Information til eksamenskandidater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til eksamenskandidater"

Transkript

1 Information til eksamenskandidater Til personer, som planlægger at ansøge om IBLCE eksamen i 2015

2 Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?... 3 Nøgledatoer... 3 Formål med certificering... 3 IBLCE eksamenskrav... 3 Sundhedsvidenskabelig uddannelse... 3 Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning)... 4 Ammespecifik uddannelse... 4 Veje ( pathways ) til kvalificering til eksamen... 4 Vigtige bekendtgørelser for eksamenskandidater... 6 Eksamensansøgning... 6 Vælg din vej ( pathway )... 6 Udfyld ansøgningsskemaet... 6 Priser og betaling... 6 Eksamenssteder... 6 Aftalememorandum... 6 Særlige hensyn... 7 Specielle forhold for gravide... 7 Ammepauser under eksamen... 7 Tosprogede ordbøger... 7 Fortrolighedspolitik... 7 Stikprøvepolitik... 8 Bekendtgørelse om kvalificering til eksamen... 8 Appelpolitik ift. kvalificering til eksamen... 8 Adgangsprocedurer til eksamen... 9 Besked om eksamensresultater Anmodning om manuel scoring af eksamensbesvarelse Klage over eksamensresultatet Reeksaminationspolitik IBCLC registret Antidiskriminationspolitik Politik for brug af IBCLC s varemærke Pathway -checkliste Skema over eksamensgebyr for IBLCE certificering Page 2 of 15

3 Hvad er IBLCE? IBLCE er den uafhængige internationale certificeringsinstans, som tildeler International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC ) certificering. Kontaktoplysninger International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 6402 Arlington Blvd, Suite 350 Falls Church, Virginia USA IBLCE har kontorer i Østrig, Australien og USA. Du kan komme i kontakt med det kontor, som dækker dit land, ved at anvende kontaktformularen, som findes på Contact IBLCE -siden på IBLCE s hjemmeside. Nøgledatoer Se venligst Application Information -siden på IBLCE s hjemmeside under Certify -sektionen for oplysninger om deadlines for eksamensansøgning og andre vigtige nøgledatoer. Formål med certificering Formålet med IBLCE certificeringsprogrammet er at vurdere den viden og de kognitive egenskaber, som er forudsætninger for en nycertificeret IBCLC ers (International Board Certified Lactation Consultant) arbejde i praksis. IBLCE certificeringsprogrammet udbyder en uafhængig titel, og den certificering giver ikke nødvendigvis ret til at praktisere. Personer, som er i besiddelse af IBCLC titlen, må adlyde den juridiske myndighed i den retskreds, hvori de praktiserer eller ønsker at praktisere. IBLCE eksamenskrav IBLCE kræver, at alle førstegangs eksamenskandidater gennemfører uddannelse og kliniske erfaring inden for hvert af følgende områder. 1. Sundhedsvidenskabelig uddannelse 2. Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning) 3. Ammespecifik uddannelse Sundhedsvidenskabelig uddannelse Af alle kandidater kræves uddannelse i sundhedsvidenskabelige emner, som typisk indgår i sundhedsprofessionelle uddannelser. Kandidater må gennemføre uddannelse i de 14 kurser, som er beskrevet i Health Sciences Education Guide. (sundhedsvidenskabelig uddannelsesguide). Hvis du er uddannet inden for én af de professioner, som fremgår af Recognised Health Professions List (liste over anerkendte sundhedsprofessioner), må du dokumentere gennemførelse af den pågældende sundhedsvidenskabelige uddannelse ved at vedlægge en kopi af dit eksamensbevis eller din autorisation. Health Sciences Education Guide og Recognised Health Professions List kan findes på IBLCE s hjemmeside i Resources - sektionen under IBLCE Documents. Page 3 of 15

4 Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning) Ammerådgivning defineres som udførelse af mor/barn-omsorg, der støtter ammende familier, inklusiv ammevejledning til gravide og ammende kvinder samt ammeundervisning til familier og/eller professionelle. Al indberettet ammerådgiving skal være superviseret. Afhængig af den pathway, den enkelte kandidat følger, kan det være påkrævet, at rådgivningen er direkte superviseret. Kandidater bør have en bred vifte af erfaring med at yde ammeomsorg, som dækker spektret fra før-graviditet til ophør af amning og omfatter et omfattende udvalg af kliniske færdigheder. IBLCE eksamen tester anvendelsen af viden på de områder, som er oplistet i IBLCE Exam Blueprint (IBLCE eksamensplan). De færdigheder, som er oplistet i Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (Kliniske kompetencer for IBCLC ere) er repræsentative for de måder, hvorpå IBCLC ere anvender denne viden i kliniske sammenhænge. Yderligere information om klinisk erfaring kan findes på IBLCE hjemmesidens Certify -sektion under Eligibility Criteria. IBLCE Exam Blueprint og Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants kan downloades fra IBLCE hjemmesidens Resources -sektion under IBLCE Documents. Ammespecifik uddannelse Omfattende undervisning i human laktation og amning er en central del af forberedelserne til at blive en IBCLC. Undervisningen bør dække alle de emner og kronologiske perioder, som er oplistet i IBLCE Exam Blueprint (IBLCE eksamensplan). IBLCE tilbyder, godkender eller akkrediterer ikke undervisning målrettet til at forberede kandidater til eksamen. IBLCE anbefaler eller godkender ej heller noget særligt program eller kursus i human laktation og amning. Yderligere information om uddannelseskrav kan findes på IBLCE hjemmesidens Certify -sektion på Eligibility Criteria -siden. IBLCE Exam Blueprint kan downloades fra IBLCE hjemmesidens Resources -sektion under IBLCE Documents. Veje ( pathways ) til kvalificering til eksamen Det er et krav, at du opfylder kriterierne i én af følgende veje ( pathways ) for at kvalificere dig til at gå til eksamen. Pathway 1 Anerkendte sundhedsprofessionelle og anerkendte ammerådgivere Pathway 1 -eksamenskandidater skal praktisere som Recognised Health Professional (anerkendt sundhedsprofessionel) eller tilbyde ammerådgivning gennem en Recognised Mother Support Counsellor Organisation (anerkendt støtteorganisation for mødre). I tillæg til gennemførelse af en sundhedsuddannelse, skal kandidater, som kvalificerer sig ad Pathway 1, opfylde følgende krav: Minimum 90 timer ammespecifik uddannelse inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om eksamen. Minimum 1000 timer ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning) inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om eksamen. o Direkte superviseret ammerådgivning er ikke påkrævet for Pathway 1 - kandidater Page 4 of 15

5 Pathway 2 Akkrediterede akademiske programmer Ud over de 14 Health Sciences Education courses (sundhedsvidenskabelige uddannelseskurser) skal Pathway 2 -eksamenskandidater bestå et akademisk program in human laktation og amning, som omfatter følgende uddannelse og klinisk erfaring som en del af programmets pensum: Minimum 90 timers ammespecifik uddannelse Minimum 300 timers direkte superviseret ammerådgivning o IBCLC erne, som tilbyder direkte supervision, skal være aktuelt certificerede IBCLC ere med godt omdømme. Pathway 2 -eksamenskandidater skal have bestået deres ammekursus inden for de sidste 5 år, inden de ansøger om at gå til eksamen. Bemærk venligst. Fra 1. januar 2017 skal ammekurser, som hævder at opfylde kravene til Pathway 2, akkrediteres af Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP) eller en anden instans med tilsvarende akkrediteringsstandarder for ammekurser. Højere læreanstalter kan imødekomme dette krav på følgende trinvise måde: Fra 1. januar 2015 må enhver akademisk institution, som forbereder studerende til at kvalificere gennem Pathway 2, dokumentere, at deres ansøgning om akkreditering er indgivet gennem CAAHEP eller tilsvarende instans. Senest 31. december 2016 skal det dokumenteres, at der er opnået akkreditering for ammekurset gennem CAAHEP eller en anden tilsvarende akkrediteringsinstans. Pathway 3 Mentorskab Planen for mentorskabsforløbet skal udvikles i overensstemmelse med specifikationerne i Pathway 3 Plan Approval Guide ( Pathway 3 -godkendelsesguide) og certificeringsstatus for IBCLC ere, der fungerer som mentorer før mentorskabet påbegyndes. Udover Health Sciences Education Courses (sundhedsvidenskabelige uddannelseskurser) skal pathway 3 -kandidaterne gennemføre: Minimum 500 timer direkte superviseret ammerådgivning i de områder, som er beskrevet i Clinical Competencies for the Practice of IBCLC s (Kliniske kompetencer for udøvelse af hvervet som IBCLC) og opnået indenfor de seneste 5 år forud for ansøgning om eksamen. Minimum 90 timer ammespecifik uddannelse indenfor de seneste 5 år forud for ansøgning om eksamen. Pathway 3 Plan Guide og Clinical Competences for the Practice of IBCLC s kan downloades via IBLCE s hjemmeside fra Resources -sektionen på IBLCE Documents - siden. Page 5 of 15

6 Vigtige bekendtgørelser for eksamenskandidater IBLCE eksamenskandidater bør være bekendte med følgende bekendtgørelser, som alle kan findes via IBLCE s hjemmeside fra Resources -sektionen på IBLCE Documents -siden. IBLCE Exam Blueprint Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (Kliniske kompetencer for udøvelse af hvervet som IBCLC) Code of Professional Conduct for International Board Certified Lactation Consultants (Kodeks for professionel adfærd for IBCLC ere) IBLCE Disciplinary Procedures (IBLCE s disciplinære procedurer) Scope of Practice for International Board Certified Lactation Consultants (Virksomhedsområde for IBCLC ere) IBLCE Appeals Policies (IBLCE s appelpolitikker) Eksamensansøgning Vælg din vej ( pathway ) Når du har fastlagt, hvilken pathway du ønsker at benytte for at kvalificere dig til eksamen, bedes du ved hjælp af pathway -checklisten, som findes sidst i denne guide, sikre dig, at du opfylder alle kriterier i den valgte pathway. Vær opmærksom på at gemme den dokumentation, som bekræfter, at du opfylder alle relevante krav. Du kan blive bedt om at indsende denne til IBLCE, hvis din ansøgning udtages til audit. Udfyld ansøgningsskemaet Den elektroniske ansøgning er aktuelt kun tilgængelig på engelsk. Indtil de elektroniske flersprogede ansøgningssystemer er funktionsduelige, må eksamenskandidater, som ønsker ansøgningen på alle andre sprog, ansøge ved at downloade og printe den ønskede ansøgningsblanket. Disse ansøgningsskemaer findes via IBLCE s hjemmeside under Certify"- sektionen på Application Information -siden. Priser og betaling Fyldestgørende information om priser og betalingsmuligheder findes via IBLCE s hjemmeside under Certify"-sektionen på Application Information -siden. Eksamenssteder IBLCE udvider brugen af computerbaseret test(cbt)-centre til at administrere eksamen. I lande, hvor CBT-centre ikke er tilgængelige, kan papir og blyant -eksamen tilbydes. Du kan finde yderligere information via IBLCE s hjemmeside under Certify"-sektionen på Application Information -siden. Aftalememorandum IBLCE vil tillade individuelle personer at ansøge om at gå til eksamen, før de har afsluttet deres ammespecifikke uddannelse eller Pathway 2 akademiske program. For at være berettiget til dette, skal kandidater give samtykke til at overholde vilkår og betingelser i et Memorandum of Understanding (Aftalememorandum) og betale et tillægsgebyr udover eksamensgebyret. Se venligst et eksempel på et Memorandum of Understanding, som kan findes via IBLCE s hjemmeside under Resources"-sektionen på IBLCE Documents -siden. Page 6 of 15

7 Særlige hensyn IBLCE samarbejder med kandidater med henblik på at sikre særlige hensyn under selve eksamen i tilfælde, hvor medicinske tilstande eller handicap fordrer det. På IBLCE eksamensansøgningen vil du blive bedt om at anføre årsagerne til, at du anmoder om særlige hensyn under eksamen. Du vil blive bedt om at fremlægge dokumentation for de medicinske behov for særlige hensyn. For at give tilstrækkelig tid til at sikre mulighed for disse særlige hensyn må kandidater fremsende deres anmodning til IBLCE på det tidspunkt, hvor de indsender deres eksamensansøgning. Hvis en tilstand opstår, efter ansøgningen er afsendt, bedes du rette henvendelse til IBLCE så hurtigt som muligt. Specielle forhold for gravide Hvis du oplever helbredsproblemer, der kan influere på din mulighed for at gennemføre eksamen, bedes du give besked til det regionale kontor, som dækker dit land. I nogle tilfælde kan kandidater blive nødsaget til at aflyse eller trække sig fra eksamen grundet helbredsproblemer. Der er økonomiske konsekvenser forbundet med aflysning af eller tilbagetrækning fra eksamen. De ansatte på IBLCE s regionale kontor vil hjælpe dig med at træffe informerede valg vedrørende dine optioner. Ammepauser under eksamen IBLCE s mission og formål fokuserer på beskyttelse af, fremme af og støtte til amning. Derfor er det passende, at IBLCE tager højde for eksamenskandidater, som også er mødre til ammede børn. Det er nødvendigt, at disse hensyn overholder alle krav til at sikre eksamenssikkerheden samtidig med, at der tilbydes rimelige løsninger, som vil tillade mødre at amme deres børn. IBLCE tilbyder rimelige tilpasninger til eksamenskandidater, som også er ammende mødre. Hvis du får brug for at bede om ammepauser under eksamen, bedes du læse Procedures for Breastfeeding Breaks During Exam Administration (Procedurer for ammepauser under eksamen) som findes via IBLCE s hjemmeside under Resources"-sektionen på IBLCE Documents -siden. Tosprogede ordbøger IBLCE oversætter eksamen til en bred vifte af sprog. For kandidater, hvis modersmål ikke er iblandt de, hvortil eksamen er oversat, vil IBLCE tillade brugen af en tosproget ordbog under eksamen. Hvis en anmodning om brug af en tosproget ordbog er godkendt, vil IBLCE stille ordbogen til rådighed under eksamen. Brug af egne ordbøger er ikke tilladt. Ordbogen, som stilles til rådighed af IBLCE, vil IKKE være en medicinsk ordbog. Fortrolighedspolitik International Board of Lactation Consultants Examiners (IBLCE) er forpligtet til at beskytte fortrolige og/eller personlige oplysninger relateret til ansøgere, certificeringskanditater og udviklingsprocessen for eksamineringen. IBLCE frigiver ikke fortrolige ansøger/certificeringskanditat-informationer medmindre, der er afgivet skriftlig tilladelse fra den involverede, eller hvis lovgivningen kræver det. Page 7 of 15

8 Eksamensresultater Individuelle eksamensresultater betragtes som værende fortrolige. Resultatscoren sendes alene til den enkelte kandidat medmindre en skriftlig tilladelse er underskrevet på forhånd. Resultater kan ikke oplyses pr. telefon eller fax. Personlige oplysninger, som indsendes af eksamens-/certificeringskandidater sammen med en ansøgning om førstegangscertificering eller recertificering betragtes som værende fortrolige. Ansøgningsstatus En enkeltpersons ansøgningsstatus betragtes som værende fortrolig. IBLCE videregiver ikke oplysninger om, hvorvidt et individ har ansøgt om certificering eller er gået til eksamen. Aktuel certificeringsstatus offentliggøres og er verificerbar, som det er beskrevet i dette dokuments afsnit om verificering af certificeringsstatus. Verificering af certificeringsstatus Navnene på certificerede enkeltpersoner betragtes ikke som fortrolige oplysninger og kan offentliggøres af IBLCE. Den offentliggjorte information kan omfatte navn, by, stat, land og certificeringsstatus. Et online register over certificerede stilles til rådighed for offentligheden. Arbejdsgivere kan også modtage en skriftlig bekræftelse, forudsat at IBLCE har modtaget en underskrevet tilladelse fra den certificerede. Stikprøvepolitik IBLCE udtager stikprøver på et minimum af alle førstegangs-eksamensansøgninger og recertificeringsansøgninger. Sådanne audit gennemføres på et standardiseret og randomiseret grundlag. Hvis en eksamens- eller recertificeringskandidat udvælges til en sådan audit, skal hun/han fremlægge al den efterspurgte information rettidigt. Såfremt dette ikke opfyldes, kan det resultere i en forsinkelse eller afvisning af at tage IBLCE eksamen og/eller disciplinære sanktioner. I tillæg til den randomiserede og standardiserede stikprøveproces, som er beskrevet oven for, forbeholder IBLCE sig specifikt retten til at anmode en hvilken som helst kandidat om rettidigt og fyldestgørende at fremlægge dokumentation for uddannelse, ansættelse, kurser, initial kvalificering eller recertificeringskrav. Såfremt dette ikke opfyldes, kan det resultere i en forsinkelse eller afvisning af at tage IBLCE eksamen og/eller disciplinære sanktioner. I tilfælde af at IBLCE konstaterer, at dokumentation indsendt til at understøtte en ansøgning om eksamen eller recertificering er unøjagtig eller bedragerisk, forbeholder IBLCE sig retten til at blokere en kandidat fra at deltage i eksamen og/eller udstikke disciplinære sanktioner. Bekendtgørelse om kvalificering til eksamen Ansøgere, som opfylder alle krav, vil modtage besked om deres berettigelse til at gå til eksamen på mail. Denne kvalificeringsbekendtgørelse vil indeholde oplysninger om eksamenssteder og procedurer for selve eksamensdagen. Ansøgere, som ikke opfylder eksamenskvalificeringskravene vil modtage besked på mail og vil være berettiget til en delvis refusion af det indbetalte eksamensgebyr. Appelpolitik ift. kvalificering til eksamen Eksamensansøgere, som føler, at deres ansøgning og eksamenskvalificering er blevet fejlvurderet, har mulighed for at appellere deres afvisning af at være godkendt til eksamen. Yderligere Page 8 of 15

9 information kan findes i IBLCE Appeals Policies, som findes via IBLCE s hjemmeside under Resources"-sektionen på IBLCE Documents -siden. Adgangsprocedurer til eksamen For at opnå adgang til eksamen, skal du fremvise TO (2) former for identifikation, heraf det ene med et aktuelt foto. Begge former for identifikation skal være gyldige og indeholde dit aktuelle navn og din underskrift. Den FØRSTE form for identifikation SKAL være én af følgende: o kørekort med foto o nationalt identifikationskort med foto o pas med foto o militært identifikationskort med foto Den ANDEN form for identifikation SKAL vise dit navn og din underskrift til berigtigelse af din underskrift. Du kan for eksempel medbringe følgende: o kreditkort med underskrift o sygesikringsbevis med underskrift o arbejds-/studie ID-kort med underskrift Hvis dit navn på den ANDEN form for identifikation ikke stemmer overens med det FØRSTE, skal du medbringe dokumentation for din navneforandring (eks. vielsesattest, skilsmissepapirer eller retskendelse). Bemærk: Hvis du ikke har disse 2 former for identifikation, bør du kontakte IBLCE s regionale kontor, som dækker dit land. Vent venligst ikke til selve eksamensdagen, da du ikke vil blive tilladt adgang til eksamen uden den rette legitimation. Kandidater bør komme i god tid til eksamensstedet. Når registreringen er fuldendt, og eksamensdøren er lukket, vil der ikke blive tilladt adgang til eksamen. Kandidater, som kommer for sent, vil ikke blive tilladt adgang, og de vil miste alle rettigheder til refusion af eksamensgebyret. Ligeledes vil kandidater, som undlader at registrere sig på eksamensdagen, miste alle rettigheder til refusion af eksamensgebyret. Der er ingen undtagelser fra disse regler. Hvert eksamenssted vil blive superviseret og overvåget af en eller flere tilsynsførende. Kandidater forventes at følge de regler, som udstikkes af de tilsynsførende. Reglerne er der for at sikre, at eksamen er så skærmet som muligt fra forstyrrelser, og at alle kandidater behandles fair. De tilsynsførende vil udpege et sted, hvor personlige ejendele, som eksempelvis tasker, kan opbevares under eksamen. Under selve eksamen vil de tilsynsførende overvåge alle i lokalet for tegn på snyd eller upassende opførsel. Brug af elektronisk udstyr, som for eksempel mobiltelefoner, er ikke tilladt under eksamen. Kandidater fundet i besiddelse af og/eller i brug af sådant udstyr under eksamen vil blive bortvist, og deres besvarelser vil ikke blive vurderet. Der er ingen undtagelser fra denne regel. Kandidater informeres om, at nogle mobiltelefonalarmer ringer, selv om telefonen er slukket. Kandidater, som medbringer deres mobiltelefon til eksamensstedet, skal slukke for mobilen (det er ikke tilstrækkeligt at sætte telefonen på lydløs) og opbevare den på det sted, som anvises af tilsynsførende. [Bemærk: Hverken de tilsynsførende eller IBLCE er ansvarlige for dine personlige ejendele.] Hvis en kandidats Page 9 of 15

10 mobiltelefon ringer, eller en alarm lyder under eksamen, vil kandidaten blive bortvist, og eksamensbesvarelsen vil ikke blive vurderet. Der er ingen undtagelser fra denne regel. Det er ikke tilladt at snakke med andre eksamenskandidater under eksamen. Spørgsmål vedrørende afviklingen af eksamen vil blive besvaret af den tilsynsførende under den indledende orientering. Spørgsmål vedrørende eksamensindholdet er ikke tilladt. Tilsynsførende må ikke bidrage med opklaring eller fortolkning af eksamensspørgsmålene, ligesom de heller ikke må definere ord. Snyd bliver ikke tolereret. De tilsynsførende har autoritet til at afbryde eksamen for de, som mistænkes for snyd. Herudover er det ikke tilladt at drøfte eksamensspørgsmålene med nogen efter eksamen heller ikke de, der også har taget eksamen. Dette er strengt forbudt. Det er bade et etisk og et juridisk tema, da det repræsenterer en uretmæssig tilegnelse af IBLCE s intellektuelle ejendomsret. IBLCE betragter dette med stor alvor og vil behandle det med samme. Eksamen vil blive afviklet enten ved computer eller ved papir og blyant. For computerbaseret test gælder det, at kandidaten vil se og besvare spørgsmål på en computer, som stilles til rådighed. For papir og blyant test vil eksamensspørgsmålene blive præsenteret i et hæfte og svarene registreres på et svarark med blyant. Besked om eksamensresultater De officielle eksamensresultater vil blive mailet ud i slutningen af oktober. Kandidater, som består eksamen, vil ligeledes modtage deres IBCLC certifikat og ID-kort sammen men en rapport over deres eksamensscore. Anmodning om manuel scoring af eksamensbesvarelse Kandidater, som mistænker, at deres eksamen ikke er scoret korrekt, kan anmode om en manuel kontrol. Yderligere information om, hvordan man ansøger om manuel kontrol og de tilknyttede gebyrer kan findes i IBLCE Appeals Policies, som kan downloades via IBLCE s hjemmeside under Resources -sektionen på IBLCE Documents -siden. Klage over eksamensresultatet Kandidater, som mistænker, at de har dumpet eksamen som følge af fejl i eksamen eller ugunstige forhold under eksamen, kan klage. Yderligere information kan findes i IBLCE Appeals Policies, som kan downloades via IBLCE s hjemmeside under Resources -sektionen på IBLCE Documents - siden. Reeksaminationspolitik Der er ingen begrænsning på antallet gange, en dumpet kandidat må ansøge om at gentage IBLCE eksamen. Ansøgere, som planlægger at gentage eksamen, bør omhyggeligt gennemgå rapporten over deres eksamensresultater og supplere med yderligere undervisning på de felter, hvor deres præstation var mangelfuld. For at kvalificere sig til at tage eksamen igen skal en kandidat opfylde de gældende kvalifikationskrav, indsende en ansøgning for det ønskede eksamensår og betale det relevante eksamensgebyr. Page 10 of 15

11 IBCLC registret IBLCE forbeholder sig ret til at offentliggøre navnene på aktuelle IBCLC ere. Dette register kan findes på IBLCE s hjemmeside under Verify -sektionen. Antidiskriminationspolitik IBLCE diskriminerer ikke på baggrund af køn, seksuel orientering, alder, race, hudfarve, national, genetisk eller etnisk oprindelse, religion, trosretning eller handicap i forbindelse med håndteringen af ansøgnings-, eksamens- eller certifikationsaktiviteter. Politik for brug af IBCLC s varemærke International Board of Lactation Consultant Examiners ( IBLCE ) ejer specifikke navne, varemærker og logoer inklusiv IBLCE og certificeringstitlerne International Board Certified Lactation Consultant and IBCLC. Kun de individer, som har opfyldt IBLCE kvalifikationskravene, bestået IBLCE eksamen og vedligeholdt deres IBCLC certificering må anvende disse titler. Brug af titlerne må kun ske i overensstemmelse med IBCLC Trademark Use Policy (Politik for brug af IBCLC s varemærke) og denne politiks vilkår og betingelser. Den kan downloades via IBLCE s hjemmeside under Resources -sektionen på IBLCE Documents -siden. Pathway -checkliste Pathway 1 : Kandidater med klinisk erfaring med human laktation og amning Sundhedsfaglig uddannelse: færdiggør alle 14 krævede fag/kurser o Individer med en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser bedes indsende kopi af deres autorisation eller eksamensbevis som dokumentation for færdiggørelse af de 14 fag. o Individer, som ikke har en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser, bedes indsende kopi af deres eksamens- eller deltagerbeviser som dokumentation for, at de har afsluttet de 14 fag. Ammespecifik uddannelse: gennemfør 90 timers uddannelse o Eksamens- eller deltagerbeviser bedes medsendt som dokumentation for gennemførelse af de påkrævede 90 timers undervisning. Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning): gennemfør minimum 1000 timer o Hvis din ansøgning udtages i stikprøvekontrol, bedes du på anmodning fra IBLCE oplyse navne og kontaktoplysninger på 2 personer, som kan bevidne dit timetal af ammespecifik klinisk erfaring. Pathway 2 : Kandidater, som har gennemført et akademisk program i human laktation og amning Sundhedsfaglig uddannelse: færdiggør alle 14 krævede fag/kurser o Personer med en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser bedes indsende kopi af deres autorisation eller eksamensbevis som dokumentation for færdiggørelse af de 14 fag. o Personer, som ikke har en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser, bedes indsende kopi af deres eksamens- eller deltagerbeviser som dokumentation for, at de har afsluttet de 14 fag. Bestå eksamen i et akademisk program, som integrerer følgende i pensum: o 90 timers ammespecifik uddannelse o 300 timer direkte superviseret ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning). En kopi af dit eksamensbevis eller et brev fra det akademiske programs leder kan vedlægges som dokumentation for din gennemførelse. Page 11 of 15

12 o Hvis din ansøgning udtages i stikprøvekontrol, bedes du på anmodning fra IBLCE oplyse navne og kontaktoplysninger på 2 personer, som kan bevidne dit timetal af ammespecifik klinisk erfaring. Pathway 3 : Kandidater, som har gennemført et IBLCE-godkendt klinisk mesterlæreforløb Opbevar en pathway 3 -plan, som er godkendt af IBLCE. Sundhedsfaglig uddannelse: færdiggør alle 14 krævede fag/kurser o Individer med en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser bedes indsende kopi af deres autorisation eller eksamensbevis som dokumentation for færdiggørelse af de 14 fag. o Individer, som ikke har en af de anerkendte sundhedsfaglige uddannelser, bedes indsende kopi af deres eksamens- eller deltagerbeviser som dokumentation for, at de har afsluttet de 14 fag. Ammespecifik uddannelse: gennemfør 90 timers uddannelse o Eksamens- eller deltagerbeviser bedes medsendt som dokumentation for gennemførelse af de påkrævede 90 timers undervisning. Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning): gennemfør minimum 500 timer direkte superviseret, som beskrevet i din IBLCE-godkendte pathway 3 -plan o Hvis din ansøgning udtages i stikprøvekontrol, bedes du på anmodning fra IBLCE oplyse navne og kontaktoplysninger på 2 personer, som kan bevidne dit timetal af ammespecifik klinisk erfaring. Page 12 of 15

13 IBLCE 2015 gebyroversigt for første certificering for gruppe 1 lande Gruppe 1 Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British), Valuta Gebyr for eksamen mhp første certificering Memorandum of Understanding Indsendelse af Pathway 3 - plan Review af sundhedsvidenskabelige kurser USD $660 $100 $100 $20 pr. kursus Hand Score gebyr Gebyr for ikkegennemført betaling (både check og kreditkort) $100 $50 plus servicegebyr opkrævet af IBLCE s bank Refusion til eksamenskandidater til førstegangscertificering, som ikke godkendes eller trækker sig rettidigt $330 Betaling af gebyrer gennemføres vha. kreditkort i US Dollars til den gældende dagskurs. Find venligst yderligere detaljer i Tillæg til ansøgning IBLCE 2015 gebyroversigt for førstegangscertificering for gruppe 2 lande Gruppe 2 Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, French Polynesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Valuta Gebyr for eksamen mhp første certificering Memorandum of Understanding Indsendelse af Pathway 3 -plan Review af sundhedsvidenskabelige kurser USD $400 $100 $75 $20 pr. kursus Hand Score gebyr Gebyr for ikkegennemført betaling (både check og kreditkort) $90 $50 plus servicegebyr opkrævet af IBLCE s bank Refusion til eksamenskandidater til førstegangscertificering, som ikke godkendes eller trækker sig rettidigt $200 Betaling af gebyrer gennemføres vha. kreditkort i US Dollars til den gældende dagskurs. Find venligst yderligere detaljer i Tillæg til ansøgning Page 13 of 15

14 IBLCE 2015 gebyroversigt for førstegangscertificering for gruppe 3 lande Gruppe 3 Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe Valuta Gebyr for eksamen mhp første certificering Memorandum of Understanding Indsendelse af Pathway 3 -plan Review af sundhedsvidenskabelige kurser USD $255 $100 $50 $20 pr. kursus Hand Score gebyr Gebyr for ikkegennemført betaling (både check og kreditkort) $70 $50 plus servicegebyr opkrævet af IBLCE s bank Refusion til eksamenskandidater til førstegangscertificering, som ikke godkendes eller trækker sig rettidigt $ Betaling af gebyrer gennemføres vha. kreditkort i US Dollars til den gældende dagskurs. Find venligst yderligere detaljer i Tillæg til ansøgning Copyright 2013, International Board of Lactation Consultant Examiners. All rights reserved. IBLCE Candidate Information Guide Last updated August 15, 2013 Page 2 of 14

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?... 3 Formål og metoder

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

DANMARK HAR DEN 12. HØJESTE ØKONOMISKE FRIHED UD AF 178 LANDE

DANMARK HAR DEN 12. HØJESTE ØKONOMISKE FRIHED UD AF 178 LANDE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. februar 2016 UD AF 178 LANDE På den amerikanske tænketank Heritage Foundations 2016 Index of Economic Freedom ligger Danmark nr. 12 ud af

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?...3 Formål og metoder

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

IBLCE 2016 OKTOBER EKSAMENSANSØGNING

IBLCE 2016 OKTOBER EKSAMENSANSØGNING IBLCE 2016 OKTOBER EKSAMENSANSØGNING 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære e-mail adresse Privat Arbejde

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

giver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen)

giver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen) Fuldmagt Undertegnede: CPR-nummer Underskrift giver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen) Adresse Postnummer By Underskrift Telefonnummer fuldmagt

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER CERPs 2015 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines og priser.

IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER CERPs 2015 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines og priser. IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER CERPs 2015 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines og priser. 1. Demografiske informationer FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-MAIL

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen)

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Dansk Miljøteknologis opfordrer miljøministeren

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Information om ansøgning om økonomisk støtte

Information om ansøgning om økonomisk støtte Information om ansøgning om økonomisk støtte MILCC,, er en international organisation, som yder økonomisk støtte til ansøgere, som søger certificering eller recertificering ved International Board of Lactation

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang Priser Den samlede pris for en Direkte adgang til Telenors SMSC består af fire forskellige afgifter: En engangsafgift for installation. Månedlige abonnementsafgifter. Ændringsafgifter. Forbrug (pris pr.

Læs mere

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Afkryds ønsket primær: E-mail Privat Arbejde

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER VED CERPs 2014 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines og priser.

IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER VED CERPs 2014 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines og priser. 1. Demografiske informationer FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-MAIL (privat) IBLCE ANSØGNING OM RECERTIFICERING VED EKSAMEN ELLER VED CERPs 2014 Læs venligst vejledning om recertificering vedr. deadlines

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Internationalt samarbejde set med de internationale uddannelsesprogrammers øjne

Internationalt samarbejde set med de internationale uddannelsesprogrammers øjne set med de internationale Agenda Mobilitet Erasmus+ - administration - support og service - Den internationale credit mobility Mobilitet Nordplus Samarbejdsprojekter i Erasmus+ - Strategiske partnerskaber

Læs mere

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Ikrafttrædelse: 1. november, 2011 som vedtaget af IBLCE Board of Directors d. 26. marts, 2011. Erstatter: Etisk Kodeks for IBCLC er fra 1. december, 2004. International

Læs mere

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien AF AL DZ XA AS US AD AO AI AQ AG AR AM AW AZ AU XO BS BH BD BB BE BZ BJ BM BT BO BA BW BF BV BR IO BG BN BI KH CM CA CV KY XC CL CC CO KM Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 1, ikrafttræden 1. april 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 1, ikrafttræden 1. april 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i

Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i Jobfokus blandt kandidatstuderende og dimittender Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i dette efterår en undersøgelse af kandidatstuderendes og nyuddannedes

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 5, ikrafttræden 20. maj 2016.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 5, ikrafttræden 20. maj 2016. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria og andre infektionssygdomme, der kan overføres ved blodtransfusion. Ophold i området giver 4 ugers

Læs mere

Telias priser for fastnet privat, pr. 15. februar 2007

Telias priser for fastnet privat, pr. 15. februar 2007 Telias priser for fastnet privat, pr. 15. februar 2007 Alle priser er inkl. moms. Klik også ind på telia.dk hvor du altid finder opdateret information om både priser og produkter. Telia Altid Fastnet abonnement

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København Velkommen til EMO pressemødet Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG 15. juni 2011, København Global Fairs Global Business Page 1 Seite 1 Messer fremmer kommunikationsmix Global Fairs Global Business

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Nr. 1 2011. tema. nyt DESIGN. Det er noreanyt. hannah i. Marli Spieker. Bøn og NOREA

Nr. 1 2011. tema. nyt DESIGN. Det er noreanyt. hannah i. Marli Spieker. Bøn og NOREA Nr. 1 2011 nyt DESIGN Det er noreanyt Interview Marli Spieker tema Projekt hannah i Cambodja HILSEN FRA NOREA Bøn og Mission NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør dmc@norea.dk Bøn og mission

Læs mere

TREND REPORT NORDISKE KONCERNER STÆRKT REPRÆSENTERET BLANDT VERDENS STØRSTE

TREND REPORT NORDISKE KONCERNER STÆRKT REPRÆSENTERET BLANDT VERDENS STØRSTE TREND REPORT NORDISKE KONCERNER STÆRKT REPRÆSENTERET BLANDT VERDENS STØRSTE Sekretariat Adm. direktør og chefredaktør: Johan Wessman Analytikere: Jenny Andersson (barsel) Thea Wiborg Chefanalytiker Britt

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Globalisering. Hans Martens Chief Executive European Policy Centre

Globalisering. Hans Martens Chief Executive European Policy Centre Globalisering Hans Martens Chief Executive European Policy Centre Vil globaliseringen fortsætte? Nationalisme vs. internationalisering Globaliseringen har skabt nogen basis for nationalisme mest gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 376 af 20/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-961-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Nr. 2 2011 REPORTAGE ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER«TEMA KINA HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Ole Sørensen Daglig leder os@norea.dk DET UFORANDERLIGE TIL

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Jyske Invest Danish Bonds CL Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Danish Bonds CL Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Danish Bonds CL Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2016 31. december 2015 Noterede obligationer 359.338 100,05 379.602 99,19 Noterede obligationer fra danske udstedere 355.208 98,90

Læs mere

Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 Støttekonceptet er et dokument der sætter rammen for Team Danmarks daglige arbejde. Støttekonceptet tager udgangspunkt i Lov om eliteidræt og indeholder både centrale

Læs mere

Tilbudsspecifikationer AlertFind

Tilbudsspecifikationer AlertFind Tilbudsspecifikationer AlertFind Serviceoverblik AlertFind er en softwarebaseret meddelelsesservice til virksomheder, som leveres af Dell på abonnementsbasis. Den har til formål at automatisere og lette

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Udenrigshandel med fly og helikoptere 2004. Vejledning til indberetning

Udenrigshandel med fly og helikoptere 2004. Vejledning til indberetning Udenrigshandel med fly og helikoptere 2004 Vejledning til indberetning Hvad skal indberettes? Køb og salg Hvis ejendomsretten til et luftfartøj skifter mellem en dansk og en udenlandsk etableret person

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning

Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning Dansk standard DS/EN ISO 14045 1. udgave 2012-06-21 Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning Environmental management Eco-efficiency assessment of product

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt (01) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København

Læs mere

(EFT L 251 af 29.8.1992, s. 13)

(EFT L 251 af 29.8.1992, s. 13) 1992R2455 DA 14.03.2002 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 2455/92 af 23. juli 1992 om udførsel og indførsel

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere