DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER."

Transkript

1 DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER. Vi er medlem af DRF og kører derfor efter deres reglement læs dette. Der skal være min. 2 der kender/er ansvarlig for reglementet. Side 1 af 16 sider

2 INDHOLD 1.0 Bestyrelsen Caféudvalget Stævneudvalget Planlægning Proportioner Dommere Rosetter Anmeldelser HjælperE Stalden Startliste og restanceliste Springbaner Sekretariat og dommervogn Speakeranlæg/musik P-Skilte Under stævnet Generelt Sekretariat tjekliste: Dommervogn Efter stævnet Evaluering af stævnet, alle Dommervogn og Sekretariat Resultatliste Presse Optælling af kasse Regnskab for stævnet BILAG Side 2 af 16 sider

3 1.0 BESTYRELSEN Baner Dressur- og springbane skal planes inden stævnet samt i pauserne under stævnet (planing under stævne skal med i bemandingsplan). Ridehus, spring- og dressurbaner skal om nødvendigt vandes (daglig leder, bestyrelsen) Udsmykning til banerne Blomsterkasserne fyldes med blomster, og sættes ved indridningen. Den almindelige udsmykning friskes op. Tømning af tank Septiktanken skal tømmes inden stævnets start, og ved større stævner også i løbet af stævneweekenden. Daglig leder sørger for i samarbejde med bestyrelsen at forudbestille normal tømning op til stævnet. 2.0 CAFÉUDVALGET Bemanding og indkøb, cafeteria Der laves bemandingsplan og planlægning mht. kagebagning, indkøb, nødvendigt udstyr osv. Kagebagning bliver så vidt muligt uddelegeret til forældre. Husk det skal være muligt at købe andet end "grillmad". Rengøring af rytterstue og toilet Rengøringen skal ske senest torsdag inden stævnet. Toilettet efterses og rengøres min 1 gang dagligt under stævnet. Regnskab, cafeteria Støtteforeningens kasserer udarbejder regnskab, som afleveres til KRT s kasserer sammen med evt. overskud. Frokost m.v. Støtteforeningen har ansvaret for forplejning af bemandingen under stævnet herunder morgenmad, frokost, aftensmad, kaffe/the, sodavand og kage i dommervogn (kage eftermiddag og aften) Slik er for egen regning! Banepersonalet på springbanen søndag, sørger selv for drikkevarer samt mad og kage i løbet af dagen. Morgenmad sørger caféen for. 3.0 STÆVNEUDVALGET 3.1. ANSVARSOMRÅDER Ajourføre resultater på startlister. Baner harves og evt. vandes inden stævnet. Anna Østergaard Banebygger Berit Friis Bane-personale Bestyrelsen Café udvalg Camilla Elisabeth Hjælpere Inge Rønstrup Stævne-udvalg Sekretariat Webmaster Programansvarlig Daglig leder Side 3 af 16 sider

4 Beretning til generalforsamling. Bespisning (morgen, middag og aften). X Cup ansvarlig point Bogstaver til banen og skilte. Dommervognskassen. Drejebogsudvalg. Oprydning efter stævnet. Finde sponsorer og gaver til præmiestævnet. Fotograf. Opsætte P-skilte. Hjælperliste. Kalender på nettet. Kritikker hentes til sekretariat når en klasse er slut. Hente gaver til dommer. Lave arbejdsplan (dommere, skrivere, speaker mm.) Lave propositioner og sende til webmaster Lave skitser til springbaner. Liste over sponsorer. Modtage anmeldelser, lave program og startlister. Musik ansvarlig. A n ne r B el e e n Ophænge skitser over springbaner. Opstille springbane. Opsættelse af speakeranlæg. Passe tlf./mail inden stævnet. Planlægge stævne datoer. Presse/avis. Reglement ansvarlig. Reng. af dommervogn og sekretariat inden stævnet. l g l a t h X r e u p Repræsentanter D12. Resultatlister sendes til/afleveres til webmaster. l g a t e r rl Ringe til banebygger. Ringe til dommere+ dis 12. Rosetkassen, præmier og pokaler mm. Sekretariatskassen. Skrive kritiklabels X Springlister. i Side 4 af 16 sider g e X r

5 Stævneudvalgets inventarliste. Stævneudvalgets økonomi. Sørge for præmie overrækkelse. Sørge for stald- /Pvagt Udsmykning/pynt (blomster el. l.) Udskrive startlister og restancelister. Varme til dommervogn PLANLÆGNING Alle stævnerne fastlægges i december måned, datoer og specielle forhold meddeles til bestyrelsen og webmaster umiddelbart efter Der afholdes 3 D-stævner pr. år, det tilstræbes at afholde stævnerne i april, juni og august/september. Stævner bliver tilrettelagt i forhold til distriktskalenderen i distrikt 12, undgå sammenfald med distriktsstævner eller lav klasserne så de ikke overstiger sværhedsgrad 1. Alle klubber under DRF er velkomne også udenfor D PROPORTIONER Proportionerne skal godkendes af D12 før de offentliggøres, skal sendes til distriktet senest 8 uger før stævnet. Herefter sættes de op i klubben og offentliggøres på hjemmesiden Stævnet lægges desuden på DRF GO! Sidste anmeldelsesfrist bestemmes af den ansvarlige for programmet, men sættes op til en weekend før planlægningsmødet. Ca. 14 dage før stævnet. Se eksempel på proportioner under bilag 2. NB!! Fra 2014 skal alle stævner på DRF GO! og ikke til D DOMMERE Dommere bookes allerede i januar, nærmere informationer omring tidspunkter til dommere gives en uge før. Grundet certificering gerne på mail, med informationer omkring parkering osv. Antallet af dommere afhænger af, hvor stort stævnet er, men en dommer må ma sidde i 5 timer. De fleste af vores dommere er glade for at komme hos os, så check med dem først ellers se dommerliste på DRF GO! Vi plejer at bruge René Lyngø som banebygger, han får datoerne straks de er godkendte af D12. Ellers findes disse samme sted som dommerne. Check i reglementet hvilken dommer der kan bruges til de forskellige sværhedsgrader. Aflønning: dommerhonorar +kørsel, se reglement for gældende takster. Der må kun bruges uddannede dommere til D-stævnerne, Ma Adelsbøll er længere aktiv men kommer dog gerne til træningstævnerne. Gaver til dommere Der anskaffes vin og blomster/chokolade til dommere. 1 fl. vin + blomster/chokolade pr. dommer pr. dag, eller noget andet lækkert. Dommere skal plejes godt, så de vil komme igen! (Dag'li Brugsen i Thorsager plejer at sponsere) 3.5. ROSETTER Tjek beholdningen af rosetter/præmier/pokaler Beregn hvor mange rosetter der ca. skal bruges og vær sikker på, at der er nok. Supplerende rosetter bestilles hos NB!! leveringsforsinkelser i 2013 overvejes ny leverandør i 2014 Side 5 af 16 sider

6 Placeringer beregnes således (se desuden DRF s reglement side 21 Alm. Bestemmelser). Starter Placeringer Derefter 1 placering pr. påbegyndt 4. startende Til præmiestævnet, skal vi gerne have samlet nok gaver ind fra de handlende i lokalområdet. Overskydende gaver bruges til amerikansk lotteri. Pokaler bestilles ved firmaet Informo eller tilsvarende pokalfirma. Præmier gøres klar Præmier sorteres, så man ved hvad der er til 1., 2. og 3. pladser, de behøves ikke blive pakket ind hvis ikke de er det. Sæt en label på pakken med sponsornavn og placering f: HUSK at lave liste med sponsorer til avisannonce og hjemmeside. 1 pl. Dagli'Brugsen 3.6. ANMELDELSER Maks. 110 starter lørdag. Maks. 90 starter søndag Dagen efter anmeldelsesfristen, hentes programmet fra DRF GO!, herefter tastes anmeldelser modtaget på mail osv. Tjek ved modtagelse af anmeldelserne at betalingen stemmer. Der kræves forudbetaling! Det er ligeledes den programansvarliges ansvar at sørge for aflevering af regnskab snarest mulig efter stævnet. Husk alle bilag. Tidsplanen ajourføres i DRF s stævneprogram når alle anmeldelser er tastet ind. Tidsplan offentliggøres på hjemmesiden/ DRF LIVE. Sørg for at samme rytter/hest ikke starter lige efter hinanden. Afstem med underviserne at rytter og hest passer sammen i elevklasserne, dette gøres en uge før stævnet. Midlertidig tidsplan offentliggøres torsdag aften, fredag og lørdag aften igen. NB! Er der væsentlige ændringer i tidsplanen kontaktes dommere. Dressurklasserne: Se varighed på programmerne i programhæfte og læg 2 minut til hver ekvipage, og 10 minutter efter hver klasse til præmieoverrækkelse. Springklasserne: Ca. 3 minut pr. rytter og 15 minutter efter hver klasse til præmieoverrækkelse og ombygning af bane. I LC og op dog 20 min. Lørdag afholdes 1 pause á ca. 20 minutter varighed mellem pony og hest. I denne pause skal banerne ordnes. Søndag afholdes ca minutters pause imellem pony- og hesteklasser (ombygning af bane/buffer) Frokost til banepersonale gøres løbende. Udskrivning af startlister til program Husk at påføre hvem der er dommer på de enkelte klasser. Udskrives i DRF s stævneprogram. Labels til kritiksedler Kritiksedler kopieres i nødvendigt omfang (tag altid rigelige ekstra kopier af hensyn til efteranmeldelser og fejl). Labels udskrives fra DRF s stævneprogram og sættes på kritiksedlerne til dressur. Side 6 af 16 sider

7 Disse laves når startlisten er klar torsdag aften før stævnet Kritikker til spring udskrives direkte fra stævneprogrammet. Disse skrives under stævnet af hensyn til efteranmeldelser. Kritiksedlerne udskrives fra HJÆLPERE Hjælperlister til afkrydsning skal hænges op i rytterstuen, ridehal, opslagstavle ude og i stalden min. 21 dage før stævnet. Samt på klubbens FB side. Følgende arbejdsopgaver kan med fordel fremgå af listen p-vagt, baneåbner, skriver, speaker og banepersonale til springbanen. NB! Der er mulighed for oplæring. Hjælpere i sekretariat, cafe og dommervogn skal min være fyldt 13 år, dog anbefales det at hjælpere i dommervogn og sekretariat er fyldt 16. På banerne dog 16 år. Den endelige hjælperliste med tidspunkter sættes op en 1 uge før stævnet. Se bilag for eksempel STALDEN Stalden skal se ordentlig ud gennem hele stævnet. Bokse som er udlejet, skal være gjort klar inden stævnet. Opsyn med stalden i løbet af stævnet skal på bemandingsplan. Staldvagterne skal være færdige med stalden kl Opstaldningsplan Tjek med daglig leder hvilke bokse der er ledige på stævnedagen. Find pladser i henhold til programmet/tidsplanen og udlån evt. samme plads 2 gange. Der tages hensyn til privatrytteres start tider. Efter endt ridt skal hesten/ponyen på fold. Med god vilje kan der sagtens være udlejninger på én stævnedag. Staldmærkater udskrives fra DRF s stævneprogram og sættes op på pladserne dagen før STARTLISTE OG RESTANCELISTE Tjek starttider og evt. rettelser. Den endelige startliste til fredag ligge klar torsdag før stævnet og derefter må der ikke rettes i dem på nettet, til lørdag er det fredag og søndag er det lørdag. Startlisterne udskrives fra DRF s stævneprogram i 5 eksemplarer om torsdagen før stævnet (2 til sekretariat én til point og én til tilmelding til start, 2 til dommervogn, 1 til opslagstavle). Desuden udskrives 3 ekstra sæt med fredagens starttider (1 til daglig leder og 2 til ponyhjælpere). Hænges op på opslagstavlen om fredagen. Restanceliste udskrives i 1 eksemplar til sekretariatet SPRINGBANER Baneskitser skal udføres af en uddannet banebygger. Springbanerne skal udarbejdes på den mest hensigtsmæssige måde for at undgå for mange flytninger med springene. Springbanerne skal hænges op på opslagstavlen mindst 30 min før klassens start. Der skal være 4 personer på springebanen og gerne et par stykker til at afløse SEKRETARIAT OG DOMMERVOGN Gøres rent senest torsdag før stævnet. Der tørres af, ordnes gulv, ryddes op og pudses vinduer m.m. Der skal se pænt og indbydende ud. Det aftales på mødet op til stævnet, hvem der gør det SPEAKERANLÆG/MUSIK Anlægget opsættes og afprøves senest torsdagen før stævnet. Nedtages igen søndag eller mandag efter stævnet. Begge dele skal fremgå af bemandingsplan. Side 7 af 16 sider

8 3.13. P-SKILTE Står i den lille stald Skilte opsættes efter skitse, se bilag UNDER STÆVNET 4.1. GENERELT Dommervogn og sekretariat rengøres løbende under stævnet. Det skal gerne være indbydende for dommere, startende og hjælpere at komme SEKRETARIAT TJEKLISTE: Har nogen brug for læge, dyrlæge, smed eller andet er det sekretariatet som er ansvarlig for denne kontakt. Se vores liste over nyttige kontakter. Den er på opslagstavlen i sekretariatet. De fleste sekretariatshjælpere vil gerne taste resultater ind i stævnesystemet, så sørg for at det er muligt. Tjekliste som er tilstede i sekretariatet: Sekretariatet skal være åbent en time før første start. Start med at hejse flaget og hæng startlister op på tavlen i gården. Startlister: Find rytteren på startlisten i sekretariatet når denne melder til start Er der en prik foran navnet tjek restancelisten, rytteren skal enten betale eller have penge retur. Er der (minus) foran rytteren på restancelisten, skal denne have penge retur. HELE beløbet skal betales ved skyld før rytteren må starte sin første klasse. Efteranmelder en rytter i spring skal denne betale 1½ gang gebyr. Rytteren skal starte først i klassen (ved pony spring som nr. 1 i kategori). Tilbagebetaling af gebyr er kun muligt såfremt der er meldt fra senest kl dagen før klassens afvikling pga. sygdom hos hest eller rytter, kun 50 % tilbagebetales (se pkt i Fælles bestemmelser) Tjek hestens vaccinationspapirer Hesten skal være vaccineret 1 gang årligt. Sidste vaccination må IKKE være senere end 7 dage før startdato. Boksudlejning: Har rytteren lejet boks før stævnet anvises denne til boksen, se på oversigten (opslagstavlen) hvilken boks der er tildelt. Der indgår IKKE hø i bokslejen. Har rytteren IKKE lejet boks, har denne INTET at gøre i stalden med sin hest. Det er IKKE muligt at leje boks, medmindre denne er forudbestilt. Før klassen starter: Manglende starttilmeldinger / ændringer herunder efteranmeldelser meldes i dommervognen FØR klassens start. Listerne på tavlen og i dommervognen rettes til. Startlister (+baneskitser spring) hænges i skabet på staldvæggen, hæng dem op så de hænger i god tid, gerne så tidligt så muligt og senest en 1 time før klassen starter. Send pointløberne af sted efter de første to ryttere i klassen og derefter med jævne mellemrum. Sørg for at disse opdaterer resultaterne på tavlen. Side 8 af 16 sider

9 Dommere/ banebygger: Skal have udbetalt DKK 500,- + kørsel. Kørsel er i 2013 = 3,82 pr/km efter endt tjans. Husk at notere det på kassesedlen. Herudover får lørdagsdommerne 1fl vin+chokolade, søndagsdommer og banebygger 2 øl + peanuts. Kassebevægelser: HUSK alt hvad der går ind og ud af kassen skal noteres på kassesedlen! OGSÅ det som står på restancelisten. Husk at tilføje efteranmeldelser på restancelisten, såvel som på startlisterne marker efteranmeldelserne på startlisten, så I husker at modtage betaling! Husk at tælle kassen op før du giver den videre Har du spørgsmål, så spørg Anna, Camilla A, Berit F, Inge R eller Elisabeth. (vores numre er kodet ind i telefonen) Reglementet må IKKE fjernes fra sekretariatet. Husk flaget ved solnedgang! Husk at aflevere kassen til den som skal åbne sekretariatet om morgenen. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN.o information Sekretariatskasse skal indeholde Kasseliste hvorpå der noteres indtægt og udgifter. Lommeregner Kuglepenne Blokke Plastiklommer Clips Rettelak DRF reglement Kørselsgodtgørelses skema (skal udfyldes med CPR nr. revisionskrav) Tape Tegnestifter Restanceliste Hjælperlisten Pengekassen (lad nogle af pengene ligge hjemme, hvis der er mange) Adresseliste stævneudvalg Dommerliste Mobil 4.3. DOMMERVOGN I dommervognen skal der foruden dommer være: 1 skriver (OBS erfaring nødvendig i de højere klasser) 1 speaker/sammentæller Til præmiestævne skal præmieansvarlig informere skriver/speaker om præmiefordeling, ved præmieoverækkelsen skal sponsor nævnes. Til dommervogn 2 stk. startlister (1 hvorpå der føres point og placering) Kuglepenne Kritiksedler Baneskitser (dressur og spring) DRF s reglement Rosetter/præmier Regnemaskine Strimmel til regnemaskine Hæftemaskine Side 9 af 16 sider

10 Gave til dommere Adresseliste stævneudvalg (telefonnumre) 4.4. AJOURFØRING AF CUP: Regler (eksempel) Cuppen er en gennemgående cup, der forløber over 3 stævner, afholdt d , d og d Alle klasser indgår i cuppen dog ikke kl , 17 og 27. Der vil være gavekort og roset til de 3 bedst placerede ekvipager for hest og pony i dressur og spring: 1. plads: kr. 500, 2. plads: kr. 250 og 3. plads: kr Der vil ligeledes være pokal og dækken til de 4 vindere. Præmierne uddeles ved det sidste stævne. Cuppens hovedsponsor er: I de enkelte klasser tildeles ekvipager point således: 1. plads 20 point 2. plads 15 point 3. plads 10 point Øvrige placerede 5 point Der kan samles point ved alle stævnerne. Ekvipagen skal deltage i mindst 2 ud af de 3 stævner. Er der ligeplacerede ekvipager efter sidste stævne er det %-point i snit/færrest fejl i snit der ligger til grund for den endelige placering. Ekvipager der før første stævne har opnået placeringer ved C- stævner kan ikke samle point til cuppen, men må gerne starte klasserne. Ajourføring af cuppen: Efter hvert stævne skrives ALLE startende i ecel ark fordelt på: pony dressur, hest dressur, pony spring, hest spring. Har ekvipagen startet, men ikke fået placering sættes, da de skal have startet min 2 stævner, for at deltage i cup. Har ekvipagen fået placering, skrives point + klasse (gør det nemmere at eftertjekke, samt finde evt procent når cup skal afsluttes) Der skal samtidig holdes øje med understart, da ikke alle ryttere er gode til selv at rykke videre når udklasset (se regler). Inden sidste stævne (gerne efter hvert) tjekkes ALLE ekvipager på DRF go live (hvis de har point fra C-stævner inden vores første stævne, deltager de ikke i cup husk det er ekvipagen der gælder). Ekvipager med point fra C-stævner skrives nederst i skemaet og noteres med rød, men slettes ikke. Under sidste stævne er det vigtigt der sidder én i dommervognen, der har ansvaret for optælling af de sidste point. VIGTIGT at der tælles rigtigt!! Få dobbelttjekket resultaterne i sekretariatet, inden vinderne kaldes op foran dommervogn, så vi undgår fejl 4.5. STÆVNEANSVARLIG Under hele stævnet skal der være én stævneansvarlig til stede. Personen skal fremgå af bemandingsplanen. 5.0 EFTER STÆVNET 5.1. EVALUERING AF STÆVNET, ALLE Afholdes om søndagen, når stævnet er færdigt eller umiddelbart efter. Hvad gik godt hvad skal gøres bedre. Hvem af de unge hjælpere var gode / mindre gode? (Navne på kritiksedler til springning, baneåbner, banepersonale, pointløber o.l.) Er der andre nye personer vi kan skrive på vores interne hjælperliste? Side 10 af 16 sider

11 5.2. DOMMERVOGN OG SEKRETARIAT Der ryddes og i dommervogn og sekretariat! Alt hvad der hører til i kasserne lægges tilbage RESULTATLISTE Resultatlisterne samles i mappen. Programansvarlig sørger for at presseansvarlig får placeringer og videregiver listerne til cup ansvarlig PRESSE Kontakt pressen dvs. lokalaviserne. Det er svært at få andre til at dække stævnerne. Den presseansvarlige skriver en tekst og udvælger billeder. Materialet mailes til pressen. Kontakten til pressen skal ske så hurtig som mulig efter stævnet OPTÆLLING AF KASSE Gøres så hurtigt som muligt af to personer. Pengene indsættes på kontoen ( ) REGNSKAB FOR STÆVNET Regnskab udarbejdet for hvert enkelt stævne og afleveres til KRTs kasserer. Side 11 af 16 sider

12 BILAG 1 Side 12 af 16 sider

13 BILAG 2 Side 13 af 16 sider

14 Side 14 af 16 sider

15 Side 15 af 16 sider

16 C:\Users\Elisabeth\Desktop\Kongsvad\Drejebog stævner KRT.doc

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD Lørdag d. 14. februar 2015 Kallehavegaard Rideklub byder hjertlig velkommen til internt klubstævne og fastelavn. Da juniorudvalget har valgt at afholde

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

Vejle Rideklubs lille stævneordbog

Vejle Rideklubs lille stævneordbog Vejle Rideklubs lille stævneordbog Vi håber, at vi med denne lille vejledning kan lokke flere med på banen - også helt bogstaveligt med på springbanen! Den lille ordbog til stævne-hjælpere er først og

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER: FORMAND Kontakt til medlemmer Kontakt til DRF m.v. Ansvarlig for klubbens ansatte Presseansvarlig Opdatering af hjemmeside Sponsorater KASSERER Ajourføring

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Vi glæder os til at se jer

Vi glæder os til at se jer Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Sponsoreret af Box4rent og Linqvist voltige. Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Elevskolen Annebergvej afholder

Elevskolen Annebergvej afholder Elevskolen Annebergvej afholder Dato: Søndag d. 07. februar 2016 fra kl. 10.00 Disciplin: Spring Klasse 1: 60-80 cm metode B3 Klasse 2: 30-50 cm metode S2 Klasse 3: Bomklasse i trav m. eller u. trækker/hjælper

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ Mønstring

Læs mere

Nordvestsjællands Rideklub

Nordvestsjællands Rideklub Nordvestsjællands Rideklub - vil gerne byde ryttere og tilskuere velkommen til D-stævne i Spring og Dressur for Hest og Pony m/2.kvalifikation i D4 cups spring! Den 5.-6. maj 2012 Rytterinfo: Anmeldelser

Læs mere

Voltigeringsstævne Albertslund Rideklub. d april 2014

Voltigeringsstævne Albertslund Rideklub. d april 2014 Voltigeringsstævne Albertslund Rideklub d. 18-20. april 2014 Almindelige bestemmelser Albertslund Ridecenter Gl.Landevej 24 Sted 2620 Albertslund Pris i kr. Kontaktperson/(er) Maria Hess mariavoltige@hotmail.com

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj STÆVNEPROGRAM Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj Vestegnens rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle de fremmødtes heste: Kenneth Engelund

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Kl. 18.30, rytterstuen Tilstede: Katrine, Katrine, Kenneth, Lotte Fraværende: Stina, Natascha Næste møde: 4.11. kl.18.30 i rytterstuen 1. brug for

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 28. 30. maj 2010 med Kvalifikationsklasser DRF Spring Championat Vi byder hermed alle ryttere, officials, sponsorer, medhjælpere

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse FØR STÆVNET. Ønsker til stævner Fastsættelse af terminer Proprositioner Officials Sponsorer OP TIL STÆVNET

Indholdsfortegnelse FØR STÆVNET. Ønsker til stævner Fastsættelse af terminer Proprositioner Officials Sponsorer OP TIL STÆVNET Indholdsfortegnelse FØR STÆVNET OP TIL STÆVNET Ønsker til stævner Fastsættelse af terminer Proprositioner Officials Sponsorer Sekretariat Hjælpere Officials Cafetut Klargøring UNDER STÆVNET Sekretariat

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D august Vi glæder os til at se jer!

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D august Vi glæder os til at se jer! Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 29.-30. august 2015 Vi glæder os til at se jer! Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub Avedøre Slettevej

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Stald Bugges ride eventyr

Stald Bugges ride eventyr Stald Bugges ride eventyr Her har du muligheden for at deltage i Danmarks sjoveste og samtidig meget lærerige ride lejr i uge 26 og/eller uge 32. Det foregår på Stald Bugge, Juelsmindevej 260, 7120 vejle.

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D august 2014

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D august 2014 Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 22.-24. august 2014 Side 1 af 6 Vi glæder os til at se jer Side 2 af 6 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september Almindelige bestemmelser Sted Kontaktperson/(er) DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde 28.-30. september Voltigeklubben Thommysminde (VKT) C/O ThommysmindeHesteCenter Hvejselvej

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut:

Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut: Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut: ######## Stævnearrangør: Holte Rideklub Stævneleder: Astrid Leth Tlf.: 22111617 Pressesekretær: Tlf.:

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

VEJLEDNING. Nedenstående anvisninger er gældende for alle klasser

VEJLEDNING. Nedenstående anvisninger er gældende for alle klasser VEJLEDNING Nedenstående anvisninger er gældende for alle klasser Stævneofficials Stævneplads: Rideklubben SMIR, Fagsted 1, 5600 Faaborg Stævneudvalg: Tina Ploug, Betina Frederiksen, Trine Arngren, Anne

Læs mere

Stor tak til alle vore sponsorer:

Stor tak til alle vore sponsorer: Kære ryttere, dommere og hjælpere Så skal vi mødes på Geysirsletten hvor vi afvikler Geysir Masters 2012 på 200 m bane. Vi er 68 ekvipager. Stævnet tæller til Ishesteligaen og DRL. Rytterne bedes holde

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre 23 25 JANUAR Dato 23. 25. Januar 2015 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene.

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene. Referat bestyrelsesmødet d. 23-09-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 23-09-2014 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Tina Bjerregård tager sig fremover af smed og vacciner af alle

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Voltigeringsstævne i Voltigeklubben Thommysminde. D september 2015

Voltigeringsstævne i Voltigeklubben Thommysminde. D september 2015 Voltigeringsstævne i Voltigeklubben Thommysminde. D. 11.-13. september 2015 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Voltigeklubben Thommysminde Hvejselvej 63 7300 Jelling Kontaktperson/(er) Stig Mikkelsen

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Til alle stævnerne er der også klasser med enkelt starter, hvor man ikke skal deltage i kvalifikationsklasserne, for at være med.

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

Vestjysk Voltige d maj 2012

Vestjysk Voltige d maj 2012 Almindelige bestemmelser Vestjysk Rideklub Sted Engdraget 26, 6800 Varde Pris i kr. Kontaktperson/(er) Læge/ dyrlæge/ smed Dommere: Teknisk Delegeret: Opstaldning Forplejning Overnatning Ankomst. Musik

Læs mere

10 års Jubilæum. Voltigeringsstævne. i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015. Almindelige bestemmelser

10 års Jubilæum. Voltigeringsstævne. i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015. Almindelige bestemmelser 10 års Jubilæum Voltigeringsstævne i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Møllebakkens Rideklub, Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev Kontaktperson/(er) Pernille

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside Velkommen til Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside www.egr.dk Nye Medlemmer Velkommen til Egtved Rideklub. Egtved Rideklub har sat følgende regler sammen for at forbedre sikkerheden for elever og forældre,

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Ledøje-Smørum Rideklub

Ledøje-Smørum Rideklub Byder velkommen til udvidet klubstævne i dressur og spring den 7. og 8. maj 2011 Vi siger tak til vores sponsor til LØSR maj stævne: Motahko Rideudstyr kommer til stævnet med deres lastbil med rideudstyr.

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august STÆVNEPROGRAM Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august Albertslund rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Albertslund ridecenter Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 1 Padborg rideclub vil takke mange gange følgende: Forhindringsdommere: Sabine Olsen Finn Märcher Og alle øvrige hjælpere der gør dette stævne muligt at

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Emne: Bestyrelsesmøde Referent: Kristina Grøndahl Larsen Dato: 14. april 2014 Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach Tilstedeværende: Alle

Læs mere

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Klasse Beskrivelse Sponsor Ærespræmie 1 LA6-A kat. 1 Rytters Ridesport Dangrønt 2 PRI-A kat. 2 Sparekassen Balling Dangrønt 3 PRI-A kat. 1 Tøjeksperten

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. Referatet er godkendt og lagt på nettet. 1.1 Fremtidige bestyrelsesmøder. Startet ved punkt 2.

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. Referatet er godkendt og lagt på nettet. 1.1 Fremtidige bestyrelsesmøder. Startet ved punkt 2. Referat bestyrelsesmødet d. 26. april 2016 Fraværende: 0 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. Referatet er godkendt og lagt på nettet. 1.1 Fremtidige bestyrelsesmøder. Startet ved punkt 2.

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Storkøbenhavns Rideklub

Storkøbenhavns Rideklub Byder velkommen til udvidet klubstævner i dressur og spring den 8., 9.og 10. juli 2016 Information til rytterne Vi siger tak til vores sponsor og samarbejdspartner til SKØR sommer stævne: Information:

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner

Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Velkommen til KVIK Sydbank Årgangs Cup 2012 Det en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup kan byde velkommen til KVIK Sydbank Årgangs

Læs mere