MORSØ GYMNASIUM. MG-året Mulighedernes land. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORSØ GYMNASIUM. MG-året 2010. Mulighedernes land. Indhold:"

Transkript

1 MORSØ GYMNASIUM MG-året 2010 Mulighedernes land Skolerne på Limfjordsvej bærer den lokale kultur og åbner dørene til en globaliseret verden af rektor Kurt Sonne Thomsen I forbindelse med den aktuelle debat om udkantsområder er Morsø Gymnasium blevet karakteriseret som udkantsgymnasium. På Mors anerkender vi ikke den grundlæggende præmis at vi er udkant i en globaliseret verden, og vi kan passende stille spørgsmålet: Udkant til hvad? Der er ingen tvivl om, at der er steder, hvor befolkningstætheden er større, gennemsnitsindkomsten er højere, biler og huse er dyrere og hvor der er en større koncentration af statslige og højteknologiske arbejdspladser. Men dette gør jo ikke i sig selv disse steder til kulturelle metropoler. Kultur eksisterer i og mellem mennesker der hvor livet leves, og det er brændstoffet til at udvikle et samfund. Befolkningstallet på Mors har været svagt faldende de senere år, men der er masser af gode kræfter i Nordvestjylland, som arbejder for at skabe fortsat udvikling gennem kultur, undervisning og innovation i lokalsamfundene. Mors har de humane resurser til fortsat udvikling. Der er masser af ånd, kultur og viden på Mors, og Morsø Gymnasium repræsenterer det hele. Sammen med vores naboer på Limfjordsvej 95, EUC Nordvest, VUC Thy-Mors, udgør vi et levende og spændende uddannelsescenter, som både bærer den lokale kultur og åbner dørene til en globaliseret verden. Vores gamle elever er spredt for alle vinde, New York, London, Paris, Beijing, København, Århus, Ålborg, Ribe, Skive og Sillerslev og de bringer den lokale kultur ud i verden, uanset hvor de bosætter sig. Tidligere elever fra Morsø Gymnasium er egnens bedste ambassadører. Sammen med andre fra alverdens udkantsområder befolker og påvirker de verdens metropoler, og metropolerne ville ende som udkant hvis der ikke foregik en befolkningsmæssig og kulturel vitaminindsprøjtning fra udkant til metropol. Indhold: Forsættes side 2 Morsø Gymnasium lever og har det godt... s.2 Elevrådet, Prüt, OD, H(å)Bb... s.3 Ekskursioner og studierejser... s.4-5 Gymnasiet tager et socialt ansvar... s.6 Fællestimer... s. 7 Studenterklasserne s.8-9 Fester og festivaler... s.10 Glæd dig til skoleåret s.11 Søg ud, vend hjem... s.12 Side 1

2 Morsø Gymnasium lever... Mulighedernes land... Morsø Gymnasium lever - og har det godt af Kurt Sonne Thomsen Fortsat fra forsiden... Som Mark Twain i sin tid, gør Kurt Sonne Thomsen opmærksom på, at rygter kan overdrive. Mark Twain var ikke død... og Morsø Gymnasium lever i bedste velgående, trods rygterne om det modsatte. Kurt Sonne Thomsen Mark Twain Mark Twain er ophavsmand til den berømte sætning: Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Tilsvarende vil jeg gerne fastslå, at Morsø Gymnasium lever og har det godt. Som selvejende institution overtager vi bygningerne til en fornuftig pris, og generelt er gymnasiet en velkonsolideret virksomhed både med hensyn til økonomi og øvrige resurser; herunder et aktivt og engageret lærerkollegium. I dette skoleår er skolens lofter blevet renoveret, der er lavet ny udsugning og belysning, og samtidig er alle klasselokaler blevet malet. Vi er i gang med en mindre tilbygning, som vil resultere i et ekstra mødelokale, og der er bestilt nye møbler til samtlige klasselokaler. Skolen vil således fremstå nyrenoveret og indbydende, når eleverne møder igen efter sommerferien. Vi har fået en pæn stigning i elevtallet fra skoleåret Efter sommerferien vil der være ca. 300 elever på MG, og dette er med til at sikre et stort udbud af studieretninger og valgfag. Vi har det nære miljø og tætte samarbejde mellem elever, lærere og ledelse som karakteriserer et mindre gymnasium, samtidigt med at eleverne har de samme valgmuligheder som på væsentligt større skoler. Det giver en ideel skole, hvor der er plads til individet, samtidig med at vi udgør et stort fællesskab. Som skole har vi således hverken brug for kunstigt åndedræt eller dyr medicin for at overleve, men jeg kunne godt ønske mig at vi fik nogle lidt mere frie udkantsrammer at operere i. Forsættes på bagsiden De gamle elever laver altid en storslået modtagelse af de nye 1.g elever i august. Renovering af lofterne i alle lokaler satte sit præg på dette skoleår. Side 2 Nyrenoveret lokale med nye lyse lofter og ny belysning.

3 Eleverne... Elevrådet, Prüt, OD, H(å)Bb og alle de andre Elever med engagement og social ansvarlighed Operation Dagsværks fællestime om zimbabwiske unge. Festerne arrangeres af Prüt. Her 1.g festen i august. Elevrådets aktion vedr. besparelser. TV-Midt/Vest direkte tv. H(å)Bb og U-landsforeningens støttearrangement i april. Eleverne er via elevrådet repræsenteret i alle gymnasiets udvalg og i bestyrelsen. Her øver de en særdeles konstruktiv indflydelse på skolens hverdag både i relation til hverdagen i gymnasieuddannelsen og i mere uddannelsespolitiske spørgsmål. I september var elevrådet på banen for at markere utilfredshed med truende besparelser, brugerbetaling og overfyldte klasselokaler. MG s elever er kendt for kreative aktionsformer som vækker pressens bevågenhed, og også denne aktion blev dækket af medierne. Gymnasiefesterne er en væsentlig del af livet som gymnasieelev. Festforeningen Prüt, (oprindeligt Prytaneion) lægger et stort stykke arbejde i at arrangere fede fester for alle skolens elever. Foruden den specielle 1.g-fest, Sutteprüt, arrangerer foreningen en række temafester som fx Discoprüt og Karnevalsprüt. Generelt udviser eleverne et stort samfundsmæssigt engagement og socialt ansvar. Dette udmøntes dels ved deltagelse i politiske ungdomsforeninger som SUF og VU, dels ved arbejde i humanitære organisationer som OD (Organisation Dagsværk) og H(å)Bb (Hjælp Bukobas børn). Med organisatorisk talent og hårdt arbejde skaffer disse organisationer hvert år store pengebeløb til støtte for projekter i 3. verdens lande herunder et børnehjem i Bukoba, Tanzania. Side 3

4 Ekskursioner og rejser... Faglige ekskursioner og studierejser er et vigtigt indslag i undervisningen. Her demonstreres den lærte teori i praksis og eleverne ser hvordan tingene fungerer ude i samfundet. Flere fag har tradition for at tage på ekskursion til København i 2. eller 3.g. I dette skoleår har Samfundsfags- og Biologihold besøgt hovedstaden. Samfundsfag har bl.a. besøgt Christiansborg og i denne forbindelse talt med tidligere elev fra MG og nuværende Erhvervs- og Beskæftigel-sesminister, Inger Støjberg. Sprogfagene rejser for at få ekstra appetit. De tre piger øverst prøver de franske fristelser i Paris. Til højre et billede fra italienskholdets besøg i Bergamo. Sprogholdene kommer på den måde tæt på mennesker og kultur i de områder der besøges. Side 4

5 Ekskursioner og rejser... Sprogfagene rejser naturligt nok til lande hvor deres pågældende sprog tales. Og Sprog er jo ikke kun sprog men i høj grad også viden om landenes kultur, litteratur, gastronomi m.v. Rejserne tilfører klasseværelsets undervisning helt nye dimensioner, og giver appetit på ekstra fordybelse i faget. Engelsk og Fransk besøgte hhv. London og Paris, og Italienskholdet besøgte Bergamo i Norditalien. Ekskursioner og studierejser giver store oplevelser og faglig indsigt, men er også med til at styrke det sociale sammenhold på valghold og i stamklasser. Og for de fleste elever er stamklassens studierejse et af højdepunkterne i gymnasietiden. Studierejsen placeres i 2. eller 3.g, og i dette skoleår har tre klasser været på studierejse til hhv. Sydspanien, Rom og Dublin. Øverst: Paris og Bergamo. Til Højre: Irland. Side 5

6 Socialt ansvar... Gymnasiet tager et socialt ansvar Kollegier med social vicevært tilknyttet skaber trygge rammer for udeboende gymnasieelever. Cirka ti procent af gymnasiets elever bor på vore kollegier, Dueholmkollegiet og Skovparken. Kollegierne er henholdsvis ejet af elinstallatør Jens Ole Bak og Morsø Kommune. Gymnasiet har et fortrinligt samarbejde med begge, og det er afgørende for skolen, at vi kan anvise såvel tilflyttende som lokale elever en tryg bolig mens de går på gymnasiet. Med stor støtte fra Velfærdsministeriet og Morsø Kommune har vi i år kunnet ansætte Lars Gram som Social Vicevært ved kollegierne. Han står til rådighed for beboerne med støtte, gode råd og vink og han forsøger desuden at virke som katalysator for beboernes sociale samvær uden for skoletiden. Og hvis man har lidt svært ved at komme ud af fjerene om morgenen, er Lars også mand for at banke på beboernes døre og minde om at skolegangen starter klokken otte. Fra næste skoleår har Lars desuden planer om at tilbyde en frivillig morgenmadsordning for alle kollegianere i skolens kantine. Mentorer kan give den enkelte støtte til at klare uddannelsens udfordringer (modelfoto) De fleste mennesker oplever faglige eller sociale problemer som kan være svære at tackle på egen hånd, og i denne henseende er gymnasieelever ikke nogen undtagelse. Langt de fleste har et familienetværk som kan støtte hvis der opstår problemer, men der findes enkelte elever, som af forskellige grunde ikke kan opnå denne støtte. I disse tilfælde kan gymnasiets mentorkorps træde til og hjælpe eleven til at komme på studiemæssig ret køl igen. Fire erfarne lærere står til rådighed for eleverne med støtte og rådgivning i forhold til at klare uddannelsens udfordringer. Dette kan fx være hjælp til at strukturere hverdagen, således at der bliver plads til både skolearbejde og et socialt ungdomsliv i fritiden. Rådgivningen finder sted ved personlige møder mellem elev og mentor på skolen, og mentorerne har tavshedspligt. Mentorordningen er naturligvis frivillig for eleverne. Side 6

7 Fællestimer... Fællestimer med aktuelle emner og kulturelle oplevelser Alle skolens elever mødes i teatret til fællestimer et antal gange i et skoleår. Et udvalg bestående af elever og lærere fastlægger arrangementernes indhold, og der veksles mellem aktuelle emner og kulturelle oplevelser. Der har været to store, aktuelle begivenheder som er blevet belyst ved fællestimer i dette skoleår. Der blev varmet op til det store klimatopmøde, COP 15 med to temadage hvor alle skolens elever og lærere arbejdede på tværs af klasser og hold med klimarelaterede emner. Arbejdet blev krydret med ekspertoplæg i teatret af hhv. tidligere professor fra DTU, Jes Fenger og den Ugandiske klimaekspert Ruth Kiwanuka og desuden var der arrangeret ekskursioner til bl.a. biogasanlæg i Sindbjerg og forsøgscentret i Foulum. Den anden store, aktuelle begivenhed i skoleåret var kommunalvalget i november I samarbejde med naboerne EUC og VUC havde vi arrangeret et stort valgmøde. Kommunalforsker Roger Buch indledte med skarpe og tankevækkende synspunkter om valgets hovedtemaer og derefter kom partiernes spidskandidater i ilden først med et kort oplæg, og derefter med debat og svar på tilhørernes spørgsmål. Uanset politisk tilhørsforhold, var der specielt stor interesse for hvordan vores egen kandidat, samfundsfag- og geografilærer Lauge Larsen ville klare sig i kampen om vælgernes gunst. Om det var stemmer fra MG der gjorde udslaget skal vi lade være usagt, men Lauge fik et meget fint valg, og i dag styrer han Morsø Kommunalbestyrelse med sikker hånd som var det en samfundsfagsklasse på A-niveau. Det er vi lidt stolte af, og ønsker Lauge held og lykke med borgmesterjobbet. På den kulturelle front var der også store oplevelser. Med stor støtte fra Morsø Teaterkreds kunne vi tilbyde alle elever og lærere gratis billetter til to spændende danseforestillinger, Schaufussballettens Tommy og Dansk Danseteaters Springdance. Sammen med VUC kunne vi byde på klassisk kammermusik i verdensklasse med den danske cellist Morten Zeuthen og en russisk pianist. Desuden leverede forfatter, arkitekt og fotograf Jens Fink-Jensen et fascinerende multimedieshow med lyrik, billeder og musikalsk akkompagnement af to eminente musikere. Skat er et evigt aktuelt emne. Ved et fællestimearrangement i januar forklarede to medarbejdere fra Skattecenter Thisted alt hvad man bør vide som skatteborger. Begreber som Forskudsregistrering, Årsopgørelse, Trækprocent, Sort arbejde m.v. blev forklaret på pædagogisk vis, og ingen tilhørere var efterfølgende i tvivl om det fornuftige i at bidrage til vores fælles husholdning. Klimaekspert Ruth Kiwanuka. Valgmøde i teatersalen november Borgmesterkandidat, og senere borgmester, Lauge Larsen ses længst til venstre. Side 7

8 Studenterklasserne... 3.bs Andreas Skydsgaard Jørgensen, Anne Heltborg Kristensen, Anne Sofie Østergaard Nielsen, Caroline Olesen, Christian Mikkelsen, Christina Aarup Larsen, Eskild Landgrebe, Ina S. G. Facius, Isabella Bundgaard, Kristine Bach Christensen, Linda Petersen, Louise Olesen Nyby, Maibritt Gade Nielsen, Malene Hjort Knudsen, Rikke Mark, Rikke Middelhede Pedersen, Sanne Kristensen Korsgaard, Sofie Simone Overgaard, Stine Baden-Jensen, Stine Schultz Stampe, Thor Lütje Hansen, Trine Friis Gehlert. 3.ft Camilla Bruun Jensen, Carina Petersen Abildgaard, Dea Høyer Sørensen, Ditte Bak Pedersen, Helene Bovbjerg Christensen, Jeanett Buchhave Lindberg Thomsen, Lea Kristensen, Lene Stahl Nielsen, Line Agesen, Line Vrensted Kristensen, Louise Maria Guldbæk Arentzen, Mai Gade Larsen, Najda Becirovic, Nanna Grøn. 3.i Anne Morgen Gregersen, Asbjørn Kroll Buje, Camilla Thorsø Lund, Christian Degnboel Østergaard, Christian Lank, Ditte Nyby Boll, Eskil Kroll Buje, Heidi Christensen, Henrik Møller Knudsen, Jeanette Junker Larsen, Jeppe Bavnhøj, Jette Hansen Støvring, Laura Falkensten Brik, Louise Heide Madsen, Maria Baunsgaard, Mette Guld Frostholm, Mette Have Bak, Mette Toft Lynderup, Mette Vinther Sørensen, Mia Christensen, Monica Cederstrøm Svendsen, Sidsel Marie Nygaard, Steffie Vilsgaard Mortensen, Trille Bloch Blinkenberg Jessen. Studenternes navne er alfabetisk præsenteret. Enkelte studenter mangler på billederne. Side 8

9 Studenterklasserne... 3.n Anne Kirk Dahl, Birgitte Villadsen, Helle Horsager Christensen, Jens Haldrup, Jesper Rørbæk Nielsen, Kristian Nielsen, Kåre Bjerre, Mads Olesen, Maja Nørgaard, Mathias Østergaard, Michael Overgaard, Morten Krogsgaard Jørgensen, Nick Yin Larsen, Nikolaj Skaaning Høyer, Sarah Svenningsen, Søren Fog Dissing Zeilmann, Søren Mørch Nielsen, Tine Kim Jensen, Torben Krejberg Børsting. 3.tm Annette Såby Worm, Camilla Bundgaard, Camilla Norup Pedersen, Daniel Bjerregaard Nielsen, Elsebeth R. Pedersen, Freja Cebulla Bach-Petersen, Hannah Andersen, Ida Dam Korsgaard, Jeannette Lyngholm Søgaard, Jonas Fibecker Christiansen, Julie Pedersen, Kristian Maack Davidsen, Laura Cathrine Junge Sørensen, Maiken Normand Kyed, Mathias Kaysen Petersen, Michelle Frost Petersen, Morten Aagaard, Nathalie Frøslev Hjortshøj, Phillip Nikolaj Gam, Sarah Hangaard Vestergaard, Svend Hesselager Gravesen, Søren Bay Vegger, Thor Krog, Torben Wisbech Frydendal. De første studenter mandag 21. juni 2010 Side 9

10 Årets fester... Fester og festivaler Nogen vil hævde at hver dag er en fest på Morsø Gymnasium, men nogle dage er trods alt mere festlige end andre. Festernes flagskib er Årsfesten. Traditionen foreskriver at festen holdes første fredag i november, og 2009 var ingen undtagelse. Her mødtes ca. 700 elever, forældre, lærere og tidligere elever til spisning, underholdning og efterfølgende dans på 3 scener rundt om i huset et brag af en fest. Husk at sætte kryds i kalenderen til årsfesten 2010 (5. november kl ). Prütfesterne bliver behørigt annonceret i kantinen, til Kommunikation i teatret og på Facebook. Året har budt på en perlerække af fester tjek selv på facebook! Nye elever bør først og fremmest reservere fredag den 27. august til Sutteprüt. Foråret bød på en række spændende festivaler. H(å)Bb arrangerede afrikansk festival med tanzaniansk mad, boder, musik og underholdning. Det fine overskud fra festivalen gik ubeskåret til hjælpearbejdet på et børnehjem i Bukoba. Prüt har sin egen festival der byder på underholdning, musik og dans fra midt på eftermiddagen til ud på natten. PÅ scenen vekslede lokale bands med store navne udefra, og der var store musikalske oplevelser og festligt samvær. TM-festivalen er Dramatik og Musik i rå mængder. Teater-musikliniens elever viste eksamensforestillinger på scener rundt i huset, og i pauserne diverterede musikeleverne med deres eksamensrepertoire fra kantinescenen. Elever, forældre og kammerater udgjorde det engagerede og solidariske publikum, og såvel de dygtige aktører som publikum havde en hyggelig dag. Forårskoncerten løb af stabelen i teatret. Forskellige ensembler trykkede den af med et blandet rytmisk repertoire til publikums udelte begejstring. Efter koncerten var der hyggeligt samvær med fællessang i kantinen. Og traditionen tro styrede Kjeld Thorsen fællessangen på festlig vis. Side 10

11 Næste skoleår... Glæd dig til skoleåret I samarbejde med ledelsen har elevrådet organiseret en udvidet tutorordning for de nye elever. Overordnet er der hensigten at de nye elever med hjælp fra gamle elever skal føle sig velkomne på skolen og hurtigt finde sig til rette med de nye kammerater. Tutorerne vil have fast kontakt til de nye elever hen over efteråret, og arrangere forskellige sociale aktiviteter sammen med dem. Elevrådet har også planlagt en aktivitetsdag for alle skolens elever den 1. oktober. Formålet er at eleverne i de forskellige studieretninger skal lære hinanden at kende på tværs af årgangene. Et udvalg arbejder på højtryk med at finde på spændende aktiviteter til denne dag. Medlemsfordele Som elev på Morsø Gymnasium får man en masse medlemsfordele : gratis medlemskab af Bio Mors som giver klækkelig rabat til alle forestillinger, - store rabatter på Morsø Teaterkreds forestillinger i Morsø Teater, - gratis billet til hhv. ballet- og operaforestilling i teatret (Schaufuss: Romeo og Julie og Puccinis opera La Boheme) Desuden yder skolen (Per Mikkelsen) en udsøgt og gratis it-support til alle skolens elever. De fleste opgaver klares ambulant og uden forudgående tidsbestilling i glasburet ved lærerværelset. Ved kritisk sygdom på maskinen kan der blive tale om akut indlæggelse i et døgns tid. Frivillige aktiviteter Og skoleåret byder på en række spændende, frivillige aktiviteter: der bliver skoleforestilling i Morsø Teater - premieren er allerede fastsat til 1. februar Alle interesserede kan være med; hvis du vil være skuespiller, teknikker, danser, musiker, billetsælger eller noget helt sjette, skal du afsætte tid fra efteråret frem til februar. Der bliver også tilbud om frivillige aktiviteter som volleybold, salsadans og kor. Du kommer ikke til at kede dig på Morsø Gymnasium! Også næste år vil en flok studenter fra Morsø Gymnasium få luft under vingerne. Side 11

12 Samarbejde og uddannelse viser vej... Fortsat fra side 2... Samarbejde og lidt friere rammer Vi har et godt samarbejde med vore naboer, Handelsgymnasiet og VUC, og dette samarbejde ser jeg gerne udbygget i de kommende år. Der er dog nogle formelle forhindringer, bl.a. i form af ministerielle bekendtgørelser m.v., som vi godt kunne undvære. Skolerne har deres selvstændige kulturer og traditioner, men på en række områder kunne vi sagtens udbygge samarbejdet om undervisningen, hvis myndighederne vil give de fornødne dispensationer. Dette ville kunne styrke det samlede uddannelsesniveau i vores område. Med gymnasiereformen i 2005 blev al forsøgsarbejde i gymnasiet midlertidigt indstillet. Det betød, at en del af skolens profil på Teater-musiklinien blev udvisket, da vi ikke længere kunne udbyde faget dramatik på A-niveau og liniefaget Projekt - og produktionsledelse. Der starter 32 nye elever på Teater-musiklinien i det kommende skoleår, så linien lever fortsat i bedste velgående. Men tilgangen af elever udenfor vores normale rekrutteringsområde er for nedadgående, og det skyldes givetvis de ændringer i fagudbuddet, som gymnasiereformen medførte. Også på dette område ville det være en gevaldig hjælp med dispensationer fra de gældende bekendtgørelser, således at vi fortsat kan tilbyde den fagkombination, som har bevist sin styrke med hensyn til såvel faglighed som tværfaglig sammenhæng. I Københavnsområdet, hvor ca. 60 % af en ungdomsårgang søger gymnasiet, snakker man om at begrænse tilgangen. I vores område, hvor gymnasiefrekvensen kun er ca. 30 %, er der ingen tvivl om, at der fortsat er en stor del unge, som vil kunne tage en gymnasieuddannelse. Udviklingen fra produktions- til videnssamfund går rasende stærkt, og det er af afgørende betydning, såvel for den enkelte som for samfundet, at flere tager en længere uddannelse. Søg ud, vend hjem I en globaliseret verden er det vigtigt at man både kender den store verden og de lokale rødder. Vore elever oplever andre kulturer og suger viden til sig over alt i verden. Vidensdeling foregår på tværs af grænser både fysisk og via internet. I kulturel og vidensmæssig sammenhæng kan man ikke længere tale om udkant og metropol. På internettet er New York, Novosibirsk og Nykøbing Mors principielt lige centrale, og dette er vigtigt at huske, når man rejser ud i verden. For vore elever vil den væsentligste forskel på de tre byer være, at de har en fælles, kulturel identitet i sidstnævnte, og dette er et væsentligt argument for at vende tilbage efter endt uddannelse. Mors har brug for højtuddannede mennesker med et globalt udsyn, og øen kan tilbyde til(bage)flyttere en kultur, hvor der er plads til individet i et engagerende fællesskab. Her er der plads til alle, og der er højt til loftet! Flere skal tage en uddannelse Gymnasiet har et fortrinligt samarbejde med det omgivende samfund. Politikere, presse, enkeltpersoner og erhvervsliv bakker skolen op, og der er en fælles bevidsthed om at alle tre skoler i uddannelsescentret på Limfjordsvej er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling på Mors. Det generelle uddannelsesniveau i Nordvestjylland ligger fortsat væsentligt under landsgennemsnittet, men der er en stigende erkendelse af, at uddannelse er vejen frem. Mød skolen på Facebook (Søg på Morsø Gymnasium) Hjemmeside: Redaktion: Christian Ole Pallesen Layout, foto og tryk: Per Mikkelsen Side 12

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF Tag en bid af fremtiden 2013 Rosborg Gymnasium & HF 1 Rosborg vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Rosborg

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM - 2 - Eleverne er glade for at gå på Fredericia Gymnasium Der måles og vejes som aldrig før. Livvidde, vægt, holdninger til tv, til sundhed, til alkohol og

Læs mere

Indhold. Velkommen til RKS - vi glæder os til at møde dig! Her er dine guider. Vi er her for at lære - og vi kan li det!

Indhold. Velkommen til RKS - vi glæder os til at møde dig! Her er dine guider. Vi er her for at lære - og vi kan li det! Velkommen til alle 1.g ere 2015 Indhold VELKOMMEN TIL RKS Rektors velkomst... 2-3 Interview med tre guider... 4-5 Gymnasiet starter med et kram... 6-7 PROGRAM Dine første dage på RKS... 8-9 Øvrige aktiviteter

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER Årsskrift 2013 Translokation og dimission afholdes fredag den 28. juni 2013 kl. 10.00 i skolegården. Dimittendernes familie samt venner af skolen er velkomne.

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Telefoner, e-post og adresser:

Telefoner, e-post og adresser: 2001/2002 Telefoner, e-post og adresser: Gymnasiets administration og rektor:.. 98 18 23 44 Telefax:........................ 98 18 63 12 Rektor (privat):................... 98 77 07 21 Rektors stedfortræder

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Velkommen til Hasseris Gymnasium 2014 3

Velkommen til Hasseris Gymnasium 2014 3 Velkommen til Hasseris Gymnasium 2014 3 4 5 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2014 følgende studieretninger: 5... Gymnasiet udbyder i 2014... 6... Velkommen 8... Kort om Hasseris Gymnasium 10...

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Livet på Nakskov Gymnasium

Livet på Nakskov Gymnasium Livet på Nakskov Gymnasium 3. årgang nr. 2 15. december 1999 Nakskov Gymnasium Søvej 6 4900 Nakskov Tlf. 54 91 43 00 Fax 54 91 42 99 e-mail: gymnasiet@nakskov-gym.dk Internet: www.nakskov-gym.dk Dette

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 VELKOMMEN TIL GRIBSKOV GYMNASIUM DIT LOKALE GLOBALE GYMNASIUM! Du skal snart vælge ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt valg! Hvis du vælger Gribskov Gymnasium,

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere