IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen."

Transkript

1 IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN (privat) (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære adresse Privat Arbejde Titel (f.eks. Fru, Frk., Hr., Dr.): Navnesuffiks (f.eks. Jr., Sr.): Øvrige professionelle titler: Fulde navn (som det fremgår af legitimationspapirer) (Afkryds her, såfremt du ønsker, dit efternavn skal stå før dit fornavn) Foretrukket kaldenavn: Primæradresse: Privat Arbejde (Afkryds ønsket) Primærtelefon: Privat Arbejde (Afkryds ønsket) Adresse: Landekode: Områdekode: Telefon: By: Lokalnummer: Postnummer: Land: Mobiltelefon: Statsborgerskabsland: Bopælsland: Har du tidligere taget IBCLC eksamen? Hvis ja, hvilket år? Fødselsdag: DD/MM/ÅÅÅÅ / / Køn: Kvinde Mand OFFICE USE ONLY IBLCE eksamensansøgning Side 1 af 8

2 2. Uddannelses- og arbejdsmæssig information Marker én af følgende: Professionel uddannelse: Arbejdssted(er) marker alle, som dækker: Højeste uddannelsesgrad: Tandlæge Kommune Mindre end gymnasial uddannelse Diætist Uddannelsesinstitution/-organisation Gymnasial uddannelse Jordemoder Regering/udvikling af politikker Associate (2-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Sygeplejerske Hospital Bachelor (3-4-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Ergoterapeut Selvstændig/privat praksis Master (5-6-årig uddannelse efter gymnasial udd.) Farmaceut Praktiserende læge Ph.d. Fysioterapeut Frivillig hjælpeorganisation Læge Andet: Kræver din arbejdsgiver IBCLC certificering? Ja Nej Hvor mange års erfaring har du med ammerådgivning (ikke nødvendigvis som IBCLC)? Jeg arbejder ikke aktuelt med ammerådgivning 5-10 år år Mindre end 5 år år Mere end 20 år Hvordan bliver du kompenseret for at yde ammerådgivning? Lønnet Ulønnet Både lønnet og ulønnet IBLCE eksamensansøgning Side 2 af 8

3 3. Primært sprog: Afkryds venligst ÈT sprog nedenfor. Dansk Engelsk Græsk Italiensk Polsk Spansk Hollandsk Fransk Ungarsk Japansk Portugisisk Taiwanesisk Kroatisk Tysk Indonesisk Koreansk Slovensk Andet 4. Eksamenssprog: Eksamen tilbydes på følgende sprog. Vælg venligst ÈT sprog, som du ønsker at gå til eksamen på. Dansk Hollandsk Tysk Engelsk Fransk Indonesisk Græsk Ungarsk Koreansk Italiensk Japansk Slovensk Polsk Portugisisk Kroatisk Spansk Taiwanesisk 5. Vej ( Pathway ): Jeg ansøger om at gå til IBCLC eksamen på baggrund af følgende pathway : Pathway 1 Pathway 2 Skriv venligst, hvilket af de IBLCE godkendte akademiske programmer, du har gennemført. Pathway 3 Noter venligst dit Pathway 3 godkendelsesnummer, som du har fået af IBLCE. IBLCE eksamensansøgning Side 3 af 8

4 6. Naturvidenskabelig uddannelse: Eksamenskandidater skal gennemføre 14 naturvidenskabelige emner på et niveau svarende til en videregående uddannelse. For detaljer om kravene til den naturvidenskabelige uddannelse, se venligst Health Science Education Guide som findes via Hvis din ansøgning udtages til stikprøve, skal du fremlægge dokumentation, som bekræfter gennemførelse af uddannelse i de 14 naturvidenskabelige emner. Marker venligst den valgmulighed nedenfor, som bedst beskriver, hvordan du vil opfylde kravene ved stikprøvekontrol. Indsende udskrifter og attester, som dokumenterer afslutning af uddannelse i hver af de 14 emner i overensstemmelse med Health Sciences Education Guide. Indsende dokumentation som bekræfter, at jeg er uddannet som klinisk sundhedsprofessionel, som anderkendes af det land, den stat eller den provins, hvori jeg udøver professionen. 7. Uddannelse i human laktation og amning: Inden for de seneste 5 år har jeg gennemført minimum 90 timers undervisning i human laktation og amning Ja Nej Anfør det samlede antal undervisningstimer i human laktation og amning, som du har gennemført i de seneste 5 år: Hvis du svarede nej, skal du udfylde og indsende Memorandum of Understanding (aftalememorandum) og betale et tillægsgebyr. Tag venligst kontakt til dit regionale IBLCE kontor for yderligere detaljer. IBLCE eksamensansøgning Side 4 af 8

5 8. Ammespecifik klinisk erfaring (ammerådgivning): Inden for de seneste 5 år har jeg gennemført ammerådgivning i en passende superviseret sammenhæng minimum svarende til det antal timer, som er påkrævet i min Pathway, som anført nedenfor. Nej Ja Hvis du har svaret nej, er det muligt, at du ikke opfylder kravene for at kunne gå til IBLCE-eksamen. Kontakt venligst dit regionale IBLCE kontor for yderligere detajler. Pathway 1. (1000 superviserede timer) Pathway 2. (300 direkte superviserede timer) Pathway 3. (500 direkte superviserede timer) Angiv det samlede antal timer: Angiv det samlede antal timer: Angiv det samlede antal timer: 9. Særlige hensyn (helbredsmæssige): Har du ønske om særlige hensyn under selve eksamen (f.eks. grundet handicap)? Nej Ja Hvis du har svaret ja bedes du beskrive de særlige hensyn, du anmoder om, og vedlægge dokumentation, som understøtter din anmodning. Har du ønske om at bruge en tosproget ordbog? [Bemærk, at det at markere Ja ikke garanterer, at ordbog vil blive godkendt og stillet til rådighed.] Nej Ja Hvis Ja, på hvilket sprog? Hvis du er gravid og har termin omkring eksamenstidspunktet, bedes du sætte dig ind i IBLCE Exam Cancellation/Withdrawal Policy på hjemmesiden. Forventer du at være mor til et ammebarn på eksamensdagen, og beder du om ammepauser under eksamen? Nej Ja Hvis du har svaret Ja bedes du indsende en kopi af dit barns fødselsattest eller et brev fra din læge, som fastslår din forventede terminsdato. For yderligere information se venligst Procedures for Breastfeeding Breaks during Exam Administration, som findes på 10. Eksamenssted IBLCE udvider brugen af computerbaseret test. Dog vil det i nogle dele af verden fortsat være nødvendigt med papir og blyant test. For at kunne tage højde for kandidater, som har brug for testcentre med papir og blyant test, er det til stor hjælp for IBLCE s personale at have kendskab til, i hvilken hovedby og hvilket land, du planlægger at gå til eksamen. Vær opmærksom på, at IBLCE vil tildele dig det papir og blyant eksamenstestcenter, som ligger tættest på den by, du noterer nedenfor, hvis du skal tage eksamen som en papir og blyant test. Hvis du tager eksamen som computerbaseret test, vil du få besked fra IBLCE vedr. aftale af din tid. Skriv venligst i hvilken by du ønsker at gå til eksamen: IBLCE eksamensansøgning Side 5 af 8

6 11. Obligatoriske spørgsmål: Besvar venligst alle de tre følgende spørgsmål ved for hvert af dem at markere det svar, som er gældende for dig. Hvis svaret på et eller flere af disse spørgsmål er ja, bedes du vedlægge en dækkende forklaring af omstændighederne på et separat stykke papir; underskrevet og dateret. Læg denne forklaring i en forseglet kuvert mærket Personal and Confidential og vedlæg den din ansøgning. (Udelad venligst alle forseelser og mindre lovovertrædelser begået før dit fyldte 18. år, men alvorlige forbrydelser skal indberettes). Manglende svar på et eller flere af disse spørgsmål og/eller manglende forklaringer og aktuelt status på spørgsmål, du har besvaret med ja vil forsinke ekspeditionen af din ansøgning. Er du nogensinde blevet dømt for, eller har du erklæret dig skyldig i nogen lovovertrædelser udover mindre trafikforseelser i en hvilken som helst retskreds (eller er du under militærtjeneste dømt af en militærdomstol)? Inkluder venligst fyldestgørende information om alle lovovertrædelser og alvorlige forbrydelser. Nej Ja Har du nogensinde oplevet, at et professionelt medlemsskab, autorisation eller certificering er blevet nægtet dig, suspenderet eller tilbagekaldt (udover hvis du ikke har bestået eller har undladt at gå til eksamen)? Nej Ja Er du nogensinde blevet censureret eller disciplineret af en professionel sammenslutning eller organisation? Nej Ja Husk at vedlægge forklaringer, hvis du har svaret ja på nogle af spørgsmålene. 12. Vidnesbyrd og underskrift: Læs følgende erklæringer grundigt og underskriv og dater dernæst nederst på sidste side. Manglende underskrift eller dato vil forsinke ekspeditionen af din ansøgning, og du vil blive opkrævet et ekstra gebyr (Incomplete Application Fee). Ved at indgive en ansøgning til vurdering hos IBLCE: a. Anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at du har læst IBLCE Code of Professional Conduct og IBLCE Disciplinary Procedures. Du forstår, at du efter at have indsendt din ansøgning, vil være underlagt IBLCE Code of Professional Conduct, IBLCE Disciplinary Procedures, og alle gældende IBLCE politikker og procedurer, inklusiv, men ikke begrænset til, rettidig betaling af alle gældende gebyrer og opfyldelse af alle certificerings- og recertificeringskrav.. b. Er du indforstået med, at dette alene er en ansøgning og således ikke garanterer certificering. Accepterer du at tage en multiple choice -eksamen og indgive yderligere oplysninger fastsat af IBLCE. c. Er du indforstået med, at alle dokumenter, kommunikation og anden information modtaget af IBLCE forbliver i IBLCE s varetægt og således ikke vil blive returneret. d. Forstår og anerkender du, at en falsk erklæring eller vildledning fra din side undervejs i ansøgnings- eller eksamensprocessen, eller på anden måde i IBLCEsammenhænge, kan resultere i tilbagekaldelse af denne ansøgning, disciplinære foranstaltninger i henhold til Code of Professional Conduct og/eller suspension eller tilbagekaldelse af muligheden for at genansøge om certificering. e. Er du indforstået med, at IBLCE under diskretion må anmode dig eller andre om oplysninger vedrørende forhold, der kan være relevante for din kvalificering til certificering eller recertificering. f. Bekræfter du, at de informationer, du har indgivet i denne ansøgning og i supplerende dokumenter, er nøjagtige, sande og korrekte. Du anerkender og accepterer at overholde de politikker og procedurer, som af IBLCE er bekendtgjort og/eller tilpasset fra tid til anden vedrørende eksamensuregelmæssigheder, snyd og IBLCE eksamensansøgning Side 6 af 8

7 annullering af eksamensscore. g. Anerkender og accepterer du, at du har forbud mod at videregive oplysninger om IBLCE eksamensspørgsmål eller -indhold i nogen som helst form, til nogen som helst personer eller grupper, på noget som helst tidspunkt, enten før, under eller efter eksamen og at din manglende overholdelse af dette forbud, eller din manglende indberetning om formodede overtrædelser af sådanne forbud eller alternativt om mulige eksamensuregelmæssigheder vedrørende dig selv eller andre kan resultere i, at din score annulleres, eller din certificering tilbagekaldes i overensstemmelse med IBLCE s politikker og procedurer og /eller retlige skridt mod dig, herunder strafforfølgelse. h. Er du indforstået med at informere og frigive alle relevante informationer til IBLCE og dens udpegede agenter verørende dine kvalifikationer eller om andre forhold, som måtte opstå i forbindelse med din ansøgning og/eller din efterfølgende certificering eller recertificering v/ IBLCE. i. Anerkender og accepterer du, at IBLCE må kommunikere med statslige, regionale, føderale, nationale eller andre myndigheder, såvel som din nuværende og tidligere arbejdsgivere vedrørende din kvalificering til certificering eller recertificering. j. Giver du dit udtrykkelige samtykke til, at retsinstanserne i Commonwealth of Virginia, USA, må afgøre enhver tvist i forbindelse med denne ansøgning eller din eventuelle certificering. k. Forstår, anerkender og accepterer du, at IBLCE vil udtage stikprøver på førstegangsansøgninger og recertificeringsansøgninger på et standardiseret, randomiseret grundlag. Hvis en eksamens- eller recertificeringskandidat udtages til en sådan stikprøve, må vedkommende fremlægge de samlede, ønskede oplysninger rettidigt. Efterkommes dette ikke, kan resultere i forsinkelse i eller afvisning af at gå til IBLCE eksamen og/eller disciplinære skridt. Ud over den randomiserede og standardiserede stikprøveproces beskrevet oven for, forbeholder IBLCE sig specifikt retten til at afkræve enhver kandidat at fremlægge dokumentation for uddannelse, ansættelse, kurser eller dokumentation for hvilke som helst initiale kvalificerings eller recertificeringskrav rettidigt og fyldestgørende. Efterkommes dette ikke, kan det resultere i en forsinkelse i eller afvisning af at gå til IBLCE eksamen og/eller disciplinære skridt. I en sådan situation er det IBLCE, der fastslår, om dokumentation indsendt som understøttelse af en ansøgning eller en recertificering er unøjagtig eller falsk; IBLCE forbeholder sig specifikt retten til at nægte en kandidat fra at tage eksamen og/eller tage disciplinære skridt. l. Forstår og anerkender du, at IBLCE forbeholder sig retten til at revidere eller opdatere denne ansøgningsblanke og Code of Professional Conduct; og at det er dit ansvar at være opmærksom på og opfylde alle aktuelle krav. Derudover forstår og anerkender du, at du er pligtig til at informere IBLCE om ændrede forhold, som måtte have direkte indflydelse på din ansøgning. Endelig forstår og anerkender du specifikt, at det er dit ansvar at stille efterspurgt dokumentation til rådighed i forhold til denne ansøgning. m. Forstår og anerkender du specifikt, at du omgående skal orientere IBLCE om ændringer i din adresse eller andre kontaktoplysninger. Dette er alene dit ansvar. n. Forstår og anerkender du, hvis du certificeres i forlængelse af accept af denne ansøgning og succesfuld gennemførelse af eksamen, at en sådan certificering ikke er en garanti for din evne eller kompetence til at praktisere som en IBCLC. Hvis du certificeres, autoriserer du IBLCE til at inkludere dit navn på en liste over certificerede personer og er indforstået med kun at anvende IBCLC titlen, RLC titlen og/eller relaterede handelsnavne, varemærker og logoer som tilladt af IBLCE. Derudover forstår og accepterer du, at du, såfremt din certificering som IBCLC og/eller RCL skulle bortfalde eller blive tilbagekaldt, øjeblikkeligt vil ophøre med at anvende betegnelserne IBCLC og/eller RCL. Overholdes dette ikke vil du være genstand for et søgsmål fra IBLCE. o. Forstår og accepterer du, at IBLCE også må anvende anonyme og samlede ansøgnings- og eksamensdata til statistiske og forskningsmæssige formål. p. Bekræfter du, at du har oplyst alle lovovertrædelser og handlinger, der er omfattet af afsnittet Obligatoriske spørgsmål i denne ansøgning, og forstår, at du er forpligtet til at informere IBLCE om eventuelle fremtidige lovovertrædelser. q. Anerkender og indvilger du i at overholde IBLCE s politik for refusion af eksamens- og recertificeringsgebyr. r. For kandidater, som har udfyldt Memorandum of Understanding: Er du indforstået med, at din underskrift nedenfor bekræfter, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkår og betingelser i Memorandum of Understanding, hvad angår opfyldelsen af kravene til ammeundervisning. s. Forstår og accepterer du specifikt, at IBLCE uden begrænsning må nægte, tilbagekalde, suspendere eller på anden må gribe ind i forhold til din kvalificering til certificering eller recertificering i tilfælde af: i. Uregelmæssigheder i forbindelse med enhver IBLCE eksamen; IBLCE eksamensansøgning Side 7 af 8

8 ii. Uautoriseret besiddelse af, brug af eller adgang til IBLCE eksaminer, oplysninger, dokumenter, materialer; iii. Forkert fremstilling eller bedrageri: (i) vedrørende IBLCE eksamen, eller (ii) i enhver erklæring til IBLCE inklusiv men ikke begrænset til erklæringer udarbejdet til støtte for kandidaten, hvad enten det handler om ansøgning om, fastholdelse af eller generhvervelse af certificering. iv. Inddragelse, suspension eller andre disciplinære skridt fra et certificeringskontor, føderalt eller nationalt kontor eller national eller international professionel sammenslutning; v. Dom for uanset egen erklæring af skyld eller ej enhver kriminel handling, udover fart- eller parkeringsforseelser; vi. Manglende samarbejde med IBLCE-undersøgelsesteams ved påståede årsager til disciplinærstraf, inklusiv indsamling af relevante oplysninger. t. Accepterer og forstår du specifikt, at afgørelsen af, hvorvidt dine eksamensresultater og andre kvalificeringskrav berettiger dig til certificering, udelukkende ligger hos IBLCE, og at afgørelsen er endelig. u. Sanktioner kan pålægges dig for enhver overtrædelse af IBLCE Code of Professional Conduct, og IBLCE må offentliggøre information vedrørende din sanktionsstatus; og v. Jeg accepterer herved udtrykkeligt, at IBLCE og dets direktører, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter og repræsentanter frigøres, fritages samt holdes skadesløse fra og imod ethvert tiltag, søgsmål, forpligtelse, skade, erstatningskrav, der udspringer af eller i forbindelse med denne ansøgning, resultatscoren givet ved IBLCE eksamen eller ethvert andet skridt taget af IBLCE med hensyn til min certificering eller recertificering, inklusiv men ikke begrænset til etiske forhold eller situationer. Jeg erklærer mig herved med min underskrift indforstået med ovenstående udsagn, vilkår og betingelser. Underskrift: Dato: IBLCE eksamensansøgning Side 8 af 8

9 Tillæg til ansøgning 2015 Eksamensdatoer for førstegangskandidater, omgængere og for IBCLC ere som skal recertificeres ved eksamen: Elektronisk eksamen: Mandag d. 27. juli, tirsdag d. 28. juli og onsdag d. 29. juli 2015 Papir og blyant -eksamen: Onsdag d. 29. juli 2015 Deadline for eksamensansøgning (førstegangs, omgængere, recertificering) og betaling: 2. marts 2015 Deadline for ansøgning om recertificering ved CERPs og betaling: 31. august 2015 Priser i US Dollars og deadlines Gebyr for eksamensansøgning (førstegangs/omgænger) deadline 2. marts Aftalememorandum (Memorandum of Understanding) Gebyr for recertificering ved eksamen deadline 2. marts Refusion til eksamenskandidater, som ikke godkendes til eksamen eller trækker sig inden den angivne deadline Refusion til kandidater recertificering ved eksamen som ikke godkendes eller trækker sig inden den angivne deadline , Gebyr for handscore (manuel scoring af besvarelse) Gebyr for recertificering ved CERPs deadline 31. august Refusion vedr. IBCLC eres ansøgning om recertificering ved CERPs, som ikke godkendes eller tilbagetrækkes inden den angivne deadline Gebyr for manglende eller utilstrækkelig indbetaling Du kan tilmelde dig online til eksamen og til recertificering ved eksamen eller CERPs. Følg vejledningen på Trin-for-trin instruktioner er tilgængelige på dit sprog under flag-sektionen på vores hjemmeside. IBCLC ere, som skal recertificeres eller kandidater, som gentager eksamen, har allerede en konto i systemet. IBLCE sender dig en aktivering af konto mail. Hvis du ikke har modtaget denne mail, bedes du kontakte Du kan alternativt sende dit udfyldte ansøgningsskema med anbefalet post senest på deadline til vores kontor: IBLCE in Europe Ilse Bichler, Regional Director Theresiengasse 5/1/ BADEN AUSTRIA

10 Betalingsskema Bemærk venligst: Alle gebyrer skal betales online med kreditkort (VISA eller MASTERCARD) i US Dollars til den gældende valutakurs på dagen. Bankoverførsler i Euro er ikke længere mulige. Hvis du sender dit ansøgningsskema med post til dit regionale kontor, vil du modtage en bekræftelsesmail med yderligere informationer vedrørende online betaling i US Dollars med kreditkort. Betaling af gebyrer skal gennemføres indenfor den angivne frist i Tillæg til ansøgning. IBLCE r i forhold til gebyrer Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British), Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, French Polynesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2014 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Afkryds ønsket primær: E-mail Privat Arbejde

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Information til eksamenskandidater

Information til eksamenskandidater Information til eksamenskandidater Til personer, som planlægger at ansøge om IBLCE eksamen i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?... 3 Nøgledatoer... 3 Formål med certificering... 3 IBLCE eksamenskrav...

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?...3 Formål og metoder

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København Velkommen til EMO pressemødet Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG 15. juni 2011, København Global Fairs Global Business Page 1 Seite 1 Messer fremmer kommunikationsmix Global Fairs Global Business

Læs mere

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Nr. 2 2011 REPORTAGE ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER«TEMA KINA HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Ole Sørensen Daglig leder os@norea.dk DET UFORANDERLIGE TIL

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Nr. 3 2011. tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA

Nr. 3 2011. tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA Nr. 3 2011 Interview Satellit-tv er afgørende tema Iran åndelig hunger Vækst trods forfølgelse Forfølgelse Fængslet for sin tro NOREA 4 8 10 David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør dmc@norea.dk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN FORBRUGERNES INDKØBSVANER ER UNDER FORANDRING MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN RETAILSCENEN SKIFTER IGEN Retail 3.0

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014

Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014 Birkerød Håndbold Klub Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014 Niels Møller Hansen, Tour-arrangør frem til

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

GFK CONSUMER PANEL SERVICES

GFK CONSUMER PANEL SERVICES GFK CONSUMER PANEL SERVICES Frugt & Grønt præsentation Januar 2013 1 Agenda 1. Introduktion: GfK Panelmetode og spørgeskemaundersøgelsen 2. Adfærd i Dagligvaremarkedet 3. Overordnede resultater - Resultater

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Regler for registrering af.eu-domænenavne

Regler for registrering af.eu-domænenavne Regler for registrering af.eu-domænenavne 1/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 3 1. Registranten skal afgøre, om vedkommende opfylder de generelle

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Jyske Invest Danish Bonds Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Danish Bonds Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Danish Bonds Afdelingens funktionelle valuta: DKK Obligationer 239.406 90,13 118.620 96,37 Noterede obligationer fra danske udstedere 239.406 90,13 118.620 96,37 Danmark (DKK 1) 5,00% Nordea

Læs mere

Velkommen til erhvervstræf

Velkommen til erhvervstræf DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Velkommen til erhvervstræf Erhvervstræf 2013 DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Erhvervstræf 2013 Lolland Falster erhvervslivets nye Mekka! DI Lolland

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

GRUNDFOS A/S Logistik Koncept

GRUNDFOS A/S Logistik Koncept GRUNDFOS A/S Logistik Koncept Intern transport lagerog logistik www.grundfos.com K oncern Logistik Produkter GRUNDFOS A/S TQ (M) Nøgletal K valitet/m iljø G rundfos Koncernen G rundlagt: 1945 afpouldue

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

UPS Service- og prisguide 2012

UPS Service- og prisguide 2012 UPS Service- og prisguide 2012 For kunder i Danmark Gældende fra den 2. januar 2012 PRISER I DKK Logistik er den største styrke i vore dages virksomheder Opdag den nye logistik Logistik. Det drejer sig

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD OM TELETECH HURTIG LEVERING I SKANDINAVIEN TOLKEANLÆG TIL MØDER & KONFERENCER AV-UDSTYR TIL DIT MØDE ELLER EVENT AFSTEMNINGSUDSTYR VIDEOKONFERENCE VIL DU HØRE MERE REFERENCER

Læs mere

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark)

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark) Juli 2013 Kære leverandør GlaxoSmithKline Pharma går over til elektronisk fakturering - som del af GlaxoSmithKline Pharma s (GSK) igangværende politik med løbende at forbedre effektivitet og service (for

Læs mere

Tjen penge med din IT løsning

Tjen penge med din IT løsning Tjen penge med din IT løsning Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Hvad der er sparet er tjent Men også noget om, hvordan man tjener penge 2 Step 1: Business

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere