Juridisk Institut. Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk Institut. Syddansk Universitet, Årsberetning 2004"

Transkript

1 Juridisk Institut Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor Bent Ole Gram Mortensen, Ph.D. (lektor til 1. august) Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen (studieleder fra 1. august) Professor Michael Steinicke, Ph.D. (lektor til 1. august) Lektor, cand.jur. Henning Boysen Lektor, cand.jur. Jørgen Morton Jessen Lektor Nina Dietz Legind, Ph.D. (adjunkt til 1. august) Lektor Per Nilsén, jur.dr. (fra 1. august) Lektor Susanne Pedersen, Ph.D. Lektor Anette Storgaard Ph.D. (fra 1. august) Lektor Susanne Storm, Ph.D. (til 31. marts) Lektor, cand.jur. Anders Ørgaard (orlov fra 1. august) Adjunkt Bugge Thorbjørn Daniel, Ph.D. (fra 1. august) Adjunkt, Dr.jur. Birgit Feldtmann (tysk titel) Adjunkt Inge Langhave Jeppesen, Ph.D. (forskningsassistent til 1. april) Adjunkt Pernille Boye Koch, Ph.D. (fra 1. februar) Amanuensis Jan Timmermann Pedersen, Ph.D. (til 31. juli) Ekstern lektor, cand.jur. Hans Henrik Banke Ekstern lektor, cand.jur. Birgitte Bjørn, Ph.D. Ekstern lektor, cand.jur. Claus Bjørndal Ekstern lektor, cand.jur. Søren Borregaard Ekstern lektor, cand.jur. Arne Gram Ekstern lektor, cand.jur. Henrik Werner Hansen Ekstern lektor, cand.jur. Lone Hansen Ekstern lektor, statsautoriseret revisor Preben Hansen Ekstern lektor, statsautoriseret revisor Erik Høgh Ekstern lektor, cand.jur. Peter Flint Jensen Ekstern lektor, cand.jur. Paul Jepsen Ekstern lektor Gert Jessen Ekstern lektor, cand.jur. Flemming Johnsen Ekstern lektor, cand.jur. Kjeld Klausen Ekstern lektor, statsautoriseret revisor Flemming Heden Knudsen Ekstern lektor, cand.jur. Jens Valdemar Krenchel Ekstern lektor, cand.jur. Kent Kristensen Ekstern lektor, cand.jur. Bertha Schioldan Lund Ekstern lektor, statsautoriseret revisor Jens Møller Ekstern lektor, cand.jur. Jan Timmermann Pedersen Ekstern lektor, cand.merc. Søren Petersen Ekstern lektor, cand.jur. Sigurd Trolle Ekstern lektor, cand.jur. Anders Ørgaard Adjunkt Thomas Elholm, Ph.D. (finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) Adjunkt Ole Hammerslev, Ph.D. (fra 1. marts, finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) Forskningsassistent Flemming Larsen (til 29. februar) Institutsekretær Inga Jakobsen Korrespondent Mariann Stougaard Studienævnssekretær Ngaio Ustrup Ph.D.-studerende pr. 31. december Janis Karklins (1. februar-31. juli, finansieret af FEU-Projektet) Lauris Leja (1. februar-31. juli, finansieret af FEU-projektet) 80 Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

2 Elita Nimande (1. februar-31. juli, finansieret af FEU-Projektet) Jane Ferniss Cand.merc.jur. Camilla Hørby Jensen Cand.jur. Kaj Andersen Ramsløv Cand.jur. Malene Rowlandson Cand.jur. Jeppe Rune Stokholm Der har i 2004 været ansat i alt 16 undervisningsassistenter og 11 instruktorer. Disse har undervist og vejledt svarende til i alt 1201 konfrontationstimer. Gæsteforelæsninger afholdt af instituttet Statsautoriseret revisor Claus Pørksen, KPMG, Sønderborg: Den dansk/tyske dobbeltbeskatningsaftale (19. marts). Cand.merc.jur. Rasmus Nissen Hald, Nordea Markets, København: Hvor dur cand.merc.jur. (31. marts). Cand.merc.jur. Marianne Krabbe Helgaard, Maersk Air, København: Hvor dur cand.merc.jur. (31. marts). Professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet: Virksomhedspant, modeller og konsekvenser (6.maj). Politimester, cand.jur. Jørgen Meyers, Kolding Politigård: Introduktion til det grønlandske strafferetssystem (28. oktober). Advokat, cand.jur. Merethe Stagetorn, København: Livet som forsvarsadvokat (8. november). Adjunkt Kim Østergaard, Handelshøjskolen i København: Produktansvar (18. november) og Retsøkonomi (25. november). Cand.jur. Frederik Gammelgaard, Juridisk afdeling, Århus Kommune: Kommunal erhvervsvirksomhed (22. november). Højesteretsdommer Per Walsøe, Højesteret, København: Højesterets rolle og funktioner (14. december). Andre arrangementer afholdt af instituttet S.F. Hansen har arrangeret konferencen SE-selskabet, Syddansk Universitet (7.-8. oktober). B. Feldtmann og T. Elholm har i samarbejde med Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret arrangeret seminar om National og international strafforfølgelse af folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, Syddansk Universitet (23. oktober). Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for instituttet N.J. Clausen er medlem af EU-Parlamentets (Committee on Economic and Monetary Affairs ECON) ekspertgruppe vedrørende reguleringen af det finansielle marked. Har i den forbindelse bl.a. udarbejdet og præsenteret briefing paper on the effects of the introduction and usefulness of the Lamfalussy Process in relation to the expectations which this new approach originally created, Bruxelles, Belgien (23. februar). Han har deltaget i jubilæumsarrangementet Federation of European Securities Exchanges 30 Years, afholdt af FESE, Bruxelles, Belgien (16. november) og i konferencen Europe s Single Market: Under construction and fully integrated? afholdt af CESR Paris, Frankrig (6. december). Nis Jul Clausen er formand for Kvalifikationsnævnet vedrørende udlændinges uddannelseskvalifikationer, samt medlem af arbejdsudvalget under Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. Endvidere er han medlem af den akademiske komite vedrørende et FEU-projekt til reformering af jurauddannelsen ved University of Latvia, Riga, Letland og han har været medlem af et internationalt panel under Euro Faculty, Riga, Letland med henblik på etablering og evaluering af Center of Excellence in Law in the Baltic States. Han er medlem af Nordisk Selskabsretligt Forskernetværk og har deltaget i Den 6. Nordiske Selskabskonference afholdt af selskabsretsgruppen, Handelshøjskolen i Århus Syddansk Universitet, Årsberetning

3 og præsenteret papiret Is there room for minority interests in the legislative process under the Financial Action Plan? ( september). Han har endvidere deltaget i konferencen Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries afholdt af University of Latvia, Riga, Letland og her præsenteret papiret New Development in European Regulatory Approach under the Financial Action Plan ( januar). Han har tillige deltaget i De Nordiske Formueretsdage afholdt af Juridisk Institut, Aarhus Universitet på Sandbjerg Slot og her holdt foredraget Værdipapirhandel En panteretlig udfordring? ( april). Han har været på studieophold ved Duke University, North Carolina, USA (16. maj-3. juni og 13. juni- 31. august). Han er desuden medlem af editorial board for International and Comparative Corporate Law Journal samt medlem af redaktionskomiteen for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret og for finans/invest. N.J. Clausen er censor ved Handelshøjskolen i Århus, og han er tillige bestyrelsesmedlem i investeringsforeningen Lån & Spar Rational Invest, investerings- og institutforeningen Lån & Spar MixInvest samt International Woodland Company A/S og International Woodland Company Holding A/S. N.J. Clausen er tildelt prisen som Årets Juridiske Underviser 2004 uddelt af Juridisk Forening, Syddansk Universitet. T. Elholm er medlem af bestyrelsen i Dansk selskab for international strafferet og EU-ret og medlem af den danske styregruppe for netværket Ret og litteratur i Norden. Desuden er han medlem af redaktionskomiteen for Lov & Ret og medlem af Informations analysepanel. Derudover har han været censor for en specialeafhandling, en del af Ph.D. 4+4 ordningen, Aarhus Universitet. Han har holdt gæsteforelæsning ved seminar om Strafverteidigung, Saarbrücken, Tyskland (30. januar), ved seminar om The Harmonization of criminal law in Europe, Bergen, Norge ( februar), ved seminar om Politiets brug af skydevåben i Norden, Kongsvinger, Norge (6.-7. maj), ved seminar Mini FIDE, København (18. maj) og endelig ved seminar Nordiska Kriminalistitsmötet, Helsinki, Finland ( juni). T. Elholm har desuden undervist vietnamesiske anklagere om The Distinction between Criminal and Civil Cases, Dansk Center for Menneskerettigheder, København (18. maj og 23. november), vietnamesiske dommere om The Distinction between Criminal and Civil Cases, Dansk Center for Menneskerettigheder, København (14. oktober) samt undervist dommere fra Kirgizistan og Tajikistan om Introduction to the Danish Legal System, Dansk Center for Menneskerettigheder, København (29. november). Som led i FEU-projektet Reforming Latvian Law Curriculum har han været reviewer på en Ph.D.-afhandling. Udgivelser: Elholm, Thomas. Anmeldelse af Retssikkerhedskommissionens betænkning. Betænkning nr. 1424, Nordisk Tidsskrift For Kriminalvidenskab, (2004): Bidrag i medierne: Strafbarhed over grænserne kan svække retssikkerhed. Artikel i Information Signallovgivning og strengere straffe. Artikel i Information År og dage mellem strafudmålinger. Artikel i Information Danmark får politilov. Artikel i Information EU-forfatning og strafferetten. Artikel i Information Noget for noget ikke uden risiko. Artikel i Information Mens vi venter på Dan Lynge. Artikel i Information. B. Feldtmann har i forbindelse med FEU-projektet været gæstelærer ved University of Latvia, Riga, Letland og undervist i Ph.D.-kurset Introduction to German Law (7.-9. januar). Hun har deltaget i en konference om EU og strafferet ved Bergen Universitet, Norge ( februar) og i Nordisk Workshop i Strafferet 2004 ved Oslo Universitet, Norge (7.-9. maj). Hun har sammen med professor Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet, været arrangør af Strafferetslærerseminaret 2004, Sandbjerg Gods og i Flensborg, Tyskland ( august). Hun har der holdt et foredrag om Strafferetlige overvejelser i forbindelse med den tyske kannibalsag. Hun har yderligere undervist vietnamesiske dommere i The Distinction between Civil and Criminal Cases som et led i Institut for Menneskerettigheder og Domstolsstyrelsens kursus Strengthening the Capacity of the Surprime Peoples Court, København (4. februar og 2. sep- 82 Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

4 tember). Derudover har hun holdt gæsteforelæsning om kriminologi på Aarhus Universitet (23. september). Hun har været gæsteforsker ved Max-Planck-Instituttet für internationales und ausländisches Strafrecht i Freiburg, Tyskland, og arbejdet på sit forskningsprojekt Comparing Criminal Law How to work with different legal systems (6. oktober-19. november). Hun har undervist i Criminal Justice in a European Perspective ved University of Latvia, Riga, Letland ( november og december). Desuden har hun været bivejleder for en lettisk Ph.D.- studerende og i den forbindelse deltaget i flere møder for de lettiske Ph.D.-studerende i Danmark ( februar, 28. marts og juni). J. Ferniss Populærvidenskabelige foredrag: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, Skattechefforeningen. O. Hammerslev har været anmelderredaktør for og medlem af redaktionen af Retfærd Nordisk juridisk tidsskrift. Han har deltaget som reviewer på en Ph.D.-afhandling under et FEUprojekt Reforming Latvian Law Curriculum. Er bl.a. medlem af foreningerne Hexis: forum for samfundsvidenskabelig forskning, Sociologforeningen, Law and Society Association, Research Committee on the Sociology of Law. Han arrangerede i foråret månedlige seminarer i Retssociologisk Forum. Han har deltaget i Law and Society Association s årsmøde i Chicago, USA, hvor han i den indledende workshop præsenterede papiret Danish Judges in the 20th Century ( maj). Derudover deltog han på Nordisk Sociologikongres i en retssociologisk arbejdsgruppe og præsenterede papiret Transformation af Østeuropæiske retsfelter, Malmø, Sverige ( august). Derudover har han været på forskningsophold, hvor han var tilknyttet Centre for Social Practices, New Bulgarian University, Sofia, Bulgarien (1. september-30. november). Yderligere har han præsenteret papiret The Battle for Judicial Reforms in Bulgaria på en fransk-bulgarsk arrangeret konference Reforms of the regulating institutions in the context of transition to democracy, European integration and globalisation, Sofia, Bulgarien ( november). Udgivelser: Hammerslev, Ole. Anmeldelse af Max Weber: udvalgte tekster. Retfærd 107 Nordisk juridisk tidsskrift nr. 4 (2004). S.F. Hansen har deltaget i et Ph.D.-kursus med papiret Overblik over børsretten i EU, Handelshøjskolen i Århus (5. maj). Han har deltaget i konferencen Interpretation of National Law in Conformity with EU Law, EU-kommissionen TAIEX, Bukarest, Rumænien ( maj), i konferencen Fundamental freedoms and national tax sovereignty in the EU ved European Association of Tax Law Professors, Annual Meeting 2004, Paris, Frankrig (3.-5. juni). På konferencen La société Europènne à travers l Europe, Senat, Paris, Frankrig præsenterede han papiret SE-le Danemark (28. juni). Han har desuden deltaget i konferencen Regulatory Competition and Subsidiarity in Corporate Governance in a Transatlantic Perspective ved European Corporate Governance Institute, Bruxelles, Belgien (12. juli) samt Nordisk Selskabsretskonference, Handelshøjskolen i Århus ( september). S.F. Hansen har holdt kursus på University of Latvia, Riga, Letland med titlen The Free Movement of Services (1.-2. november). Han har endvidere deltaget i konferencen Real seat transfer and reincorporation in the EU ved Universität van Tilburg, Holland (5. november). Endelig har han deltaget i en lektorbedømmelse ved Københavns Universitet. Populærvidenskabelige foredrag: Registreringsafgiften i Danmark, DLA Nordic, København SE-Selskabet. DFØF-kursus i samarbejde med DLA Nordic, København. Syddansk Universitet, Årsberetning

5 SE-selskabet, Danmarks Forvaltningshøjskole, København Registreringsafgiften, Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. I.L. Jeppesen har deltaget i en konference afholdt af European Association of Tax Law Professors, Sorbonne Universitet, Paris, Frankrig (3.-5. juni). N.D. Legind har været på forskningsophold ved Duke University, North Carolina, USA (27. juli-25. september). Hun er medlem af Den Kreditretlige Gruppe, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøjskolen i København og har været reviewer på en Ph.D.-afhandling under FEU-projekt Reforming Latvian Law Curriculum. Populærvidenskabelige foredrag: Lovgivningsmæssigt paradigmeskift med udgangspunkt i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, Den Danske Finansanalytikerforening, København God skik i rådgivningen, Finanssektorens Uddannelsescenter, Skanderborg. B.O.G. Mortensen har deltaget i konference om tildeling af CO 2 kvoter, Dansk Energi, København (24. februar). Han har præsenteret papiret: Which Regulatory Authorities in Europe? ved Institute For European Legal Studies of The University of Liège, Bruxelles, Belgien ( marts) samt deltaget i Nordic Environmental Law Network (NELN) workshop, Århus med papiret: The EU Emission Trading Directive ( marts). Desuden har han deltaget i konferencen Best Practices in Transfer of Science and Technology, ASTP, Budapest, Ungarn ( maj). På European Energy Law Seminar præsenterede han papiret: Ownership as a Regulatory Instrument in a Liberalized Engergy Market The Danish Experience, Noordwijk am Zee, Holland ( juni). Han har deltaget i konferencen The protection and management of the marine and coastal environment in international and national environmental law, afholdt af Nordic Environmental Law Network (NELN), Reykjavik, Island ( august). Endvidere har han deltaget i konferencen Hans Christian Andersen and Copyright, Syddansk Universitet, Odense (5. oktober). Han har ligeledes deltaget i konferencen Creating Business out of Science, ASTP, Lissabon, Portugal ( oktober) samt Jubilæums-konferencen Genvinding i fremtiden? arrangeret af H.I. Hansen, Odense (25. oktober). Derudover har han deltaget i 20- års jubilæumsseminar afholdt af Den Danske Energiretsforening, Amagerværket, København (10. november). Han har været medlem af bedømmelsesudvalg for en Ph.D.-afhandling på Aarhus Universitet, Titti Kopp: Råstofudvinding på land Retlige krav til skønsudøvelsen mv. Han er desuden medlem af faglige netværk: Dansk Forening for Europaret, Dansk Selskab for Miljøret, Den Danske Energiretsforening, Nätverket för doktorander i konkurrensrätt, Nordic Environmental Law Network, International Environmental Social-sciences Network, Nordisk nätverk för samspelet mellan privat och offentlig rätt (PROF) samt European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP). Derudover er han censor ved Handelshøjskolen i Århus, formand for Patentudvalget, Syddansk Universitet samt sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet i sager vedrørende lov om elforsyning. P. Nilsén har været arrangør af en workshop History of ideology and learning in law inden for det af NorFA finansierede netværk Legal history on the edge of Europe: Nordic law in the European legal community , Lund, Sverige ( september). Han har været medarrangør af seminaret Nordisk rätt ett gränsfall, Lund, Sverige (9. september). H.V.G. Pedersen har været medlem af et bedømmelsesudvalg for en Ph.D.-afhandling på Aalborg Universitet, Nikolaj Vinther: Civilrettens styring af skatteretten. 84 Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

6 Udgivelser: Pedersen, Hans Viggo Godsk m.fl. Aktuel Erhvervsjura, Revision & Regnskabsvæsen 2004 Nr. 2: 46-59, Nr. 4: 46-59, Nr. 6: 48-57, Nr. 8: 74-86, Nr. 10: 70-79, Nr. 12: S. Pedersen er medlem af cand.merc.aud.-fællesudvalget. Hun har deltaget i konferencen Skatteproces i teori og praksis, Aarhus Universitet (22. januar). Desuden har hun deltaget i en konference arrangeret af European Association of Tax Law Professors, Sorbonne Universitet, Paris, Frankrig (3.-5. juni) samt Det 27. Dansk/Tysk Seminar afholdt af Foreningen af Statsautoriserede revisorer og Institut der Wirtschaftsprüfer, Ribe (1.-3. september). Derudover deltaget i det årlige seminar arrangeret af Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd, Oslo, Norge ( oktober). M. Steinicke holdt kurset Free Movements and Goods within the EU, University of Latvia, Riga, Letland (2.-3. november). Derudover har han været konsulent for Copenhagen Economics i forbindelse med en opgave for Miljøstyrelsen om genanvendelse af affald. Han er medlem af Nordisk nätverk för samspelet mellan privat och offentlig rätt (PROF). J.R. Stokholm har deltaget i konferencen Fundamental freedoms and national tax sovereignty in EU afholdt af European Association of Tax Law professors på Université Sorbonne, Paris, Frankrig (3.-5. juni). Han har udarbejdet en nationalrapport om emnet WTO and Direct Taxation til Den Europæiske Kommission til brug for deres High Level Scientific Conference, Rust, Østrig ( juli). Derudover har han været tilknyttet Universität van Tilburg, Holland som Ph.D.-stipendiat og har der deltaget aktivt i European Tax College, et samarbejde mellem Universität van Tilburg, Holland og K.U. Leuven, Belgien (1. august-31. december). A. Storgaard har samarbejdet med europæiske forskere, Greifswald, Tyskland om beskrivelse og forbedring af vilkårene for kvinder i fængsel. Hun har desuden undervist politifuldmægtige og kriminalpoliti i Kriminologi på politiskolen, København. Hun er konsulent på fagligt relevante projekter i Institut for Menneskerettigheder og hun er medlem af Rådet i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi samt Repræsentantskabet i Det Kriminalpræventive Råd. A. Storgaard har undervist i Criminal Justice in a European Perspective ved University of Latvia, Riga, Letland ( november og december). Desuden har hun været bivejleder for en lettisk Ph.D.- studerende og i den forbindelse deltaget i flere møder for de lettiske Ph.D.-studerende i Danmark ( februar, 28. marts og juni). Eksterne bevillinger og donationer N.J. Clausen har modtaget kroner fra Lån & Spar Bank Fond til et studieophold i USA. N.J. Clausen, N.D. Legind og M. Steinicke har modtaget kroner fra Lån & Spar Fond til forskningsprojektet Retlige aspekter af konkurrence i den finansielle sektor. N.J. Clausen, S.F. Hansen og M. Steinicke har sammen med forskere fra Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i Århus modtaget kroner fra Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd til projektet Europæiseringen af dansk ret. T. Elholm har modtaget en bevilling på ca. 1,2 mio. kroner fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd til et 2-årigt projekt om Proportionalitet i strafudmålingen på særlovsområdet, endvidere har han modtaget et legat på kroner fra Margot og Thorvald Dreyers Fond til forskningsophold ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland. B. Feldtmann har fået en bevilling på kroner fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd til sit forskningsophold ved Max-Planck-Institut für ausländisches und Internati- Syddansk Universitet, Årsberetning

7 onales Strafrecht, Freiburg, Tyskland i forbindelse med sit forskningsprojekt Comparing Criminal Law How to work with different legal systems? O. Hammerslev har fået en bevilling på 1,4 mio. kroner fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd til et projekt om EU-enlargement: transformation of Eastern European legal systems and professions. Importation and exportation of professional power in the process of the EU-enlargement towards the East: the case of Bulgaria. B.O.G. Mortensen har sammen med forskere fra Handelshøjskolen i Århus og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole modtaget en bevilling fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd på kroner i forbindelse med projektet Kommunal varmeplanlægning i det overordnede projekt Kommunal miljøforvaltning. Publikationer Clausen, Nis Jul. Slet og ret om sletning af børsnoterede værdipapirer. Festskrift til Ole Bjørn. Red. Susanne Pedersen, Nis Jul Clausen og Søren Friis Hansen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Clausen, Nis Jul. Er en dansk børsreform III mulig? Ugeskrift for Retsvæsen, 2004 B: Clausen, Nis Jul. Københavns Fondsbørs Afgørelser og udtalelser, 1. juli-31. december Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1 (2004): Clausen, Nis Jul. Københavns Fondsbørs Afgørelser og udtalelser, 1. januar-30. juni Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 3 (2004): Elholm, Thomas og Thorkild Fogde. Chriminal law in the European Union; A giant leap or a small step? Police and Judical Co-operation in the European Union, FIDE 2004 National Reports. Red. Anthony Moore og Mario Chiavario. Cambridge: Cambridge University Press, Elholm, Thomas. Aktuel europæisk strafferetsudvikling. Nordisk Tidsskrift For Kriminalvidenskab (2004): Elholm, Thomas. EU og dobbelt strafbarhed. Lov & Ret, nr. 4 (2004): Elholm, Thomas. Mere harmonisering af strafferetten. Lov & Ret, nr. 4 (2004): Elholm, Thomas. Forfatning og straf. Lov & Ret, nr. 6 (2004): Elholm, Thomas. Strøtanker om tid og fremdrift i forskningen. Konsten att rättsvetenskapa. Red. Kimmo Nuotio og Petter Asp. Uppsala: Iustus Förlag (2004): Elholm, Thomas. Gensidig anerkendelse et EU-mantra. Lov & Ret, nr. 8 (2004): Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel. Dansk Selskabsret 3, Interessentselskaber. København: Forlaget Thomson, Gad Jura, Hansen, Søren Friis Oles nye autobil om registreringsafgiften i Danmark før, nu og i fremtiden. Festskrift til Ole Bjørn. Red. Susanne Pedersen, Nis Jul Clausen og Søren Friis Hansen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Hansen, Søren Friis. Denmark. The European company all over Europe. Red. Krzysztof Oplustil og Christoph Teichmann, Berlin: de Gruyter Recht, Hansen, Søren Friis. Juridisk Formularbog 16. udg. Red. Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen og Jens Møller. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004: Hansen, Søren Friis. At være eller ikke være selskabsdeltager det er spørgsmålet Skattepolitisk Oversigt (2004): Hansen, Søren Friis. SEL 2 A; Det sorte hul. Skattepolitisk Oversigt nr. 7 (2004): Legind, Nina Dietz og Lennart Lynge Andersen. Civilretlig sanktionering af overtrædelse af oplysningskravene ved lejekøb. Ugeskrift for Retsvæsen, 2004 B: Mortensen, Bent Ole Gram. Skattefritagelsens ophør forsøg på normalisering af elforsyningssektoren. Festskrift til Ole Bjørn. Red. Susanne Pedersen, Nis Jul Clausen og Søren Friis Hansen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mortensen, Bent Ole Gram. Elforsyningsloven med kommentar. 2. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke. Dansk markedsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

8 Mortensen, Bent Ole Gram. Liberaliserede sektorer. Konkurrenceretlige emner. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mortensen, Bent Ole Gram og P. Aagaard. Varmeforsyningsloven med kommentarer. København: Forlaget Thomson, Gad Jura, Mortensen, Bent Ole Gram, E.M. Basse og A. Rønne. Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder systemansvaret i elsektoren. Marius nr. 319, Scandinavian Institute of Maritime Law Mortensen, Bent Ole Gram. Kvotedirektivet og den danske implementering. EU-Ret og Menneskeret, nr. 5 (2004): Mortensen, Bent Ole Gram. The EU Emission Trading Directive. European Environmental Law Review, bd. 13, nr. 10 (2004): Nilsén, Per. Wie wird die schwedische Rechtsgelahrtheit definiert? Das Examen Juridicum in Lund im Spigel der Protokolle Stockholm: Juristische Fakultäten und Juristenausbildung im Ostseeraum, Pedersen, Hans Viggo Godsk, m.fl. Family and Succession Law, General Introduction, Part III og IV. International Encyclopaedia of Laws. Hague: Kluwer Law International, (Updating) Pedersen, Hans Viggo Godsk. De danske bidrag til Secutity Rights in Movable Property in European Law. Red. Eva-Maria Kieninger. Cambridge: Cambridge University Press, Pedersen, Susanne. Virksomhedsordningen og ophør af skattepligt til Danmark. Festskrift til Ole Bjørn. Red. Susanne Pedersen, Nis Jul Clausen og Søren Friis Hansen. København: Juristog Økonomforbundets Forlag, Pedersen, Susanne, m.fl. Skattevejledning 2004 Eksempler og oversigter. København: Forlaget Magnus Informatik A/S, Kaj Andersen Ramsløv. Moms på ydelser leveret ad elektronisk vej. Festskrift til Ole Bjørn. Red. Susanne Pedersen, Nis Jul Clausen og Søren Friis Hansen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Steinicke, Michael, m.fl. Konkurrenceretlige Emner. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Steinicke, Michael og Bent Ole Gram Mortensen. Dansk Markedsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Steinicke Michael. Introduktion til EU-konkurrenceretten. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Steinicke, Michael. Kontraktfrihed retten til at undlade at indgå kontrakt. Udførelse af offentlig opgave via kontrakt. Red. Michael Steinicke og Karsten Naundrup Olesen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Stokholm, Jeppe Rune. Udbyttebeskatning og kapitalens fri bevægelighed en kommentar til sag C-319/02 (SU 2004,365). Skat Udland 2004, Stokholm, Jeppe Rune og Kim Wind Andersen. EU-sejr: Tilladelse til søstersambeskatning Skattepolitisk Oversigt (2004): Stokholm, Jeppe Rune. Beskatning af ABL 2 a-aktier i strid med EU-retten kapitalens frie bevægelighed og sag C-315/02 (SU 2004,3002). Skat Udland 2004, Stokholm, Jeppe Rune og Kim Wind Andersen. EU-pakken og den nye udvidede adgang til sambeskatning. Skattepolitisk Oversigt (2004): Stokholm, Jeppe Rune. Beskatning ved fraflytning i strid med EU-retten EU-pakken (L119) er forenelig med sag C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant. Skattepolitisk Oversigt (2004): Stokholm, Jeppe Rune. Flytning af selskabers hjemsted og ophørsbeskatning en status på EU-rettens nuværende udviklingstrin. Skat Udland 2004, Stokholm, Jeppe Rune. Manglende hjemmel til beskatning af spil vundet i udlandet Dansk lovændring er påkrævet som følge af sag C-42/02, Diana Elisabeth Lindman. Skattepolitisk Oversigt (2004): Syddansk Universitet, Årsberetning

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008 Ny forskning Gik EF-domstolen for vidt i Metock-sagen? Af Peter Starup, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet Er EU i færd med at sætte vores nationale regler om familiesammenføring ud

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og

Læs mere

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS)

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) Professor, dr.phil. Poul Holm Professor, dr.phil. Bent Jensen Professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen Professor, dr.phil. Flemming Just Professor

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: DIG IFKI IFR IHKS ILKM IPFU ISK Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Årsberetning ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf.

Årsberetning ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf. ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER INSTITUT VII Årsberetning 2003 Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf. 4674 1 2000 Redaktion: Iben Nielsen Niels Christian Juul

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Curriculum vitæ... 2 Videnskabelige arbejder m.v.... 11

Curriculum vitæ... 2 Videnskabelige arbejder m.v.... 11 Lektor emeritus dr Leif LITTRUP 李 来 福 ( 利 夫 利 特 鲁 普 ) Saxo-Instituttet - Afdeling For Historie Københavns Universitet Karen Blixensvej 4 2300 København S Tel: 5129 9516 littrup@humkudk http://littrupblogskudk/

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141 2 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Den Særlige Klageret Relationer til udlandet Personalia

Læs mere

DET TEKNISKE FAKULTET

DET TEKNISKE FAKULTET DET TEKNISKE FAKULTET Følgende institutter hører under Det Tekniske Fakultet: Institut for Industri og Byggeri Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)

Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Udarbejdet af Sandie Nøhr Nielsen Cand.merc.jur.-studerende Copenhagen Business School FORORD 3 STUDIEOVERSIGT 4 CBS BACHELOR HA(JUR.) UDDANNELSENS

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 BIND 7 RESUME litteratur og bilag DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere