PODIAVAC /PDV30. Betjeningsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PODIAVAC /PDV30. Betjeningsmanual"

Transkript

1 PODIAVAC /PDV30 Betjeningsmanual

2 Indhold Introduktion...3 Vigtige informationer...3 Betjeningsdele og komponenter...4 Installation...5 Tilkobling af håndstykket:... 5 Isætning af fræser/bor:... 5 Tilkobling af fodbetjening (tilkøb):... 5 Strøm tilkobling:... 5 Garanti...5 Brug...6 Tænd for maskinen:... 6 Tænd for håndstykke og suge system:... 6 Valg af hastighed:... 6 Valg af sugestyrke:... 6 Valg af rotationsretning:... 6 Tænd og slukke for håndstykket:... 6 Skift af fræser/bor:... 7 Separat til og fra kobling af sugesystemet:... 7 Slukke for maskinen:... 7 Generelle bemærkninger:... 7 Generelle vedligeholdelses og reparations oplysninger...8 Rengøring af maskinen... 8 Skift af støvpose... 8 Rengøring af håndstykket... 8 Desinfektion, rengøring og opbevaring af fræser/bor:... 9 Vedligeholdelse... 9 Fejlfinding...10 Skift af sikring Service meddelelser...11 Tekniske data...11 Declaration of Conformity...12 Sørg for at opbevare denne manual I nærheden af maskinen så brugeren altid har mulighed for at tilse manualen. Page 2 of 12

3 Introduktion Tillykke med din nye micro fræser PODIAVAC. For at kunne betjene udstyret ordentligt og sikkert er det vigtigt at du læser denne manual grundigt inden du tager maskinen i brug. PODIAVAC er et kompakt state-of-the-art udstyr fremstillet til fodplejebranchen. Maskinen er baseret på tør teknologi og udstyret med udsug. PODIAVAC er velegnet til mobilt og klinik brug. Maskinen er udstyret med et kraftfuldt, ergonomisk, high-speed håndstykke. Micro-motoren I håndstykket er et lav-vibrations håndstykke som giver optimal comfort under behandlinger. Micro-motoren har selvluk system som tilsikrer hurtig og nem udskiftning af fræser/bor. High-speed håndstykket med integreret sugesystem sikrer optimale betingelser for sikker, smertefri og hygiejnisk behandling af dine patienter. Den integrerede micro-fiber støvpose sikrer ligeledes en optimal sugestyrke under alle forhold samtidig optimal filtrering af støvfuld luft. Alle maskinens funktioner vises flot på frontpanelet. På denne måde kan du nemt kontrollere rotationshastighed og sugestyrke. Ved hjælp af tilvalg af fodbetjening har du mulighed for altid at have begge hænder frigjort fra indstilling og betjening af maskinen medens du arbejder. Vigtige informationer Vigtigt! Kontroller altid om maskinen er komplet når du modtager den samt at den ikke er skadet under transporten. Hvis der er mangler eller defekter så kontakt din forhandler senest 7 dage efter modtagelsen af maskinen. Læs venligst efterfølgende sikkerhedsinstruks. Tilstrækkelig ventilation af maskinen er nødvendig for at undgå overophedning under drift. Derfor må PODIAVAC ikke placeret tæt på varmekilder som f.eks. radiatorer, varmepumper ect. Maskinens ventilationsåbninger må ikke blokeres og sørg for der er luft omkring maskinen der hvor den placeres når den er i brug. Maskinen kan give fejl eller kortslutte som følge af fugt/kondens. Sørg derfor altid for at maskinen akklimatiseres, hvis den f.eks. har været transporteret i en kold bil, ect. PODIAVAC bør ikke benytte i vådrum eller hvor der er risiko for fug tog kondensdannelse. Kommer der ved et uheld væske ind i maskinen, skal strømmen afbrydes med samme og strømstikket frakobles strømnettet. Kontakt din forhandler før du foretager dig yderligere. Undgå at børn og ikke uddannet personel kommer til at betjene maskinen. Vigtigt! Sørg altid for at koble maskinen fra strømnettet når du rengør maskinen, skifter sikringer, støvpose ect. Sørg for at micro-motoren kun roterer med fræser/bor eller sikkerhedspin isat. Brug kun fræser/bor med en diameter på max. 10 mm og sørg altid for at hastigheden svarer overens med fræser/borets diameter. Er du i tvivl så spørg din leverandør. Brug af større fræser/bor vil medføre øget slid og i yderste konsekvens skader på håndstykkets motor og holdesystem. Skader forårsaget ved brug af for store fræser/bor dækkes ikke af garanti og reklamationsret. Håndstykket må aldrig nedsænkes i væske hvilket kan forårsage ikke reparerbare skader. Garantien bortfalder i sådanne tilfælde. Vigtigt! PODIAVAC må aldrig betjenes uden isat støvpose. Page 3 of 12

4 Betjeningsdele og komponenter Ill. 1: (1) Suge kammer (2) Støv-pose (3) Front panel (4) Hånd-stykke (5) I/O kontakt (stand-by) sammenlignelig med hoved kontakten på højre side (6) Display for Hastighed (7) START/STOP trykknap for at aktivere valgt hastighed (ROTATION) (8) Rotation med og mod urets retning (L/R) (9) Service LED for visning af maskinen bør sendes til service (10) Memory for lagring af foretrukne hastigheder (2x) (11) Hastigheds styring (rotation) (+) = Forøg hastighed ( ) = Reducer hastighed (12) Display for suge styrke (%) (13) ON/OFF trykknap for sug (Vacuum) (14) Indicator for støvpose (15) Styring af sugestyrke (+) = Forøg sugestyrke ( ) = Reducer sugestyrke (16) Memory for lagring af foretrukne suge styrker (2x) Page 4 of 12

5 Installation Tilkobling af håndstykket: Træk støv posen på sugerøret på håndstykkets forbindelsesstykke indtil det når i bund. Placer herefter forbindelsesstykket med korrekt pin placering i sugekammeret. (se illustration ovenfor - 1). Pin kontakterne sidder to og to forskudt på forbindelsesstykket og kan kun trykkes på plads I kammeret på en made. Sørg for at forbindelsesstykket føres lige ind i kammeret for at undgå at beskadige de 4 pins. Isætning af fræser/bor: Isæt et passende fræser/bor i håndstykket indtil fræser/boret rammer bunden. Sikre dig at fræser/boret ikke sidder løst, dette for at undgå det arbejder sig ud under rotation. Tilkobling af fodbetjening (tilkøb): Isæt stikket i højre side på maskinen under håndstykke holderens bagside. Strøm tilkobling: Tilslut det medfølgende strøm kabel i stikforbindelsen i maskinens højre side. Vigtigt! Tjek altid de lokale strøm forhold før du kobler maskinen til net strøm. Sæt strømstikket i væggen og tænd for strømkontakten på væg og maskine. Maskinen er nu klar til brug. Garanti På PODIAVAC ydes der 1 års fuld garanti eller 500 timers drift for sliddele. Har maskinen nået en drifttid på 500 timer indenfor det første år, kan der ydes garanti for yderligere 500 timers drift indenfor det første år fra køb af maskinen, såfremt maskinen sendes til service efter de første 500 timers drift. I tilfælde af selv udført modifikationer, reparationer eller uautoriseret brug af maskinen bortfalder garantien. Maskinen skal returneres i original indpakning til din forhandler ved reparation og vedligeholdelse af maskinen for at sikre at maskinen ikke lider unødig overlast under transport. Gem altid original indpakningen. Page 5 of 12

6 Brug Tænd for maskinen: Tænd for hoved kontakten på højre side af maskinen. Efterfølgende vises software versionen i displays (6+12) på frontpanelet (initialisering); hvorefter display (6) viser de basale indstillinger for valgt hastighed og LED for rotationsretning lyser op. Tænd for håndstykke og suge system: Vigtigt! Tænd først for håndstykket når fræser/bor er sat på plads i håndstykket. Ellers risikerer du at påføre skade på håndstykkets lukkesystem. Tryk på Start/Stop knappen (7) for at påbegynde rotation af fræser/bor. Fræser/boret drejer med den viste hastighed i displayet på frontpanelet Tryk på ON/OFF knappen (13) for at starte suget. Suge systemet suger med den i displayet viste sugestyrke. Bemærk venligst: Suget kan kun aktiveres når fræser/bor roterer. Sugestyrke og rotationshastighed kan trinvis justeres under drift. Valg af hastighed: Tryk på + eller knappen (11) for at forøge eller reducere hastigheden. Hastigheden kan vælges i trin af 1000 omdrejninger fra op til og i trin af omdrejninger fra op til omdrejninger pr. min. Den valgte hastighed vises i display (6) på front panelet. Valg af sugestyrke: Tryk på + eller knappen (15) for at forøge eller reducere sugestyrken. Sugestyrken (vacuum) vises i display (12). Sugestyrken på justeres i 9 trin. Bemærk venligst: Hvis du oplever et uventet fald i sugestyrken er det på tide at skifte støv posen. Støv i posen kan afhængig af ydre påvirkning som temperatur og fugt sætte sig i posen og forårsage fald i sugestyrken selvom støvposen ikke er fuld.. Valg af rotationsretning: Håndstykket må ikke bruges på hud og negle mens du skifter rotationsretning. Vent til maskinen har skiftet retning og fuld effekt af valgt hastighed er indtruffet før du igen påbegynder arbejde på hud og negle. Tryk på L/R knappen (8). Maskinen skifter selv retning og valgt retning vises via LED i frontdisplayet. Tænd og slukke for håndstykket: Du har to mulige måder at slukke/tænde for håndstykket: På maskinen foretages følgende Tryk på Start/Stop knappen (7). Håndstykke og sug er nu frakoblet. Tryk på Start/Stop knappen (7) igen for at aktivere rotation i håndstykket og suge funktion. Page 6 of 12

7 Arbejde med fodbetjeningen Tilslut fodbetjeningen på maskinens højre side for du tænder for maskinen. Efterfølgende kan rotation tilkobles og frakobles via fodbetjeningens betjeningsknap. Ændring af sugestyrke og hastighed skal fortsat gøres på maskinens frontpanel. Skift af fræser/bor: Før du skifter fræserbor skal maskinens rotation, være stoppet. Tryk på Start/Stop knappen (7) og vent til rotation stopper helt. Træk fræser/boret ud og isæt et nyt. Fræser/boret skal trykkes helt på plads i håndstykket, for at undgå det løsner sig under rotation. Brug kun fræser/bor på maksimalt 10 mm i diameter. Brug diamantbor og hårdmetalbor og undgå gummi smergelkopf. Herefter tryk på Start/Stop knappen (7). Rotation påbegyndes og evt. forvalgt sugestyrke aktiveres. Separat til og fra kobling af sugesystemet: Tryk på ON/OFF knappen VACUUM (13). Sugesystemet er nu frakoblet. Fræser/bor fortsætter med at roterer. Tryk på ON/OFF knappen VACUUM (13) for igen at aktivere suget. Slukke for maskinen: Tryk på I/O knappen (5). Maskinen er nu i standby mode. Tryk hovedkontakten på højre side af maskinen i off position. Maskinen er nu helt slukket. Generelle bemærkninger: Isæt altid kun tørre og støv frie fræser/bor i håndstykket. Lad altid håndstykket udføre arbejdet og påfør aldrig tryk mod hud og negle. Bevæg altid fræser/bor frem og tilbage mod hud og negle og aldrig sideverts. Vi anbefaler altid du burger handsker, briller og åndedrætsværn, når du arbejder i hud og negle. Tabes håndstykket på gulvet bør det altid tilses for følgeskader af din leverandør for at undgå yderligere følgeskader. Page 7 of 12

8 Generelle vedligeholdelses og reparations oplysninger Indsend altid din PODIAVAC til service når service LED (9) lyser. Rengøring af maskinen Vigtigt! Maskinen bør aldrig være tilkoblet strømnettet når den rengøres. Dette for at undgå elektrisk stød! Rengør maskinen inkl. håndstykke og slange med en fugtig opvredet klud. Brug aldrig rengøringsmidler der indeholder alkohol da det angriber plastdelene og kan misfarve og udtørre disse. Udskift støvposen ca. hver 7-14 dag. Posen bør ikke være mere end 70 % fyldt før den skiftes. Ellers kan støv begynde at lække ind i maskinen hvilket kan medføre skader senere hen. Vigtigt: Brug aldrig maskinen uden isat støvpose! Suge kammeret skal altid holdes rent. Skift af støvpose Træk i forbindelsesstykket forenden af ledningen hvorved de 4 forbindelses pins slipper kammeret (1). Træk støvposen af sugerøret. Tryk den nye støvpose (2) helt i bund på sugerøret. Tryk forbindelsesstykket på plads I alle 4 pin forbindelser på same tid for at undgå skader på pins tilslutningerne. Rengøring af håndstykket Rengør aldrig håndstykket med kogende vand, kemikalier, stålbørste eller ultralyd. Sænk aldrig håndstykket i desinfektionsmiddel eller i ultralyd bad. Nederst på håndstykkets plast håndtag er der et lock og unlock påtrykt. Hold med den ene hånd på det nederste farvede stykke og med den anden hånd på selv håndstykket. Vrid i pilens retning fra Lock mod Unlock og front stykket sidder nu løst. Tryk let med tommelfingeren på sikkerhedspinen der forinden er isat i håndstykket og motordelen kan nu trækkes ud af håndstykket. Fjern nu støv og skidt fra inderdelen af plasthåndstykket og på motordele med en børste eller blød klud. Efter rengøring føres motordelen ind i håndstykket langs de på indersiden riflede gange der skal holde motordelen på plads. (Se Ill. 2) Vigtig! Motordelen skal være placeret rigtig du kan med fordel kikke ned gennem front åbningen på håndstykket mens motordelen føres op i håndstykke huset. Herefter placeres bagstykket af motordelen korrekt den rigide del af slangesystemet før den nederste del af håndstykkets plast håndtag og håndstykke hus trykkes sammen udfor UNLOCK der derefter vrides i retning af LOCK. (See Ill. 2-3) Page 8 of 12

9 Håndstykke hus Slang tilkobling Motorholder bagende Markering Motor m. frontstykke Ill. 2: Rengøring motor m. frontstykke Ill. 3: Suge slange regid Desinfektion, rengøring og opbevaring af fræser/bor: Fræser/bor lavet af stål er udsat for korrosion. Brug varmeluft, damp autoclave eller desinfektionsmiddel til rengøring og desinfektion af dine fræser/bor. Tør fræser/bor efter rengøring/desinfektion og opbevar den under rene eller sterile forhold. Vedligeholdelse Det anbefales at din PODIAVAC servicers i overensstemmelse med nedenfor anførte intervaller. Vedligeholdelse og reparation, må kun udføres af autoriseret personel. Maskinen må under ingen omstændigheder åbnes af uautoriseret personel. Uautoriseret brug af eller indgriben i maskinen medfører bortfald af eventuel garanti. Sliddele skal afhængig af brug jævnligt udskiftes og disse er kun til en vis grad dækket af garanti bestemmelserne. Page 9 of 12

10 Fejlfinding Fejl Mulig løsning Foranstaltninger Maskinen virker ikke /ingen display: Ingen strøm Tjek strøm kabler / sikringer/ og hvis påkræver fast stik forbindelse ERROR E1 lyser og akustisk signal høres. Håndstykke og sug slukkes automatisk. Støv pose er fyldt Overophedning af suge motor Ventilations åbninger på maskinen er tildækket. Lad maskinen køle ned og/eller skift støv pose. Akustisk signal hører op når maskinen er kølet ned. Sluk for hovedkontakten for at afbryde det akustiske signal. Håndstykket virker ikke Håndstykket er ikke ikke tilsluttet ordentligt. Fræser/bor er blokeret. Kontroller de 4 pin forbindelser hvor handstykket er monteret på sugekammeret. Fjern evt. blokeringer af fræser/bor og træk herefter på Start/Stop knappen (7). Reduceret sugestyrke Støvposen er fyldt. Skift støv pose. Ved andre fejl, så kontakt din forhandler. Skift af sikring Forsigtig! Sikringer må kun skiftes når maskinen er koblet fra fast strøm for at undgå risiko for elektrisk støv! Sikringsboksen er placeret på højre side ved strøm stikket mellem power tilslutning og kontakt. Boksen åbnes med en flad skruetrækker, hvorved boksen kan tages ud hvorved sikringen kan skiftes. Efter skift trykkes boksen på plads og maskinen tilsluttes igen. Forsigtig! Brug kun sikringer med de rigtige værdier. Page 10 of 12

11 Service meddelelser Service meddelelse LED Støv pose (14) og ERROR E4 lyser Støv pose er fyldt LED Service (9) og ERROR E2 lyser Service Håndstykke Foranstaltning Skift støvposen og rengør håndstykket efter 10 timers brug. Efter skift af støvpose tryk på Start/Stop knappen og fortsæt behandlingen. Efter 250 timers brug skal håndstykket rengøres. Dette svarer til ca. 800 til fodbehandlinger. Send håndstykket til service. Om muligt kan du låne et håndstykke eller maskine. Tryk Start/Stop knappen (7) og fortsæt behandlingen. LED Service (9) and ERROR E3 lyser Maskinen skal serviceres Maskinen skal til service efter 500 timers brug. Dette svarer til ca til fodbehandlinger. Send venligst hele maskinen med håndstykke i original indpakning til din leverandør. Om muligt kan du låne en maskine. Tryk Start/Stop knappen (7) og fortsæt behandlingen. OBS: Så længe maskine eller håndstykke ikke sendes til service vil alarmen vises når maskinen tages i brug og du skal hver gang trykke Start/Stop knappen (7) og fortsæt behandlingen. Husk: Hvis service intervallerne overskrides med mere end 15 % vil evt. garanti bortfalde. Tekniske data Product nr: Strøm: 230 V ~ / 50/60 Hz or 100/110 V ~ / 50/60 Hz Forbrug: 350 W Omdrejninger: omr./min Sikring: 2 x 1.6 A T or 2 x 3,15 A (110 V) Sikkerhedsklasse: I Konditioner: temp. mellem +10 C and +30 C Opbevaring temp. +5 C and +40 C relativ luft fugtighed mellem 20 % og 65 % Mål (BxHxD): 286 x 130 x 237 mm Vægt håndstykke: 150 g Vægt maskine inkl. håndstykke: 3.5 kg Indhold ved levering: Tilbehør: 1 Maskine inkl. håndstykke, 2 støvposer og strøm kabel fodbetjening, fræser/bor, støvposer (5 stk.) Page 11 of 12

12 Declaration of Conformity in accordance with the EU-Directives for Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC + Modification Low Voltage Directive 73/23/EEC + Modification Manufacturer: Address: NSK Wellness Technology GmbH Portitzer Strasse 69 d D Taucha Germany We certifies that the product Purpose of equipment: Foot Care Equipment Type of equipment: PODIAVAC Article no: in accordance with the following standards: EN :2001 EN :2001 Taucha, NSK Wellness Technology GmbH Managing Director Dieter Bauch Operating instructions GA9160_4-E_V2_ Page 12 of 12

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller...

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller... Indhold 1 Brugsanvisning... 193 1.1 Dele... 193 1.2 Opladning af batteripakke... 196 1.3 Anvisninger for batteripakke under bagagebærer... 200 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet... 203

Læs mere