(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER"

Transkript

1 en Europæiske Unions Tidende L 19/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FGØRELSER KOMMISSIONENS FGØRELSE af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer (2012) 9358) (EØS-relevant tekst) (2013/21/EU) EUROP-KOMMISSIONEN HR under henvisning til traktaten om en Europæiske Unions funktionsmåde, beslutning 2008/766/EF af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort ( 2 ), bør ajourføres. (5) eslutning 2008/766/EF bør derfor ophæves under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort ( 1 ), særlig artikel 13, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: VETGET ENNE FGØRELSE: rtikel 1 enne afgørelse finder anvendelse på alle gyldige kørekort udstedt i medlemsstaterne, som er i omløb. (1) I direktiv 2006/126/EF er det fastsat, at alle kørekort, som udstedes af medlemsstaterne, skal anerkendes gensidigt, herunder også kørekort, der er udstedt inden datoen for anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse. (2) Princippet om gensidig anerkendelse af kørekort omfatter fuld anerkendelse af alle rettigheder, som en kørekortindehaver er blevet tildelt i henhold til nationale bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tildelingen. (3) irektiv 2006/126/EF forpligter medlemsstaterne til at skabe ækvivalens mellem køretøjskategorierne i de kørekort, der er udstedt før gennemførelsen af direktivet, og de køretøjskategorier, der er defineret i direktivets artikel 4. Kommissionen skal godkende disse ækvivalensregler på en retligt bindende måde. (4) Tabellerne over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er opstillet i medfør af Kommissionens rtikel 2 Tabeller over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er udstedt i medlemsstaterne forud for gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, og de harmoniserede kategorier af kørekort, der er defineret i artikel 4 til direktiv 2006/126/EF, er opstillet i bilaget til denne afgørelse. rtikel 3 1. e kategorier af kørekort, der er udstedt forud for gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, berettiger indehaveren til at føre køretøjer i de tilsvarende kategorier, som beskrevet i bilaget til denne afgørelse, uden ombytning af kørekortet. er kan gælde visse begrænsninger, som er angivet i de relevante tilfælde i bilaget til denne afgørelse. 2. Ved ombytning af et kørekort til et kørekort efter EUmodellen som beskrevet i bilag I til direktiv 2006/126/EF, tildeles de ækvivalente rettigheder som beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse. ( 1 ) EUT L 403 af , s. 18. ( 2 ) EUT L 270 af , s. 31.

2 L 19/2 en Europæiske Unions Tidende Koderne, som angiver begrænsninger i tilsvarende rettigheder, er harmoniserede EU-koder som specificeret i bilag I til direktiv 2006/126/EF. eslutning 2008/766/EF ophæves med virkning fra den 19. januar rtikel 5 4. Princippet om gensidig anerkendelse som fastsat i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF gælder ikke for nationale kategorier af kørekort. enne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i ruxelles, den 18. december rtikel 4 enne afgørelse finder anvendelse fra den 19. januar På Kommissionens vegne Siim KLLS Næstformand

3 en Europæiske Unions Tidende L 19/3 ILG MOELLER USTET I ELGIEN Model elgien 1 (1) Udstedt i elgien fra den til den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (105/222 mm) med 6 sider. Kategorier af model 1 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 2,,, E * M, 1, 2,,, E 1 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1, 2,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E F M, 1, 2, med EU-koder for specialindrettede køretøjer 2 F med EU-koder for specialindrettede køretøjer 2 1. * for køretøjer i kategori, der anvendes til taxakørsel, udlejning, passagertransport mv. 2. For at være berettiget til at føre køretøjer i kategori F og/eller F skal såvel kategori og/eller som kategori F være gyldighedsstemplet, og registreringsnummeret skal være angivet på kørekortet. Model elgien 2 (2) Udstedt i elgien fra den til den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider. Kategorier af model 2 (3) 2 1 E E E M M, 1, 2, M, 1, 2, M, M,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E M,, 1, M,, E, 1, 1E,, E Model elgien 3 (3) Udstedt i elgien siden den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider.

4 L 19/4 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model 3 (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E Model elgien 4 (4) Udstedt i elgien siden den eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. Lyserødt polycarbonatkort fremstillet i henhold til bestemmelserne i bilag I til direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model 4 (3) M (G) (<) M, 1, 2 M, 1, 2, M, E M,, E 1 M,, 1 1E M,, E. 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E 1 M,, 1 1E M,, E, 1, 1E M,, 1, E M,, E, 1, 1E,, E MOELLER USTET I ULGRIEN Model ulgarien 1 (G1) Udstedt i ulgarien fra den til den eskrivelse: i overensstemmelse med direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model G1 M M

5 en Europæiske Unions Tidende L 19/5 Kategorier af model G1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Tr6 Ttm Tkt MOELLER USTET I TJEKKIET Model Tjekkiet 1 (Z1) Udstedt i Tjekkiet fra den til den eskrivelse: Materiale: flerfarvet papir i pengeseddelkvalitet overtrukket med plast. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på plastomslaget overlapper fotoet nederst til venstre. Foto: fotoet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kørekortets gyldighedsperiode: livstid. enne model skal udskiftes senest den 31. december Kategorier af model Z1 M M 1 1 (fra 18 år og derover) 2 (fra 21 år og derover) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E T (national kategori landbrugstraktorer) Model Tjekkiet 2 (Z2) Udstedt i Tjekkiet siden den eskrivelse: Materiale: Polycarbonatkort størrelse I1, dvs mm (kreditkortstørrelse) med»řiičský PRŮKZ«og landenavnet»česká REPULIK«angivet øverst på kortet. På højre side af kortet er ordene»moel EVROPSKÝH SPOLEČENSTVÍ«og»RIVING LIENSE«angivet på EU-medlemsstaternes sprog. I kortets øverste venstre hjørne er angivet den kørekortudstedende medlemsstats nationalitetsmærke (»Z«), trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner. Kørekortindehaverens personlige oplysninger samt foto og underskrift er indgraveret ved hjælp af laser. egge sider af kortet er stærkt reliefprægede med Guilloche-mønster og bogstaverne»z«. På forsiden af kortet i øverste højre hjørne er anført et logo med bogstaverne»z«i optisk variabel trykfarve, der changerer fra guld til grøn. I nederste højre hjørne på kortets forside et foto af kortets indehaver og kørekortes nummer i changerende farver (det samme som i rubrik nr. 5). Kørekortets gyldighedsperiode: 10 år.

6 L 19/6 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model Z2 1 1 (fra 18 år og derover) 2 (fra 21 år og derover) 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E M M T (national kategori landbrugstraktorer) MOELLER USTET I NMRK Model anmark 1 (K1) Udstedt i anmark indtil den eskrivelse: Modellen er lyserød og består af fire sider. Kategorier af model K1 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. et danske kategori 1-kørekort berettiger til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. isse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne 1 og 2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. et danske kategori 1-kørekort berettiger kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort i kategori 1 og/eller 2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori M, 1, 2 og i andre medlemsstater. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i anmark, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af anmark og skal anerkendes af de andre medlemsstater indtil den Model anmark 2 (K 2) Udstedt i anmark fra den til den eskrivelse: Modellen indeholder lyserøde og beige linjer, fire sider.

7 en Europæiske Unions Tidende L 19/7 Kategorier af model K2 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 2 M, 1, 2, 1 M, 1, 2 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. et danske kategori 1-kørekort berettiger til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. isse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne 1 og 2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. et danske kategori 1-kørekort berettiger kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori 2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort af kategori 1 og/eller 2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori M, 1, 2 og i andre medlemsstater. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort er også berettigede til at føre trehjulede motorcykler. eskrivelse: model med lyserøde og beige linjer, fire sider. Model anmark 3 (K 3) Udstedt i anmark fra den til den Kategorier af model K3 nmærkninger (lille motorcykel) M, 1 1 (stor motorcykel) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E 1. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre: a. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, og en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. b. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. trehjulede motorcykler d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. e. store knallerter. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre: a. køretøjer som anført under nr. 1.

8 L 19/8 en Europæiske Unions Tidende b. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. 3. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. Model anmark 4 (K 4) Udstedt i anmark siden den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model K4 nmærkninger (lille motorcykel) M, 1 1 (stor motorcykel) M, 1, 2, 2 M, 1, 3 E E 1, E 1E, E 1, E 1E, E Yderligere information 1. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre: a. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, og med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. b. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. trehjulede motorcykler d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. e. store knallerter. 2. Indehavere af et dansk kategori -kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre: a. køretøjer som anført under nr. 1. b. tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kw, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. c. tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kw/kg. d. køretøjer som anført under punkt a., b. og c. med påhængskøretøj. 3. Indehavere af et dansk kategori -kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler. atoen for første udstedelse af kørekortkategorier, som er udstedt inden den , kan ikke spores tilbage. I sådanne tilfælde kan symbolet»<«eller» «forekomme i kørekortets kolonne 10 efterfulgt af et årstal, som angiver, at kørekort til denne kategori er udstedt før eller i det angivne år.

9 en Europæiske Unions Tidende L 19/9 Indtil den 19. januar 2013 er de danske regler for førerretten til små knallerter som følger: Hvert af følgende giver en person ret til at føre en lille knallert i anmark: a) et knallertbevis b) et kørekort til traktor eller c) det faktum, at føreren er 18 år eller derover. MOELLER USTET I TYSKLN Model Tyskland 1 (1) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland indtil den (udstedelsesdatoen kan i enkelte tilfælde ligge efter den ) eskrivelse: grå, fire sider. I praksis kan der forekomme forskelle i modellens farve og form, da modellen har været udstedt i mere end 40 år. Modeller udstedt i delstaten Saarland kan have en anden størrelse, og de er tosprogede (tysk og fransk). Kategorier af model 1 nmærkninger 1 M, 1, 2, 1 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: M, (kun lette motorcykler) 2 M, 1,, E, 1, 1E,, E 2,3,5,8 3 M,, E, 1, 1E 3,4,5,9 4 6 (5) er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis et Klasse 1-kørekort er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 2. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 3. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer, men inden den , giver det derudover ret til at føre kategori Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

10 L 19/10 en Europæiske Unions Tidende Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse 2 er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 6. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt inden den (inden den i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori, men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer men inden den , giver det ret til at føre kategori giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) 8. 1 giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) 9. er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). eskrivelse: grå med fire sider. Model Tyskland 2 (2) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik indtil 1969 En tilpasning af reglerne, som fandt sted den , ændrede rækkevidden af og definitionerne af kategorierne. er er derfor brug for to tabeller over ækvivalenserne for denne model. 2a: modellen blev udstedt frem til den Kategorier af model 2a nmærkninger 1 M, 1, 2,, 5 2 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 3 M, 1, 2,,, E, 1, 1E,, E 2,3,4,6 4 M, 1, 2,, 4,5 2b: modellen blev udstedt fra den indtil Kategorier af model 2b nmærkninger 1 M, 1, 2, 2 M, 1, 4,5 3 M, M, 1,, E, 1, 1E 2,3,4,6, 5 M, 1,, E, 1, 1E,, E 1,3,4,6 er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

11 en Europæiske Unions Tidende L 19/11 1. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt før den , eller et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den , fyldte 50 år før den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den , eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den , er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den (2a), eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt inden den (2a), eller af et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 i model 2a eller af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 i model 2b, som er udstedt inden den , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt inden den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) Model Tyskland 3 (3) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra 1969 til den eskrivelse: kørekortbog med 12 sider, gråt omslag. Kategorier af model 3 nmærkninger 1 M, 1, 2, 2 M, 4,5,6 3 M 6 4 M,, E, 1, 1E 2,3,4,6,7 5 M, 1,,, E,, 1, 1E, E 1,3,4,6,7,8 6 StVZO, 85 StVZO 6

12 L 19/12 en Europæiske Unions Tidende er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et Klasse 5-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse 4-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i Klasse 4 er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse 5 er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5, som er udstedt første gang inden den , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt inden den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. Hvis en indehaver af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 eller Klasse 5 eller i henhold til 6 StVZO eller 85 StVZO har erhvervet sit kørekort inden den , er vedkommende berettiget til derudover at føre kategori 1. I dette tilfælde er Klasse 3 ikke blot en national kategori. 7. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06) og giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (ny kode 70.03). Model Tyskland 4 (4) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra den til den eskrivelse: blank, lyserød papirmodel, fire sider. Kategorier af model 4 nmærkninger M, 1, 2, 4, M, 1,,, E, 1, 1E 2,3,5,6 M, 1,,, E, 1, 1E, 1,3,5,6

13 en Europæiske Unions Tidende L 19/13 Kategorier af model 4 nmærkninger M, 1,,, E, 1, 1E, 1,5,6, E M, 1,,, E, 1, 1E 2,5,6 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E) 1,5,6 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,5,6 er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et kørekort af Klasse, E,, eller E fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse -kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et Klasse - og E-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i Klasse og E er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på op til 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse er berettiget til at føre busser uden passagerer, også i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) 5. 1 og giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (ny kode 70.03). 6. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). eskrivelse: blank, lyserød papirmodel med 6 sider. Model Tyskland 5 (5) Udstedt i Tyskland fra den til den Kategorier af model 5 nmærkninger 1 M, 1, 2, 2,7 1a M, 1, 2, 7 1b M, M, 1,,, E, 1, 1E,, E 1,3,5,8,9 3 M, 1,,, E, 1, 1E,, E 3,4,5,8,9 (4) M 6 (5) M

14 L 19/14 en Europæiske Unions Tidende er kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. 1. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den , mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Hvis et Klasse 1-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland) har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 3. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden den i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer men inden den , giver det derudover ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 4. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (1E > 12 t, L 3) (= men med højst tre aksler i alt). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et Klasse 2-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 6. Hvis et Klasse 4-kørekort i model 1 er udstedt inden den (inden den i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori - og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer, men inden den , giver det ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) og er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). 9. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06).

15 en Europæiske Unions Tidende L 19/15 Model Tyskland 6 (6) Udstedt i Tyskland fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model 6 nmærkninger 1 M, 1 1 (beschränkt) (begrænset) M, 1, 2 M, 1, 2, M, 1,, 2 E M, 1,,, E, 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E, 1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 1 M, 1,,, 1 2,3 1E M, 1,,, E,1, 1E 2,3 M, 1,,, 1, 2,3 E M, 1,,, E, 1, 1E,, E 2,3 M M S M 1. 1 giver også ret til at føre kategori 1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kw/kg (ny kode 79.05) og er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (ny kode 79.04). 3. E giver også ret til at føre kategori E-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over kg (ny kode 79.06). MOELLER USTET I ESTLN Model Estland 1 (EST1) udstedt i Estland fra den til den eskrivelse: Kørekortet er lyserødt og fremstillet af særligt syntetisk papir (TESLIN, ISO 9002; 1994), som er helt omsluttet af et sikkerhedsplastomslag. Papiret har et netformet sikkerhedsmønster. På kortets bagside er plastomslaget præget med et mønster bestående af bogstaverne»est«med seks bølgelinjer. Oplysningerne er trykt, og fotoet er scannet. Kategorier af model EST1 nmærkninger M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E

16 L 19/16 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model EST1 nmærkninger E E (R) (T) 1 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg. Restriktion(er) i kodeform: 1 Krav om briller eller kontaktlinser 2 Krav om høreapparat 3 Gælder for håndbetjente køretøjer 4 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg. 5 utomatgearkasse. Udtrykket»ESMNE«nederst midt på forsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. Model Estland 2 (EST2) udstedt i Estland fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kortet er fremstillet af plast og har et bestemt lyserødt baggrundsmønster, der kun findes på estiske kørekort. e personlige oplysninger på kørekortet (herunder digitalt foto og indehaverens underskrift) er indgraveret ved hjælp af laser. Kategorier af model EST 2 nmærkninger M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) 1 en maksimale effekt i kategori bør ikke overstige 25 kw eller 0,16 kw/kg.

17 en Europæiske Unions Tidende L 19/17 Restriktion(er) i kodeform: 101 Midlertidigt kørekort. Indehavere at et midlertidigt kørekort (som gælder i 2 år) skal placere et symbol bestående af et grønt ahornblad i for- og bagruden. Maksimal fart 90 km/t. 102 isse kategorier giver ret til at køre i den tid, indehaveren aftjener sin værnepligt ved forsvaret. 103 Kategori Indehaveren har kun ret til at føre trolleybus. 105 Motorcykler med en effekt på højst 25 kw eller med en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kw/kg. 106 Kategori begrænset til veje, hvor man højst må køre med en hastighed på 50 km/t. Model Estland 3 (EST3) Udstedt i Estland siden den eskrivelse: Ligesom for model 2; blot er der på forsiden i forbindelse med angivelsen»juhilu«anført»riving Licence«og»Permis de conduire«. Kategorier af model EST 3 nmærkninger M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) MOELLER USTET I GRÆKENLN Model Grækenland 1 (GR1a) Udstedt i Grækenland indtil den eskrivelse: blå og gul med sorte typer. ette kort består af 12 sider og vedrører kategorierne Β, Γ, Δ, Ε. Model Grækenland 1 (GR1b) Udstedt i Grækenland indtil den eskrivelse: blå og gul med sorte typer. ette kort består af 8 sider og vedrører kun kategori.

18 L 19/18 en Europæiske Unions Tidende Indtil den gav hver kategori af kørekort (Β, Γ, Δ, Ε) også ret til at føre et kategori M-køretøj. Indtil nu kan retten til at føre et kategori M-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udsteder et særskilt kørekort. Kategorier af model GR1a & GR1b nmærkninger (for knallerter) M 1, 2, 1, E E 1 Γ 1, Γ E 1E, E 1 Δ 1, Δ E 1E, E 1 Selvom det under rubrik 4b angives, at disse modeller har en bestemt gyldighedsperiode, blev denne periode forlænget indtil 65 år, jf. dekret 255/ ) Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori. Model Grækenland 2 (GR2) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. Kategorier af model GR2 nmærkninger M, 1, 2, 1, E E 1 Γ/ 1, Γ/ E 1E, E 1 Δ/ 1, Δ/ E 1E, E 1 1 Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori (Β eller Γ eller Δ). Model Grækenland 3 (GR3) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. /1, / /1 / Kategorier af model GR3 M 1 2,

19 en Europæiske Unions Tidende L 19/19 /1 / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E Kategorier af model GR3 1 E 1 1E, E 1, 1E, E Model Grækenland 4 (GR4) Udstedt i Grækenland fra den til den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider. Kategorier af model GR4 / ( 25 kw OG 0,16 kw/kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M; 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Model Grækenland 5 (GR5) Udstedt i Grækenland siden den eskrivelse: Lyserødt med sorte typer. imensioner: bredde: 85,6 mm, højde: 54 mm (tykkelse 0,75 mm). Nye kørekort fremstilles som et plastkort i henhold til de internationale kvalitetsnormer (ISO) og alle de tekniske krav i bilag I til direktiv 2006/126/EF. På kortets forside (i venstre hjørne) findes et sikkerhedshologram. lle tegn og tal er trykt i mikroskrift på en sikker baggrund med optisk variabel trykfarve (OVI). er er også planer om at anvende ultraviolet fluorescerende billeder og taktile sikkerhedselementer. På kortets bagside er der et sikkerhedshologram i 3 på en baggrund bestående af særlige billeder og sammenflettede linjer, som er med til at gøre kortet vanskeligt at efterligne. Hvis man kigger på kortet i ultraviolet lys, kan man se trykket på begge sider af kortet, men dette har dog ingen indflydelse på kvaliteten af kortet. Kategorier af model GR5 / ( 25 kw OG 0,16 kw/kg), / / E Γ/ ΓE/E Δ/ ΔE/E M 1 2, 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

20 L 19/20 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I SPNIEN Model Spanien 1 (E1) Udstedt i Spanien fra den til den eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model E1 M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Model Spanien 2 (E2) Udstedt i Spanien fra den til den eskrivelse: plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model E2 M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (btp)

21 en Europæiske Unions Tidende L 19/21 Model Spanien 3 (E3) Udstedt i Spanien siden den eskrivelse: plastkortmodel i henhold til punkt 3 i bilag I til direktiv 2006/126/EF. Kategorier af model E3 M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (btp) Siden den udstedes der kørekort i kategori M og 2. MOELLER USTET I FRNKRIG Model Frankrig 1 (F1) Udstedt i Frankrig indtil den eskrivelse: lyserødt kort med to sider, foto på forsiden. Kategorier af model F1 nmærkninger M, ,2 1 Voitures affectés à des transports en M, 1, 1,, 1, 2 commun (køretøjer der anvendes til offentlig transport) 2 Véhicules pesant en charge plus de kg (køretøjer der vejer mere end kg) 3 Motocycles à deux roues (tohjulede motorcykler) M, 1, 1,, 1,, 1E, E 2 M, 1, 2,, 1 1. Hvis det ikke er angivet på kørekortets bagside, er indehaveren ikke berettiget til at føre køretøjer i kategori 1, 2, 3. erfor er der ikke angivet en kategori, som er ækvivalent med et kategori -kørekort, da denne ikke dækkes af én af de tre beskrevne kategorier. ette tilfælde angives med følgende linje i tabellen:» «. 2. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L4e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

22 L 19/22 en Europæiske Unions Tidende Model Frankrig 2 (F2) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F2 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 E() M, 1, 1,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 F1 M, 1, 1 + kode (10, 15, ) F M, 1, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori eller E i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). Model Frankrig 3 (F3) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F3 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 F1 M, 1, 1, + kode (10, 15, ) F M, 1, 2,, 1+ kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

23 en Europæiske Unions Tidende L 19/23 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori eller E i et køretøj med en vægt på kg (i perioden fra den til den ), eller kg i perioden fra den og til den ), er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). Model Frankrig 4 (F4) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F4 nmærkninger 1 M, 1, 1 2 M, 1, 2,, 1 3 M, 1, 2,, 1 4 M, 1, 1 3 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E F1 M, 1, 1 + kode (10, 15, ) F2 M,, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F3 M, 1, 2,, 1 + kode (10, 15, ) F4 M, 1 + kode (10, 15, ) F M, 1, + kode (10, 15, ) 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). 3. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 5 (F5) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F5 nmærkninger T M, 1, 1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 limité (begrænset) M, 1, 1, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t) 1

24 L 19/24 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model F5 nmærkninger E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E, 1,2, E E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 79 ( 12,5 t), 1, 1E,, E 1,2 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori i et køretøj med en vægt på kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne M, 1 (se anmærkning 1) 1,, E, 1 79 ( kg) og 79 ( kg). 3. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 6 (F6) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F6 nmærkninger T M, 1,1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 7 (F7) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Kategorier af model F7 nmærkninger T M, 1,1 2 L M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1

25 en Europæiske Unions Tidende L 19/25 Kategorier af model F7 nmærkninger M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. Model Frankrig 8 (F8) Udstedt i Frankrig fra den til den eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. Kategorier af model F8 nmærkninger 1 M, 1, 1 M, 1, 2,, 1 1 M, 1, 1 2 M, 1, 1, 1 E() M, 1, 1,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E, E 1,3 M, 1, 1,, 1, 1 E() M, 1, 1,, E, 1, 1E,, E 1 1. Ækvivalensen med kategori 1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1. januar 2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer. 2. 1: kode 79 L5e 15 kw. 3. Et kørekort i kategori E giver også ret til at føre et køretøj i kategori E, hvis kørekortindehaveren samtidig er i besiddelse af et kørekort til kategori. MOELLER USTET I IRLN Model Irland 1 (IRL1) Udstedt i Irland fra til eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af IRL1 M M 1 1 2

26 L 19/26 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af IRL1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. Model Irland 2 (IRL2) Udstedt i Irland fra ca. den til den eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af model IRL2 M M E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E W enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. Model Irland 3 (IRL3) Udstedt i Irland fra den eskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret. Kategorier af model IRL3 M M 1 1 2

27 en Europæiske Unions Tidende L 19/27 Kategorier af model IRL3 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E MOELLER USTET I ITLIEN Model Italien 1 (I1) Udstedt i Italien fra 1959 til 1989 Kategorier af model I1 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 2,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1, 1E,, E 1,2 M, 1, 2,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 M, 1, 2,, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 2,, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E,, E 1,2 F 1 1 er kun gyldigt i Italien. 2. Retten til at føre motorcykel (kategori 1, 2, ) med et -kørekort blev givet indtil den Model Italien 2 (I2) Udstedt i Italien fra 1990 til 1995 Kategorier af model I2 nmærkninger M, 1, 2, M, 1 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1 1, 1 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien.

28 L 19/28 en Europæiske Unions Tidende Model Italien 3 (I3) Udstedt i Italien fra 1995 til 1996 Kategorier af model I3 nmærkninger M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1, 1 E M, 1, 1,, 1 1E,, E 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien. Model Italien 4 (I4) Udstedt i Italien fra 1996 til 1997 Kategorier af model I4 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, 1 M, 1 M, 1, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E 2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 1,2 M, 1, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1,2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E, E, 1, 1E 1,2 1. Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E. 2 1 er kun gyldigt i Italien. Model Italien 5 (I5) Udstedt i Italien fra 1997 til 1999 Kategorier af model I5 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, 1 M, 1 M, 1 2, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E 2

29 en Europæiske Unions Tidende L 19/29 Kategorier af model I5 nmærkninger 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1, 2 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 2 1 M, 1, 1,, 1 2 1E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E 2 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E 1, 1E 1,2 1 Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E er kun gyldigt i Italien. Model Italien 6 (I6) Udstedt i Italien fra 1999 til 2004 Kategorier af model I6 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1,, 1, 1,2 E M, 1, 1,, 1, 1E, E, 1, 1E,, E 1, er kun gyldigt i Italien. 2. 1, 1E, og E er kun gyldige, hvis kategori -kørekortet blev udstedt før den Model Italien 7 (I7) Udstedt i Italien siden 2005 Kategorier af model I7 nmærkninger 1 M, 1 M, 1, 2, M, 1, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1, 1E,, E, 1, 1E,, E 1 M, 1, 1,, 1, 1 E M, 1, 1,, 1, 1E,, E er kun gyldigt i Italien.

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0173 DA 01.01.2007 006.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001L0085 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 737 endelig 2007/0257 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om sikkerhedsregler og -standarder

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere