandita var samtidig med Herren Caitanya og Nityananda, og ofrede specielt alt til Herren Nityanandas tjeneste. Endnu mens Herren Caitanya og Herren Nityananda var på denne jord, antog De personligt Deitetsformer (de første Gaura-Nitai-Deiteter) i hans hjem i Bengalen. Herren Balarama Fremkomst onsdag 21.8 Balarama er Krishnas første ekspansion og Hans ældre bror. Krishnas første ekspansion er Sri Balarama, fra hvem alle andre ekspansioner kommer. Da Krishna nedsteg på jorden for 5000 år siden, kom Balarama samtidigt som Hans ældre bror. Srimad-Bhagavatam beskriver, at Balarama og Krishna havde samme far, Vasudeva, og i virkeligheden også samme mor, Devaki. Men imens Balarama var i Devakis moderliv, overførtes Han til moderlivet på Rohini, en anden af Vasudevas hustruer. Således er Balarama både Devakis og Rohinis søn. Balarama og Krishna var altid sammen i Deres barndom i Vrindavana, og Balarama, der var en smule ældre end Krishna, beskyttede altid Sin yngre bror. Sammen legede Krishna og Balarama med de andre kohyrdedrenge, vogtede Radha Govinda Jhulana Yatra Fra lørdag 17.8 Dette er Radha-Krishnas gyngefestival, sådan som den bliver afholdt i mange templer i Vrindavana. Deiteterne er ofte i grønt på denne tid. Årstiden er monsun med voldsomme regnskyl, og alligevel er det stadig meget varmt. Alle vil gerne køles af, men ikke med vand, som er overalt. Derfor gynger de hengivne Radha- Krishna, så de kan svales af ved brisen fra deres gyngeture frem til Balaramas fremkomstdag. Jhulana Yatra er en dejlig festival med smukt køerne og kalvene og dræbte mange dæmoner, -6-

7 der forstyrrede freden i Vrindavana. Senere drog de sammen til Mathura, dræbte dæmonkongen Kamsa og dennes mange kumpaner og genindsatte Ugrasena som konge. Da Krishna senere opførte og bosatte Sig i Dvaraka, slog Balarama Sig også ned der. Herren Sri Krishna Janmastami onsdag 28.8, Sri Krishnas fremkomstdag Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. Ifølge Vedaerne er den højeste årsagsløse årsag til alle årsager en transcendental person, der er kilden til alting inklusive alle levende væsener og alle verdener såvel som tid, rum og stof. Krishna er denne person. Han erkendes i tre aspekter, nemlig som den altgennemtrængende Brahman, den lokaliserede Oversjæl og i sidste Sri Krishnas liv. -7- ende som Bhagavan, Guddommens Højeste Personlighed, der er kilden til de to andre. Vedaerne beskriver Krishna som en smuk yngling med en glødende udstråling som en mørk regnsky, Hans smil er bedårende, Han har en påfuglefjer i Sit lokkede sorte hår og en blomsterkrans rundt om halsen. Han klæder Sig i tøj, der er som gule lynglimt, og Hans tånegle stråler mildt som Månens lys. Krishna leger for evigt med Sine evigt befriede hengivne i den åndelige verden, men kommer også somme tider til denne materielle verden for at glæde Sine hengivne og genetablere ægte religiøse principper. Han kommer i mange forskellige inkarnationer som Rama, Nrsimha, Vamana og Varaha, der er nogle af Hans utallige evige personlige former, og for år siden kom Han i Sin oprindelige personlige form som Sri Krishna. Han fødtes i Mathura som søn af Devaki og Vasudeva, der var fængslet af den onde Kong Kamsa. Han voksede op som plejesøn hos Yasoda og Nanda i landsbyen Vrindavana, hvor Han demonstrerede de mest fortrolige forhold, som Han udveksler med Sine nærmeste hengivne. Som 14-årig vendte Han tilbage til Sin fars by, Mathura, hvor Han dræbte den dæmoniske Kong Kamsa. Senere byggede Han byen Dvaraka i havet ud for Indien, hvor Han giftede Sig med dronninger og levede som Yadu-dynastiets konge. Han var på Jorden i 125 år. Under den store krig på Kuruksetra talte Han Bhagavad-gita, den største visdomsbog i menneskehedens historie, til Sin ven Arjuna. Han beskrives indgående af Srila Vyasadeva i Srimad-Bhagavatam, hvor den 10. Bog specielt beskriver Hans inkarnation her på Jorden for år siden. Srila Prabhupada genfortalte hele Srimad-Bhagavatams 10. Bog i Krishna-bogen, en fængslende biografi over

8 Srila Prabhupada Da Jaladuta lagde til i New Yorks havn 37 Fremkomst torsdag 29.8 dage senere, gik han i land uden at vide, om han Srila Prabhupada eller A.C. Bhaktivedanta skulle gå til højre eller venstre. Han ankom til Swami Prabhupada ( ) er grundlæggeren af ISKCON, det Internationale Samfund venner eller tilhængere, intet godt helbred og USA næsten 70 år gammel uden hverken penge, for Krishna-bevidsthed, populært kaldet Hare ikke engang en klar ide om, hvad han nu skulle Krishna-bevægelsen. gøre. Srila Prabhupada fødtes i 1896 i Calcutta Trods denne beskedne start lykkedes det Srila som Abhay Caran De. Han mødte sin åndelige Prabhupada at starte et verdensomspændende mester, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, i 1922 givne. Han grundlagde samfund af Krishna-hen- og blev indviet af ham i ISKCON i 1966 i New Gaudiya-vaisnava-traditionen i rejste han Jorden rundt York. I årene, der fulgte, Allerede ved deres første møde i 1922 bad Srila omhyggeligt sit samfund, mange gange og plejede Bhaktisiddhanta Sarasvati den unge Abhay Ca- talte tusinder af disciple så det ved hans bortgang ran udbrede kendskabet og tilhængere og over til Caitanyas lære i den 100 templer og landbrugssamfund verden over. I engelsktalende verden. På den tid var Abhay nygift samme periode skrev og med kone og lille barn og oversatte han 51 bøger kunne ikke se, hvordan han om den vediske filosofi kunne hjælpe sin åndelige og fik dem udgivet på 28 mester i hans mission. Han sprog. Han gav tusinder af glemte den dog aldrig og foredrag, korresponderede forsøgte på sin egen måde med tusinder af mennesker og mødtes personligt med de midler, han rådede over. Han startede et magasin på engelsk, Back to og beundrere såvel som med tusinder af tilhængere Godhead, i 1944, og tænkte ofte på, om han ikke kritikere og modstandere. Han vandt agtelse i på et tidspunkt i livet skulle være i stand til at lærde kredse som sin tids førende repræsentant opfylde sin åndelige mesters ønske. for den vediske tradition, og hans bøger blev 25 år senere valgte Srila Prabhupada at forlade standardlæsning på mange universiteter. familielivet, som det traditionelt gøres i vedisk Srila Prabhupada gik bort den 14. november kultur, og han viede resten af sit liv til sin åndelige mesters tjeneste. Som forberedelse udgav Balarama-mandir, som han selv havde grund i Vrindavana, Indien, i templet Krishnahan tre bind af Srimad-Bhagavatam på engelsk, lagt. Han fortsætter med at leve som ISKCON s og i 1965 lykkedes det ham at få en fribillet på grundlægger-acarya, hvis lære og standarder Jaladuta, et fragtskib, der sejlede i fast rutefart gælder for al tid fremover for alle medlemmer imellem Indien og Amerika. Den 13. august af ISKCON gik han om bord på skibet som eneste Der er skrevet mange biografier over Srila passager. Hans ejendele udgjorde en kuffert, Prabhupadas liv såsom Prabhupada-lilamrta af en paraply, en sæk tørrede gryn og syv dollars Satsvarupa Dasa Goswami og A Transcendental i indisk valuta samt nogle kasser med bøger. Diary af Hari Sauri Prabhu. -8-

9 Vedisk arkæologi: Bosniens pyramider Af Lalitanatha Dasa Humlebien kan heller ikke flyve. Den ved det bare ikke, var min første tanke ved synet af det ældre propeldrevne fly, der betjener ruten mellem København og Sarajevo. Turen gik dog glat, og vi landede sikkert i Sarajevo sent om aftenen den 1. juli Vi blev hentet i lufthavnen af Mahaprabhu, som jeg kender fra dengang han boede i Danmark med sin kone Sukakanya, hvor de var flygtninge fra den jugoslaviske borgerkrig. Nu bor de igen i Sarajevo og havde med god bosnisk vaisnava-gæstfrihed med det samme budt os velkomne, da jeg havde spurgt, Det første syn af en pyramide fra bilvinduet. om min søn Morten og jeg måtte overnatte hos dem nogle dage i forbindelse med vores studierejse til Bosniens pyramider. om det måske er århundredets arkæologiske De fleste har endnu ikke hørt om dette, selv Bosniens pyramider? Jo, du hørte rigtigt. sensation. Det har flere årsager. En hård kerne Der er pyramider i Bosnien. Opdagelsen blev i det arkæologiske etablissement nægter at acceptere, at der kan være pyramider i Europa. gjort i 2005 af Semir Osmanagich, der er født i Bosnien, men bosiddende i USA. Han har i Pyramidernes daterede alder på op til år mange år studeret pyramider over hele verden, er også et problem for et arkæologisk samfund, så da han i 2005 var på besøg i sit hjemland, der står fast på, at de første tilløb til civilisation fangede et særligt bjerg hans opmærksomhed fandt sted for højst år siden. Ydermere på en tur igennem en bjergdal 30 kilometer syd ser nogle egyptiske pyramideforskere ud til at for Sarajevo. Med sin perfekte pyramideform og modsætte sig omtalen af de bosniske pyramider, hvor de to største er større end Kheops- siderne perfekt orienteret efter verdenshjørnerne lignede det ikke et naturligt bjerg, men mest en pyramiden, Egyptens største pyramide. Alt dette urgammel pyramide dækket af vegetation og bidrager til, at opdagelsen ikke får den omtale, aflejringer i stil med pyramidestrukturer andre den fortjener. Man kan vist endda tale om en steder i verden. direkte undertrykkelse af opdagelsen. F.eks. Over den næste tid fandt han i alt fem sådanne pyramideformede bjerge i området. De om naturlige dannelser, og at det er svindel og kan man læse på Wikipedia, at der kun er tale første arkæologiske undersøgelser bekræftede, bedrag, at der skulle være rigtige pyramider i at de ikke var af naturlig oprindelse. Bosniens Bosnien. pyramider var født. Osmanagic satte sig selv i Smita Krishna Swami fra Sverige besøgte spidsen for videre arkæologiske udgravninger. pyramiderne sidste sommer. Han kom begejstret Siden da har en blanding af professionelle arkæologer og frivillige fra hele verden udgravet er rigtige pyramider! Hans mange billeder så hjem fra turen og fortalte: Den er god nok. Det stensætninger på pyramidesiderne såvel som overbevisende ægte ud. Da han inviterede mig forhistoriske underjordiske tunneller under til at følge ham på hans tur i år, sagde jeg med hele området. det samme ja. -9-

10 Det var således med en blanding af spænding og sund skepsis, at Morten og jeg sammen med Smita Krishna Swami og to lokale bosniske hengivne onsdag den 3. juli kørte de 30 kilometer til Visokodalen syd for Sarajevo. Desværre havde Semir Osmanagic aflyst sit møde med os, da han var nødt til at tage hjem til USA. I stedet blev det en af de lokale guider, Emir, der de næste to dage fulgte os med rundt til de forskellige udgravningssteder i området. Ravne-tunnellerne Som det første tog Emir os til det forhistoriske tunnelsystem Ravne, der er blevet opdaget og udgravet inden for de sidste fem år. Indgangen til tunnellerne ligger langs en smal bjergvej, hvor det første, der mødte os, var synet af et par frivillige, der kom ud fra tunnelen med trillebører fyldt med en slags grus. Det var fyldmateriale fra tunneller, der blev fyldt op og afspærret for mindst år siden. Nu bliver de gravet fri igen. Der er indtil nu udgravet 940 meter tunnel, og man regner med, at der er omkring 25 kilometer tunnel under hele området. Efter at alle havde fået sikkerhedshjelme Vores guide, Emir, foran et kort over Visoko-dalen og dens pyramider. På tunnelekspedition. Verdens største keramiske sten, K på, fik vi lov til at komme ind i tunnelkomplekset. Tunnellerne var smalle, og mange steder måtte vi dukke hovedet for at komme frem. Området, vi fik lov til at se, var sikret for besøgende med belysning, udgangsskilte osv. Andre steder har kun forskerne adgang. Der kommer allerede nu en jævn strøm af turister for at se pyramiderne og tunnellerne, måske et par hundrede til hverdag og op til et par tusinde i weekenden. Emir viste os, hvordan der stadig var sidetunneller, der var blokeret af sten og fyldmateriale. Dateringen af fyldmaterialet viser, at tunnelkomplekset blev blokeret og de ydre dele af tunnellerne fyldt op for år siden. På mit spørgsmål svarede Emir, at det ikke er miner fra en senere tid. Vi har at gøre med et forhistorisk tunnelnetværk, der ifølge dateringerne blev lavet for mindst år siden. En del store keramiske sten er blevet fundet i tunnellerne (keramik er brændt ler). For et par år siden gjorde man fundet af verdens største keramiske sten, K2 megalitten, der vejer otte tons. En anden stor keramisk sten har indgraveringer af, hvad der ligner runer. Luften viste sig at være særdeles frisk i tunnellerne. Vi fik at vide, at den indehol-

11 der 20,7 % procent ilt, hvilket er mere end den atmosfæriske luft udenfor. Hvordan de forhistoriske bygherrer har bygget tunnellerne, så luften altid er frisk, har man endnu ikke fundet en forklaring på. Tunnellerne støtter, at vi har at gøre med ægte pyramider. Under de fleste pyramidekomplekser i verden, f.eks. i Egypten og Mellemamerika, er der lignende tunnelnetværker. En slags runer indgraveret i en keramisk sten. Månepyramiden Vi blev i tunnellerne indtil frokost. Selve frokosten fandt sted i fri luft, åben himmel og solskin. Det var ikke bagende varmt, men en behagelig 25 grader, hvilket også fik eftermiddagens bestigning Brolægning på toppen af Månepyramiden. af Månepyramiden til at virke overkommelig. Månepyramiden er kompleksets næststørste pyramide, 190 meter høj. Her bør det nævnes, at pyramidernes navne har Osmanagich selv fundet på. De har intet at gøre med eventuelle navne, deres forhistoriske bygherrer gav dem. Begge er helt ukendte for os. Vi begyndte at gå op ad Månepyramiden ved halv tre-tiden, en vandring op ad en sti, der snoede sig som en anden Himmelbjergsbestigning. Turen gik for det meste gennem lav skov og buskads. Vi fik at vide, at der vokser ikke høje træer på pyramiderne, fordi den muldholdige undergrund ikke er dyb nok. Efter nogle hundrede meter kom vi til det første sted, hvor der var udgravet. Her afslørede der sig en elegant stensætning, omkring to meter bred. Hvis nogle stadig havde tvivl om pyrami- gode gamle dage derne, forsvandt den her. Ligesom man ikke kan være i tvivl om, at nogle har lagt stenene, når vi ser et flisebelagt fortov, var disse sten helt tydeligt lagt af nogen. Ikke et sekund kunne man tro, at de var kommet der af sig selv. Belægningen hældte svagt ind mod pyramiden, sandsynligvis for at give stabilitet og afløb af vand. Vi gik videre op ad den snoede sti. 20 meter højere oppe var den næste udgravning, hvor der også var udgravet en tilsvarende stenbelægning. Vi kunne se, at der er anlagt sådanne stenbelagte terrasser eller trin hele vejen op til toppen. Månepyramiden er en såkaldt trinpyramide. Oppe på toppen nåede vi til et plateau, der også var stenbelagt. På udvalgte afdækkede steder kunne vi igen se stenbelægning, denne gang af sten af mindre størrelse, nærmest som store mursten, der dannede et gulv. Ifølge dateringerne blev disse sten lagt her for mindst år siden. På toppen var der et lille hus, hvor en dame solgte sodavand og is til tørstige vandrende. Vi var de første besøgende på toppen i to dage, hvilket var slående i betragtning af, at vi var på toppen af verdens næststørste pyramide. Sådan vil det næppe være om nogle år, når den for alvor bliver kendt. Om man til den tid overhovedet vil kunne få lov til frit at gå rundt på den, sådan som vi gjorde det, er nok tvivlsomt. Et billede af Tito prydede en af husets vægge. De fleste bosniere længes stadig tilbage til Titos

12 Solpyramiden Vi afsluttede den første dag med et besøg til en gravhøj nogle kilometer derfra. Den var 34 meter høj, ret stejl og tilsyneladende bygget efter samme princip som Månepyramiden med terrasser af sten. Her var stenene temmelig store. En særlig stor sten anslog vi til at veje omkring 20 tons. Der var også mange kilder og frisk vand i dette område. Hundrede meter fra gravhøjen var der en kilde, hvor vi gik hen for at fylde vores flasker op. Men da vi opdagede, at lige ovenover lå der en muslimsk kirkegård, ombestemte vi os. Den næste dag mødtes vi igen med Emir. Han tog os med op til den største pyramide, Solpyramiden, der er 220 meter høj fra det sted, hvor man mener, at selve pyramiden starter. Måske er den i virkeligheden højere. Fra dalbunden til toppen er der nemlig 360 meter. Men selv 220 meter gør den til verdens største pyramide. Kheops-pyramiden er til sammenligning 147 meter høj. Vi startede med et besøg på pyramidens vestside, der ikke er stejl på samme måde Solpyramiden set fra Månepyramiden. tyrkere. Her er der ingen udgravninger, for borgruinen er fredet, men udsigten gav os en god ide om, hvor stor Solpyramiden er. Udsynet var imponerende til alle sider. Dernæst kørte vi til nordsiden for at se nogle udgravninger. Vi gik op ad en temmelig stejl og lang trappe med trætrin, indtil en mere vandret sti førte os langs pyramidens side. Vi kom hurtigt til det hidtil største område med blottet stenbelægning. Vi kunne se flere hundrede kvadratmeter, der var dækket af store stenblokke. Tilsyneladende er de blevet støbt på stedet i forhistorisk tid. Man må altså have haft en slags betonteknik dengang, tilmed af en beton, der er stærkere end nogen beton, vi laver i dag. Belægningen bestod af et groft og tykt underlag og et finere dækkelag eller pudselag. Sidstnævnte var afskallet mange steder, men på de øverste 25 meter var det stadig intakt. Vi gik videre og stødte ind i en gruppe frivillige, der var i gang med udgravningsarbejde. Det foregik forsigtigt med murerskeer og nøje optegnelser af, hvad der blev som dens tre andre sider. En fundet. Blandt de frivillige På vej op ad Solpyramiden. bakkekam løber her sammen var der en dansker, der fortalte, med pyramiden, så der fra bakkekammen kun er at han har været med til udgravningerne her 50 meter op til toppen. På toppen ligger resterne hver sommer de sidste otte år. Han er oprindelig af en middelalderborg, der blev opført omkring uddannet religionshistoriker fra Århus Universitet, år 1100 og senere revet ned af invaderende men har nu kastet sin interesse over de -12-

13 bosniske pyramider. Han fortalte en masse om lokaliteten, og vi kom også ind på det arkæologiske etablissements reaktion. Med dateringer på op til år er disse pyramider ikke bare verdens ældste og største pyramider, men gør også civilisationen to-tre gange så gammel, som man hidtil har anset den for at være. Reaktionen er en blanding af vantro og afvisning. De bosniske pyramider vender op og ned på alt, man hidtil har ment om civilisationens alder og oprindelse, hvilket visse etablerede kredse ikke er parat til at acceptere. Mange arkæologer og videnskabsfolk kender selvfølgelig til og accepterer de bosniske pyramider, men ikke desto mindre er der en kerne af etablerede forskere, der pure afviser overhovedet at overveje, hvorvidt vi her står med noget menneskeskabt fra en meget fjern fortid. Imens vi stod her, undrede vi os over, om disse videnskabsfolk nogensinde selv havde sat deres fod på stedet. Her midt imellem tunnellerne, terrasserne, stensætningerne, de perfekte pyramideformer osv., virkede det absurd overhovedet at diskutere, hvorvidt dette er menneskers værk eller ej. Udsigten fra Solpyramiden. Blottet område på Solpyramiden. pyramider? Selv om man intet kan sige om, hvem der har bygget pyramiderne, og hvad deres formål har været, bekræfter de ikke desto mindre, at der har været avancerede civilisationer på Jorden for over år siden, sådan som Vedaerne beskriver det. Ifølge Vedaerne var vi da i tidsalderen Dvapara-yuga, der netop kendetegnedes af nærmest megalitiske bygningsværker. I Dvapara-yuga er tidsalderens religiøse proces tempeltilbedelse, hvilket indebærer opførelse af enorme tempelstrukturer. Vi kan selvfølgelig intet sige om, hvorvidt de bosniske pyramider har haft et religiøst formål, men de er dog fra en tid, hvor der ifølge Vedaerne skulle være opført meget store bygningsværker. En anden relevant ting her er tilstedeværelsen af tilsvarende pyramidestrukturer over hele verden. Man finder dem overalt, ikke kun i Egypten, Mellemamerika og nu Bosnien, men også i Afrika (Sudan), Kina, Japan, Indonesien, Indien, Mauritius, Tenerife, Nord- og Sydamerika osv. De mange lighedspunkter imellem pyramidebyggerierne kan ikke være opstået uafhængigt, men vidner om en fælles påvirkning eller sammenhængende kultur over hele verden. Dette støtter, at hele verden på et tidspunkt i forhistorisk tid kan have været Den vediske konklusion Hvad er den vediske relevans af Bosniens underlagt en fælles vedisk kultur. -13-

14 Englændernes hemmelige politik Af Lalitanatha Dasa For tilhængere af vedisk kultur er det vigtigt at forstå den rolle, som englænderne spillede i undertrykkelsen og fordrejelsen af, hvad vedisk og indisk kultur er. En vigtig person i denne sammenhæng var Lord Macaulay ( ). Han var en meget indflydelsesrig politiker og en af de hovedansvarlige for introduktionen af engelsk uddannelse i Indien på bekostning af traditionel vedisk uddannelse. Han bemærkede i en tale til det engelske parlament i 1835 (jf. billede): Jeg har gennemrejst Indien på kryds og tværs, og jeg har ikke set en eneste person, der er tigger eller tyv. En sådan rigdom har jeg set i dette land, sådanne høje moralske værdier og mennesker af et sådant format, at jeg ikke tror, vi nogensinde vil kunne erobre dette land, medmindre vi knækker selve rygraden på denne nation, nemlig hendes kulturelle og åndelige arv, og derfor foreslår jeg, at vi erstatter hendes gamle og traditionelle uddannelsessystem, hendes kultur, for hvis inderne tror, at alt, der er fremmed og engelsk er godt og bedre end deres eget, vil de miste deres selvværd, deres nationale kultur, og de vil blive det, som vi vil have dem til at være, nemlig en virkelig undertrykt nation. Srila Prabhupada var også udmærket klar over englændernes hemmelige politik med at slå den vediske civilisation ned i Indien. Han skrev i et brev til Gour Govinda Swami den 18. september 1976: Min kære Gaura Govinda Maharaja. Modtag mine velsignelser. Jeg har modtaget dit brev dateret den 11. september 1976 og har nøje bemærket -14- mig indholdet. Som svar på dit spørgsmål om, hvorfor den indiske befolkning er så slap i åndeligt liv: under det engelske herredømme havde englænderne en hemmelig politik med at slå den vediske civilisation ned i Indien. Den engelske regering havde en fortrolig politik med at dræbe Indiens oprindelige kultur, og alt indisk blev nedgjort. Fra begyndelsen af var det deres indstilling. I vores barndom og drengeår skulle vi læse en bog af en Mr. Ghose med titlen England s Work in India. [Englands gerninger i Indien] Den handlede om, hvordan vi er uciviliserede, og englænderne var kommet for at gøre os civiliserede. Deres politik lykkedes, for i vores barndom blev enhver angliseret herre anset for at være avanceret i civilisation. I Calcutta var Chowringheekvarteret kendt som det engelske kvarter, og området der omkring blev holdt rigtigt pænt. De indiske kvarterer var kendt som de indfødtes kvarterer, og derfor var der selv i vores egen by sådanne inddelinger som engelske kvarterer og indfødte kvarterer. Hvorom alting er, lykkedes denne politik, da vores ledere tog denne opfattelse til sig. Mahatma Gandhi ønskede at gå imod denne ophøjede hvide position, men det lykkedes ham ikke, for han forstod ikke åndelig kultur eller Gudsbevidsthed. I den muslimske tid var der ingen sådan politik med at slå den indiske kultur ihjel, selv om de somme tider var fanatiske og jævnede templer med jorden. Af den grund var der selv i

15 Lord Macaulays tale den muslimske tid under Aurangzeb indiske fyrster og politiske ledere som Sivaji og Jaya Singh. Så det er en lang proces, hvordan indere, specielt uddannede indere, er blevet ofre for den langsomt forværrede position for indisk kultur. Der er ingen grund til at spore det tilbage i historien, men vi har generelt mistet vores egen kultur, og vores ledere er ikke videre seriøse med hensyn til at bringe vores egen kultur tilbage til standarden. Alligevel holder langt de fleste mennesker, da de ikke er højtuddannede, sig til den indiske kultur. For eksempel besøger hundredtusindvis af mennesker stadig Jagannatha Puri til den årlige Rathayatra festival, hundredtusindvis -15- besøger stadig Kumbha-mela, og hundredtusindvis besøger stadig Indiens hellige steder, men der er ingen hjælp at hente hos lederne. Det er kun en fortsættelse af den oprindelige kultur. Så intet er håbløst. Hvis vi genopliver Krishna-bevidstheden på en systematisk måde, kan vi på meget kort tid genoplive vores oprindelige indiske kultur på basis af Herren Krishna og Bhagavadgitas lære. Så vi må arbejde meget hårdt med dette formål for øje, og hvis du følger Sri Caitanya Mahaprabhu, kan det let ske. Din evige velønsker, A.C. Bhaktivedanta Swami

16 At kæmpe for Krishna Af Gaurahari Dasa Mere end noget andet er fred det, som mange åndeligt søgende håber at finde gennem meditation, yoga eller andre åndelige processer. Vi er så forstyrrede, specielt i disse tider, at vi knapt kan tænke på andet end bare at få lidt fred. Det er imidlertid ikke nogen tilfældighed, at Krishna taler Bhagavad-gita på en slagmark. Som Prabhupada sagde: Åndeligt liv betyder mere eller mindre at erklære krig mod maya, den illusoriske energi. Én ting må vi forstå, nemlig at der ikke findes fred her i denne materielle verden. Hvis vi vil have fred, må vi acceptere Krishnas fredsformel: bhoktaram yajna tapasam sarva loka mahesvaram suhridam sarva bhutanam jnatva mam santim ricchasi Gaura Hari Dasa pet mange slag for Krishna. Jeg er faktisk begyndt at få smag for det: Kun den, som forstår, at Krishna er nyderen af alle vores offerhandlinger og bestræbelser, herskeren over alle planeter og deres svarga-dvaram apavritam yadricchaya coppannam beboere, og alle levende væseners bedste ven sukhinah ksatriyah partha labhante yuddham idrisam og velønsker, kan opnå fred for den materielle verdens lidelser: (Bhagavad-gita 5.29) Lykkelige er de ksatriyaer, til hvem sådan Fordi den materielle verden er det sted, en mulighed for at kæmpe kommer af sig selv, hvortil alle, som har gjort oprør mod Krishna, for den åbner døren for dem til de himmelske bliver sendt, kan vi ikke få fred her. Når der planeter. (Bhagavad-gita 2.32) er krig, må man indtil videre lægge alle sentimentale Den vigtigste kamp er den daglige kamp ideer om fred på hylden. Ellers dør mod vores eget uregerlige sind og sanser. man. Tilsvarende er der ingen vej uden om Sanserne er som vilde heste, og sindet er at tage kampen op mod illusionen, hvis man som tøjlerne. Vores våben er det hellige navn. vil gøre sig håb om nogensinde at opnå fred. Udstyret med transcendental kundskab må Og tro mig: det er en kamp. I min tid som vi tage kampen op ved at recitere det hellige aspirerende tjener af Krishna har jeg udkæm- navn: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna -16-

17 Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sindet hader at recitere det hellige navn. Det kommer med alle mulige udflugter og flipper helt ud. Men vi må tage kampen op som store krigere og uden barmhjertighed slagte det materialistiske sind og tvinge det til at overgive sig til det hellige navn. Det bør ikke overraske, at det ikke bare er vores eget sind og sanser, som gør oprør og bliver aggressive, når vi prøver at tjene Krishna. Men uanset hvem eller hvad der prøver at stoppe os, må vi tage kampen op. I Norge, hvor jeg har prøvet at sprede Krishnabevidsthed i nogle år, kom vi for år tilbage i en situation, hvor vi var tvunget til at tage kampen kamp, må man være forberedt på det værste, yderst set at miste livet. Ok, i det her tilfælde var risikoen måske ikke så stor for, at det ville komme så vidt, men det kunne godt have kommet til at stå os dyrt. De samlede omkostninger beløb sig til omkring kr., men reglen er jo, at taberen betaler. Der findes noget højere end bare at opnå fred. Lykke og fred er nemlig ikke helt det samme. Naturligvis kan man ikke blive lykkelig, hvis man ikke har fred i sindet; men bare at have fred bliver kedeligt i længden. Vi behøver kærlighed eller at være omgivet af personer, vi elsker, og som elsker os. Faktisk behøver vi intens kærlighed for at være lykkelige. Men som det er blevet påpeget igen og igen på disse sider, er det kun Krishna, som kan tilfredsstille dette behov for intens kærlighed. Først må vi dog lære at elske Ham med samme intensitet, som vi vil, at Han skal elske os med. Den intensitet hjælper Krishna os til at opnå ved at sætte os i situationer, hvor vi må kæmpe for Ham. Ved at risikere alt for Krishna, som vi nogle gange må, når vi prøver at tjene Krishna i en fjendtlig verden, udvikler vi en intensitet i vores kærlighed til Ham, som ellers ville være svær at opnå. Når vi på den måde gør fremskridt, og når Krishna ser håndgribelige beviser på, at vi er parate til at ofre alt for Ham, overøser Han os med en kærlighed så intens, at det trodser al beskrivelse en kærlighed så overvældende, at den gør lykke til et fattigt ord. Som Krishna siger (Bhagavad-gita 6.22), yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah: Når man opnår dette, forstår man, at der Det bør ikke overraske, at det ikke bare er vores eget sind og sanser, som gør oprør og bliver aggressive, når vi prøver at tjene Krishna. Men uanset hvem eller hvad der prøver at stoppe os, må vi tage kampen op. op mod vores naboer og et af Norges største ejendomsselskaber. Vi var lige flyttet ind i en lejlighed, da vi fik en opringning fra udlejerne, hvor de bad os flytte ud med det samme Det på trods af at vi havde gjort vores bedste for at overholde alle husregler og kontraktlige forpligtelser. Begrundelsen: At vi sang Hare Krishna og specielt, at vi inviterede venner og bekendte til at synge sammen med os til vores søndagsfester. Men det er vel en menneskeret at spille lidt musik i sin lejlighed og en gang imellem at invitere venner hjem, skulle man mene. Argumentet bed ikke, og vi måtte gå rettens vej. Ejendomsselskabet stævnede os med andre ord. På et tidspunkt foreslog vores sagfører, at vi kunne kaste håndklædet i ringen, som hun sagde. Men jeg troede nok på vores sag til at satse på, at vi ville vinde retssagen, hvilket vi da også gjorde. Jeg måtte dog undervejs minde mig selv og min assistant Madangopal om, at vi kunne tabe. Altid når det kommer til ikke findes noget højere. -17-

18 Srila Prabhupadas Vyasa-puja Dagen efter Sri Krishna Janmastami er det Srila Prabhupadas fremkomstdag. I år er det 117 år siden, Srila Prabhupada blev født i Calcutta. For ISKCON s hengivne er det lige så stor en dag som Sri Krishnas fremkomstdag og fejres derfor med samme format den efterfølgende dag, hvilket altså i år betyder torsdag den 29. august. Et af de traditionelle elementer omkring Srila Prabhupadas vyasa-puja er udgivelsen af den årlige vyasa-puja-bog. Traditionen tro bringer vi en skreven ofring fra en af de tidlige års vyasa-puja-bøger. Denne gang er det Mukunda Gosvami, en af Srila Prabhupadas allerførste disciple, der skriver i vyasa-puja-bogen fra Min kære Srila Prabhupada. Modtag min mest ydmyge underkastelse. Al ære til dig! Imens jeg stadig har en uforbeholden entusiasme for det forbløffende fremskridt, som ISKCON gør, bedrøver det mig at se, at sloganet om et hus, hvor alle kan bo nu om dage sommetider bruges af nogle tilhængere til at falde fra din bevægelse for at lede efter beskyttelse andetsteds. Jeg synes derfor, det må være passende at berette mere indgående om en hændelse fra Srila Prabhupada-lilamrta, biografien over dig af Satsvarupa Dasa Gosvami. Den står at læse i Bind 3, kapitel fem, der hedder Swamiji s Departure. Det var i sommeren 1967 i Stinson Beach, Californien. Din langsomme rekonvalescens fra et svigtende helbred havde forskrækket flere af os. Du var ved at gøre dig klar til at tage tilbage til Indien, og vi frygtede, at vi måske aldrig ville få -18- dig at se igen. En af husets hengivne bad mig spørge dig, om en eller anden kunne overtage ledelsen i dit fravær. Han ville gerne vide, om der var en måde at fortsætte vores uddannelse i Krishna-bevidsthed på, hvis du forlod kroppen. Det var et spørgsmål om proceduren for, hvordan en fortsat uddannelse skulle foregå. Ifølge den person, der spurgte mig, forestillede han sig en bestemt læremester eller guru, der kunne fortsætte det særlige arbejde, du havde påbegyndt, så det kunne fortsætte under den kloge ledelse af en, som du havde anbefalet eller udpeget. Logikken i at have en anden person involveret på den måde var, at hvis du ikke anbefalede en eller anden på den måde, ville vi ikke have aspektet med den personlige opmærksomhed, som vi var så afhængige af. Det faldt mig egentlig ikke ind, at den åndelige mesters indflydelse kunne fortsætte efter hans fysiske bortgang. Jeg satte heller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg blev skubbet frem for at spørge på en andens vegne. Jeg tror, at jeg forstod, at det var lidt følsomt at spørge en anden person, hvad man skulle gøre, efter at han var død. Men jeg tænkte, at spørgsmålet skulle under alle omstændigheder stilles, uden at forstå, hvad spørgsmålet indebar, og uden at vente det svar, jeg fik. Pludselig befandt jeg mig alene i værelset sammen med dig. Når du dør, spurgte jeg, hvem skal så overtage ledelsen af din bevægelse, dit arbejde, din træning og din uddannelse? Jeg tror, at ideen om at være åndelig forældreløs havde strejfet

19 mig. Dit svar kom ikke hurtigt. Efter hvad der virkede som flere minutters tavshed ytrede du næsten distræt navnet på en af dine Gudsbrødre. Fordi du ikke så helt færdig ud, ventede jeg, at du skulle sige mere. Jeg ville med glæde have accepteret enhver anbefaling, men du virkede ikke tilfreds med dit svar. Så jeg ventede. Tiden syntes at strække sig i næsten en evighed. Du kiggede ud i det fjerne. Til sidst sagde du: I virkeligheden er det en fornærmelse mod den åndelige mester. Hvis jeg kunne have manifesteret anima-siddhi [evnen til at forsvinde], ville jeg med det samme være krympet sammen med tæppet. En anden lang tavshed. Og denne gang så du vemodig ud, tilsyneladende mange kilometer fra huset, hvor vi var, i Stinson Beach, i USA, på vores planet. Jeg vidste, at jeg havde begået en eller anden slags forseelse, men jeg vidste ikke, hvad den gik ud på. Jeg havde absolut på ingen måde til hensigt at fornærme dig, men jeg havde gjort det alligevel, og jeg vidste, at uvidenhed ikke ville være nogen undskyldning. Jeg havde gjort et eller andet forkert, og jeg ville komme til at bøde for det. Hvad var en åndelig mester under alle omstændigheder for noget? Jeg ville komme til at lære det på den hårde måde. Jeg beredte mig på det værste, en irettesættelse, en hård lærestreg, en forklaring på, hvorfor mit tilsyneladende uskyldige spørgsmål havde antaget omridset af en forseelse. Så lukkede du dine øjne. Jeg ventede og iagttog og ventede. Dit næste svar var fuldstændigt uventet og forbløffende. Selv om du ikke åbnede dine øjne, ændrede udtryk eller sagde noget, gled en tynd strøm af tårer ned fra hvert af dine lotusøjne. Du sad fuldstændigt stille. Langsomt borttørrede du tårerne, der havde samlet sig i små pytter, der dækkede begge kinder. Så gispede du: Min åndelige mester, og mere var på vej. Men igen var du stille, som om du -19- forsøgte at fatte dig. Denne gang virkede det, som om du græd: Han var ingen almindelig åndelig mester. Efter endnu en lang pause sagde du med grådkvalt stemme: Han reddede mig. Jeg græd næsten selv og var for følelsesmæssigt overvældet til overhovedet at undskylde for det, som jeg vidste var en alvorlig fejltagelse. Måske mumlede jeg et eller andet om, at jeg var ked af det. Jeg skulle have gjort det. Jeg kan ikke huske det. Men jeg ønskede virkeligt, at jeg bare kunne være forsvundet ind i træpanelerne eller have skruet tiden tilbage og gjort det om igen. Nu var svaret krystalklart. Det kunne ikke have været mere tydeligt. Du sagde det ikke kun til mig: du demonstrerede det for mig og gav mig en lektion, som jeg aldrig ville og kunne glemme. Det var en lektion, som blev fortalt igennem en ren hengivens følelser. Vani (instruktion) er større end vapu (fysisk tilstedeværelse), som var ord, jeg ikke kendte til dengang. Hvordan kunne det være blevet sagt mere gribende? Noget, som jeg aldrig kunne have haft nogen anelse om, blev forklaret for mig på en måde, som ord alene aldrig kunne have udtrykt. Du var ingen almindelig åndelig mester. Ikke blot var du i færd med at redde mig, men også talløse andre. Du underviste igennem praksis og eksempel, ikke gennem ord. Hvor genialt! Hvor fantastisk! I denne ene hændelse lærte jeg tykke bøger om en åndelig mester. Jeg lærte, at den åndelige mester ikke dør med den fysiske krops bortgang, at man må elske den åndelige mester betingelsesløst, at kærlighed til den åndelige mester først og fremmest betyder troskab, loyalitet og lydighed, at der ikke kunne være nogen anden tilflugt end dig, at du ikke var nogen almindelig åndelig mester. Du startede en bevægelse, der ville redde ikke blot mig, men også hele verden. Mukunda Gosvami

20 Ønskeliste fra templet i Vanløse I denne måned er det Sri Krishna Janmastami og Srila Prabhupadas vyasapuja, der sammen med Gaura Purnima-festivalen er de vigtigste mærkedage i vaisnava-kalenderen. Skrifterne anbefaler stærkt at anvende sådanne dage til udelukkende at høre om Herren Krishna og Hans rene hengivnes aktiviteter samt at gøre en særlig tjeneste til Deiteten og de hengivne. Hvorend man befinder sig i verden, må man fejre disse dage efter bedste evne. Hvis man har mulighed for at besøge templet, så tag gerne en lille (eller stor) gave med og kontakt evt. templet på forhånd og hør, om der er en særlig tjeneste, du kan gøre for Sri Krishna og Srila Prabhupada på disse dage. Bhoga (råvarer): frisk frugt og grønt, gerne økologisk dyrket blomster (IKKE potteplanter) mejeriprodukter, helst af økologisk kvalitet, såsom ghee, smør, sødmælk, kærnemælk, piskefløde, yoghurt, tykmælk og cremefraiche ris (gerne basmati eller brune ris), hele korn af hvede, spelt og byg hel quinoa og boghvede økologiske havregryn rørsukker, gur, jaggery og honning (IKKE hvidt sukker) mannagryn, kikærtemel, kokosmel, chapatimel og mælkepulver diverse linser og bønner (IKKE røde linser) tørrede frugter såsom rosiner, dadler, abrikoser og figner hele krydderier samt salt (uraffineret og uden tilsætningsstoffer) nødder (rå, usaltede) såsom cashewnødder, hasselnødder, valnødder, pistacienødder, jordnødder og mandler sesamfrø, solsikkekerner, græskarkerner, hørfrø koldpressede økologiske olier: olivenolie, rapsolie, sesamolie Diverse: forklæder af bomuld neutral flydende uldvask neutralt skyllemiddel A4 plasticlommer Kontante donationer:* blomsterkranse: 208 kr. bhoga for én dag: 608 kr. søndagsfest:1608 kr. vegetarisk lørdag:1208 kr. fast månedlig donation efter eget valg festivaler sastra-dana (uddeling af bøger) Seva (tjeneste): lave ghee-væger pudse messing tjeneste i forbindelse med festivaler * Kontante donationer kan afleveres i templet eller indsættes på konto (Nordea) Husk at mærke din donation, hvis du ønsker, at den skal gå til et bestemt formål. Aftal ligeledes på forhånd, hvis du ønsker at binde din donation til en bestemt dato/begivenhed. Ved indbetaling fra udlandet kan anvendes følgende koder: IBAN: DK , SWIFT: NDEADKKK. Husk at oplyse cpr. nr., hvis du ønsker at trække din donation fra på selvangivelsen. Kontaktperson: Madhavasraya Dasa (daglig leder af templet) Tlf.nr:

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA BÆREDYGTIGHED I UNGARN NÅR KRISHNA KALDER VARSNASRAMA Forsidebilledet viser denne gang Københavns nye alter, der blev indviet i oktober

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

HARE KRISHNA NYE HJEMMESIDER OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYT FRA. Nr. 3, 15. årgang, marts 2012

HARE KRISHNA NYE HJEMMESIDER OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYT FRA. Nr. 3, 15. årgang, marts 2012 Nr. 3, 15. årgang, marts 2012 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYE HJEMMESIDER Dette blad udkommer som optakt til Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER Velkommen til 2009. Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere