Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max."

Transkript

1 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Prøvens farve Farveløs * Visuel Prøvens klarhed Klar * Visuel Prøvens lugt Ingen * Organolep Mikrobiologi Anaerobt kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 65 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Hårdhed, total < 0.5 dh 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Calcium (Ca) 0.73 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Magnesium (Mg) 0.15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kalium (K) < 0.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Natrium (Na) 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Jern (Fe) mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Mangan (Mn) < mg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Ammonium mg/l SM 17. udg NH3 (H) 10 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 10 Nitrat < 0.5 mg/l 0.5 SM 17. udg NO3 (H) 10 Total-P < mg/l DS/EN ISO 6878 auto 10 Chlorid < 1 mg/l 1 SM 17. udg Cl (E) 10 Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg F- (E) 10 Sulfat 0.54 mg/l 0.5 SM 17. udg SO4 (E) 10 Alkalinitet, total mmol/l 0.05 DS/EN ISO Hydrogencarbonat 7.9 mg/l 3 DS/EN ISO Kalkudfældning ved 12 C < 0.2 dh 0.2 DS 236/DS 250 Beregning Aggressiv kuldioxid 4 mg/l 2 DS 236: Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 DS/EN ISO Inddampningsrest < 10 mg/l 10 DS Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 28 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1

2 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Methan ved 10 C mg/l M0066 GC/FID 38 Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Aluminium (Al) 27 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Antimon (Sb) < 0.2 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Arsen (As) µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Barium (Ba) 4.4 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bly (Pb) 0.11 µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bor (B) 1.7 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cadmium (Cd) < µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kobber (Cu) 9.4 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kviksølv (Hg) µg/l EPA AFS cold vapour 30 Nikkel (Ni) 0.16 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Selen (Se) < 0.05 µg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Silicium (Si) filtreret 0.39 mg/l Grasshoff 10 Kiselsyreanhydrid mg/l Beregning 10 Strontium (Sr) 11 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Sølv (Ag) < 0.5 µg/l 0.5 * DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Zink (Zn) 0.73 µg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Organiske samleparamtre NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.14 mg/l 0.1 DS/EN Detergenter Detergenter, anioniske < 3 µg/l 3 DS Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Toluen 0.11 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 19 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 30 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2

3 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Aromatiske kulbrinter 1,2,4-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,3,5-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 1-methyl-3-ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) Benzen-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (Benzen-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID PAH-forbindelser Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Phenanthren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Pyren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Sum PAH (16 EPA) µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Blødgørere Dimethylphtalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 10 Diethylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-butylphthalat (DBP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diethylhexylphthalat (DEHP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-octylphthalat (DOP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diisononylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3

4 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Blødgørere Benzylbutylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 10 1,2-dibromethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 12 Chlorethan < 0.05 µg/l 0.05 * ISO P&T GC/MS 20 1,1-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 trans-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 16 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 1,1-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Vinylchlorid < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 MTBE og nedbrydningsprodukter MTBE (ter-butylmethylether) < 0.1 µg/l 0.1 ISO P&T GC/MS 14 Vurdering Ionbalance -22 % Beregning Anioner, total 0.16 meq/l Beregning Kationer, total 0.10 meq/l Beregning TS vs TS beregnet -0.3 Beregning Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 4

5 Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Hydrogencarbonat 8.4 mg/l 3 DS/EN ISO Aggressiv kuldioxid 4 mg/l 2 DS 236: Prøvekommentar: Mikrobiologi: Der var ikke opnået strengt anaerobe forholder viser kontrol ved anaerob kimtal ved 55 grader. Anaerob kimtal ved 65 grader udgår pga. fejl i fortyndingsrække. ph: Der var meget stor forskel på ph i de forskellige flasker (7,72 til 9,33 ved 12 grader og 6,7 til 8,26 ved 25 grader) - Prøven må være meget uhomogen og beregninger der af ahfængig af ph udgår (Kuldioxid ved 12 grader, Carbonat, Natriumhydrogencarbonat og hårdhedsberegninger). Kopi til:, Ann-Katrin Pedersen, Drift Vand - VAV,,, Helle Sparwath,,, Karin Randrup Christensen, Drift Vand - VAV,,, Mikael Landt, Drift Vand - VAV,,, Oluf Olsen,, Kundecenter Tel Flemming Mønsted Claësson Senior Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 5

6 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Prøvens farve Farveløs * Visuel Prøvens klarhed Klar * Visuel Prøvens lugt Ingen * Organolep Mikrobiologi Anaerobt kimtal 37 C 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Anaerobt kimtal 65 C < 1 CFU/ml 1 * DS 2402-M Kimtal 37 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 44 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 55 C < 1 CFU/ml 1 DS 2402 Kimtal 65 C 1 CFU/ml 1 DS 2402 ph 9.7 ph DS 287 Hårdhed, blivende < 0.5 dh 0.5 DS 213 Beregning 20 Hårdhed, carbonat 0.5 dh 0.5 DS 213 Beregning 20 Hårdhed, total 0.51 dh 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Calcium (Ca) 2.3 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Magnesium (Mg) 0.82 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kalium (K) 0.57 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Natrium (Na) 27 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Mangan (Mn) < mg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Ammonium 0.10 mg/l SM 17. udg NH3 (H) 10 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 10 Nitrat < 0.5 mg/l 0.5 SM 17. udg NO3 (H) 10 Total-P < mg/l DS/EN ISO 6878 auto 10 Chlorid 9.7 mg/l 1 SM 17. udg Cl (E) 10 Fluorid 0.11 mg/l 0.05 SM 17. udg F- (E) 10 Sulfat 11 mg/l 0.5 SM 17. udg SO4 (E) 10 Alkalinitet, total mmol/l 0.05 DS/EN ISO Hydrogencarbonat 55.8 mg/l 3 DS/EN ISO Carbonat 11 mg/l 3 Beregning 10 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1

7 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Kalkudfældning ved 12 C 0.2 dh 0.2 DS 236/DS 250 Beregning Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236: Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 DS/EN ISO Inddampningsrest 75 mg/l 10 DS Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 28 Methan ved 10 C mg/l M0066 GC/FID 38 Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Aluminium (Al) 12 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Antimon (Sb) < 0.2 µg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Arsen (As) 0.26 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Barium (Ba) 4.0 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bly (Pb) µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Bor (B) 28 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cadmium (Cd) < µg/l DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Cobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kobber (Cu) 0.31 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kviksølv (Hg) µg/l EPA AFS cold vapour 30 Nikkel (Ni) 0.12 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Selen (Se) < 0.05 µg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Silicium (Si) filtreret 0.93 mg/l Grasshoff 10 Kiselsyreanhydrid 2.00 mg/l Beregning 10 Strontium (Sr) 200 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Sølv (Ag) < 0.5 µg/l 0.5 * DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Zink (Zn) < 0.5 µg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Organiske samleparamtre NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.44 mg/l 0.1 DS/EN Detergenter Detergenter, anioniske < 3 µg/l 3 DS Aromatiske kulbrinter Benzen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2

8 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Aromatiske kulbrinter Toluen 0.69 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Ethylbenzen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 19 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 15 Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 30 1,2,4-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,3,5-trimethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 1-methyl-3-ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) Benzen-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (Benzen-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID PAH-forbindelser Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Phenanthren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Pyren µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Sum PAH (16 EPA) µg/l 0.01 Intern M0250 GC/MS 24 Blødgørere Dimethylphtalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 10 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3

9 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Blødgørere Diethylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-butylphthalat (DBP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diethylhexylphthalat (DEHP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Di-n-octylphthalat (DOP) < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Diisononylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Benzylbutylphthalat < 0.1 µg/l 0.1 Intern M0250 GC/MS 24 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 10 1,2-dibromethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 12 Chlorethan < 0.05 µg/l 0.05 * ISO P&T GC/MS 20 1,1-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 trans-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 16 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 1,1-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 18 Vinylchlorid < 0.02 µg/l 0.02 ISO P&T GC/MS 28 MTBE og nedbrydningsprodukter MTBE (ter-butylmethylether) < 0.1 µg/l 0.1 ISO P&T GC/MS 14 Vurdering Ionbalance -2.2 % Beregning Anioner, total 1.4 meq/l Beregning Kationer, total 1.4 meq/l Beregning TS vs TS beregnet 0.9 Beregning Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 4

10 Udtagningsadresse: Skyttegade 22 Prøveudtagning: kl. 10:50 Analyseperiode: AR-13-CA EUDKVE Enhed Kravværdier Prøve ID: Min. Max. Hydrogencarbonat 56.7 mg/l 3 DS/EN ISO Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236: Prøvekommentar: Mikrobiologi: Der var ikke opnået strengt anaerobe forholder viser kontrol ved anaerob kimtal ved 37 og 55 grader. Kuldioxid ved 12 grader og Natriumhydrogencarbonat udgår da ph er for høj til beregningerne kan udføres. Kopi til:, Ann-Katrin Pedersen, Drift Vand - VAV,,, Helle Sparwath,,, Karin Randrup Christensen, Drift Vand - VAV,,, Mikael Landt, Drift Vand - VAV,,, Oluf Olsen,, Kundecenter Tel Flemming Mønsted Claësson Senior Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 5

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS Prøvested: Hasnæs Vandværk Boring 4 - V20002000 / 4701002004 DGU-nr: 91.42-1 Prøveudtagning: kl. 10:45 Analyseperiode: - 21.01.2015 AR-15-CA-00266290-01 EUDKVE-00266290 Prøvemærke: DGU 91.42 80220938 Inddampningsrest

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 08:0 Analyseperiode: - 23.02.2018 Farvetal, Pt 3.7 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.11 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 471 Søndersø CA000389 1.11.2018 Prøvested: Birkemosevej 61, 471 Søndersø, taphane - 82624 - / 448300029 Birkemosevej 61, 471 Søndersø Prøveudtagning: 1.11.2018 kl. 10:0 Analyseperiode: 1.11.2018-28.11.2018

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120 Side 1 (6) EN ISO 17294-2:2005 Arsen, As µg/l 25 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba µg/l 190 0.2 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B µg/l 120 0.5 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co µg/l 0.22 0.004 GC/MS

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:1 Analyseperiode: - 22.0.2019 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1. mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.4 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Møllegårdens - Skolevang 1, taphane - 104217 - / 42100409 Prøveudtagning: kl. 08: 8069010 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.1 FNU 1 0.0

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi:

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi: NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. Egenkontrol nr. 9 (rev. 0) Dato 05-01-2016 Til Fra Miljøstyrelsen og Energinet.dk Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Albanivej 16, taphane - 82977 - / 4497000298 Albanivej 16, Prøveudtagning: kl. 10:4 Analyseperiode: - 29.0.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.79

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Prøvested: Hvide Klint Vandværk -, taphane - 1030 - / 4323000897, Prøveudtagning: kl. 11:4 Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.28 FNU 1 0.0 DS/EN ISO

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi:

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi: NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. Egenkontrol nr. 8 (rev. 0) Dato 08-12-2015 Til Fra Miljøstyrelsen og Energinet.dk Rambøll 1. Indledning

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi:

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi: NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. Egenkontrol nr. 3 (rev. 1) Dato 01-09-2015 Til Fra Miljøstyrelsen og Energinet.dk Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøvested: - Trehøjevej 8, taphane - 2112 - / 467000398 Trehøjevej 8, Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 18.12.2018 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr _10 (uge 7) Dato

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr _10 (uge 7) Dato NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. 500008_10 (uge 7) Dato 08-03-2013 Til Miljøstyrelsen og Energinet.dk Fra Rambøll 1. Indledning Energinet.dk

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE Åbjerg Vandværk v. Vestervej 22 3600 Frederikssund Formand Michael Tofte ANALYSERAPPORT 21262/10 Version: 1 Udtaget: 18-05-2010 1450 Modtaget: 18-05-2010 Påbegyndt: 18-05-2010 Udtaget af: LAB/JBE Råvand

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr _10 (uge 5) Dato

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr _10 (uge 5) Dato NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. 500008_10 (uge 5) Dato 01-03-2013 Til Miljøstyrelsen og Energinet.dk Fra Rambøll 1. Indledning Energinet.dk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 14-09-2017 Version: 1 Modtaget: 31-08-2017 Påbegyndt: 31-08-2017 Ordrenr.: 403109 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Thetis Hoyviksvegur 51 FO-100 Torshavn Att.: Marita Magnussen Udskrevet: 22-05-2018 Version: 1 Modtaget: 03-05-2018 Påbegyndt: 03-05-2018 Ordrenr.: 441330 Sagsnavn Torshavnar kommuna. VAT-2018-44405 Lokalitet:

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.26 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.26 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Vibevænget 6, taphane - 12199 - / 4401000694 Vibevænget 6, Prøveudtagning: kl. 08:07 Analyseperiode: - 11.04.2019 Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.26

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Peter Mortensen, BU manager, Eurofins Miljø A/S Signe Vork, civilingeniør, Eurofins Miljø

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph Hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere