DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER."

Transkript

1 DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER. Vi er medlem af DRF og kører derfor efter deres reglement læs dette. Der skal være min. 2 der kender/er ansvarlig for reglementet. Side 1 af 16 sider

2 INDHOLD 1.0 Bestyrelsen Caféudvalget Stævneudvalget Planlægning Proportioner Dommere Rosetter Anmeldelser HjælperE Stalden Startliste og restanceliste Springbaner Sekretariat og dommervogn Speakeranlæg/musik P-Skilte Under stævnet Generelt Sekretariat tjekliste: Dommervogn Efter stævnet Evaluering af stævnet, alle Dommervogn og Sekretariat Resultatliste Presse Optælling af kasse Regnskab for stævnet BILAG Side 2 af 16 sider

3 1.0 BESTYRELSEN Baner Dressur- og springbane skal planes inden stævnet samt i pauserne under stævnet (planing under stævne skal med i bemandingsplan). Ridehus, spring- og dressurbaner skal om nødvendigt vandes (daglig leder, bestyrelsen) Udsmykning til banerne Blomsterkasserne fyldes med blomster, og sættes ved indridningen. Den almindelige udsmykning friskes op. Tømning af tank Septiktanken skal tømmes inden stævnets start, og ved større stævner også i løbet af stævneweekenden. Daglig leder sørger for i samarbejde med bestyrelsen at forudbestille normal tømning op til stævnet. 2.0 CAFÉUDVALGET Bemanding og indkøb, cafeteria Der laves bemandingsplan og planlægning mht. kagebagning, indkøb, nødvendigt udstyr osv. Kagebagning bliver så vidt muligt uddelegeret til forældre. Husk det skal være muligt at købe andet end "grillmad". Rengøring af rytterstue og toilet Rengøringen skal ske senest torsdag inden stævnet. Toilettet efterses og rengøres min 1 gang dagligt under stævnet. Regnskab, cafeteria Støtteforeningens kasserer udarbejder regnskab, som afleveres til KRT s kasserer sammen med evt. overskud. Frokost m.v. Støtteforeningen har ansvaret for forplejning af bemandingen under stævnet herunder morgenmad, frokost, aftensmad, kaffe/the, sodavand og kage i dommervogn (kage eftermiddag og aften) Slik er for egen regning! Banepersonalet på springbanen søndag, sørger selv for drikkevarer samt mad og kage i løbet af dagen. Morgenmad sørger caféen for. 3.0 STÆVNEUDVALGET 3.1. ANSVARSOMRÅDER Ajourføre resultater på startlister. Baner harves og evt. vandes inden stævnet. Anna Østergaard Banebygger Berit Friis Bane-personale Bestyrelsen Café udvalg Camilla Elisabeth Hjælpere Inge Rønstrup Stævne-udvalg Sekretariat Webmaster Programansvarlig Daglig leder Side 3 af 16 sider

4 Beretning til generalforsamling. Bespisning (morgen, middag og aften). X Cup ansvarlig point Bogstaver til banen og skilte. Dommervognskassen. Drejebogsudvalg. Oprydning efter stævnet. Finde sponsorer og gaver til præmiestævnet. Fotograf. Opsætte P-skilte. Hjælperliste. Kalender på nettet. Kritikker hentes til sekretariat når en klasse er slut. Hente gaver til dommer. Lave arbejdsplan (dommere, skrivere, speaker mm.) Lave propositioner og sende til webmaster Lave skitser til springbaner. Liste over sponsorer. Modtage anmeldelser, lave program og startlister. Musik ansvarlig. A n ne r B el e e n Ophænge skitser over springbaner. Opstille springbane. Opsættelse af speakeranlæg. Passe tlf./mail inden stævnet. Planlægge stævne datoer. Presse/avis. Reglement ansvarlig. Reng. af dommervogn og sekretariat inden stævnet. l g l a t h X r e u p Repræsentanter D12. Resultatlister sendes til/afleveres til webmaster. l g a t e r rl Ringe til banebygger. Ringe til dommere+ dis 12. Rosetkassen, præmier og pokaler mm. Sekretariatskassen. Skrive kritiklabels X Springlister. i Side 4 af 16 sider g e X r

5 Stævneudvalgets inventarliste. Stævneudvalgets økonomi. Sørge for præmie overrækkelse. Sørge for stald- /Pvagt Udsmykning/pynt (blomster el. l.) Udskrive startlister og restancelister. Varme til dommervogn PLANLÆGNING Alle stævnerne fastlægges i december måned, datoer og specielle forhold meddeles til bestyrelsen og webmaster umiddelbart efter Der afholdes 3 D-stævner pr. år, det tilstræbes at afholde stævnerne i april, juni og august/september. Stævner bliver tilrettelagt i forhold til distriktskalenderen i distrikt 12, undgå sammenfald med distriktsstævner eller lav klasserne så de ikke overstiger sværhedsgrad 1. Alle klubber under DRF er velkomne også udenfor D PROPORTIONER Proportionerne skal godkendes af D12 før de offentliggøres, skal sendes til distriktet senest 8 uger før stævnet. Herefter sættes de op i klubben og offentliggøres på hjemmesiden Stævnet lægges desuden på DRF GO! Sidste anmeldelsesfrist bestemmes af den ansvarlige for programmet, men sættes op til en weekend før planlægningsmødet. Ca. 14 dage før stævnet. Se eksempel på proportioner under bilag 2. NB!! Fra 2014 skal alle stævner på DRF GO! og ikke til D DOMMERE Dommere bookes allerede i januar, nærmere informationer omring tidspunkter til dommere gives en uge før. Grundet certificering gerne på mail, med informationer omkring parkering osv. Antallet af dommere afhænger af, hvor stort stævnet er, men en dommer må ma sidde i 5 timer. De fleste af vores dommere er glade for at komme hos os, så check med dem først ellers se dommerliste på DRF GO! Vi plejer at bruge René Lyngø som banebygger, han får datoerne straks de er godkendte af D12. Ellers findes disse samme sted som dommerne. Check i reglementet hvilken dommer der kan bruges til de forskellige sværhedsgrader. Aflønning: dommerhonorar +kørsel, se reglement for gældende takster. Der må kun bruges uddannede dommere til D-stævnerne, Ma Adelsbøll er længere aktiv men kommer dog gerne til træningstævnerne. Gaver til dommere Der anskaffes vin og blomster/chokolade til dommere. 1 fl. vin + blomster/chokolade pr. dommer pr. dag, eller noget andet lækkert. Dommere skal plejes godt, så de vil komme igen! (Dag'li Brugsen i Thorsager plejer at sponsere) 3.5. ROSETTER Tjek beholdningen af rosetter/præmier/pokaler Beregn hvor mange rosetter der ca. skal bruges og vær sikker på, at der er nok. Supplerende rosetter bestilles hos NB!! leveringsforsinkelser i 2013 overvejes ny leverandør i 2014 Side 5 af 16 sider

6 Placeringer beregnes således (se desuden DRF s reglement side 21 Alm. Bestemmelser). Starter Placeringer Derefter 1 placering pr. påbegyndt 4. startende Til præmiestævnet, skal vi gerne have samlet nok gaver ind fra de handlende i lokalområdet. Overskydende gaver bruges til amerikansk lotteri. Pokaler bestilles ved firmaet Informo eller tilsvarende pokalfirma. Præmier gøres klar Præmier sorteres, så man ved hvad der er til 1., 2. og 3. pladser, de behøves ikke blive pakket ind hvis ikke de er det. Sæt en label på pakken med sponsornavn og placering f: HUSK at lave liste med sponsorer til avisannonce og hjemmeside. 1 pl. Dagli'Brugsen 3.6. ANMELDELSER Maks. 110 starter lørdag. Maks. 90 starter søndag Dagen efter anmeldelsesfristen, hentes programmet fra DRF GO!, herefter tastes anmeldelser modtaget på mail osv. Tjek ved modtagelse af anmeldelserne at betalingen stemmer. Der kræves forudbetaling! Det er ligeledes den programansvarliges ansvar at sørge for aflevering af regnskab snarest mulig efter stævnet. Husk alle bilag. Tidsplanen ajourføres i DRF s stævneprogram når alle anmeldelser er tastet ind. Tidsplan offentliggøres på hjemmesiden/ DRF LIVE. Sørg for at samme rytter/hest ikke starter lige efter hinanden. Afstem med underviserne at rytter og hest passer sammen i elevklasserne, dette gøres en uge før stævnet. Midlertidig tidsplan offentliggøres torsdag aften, fredag og lørdag aften igen. NB! Er der væsentlige ændringer i tidsplanen kontaktes dommere. Dressurklasserne: Se varighed på programmerne i programhæfte og læg 2 minut til hver ekvipage, og 10 minutter efter hver klasse til præmieoverrækkelse. Springklasserne: Ca. 3 minut pr. rytter og 15 minutter efter hver klasse til præmieoverrækkelse og ombygning af bane. I LC og op dog 20 min. Lørdag afholdes 1 pause á ca. 20 minutter varighed mellem pony og hest. I denne pause skal banerne ordnes. Søndag afholdes ca minutters pause imellem pony- og hesteklasser (ombygning af bane/buffer) Frokost til banepersonale gøres løbende. Udskrivning af startlister til program Husk at påføre hvem der er dommer på de enkelte klasser. Udskrives i DRF s stævneprogram. Labels til kritiksedler Kritiksedler kopieres i nødvendigt omfang (tag altid rigelige ekstra kopier af hensyn til efteranmeldelser og fejl). Labels udskrives fra DRF s stævneprogram og sættes på kritiksedlerne til dressur. Side 6 af 16 sider

7 Disse laves når startlisten er klar torsdag aften før stævnet Kritikker til spring udskrives direkte fra stævneprogrammet. Disse skrives under stævnet af hensyn til efteranmeldelser. Kritiksedlerne udskrives fra HJÆLPERE Hjælperlister til afkrydsning skal hænges op i rytterstuen, ridehal, opslagstavle ude og i stalden min. 21 dage før stævnet. Samt på klubbens FB side. Følgende arbejdsopgaver kan med fordel fremgå af listen p-vagt, baneåbner, skriver, speaker og banepersonale til springbanen. NB! Der er mulighed for oplæring. Hjælpere i sekretariat, cafe og dommervogn skal min være fyldt 13 år, dog anbefales det at hjælpere i dommervogn og sekretariat er fyldt 16. På banerne dog 16 år. Den endelige hjælperliste med tidspunkter sættes op en 1 uge før stævnet. Se bilag for eksempel STALDEN Stalden skal se ordentlig ud gennem hele stævnet. Bokse som er udlejet, skal være gjort klar inden stævnet. Opsyn med stalden i løbet af stævnet skal på bemandingsplan. Staldvagterne skal være færdige med stalden kl Opstaldningsplan Tjek med daglig leder hvilke bokse der er ledige på stævnedagen. Find pladser i henhold til programmet/tidsplanen og udlån evt. samme plads 2 gange. Der tages hensyn til privatrytteres start tider. Efter endt ridt skal hesten/ponyen på fold. Med god vilje kan der sagtens være udlejninger på én stævnedag. Staldmærkater udskrives fra DRF s stævneprogram og sættes op på pladserne dagen før STARTLISTE OG RESTANCELISTE Tjek starttider og evt. rettelser. Den endelige startliste til fredag ligge klar torsdag før stævnet og derefter må der ikke rettes i dem på nettet, til lørdag er det fredag og søndag er det lørdag. Startlisterne udskrives fra DRF s stævneprogram i 5 eksemplarer om torsdagen før stævnet (2 til sekretariat én til point og én til tilmelding til start, 2 til dommervogn, 1 til opslagstavle). Desuden udskrives 3 ekstra sæt med fredagens starttider (1 til daglig leder og 2 til ponyhjælpere). Hænges op på opslagstavlen om fredagen. Restanceliste udskrives i 1 eksemplar til sekretariatet SPRINGBANER Baneskitser skal udføres af en uddannet banebygger. Springbanerne skal udarbejdes på den mest hensigtsmæssige måde for at undgå for mange flytninger med springene. Springbanerne skal hænges op på opslagstavlen mindst 30 min før klassens start. Der skal være 4 personer på springebanen og gerne et par stykker til at afløse SEKRETARIAT OG DOMMERVOGN Gøres rent senest torsdag før stævnet. Der tørres af, ordnes gulv, ryddes op og pudses vinduer m.m. Der skal se pænt og indbydende ud. Det aftales på mødet op til stævnet, hvem der gør det SPEAKERANLÆG/MUSIK Anlægget opsættes og afprøves senest torsdagen før stævnet. Nedtages igen søndag eller mandag efter stævnet. Begge dele skal fremgå af bemandingsplan. Side 7 af 16 sider

8 3.13. P-SKILTE Står i den lille stald Skilte opsættes efter skitse, se bilag UNDER STÆVNET 4.1. GENERELT Dommervogn og sekretariat rengøres løbende under stævnet. Det skal gerne være indbydende for dommere, startende og hjælpere at komme SEKRETARIAT TJEKLISTE: Har nogen brug for læge, dyrlæge, smed eller andet er det sekretariatet som er ansvarlig for denne kontakt. Se vores liste over nyttige kontakter. Den er på opslagstavlen i sekretariatet. De fleste sekretariatshjælpere vil gerne taste resultater ind i stævnesystemet, så sørg for at det er muligt. Tjekliste som er tilstede i sekretariatet: Sekretariatet skal være åbent en time før første start. Start med at hejse flaget og hæng startlister op på tavlen i gården. Startlister: Find rytteren på startlisten i sekretariatet når denne melder til start Er der en prik foran navnet tjek restancelisten, rytteren skal enten betale eller have penge retur. Er der (minus) foran rytteren på restancelisten, skal denne have penge retur. HELE beløbet skal betales ved skyld før rytteren må starte sin første klasse. Efteranmelder en rytter i spring skal denne betale 1½ gang gebyr. Rytteren skal starte først i klassen (ved pony spring som nr. 1 i kategori). Tilbagebetaling af gebyr er kun muligt såfremt der er meldt fra senest kl dagen før klassens afvikling pga. sygdom hos hest eller rytter, kun 50 % tilbagebetales (se pkt i Fælles bestemmelser) Tjek hestens vaccinationspapirer Hesten skal være vaccineret 1 gang årligt. Sidste vaccination må IKKE være senere end 7 dage før startdato. Boksudlejning: Har rytteren lejet boks før stævnet anvises denne til boksen, se på oversigten (opslagstavlen) hvilken boks der er tildelt. Der indgår IKKE hø i bokslejen. Har rytteren IKKE lejet boks, har denne INTET at gøre i stalden med sin hest. Det er IKKE muligt at leje boks, medmindre denne er forudbestilt. Før klassen starter: Manglende starttilmeldinger / ændringer herunder efteranmeldelser meldes i dommervognen FØR klassens start. Listerne på tavlen og i dommervognen rettes til. Startlister (+baneskitser spring) hænges i skabet på staldvæggen, hæng dem op så de hænger i god tid, gerne så tidligt så muligt og senest en 1 time før klassen starter. Send pointløberne af sted efter de første to ryttere i klassen og derefter med jævne mellemrum. Sørg for at disse opdaterer resultaterne på tavlen. Side 8 af 16 sider

9 Dommere/ banebygger: Skal have udbetalt DKK 500,- + kørsel. Kørsel er i 2013 = 3,82 pr/km efter endt tjans. Husk at notere det på kassesedlen. Herudover får lørdagsdommerne 1fl vin+chokolade, søndagsdommer og banebygger 2 øl + peanuts. Kassebevægelser: HUSK alt hvad der går ind og ud af kassen skal noteres på kassesedlen! OGSÅ det som står på restancelisten. Husk at tilføje efteranmeldelser på restancelisten, såvel som på startlisterne marker efteranmeldelserne på startlisten, så I husker at modtage betaling! Husk at tælle kassen op før du giver den videre Har du spørgsmål, så spørg Anna, Camilla A, Berit F, Inge R eller Elisabeth. (vores numre er kodet ind i telefonen) Reglementet må IKKE fjernes fra sekretariatet. Husk flaget ved solnedgang! Husk at aflevere kassen til den som skal åbne sekretariatet om morgenen. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN.o information Sekretariatskasse skal indeholde Kasseliste hvorpå der noteres indtægt og udgifter. Lommeregner Kuglepenne Blokke Plastiklommer Clips Rettelak DRF reglement Kørselsgodtgørelses skema (skal udfyldes med CPR nr. revisionskrav) Tape Tegnestifter Restanceliste Hjælperlisten Pengekassen (lad nogle af pengene ligge hjemme, hvis der er mange) Adresseliste stævneudvalg Dommerliste Mobil 4.3. DOMMERVOGN I dommervognen skal der foruden dommer være: 1 skriver (OBS erfaring nødvendig i de højere klasser) 1 speaker/sammentæller Til præmiestævne skal præmieansvarlig informere skriver/speaker om præmiefordeling, ved præmieoverækkelsen skal sponsor nævnes. Til dommervogn 2 stk. startlister (1 hvorpå der føres point og placering) Kuglepenne Kritiksedler Baneskitser (dressur og spring) DRF s reglement Rosetter/præmier Regnemaskine Strimmel til regnemaskine Hæftemaskine Side 9 af 16 sider

10 Gave til dommere Adresseliste stævneudvalg (telefonnumre) 4.4. AJOURFØRING AF CUP: Regler (eksempel) Cuppen er en gennemgående cup, der forløber over 3 stævner, afholdt d , d og d Alle klasser indgår i cuppen dog ikke kl , 17 og 27. Der vil være gavekort og roset til de 3 bedst placerede ekvipager for hest og pony i dressur og spring: 1. plads: kr. 500, 2. plads: kr. 250 og 3. plads: kr Der vil ligeledes være pokal og dækken til de 4 vindere. Præmierne uddeles ved det sidste stævne. Cuppens hovedsponsor er: I de enkelte klasser tildeles ekvipager point således: 1. plads 20 point 2. plads 15 point 3. plads 10 point Øvrige placerede 5 point Der kan samles point ved alle stævnerne. Ekvipagen skal deltage i mindst 2 ud af de 3 stævner. Er der ligeplacerede ekvipager efter sidste stævne er det %-point i snit/færrest fejl i snit der ligger til grund for den endelige placering. Ekvipager der før første stævne har opnået placeringer ved C- stævner kan ikke samle point til cuppen, men må gerne starte klasserne. Ajourføring af cuppen: Efter hvert stævne skrives ALLE startende i ecel ark fordelt på: pony dressur, hest dressur, pony spring, hest spring. Har ekvipagen startet, men ikke fået placering sættes, da de skal have startet min 2 stævner, for at deltage i cup. Har ekvipagen fået placering, skrives point + klasse (gør det nemmere at eftertjekke, samt finde evt procent når cup skal afsluttes) Der skal samtidig holdes øje med understart, da ikke alle ryttere er gode til selv at rykke videre når udklasset (se regler). Inden sidste stævne (gerne efter hvert) tjekkes ALLE ekvipager på DRF go live (hvis de har point fra C-stævner inden vores første stævne, deltager de ikke i cup husk det er ekvipagen der gælder). Ekvipager med point fra C-stævner skrives nederst i skemaet og noteres med rød, men slettes ikke. Under sidste stævne er det vigtigt der sidder én i dommervognen, der har ansvaret for optælling af de sidste point. VIGTIGT at der tælles rigtigt!! Få dobbelttjekket resultaterne i sekretariatet, inden vinderne kaldes op foran dommervogn, så vi undgår fejl 4.5. STÆVNEANSVARLIG Under hele stævnet skal der være én stævneansvarlig til stede. Personen skal fremgå af bemandingsplanen. 5.0 EFTER STÆVNET 5.1. EVALUERING AF STÆVNET, ALLE Afholdes om søndagen, når stævnet er færdigt eller umiddelbart efter. Hvad gik godt hvad skal gøres bedre. Hvem af de unge hjælpere var gode / mindre gode? (Navne på kritiksedler til springning, baneåbner, banepersonale, pointløber o.l.) Er der andre nye personer vi kan skrive på vores interne hjælperliste? Side 10 af 16 sider

11 5.2. DOMMERVOGN OG SEKRETARIAT Der ryddes og i dommervogn og sekretariat! Alt hvad der hører til i kasserne lægges tilbage RESULTATLISTE Resultatlisterne samles i mappen. Programansvarlig sørger for at presseansvarlig får placeringer og videregiver listerne til cup ansvarlig PRESSE Kontakt pressen dvs. lokalaviserne. Det er svært at få andre til at dække stævnerne. Den presseansvarlige skriver en tekst og udvælger billeder. Materialet mailes til pressen. Kontakten til pressen skal ske så hurtig som mulig efter stævnet OPTÆLLING AF KASSE Gøres så hurtigt som muligt af to personer. Pengene indsættes på kontoen ( ) REGNSKAB FOR STÆVNET Regnskab udarbejdet for hvert enkelt stævne og afleveres til KRTs kasserer. Side 11 af 16 sider

12 BILAG 1 Side 12 af 16 sider

13 BILAG 2 Side 13 af 16 sider

14 Side 14 af 16 sider

15 Side 15 af 16 sider

16 C:\Users\Elisabeth\Desktop\Kongsvad\Drejebog stævner KRT.doc

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Klasse Beskrivelse Sponsor Ærespræmie 1 LA6-A kat. 1 Rytters Ridesport Dangrønt 2 PRI-A kat. 2 Sparekassen Balling Dangrønt 3 PRI-A kat. 1 Tøjeksperten

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

MINI DM og Forbundsmesterskaber I

MINI DM og Forbundsmesterskaber I Danmarks Gymnastik Forbund indbyder til MINI DM og Forbundsmesterskaber I Lørdag/søndag den 31.maj/1.juni 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Vejen Gymnastikforening Kære gymnaster, instruktører,

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsesmødereferat Mødedato: Torsdag, den 1. august 2013, kl. 19:00 Mødested: TRK Udsendt: Den 2. august 2013 Deltagere: Holger Holm, formand Bolette Frandsen, næstformand Evald Nielsen, kasserer Finn

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Afbud: Anso kommer ca. kl. 18. Referent: Dorte. Proces/Tid (hvordan behandler vi emnet) Underskrives, 5 min. Referatet er udsendt

Afbud: Anso kommer ca. kl. 18. Referent: Dorte. Proces/Tid (hvordan behandler vi emnet) Underskrives, 5 min. Referatet er udsendt Dagsorden og referat Emne: Bestyrelsesmøde Medbring: Michael finder forplejning Dato: 11.04.14 Tid: 15.30 Sted: Bellinge Mødedeltagere: Afbud: Anso kommer ca. kl. 18. Referent: Dorte Forbered: Læs referatet

Læs mere

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Proces/Tid (hvordan behandler vi emnet) Underskrives, 5 min. Referatet er udsendt

Proces/Tid (hvordan behandler vi emnet) Underskrives, 5 min. Referatet er udsendt Dagsorden og referat Dato: 09.05.2014 Tid: 17.00 Sted: Bellinge Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Tina, Søs, Michael kommer kl. 17.25, Lone kommer ca. kl. 17.30, Anso kommer ca. kl. 18.30-19.00 Afbud:

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med 22. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 3 Praktiske

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere