Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Gøteborgvej 18 Postboks Aalborg SV Telefon Telefax Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 1 Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultater 5 Målrapportering 8 Regnskab 11 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 20 Særlige specifikationer 24 Påtegninger 25 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26

3 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institution Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Kærvej Frederikshavn Telefon: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Frederikshavn Bestyrelse Torben Gern Madsen, formand Ellen Høgh Lars Døvling Andersen Lars Møller Betina Kühn Rasmus M. Gjerding Lene Juul Petersen Lærke T. Nielsen Sazvan Salih Daglig ledelse Inge Carlé, rektor Bankforbindelse Danske Bank Realkredit Danmark Institutionens formål I henhold til vedtægternes 3 er det institutionens formål at udbyde gymnasiale uddannelser. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 2 Præsentation af institutionen Mission Det er skolens mission, at tilbyde de gymnasiale uddannelser stx, 2-årigt hf og den 3-årige hf-søfart til områdets unge. at tilbyde attraktive uddannelsesmuligheder til elever med interesser inden for de naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative-musiske områder. at tilbyde et højt fagligt niveau og en engagerende undervisning, der udfordrer eleverne og støtter dem i at yde deres bedste. Det er vigtigt for os, at give gode rammer for personlig og faglig udvikling i en atmosfære præget af gensidig respekt og tolerance. at eleverne gennemfører den gymnasiale uddannelse og foretager et kvalificeret valg af videregående uddannelse. at være en dynamisk og udviklingsorienteret skole. at samarbejde med uddannelsesinstitutioner i området og regionen til gavn for elevernes uddannelse og valg af videregående uddannelse. at skabe trivsel, motivation og arbejdsglæde hos elever og personale. Vision Det er skolens vision, at være en skole, hvor eleverne udvikler deres engagement og indsigt i samfundsmæssige problemstillinger. at være karakteriseret af mangfoldighed og muligheder. at blive oplevet som en sammenhængende skole for eleverne, både på tværs af årgange og af studieretninger. at være internationalt orienteret og give mulighed for at samarbejde med skoler og institutioner fra andre lande for at sikre elevernes internationale forståelse.

5 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 3 Præsentation af institutionen Mål på kort sigt, at undersøge muligheder for udvikling af studieretninger, der i højere grad har appel til begge køn. at undersøge muligheder for at etablere kinesisk og drama som fag. at udarbejde planer og udføre videre renovering med hensyn til lokaler og faciliteter. at lave forsøg med e-bøger og elektroniske afleveringer. at styrke lærerkompetencer inden for arbejdet med it og elektroniske tavler. Opgaver Frederikshavn Gymnasium og Hf-kursus udbyder tre uddannelser: STX studentereksamen 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod en videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard. HF - 2-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod en videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard. HF Søfart 3-årig ungdomsuddannelse, som udbydes i samarbejde med Martec i Frederikshavn og Skagen Skipperskole. Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod en videregående uddannelse og uddannelse indenfor søfart. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard. Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus tilbyder undervisning i alle de traditionelle skolefag indenfor humaniora, sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab, dertil kommer nyere fag som astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag og psykologi. Skolen udbyder 9 studieretninger indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og de kreative fag. Skolen har 32 klasser fordelt således: 1.g. 8 klasser 2.g. 9 klasser 3.g. 8 klasser 1. hf 2 klasser 2. hf 2 klasser HF Søfart 3 klasser

6 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 4 Præsentation af institutionen Skolen har 791 årselever fordelt således: STX 639 HF 102 HF Søfart 50 På skolen er der ansat 103,4 årsværk, der fordeler sig således: Lærere Ledelse og kontor IT Pedeller og rengøring 77,5 årsværk + 2 i flexjob 7,4 årsværk 2,0 årsværk + 1 i flexjob 10,5 årsværk + 2 i flexjob Årets faglige resultater Det har været en del af skolens målsætning at forbedre eksamensresultater, arbejde med stadig faglig og pædagogisk udvikling af undervisning og lærerkompetencer inden for IT- og netbaseret undervisning, med internationalisering og med undervisningsmiljø med henblik på bedre læring for eleverne. Hvad angår eksamensresultater har der været en fremgang i det samlede gennemsnit både på STX og på HF. På STX var der en markant fremgang i AT-gennemsnittet og en mindre fremgang i SRP-gennemsnittet. Der er arbejdet med ny AT-struktur og organisering, der har til formål at gøre ATs mål tydeligere for elever og lærere. AT-resultaterne 2011 peger på, at dette er lykkedes. Der er fokus på at opkvalificere lærerne på it-området. Derfor har der i 2011 været arbejdet med implementering af anvendelse af elektroniske tavler og tilhørende software bredt på skolen i alle fag med kursustilbud til alle lærere. Hovedparten af lærerne har fået større faglig og teknisk kompetence på dette område, og arbejdet intensiveres i Skolens evalueringsstrategi er revideret, således at den nu indbefatter en obligatorisk evaluering og drøftelse af undervisningsmiljøet i den enkelte klasse med henblik på at sikre bedre indlæringsmiljø og dermed bedre faglige resultater i den enkelte klasse. Endelig skal blandt de faglige resultater nævnes skolens internationale arbejde med især udvekslinger med partnerskoler i Bremerhaven Tyskland og Salamanca, Spanien. Begge udvekslingsforløb kører stramme faglige programmer, som giver eleverne et stort fagligt udbytte og en international indsigt.

7 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 5 Årets økonomiske resultater Skolens resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på 717 t.kr., og skolens balance pr. 31. december 2011 udviser en egenkapital på 957 t.kr. Resultatet er som forventet; skolen fik en ekstrabevilling til renovering af naturfagslokaler, som er blevet anvendt til en renovering af skolens biologilokaler samt indretning af et laboratorium. Det betyder, at skolen nu råder over store moderne lokaler til de naturvidenskabelige fag. Skolen har købt Barfredsvej 19 af staten; det er en kondemneringsmoden bygning, som skæmmer skolens sydlige indgang, og som har været en kilde til uro og hærværk i mange år. Skolen påtænker at indrette en cykelparkering på grunden samt at forbedre adgangsvejen til skolen. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af skolens finansielle stilling. Ledelsen foreslår årets resultat overført til næste år.

8 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 6 Årets økonomiske resultater Institutionens hoved- og nøgletal Resultatopgørelse mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Omsætning 65,3 64,5 57,3 53,2 52,1 Driftsomkostninger (63,5) (64,0) (57,3) (52,5) (47,6) Driftsresultat før finansielle poster 1,8 0,5 0,0 0,7 4,5 Finansielle poster (1,1) (0,4) 0,3 0,5 0,4 Årets resultat 0,7 0,1 0,3 1,2 4,9 Balance Anlægsaktiver 30,9 27,9 1,1 1,0 1,3 Omsætningsaktiver 19,1 24,4 16,2 16,1 13,6 Balancesum 50,0 52,3 17,3 17,1 14,9 Egenkapital ultimo 1,0 0,2 0,1 (0,1) (1,3) Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Langfristet gæld 27,8 29,3 0,0 0,0 0,0 Kortfristet gæld 21,2 22,7 17,2 17,2 16,3 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 1,8 3,5 1,1 1,8 12,7 Investeringsaktivitet (3,9) (27,4) (0,4) (0,1) (0,2) Finansieringsaktivitet (0,6) 29,9 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm, netto (2,7) 6,1 0,7 1,8 12,5 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (=Årets resultat/indtægter i alt x 100) 1,1 0,2 0,5 2,3 9,4 Likviditetsgrad (=Omsætningsaktiver i alt/ Kortfristet gæld i alt x 100) 90,1 107,5 94,2 93,6 83,4 Soliditetsgrad (=Egenkapital i alt/aktiver i alt x 100) 2,0 0,4 0,6 (0,6) (8,7) Finansieringsgrad (=Langfristet gæld i alt/ Materielle anlægsaktiver i alt x 100) 90,0 105,0 0,0 0,0 0,0

9 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 7 Årets økonomiske resultater Institutionens hoved- og nøgletal Årselever Gennemsnitligt antal årselever inklusive kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning STX 639,0 639,0 625,0 611,0 574,0 HF 152,0 151,0 142,0 130,0 132,0 Årselever i alt 791,0 790,0 767,0 741,0 706,0 Indeks antal årselever i alt 112,0 111,9 108,6 105,0 100,0 Årselever gennemført for andre Årselever udlagt til andre Årsværk Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1924 timer Undervisningens gennemførelse 79,4 75,4 73,1 68,7 66,3 Øvrige aktiviteter inkl. ansatte på sociale klausuler 22,9 22,7 20,3 22,9 22,3 Antal årsværker i alt 102,3 98,1 93,4 91,6 88,6 Indeks antal årsværker 115,5 110,7 105,4 103,4 100,0 Årselever/årsværk - uddannelser Årselever uddannelser i alt inkl. gennemført for andre Årsværk uddannelser 10,0 10,5 10,5 10,8 10,6 Indeks antal årselever pr. årsværk - uddannelser 94,3 99,1 99,1 101,9 100,0 Årselever/årsværk i alt Årselever i alt inkl. gennemført for andre Årsværk i alt 7,7 8,1 8,2 8,1 8,0 Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 96,3 101,3 102,5 101,3 100,0

10 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 8 Forventninger til det kommende år Ledelsens forventninger for 2012 er: En fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau for undervisning med ca. 790 årselever fordelt på de tre uddannelser omtrent som i Endelig afslutning af overtagelsen af skolen og dermed en økonomisk afklaring, som giver et endnu bedre grundlag for at handle fremadrettet. Et overskud på ca kr. som er det budgetterede overskud; det kan blive højere idet de økonomiske konsekvenser på indtægtssiden af det fleksible klasseloft på 28 ikke er kendt. Målrapportering Generelt For 2011 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende disse på følgende områder: Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk Hvor gennemførelsesprocenten beregnes som: Antal færdiggjorte (svarende til antal der har udløst færdiggørelsestaxameter) Antal optagne på første tælledag efter uddannelsespåbegyndelsen med fradrag af elever flyttet til andre institutioner i uddannelsesperioden og med tillæg af elever modtaget fra andre institutioner og hvor antal årsværk til undervisning beregnes som: Konfrontationstimer med tillæg af forberedelsestimer, timer til opgaveretning, timer til intern censur, ekstern censur og eksamen samt timer til møder anvendt til undervisningsplanlægning 1924 Gennemførelsesprocent Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent STX: (218/229) 95,2 % HF: (44/52) 84,6 % HF søfart: (16/17) 94,1 % Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk STX + HF: 1.540,8 undervisningstimer pr. årsværk/1.924 = 80,1%

11 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 9 Målrapportering Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. Stx Tilgang 1) Frafald Reg. tilgang 2) Antal årselever i året Fuldførelse Gennemførelsesprocent 95, HF-søfart Tilgang 1) Frafald Reg. tilgang 2) Antal årselever i året Fuldførelse Gennemførelsesprocent 94, ) 2) Tilgangen er opgjort i september på 1. tælledag efter uddannelsens start 3 år tilbage i forhold til fuldførelsen for at kunne følge den samme årgang. korrigeret for frafald. Reg. tilgang er tilgangen korrigeret for frafald. HF Tilgang 1) Frafald Reg. tilgang 2) Antal årselever i året Fuldførelse Gennemførelsesprocent 84, ) 2) Tilgangen er opgjort i september på 1. tælledag efter uddannelsens start 2 år tilbage i forhold til fuldførelsen for at kunne følge den samme årgang. korrigeret for frafald. Reg. tilgang er tilgangen korrigeret for frafald.

12 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 10 Målrapportering Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. Antal årsværk til undervisning i forhold til 64, Antal årsværk i alt 80, Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk 80,

13 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overgangen til statens regnskabsregler har således ikke påvirket regnskabstallene. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med indberetning af aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau.

14 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 12 Anvendt regnskabspraksis Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end indberetning af aktiviteten, jævnfør afsnittet Generelt om indregning og måling. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

15 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 13 Anvendt regnskabspraksis Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra , kan der kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over Aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger 50 år Bygningsinstallationer mv. Udstyr og inventar (anlæg før 2011 afskrives over 3-10 år) 20 år 3-5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.

16 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 14 Anvendt regnskabspraksis Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af om de enkelte udstyrs- og inventargenstande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under kr. ved bunkningen opnår en samlet anskaffelsessum på kr. eller derover. Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

17 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 15 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

18 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 16 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse 3 ( ) (46.173) Markedsføring 4 ( ) (370) Ledelse og administration 5 ( ) (5.989) Bygningsdrift 6 ( ) (10.900) Aktiviteter med særlige tilskud 7 ( ) (537) Driftsomkostninger ( ) (63.969) Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 9 ( ) (532) Finansielle poster ( ) (428) Årets resultat

19 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 17 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

20 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 18 Balance pr Note kr. t.kr. Egenkapital i øvrigt Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 13 Andre forpligtelser 14

21 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 19 Pengestrømsopgørelse for Note kr. t.kr. Årets resultat Regulering vedrørende ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer Ændring i driftskapital: Ændringer i tilgodehavender (2.144) Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser ( ) Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) (27.360) Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) (27.360) Ændring i realkreditgæld ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) Ændringer i likviditet ( ) Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver pr Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver pr Værdipapirer Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitut (1.933)

22 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 20 Noter 1. Statstilskud kr. t.kr. Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud (28) Deltagerbetaling og andre indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger 0 0 Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration

23 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 21 Noter 6. Bygningsdrift kr. t.kr. Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle omkostninger Kursgevinster på værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer

24 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 22 Noter 10. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger kr. Udstyr og inventar kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) Årets afskrivninger ( ) ( ) Tilbageførsel ved afgang 0 0 Af- og nedskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Den offentlige ejendomsvurdering pr Egenkapital i øvrigt kr. t.kr. Saldo Årets resultat Egenkapital i øvrigt Realkreditlån Forfald Forfald Amortise- Nominel inden for efter ret gæld gæld 1 år 1 år i alt i alt kr. kr. kr. t.kr. Realkreditlån Efter mere end 5 års forfalder

25 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 23 Noter 13. Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendom kr. t.kr. Regnskabsmæssig værdi af pantsat ejendom Amortiseret prioritetsgæld pr ( ) (29.918) 14. Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen indgår i et lønadministrativt fællesskab. Udtræden af samarbejdet kan ske med 12 måneders varsel. Finansielle forpligtelser Ingen Lejeforpligtelser Ingen Leasingforpligtelser Ingen Kautionsforpligtelser Ingen Eventualforpligtelser Ingen

26 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 24 Særlige specifikationer 1. Personaleomkostninger kr. t.kr. Lønninger mv Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 102,3 98,1 Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 3,9% 3,5% 2. Honorar til revisor Honorar for revision Andre ydelser

27 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 25 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Frederikshavn, den 26. marts 2012 Daglig ledelse Inge Carlé Rektor Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. marts Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestyrelse Torben Gern Madsen Lars Døvling Andersen Lars Møller Betina Kühn Ellen Høgh Rasmus M. Gjerding Lene Juul Petersen Lærke T. Nielsen Sazvan Salih

28 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 26 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus for perioden 1. januar til 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

29 Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 27 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 26. marts 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Nørrevang statsautoriseret revisor adj-lla T:\AFD5100\139051\139051re1101.docx

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr. 18 11 71 18 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72 Årsrapport 2013 CVR-nr. 32 80 68 72 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 7 Årets økonomiske resultat, hoved- og

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere