Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2015"

Transkript

1 Det Store The selskab den 6. september: Referat fra Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens deltagelse i Det Store The selskab den 6. september på Holbæk Museum: Foreningen var repræsenteret med et bord / the / kage af Kirsten, Vivian og Sigrid. Teen der blev serveret var af mærket Cool Mint, som flere kom tilbage for at smage en gang til. Kagen var en chokolade kage suppleret med fedtebrød og knækbrød. 44 foreninger m.v. deltog i museets 105 års fødselsdag, om morgenen havde det regnet voldsomt, men da publikum strømmede ind af porten kl , var det blæsende solskin, men koldt, damerne frøs faktisk om fingrene. Deltagerantallet var ikke endeligt opgjort ved arrangementets afslutning, men et gæt var, mindst samme antal som sidste år. Salget af foldere/hæfter/bøger begrænsede sig til 2 stk. Dengang vi var os selv 1 stk. remisehæfte og 1 stk. gl. medlemsblad. Referent Sv. Aage Jørgensen 1

2 Den årlige udflugt i år til Langeland: Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens årlige store busudflugt d. 5. september gik til Skovsgaard på Langeland. På grund af den store tilmelding til turen, 67 prs. Måtte en minibus foruden den store bus tages i brug. Sv. Aage Jørgensen var guide på den store bus og Preben Lousdal på den lille bus. De fortalte udførligt om de egne og historiske steder, som lå på ruten til Langeland, som gik via Danmarks største sten Damestenen ved Hesselager til et mindre ophold ved havnen i Lundeborg, derefter til Skovsgaard Gods på Langeland, som var hovedmålet for turen. Vi blev modtaget af en meget kompetent guide, Marianne Krag, som fortalte om godset som frøken Ellen Fuglede overdrog til Danmarks Naturfond i Ellen havde i mange år boet alene på godset sammen med en masse katte, men hendes hjerte bankede også for naturen og Skovsgaards gamle traditioner, så hun mente, at ved denne overdragelse af Skovsgaard, at godset for eftertiden ville blive et sted hvor naturen vægtedes meget højt. Rundvisningen startede i hovedbygningen opført i 1887, siden da er intet ændret bygningen har hverken indlagt vand eller varme, og herskabets toilet er et om end pænt dog ganske almindeligt das, placeret midt i bygningen med en skakt ned til kælderetagen! Vand til herskabets badekar skulle hentes ude og varmes op i kælderetagen, bæres op til herskabsetagen ved håndkraft for senere igen at blive tømt ved håndkraft. El findes kun i få rum på herskabets etage nødtvungent installeret under krigen, da petroleum blev en mangelvare. Tjenestefolkene boede i små rum i kælderen med cement gulv side om side med det store køkken og forrådsrum samt et bur til fjerkræ, dog var der i flere af de små rum en lille kakkelovn til opvarmning og sammen med de mange store kakkelovne på herskabsetagen, var det noget af et job at holde huset opvarmet om vinteren. Rundvisningen afsluttedes i og omkring driftsbygningerne hvor Marianne Krag fortalte om driften af godset, som er 100 % økologisk drevet uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Markskiftet består af veksling mellem korn, bælgplanter og kløvergræs. Godsets jorde egner sig fortrinligt til kreatur afgræsning på enge, marker og overdrev. Godsets besætning af gamle husdyrracer i Danmark stammer fra et landbrug på Agersø og ejes af familien Bentzon, der har specialiseret sig i bevarelsen af gamle danske husdyrracer. Efter en udemærket økologisk frokost, havde deltagerne lejlighed til at besøge stedets mange museer, Hestevognsmuseet, Skovbrugsmuseet, Karetmagerværkstedet, Skovsgaard Naturformidling, Traktor og maskinudstillingen m.m. alt samme uhyre interessant og flot sat op. Slutteligt kørte selskabet til Rudkøbing for en times byvandring, før det gik hjem over til Ugerløse og Tølløse. Vejret viste sig fra sin pæneste side, selvom der denne dag var kraftig bygeregn over det meste af Danmark. Referent Sv. Aage Kejlskov Jørgensen 2

3 Den Døde Bane - på sporet af Midtbanen Der var rift om de sidste pladser, da Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen den 13. juni inviterede medlemmerne til en bustur på sporet af Midtbanen. Midtsjælland viste sig fra sin smukkeste side, da bussen under Ole Munk Plums kyndige vejledning fulgte den nu næsten helt forsvundne bane. Nogle steder kan man endnu se de gamle broer, andre steder rager jernbanedæmningen op i landskabet som en skovbevokset vold, eller danner jernbanegraven et markant ar. De fleste steder er det kun de solide stationsbygninger, som med deres enkle karakteristiske jernbanearkitektur fortsat vækker opmærksomhed. På nær Ringsted station, som indenfor med sit flotte kasseloft viser, at De Danske Statsbaner den gang godt kunne bygge smukt, er de for længst gået over på private hænder, og den mest ydmyge station, Oldgaard, er nu udbygget til en fornem lystejendom. Ole Munk Plum havde udarbejdet et flot hæfte, som gjorde det muligt for deltagerne at følge ruten i landskabet ad de små og snoede midtsjællandske veje. Historien om Midtbanen er lidt af en tragedie, som nutidens politikere måske burde tage ved lære af. Det tog 9 år at bygge Midtbanen, som også går under navnet Den døde bane. Karakteristisk ved den nye bane var de mange over- og underføringer af hensyn til den tiltagende biltrafik. Den skulle udgå fra Karrebæksminde og slutte til jernbanen i Hillerød og derved skabe forbindelsen til Helsingør. Så langt kom man desværre ikke. Første etape var hovedbanen Næstved - Ringsted, som blev anlagt som dobbeltspor og skulle aflaste Sydbanen fra Roskilde til Vordingborg. Anden etape var Ringsted Hvalsø, som nok er den smukkeste strækning, og derefter Hvalsø - Frederikssund med bro over Roskilde fjord. Nogle få hundrede tusind 1930-kroner kunne have færdiggjort forbindelsen til Hillerød, som var den sidste og afgørende del af projektet. Navnlig for de mindre kommuner i Horns herred havde udgifterne til banen været en belastning ( kr. pr. banemil), og de sagsøgte staten efter banens nedlæggelse. De tabte ved Højesteret! Midtbanen er et af de mest tragiske kapitler i dansk trafikhistorie. Havde man gjort projektet færdigt efter den oprindelige plan ville Midtsjælland have haft en fin infrastruktur, som kunne have fremmet udviklingen. Nu opgav man lige før man var ved vejs ende, og skrottede den store investering. Broklappen fra Frederikssundbroen endte i Aalborg og de stærke jernbaneskinner, som kunne tage en vægt på 45 kg/m skinner, blev taget op og genbrugt andre steder. Man turde i 1936 ikke satse på fremtiden, hvilket minder meget om den aktuelle situation for Høng-Tølløse banen, hvor manglende fornyelse af skinnerne på en enkel strækning risikerer at blive afgørende for hele banens fremtid. Historien er der for at vi kan tage ved lære af den, men den politiske hukommelse er desværre ofte meget kort. Se Midtbanen tur hæfte Link 3

4 Våbenmuseet på Egholm Hvad skulle vi gøre uden begejstrede samlere? Vi ville hurtigt miste en del af vores historie. Hvem kan huske, at Livgarden havde en afdeling til hest? Den blev nedlagt i 1868! Den 8. maj besøgte medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen Egholm gods, hvor de blev vist rundt i Våbenmuseet, som nu åbnes ikke kun for grupper, men også for den enkelte besøgende. Da Ole Falck for 20 år siden købte Egholm, bestod det af store smukke bygninger med kun 30 ha jordtilliggende. Nu er det igen et velfungerende gods med over 800 ha jordtilliggende og et museum, som rummer hans våbensamling. I den store lade er der bygget et særligt rum, hvor der er lavet en spændende udstilling af våben, køretøjer, uniformer og alt muligt i tilknytning dertil. Alene historien om opbygning af dette 700 m 2 store, sikrede våbenskab er værd at høre. Museet er en voksen mands virkeliggørelse af en drengedrøm og det lader befriende hånt om moderne udstillingspraksis med få udstillede genstande og alenlange tekster på plancher. Her er montrer fyldte med spændende ting at se på. Og moderne audioteknologi vil snart blive indført, så man kan gå rundt i sit eget tempo og lytte til forklaringerne. På en rundvisning, der varede halvanden time, fortalte Ole Falck både underholdende og alvorlige historier om sin samling. For de våbeninteresserede var der utroligt meget at se på, og nogle kunne genkende våbnene fra deres egen tid som værnepligtige. For andre deltagere, der måske er knap så fokuseret på våben, var det navnlig historierne bag de enkelte genstande og beretningen om, hvordan han ene mand i over halvtreds år havde kunnet samle alle disse våben og objekter, som repræsenterer et stykke historie, vi ikke må glemme. Samlingen fra Anden Verdenskrig er stor og omfattende. Den rækker fra en komplet indrettet lille bunkers hentet fra Jyllands Atlanterhavsvold til bittesmå trekantede stoftelte, som minesøgere satte hen over de miner, de havde lokaliseret, men endnu ikke havde sprængt. Der er feltmarskal Rommels særudgave af en terrængående motorcykel til Ørkenkrigen. Pragtstykket er en særlig fane, som Hitler lod fremstille til sin skrædder. Der fandtes kun et eksemplar, som amerikanske soldater reddede ud af resterne af Hitlers bunkers i Berlin. I afsnittet om modstandsbevægelsen er der bl.a. udstillet containere, som blev nedkastet til modstandsgrupperne. På den store samling plakater fra krigens tid man kan læse samarbejdsregeringens henvendelser til befolkningen. I et mindre Western afsnit er der en komplet Wells Fargo postvogn, et sherifkontor og en samling pragtvåben og bæltespænder, der er alt hvad en westernfan kan ønske sig. I øvrigt er der ved siden af museet indrettet en westernsaloon til publikum. Desuden er der er en stor samling jagtvåben og jagtudstyr, inklusive krybskyttens snedige skydevåben. Rundvisningen sluttede med, at Ole Falck tog nogle mere særprægede våben frem og viste hvordan de var indrettede, heriblandt et krucifiks, som var et skydevåben, en italiensk præst fået til selvforsvar. Rundvisningen blev afsluttet med en kop kaffe m.m. og Ole Falck fortalte om sine planer for en udvidelse af museet med en kampvogn han havde fået hjem fra Rusland og et F- 35 Drakenfly. Alt i alt et museum, som medlemmerne af Lokalhistorisk Forening ikke blev færdige med på ét besøg. 4

5 Referat fra Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde på Hotel Blicher i Ry april 2015: Sigrid og Sv. Aage Jørgensen repræsenterede Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen ved årsmødet, hvor DLF formand Aase Windeballe bød velkommen, og kursusleder Helge Torm gav praktiske oplysninger for afviklingen af mødet. Et halvt hundrede mennesker deltog fra foreninger, som geografisk dækkede hele landet, Bornholm, Sjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland. Fredag aften vare der billedforedrag ved museumsinspektør Linda Petersen, Østfyns Museer, om: Den danske kirkegårds historie og gravminderegistrering. L.P. fortalte, at udviklingen i tidernes løb har været noget forskelligt om det Er by kirker eller landsby kirker. Oprindeligt var kirkegårdene indhegnet med mur, men senere opstod der flere steder assistens kirkegårde. L.P. fortalte om rigmands gravsteder og begravelser i selve kirken, som blev forbudt i 1805, om oprettelsen af kirkegårdsprotokoller hvem ligger hvor? Ligbrænding i Danmark blev indført og vedtaget ved lov i 1892, og efterhånden blev der ansat fast personale ved kirkerne. Dagens Danmark det nyeste er QR koder på gravstenene, så kan man direkte aflæse begivenheder og andet vedr. den gravlagtes liv på sin mobil. Lørdag formiddag i sol - 18 gr. varme var der udflugt med bus med første mål Himmelbjerget. Ud over udsigten findes der her flere mindesten for bl.a. Anton Frederik Tscherning rigsdagsmand for Holbæk Amt Børnevennen Leopold Budde født i Holbæk i 1836 og et egetræ plantet i 1915 i anledning af kvindernes valgret. Det blev også til et kort besøg på Them Kirkegård, hvor der også er flere forskellige mindesten bl.a. for 1864 og 1 verdenskrig. Egnen mellem Ry og Them var i mange år centrum for træskoproduktionen i Danmark, og der var en vis velstand på disse egne. Vores altvidende guide på busturen var fhv. postmester Preben Strange Silkeborg, som på en flot bustur rundt i Silkeborg fortalte om de forskellige bygninger af historisk og nutidig karakter, samt om byens mere eller mindre berømte personer. Byen store flotte kirkegård blev også besøgt, her ligger mange af byens kendte personer begravet bl.a. gravmælet for Silkeborgs stifter og dennes familie, papir- fabrikant Michael Drewsen. Men også den mangeårige bladredaktør for Silkeborg avis indtil 1899 Hans Simon Sørensen har et imponerende familiegravsted. Også en øl handler har en flot gravsten, noget større end en overlæges, hvis sten står lige i nærheden. På vej tilbage til Ry kørte vi forbi Ulvedalen, hvor den sidste jagt på ulve fandt sted i Måske vender denne jagt tilbage! 1 Møde lørdag eftermiddag: Foredrag ved suppleant til DLF bestyrelsen, historiker Erik Christensen Bangsbo Museum og Arkiv, gravsteder omkring Frederikshavn omhandlende besættelsen og de nærmeste år der efter. Den tyske tilstedeværelse under besættelsen var særdeles massiv i Nordjylland og 1200 tyskere er begravet i området. Af tyske flygtninge omkom 243, af dem var 100 børn. 55 allierede flyvere er begravet i området, det samme er et større antal danske frihedskæmpere. Efter krigen blev tyske soldater sat til at rydde miner i Frederikshavn området, det kostede 24 livet i perioden 5/ til 19/ Tyske soldater blev begravet under trækors med 6 navne på først i 1962 blev disse trækors udskiftet med stenkors (granit). Også suppleant til bestyrelsen i DLF Erik Nørr fra Hist. Samfund Sønderjylland havde et mindre foredrag med titlen lærere og skoleelever på kirkegården Kan man altid stole på, at der står på gravstenene, er de rene sandheder ikke altid 2 møde lørdag eftermiddag: Et aktiveret foreningsliv hvordan? Oplæg ved hhv. Arne Fogt, fmd. for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og Jesper Vang Hansen, fmd. for Bornholms Historiske Samfund om folkemødet på Bornholm. 5

6 Arne Fogt fortalte om den rivende udvikling, der havde været i Lokalhistorisk Forening Gladsaxe i de 7 år, han havde været formand - fra 300 medlemmer til ca. 900 medlemmer, hvordan gør man det? Først og fremmest ildsjæle en formand der trækker i trådene uden at blande sig for meget, synlighed, samarbejde med andre foreninger, lobby arbejde, fodre dagspressen mindst en gang om måneden (synlighed), medlemsblade 2 gange om året i høj kvalitet, som kun fortæller om arrangementerne, en lokalhistorisk bog årligt kun med artikler af lokalhistorisk karakter, som ved en årlig begivenhed bliver lanceret med fri bar og massiv omtale (ved den lejlighed plejede prs. at melde sig ind i foreningen og kommunen køber et antal bøger til gaver ved bl.a. ældre borgers mærkedage, tilflyttere og andet. Man holder jubilæum hver 5 år, betaler ½ delen af udgifterne ved busudflugter, mødes med kommunens kulturchef/udvalg mindst en gang om året (lobby) resultat - et kommunalt tilskud på kr. om året. Der var dog bred enighed i forsamlingen om, at det hele er lidt lettere, når det drejer sig om en kommune på lidt under indbyggere, og denne kommune kun skal forholde sig til 1 lokalhistorisk forening. Jesper Vang Hansen inviterede DLF til at holde årsmødet på Bornholm i 2016 og fortalte samtidig at Bornholms Historiske Samfund har 700 medlemmer, men kan kun trække ca. 35 prs til den årlige generalforsamling, og at Bornholm med et faldende befolkningstal til nu lidt under prs. gør, at kommunekassen stort set er lukket for alle former for tilskud, samtidig er der stor mangel på ildsjæle til at forestå foreningens drift. Der er på Bornholm dog også en håndfuld lokalarkiver, som i snit har en støttekreds på prs. 3 møde lørdag eftermiddag Generalforsamling DLF formand Aase Windeballe aflagde beretning med at fortælle at DLF er i rolig gænge med samme medlemstal som sidste år, men der findes mange foreninger derude, som ikke er medlemmer af DLF, dem vil bestyrelsen bestræbe sig på at få ind i folden i det kommende år. Hun fortalte om det gode samarbejde med DHF/SLA og fortalte, at der endnu ikke var tiltrådt en konsulen i stedet for Peter Korsgaard, som afgik ved sidste GF. Kasserer Verner Hansen aflagde regnskab for 2014 og budget for Regnskab 2014 viste et overskud på ,00 kr. og budgettet for 2015 et overskud på ,00 kr. Kontingentet for kommende år blev fastsat uforandret. Der var genvalg til alle på valg! Under eventuelt var der en kort debat om DLF s hjemmeside, som der er stor utilfredshed med, formanden lovede, at der snarest vil ske forbedringer/ajourføring af siden. Senere var der festmiddag, nogle kaldte det gourmet/middag, måske fordi tjenerne stod og messede en lang remse om, hvad der lå på tallerknerne, personligt er jeg mere til den gode bondekost, vi fik serveret ved årsmøderne på Dalum Landbrugsskole. Lørdag aften: Underholdning v/skuespiller og historiefortæller Inger Marie Madsen Århus. Tine af Herman Bang. Kanonerne tordner, byen brænder, og alt bliver vendt op og ned i den unge Tines liv. Inger Marie Madsen fortalte uddrag af Tine, den mesterlige roman om krigen i 1864 og det gjorde hun uden manuskript i små 2 timer kun med en lille pause (hun må have en klæbehjerne). Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, ostebord og vin. Søndag formiddag 1 foredrag ved magister i kunsthistorie Karin Kryger, p.t. nationalmuseet: identitet og mindesmærker. Kryger har i en menneskealder forsket i mindesmærker og gravminder som kulturhistorisk udtryk for dansk identitet. Religion starter der hvor mennesket beskæftiger sig mere med liget en det er strengt nødvendigt for en begravelse. I 1987 startede man registreringen af bevaringsværdier. Gravminder og monomenter må ikke fjernes fra kirkegården, de skal dog ikke vedligeholdes, men skal tænkes ind i kirkegårdens helhedsplan (f.eks. museumshave). Gravmælernes identitet var i gl. tid meget informative. Identitetstyper: Individuelle, slægt, grupper, geografisk og lands identitet. Nye tider: QR kode på gravstedet. Søndag formiddag 2 foredrag: v/kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen Administrationen af de kulturhistoriske værdier på kirkegårdene bevaring set med ejer øjne Kirkegården minder os om 6

7 livets skrøbelighed (husk du skal dø) og tegner et realistisk billede af, hvad det er at være menneske. Som kirkegårdsleder skal man have fokus på, hvad der rør sig i tiden, hvad vil folk have? Men historien følger også med dødens haver og dødens sten, så kirkegården må også godt være levende med spor til fortiden. En gravsten er familiens ejendom, så når et gravsted nedlægges, kan stenen hjemtages hvis ikke, er stenen kirkens ejendom, som den kan disponere over. Nogle kirker har stort set udliciteret pasningen af kirkegården, J.D.J. mente, at det skal man kun gøre ved ekstra store opgaver. På Silkeborg kirkegård ligger der 300 tyskere begravet bl.a. fordi det tyske hovedkvarter, for den militære ledelse i Danmark under besættelsen, lå i Silkeborg fra d. 5. november1943 til d. 6. juni Jens Dejgård Jensen som også er med i bestyrelsen Foreningen for Kirkegårdskultur (kasserer) sluttede sit foredrag med at sige, at kirkegården skal være et godt alternativ til den omsiggribende askespredning på havet! Himmelbjerget Himmelbjerget Tscherning Himmelbjerget Budde Himmelbjerget egetræ Silkeborg Kirke Drewsen Gravsten øl handler 1915 kvindernes valgret Gravsten redaktør Sørensen Skuespiller Inger Marie Madsen Referent Sv. Aage Kejlskov Jørgensen 7

8 Rejse i Holland, Sydengland, Devon, Cornwall og den engelske riviera i fortid og nutid. 45 personer var mødt frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens foredragsaften d. 9. april i Aktivitetshuset Tølløse. Aftenens programsatte foredrag med marinehistoriker Johnny Balsved, Havnsø var blevet aflyst pga. sygdom i stedet trådte foreningens formand, Svend Aage Kejlskov Jørgensen til med et foredrag med udgangspunkt i en busrejse arrangeret af Landboforeningen Gefion i 2014 til de ovennævnte steder. Turen omfattede også et besøg på en engelsk farm nord for London. Foredraget blev understøttet af et righoldigt billedmateriale. Vedr. Tyskland fortalte Sv. Aage om Fugleflugtslinjen, som allerede var på tale i 1863, men først med den tyske besættelse af Danmark blev påbegyndt i 1941, men stoppet i Først i 1963 blev den nuværende forbindelse Rødby - Putgarden åbnet. Allerede i 1921 blev den første motorvejslignende strækning åbnet i Tyskland ved Berlin, men den første egentlige motorvej blev indviet i 1932 imellem Køln og Bonn af overborgmesteren i Køln Konrad Adenauer. Kort efter, i 1933, begyndte nazisterne ved deres magtovertagelse at etablere Reichsautobahnen over hele Tyskland. Efter en overnatning i Holland tæt på byen Enschede gik turen dagen efter forbi Arnhem, som specielt er kendt for Operation Market Garden, hvor englænderne i september 1944 med faldskærmstropper forsøgte at besætte broen over Rhinen, et forsøg der mislykkedes med store tab af mandskab og materiel. I Holland blev det også til en sejltur på kanalerne i Hollands grønne hjerte, og et besøg i Delft, hvor den verdensberømte fajance stel Delft Blue bliver produceret. Bybilledet præges også i særdeleshed af den store Nieuwe Kerk fra ca. 1496, her er gravlagt 46 medlemmer af det hollandske kongehus (senest prinsesse tidl. dronning Juliana og hendes mand, prins Bernhard). Turen gik videre mod Rotterdam, som støder op til provinsen Zeeland, som danner deltaet for floderne Schelde, Maas og Rhinen. I dette delta er der ud mod Nordsøen gennem mange år opført dæmninger og sluser for at forhindre de store oversvømmelser, som i tidligere tider har præget området. Rotterdam ses på lang afstand på grund af mange nye og særdeles høje bygninger, heraf mange med en spændende arkitektur. Rotterdam er den eneste gamle by i Holland med et moderne centrum. Det skyldes et tysk bombardement af byen den 14. maj 1940 hvor 2,6 km 2 af byens centrum og havn blev udslettet og mennesker omkom. En bred kanal forbinder Rotterdam med Nordsøen over en strækning på godt 20 km til Hoek Van Holland. På hele strækningen er der kraner, containere, utallige petrokemiske industrier, enorme arealer med væksthuse. I åbningen til den lange indsejling til Rotterdam er der store svingbare sluseporte, som kan lukkes ved storm/højvande, så man derved forhindrer oversvømmelser af de bagvedliggende landområder. Den videre vej mod England gik om natten med færge til Harwich. Vel ankommet Harwich gik turen til en farm nord for London Bromly Barn Farm. Farmen driftsleder Karl Juhl, som er af dansk afstamning. tog imod med Dannebrog hejst, samtidig med han var vært ved et traktement af kaffe, te, vand og en mængde af kager og kiks af forskellig slags. Farmen er udelukkende et planteavlsbrug på 800 ha, og Karl Juhl fortalte indgående om farmens drift, fremvist farmens store maskinpark. De besøgende 8

9 fik også lejlighed til at se et forsøg med store nye maskiner, som var til afprøvning på en mark. Turen fortsatte videre rundt om London syd på til Winchester den gamle konge by i Hampshire, hvor den danske vikingekonge Knud den Store var konge fra 1016 til Han ligger begravet i Winchester Cathedral, det samme er den kendte romanforfatter Jane Austen. Efter en overnatning ved Winchester fortsatte turen forbi Woolston, hvor fabrikken der producerede de berømte Spitfire fly lå. Flyet fik sin finest hour sommeren og høsten 1940, da flyet fik en central rolle i forsvaret af De britiske Øer under slaget om Storbritannien. Efter krigen modtog det danske luftvåben 41 stk. Spitfire fly, som var i aktiv tjeneste indtil Forbi Stonehenge i fotoafstand uden at gøre holdt til Den engelske riviera/devon med byen Torquay. Badebyen Torquay har siden 1800 tallet været en af Englands mest mondæne badebyer og har stadigvæk et strøg af elegance over sig. Frokosten blev indtaget på en 1 stjernes Michelin restaurant, før det blev tid til at kikke sig om i byen med havnen og den subtropiske stemning med byens mange palmer, som blev indført af den opdagelsesrejsende James Cook i 1700 tallet. Forfatteren Agatha Christie er født i Torquay og hendes senere hjem lå i den nærliggende by Greenway. Også Halløj på badehotellet foregik i Torquay med den gale hotelejer Basil Fawlty, men det var et fiktivt hotel. Serien blev optaget andetsteds. Efter besøget blev kursen sat mod byen Newton Abbot ikke så lang fra Torquay, hvor vi skulle bo lidt uden for byen på Passage House Hotel. Næste dag gik turen til Eden Projekt som ligger i Cornwall. Eden Projekt blev grundlagt i 2001 i en stor tidligere lergrav. Projektet består primært af verdens største tropiske drivhus med over 1000 forskellige planter i en 50m høj, 110m bred og 240m lang kuppel. Et mindre af slagsen har middelhavsagtigt klima, og ude i det fri vrimler det med planter. Senere på dagen kørte vi til Polperro, en lille by med pragtfuld beliggende ude ved kysten ikke langt fra Eden Projekt. I Polperro er det let at tage et trin tilbage i tiden i denne nærmest uspolerede fiskerby. Husene klynger sig op af de stejle klippesider, der omgiver den hyggelige havn. Næste dag kørte vi til Paignton syd for Torquay for at køre ned langs kysten med damptog, før vi sejlede over Dartfloden til Dartmouth, hvor vores bus ventede på os for at køre os syd på til kysten ad særdeles smalle veje. Vi kom til Blackpool Sands og Slapton, et område, som blev brugt til øvelsesterræn i forberedelsen af invasionen i Normandiet. Civilbefolkningen var evakueret, men en militær landgangsøvelse d. 28/4 gik grueligt galt. Øvelsen fandt sted om natten, og det lykkede tyske motortorpedobåde fra Cherbourg at sænke nogle af de amerikanske landgangsfartøjer, andre uheld, bla. friendly fire gjorde, at 946 soldater og marinere omkom over 4 x så mange som under landgangen ved Utah Beach den 6. juni Det var en meget pinlig episode, som i årtier delvist blev hemmeligholdt. Øvelsens tab blev lagt sammen med tabene ved invasionen af Normandiet. 9

10 Dagen sluttede i regnvejr med sejlads på Dartfloden fra Dartmouth til byen Totnes. Den efterfølgende dag kørte vi til den prisbelønnede Heligan Garden i Cornwall, undervejs observerede vi den store forskel på flod og ebbe, som kan være op til 8m. Heligan Garden er også kendt som Lost Garden, verdens største rododendron findes her samt tropiske planter, køkkenhaver og et væld af farverige blomster er spredt ud over det gigantiske område, der udgør Heligan. Stedet omfatter også en fantastisk jungle dybest nede i graven, oprindelig en gigantisk lergrav/kløft, utroligt at tropiske planter kan gro her i det fri. Hjemturen gik over Dartmoor National Park et landskab som veksler mellem granitformationer kendt som tors lyngklædte hede strækninger og græsarealer, hvor den lokale ponyrace og de græssende får holder til. Området er på 953 km 2 inkl. et meget stort militært øvelsesområde. Næste dag startede hjemturen mod Danmark via Bath, London til Harwich. I kurbyen Bath findes byens enestående romerske bade. Badene blev etableret for 2000 år siden, men senere glemt, da der blev bygget oven på badene for igen i 1800 tallet at fritlægge de gamle bade, så det i dag på en rundtur er muligt, på en helt fantastisk måde, at danne sig et indtryk af hvordan romerne havde indrettet sig. Det syder, sprøjter og damper, når det mineralholdige vand strømmer ud af hullet i væggen, for temperaturen fra den varme kilde ligger konstant på 46 gr. C. kilden har fungeret som sådan i tusinder år, men først romerne forstod til fulde at udnytte kilden. Efter frokosten fortsatte turen forbi det kongelige residensslot Windsor Castle syd om London til Harwich. Tilbage til Holland: Alt i Holland er så utrolig velholdt specielt i forhold til England, men en af grundene kan være, at der bor så frygtelig mange mennesker på et areal lidt mindre end Danmark. Med 16,5 mio. indbyggere og en befolkningstæthed på 488/km2 er Holland Europas tættest befolkede land. Vi kørte igennem Randstad Holland, som omfatter Amsterdam, Haag, Rotterdam, Utrecht, også kaldet Hesteskoen. Her bor 7,5 mio. indbyggere. Disse byer bindes sammen af en tæt infrastruktur, men er stadigvæk selvstændige byer. Hesteskoens kun 20 km brede sydøst vendte åbning fører ind i Randstad Hollands grønne hjerte, der er et vigtigt nærrekreativt område. Sluttelig fortalte Svend Aage om den sidste krigsvinter 1944/45 hvor halvdelen af Holland stadigvæk var tysk besat område, og hvor der i denne vinter var en katastrofal mangel på alt! mad, brændsel, tøj og fodtøj. Man regner med at ca hollændere døde af sult denne vinter, før befrielsen også kom til det nordlige og vestlige Holland samme dag som i Danmark den 5. maj Turens tekniske arrangør var Ditto Rejser ved Jens Thunn Ide mand fra Gefion var Niels Jensen Skimmede. Næstformand Marina Wijngaard bidrog til foredraget med oplysninger om den nederlandske hærs håbløse forsvar mod tyskerne og den ubetingede overgivelse den 15. maj Hendes familie havde boet i Rotterdam under krigen. Hun kunne derfor fortælle om, hvordan hendes familie havde haft under og efter den tyske besættelse. Hun beskrev fysiske og navnlig psykiske traumer, som folk, der har oplevet krigen som ganske unge, nu i en høj alder lider under. Først i de senere år er man for alvor begyndt at forske i disse følgevirkninger af Anden Verdenskrig. Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 10

11 Der var mødt godt 60 personer frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens generalforsamling i Aktivitetshuset torsdag aften. Niels Jensen skimmede blev for 13. år i træk valgt som dirigent og styrede som sædvanlig myndigt forsamlingen igennem dagsordenen. På bestyrelsens vegne aflagde foreningens formand Svend Aage Kejlskov Jørgensen foreningens årsberetning for 2014 med at konstatere, at foreningen var i god gænge med en lille fremgang i medlemstallet fra 321 til 326 personer ultimo Opbakningen til foreningens arrangementer og udflugter har været særdeles stor i årets løb, hvor der har været afholdt 7 mødeaftener med gennemsnitlig 75 deltagere. Foreningen aflagde sit 3 besøg inden for 3 år på Aastrup Kloster, hvor Henrik Wedell-Wedellsborg viste rundt. Den årlige travetur gik til Skuldelev Ås. I juni besøgte foreningens medlemmer Dragsholm Slot og Vognmuseet i tilknytning til slottet. Begge steder med en guidede rundvisning. Efterårets busudflugt gik til Christiansfeld, Genforenings- og Grænsemuseet afsluttende med et besøg på Skamlingsbanken. Foreningen har sammen med Tølløse Lokalforum aftalt med Holbæk Kommunes skovfoged i Nederskoven Gert Malmgren, hvordan stien i skoven Spor i Landskabet skal reetableres. Også Tysingestien, som foreningen i 2005 sammen med bl.a. daværende Tølløse Kommune fik etableret, har foreningen kikket på og vurderet, at der skal sættes nye oplysningstavler op, disse er bestilt og vil blive etableret i foråret. Også stien Pilevej til Plantagevænget har foreningen været med ind over sammen med Grundejerforeningen Plantagevænget og Holbæk Kommune. Efter aftale med brugeren af landbrugsarealet er der opsat nye afmærkningspæle for at stien ikke beskadiges ved driften af de tilstødende landbrugsarealer. Bestyrelsen havde den 22. november en PR-stand i Super-Brugsens cafe-område hvilket gav 7 nye medlemmer, og en oplysningsfolder om foreningen er delt rundt forskellige steder i lokalområdet. Den store opbakning til foreningens aktiviteter kan direkte aflæses i det flotte regnskab, som kasserer Erik Lausen aflagde. Regnskabet viste et overskud på godt kr. opnået ved en stram økonomistyring og et år, hvor det lykkedes at skaffe foredragsholdere til rimelige honorarer. Under valg til bestyrelsen var der genvalg til Marina Wijngaard, Kirsten Lousdal og Erik Lausen. Suppleant Vivian Pihl blev genvalgt. På revisorposten afgik Henrik Schmidt i stedet blev Poul Andersen valgt. Revisorsuppleant Kaj Aage Jensen blev genvalgt. Efter kaffepausen deltog medlemmerne i den meget populære lokalhistoriske holdquiz ledet af arkivleder Inge Lis Madsen, Tølløse Lokalarkiv. Et hold på 6 havde 26 rigtige ud af 30 lokalhistoriske spørgsmål fra perioden 1884 til Slutteligt konstituerede bestyrelsen sig. Formand: Svend Aage Kejlskov Jørgensen Næstformand: Marina Wijngaard Kasserer: Erik Lausen Sekretær: Eigil Piil Petersen Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 11

12 Onsdag eftermiddag den 18. februar holdt brugerrådet i Aktivitetshuset Tølløse åbent hus for at udbrede kendskabet til husets mange tilbud. Alle aktiviteter, som foregår i huset var repræsenteret med repræsentanter for 18 foreninger m.v. som i en eller anden udstrækning bruger huset til forskellige aktiviteter som f.eks. Visiteret dagcenter, foredrag, banko, IT/IPAD undervisning, kreativt værksted, gymnastik, dans og sang. Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen bruger huset til foredrag og havde en stand med billede fremvisning på pc af huse og bygninger i Den Gamle Tølløse Kommune, som har lokalhistorisk interesse. Lokalhistoriske bøger og tidsskrifter. Standen blev passet af bestyrelsesmedlemmerne, Marina Wijngaard, Kirsten Lousdal, Eigil Piil Petersen og Sv. Aage Jørgensen. Irenes Sangkor, Baggårdens Bolcher og Preben Lousdal på harmonika sørgede for det musiske indslag, hvilket sammen med et godt traktement gav en god stemning i de 2½ time arrangementet varede, og rigtig mange sang med på de mange ørehængende melodier, nogle fik sig endda en svingom. Ud over aktørerne benyttede rigtig mange mennesker lejligheden til at besøge Aktivitetshuset Referent Sv. Aage Jørgensen 12

13 Godt 70 personer var mødt frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens aftenmøde torsdag den 12. februar for at høre formanden for Nordvestsjællands Feltartilleriforening pens. major Frede Didriksen fortælle om Holbæk Kasernes historie. Frede Didriksen startede foredraget med at beklage, at det ikke var PowerPoint understøttet, men det ville være lidt mærkeligt, hvis det var, fordi han var fritaget for digital post fra det offentlige. Frede Didriksens karriere startede ved Fynske livregiment i Odense efterfulgt af officersskole på Frederiksberg Slot - et skoleophold, som Didriksen var glad for bortset fra undervisningen i geometri. Det skulle senere vise sig, at han blev uddannet som artilleriofficer, som sådan er geometri en meget væsentlig lære i denne funktion. Da Frede Didriksen i 1970 efter endt uddannelse skulle vælge tjenestested, kunne han vælge mellem København, Vordingborg og Holbæk det blev Holbæk. Senere vekslende med tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarskommandoen i Vedbæk I 1800-tallet var der på forskellige tidspunkter militær i og omkring Holbæk hvor husejere, store som små, godser, købmænd og gårde var forpligtede til at indkvartere soldater og heste i stor udstrækning. Ved forsvarsloven af 1909 blev det besluttet at opføre en række nye kaserner på Sjælland i Ringsted, Slagelse, Vordingborg og Holbæk. I Holbæk var der en folkeafstemning om kasernebyggeriet, da kommunen skulle bidrage med et væsentligt beløb til opførslen af den 1,2 millioner dyre kaserne, hvoraf staten kun betalte kr. 3/4 af de stemmeberettigede stemte for, da man mente - med god grund, at kasernen ville blive et stort plus for byens næringsliv. Holbæk Kaserne stod færdig i 1913 og den nordlige del af kasernen fodfolkskasernen blev bemandet med en bataljon fra Fredericia og en bataljon fra Viborg. I 1914 blev den søndre del af kasernen artillerikasernen taget i brug af mandskab fra Bådsmandsstrædets Kaserne. De 2 kaserner havde hver deres kostforplejning, indtil en ny fælles kostforplejning blev opført i På fælleden øst for Holbæk blev der i 1945 opført en baraklejr Sofielundlejren som bestod af bygninger opført til Den danske brigade i Sverige i 1944, men nedtaget og flyttet til Holbæk. Lejren (kasernen) var i brug indtil 1976 hvor lejren blev revet ned. I blev et nyt stort garageanlæg opført, men i 1982 forlod regimentet kasernen og blev lagt sammen med regimentet på Sjælsmark Kaserne. 13

14 På den efterladte kaserne havde hjemmeværnet i mange år til huse, men er nu fraflyttet. På dele af kasernen er der nu indrettet boliger og en del kommunale enheder holder til på området bl.a. Frivilligcentret, Kulturkasernen m.v. Artillerikasernen bliver brugt af Socialtilsyn Øst og flere foreninger f.eks. Holbæk Garderforeningen, Nordvestsjællands Feltartilleriforening og Holbæk Marineforening m.fl. En hel del tidligere artillerister var mødt frem for at høre Frede Didriksens foredrag, hvilket afstedkom en livlig debat om forholdene på kasernen bl.a. under den kolde krig, hvor beredskabet krævede at 50 % af mandskabet til enhver tid opholdt sig på kasernen. Om raketbatteriet Honest John, som sammen med den store 203mm haubitser ved et angreb fra Warszawapagten kunne udstyres med atomsprængladninger, som godt nok ikke fandtes på dansk grund i fredstid. Murens fald i 1989 har fundamentalt ændret forsvarets opbygning ikke mindst hærens kanoner, som nu skal være deployer bare dvs. skal være af en beskaffenhed, så de kan løftes og flyttes med helikopter. I forhold til under den kolde krig er antallet af kanoner i hæren voldsomt indskrænket. Under den kolde krig havde bare regimentet i Holbæk sammenlagt 100 kanoner. Da Frede Didriksen startede i forsvaret bestod hæren af 22 regimenter, hvoraf kun ganske få er tilbage prs. blev indkaldt årligt til en 18 måneders militær tjenestetid, hvor der i dag bliver indkaldt under 5000 prs. nu med 4 måneders tjenestetid. De faste officerer i hæren var generelt glade for de mange reserveofficerer, som i perioder vedligeholdte deres militære uddannelse i hæren, hvilket til tider lettede dagligdagen på en behagelig måde for det faste personel. Fremtiden for de mange soldaterforeninger i Danmark ser sort ud, da tilgangen til foreningerne bliver mindre og mindre. Forsvaret er i dag, i modsætning til tidligere tider, mandskabsmæssigt særdeles decimeret. Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 14

15 Torsdag aften d. 8. januar var 50 personer mødt frem i Aktivitetshuset Tølløse, hvor Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen havde inviteret skolelærer, cand.scient.adm. Solvej Pedersen, St. Merløse fortælle over emnet Frivillighed i historisk og nutidigt perspektiv Solvej Pedersen, der er 60 år, er født i Vestjylland i den lille landsby Sdr. Vium ca. 15 km fra Ringkøbing. Hendes forældre ejede et husmandssted. Ud over arbejdet i landbruget var hendes forældre særdeles aktive foreningsmennesker. Da forældrene fejrede deres sølvbryllup, konstaterede Solvejs far, at han var formand for 13 foreninger. Forældrenes engagement i foreningslivet var også meget motiverende for Solvej, som efterhånden som hun voksede op deltog aktivt foreningslivet. Hun siger selv, at hun fik en opdragelse i en folkelig verden, hvor hun specielt var glad for arbejdet i 4H, som var meget udbredt på landet i 60 erne. Dog kunne hendes ønske om at lære og spille på klaver ikke imødekommes, fordi det kostede en del penge, og penge var ikke noget man ruttede med i hjemmet. Sognet var et afholdssogn, som nærmest var tørlagt for alkoholiske drikke. Til mange af de forskellige former for fester i forsamlingshuset blev der selvfølgelig ikke udskænket noget med et indhold af alkohol, et problem for mange af de unge, som og det gjaldt også de mere hellige-, løste problemet ved at indtage øl og spiritus fra lommelærker uden for forsamlingshuset, i bilerne og bag buske eller kørte til Ringkøbing for at more sig. Ved at deltage i et mangfoldigt foreningsliv lærte Solvej at tage ansvar for sig selv og andre, hvilket også kom til at præge hende senere i livet. Fyldt 20 år flyttede hun til Sjælland til Tølløse, hvor hun boede i 20 år, før hun flyttede til St. Merløse i Ud over arbejdet som skolelærer har interessen altid været stor for håndbold både som træner og leder på alle poster bortset fra kasserer posten i håndboldklubben Smut BG i St. Merløse i en periode på godt 30 år. I det historiske perspektiv fortalte Solvej om frivillighed gennem tiderne. Frivillige foreninger fik et bo ost med grundloven i Nu kunne man frit danne foreninger fra andelsbevægelsen til højskolebevægelsen og gymnastikforeningerne. På landet, for 150 år siden, var det tit den lokale skolelærer eller aktive bønder, der var drivkraften til de forskellige foreningsdannelser. I dag arbejder ca. 43 % af Danmarks befolkning med en eller anden form for frivillighed, men mange, specielt blandt dem over 45, er Tordenskjolds soldater, som har prøvet alt inden for det frivillige arbejde. Blandt de højt uddannede personer er 51 % frivillige blandt dem med en lavere uddannelse er 26 % frivillige. Sundhed og motion er uhyre væsentlige: vi skal være bevidste om at bruge vores krop, styrke musklerne og holde vægten nede bl.a. for at undgå livstilssygdomme. Det er der mange, der har problemer med, ikke mindst unge mænd i aldersgruppen år med en overvægt af lavt uddannede. Rigtig mange dovner og sløver dagen væk, deres sociale kontakter foregår mest via de sociale medier, hvilket for manges vedkommende fører til en asocial indstilling til 15

16 livet. Spørgsmålet er skal disse isolerede borgere tvinges i aktivitet, skal der indbygges motionskrav for at modtage offentlige midler? Solvej Pedersen har siddet i Holbæk Byråd i 1 år, hvor hun har en plads i Kultur- og Fritidsudvalget. Hun er lidt bekymret for, hvordan frivillighed i kommunalt regi hen ad vejen vil udvikle sig, men det er jo meget oppe i tiden. Der mangler i hvert fald ikke frivillighedskonsulenter og koordinatorer. Efter Solvejs mening er der grænser for brugbarheden af frivillighed i kommunalt regi, hvor det i værste fald kan føre til nedskæringer i børneinstitutionerne og på ældreområdet, men under alle omstændigheder skal det være sjovt og motiverende at være frivillig. Slutteligt, bl.a. afledt af spørgsmål fra forsamlingen, fortalte Solvej, hvordan det er at være nyvalgt til et byråd uden at have en lang politisk baggrund. Solvej gav udtryk for, at hun det første ¾ år i byrådet nok har været lidt naiv og lige skulle vænne sig til og lære at blive egoistisk og magtsyg, for det er sådan lokalpolitik også er. Hierarkiet trives i bedste velgående, antallet af personlige stemmer tæller voldsomt på vægtskålen, hvad det angår ligger Solvej på en 8 plads hos socialdemokraterne dvs. noget nede på ranglisten. Referent: Svend Aage Kejlskov Jørgensen 16

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2013

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2013 Knapt 100 personer var mødt frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens julemøde i Aktivitetshuset Tølløse for at høre sognepræst Lise Trap fortælle om Julen, de knuste hjerters fest Lise fortalte

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 201 Maj-juni 2015 Fra Nordjyske Kreds kranselægning på Sct. Clemens Kirkegård på

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/10 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening interview - Jørgen Ebbesen Side 6 Pensionistkursus IV - EU-kursus Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt På tur med Postpensionisterne

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/09 OKtober Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Helge Israelsen er gået fra borde Sommerferieturen Side 4 Side 14 Tredages tur til Schwerin og Wismar Side 18 Nordisk post pensionist

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29 Indhold Seniorklubben

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Kommunalt indgreb mod gylle på vej

Kommunalt indgreb mod gylle på vej Kommunalt indgreb mod gylle på vej 164 APRIL 2015 Af Simon Bordal Hansen Betydelige arealer på Orø er stærkt forurenet af nitrat, som stammer fra udledningen af husdyrgødning på markerne. Et par steder

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang 105 106 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge Tlf. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Læs om : Redaktionsgruppen :

Læs om : Redaktionsgruppen : Nummer 9 3. Årgang Oktober 2000 LÆS OM : Bryllup, Hestehandel, Malmhøj, Mausing mølle, Kina, Kirkenyt, Korpslejr, Skolen, Cirkus, Bydam, Vognmand, Kaniner, Mit liv, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om :

Læs mere

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391 ISSN 0909-4391 September 2003 38. årgang nr. 3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest Nissen på spil: Øerne

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 185 September oktober 2012 www.fouat.dk - 1 - I N D H O L D Landsledelse og andre

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i gang med

Læs mere