Folk i job flytter til storbyområderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folk i job flytter til storbyområderne"

Transkript

1 Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter mellem landsdelene. Der er en klar tendens til, at hovedstadsområdet inkl. Nordsjælland og Østjylland i høj grad har tiltrukket borgere, som er i job. Modsat er de arbejdsløse i stor stil flyttet til de øvrige dele af landet. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og Stud. polit. Joachim Vilhelm Koch 17. februar 01 Analysens hovedkonklusioner Der er stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter mellem landsdele, især er forskellene store, når man sammenligner de to store byområder omkring hovedstaden og i Østjylland med resten af landet. Andelen af tilflyttere i beskæftigelse er størst til København by efterfulgt af Nordsjælland, Østsjælland, Østjylland og Københavns omegn. Omvendt har Vest- og Sydsjælland en af de laveste tilflytningsrater blandt lønmodtagere, men den klart højeste tilflytningsrate blandt arbejdsløse. For folke- og førtidspensionister ses samme markante mønster som for arbejdsløse. Der sker således en fraflytning fra de store byområder mod de øvrige dele af landet. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal København V

2 Arbejdsløse flytter fra de store byområder I perioden 009 til 011 er der personer i Danmark, som er flyttet fra en kommune til en anden kommune. Der er stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter mellem landsdelene især er forskellene store, når man sammenligner de to store byområder omkring hovedstaden og i Østjylland med resten af landet. Tabel 1 viser antallet af tilflyttere opdelt på Hovedstadsområdet og Østjylland og resten af landet. Heraf ses det, at der i perioden 009 til 011 har været en flyttestrøm mod storbyområderne med en tilflytning på over personer. Tabel 1. Antal tilflyttere, arbejdsstyrken og pensionister Hovedstadsområdet og Østjylland Øvrige Beskæftiget Arbejdsløs Folkepensionist Førtidspensionist Nettotilflytninger Resten af landet Hele landet Anm: Øvrige omhandler samtlige andre personer der er flyttet, dvs. personer på orlov, barsel el. lign, studerende, børn, efterlønsmodtagere osv. Hovedstadsområdet og Østjylland er København by, Københavns omegn, Nordsjælland, Østsjælland og Østjylland. Der er stor forskel på arbejdsmarkedstilknytning blandt de folk, der er flyttet. Figur 1 viser andelene af tilflyttere fordelt på arbejdsmarkedstilknytning for hovedstadsområdet inkl. Nordsjælland og Østjylland samt for resten af landet. De to store byområder har i høj grad tiltrukket højtlønnede borgere og lønmodtagere på mellemniveau, mens lønmodtagere på grundniveau og de arbejdsløse i stor stil er flyttet til de øvrige dele af landet. Figur 1. Andele af tilflyttende fra arbejdsstyrken i forhold til landsgennemsnittet Andele, pct. Andele, pct Lønmodtagere på højeste- el. mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau m.fl. Hovedstadsområdet og Østjylland Resten af landet Arbejdsløs -8 Anm: Arbejdsstyrken er opgjort ekskl. personer på orlov og barsel. Lønmodtagere på højeste niveau er inkl. direktører. Lønmodtagere på grundniveau m.fl. omfatter lønmodtagere på grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere uden nærmere angivelse.

3 Dette skaber en dobbelt udfordring for det danske arbejdsmarked, fordi det netop er i de to store byområder, at mulighederne for at finde beskæftigelse er størst. Samtidig er der samlet set forsvundet arbejdspladser i stor stil i de øvrige dele af landet. Folk, der flytter væk fra de store byområder har således større risiko for at ende i ledighed, uanset om de er ledige eller i job, når de flytter. Dette gælder også familier, hvor den ene part får et job uden for de store byområder. Samtidigt gør forskellene i boligudgifter, at det kan være svært for arbejdsløse udenfor de store byområder at få økonomien til at hænge sammen, hvis de ønsker at flytte mod byområderne, hvor jobchancerne er større. En mulighed er at forbedre pendlermulighederne for familier med lange transportafstande mellem hjem og arbejde. Derudover bør der skabes fleres arbejdspladser udenfor de store byer gennem en øget uddannelsesindsats og en regional erhvervspolitik, der har fokus på at skabe flere arbejdspladser inden for industri og håndværk. Endelig bør mulighederne for at finde billige boliger i de områder, hvor der skabes job forbedres. Hovedparten af de mennesker på arbejdsmarkedet, der har lille gevinst af at arbejde, er netop personer med lange transportafstande mellem hjem og arbejde. For disse personer gælder det dog samtidig, at de fleste efter få år får større gevinst af at arbejde. Det kan enten være fordi de får højere løn, eller fordi de måske flytter nærmere deres arbejdsplads. Tabel viser andelen af tilflyttere i forhold til landsgennemsnittet på baggrund af deres arbejdsmarkedstilknytning i 011. Tabel viser andelen af tilflyttere i forhold til landsgennemsnittet, på baggrund af deres arbejdsmarkedstilknytning i 011. Tabel. Tilflyttere, procentpoint i forhold til landsgennemsnittet Lønmodtagere i alt Lønmodtagere på højeste- el. mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau m.m. Arbejdsløs Nettotilflytninger København by,0,6-0,6 -, Københavns omegn 0,7,7 -,0-0,7 600 Nordsjælland 1,1 10,5-9,5-1,1-558 Østsjælland 1,0 3,6 -,7-1,0-197 Vest- og Sydsjælland -3,9-7, 3,5 3,9-75 Fyn -, -5,8 3,6, -171 Sydjylland -1,8-3,9,0 1, Østjylland 0,8-1,5,3-0,8 5 Vestjylland -0,9-5,5,7 0,9-7 Nordjylland -,0-6,,,0-169 Hele landet 0,0 0,0 0,0 0,0-557 Anm: Arbejdsstyrken er opgjort som alle aktive lønmodtagere, dvs. samtlige personer på orlov, barsel el. lign. er udeladt. Lønmodtagere på grundniveau m.fl. omfatter lønmodtagere på grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere uden nærmere angivelse. 3

4 Af tabel ses det, at andelen af tilflyttere i beskæftigelse er størst til København by efterfulgt af Nordsjælland, Østsjælland, Østjylland og Københavns omegn. Omvendt har Vest- og Sydsjælland en af de laveste tilflytningsrater blandt lønmodtagere, men den klart højeste tilflytningsrate blandt arbejdsløse. Fyn har ligeledes i perioden en af de laveste tilflytningsrater blandt lønmodtagere og en høj tilflytningsrate for arbejdsløse. Figur viser andelen af tilflyttere som var arbejdsløse, hvoraf det igen fremgår, at Syd- og Vestsjælland samt visse kommuner i Syd- og Nordjylland har flest arbejdsløse tilflyttere. Figur. Arbejdsløse tilflyttere, andele Anm: Tilflyttere er personer i arbejdsstyrken (ekskl. personer på orlov m.m.) som er flyttet til kommunen indenfor perioden og er arbejdsløse (fuldtidsledige i 8. uge) i år 011. Samsø, Læse, Fanø og Ærø er udeladt. Pensionister forlader de store byområder For folke- og førtidspensionister ses samme mønster som for arbejdsløse. Der sker således en fraflytning fra de store byområder mod de øvrige dele af landet. Det fremgår af figur 3, der viser andelen af tilflyttere af bl.a. folepensionister og førtidspensionister i forhold til landsgennemsnittet. Vest- og Sydsjælland har udover at have den højeste tilflytningsrate for arbejdsløse ligeledes de højeste tilflytningsrater blandt folkepensionister og førtidspensionister. Dette fremgår af tabel 3, hvor andelene af tilflyttere til landsdelene nu også indeholder folkepensionister og førtidspensionister.

5 Figur 3. Andele af tilflyttere blandt arbejdsstyrken og pensionister, i forhold til landsgns. Andel, pct. Andel, pct Beskæftiget Arbejdsløs Folkepensionist Førtidspensionist Hovedstadsområdet og Østjylland Resten af landet Anm: Beskæftigede er opgjort som alle aktive lønmodtagere, dvs. ekskl. lønmodtagere på orlov og lign., samt direktører. Næsten 30 pct. af tilflytterne til Vest- og Sydsjælland var enten arbejdsløse, folkepensionister eller førtidspensionister. Det er ca. 6 pct. højere end Fyn, som er den landsdel med næstlavest beskæftigelsesrate blandt de tilflyttende. Den landsdel med højest beskæftigelsesrate blandt tilflyttere er København by. København by har de laveste tilflytningsandele for både arbejdsløse, folkepensionister og førtidspensionister. Tabel 3. Tilflyttere, andele Beskæftigede Arbejdsløse Folkepensionister Førtidspensionister Nettotilflytninger København by 90,9 5,0, 1, Københavns omegn 85,8 6,0,9 3,3 99 Nordsjælland 81,9 5, 8,8 3,8 81 Østsjælland 83,9 5,6 6,3, 5 Vest- og Sydsjælland 7,0 9,1 9, 9, Fyn 77,7 8,1 6, 8,0-16 Sydjylland 79,6 7,9 5,3 7,1-999 Østjylland 85,3 5,9,1,7 638 Vestjylland 79,8 7,0 5, 7,7-377 Nordjylland 79,1 8,1 5, 7, Hele landet 83,3 6,5 5, 5,0 59 Anm: Beskæftigede er opgjort som alle aktive lønmodtagere, dvs. ekskl. lønmodtagere på orlov og lign. I andelene er medregnet tidligere defineret arbejdsstyrke samt folke- og førtidspensionister. 5

6 I tabel er Vest- og Sydsjælland opdelt på kommuner, igen med andele af tilflytteres arbejdsmarkedstilknytning. Af denne ser man, at især Lolland har en meget lav andel af de tilflyttende, som er i beskæftigelse set i forhold til resten af landet. Kun ca. 56 pct. af alle, der flyttede til kommunen i perioden , var i beskæftigelse i år pct. af det samlede antal tilflyttere til Lolland var førtidspensionister, hvilket er 15 pct. point højere end landsgennemsnittet. Tabel. Opdeling af Vest- og Sydsjælland, andele af tilflyttere Beskæftiget Arbejdsløs Folkepensionister Førtidspensionister Odsherred 63,6 7,8 15,8 1,8 139 Holbæk 77,5 6,9 8,1 7,5 60 Faxe 75,6 8,3 8,6 7,5 108 Kalundborg 68,9 9,1 11, 10, Ringsted 77, 8,1 7,1 7, 198 Slagelse 73, 11,6 7, 7,7 56 Stevns 78,7 8,3 7,0 6,0 961 Sorø 75, 8,7 7,7 8,3 171 Lejre 81,,5 8,3 5,8 130 Lolland 55,7 13, 10,9 0, Næstved 73, 10,0 8, 8,6 669 Guldborgsund 66,0 8,7 1,1 13, Vordingborg 70,0 7,8 11,8 10, 157 Antal Boks 1. Bag opgøreslen Tilflyttere er defineret som personer der i 009 boede i én kommune og enten i 010 eller 011 en anden og derved er flyttet i enten 009, 010 eller 011 og opgivet efter deres bopælskommune i 011. Fraflyttere er opgivet ligeledes, men med deres bopælskommune primo 009. Arbejdsstyrken er defineret som følgende grupper: Direktører Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere uden nærmere angivelse Dvs. at alle personer på barsel, orlov eller lign. ikke er medregnet. Lønniveauer er defineret af Danmarks Statistik. I analysen er kategorierne børn og unge og studerende udeladt for derved at kunne kigge isoleret på flytninger blandt arbejdsstyrken. Derudover er der kun medregnet personer som gennem CPR-registret har en bopælskommune i 009, 010 og 011, således at fx indvandring mellem 010 og 011 ikke burde spille ind på antallet af flytninger mellem kommunerne. 6

7 Bilag. Oversigt over kommuner Bilagstabel. Andele af tilflyttere fordelt på kommuner Beskæftiget Arbejdsløs Folkepensionister Førtidspensionister København 91, 5,1,0 1, Frederiksberg 90,8, 3,5 1, Ballerup 85,6 6,1 5, 3,1.170 Brøndby 8, 7,3,6 5, Dragør 8,8 5,8 7,, 585 Gentofte 86,,5 7,3,0.39 Gladsaxe 87,7 5,1, 3, Glostrup 87,1 6,1 3,7 3, Herlev 86,1 5,6 5,5,8 1.0 Albertslund 85,1 7,5 3,, Hvidovre 88,1 5,7 3,7,5.96 Høje-Taastrup 8,7 8,,1,8.311 Lyngby-Taarbæk 88,9 3,9 5,0, Rødovre 86, 5,9,6 3,3.75 Ishøj 83, 9, 3,, Tårnby 87,8 7,3 3,0 1,9.01 Vallensbæk 86,7 6,1 5,3 1, Furesø 85,0, 7, 3, Allerød 86,9 3,9 7,,0 95 Fredensborg 81,3 5,3 9,0, 1.95 Helsingør 77,1 6,9 9,6 6, Hillerød 85,1,8 6,8 3,.518 Hørsholm 80,5 3,5 13,9, Rudersdal 85,,6 8,0,.559 Egedal 88, 5,,8 1, Frederikssund 77,8 6, 9,9 6, Greve 8,7,7 7, 3, Køge 79,9 8,5 6, 5,.6 Halsnæs 70,7 9,0 13,8 6, Roskilde 86,,9 5,0 3,9 3.8 Solrød 86,3,6 6,, Gribskov 78, 6,1 11,3, Odsherred 63,6 7,8 15,8 1, Holbæk 77,5 6,9 8,1 7,5.60 Faxe 75,6 8,3 8,6 7, Kalundborg 68,9 9,1 11, 10, Ringsted 77, 8,1 7,1 7, 1.98 Antal 7

8 Slagelse 73, 11,6 7, 7,7.56 Stevns 78,7 8,3 7,0 6,0 961 Sorø 75, 8,7 7,7 8, Lejre 81,,5 8,3 5, Lolland 55,7 13, 10,9 0, Næstved 73, 10,0 8, 8,6.669 Guldborgsund 66,0 8,7 1,1 13, Vordingborg 70,0 7,8 11,8 10, 1.57 Bornholm 67,3 11,1 10,6 11,1 767 Middelfart 76,9 6,7 6,3 10, Assens 7,6 7,5 8,6 9, Faaborg-Midtfyn 7,1 8,5 8,3 11, Kerteminde 71,0 9,7 9, 10,1 953 Nyborg 7,8 8,7 7,9 8, Odense 83,5 7,6 3,6 5, Svendborg 76, 9,5 6, 7, Nordfyns 7, 7,9 7,9 11,9 98 Langeland 56,8 10,8 1,9 17,5 389 Haderslev 77,1 9,7,7 8, 1.67 Billund 81,8 6,3 5,0 6,9 85 Sønderborg 76, 8,3 7,5 7, Tønder 71,1 9,1 8, 11, Esbjerg 8,5 7,5,0 6,0.800 Varde 79, 7, 5,6 7, Vejen 79,8 6,8 5,7 7, Aabenraa 7,7 10, 6,9 8, Fredericia 78,3 9,7, 7, Horsens 8,7 7,,9 5,.966 Kolding 8,1 6,7,0 5, 3.01 Vejle 81,3 7, 5,1 6, Herning 83,6 6,3, 5,9.887 Holstebro 8,3 5,1 5, 5, Lemvig 7, 9,1 7, 9,5 73 Struer 7,1 8,1 7,8 10,0 617 Syddjurs 7,6 7,8 9,8 7, Norddjurs 7, 6,8 8,0 10, Favrskov 8,8 5,8,0 5, Odder 77,3 7,1 8, 7, 806 Randers 78,9 8,0,9 8,.819 Silkeborg 81, 8,,5 6,0.886 Skanderborg 87,8,,0 3,

9 Århus 90,7,6,3, Ikast-Brande 79, 8,7,7 7, 1.35 Ringkøbing-Skjern 7,9 7,5 7,1 10, Hedensted 8,9 5,1 5,0 7, Morsø 69,7 8,9 8,7 1,7 9 Skive 75,0 6,6 7,3 11, Thisted 71,3 10,1 7,0 11,6 89 Viborg 79,7 7,7,8 7,8.890 Brønderslev 76,3 7,9 7,0 8, Frederikshavn 7,3 10,6 8,5 8, Vesthimmerlands 71,5 11,1 6,3 11,0 9 Rebild 79, 6,9 5,3 8, Mariagerfjord 73, 8,1 6, 1, Jammerbugt 77,6 7,8 6,1 8,5 1.1 Aalborg 86,5 6,7 3, 3,6 6.8 Hjørring 7,8 10, 7,3 9, Anm: Ærø, Læsø, Fanø og Samsø er udeladt. Andelene er beregnet på baggrund af den aktive arbejdsstyrke (beskæftigede ekskl. personer på barsel osv.), arbejdsløse (fuldtidsledige i 8. uge) samt folke- og førtidspensionister. 9

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere