(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER"

Transkript

1 en Europæiske Unions Tidende L 19/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FGØRELSER KOMMISSIONENS FGØRELSE af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer (2012) 9358) (EØS-relevant tekst) (2013/21/EU) EUROP-KOMMISSIONEN HR under henvisning til traktaten om en Europæiske Unions funktionsmåde, beslutning 2008/766/EF af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort ( 2 ), bør ajourføres. (5) eslutning 2008/766/EF bør derfor ophæves under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort ( 1 ), særlig artikel 13, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: VETGET ENNE FGØRELSE: rtikel 1 enne afgørelse finder anvendelse på alle gyldige kørekort udstedt i medlemsstaterne, som er i omløb. (1) I direktiv 2006/126/EF er det fastsat, at alle kørekort, som udstedes af medlemsstaterne, skal anerkendes gensidigt, herunder også kørekort, der er udstedt inden datoen for anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse. (2) Princippet om gensidig anerkendelse af kørekort omfatter fuld anerkendelse af alle rettigheder, som en kørekortindehaver er blevet tildelt i henhold til nationale bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tildelingen. (3) irektiv 2006/126/EF forpligter medlemsstaterne til at skabe ækvivalens mellem køretøjskategorierne i de kørekort, der er udstedt før gennemførelsen af direktivet, og de køretøjskategorier, der er defineret i direktivets artikel 4. Kommissionen skal godkende disse ækvivalensregler på en retligt bindende måde. (4) Tabellerne over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er opstillet i medfør af Kommissionens rtikel 2 Tabeller over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er udstedt i medlemsstaterne forud for gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, og de harmoniserede kategorier af kørekort, der er defineret i artikel 4 til direktiv 2006/126/EF, er opstillet i bilaget til denne afgørelse. rtikel 3 1. e kategorier af kørekort, der er udstedt forud for gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, berettiger indehaveren til at føre køretøjer i de tilsvarende kategorier, som beskrevet i bilaget til denne afgørelse, uden ombytning af kørekortet. er kan gælde visse begrænsninger, som er angivet i de relevante tilfælde i bilaget til denne afgørelse. 2. Ved ombytning af et kørekort til et kørekort efter EUmodellen som beskrevet i bilag I til direktiv 2006/126/EF, tildeles de ækvivalente rettigheder som beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse. ( 1 ) EUT L 403 af , s. 18. ( 2 ) EUT L 270 af , s. 31.

2 L 19/2 en Europæiske Unions Tidende Koderne, som angiver begrænsninger i tilsvarende rettigheder, er harmoniserede EU-koder som specificeret i bilag I til direktiv 2006/126/EF. eslutning 2008/766/EF ophæves med virkning fra den 19. januar rtikel 5 4. Princippet om gensidig anerkendelse som fastsat i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF gælder ikke for nationale kategorier af kørekort. enne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i ruxelles, den 18. december rtikel 4 enne afgørelse finder anvendelse fra den 19. januar På Kommissionens vegne Siim KLLS Næstformand

3 en Europæiske Unions Tidende L 19/3 ILG MOELLER USTET I ELGIEN Model elgien 1 (1) Udstedt i elgien fra den til den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (105/222 mm) med 6 sider. Kategorier af model 1 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 2,,, E * M, 1, 2,,, E 1 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1, 2,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E F M, 1, 2, med EU-koder for specialindrettede køretøjer 2 F med EU-koder for specialindrettede køretøjer 2 1. * for køretøjer i kategori, der anvendes til taxakørsel, udlejning, passagertransport mv. 2. For at være berettiget til at føre køretøjer i kategori F og/eller F skal såvel kategori og/eller som kategori F være gyldighedsstemplet, og registreringsnummeret skal være angivet på kørekortet. Model elgien 2 (2) Udstedt i elgien fra den til den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider. Kategorier af model 2 (3) 2 1 E E E M M, 1, 2, M, 1, 2, M, M,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E Model elgien 3 (3) Udstedt i elgien siden den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider.

4 L 19/4 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model 3 (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E Model elgien 4 (4) Udstedt i elgien siden den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. Lyserødt polycarbonatkort fremstillet i henhold til bestemmelserne i bilag I til direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model 4 (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E MOELLER USTET I ULGRIEN Model ulgarien 1 (G1) Udstedt i ulgarien fra den til den eskrivelse: i overensstemmelse med direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model G1 M M

5 en Europæiske Unions Tidende L 19/5 Kategorier af model G1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Tr6 Ttm Tkt MOELLER USTET I TJEKKIET Model Tjekkiet 1 (Z1) Udstedt i Tjekkiet fra den til den eskrivelse: Materiale: flerfarvet papir i pengeseddelkvalitet overtrukket med plast. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på plastomslaget overlapper fotoet nederst til venstre. Foto: fotoet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kørekortets gyldighedsperiode: livstid. enne model skal udskiftes senest den 31. december Kategorier af model Z1 M M 1 1 (fra 18 år og derover) 2 (fra 21 år og derover) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E T (national kategori landbrugstraktorer) Model Tjekkiet 2 (Z2) Udstedt i Tjekkiet siden den eskrivelse: Materiale: Polycarbonatkort størrelse I1, dvs mm (kreditkortstørrelse) med»řiičský PRŮKZ«og landenavnet»česká REPULIK«angivet øverst på kortet. På højre side af kortet er ordene»moel EVROPSKÝH SPOLEČENSTVÍ«og»RIVING LIENSE«angivet på EU-medlemsstaternes sprog. I kortets øverste venstre hjørne er angivet den kørekortudstedende medlemsstats nationalitetsmærke (»Z«), trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner. Kørekortindehaverens personlige oplysninger samt foto og underskrift er indgraveret ved hjælp af laser. egge sider af kortet er stærkt reliefprægede med Guilloche-mønster og bogstaverne»z«. På forsiden af kortet i øverste højre hjørne er anført et logo med bogstaverne»z«i optisk variabel trykfarve, der changerer fra guld til grøn. I nederste højre hjørne på kortets forside et foto af kortets indehaver og kørekortes nummer i changerende farver (det samme som i rubrik nr. 5). Kørekortets gyldighedsperiode: 10 år.

6 L 19/6 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model Z2 1 1 (fra 18 år og derover) 2 (fra 21 år og derover) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E M M T (national kategori landbrugstraktorer) MOELLER USTET I NMRK Model anmark 1 (K1) Udstedt i anmark indtil den eskrivelse: Modellen er lyserød og består af fire sider. Kategorier af model K1 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. et danske kategori 1-kørekort berettiger til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. isse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne 1 og 2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. et danske kategori 1-kørekort berettiger kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort i kategori 1 og/eller 2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori M, 1, 2 og i andre medlemsstater. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i anmark, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af anmark og skal anerkendes af de andre medlemsstater indtil den Model anmark 2 (K 2) Udstedt i anmark fra den til den eskrivelse: Modellen indeholder lyserøde og beige linjer, fire sider.

7 en Europæiske Unions Tidende L 19/7 Kategorier af model K2 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. et danske kategori 1-kørekort berettiger til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. isse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne 1 og 2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. et danske kategori 1-kørekort berettiger kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort af kategori 1 og/eller 2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori M, 1, 2 og i andre medlemsstater. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort er også berettigede til at føre trehjulede motorcykler. eskrivelse: model med lyserøde og beige linjer, fire sider. Model anmark 3 (K 3) Udstedt i anmark fra den til den Kategorier af model K3 nmærkninger (lille motorcykel) M, 1 1 (stor motorcykel) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre: a. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, og en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. b. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. trehjulede motorcykler d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. e. store knallerter. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre: a. køretøjer som anført under nr. 1.

8 L 19/8 en Europæiske Unions Tidende b. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. 3. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. Model anmark 4 (K 4) Udstedt i anmark siden den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model K4 nmærkninger (lille motorcykel) M, 1 1 (stor motorcykel) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E Yderligere information 1. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre: a. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, og med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. b. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. trehjulede motorcykler d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. e. store knallerter. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre: a. køretøjer som anført under nr. 1. b. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. 3. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. atoen for første udstedelse af kørekortkategorier, som er udstedt inden den , kan ikke spores tilbage. I sådanne tilfælde kan symbolet»<«eller» «forekomme i kørekortets kolonne 10 efterfulgt af et årstal, som angiver, at kørekort til denne kategori er udstedt før eller i det angivne år.

9 en Europæiske Unions Tidende L 19/9 Indtil den 19. januar 2013 er de danske regler for førerretten til små knallerter som følger: Hvert af følgende giver en person ret til at føre en lille knallert i anmark: a) et knallertbevis b) et kørekort til traktor eller c) det faktum, at føreren er 18 år eller derover. MOELLER USTET I TYSKLN Model Tyskland 1 (1) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland indtil den (udstedelsesdatoen kan i enkelte tilfælde ligge efter den ) eskrivelse: grå, fire sider. I praksis kan der forekomme forskelle i modellens farve og form, da modellen har været udstedt i mere end 40 år. Modeller udstedt i delstaten Saarland kan have en anden størrelse, og de er tosprogede (tysk og fransk). Kategorier af model 1 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: M, (kun lette motorcykler) 2 M, 1,, E, 1, 1E,, E 2,3,5,8 3 M,, E, 1, 1E 3,4,5,9 4 6 (5) er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis et Klasse 1-kørekort er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 2. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 3. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer, men inden den , giver det derudover ret til at føre kategori Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

10 L 19/10 en Europæiske Unions Tidende Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse 2 er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 6. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt inden den (inden den i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori, men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer men inden den , giver det ret til at føre kategori giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) 8. 1 giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) 9. er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). eskrivelse: grå med fire sider. Model Tyskland 2 (2) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik indtil 1969 En tilpasning af reglerne, som fandt sted den , ændrede rækkevidden af og definitionerne af kategorierne. er er derfor brug for to tabeller over ækvivalenserne for denne model. 2a: modellen blev udstedt frem til den Kategorier af model 2a nmærkninger 1 M, 1, 2,, 5 2 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 3 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 2,3,4,6 4 M, 1, 2,, 4,5 2b: modellen blev udstedt fra den indtil Kategorier af model 2b nmærkninger 1 M, 1, 2, 2 M, 1, 4,5 3 M, M, 1,, E, 1, 1E 2,3,4,6, 5 M, 1,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

11 en Europæiske Unions Tidende L 19/11 1. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt før den , eller et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den , fyldte 50 år før den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den , eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den , er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den (2a), eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt inden den (2a), eller af et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 i model 2a eller af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 i model 2b, som er udstedt inden den , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt inden den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) Model Tyskland 3 (3) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra 1969 til den eskrivelse: kørekortbog med 12 sider, gråt omslag. Kategorier af model 3 nmærkninger 1 M, 1, 2, 2 M, 4,5,6 3 M 6 4 M,, E, 1, 1E 2,3,4,6,7 5 M, 1,,, E,, 1, 1E, E 1,3,4,6,7,8 6 StVZO, 85 StVZO 6

12 L 19/12 en Europæiske Unions Tidende er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et Klasse 5-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse 4-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i Klasse 4 er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse 5 er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5, som er udstedt første gang inden den , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt inden den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. Hvis en indehaver af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 eller Klasse 5 eller i henhold til 6 StVZO eller 85 StVZO har erhvervet sit kørekort inden den , er vedkommende berettiget til derudover at føre kategori 1. I dette tilfælde er Klasse 3 ikke blot en national kategori. 7. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) og giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (ny kode 70.03). Model Tyskland 4 (4) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra den til den eskrivelse: blank, lyserød papirmodel, fire sider. Kategorier af model 4 nmærkninger M, 1, 2, 4, M, 1,,, E, 1, 1E 2,3,5,6 M, 1,,, E, 1, 1E, 1,3,5,6

13 en Europæiske Unions Tidende L 19/13 Kategorier af model 4 nmærkninger M, 1,,, E, 1, 1E, 1,5,6, E M, 1,,, E, 1, 1E 2,5,6 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E) 1,5,6 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,5,6 er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et kørekort af Klasse, E,, eller E fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse -kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse - og E-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i Klasse og E er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på op til 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse er berettiget til at føre busser uden passagerer, også i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) 5. 1 og giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (ny kode 70.03). 6. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). eskrivelse: blank, lyserød papirmodel med 6 sider. Model Tyskland 5 (5) Udstedt i Tyskland fra den til den Kategorier af model 5 nmærkninger 1 M, 1, 2, 2,7 1a M, 1, 2, 7 1b M, M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,3,5,8,9 3 M, 1,,, E, 1, 1E,, E 3,4,5,8,9 (4) M 6 (5) M

14 L 19/14 en Europæiske Unions Tidende er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Hvis et Klasse 1-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland) har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 3. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer men inden den , giver det derudover ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 4. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et Klasse 2-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 6. Hvis et Klasse 4-kørekort i model 1 er udstedt inden den (inden den i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori - og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer, men inden den , giver det ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) og er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). 9. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06).

15 en Europæiske Unions Tidende L 19/15 Model Tyskland 6 (6) Udstedt i Tyskland fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model 6 nmærkninger 1 M, 1 1 (beschränkt) (begrænset) M, 1, 2 M, 1, 2, M, 1,, 2 E M, 1,,, E, 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E, 1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E,1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 M M S M 1. 1 giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) og er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). 3. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). MOELLER USTET I ESTLN Model Estland 1 (EST1) udstedt i Estland fra den til den eskrivelse: Kørekortet er lyserødt og fremstillet af særligt syntetisk papir (TESLIN, ISO 9002; 1994), som er helt omsluttet af et sikkerhedsplastomslag. Papiret har et netformet sikkerhedsmønster. På kortets bagside er plastomslaget præget med et mønster bestående af bogstaverne»est«med seks bølgelinjer. Oplysningerne er trykt, og fotoet er scannet. Kategorier af model EST1 nmærkninger M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E

16 L 19/16 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model EST1 nmærkninger E E (R) (T) 1 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg. Restriktion(er) i kodeform: 1 Krav om briller eller kontaktlinser 2 Krav om høreapparat 3 Gælder for håndbetjente køretøjer 4 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg. 5 utomatgearkasse. Udtrykket»ESMNE«nederst midt på forsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. Model Estland 2 (EST2) udstedt i Estland fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kortet er fremstillet af plast og har et bestemt lyserødt baggrundsmønster, der kun findes på estiske kørekort. e personlige oplysninger på kørekortet (herunder digitalt foto og indehaverens underskrift) er indgraveret ved hjælp af laser. Kategorier af model EST 2 nmærkninger M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) 1 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg.

17 en Europæiske Unions Tidende L 19/17 Restriktion(er) i kodeform: 101 Midlertidigt kørekort. Indehavere at et midlertidigt kørekort (som gælder i 2 år) skal placere et symbol bestående af et grønt ahornblad i for- og bagruden. Maksimal fart 90 km/t. 102 isse kategorier giver ret til at køre i den tid, indehaveren aftjener sin værnepligt ved forsvaret. 103 Kategori Indehaveren har kun ret til at føre trolleybus. 105 Motorcykler med en effekt på højst 25 kw eller med en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kw/kg. 106 Kategori begrænset til veje, hvor man højst må køre med en hastighed på 50 km/t. Model Estland 3 (EST3) Udstedt i Estland siden den eskrivelse: Ligesom for model 2; blot er der på forsiden i forbindelse med angivelsen»juhilu«anført»riving Licence«og»Permis de conduire«. Kategorier af model EST 3 nmærkninger M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) MOELLER USTET I GRÆKENLN Model Grækenland 1 (GR1a) Udstedt i Grækenland indtil den eskrivelse: blå og gul med sorte typer. ette kort består af 12 sider og vedrører kategorierne Β, Γ, Δ, Ε. Model Grækenland 1 (GR1b) Udstedt i Grækenland indtil den eskrivelse: blå og gul med sorte typer. ette kort består af 8 sider og vedrører kun kategori.

18 L 19/18 en Europæiske Unions Tidende Indtil den gav hver kategori af kørekort (Β, Γ, Δ, Ε) også ret til at føre et kategori M-køretøj. Indtil nu kan retten til at føre et kategori M-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udsteder et særskilt kørekort. Kategorier af model GR1a & GR1b nmærkninger (for knallerter) M 1, 2, 1, E E 1 Γ 1, Γ E 1E, E 1 Δ 1, Δ E 1E, E 1 Selvom det under rubrik 4b angives, at disse modeller har en bestemt gyldighedsperiode, blev denne periode forlænget indtil 65 år, jf. dekret 255/ ) Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori. Model Grækenland 2 (GR2) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. Kategorier af model GR2 nmærkninger M, 1, 2, 1, E E 1 Γ/ 1, Γ/ E 1E, E 1 Δ/ 1, Δ/ E 1E, E 1 1 Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori (Β eller Γ eller Δ). Model Grækenland 3 (GR3) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. /1, / /1 / Kategorier af model GR3 M 1 2,

19 en Europæiske Unions Tidende L 19/19 /1 / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E Kategorier af model GR3 1 E 1 1E, E 1, 1E, E Model Grækenland 4 (GR4) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. Kategorier af model GR4 / ( 25 kw OG 0,16 kw/kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M; 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Model Grækenland 5 (GR5) Udstedt i Grækenland siden den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. imensioner: bredde: 85,6 mm, højde: 54 mm (tykkelse 0,75 mm). Nye kørekort fremstilles som et plastkort i henhold til de internationale kvalitetsnormer (ISO) og alle de tekniske krav i bilag I til direktiv 2006/126/EF. På kortets forside (i venstre hjørne) findes et sikkerhedshologram. lle tegn og tal er trykt i mikroskrift på en sikker baggrund med optisk variabel trykfarve (OVI). er er også planer om at anvende ultraviolet fluorescerende billeder og taktile sikkerhedselementer. På kortets bagside er der et sikkerhedshologram i 3 på en baggrund bestående af særlige billeder og sammenflettede linjer, som er med til at gøre kortet vanskeligt at efterligne. Hvis man kigger på kortet i ultraviolet lys, kan man se trykket på begge sider af kortet, men dette har dog ingen indflydelse på kvaliteten af kortet. Kategorier af model GR5 / ( 25 kw OG 0,16 kw/kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

20 L 19/20 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I SPNIEN Model Spanien 1 (E1) Udstedt i Spanien fra den til den eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model E1 M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Model Spanien 2 (E2) Udstedt i Spanien fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model E2 M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (btp)

21 en Europæiske Unions Tidende L 19/21 Model Spanien 3 (E3) Udstedt i Spanien siden den eskrivelse: plastkortmodel i henhold til punkt 3 i bilag I til direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model E3 M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (btp) Siden den udstedes der kørekort i kategori M og 2. MOELLER USTET I FRNKRIG Model Frankrig 1 (F1) Udstedt i Frankrig indtil den eskrivelse: lyserødt kort med to sider, foto på forsiden. Kategorier af model F1 nmærkninger M, ,2 1 Voitures affectés à des transports en M, 1, 1,, 1, 2 commun (køretøjer der anvendes til offentlig transport) 2 Véhicules pesant en charge plus de kg (køretøjer der vejer mere end kg) 3 Motocycles à deux roues (tohjulede motorcykler) M, 1, 1,, 1,, 1E, E 2 M, 1, 2,, 1 1. Hvis det ikke er angivet på kørekortets bagside, er indehaveren ikke berettiget til at føre køretøjer i kategori 1, 2, 3. erfor er der ikke angivet en kategori, som er ækvivalent med et kategori -kørekort, da denne ikke dækkes af én af de tre beskrevne kategorier. ette tilfælde angives med følgende linje i tabellen:» «. 2. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L4e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

22 L 19/22 en Europæiske Unions Tidende Model Frankrig 2 (F2) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F2 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 E() M, 1, 1,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 F1 M, 1, 1 + kode (10, 15, ) F M, 1, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori eller E i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). Model Frankrig 3 (F3) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F3 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 F1 M, 1, 1, + kode (10, 15, ) F M, 1, 2,, 1+ kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

23 en Europæiske Unions Tidende L 19/23 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori eller E i et køretøj med en vægt på kg (i perioden fra den til den ), eller kg i perioden fra den og til den ), er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). Model Frankrig 4 (F4) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F4 nmærkninger 1 M, 1, 1 2 M, 1, 2,, 1 3 M, 1, 2,, 1 4 M, 1, 1 3 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E F1 M, 1, 1 + kode (10, 15, ) F2 M,, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F3 M, 1, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F4 M, 1 + kode (10, 15, ) F M, 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). 3. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 5 (F5) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F5 nmærkninger T M, 1, 1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 limité (begrænset) M, 1, 1, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1

24 L 19/24 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model F5 nmærkninger E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E,, E 1,2 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). 3. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 6 (F6) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F6 nmærkninger T M, 1,1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 7 (F7) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F7 nmærkninger T M, 1,1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1

25 en Europæiske Unions Tidende L 19/25 Kategorier af model F7 nmærkninger M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 8 (F8) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model F8 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 1 M, 1, 1 2 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, E 1,3 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. 3. Et kørekort i kategori E giver også ret til at føre et køretøj i kategori E, hvis kørekortindehaveren samtidig er i besiddelse af et kørekort til kategori. MOELLER USTET I IRLN Model Irland 1 (IRL1) Udstedt i Irland fra til eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af IRL1 M M 1 1 2

26 L 19/26 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af IRL1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. Model Irland 2 (IRL2) Udstedt i Irland fra ca. den til den eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af model IRL2 M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E W enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. Model Irland 3 (IRL3) Udstedt i Irland fra den eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af model IRL3 M M 1 1 2

27 en Europæiske Unions Tidende L 19/27 Kategorier af model IRL3 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E MOELLER USTET I ITLIEN Model Italien 1 (I1) Udstedt i Italien fra 1959 til 1989 Kategorier af model I1 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 2,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1, 1E,, E 1,2 M, 1, 2,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 M, 1, 2,, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E,, E 1,2 F 1 1 er kun gyldigt i Italien. 2. Retten til at føre motorcykel (kategori 1, 2, ) med et -kørekort blev givet indtil den Model Italien 2 (I2) Udstedt i Italien fra 1990 til 1995 Kategorier af model I2 nmærkninger M, 1, 2, M, 1 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1 1, 1 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien.

28 L 19/28 en Europæiske Unions Tidende Model Italien 3 (I3) Udstedt i Italien fra 1995 til 1996 Kategorier af model I3 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1, 1 E M, 1, 1,, 1 1E,, E 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien. Model Italien 4 (I4) Udstedt i Italien fra 1996 til 1997 Kategorier af model I4 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, 1 M, 1 M, 1, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E 2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 1,2 M, 1, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E, E, 1, 1E 1,2 1. Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E. 2 1 er kun gyldigt i Italien. Model Italien 5 (I5) Udstedt i Italien fra 1997 til 1999 Kategorier af model I5 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, 1 M, 1 M, 1 2, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E 2

29 en Europæiske Unions Tidende L 19/29 Kategorier af model I5 nmærkninger 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E 1,2 1 Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E er kun gyldigt i Italien. Model Italien 6 (I6) Udstedt i Italien fra 1999 til 2004 Kategorier af model I6 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E, E, 1, 1E,, E 1, er kun gyldigt i Italien. 2. 1, 1E, og E er kun gyldige, hvis kategori -kørekortet blev udstedt før den Model Italien 7 (I7) Udstedt i Italien siden 2005 Kategorier af model I7 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien.

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF) 10.10.2008 en Europæiske Unions Tidende L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUTNING af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort (meddelt under nummer K(2008) 3790) (EØS-relevant tekst) (2008/766/EF)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Udkast. til. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2016, foretages

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18)

(EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18) 2006L0126 DA 01.07.2013 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) L 403/18 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 21.10.2003 KOM(2003) 621 endelig 2003/0252 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kørekort (omarbejdet udgave) (forelagt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme FORELØBIG 2003/0252(COD) 3. februar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 2003/0252(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort BEK nr 1100 af 27/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere