Vand gennem 100 år Mesing Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk"

Transkript

1 Vand gennem 100 år Mesing Vandværk

2 Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2

3 Vandværket gennem 100 år! Den 19. april 1912, blev grundstenen til Mesing vandværk lagt. Da Mesing by ligger lavt, og er omgivet af bakker, så skulle man mene, at beboerne havde lettere adgang til vand end man ser i så mange andre landsbyer, men virkeligheden var en anden, for i tørre perioder var det ofte småt med vand i brøndene. Som følge heraf blev der i 1911 af beboerne nedsat et udvalg, der skulle arbejde med oprettelse af et vandværk. Dette udvalg bestod af 5 medlemmer. I december samme år foretog udvalget en tur til Sall for at se på et anlæg, der skulle ligne noget man kunne tænke sig i Mesing. Efter turen til Sall henvendte udvalget sig til gårdejer Baltzar Hansen, som ejede skoven ved Illerup ådal, hvor man ønskede at anlægge det nye vandværk. Af ham købte de pladsen i skoven og retten til at pumpe af de store vandmængder, som kommer ud af skråningen. Prisen var 800,- kr. Udvalget fik af de 42 forbruger, tilladelse til at optage et lån på kr. til anlæggelse af vandværket. Navne på Vandværkets første intressenter blev nedskrevet i de første vedtægter. 3

4 Mesing vandværk var nu en kendsgerning. Vandhjulet gik sine omdrejninger i minuttet nede i skoven og pressede det krystalklare vand op over bakkerne til beholderen øst for byen, ( det nuværende vandtårn) og herfra gennem rør ud til de 42 forbruger, vandstanden i vandtårnet gav trykket i vandhanerne. Vandværkets første pumpe. (Vandhjulet i skoven) Vandværket blev indviet ved en fest i forsamlingshuset. Mottoet var. Drej hanen, når du vil, vandet det skal nok slå til, Men det slog nu ikke altid til, for i tørre somre, hvor vandforbruget var stort, kneb det ofte med vand til alle Mesing Vandværk købte derfor i oktober 1925, et stykke jord for 350 kr., af gårdejer Hans Jensen (Hvor Ole Larsen`s maskinhus nu ligger). Her blev der gravet en brønd og over den bygget 4

5 et hus, samt anbragt en elektrisk pumpe som supplement, når det kneb med at få vand nok nede fra skoven. Hans Jensen, der ejede gården forpligtede sig til, at så længe han var indehaver af gården, skulle han tilse og passe den i brønden anbragte motor og pumpe. Betalingen var een øre for hver oppumpet tønde vand, dog aldrig over 20,- kr. årlig. Betalingen skulle erlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Som årene gik, var der tit problemer med vandforsyningen fra vandhjulet i skoven, og da den elektrisk drevne pumpe ikke alene kunne forsyne forbrugerne med vand, når der ikke kom vand nede fra skoven, blev der oven på brønden stillet en gammeldags håndpumpe, hvorfra der så kunne hentes vand i spande I 1934 blev vandværkes første love skrevet, og det blev besluttet, at der fremover skulle føres en forhandlingsprotokol ved generalforsamlinger og møder. I anledning af 25 års jubilæet i 1937 blev vandværkets forbrugere indbudt til en kop kaffe i forsamlingshuset. På generalforsamlingen samme år, blev det besluttet at lægge nyt stråtag på huset over vandhjulet nede i skoven, men det viste sig nødvendigt at udskifte hele taget, da dette efter 25 år var stærkt angrebet af råd og svamp. I 1938 var der så mange og store restancer, at vandværket ikke kunne betale sin elregning, hvilket bevirkede at formanden var nødsaget til at opsøge dem, der skyldte vandværket penge. 5

6 Resultat blev, at der nu blev penge til at betale elregningen. Det blev herefter beslutter at stramme væsentligt op med hensyn til restancer På et bestyrelsesmøde fredag d. 9. juni 1944 blev det besluttet at lade bygge en ny mur omkring vandtårnet. Murermester Axel Petersen Hørning kunne gøre det for 2870,- kr., og fik derfor tildelt opgaven. Beløbet blev optaget som lån i Spare og lånekassen for Skanderborg by og omegn. Smed M. Nielsen Mesing overtog den 1nov.1944 pasningen af vandhjulet i skoven. Prisen herfor var 200,- kr. om året, samtidig overtog Jens Kirkegaard pasningen af området omkring vand hjulet. Herfor oplyses ikke noget beløb. På generalforsamlingen den 11.okt blev det vedtaget, at forbedre vandværkets skrantende økonomi. Dette skete ved at forbrugere med badeværelse skulle tillægges en årlig afgift på 12,- kr. Det samme skulle forbrugere med W.C., og forbrugere, der brugte vandværksvand til afkøling af mælk. På et bestyrelsesmøde i dec blev man enig om at gøre brug af et tilbud fra tømren, om at tjære taget på vandtårnet for 25,- kr. Endvidere kunne det oplyses at, den i Vanddirektoratet ansøgning om tildeling af 30 kg. maskinolie var godkendt og at man også havde fået tilkendt 85% af sidste års strømforbrug. 6

7 Huset over vandhjulet i skoven Omkring 1950 var det slut med vand fra anlægget i skoven. Anlægget var slidt ned, og da det tilmed var besværligt og dyrt at holde kørende, blev det besluttet helt at nedlægge det. Som erstatning blev der lavet en boring og over den byggedes det nuværende pumpehus. I boringen monteredes en Grundfos dobbeltvirkende stempelpumpe. Om vandet blev renset vides ikke. Indtil 1956 skulle vandværket orienteres og spørges når en forbruger ønskede at optage lån i et pengeinstitut. 7

8 26 september 1987 var miljødag i de 12 EF- lande. (I den forbindelse blev der holdt åbent hus.) blev et skelsættende år for vandværket, der kom tryk på vandet. På vandværket blev der monteret hydroforer, og med et tryk på 3-4 bar, skulle vandet nå ud til alle, selv i tørre perioder hvor forbruget er højt. At der kom tryk på vandet, afstedkom en del ledningsbrud i tiden efter. Samtidig med monteringen af hydroforen blev der opsat filter, således at grundvandet blev renset, inden det blev pumpet ud til forbrugerne. 8

9 Efter 20 år var hydroforen ved at være godt tæret og stod for at skulle udskiftes. I stedet valgte bestyrelsen at gå over til frekvensstyrede pumper, derved undgår man hydroforer. Frekvens pumper Dec.1994 gik vandværket fra at være interessentskab, til at være et A.m.b.A. 9

10 I år 2000 var filteret til rensning af grundvandet tjenlig til udskiftning, og det blev erstattet af 2 trykfiltre med automatisk skylleanlæg. Filter og kompressor 10

11 Skyllevandstank 21m 3 Med de udskiftninger og vedligeholdelser, der gennem årene er foretaget, fremstår vandværket i dag som et moderne og velfungerende vandværk. 11

12

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 3 Børneliv for 100 år siden s. 4 Skolens lange historie

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere