UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer"

Transkript

1 FS Katalog 2010/2011 Gulvkanalsystemer

2 Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: Telefax til spørgsmål: Telefax til ordrer: Internet: Brug den direkte forbindelse til OBO kundeservice! Du kan ringe til os hver dag mellem kl og på service-hotline , hvis du har spørgsmål til OBOs komplette elinstallationsprogram. Med OBOs nystrukturerede kundeservice får du det hele: Kompetente kontaktpersoner lige i nærheden Alle informationer om OBOs produkter Sagkyndig rådgivning om særlige anvendelsesemner Hurtig og direkte adgang til alle tekniske data for OBOs produkter. Vi vil være de bedste - også når det gælder kundekontakt! 2 OBO FS

3 Indhold Planlægningshjælp generelt Planlægningshjælp 6 EÜK kanalsystem dækket af afretningslaget 205 OKA åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 225 OKB åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 247 Kanalsystemer til komponentindbygning ved afretningslag med en tykkelse på EBK kanalsystem i flugt med afretningslaget, lukket 269 IBK indstøbningssystem 279 AIK installationskanalsystem over gulvniveau 289 GES lågindsatse 299 Raekassetter og nivellerbare kassetter 317 Kassetter til høj belastning 339 Indbygningssystemer til installationsenheder 347 Komponentindsatse af typen Telitank, der stikker op over gulvet 361 Ledningsudløb til gulvkanal og komplette løsninger 371 Installationskomponenter til dobbelte gulve og hulrumsgulve 385 Installationskomponenter Modul FS brandsikringssystemer 405 Fortegnelser 409 FS OBO 3

4 Planlægningshjælp generelt OBO FS-kurser: Viden direkte fra kilden OBO understøtter brugerne med faglig førstehåndsviden ved hjælp af et omfattende undervisnings- og kursusprogram om gulvkanalsystemer. d over det teoretiske grundlag drejer det sig også om den praktiske implementering i hverdagen. En omfattende vidensformidling rundes af med konkrete anvendelses- og beregningseksempler. Tekster til download, produktinformationer og datablade Vi gør livet lettere. Med et omfattende udvalg af praktisk forberedte materialer, som giver dig en effektiv hjælp under forberedelserne f.eks. med planlægning og beregning af et projekt. Dertil hører: Tekster til download Produktinformationer Informationsblade Datablade Vi opdaterer disse dokumenter kontinuerligt, og de kan døgnet rundt hentes gratis på internettet, på adressen Tekster til download på internettet: Der kan helt gratis downloades - mere end artikler om KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og FS. Takket være regelmæssige opdateringer og tillæg har du altid et omfattende overblik over produkterne fra OBO. Derudover står alle - gængse filformater til rådighed (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). 4 OBO FS

5 Planlægnings- og monteringshjælp Generel planlægningshjælp 6 EÜK kanalsystem dækket af afretningslaget 15 OKA åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 31 OKB åbent kanalsystem, i flugt med afretningslaget 45 Kanalsystem til komponentindbygning ved afretningslag med en tykkelse på mindst EBK kanalsystem i flugt med afretningslaget, lukket 61 IBK indstøbningskanalsystem 69 AIK installationskanalsystem over gulvniveau 75 GES lågindsatse 83 Raekassetter og nivellerbare kassetter 99 Kassetter til høj belastning 127 Indbygningssystemer til installationsenheder 145 Komponentindsatse af typen Telitank, der stikker op over gulvet 155 Ledningsudløb til gulvkanal og komplette løsninger 163 Installationskomponenter til dobbelte gulve og hulrumsgulve 177 Installationskomponenter Modul FS brandsikringssystemer 195 Yderligere oplysninger 199 FS OBO 5

6 Planlægningshjælp generelt Planlægningsgrundlag Installationstekniske krav Til de installationstekniske krav, der skal tages hensyn til ved planlægning og valg af gulvkanalsystem, hører bl.a.: Antallet af anvendelsesformål (strøm, kounikation, edb) Fyldning Ledningernes bøjningsradier Reserve Bygningsmæssige krav Der stilles yderligere krav til gulvkanalsystemet ud fra de arkitektoniske og indendørsarkitektoniske forudsætninger samt andre forhold i forbindelse med bygningskonceptet. Her spiller følgende faktorer ind: Rumtype (tørrum eller vådrum) Gulvbelægningstype Gulvbelægningens tykkelse Afretningslagets type og tykkelse Trafikbelastning Omgivende temperatur (gulvvarme) Organisatoriske krav Anvendelsesområder og ønsker til anvendelsen af el-installationen besteer de organisatoriske krav til et gulvkanalsystem. Her følger nogle vigtige kriterier: Fleksibilitet i brugen (f.eks. let tilpasning til ændrede anvendelsesretningslinjer) problematisk ændring af beskykningen Let skift fra driftsklar til ubrugt tilstand og omvendt 6 OBO FS

7 Planlægningshjælp generelt Æstetiske krav Ved valg af gulvkanalsystem kan der også være formelle og æstetiske krav. Det gælder f.eks., hvis der ved valg af former og materialer skal tages hensyn til et bestemt formsprog i indendørsarkitekturen. Sikkerhedstekniske krav Emnet sikkerhed spiller en stadig større rolle i forbindelse med datateknik. Derfor kan det også være nødvendigt at være særlig opmærksom på dette punkt i forbindelse med valg og udformning af et gulvkanalsystem. Det gælder f.eks., når der er krav om, at et datanet skal beskyttes mod uønsket adgang. FS OBO 7

8 Planlægningshjælp generelt Forskellige former for gulvrengøring Rigtigt valg af komponentindsatse Forskellige komponentindsatse, der er beregnet til at holde installationsenhederne (stikdåser med beskyttelseskontakt osv.), er en fast bestanddel af gulvkanalsystemerne fra OBO. Det afgørende kriterium for valg af rigtig komponentindsats er arten af gulvbelægning. Her skelnes mellem de forskellige former for rengøring, da komponentindsatsen alt efter rengøringsmetode (tør, fugtig eller våd) eksempelvis skal være sikret mod indtrængende fugt. Rengøringskategorierne er klassificeret i standarden DIN EN Tørrengøring Kriteriet for at blive kategoriseret som "tør rengøring" opfyldes af tekstile gulvbelægninger, der regelmæssigt rengøres ved støvsugning ("tørsugning"). Standarden taler her om en "rengøringsmetode, hvor der kun bruges lidt eller ingen væske" og definerer desuden, at doseringen ved anvendelse af rengøringsopløsninger skal være så lille, at der ikke dannes pytter, og og gulvbelægningen ikke gennemvædes. Fugtig rengøring Betingelserne for anvendelse af fugtig rengøring som rengøringsmetode opfyldes af glatte gulvbelægninger som f.eks. linoleum, PVC, forseglede trægulve, polerede stengulve osv. Denne rengøringstype defineres som støvbindende aftørring i et arbejdstrin med fugtige eller præparerede rengøringstekstiler. En præcis beskrivelse af rengøringsmetoderne fremgår af lærebogen for bygningsrengøring. 8 OBO FS

9 Planlægningshjælp generelt Vådrengøring "Våd rengøring" anvendes primært steder, hvor det handler om at fjerne særlig genstridig og vedhæftende snavs. Denne behandlingsmetode anvendes især til stenbelægning, flise- og keramikgulve samt linoleums- og pvc-belægning. Vådrengøring underinddeles i to metoder: Våd aftørring i ét trin Våd aftørring i to trin Våd aftørring i ét trin er velegnet til mindre alvorlig tilsmudsning eller til gulvbelægninger, der er følsoe over for fugt, som f.eks. dobbelte gulve eller i edb-rum. I henhold til gældende retningslinjer bliver gulvbelægningen ved denne metode rengjort i én arbejdsgang med rengøringstekstiler (moppe, gulvklud eller lignende), som vandet er mere eller mindre presset ud af. Den tilbageblevne fugt lader man tørre. Våd aftørring i to trin er velegnet til mere alvorlig tilsmudsning. Totrins-metoden svarer til den klassiske, gulvvask: I første arbejdsgang påføres der så meget rengøringsvand med rengøringstekstiler (klude, moppegarn, fladmopper, bredmopper etc.), at selv kraftigt vedhæftende snavs opblødes eller opløses. I anden arbejdsgang tørres den resterende væske (samt snavs) op fra gulvet med rengøringstekstiler. Tilstrækkelig beskyttelse af elinstallationen Med korrekt valg af komponentindsatse, der er afstemt til den anvendte form for gulvrengøring, sikres det, at el-installationen er beskyttet mod indtrængende fugt og smuds. I den forbindelse kontrolleres og mærkes komponentindsatsene iht. EN Alle de FS-produkter, som OBO BETTERMANN har frigivet til anvendelse i gulve til vådrengøring, opfylder uden undtagelse kravene i ovennævnte standard. FS OBO 9

10 Planlægningshjælp generelt Beskyttelsesmål, standarder og prøvninger Ansvarsområder i standarderne Standarder kan underinddeles i to kategorier: anlægsbesteelser og besteelser for prøvning af udstyr. Det er først og freest installatøren, der er ansvarlig for, at anlægsbesteelserne overholdes. De tyske standarder i DIN-serien VDE 0100 fastlægger de vigtigste krav til el-installationer. Besteelser for prøvning af udstyr er produktstandarder, der fastlægger testkriterier for bestemte produkter. Producenterne er ansvarlige for, at disse forskrifter overholdes. Overenssteelsen med en bestemt prøvningsbesteelse dokumenteres ofte med en godkendelsesattest. Den bekræfter, at et uafhængigt prøvnings- og certificeringsinstitut har udført de nødvendige prøvninger og dokumenteret resultaterne. Europæiske standarder Det er E's erklærede mål at lade en europæisk standard afløse nationale standarder. En sådan standard letter salget og giver et transparent indre marked. Nationale afvigelser er kun tilladt, når den nationale lovgivning kræver det. Kravene til el-installationskanaler er fastlagt i standarderne EN Del 2-2 omhandler gulvkanalsystemer og kanalsystemer over gulvniveau og blev offentliggjort i juli I en overgangsperiode på 2 år gælder enten kravene i standarden DIN VDE 0634 del 1 og del 2 eller kravene iht. EN Gulvkanalsystemerne fra OBO opfylder én af disse standarder og har tilsvarende VDE-godkendelsesattester. Prøvningsbesteelser har til formål at øge sikkerheden (beskyttelse mod elektrisk stød) definere anvendelsesområderne definere funktionen vurdere belastbarheden Klassificering for gulvkanalsystemer EN som generel del for el-installationskanalsystemer og EN som systemspecifik del for gulvkanalsystemer foreskriver en klassificering af produkterne. Denne klassificering giver en ensartet definition af produktegenskaberne i hele Europa. For første gang indeholder en standard for installationssystemer også belastningsprøvninger for lodrette belastninger, der virker over en stor flade (høj belastning). Denne prøvningsbesteelse er dog ikke særlig praksisrelateret, og derfor fortsætter OBO BETTERMANN med at kontrollere systemerne til høj belastning ud fra egne retningslinjer, hvor systemerne til høj belastning er inddelt i 2 belastningsklasser: SL1 til belastninger op til 10 kn og SL2 til belastninger op til 20 kn. 10 OBO FS

11 De gældende besteelser Planlægningshjælp generelt Reglementer har til formål at øge sikkerheden (beskyttelse mod elektrisk stød) sikre funktionsevnen sikre den elektromagnetiske kompatibilitet forebygge brande Beskyttelse og potentialudligning Kanalsystemer af metal skal omfattes af berøringsbeskyttelse og potentialudligning. På denne måde sikres der beskyttelse mod elektrisk stød (DIN VDE ) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (EN 50310, EN 50173, EN ). Nogle vigtige emner i reglementet I DIN VDE-reglementet beskrives talrige punkter, som elinstallatøren skal være opmærksom på i forbindelse med etablering og montering af et gulvkanalsystem. Her er nogle af de vigtigste punkter: Mekaniske belastninger af kabler og ledninger Både ved stærkstrøms- og edbkabler skal det iht. DIN VDE 0298 sikres, at bestemte værdier for trækbelastninger og bøjningsradier ikke overskrides. I besteelserne beskrives også tilladte former for fastgørelse af ledninger med spændebånd og trækaflastninger. Adskillelse af forskellige anvendelsesformål Iht. DIN VDE må ledninger med forskellige strømtyper installeres i sae system, såfremt det er sikret, at alle ledninger er isoleret i forhold til den højest forekoende spænding. Brandsikring Hovedårsagerne til brand i forbindelse med stærkstrømskabler er ufuldstændige kortslutninger eller jordforbindelser (f.eks. ved mekanisk eller termisk beskadigede kabler eller ledninger), defekte eltilslutninger (løse forbindelser) og varmeophobninger. Brandsikringens beskyttelsesformål Spredning af ild og røg til andre brandceller skal forhindres under alle forhold i et tilstrækkeligt langt tidsrum. På denne måde bedres ikke kun mulighederne for flugt, men også muligheden for effektiv slukning. Det gælder også for gulvkanalsystemer, der forløber under brandceller samt flugtveje og nødudgange. Yderligere detaljer findes i de tyske retningslinjer for ledningsanlæg (M)LAR og for systemgulve (M)SysBöR. FS OBO 11

12 Planlægningshjælp generelt Beregning af kabelvolumen Kabeldiameter og pladsbehov; 1 = diameter i, 2 = pladsbehov i cm² Kablernes pladsbehov i FS-kanalen med tom plads Et vigtigt kriterium for valg af de nødvendige kanalstørrelser til gulvkanalsystemet er kabelvolumenet. Da kablerne aldrig ligger helt tæt saen og heller ikke absolut parallelt, er det ikke nok at bruge kabeldiameteren som grundlag for beregning af volumenet. Formlen (2r)² giver et realistisk dimensioneringsgrundlag. For at lette arbejdet for dig har vi på denne dobbeltside oplistet diameter og pladsbehov for de vigtigste kabeltyper. Vigtigt: Værdierne er middelværdier, som kan variere fra producent til producent. De nøjagtige værdier finder du i oplysninger fra producenten. Beregning med formlen (2r)² Diameteren fortæller meget lidt om et kabels faktiske pladsbehov. Beregn: (2r)². Denne formel giver et realistisk pladsbehov, og tager højde for mellemruet mellem kablerne. 12 OBO FS

13 Kabelvolumen tabel Planlægningshjælp generelt Type 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7 0,49 1 x ,64 1 x 16 9,5 0,9 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,9 3 x ,21 4 x 1,5 9 0,81 4 x 2,5 10,5 1,1 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x ,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x ,76 5 x 1,5 9,5 0,9 5 x 2,5 11 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,1 5 x ,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x ,76 7 x 1,5 10,5 1,1 7 x 2,5 13 1,69 Effektivt tværsnitsareal cm² Type 1 x 10 10,5 1,1 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,56 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,4 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,2 1 x ,5 5,06 1 x ,25 1 x ,84 1 x x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,8 3 x ,76 3 x x ,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,5 4 x ,84 4 x x ,56 4 x ,21 4 x ,64 4 x x x ,6 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,1 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,2 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,56 5 x ,56 5 x Effektivt tværsnitsareal cm² Type Type Type Diameter Diameter Diameter 2 x 2 x 0,6 5 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,3 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9 0,81 40 x 2 x 0,6 11 1,12 60 x 2 x 0,6 13 1, x 2 x 0,6 17 2, x 2 x 0,6 23 5,29 2 x 2 x 0,8 6 0,36 4 x 2 x 0,8 7 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,9 20 x 2 x 0,8 13 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0, x 2 x 0,8 25,5 6,5 200 x 2 x 0, ,24 Kat ,64 Kat ,64 Effektivt tværsnitsareal cm² Diameter Diameter SAT/BK-ledning 6,8 0,48 Effektivt tværsnitsareal cm² Effektivt tværsnitsareal cm² FS OBO 13

14 Kassetter til høj belastning er velegnede som inspektionsåbning eller til indbygning af enheder i områder med store krav til belastningsevnen. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (klasse 1) eller 20 kn (klasse 2). Raekassetteudførelsen monteres på en træk- og afgreningsdåse i gulvkanal. Nivellerbare kassetter til høj belastning kan anvendes i alle gulvpåbygninger. 126 OBO FS

15 Kassetter til høj belastning Systembeskrivelse Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Installationsprincip Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Gulvbelægnings-udskæringmål og monteringsmål Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Monteringshjælp Kassette til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning FS OBO 127

16 Systembeskrivelse af raekassette til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Raekassetter til høj belastning er velegnede som øverste afslutning i en træk- og afgreningsdåse i gulvkanaler i gulve til tør eller våd rengøring med kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (belastningsklasse 1) eller 20 kn (belastningsklasse 2). Ekstra støtteben i dåsen sørger for den nødvendige stivhed og belastningsevne. Kassetterne fastgøres direkte på en træk- og afgreningsdåse i gulvkanalen uden brug af monteringsplade. Kassetteraen fastgøres med 4 skruer på dåsen og udgør en anlægskant for den tilgrænsende gulvbelægning hele vejen rundt. Kassetten lægges i en træk- og afgreningsdåse, hvor den flugter med kassetteraen. Alle modeller er forsynet med en pakning, der virker som fugtbeskyttelse. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne er forsynet med en 4 eller 8 tyk stålplade, som yderligere er afstivet med vinkelprofiler for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20, 25, 30 og 40. Belastningsklasse Belastningsklasse 1 og 2 gælder for statisk punktbelastning op til hhv. 10 kn og 20 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Gulvkanaldåsen skal altid forsynes med lågstøtteben DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RK.SL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFSL) er beregnet til anvendelse i gulve til vådrengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. 128 OBO FS

17 Systembeskrivelse af nivellerbar, rund kassette til høj belastning Nivellerbare, runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør eller våd rengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 20 kn (belastningsklasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne indeholder en 8 tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Belastningsklasse Belastningsklasse 2 gælder for en statisk punktbelastning op til 20 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Gulvkanaldåsen skal altid forsynes med fire lågstøtteben DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RKRSL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFRSL) er beregnet til anvendelse i gulve til våd rengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. FS OBO 129

18 Systembeskrivelse af nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Nivellerbare, kvadratiske kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør eller våd rengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk punktbelastning på op til 10 kn (belastningsklasse 1). Takket være den indvendige nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til den øverste kant af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En træk- og afgreningsdåse til gulvkanaler kræver en tilsvarende monteringsplade med nivellerbare støtteben samt separate støtteben i hjørnerne. Alle kassetternes synlige dele er fremstillet af rustfrit stål. Kassetterne indeholder en 8 tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25. Belastningsklasse Belastningsklasse 1 gælder for en statisk punktbelastning op til 10 kn. Lasten skal her fordeles på et areal på mindst 100 x 150. Når kassetten anvendes i tynde gulvbelægninger, anbefaler vi at forsyne gulvkanaldåsen - med lågstøttebenene DSSL2. dførelse med inspektionsåbning dførelsen "blind" (RKNSL) er velegnet som øverste afslutning på en inspektionsåbning. Til åbning kræves en sugekop eller magnet. dførelse til rørstuds dførelsen "til rørstuds" (RKFNSL) er beregnet til anvendelse i gulve til tør eller våd rengøring. Alle åbninger er beskyttet mod indtrængen af fugt ved hjælp af en rundtgående pakning. Rørstudsen skal bestilles separat. 130 OBO FS

19 Installationsprincip for raekassette til høj belastning Systemkomponenter Træk- og afgreningsdåse Støtteben til høj belastning Tætning Kassetterae Rørstuds Raekassette til høj belastning, inspektionsåbning Raekassette til høj belastning til rørstuds Gevindbøsning Monteringssæt Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 131

20 Installationsprincip for nivellerbar, rund kassette til høj belastning Systemkomponenter Støtteben til høj belastning Monteringsplade til høj belastning Nivellerbar, rund kassette til høj belastning til rørstuds Rørstuds Nivellerbar, rund kassette til høj belastning til inspektionsåbning Gevindbøsning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning 132 OBO FS

21 Installationsprincip for nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Systemkomponenter Støtteben til høj belastning Monteringsplade til høj belastning Kassette til høj belastning til rørstuds Rørstuds Kassette til høj belastning, blind Gevindbøsning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 133

22 Gulvbelægningsmål og indbygningsmål for raekassetter til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Vigtige mål i forbindelse med monteringen: 1 = gulvbelægningens tykkelse i låget, 2 = gulvudskæringens størrelse, 3 = gulvbelægningens dimensioner i låget Ved raekassetter til høj belastning reduceres gulvbelægningens mulige tykkelse i låget - alt efter belastningsklasse. Du finder de gældende mål på næste side. 134 OBO FS

23 RKSL, blind str , belastningsklasse 1 RKSL, blind str , belastningsklasse 2 RKSL, blind str , belastningsklasse 1 RKSL, blind str , belastningsklasse 2 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 1 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 2 Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 1 RKFSL, til rørstuds str , belastningsklasse 2 FS OBO 135

24 Gulvbelægningsmål og indbygningsmål for nivellerbare kassetter til høj belastning Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Vigtige mål i forbindelse med monteringen: 1 = gulvbelægningens tykkelse i låget, 2 = gulvudskæringens størrelse, 3 = gulvbelægningens dimensioner i låget, 4 = nødvendig indbygningsdybde Systeål Ved nivellerbare, kvadratiske kassetter er gulvbelægningens mulige tykkelse i låget reduceret. Du finder de gældende mål på næste side. Systeålene ændrer sig ikke ved nivellerbare, runde kassetter. Nødvendig indbygningsdybde Disse værdier giver oplysning om de nødvendige indbygningsdybder. Alle værdier går ud fra en stikhøjde på 40. Hvis stikkene sidder højere, ændres værdierne tilsvarende. 136 OBO FS

25 Systeål for nivellerbare, kvadratiske kassetter til høj belastning RKNSL4, blind belastningsklasse1 RKNSL9, blind belastningsklasse 1 RKFNSL4, til rørstuds belastningsklasse 1 RKFNSL9, til rørstuds belastningsklasse 1 Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 137

26 Monteringshjælp til raekassetter til høj belastning Klargøring af gulvkanalsystem Raekassetten monteres på en gulvkanaldåse. Tætning af gulvkanaldåse med silikone Tætn hjørnerne på gulvkanaldåsens rae med silikone (silikone er indeholdt i leverancen til kassetten). Fastgørelse af kassetteraen på gulvkanaldåsen Bor fastgørelseshuller (Ø 3 ) til kassetteraen de markerede steder. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassetteraen på gulvkanaldåsen Saml kassetteraen, og montér den på dåsen (fastgørelsesskruer er indeholdt i leverancen). Montering af lågstøtteben Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RK-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKF-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningens øverste kant. 138 OBO FS

27 Monteringshjælp til raekassetter til høj belastning Ilæggelse af pakningen Rens monteringsområdet, inden pakningen klæbes i. Rengøring af pakningerne Afslut monteringsarbejderne ved at rengøre kassetten indvendigt samt rengøre kassettens og rørstudsens pakninger. Vedligehold pakningerne med vaseline (indeholdt i leverancen). Montering af enheder under kassetten Læg monteringssættet i gulvkanaldåsen, og fastgør den på gulvet. Montering af enheder i indlægsdåse GB Enhederne monteres uden brug af skruer i dækplader og indlægsdåser GB. Bemærk: Modul 45-enheder skal klikkes på dækpladen, før ledningerne sluttes til. Montering af en gevindbøsning Denne arbejdsgang foregår før gulvbelægningen lægges i kassetten. Bor et fastgørelseshul til gevindbøsning (Ø 8 ). Sæt gevindbøsningen i, og fiksér den. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 139

28 Monteringshjælp til nivellerbar, rund kassette til høj belastning Klargøring til montering Pladsen til kassetten skal være færdigetableret og ren. Klargøring af gulvkanalsystem Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Klargøring af gulvkanalsystem Fastgør monteringspladen til høj belastning på gulvkanaldåsen. Indstil støttebenenes fødder, og sørg for at sikre dem med kontramøtrikker. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassetterae Fastgør kassettens nivelleringsenheder på rådækket. Indstilling af kassettehøjden Tilpas kassetteraen til gulvbelægningens øverste kant. Sørg for at sikre nivelleringsskruernes højdeindstilling med kontramørikker. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKR-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKFR-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningens øverste kant. 140 OBO FS

29 Monteringshjælp til nivellerbar, rund kassette til høj belastning Rengøring af pakningerne Afslut monteringsarbejderne ved at rengøre kassetten indvendigt samt rengøre kassettens og rørstudsens pakninger. Vedligehold pakningerne med vaseline (indeholdt i leverancen). Montering af enheder i indlægsdåse GB Enhederne monteres uden brug af skruer i dækplader og indlægsdåser GB. Bemærk: Modul 45-enheder skal klikkes på dækpladen, før ledningerne sluttes til. Montering af enheder i modulholder MT Monteringen af enheder i modulholder MT3/45 og MT4/45 foregår uden for kassetten. Når ledningerne er sluttet til, skal modulholderen sættes oppefra og ned i kassetteraen. Montering af stikdåse i modulholder MT Sikkerhed: Brug altid et beskyttelseshus ved montering af stikdåser i modulholdere! Montering af en gevindbøsning Denne arbejdsgang foregår før gulvbelægningen lægges i kassetten. Bor et fastgørelseshul til gevindbøsning (Ø 8 ). Sæt gevindbøsningen i, og fiksér den. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning FS OBO 141

30 Monteringshjælp til nivellerbar, kvadratisk kassette til høj belastning Klargøring til montering Pladsen til kassetten skal være færdigetableret og ren. Klargøring af gulvkanalsystem Sæt de fire lågstøtteben ind i hjørnerne på gulvkanaldåsen, og indstil den nødvendige højde. Sørg for at sikre støtteskruen med kontramøtrik. Klargøring af gulvkanalsystem Fastgør monteringspladen til høj belastning på gulvkanaldåsen. Indstil støttebenenes fødder, og sørg for at sikre dem med kontramøtrikker. Planlægningshjælp til kassetter til høj belastning Montering af kassette Fastgør kassettens nivelleringsenheder på rådækket. Indstilling af kassettehøjden Tilpas kassetteraen til gulvbelægningens øverste kant. Sørg for at sikre nivelleringsskruernes højdeindstilling med kontramørikker. Lægning af gulvbelægningen ved kassetteraerne Tilpas gulvbelægningen til kassetteraen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassetterae med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKN-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Lægning af gulvbelægning i RKFN-kassetten Læg gulvbelægningen ind i kassetten, og klæb den fast. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og kassette med dertil egnet materiale. Montering af rørstuds Skru rørstudsen ind i indbygningsåbningen, og sørg for at sikre den med kontramøtrik. Raen uden tæppekant skal flugte med gulvbelægningen. Tætn den resterende spalte mellem gulvbelægning og rørstuds med dertil egnet materiale. 142 OBO FS

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten!

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten! Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer Vi leverer porten! Velkommen hjem velkommen hos Novoferm Hvad er dejligere end at blive modtaget med åbne arme,

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere