Andelsbevægelsen på Drejø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsbevægelsen på Drejø."

Transkript

1 Andelsbevægelsen på Drejø. Af Drejø Sogns LokalArkiv Andelsbevægelsen er en fællesbetegnelse for de forskellige danske økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne. Det betyder i almindelighed, at deres formål er at ordne deres medlemmers forbrug eller produktion eller fremme deres fælles økonomiske interesser på den for dem mest frugtbringende og almengavnlige måde. Sædvanlig er de "åbne" foreninger bygget på solidaritet, og som regel har hver mand én og kun én stemme, og fortjenesten fordeles til de enkelte medlemmer i forhold til disses omsætning. Bevægelsen havde sin storhedstid fra slutningen af 1800-tallet til 1960'erne. Andelsejede virksomheder er en slags kooperativer. Andelsbevægelsens indtog på Drejø. Fra 1880èrne og frem til 1920èrne havde Drejø sin store opblomstringsperiode. Øen havde dengang o. 350 indbyggere. Øen havde i forvejen både Kirke og Skole, en træskofabrik, et bageri, 4 købmandsforretninger (den ene fik tilføjet øens telefoncentral), og i 1927 også et badehotel. På relativt få år, i tiden fra 1880érne og til 1920érne blev der opført en del på aktie- eller andelsbasis: Kvasefart, Mejeri, Forsamlingshus, Teglværk, Smedje og Elektricitetsværk. Fællesskabsstanken havde igen gjort sit indtog på øen! Om Oldermandsinstitutionen. Fra gammel tid har ethvert mindre samfund haft en ældst eller en øverste myndighed, hos hvem man kunne søge råd, og som havde det fornødne overblik, hvormed samfundet kunne fungere. Den øverste person på Drejø var tidligere Oldermanden. Oldermand menes at komme af at være ældst, og ældst betød dengang ikke nødvendigvis i alder, men i viden og myndighed. Bymændene var samlet i et Bylaug med Oldermanden som formand. Han blev tidligere valgt på Tingstedet og for et år ad gangen, men med tiden kom hvervet til at gå på omgang bymændene rundt efter gårdenes matrikelnummer. Skiftedagen var lidt forskellig fra egn til egn. På Drejø skiftede Oldermanden Askeonsdag (første onsdag efter fastelavn), men invitationen til oldermandsgildet (på drejøsk blev det til Àlmaisjiil ) skulle ske søndagen før. På Skarø og Hjortø fandt skiftet og dermed også festen sted den 1.maj, Voldermissedag (Valborgsdag), derfor blev festen der kaldt Voldermissegilde, der på ø-dialekt blev til Volmsjiil. Hvornår Oldermandsinstitutionen på øerne er opstået, er der ingen der ved, kun at den er meget gammel. De fleste små ø- og landsbysamfund kan føre den tilbage til omkring 1400-tallet eller i hvert tilfælde i begyndelsen af 1500-tallet. Drejø har allerede på den tid været et velordnet ø- samfund med sin egen oldermand i spidsen for bymændenes laug, hvilket vi ved fra den gamle lovbog Bysenslov fra år 1705, der omhandler alle sider af samfundslivet. Indtil Fællesskabets ophør (1832) gik Oldermanden med trommen og Stolebroder tudede i hornet. Med tiden overgik hornet til Byens ungdom. I byhornet er indridset en mængde tal og bogstaver fra 1856 til 1928, måske ungdomsformændenes initialer og årstal. Godt nok er årstallet 1444 indridset, det er sandsynligvis en spøgefugl, der har været på spil; men ingen ved det med sikkerhed, og måske er det ældre, end vi tror? 1

2 De sidste mange, mange år har det fulgt Drejø Ungdomsforening, som i 1980èrne fik lavet en glasmontre, med henblik på at udstille hornet i Drejø Forsamlingshus. Det kom dog aldrig op at hænge på væggen, men kom i stedet til opbevaring på Svendborg Museum sammen med Oldermandens øvrige effekter, da smedjen ophørte i Med Oldermandens ting er også en pose gamle mønter (Byens Lodder), alle ½ skilling fra i alt 26 mønter, opbevaret i 2 skindposer og yderst en lærredspose hvorpå står Byens. Mønterne er hver især præget med en gårdmands initialer, og har været brugt ved lodkastning, hvor man ikke kunne finde enighed på anden måde, f.eks. ved udflytningen til Skoven i Hvem ville frivilligt flytte uden for den trygge by og ud til Drejø Skov? Efter ansøgning fra Drejø Sogns Lokalarkiv kom alle effekter tilbage til arkivet i 2001 i form af en langtidsdeponering. Alle 3 protokoller og gamle papirer blev overdraget Drejø Arkiv til eje, effekterne (Byhorn, Bysensbræt fra 1888 og poserne med de 26 mønter) udstilles permanent på museet Gl.Elmegaard. Det nye Bysensbræt fra 1972 hænger i forgangen på Drejø Kro. Hvad der fulgte oldermanden. Med oldermanden fulgte, og blev opbevaret hos ham, det år han var oldermand: Bysenslov, Bysensbræt, tromme og byhorn, en lærredspose med 26 mønter (Byens lodder hver præget med en gårdmands inialer), samt 3 forhandlingsprotokoller. Bytrommen gik desværre tabt under branden i 1942, og Bysensbrættet fra 1888 blev meget forkullet. Var Branden indtrådt blot få måneder tidligere, ville det sandsynligvis stadig være intakt, idet den tidligere oldermand Henning Henningsen, Drejø Skov havde afleveret alle effekterne askeonsdag 1942, men det er et af skæbnens uheldige, lunefulde puds! Til afløsning for det gamle Bysensbræt, der brændte, lavede snedker Hans Mortensen et nyt, som han forærede Oldermandslauget Askeonsdag Rettede man sig ikke efter det vedtagne, blev der idømt bødestraf. Dertil brugtes Bysensbrættet, en træplanke med alle gårdenes Bomærker indridset. Hver forseelse gav en kridtstreg på brættet. Det brugtes bl.a. andet også, når gårdmændene tog på handlen f.eks. til Ærø. Skulle de have et krus øl, som de ikke betalte med det samme, fik de en kridtstreg. Heraf betydningen at få på kridt. Mosen sidste bindeled til en svunden tid. Efter udskiftningen i 1832 stoppede oldermandens egentlige funktion som arbejdsleder og fordeler. Mange af hans funktioner blev overtaget af andre instanser som f.eks. sognefogeden og sognerådsformanden, samt det, at gårdmændene i mellemtiden havde frikøbt deres gårde, og var blevet selvstændige. Efterhånden som de øvrige fællesopgaver svandt ind, var der nu kun Smedelauget tilbage, som gårdmændene var fælles om, og den til enhver tid siddende oldermand var formand for. Da oldermandens sidste hverv, som formand for smedelauget, forsvandt med salget af Drejø smedje, stoppede også den oprindelige form for oldermandsgilde. Sidste rigtige oldermandsgilde holdt Regner Andersen, Vesterbo gård matr. 11, den 17.marts Året efter afløstes oldermandsgildet af fællesspisning på Restaurant Drejø. Man tilmeldte sig fællesspisningen og betalte selv, hvilket de havde gjort på Skarø i mange år. På Drejø holdt den nye form kun få år, hvorefter de gamle traditionsrige gilder ophørte helt. Moselauget er den sidste rest, der endnu er tilbage af det gamle oldermandslaug, men efterhånden som de 26 oprindelige gårde er blevet sammenlagt på få hænder, er vel snart også denne sidste del en saga blot. Siden 1990 har der hvert år på Grundlovsdag den 5. juni kl. 14 været afholdt Mosemøde på en bænk ved Mosen, som efterhånden ikke har svært ved at rumme de resterende parthavere! 2

3 Når Drejøfolk fanger harer. To Dage gaar det for sig paa den herlige Ø, og så godt som alle Mand gaar af Hus for at deltage, og saa er der Haregilde ovenpaa. Midt i Drejø By staar den gamle Tingsten, som i mangfoldige Aar var Samlingssted for Øens Bylaug, og her mødtes også Harefængerne før Fangstens Begyndelse. Da Klokken var ni, og Morgenens Tusmørke var forsvundet ud over Vandet, blæste dette Aars Formand for Hareselskabet, Købmand Nellemann Larsen til Samling i det næsten 500 Aar gamle Byhorn, hvorefter Sognefoged Rasmus Henningsen gjorde rede for, hvorledes Fangsten skulde gribes an. Man skulle begynde ved Kirkevejen med Østergang til Knappen Fangstnet var i Brug, og ca. 150 Mand Halvdelen af Øens Befolkning formede den ca. 700 m lange Fangstkæde. Der blev normalt fanget ca. 200 levende Harer, der blev sendt ud som Bestandsfornyelse til alle Egne af Landet. Om aftenen var der Haregilde i Forsamlingshuset. Uddrag fra Svendborg Amts. Den 16. december 1953 Købmand Nellemann Larsen blæser til samling i det gamle Byhorn. Til højre: Hans Strange og Sognerådsformand Axel Hansen sorterer harerne i kasser. 3

4 Oldermandens Byhorn med årstal, og initialer indridset. Årstal på Bylaugets horn: RKR JJ (eller 28)? 1891 MILSE 1892 Bysensbræt fra 1888, der blev forbrændt i 1942, og Byens 26 mønter fra

5 Drejøs ældst kendte Bysensbræt fra 1776 er på Nationalmuseet. 10. Lenesgård 11. Vesterbo 9. Vestergård 12. Hans Erk sens gård 8. Valdemargården 13. Øster Skovgård 7. Søndergård 14. Strandager 6. Bækskildegård 16. Gammel Pers gård 5. Elmelund 15. Agnetes gård 4. Stjernegården 19. Nyager 3. Skovgård 18. Sognefogedgården 28. Rasmus Hansens gård 17. Jeppelunden 27. Klintegården 20. Hestmaegård 26. Brolykke 21. Nygården 25. Christoffer Mortsens gård 22. Gl. Elmegård 24. Rasmus Madsens gård 23. Strangegården 1. Præstegården 5

6 6

7 Drejø Andelssmedje Smed Vagn Nielsen og lærling Johannes Madsen Drejø smedje o F.V.: Smed Jørn Sørensen, stationsleder Ewald Madsen med tidligere smed Vagn Nielsen under en brandøvelse i Fotograf og copyright: Ole Berner, FAA Arkiv Så langt tilbage man kan se i Folketællingerne, har der boet en smed på Drejø. Udgravninger omkring Mejlbækhuset har vist slagger og sort jord, som kan tyde på, at der har fundet en større forbrænding sted, sandsynligvis fra en smedje, hvilket der er stor mulighed for, da her lå en kilde. Mosehuset er dog det første kendte smedehus på Drejø, hvor der i 1787 boede en smed, Christoffer Hansen. Formentlig lå smedjen her indtil 1833, hvor Anders Olsen byggede et hus på grunden lige bag Kalles Hus ved Gl. Havn - på den grund hvor gartner Thomsens hus blev bygget, efter det første hus brændte i Det første hus blev kaldt Smedehuset, og var i 1834 beboet af smeden Rasmus Hansen. I 1901 bebos Smedehuset, af en grovsmed Christoffer Andersen * Hans søn Rasmus Hansen Andersen var uddannet smedesvend hos faderen, hvis smedje han overtog efter faderens død o. 1905, hvor den nye smedje blev bygget ved By-Mosen. Der har måske været kamp om øens 2 smedjer, og hvem der ville bruge hvem? I 1909 ser vi smed Rasmus Hansen Andersen som teglværksarbejder, så han har givet på det tidspunkt måtte lukke sin smedje til fordel for den ny smedje. I 1905 besluttede Oldermandslauget at bygge en ny smedje ved Bymosen. Jorden blev taget fra matr. 3a, og den ny smedje fik matr. nr.52. Gældsbevis Undertegnede bestyrelse for et Interessantskab bestående af Beboere paa Drejø, til opførelse af en Smedie i Byen, nemlig: Gaardejer Morten Jensen, Formand Niels Petersen, Rasmus Nielsen, Hans Larsen Hansen og Jens Hansen Snedker. Alle af Drejø. tilstaar herved for modtaget kontant laan til hjælp ved opførelsen af bemeldte Smedie, at være bleven skyldige til efternævnte Gaardejere her paa Drejø, nemlig til: Morten Hansen 600 kr. - Sex Hundrede Christoffer Mortensen 500 kr. - Fem Hundrede Jens Hansen Snedker 400 kr. - Fire Hundrede Der blev herefter dannet en Andelssmedje med egen bestyrelse. Den ordinære generalforsamling i Drejø Andelssmedje og Oldermandsgildet blev slået sammen Askeonsdag 7

8 den 10. januar Det betød, at Oldermandsgildet nu startede kl med smedjens generalforsamling, som blev ledet af den afgående oldermand. Efter generalforsamlingen overtog den nye oldermand - han blev nu også formand for smedjen. Indkøb af større maskiner til smedjen, samt den almindelige vedligeholdelse stod tillige Oldermandslauget for. Fra starten indkøbte de blæsebælg, ambolt, boremaskine og skruestik samt andre mur- og nagelfaste genstande. Alle andre redskaber skulle smeden selv anskaffe. I 1976 fik stuehuset nyt tag, og indsat nyt køkken, lavet af gårdmændene i fællesskab. Ved samme tid blev gangdøren i gavlen sløjfet. Aske Onsdag 1972 Blev efter Den gamle Omgang Carl Julius Pedersen Oldermand og Sognefoged Rs. M. Henningsen Stolebroder. Den nye Oldermand overtager Bysens bræt, de gamle Mønter, Forhandlings- og Regnskabsbog, samt forskellige Papirer. Ved Oldermandsgildet skænkede den 81 årige Snedker Hans Mortensen, Gårdmandslauget et nyt Bysens Bræt, dette er fremstillet af en gammel Eg, opgravet i Bymosen Matr. 52, under tørvegravningen i Sommeren På det nye Bysens Bræt er der ud for hvert Bomærke, skrevet ejendommens matr. nr. så det altid kan ses, hvor de hører til. Rs. M. Henningsen Oldermand. (Afskrift af Oldermandslaugets forhandlingsprotokol) Smedemestre på Drejø fra : Carl West Larsen Kristoffer Christensen Hans Valdemar Povlsen Johannes Vilhelm Eriksen Johan Hansen Sten Andersen Arne Stokholm Willy Pedersen Vagn Nielsen Jørn Sørensen Erik Mayer Lars Madsen I 1986 rejste øens sidste smed, Lars Madsen L.M. Teknick. Smedjen kunne ikke længere forsørge en familie, og det blev besluttet at sælge den. Som ved alle afgørelse fra fællesskabstiden, skulle der være 100% enighed, både omkring salget og til hvem, hvilket gav en del diskussioner, da blot en stemme kunne vælte alt. Efter mange, lange og seje drøftelser lykkedes det dog at nå til enighed. Inden salget blev Mosen framatrikuleret. Smedjen blev solgt i febr til Johannes Nielsen fra Brudager, som en kort tid også ejede gård matr.7. Den 11.marts 1988 blev der holdt auktion over resterende værktøj og gamle effekter. Salgssummen beløb sig til kr ,- + kr ,- for de løse effekter fra auktionen. Beløbet blev fordelt ligeligt mellem de 26 parter. Johannes Nielsen videresolgte huset i 1991 til Aps Drejø Grønt (v/max Kristensen). I 1993 overgik smedjen til Johnny Don Kristiansen, hvorefter huset gik på tvangsauktion, og blev i 1999 købt af Lars Milling. Han udlejede huset i 2000 til Egon Filsted, som boede der til Lars Milling selv flyttede derned i 2004, hvor huset blev købt af Susanne Larsen. 8

9 Kvaseselskabet Drejø I begyndelsen af 1880èrne tog fiskeriet for alvor fart på øen. Det var især torsk, der blev fanget, og opkøberne strømmede til øen i deres kvaseskibe. Det fik drejøfiskerne til at indse, at den mellemhandel leverance kunne de lige så godt selv håndtere. Christen Mortensen Pedersen fra Hjortø havde i 1881 ladet bygge en kvase Thor på J. Ring Andersen i Svendborg. Han var nu sin egen reder. Nogle år efter flyttede han til Drejø, blev gift med Margrethe fra Den gamle Skole, og de byggede Tolderhuset på Husmandsvej 11. I 1885 tog en drejøfisker Rasmus Christensen sammen med Peder Larsen fra Strandhuse i Svendborg derfor initiativet til at danne Kvaseselskabet Drejø bestående af 19 parter, og øen havde fået sin første kvase, med Peter Larsen som skipper. I 1891 blev der købt endnu en kvase, Christine bygget i Svendborg Hun blev afløst i 1898 af Heimdal nybygget på Thurø. Disse to førtes af Christen M. Petersen fra Hjortø. Det var Christens morbror fisker Rasmus Christensen, Drejø, der var igangsætter og fik organiseret kvasesejlads med fiskernes egne kvaser med hjælp fra Peder Larsen (Pave), Strandhuse (han blev senere Sognefoged i St. Jørgens Sogn). I mange år var Kristiania (Oslo) et vigtigt marked for drejøtorsk. Nordmændene fangede selv store torsk, men Kristianitterne foretrak de mindre kogetorsk, som drejøkvaserne hentede fra Østersøen. I Oslo hed det: Spis norsk, men spis danske torsk! For at illustrere drejøkvasernes barske vilkår i 1890érne følger her en kort beretning: To kvaser fra Drejø, Lykkens Håb og Thor stod ud af Oslofjorden d. 23. november 1890 efter, at de havde fået afsat deres torsk. Lykkens Håb strandede på Sjællands Rev i storm fra NV og snetykning. Besætningen reddede sig i land i jollen og måtte rejse hjem over land. Da de kommer til Drejø er Thor ikke kommet, og man anser den for forlist. På Thor tør de ikke løbe inden om Skagen, men lægger sig underdrejet for 4-rebet stor-sejl og rebet fok. På denne måde driver de igen op mod Norge, hvor de får land i sigte og vender. Nu driver de igen sydover. Den 30. november 1890 kommer de til Hirtshals, vejret er blevet roligere, og de kan runde Skagen. De er forkomne, især deres fødder er medtaget af kulde, men de kommer ind til Hirtsholmene og får købt petroleum, som de mangler til lanternerne. D. 5/12 er de hjemme på Drejø. (Torvald Markert) Nye Thor Gamle Thor blev i 1900 afløst af Nye Thor, bygget i Frederikshavn, og Peter Larsen blev afløst af en skipper fra Hirtshals, Peter Thomsen, som bosatte sig på øen, blev gift med en gårdmandsdatter fra Nyager og byggede hus matr.19b, Hansine Thomsens Hus. Den gamle Havn var foruden Drejødamperen nu også hjemsted for øens kvaser, så det begyndte at knibe med pladsen i den lille havn. I 1901 søgte Drejø Fiskeriforening derfor Staten om støtte til anlæg af en ny fiskerihavn på sydsiden af øen. 9

10 Den strategisk bedre beliggenhed ville desuden give mulighed for, at Ærødamperen kunne anløbe øen, hvilket fiskerne så som en mulighed for hurtigere afsætningsmulighed for øens fiskeri. Fra 1913 havde Drejø kun én kvase tilbage. Sidste kvaseskipper blev Thorvald Larsen fra Læsø, som havde Nye Thor indtil kvasefarten ophørte i Selve fiskerierhvervet var dog på sit højdepunkt i 1930érne. Drejø og Skarø havde tilsammen en fiskerflåde på 16 motorskibe, 50 sejl- og robåde og ca. 40 mand beskæftiget med fiskeri som hovederhverv; men op i 50èrne svandt fiskebestanden, og hermed forsvandt kutterne fra Drejø. Den sidste, der holdt stand, var fisker Jens Jensen, der, sammen med sønnen Hans, blev ved til Strenge Jens, som han blev kaldt, var langt op i 80érne. De sidste år lå deres kutter Fiona ved den nye færgebro. Snart lå den gamle havn øde hen, kun enkelte fiskere med deres damjoller blev tilbage. Fisker Strenge Jens o Fotograf: Poul Gertz Andersson. Copyright: Drejø Sogns Lokalarkiv. Kvaseselskabet Drejø havde i alt 4 kvaser fra : Kvasens navn og data Byggeår og sted Købt Solgt Til Thor NSVW 26 BRT 1881 Svendborg Grenå Christine NVRQ 23 BRT 1885 Svendborg Thorøhuse Heimdal OWLM? BRT 1898 Troense Frederikshavn Ny Thor OWZQ 29 BRT 1900 Frederikshavn Svendborg (P. Clausen og Marius Raun) Kvasens navn. Reder Kvaseskipper Styrmand Thor Mads Nielsen Chr. M. Pedersen N. Jørgensen Chr. M. Pedersen Peder L. (Pave) Chr. M. Pedersen Rasmus Christensen Peder L. Pave Lars P. Thomsen Rasmus Christensen. Lars Peder Thomsen Christine Rasmus Christensen Christen M. Pedersen Heimdal Rasmus Christensen Christen M. Pedersen Lars Peder Thomsen Christen M. Pedersen Ny Thor Rasmus Christensen Lars Peder Thomsen Lars Peder Thomsen Thorvald Martinus Larsen

11 Redere og skippere på Drejø kvaserne. 1881: 6 drejøfiskere går sammen med hver 1/6 og køber kvasen Thor. 1885: 3 mænd, alle i familie og med tilknytning til Hjortø og Drejø starter Kvaseselskabet Drejø. De 6 andele sælges og deles i 19 parter. Christen Mortensen Pedersen (født på Hjortø). Han flyttede 1895 til Drejø, hvor han byggede Skomagerens Hus. Med i opstart af kvaseselskabet. Peder Larsen Pave (født i St. Jørgens, Strandhuse) morbror til Rasmus Larsen Markert, som var gift med en søster til Christen Mortensen Pedersen. Med i opstart af kvaseselskabet. Rasmus Christensen (født på Drejø) morbror til Christen Mortensen Pedersen. Med i opstart af kvaseselskabet. Lars Peder Thomsen var født i Horne ved Hirtshals. Han kom til Drejø som styrmand på Gl. Thor fra , og kvaseskipper fra , derefter kvaseskipper på Ny Thor fra Han blev gift med gårdmandsdatter Anne Margrethe Hansen, Nyager, Drejø. De boede på Drejø Skovvej 20, som han lod bygge på en lod af svigerforældrenes gård. Han døde i Thorvald Martinus Larsen var født på Læsø. Sejlede på langfart, men kom til Drejø i Han var kvaseskipper på Ny Thor fra , og blev øens sidste kvaseskipper. Efter endt kvasesejlads blev han på øen, hvor han fortsatte med lidt fiskeri. Derudover gik han som maler rundt på gårdene om vinteren samlede han siv og flettede sivsko, som han solgte og efterhånden blev kendt for. Han blev gift i 1908 med Marie Hansen fra Mejlbækhuset, Drejø Skovvej 11, hvor han boede til sin død d

12 Parthavere i Kvaseselskabet-Drejø mastet kvase NSVW Thor af Svendborg bygget 1881 på J. Ring- Andersen, Svendborg Redere: 1881: Mads Nielsen, * på Drejø. Best. Reder, fisker. Drejø pr. Svendborg. 1/6 del. Samt følgende fiskere, alle Drejø med hver 1/6 del: Rasmus Andersen, Rasmus Christensen, Hans Jensen, Jens Jensen og Christen Mortensen Pedersen (Hjortø) Ved skøde dat. Drejø sælger: Rasmus Christensen 1/12 del og Jens Jensen 1/12 del = 1/6 del til skipper Anders Spotsbjerg, Svendborg. Mads Nielsen sælger sin 1/6 del til fisker Niels Mortensen, Drejø. 1884: Anders Spotsbjerg sælger sin 1/6 del til fisker Rasmus Christensen, Drejø med 1/12 del og fisker Jens Jensen, Drejø med 1/12 del. 1884: Christen Mortensen Pedersen, Hjortø er bestyrende reder. 1891: Ovennævnte sælger skibet til følgende, som hver får 1/19 part: 1) Fisker Rasmus Christensen * på gård nr.10, Drejø. Bestyrende reder. Hans far var Sognefoged på Drejø. 2) Skipper H. P. Larsen, St. Jørgens, Strandhuse 3) Skipper Christen Mortensen Pedersen * på gård nr.4 Hjortø på Husmandsvej 11, Drejø. I 1884 var han bestyrende reder på kvasen Thor. Gik i land 1913 p.g.a. dårligt helbred. Blev derefter distriktstolder og sognerådsformand på Drejø. 4) Fisker Jørgen Pedersen * på gård nr.4 Hjortø. (Bror til Rasmus og Christen M. Pedersen) 5) Rasmus Pedersen * Hjortø. (Bror til Jørgen og Christen M. Pedersen) 6) Fisker Niels Mortensen * , Møllen på Husmandsvej 11, Drejø. Han var skipper på den 1. Drejødamper som hans far Christen Mortensen købte i 1883 i Göteborg, hvor Niels var med for at hente den hjem til Drejø. Fra var han speditør ved Drejø Bro for Ærøselskabet. 7) Fisker Lars Jensen * i et fiskerhus i Drejø Skov. Hans søn var præstegårdsforpagter på Drejø. 8) Fisker Jens Hansen * i hus på Skarø. Flyttede o.1880 til Drejø Skov, som fisker 9) Fisker Jens Jensen * i fiskerhus ved Hespen, Drejø. Han er far til Strenge Jens, som havde kutteren Fiona. 10) Fisker Rasmus M. Hansen, Drejø. (I FT 1890 er der en husmand Rasmus Morten Hansen * 1840, (uvist, om det er ham. - Det kunne også være Styrmand Rasmus Hansen * på Skarø.???). 11) Fisker Hans Jensen * i Smedehuset ved Gl. Havn på Drejø. Han var født uden for ægteskab. Udlagt barnefader var Jens Hansen fra Skarø. 12) Fisker Christoffer Jensen * i fiskerhus på Hespen, Drejø. Han er ½ bror til fisker Jens Jensen (nr. 9). 13) Fisker Rasmus Andersen * i Falkhuset på Husmandsvej 7, Drejø. 14) Fisker Joseph Hansen * i huset, hvor han startede Nellemanns Butik, Drejø. 15) Fisker Hans C. Rasmussen * Drejø 16) Fisker og skibsbygger Jørgen Jørgensen * i Bageriet, Strædet 1, Drejø. 17) Fisker Mads Hansen * Skarø 18) Fisker Jørgen Banke Mortensen * i hus på Skarø. 19) Fisker Lars P. Juul, Korshavn. (ikke undersøgt) 12

13 Interessentskabet Drejø Forsamlingshus Spredt rundt i Danmark findes et utal af forsamlingshuset. De opstod midt i en brydningstid i Danmark i slutningen af 1800-tallet, hvor højskole- og andelsbevægelsen i særlig grad prægede de mindre ø- og landsbysamfund. Sammenkomster havde hidtil foregået i præstegårde eller private hjem, hvilket nok kunne blive en bekostelig affære. Andelstanken var nærliggende. I 1894 blev man på Drejø enige om, at øen skulle have et forsamlingshus. Der blev indkaldt til møde, hvor Interessentskabet Drejø Forsamlingshus blev dannet. Der blev nedsat en bestyrelse, som skulle tage sig af det fornødne, og man blev enige om, at købe grunden fra gård matr. 26 Brolykke, der var udflyttet i Der blev tegnet aktier af alle beboere - hver aktie beløb sig til 2 kr. 50 øre. Aktiekapitalen betalte materialerne, og øboerne udførte selv arbejdet. Drejø Forsamlingshus stod færdig i Huset, som det hed i daglig tale, blev bygget i røde mursten med skiffertag. Det bestod af en stor sal, og et mindre rum kaldet Slyngelstuen, samt et lille køkken med et bryggers. Indgangsdøren sad i gavlen mod vest, og førte direkte ind i salen, hvor overtøjet hang langs endevæggen. Salen blev opvarmet af en stor, koksfyret kakkelovn. Toiletterne var to gammeldags das i en sidebygning af træ uden for selve huset. Forsamlingshuset blev med tiden for trangt, og på et bestyrelsesmøde den 1. juli 1922 blev det vedtaget at optage et lån på hos grdr. Jens Hansen, Drejø Skov, til brug ved den nye forsamlingshusbygning, efter nærmere aftale. På bestyrelsesmøde den 26. september 1923 blev det besluttet: at der ikke maa nydes Spiritus i Forsamlingshuset uden paa Lovmæssig maade med Polititilladelse og Betaling af Skat. Endvidere står i protokollen: Paa Ekstrageneralforsamling den 9. November 1924 var mødt 23 Medlemmer, der blev enstemmigt vedtaget, at installere Elektrisk Lys i Salen. Udgifterne ved Installationen vedtoges at indgaa i Elektrisitetslaanet, hvis det kan lade sig gøre at blive optaget i dette, hvis ikke opkræves Udgifterne pr. andel i Forsamlingshuset. På generalforsamling den 30. august 1925 blev byggesagens forløb fremstillet, og meddelt at bestyrelsen havde fået tilsagn hos Sogneraadsformand Jens Hansen mod 1. Prioritets Panteret i Forsamlingshuset og Solidarisk Kaution af samtlige Interessender. Af Låneprovenuet kr. udbetaltes de gamle Interessenter kr., medens resten kr. anvendtes til dækning af selskabets udgifter ved køb af matr.nr. 26 d, kr. og ombygningen ca kr. Det ny Forsamlingshus. Huset fik herefter en stor ombygning, hvor det blev forøget med nogle meter. Det gav plads til et større køkken, og indgangsdøren blev flyttet om midt for nordsiden med en forgang, hvor overtøjet kunne hænge. Fra forgangen blev der lavet en trappe op til en nybygget balkon, med udkik ud over den store sal. I salen blev der i årene omkring 1963 malet 3 store malerier direkte på den kalkede væg mod vest. Det øverste af Drejø Gl. Havn blev malet af Jens Peder Jespersen de 2 nederste med motiver fra den gamle Drejø By blev malet af hans søn, Povl Jespersen. Kunne Forsamlingshuset tale, havde det rigtig mange historier at fortælle - nok til adskillige romaner! Huset rummer slægters minder om væsentlige begivenheder i tilværelsen, fulgt drejøboernes gang og færden igennem tykt og tyndt. Det har levet med i alle øens fester, sorg og samvær fra dåb til gravøl, fra foreningsliv til dilettantkomedie. Hvor mange par, der har 13

14 mødt hinanden her til et bal, som er endt med et bryllup, runde fødselsdage, børnenes konfirmation og endelig den sidste rejse - ved kun Huset! Mange ungdomsfester er her også været holdt gennem tiderne. At de ikke altid er gået stille af, vidner dette indlæg i protokollen om: Generalforsamling den Ved samme vedtoges følgende: Hvis Ungdommen opfører sig med Slagsmaal eller lignende Tilbøjelighede som ved Midsommerfesten 1926 til deres Ungdomsbal, skal Forsamlingshuset lukkes for dem. Formanden skal paatale til dem, der lejer Huset, at hvis lignende gentager sig, skal der lukkes for Ballet med det samme. I dag bruges Huset stadig meget, også af mange uden for øen. Det er ramme om sociale og kulturelle aktiviteter - Øens vigtigste samlingssted Øens sociale center og måske det eneste, som alle på øen kan blive enige om, skal værnes! Det er upolitisk og upartisk - kort sagt, det optager ingen kontroversielle emner! Man kan altid komme, som man er! Hvilket vi håber, vil fortsætte i mange, mange år endnu. Drejø Forsamlingshus har med årene gennemgået mange ændringer og renoveringer, hvilket også er en nødvendighed, hvis det skal følge med tiden og stadig være et levende hus. I 2012 fik bestyrelsen fra generalforsamlingen godkendelse til at søge midler til en totalrenovering, der omfatter en udvidelse med ekstra tilbygninger, som bl.a. kan huset nye toiletter incl. et offentligt handicaptoilet, et informationsrum samt Drejø Sogns Lokalarkiv. Priser for udlejning af Huset i 1926: Bryllupper 25 kr. Ungdomsbal 20 kr. Konfirmationsgilde 25 kr. Begravelse 15 kr. Foredrag og Møder 8 kr. Mejeriet for 1 år 60 kr. Sogneraadet for 1 år. 60 kr. Sangforeningen pr.år.25 kr. Oldermandsgilde pr.år. 25 kr. Hmd. I Leje for 1 år. 20 kr. Leje af den lille stue. 5 kr. (uden lys) Leje af den lille stue. 8 kr. (med lys) Leje af Stue og Køkken. 10 kr. Drejø Forsamlingshus o

15 Interessentskabet Drejø Teglværk Morten Hansen, der ejede Klintegården fra , fik ideen til at udnytte det ler, der var på hans marker ud mod klinterne og Næbbesodde. Han fik hjælp af en teglbrænder, som fik lavet en prøvebrænding på leret, der viste sig at være af god kvalitet. Nu kunne man gå i gang, og et nedlagt teglværk fra herregården Tisselholt på Fyn blev købt i Materialerne blev sejlet over til øen og det brugte teglværk, samt nogle huse til arbejderne blev opført på Nebbesodde. Maren og Jens Hansen, søn af Morten Hansen, ejede Klintegården fra Ælteværket blev trukket af heste i en rundgang, og de første råsten blev formet. Der blev opført en højovn, så nu kunne den første brænding begynde. Morten Hansens søn Jens Hansen satte for sjov sine initialer i nogle sten fra den første brænding. En af arbejderne på teglværket købte disse sten til at bygge sit hus, som han byggede i Det var Prip s Hus, på Drejø Brovej. Selvsamme hus købte Jens Hansen i 1950, da han blev pensioneret, uvidende om, at hans initialer var havnet i dette hus. Citat fra Jens Hansens beretninger: Jeg følte nu, at det var det rigtige hus, jeg havde valgt til vores pensionisttilværelse. Teglværkets økonomi gik ikke så godt. Morten Hansen havde betalt alt selv, og det kunne hans økonomi ikke holde til i længden. Han stod selv for brændingen, men det viste sig hurtigt nødvendigt at ansætte folk med faglig ekspertise, hvis værket skulle være bæredygtigt. Han måtte finde en ny måde at tilfører kapital på. Andelstanken var nærliggende. Han samlede derfor øens beboere, og Interessentskabet Drejø Teglværk blev dannet. Der blev nedsat en bestyrelse med Morten Hansen som formand. Der blev tegnet andele til en pris à kr. 75,- pr. andel, og for den tilførte kapital kunne man nu begynde på en udbygning og modernisering af bygningerne. Der blev ansat en teglværksmester I. Friis, og der blev bygget en bestyrerbolig til ham og hans hustru Erna. Der blev ligeledes ansat en uddannet fyrpasser. De øvrige arbejdere var hovedsagelig arbejdsmænd fra Drejø, bl.a. Jens Hansen (Degn), Jens Hansen (Østmark), Peder Espensen Pedersen (jordemodermanden), Hans Jepsen (Apoteket), Niels Gade Nielsen, Mads Pedersen (Skrædder). Der var ca mand ansat ved teglværket. Øens største arbejdsplads nogensinde. Mange af øens huse, bygget mellem 1900 og 1917, er bygget af Drejø sten, men langt de fleste blev eksporteret fra øen. Af kendte bygninger er bl.a. Restaurent Borgen på Tuxensvej i Svendborg bygget i 1916 af Lacoppidan Petersen. Der blev produceret 1 2 mill. mursten om året. Det lyder nok af meget, men var ikke nok. Det var dyrt og ofte problematisk at fragte stenene fra øen. De vestvendte klinter lå på et udsat sted. Driften gav ikke den ønskede profit, og man blev enige om at sælge værket efter små 18 års drift. Det blev solgt med tab i Købmand Foldager og sagfører Lacoppidan Petersen samt en teglværksmester købte bygninger og maskiner billigt. Det blev genopført på fastlandet, hvor transport udgifterne ikke var så store, og blev derved en konkurrent til de øvrige teglværker på Fyn. Resultatet blev, at Stenstrup Teglværk ret hurtigt købte det - og rev det hele ned så var den epoke slut! 15

16 Morten Hansen, ejer af Klintegården fra , startede Drejø Teglværk. Hans søn, Jens Hansen overtog gården og Teglværket i Teglværket med tilliggende arbejderhuse og bestyrerbolig. Luftfoto af Klintegården taget af Sylvest Jensen i Copyright: Det kongelige Bibliotek. 16

17 Huse bygget på Drejø mellem huse er med sikkerhed bygget af sten fra Drejø Teglværk husene med (?) er muligvis! Skomagerhuset (?) Hansine Thomsens (?) Christian Møllers o.1900 (?) Marius Post 1901 (?) Løkken 1905 (?) Vort Hjem Køsters Hus Prips hus 1901 Smedjen 1905 Hestmaegård 1909 (?) Stuehuset til Elmelund 1902 Tolderhuset 1905 Vestervig 1913 (?) Jordmoderhuset (?) Borgen på Tuxensvej

18 Andelsmejeriet Bækskilde Drejø I 1882 bygges det første andelsmejeri i Danmark og andelstanken brede sig hurtig. Økonomisk blev det en nødvendighed at tænke i nye baner - også på Drejø. Tre af øens aktive bønder, Jeppe Henningsen, Niels Christensen og Claus Henningsen, købte i fællesskab en bygning for at starte et mejeri. Det var det gamle stuehuset efter Brolykke, som var udflyttet i 1893, og lå der hvor forsamlingshuset nu ligger, men da planen blev kendt, var der flere, der ville med, og man tog den store beslutning, at bygget et helt nyt mejeri. Man besluttede at købe ½ skp. land for 800 kr. af gdm. Hans Rasmussen. Der blev optaget et lån i Faaborg Sparekasse, og i sommeren 1894 blev der opført en mejeri- og beboelsesejendom samt indkøb af nødvendige maskiner. Det blev den nærliggende kilde Bækskilde, der gav mejeriet navn. Det var meningen, at øens egne murer og tømrer, brødrene Hans og Rasmus Mortensen skulle bygge mejeriet, men da de havde fået arbejdet med opførelsen af Skarø Mejeri, der blev opført samme år, blev det en tredje bror Anders Mortensen, som blev bygmester. Den 29. juli 1894 begyndte et nyt betydningsfuldt afsnit i øens historie. Ved indvielsen var næsten alle Drejøboere mødt op, selvom mange var bange for, at det nymodens skulle forarme hele øen, men alle var spændte på, om der kunne komme gang i de nyindkøbte, store maskiner. Carl Elmer var den 1. mejeribestyre, efter hans eget udsagn, på Danmarks dårligst udstyrede mejeri. Bestyrelsen havde ingen sagkyndige til at rådføre sig med, så derfor blev der købt for gamle og mindre driftssikre maskiner. Der var ingen dampkedel, men en dampgryde, der ikke kunne opvarme mælken og pasteurisere fløden, ej heller et ishus, men det største problem var en petroleums motor, der stod midt i mejerilokalet op til kærnen og sendte sine røgskyer ud i lokalet, så det kunne lugtes, ikke bare i hele huset, men i hele byen. Det var ikke hver dag maskinerne kom i gang til tiden, så der blev ofte lang ventetid, men med 40 leverandører, som alle selv leverede deres mælk, var der nok at få en snak med. Carl Elmer var en dygtig bestyre, og det lykkedes ham, trods det beskedne udstyr, at vinde præmier både for ost og smør. Allerede en af de første dage, gik han i gang med at producere oste, og det blev en betydelig forretning. Oste fra Drejø mejeri kom langt omkring, ja selv den fine Restaurant Wivel i København købte ost fra Drejø. Om det var fordi ostene blev 18

19 lagret i Præstegårdens lade vides ikke! Mejeriet beskæftigede 3 personer. Mejeribestyreren, en hjælper og en mejerske. Den første mejerske var lærer Koch s datter. Ud over Carl Elmers virke på mejeriet var han aktiv sammen med ungdommen. Han startede Drejø Skytte- og Gymnastikforening, hvor han blev formand og leder af gymnastikholdet, hvorfra han især mindes Amts gymnastikopvisningen i Tankefuld sammen med holdet fra Drejø. Også besøget af Egense Skytteforening til kapskydning blev en stor dag på øen. Det var også Carl Helmer, der købte den første cykel på Drejø. Efter Carl Elmer kom en lang periode med skiftende mejeribestyrere, der hver især forsøgte at forbedre forholdene på det lille mejeri. Mejeribestyrere ansat på Drejø Andelsmejeri Bækskilde gennem alle årene. Carl Elmer Jørgensen Anne Eriksen Kristian H. Kristiansen Hans Peder Hansen Hermann Rasmussen Aage Henrik Press Forskellige forbedringer foretaget gennem årene Der blev bygget en jordgrotte til ostelager for 200 oste - den blev nedrevet i Blev kedelrummet udvidet, og der blev indrettet et lille rum med bruser til badning, hvor øens beboere kunne købe sig et bad for 5 øre Blev der bygget en dampskorsten samt anskaffelse af en ny centrifuge Køb af ny dampkedel, samt udvidelse af beboelsen og indlæggelse af centralvarme Foretoges en omfattende restaurering af mejerilokalerne og omgrupering af maskiner. Der blev indsat et nyt hvælvet loft, og et køleanlæg blev anskaffet. Før den tid brugtes is fra Mosen. Et ishus, blev bygget ved mejeriet, det blev senere indrettet til ostelager og kulrum Anskaffelse af en ny centrifuge en Alfa Laval Installering af elektrisk lys Anskaffelse af pasteurer til 3-apperats-system Tilbygning med fladt tag, hvor der blev indrettet, kedelrum, vaskerum, baderum med badekar og et laboratorie. Tuberkulosen var udbredt; man indførte Tuberkulinprøven, og tog hermed kampen op. Allerede i 1934 kunne Drejø, blandt nogle af de første mejerikredse melde rent land Anskaffelse af en ny centrifuge - en Titan til ca kr På grund af krigen var det nødvendigt at bygge et tørveskur Anskaffelse af en ny, brugt dampkedel p.g.a. krigen kunne man ikke købe en ny. 19

20 Den 29. juli 1944 havde Andelsmejeriet Bækskilde 50 års jubilæum. Der blev i den anledning holdt en stor fest samt udgivet et jubilæumsskrift. Stående fra venstre: Mejeriets 1. bestyrer Carl Elmer sammen med den sidste bestyrer Aage Press. Siddende i vognen er mejerilærling Svend Press, søn af Aage Press. Billedet er taget ved Mejeriets 50 års Jubilæum. Et lille udpluk af de mange medaljer bestyrer Aage Press fik for sine mejeriprodukter: 1938 Anerkendelse smør 1948 Anerkendelse smør 1950 Sølv smør 1951 Sølv smør 1952 Anerkendelse smør 1953 Landsudstilling: Guld smør 1954 Sølv Ost 1954 Anerkendelse smør 20

21 Peder Thomsen Andersen (søn af Margrethe og murer Laurits Andersen, Drejø) var i lære hos Aage Press på Drejø Mejeri fra Han fortæller: Det ostelager man havde i min tid, var en tilbygning, hvor der var ostelager i den ene ende og kullager i den anden ende. De oste mejeriet havde på det tidspunkt, var oste, der var købt på Skårup Mejeri til brug for befolkningen på øen. Grdr. Jens (Kock) Jensen var dengang formand for mejeriets bestyrelse, og var først i 1950 erne med til at beslutte, at der skulle udbygges med osteproduktion p.g.a problemerne med landmændene i "Skoven" og Hedegaards Mejeri, og for at holde på de resterende mælkeproducenter. Det nye ostelager blev bygget o. 1953, men det hjalp kun få år. Peter T. Andersen har desuden en lille sjov historie om øens præst: Pastor Blum havde været på mejeriet for at købe ost. Mejeribestyrer Press havde fundet et stykke, der passede ham, og Blum fik det udleveret. Som den fine og sirlige mand han var, så sagde han, da han gik, "Nu kan jeg ikke give hånd og sige farvel, da mine fingre nu lugter af ost!" - mon ikke mejeribestyrerens fingre også lugtede af ost? Mejeriets sidste bestyrer. Aage Press kom i 1920, og var mejeribestyrer på Drejø i 36 år. Han var gift med Bertha, og sammen fik de 3 børn: Carl, Svend og Mary. Aage Press var også en dygtig mejerist, som vandt mange både guld og sølvmedaljer for sine oste- og smørprodukterne såvel på Landsmejeri Udstillingen som på Den provinsielle Mejeriudstilling. Oste og smør fra Drejø var efterspurgt i hele landet. I den tid Aage Press var bestyrer, blev der foretaget mange forbedringer på mejeriet Aage Press var nok en dygtig mejerist, men han var også mejeribestyrer i en periode, hvor udviklingen inden for landbruget gik stærkt især efter 2.verdenskrig. Ikke alle leverandører var lige tilfredse med driften og udbyttet af leveret mælk. O besluttede bestyrelsen derfor, at udvide mejeriet med et nyt ostelager til en større produktion; man håbede dermed at øge afkastet til mejeriet og leverandørerne. Desværre var der i de foregående år blevet så store uenigheder imellem bestyrelsen og leverandørerne i Skoven, at et samarbejde ikke var muligt længere, de valgte i stedet at få en aftale med Hedegårds mejeri i Svendborg. Efter det brud var mælkeleverancen blevet for lille til at opretholde mejeriets drift og Andelsmejeriet Bækskilde måtte lukke i Det havde nok også kun været et spørgsmål om tid, da udviklingen var ved at løbe fra de små husdyrbrug med en 7-8 køer. I løbet af det næste årti var stort set alle kobesætninger væk fra øen. Tendensen også på Drejø gik mod større svinebesætninger. Drejø bibliotek havde i alle årene med Aage Pres som mejeribestyrer været i kontoret på Mejeriet. Da Mejeriet lukkede flyttede Biblioteket om til Margrethe Sommer i Strædet. 21

22 Mejeriets første Bestyrelse med Fruer! Bagerst fra venstre: Gmd. Niels Christensen, Gmd. Claus Henningsen, Møller Christoffer Rasmussen, Gmd. Anders Rasmussen og Fru Karen Henningsen. Siddende fra venstre: Fru Maren Rasmussen, Fru Karen Christensen, Fru Marie Rasmussen. Liggende foran: Mejeribestyrer Carl Elmer. 22

23 Drejø Andels-elektricitetsværk: Hvedholms gave, som var drejøbøndernes kornmølle, brændte i Møllen skulle ikke genopbygges. Morten Hansen Mortensen, som ejede et hus med 2 lejligheder på Husmandsvej, sejlede dengang med fragt mellem øerne, tog herefter også korn fra Drejø med til møllen på Ærø. Niels Hansen Eriksen, som kom fra Ærø, var en driftig ung mand. Han tog til Drejø for at arbejde på en af gårdene, og mødte her Morten Hansen Mortensen. Niels Eriksen var en fremsynet ung mand, og han så nu mulighed for en fremtid på Drejø som møller. I 1921 købte han derfor det halve af Morten Hansens hus på Husmandsvej samt grunden ved siden af, hvor han i 1922 byggede et møllehus og en vindmølle. Året efter giftede han sig med Morten Hansens datter Karen Marie, og sammen fik de 3 børn: Carlo, Ellen og Lilian. I 1924 tilbød Dansk Elektricitets Compagni (D.E.C.) at etablere et elektricitetsværk i møllehuset. Niels Eriksen udbyggede nu møllehuset med et motor- og batterirum, som han udlejede til formålet. D.E.C. installerede et jævnstrøms elværk. Drejøboerne fik således mulighed for elektrisk lys og Niels H. Eriksen, blev ansat som elværksbestyrer. Ved siden af drev han stadig kornmøllen, som desuden fungerede som trækkraft for elværket under 2.verdenskrig. I 1944 dannede drejøboerne Drejø Elektricitets - Forbruger forening. Formålet var at sikre medlemmernes lys og kraft på den billigste og mest betrykkende måde. Der blev holdt stiftende generalforsamling i Drejø forsamlingshus d Første bestyrelse på 5 medlemmer var: Henning Henningsen, N. H. Nielsen, H. Mortensen, Carl Julius Petersen og Gunnar Pedersen. Værket, som kørte på jævnstrøm, havde besvær med at trække strøm nok ud til alle brugerne, især til Skoven, og der var ofte klumper i strømmen. Med årene var den gamle motor blevet slidt og stålkonstruktionen med møllevingerne ved at ruste op. D.E.C. ønskede ikke at bekoste flere penge i værket. Det havde de sidste 5 år givet underskud. Dette tvang Drejøboerne til at stå sammen og igen tænke nyt. Der blev indkaldt til møde og der kom forskellige forslag: Køb eller leje af elværket, med eller uden bygninger? Bygning af nyt elværk vest for byen, med eller uden privat bolig? Andelstanken var nærliggende, og det lykkedes at få tegnet 100 andele à kr Derefter nedsattes et udvalg, der skulle forhandle: - en lejeaftale med møller, Niels Eriksen - købsprisen af Elværket med D.E.C. - samt indkøbe en ny motor. Det lykkedes til under den pris andelshaverne havde betalt. Elværket, med nyt ledningsnet fra Husmandsvej til Skoven, kostede kr En ny og kraftig Ruston motor blev handlet ned til kr ,-. Det nye selskab Drejø Andels - Elektricitetsværk blev grundlagt d Vedtægterne blev godkendt, og den nyvalgte bestyrelse kunne begynde sit arbejde. Bestyrelsen var: Aksel Hansen, Jens Jensen, Alfred Christensen, Rs. M. Henningsen, Søren Thomsen. Den aften lejen af møllen blev vedtaget, kom der et forfærdeligt uvejr om natten med et stormvejr, der fik hele den forfaldne møllekonstruktion til at kollapsede - heldigvis var dens tid udløbet! 23

24 Niels Eriksen fortsatte som elværks bestyrer under den ny bestyrelse. Arbejdet bestod bl.a. i pasning af motoren, tilsyn og rengøring af bygningen, tilsyn og repr. af luftledninger og aflæsning af måler 6 gange om året, hvor der samtidig skulle opkræves tilgodehavende hos forbrugerne. Niels Eriksen døde i Svigersønnen Erik Ovesen overtog arbejdet på elværket, dog nåede han ikke at få så mange år som elværksbestyrer, idet Svendborg Kommune ved kommunesammenlægningen i 1964 besluttede, at lægge søkabler med vekselstrøm fra Tåsinge til øerne. Herefter var det slut med flere klumper i strømmen! Det gamle Elværk, der havde tjent øen godt i 40 år, lukkede i Selvom det var trist, den dag den gamle motor blev sat i stå, var det et stort og nødvendigt fremskridt for øen. Med den udvikling, der var sket efter krigen i landbruget og husholdningen med elektriske maskiner, var det blevet endnu sværere at levere strøm til alles behov. Elværksbestyrer Erik Ovesen Elværksbestyrelsen besøger værket den sidste dag. Fra venstre: Grdr. August Hjort Nielsen, Alfred Jensen, Erik Ovesen, Grdr. Christoffer Strange, Murer Laurits Andersen, Grdr. Sognefoged Rasmus Henningsen (Rasse). 24

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Drejø Forsamlingshus fra

Drejø Forsamlingshus fra Drejø Forsamlingshus fra 1896-2014. 1 Dengang Drejø By var HELE Dreiøe: Indtil 1832 lå alle Drejøs 27 gårde tæt sammenbyggede midt på øen - i Drejø By uden om Byen var intet. Den tryghed det tætte fællesskab

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd,

Læs mere

Øboernes kontakt med omverdenen:

Øboernes kontakt med omverdenen: Erhverv på Drejø historisk set. Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd, foregik

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere