Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark"

Transkript

1 Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Præsentation af rapportens resultater Temadag for Husstandsmøller Fredericia d. 18 september 2015 Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening Birger T. Madsen, Tuemand Holding ApS

2 Indhold Rammevilkår lovgivning og regulering Potentiale for installation af husstandsvindmøller i Danmark. Hustandsvindmøllers økonomi, konkurrenceforhold og udfordringer Markedspotentiale belyst ved 3 scenarier Konklusion og anbefalinger 2

3 Rammevilkår lovgivning og regulering Planloven (Vejledningsnotat, Miljøministeriet Naturstyrelsen) Energiloven (Lov om ændring af lov om fremme osv. Prgf. 41 stk 3 : tariffer henhv. 2,5 og 1,5 kr/kwh) Aftale om tilslutning og afregning (Energinet.dk) 3

4 Potentialet for husstandsvindmøller i Danmark Antal ejendomme i landzone fordelt på landsdele (Danmarks Statistik, Naturstyrelsen, BBR registret m.m) Landsbyer taget ud af potentialet Rimelige vindforhold dvs. min 5-5,5 m/s Årsmiddelvind Lokale fysiske hindringer som udelukker realisering af projekt 4

5 Potentialet i Danmark Ejendomme udenfor byzoner: Reduktion for sommerhuse & landsbyer etc. Ca ejendomme Reduktion for utilstrækkelige vindforhold : < 5 m/s årsmiddel Ca ejendomme Reduktion pga. lokale lægivere og andre nære hindringer Fysisk udnytbar: Ca ejendomme ( heraf ca udnyttet) 5

6 Resultater mht. potentielle ejendomme for opstilling af møller Geografisk område Antal stuehuse 1) % fordeling af stuehuse Øvrige huse i landzone 2) Antal ejendomme I alt: Bemærkninger Nordjylland , De vindrigeste landsdele: Vestjylland , Nordjylland, Vestjylland Sydjylland og Vest-Sydsjælland,. Østjylland , udgør tilsammen 68.4 % af Sydjylland , potentielle ejendomme. Vest-Sydsjælland , Fyn , Østsjælland , Nordsjælland , København - Omegn 217 0, København By Bornholm , Hele landet: Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret EUDP på forskellige projekt nr. kilder : Naturstyrelsen, - "Small Wind" Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter m.fl. 6

7 De fire vindrigeste landsdele Kommuner Nordjylland Vestjylland Sønderjylland Vest-Sydsjælland Brønderslev Herning Bilund Faxe Frederikshavn Holstebro Esbjerg Guldborgsund Hjørring Ikast-Brande Fanø Holbæk Jammerbugt Lemvig Fredericia Kalundborg Læsø Ringkøbing-Skjern Haderslev Lolland Mariagerfjord Skive Kolding Næstved Morsø Struer Sønderborg Odsherred Rebild Viborg Tønder Ringsted Vesthimmerlands Varde Slagelse Aalborg Vejen Sorø Vejle Aabenraa Stevns Vordingborg 10 kommuner 8 kommuner 12 kommuner 12 kommuner Kilde: I henhold til Danmarks Statistik's opdeling af landsdele 7

8 Vindforhold ref.: 25 m navhøjde Lys Blå: 5-5,5 m/s Grøn: m/s Gul:_6-6,5 m/s Kilde: EMD, DTU Vindkortlægning Danmark % af potentialet ligger i De 4 landsdele: Nordjyll, Vestjyll, Sydjyll, og Vest- Sjælland 8

9 . Fysisk potential med hensyntagen til god vind Geografisk område Antal ejendomme I alt: (ref: Tabel 1) Reduktion pga. for ringe vindforhold (< 5 m/s ) % Fysisk potentiale - antal ejendomme Fysisk potentiale efter reduktion for nært-stående hindringer : Skøn: - 1/3 del Nordjylland % Vestjylland % Østjylland % Sydjylland % Vest % Sydsjælland Fyn % Østsjælland % Nordsjælland % København Omegn København By Bornholm % Hele landet: Bemærkninger 85 % af det realiserbare potentiale ligger i : Nordjylland Vestjylland Sydjylland Vest-Sydsjælland Fordelt på 42 kommuner ( iht. Tabel 2) Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret på forskellige EUDP projekt kilder nr. : Naturstyrelsen, "Small Ministeriet Wind" for Bolig, By og Landdistrikter 9

10 Hidtil opstillede husstandsmøller Opstillede møller iht. DV ENS stamdata: 997 møller samlet effekt: 7.73 per ultimo 2013 De ny møller opstillet i 2014 fordeler sig som følger: Gaia 10 kw: 11 stk HSW 25 kw : 9 stk Solid Wind Power: 25 kw: 2 stk KVA Diesel 10 kw : 8 stk Thy Møllen: 10 kw: 7 stk Genwind 10 kw : 1 stk Windpower D 25 kw : 1 stk "Ukendt" 25 kw: 8 stk "Ukendt 10 kw ": 12 stk Ialt: 59 møller ( + ca. 50 foråret 2015) Status per udgangen 2014: møller - Samlet effekt: 9,3 MW (Gns. effekt: 8,5 kw) 10

11 Hustandsmøllernes økonomi Tabel 5: Produktdata for SMALL-Wind 1-4 (fiktive møller!) Small- Wind mølle Small Wind 1 Small Wind 2 Small Wind 3 Small Wind 4 Møllestørrels e. kw Rotordiam & areal m/m2 6 kw 7,1/40 m2 10 kw 7,1/40 m2 10 kw 13/133 m2 25 kw 14/154 m2 Tårnhøjde m Estim. årsprod. v/ 5,5m/s kwh Møllepris incl. opstilling Excl. moms kr Fundamen t & Nettilslutning Excl. moms kr Samlet Investering for etablering Excl. moms kr Årlige omk. til service+ forsikring kr/år

12 Simpel tilbagebetalingstid (inkl. Moms) Tabel 6 : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (inkl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktio n v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring kr Samlet årsindtæg t kr Anlægsinvestering Inkl. moms kr Simpel tilbagebetalingsti d for invest. Antal År 1.ste års afkast på invest. % Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m ,4 11,9% ,8 12,8% ,9 10,9% ,5 10,5% 12

13 Simpel tilbagebetalingstid (eksl. Moms) Tabel 6a : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (eksl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m2 Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktion v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring Samlet årsindtægt Anlægsinvestering Excl. moms Simpel tilbagebetalings tid for invest. 1.ste års afkast på invest. kr kr kr Antal År % ,7 14,8% ,2 16,0% ,3 13,6% ,5 13,2% 13

14 WindPro beregninger på 10 kw KVA-Diesel 10 kw: 8,8 år Nuværdi kr Gaia 10 kw: 7,5 år Nuværdi kr Thy Møllen 10 kw : 10,1 år Nuværdi 183,279 kr Beregninger udført af DV konsulent Forudsætninger Erhvervsordningen Site med 5,% m/sek middelvind Afskrivning lineært over 20 år. Finansiering til 4% rente Tilbagediskonteringsrente 5% Inflation 2% 22 % i selskabsskat og 45% skat ved udtræk af overskud 14

15 Alternative energiinvesteringer Tabel 8 : Sammenligning af forskellige VE-teknologier ved "Simpel Tilbagebetaling" vilkår: *) Case : Fortrængning af l/olie/år og rabat på elprisen) VE-anlægstype Investering (Alle husstandsmøller excl moms) kr Simpel tilbagebetaling Antal år 1.ste års afkast på Investering (%) 6 kw Husstandsmølle ,7 14,8 % 10 kw Husstandsmølle ,2 16,0 % 25 kw husstandsmølle ,5 13,2 % 6 kw Solcellepanel ,4 13,4 % Vindmølle anpart ( kwh) ,3 Varmepumpe (jordv.arme) *) ,1 10,9 % 15

16 Scenarier for afsætning i DK Basis- Scenarie Høj-Scenarie Lav-Scenarie 16

17 Basis-Scenariet Tabel 8: Afsætningsmulighederne Basisscenarie Årstal Akk. for perio-- den Antal møller Markeds Indtrængning 1,1 % 2,3 % 2,9 % 3,50 % 4,3 % 5,0 % 5,8 % 6,6% 7,6% 8,5 % Forudsætninger: Fabrikanters forventning til afsætning i Økonomien vedligeholdes på et niveau svarende til Simpel tilbagebetaling på 8-10 år. Dette imødegås fra producentside ved billigere og/ eller mere effektive vindmøller Afregning til net skal ikke forventes forbedret i forhold til nugældende regler. 17

18 Udbygningen med Solceller Solcelleanlæg i drift ( 15 Maj 2015). Kilde Energinet.dk Antal Effekt [kw] Note: Der er i dag ca. 1,2 mill. parcelhuse i Danmark. Udviklingen med solceller indikerer at ca. 7,5 % af disse har installeret solceller på bare 4 år og 4 mdr! 18

19 Udbygning med vindkraft i Danmark møller i møller ,5 MW i ,7 MW i år udvikling med faldende tilskud (30 % til 10%) materialiserede sig i 256,2 MW akk. Kapacitet i Sideløbende opbyggedes en eksportindustri med en eksport af 501 MW svarende til 7000 møller i samme periode Kilde: BTM Consult ApS juni

20 3 scenarier for afsætningen Akkumuleret antal i 2024 Høj : Basis: Lav: Høj Scenarie Basis Scenarie Lav Scenarie

21 Interviews med mølleproducenter HSWind, Solid Power og Thy Møllen Opstillingstilladelse: Pga. af presset er behandling af ansøgninger steget fra 1-2 mdr til nu 3-4 mdr. Andre emner : Afstandskrav, krav om visualisering, 20m reglen, krav om rørtårne. Nettilslutning : Anmodning til energinet.dk via installatør (hvorfor ikke direkte fra fabrikant?), tilfælde af krav om separat stikledning til mølle. Vurdering af økonomien: Niveauet i nuværende afregning var alle tilfredse med. Hvor ligger smertegrænsen mht. afregning? Ønske om snarlig afklaring af regler til efter Risiko for boom i For de små møller <10 kw var der interesse for at gå tilbage til årlig nettoafregning. Kundernes finansieringsmuligheder: Man møder ikke kunder som har store problemer med finansiering realkredit-og banklån og/eller kontant. Forventninger til afsætning indtil udgangen af 2016: Samlet set er der udsigt til en afsætning i på omkring 450 møller. Iøvrigt: Væsentligste konkurrenter: Gaia & KVA-Diesel 21

22 Interviews med kommunale sagsbehandlere i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Næstved Hvordan praktiseres ejendom og mølle skal fremstå som samlet enhed de 20 m? Bevaringsværdige landskaber Landskabelige værdier & Natura 2000 områder udelukker en del arealer dog åben for undtagelser! (kortlagt i Lemvig) Dobbelt VVM Screening? Pt. Stærkt ansøgningspres medføre længere behandlingstider. 22

23 Konklusion Der er i Danmark ca egnede placeringer med en vindhastighed > 5 m/s Basisscenariet indikerer en afsætning på møller frem til (Markedsindtræng. på 8,5 %) Største usikkerhed er afregningstariffer efter 2016?. En håndfuld førende fabrikanter har demonstreret holdbare og pålidelige produkter Privatøkonomien i dag er, Simpel tilbagebetaling, for mølleejeren er 6,2 til 7,3 år 23

24 Anbefalinger til producenterne Møllernes økonomi for køber reduceres med 30 % inden Der skal arbejdes hårdt med rådgivning og løsningsforslag der kan forbedre kundernes egen udnyttelse af møllens produktion. Fabrikanterne bør forberede etablering på eksportmarkederne nu for således at være bedre rustet til at imødegå svingninger i afsætningen i Danmark. 24

25 Anbefalinger til justering af rammebetingelser Opdelingen af tariffer i > 10 kw (2,5 kr/kwh og > kw (1,5 kr/kwh) er uhensigtsmæssig Indfør nettoafregning på årsbasis for alle certificerede husstandsmøller. Forøg højdeafgrænsningen på max 25 m til f.eks. 30 m bibehold max rotorareal på de 200 m2 ( - og 25 kw) Naturstyrelsen vejledning mht. afstandskrav (mølle til ejendom) bør øges fra nuværende praksis med max 20 m til m. 25

26 Tilbageblik I 1992 blev en lignende undersøgelse gennemført for nettilsluttede husstandsmøller fra 2 22 kw (ENS UVE programmet). Udført af Tripod Consult og BTM Consult) Resultatet af denne undersøgelse var: Antal ejendomme i det åbne land: ejendomme Fysisk udnytbar potentiale : ejendomme (Kun ruhedklasse A og B medtaget) Afsætningsscenarier for DK: Basiscenarie: 700 møller akkumuleret til år 2000 Optimistisk scenarie: møller akkumuleret til år 2005 Konkurrencen dengang var primært fra anparter i fællesmøller! 26

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Ea Energianalyse MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Udarbejdet for Københavns Kommune September 2009 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 4 1 Beskrivelse af udvalgte bynære møller... 6 2 Godkendelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Et polariseret Danmark

Et polariseret Danmark Et polariseret Danmark Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særligt tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015

Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Udarbejdet af DAKOFA i perioden dec. 2014 jun. 2015 1 Indledning... 4 Sammendrag... 5 Kortlægningsdel...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere