Nr November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4-09 November 2009"

Transkript

1 Nr November Præsident og 7 ex-præsidenter til 80 års jubilæum Inde i bladet: Præsidentens jubilæumstale side 2 Mindeord side 4 Siden sidst side 4 Jubilæumsfesten side 5 Flot, Kim! side 5 Audition side 6 Kommende arrangementer side 6 Festkalender side 7 Husk kontingent side 8 Præsidiet 2009/2010 side 8 Zouavernes flotte jubilæumskage 1

2 Præsidentens tale ved 80 års jubilæumsfesten 24. oktober 2009 Kære æresmedlemmer Kære acteurs Kære gæster Det er vores forenings 80 års jubilæum. Foreningen blev formelt stiftet 20. november Fem år tidligere havde vi i forbindelse med forestillingen de grønlandske drenge fået titlen Kongelig Mayestaits Acteurs af HM Kong Chr. D. X. Denne historie er blevet fortalt mange gange og den skal jeg ikke her komme ind på. Der er et billede i sanghæftet fra en lejlighed 2 år senere. Men vi var fortsat en del af Studenterforeningen. Derfor ønskede man at stifte selve foreningen, hvilket skete dette år. Ved samme lejlighed blev vores ordensbånd i gul og rød og den lille sølvmaske indført. Foreningen er præget af en række dilemmaer eller spændingsfelter. En række begrebs-par, der på den ene side kunne opfattes som modsætninger, der modarbejder hinanden. Men på den anden side giver den spænding og dynamik, der holder os i live og driver os fremad. Lige som ying og yang, Mand og kvinde. Dag og nat. Det første og måske lidt banale ordpar er Sjov og alvor. Som nævnt i programmet for et par år siden er kombinationen sjov og alvor det grundlæggende i revyen og i satiren. Hofnarren kan kritisere magthaverne og kritisere magthaverne uden at blive hængt. Vi griner af naboen, men lærer noget om os selv. Humoren åbner sindet, så alvoren kan komme ind. Også i foreningssammenhæng gælder dette modsætnings-par. Nogle er her for at have det sjovt, og lægger vægt på det sociale, festerne og fællesskabet. Andre er seriøse og målrettede. Bruger revyen som en trædesten på karriere vejen. Også her er det kombinationen af de to begreber, der giver det spændende. For ingen af de to ting ville være her uden den anden. Kombinationen af glade amatører og de, der tragter efter at blive professionelle er frugtbar. Nogle gange svinger vi over i den ene grøft og vi bliver næsten en forskole til skuespillerskolerne. Andre gange tangerer vi en amatørteaterforening med en lidt blandet, kunstnerisk kvalitet. Et andet ordpar er åben og lukket. På den ene side vil vi gerne have unge ind i foreningen og ønsker, at de skal blive. Ja, det er faktisk livsnødvendigt for foreningen, at der kommer unge kræfter ind i foreningens arbejde. På den anden side er der en tendens til at lukke sig om traditionerne og den etablerede kreds. De nye skal gøre sig fortjent til at komme ind i fællesskabet. De skal ikke bare komme vadende, og der er lidt tendens til, at de skal opleve yngstemandens famlende og andægtige usikkerhed et stykke tid. Naturligvis skal en forening have et indre fællesskab, som det tager et stykke tid at arbejde sig ind i. Jeg tror bare tiden er vokset fra holdningen, at Vi andre måtte også meget igennem før vi blev lukket ind. Den holdning kan overleve på kostskoler og i hemmelige loger. Jeg tror, vi skal åbne armene mere op, for de unge og lade dem føle sig velkomne fra dag eet. De vil opleve et varmt og givende fællesskab i foreningen og foreningen vil blive beriget af nye impulser. Krukker og fællesskab er det næste ordpar. Vi er jo en stor flok krukker. Og det sjove er, at det ikke nødvendigvis er på scenen, at de største krukker er. Men fællesskabet er det stærke bånd, der binder os sammen. En forestilling, en produktion en forening kan ikke lykkes uden det fællesskab, der gør at hver enkelt yder sit bedste fra den funktion man har. 2

3 Også her er ord-parret i samspil. Til tider kan de akademiske drillerier ved at påpege hinandens fejl og fremhæve sin egen korrekthed ufejlbarlighed godt tage overhånd. Men et hold består af både teamspillere og individualister. Der skal være plads til begge parter. Hvis man vil hinanden noget, skal der kunne ryge en finke af panden. Der skal være højt til loftet, for det giver styrke. Nogen opfatter det også som en modsætning, at foreningen på den ene side er samfundskritisk og samfundsunderstøttende. Kritiske revysange, der provokerer og udfordrer det etablerede. Nogen gange direkte forarger. Samtidig det nære forhold til kongehuset, som man må sige repræsenterer et markant udtryk for det meget etablerede. (Jeg har en hilsen fra HM Dronningen der ikke kunne komme i aften. Jeg har været i audiens og efterfølgende modtaget brev fra Hofmarskallatet. Dronningen fortalte, at hun havde mange gode minder i foreningen og er meget positivt indstillet over for at fejre sit eget 50 års jubilæum med os til marts.) Men det samfundskritiske og samfundsunderstøttende er også begreber, der holder hinanden i skak. Holder hinanden i live. Hvis man nærlæser HM Dronningens nytårstaler er der faktisk mange udfordrende udsagn om Danmark og danskerne, der faktisk godt kunne danne grundlag for et godt revynummer. Studenterrevyen skal være udfordrende, ribbe op og nogen gange forarge. Selvom grænserne for det stuerene har flyttet sig mange gange. Kan man overhovedet forarge i dag. Og skal man? Årets kommende revy kommer til at lege med grænserne for det stuerene og røre ved nogle at tabuerne. Vi glæder os til at følge produktionen frem mod marts. For mig er det vigtigste for fremtiden i vores forening, at vi får et godt samspil mellem begreberne tradition og fornyelse. En stærk tradition giver et godt grundlag for fornyelsen. Uden fornyelsen vil vores forening visne, hvilket er en reel risiko, som vi skal tage alvorligt. Vi oplever en stor interesse for foreningsarbejdet hos mange unge acteurs. Produktionsholdet for det kommende år har unge mennesker på mange poster, og vel at mærke unge mennesker, der er med i mere end én sæson. Det oplever jeg meget positivt. Jeg oplever også hos dem, at der er stor respekt for foreningens historie og styrker, men også en lyst til at præge og modernisere. Og det er også positivt. Vores forening har en stor styrke i disse modsætningspar. Vi har en fantastisk historie. Vi har en unik mulighed for at udnytte dette. Der er brug for sådan nogen som os, men tingene kommer ikke af sig selv. Jeg vil derfor opfordre alle til fortsat at støtte foreningens arbejde på alle måder. Deltage aktivt i fester og arrangementer. Bidrage med gode idéer og arbejdskraft. Hjælpe med at sælge billetter i store eller små klumper. Bidrage med at stille sit netværk til rådighed for fundraising og kontakter til praktiske muligheder. (F.eks. mangler vi adgang til at låne et værksted til scenegruppen i ugerne op til premieren hvis man lige må komme med en helt lavpraktisk annonce.) Men som sagt har vi en stor indre styrke og fællesskab. Hvis vi forvalter dette og får alle disse balancer til at spille sammen på en dynamisk måde, så kan mange af os mødes igen om 10, 20 og 50 år og fejre foreningens evige ungdom. Altid student fra i år. Søren Thorborg, Præsident 3

4 Mindeord Kirsten Fogtmann Caroc Kirsten 1941 I Hexameterkuskens datter eller Keine Behändigkeit nur Hexerei, der blev opført St. Hansaften 1941 var hun heks. Men anmelderen skrev: Hvis alle hekse var så søde som Kirsten Fogtmann (i Studenternes St. Hans Aftenkomedie), ville man bestemt aldrig ønske nogen af dem sendt ad Bloksbjerg til. - og 1999 Senest medvirkede hun med stor succes i kabareten i forbindelse med vores 75 års navne- jubilæum 14. Januar Tak for dejligt samarbejde gennem årene. Du vil blive savnet! Siden sidst 8.oktober 2009 døde Æresmedlem, visesangeren, acteur Kirsten Fogtmann Caroc, 92 år. Kirsten debuterede i Studenterrevyens Spex Salomons Dom i 1941 og blev straks et hit som acteur. Samme år medvirkede hun både i Studenterforeningens St. Hans Revy og i efteråret som Chabli i Kgl. Mayestaits Acteurs opsætning af Vandmøllen. Kirsten har betydet meget for KMA og medvirkede i en række revyer, bl.a. i 1963 hvor hun var Caesars hustru i spexet Gajus Julius Caesar eller Caesar og Damerne. Med sit søde smil, glade humør og sin smukke rene stemme har Kirsten forført os med sin fine visekunst og også sunget for til Pige træd varsomt ved mange af vores Gallafester. RedActeuren Skovtur i hvidt En flok hvidklædte Acteurs mødte op på Klampenborg station d. 30 august for at deltage i den årlige ØLejr med overskriften Skovtur i hvidt. Præsidiemedlemmerne Lise og Tine fulgte traditionen og serverede os Gammel Dansk. Tine havde arbejdet hele natten med at pakke Cirkusrevyen ned. Der arbejder hun nemlig som følgespot-fører. Vel inde i Dyrehaven plantede vi os på en passende plæne, hvor Erik Wassard fortalte om Dyrehaven, Bakken, gøglere og revykunstnere. Kilden af historisk viden flød om kap med Kirsten Piil s. Vi kom vidt omkring og indslaget sluttede med afsyngning af en sang om branden og genopbygningen af Peter Lieps hus, på melodien "Jomfru, vil de med i skoven". Herefter kastede vi os ud i det gamle vikingespil kubb, eller kongespil, som det også kaldes. Efter en hård dyst med kast af stave og vælten af klodser, faldt vi til ro ved de rødternede duge og indtog madkurvenes lækre indhold, mens øl og vand fandt vej til de tørre ganer. Efter maden sang vi en række revyviser fra den klassiske revy-sangskat. Tine Agertoft, der ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen, blev herefter optaget på behørig vis. Hun havde sikret sig det rene undertøj, bestod den svære prøve og fik sit bånd. Forsamlingen sluttede dagen med udsigt til en ø. Vi spadserede ned til restauratøren Piil & Co, hvor vi kunne nyde kaffen m.v., mens vi betragtede ØEN i Bakkesøen. Netop denne ø var jo hele udflugtens hovedformål og dermed var alt som det skulle være. Vi talte fortid og fremtid og hilste på "BC", der skal være produktionschef Jakob Degnbols højre hånd i produktionen. Instruktør Claus Reenberg og hans makker, Rasmus Lundgreen, fortalte om planerne for sæsonens revy. Præsidiet 4

5 Et bragende jubilæum Den åndsfriske 80-årige blev fejret med glans Med fællessang, muntre og morsomme revynumre og flotte festtaler fejrede Kgl. Mayestaits Acteurs sit 80-årsjubilæum i den smukke Klerkesal i den gamle Skt. Josephstiftelse på Nørrebro lørdag den 24. oktober 2009 alt under ledelse af den veloplagte konferencier, Gorm Dannisboe Iversen, der styrede det stramme og stjernestrøede program med bravour. Der manglede intet: den ene hæderkronede vise efter den anden passerede revy for de forsamlede acteurs fulgt op af lys- og lydfolkenes i bogstaveligste forstand strålende indsats. En masse kendte ansigter fra foreningens glorværdige fortid sås blandt gæsterne på tribunen. Det Perfekte Ægtepar, den Lille Socialdemokrat, Saneringspigerne og Grisen på Gaflen blandede sig med yngre kræfter som manden i Netto-køen og de seneste års syngepiger og -mænd alt under suverænt akkompagnement fra æresmedlem Jørgen Storch på flyglerne. For ikke at forglemme Hans Mayestait Kong Frederik den Syvende i egen høje person still going strong! Og gudskelov for det! Frederik VII alias Peer Møller Æresmedlem og tidligere præsident Niels Hummeluhr og 60-årsjubilaren Erik Moseholm skuede tilbage på svundne tider i deres festtaler, nuværende præsident Søren Thorborg skuede fremad i sin og tvandt herunder med profetisk ørneblik foreningens to tråde, tradition og fornyelse, til et ubrydeligt hele. Acteurmarchen blev som sig hør og bør istemt adskillige gange. Zouaverne havde endnu engang stået på pinde ud over al måde, hvad vi måtte sande under indtagelsen af det lukulliske måltid: laksetartar, unghane i champignonsauce og en lagkage af dimensioner, hvilken sidste også hædrede jubilaren med en hyldesthilsen i marcipan og glasur. Både i baren og på dansegulvet blev der gået til den så sikke vi så ud, da vi gik! For at citere fra en af de omdelte fællessange, Præsidentens versificerede tribut til foreningen, der gjaldende og med overbevisning genlød under salens spidsbuede hvælvinger: Vi har en stærk kombination: Fornyelse og tradition. Vi er altid student fra i år! Erik Wassard Kim Preuthun i Villabyerne 27. oktober 2009 Til lykke Kim! RedActeuren 5

6 Audition - Revyen 2010 Lørdag 31. oktober 2009 var der audition til revyen 2010 Tekst, sang og dans var disciplinerne for de mange fremmødte. Det kan afsløres, at der nu er udtaget 4 fra revyen i år, 1 fra revyen 2008 suppleret med 4 (måske 5) nye. Kontinuitet og fornyelse. Sådan! RedActeuren Kommende arrangementer Julefest Lørdag d. 28. november 2009 kl Børne- og Ungdomsforvaltningen, Griffenfeldsgade 22, opg. 2, 2.th København V Vi nærmer os igen julen med alle de traditioner, som det indebærer. Det gælder jo også for Kongelig Mayestaits Acteurs, og vi er glade for også i år at kunne invitere til Julefest. Ved julefesten vil vi nyde Kirstens dejlige mad, drikke lidt øl og en snaps samt synge sæsonens sange. Vi serverer kom-til-tiden-øl kl Alt du skal gøre er at medbringe dit gode humør evt. en nissehue samt tilmelde dig hos Kirsten Kongslev, telefon: senest tirsdag d. 24. november Prisen er kr. 100,- Igen i år er der produktionsmøde for revyen 2010 kl samme dag og sted. Her vil der være mulighed for at møde det nye revyhold. Præsidiet Studenterrevyen 2010 Stueren? Hvem er stueren? Kan man blive stueren, når man ikke er det? Flytter normerne sig, eller skrider grænserne? Studenterrevyen 2010 vil lege med normerne, grænserne og tabuerne. Det var tidligere god stil at være mod racisme og usolidaritet, men er det blevet stuerent i dag? Hvor er vi på vej hen og hvem styrer? Ærlighed og direkthed er gode dyder, men kan de overdrives? Kan man forarge? Skal man forarge? 6

7 Claus Reenberg Rasmus Lundgreen Claus var også instruktør i år ( Hvad er Meningen? ) og Rasmus medvirkede som skuespiller i 2008 ( Os Nok ) og ved 80 års jubilæet 24. oktober. De første idémøder har været afholdt og det tegner godt - og bestemt ikke kedeligt. På et af dissse møder var der endda nogen, der - efter indtagelse af visse inspirerende drikke - dristede sig til at foreslå, at revytitlen skulle have under-titlen Ko på kniven...! Præsidiet Spilleplan 2010: Generalprøve: 17. marts kl Premiere: 18. marts kl Forestillinger 19. marts kl og 21. marts kl marts kl Galla: 27. marts kl (Ret til ændringer forbeholdes) Spillested Disse mange spørgsmål vil blive endevendt, når instruktørparret Claus Reenberg og Rasmus Lundgreen kaster sig ud i tekster og musik. Ungdommens fornyelse vil sætte sit præg på tekster og temaer og vil også kunne aflæses i musikstilen. Forestillinger marts kl Påskeferie april Forestillinger april kl Forestilling 10. april kl Hulke af Også i 2010 spiller vi på Det Danske Teaters Lille Scene Grøndal Centret Hvidkildevej 64, 2400 NV Festkalender Lørdag 28. november 2009 Lørdag 30. januar 2010 Onsdag 17. marts Torsdag 18. marts Lørdag 27. marts Lørdag 10. april Tirsdag 4. maj Julefest og produktionsmøde Opstart og introfest Generalprøve og acteurfest Premiere og reception Gallafest 2010 (Ret til ændringer forbeholdes) Hulke af fest Generalforsamling 7

8 Har du husket at betale kontingent for 2009 / 2010? Det er bare kr. 200,- pr. medlem Indbetalingen sker nemmest og enklest til foreningens bankkonto reg. nr konto nr alternativt brug girokonto nr , Kongelig Mayestaits Acteurs, c/o Hans Andersen, Virumgade 46 C, 2830 Virum. Husk at angive tydeligt navn så du kan blive rigtigt registreret! Betal nu - så Kvæstor kan betale regningerne! Oplysning om evt. restance (UPS!?) kan fås hos Kvæstor Kongelig Mayetaits Acteurs Præsidium 2009/2010: Præsident: Søren Thorborg Kvæstorer: Foreningsregnskab Hans Andersen Revyregnskab Peter Fausbøll Sekretær: Randi Jørgensen Øvrige præsidiemedlemmer: Janni Nielsen Lise Berrig Christina Sørensen Tine Agertoft Associerede: Britta Kirstein Revyproduktion Pernille Brandstrup Billetsalg Susanne Krukov Billetsalgstelefon Presse Povl Dons Christensen Webmaster Susanne Krukov Zouaveoberst: Kirsten Kongslev Kongelig Mayestaits Acteurs hjemmeside: Acteuren udgives af Kongelig Mayestaits Acteurs s Præsidium Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen, tlf: Tryk: Faxe Bogtryk - Oplag ca

Nr. 1-15 Februar 2015

Nr. 1-15 Februar 2015 Nr. 1-15 Februar 2015 Det sprælske revyhold 2015 Nyt fra Præsidenten 2 Første prøver 3 Julearrangementet 4 Opstartsfesten 4 Mindeord 5 Forestillings-info 7 Fester 7 Acteur-Service 8 Teatersalen i Kvarterhuset

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

V sth Nyt Nr. 72 Apr. 2015

V sth Nyt Nr. 72 Apr. 2015 Vesth Nyt Nr. 72 Apr. 2015 Oplysninger om os og bladet Vesth Nyt Forsidebilledet: Peter Vesth (Foto fra have 2014) Medlems-kontingent: Kontingent pr. år: (jan/dec) Enlig kr. 175,- Par/samboende kr. 300,-

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

- her er plads til alle 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2015

- her er plads til alle 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2015 - her er plads til alle 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2015 LÆS BL.A. I DETTE NUMMER: Generalforsamling 2015 Landets bedste guitarlærerstilling Aktiviteter, motion og musik Gymnasium med mange studieretninger

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MARTS 2013 50 ÅRS JUBILÆUM

MARTS 2013 50 ÅRS JUBILÆUM MARTS 2013 50 ÅRS JUBILÆUM Viseaften på Domus fredag den 8. marts 2013 kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 18.00 Reception samt viseeftermiddag på Domus lørdag den 9.marts 2013 fra kl. 11.00 1963-2013 Husk: Sidste

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 16, nr. 3 - September 2014 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 3, 2014 Sæt tænderne i en saftig visebog... 2 De aktives hulemøder... 3 Sommerbilleder

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2015 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning Formandens klumme I et kig i Hospice

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Læs om Den Gyldne Grundtvig 2009 Superheltenes aften Find din højskoletype! (og meget mere)

Læs om Den Gyldne Grundtvig 2009 Superheltenes aften Find din højskoletype! (og meget mere) Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 18 efterår 2009 10000011100110110101100011011101100111001111010100101011010111100111010100100001100101101011110001111001110011111000001110011011010110001101110110011

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 16, nr. 1 - Januar 2014 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 1, 2014 At lære en vise... 2 Revyminder og Bodil Steen-viser... 3 Unge møder gamle

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere