MORSØ GYMNASIUM. MG-året Mulighedernes land. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORSØ GYMNASIUM. MG-året 2010. Mulighedernes land. Indhold:"

Transkript

1 MORSØ GYMNASIUM MG-året 2010 Mulighedernes land Skolerne på Limfjordsvej bærer den lokale kultur og åbner dørene til en globaliseret verden af rektor Kurt Sonne Thomsen I forbindelse med den aktuelle debat om udkantsområder er Morsø Gymnasium blevet karakteriseret som udkantsgymnasium. På Mors anerkender vi ikke den grundlæggende præmis at vi er udkant i en globaliseret verden, og vi kan passende stille spørgsmålet: Udkant til hvad? Der er ingen tvivl om, at der er steder, hvor befolkningstætheden er større, gennemsnitsindkomsten er højere, biler og huse er dyrere og hvor der er en større koncentration af statslige og højteknologiske arbejdspladser. Men dette gør jo ikke i sig selv disse steder til kulturelle metropoler. Kultur eksisterer i og mellem mennesker der hvor livet leves, og det er brændstoffet til at udvikle et samfund. Befolkningstallet på Mors har været svagt faldende de senere år, men der er masser af gode kræfter i Nordvestjylland, som arbejder for at skabe fortsat udvikling gennem kultur, undervisning og innovation i lokalsamfundene. Mors har de humane resurser til fortsat udvikling. Der er masser af ånd, kultur og viden på Mors, og Morsø Gymnasium repræsenterer det hele. Sammen med vores naboer på Limfjordsvej 95, EUC Nordvest, VUC Thy-Mors, udgør vi et levende og spændende uddannelsescenter, som både bærer den lokale kultur og åbner dørene til en globaliseret verden. Vores gamle elever er spredt for alle vinde, New York, London, Paris, Beijing, København, Århus, Ålborg, Ribe, Skive og Sillerslev og de bringer den lokale kultur ud i verden, uanset hvor de bosætter sig. Tidligere elever fra Morsø Gymnasium er egnens bedste ambassadører. Sammen med andre fra alverdens udkantsområder befolker og påvirker de verdens metropoler, og metropolerne ville ende som udkant hvis der ikke foregik en befolkningsmæssig og kulturel vitaminindsprøjtning fra udkant til metropol. Indhold: Forsættes side 2 Morsø Gymnasium lever og har det godt... s.2 Elevrådet, Prüt, OD, H(å)Bb... s.3 Ekskursioner og studierejser... s.4-5 Gymnasiet tager et socialt ansvar... s.6 Fællestimer... s. 7 Studenterklasserne s.8-9 Fester og festivaler... s.10 Glæd dig til skoleåret s.11 Søg ud, vend hjem... s.12 Side 1

2 Morsø Gymnasium lever... Mulighedernes land... Morsø Gymnasium lever - og har det godt af Kurt Sonne Thomsen Fortsat fra forsiden... Som Mark Twain i sin tid, gør Kurt Sonne Thomsen opmærksom på, at rygter kan overdrive. Mark Twain var ikke død... og Morsø Gymnasium lever i bedste velgående, trods rygterne om det modsatte. Kurt Sonne Thomsen Mark Twain Mark Twain er ophavsmand til den berømte sætning: Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Tilsvarende vil jeg gerne fastslå, at Morsø Gymnasium lever og har det godt. Som selvejende institution overtager vi bygningerne til en fornuftig pris, og generelt er gymnasiet en velkonsolideret virksomhed både med hensyn til økonomi og øvrige resurser; herunder et aktivt og engageret lærerkollegium. I dette skoleår er skolens lofter blevet renoveret, der er lavet ny udsugning og belysning, og samtidig er alle klasselokaler blevet malet. Vi er i gang med en mindre tilbygning, som vil resultere i et ekstra mødelokale, og der er bestilt nye møbler til samtlige klasselokaler. Skolen vil således fremstå nyrenoveret og indbydende, når eleverne møder igen efter sommerferien. Vi har fået en pæn stigning i elevtallet fra skoleåret Efter sommerferien vil der være ca. 300 elever på MG, og dette er med til at sikre et stort udbud af studieretninger og valgfag. Vi har det nære miljø og tætte samarbejde mellem elever, lærere og ledelse som karakteriserer et mindre gymnasium, samtidigt med at eleverne har de samme valgmuligheder som på væsentligt større skoler. Det giver en ideel skole, hvor der er plads til individet, samtidig med at vi udgør et stort fællesskab. Som skole har vi således hverken brug for kunstigt åndedræt eller dyr medicin for at overleve, men jeg kunne godt ønske mig at vi fik nogle lidt mere frie udkantsrammer at operere i. Forsættes på bagsiden De gamle elever laver altid en storslået modtagelse af de nye 1.g elever i august. Renovering af lofterne i alle lokaler satte sit præg på dette skoleår. Side 2 Nyrenoveret lokale med nye lyse lofter og ny belysning.

3 Eleverne... Elevrådet, Prüt, OD, H(å)Bb og alle de andre Elever med engagement og social ansvarlighed Operation Dagsværks fællestime om zimbabwiske unge. Festerne arrangeres af Prüt. Her 1.g festen i august. Elevrådets aktion vedr. besparelser. TV-Midt/Vest direkte tv. H(å)Bb og U-landsforeningens støttearrangement i april. Eleverne er via elevrådet repræsenteret i alle gymnasiets udvalg og i bestyrelsen. Her øver de en særdeles konstruktiv indflydelse på skolens hverdag både i relation til hverdagen i gymnasieuddannelsen og i mere uddannelsespolitiske spørgsmål. I september var elevrådet på banen for at markere utilfredshed med truende besparelser, brugerbetaling og overfyldte klasselokaler. MG s elever er kendt for kreative aktionsformer som vækker pressens bevågenhed, og også denne aktion blev dækket af medierne. Gymnasiefesterne er en væsentlig del af livet som gymnasieelev. Festforeningen Prüt, (oprindeligt Prytaneion) lægger et stort stykke arbejde i at arrangere fede fester for alle skolens elever. Foruden den specielle 1.g-fest, Sutteprüt, arrangerer foreningen en række temafester som fx Discoprüt og Karnevalsprüt. Generelt udviser eleverne et stort samfundsmæssigt engagement og socialt ansvar. Dette udmøntes dels ved deltagelse i politiske ungdomsforeninger som SUF og VU, dels ved arbejde i humanitære organisationer som OD (Organisation Dagsværk) og H(å)Bb (Hjælp Bukobas børn). Med organisatorisk talent og hårdt arbejde skaffer disse organisationer hvert år store pengebeløb til støtte for projekter i 3. verdens lande herunder et børnehjem i Bukoba, Tanzania. Side 3

4 Ekskursioner og rejser... Faglige ekskursioner og studierejser er et vigtigt indslag i undervisningen. Her demonstreres den lærte teori i praksis og eleverne ser hvordan tingene fungerer ude i samfundet. Flere fag har tradition for at tage på ekskursion til København i 2. eller 3.g. I dette skoleår har Samfundsfags- og Biologihold besøgt hovedstaden. Samfundsfag har bl.a. besøgt Christiansborg og i denne forbindelse talt med tidligere elev fra MG og nuværende Erhvervs- og Beskæftigel-sesminister, Inger Støjberg. Sprogfagene rejser for at få ekstra appetit. De tre piger øverst prøver de franske fristelser i Paris. Til højre et billede fra italienskholdets besøg i Bergamo. Sprogholdene kommer på den måde tæt på mennesker og kultur i de områder der besøges. Side 4

5 Ekskursioner og rejser... Sprogfagene rejser naturligt nok til lande hvor deres pågældende sprog tales. Og Sprog er jo ikke kun sprog men i høj grad også viden om landenes kultur, litteratur, gastronomi m.v. Rejserne tilfører klasseværelsets undervisning helt nye dimensioner, og giver appetit på ekstra fordybelse i faget. Engelsk og Fransk besøgte hhv. London og Paris, og Italienskholdet besøgte Bergamo i Norditalien. Ekskursioner og studierejser giver store oplevelser og faglig indsigt, men er også med til at styrke det sociale sammenhold på valghold og i stamklasser. Og for de fleste elever er stamklassens studierejse et af højdepunkterne i gymnasietiden. Studierejsen placeres i 2. eller 3.g, og i dette skoleår har tre klasser været på studierejse til hhv. Sydspanien, Rom og Dublin. Øverst: Paris og Bergamo. Til Højre: Irland. Side 5

6 Socialt ansvar... Gymnasiet tager et socialt ansvar Kollegier med social vicevært tilknyttet skaber trygge rammer for udeboende gymnasieelever. Cirka ti procent af gymnasiets elever bor på vore kollegier, Dueholmkollegiet og Skovparken. Kollegierne er henholdsvis ejet af elinstallatør Jens Ole Bak og Morsø Kommune. Gymnasiet har et fortrinligt samarbejde med begge, og det er afgørende for skolen, at vi kan anvise såvel tilflyttende som lokale elever en tryg bolig mens de går på gymnasiet. Med stor støtte fra Velfærdsministeriet og Morsø Kommune har vi i år kunnet ansætte Lars Gram som Social Vicevært ved kollegierne. Han står til rådighed for beboerne med støtte, gode råd og vink og han forsøger desuden at virke som katalysator for beboernes sociale samvær uden for skoletiden. Og hvis man har lidt svært ved at komme ud af fjerene om morgenen, er Lars også mand for at banke på beboernes døre og minde om at skolegangen starter klokken otte. Fra næste skoleår har Lars desuden planer om at tilbyde en frivillig morgenmadsordning for alle kollegianere i skolens kantine. Mentorer kan give den enkelte støtte til at klare uddannelsens udfordringer (modelfoto) De fleste mennesker oplever faglige eller sociale problemer som kan være svære at tackle på egen hånd, og i denne henseende er gymnasieelever ikke nogen undtagelse. Langt de fleste har et familienetværk som kan støtte hvis der opstår problemer, men der findes enkelte elever, som af forskellige grunde ikke kan opnå denne støtte. I disse tilfælde kan gymnasiets mentorkorps træde til og hjælpe eleven til at komme på studiemæssig ret køl igen. Fire erfarne lærere står til rådighed for eleverne med støtte og rådgivning i forhold til at klare uddannelsens udfordringer. Dette kan fx være hjælp til at strukturere hverdagen, således at der bliver plads til både skolearbejde og et socialt ungdomsliv i fritiden. Rådgivningen finder sted ved personlige møder mellem elev og mentor på skolen, og mentorerne har tavshedspligt. Mentorordningen er naturligvis frivillig for eleverne. Side 6

7 Fællestimer... Fællestimer med aktuelle emner og kulturelle oplevelser Alle skolens elever mødes i teatret til fællestimer et antal gange i et skoleår. Et udvalg bestående af elever og lærere fastlægger arrangementernes indhold, og der veksles mellem aktuelle emner og kulturelle oplevelser. Der har været to store, aktuelle begivenheder som er blevet belyst ved fællestimer i dette skoleår. Der blev varmet op til det store klimatopmøde, COP 15 med to temadage hvor alle skolens elever og lærere arbejdede på tværs af klasser og hold med klimarelaterede emner. Arbejdet blev krydret med ekspertoplæg i teatret af hhv. tidligere professor fra DTU, Jes Fenger og den Ugandiske klimaekspert Ruth Kiwanuka og desuden var der arrangeret ekskursioner til bl.a. biogasanlæg i Sindbjerg og forsøgscentret i Foulum. Den anden store, aktuelle begivenhed i skoleåret var kommunalvalget i november I samarbejde med naboerne EUC og VUC havde vi arrangeret et stort valgmøde. Kommunalforsker Roger Buch indledte med skarpe og tankevækkende synspunkter om valgets hovedtemaer og derefter kom partiernes spidskandidater i ilden først med et kort oplæg, og derefter med debat og svar på tilhørernes spørgsmål. Uanset politisk tilhørsforhold, var der specielt stor interesse for hvordan vores egen kandidat, samfundsfag- og geografilærer Lauge Larsen ville klare sig i kampen om vælgernes gunst. Om det var stemmer fra MG der gjorde udslaget skal vi lade være usagt, men Lauge fik et meget fint valg, og i dag styrer han Morsø Kommunalbestyrelse med sikker hånd som var det en samfundsfagsklasse på A-niveau. Det er vi lidt stolte af, og ønsker Lauge held og lykke med borgmesterjobbet. På den kulturelle front var der også store oplevelser. Med stor støtte fra Morsø Teaterkreds kunne vi tilbyde alle elever og lærere gratis billetter til to spændende danseforestillinger, Schaufussballettens Tommy og Dansk Danseteaters Springdance. Sammen med VUC kunne vi byde på klassisk kammermusik i verdensklasse med den danske cellist Morten Zeuthen og en russisk pianist. Desuden leverede forfatter, arkitekt og fotograf Jens Fink-Jensen et fascinerende multimedieshow med lyrik, billeder og musikalsk akkompagnement af to eminente musikere. Skat er et evigt aktuelt emne. Ved et fællestimearrangement i januar forklarede to medarbejdere fra Skattecenter Thisted alt hvad man bør vide som skatteborger. Begreber som Forskudsregistrering, Årsopgørelse, Trækprocent, Sort arbejde m.v. blev forklaret på pædagogisk vis, og ingen tilhørere var efterfølgende i tvivl om det fornuftige i at bidrage til vores fælles husholdning. Klimaekspert Ruth Kiwanuka. Valgmøde i teatersalen november Borgmesterkandidat, og senere borgmester, Lauge Larsen ses længst til venstre. Side 7

8 Studenterklasserne... 3.bs Andreas Skydsgaard Jørgensen, Anne Heltborg Kristensen, Anne Sofie Østergaard Nielsen, Caroline Olesen, Christian Mikkelsen, Christina Aarup Larsen, Eskild Landgrebe, Ina S. G. Facius, Isabella Bundgaard, Kristine Bach Christensen, Linda Petersen, Louise Olesen Nyby, Maibritt Gade Nielsen, Malene Hjort Knudsen, Rikke Mark, Rikke Middelhede Pedersen, Sanne Kristensen Korsgaard, Sofie Simone Overgaard, Stine Baden-Jensen, Stine Schultz Stampe, Thor Lütje Hansen, Trine Friis Gehlert. 3.ft Camilla Bruun Jensen, Carina Petersen Abildgaard, Dea Høyer Sørensen, Ditte Bak Pedersen, Helene Bovbjerg Christensen, Jeanett Buchhave Lindberg Thomsen, Lea Kristensen, Lene Stahl Nielsen, Line Agesen, Line Vrensted Kristensen, Louise Maria Guldbæk Arentzen, Mai Gade Larsen, Najda Becirovic, Nanna Grøn. 3.i Anne Morgen Gregersen, Asbjørn Kroll Buje, Camilla Thorsø Lund, Christian Degnboel Østergaard, Christian Lank, Ditte Nyby Boll, Eskil Kroll Buje, Heidi Christensen, Henrik Møller Knudsen, Jeanette Junker Larsen, Jeppe Bavnhøj, Jette Hansen Støvring, Laura Falkensten Brik, Louise Heide Madsen, Maria Baunsgaard, Mette Guld Frostholm, Mette Have Bak, Mette Toft Lynderup, Mette Vinther Sørensen, Mia Christensen, Monica Cederstrøm Svendsen, Sidsel Marie Nygaard, Steffie Vilsgaard Mortensen, Trille Bloch Blinkenberg Jessen. Studenternes navne er alfabetisk præsenteret. Enkelte studenter mangler på billederne. Side 8

9 Studenterklasserne... 3.n Anne Kirk Dahl, Birgitte Villadsen, Helle Horsager Christensen, Jens Haldrup, Jesper Rørbæk Nielsen, Kristian Nielsen, Kåre Bjerre, Mads Olesen, Maja Nørgaard, Mathias Østergaard, Michael Overgaard, Morten Krogsgaard Jørgensen, Nick Yin Larsen, Nikolaj Skaaning Høyer, Sarah Svenningsen, Søren Fog Dissing Zeilmann, Søren Mørch Nielsen, Tine Kim Jensen, Torben Krejberg Børsting. 3.tm Annette Såby Worm, Camilla Bundgaard, Camilla Norup Pedersen, Daniel Bjerregaard Nielsen, Elsebeth R. Pedersen, Freja Cebulla Bach-Petersen, Hannah Andersen, Ida Dam Korsgaard, Jeannette Lyngholm Søgaard, Jonas Fibecker Christiansen, Julie Pedersen, Kristian Maack Davidsen, Laura Cathrine Junge Sørensen, Maiken Normand Kyed, Mathias Kaysen Petersen, Michelle Frost Petersen, Morten Aagaard, Nathalie Frøslev Hjortshøj, Phillip Nikolaj Gam, Sarah Hangaard Vestergaard, Svend Hesselager Gravesen, Søren Bay Vegger, Thor Krog, Torben Wisbech Frydendal. De første studenter mandag 21. juni 2010 Side 9

10 Årets fester... Fester og festivaler Nogen vil hævde at hver dag er en fest på Morsø Gymnasium, men nogle dage er trods alt mere festlige end andre. Festernes flagskib er Årsfesten. Traditionen foreskriver at festen holdes første fredag i november, og 2009 var ingen undtagelse. Her mødtes ca. 700 elever, forældre, lærere og tidligere elever til spisning, underholdning og efterfølgende dans på 3 scener rundt om i huset et brag af en fest. Husk at sætte kryds i kalenderen til årsfesten 2010 (5. november kl ). Prütfesterne bliver behørigt annonceret i kantinen, til Kommunikation i teatret og på Facebook. Året har budt på en perlerække af fester tjek selv på facebook! Nye elever bør først og fremmest reservere fredag den 27. august til Sutteprüt. Foråret bød på en række spændende festivaler. H(å)Bb arrangerede afrikansk festival med tanzaniansk mad, boder, musik og underholdning. Det fine overskud fra festivalen gik ubeskåret til hjælpearbejdet på et børnehjem i Bukoba. Prüt har sin egen festival der byder på underholdning, musik og dans fra midt på eftermiddagen til ud på natten. PÅ scenen vekslede lokale bands med store navne udefra, og der var store musikalske oplevelser og festligt samvær. TM-festivalen er Dramatik og Musik i rå mængder. Teater-musikliniens elever viste eksamensforestillinger på scener rundt i huset, og i pauserne diverterede musikeleverne med deres eksamensrepertoire fra kantinescenen. Elever, forældre og kammerater udgjorde det engagerede og solidariske publikum, og såvel de dygtige aktører som publikum havde en hyggelig dag. Forårskoncerten løb af stabelen i teatret. Forskellige ensembler trykkede den af med et blandet rytmisk repertoire til publikums udelte begejstring. Efter koncerten var der hyggeligt samvær med fællessang i kantinen. Og traditionen tro styrede Kjeld Thorsen fællessangen på festlig vis. Side 10

11 Næste skoleår... Glæd dig til skoleåret I samarbejde med ledelsen har elevrådet organiseret en udvidet tutorordning for de nye elever. Overordnet er der hensigten at de nye elever med hjælp fra gamle elever skal føle sig velkomne på skolen og hurtigt finde sig til rette med de nye kammerater. Tutorerne vil have fast kontakt til de nye elever hen over efteråret, og arrangere forskellige sociale aktiviteter sammen med dem. Elevrådet har også planlagt en aktivitetsdag for alle skolens elever den 1. oktober. Formålet er at eleverne i de forskellige studieretninger skal lære hinanden at kende på tværs af årgangene. Et udvalg arbejder på højtryk med at finde på spændende aktiviteter til denne dag. Medlemsfordele Som elev på Morsø Gymnasium får man en masse medlemsfordele : gratis medlemskab af Bio Mors som giver klækkelig rabat til alle forestillinger, - store rabatter på Morsø Teaterkreds forestillinger i Morsø Teater, - gratis billet til hhv. ballet- og operaforestilling i teatret (Schaufuss: Romeo og Julie og Puccinis opera La Boheme) Desuden yder skolen (Per Mikkelsen) en udsøgt og gratis it-support til alle skolens elever. De fleste opgaver klares ambulant og uden forudgående tidsbestilling i glasburet ved lærerværelset. Ved kritisk sygdom på maskinen kan der blive tale om akut indlæggelse i et døgns tid. Frivillige aktiviteter Og skoleåret byder på en række spændende, frivillige aktiviteter: der bliver skoleforestilling i Morsø Teater - premieren er allerede fastsat til 1. februar Alle interesserede kan være med; hvis du vil være skuespiller, teknikker, danser, musiker, billetsælger eller noget helt sjette, skal du afsætte tid fra efteråret frem til februar. Der bliver også tilbud om frivillige aktiviteter som volleybold, salsadans og kor. Du kommer ikke til at kede dig på Morsø Gymnasium! Også næste år vil en flok studenter fra Morsø Gymnasium få luft under vingerne. Side 11

12 Samarbejde og uddannelse viser vej... Fortsat fra side 2... Samarbejde og lidt friere rammer Vi har et godt samarbejde med vore naboer, Handelsgymnasiet og VUC, og dette samarbejde ser jeg gerne udbygget i de kommende år. Der er dog nogle formelle forhindringer, bl.a. i form af ministerielle bekendtgørelser m.v., som vi godt kunne undvære. Skolerne har deres selvstændige kulturer og traditioner, men på en række områder kunne vi sagtens udbygge samarbejdet om undervisningen, hvis myndighederne vil give de fornødne dispensationer. Dette ville kunne styrke det samlede uddannelsesniveau i vores område. Med gymnasiereformen i 2005 blev al forsøgsarbejde i gymnasiet midlertidigt indstillet. Det betød, at en del af skolens profil på Teater-musiklinien blev udvisket, da vi ikke længere kunne udbyde faget dramatik på A-niveau og liniefaget Projekt - og produktionsledelse. Der starter 32 nye elever på Teater-musiklinien i det kommende skoleår, så linien lever fortsat i bedste velgående. Men tilgangen af elever udenfor vores normale rekrutteringsområde er for nedadgående, og det skyldes givetvis de ændringer i fagudbuddet, som gymnasiereformen medførte. Også på dette område ville det være en gevaldig hjælp med dispensationer fra de gældende bekendtgørelser, således at vi fortsat kan tilbyde den fagkombination, som har bevist sin styrke med hensyn til såvel faglighed som tværfaglig sammenhæng. I Københavnsområdet, hvor ca. 60 % af en ungdomsårgang søger gymnasiet, snakker man om at begrænse tilgangen. I vores område, hvor gymnasiefrekvensen kun er ca. 30 %, er der ingen tvivl om, at der fortsat er en stor del unge, som vil kunne tage en gymnasieuddannelse. Udviklingen fra produktions- til videnssamfund går rasende stærkt, og det er af afgørende betydning, såvel for den enkelte som for samfundet, at flere tager en længere uddannelse. Søg ud, vend hjem I en globaliseret verden er det vigtigt at man både kender den store verden og de lokale rødder. Vore elever oplever andre kulturer og suger viden til sig over alt i verden. Vidensdeling foregår på tværs af grænser både fysisk og via internet. I kulturel og vidensmæssig sammenhæng kan man ikke længere tale om udkant og metropol. På internettet er New York, Novosibirsk og Nykøbing Mors principielt lige centrale, og dette er vigtigt at huske, når man rejser ud i verden. For vore elever vil den væsentligste forskel på de tre byer være, at de har en fælles, kulturel identitet i sidstnævnte, og dette er et væsentligt argument for at vende tilbage efter endt uddannelse. Mors har brug for højtuddannede mennesker med et globalt udsyn, og øen kan tilbyde til(bage)flyttere en kultur, hvor der er plads til individet i et engagerende fællesskab. Her er der plads til alle, og der er højt til loftet! Flere skal tage en uddannelse Gymnasiet har et fortrinligt samarbejde med det omgivende samfund. Politikere, presse, enkeltpersoner og erhvervsliv bakker skolen op, og der er en fælles bevidsthed om at alle tre skoler i uddannelsescentret på Limfjordsvej er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling på Mors. Det generelle uddannelsesniveau i Nordvestjylland ligger fortsat væsentligt under landsgennemsnittet, men der er en stigende erkendelse af, at uddannelse er vejen frem. Mød skolen på Facebook (Søg på Morsø Gymnasium) Hjemmeside: Redaktion: Christian Ole Pallesen Layout, foto og tryk: Per Mikkelsen Side 12

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

MORSØ GYMNASIUM. MG-året 2009. Brobygning til fremtiden af rektor Kurt Sonne Thomsen. Side 1

MORSØ GYMNASIUM. MG-året 2009. Brobygning til fremtiden af rektor Kurt Sonne Thomsen. Side 1 MORSØ GYMNASIUM MG-året 2009 Brobygning til fremtiden af rektor Kurt Sonne Thomsen Da Sallingsundbroen blev indviet i 1978 var det den fysiske manifestation af den tusindårige kulturelle bro mellem Mors

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK Aldersklasser Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med hver sin farvekode: -9 år Rødt emblem 10-11 år Rødt emblem 12-13 år Blåt emblem

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere