Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max."

Transkript

1 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Prøvens farve Farveløs * Visuel Prøvens klarhed Klar * Visuel Prøvens lugt Ingen * Organolep Mikrobiologi Anaerobt kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 65 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Hårdhed, total < 0.5 dh 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Calcium (Ca) 0.73 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Magnesium (Mg) 0.15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kalium (K) < 0.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Natrium (Na) 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Jern (Fe) mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Mangan (Mn) < mg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Ammonium mg/l SM 17. udg NH3 (H) 10 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 10 Nitrat < 0.5 mg/l 0.5 SM 17. udg NO3 (H) 10 Total-P < mg/l DS/EN ISO 6878 auto 10 Chlorid < 1 mg/l 1 SM 17. udg Cl (E) 10 Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg F- (E) 10 Sulfat 0.54 mg/l 0.5 SM 17. udg SO4 (E) 10 Alkalinitet, total mmol/l 0.05 DS/EN ISO Hydrogencarbonat 7.9 mg/l 3 DS/EN ISO Kalkudfældning ved 12 C < 0.2 dh 0.2 DS 236/DS 250 Beregning Aggressiv kuldioxid 4 mg/l 2 DS 236: Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 DS/EN ISO Inddampningsrest < 10 mg/l 10 DS Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 28 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1

2 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Methan ved 10 C mg/l M0066 GC/FID 38 Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Aluminium (Al) 27 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Antimon (Sb) < 0.2 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Arsen (As) µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Barium (Ba) 4.4 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bly (Pb) 0.11 µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bor (B) 1.7 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cadmium (Cd) < µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kobber (Cu) 9.4 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kviksølv (Hg) µg/l EPA AFS cold vapour 30 Nikkel (Ni) 0.16 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Selen (Se) < 0.05 µg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Silicium (Si) filtreret 0.39 mg/l Grasshoff 10 Kiselsyreanhydrid mg/l Beregning 10 Strontium (Sr) 11 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Sølv (Ag) < 0.5 µg/l 0.5 * DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Zink (Zn) 0.73 µg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Organiske samleparamtre NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.14 mg/l 0.1 DS/EN Detergenter Detergenter, anioniske < 3 µg/l 3 DS Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Toluen 0.11 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 19 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 30 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2

3 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Aromatiske kulbrinter 1,2,4-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,3,5-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 1-methyl-3-ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) Benzen-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (Benzen-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID PAH-forbindelser Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Phenanthren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Pyren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Sum PAH (16 EPA) µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Blødgørere Dimethylphtalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 10 Diethylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-butylphthalat (DBP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diethylhexylphthalat (DEHP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-octylphthalat (DOP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diisononylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3

4 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Blødgørere Benzylbutylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 10 1,2-dibromethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 12 Chlorethan < 0.05 µg/l 0.05 * ISO P&T GC/MS 20 1,1-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 trans-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 16 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 1,1-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Vinylchlorid < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 MTBE og nedbrydningsprodukter MTBE (ter-butylmethylether) < 0.1 µg/l 0.1 ISO P&T GC/MS 14 Vurdering Ionbalance -22 % Beregning Anioner, total 0.16 meq/l Beregning Kationer, total 0.10 meq/l Beregning TS vs TS beregnet -0.3 Beregning Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 4

5 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Hydrogencarbonat 8.4 mg/l 3 DS/EN ISO Aggressiv kuldioxid 4 mg/l 2 DS 236: Prøvekommentar: Mikrobiologi: Der var ikke opnået strengt anaerobe forholder viser kontrol ved anaerob kimtal ved 55 grader. Anaerob kimtal ved 65 grader udgår pga. fejl i fortyndingsrække. ph: Der var meget stor forskel på ph i de forskellige flasker (7,72 til 9,33 ved 12 grader og 6,7 til 8,26 ved 25 grader) - Prøven må være meget uhomogen og beregninger der af ahfængig af ph udgår (Kuldioxid ved 12 grader, Carbonat, Natriumhydrogencarbonat og hårdhedsberegninger). Kopi til:, Ann-Katrin Pedersen, Drift Vand - VAV,,, Helle Sparwath,,, Karin Randrup Christensen, Drift Vand - VAV,,, Mikael Landt, Drift Vand - VAV,,, Oluf Olsen,, Kundecenter Tel Flemming Mønsted Claësson Senior Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 5

6 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Prøvens farve Farveløs * Visuel Prøvens klarhed Klar * Visuel Prøvens lugt Ingen * Organolep Mikrobiologi Anaerobt kimtal 37 C 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 65 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 65 C 1 CFU/ml 1 DS 2402 ph 9.7 ph DS 287 Hårdhed, blivende < 0.5 dh 0.5 DS 213 Beregning 20 Hårdhed, carbonat 0.5 dh 0.5 DS 213 Beregning 20 Hårdhed, total 0.51 dh 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Calcium (Ca) 2.3 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Magnesium (Mg) 0.82 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kalium (K) 0.57 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Natrium (Na) 27 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Mangan (Mn) < mg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Ammonium 0.10 mg/l SM 17. udg NH3 (H) 10 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 10 Nitrat < 0.5 mg/l 0.5 SM 17. udg NO3 (H) 10 Total-P < mg/l DS/EN ISO 6878 auto 10 Chlorid 9.7 mg/l 1 SM 17. udg Cl (E) 10 Fluorid 0.11 mg/l 0.05 SM 17. udg F- (E) 10 Sulfat 11 mg/l 0.5 SM 17. udg SO4 (E) 10 Alkalinitet, total mmol/l 0.05 DS/EN ISO Hydrogencarbonat 55.8 mg/l 3 DS/EN ISO Carbonat 11 mg/l 3 Beregning 10 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1

7 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Kalkudfældning ved 12 C 0.2 dh 0.2 DS 236/DS 250 Beregning Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236: Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 DS/EN ISO Inddampningsrest 75 mg/l 10 DS Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 28 Methan ved 10 C mg/l M0066 GC/FID 38 Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Aluminium (Al) 12 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Antimon (Sb) < 0.2 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Arsen (As) 0.26 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Barium (Ba) 4.0 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bly (Pb) µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bor (B) 28 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cadmium (Cd) < µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kobber (Cu) 0.31 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kviksølv (Hg) µg/l EPA AFS cold vapour 30 Nikkel (Ni) 0.12 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Selen (Se) < 0.05 µg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Silicium (Si) filtreret 0.93 mg/l Grasshoff 10 Kiselsyreanhydrid 2.00 mg/l Beregning 10 Strontium (Sr) 200 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Sølv (Ag) < 0.5 µg/l 0.5 * DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Zink (Zn) < 0.5 µg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Organiske samleparamtre NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.44 mg/l 0.1 DS/EN Detergenter Detergenter, anioniske < 3 µg/l 3 DS Aromatiske kulbrinter Benzen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2

8 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Aromatiske kulbrinter Toluen 0.69 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Ethylbenzen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 19 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 30 1,2,4-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,3,5-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 1-methyl-3-ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) Benzen-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (Benzen-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID PAH-forbindelser Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Phenanthren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Pyren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Sum PAH (16 EPA) µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Blødgørere Dimethylphtalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 10 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3

9 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Blødgørere Diethylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-butylphthalat (DBP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diethylhexylphthalat (DEHP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-octylphthalat (DOP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diisononylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Benzylbutylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 10 1,2-dibromethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 12 Chlorethan < 0.05 µg/l 0.05 * ISO P&T GC/MS 20 1,1-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 trans-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 16 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 1,1-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Vinylchlorid < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 MTBE og nedbrydningsprodukter MTBE (ter-butylmethylether) < 0.1 µg/l 0.1 ISO P&T GC/MS 14 Vurdering Ionbalance -2.2 % Beregning Anioner, total 1.4 meq/l Beregning Kationer, total 1.4 meq/l Beregning TS vs TS beregnet 0.9 Beregning Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 4

10 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Hydrogencarbonat 56.7 mg/l 3 DS/EN ISO Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236: Prøvekommentar: Mikrobiologi: Der var ikke opnået strengt anaerobe forholder viser kontrol ved anaerob kimtal ved 37 og 55 grader. Kuldioxid ved 12 grader og Natriumhydrogencarbonat udgår da ph er for høj til beregningerne kan udføres. Kopi til:, Ann-Katrin Pedersen, Drift Vand - VAV,,, Helle Sparwath,,, Karin Randrup Christensen, Drift Vand - VAV,,, Mikael Landt, Drift Vand - VAV,,, Oluf Olsen,, Kundecenter Tel Flemming Mønsted Claësson Senior Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 5

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Vandkvalitet i Københavns Kommune

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv regionale vander, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Værkerne Søndersø og Slangerup leverer fortrinsvis vand til Østerbro,

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Lejre Vandværk og Værket ved Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Vridsløselille Vandværk,

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø.

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Novafos Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Lars Berggren Winther Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Den 18-08-2017 Egedal Kommune giver hermed Novafos tilladelse til udledning

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1028002-547862

ANALYSERAPPORT 1028002-547862 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JERLEV BOULEVARD 5 7 VEJLE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 8-54786 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1049686-637385

ANALYSERAPPORT 1049686-637385 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel HARNDRUP VANDVÆRK Lars Andersen SANDHØJSVEJ 3 5463 HARNDRUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 49686-637385 Ordre Analyse nr.

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb vandværk Lykkegårdsvej 295A 8472 Sporup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Region Syddanmark Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Jørn K. Pedersen Telefon 76631930 E-mail Joern.K.Pedersen@Regionsyddanmark.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden Vellev Vandværk Øksendalvej 14 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER af 3. juli 20 I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 20 og Tilbudsliste af 3. juli 20 forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli 20.. Ændring

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk Lyngå Vandværk v. Jan Nielsen Nøragervej 9 8370 Hadsten Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Ændring af kontrolprogram

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

FIF-møde 8. april 2013. Monitering i BiV. Karin Cederkvist. Slide 1

FIF-møde 8. april 2013. Monitering i BiV. Karin Cederkvist. Slide 1 FIF-møde 8. april 2013 Monitering i BiV Karin Cederkvist Slide 1 Dagsorden Hvilke stoffer Analyser Basis og udvidet program Brøndby 4A København 4B (Vanløse-Brønshøj) Maarslet 3 Slide 2 Hvilke stoffer

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel I/S VANDVÆRK V. FORMAND KNUD BYGMARKSVEJ 6 VOJENS.. 4676 Ordrenr. Side 9867 Til kunden, vedlagt analyserapporten.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse Afgørelse - Tilladelse til udledning Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel 558 Nr. Aaby 23..23 53827 Ordrenr. Side 68644 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål eller

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Klaus Petersen Telefon E-mail Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 E-mail han@orbicon.dk Sag 1311000003 Projektleder

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Risici ved nedsivning ifbm. afløb fra befæstede overflader

Risici ved nedsivning ifbm. afløb fra befæstede overflader Risici ved nedsivning ifbm. afløb fra befæstede overflader Thomas Hauerberg Larsen The heavy storm have ceased - but high groundwater persist Agenda for de næste ca. 30-35 min Vandmængder - skalaudfordringer

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere