Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup"

Transkript

1 Foto: Eric Klitgaard SOGNEBLADET Glostrup marts APRIL MAJ 2014

2 Forsidebilledet Til forsiden i dette nummer af sognebladet er påskeliljen valgt. Påsken er kirkens største højtid, og hvem er bedre end Grundtvig til at udtrykke glæden over påskens under? Samtidig lovsynger han i de 3 korte strofer livets/ naturens under, at der efter vinter kommer vår, at naturen igen vågner, og alt grønnes og gror og bærer frugt. En hilsen fra vor nye præst i Glostrup! Her på dørtærsklen til min nye tilværelse som Glostruppræst, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige pænt goddag og præsentere mig selv for jer. Mit navn er Andreas Thom, jeg er 41 år gammel. Jeg kommer fra en stilling i Himmelev, Roskilde, hvor jeg var i 7 år. Det var i Himmelev, jeg startede mit præsteliv. Der har jeg haft min gang på såvel plejehjem som skoler, og jeg har Foto: Privat nydt at være præst for alle befolkningsgrupper unge, gamle og alt derimellem. Det glæder jeg mig til også at være for jer i Glostrup. I det hele taget bliver det spændende at lære by- og kirkelivet i Glostrup at kende. Når man starter på et nyt job, så bliver man revet ud af sine faste rutiner og må overveje mange ting på ny, og jeg kan allerede mærke, at miljøet omkring Glostrups kirker udgør en perfekt ramme at udvikle sig i. Jeg bor i en lille hyggelig lejlighed i Brønshøj tæt på Utterslev Mose og har allerede cyklet en del gange frem og tilbage mellem Brønshøj og Glostrup. Selvom jeg har fået kontor i Østervangkirken, er jeg tilknyttet begge sognets kirker lige meget. Min dør står altid åben for mennesker, der skulle få brug for det. Mange hilsner Andreas Indskrivning af konfirmander til konfirmation i 2015 Foto: Eric Klitgaard Som forårssolen morgenrød I Glostrup finder konfirmationsforberedelsen og konfirmationen sted i 8. klasse. Elever fra Glostrup Skole vil blive orienteret om tidspunktet for indskrivning til konfirmationsforberedelsen pr. brev via skolen. For de elever, som bor i Glostrup, men som ikke går i folkeskolen i Glostrup, vil det også være muligt at følge konfirmationsforberedelsen og blive konfirmeret i Glostrup. Undervisningen vil foregå uden for skolernes undervisning på eftermiddage og i weekender. Indskrivningen til dette hold foregår ved at kontakte Dorte Thomsen enten telefonisk på / eller pr. mail til inden 1. juni Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmand i påske-morgenrøde! Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. N.F.S. Grundtvig En hilsen fra Ole Aasted Jeg vil gerne sige alle tak for opmærksomhed og gaver ved min fratrædelsesgudstjeneste den 5. november 2013, samt sangmatiné og fredslys. Det var så ganske overvældende, dejlige minder, med alle de gode hilsner og tanker, der fulgte med de skønne Foto: Privat gaver, at tage med ind i pensionisttilværelsen. De bedste hilsner, Ole Aasted Julehjælp Udbetaling af julehjælp 2013 slog atter rekord. Der blev uddelt i alt kr. Tak til alle bidragydere! Adventsmarkedet i Østervangkirken Mandagsklubbens adventsmarked i Østervangkirken lørdag den 30. november 2013 indbragte denne gang kr ,50. Beløbet er gået ubeskåret til sognets julehjælp. En stor tak til alle, der bidrog til det pæne overskud! 2

3 Mysteriets arkitektur Foto: Privat Af sognepræst Birgitte Hammershøy En yndlingsopgave til konfirmanderne, når de skal lære om kirkeåret, er, at de som minimum skal kunne svare på, hvad de tre bærende kristne højtider hedder. Svaret er: jul, påske og pinse, men hvad det konkret er, vi fejrer til jul, påske og pinse er ikke altid helt klart, især volder pinsen ofte hovedbrud. Svaret er selvfølgelig, at til jul fejrer vi, at Gud blev menneske, til påske, at Gud brød igennem graven og lod Jesus opstå og til pinse, at Guds ånd, Helligånden, kom til jorden som den, der samler og forener mennesker igennem kirken. Grundlæggende er det hele dog et mysterium. Ikke nødvendigvis mystisk, men netop et mysterium, som også er det ord, man bruger om sakramenterne i kirken, dåb og nadver. For grundlæggende er det et mysterium, at tegn og ord ved dåb og nadver går helt ind i vores krop og åbner et rum til noget, der er skjult i os bygger os op som mennesker og giver næring til vores tro ved at vække vores erindringer og følelser og åbne vores sanser. Noget som helt almindelige ord ikke er i stand til. Der har vi brug for Guds poetiske ord, det, som var i begyndelsen, og som skabte lys i mørket og orden i kaos. sprog som en mysteriets arkitektur, der altså bygger op. Byggeri er endnu ikke arkitektur, for arkitektur nærmer sig kunstværket. Mysteriets arkitektur handler således om det kunstværk, det er, at Guds ord kan bygge mennesker op indefra. Det er udtryk for Guds nåde, at menneskets (mysterie)sanser vækkes ved, at Guds Ord som ånd går helt ind i kødet og skaber sig en bolig i menneskers kroppe, hvorved troen opstår. Tro er grundlæggende et arbejde på at blive seende og hørende i en dybere forstand, og mødet med mysteriet skal gøre den, der åbner sig for det, spørgende og længselsfuld efter indsigt, sådan at øjne og ører ser og hører mere end før. Mødet med mysteriet i sakramenterne, dåb og nadver, åbner således for et før og et efter, et indre og et ydre. Gennem åbenheden overfor mysteriet overskrides en tærskel til et eller flere indre rum. Tærskel er en bygningsmetafor, der spænder vidt og går fra rum i små huse over store kirkerum og katedraler til altså også den sjælelige verdens indre rum. Vægge, døre og porte definerer et rum og sætter dets grænser, men vækker Foto: Karen Reeslev Det er en kendt sag, at kristendommen benytter sig af et særligt sprog. Måske er det et gammeldags sprog, men det er også tvetydigt og billedskabende. Det er godt, fordi det tvetydige i det kristne sprog er med til at åbne nye rum, når der spørges til troens væsen, dette mysterium, som kristendommen i bund og grund er. Ja, man kan ligefrem betegne det kristne SIDE 3

4 også opmærksomheden, for at rummet kan åbne sig, så man overskrider grænser og bevæger sig ind eller ud i andre rumligheder. Vi kan f.eks. erindre os vores barndom og ungdom som sådanne rum. Vi kan betragte livet og døden og kærligheden og ensomheden og se, om de ikke har hver deres rum i os, ligesom trøsten også bor i et rum hos os, hvorfra den kan hentes frem. Det grundlæggende plot i evangeliet er, at Gud er blevet som en af os for at være hos os mennesker i medgang og modgang. Ordet plot er ikke kun betegnelsen for kernen i en fortælling, men er også en bygningsmetafor, idet den oprindeligt angiver udmålingen af et jordstykke, der skal danne grund for et bygningsværk. Når stedet er plottet kan det bebygges og indrettes. Så har der indfundet sig en orden på stedet, som altså også viser, at der var skjulte muligheder på dette sted, som vi ikke så før. Bibelens fortælling om opførelsen af Salomons tempel på Sionbjerget i Jerusalem er således plottet i overensstemmelse med en guddommelig plan, der beretter om, at Gud vil være til stede i verden i sit tempel. Påsken kristendommens store mysterium nærmer sig. Et kerneplot er her, at Jesus undervejs til korsfæstelsen i Jerusalem fortæller sine modstandere, hvordan han vil bryde templet ned og rejse et nyt på 3 dage. Noget af en bedrift må man sige i betragtning af, hvor lang tid det tog at opføre Salomons storslåede tempel. Det er da heller ikke et rigtigt tempel, men et åndeligt tempel, han vil opføre, for det tempel, han taler om, er hans eget opstandne legeme. I det gamle tempel omkranser mange pladser og rum det allerhelligste inderste rum, som ved tempelindvielsen fyldtes med Guds nærvær. Ingen måtte betræde dette inderste, for det at mødes ansigt til ansigt med Gud selv kunne være dødeligt. Men da Jesus dør på korset langfredag, skælver jorden, klipper revner, og forhænget ind til det allerhelligste rum flænges i to stykker fra øverst til nederst, og herefter er der direkte adgang til det allerhelligste, det sted, hvor Gus nærvær er. Fra dette øjeblik er afstanden til Gud overskredet, og fremover vil Gud selv, i form af Jesu opstandne legeme, rejse sit nye åndelige tempel i troende menneskers indre. Nu bor Jesus i mig, som en dame sagde, da hun havde modtaget oblaten under nadveren, hvor præsten siger ordene: Dette er Jesu Kristi legeme. En person i Bibelen, som afspejler, at den guddommelige arkitekt selv rejser sit åndelige tempel i os, så vi bliver seende og hørende på en dybere måde, er apostlen Paulus, hvis omvendelseshistorie man kan læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 9. Flere steder i 1. Korintherbrev udvikler han denne nye betydning, at mennesket fra nu af er tegnet i templets billede: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Og: Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer? Må disse ord være udgangspunkt for mødet med påskens mysterium. Mere kan læses i: Erik A. Nielsen: Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Gyldendal Glædelig påske. Glostrup Sogn Gudstjenester på ældrecentrene Hver måned holdes der gudstjenester på ældrecentrene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester. Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 14: marts ved 8. april ved 15. april kl. 10:30 påskegudstjeneste i Østervangkirken ved DG 13. maj ved Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 6 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 10: marts ved DG 15. april, påskegudstjeneste i Østervangkirken ved DG (NB!) 27. maj ved DG Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10 Gudstjenesterne afholdes følgende Tirsdage kl. 11: marts ved ES 22. april ved ES 27. maj ved ES 4

5 Studiekreds om Johann Sebastian Bach: Matthæuspassion ved sognepræst Dorothea Glöckner og kirketjener Carsten Høyer Foto: Privat Foto: Eric Klitgaard J. S. Bachs Matthæuspassion er et mesterværk, både i musikalsk og i teologisk henseende. Matthæuspassionen blev oprindeligt skabt for gudstjenesten og betegner et højdepunkt inden for sin genre, passionsmusikken. Første gang blev den opført under en langfredagsgudstjeneste 1727 i Leipzig. Værket skildrer Jesu lidelseshistorie fra skærtorsdagsmåltidet og tilfangetagelsen i Getsemane Have til domsafsigelsen hos Pilatus og korsfæstelsen på Golgata. Bachs virtuose anvendelse af kor og orkestre understreger lidelseshistoriens forløb, og ind imellem uddragene fra evangelieteksten løber forfatteren Picanders poetiske kommentarer til påskens budskab om genopstandelse og frelse. (citeret efter Sven Rune Havsteens introduktion til Bachs Matthæuspassion, Det Danske Bibelselskab 2005). I en række på fire aftener vil vi lytte til Bachs musik, vi vil høre om dens tilblivelseshistorie og baggrund, og vi vil læse og diskutere de kapitler i Matthæusevangeliet, der tydes og tilegnes i Bachs mesterværk. Ved hjælp af musikken og bibelske tekster kan vi således gøre os mere fortrolige med to fremstående dele af vores kristne kulturarv: Bachs musik og Matthæusevangeliets teologi. De enkelte aftener har følgende struktur: 19:30-20:20: Om Matthæusevangeliet (ved Dorothea Glöckner) 20:20-20:40: Kaffepause 20:40-21:30: Matthæuspassionen (ved Carsten Høyer) 1. aften: 25. februar 2014 kl. 19:30-21: 30 Introduktion til Matthæusevangeliet og til Bachs Matthæuspassion 2. aften: 11. marts 2014 kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 1. del / I + II: Forberedelsen til lidelsen og i Getsemane Have 3. aften: 25. marts 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 2. del / III+ IV: Jesus foran Herodes og Pilatus 4. aften: 8. april 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 2. del / Korsfæstelsen + Gravlæggelsen Alle er velkomne. Denne studiekreds lægger mest op til en kontinuerlig deltagelse, men det er også muligt at møde frem til en enkelt aften. Udflugt med Onsdagstræf Ligesom tidligere år arrangerer vi udflugt med Onsdagstræf. Det bliver onsdag den 25. juni. Der vil blive solgt billetter til turen ved Onsdagstræf i maj. Reservér derfor allerede nu datoen. Mere om selve turen i næste nummer af Sognebladet. Programmet vil også kunne læses på sognets hjemmeside. Éndagstur med Glostrup Sogns Menighedspleje Turen bliver fredag den 11. juli, men er endnu ikke helt på plads. Den vil udgå fra Østervangkirken kl. 10:00 og vil blive en bustur gennem det sjællandske landskab med frokost undervejs. Prisen er 300,00 kr. pr person inkl. bus, evt. entréer, frokost med én øl eller vand og kaffe/te. Turen slutter ca. kl. 18:00 ved Østervangkirken. Bindende tilmelding og betaling til Sanne Albrechtsen senest den 11. juni Med venlig hilsen, Glostrup Sogns Menighedspleje 5

6 Særligt for børnefamilier Gud og dermed pasta Temaet for de to resterende pastagudstjenester i foråret bliver Pandekagetirsdag og Aprilsnar. Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17:00, hvor børnene gennem musikken og ved brug af sanser og bevægelser oplever fortællingerne. Derefter spiser vi noget godt og sundt med pasta. Arrangementet slutter kl. ca. 19:00. Foto: Karen Reeslev Datoerne for de to pastagudstjenester er: 4. marts v/jdb og 1. april v/at palmesøndag 13. april kl. 10:00 i Glostrup Kirke Familiegudstjeneste Gudstjeneste for børn og alle deres voksne Påsken starter med et brag af en fest. Når Jesus drager ind i Jerusalem, så skal det fejres med manér. Babysalmesang Babysalmesang er et tilbud til sognets alleryngste, fra 3 til ni måneder og deres forældre. Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Udover sangen vil babyerne også opleve bevægelser og rytme, hvilket er stimulerende for barnets sanser og motoriske udvikling. Efterføl- gende vil der være kaffe, te og hyggeligt samvær for dem, der har lyst. Første gang er den 23. april kl. 10:00 og fortsætter de næste 8 onsdage i Østervangkirken. Tilmelding er nødvendig og kan ske til sognepræst Dorte Thomsen på tlf / eller på mail: km.dk Foto: Karen Reeslev Vi skal svinge med palmegrene, råbe i vilden sky og høre den spændende historie om Jesus i Jerusalem. Det er sjovt, det er spændende, og så er det også for børn. For selvom det er lidt sørgeligt, så husk blot på: Når alt håb synes ude, er frelsen nærmest. Børne-og ungdomskoret deltager også i gudstjenesten! SIDE 6 Kom og vær med!

7 Askeonsdag 5. marts kl. 17:00 i Glostrup Kirke Gudstjeneste med aske og suppe! Den kristne fastetid er de sidste 40 hverdage inden påskedag, og den første dag i fasten er askeonsdag onsdag efter fastelavnssøndag. Sådan har det været i den kristne kirke siden 300-tallet. Pointen med fasten er, at man i stedet for at spise og drikke i de mængder, som man plejer, bryder sine vaner og bruger tid på Gud. Det, man eventuelt sparer ved at undvære, kan man give til dem, der har mere brug for det end én selv. Ved gudstjenesten er der mulighed for at få tegnet et kors i panden med aske, hvorefter præsten siger ordene: Menneske, kom i hu, at du er støv og skal vende tilbage til støvet." Gudstjenesten i Glostrup Kirke slutter i sognegården, hvor vi får nadver, og derefter vil der være et rigtigt fastemåltid. Alle er inviteret på en vegetarisk suppe i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig, idet vi, på bedste fastemanér, vil dele det, der er, og tænke på dem, som slet ikke får noget denne dag. Jette Skovgård laver brød og vegetariske supper, Carsten Høyer laver aske af palmebladene fra sidste års palmesøndag og Jørgen Degn Bjerrum er præst. Onsdag 12. marts kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Ved sognepræst Andreas Thom Kom og lær vor nye sognepræst Andreas Thom at kende. Andreas Thom blev indsat som ny sognepræst i Glostrup Sogn den 5. januar 2014 efter Ole Aasted, der gik på pension med udgangen af Andreas Thom kom til Glostrup fra en sognepræstestilling i Himmelev og vil denne eftermiddag præsentere sig selv. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! Præsterne Søndag 30. marts kl. 12:30 17:00 i Glostrup Kirke og på Glostrup Bibliotek LYSKONCERT Glostrup Musiknetværk indbyder til en søndag fuld af musik, dels i Glostrup Kirke, dels på Glostrup Bibliotek. En velkomst til foråret og lyset og en hilsen til alle musikmennesker i og uden for Glostrup. Mange af Glostrups lokale musikaktører medvirker bl.a. Glostrup Sogns spire- børne- og ungdomskor se det fulde program på Foto: Privat Torsdag 3. april kl. 17:00 i Glostrup Kirke Fyraftenskoncert med guitarmusik Igen i år er der i Glostrup Kirke et musikalsk tilbud en hverdagseftermiddag kl. 17:00 denne gang ved den klassiske guitarist, Mikkel Andersen. Musikken er fra hans seneste cd med titlen Musik i Aftenrøden, som han p.t. turnerer med både herhjemme og i udlandet. Man vil kunne høre musik fra Sydamerika og Spanien af bl.a. komponisterne Albeniz og Villa-Lobos. Som Mikkel Andersen selv udtrykker det: Jeg har valgt musikken ud fra ønsket om at ramme en intim og poetisk stemning. Der er gratis adgang. Onsdag 9. april kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Åland, et ørige i den Botniske Bugt Ved sognepræst Esper Silkjær I sommeren 2013 sejlede min kone og jeg i egen båd til Åland. Det blev en spændende tur, hvor vi kom tæt på Ålands historie, et ørige, der har været kastebold i det storpolitiske spil og været under både dansk, svensk, russisk og finsk herredømme. Her vil jeg blot pege på tre ting, som fik afgørende betydning for udviklingen på Åland: Opførelsen af slottet Kastelholm, beslutningen om at postruten fra Finland til Stockholm skulle gå over Åland og russernes anlæggelse af Bomarsund-fæstningen, der blev bombarderet og indtaget af franske og engelske styrker under Krimkrigen. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Foto: Esper Silkjær ArrangementerM marts April Maj

8 Det sker i og omkring Østervangkirken SIDE 8 GuDStJeneSteLiSte MARtS, ApRiL OG MAJ 2014 Marts Lø :00 Lørdagsdåb Sø :30 Fastelavn Ti :00 Gud og dermed pasta Sø :30 1. s. i fasten Sø :30 2. s. i fasten Sø :30 3. s. i fasten Sø :30 Midfaste JDB DG DG April Ti :00 Gud og dermed pasta Lø :00 Lørdagsdåb Sø :30 Mariæ bebudelsesdag JDB Kirkekaffe Sø :30 Palmesøndag DG Ti :30 Gudstjeneste for Omsorgs- DG centret og Dalvangen To :30 Skærtorsdag Fre :00 Langfredag DG Sø :30 Påskedag Ma :30 2. Påskedag DG Sø :30 1. s. e. påske Maj Lø :00 Lørdagsdåb Sø :30 2. s. e. påske Kirkekaffe Sø :30 3. s. e. påske Fr :30 Bededag konfirmation Sø :30 4. s. e. påske konfirmation Sø :30 5. s. e. påske To :00 Kristi Himmelfartsdag Konfirmation To :00 Kristi Himmelfartsdag Konfirmation Juni Sø :30 6. s. e. påske Kirkekaffe Lø :00 Lørdagsdåb Sø :30 Pinsedag Ma. 09. Pinsegudstjeneste i Vallensbæk DG DG DG ES DG BH MARtS Søndag 2. marts kl. 10:30 Fastelavnsfest (omtalt i seneste sogneblad) tirsdag 4. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 6 Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden tirsdag 11. marts kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 5 Onsdag 19. marts kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen tirsdag 25. marts kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 5 ApRiL tirsdag 1. april kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 6 Søndag 6. april kl. 12:30 Årsmøde i Glostrup Sogns Menighedspleje, se s. 13 tirsdag 8. april kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 5 torsdag 10. april kl. 19:30 Koncert med KYS, se s. 10 Onsdag 16. april kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen torsdag 17. april kl. 19:30 Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende ost og rødvin 20:00 kr. for traktementet. torsdag 24. april kl. 19:30 Introduktionsaften til sognerejse, se s. 10 MAJ Onsdag 21. maj kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen tirsdag 27. maj kl. 20:00 Koncert med Godthaabskoret, se s. 12 Juni Mandag 9. juni kl. 12:00 Pinsesuset, se s. 13 MAnDAGSKLuB i ØSteRVAnGKiRKen Vi mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage sammen med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf eller Anne Lise Hansen, tlf LØRDAGSDÅB i ØSteRVAnG- KiRKen Lørdag 1. marts Lørdag 5. april Lørdag 3. maj Lørdag 7. juni kl. 11:00 v/ kl. 11:00 v/ kl. 11:00 v/dg kl. 11:00 v/

9 Det sker i og omkring Glostrup Kirke GuDStJeneSteLiSte MARtS, ApRiL OG MAJ 2014 Marts Sø :00 Fastelavn On :00 Askeonsdag JDB Sø :00 1. s. i fasten JDB Kirkekaffe Sø :00 2. s. i fasten ES 11:30 Dåbsgudstjeneste ES Sø :00 3. s. i fasten BH Sø :00 Midfastesøndag ES 11:30 Dåbsgudstjeneste ES April Sø :00 Mariæ bebudelsesdag Sø :00 Palmesøndag Kirkekaffe To :00 Skærtorsdag JDB Fr :00 Langfredag BH Sø :00 Påskedag ES Ma :00 2. påskedag ES Sø :00 1. s. e. påske JDB 11:30 Dåbsgudstjeneste JDB Maj Sø :00 2. s. e. Påske ES 11:30 Dåbsgudstjeneste ES Ti :00 Sindsrogudstjeneste BH Sø :00 3. s. e. påske Kirkekaffe Fr :00 Bededag ES Konfirmation 12:00 Konfirmation ES Lø :00 Konfirmation JDB 12:00 Konfirmation JDB Sø :00 4. s. e. påske ES Konfirmation Sø :00 5. s. e. påske JDB Prædikant: Charlotte Ringsing-Pedersen 11:30 Dåbsgudstjeneste JDB To :00 Kristi himmelfartsdag JDB Konfirmation 12:00 Konfirmation JDB Juni Sø :00 6. s. e. påske Sø :00 Pinsedag Kirkekaffe Ma. 09 Pinsegudstjeneste i Vallensbæk JDB AFHOLDeLSe AF MØDeR Alle møder afholdes i Glostrup Sogne gård, Østervej 8, hvis intet andet er anført. MARtS Onsdag 5. marts kl. 17:00 Askeonsdag, se s. 7 Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden Onsdag 12. marts kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 7 Onsdag 19. marts kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 30. marts kl. 12:30 Lyskoncert, se s. 7 ApRiL torsdag 3. april kl. 17:00 Fyraftenskoncert, se s. 7 Onsdag 9. april kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 7 Onsdag 9. april kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 13. april kl. 10:00 Familiegudstjeneste, se s. 6 præsterne BH: Birgitte Hammershøy Vikar for Trine Kern Kernel Dt: Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner es: Esper Silkjær tkk: Trine Kern Kernel (orlov) At: Andreas Thom MAJ tirsdag 6. maj kl. 17:00 Sindsrogudstjeneste, se s. 11 tirsdag 6. maj kl. 19:00 Sogneaften med journalisten Eva Jørgensen, se s. 11 Onsdag 14. maj kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 11 Onsdag 21. maj kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Juni Mandag 9. juni kl. 12:00 Pinsesuset, se s. 13 DÅBSGuDStJeneSteR i GLOStRup KiRKe Søndag 16. marts kl. 11:30 v/es Søndag 30. marts kl. 11:30 v/es Søndag 27. april kl. 11:30 v/jdb Søndag 4. maj kl. 11:30 v/es Søndag 25. maj kl. 11:30 v/jdb Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf Kontoret har åbent på hverdage Torsdag tillige SIDE 9

10 ArrangementerM marts Arpil Maj 2014 Torsdag 10. april kl 19:30 i Østervangkirken Koncert med KYS I 1992 dannes KYS, Københavns Yngre Strygere af Morten Rye lund. Orkestret består af MGK- og konservatoriestuderende samt talentfulde amatører. Ensemblet er projektbaseret og varierer derfor i størrelse, mellem musikere deltager i to årlige produktioner. n debuten har orkesteret optrådt i Italien, Frankrig, Slovakiet, Tjekkiet, Østrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Sverige, Norge, Portugal, Island, Estland og Letland samt talrige steder i Danmark. Aftenens program: Mozart: Don Giovanni Ouverture Mozart: Klaverkoncert nr. 23, solist Simon Møller Jensen --- pause --- Sibelius: Valse Triste Wagner: Siegfried Idyll Magnus Larsson (f. 1992) har siden 2013 været dirigent i KYS. Trods sin unge alder er han allerede veletableret på den klassiske musikscene. Han begyndte som 5-årig at spille violin, Suzuki-skolen, og 2 år senere også klaver. I 15-års alderen kom interessen for orkesterdirektion, og som 20-årig begyndte han orgelstudiet på den præliminære organistuddannelse i Roskilde. Ved siden af sin udøvende musikkarriere har Magnus bl.a. været ansat som vært på Radio Klassisk. Derudover er han klassisk DJ, underviser og foredragsholder, en ildsjæl med et stort hjerte for den klassiske musik. Aftens solist Simon Møller Jensen (f. 1993) begyndte sine studier hos pianist Niels Jørgen Mikkelsen, så fulgte MGK i Esbjerg hos Marianne La Cour og professor Anne Øland. Han blev i 2012 optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos docent Amalie Malling med topkarakter. Simon Møller Jensen er prisvinder i konkurrencer, både nationalt og internationalt. Han har optrådt i Tivolis Koncertsal, Esbjerg og Århus Musikhus, og deltaget i DR 2 s konkurrence, "Spil for livet". Modtager af Esbjerg Kommunes Talentpris 2012 og støttes af Claus Sørensens Fond og Augustinusfonden Torsdag 24. april kl. 19:30 i Østervangkirken Introduktionsaften angående sognerejse til Bad Doberan Rostock- Greifswald Stralsund, juni 2014 Markedspladsen i Hansabyen Greifswald Denne aften drøfter vi rejsens program og hører nærmere om de kulturelle seværdigheder, vi møder undervejs. Et detaljeret rejseprogram kan fås ved henvendelse til: Sognepræst Dorothea Glöckner, tlf , Rejseledere er de to sognepræster, Dorothea Glöckner og Birgitte Hammershøy. Prisen for rejsen er afhængig af deltagerantallet. Ved 35 deltagere er prisen pr. person i delt dobbeltværelse ca , kr. Tillæg for enkeltværelse kr. 500, kr. Tilmeldingen bedes sendt til Dorothea Glöckner: km.dk; tlf Sidste frist for tilmelding: 31. marts Foto: Eric Klitgaard 10

11 Tirsdag 6. maj kl. 19:00 i Glostrup Sognegård Vi ses i morgen Sorrig og glæde Foredrag ved Eva Jørgensen Eva Jørgensen (født 1963) er forfatter, journalist og tv-vært. Eva Jørgensen er måske mest kendt fra sin tid som vært på TV-Avisen, men har i de senere år koncentreret sig om sit forfatterskab, der bl.a. omfatter selvbiografien, Vi ses i morgen (2007) samt Sorrig og glæde en enkes dagbog (2010), der beskriver Eva Jørgensens oplevelse af den sidste svære tid, inden hendes mands død og ikke mindst tilværelsen som enke. Senest har Eva Jørgensen i 2013 udgivet bogen Kære Pårørende en samling gode råd til alle der har en alvorlig sygdom tæt inde på livet. Eva Jørgensen er desuden en efterspurgt foredragsholder og holder foredrag om bl.a. sorg, kvinder og karriere samt moderne medier. Du kan møde hende den 6. maj 2014 i Glostrup sognegård. Der er gratis adgang! Tirsdag 6. maj kl. 17:00 i Glostrup Kirke SINDSROGUDSTJENESTE ved Birgitte Hammershøy Maj måned mellem påske og pinse er konfirmationsmåned i Glostrup Sogn, hvor glade mennesker fylder kirkerne ved festlige gudstjenester på mange søn- og helligdage. Trænger man til lidt fordybelse og ro i sindet, er der tirsdag d. 6. maj kl. 17:00 sindsrogudstjeneste med temaet, Hengivelse. I musik, billeder og bøn vil vi reflektere over dette, at Jesus i påsken giver sig selv hen på korset for vores skyld, for at vi mennesker kan blive forvandlede og leve med en fornyet ånd i vores indre. Kan vi lære at give slip på et stivnet liv og overgive os til det bevægelige? Tør vi give os hen og tro, at vi bliver båret, så vi med sindsro kan bede: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.. Onsdag 14. maj kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Kærlighed og smerte Ved cand. theol. Jette Nørgaard Højtlæsning og genfortælling af Steen Steensen Blichers novelle, En landsbydegns dagbog. Novellen er en klassiker indenfor dansk litteratur og er en hjertegribende fortælling om lidenskaben, den drømmende forelskelse, troskyldigheden, ømheden, blidheden og det tragiske skæbneforløb; kort sagt en fortælling om ulykkelig kærlighed. Kom og vær med til en eftermiddag i selskab med Steen Steensen Blicher. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Foto: Eric Klitgaard ArrangementerM marts April Maj

12 ArrangementerM marts Arpil Maj 2014 Tirsdag 27. maj kl. 20:00 i Østervangkirken Sommerkoncert med Godthaabskoret Godthaabskoret gæster igen i år Østervangkirken. En liflig buket af nordiske korværker samt værker af dirigenten selv opføres denne aften. Værker af bl.a. Morten Lauridsen, Niels Gade, Carl Nielsen og som nævnt dirigent, Flemming Jensen. Godthaabskoret består af ca. 40 medlemmer og synger hovedsagligt kompositioner fra det klassiske repertoire spændende fra Renæssance og til i dag. Gudstjenester på MARTS Tirsdag 4. marts kl. 14:00 i auditorium A v/ Betina Bolvig Tirsdag 18. marts kl. 14:00 i auditorium A v/ Birgitte Hammershøy Glostrup Hospital APRIL Tirsdag 15. april kl. 14:00 i auditorium A v/ Birgitte Hammershøy MAJ Tirsdag 6. maj kl. 14:00 i auditorium A v/betina Bolvig Tirsdag 20. maj kl. 14:00 i auditorium A v/birgitte Hammershøy Foto: Karen Reeslev 12

13 Mandag 9. juni kl. 12:00 ved gadekæret i Vallensbæk PINSESUSET Udendørs familiegudstjeneste for hele provstiet I stedet for den sædvanlige udendørsgudstjeneste 2. pinsedag ved Østervangkirken har vi i år valgt at tage imod invitationen til udendørsgudstjeneste i Vallensbæk. Der afgår gratis bus fra Glostrup Kirke kl. 11:00. Man kan købe pølser, øl, vand, kage og kaffe eller selv medbringe madpakke, når Glostrup Provsti holder fælles udendørs familiegudstjeneste ved Vallensbæk Gadekær (over for Kirkebakke Allé, 2625 Vallensbæk). Provstiets voksen- og børnekor vil medvirke, og børnekorene vil i år komme med et særligt indslag. Det er sognepræst Lis Withøf Larsen fra Nygårdskirken, der er prædikant. I tilfælde af regnvejr afholdes den fælles gudstjeneste i Helligtrekongers Kirke, Kirkebakke Allé, 2625 Vallensbæk. Der er parkeringspladser ved Helligtrekongers Kirke. Bussen kører retur mellem 14:00 og 15:00 Plads i bussen bestilles på kirkekontoret, Østervej 6, 2600 Glostrup eller eller senest mandag d. 2. juni. Tredagstur til Vadehavet den august 2014 Der arbejdes i øjeblikket på at arrangere en tur med Menighedsplejen til Vadehavet og den vestlige del af Sydslesvig. Vi planlægger turen til at løbe af stablen den sidste weekend i august. På grund af de nye regler vedr. sygesikringen, er det vigtigt at have en rejseforsikring, der dækker sygetransport. Hvis man ønsker at deltage i turen, er det også nødvendigt at have et gyldigt pas. Læs mere om turen i næste nummer af sognebladet. Esper Silkjær ÅRSMØDE Glostrup Sogns Menighedspleje afholder årsmøde søndag den 6. april 2014 kl. 12:30 i Østervangkirken. Dagsorden jf. vedtægten. Stemmeberettigede er medlemmer af folkekirken i Glostrup og medarbejdere i Kirkens Genbrug Glostrup. Glostrup Sogns Menighedspleje Foto: Eric Klitgaard ArrangementerM marts April Maj

14 Udebliver sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves. Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte Hanne på tlf Glostrup Sogns børneog ungdomskor Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (5 år 2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 16:00-17:30 Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Glostrup Gospel Vor julekoncert forløb igen over forventning. Der var fyldt til bristepunktet med glade gæster. Det var vi meget glade for og kunne således igen bidrage til julehjælpen med et lige så stort beløb som sidste år. Vi var glade for, at det lykkedes at få Benjamin Koppel ud til os igen, og koncerten gik op i en højere enhed. Næste arrangement i Østervangkirken er støttekoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med menighedsrådet. Vi håber også denne gang at få mange gæster, der vil støtte op om det gode formål og samtidigt få en musikalsk eftermiddag. Entré kr. 100 o/12 år som går ubeskåret til indsamlingen. Ud over arrangementer i Østervangkirken optræder koret til rigtigt mange andre koncerter, bl.a. i Glostrup Kommune, Tivoli m.fl.. Følg med på vor hjemmeside hvor bl.a. vore planlagte arrangementer samt ekstra koncerter vil være oplistet. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel Arrangementer i Østervangkirken i marts: Søndag d. 9. marts kl. 16:00: Støttekoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré over 12 år: Kr. 100, salg ved døren. Arrangementer i Østervangkirken i april: Ingen arrangementer i april Arrangementer i Østervangkirken i maj: Ingen arrangementer i maj er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme lige koder? Vil du med ud i naturen? er du til sokkedyr? er du til trompet? er du mellem 5 og 18 år?... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med. SIDE 14

15 Glostrup Kirke Kirkepladsen 2600 Glostrup Tlf Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej Glostrup Tlf Mobil Træffes efter aftale. Mandag fri. Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum Vestervangområde Kontor i Glostrup: Østervej Glostrup. Tlf Mandag fri. Tyborøn Alle 87 st Vanløse Tlf Hospitalspræst Trine Kern Kernel (orlov) Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. Træffes efter aftale på tlf /evt Fredag fri. Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej Brøndby Tlf Mandag fri. Kirketjener Carsten Høyer Tlf Mandag fri. Organist (begge kirker) Susanne Dyhr Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre tlf Mandag fri. Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen. Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes. Østervangkirken Dommervangen Glostrup Tlf Præstekontor Sognepræst Dorte Thomsen Skovvangområde Byparkvej 100, 2600 Glostrup Tlf Mobil Mandag fri. Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej Glostrup. Tlf Mobil Mandag fri. Sognepræst Andreas Thom (begge kirker) Søndervangområde Veksøvej 4B, 3.mf 2700 Brønshøj -Tlf Kontor: Dommervangen Glostrup Træffes efter aftale Mandag fri Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal 2500 Valby Tlf Mandag fri. Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf Mandag fri. Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece»fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet Kirkekontor (fælles) Østervej Glostrup Tlf: Åbent Torsdag tillige Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen Kordegn Louise Anne Tyler Børne- og ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Kontor på Østervej 6. glostrupsogn.dk. Mandag fri. Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej Glostrup Tlf Glostrup Sognegård Østervej Glostrup Tlf Kirkegårdskontoret Åbent mandag torsdag 9 13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård Østervej 8 Tlf Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej Glostrup Tlf Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 Tlf Åbent mandag torsdag 9-13, fredag 9-12 Sognebladet Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig hedsråd. Redaktion: Andreas Thom, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms, Lars Bruun Andersen og Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej Glostrup, tlf Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk Tlf Svanemærket trykkeri Næste nummer af Sognebladet udkommer i uge 21, Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 10. april 15

16 Sogneindsamling 2014 Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Glostrup Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Foto: Mikkel Østergaard Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult for når vores familier er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats I år håber vi at få endnu flere indsamlere, så vi kan dække alle de vigtigste ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Carl-Erik Denning, denning.dk, Der vil være indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2, umiddelbart efter højmesserne i vore 2 kirker. Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange unge indsamlere. I 2013 var på landsplan godt af de frivillige indsamlere børn og unge. Søndag 9. marts 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken GOSpeLKOnCeRt Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr.- går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling. Foto: Louise Gram

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår.

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår. Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere