Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding"

Transkript

1 Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding

2 VP 18 Compact serien Den individuelle totalløsning til dig som ønsker et sundt indeklima og lavere varmeregning Forskellige løsninger til forskellige behov Med Nilans VP 18 Compact serie kan du kombinere ventilation med varmegenvinding, varmt brugsvand produktion, køl og opvarmning i én totalløsning. Vi har udviklet en serie af anlæg med forskellige funktioner og valgmuligheder, så du selv kan sammensætte den løsning der passer til din bolig og dit behov. Grundmodellen kalder vi VP 18 Compact. Den kan ventilere, varmegenvinde og producere varmt brugsvand til boligen. Ønsker du yderligere, at udnytte energien fra jorden eller udeluften til opvarmning af boligen har vi også løsningerne til dette. Vi kalder dem VP 18 Compact JVP og VP 18 Compact UVP. Udnyt vedvarende energi til opvarmning af boligen I stedet for at benytte dyre og forurenende fossile brændstoffer til opvarmning af boligen, kan du drage nytte af den vedvarende energi der er i luften eller i jorden. Du sparer penge og miljøet for flere tons CO 2 udledning om året. Du vil ikke længere skulle bekymre dig om stigende energi priser, da du med ét stort set bliver selvforsynende. Det kalder vi sund fornuft og bæredygtighed! Høj effektivitet = En rigtig god driftsøkonomi VP 18 Compact serien består af yderst effektive anlæg med en høj virkningsgrad. Anlægget kan dække størstedelen af boligens energiforbrug til opvarmning og varmt brugsvand produktion ved, at udnytte energien i luften der bliver suget ud af boligen. Dermed opnås en markant reducering af boligens energiomkostninger, og garanterer en rigtig god driftsøkonomi. Kombineret med en lang levetid gør det anlægget til en rigtig god investering med en kort tilbagebetalingstid. Mulighed for offentligt tilskud Det er muligt at få offentligt tilskud til finanseringen af en miljørigtig varmeløsning, hvis man udskifter det gamle oliefyr. Kontakt Nilan eller din lokale VVS installatør for at høre om dine muligheder. Styrepanel for VP 18 Compact CTS 602 styringen kan via et ugeprogram indstilles til natsænkning, forlænget udsugning i badeværelser via fugtfølere (tilvalg) samt brugerens egne ønsker. 2

3 Vælg din egen totalløsning Varmegenvinding VP 18 Compact anlægget er et aktivt/passivt varmegenvindingsanlæg, der genbruger varmen fra udsugningsluften til at opvarme indblæsningsluften og brugsvandet. Det kan mærkes på varmeregningen! Ventilation Varmt brugsvand Varme fra luften Varme fra jorden Køling Varme fra solen VP 18 Compact skifter luften i boligen og er med til at skabe et godt og sundt indeklima bl.a. ved at afhjælpe fugtproblemer, fjerner uønsket lugte og mindske allergigener. Anlægget kan udskifte op til 320 m³ luft pr. time. VP 18 Compact UVP har de samme egenskaber og fordele som grundmodellen men udnytter også energien i udeluften. Energien omsættes til varme, som føres ind i anlægget, hvor den anvendes til opvarmning af centralvarmevand til radiatorer eller til gulvvarme. Ved at tilføje en reversibel kølekreds kan VP 18 Compact i de varme somre sørge for et behageligt køligt indeklima. Det gør den ved at sænke indblæsningstemperaturen med ca. 8 grader i forhold til udetemperaturen samt affugte luften. VP 18 Compact anlægget bruger en del af den genvundne varme til opvarmning af brugsvandet i den 180 liters store integrerede varmtvandsbeholder. VP 18 Compact JVP har de samme egenskaber og fordele som grundmodellen men udnytter også energien i jorden - selv i de kolde vintermåneder! Energien omsættes til varme, som føres ind i anlægget, hvor den anvendes til opvarmning af centralvarmevand til radiatorer eller til gulvvarme. Ved at tilføje en ekstra varmespiral i beholderen og kombinere den med solfanger eller primær opvarmningsform (olie, gas, el) kan VP 18 Compact dække boliger med et ekstra stort varmtvandsforbrug til f.eks. spabad. 3

4 VP 18 Compact Ventilation med varmegenvinding og varmt brugsvand produktion Varianter: Sol Ved at tilføje en ekstra varmespiral i beholderen og kombinere den med solfanger eller primær opvarmningsform (olie, gas,el) kan VP 18 Compact dække boliger med et ekstra stort varmtvandsforbrug til f.eks. spabad. Køl Ved at tilføje en reversibel kølekreds kan VP 18 Compact i de varme somre sørge for et behageligt køligt indeklima. Det gør den ved at sænke indblæsningstemperaturen med ca. 8 grader i forhold til udetemperaturen samt affugte luften. Tilbehør: Pollenfilter Varmekabel for kondensafløb sikkerhedsgruppe med skoldningssikring CO² føler fugtføler for behovstyret ventilation Cirkulationspexrør Energislange Eftervarmeflade Forvarmeflade Få et sundt indeklima og reducer varmeregningen VP 18 Compact suger den varme fugtige luft ud af boligen og tilfører igen boligen frisk tempereret og filtreret luft. Under ventileringen fjernes støvpartikler, emissioner, fugt og lugte fra boligen og der opnås et behageligt og sundt indeklima. Om sommeren tilfører den automatiske bypass funktion behagelig og kølig luft til boligen. Er der køligere i boligen end udenfor lukker bypass automatisk og den varme udeluft køles ned af luften fra boligen. Resultat: Daglig udluftning uden behov for opvarmning. Anlægget udnytter og genvinder tilmed energien i udsugningsluften til, at producere varmt brugsvand og om vinteren supplere til opvarmningen af boligen via en høj indblæsningstemperatur. Dermed reduceres energiforbruget til opvarmning set i forhold til en naturlig ventileret bolig. Det kan mærkes på varmeregningen! Udnyt muligheden for køl og suppleringsvarme fra solen Ved at vælge kølefunktion som tilvalg kan anlægget om sommeren skabe et behageligt indeklima ved, at sænke indblæsningstemperaturen med op til 8 grader i forhold til udeluft temperaturen. VP18 Compact kan også leveres med en varmespiral i brugsvandstanken til supplering af brugsvands produktionen. I boliger med et ekstra stort varmtvandsforbrug til f.eks. spabad er det nødvendigt, at vælge denne ekstra varmespiral. Denne varmespiral skal enten forsynes fra den primære opvarmning (jordvarme, udeluftvarmepumpe, fjernvarme, osv.) eller alternativt tilkobles en solvarmekreds for udnyttelse af solens energi om sommeren. 4 1 VP 18 COMPACT 2 PRIMÆR OPVARMNINGSKILDE TIL GULVVARME (EL, GAS, OLIE) 3 GULVVARME I HELE BOLIGEN 4 VARMT BRUGSVAND 5 UDSUGNING 6 INDBLÆSNING 7 UDELUFT 8 AFKASTLUFT

5 VP 18 Compact UVP Opvarmning, ventilation med varmegenvinding og varmt brugsvands produktion Udnyt energien i luften til boligopvarmning og få samtidig et sundt indeklima! VP 18 Compact UVP har alle de samme funktioner, fordele og muligheder som VP 18 Compact, men kan endvidere udnytte udeluften til opvarmning af boligen. Anlægget er udstyret med en udeluftvarmepumpe for udendørsopstilling, som kan placeres parallelt eller drejet 90 grader i forhold til ydervæggen. Udeluftvarmepumpen optager energien fra udeluften og omsætter energien til varme. Denne varme anvendes til opvarmning af centralvarmevand til radiatorer eller til gulvvarme i hele boligen. Opfylder dit varmebehov og op til halverer din varmeregning VP 18 Compact UVP løsningen kan reducere din varmeregning med op til 50 %. For hver kw strøm som udeluftvarmepumpen bruger modtages op til 4 gange varme retur afhængig af udelufttemperaturen. Med denne løsning bliver din bolig selvforsynende med vedvarende energi og det er ikke længere nødvendigt, at benytte energikilder som fjernvarme, olie gas til opvarmning. VP 18 Compact UVP er et miljørigtigt valg til dig som ønsker, at benytte vedvarende energi til opvarmning af boligen og høste fordelene i form af en markant lavere varmeregning og et godt og sundt indeklima. UVP udemodul kan placeres parallelt eller drejet 90 grader i forhold til ydervæggen. Nem og optimal løsning til dig med begrænset plads VP 18 Compact UVP er en optimal løsning for dig, som ikke ønsker at grave jordslager ned på grunden eller som ikke ønsker at bruge indendørsplads på en varmeløsning. Da VP 18 Compact UVP er yderst støjsvag vil den heller ikke være til gene for omgivelserne udendørs. 1 VP 18 COMPACT UVP 2 udedel til VP 18 COMPACT UVP 3 GULVVARME I HELE BOLIGEN 4 varmt brugsvand 5 UDSUGNING 6 INDBLÆSNING 7 UDELUFT 9 AFKASTLUFT 5

6 VP 18 Compact JVP Opvarmning, ventilation med varmegenvinding og varmt brugsvand produktion Udnyt energien i jorden til boligopvarmning og få samtidig et sundt indeklima! VP 18 Compact JVP har samme funktioner og fordele som VP 18 Compact, men kan yderligere udnytte energien i jorden til opvarmning af boligen. Anlægget er udstyret med en jordvarmepumpe som ved hjælp af nedgravede jordslanger henter og udnytter energien fra jorden. Energien omsættes til varme som anvendes til opvarmning af centralvarmevand til radiatorer eller til gulvvarme i hele boligen. Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen VP 18 Compact JVP løsningen kan reducere din varmeregning med op til 50 %. For hver kw strøm som jordvarmepumpen bruger modtages op til 4 gange varme retur. Med denne løsning bliver din bolig selvforsynende med vedvarende energi og det er ikke længere nødvendigt, at benytte energikilder som fjernvarme, olie eller gas til opvarmning. VP 18 Compact JVP er et miljørigtigt valg til dig som ønsker, at benytte vedvarende energi til opvarmning af boligen og samtidig høste fordelene i form af en markant lavere varmeregning og et godt og sundt indeklima. Tilpasses husets størrelse og familiens behov VP 18 Compact JVP tilbydes som to forskellige løsninger. Løsning 1 har en 2 kw jordvarmepumpe integreret i VP 18 Compact anlægget. Det er løsningen til dig, som har et lille varmebehov (klasse 1 hus) og som ønsker at have det hele integreret i en løsning. Løsning 2 leveres som en ekstern enhed med enten en 5 eller en 7 kw jordvarmepumpe, der kan placeres i et skab ved siden af VP 18 Compact anlægget. Det er løsningen til dig, som har et større varmebehov (klasse 2 hus). Med disse løsninger slipper du for synlige udendørsinstallationer og så er de tilmed støjsvage. 6

7 VP 18 Compact JVP Opvarmning, ventilation med varmegenvinding og varmt brugsvand produktion Løsning 1 1 VP 18 COMPACT JVP 2 2 FREMLØB VARMT BRUGSVAND 3 GULVVARME I HELE BOLIGEN 4 JORDSLANGER 5 UDSUGNING 6 INDBLÆSNING 7 UDELUFT 8 AFKASTLUFT Løsning 2 1 VP 18 COMPACT 2 ekstern enhed JVP 5 eller JVP 7 3 FREMLØB VARMT BRUGSVAND 4 GULVVARME I HELE BOLIGEN 5 JORDSLANGER 6 UDSUGNING 7 INDBLÆSNING 8 UDELUFT 9 AFKASTLUFT 7

8 Solar Decathlon 2007 &

9 Nilan teknologi afgør Solar Decathlon 2007 & 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007 I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet i Solar Decathlon. Vi er meget stolte over, at vi leverede projektets hjerte i form af vores VP 18 anlæg (ventilation med varmegenvinding og varmt brugsvand). Anlægget var en afgørende faktor for, at huset fra det tekniske universitet I Darmstadt blev til et vinderprojekt. Fakta om Solar Decathlon stor international energikonkurrence som sætter fokus på verdens energimæssige udfordringer Har som formål at promovere vedvarende energiløsninger 20 universiteter fra hele verden kæmper om sejren Men vi hviler ikke på lauerbærbladene Derfor har vi arbejdet hårdt for at forbedre vores løsning. I 2009 var Nilan A/S igen af det tekniske universitet fra Darmstadt udvalgt til at deltage i det nye projekt. Denne gang leverede vi en VP 18 Compact JVP, som har ventilation med varmegenvinding, varmt brugsvand produktion, køl og opvarmning integreret i en samlet løsning.... og bidrog igen til vinderprojektet i 2009 Det tyske team fra det tekniske universitet i Darmstadt imponerede juryen for anden gang i træk ved Solar Decathlon 2009 og løb af med 1. pladsen takket være Nilans VP 18 Compact JVP! Vinderprojektet udmærkede sig ved, at producere mere energi end det forbrugte og ved at have det bedste indeklima blandt de 20 konkurrerende huse. Det er netop i disse kategorier at Nilan bidrog med teknologi i form af vores VP 18 Compact JVP. Dette kompakte anlæg giver en suveræn energioptimering, hvor såvel installationen samt den daglige styring foregår ét sted fra samtidig med at det ikke fylder mere end et køleskab. gælder om at designe og bygge det flotteste og mest energieffektive hus baseret på vedvarende energi Holdene bedømmes i ti forskellige kategorier nilan A/S har sammen med TU Darmstadt i Tyskland vundet de to sidste konkurrencer i 2007 og 2009 blev afholdt første gang i 2002 i Washington D.C. Afholdes for første gang i Europa i 2010 Læs mere på 9

10 Nilan løsninger i drift EnergyFlexHouse Nilan VP 18 Compact JVP er en del af»energyflexhouse«projektet som blev præsenteret til verdens klima konference 2009 (COP 15) i Danmark. EnergyFlexHouse er et høj teknologisk laboratorium hvor færdige, innovative energi løsninger til byggeri industrien kan blive udviklet, testet og demonstreret. COOP lavenergi huse Nilans VP 18 Compact er af det førende europæiske typehusfirma ELK (Østrig) den foretrukne løsning. Sammen med COOP tilbyder de fremtidens passivhuse. 1 0

11 Nilan løsninger i drift Komforthusene Nilan A/S er blevet valgt som leverandør af varmepumper til mere end halvdelen af passivhusene i projektet Komforthusene i Vejle. Komforthusene er det største udviklingsprojekt i Danmark vedrørende huse uden traditionel varme installation og med optimeret indeklima. VP 18 Compact JVP fra Nilan A/S sikrer, at husene er opvarmet, ventileret, nedkølet om sommeren samtidig med at der produceres varmt brugsvand. Solar passivhus Nilan A/S blev valgt som leverandør af det tekniske hjerte til solar passivhuse fra Solar AG. Bygningen er fra top til tå beklædt med solare moduler. VP 18 Compact sikrer, at bygningen er ventileret, nedkølet om sommeren samtidig med, at den genvinder energien i udsugningsluften til at producere varmt brugsvand og opvarme indblæsningsluften. 11

12 Nilan VP 18 Compact Tekniske data Specifikationer Højde mm 2060 Friskluft/tilluft Pa Bredde mm Dybde mm Total vægt kg % Max. fra luftmængde (100 Pa) m³/h % Max. Husstørrelse m² 230 Effekt varmepumpe kw 2, % Køleeffekt (kræver køl som tilvalg) kw 1 Effekt el patron kw 1,5 Varmegenvindingsydelse % 85 Tilslutningsspænding Volt/Amp/Hz 230/10/50 Filterklasse -indblæsning Type G4 Kanaltilslutninger mm Ø Ifølge HTA afprøvningsrapport HP Fraluft/afkast Pa 400 m³/h Kapacitet varmt vand L 180 Tilslutningsdimension " ¾ % COP (luft/luft) 3, % COP (luft/vand) 3,84 COP (luft/luft) ifølge EN for VP 18 Compact model P ved nominel luftmængde. COP (luft/vand) ifølge EN for VP 18 Compact model P ved nominel luftmængde % Ifølge HTA afprøvningsrapport HP m³/h Lyd (220 m³/h og 100 Pa) Afgiven effekt Frekv.Hz Omgivelser Afkastkanal Udsugningskanal Udeluftkanal Indblæsnings kanal W 63 30,8 41,7 47,1 35,2 49, ,7 46,5 52,8 40,5 58, , ,7 65, ,3 38,6 55,4 34, ,3 32, , ,6 33,9 21,9 53, Qc 260 m³/h Qc 220 m³/h ,5 19,4 28,6 15,6 45, ,7 17,5 21,5 17,3 34,1 Lw Total 48,2 52,8 62,8 48,8 67, Ifølge HTA afprøvningsrapport HP C Diagram ifølge EN 9614 og EN

13 A 3/4" Tilslutning for cirkulationsrør. 3/4" Anode FRONT Nilan VP 18 Compact 310 Ø 160 Ø Afkast 160 luft Afkast Fortluft luft Air extrait 118,8 3/4" Tilslutning for 3/4" Anode D cirkulationsrør ,8 FRONT ,1 140,8 176,8 ØØ Fra Fra luft luft Abluft Air repris A B 3/4" Varmtvandsudtag 3/4" Koldtvandsindtag ft it 118,8 337,1 140,8 Ø 160 Fra luft Abluft Air repris A /4" Tilslutning for cirkulationsrør. 3/4" Anode FRONT B 3/4" Varmtvandsudtag 3/4" Koldtvandsindtag Ø 160 Afkast luft Fortluft Air extrait 118,8 337,1 140,8 Ø 160 Fra luft Abluft Air repris ,8 76,8 226,4 396, B Målskitse C 3/4" Varmtvandsudtag 3/4" Koldtvandsindtag E 600 F Ø 160 Til luft Zuluft Air Ø 160 Pulsè Til luft FRONT Ø 160 Ude Ø 160 luft Aussenluft Ude Air neuf Info: Hvis andet ikke er specificeret er alle mål i millimeter og alle vinkler i grader For pladedele gælder: Mål markeret med () er konturmål Mål markeret med O er kontrolmål Med mindre andet er angivet gælder: : bukkes 90 op : bukkes 90 ned Fil: V:\SW_multiuser\VP18_Giraf\VP18_Giraf_kabinet Nilan A/S Nilanvej Hedensted This drawing is the property of Nilan A/S and may not without written permission be copied or turned over to other persons or companies Denne tegning er Nilan A/S ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse Tegn. af: Kontr. af: Godk. af: Revideret: ha ha 10. juli :58:28 Tlf: Fax: Titel: Tegning nr Initialer Dato Materiale: 16. maj :13:20 Overfladebehandling: Vægt: Målestok:1:1 VP18_Giraf_kabine g Format: A3 C D 94,8 176,8 396,8 600 Info: Nilan A/S Nilanvej Hedensted 130 Tlf: Fax: Titel: VP18_Giraf_kabinet FRONT 900 Ø 160 Ude luft Aussenluft Air neuf Hvis andet ikke er specificeret er alle mål i millimeter og alle vinkler i grader For pladedele gælder: Mål markeret med () er konturmål Mål markeret med O er kontrolmål 310 Med mindre andet er angivet gælder: : bukkes 90 op : bukkes 90 ned This drawing is the property of Nilan A/S and may not without written permission be copied or turned over to other persons or companies Denne tegning er Nilan A/S ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse Tegn. af: Kontr. af: Godk. af: Revideret: ha ha 10. juli :58:28 Tegning nr. Initialer Dato Materiale: 16. maj :13:20 Overfladebehandling: Vægt: g Antal pr. anlæg: Revision Fil: V:\SW_multiuser\VP18_Giraf\VP18_Giraf_kabinet Målestok:1:1 Format: A3 Sheet 4 af 4 C D

14 Nilan VP 18 Compact UVP Tekniske data Specifikationer Højde mm 1301 Bredde mm 862 Dybde mm 477 Vægt indedel kg 35 Vægt udedel kg 125 COP (ved 3100 m³/h) Udelufttemperatur [ C] Varmeydelse [W] Elektrisk supplering [W] (COP) 2,76 3,40 4,36 COP ifølge EN Max. Luftmængde m³/h 3100 Effekt varmepumpe kw 5 Akkumuleringstank (integreret i VP 18 Compact) L 45 Effekt el patron (indbygget i akk. tanken) kw 2 x 2 Tilslutningsspænding Volt/Amp/Hz 3x400/ 12,5/50 Kølemiddel kg/type 3/R407C Tilslutningsdimension " 1 Driftstemperaturer C -20/+50 Normeffekt-faktor ved radiatordrift 2,7 Normeffekt-faktor ved gulvvarmedrift 3,4 Norm effekt-faktor ifølge energistyrelsen Lyddata UVP Afstand til støjkilde (Meter) db(a) 45,4 40,4 36,4 31,3 Årsarbejdstal (JAZ) Nominell udetemperatur [ C] Fremløbstemperatur [ C] Temperaturdifferens [ C] 4/7 4/7 4/7 4/7 Temperatur grænse for opvarmning [ C] Årsarbejdstal (luft/vand) 4,04 3,80 3,9 3,6 Årsarbejdstal ifølge VDI Målskitse A A ca ca. 476,50 B B C ca. 1301, C D D 1 4 E

15 Nilan VP 18 Compact JVP 2-7 Tekniske data Specifikationer Fremløb centralvarme op til 55 C JVP2 JVP5 JVP7 Indgående Fremløbs- temperatur C Varme-ydelse kw Tilført effekt kw Effektfaktor (COP) kw Tilført effekt kw Effektfaktor (COP) temp. Jordslanger Varmeydelse Varmeydelse Varmeydelse kw Tilført effekt kw Effektfaktor (COP) 35 1,66 0,49 3,4 5,7 1,4 4,1 7,5 1,9 4,2 0 C 45 1,52 0,54 2,8 5,3 1,6 3,4 7,1 2,2 3,4 55 1,36 0,58 2,3 5,1 1,9 2,8 7,1 2,4 2,9 Mål: HxBxD [mm] Integreret 695x403x x403x492 Vægt [kg] Varmeeffekt [kw] Effekt el patron [kw] Akkumuleringstank [L] Tilslutningsspænding [Volt/Amp/Hz] 240/13/50 3x400/16/50 3x400/16/50 Ifølge EN Målskitse JVP Centralvarme FREMLØB 370,50 A Varmeoptager TILGANG Brine 454 A Centralvarme FREMLØB 370, B 586 B Centralvarme RETUR Varmeoptager AFGANG Brine Centralvarme RETUR C C 1 5 D D

16 m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Styring VP 18 Compact Modstrømsveksler (Varmeoptager/ Varmeafgiver) Nilan A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted Tel Fax Kondensator (Varmeafgiver) Fordamper (Varmeoptager) Kompressor Jordvarme Styring Vand kondensator Jordvarme Kompressor Brugsvandsbeholder Jordvarme Akkumuleringsbeholder Beholder for eventuel solvarme som tilvalgsmulighed VP 18 Compact kan kombineres med en jordvarmepumpe med ydelser mellem 2-7 kw VP 18 Compact kan kombineres med en udeluft varmepumpe (luft/vand) med 5 kw ydelse Forhandler: OBS: Vi gør opmærksom på, at anbefalinger om valg af anlæg kun er vejledende. Inden valg af anlæg anbefaler vi at få foretaget en dimentionering og energirammeberegning af en fagmand. Nilan A/S påtager sig intet ansvar for trykfejl i brochurer, kataloger og andet trykt materiale. g r c. d k

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand Sundt indeklima med varmt vand i spandevis VP 18 by nilan Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug og varmt brugsvand VP 18 by NILAN Mærk forskellen Kombiner et sundt indeklima med en lav varmeregning

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand)

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand) v e d va r e n d e va r m e f o r s y n i n g - u a f h æ n g i g - u d e n m i l j ø b e l a s t n i n g...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner Compact P by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Compact P Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR 9 Compact Polar AIR 9 Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact P RF Nordic Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 9.01, 13-03-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere