Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11"

Transkript

1 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF FAX WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og vurdering 2 3 Anvendelse af sediment 3 1 Indledning Der er foretaget undersøgelser af sedimentet fra det planlagte uddybningsområde ved den nye placering af Ballen Færgehavn. For prøvetagningsmetodik og borejournaler se venligst den geotekniske rapport. Boringsplaceringer ses på vedlagte kort i bilag 1. Der er udtaget 12 prøver af sediment fra niveauet 0-0,4 m under havbund, der efterfølgende er sammenstukket jf. udbudsbrevet til 4 blandprøver jf. nedenstående tabel 1.1. Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 Delprøver M2 M1 M5 M10 Delprøver M3 M8 M6 M11 Delprøver M4 M9 M7 M12 På de 4 blandprøver er gennemført kemiske analyser efter Klapvejledningens 1 analyseparametre. Fuld analyserapport er vedlagt som bilag 2. PROJEKTNR. A UDGIVELSESDATO 13 marts 2013 UDARBEJDET ASVE KONTROLLERET PRKJ GODKENDT BES 1 VEJ nr af 20/10/2008. Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen: Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning. Projekt dokumenter/rapport_1/ballen Havn Miljøundersøgelse.docx

2 2/3 BALLEN FÆRGEHAVN: MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT I UDDYBNINGSOMRÅDE 2 Resultater og vurdering For alle 4 analyser er koncentrationen for samtlige analyseparametre (tungmetaller, PAH er, PCB er og TBT er) lavere end Klapvejledningens nedre aktionsniveau (Tabel 2.1). Kun chrom, nikkel og zink var over detektionsgrænserne. Det betyder, at sedimentet har et forureningsniveau svarende til baggrundsniveauet eller lavere. Det underliggende materiale forventes også at være uforurenet. Tabel 2.1 Analyseresultater for tungmetaller, PAH, PCB og TBT-Sn i sedimentprøver. Enheden for metaller, PAH og PCB er mg/kg TS, mens enheden for TBT-Sn er µg/kg TS. Stof Prøvetagningsniveau (m u. havbund) Station (blandprøve) nummer Detektions grænse Aktionsniveau Nedre Øvre 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 Jordflytningsbekendtgørelsen Tørstof Glødetab på tørstof (% af TS) 0,88 0,43 0,95 0,44 Densitet (t/m 3 ) 1,92 2,12 1,99 1,9 As < Pb < Cd <0,05 0,4 2,5 0,5 Cr ,3 < Cu < Hg < 0,01 0, Ni < Zn 1, ,3 < PAH 3, <0, PAH <0, Benz(a)pyren < 0, ,3 Dibenz(a,h)anthracen < 0, ,3 PCB 6, <0,001 0,02 0,2 - TBT-Sn <7, : under detektionsgrænsen 2 Øvre aktionsniveau omfatter maks. 200 kg/år/havn 3 Målingerne viser summen af PAH (16 EPA) i forhold til Klapvejledningen, jf. VEJ nr af 20/10/ Aktionsniveauerne omfatter summen af de følgende 9 PAH'er: Anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(ghi)perylen, benzo(a)pyren, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3- cd)pyren, pyren og phenanthren. 5 Summen af PAH i forhold til Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier (jf. udlægning på landjord) er baseret på summen af tjærekomponenterne benzo(a)pyren, benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren. 6 Målinger viste <0,0010 mg/kg TS for hver af følgende 10 PCB'er: 28, 31, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156 og Aktionsniveauerne omfatter summen af følgende 7 PCB'er: 28, 52, 101, 118, 138, 153 og Øvre aktionsniveau omfatter maks. 1 kg/år/havn. Projekt dokumenter/rapport_1/ballen Havn Miljøundersøgelse.docx

3 BALLEN HAVN: MILJØUNDERSØGELSE AF SEDIMENT 3/3 3 Anvendelse af sediment Det er oplyst, at uddybningsmaterialet materialet forventes dels nyttiggjort ved opfyldning på søterritoriet dels klappet på klapplads. Anvendelse/bortskaffelse på søterritoriet I henhold til Klapvejledningen vurderes materialet egnet til klapning på eksisterende godkendte klappladser og lignende anvendelse på søterritoriet. Kystdirektoratet er myndighed for en tilladelse til anvendelsen. For indbygningsegnethed se venligst den geotekniske rapport. Projekt dokumenter/rapport_1/ballen Havn Miljøundersøgelse.docx

4 Bilag 1: prøveplaceringer

5 B 0 M 12 B/M 1 M 11 M 9 M 10 B/M 2 M 8 B/M 6 B/M 3 B/M 4 M 7 B/M 5 Grundkort: Situationsplan, fremtidige forhold (Rev. B) dateret den 5. november 2012, 1A Consult A/S. Samsø Kommune Udarb HRMO ATR-nr. A Samsø Kommune Udarb HRMO ATR-nr. A Ballen Færgehavn, Samsø Kontr. BES Mål 1:2000 Situationsplan Godk. HRMO Dato Telefon Jens Chr. Skouvs Vej 9 Telefax Projekt dokumenter/rapport_1/situationsplan.docx Bilag nr. Rev

6 Bilag 2: analyserapport

7 Analyseperiode: St Tørstof 87 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Glødetab på tørstof 0.88 % ts. 0.1 DS Densitet 1.92 g/cm³ * Teknisk anvisning 30 Metaller Arsen (As) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) < 3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) < 0.05 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) < 0.01 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Nikkel (Ni) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 1.1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Organiske samleparamtre TOC, totalt organisk kulstof 1100 mg/kg ts. 500 ISO Beregning 20 PAH-forbindelser Phenanthren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Fluoranthen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg ts * Intern M2060 GC/MS 24 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB sum # mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 Organotinforbindelser : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1

8 Analyseperiode: St Monobutyltin (MBT) - Sn < 7 µg/kg ts. 7 Intern M2085 GC/MS 40 Dibutyltin-Sn (DBT-Sn) < 3 µg/kg ts. 3 Intern M2085 GC/MS 40 Tributyltin-Sn (TBT-Sn) < 2 µg/kg ts. 2 Intern M2085 GC/MS 40 Triphenyltin-Sn (TPhT-Sn) < 1 µg/kg ts. 1 Intern M2085 GC/MS 50 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2

9 Analyseperiode: St Tørstof 86 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Glødetab på tørstof 0.43 % ts. 0.1 DS Densitet 2.12 g/cm³ * Teknisk anvisning 30 Metaller Arsen (As) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) < 3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) < 0.05 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) < 0.01 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Nikkel (Ni) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Organiske samleparamtre TOC, totalt organisk kulstof mg/kg ts. 500 ISO Beregning 20 PAH-forbindelser Phenanthren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Fluoranthen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg ts * Intern M2060 GC/MS 24 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB sum # mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 Organotinforbindelser : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3

10 Analyseperiode: St Monobutyltin (MBT) - Sn < 7 µg/kg ts. 7 Intern M2085 GC/MS 40 Dibutyltin-Sn (DBT-Sn) < 3 µg/kg ts. 3 Intern M2085 GC/MS 40 Tributyltin-Sn (TBT-Sn) < 2 µg/kg ts. 2 Intern M2085 GC/MS 40 Triphenyltin-Sn (TPhT-Sn) < 1 µg/kg ts. 1 Intern M2085 GC/MS 50 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 4

11 Analyseperiode: St Tørstof 89 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Glødetab på tørstof 0.95 % ts. 0.1 DS Densitet 1.99 g/cm³ * Teknisk anvisning 30 Metaller Arsen (As) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) < 3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) < 0.05 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) < 0.01 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Nikkel (Ni) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) < 1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Organiske samleparamtre TOC, totalt organisk kulstof 1200 mg/kg ts. 500 ISO Beregning 20 PAH-forbindelser Phenanthren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Fluoranthen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg ts * Intern M2060 GC/MS 24 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB sum # mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 Organotinforbindelser : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 5

12 Analyseperiode: St Monobutyltin (MBT) - Sn < 7 µg/kg ts. 7 Intern M2085 GC/MS 40 Dibutyltin-Sn (DBT-Sn) < 3 µg/kg ts. 3 Intern M2085 GC/MS 40 Tributyltin-Sn (TBT-Sn) < 2 µg/kg ts. 2 Intern M2085 GC/MS 40 Triphenyltin-Sn (TPhT-Sn) < 1 µg/kg ts. 1 Intern M2085 GC/MS 50 : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 6

13 Analyseperiode: St Tørstof 83 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Glødetab på tørstof 0.44 % ts. 0.1 DS Densitet 1.90 g/cm³ * Teknisk anvisning 30 Metaller Arsen (As) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) < 3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) < 0.05 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 1.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) < 0.01 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Nikkel (Ni) 1.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 2.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Organiske samleparamtre TOC, totalt organisk kulstof 2200 mg/kg ts. 500 ISO Beregning 20 PAH-forbindelser Phenanthren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Fluoranthen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)anthracen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Chrysen/ Triphenylen < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(a)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 24 Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg ts * Intern M2060 GC/MS 24 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 PCB sum # mg/kg ts Intern M2060 GC/MS 30 Organotinforbindelser : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 7

14 Analyseperiode: St Monobutyltin (MBT) - Sn < 7 µg/kg ts. 7 Intern M2085 GC/MS 40 Dibutyltin-Sn (DBT-Sn) < 3 µg/kg ts. 3 Intern M2085 GC/MS 40 Tributyltin-Sn (TBT-Sn) < 2 µg/kg ts. 2 Intern M2085 GC/MS 40 Triphenyltin-Sn (TPhT-Sn) < 1 µg/kg ts. 1 Intern M2085 GC/MS Kundecenter Tel Hanne Jensen Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 8

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00049 Ref. Den 10. december 2008 Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Kontakt Jørgen Hilleke, hvis der er spørgsmål. Kontaktoplysninger fremgår af vedlagte ansøgning. KOMMUNE

Kontakt Jørgen Hilleke, hvis der er spørgsmål. Kontaktoplysninger fremgår af vedlagte ansøgning. KOMMUNE Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Christoffer Grubb på vegne af SVANA hovedpostkasse 8. september 2016 14:59 $Kystdirektoratet (kdi) sap@guldborgsund.dk afsluttet screening

Læs mere

Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne

Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne Notat Naturstyrelsen Vandplaner og Havmiljø Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Scandlines Havneadministrationen v/ Fritz Kristensen. Mail:

Scandlines Havneadministrationen v/ Fritz Kristensen. Mail: Scandlines Havneadministrationen v/ Fritz Kristensen Mail: Fritz.Kristensen@scandlines.dk Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00055 Ref. Jabro Den 1. august 2008 Tilladelse til at klappe oprenset sediment

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning UDKAST

Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning UDKAST Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning Indhold UDKAST 1. Indledning...2 2. Lovgrundlag...2 2.1. National lovgivning...2 2.2. International regulering...

Læs mere

Oversigtskort over uddybningsområdet i Røbyhavn og den anviste klapplads.

Oversigtskort over uddybningsområdet i Røbyhavn og den anviste klapplads. Scandlines A/S Mail: Jens Henrik Møllgaard Larsen [JensHenrikMollgaard.Larsen@grontmij-carlbro.dk] c.c. Pernille Skyt (SKY) [SKY@NIRAS.DK] Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00063 Ref. Den 26. august

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn v/formand Frank Jørgensen Strandvej Jægerspris. Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra Kulhuse Havn

Foreningen Kulhuse Havn v/formand Frank Jørgensen Strandvej Jægerspris. Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra Kulhuse Havn Foreningen Kulhuse Havn v/formand Frank Jørgensen Strandvej 54 36 30 Jægerspris Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00029 Ref. Den 28. februar 2008 Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra Kulhuse

Læs mere

Tilladelsen gives på en række vilkår jf. afsnit 1. Nyord Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører klapning og uddybningsarbejdet,

Tilladelsen gives på en række vilkår jf. afsnit 1. Nyord Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører klapning og uddybningsarbejdet, Foreningen Nyord Havn v/formand Tom Hansen Katedralvej 45 4780 Stege Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00075 Ref. SUHSI /JABRO Den 18. august Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra Nyord Havn

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Guldborgsund Havne Havnechef Allan Lauritzen Fejøgade 2 4800 Nykøbing Falster Mailadresse: alau@guldborgsund.dk CVR nr: 34351554

Guldborgsund Havne Havnechef Allan Lauritzen Fejøgade 2 4800 Nykøbing Falster Mailadresse: alau@guldborgsund.dk CVR nr: 34351554 Guldborgsund Havne Havnechef Allan Lauritzen Fejøgade 2 4800 Nykøbing Falster Mailadresse: alau@guldborgsund.dk CVR nr: 34351554 Naturbeskyttelse J.nr. NST-4311-00151 Ref. jabro Den 1. februar 2016 NYKØBING

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på en klapplads i Kattegat nord for Hundested.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på en klapplads i Kattegat nord for Hundested. Frederiksværk Havn A.m.b.a. Havnelinien 23 3300 Frederiksværk Att.: Havnefogedassistent Kim Lyngbak Roskilde vand J.nr. NST-431-00194 Ref. Jabro Den 25. juli 2011 Mailadresse: kim@frv-havn.dk KLAPTILLADELSE

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra Gilleleje Havn på to forskellige klappladser i Kattegat

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra Gilleleje Havn på to forskellige klappladser i Kattegat Gilleleje Havn v. Erik Biering Toftemarken 33 3200 Helsinge Mail: Erik Biering [2biering@mail.dk] Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00009 Ref. Den 30. juni 2008 Sagsbehandler: Jane Brøns-Hansen Tilladelse

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO På ejendommen Islands Brygge 54 i København planlægges for nærværende opførelse af et boligbyggeri. Byggefeltet for den kommende

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning

Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 2.1. National lovgivning 2.2. International regulering 2.3. Vandrammedirektivet

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen

Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen Hvordan administreres sager om genplacering af sediment i Naturstyrelsen Nyheder i lovgivningen Historik omkring klapning og overvejelser om klap/bypass pladser Opgaver i forbindelse med klap- og nyttiggørelsessager

Læs mere

Tilladelse til optagning af havnesediment i Røjklit Havn

Tilladelse til optagning af havnesediment i Røjklit Havn Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lodbjerg Hede Grundejerforening v/ formand Henning Mølgaard Christensen Solsikkehaven 23 6950 Ringkøbing Sendt på mail:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE BASSIN

KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE BASSIN Kystdirektoratet Højbovej 1 Lemvig Att.: Anni Lassen Mailadr.: anl@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00104 Ref. jabro Den 24. november 2015 CVR: 36876115 KLAPTILLADELSE TIL RØMØ HAVN, SØNDRE

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra Havnsø Lystbådehavn og - Færgehavn

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra Havnsø Lystbådehavn og - Færgehavn Kalundborg Kommune Havneadministrationen v/ Michael Torp Mail: Michael.torp@Kalundborg.dk Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00044 Ref. Jabro Den 10. november 2008 Tilladelse til at klappe oprenset sediment

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Jesper C. Højenvang 18. november :34 Jane Brøns-Hansen

Jesper C. Højenvang 18. november :34 Jane Brøns-Hansen Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: Til: Emne: Jesper C. Højenvang 18. november 2016 14:34 SV: Prøvetagningsplan Ålbæk Havn Hermed, som ønsket, analysen fra område 5. Materialet er meget

Læs mere

TILLADELSE TIL UDJÆVNING AF SEDIMENT I SEJLRENDE I NY- KØBING F.

TILLADELSE TIL UDJÆVNING AF SEDIMENT I SEJLRENDE I NY- KØBING F. Guldborgsund Kommune Center for Teknik og Miljø Entreprenørvirksomheden Parkvej 37 4800 Nykøbing F. TILLADELSE TIL UDJÆVNING AF SEDIMENT I SEJLRENDE I NY- KØBING F. 2. JUNI 2017 Guldborgsund Kommune, Center

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Bilag 2 Teknisk notat

Bilag 2 Teknisk notat Bilag 2 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T 72 207 207 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rærup Havbundssedimentdepot Konsekvensvurdering ved tilførsel af sediment fra Esbjerg Havn 7. januar 2016

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA Den 5. september Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg CVR Nr.

Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA Den 5. september Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg CVR Nr. Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg CVR Nr.: 29 18 95 95 Naturbeskyttelse Ref. JABRO Jr.nr.: SVANA-4102-00029 Den 5. september 2016 Att.: Michael Høy. Mail: Michael.hoy@kalundborg.dk Havnsø

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Kystdirektoratet Højbrovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00007 Ref. CHRAJ Den 21. maj 2008 Kystdirektoratet kdi@kyst.dk KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Rambøll Danmark A/S v/ Thomas Madsen e-mail: TOM@ramboll.dk Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00117 Ref. CHRAJ 2. april 2008 Skagen Havn e-mail: WBH@skagenhavn.dk KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

KLAPTILLADELSE TIL Kirk Kapital/Vejle havn

KLAPTILLADELSE TIL Kirk Kapital/Vejle havn Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-431-00328 Ref. suhsi Den 10. januar 2013 KLAPTILLADELSE TIL Kirk Kapital/Vejle havn Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 60.000 m³ sediment fra områder i havnen

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde. Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: og

Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde. Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: og Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: lankho@odsherred.dk og klala@odsherred.dk Den 28. januar 2015 Udledningstilladelse Odden Havn, i forbindelse

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Tilladelse og dispensation til optagning af havnesediment i Røjklit Havn

Tilladelse og dispensation til optagning af havnesediment i Røjklit Havn Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lodbjerg Hede Grundejerforening v/ formand Henning Mølgaard Christensen Solsikkehaven 23 6950 Ringkøbing Sendt på mail:

Læs mere

KLAPTILLADELSE. Statoil Refining Denmark A/S Melbyvej Kalundborg. Klaptilladelse for: Statoil Refining Denmark A/S.

KLAPTILLADELSE. Statoil Refining Denmark A/S Melbyvej Kalundborg. Klaptilladelse for: Statoil Refining Denmark A/S. Statoil Refining Denmark A/S Melbyvej 17 4400 Kalundborg Roskilde vand J.nr. NST-431-178 Ref. jabro Den 18. juli 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Statoil Refining Denmark A/S. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere