UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer"

Transkript

1 FS Katalog 2010/2011 Gulvkanalsystemer

2 Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: Telefax til spørgsmål: Telefax til ordrer: Internet: Brug den direkte forbindelse til OBO kundeservice! Du kan ringe til os hver dag mellem kl og på service-hotline , hvis du har spørgsmål til OBOs komplette elinstallationsprogram. Med OBOs nystrukturerede kundeservice får du det hele: Kompetente kontaktpersoner lige i nærheden Alle informationer om OBOs produkter Sagkyndig rådgivning om særlige anvendelsesemner Hurtig og direkte adgang til alle tekniske data for OBOs produkter. Vi vil være de bedste - også når det gælder kundekontakt! 2 OBO FS

3 Indhold Planlægningshjælp generelt Planlægningshjælp 6 EÜK kanalsystem dækket af afretningslaget 205 OKA åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 225 OKB åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 247 Kanalsystemer til komponentindbygning ved afretningslag med en tykkelse på EBK kanalsystem i flugt med afretningslaget, lukket 269 IBK indstøbningssystem 279 AIK installationskanalsystem over gulvniveau 289 GES lågindsatse 299 Raekassetter og nivellerbare kassetter 317 Kassetter til høj belastning 339 Indbygningssystemer til installationsenheder 347 Komponentindsatse af typen Telitank, der stikker op over gulvet 361 Ledningsudløb til gulvkanal og komplette løsninger 371 Installationskomponenter til dobbelte gulve og hulrumsgulve 385 Installationskomponenter Modul FS brandsikringssystemer 405 Fortegnelser 409 FS OBO 3

4 Planlægningshjælp generelt OBO FS-kurser: Viden direkte fra kilden OBO understøtter brugerne med faglig førstehåndsviden ved hjælp af et omfattende undervisnings- og kursusprogram om gulvkanalsystemer. d over det teoretiske grundlag drejer det sig også om den praktiske implementering i hverdagen. En omfattende vidensformidling rundes af med konkrete anvendelses- og beregningseksempler. Tekster til download, produktinformationer og datablade Vi gør livet lettere. Med et omfattende udvalg af praktisk forberedte materialer, som giver dig en effektiv hjælp under forberedelserne f.eks. med planlægning og beregning af et projekt. Dertil hører: Tekster til download Produktinformationer Informationsblade Datablade Vi opdaterer disse dokumenter kontinuerligt, og de kan døgnet rundt hentes gratis på internettet, på adressen Tekster til download på internettet: Der kan helt gratis downloades - mere end artikler om KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og FS. Takket være regelmæssige opdateringer og tillæg har du altid et omfattende overblik over produkterne fra OBO. Derudover står alle - gængse filformater til rådighed (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). 4 OBO FS

5 Planlægnings- og monteringshjælp Generel planlægningshjælp 6 EÜK kanalsystem dækket af afretningslaget 15 OKA åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 31 OKB åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 45 Kanalsystem til komponentindbygning ved afretningslag med en tykkelse på mindst EBK kanalsystem i flugt med afretningslaget, lukket 61 IBK indstøbningskanalsystem 69 AIK installationskanalsystem over gulvniveau 75 GES lågindsatse 83 Raekassetter og nivellerbare kassetter 99 Kassetter til høj belastning 127 Indbygningssystemer til installationsenheder 145 Komponentindsatse af typen Telitank, der stikker op over gulvet 155 Ledningsudløb til gulvkanal og komplette løsninger 163 Installationskomponenter til dobbelte gulve og hulrumsgulve 177 Installationskomponenter Modul FS brandsikringssystemer 195 Yderligere oplysninger 199 FS OBO 5

6 Planlægningshjælp generelt Planlægningsgrundlag Installationstekniske krav Til de installationstekniske krav, der skal tages hensyn til ved planlægning og valg af gulvkanalsystem, hører bl.a.: Antallet af anvendelsesformål (strøm, kounikation, edb) Fyldning Ledningernes bøjningsradier Reserve Bygningsmæssige krav Der stilles yderligere krav til gulvkanalsystemet ud fra de arkitektoniske og indendørsarkitektoniske forudsætninger samt andre forhold i forbindelse med bygningskonceptet. Her spiller følgende faktorer ind: Rumtype (tørrum eller vådrum) Gulvbelægningstype Gulvbelægningens tykkelse Afretningslagets type og tykkelse Trafikbelastning Omgivende temperatur (gulvvarme) Organisatoriske krav Anvendelsesområder og ønsker til anvendelsen af el-installationen besteer de organisatoriske krav til et gulvkanalsystem. Her følger nogle vigtige kriterier: Fleksibilitet i brugen (f.eks. let tilpasning til ændrede anvendelsesretningslinjer) problematisk ændring af beskykningen Let skift fra driftsklar til ubrugt tilstand og omvendt 6 OBO FS

7 Planlægningshjælp generelt Æstetiske krav Ved valg af gulvkanalsystem kan der også være formelle og æstetiske krav. Det gælder f.eks., hvis der ved valg af former og materialer skal tages hensyn til et bestemt formsprog i indendørsarkitekturen. Sikkerhedstekniske krav Emnet sikkerhed spiller en stadig større rolle i forbindelse med datateknik. Derfor kan det også være nødvendigt at være særlig opmærksom på dette punkt i forbindelse med valg og udformning af et gulvkanalsystem. Det gælder f.eks., når der er krav om, at et datanet skal beskyttes mod uønsket adgang. FS OBO 7

8 Planlægningshjælp generelt Forskellige former for gulvrengøring Rigtigt valg af komponentindsatse Forskellige komponentindsatse, der er beregnet til at holde installationsenhederne (stikdåser med beskyttelseskontakt osv.), er en fast bestanddel af gulvkanalsystemerne fra OBO. Det afgørende kriterium for valg af rigtig komponentindsats er arten af gulvbelægning. Her skelnes mellem de forskellige former for rengøring, da komponentindsatsen alt efter rengøringsmetode (tør, fugtig eller våd) eksempelvis skal være sikret mod indtrængende fugt. Rengøringskategorierne er klassificeret i standarden DIN EN Tørrengøring Kriteriet for at blive kategoriseret som "tør rengøring" opfyldes af tekstile gulvbelægninger, der regelmæssigt rengøres ved støvsugning ("tørsugning"). Standarden taler her om en "rengøringsmetode, hvor der kun bruges lidt eller ingen væske" og definerer desuden, at doseringen ved anvendelse af rengøringsopløsninger skal være så lille, at der ikke dannes pytter, og og gulvbelægningen ikke gennemvædes. Fugtig rengøring Betingelserne for anvendelse af fugtig rengøring som rengøringsmetode opfyldes af glatte gulvbelægninger som f.eks. linoleum, PVC, forseglede trægulve, polerede stengulve osv. Denne rengøringstype defineres som støvbindende aftørring i et arbejdstrin med fugtige eller præparerede rengøringstekstiler. En præcis beskrivelse af rengøringsmetoderne fremgår af lærebogen for bygningsrengøring. 8 OBO FS

9 Planlægningshjælp generelt Vådrengøring "Våd rengøring" anvendes primært steder, hvor det handler om at fjerne særlig genstridig og vedhæftende snavs. Denne behandlingsmetode anvendes især til stenbelægning, flise- og keramikgulve samt linoleums- og pvc-belægning. Vådrengøring underinddeles i to metoder: Våd aftørring i ét trin Våd aftørring i to trin Våd aftørring i ét trin er velegnet til mindre alvorlig tilsmudsning eller til gulvbelægninger, der er følsoe over for fugt, som f.eks. dobbelte gulve eller i edb-rum. I henhold til gældende retningslinjer bliver gulvbelægningen ved denne metode rengjort i én arbejdsgang med rengøringstekstiler (moppe, gulvklud eller lignende), som vandet er mere eller mindre presset ud af. Den tilbageblevne fugt lader man tørre. Våd aftørring i to trin er velegnet til mere alvorlig tilsmudsning. Totrins-metoden svarer til den klassiske, gulvvask: I første arbejdsgang påføres der så meget rengøringsvand med rengøringstekstiler (klude, moppegarn, fladmopper, bredmopper etc.), at selv kraftigt vedhæftende snavs opblødes eller opløses. I anden arbejdsgang tørres den resterende væske (samt snavs) op fra gulvet med rengøringstekstiler. Tilstrækkelig beskyttelse af elinstallationen Med korrekt valg af komponentindsatse, der er afstemt til den anvendte form for gulvrengøring, sikres det, at el-installationen er beskyttet mod indtrængende fugt og smuds. I den forbindelse kontrolleres og mærkes komponentindsatsene iht. EN Alle de FS-produkter, som OBO BETTERMANN har frigivet til anvendelse i gulve til vådrengøring, opfylder uden undtagelse kravene i ovennævnte standard. FS OBO 9

10 Planlægningshjælp generelt Beskyttelsesmål, standarder og prøvninger Ansvarsområder i standarderne Standarder kan underinddeles i to kategorier: anlægsbesteelser og besteelser for prøvning af udstyr. Det er først og freest installatøren, der er ansvarlig for, at anlægsbesteelserne overholdes. De tyske standarder i DIN-serien VDE 0100 fastlægger de vigtigste krav til el-installationer. Besteelser for prøvning af udstyr er produktstandarder, der fastlægger testkriterier for bestemte produkter. Producenterne er ansvarlige for, at disse forskrifter overholdes. Overenssteelsen med en bestemt prøvningsbesteelse dokumenteres ofte med en godkendelsesattest. Den bekræfter, at et uafhængigt prøvnings- og certificeringsinstitut har udført de nødvendige prøvninger og dokumenteret resultaterne. Europæiske standarder Det er E's erklærede mål at lade en europæisk standard afløse nationale standarder. En sådan standard letter salget og giver et transparent indre marked. Nationale afvigelser er kun tilladt, når den nationale lovgivning kræver det. Kravene til el-installationskanaler er fastlagt i standarderne EN Del 2-2 omhandler gulvkanalsystemer og kanalsystemer over gulvniveau og blev offentliggjort i juli I en overgangsperiode på 2 år gælder enten kravene i standarden DIN VDE 0634 del 1 og del 2 eller kravene iht. EN Gulvkanalsystemerne fra OBO opfylder én af disse standarder og har tilsvarende VDE-godkendelsesattester. Prøvningsbesteelser har til formål at øge sikkerheden (beskyttelse mod elektrisk stød) definere anvendelsesområderne definere funktionen vurdere belastbarheden Klassificering for gulvkanalsystemer EN som generel del for el-installationskanalsystemer og EN som systemspecifik del for gulvkanalsystemer foreskriver en klassificering af produkterne. Denne klassificering giver en ensartet definition af produktegenskaberne i hele Europa. For første gang indeholder en standard for installationssystemer også belastningsprøvninger for lodrette belastninger, der virker over en stor flade (høj belastning). Denne prøvningsbesteelse er dog ikke særlig praksisrelateret, og derfor fortsætter OBO BETTERMANN med at kontrollere systemerne til høj belastning ud fra egne retningslinjer, hvor systemerne til høj belastning er inddelt i 2 belastningsklasser: SL1 til belastninger op til 10 kn og SL2 til belastninger op til 20 kn. 10 OBO FS

11 De gældende besteelser Planlægningshjælp generelt Reglementer har til formål at øge sikkerheden (beskyttelse mod elektrisk stød) sikre funktionsevnen sikre den elektromagnetiske kompatibilitet forebygge brande Beskyttelse og potentialudligning Kanalsystemer af metal skal omfattes af berøringsbeskyttelse og potentialudligning. På denne måde sikres der beskyttelse mod elektrisk stød (DIN VDE ) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (EN 50310, EN 50173, EN ). Nogle vigtige emner i reglementet I DIN VDE-reglementet beskrives talrige punkter, som elinstallatøren skal være opmærksom på i forbindelse med etablering og montering af et gulvkanalsystem. Her er nogle af de vigtigste punkter: Mekaniske belastninger af kabler og ledninger Både ved stærkstrøms- og edbkabler skal det iht. DIN VDE 0298 sikres, at bestemte værdier for trækbelastninger og bøjningsradier ikke overskrides. I besteelserne beskrives også tilladte former for fastgørelse af ledninger med spændebånd og trækaflastninger. Adskillelse af forskellige anvendelsesformål Iht. DIN VDE må ledninger med forskellige strømtyper installeres i sae system, såfremt det er sikret, at alle ledninger er isoleret i forhold til den højest forekoende spænding. Brandsikring Hovedårsagerne til brand i forbindelse med stærkstrømskabler er ufuldstændige kortslutninger eller jordforbindelser (f.eks. ved mekanisk eller termisk beskadigede kabler eller ledninger), defekte eltilslutninger (løse forbindelser) og varmeophobninger. Brandsikringens beskyttelsesformål Spredning af ild og røg til andre brandceller skal forhindres under alle forhold i et tilstrækkeligt langt tidsrum. På denne måde bedres ikke kun mulighederne for flugt, men også muligheden for effektiv slukning. Det gælder også for gulvkanalsystemer, der forløber under brandceller samt flugtveje og nødudgange. Yderligere detaljer findes i de tyske retningslinjer for ledningsanlæg (M)LAR og for systemgulve (M)SysBöR. FS OBO 11

12 Planlægningshjælp generelt Beregning af kabelvolumen Kabeldiameter og pladsbehov; 1 = diameter i, 2 = pladsbehov i cm² Kablernes pladsbehov i FS-kanalen med tom plads Et vigtigt kriterium for valg af de nødvendige kanalstørrelser til gulvkanalsystemet er kabelvolumenet. Da kablerne aldrig ligger helt tæt saen og heller ikke absolut parallelt, er det ikke nok at bruge kabeldiameteren som grundlag for beregning af volumenet. Formlen (2r)² giver et realistisk dimensioneringsgrundlag. For at lette arbejdet for dig har vi på denne dobbeltside oplistet diameter og pladsbehov for de vigtigste kabeltyper. Vigtigt: Værdierne er middelværdier, som kan variere fra producent til producent. De nøjagtige værdier finder du i oplysninger fra producenten. Beregning med formlen (2r)² Diameteren fortæller meget lidt om et kabels faktiske pladsbehov. Beregn: (2r)². Denne formel giver et realistisk pladsbehov, og tager højde for mellemruet mellem kablerne. 12 OBO FS

13 Kabelvolumen tabel Planlægningshjælp generelt Type 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7 0,49 1 x ,64 1 x 16 9,5 0,9 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,9 3 x ,21 4 x 1,5 9 0,81 4 x 2,5 10,5 1,1 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x ,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x ,76 5 x 1,5 9,5 0,9 5 x 2,5 11 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,1 5 x ,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x ,76 7 x 1,5 10,5 1,1 7 x 2,5 13 1,69 Effektivt tværsnitsareal cm² Type 1 x 10 10,5 1,1 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,56 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,4 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,2 1 x ,5 5,06 1 x ,25 1 x ,84 1 x x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,8 3 x ,76 3 x x ,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,5 4 x ,84 4 x x ,56 4 x ,21 4 x ,64 4 x x x ,6 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,1 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,2 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,56 5 x ,56 5 x Effektivt tværsnitsareal cm² Type Type Type Diameter Diameter Diameter 2 x 2 x 0,6 5 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,3 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9 0,81 40 x 2 x 0,6 11 1,12 60 x 2 x 0,6 13 1, x 2 x 0,6 17 2, x 2 x 0,6 23 5,29 2 x 2 x 0,8 6 0,36 4 x 2 x 0,8 7 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,9 20 x 2 x 0,8 13 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0, x 2 x 0,8 25,5 6,5 200 x 2 x 0, ,24 Kat ,64 Kat ,64 Effektivt tværsnitsareal cm² Diameter Diameter SAT/BK-ledning 6,8 0,48 Effektivt tværsnitsareal cm² Effektivt tværsnitsareal cm² FS OBO 13

14 Kassetter til høj belastning er velegnede som inspektionsåbning eller til indbygning af enheder i områder med store krav til belastningsevnen. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (klasse 1) eller 20 kn (klasse 2). Raekassetteudførelsen monteres på en træk- og afgreningsdåse i gulvkanal. Nivellerbare kassetter til høj belastning kan anvendes i alle gulvpåbygninger. 126 OBO FS

15 Kassetter til høj belastning Systembeskrivelse Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Installationsprincip Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Gulvbelægnings-udskæringmål og monteringsmål Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Monteringshjælp Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning FS OBO 127

16 Systembeskrivelse af raekassette til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Raekassetter til høj belastning er velegnede som øverste afslutning i en træk- og afgreningsdåse i gulvkanaler i gulve til tør eller våd rengøring med kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (belastningsklasse 1) eller 20 kn (belastningsklasse 2). Ekstra støtteben i dåsen sørger for den nødvendige stivhed og belastningsevne. Kassetterne fastgøres direkte på en træk- og afgreningsdåse i gulvkanalen uden brug af monteringsplade. Kassetteraen fastgøres med 4 skruer på dåsen og udgør en anlægskant for den tilgrænsende gulvbelægning hele vejen rundt. Kassetten lægges i en træk- og afgreningsdåse, hvor den flugter med kassetteraen. Alle modeller er forsynet med en pakning, der virker som fugtbeskyttelse. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne er forsynet med en 4 eller 8 tyk stålplade, som yderligere er afstivet med vinkelprofiler for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20, 25, 30 og 40. Belastningsklasse Belastningsklasse 1 og 2 gælder for statisk punktbelastning op til hhv. 10 kn og 20 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Gulvkanaldåsen skal altid forsynes med lågstøtteben DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RK.SL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFSL) er beregnet til anvendelse i gulve til vådrengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. 128 OBO FS

17 Systembeskrivelse af nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbare, runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør eller våd rengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 20 kn (belastningsklasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne indeholder en 8 tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Belastningsklasse Belastningsklasse 2 gælder for en statisk punktbelastning op til 20 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Gulvkanaldåsen skal altid forsynes med fire lågstøtteben DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RKRSL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFRSL) er beregnet til anvendelse i gulve til våd rengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. FS OBO 129

18 Systembeskrivelse af nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Nivellerbare, kvadratiske kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør eller våd rengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (belastningsklasse 1). Takket være den indvendige nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til den øverste kant af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En træk- og afgreningsdåse til gulvkanaler kræver en tilsvarende monteringsplade med nivellerbare støtteben samt separate støtteben i hjørnerne. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne indeholder en 8 tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25. Belastningsklasse Belastningsklasse 1 gælder for en statisk punktbelastning op til 10 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Når kassetten anvendes i tynde gulvbelægninger, anbefaler vi at forsyne gulvkanaldåsen - med lågstøttebenene DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RKNSL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFNSL) er beregnet til anvendelse i gulve til tør eller våd rengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. 130 OBO FS

19 Installationsprincip for raekassette til høj belastning Systemkomponenter Træk- og afgreningsdåse Støtteben til høj belastning Tætning Kassetterae Rørstuds Raekassette til høj belastning, inspektionsåbning Raekassette til høj belastning til rørstuds Gevindbøsning Monteringssæt Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 131

20 Installationsprincip for nivellerbar, rund kassette til høj belastning Systemkomponenter Støtteben til høj belastning Monteringsplade til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning til rørstuds Rørstuds Nivellerbar, rund kassette til høj belastning til inspektionsåbning Gevindbøsning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning 132 OBO FS

21 Installationsprincip for nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Systemkomponenter Støtteben til høj belastning Monteringsplade til høj belastning Kassette til høj belastning til rørstuds Rørstuds Kassette til høj belastning, blind Gevindbøsning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 133

22 Gulvbelægningsmål og indbygningsmål for raekassetter til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Vigtige mål i forbindelse med monteringen: 1 = gulvbelægningens tykkelse i låget, 2 = gulvudskæringens størrelse, 3 = gulvbelægningens dimensioner i låget Ved raekassetter til høj belastning reduceres gulvbelægningens mulige tykkelse i låget - alt efter belastningsklasse. Du finder de gældende mål på næste side. 134 OBO FS

23 RKSL, blind str , belastningsklasse 1 RKSL, blind str , belastningsklasse 2 RKSL, blind str , belastningsklasse 1 RKSL, blind str , belastningsklasse 2 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 1 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 2 Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 1 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 2 FS OBO 135

24 Gulvbelægningsmål og indbygningsmål for nivellerbare kassetter til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Vigtige mål i forbindelse med monteringen: 1 = gulvbelægningens tykkelse i låget, 2 = gulvudskæringens størrelse, 3 = gulvbelægningens dimensioner i låget, 4 = nødvendig indbygningsdybde Systeål Ved nivellerbare, kvadratiske kassetter er gulvbelægningens mulige tykkelse i låget reduceret. Du finder de gældende mål på næste side. Systeålene ændrer sig ikke ved nivellerbare, runde kassetter. Nødvendig indbygningsdybde Disse værdier giver oplysning om de nødvendige indbygningsdybder. Alle værdier går ud fra en stikhøjde på 40. Hvis stikkene sidder højere, ændres værdierne tilsvarende. 136 OBO FS

25 Systeål for nivellerbare, kvadratiske kassetter til høj belastning RKNSL4, blind belastningsklasse1 RKNSL9, blind belastningsklasse 1 RKFNSL4, til rørstuds belastningsklasse 1 RKFNSL9, til rørstuds belastningsklasse 1 Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 137

26 Monteringshjælp til raekassetter til høj belastning Klargøring af gulvkanalsystem Raekassetten monteres på en gulvkanaldåse. Tætning af gulvkanaldåse med silikone Tætn hjørnerne på gulvkanaldåsens rae med silikone (silikone er indeholdt i leverancen til kassetten). Fastgørelse af kassetteraen på gulvkanaldåsen Bor fastgørelseshuller (Ø 3 ) til kassetteraen de markerede steder. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassetteraen på gulvkanaldåsen Saml kassetteraen, og montér den på dåsen (fastgørelsesskruer er indeholdt i leverancen). Montering af lågstøtteben Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RK-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKF-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningens øverste kant. 138 OBO FS

27 Monteringshjælp til raekassetter til høj belastning Ilæggelse af pakningen Rens monteringsområdet, inden pakningen klæbes i. Rengøring af pakningerne Afslut monteringsarbejderne ved at rengøre kassetten indvendigt samt rengøre kassettens og rørstudsens pakninger. Vedligehold pakningerne med vaseline (indeholdt i leverancen). Montering af enheder under kassetten Læg monteringssættet i gulvkanaldåsen, og fastgør den på gulvet. Montering af enheder i indlægsdåse GB Enhederne monteres uden brug af skruer i dækplader og indlægsdåser GB. Bemærk: Modul 45-enheder skal klikkes på dækpladen, før ledningerne sluttes til. Montering af en gevindbøsning Denne arbejdsgang foregår før gulvbelægningen lægges i kassetten. Bor et fastgørelseshul til gevindbøsning (Ø 8 ). Sæt gevindbøsningen i, og fiksér den. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 139

28 Monteringshjælp til nivellerbar, rund kassette til høj belastning Klargøring til montering Pladsen til kassetten skal være færdigetableret og ren. Klargøring af gulvkanalsystem Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Klargøring af gulvkanalsystem Fastgør monteringspladen til høj belastning på gulvkanaldåsen. Indstil støttebenenes fødder, og sørg for at sikre dem med kontramøtrikker. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassetterae Fastgør kassettens nivelleringsenheder på rådækket. Indstilling af kassettehøjden Tilpas kassetteraen til gulvbelægningens øverste kant. Sørg for at sikre nivelleringsskruernes højdeindstilling med kontramørikker. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKR-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKFR-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningens øverste kant. 140 OBO FS

29 Monteringshjælp til nivellerbar, rund kassette til høj belastning Rengøring af pakningerne Afslut monteringsarbejderne ved at rengøre kassetten indvendigt samt rengøre kassettens og rørstudsens pakninger. Vedligehold pakningerne med vaseline (indeholdt i leverancen). Montering af enheder i indlægsdåse GB Enhederne monteres uden brug af skruer i dækplader og indlægsdåser GB. Bemærk: Modul 45-enheder skal klikkes på dækpladen, før ledningerne sluttes til. Montering af enheder i modulholder MT Monteringen af enheder i modulholder MT3/45 og MT4/45 foregår uden for kassetten. Når ledningerne er sluttet til, skal modulholderen sættes oppefra og ned i kassetteraen. Montering af stikdåse i modulholder MT Sikkerhed: Brug altid et beskyttelseshus ved montering af stikdåser i modulholdere! Montering af en gevindbøsning Denne arbejdsgang foregår før gulvbelægningen lægges i kassetten. Bor et fastgørelseshul til gevindbøsning (Ø 8 ). Sæt gevindbøsningen i, og fiksér den. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 141

30 Monteringshjælp til nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Klargøring til montering Pladsen til kassetten skal være færdigetableret og ren. Klargøring af gulvkanalsystem Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Klargøring af gulvkanalsystem Fastgør monteringspladen til høj belastning på gulvkanaldåsen. Indstil støttebenenes fødder, og sørg for at sikre dem med kontramøtrikker. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassette Fastgør kassettens nivelleringsenheder på rådækket. Indstilling af kassettehøjden Tilpas kassetteraen til gulvbelægningens øverste kant. Sørg for at sikre nivelleringsskruernes højdeindstilling med kontramørikker. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKN-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKFN-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og rørstuds med dertil egnet materiale. 142 OBO FS

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør Byrum ScanCell Åbne Transport Skabe ScanMo reoler Moduler Transport og tilbehør Transport Generelt... Åbne transport... Tilbehør for åbne transport... Lukkede transport... Udstyr til lukkede transport...

Læs mere

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer FS Katalog 2010/2011 Kabelkanal-systemer Velkommen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70202523 Telefax til spørgsmål: +45 70202543 Telefax til ordrer: +45 70202543 E-mail: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe med tilslutningsboks eller formonteret med henholdsvis 5 m eller 10 m kabel Loftsmonteret lampe i kraftig aluminium (farve RAL 9006) med LED moduler

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products

Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products www. scan-products.dk Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products Certificerede produkter Brandtestet Direkte montering i isoleringen Ingen kuldebroer Kortere montagetid

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER Badekar VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER SIDE C2 C3 C5 SIDE SIDDEBADEKAR MED HELFRONTSTATIV C24 C26 1051 Siddebadekar 1050x650 mm C24 1501 Siddebadekar 1500x700

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere