Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2015"

Transkript

1 Det Store The selskab den 6. september: Referat fra Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens deltagelse i Det Store The selskab den 6. september på Holbæk Museum: Foreningen var repræsenteret med et bord / the / kage af Kirsten, Vivian og Sigrid. Teen der blev serveret var af mærket Cool Mint, som flere kom tilbage for at smage en gang til. Kagen var en chokolade kage suppleret med fedtebrød og knækbrød. 44 foreninger m.v. deltog i museets 105 års fødselsdag, om morgenen havde det regnet voldsomt, men da publikum strømmede ind af porten kl , var det blæsende solskin, men koldt, damerne frøs faktisk om fingrene. Deltagerantallet var ikke endeligt opgjort ved arrangementets afslutning, men et gæt var, mindst samme antal som sidste år. Salget af foldere/hæfter/bøger begrænsede sig til 2 stk. Dengang vi var os selv 1 stk. remisehæfte og 1 stk. gl. medlemsblad. Referent Sv. Aage Jørgensen 1

2 Den årlige udflugt i år til Langeland: Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens årlige store busudflugt d. 5. september gik til Skovsgaard på Langeland. På grund af den store tilmelding til turen, 67 prs. Måtte en minibus foruden den store bus tages i brug. Sv. Aage Jørgensen var guide på den store bus og Preben Lousdal på den lille bus. De fortalte udførligt om de egne og historiske steder, som lå på ruten til Langeland, som gik via Danmarks største sten Damestenen ved Hesselager til et mindre ophold ved havnen i Lundeborg, derefter til Skovsgaard Gods på Langeland, som var hovedmålet for turen. Vi blev modtaget af en meget kompetent guide, Marianne Krag, som fortalte om godset som frøken Ellen Fuglede overdrog til Danmarks Naturfond i Ellen havde i mange år boet alene på godset sammen med en masse katte, men hendes hjerte bankede også for naturen og Skovsgaards gamle traditioner, så hun mente, at ved denne overdragelse af Skovsgaard, at godset for eftertiden ville blive et sted hvor naturen vægtedes meget højt. Rundvisningen startede i hovedbygningen opført i 1887, siden da er intet ændret bygningen har hverken indlagt vand eller varme, og herskabets toilet er et om end pænt dog ganske almindeligt das, placeret midt i bygningen med en skakt ned til kælderetagen! Vand til herskabets badekar skulle hentes ude og varmes op i kælderetagen, bæres op til herskabsetagen ved håndkraft for senere igen at blive tømt ved håndkraft. El findes kun i få rum på herskabets etage nødtvungent installeret under krigen, da petroleum blev en mangelvare. Tjenestefolkene boede i små rum i kælderen med cement gulv side om side med det store køkken og forrådsrum samt et bur til fjerkræ, dog var der i flere af de små rum en lille kakkelovn til opvarmning og sammen med de mange store kakkelovne på herskabsetagen, var det noget af et job at holde huset opvarmet om vinteren. Rundvisningen afsluttedes i og omkring driftsbygningerne hvor Marianne Krag fortalte om driften af godset, som er 100 % økologisk drevet uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Markskiftet består af veksling mellem korn, bælgplanter og kløvergræs. Godsets jorde egner sig fortrinligt til kreatur afgræsning på enge, marker og overdrev. Godsets besætning af gamle husdyrracer i Danmark stammer fra et landbrug på Agersø og ejes af familien Bentzon, der har specialiseret sig i bevarelsen af gamle danske husdyrracer. Efter en udemærket økologisk frokost, havde deltagerne lejlighed til at besøge stedets mange museer, Hestevognsmuseet, Skovbrugsmuseet, Karetmagerværkstedet, Skovsgaard Naturformidling, Traktor og maskinudstillingen m.m. alt samme uhyre interessant og flot sat op. Slutteligt kørte selskabet til Rudkøbing for en times byvandring, før det gik hjem over til Ugerløse og Tølløse. Vejret viste sig fra sin pæneste side, selvom der denne dag var kraftig bygeregn over det meste af Danmark. Referent Sv. Aage Kejlskov Jørgensen 2

3 Den Døde Bane - på sporet af Midtbanen Der var rift om de sidste pladser, da Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen den 13. juni inviterede medlemmerne til en bustur på sporet af Midtbanen. Midtsjælland viste sig fra sin smukkeste side, da bussen under Ole Munk Plums kyndige vejledning fulgte den nu næsten helt forsvundne bane. Nogle steder kan man endnu se de gamle broer, andre steder rager jernbanedæmningen op i landskabet som en skovbevokset vold, eller danner jernbanegraven et markant ar. De fleste steder er det kun de solide stationsbygninger, som med deres enkle karakteristiske jernbanearkitektur fortsat vækker opmærksomhed. På nær Ringsted station, som indenfor med sit flotte kasseloft viser, at De Danske Statsbaner den gang godt kunne bygge smukt, er de for længst gået over på private hænder, og den mest ydmyge station, Oldgaard, er nu udbygget til en fornem lystejendom. Ole Munk Plum havde udarbejdet et flot hæfte, som gjorde det muligt for deltagerne at følge ruten i landskabet ad de små og snoede midtsjællandske veje. Historien om Midtbanen er lidt af en tragedie, som nutidens politikere måske burde tage ved lære af. Det tog 9 år at bygge Midtbanen, som også går under navnet Den døde bane. Karakteristisk ved den nye bane var de mange over- og underføringer af hensyn til den tiltagende biltrafik. Den skulle udgå fra Karrebæksminde og slutte til jernbanen i Hillerød og derved skabe forbindelsen til Helsingør. Så langt kom man desværre ikke. Første etape var hovedbanen Næstved - Ringsted, som blev anlagt som dobbeltspor og skulle aflaste Sydbanen fra Roskilde til Vordingborg. Anden etape var Ringsted Hvalsø, som nok er den smukkeste strækning, og derefter Hvalsø - Frederikssund med bro over Roskilde fjord. Nogle få hundrede tusind 1930-kroner kunne have færdiggjort forbindelsen til Hillerød, som var den sidste og afgørende del af projektet. Navnlig for de mindre kommuner i Horns herred havde udgifterne til banen været en belastning ( kr. pr. banemil), og de sagsøgte staten efter banens nedlæggelse. De tabte ved Højesteret! Midtbanen er et af de mest tragiske kapitler i dansk trafikhistorie. Havde man gjort projektet færdigt efter den oprindelige plan ville Midtsjælland have haft en fin infrastruktur, som kunne have fremmet udviklingen. Nu opgav man lige før man var ved vejs ende, og skrottede den store investering. Broklappen fra Frederikssundbroen endte i Aalborg og de stærke jernbaneskinner, som kunne tage en vægt på 45 kg/m skinner, blev taget op og genbrugt andre steder. Man turde i 1936 ikke satse på fremtiden, hvilket minder meget om den aktuelle situation for Høng-Tølløse banen, hvor manglende fornyelse af skinnerne på en enkel strækning risikerer at blive afgørende for hele banens fremtid. Historien er der for at vi kan tage ved lære af den, men den politiske hukommelse er desværre ofte meget kort. Se Midtbanen tur hæfte Link 3

4 Våbenmuseet på Egholm Hvad skulle vi gøre uden begejstrede samlere? Vi ville hurtigt miste en del af vores historie. Hvem kan huske, at Livgarden havde en afdeling til hest? Den blev nedlagt i 1868! Den 8. maj besøgte medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen Egholm gods, hvor de blev vist rundt i Våbenmuseet, som nu åbnes ikke kun for grupper, men også for den enkelte besøgende. Da Ole Falck for 20 år siden købte Egholm, bestod det af store smukke bygninger med kun 30 ha jordtilliggende. Nu er det igen et velfungerende gods med over 800 ha jordtilliggende og et museum, som rummer hans våbensamling. I den store lade er der bygget et særligt rum, hvor der er lavet en spændende udstilling af våben, køretøjer, uniformer og alt muligt i tilknytning dertil. Alene historien om opbygning af dette 700 m 2 store, sikrede våbenskab er værd at høre. Museet er en voksen mands virkeliggørelse af en drengedrøm og det lader befriende hånt om moderne udstillingspraksis med få udstillede genstande og alenlange tekster på plancher. Her er montrer fyldte med spændende ting at se på. Og moderne audioteknologi vil snart blive indført, så man kan gå rundt i sit eget tempo og lytte til forklaringerne. På en rundvisning, der varede halvanden time, fortalte Ole Falck både underholdende og alvorlige historier om sin samling. For de våbeninteresserede var der utroligt meget at se på, og nogle kunne genkende våbnene fra deres egen tid som værnepligtige. For andre deltagere, der måske er knap så fokuseret på våben, var det navnlig historierne bag de enkelte genstande og beretningen om, hvordan han ene mand i over halvtreds år havde kunnet samle alle disse våben og objekter, som repræsenterer et stykke historie, vi ikke må glemme. Samlingen fra Anden Verdenskrig er stor og omfattende. Den rækker fra en komplet indrettet lille bunkers hentet fra Jyllands Atlanterhavsvold til bittesmå trekantede stoftelte, som minesøgere satte hen over de miner, de havde lokaliseret, men endnu ikke havde sprængt. Der er feltmarskal Rommels særudgave af en terrængående motorcykel til Ørkenkrigen. Pragtstykket er en særlig fane, som Hitler lod fremstille til sin skrædder. Der fandtes kun et eksemplar, som amerikanske soldater reddede ud af resterne af Hitlers bunkers i Berlin. I afsnittet om modstandsbevægelsen er der bl.a. udstillet containere, som blev nedkastet til modstandsgrupperne. På den store samling plakater fra krigens tid man kan læse samarbejdsregeringens henvendelser til befolkningen. I et mindre Western afsnit er der en komplet Wells Fargo postvogn, et sherifkontor og en samling pragtvåben og bæltespænder, der er alt hvad en westernfan kan ønske sig. I øvrigt er der ved siden af museet indrettet en westernsaloon til publikum. Desuden er der er en stor samling jagtvåben og jagtudstyr, inklusive krybskyttens snedige skydevåben. Rundvisningen sluttede med, at Ole Falck tog nogle mere særprægede våben frem og viste hvordan de var indrettede, heriblandt et krucifiks, som var et skydevåben, en italiensk præst fået til selvforsvar. Rundvisningen blev afsluttet med en kop kaffe m.m. og Ole Falck fortalte om sine planer for en udvidelse af museet med en kampvogn han havde fået hjem fra Rusland og et F- 35 Drakenfly. Alt i alt et museum, som medlemmerne af Lokalhistorisk Forening ikke blev færdige med på ét besøg. 4

5 Referat fra Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde på Hotel Blicher i Ry april 2015: Sigrid og Sv. Aage Jørgensen repræsenterede Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen ved årsmødet, hvor DLF formand Aase Windeballe bød velkommen, og kursusleder Helge Torm gav praktiske oplysninger for afviklingen af mødet. Et halvt hundrede mennesker deltog fra foreninger, som geografisk dækkede hele landet, Bornholm, Sjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland. Fredag aften vare der billedforedrag ved museumsinspektør Linda Petersen, Østfyns Museer, om: Den danske kirkegårds historie og gravminderegistrering. L.P. fortalte, at udviklingen i tidernes løb har været noget forskelligt om det Er by kirker eller landsby kirker. Oprindeligt var kirkegårdene indhegnet med mur, men senere opstod der flere steder assistens kirkegårde. L.P. fortalte om rigmands gravsteder og begravelser i selve kirken, som blev forbudt i 1805, om oprettelsen af kirkegårdsprotokoller hvem ligger hvor? Ligbrænding i Danmark blev indført og vedtaget ved lov i 1892, og efterhånden blev der ansat fast personale ved kirkerne. Dagens Danmark det nyeste er QR koder på gravstenene, så kan man direkte aflæse begivenheder og andet vedr. den gravlagtes liv på sin mobil. Lørdag formiddag i sol - 18 gr. varme var der udflugt med bus med første mål Himmelbjerget. Ud over udsigten findes der her flere mindesten for bl.a. Anton Frederik Tscherning rigsdagsmand for Holbæk Amt Børnevennen Leopold Budde født i Holbæk i 1836 og et egetræ plantet i 1915 i anledning af kvindernes valgret. Det blev også til et kort besøg på Them Kirkegård, hvor der også er flere forskellige mindesten bl.a. for 1864 og 1 verdenskrig. Egnen mellem Ry og Them var i mange år centrum for træskoproduktionen i Danmark, og der var en vis velstand på disse egne. Vores altvidende guide på busturen var fhv. postmester Preben Strange Silkeborg, som på en flot bustur rundt i Silkeborg fortalte om de forskellige bygninger af historisk og nutidig karakter, samt om byens mere eller mindre berømte personer. Byen store flotte kirkegård blev også besøgt, her ligger mange af byens kendte personer begravet bl.a. gravmælet for Silkeborgs stifter og dennes familie, papir- fabrikant Michael Drewsen. Men også den mangeårige bladredaktør for Silkeborg avis indtil 1899 Hans Simon Sørensen har et imponerende familiegravsted. Også en øl handler har en flot gravsten, noget større end en overlæges, hvis sten står lige i nærheden. På vej tilbage til Ry kørte vi forbi Ulvedalen, hvor den sidste jagt på ulve fandt sted i Måske vender denne jagt tilbage! 1 Møde lørdag eftermiddag: Foredrag ved suppleant til DLF bestyrelsen, historiker Erik Christensen Bangsbo Museum og Arkiv, gravsteder omkring Frederikshavn omhandlende besættelsen og de nærmeste år der efter. Den tyske tilstedeværelse under besættelsen var særdeles massiv i Nordjylland og 1200 tyskere er begravet i området. Af tyske flygtninge omkom 243, af dem var 100 børn. 55 allierede flyvere er begravet i området, det samme er et større antal danske frihedskæmpere. Efter krigen blev tyske soldater sat til at rydde miner i Frederikshavn området, det kostede 24 livet i perioden 5/ til 19/ Tyske soldater blev begravet under trækors med 6 navne på først i 1962 blev disse trækors udskiftet med stenkors (granit). Også suppleant til bestyrelsen i DLF Erik Nørr fra Hist. Samfund Sønderjylland havde et mindre foredrag med titlen lærere og skoleelever på kirkegården Kan man altid stole på, at der står på gravstenene, er de rene sandheder ikke altid 2 møde lørdag eftermiddag: Et aktiveret foreningsliv hvordan? Oplæg ved hhv. Arne Fogt, fmd. for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og Jesper Vang Hansen, fmd. for Bornholms Historiske Samfund om folkemødet på Bornholm. 5

6 Arne Fogt fortalte om den rivende udvikling, der havde været i Lokalhistorisk Forening Gladsaxe i de 7 år, han havde været formand - fra 300 medlemmer til ca. 900 medlemmer, hvordan gør man det? Først og fremmest ildsjæle en formand der trækker i trådene uden at blande sig for meget, synlighed, samarbejde med andre foreninger, lobby arbejde, fodre dagspressen mindst en gang om måneden (synlighed), medlemsblade 2 gange om året i høj kvalitet, som kun fortæller om arrangementerne, en lokalhistorisk bog årligt kun med artikler af lokalhistorisk karakter, som ved en årlig begivenhed bliver lanceret med fri bar og massiv omtale (ved den lejlighed plejede prs. at melde sig ind i foreningen og kommunen køber et antal bøger til gaver ved bl.a. ældre borgers mærkedage, tilflyttere og andet. Man holder jubilæum hver 5 år, betaler ½ delen af udgifterne ved busudflugter, mødes med kommunens kulturchef/udvalg mindst en gang om året (lobby) resultat - et kommunalt tilskud på kr. om året. Der var dog bred enighed i forsamlingen om, at det hele er lidt lettere, når det drejer sig om en kommune på lidt under indbyggere, og denne kommune kun skal forholde sig til 1 lokalhistorisk forening. Jesper Vang Hansen inviterede DLF til at holde årsmødet på Bornholm i 2016 og fortalte samtidig at Bornholms Historiske Samfund har 700 medlemmer, men kan kun trække ca. 35 prs til den årlige generalforsamling, og at Bornholm med et faldende befolkningstal til nu lidt under prs. gør, at kommunekassen stort set er lukket for alle former for tilskud, samtidig er der stor mangel på ildsjæle til at forestå foreningens drift. Der er på Bornholm dog også en håndfuld lokalarkiver, som i snit har en støttekreds på prs. 3 møde lørdag eftermiddag Generalforsamling DLF formand Aase Windeballe aflagde beretning med at fortælle at DLF er i rolig gænge med samme medlemstal som sidste år, men der findes mange foreninger derude, som ikke er medlemmer af DLF, dem vil bestyrelsen bestræbe sig på at få ind i folden i det kommende år. Hun fortalte om det gode samarbejde med DHF/SLA og fortalte, at der endnu ikke var tiltrådt en konsulen i stedet for Peter Korsgaard, som afgik ved sidste GF. Kasserer Verner Hansen aflagde regnskab for 2014 og budget for Regnskab 2014 viste et overskud på ,00 kr. og budgettet for 2015 et overskud på ,00 kr. Kontingentet for kommende år blev fastsat uforandret. Der var genvalg til alle på valg! Under eventuelt var der en kort debat om DLF s hjemmeside, som der er stor utilfredshed med, formanden lovede, at der snarest vil ske forbedringer/ajourføring af siden. Senere var der festmiddag, nogle kaldte det gourmet/middag, måske fordi tjenerne stod og messede en lang remse om, hvad der lå på tallerknerne, personligt er jeg mere til den gode bondekost, vi fik serveret ved årsmøderne på Dalum Landbrugsskole. Lørdag aften: Underholdning v/skuespiller og historiefortæller Inger Marie Madsen Århus. Tine af Herman Bang. Kanonerne tordner, byen brænder, og alt bliver vendt op og ned i den unge Tines liv. Inger Marie Madsen fortalte uddrag af Tine, den mesterlige roman om krigen i 1864 og det gjorde hun uden manuskript i små 2 timer kun med en lille pause (hun må have en klæbehjerne). Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, ostebord og vin. Søndag formiddag 1 foredrag ved magister i kunsthistorie Karin Kryger, p.t. nationalmuseet: identitet og mindesmærker. Kryger har i en menneskealder forsket i mindesmærker og gravminder som kulturhistorisk udtryk for dansk identitet. Religion starter der hvor mennesket beskæftiger sig mere med liget en det er strengt nødvendigt for en begravelse. I 1987 startede man registreringen af bevaringsværdier. Gravminder og monomenter må ikke fjernes fra kirkegården, de skal dog ikke vedligeholdes, men skal tænkes ind i kirkegårdens helhedsplan (f.eks. museumshave). Gravmælernes identitet var i gl. tid meget informative. Identitetstyper: Individuelle, slægt, grupper, geografisk og lands identitet. Nye tider: QR kode på gravstedet. Søndag formiddag 2 foredrag: v/kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen Administrationen af de kulturhistoriske værdier på kirkegårdene bevaring set med ejer øjne Kirkegården minder os om 6

7 livets skrøbelighed (husk du skal dø) og tegner et realistisk billede af, hvad det er at være menneske. Som kirkegårdsleder skal man have fokus på, hvad der rør sig i tiden, hvad vil folk have? Men historien følger også med dødens haver og dødens sten, så kirkegården må også godt være levende med spor til fortiden. En gravsten er familiens ejendom, så når et gravsted nedlægges, kan stenen hjemtages hvis ikke, er stenen kirkens ejendom, som den kan disponere over. Nogle kirker har stort set udliciteret pasningen af kirkegården, J.D.J. mente, at det skal man kun gøre ved ekstra store opgaver. På Silkeborg kirkegård ligger der 300 tyskere begravet bl.a. fordi det tyske hovedkvarter, for den militære ledelse i Danmark under besættelsen, lå i Silkeborg fra d. 5. november1943 til d. 6. juni Jens Dejgård Jensen som også er med i bestyrelsen Foreningen for Kirkegårdskultur (kasserer) sluttede sit foredrag med at sige, at kirkegården skal være et godt alternativ til den omsiggribende askespredning på havet! Himmelbjerget Himmelbjerget Tscherning Himmelbjerget Budde Himmelbjerget egetræ Silkeborg Kirke Drewsen Gravsten øl handler 1915 kvindernes valgret Gravsten redaktør Sørensen Skuespiller Inger Marie Madsen Referent Sv. Aage Kejlskov Jørgensen 7

8 Rejse i Holland, Sydengland, Devon, Cornwall og den engelske riviera i fortid og nutid. 45 personer var mødt frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens foredragsaften d. 9. april i Aktivitetshuset Tølløse. Aftenens programsatte foredrag med marinehistoriker Johnny Balsved, Havnsø var blevet aflyst pga. sygdom i stedet trådte foreningens formand, Svend Aage Kejlskov Jørgensen til med et foredrag med udgangspunkt i en busrejse arrangeret af Landboforeningen Gefion i 2014 til de ovennævnte steder. Turen omfattede også et besøg på en engelsk farm nord for London. Foredraget blev understøttet af et righoldigt billedmateriale. Vedr. Tyskland fortalte Sv. Aage om Fugleflugtslinjen, som allerede var på tale i 1863, men først med den tyske besættelse af Danmark blev påbegyndt i 1941, men stoppet i Først i 1963 blev den nuværende forbindelse Rødby - Putgarden åbnet. Allerede i 1921 blev den første motorvejslignende strækning åbnet i Tyskland ved Berlin, men den første egentlige motorvej blev indviet i 1932 imellem Køln og Bonn af overborgmesteren i Køln Konrad Adenauer. Kort efter, i 1933, begyndte nazisterne ved deres magtovertagelse at etablere Reichsautobahnen over hele Tyskland. Efter en overnatning i Holland tæt på byen Enschede gik turen dagen efter forbi Arnhem, som specielt er kendt for Operation Market Garden, hvor englænderne i september 1944 med faldskærmstropper forsøgte at besætte broen over Rhinen, et forsøg der mislykkedes med store tab af mandskab og materiel. I Holland blev det også til en sejltur på kanalerne i Hollands grønne hjerte, og et besøg i Delft, hvor den verdensberømte fajance stel Delft Blue bliver produceret. Bybilledet præges også i særdeleshed af den store Nieuwe Kerk fra ca. 1496, her er gravlagt 46 medlemmer af det hollandske kongehus (senest prinsesse tidl. dronning Juliana og hendes mand, prins Bernhard). Turen gik videre mod Rotterdam, som støder op til provinsen Zeeland, som danner deltaet for floderne Schelde, Maas og Rhinen. I dette delta er der ud mod Nordsøen gennem mange år opført dæmninger og sluser for at forhindre de store oversvømmelser, som i tidligere tider har præget området. Rotterdam ses på lang afstand på grund af mange nye og særdeles høje bygninger, heraf mange med en spændende arkitektur. Rotterdam er den eneste gamle by i Holland med et moderne centrum. Det skyldes et tysk bombardement af byen den 14. maj 1940 hvor 2,6 km 2 af byens centrum og havn blev udslettet og mennesker omkom. En bred kanal forbinder Rotterdam med Nordsøen over en strækning på godt 20 km til Hoek Van Holland. På hele strækningen er der kraner, containere, utallige petrokemiske industrier, enorme arealer med væksthuse. I åbningen til den lange indsejling til Rotterdam er der store svingbare sluseporte, som kan lukkes ved storm/højvande, så man derved forhindrer oversvømmelser af de bagvedliggende landområder. Den videre vej mod England gik om natten med færge til Harwich. Vel ankommet Harwich gik turen til en farm nord for London Bromly Barn Farm. Farmen driftsleder Karl Juhl, som er af dansk afstamning. tog imod med Dannebrog hejst, samtidig med han var vært ved et traktement af kaffe, te, vand og en mængde af kager og kiks af forskellig slags. Farmen er udelukkende et planteavlsbrug på 800 ha, og Karl Juhl fortalte indgående om farmens drift, fremvist farmens store maskinpark. De besøgende 8

9 fik også lejlighed til at se et forsøg med store nye maskiner, som var til afprøvning på en mark. Turen fortsatte videre rundt om London syd på til Winchester den gamle konge by i Hampshire, hvor den danske vikingekonge Knud den Store var konge fra 1016 til Han ligger begravet i Winchester Cathedral, det samme er den kendte romanforfatter Jane Austen. Efter en overnatning ved Winchester fortsatte turen forbi Woolston, hvor fabrikken der producerede de berømte Spitfire fly lå. Flyet fik sin finest hour sommeren og høsten 1940, da flyet fik en central rolle i forsvaret af De britiske Øer under slaget om Storbritannien. Efter krigen modtog det danske luftvåben 41 stk. Spitfire fly, som var i aktiv tjeneste indtil Forbi Stonehenge i fotoafstand uden at gøre holdt til Den engelske riviera/devon med byen Torquay. Badebyen Torquay har siden 1800 tallet været en af Englands mest mondæne badebyer og har stadigvæk et strøg af elegance over sig. Frokosten blev indtaget på en 1 stjernes Michelin restaurant, før det blev tid til at kikke sig om i byen med havnen og den subtropiske stemning med byens mange palmer, som blev indført af den opdagelsesrejsende James Cook i 1700 tallet. Forfatteren Agatha Christie er født i Torquay og hendes senere hjem lå i den nærliggende by Greenway. Også Halløj på badehotellet foregik i Torquay med den gale hotelejer Basil Fawlty, men det var et fiktivt hotel. Serien blev optaget andetsteds. Efter besøget blev kursen sat mod byen Newton Abbot ikke så lang fra Torquay, hvor vi skulle bo lidt uden for byen på Passage House Hotel. Næste dag gik turen til Eden Projekt som ligger i Cornwall. Eden Projekt blev grundlagt i 2001 i en stor tidligere lergrav. Projektet består primært af verdens største tropiske drivhus med over 1000 forskellige planter i en 50m høj, 110m bred og 240m lang kuppel. Et mindre af slagsen har middelhavsagtigt klima, og ude i det fri vrimler det med planter. Senere på dagen kørte vi til Polperro, en lille by med pragtfuld beliggende ude ved kysten ikke langt fra Eden Projekt. I Polperro er det let at tage et trin tilbage i tiden i denne nærmest uspolerede fiskerby. Husene klynger sig op af de stejle klippesider, der omgiver den hyggelige havn. Næste dag kørte vi til Paignton syd for Torquay for at køre ned langs kysten med damptog, før vi sejlede over Dartfloden til Dartmouth, hvor vores bus ventede på os for at køre os syd på til kysten ad særdeles smalle veje. Vi kom til Blackpool Sands og Slapton, et område, som blev brugt til øvelsesterræn i forberedelsen af invasionen i Normandiet. Civilbefolkningen var evakueret, men en militær landgangsøvelse d. 28/4 gik grueligt galt. Øvelsen fandt sted om natten, og det lykkede tyske motortorpedobåde fra Cherbourg at sænke nogle af de amerikanske landgangsfartøjer, andre uheld, bla. friendly fire gjorde, at 946 soldater og marinere omkom over 4 x så mange som under landgangen ved Utah Beach den 6. juni Det var en meget pinlig episode, som i årtier delvist blev hemmeligholdt. Øvelsens tab blev lagt sammen med tabene ved invasionen af Normandiet. 9

10 Dagen sluttede i regnvejr med sejlads på Dartfloden fra Dartmouth til byen Totnes. Den efterfølgende dag kørte vi til den prisbelønnede Heligan Garden i Cornwall, undervejs observerede vi den store forskel på flod og ebbe, som kan være op til 8m. Heligan Garden er også kendt som Lost Garden, verdens største rododendron findes her samt tropiske planter, køkkenhaver og et væld af farverige blomster er spredt ud over det gigantiske område, der udgør Heligan. Stedet omfatter også en fantastisk jungle dybest nede i graven, oprindelig en gigantisk lergrav/kløft, utroligt at tropiske planter kan gro her i det fri. Hjemturen gik over Dartmoor National Park et landskab som veksler mellem granitformationer kendt som tors lyngklædte hede strækninger og græsarealer, hvor den lokale ponyrace og de græssende får holder til. Området er på 953 km 2 inkl. et meget stort militært øvelsesområde. Næste dag startede hjemturen mod Danmark via Bath, London til Harwich. I kurbyen Bath findes byens enestående romerske bade. Badene blev etableret for 2000 år siden, men senere glemt, da der blev bygget oven på badene for igen i 1800 tallet at fritlægge de gamle bade, så det i dag på en rundtur er muligt, på en helt fantastisk måde, at danne sig et indtryk af hvordan romerne havde indrettet sig. Det syder, sprøjter og damper, når det mineralholdige vand strømmer ud af hullet i væggen, for temperaturen fra den varme kilde ligger konstant på 46 gr. C. kilden har fungeret som sådan i tusinder år, men først romerne forstod til fulde at udnytte kilden. Efter frokosten fortsatte turen forbi det kongelige residensslot Windsor Castle syd om London til Harwich. Tilbage til Holland: Alt i Holland er så utrolig velholdt specielt i forhold til England, men en af grundene kan være, at der bor så frygtelig mange mennesker på et areal lidt mindre end Danmark. Med 16,5 mio. indbyggere og en befolkningstæthed på 488/km2 er Holland Europas tættest befolkede land. Vi kørte igennem Randstad Holland, som omfatter Amsterdam, Haag, Rotterdam, Utrecht, også kaldet Hesteskoen. Her bor 7,5 mio. indbyggere. Disse byer bindes sammen af en tæt infrastruktur, men er stadigvæk selvstændige byer. Hesteskoens kun 20 km brede sydøst vendte åbning fører ind i Randstad Hollands grønne hjerte, der er et vigtigt nærrekreativt område. Sluttelig fortalte Svend Aage om den sidste krigsvinter 1944/45 hvor halvdelen af Holland stadigvæk var tysk besat område, og hvor der i denne vinter var en katastrofal mangel på alt! mad, brændsel, tøj og fodtøj. Man regner med at ca hollændere døde af sult denne vinter, før befrielsen også kom til det nordlige og vestlige Holland samme dag som i Danmark den 5. maj Turens tekniske arrangør var Ditto Rejser ved Jens Thunn Ide mand fra Gefion var Niels Jensen Skimmede. Næstformand Marina Wijngaard bidrog til foredraget med oplysninger om den nederlandske hærs håbløse forsvar mod tyskerne og den ubetingede overgivelse den 15. maj Hendes familie havde boet i Rotterdam under krigen. Hun kunne derfor fortælle om, hvordan hendes familie havde haft under og efter den tyske besættelse. Hun beskrev fysiske og navnlig psykiske traumer, som folk, der har oplevet krigen som ganske unge, nu i en høj alder lider under. Først i de senere år er man for alvor begyndt at forske i disse følgevirkninger af Anden Verdenskrig. Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 10

11 Der var mødt godt 60 personer frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens generalforsamling i Aktivitetshuset torsdag aften. Niels Jensen skimmede blev for 13. år i træk valgt som dirigent og styrede som sædvanlig myndigt forsamlingen igennem dagsordenen. På bestyrelsens vegne aflagde foreningens formand Svend Aage Kejlskov Jørgensen foreningens årsberetning for 2014 med at konstatere, at foreningen var i god gænge med en lille fremgang i medlemstallet fra 321 til 326 personer ultimo Opbakningen til foreningens arrangementer og udflugter har været særdeles stor i årets løb, hvor der har været afholdt 7 mødeaftener med gennemsnitlig 75 deltagere. Foreningen aflagde sit 3 besøg inden for 3 år på Aastrup Kloster, hvor Henrik Wedell-Wedellsborg viste rundt. Den årlige travetur gik til Skuldelev Ås. I juni besøgte foreningens medlemmer Dragsholm Slot og Vognmuseet i tilknytning til slottet. Begge steder med en guidede rundvisning. Efterårets busudflugt gik til Christiansfeld, Genforenings- og Grænsemuseet afsluttende med et besøg på Skamlingsbanken. Foreningen har sammen med Tølløse Lokalforum aftalt med Holbæk Kommunes skovfoged i Nederskoven Gert Malmgren, hvordan stien i skoven Spor i Landskabet skal reetableres. Også Tysingestien, som foreningen i 2005 sammen med bl.a. daværende Tølløse Kommune fik etableret, har foreningen kikket på og vurderet, at der skal sættes nye oplysningstavler op, disse er bestilt og vil blive etableret i foråret. Også stien Pilevej til Plantagevænget har foreningen været med ind over sammen med Grundejerforeningen Plantagevænget og Holbæk Kommune. Efter aftale med brugeren af landbrugsarealet er der opsat nye afmærkningspæle for at stien ikke beskadiges ved driften af de tilstødende landbrugsarealer. Bestyrelsen havde den 22. november en PR-stand i Super-Brugsens cafe-område hvilket gav 7 nye medlemmer, og en oplysningsfolder om foreningen er delt rundt forskellige steder i lokalområdet. Den store opbakning til foreningens aktiviteter kan direkte aflæses i det flotte regnskab, som kasserer Erik Lausen aflagde. Regnskabet viste et overskud på godt kr. opnået ved en stram økonomistyring og et år, hvor det lykkedes at skaffe foredragsholdere til rimelige honorarer. Under valg til bestyrelsen var der genvalg til Marina Wijngaard, Kirsten Lousdal og Erik Lausen. Suppleant Vivian Pihl blev genvalgt. På revisorposten afgik Henrik Schmidt i stedet blev Poul Andersen valgt. Revisorsuppleant Kaj Aage Jensen blev genvalgt. Efter kaffepausen deltog medlemmerne i den meget populære lokalhistoriske holdquiz ledet af arkivleder Inge Lis Madsen, Tølløse Lokalarkiv. Et hold på 6 havde 26 rigtige ud af 30 lokalhistoriske spørgsmål fra perioden 1884 til Slutteligt konstituerede bestyrelsen sig. Formand: Svend Aage Kejlskov Jørgensen Næstformand: Marina Wijngaard Kasserer: Erik Lausen Sekretær: Eigil Piil Petersen Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 11

12 Onsdag eftermiddag den 18. februar holdt brugerrådet i Aktivitetshuset Tølløse åbent hus for at udbrede kendskabet til husets mange tilbud. Alle aktiviteter, som foregår i huset var repræsenteret med repræsentanter for 18 foreninger m.v. som i en eller anden udstrækning bruger huset til forskellige aktiviteter som f.eks. Visiteret dagcenter, foredrag, banko, IT/IPAD undervisning, kreativt værksted, gymnastik, dans og sang. Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen bruger huset til foredrag og havde en stand med billede fremvisning på pc af huse og bygninger i Den Gamle Tølløse Kommune, som har lokalhistorisk interesse. Lokalhistoriske bøger og tidsskrifter. Standen blev passet af bestyrelsesmedlemmerne, Marina Wijngaard, Kirsten Lousdal, Eigil Piil Petersen og Sv. Aage Jørgensen. Irenes Sangkor, Baggårdens Bolcher og Preben Lousdal på harmonika sørgede for det musiske indslag, hvilket sammen med et godt traktement gav en god stemning i de 2½ time arrangementet varede, og rigtig mange sang med på de mange ørehængende melodier, nogle fik sig endda en svingom. Ud over aktørerne benyttede rigtig mange mennesker lejligheden til at besøge Aktivitetshuset Referent Sv. Aage Jørgensen 12

13 Godt 70 personer var mødt frem til Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnens aftenmøde torsdag den 12. februar for at høre formanden for Nordvestsjællands Feltartilleriforening pens. major Frede Didriksen fortælle om Holbæk Kasernes historie. Frede Didriksen startede foredraget med at beklage, at det ikke var PowerPoint understøttet, men det ville være lidt mærkeligt, hvis det var, fordi han var fritaget for digital post fra det offentlige. Frede Didriksens karriere startede ved Fynske livregiment i Odense efterfulgt af officersskole på Frederiksberg Slot - et skoleophold, som Didriksen var glad for bortset fra undervisningen i geometri. Det skulle senere vise sig, at han blev uddannet som artilleriofficer, som sådan er geometri en meget væsentlig lære i denne funktion. Da Frede Didriksen i 1970 efter endt uddannelse skulle vælge tjenestested, kunne han vælge mellem København, Vordingborg og Holbæk det blev Holbæk. Senere vekslende med tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarskommandoen i Vedbæk I 1800-tallet var der på forskellige tidspunkter militær i og omkring Holbæk hvor husejere, store som små, godser, købmænd og gårde var forpligtede til at indkvartere soldater og heste i stor udstrækning. Ved forsvarsloven af 1909 blev det besluttet at opføre en række nye kaserner på Sjælland i Ringsted, Slagelse, Vordingborg og Holbæk. I Holbæk var der en folkeafstemning om kasernebyggeriet, da kommunen skulle bidrage med et væsentligt beløb til opførslen af den 1,2 millioner dyre kaserne, hvoraf staten kun betalte kr. 3/4 af de stemmeberettigede stemte for, da man mente - med god grund, at kasernen ville blive et stort plus for byens næringsliv. Holbæk Kaserne stod færdig i 1913 og den nordlige del af kasernen fodfolkskasernen blev bemandet med en bataljon fra Fredericia og en bataljon fra Viborg. I 1914 blev den søndre del af kasernen artillerikasernen taget i brug af mandskab fra Bådsmandsstrædets Kaserne. De 2 kaserner havde hver deres kostforplejning, indtil en ny fælles kostforplejning blev opført i På fælleden øst for Holbæk blev der i 1945 opført en baraklejr Sofielundlejren som bestod af bygninger opført til Den danske brigade i Sverige i 1944, men nedtaget og flyttet til Holbæk. Lejren (kasernen) var i brug indtil 1976 hvor lejren blev revet ned. I blev et nyt stort garageanlæg opført, men i 1982 forlod regimentet kasernen og blev lagt sammen med regimentet på Sjælsmark Kaserne. 13

14 På den efterladte kaserne havde hjemmeværnet i mange år til huse, men er nu fraflyttet. På dele af kasernen er der nu indrettet boliger og en del kommunale enheder holder til på området bl.a. Frivilligcentret, Kulturkasernen m.v. Artillerikasernen bliver brugt af Socialtilsyn Øst og flere foreninger f.eks. Holbæk Garderforeningen, Nordvestsjællands Feltartilleriforening og Holbæk Marineforening m.fl. En hel del tidligere artillerister var mødt frem for at høre Frede Didriksens foredrag, hvilket afstedkom en livlig debat om forholdene på kasernen bl.a. under den kolde krig, hvor beredskabet krævede at 50 % af mandskabet til enhver tid opholdt sig på kasernen. Om raketbatteriet Honest John, som sammen med den store 203mm haubitser ved et angreb fra Warszawapagten kunne udstyres med atomsprængladninger, som godt nok ikke fandtes på dansk grund i fredstid. Murens fald i 1989 har fundamentalt ændret forsvarets opbygning ikke mindst hærens kanoner, som nu skal være deployer bare dvs. skal være af en beskaffenhed, så de kan løftes og flyttes med helikopter. I forhold til under den kolde krig er antallet af kanoner i hæren voldsomt indskrænket. Under den kolde krig havde bare regimentet i Holbæk sammenlagt 100 kanoner. Da Frede Didriksen startede i forsvaret bestod hæren af 22 regimenter, hvoraf kun ganske få er tilbage prs. blev indkaldt årligt til en 18 måneders militær tjenestetid, hvor der i dag bliver indkaldt under 5000 prs. nu med 4 måneders tjenestetid. De faste officerer i hæren var generelt glade for de mange reserveofficerer, som i perioder vedligeholdte deres militære uddannelse i hæren, hvilket til tider lettede dagligdagen på en behagelig måde for det faste personel. Fremtiden for de mange soldaterforeninger i Danmark ser sort ud, da tilgangen til foreningerne bliver mindre og mindre. Forsvaret er i dag, i modsætning til tidligere tider, mandskabsmæssigt særdeles decimeret. Referent Svend Aage Kejlskov Jørgensen 14

15 Torsdag aften d. 8. januar var 50 personer mødt frem i Aktivitetshuset Tølløse, hvor Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen havde inviteret skolelærer, cand.scient.adm. Solvej Pedersen, St. Merløse fortælle over emnet Frivillighed i historisk og nutidigt perspektiv Solvej Pedersen, der er 60 år, er født i Vestjylland i den lille landsby Sdr. Vium ca. 15 km fra Ringkøbing. Hendes forældre ejede et husmandssted. Ud over arbejdet i landbruget var hendes forældre særdeles aktive foreningsmennesker. Da forældrene fejrede deres sølvbryllup, konstaterede Solvejs far, at han var formand for 13 foreninger. Forældrenes engagement i foreningslivet var også meget motiverende for Solvej, som efterhånden som hun voksede op deltog aktivt foreningslivet. Hun siger selv, at hun fik en opdragelse i en folkelig verden, hvor hun specielt var glad for arbejdet i 4H, som var meget udbredt på landet i 60 erne. Dog kunne hendes ønske om at lære og spille på klaver ikke imødekommes, fordi det kostede en del penge, og penge var ikke noget man ruttede med i hjemmet. Sognet var et afholdssogn, som nærmest var tørlagt for alkoholiske drikke. Til mange af de forskellige former for fester i forsamlingshuset blev der selvfølgelig ikke udskænket noget med et indhold af alkohol, et problem for mange af de unge, som og det gjaldt også de mere hellige-, løste problemet ved at indtage øl og spiritus fra lommelærker uden for forsamlingshuset, i bilerne og bag buske eller kørte til Ringkøbing for at more sig. Ved at deltage i et mangfoldigt foreningsliv lærte Solvej at tage ansvar for sig selv og andre, hvilket også kom til at præge hende senere i livet. Fyldt 20 år flyttede hun til Sjælland til Tølløse, hvor hun boede i 20 år, før hun flyttede til St. Merløse i Ud over arbejdet som skolelærer har interessen altid været stor for håndbold både som træner og leder på alle poster bortset fra kasserer posten i håndboldklubben Smut BG i St. Merløse i en periode på godt 30 år. I det historiske perspektiv fortalte Solvej om frivillighed gennem tiderne. Frivillige foreninger fik et bo ost med grundloven i Nu kunne man frit danne foreninger fra andelsbevægelsen til højskolebevægelsen og gymnastikforeningerne. På landet, for 150 år siden, var det tit den lokale skolelærer eller aktive bønder, der var drivkraften til de forskellige foreningsdannelser. I dag arbejder ca. 43 % af Danmarks befolkning med en eller anden form for frivillighed, men mange, specielt blandt dem over 45, er Tordenskjolds soldater, som har prøvet alt inden for det frivillige arbejde. Blandt de højt uddannede personer er 51 % frivillige blandt dem med en lavere uddannelse er 26 % frivillige. Sundhed og motion er uhyre væsentlige: vi skal være bevidste om at bruge vores krop, styrke musklerne og holde vægten nede bl.a. for at undgå livstilssygdomme. Det er der mange, der har problemer med, ikke mindst unge mænd i aldersgruppen år med en overvægt af lavt uddannede. Rigtig mange dovner og sløver dagen væk, deres sociale kontakter foregår mest via de sociale medier, hvilket for manges vedkommende fører til en asocial indstilling til 15

16 livet. Spørgsmålet er skal disse isolerede borgere tvinges i aktivitet, skal der indbygges motionskrav for at modtage offentlige midler? Solvej Pedersen har siddet i Holbæk Byråd i 1 år, hvor hun har en plads i Kultur- og Fritidsudvalget. Hun er lidt bekymret for, hvordan frivillighed i kommunalt regi hen ad vejen vil udvikle sig, men det er jo meget oppe i tiden. Der mangler i hvert fald ikke frivillighedskonsulenter og koordinatorer. Efter Solvejs mening er der grænser for brugbarheden af frivillighed i kommunalt regi, hvor det i værste fald kan føre til nedskæringer i børneinstitutionerne og på ældreområdet, men under alle omstændigheder skal det være sjovt og motiverende at være frivillig. Slutteligt, bl.a. afledt af spørgsmål fra forsamlingen, fortalte Solvej, hvordan det er at være nyvalgt til et byråd uden at have en lang politisk baggrund. Solvej gav udtryk for, at hun det første ¾ år i byrådet nok har været lidt naiv og lige skulle vænne sig til og lære at blive egoistisk og magtsyg, for det er sådan lokalpolitik også er. Hierarkiet trives i bedste velgående, antallet af personlige stemmer tæller voldsomt på vægtskålen, hvad det angår ligger Solvej på en 8 plads hos socialdemokraterne dvs. noget nede på ranglisten. Referent: Svend Aage Kejlskov Jørgensen 16

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2014

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen. 2014 Formandens beretning På bestyrelsens vegne berettes som følger: Generelt: Som jeg skrev i den udsendte nytårsfolder har 2014 foreningsmæssigt været et godt år, som bestyrelsen kan se tilbage på med stor

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Hamborg-turen august 2016

Hamborg-turen august 2016 Hamborg-turen 25.-28. august 2016 Torsdag den 25/8 om morgenen i flot vejr mødtes 20 forventningsfulde turistforeningsmedlemmer på Kalundborg Station. De fleste deltagere havde et begrænset kendskab til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang.

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang. Årsmøde 2012 for Ældre Sagen Maribo-Holeby-Rødby. Aftenens program: Hjertelig velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2012. Det glæder bestyrelsen at se, at så mange møder op. Årsmødet forestiller vi os vil

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN 12.-14. AUGUST & 19.-21. AUGUST 2016 Kunst og kulturoplevelser på Vestfyn Vi byder velkommen til en kør-selv weekend på det smukke Vestfyn. Den røde tråd er dansk kulturarv,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere