Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jørgen Hemmingsen Seye & Kirstine Jørgensdatter Jep Rasmussen Øster & Anna Hansdatter Ane nr. 1348/ /1351 (Se 1332/1333) Hemming Jørgensen Seye & Maren Jeppesdatter Mandemarke 674/675 Christ. Hem.dtr. Seye Mandemarke 337 Frederik C. Rasmussen Mandemarke 168 Rasmus Frederiksen Søemarke 84 Frederik Rasmussen Tøvelde 42 Mette Frederiksdatter Tøvelde 21 Lars Pedersen Hjelm 10 Dora Pedersen Hjelm 5 Leo Sørensen Åbyhøj 2 Grete A./Emil H. Sørensen Lind/Værløse 1 anerf3\00674/sep.2011 Side 0

2 anerf3\00674/sep.2011 Side 1

3 HEMMING JØRGENSEN SEYE & MAREN JEPPESDATTER Råby Hemming Jørgensen Seye er født i Budsemarke i 1656 som søn af gårdmand Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter. Maren Jeppesdatter er født i Råby i 1663 som datter af gårdmand Jep Rasmussen Øster og Anna Hansdatter. Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter bliver gift i De bosætter sig i Mandemarke i Magleby sogn.. Her får de 9 børn i tidsrummet 1681 til Maren Jeppesdatter dør i Mandemarke i 1709, Hemming Jørgensen Seye samme sted i anerf3\00674/sep.2011 Side 2

4 Tidsbillede Den 25.maj 1671 havde Christian V skabt en ny adelig rangforordning. Ifølge den kunne man nu opnå titlen greve, hvis man besad mindst 2500 tønder hartkorn, og friherre (baron), hvis man besad mindst 1000 tønder. Enhver, der havde kongens gunst og den anførte godsbesiddelse, kunne blive greve eller friherre. De to nye rangklasser blev placeret over den gamle adelstand. Greverne og friherrerne måtte dog acceptere, at deres gods ikke måtte sælges eller deles, men skulle arves af den førstefødte søn. Hvis der ingen arvinger fandtes, skulle godset tilfalde kronen. Grevskaberne og baronierne fik nogle særrettigheder, blandt andet en udstrakt skattefrihed og al retsmyndighed inden for godsets område. Omkring 1690 hed den engelske gesandt i København Robert Molesworth. Han stammede fra en engelsk middelklassefamilie og var modstander af enevælden. Efter sit ophold i Danmark udgav han En beskrivelse af Danmark, som det var i året I kapitlet om det danske folks stilling skriver han: Tidligere var rigdom og tapperhed alene adelens kendetegn, og ingen modtog hverken rang eller noget patent som kongelig gunstbevisning. Men i de senere år er nogle få favoriter, næppe mere end 15-20, blevet tildelt titel af greve eller baron, men intet højere, som erstatning for rigdommen. De lever bedst, men må til stadighed gøre opvartning ved hove, hvis privilegierne skal opretholdes. Kilde: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie anerf3\00674/sep.2011 Side 3

5 Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter Hemming Jørgensen Seye er vokset op hos sine forældre i Busemarke som enebarn. Maren Jeppesdatter er vokset op hos sine forældre i Råby sammen med 5 søskende, blandt andet Jens Jepsen (ane nr. 666). Hemming og Maren bliver gift i 1680, han 24 år og hun 17 år gammel, i Borre kirke: De bosætter sig på gård nr. 26 i Mandemarke, af hartkorn 5 tønder og 6 skæpper. Her får de følgende børn: , 25.mar. - Jørgen Hemmingsen, begr. 1685, 14.jan , 4.mar. - Anna Hemmingsdatter , 25.nov. - Kirstine Hemmingsdatter, begr. 1701, 10.jun , 24.okt. - Jeppe Hemmingsen, begr. 1704, 30.dec , 5.sep. - Jørgen Hemmingsen, begr. 1688, 2.dec , maj - Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye , 20.dec. - Mette Hemmingsdatter, begr. 1697, 24.jan , 11.nov. - Jørgen Hemmingsdatter, begr. 1704, 2.apr , 19.jun. Kirstine Hemmingsdatter, begr. 1734, 1.maj. I 1682 nævnes i markbogen: "Efter at de andre bønders jorder i de brugelige 3 vange var opremsede følger nu, at Hemming Jørgensen Seyes jorder indlukket fra de andre bymænds jorder for sig selv og saas hvert aar." Det ser således ud til, at Hemming s jorder har ligget adskilt fra de øvrige Mandemarke-bønders jorder. Hans jorder kan være resterne af begyndelsen til en hovedgård, der i middelalderen kaldtes Pølsegården. anerf3\00674/sep.2011 Side 4

6 Da hans jorder er blevet tilsået hvert år, kan han ikke have haft trevangsbrug, hvor en af vangene lå brak hvert tredje år. Jorderne består formentlig af det meste af den nutidige Holgermark under Klintholm, samt et stykke af den øst for liggende avling, det højtliggende terræn syd for mosen "Bundløse". Dette jordstykke bærer omkring 1800 stadig navnet "Pølsegave". Før Hestgardens indtager Møn i 1685 rummer gården følgende besætning: 12 bæster, 8 køer, 2 stude, 2 kvier, 2 kalve, 12 får, 20 svin, 4 gæs. Senere samme år består gården af 50 fag hus og rummer følgende besætning m.m.: 4 heste, 2 hopper, 2 føl, 4 køer, 4 kalve, 6 får, 8 lam, 6 svin, 7 høns og 5 gæs, samt 6 tønder rug, 6 tønder byg og 1 tønde havre. Da Hestgarden kommer til Møn bliver Hemming s gård kvarter for løjtnant Pentze. Ved Hestgardens afgang fra Møn i 1697 består gården af 11 fag hus og rummer følgende besætning m.m.: 8 bæster, 4 køer, 1 ungnød og 7 får. Sammen med de andre bønder i Mandemarke indgiver Hemming efter Hestgardens afgang 3 forskellige klager over forskellige overgreb fra Hestgardens side: 1 klage omfattende 60 klagepunkter, 1 klage omfattende 18 klagepunkter, og 1 klage omfattende 3 hovedklagepunkter. Som den eneste af underskriverne skriver Hemming med egen hånd (de øvrige har formentlig ikke kunnet skrive, men har anført deres bomærke). I den 3. klage anføres blandt andet følgende: Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Her er en liden specifikaton på hvis som vi fattige mænd i Magleby sogn af underofficerne såvel som af gemene gardere er vederfaret på Nyegaard eller andre steder, som vi til arbejde af vore huse var uddrevne: 1. Hvem af os der var blevet meget ilde medhandlet med hug og slag. 2. Hvem af os der har forkørt vore bæster, så de var døde straks efter de besværlige ting de måtte slæbe og trælle med. 3. Hvad vi har udgivet til en stor hest som vi havde i sognet i 5 år. anerf3\00674/sep.2011 Side 5

7 Mandemarke 1. Hemming Seye blev engang i sin egen gård slået af ridefoged Christian Arentsen foruden nogen given årsag. Nok derforuden gik hans tjenere (= ansatte), Lauridts og Hans, og lugede hans gærder omkring hans vænge, og da (af)hug(gede) de nogle enebærskorn at lægge på gærderne. Da kom major Lützau, og havde korporal Sigbret Kluch med sig; og der de så dem, da løb korporalen hen og ville slå dem, for de hug noget enebærkorn at lægge på gærderne; og der han ikke selv kunne nå dem, da hidsede han nogle hunde på dem; og der han omsider kom til dem, nemlig korporalen, da slog han dem meget ynkeligen. 2. Har Hemming Seye årlig givet til stodhestenes underholdning 7 opmålte skæpper havre. Hemming hører til dem, der får udbetalt erstatning for de ulovligheder, Hestgardens leder von Plessen senere bliver dømt for. Erstatningen er på 9 rigsdaler, 4 Mark og 15 Skilling. Størstedelen bliver afskrevet på hans (skatte?)restancer til kongen. Han modtager desuden det halve af den erstatning der tilkommer hans afdøde far i Busemarke, ca. 4 Rigsdaler. Datteren Anna Hemmingsdatter gifter sig i 1707 med Niels Olufsen fra Busene. De bosætter sig i Busene. Her får de følgende børn: Jørgen -, Jens -, Oluf -, Kirsten -, Maren -, Tyrre Kirstine, Peder og Anna Nielsen/Nielsdatter. Anna Hemmingsdatter dør i Maren Jeppesdatter dør i 1709, 46 år gammel. Den umyndige datter Kirstine arver 24 rigsdaler efter hende. Datteren Christine Cathrine Hemmingsdatter (ane nr. 337) gifter sig i 1711 med amtsforvalterens tjener Rasmus Hansen (ane nr. 336). Rasmus Hansen overtager senere svigerfaderens gård. Hemming Jørgensen Seye dør i 1733, 77 år gammel. anerf3\00674/sep.2011 Side 6

8 anerf3\00674/sep.2011 Side 7

9 Oversigt over kildemateriale 1. Kirkebøger for Borre sogn Kirkebøger for Magleby sogn Justitsprotokoller for Mønbo herred Møns Amtsregnskaber Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods Jordebog og matrikel for Møn og Bogø Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer Opmålingsforretninger og hartkornsberegninger angående Møn og Bogø Landgildejordbøger Frede Jensen s bog Omkring Frederikfamilien 1937 I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kildemateriale-numre. anerf3\00674/sep.2011 Side 8

10 anerf3\00674/sep.2011 Side 9

11 Kildemateriale (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1669, 6.jun. trol. Laurids Jørgensen og Dorothe Pedersdtr. i Budsemarke. 1674, 29.nov. døbt Laurids Jørgensens søn i Budsemarke Peder. Faddere: - Hemming Jørgensen Seye, Oluff Jørgensen i Stubberup, Elsebeth Hans Seyes, , 20.jun. døbt Hans Jensens søn i Stubberup - Christoffer. Faddere: - Hemming Jørgensen Seye af Budsemarke, , 25.jun. døbt Hans Wæffuers søn Laurids af Budsemarke. Faddere: Jørgen Seye, Hemming Jørgensen Seye, , 12.nov. trol. Hemming Nielsen Seye og Anna Rasmusdtr. 1677, 8.jul. døbt Hemming Nielsen Seyes datter i Budsemarke Maren. Faddere:- Heming Jørgensen Seye af Mandemarke, Kirstine Seyes af Budsemarke , 24.aug. døbt Hemming Nielsen Seyes søn i Budsemarke Niels. Faddere: Hemming Seye af Mandemarke, -. (l) Kirkebøger for Borre sogn: l680, 20.feb. trol., 23.apr. viet Hemming Jørgensen Seye af Mandemarke og Maren Jeppesdtr., Jep Østers datter i Raaby: anerf3\00674/sep.2011 Side 10

12 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1681, 25.mar. døbt Hemming Jørgensen Seyes søn i Mandemarke Jørgen. Faddere: Claus Hansen i Stubberup, Rasmus Øster og Jacob Øster af Spegelby, Hans Lauridsen Bilde af Aalebek, Anna Peder Pedersens af Koster, Boell Halds af Budsemarke, Margrethe Hemingsens af Mandemarke, Karen Hemingsen ib.: (10) Frede Jensen s bog Omkring Frederikfamilien : Uddrag af markbog fra 1682 for Mandemarke: "Efter at de andre bønders jorder i de brugelige 3 vange var opremsede følger nu, at Hemming Jørgensen Seyes jorder indlukket fra de andre bymænds jorder for sig selv og saas hvert aar." Dette er formentlig resterne af "den spire til en hovedgaard, der i middelalderen kaldes Pølsegaard. Major Lytzow, der kom til Møn med hestgarden i 1685, byggede en bolig i Mandemarke, i 2 etager med 63 fag vinduer. Muligvis har Lytzow fordrevet Heming Seye fra gaarden. Efter gardens forflyttelse kan Heming Seye saa være kommet tilbage. Muligt er den ogsaa først kommet tilbage til slægten igen ved Forvalter Hans Pedersens medvirken, da en af Hemming Seyes døtre i 1711 giftes med tjener Rasmus Hansen Seye. Ottar Jensen har paa et kort, udfærdiget 1798 til brug for udskiftningen, fundet de samme arealer som Hemming Jørgensen Seye har haft i 1682, i Rasmus Hansen Seyes sønnesøn Frederik Holgersens værge, og da ligeledes som særligt udskilt fra de øvrige bøndergaarde. De arealer, der har været tale om, er det meste af den nuværende "Holgermark" under Klintholm, tilligemed et stykke af den øst for liggende avling, det højtliggende terræn syd for mosen "Bundløse". Ejendommeligt nok bærer dette jordstykke paa kortet navnet "Pølsegave". Der er derfor næppe tvivl om. at den gaard, som Hemming Jørgensen Seye havde i 1682, er den samme, som Rasmus Hansen Seye og Holger Rasmussen og Frederik Holgersen fik, og er levningerne af "Pølsegaarden". Denne gaard har næppe i den tid i størrelse adskilt sig fra de andre gaarde i byen. anerf3\00674/sep.2011 Side 11

13 (10) Frede Jensen s bog Omkring Frederikfamilien fortsat: Den synes ved udskiftningen at have haft et tilliggende paa 36 tønder land plus udlodder 13 td. land, men dette at hovedlodden laa samlet for sig selv, fri for fællesskabets besværligheder, har givet den en fordel frem for de andre bøndergaarde, og da den saa tilmed synes at have haft andre græsningsarealer, idet vængerne, som der anføres for 1682, er saaede hvert aar, har den haft en betydelig fortrinsstilling, og dette kan i nogen grad have præget folkene og været medvirkende til, at deres optræden ikke helt falder i traad med andre bønders. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1683, 4.mar. døbt Hemming Jørgensen Seyes dastter i Mandemarke Anna. Faddere: Hemming Hemmingsen og Rasmus Pedersen, Rasmus Holst af Mandemarke, Marcus Hemmingsen af Magleby, Boell Halds og hendes dtr. Ingeborg, Elsebeth Hans Seyes, Sidse Lars Jørgensen af Budsemarke, Birgitte: 1684, 25.dec. døbt Hemming Jørgensen Seyes datter i Mandemarke Kirstine. Faddere: Oluff Jørgensen af Stubberup, Rasmus Hansen af Mandemarke, Lars Larsen Hald af Budsemarke, Kirstine Seyes af Budsemarke, Sidse Lars Jørgensen ib., Johanna Hemmingsdtr. af Mandemarke: anerf3\00674/sep.2011 Side 12

14 (5) Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods: Specifikationer over besætninger m.v. i Mandemarke, Hemming Jørgensen Seye: 6 td. rug, 6 td. byg, 1 td. aur, 4 heste, 2 hopper, 2 føl, 4 køer, 4 kalve, 6 faar, 8 lam., 6 svin, 7 høns, 5 gæs, 50 fag hus. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1686, 14.jan. begravet Hemming Jørgensen Seyes søn i Mandemarke Jørgen: 1686, 24.okt. døbt Hemming Jørgensen Seyes søn i Mandemarke Jeppe. Faddere: Jørgen Seye af Budsemarke, Lars Jørgensen ib., Lars Larsen af Raabymagle, Oluff Jørgensen af Stubberup, og Kirstine Ge. Hansens af Magleby, Kirstine Rasmus Østers af Enkebølle, Anna Margrete -, Leutenant Lesten, Hans Madsens dtr. Anna af Budsemarke: 1688, 5.sep. døbt Hemming Jørgensen Seyes søn i Mandemarke Jørgen. Faddere: Jørgen Seye, Niels Jørgensen af Budsemarke, Jørgen Hansen af Stubberup, Kirsten Rasmus Østers af Enkebølle. Boel Halds af Budsemarke, Karen Niels Jørgensens ib., Anna Rasmus Holsts af Mandemarke: 1688, 21.okt. indladt Hemming Seyes hustru Maren af Mandemarke. anerf3\00674/sep.2011 Side 13

15 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1688, -.dec. begravet Hemming Seyes søn Jørgen af Mandemarke, 3 maaneder og 8 dage: (7) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: XII Kommission af 14.feb.1691 til at undersøge forskellige forhold vedrørende livgardens kvarterer og bøndernes tilstand på Møn. Bind 1. Opgørelse over besætninger før garden kom. Mandemarke. Hemming Seye. 12 bæster, 8 køer, 2 stude, 2 kvier, 2 kalve, 12 får, 20 svin, 4 gæs. Bind 2. Informationsprotokol, jordens bonitet i hartkorn Anno Mandemarke. Hemming Seye. 7 td. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1693, maj døbt Hemming Jørgensen Seyes datter i Mandemarke Christine Cathrine. Faddere: - Hansen af Budsemarke, Christine Cathrine, Leutenant Spletty, - sal. Hanses kiereste af Magleby, Anna Rasmus Holsts af Mandemarke, Karen Niels Jørgensens af Budsemarke (sidste del af dåbsfaddere): 1693, 25.maj indladt Heming Seyes hustru Maren af Mandemarke. anerf3\00674/sep.2011 Side 14

16 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1695, 20.dec. døbt Hemming Jørgensen Seyes datter i Mandemarke Mette. Faddere: Rasmus Østers hustru i Enkebølle, Lauritz Hald i Budsemarke, Rasmus Holst, Niels Hemmingsen i Mandemarket Heming Larsens hustru i Skovhuuset Susanna Pedersdtr, Majorens skat møe: (8) Opmålingsforretninger og hartkornsberegninger angående Møn og Bogø: Mandemarke, gaard nr.26: Hemming Jørgensen Seye. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1697, 24.jan. begravet Heming Seyes dtr. Mette i Mandemarke - l aar og 5 uger: anerf3\00674/sep.2011 Side 15

17 (7) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: XII Almindelig eller generel klagemål og besværing fra hver sogn eller treding på Møn. 1 bd. No.5, folio 25-32, fra Magleby sogn. Klage med 60 punkter. Dateret: Magleby, 4.maj Blandt underskrivere: Hans Seye Niels Jespersen, Svend Larsen, Peder Raa, Hemming Seye, Hans Hansen Seye, Christen Hansen, Jørgen Hansen, Lars Nielsen. No.6, folio 33-35, fra Magleby sogn. Klage med 18 punkter. Dateret: Magleby, 8.maj Blandt underskrivere: Niels Jespersen, Peder Raa, Laurits Nielsen, Søemarke, Peder Laursen, Peder Aagesen, Hans Lauridsen Seye, Marcus Hemmingsen, Hemming Seye - med egen hånd, (øvrige med bomærke). anerf3\00674/sep.2011 Side 16

18 (7) Rentekammer I, vejl. Arkivregistraturer fortsat: No.13, folio Budsemarke, Stubberup, Søemarke, Busene, Mandemarke. Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Her er en liden specifikaton på hvis som vi fattige mænd i Magleby sogn af underofficerne såvel som af gemene gardere er vederfaret på Nyegaard eller andre steder, som vi til arbejde af vore huse var uddrevne: 1. Hvem af os der var blevet meget ilde medhandlet med hug og slag. 2. Hvem af os der har forkørt vore bæster, så de var døde straks efter de besværlige ting de måtte slæbe og trælle med. 3. Hvad vi har udgivet til en stor hest som vi havde i sognet i 5 år. Mandemarke 1. Hemming Seye (ane nr. 674) blev engang i sin egen gård slået af ridefoged Christian Arentsen foruden nogen given årsag. Nok derforuden gik hans tjenere (= ansatte), Lauridts og Hans, og lugede hans gærder omkring hans vænge, og da (af)hug(gede) de nogle enebærskorn at lægge på gærderne. Da kom major Lützau, og havde korporal Sigbret Kluch med sig; og der de så dem, da løb korporalen hen og ville slå dem, for de hug noget enebærkorn at lægge på gærderne; og der han ikke selv kunne nå dem, da hidsede han nogle hunde på dem; og der han omsider kom til dem, nemlig korporalen, da slog han dem meget ynkeligen. 2. Har Hemming Seye årlig givet til stodhestenes underholdning 7 opmålte skæpper havre. (6) Jordebog og matrikel for Møn og Bogø: Jordebog for Mandemarke. Hemming Jørgensen Seies gaard, Lieutenant Pentzes quarter. Hartkorn 5 td. 6 skp. 8 bæster, 4 kiør, 1 ung nød, 7 faar, bygning øster - 11 fag. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1698, 14.dec. døbt Niels Hemmingsens dtr. i Mandemarke - Margrete. Faddere: - Jeppe Hald, Heming Seyes dtr. Kirstine af Mdm. 1701, 10.jun. begravet Hemming Jørgensen Seyes dtr. Kirstine - 16 aar og 7 md.: anerf3\00674/sep.2011 Side 17

19 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1703, 11.nov. døbt Hemming Jørgensen Seyes søn i Mandemarke Jørgen. Sognepræstens dtr. Kirstine Margrete bar. Faddere: Christen Hansen og Hans Seye i Budsemarke, Heming Lauritzen af Søemarke, Jørgen Nielsens hustru og Niels Jonsens søn Peder i Budsemarke, Peder frimand og Rasmus Holst af Mandemarke. Jeppe Christiansen og Morten Hansen af Stubberup, Lauritz Lauritzen af Raaby, Lauritz Jørgensen af Budsemarke, Herman Boltes hustru af Raaby, Jeppe Halds hustru af Budsemarke, Niels Mørks hustru i Budsemarke, Jørgen Lauritzens hustru ib.. Christian Jepsens dtr. Anna i Stubberup, Jørgen Hansens dtr. i Budsemarke: anerf3\00674/sep.2011 Side 18

20 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1704, 2.apr. begravet Heming Seyes søn Jørgen i Mandemarke - 20 uger: 1704, 30.dec. begravet Hemming Jørgensen Seyes søn Jeppe - 18 aar. 2 md. og 3 uger: 1707, 19.jun. døbt Hemming Jørgensen Seyes datter i Mandemarke Kirstine. Faddere: Hermand Bolt af Raaby, Jeppe Hald, Jørgen Lauritzen i Budsemarke, Jørgen Hansens hustru af Budsemarke, Morten Hansens hustru Maren i Stubberup. Heming Halds dtr. Kirstine i Skouhuuse: 1708, 25.jan. viet Niels Olufsen af Butsene og Anna Hemmingsdtr. af Mandemarke. 1709, 26.mar. begravet Hemming Seyes hustru Maren af Mandemarke - 46 aar ringere end 5 dage: anerf3\00674/sep.2011 Side 19

21 (4) Møns Amtsregnskaber: Anno 1709 den 22. aug. er sluttet skifte efter Maren Jeppesdatter, Hemming Sejes hustru i Mandemarke. Af hendes efterlevende børn er umyndige: Kirstine Hemmingsdt. 2 år Formynder: Niels Olsen i Budsene. Hendes arv er stående i stevrboet efter Rasmus Hansen i Mandemarke. (3) Justitsprotokoller for Mønbo herred: Udbetalinger af erstatninger efter von Plessen i Mandemarke, gaard nr. 26. Hemming Jørgensen Seje ved gaard i de 12 aar. Hartkorn 5 td. 6 skp. Erstatning 9 rd. 4 mk. 15 sk. Hemming Seje var self for retten, stod i restands af denne sin gaard med 7 rd. 9½ sk., som blef af skreven, de øfrige 2 rd. 4 mk. 5½ sk. blef Hemming Seje egenhændig givet. Budsemarke, gaard nr. 23. Hartkorn: 5 td. l skp. Jørgen Seje ved gaard i 11 aar, erstatning 8 rd. 2½ sk. Christen Hansen ved gaard i 1 aar (1697), erstatning 0 rd. 4 mk. 6 sk. Jørgen Seje er død, hans hustru hafver nu til ægte Christen Hansen ibm. Hun tager det halve, 4 rd. 0 mk. l l/4 sk., og Jørgen Sejes søn og arving, Hemming Seje i Mandemarke den anden halve part. Christen Hansen mødte paa sin hustrus vegne. Han stod i restands til Hs. maj. med april quartal 1708 med 5 rd. 0 mk. 12 sk., hvorpaa disse 4 rd. 0 mk. l 1/4 sk. blef afskreven, saavel og de ham her tilfaldne ved dito sted 4 mk. 6 sk. Hemming Seje mødte self og imodtog de ham tilkommende 4 rd. 0 mk. l 1/4 sk. (2) Kirkebøger for Magleby sogn: l7l2, 15.apr. trol. Christen Hansen af Bøssemarke og Boel Cathrina Christiansdtr. af Stubberup. Forlovere: Hemming Jørgensen Seye, Jeppe Lauridsen Hald. (9) Landgildejordbøger: Jordebog for Mandemarke, gaard nr. 26. Hemming Jørgensen Seye, nu Rasmus Hansen. Hartkorn: 6 td. 7 skp. 0 fk. 1 alb. Landgilde efter gl. jordebog: 6 td. (græs), 5 td. 10 sk. Ny jordebog: 1 td. 6 sk. rug, 4 td. byg. Budsemarke, nr. 25. Hemming Seye, nu Rasmus Hansen. Hartkorn: 0 td. 7 sk. 1 fk. 2 alb. Landgilde: 1 td. byg. anerf3\00674/sep.2011 Side 20

22 (2) Kirkebøger for Magleby sogn: 1733, 27.apr. begravet Hemming Seye i Mandemarke, 78 aar: 1734 begravet Kirstine Hemmingsdatter: anerf3\00674/sep.2011 Side 21

23 (2) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Niels Olufsen og Anna Hemmingsdatter Seye 1707 trolovet Niels Olufsen og Anna Hemmingsdatter Seye: 1710 døbt Jørgen: 1710 begravet Jørgen: anerf3\00674/sep.2011 Side 22

24 Niels Olufsen og Anna Hemmingsdatter Seye fortsat 1712 døbt Jens: 1713 døbt Oluf: 1716 begravet Kirsten: anerf3\00674/sep.2011 Side 23

25 Niels Olufsen og Anna Hemmingsdatter Seye fortsat 1717 døbt Maren: 1718 døbt Tyrre Kirstine: 1718 begravet Tyrre Kirstine: anerf3\00674/sep.2011 Side 24

26 Niels Olufsen og Anna Hemmingsdatter Seye fortsat 1719 døbt Peder: 1721 begravet Anna Hemmingsdatter: (4) Møns Amtsregnskaber: Anno 1721 den 2. okt. er sluttet skifte efter Anne Hemmingsdatter, Niels Olsens afd. hustru i Budsene. Hendes børn er: Oluf Nielsen 9 år Peder 2½ år Formynder: Faderen Niels Olsen i Budsene, som har deres arv hos sig bestående. anerf3\00674/sep.2011 Side 25

27 Niels Olufsen og Karen Jensdatter 1721 trol. Niels Olufsen og Karen Jensdatter: 1723 døbt Anna: anerf3\00674/sep.2011 Side 26

28 anerf3\00674/sep.2011 Side 27

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation X Ane nr. 1352/1353

Generation X Ane nr. 1352/1353 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauridsen og Kirstine Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Margrete -datter Heming Olsen Seye

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauritsen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurits Jensen Seye & Maren Pedersd. Graate Rasmus Hansen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1342/1343

Generation X Ane nr. 1342/1343 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Poffuel Jensen Raa og Kirstine Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Raa & Ellen Mogensdatter Mats Jensen & Margrete

Læs mere

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Laursen og Boel Sørensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Laursen & Boel Sørensdatter Sømarke 1356/1357 Laurids

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Seye og Gjertrud Abelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Ane nr. 1352/1353

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Generation X Ane nr. 1502/1503

Generation X Ane nr. 1502/1503 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen og Maren Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Hemmingsen & Anna Christensdatter Mads Mortensen & Margrete

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Jensen Seye og Maren Pedersdatter Graate 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Peder Laursen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2698/2699

Generation XI Ane nr. 2698/2699 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf -sen & -datter Ane nr. 5396/5397 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Casper Pedersen Graate og Anna Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Lauridsen Graate & Hylleborre Caspersdtr. Peder

Læs mere

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen Schou og Hylleborre Caspersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jep Rasmussen Øster & Anna Hansdatter Casper Pedersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Laursen Aagesen og Kirstine Jonsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurs Hansen Aagesen & Eline Hemmingsdatter Joen Pedersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Rasmussen og Karen Hansdatter 4 Christen Pedersen og Karen Hansdatter 5 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Christensen &

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1390/1391

Generation X Ane nr. 1390/1391 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacob Lauridsen og Anna Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Anna Jacobsdatter Jens Jyde & Karen Pedersdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1324/1325

Generation X Ane nr. 1324/1325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Svend Lauritsen og Margrete Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurids -sen & Agnete -datter Jens Lauridsen & Kirstine

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Generation X Ane nr. 1328/1329

Generation X Ane nr. 1328/1329 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Hansen Aagesen og Eline Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Jensen Aagesen & -datter Hemming Hemming. Tøm.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter 6 Jeppe Jensen og Kirsten Hansdatter 7 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter s børn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1348/1349

Generation X Ane nr. 1348/1349 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Heming Olsen Seye & Kirstine -datter Jørgen Olsen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Poffuel Jensen Raa & Kirstine Madsdatter Ane nr. 1342/1343

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1498/1499

Generation X Ane nr. 1498/1499 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jeppe Pedersen Hald & Anna -datter Hemming Hemming.

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2660/2661

Generation XI Ane nr. 2660/2661 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter Sømarke

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Generation X Ane nr. 1378/1379

Generation X Ane nr. 1378/1379 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Rasmussen Krøll og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Svendsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Svend Lauritsen & Margrete Jensdatter Christen Jørgensen &

Læs mere

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Andersen Nordbo og Dorte Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Nielsen Brock & Johanne -datter Anders Andersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2662/2663

Generation XI Ane nr. 2662/2663 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hollender og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Hollender og Maren -datter Borre Ane nr. 2662/2663 Lisabeth

Læs mere

Generation X Ane nr. 1332/1333

Generation X Ane nr. 1332/1333 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jep Rasmussen Øster og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Pedersen & Anna -datter Ane nr. 2666/2667 Jep Rasmussen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Jørgensen & Margrethe Hansdatter Peder Lauridsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Nielsen & Karen (Niels)datter Ane nr. 2562/2563 Niels

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2704/2705

Generation XI Ane nr. 2704/2705 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Margrete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Margrete -datter Østermarke Ane nr. 2704/2705

Læs mere

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Sørensen og Mette Tygesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Oluf Sørensen & Mette Tygesdatter Urup 608/609 Tyge Olufsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2956/2957

Generation XI Ane nr. 2956/2957 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Pedersen Bilde og Bodel Oluffsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Bilde & Karen Lauridsdatter Oluf Andersen Jyde

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Bunde Nielsen og Kirsten Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Diur & Johanne Hansdatter Anders Hansen Tuesen & Mette

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Møller og Benthe Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Pedersen Møller & Benthe Pedersdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Friderich Rasmussen & Kirsten Hansdatter Hans Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3006/3007

Generation XI Ane nr. 3006/3007 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter Sprove Ane nr.

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Tage Tygesen & Anne Laursdatter Laurs Nielsen & Kirstine L. Andersdtr.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation VIII Abe nr. 324/325

Generation VIII Abe nr. 324/325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 1 Tidsbillede 2 Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter 4 Hans Knudsen Wæver og Bodel Nielsdatter 5 Hans Knudsen Wæver og Birte Andersdatter Top 7 Hans Knudsen

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Generation IV Ane nr. 22/23. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6

Generation IV Ane nr. 22/23. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 14 Kildemateriale 16 Niels J. Jensen & Anne K. Hansdatter Anders Didriksen

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere