Procedure for indrejsende studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for indrejsende studerende"

Transkript

1 INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling på et udenlandsk universitet med det formål at opnå praktisk erfaring med arbejdsopgaverne på et universitet, fx klinikrotationer, undervisning, forskning, laboratorieforsøg mm. Som videnskabeligt personale får man titel af Responsible Person/Supervisor i forhold til Erasmus Traineeship. Opgaver som Responsible Person/Supervisor : Kontaktperson og vejleder i forhold til den studerende før og under Traineeship Formulering af aktiviteter og opgaver indeholdt i Traineeship i samarbejde med den studerende Underskrivelse og udfyldelse af Learning Agreement for Traineeship Udfyldelse, underskrivelse og afsendelse af Traineeship Certificate efter afsluttet Traineeship Indledende kontakt Erasmus Traineeship arrangeres i direkte kontakt med afdelingen eller den forskningsgruppe ved Københavns Universitet den studerende ønsker at komme i praktik hos. Den studerende er dermed selv ansvarlig for at skaffe kontakt til relevante professorer eller forskere og derefter arrangere opholdet. Københavns Universitet får en del henvendelser fra studerende omkring muligheden for at komme i Erasmus Traineeship. Nogle af disse henvendelser kan være af svingende seriøsitet og faglighed. Hvis en henvendelse fra en studerende ikke skønnes relevant for hverken den studerende eller for afdelingen kan den studerende på høflig vis afvises. Søger de studerende generel information om Erasmus Traineeship kan de henvises til følgende link, hvor processen beskrives på engelsk: På siden findes også links til at søge efter relevante forskere og professorer. PROCESSEN Når den studerende og Responsible Person fra en relevant afdeling eller forskningsgruppe er blevet enige om at gennemføre et Erasmus Traineeship udfyldes Learning Agreement for Traineeship Learning Agreement for Traineeship Den sendende og den modtagende organisation må sammen med den studerende blive enige om de aktiviteter som Erasmus Traineeship indebærer før Erasmus Traineeship perioden begynder. Derfor udfyldes en Learning Agreement for Traineeship (http://udrejse.ku.dk/udveksling_feltarbejde_og_praktik/erasmus-praktik/). Denne definerer læringsmål, perioden for Erasmus Traineeship og oplister rettigheder og pligter for de involverede 1

2 parter. Learning Agreement for Traineeship skal underskrives af den studerende, den sendende institution samt Responsible Person/Supervisor fra den afdeling eller den forskningsgruppe på Københavns Universitet, som er ansvarlige for den studerende under dennes ophold. Derudover skal Learning Agreement indeholder kontaktoplysninger på: Contact Person: International Uddannelse & SU/International Education & Grants / ) Mentor: en person på den modtagende institution, der kan yde støtte, opmuntring og information om hverdagen på universitet BEMÆRK: Rollen som Responsible Person og Mentor, må gerne varetages af den samme person Learning Agreement for Traineeship består af tre dele: 1. del skal udfyldes før opholdet begynder, 2. del under opholdet, når eller hvis der er ændringer i aftalen og 3. del som afslutning på opholdet. Flowchart kan ses på side 9 i Learning Agreement for Traineeship. Indskrivning Den udfyldte og underskrevne Learning Agreement for Traineeship sendes til Herefter modtager den studerende en mail med et link, hvor den studerende skal udfylde personlige oplysninger til brug ved officiel indskrivning. Den studerende vil modtage en bekræftelsesmail om indskrivelse på Erasmus Traineeshipprogrammet og vil modtage et Erasmus Trainee-optagelsesbrev med information om ID-kort, residence permit og lignende. Traineeship Certificate Efter afsluttet Erasmus Traineeship skal den modtagende institution udfylde Traineeship Certificate. Traineeship Certificate findes i Learning Agreement for Traineeship og sendes udfyldt til både den studerende og den sendende institution. Responsible Person/Supervisor på det modtagende universitet er ansvarlig for at udfylde og afsende Traineeship Certificate senest 5 uger efter opholdets afslutning. Bemærk Det er ikke tilladt for studerende i Erasmus Traineeship at indskrive sig på kurser på Københavns Universitet Københavns Universitet kan ikke tildele ECTs for Erasmus Traineeship og modtager derfor ikke STÅ Bolighjælp ydes i henhold til gældende regler for Erasmus-studerende indskrevet på Københavns Universitet Erasmus Traineeship på Medicin Individuelle klinikrotationer på et af universitetshospitalerne som Erasmus Trainee kan kun finde sted i løbet af sommerferien når de kliniske afdelinger ikke underviser danske medicinstuderende. 2

3 Den studerende er selv ansvarlig for at arrangere det kliniske Traineeship i løbet af sommerperioden direkte med de kliniske afdelinger. Proceduren er som i det ovenstående. Bemærk, at varighed af praktikophold skal være mindst 2 måneder. For mere information omkring det medicinske program på Det Sundhedsfaglige Fakultet: Hvem kan komme i praktik Studerende registeret og indskrevet på en højere uddannelsesinstitution og indskrevet på en uddannelse, der leder til en anerkendt grad kan deltage i Erasmus Traineeship. Nyuddannede kan også sendes på praktikophold. Her skal de studerende udvælges i løbet af deres sidste studieår, og praktikken skal færdiggøres inden for det første år som færdiguddannet, regnet fra den afsluttende eksamen. Der er intet krav om en bilateral Erasmus-aftale mellem modtagende og sendende afdelinger, så længe begge institutioner har et Erasmus Charter for Higher Education*. Deltagende organisationer skal være etableret i et programland. Mobilitet mellem program- og partner lande bliver lanceret på et senere stadie af Erasmus+. Se oversigt over Program- og Partnerlande til sidst i dokumentet. Varighed Studerende sendes ud i praktikophold på min. 2 og maks. 12 måneder pr. Study Cycle (BA, MA, Ph.D.), dvs. har den studerende været på Erasmus studieophold i 6 måneder i løbet af sin BA, må den studerende maks. være på Erasmus Traineeship i 6 måneder og så fremdeles. Forsikring Studerende i praktik opfordres kraftigt til at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring. Ifølge dansk lov er det generelt ikke lovligt for danske universiteter at tegne forsikring. Dette betyder at den studerende i sin praktikperiode ikke vil være dækket af nogen ansvars- eller ulykkesforsikring tegnet af Københavns Universitet. Bemærk: Disse forsikringsforhold kan ændres i det tilfælde at den studerende modtager en finansiel ydelse. Se næste afsnit for mere information. Økonomisk støtte (financial support) Den studerende vil modtage et Erasmusstipendie under sit praktikophold, som bliver udbetalt af den studerendes eget universitet. Stipendiet vil ligge mellem 250 og 700 Euro pr. måned afhængigt af hvilket land den studerende kommer fra. I tillæg til dette er det muligt at udbetale økonomisk støtte til den studerende under forudsætning af: 1. Responsible person/supervisor vurderer at budgettet tillader dette (udgifter til udbetaling af økonomisk støtte skal afholdes af den afdeling eller forskningsgruppe som er ansvarlige for praktikken) 2. Ifølge de juridiske rådgivere på Københavns Universitet skal der være vægtige grunde til at udbetale økonomisk støtte til den studerende (vægtige grunde kan fx være, at praktikanten erstatter anden nødvendig arbejdskraft eller at praktikanten bidrager i et ikke uvæsentligt omfang til arbejdet på det pågældende institut eller fakultet). 3

4 Hvis du påtænker, at udbetale praktikanten økonomisk støtte skal du kontakte dit fakultet, da forsikringsforholdene for den studerende kan påvirkes af, at der udbetales økonomisk støtte til den studerende. Den studerendes Erasmusstipendie (som bliver udbetalt af den studerendes eget universitet) bliver ikke påvirket af, at der udbetales økonomisk støtte fra det modtagende universitet (KU). I det tilfælde, at der besluttes at udbetale økonomisk støtte til den studerende skal dette markeres sammen med beløbet pr. måned i Learning Agreement for Traineeship (s.3). At bo i København Nyttig information målrettet internationale studerende ved Københavns Universitet (bl.a. info om bolig, forsikring, CPR-nummer, opholdstilladelse etc.) kan findes her: Oversigt over Program- og Partnerlande Programlande: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, England, Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet Partnerlande: Armenien, Azerbaijan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine, Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien. Tunesien, Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien og Rusland * Oversigt over uddannelsesinstitutioner som har et Erasmus Charter for Higher Education - https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education selection-2014_en 4

5 ERASMUS TRAINEESHIP - FLOW CHART for Responsible Person/Supervisor Henvendelse fra studerende, der er interesseret i Erasmus Traineeship Den studerende ønsker information Web: nge/admission/erasmus/ Henvendelse skønnes useriøs og ikke fagligt velbegrundet Den studerende afvises Før Henvendelse fra studerende er fagligt velbegrundet - Formulering af aktiviteter og opgaver indeholdt i Traineeship i samarbejde med den studerende - Underskrivelse af Learning Agreement for Traineeship - Learning Agreement sendes til: Under Ændringer i Learning Agreement for Traineeship IKKE nødvendigt Ændringer i Learning Agreement for Traineeship nødvendigt Ændringer aftales mellem og godkendes af alle tre parter via mail hvis muligt Efter Udfyldelse, underskrivelse og afsendelse af Traineeship Certificate efter afsluttet 5

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark Sammenligninger med andre lande Thomas Schøtt Ph.d., Professor MSO Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Shahamak

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere