DK 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.whirlpool.com DK 1"

Transkript

1 1

2 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVER- FLADE, der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndter ovnen med forsigtighed. KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud. ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare. ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over ovnen. Ovnen skal være anbragt mod en væg. Kontroller, at der er fri plads under, over og på begge sider af ovnen for at sikre korrekt ventilation. Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab. EFTER TILSLUTNING OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt. DÅRLIG TV-MODTAGELSE og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis ovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne. DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser. 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERI- ALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand. HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen. BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand. LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, hvis du tilbereder med meget fedtstof eller olie, da der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof! LAD KUN BØRN bruge ovnen uden opsyn, når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, og så de er klar over risikoen ved forkert brug. Hold øje med børn, når de anvender andre varmekilder (hvis de findes) alene eller i kombination med mikrobølger pga. de høje temperaturer. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. HOLD ØJE MED BØRN, så de ikke kan komme til at lege med ovnen. ANVEND ALDRIG MIKROBØLGE- OVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug. HÆNG ELLER ANBRING IKKE tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på dørhåndtaget. DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE drevet af en timer eller med fjernbetjening. ÆG ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere. 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER GENERELT DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD- NINGSBRUG! OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen. VENTILATIONSÅBNINGERNE i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige tilberedningsresultater. HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget. OPBEVAR eller anvend ikke ovnen udendørs. ANVEND IKKE ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende. ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring. FJERN METALPOSELUKKERE fra papireller plastposer, inden de anvendes i ovnen. OPVARMNING AF VÆSKER FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette: 1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger. 2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen. 3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen. NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler. Fjern altid låg og sut før opvarmning! FRITURESTEGNING ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme. 4

5 TILBEHØR GENERELT DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere. NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele. HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges. INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder. DREJEKRYDS ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen. CRISP-HÅNDTAG (kun på nogle modeller) ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISP-HÅNDTAG, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen. CRISP-PANDE (kun på nogle modeller) ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN. Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden. ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet. CRISP-PANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden. RIST (kun på nogle modeller) BRUG RISTEN til grillfunktioner. DAMPKOGER (kun på nogle modeller) BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN ved tilberedning af madvarer som fisk, grøntsager og kartofler. ANBRING ALTID dampkogeren på glasdrejetallerkenen. GLASDREJETALLERKEN BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset. 5

6 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. SPRØJT IKKE direkte på ovnen. MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres. OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret. ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring. BRUG EN BLØD KLUD fugtet med et mildt opvaske- middel til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen. LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren. VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset. HÆLD LIDT CITRONSAFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet. ANVEND IKKE DAMPRENSERE til rengøring af mikrobølgeovnen. OVNEN skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes. GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes. VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE: DREJEKRYDS GLASDREJETALLERKEN CRISP-HÅNDTAG DAMPKOGER RIST. OMHYGGELIG RENGØRING: CRISP-PANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel. LAD ALTID crisp-panden køle af, før den rengøres. CRISP-PANDEN MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den. BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse overfladen. 6

7 FEJLFINDINGSOVERSIGT HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service: Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt. Stikket sidder rigtigt i stikkontakten. Døren er helt lukket. Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse. Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen. Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen. Åbn og luk døren, før du prøver igen. OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret. Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkaten). Se garantien angående yderligere vejledning. HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UD- DANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end uddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien. FJERN IKKE NOGET DÆKSEL. MILJØTIPS EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde. DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. DET SKAL SKROTTES i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet. 7

8 I OVERENSSTEMMELSE MED IEC DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn: Test Mængde Ca. tid Effekttrin Beholder G 9.5 MIN 700 W PYREX G 5 MIN 700 W PYREX G 15 MIN 700 W PYREX G MIN OPTØNING Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere