IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen."

Transkript

1 IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN (privat) (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære adresse Privat Arbejde Titel (f.eks. Fru, Frk., Hr., Dr.): Navnesuffiks (f.eks. Jr., Sr.): Øvrige professionelle titler: Fulde navn (som det fremgår af legitimationspapirer) (Afkryds her, såfremt du ønsker, dit efternavn skal stå før dit fornavn) Foretrukket kaldenavn: Primæradresse: Privat Arbejde (Afkryds ønsket) Primærtelefon: Privat Arbejde (Afkryds ønsket) Adresse: Landekode: Områdekode: Telefon: By: Lokalnummer: Postnummer: Land: Mobiltelefon: Statsborgerskabsland: Bopælsland: Har du tidligere taget IBCLC eksamen? Hvis ja, hvilket år? Fødselsdag: DD/MM/ÅÅÅÅ / / Køn: Kvinde Mand OFFICE USE ONLY IBLCE eksamensansøgning Side 1 af 8

2 2. Uddannelses- og arbejdsmæssig information Marker én af følgende: Professionel uddannelse: Arbejdssted(er) marker alle, som dækker: Højeste uddannelsesgrad: Tandlæge Kommune Mindre end gymnasial uddannelse Diætist Uddannelsesinstitution/-organisation Gymnasial uddannelse Jordemoder Regering/udvikling af politikker Associate (2-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Sygeplejerske Hospital Bachelor (3-4-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Ergoterapeut Selvstændig/privat praksis Master (5-6-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Farmaceut Praktiserende læge Ph.d. Fysioterapeut Frivillig hjælpeorganisation Læge Andet: Kræver din arbejdsgiver IBCLC certificering? Ja Nej Hvor mange års erfaring har du med ammerådgivning (ikke nødvendigvis som IBCLC)? Jeg arbejder ikke aktuelt med ammerådgivning 5-10 år år Mindre end 5 år år Mere end 20 år Hvordan bliver du kompenseret for at yde ammerådgivning? Lønnet Ulønnet Både lønnet og ulønnet IBLCE eksamensansøgning Side 2 af 8

3 3. Primært sprog: Afkryds venligst ÈT sprog nedenfor. Dansk Engelsk Græsk Italiensk Polsk Spansk Hollandsk Fransk Ungarsk Japansk Portugisisk Taiwanesisk Kroatisk Tysk Indonesisk Koreansk Slovensk Andet 4. Eksamenssprog: Eksamen tilbydes på følgende sprog. Vælg venligst ÈT sprog, som du ønsker at gå til eksamen på. Dansk Hollandsk Tysk Engelsk Fransk Indonesisk Græsk Ungarsk Koreansk Italiensk Japansk Slovensk Polsk Portugisisk Kroatisk Spansk Taiwanesisk 5. Vej ( Pathway ): Jeg ansøger om at gå til IBCLC eksamen på baggrund af følgende pathway : Pathway 1 Pathway 2 Skriv venligst, hvilket af de IBLCE godkendte akademiske programmer, du har gennemført. Pathway 3 Noter venligst dit Pathway 3 godkendelsesnummer, som du har fået af IBLCE. IBLCE eksamensansøgning Side 3 af 8

4 6. Naturvidenskabelig uddannelse: Eksamenskandidater skal gennemføre 14 naturvidenskabelige emner på et niveau svarende til en videregående uddannelse. For detaljer om kravene til den naturvidenskabelige uddannelse, se venligst Health Science Education Guide som findes via Hvis din ansøgning udtages til stikprøve, skal du fremlægge dokumentation, som bekræfter gennemførelse af uddannelse i de 14 naturvidenskabelige emner. Marker venligst den valgmulighed nedenfor, som bedst beskriver, hvordan du vil opfylde kravene ved stikprøvekontrol. Indsende udskrifter og attester, som dokumenterer afslutning af uddannelse i hver af de 14 emner i overensstemmelse med Health Sciences Education Guide. Indsende dokumentation som bekræfter, at jeg er uddannet som klinisk sundhedsprofessionel, som anderkendes af det land, den stat eller den provins, hvori jeg udøver professionen. 7. Uddannelse i human laktation og amning: Inden for de seneste 5 år har jeg gennemført minimum 90 timers undervisning i human laktation og amning Ja Nej Anfør det samlede antal undervisningstimer i human laktation og amning, som du har gennemført i de seneste 5 år: Hvis du svarede nej, skal du udfylde og indsende Memorandum of Understanding (aftalememorandum) og betale et tillægsgebyr. Tag venligst kontakt til dit regionale IBLCE kontor for yderligere detaljer. IBLCE eksamensansøgning Side 4 af 8

5 8. Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning): Inden for de seneste 5 år har jeg gennemført ammerådgivning i en passende superviseret sammenhæng minimum svarende til det antal timer, som er påkrævet i min Pathway, som anført nedenfor. Nej Ja Hvis du har svaret nej, er det muligt, at du ikke opfylder kravene for at kunne gå til IBLCE-eksamen. Kontakt venligst dit regionale IBLCE kontor for yderligere detajler. Pathway 1. (1000 superviserede timer) Pathway 2. (300 direkte superviserede timer) Pathway 3. (500 direkte superviserede timer) Angiv det samlede antal timer: Angiv det samlede antal timer: Angiv det samlede antal timer: 9. Særlige hensyn (helbredsmæssige): Har du ønske om særlige hensyn under selve eksamen (f.eks. grundet handicap)? Nej Ja Hvis du har svaret ja bedes du beskrive de særlige hensyn, du anmoder om, og vedlægge dokumentation, som understøtter din anmodning. Har du ønske om at bruge en tosproget ordbog? [Bemærk, at det at markere Ja ikke garanterer, at ordbog vil blive godkendt og stillet til rådighed.] Nej Ja Hvis Ja, på hvilket sprog? Hvis du er gravid og har termin omkring eksamenstidspunktet, bedes du sætte dig ind i IBLCE Exam Cancellation/Withdrawal Policy på hjemmesiden. Forventer du at være mor til et ammebarn på eksamensdagen, og beder du om ammepauser under eksamen? Nej Ja Hvis du har svaret Ja bedes du indsende en kopi af dit barns fødselsattest eller et brev fra din læge, som fastslår din forventede terminsdato. For yderligere information se venligst Procedures for Breastfeeding Breaks during Exam Administration, som findes på 10. Eksamenssted IBLCE udvider brugen af computerbaseret test. Dog vil det i nogle dele af verden fortsat være nødvendigt med papir og blyant test. For at kunne tage højde for kandidater, som har brug for testcentre med papir og blyant test, er det til stor hjælp for IBLCE s personale at have kendskab til, i hvilken hovedby og hvilket land, du planlægger at gå til eksamen. Vær opmærksom på, at IBLCE vil tildele dig det papir og blyant eksamenstestcenter, som ligger tættest på den by, du noterer nedenfor, hvis du skal tage eksamen som en papir og blyant test. Hvis du tager eksamen som computerbaseret test, vil du få besked fra IBLCE vedr. aftale af din tid. Skriv venligst i hvilken by du ønsker at gå til eksamen: IBLCE eksamensansøgning Side 5 af 8

6 11. Obligatoriske spørgsmål: Besvar venligst alle de tre følgende spørgsmål ved for hvert af dem at markere det svar, som er gældende for dig. Hvis svaret på et eller flere af disse spørgsmål er ja, bedes du vedlægge en dækkende forklaring af omstændighederne på et separat stykke papir; underskrevet og dateret. Læg denne forklaring i en forseglet kuvert mærket Personal and Confidential og vedlæg den din ansøgning. (Udelad venligst alle forseelser og mindre lovovertrædelser begået før dit fyldte 18. år, men alvorlige forbrydelser skal indberettes). Manglende svar på et eller flere af disse spørgsmål og/eller manglende forklaringer og aktuelt status på spørgsmål, du har besvaret med ja vil forsinke ekspeditionen af din ansøgning. Er du nogensinde blevet dømt for, eller har du erklæret dig skyldig i nogen lovovertrædelser udover mindre trafikforseelser i en hvilken som helst retskreds (eller er du under militærtjeneste dømt af en militærdomstol)? Inkluder venligst fyldestgørende information om alle lovovertrædelser og alvorlige forbrydelser. Nej Ja Har du nogensinde oplevet, at et professionelt medlemsskab, autorisation eller certificering er blevet nægtet dig, suspenderet eller tilbagekaldt (udover hvis du ikke har bestået eller har undladt at gå til eksamen)? Nej Ja Er du nogensinde blevet censureret eller disciplineret af en professionel sammenslutning eller organisation? Nej Ja Husk at vedlægge forklaringer, hvis du har svaret ja på nogle af spørgsmålene. 12. Vidnesbyrd og underskrift: Læs følgende erklæringer grundigt og underskriv og dater dernæst nederst på sidste side. Manglende underskrift eller dato vil forsinke ekspeditionen af din ansøgning, og du vil blive opkrævet et ekstra gebyr (Incomplete Application Fee). Ved at indgive en ansøgning til vurdering hos IBLCE: a. Anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at du har læst IBLCE Code of Professional Conduct og IBLCE Disciplinary Procedures. Du forstår, at du efter at have indsendt din ansøgning, vil være underlagt IBLCE Code of Professional Conduct, IBLCE Disciplinary Procedures, og alle gældende IBLCE politikker og procedurer, inklusiv, men ikke begrænset til, rettidig betaling af alle gældende gebyrer og opfyldelse af alle certificerings- og recertificeringskrav.. b. Er du indforstået med, at dette alene er en ansøgning og således ikke garanterer certificering. Accepterer du at tage en multiple choice -eksamen og indgive yderligere oplysninger fastsat af IBLCE. c. Er du indforstået med, at alle dokumenter, kommunikation og anden information modtaget af IBLCE forbliver i IBLCE s varetægt og således ikke vil blive returneret. d. Forstår og anerkender du, at en falsk erklæring eller vildledning fra din side undervejs i ansøgnings- eller eksamensprocessen, eller på anden måde i IBLCEsammenhænge, kan resultere i tilbagekaldelse af denne ansøgning, disciplinære foranstaltninger i henhold til Code of Professional Conduct og/eller suspension eller tilbagekaldelse af muligheden for at genansøge om certificering. e. Er du indforstået med, at IBLCE under diskretion må anmode dig eller andre om oplysninger vedrørende forhold, der kan være relevante for din kvalificering til certificering eller recertificering. f. Bekræfter du, at de informationer, du har indgivet i denne ansøgning og i supplerende dokumenter, er nøjagtige, sande og korrekte. Du anerkender og accepterer at overholde de politikker og procedurer, som af IBLCE er bekendtgjort og/eller tilpasset fra tid til anden vedrørende eksamensuregelmæssigheder, snyd og IBLCE eksamensansøgning Side 6 af 8

7 annullering af eksamensscore. g. Anerkender og accepterer du, at du har forbud mod at videregive oplysninger om IBLCE eksamensspørgsmål eller -indhold i nogen som helst form, til nogen som helst personer eller grupper, på noget som helst tidspunkt, enten før, under eller efter eksamen og at din manglende overholdelse af dette forbud, eller din manglende indberetning om formodede overtrædelser af sådanne forbud eller alternativt om mulige eksamensuregelmæssigheder vedrørende dig selv eller andre kan resultere i, at din score annulleres, eller din certificering tilbagekaldes i overensstemmelse med IBLCE s politikker og procedurer og /eller retlige skridt mod dig, herunder strafforfølgelse. h. Er du indforstået med at informere og frigive alle relevante informationer til IBLCE og dens udpegede agenter verørende dine kvalifikationer eller om andre forhold, som måtte opstå i forbindelse med din ansøgning og/eller din efterfølgende certificering eller recertificering v/ IBLCE. i. Anerkender og accepterer du, at IBLCE må kommunikere med statslige, regionale, føderale, nationale eller andre myndigheder, såvel som din nuværende og tidligere arbejdsgivere vedrørende din kvalificering til certificering eller recertificering. j. Giver du dit udtrykkelige samtykke til, at retsinstanserne i Commonwealth of Virginia, USA, må afgøre enhver tvist i forbindelse med denne ansøgning eller din eventuelle certificering. k. Forstår, anerkender og accepterer du, at IBLCE vil udtage stikprøver på førstegangsansøgninger og recertificeringsansøgninger på et standardiseret, randomiseret grundlag. Hvis en eksamens- eller recertificeringskandidat udtages til en sådan stikprøve, må vedkommende fremlægge de samlede, ønskede oplysninger rettidigt. Efterkommes dette ikke, kan resultere i forsinkelse i eller afvisning af at gå til IBLCE eksamen og/eller disciplinære skridt. Ud over den randomiserede og standardiserede stikprøveproces beskrevet oven for, forbeholder IBLCE sig specifikt retten til at afkræve enhver kandidat at fremlægge dokumentation for uddannelse, ansættelse, kurser eller dokumentation for hvilke som helst initiale kvalificerings eller recertificeringskrav rettidigt og fyldestgørende. Efterkommes dette ikke, kan det resultere i en forsinkelse i eller afvisning af at gå til IBLCE eksamen og/eller disciplinære skridt. I en sådan situation er det IBLCE, der fastslår, om dokumentation indsendt som understøttelse af en ansøgning eller en recertificering er unøjagtig eller falsk; IBLCE forbeholder sig specifikt retten til at nægte en kandidat fra at tage eksamen og/eller tage disciplinære skridt. l. Forstår og anerkender du, at IBLCE forbeholder sig retten til at revidere eller opdatere denne ansøgningsblanke og Code of Professional Conduct; og at det er dit ansvar at være opmærksom på og opfylde alle aktuelle krav. Derudover forstår og anerkender du, at du er pligtig til at informere IBLCE om ændrede forhold, som måtte have direkte indflydelse på din ansøgning. Endelig forstår og anerkender du specifikt, at det er dit ansvar at stille efterspurgt dokumentation til rådighed i forhold til denne ansøgning. m. Forstår og anerkender du specifikt, at du omgående skal orientere IBLCE om ændringer i din adresse eller andre kontaktoplysninger. Dette er alene dit ansvar. n. Forstår og anerkender du, hvis du certificeres i forlængelse af accept af denne ansøgning og succesfuld gennemførelse af eksamen, at en sådan certificering ikke er en garanti for din evne eller kompetence til at praktisere som en IBCLC. Hvis du certificeres, autoriserer du IBLCE til at inkludere dit navn på en liste over certificerede personer og er indforstået med kun at anvende IBCLC titlen, RLC titlen og/eller relaterede handelsnavne, varemærker og logoer som tilladt af IBLCE. Derudover forstår og accepterer du, at du, såfremt din certificering som IBCLC og/eller RCL skulle bortfalde eller blive tilbagekaldt, øjeblikkeligt vil ophøre med at anvende betegnelserne IBCLC og/eller RCL. Overholdes dette ikke vil du være genstand for et søgsmål fra IBLCE. o. Forstår og accepterer du, at IBLCE også må anvende anonyme og samlede ansøgnings- og eksamensdata til statistiske og forskningsmæssige formål. p. Bekræfter du, at du har oplyst alle lovovertrædelser og handlinger, der er omfattet af afsnittet Obligatoriske spørgsmål i denne ansøgning, og forstår, at du er forpligtet til at informere IBLCE om eventuelle fremtidige lovovertrædelser. q. Anerkender og indvilger du i at overholde IBLCE s politik for refusion af eksamens- og recertificeringsgebyr. r. For kandidater, som har udfyldt Memorandum of Understanding: Er du indforstået med, at din underskrift nedenfor bekræfter, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkår og betingelser i Memorandum of Understanding, hvad angår opfyldelsen af kravene til ammeundervisning. s. Forstår og accepterer du specifikt, at IBLCE uden begrænsning må nægte, tilbagekalde, suspendere eller på anden må gribe ind i forhold til din kvalificering til certificering eller recertificering i tilfælde af: i. Uregelmæssigheder i forbindelse med enhver IBLCE eksamen; IBLCE eksamensansøgning Side 7 af 8

8 ii. Uautoriseret besiddelse af, brug af eller adgang til IBLCE eksaminer, oplysninger, dokumenter, materialer; iii. Forkert fremstilling eller bedrageri: (i) vedrørende IBLCE eksamen, eller (ii) i enhver erklæring til IBLCE inklusiv men ikke begrænset til erklæringer udarbejdet til støtte for kandidaten, hvad enten det handler om ansøgning om, fastholdelse af eller generhvervelse af certificering. iv. Inddragelse, suspension eller andre disciplinære skridt fra et certificeringskontor, føderalt eller nationalt kontor eller national eller international professionel sammenslutning; v. Dom for uanset egen erklæring af skyld eller ej enhver kriminel handling, udover fart- eller parkeringsforseelser; vi. Manglende samarbejde med IBLCE-undersøgelsesteams ved påståede årsager til disciplinærstraf, inklusiv indsamling af relevante oplysninger. t. Accepterer og forstår du specifikt, at afgørelsen af, hvorvidt dine eksamensresultater og andre kvalificeringskrav berettiger dig til certificering, udelukkende ligger hos IBLCE, og at afgørelsen er endelig. u. Sanktioner kan pålægges dig for enhver overtrædelse af IBLCE Code of Professional Conduct, og IBLCE må offentliggøre information vedrørende din sanktionsstatus; og v. Jeg accepterer herved udtrykkeligt, at IBLCE og dets direktører, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter og repræsentanter frigøres, fritages samt holdes skadesløse fra og imod ethvert tiltag, søgsmål, forpligtelse, skade, erstatningskrav, der udspringer af eller i forbindelse med denne ansøgning, resultatscoren givet ved IBLCE eksamen eller ethvert andet skridt taget af IBLCE med hensyn til min certificering eller recertificering, inklusiv men ikke begrænset til etiske forhold eller situationer. Jeg erklærer mig herved med min underskrift indforstået med ovenstående udsagn, vilkår og betingelser. Underskrift: Dato: IBLCE eksamensansøgning Side 8 af 8

9 Tillæg til ansøgning 2015 Eksamensdatoer for førstegangskandidater, omgængere og for IBCLC ere som skal recertificeres ved eksamen: Elektronisk eksamen: Mandag d. 27. juli, tirsdag d. 28. juli og onsdag d. 29. juli 2015 Papir og blyant -eksamen: Onsdag d. 29. juli 2015 Deadline for eksamensansøgning (førstegangs, omgængere, recertificering) og betaling: 2. marts 2015 Deadline for ansøgning om recertificering ved CERPs og betaling: 31. august 2015 Priser i US Dollars og deadlines Gebyr for eksamensansøgning (førstegangs/omgænger) deadline 2. marts Aftalememorandum (Memorandum of Understanding) Gebyr for recertificering ved eksamen deadline 2. marts Refusion til eksamenskandidater, som ikke godkendes til eksamen eller trækker sig inden den angivne deadline Refusion til kandidater recertificering ved eksamen som ikke godkendes eller trækker sig inden den angivne deadline , Gebyr for handscore (manuel scoring af besvarelse) Gebyr for recertificering ved CERPs deadline 31. august Refusion vedr. IBCLC eres ansøgning om recertificering ved CERPs, som ikke godkendes eller tilbagetrækkes inden den angivne deadline Gebyr for manglende eller utilstrækkelig indbetaling Du kan tilmelde dig online til eksamen og til recertificering ved eksamen eller CERPs. Følg vejledningen på Trin-for-trin instruktioner er tilgængelige på dit sprog under flag-sektionen på vores hjemmeside. IBCLC ere, som skal recertificeres eller kandidater, som gentager eksamen, har allerede en konto i systemet. IBLCE sender dig en aktivering af konto mail. Hvis du ikke har modtaget denne mail, bedes du kontakte Du kan alternativt sende dit udfyldte ansøgningsskema med anbefalet post senest på deadline til vores kontor: IBLCE in Europe Ilse Bichler, Regional Director Theresiengasse 5/1/ BADEN AUSTRIA

10 Betalingsskema Bemærk venligst: Alle gebyrer skal betales online med kreditkort (VISA eller MASTERCARD) i US Dollars til den gældende valutakurs på dagen. Bankoverførsler i Euro er ikke længere mulige. Hvis du sender dit ansøgningsskema med post til dit regionale kontor, vil du modtage en bekræftelsesmail med yderligere informationer vedrørende online betaling i US Dollars med kreditkort. Betaling af gebyrer skal gennemføres indenfor den angivne frist i Tillæg til ansøgning. IBLCE r i forhold til gebyrer Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British), Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, French Polynesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Den generelle importørvejledning

Den generelle importørvejledning Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af 01.03.2001

Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af 01.03.2001 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af 01.03.2001 1. Indledning...2 Formål og ide...2 Hvem henvender vejledningen sig til...2 Yderligere hjælp...2 2. Filformater og regler...3 Grundlæggende

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Firmapolitikker og procedurer

Firmapolitikker og procedurer Firmapolitikker og procedurer Herunder finder du et uddrag af LiveWave, LLC s (herefter benævnt LifeWave) politikker og procedurer, som trådte i kraft den 1. september 2004. Revideret dato: 3. juni 2009*

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN...

Læs mere