NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 24. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2009 Hvad opslagstavlen gemte Hvor tiden dog går hurtigt! I nogle kulturer siger man, at tiden ikke går, men kommer imod dig. Hvis det er således, er der masser af tid, men det, der så var før, har sat sig nogle spor. For en tid siden var der nogle udsendelser i TV om at rydde ud i sine ting og rydde op i sit liv. Der blev kørt læssevis af ting på lossepladsen, men jeg mener ikke, at fortiden bare skal ryddes ud og smides væk. Lise Nørgård sagde engang i et radio-interview: Der er én ting, der er værre end at der går møl i tøjet, det er når der går minder i tingene! For mig er det godt at holde erindringerne fast med noget håndgribeligt, men alt med måde! Mådehold, det er en svær kunst men engang imellem skal den trænes, og denne disciplin øvede jeg en dag med opslagstavlen. Det første der røg ud var bibliotekskvitteringerne, bon er, gamle invitationer (festen var nu god!), opskriften på et rensemiddel til havemøblerne (den må jeg hellere gemme). Det første gækkebrev fra mit barnebarn (det kan ikke smides ud, men nok gemmes et andet sted). Du har plantet et håb om fred, står der på et kort med billede af en olivengren med oliven på. Som et tegn på håb midt i håbløsheden har du sponsoreret et oliventræ på Vestbredden. Træet er allerede plantet hos lokale bønder, som erstatning for de træer der er ødelagt i krigen. Behovet for håb om fred og forsoning i Mellemøsten er stadig meget aktuelt, men kortet ryger alligevel ud, nu har det støttet min gode samvittighed længe nok! Så er der den lille tegning af Familien Følfod, der er på cykel-

2 Det lille digt bliver hængende det betyder noget for mig. Også et andet digt bliver hængende inderst på opslagstavlen. Det har fulgt mig siden de helt unge år: Lettest af alt er dette bare at sige sig fri altid undgå at vælge og aldrig tage parti Lettest af alt er dette bare at krybe i hi altid kun vaske hænder når skæbner flyder forbi ferie. Far siger: Sikke stor verden er, når man cykler i bil havde vi passeret den italienske grænse for en time siden. Den tegning bliver hængende. Gulnet og gennemhullet af utallige knappenåle minder den mig om, at verden ligger lige uden for min dør og ikke tusindvis af kilometer herfra. Et linoleumstryk, der forestiller et par silkesko har et lille digt af Else Nørvig. Digtet og billedet minder mig om en god kollega, der døde for snart mange år siden. Digtet lyder sådan: Sorgen kommer i silkesko træder så sagte, trinene hørte du næppe, før de var borte Siden hører du altid ekkoet af dem Sværest af alt er dette sprede et håb der kan gro modstå angst når tvivlen aldrig vil falde til ro Sværest af alt er dette tale om det der kan ske håbe, når det man aner blænder så ingen kan se. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet digtet, men det fortæller mig, at hvis man vil være sig selv bekendt, må man tage tyren ved hornene engang imellem og engagere sig i det liv der leves mellem andre mennesker. Det hjalp lidt på opslagstavlen, den er ikke helt fejet og prydet, men der skal også nok komme nye udklip, billeder, bon er, opskrifter og måske et nyt kirkeblad Astrid Nygaard Larsen

3 D E T S K E R Fredag den 5. juni kl Grundlovsmøde i præstegårdshaven Vi hejser flaget og har inviteret en af tidens fremtrædende debattører tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til at holde grundlovstalen. Grundlovbeskytterne, sådan kalder man pendanten til PET i Tyskland. Tysklands historie har måske mere end andre fortalt at de grundlovssikrede rettigheder, respekten for liv, frihed og ejendom og andre frihedsrettigheder ikke er en selvfølge og så lige til. Det ved Hans Jørgen Bonnichsen også efter 41 års virke i dansk politi og især efter ni års virke som chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste. Bonnichsen vil i sin grundlovstale pege på, at en af de største risici ved terroren, måske er at blive fanget i en af dens mange fælder: at føre krig mod vore egne værdier. En krig mod en selv, er man altid sikker på at tabe. Arrangementet foregår på plænen i præstegårdshaven, så medbring tæppe eller lignende til at sidde på. Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl og vand. Tirsdag den 30. juni kl Jeg gik mig ud en sommerdag En aften hvor vi synger sommerens sange. Kirkens organist og præst vil spille ind og spille op med forslag til, hvad dufter og lyser af sommer i Højskolesangbogen. Der vil være kaffe på kanden og rig lejlighed til at komme godt rundt i Højskolesangbogen. Lørdag den 20. juni kl Udflugt med Helge i naturen Sidste år tog menighedsrådet initiativ til en sogneudflugt. Det blev til en dejlig tur til Jelling og Madsby Legepark. Nu er tiden kommet til at følge op på denne gode tradition. Årets sogneudflugt går til Svendborg. Vi mødes lørdag den 20. juni kl ved præstegården. Herfra tager vi bus til Naturama, hvor vi får en rundvisning på museet og har tid til selv at fordybe os i den forunderlige verden. Vi spiser vores medbragte mad i cafeen på Naturama. Det er også en mulighed, at købe en sandwich i cafeen. Herefter går vi ned til havnen, hvor vi skal sejle med Helge, den legendariske motorsejler. Helge sejler os til Valdemar Slot, hvor vi vil blive hentet af bussen og kørt til Nr. Lyndelse. Husk eftermiddagskaffen til sejlturen. Vi forventer at være hjemme igen ved 15-tiden. Denne dag koster 50 kr. for voksne og i håb om at der kommer mange børnefamilier med, er det gratis for børn. Tilmelding senest den 10. juni til: Rikke Hermansen tlf: / Thue Petersen tlf: /

4 N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E T Menighedsrådet står som ejere af både kirke og præstegård, og som ansvarlige ejere skal man også sørge for, at ens ejendele bliver forsvarligt vedligeholdt. Tagene på begge præstegårdens sidebygninger har i flere år trængt til en fornyelse, præstegårdshaven har udviklet sig til noget, der ligner et vildnis, og flere af gangene på kirkegården er så smalle, at brugere af rollatorer ikke kan komme til gravene, ligesom graver og medhjælpere ikke kan komme rundt med nødvendige maskiner, når der skal graves. Det gamle menighedsråd besluttede derfor i 2008 at gøre noget ved disse problemer, men da der i kirkekassen ikke var de nødvendige midler, blev man enige om at sælge et stykke landbrugsjord, der i mange år havde været bortforpagtet. Jorden blev solgt med overtagelse den 1. januar 2009, og man havde så håbet på, at det nye menighedsråd, der tiltrådte 1. december 2008, kunne begynde med igangsætning af arbejderne, og man begyndte også arbejdet med at indhente diverse prisoverslag med mere, men I dagens Danmark kan man ikke bare sælge landbrugsjord, det skal godkendes af mange instanser. Først i Jordbrugskommissionen, idet køberen i forvejen ejede en del jord. Dette tog så nogle måneder. Så skulle landmåleren i gang, og her skal sagen først forelægges de kommunale myndigheder og derefter skal udstykningen videre til Kort- og Matrikelstyrelsen, og endelig skal der så skrives skøde, der skal tinglyses. Før pengene fra salget kan frigives og Menighedsrådet begynde at udføre sine planer, skal alt dette papirarbejde først være på plads, så i skrivende stund er vi beklageligvis endnu ikke kommet i gang med de omfattende arbejder, og vi må beklageligvis regne med, at det stadig vil vare adskillige måneder. Marie Paulsen Pii

5 F O R Å R S P R O G R A M P Å H U M L E H A V E N Gudstjenester Onsdag 27. maj kl. 14: Anders Kjærsig Onsdag 24. juni kl. 14: Thue Petersen Onsdag 26. august kl. 14: Anders Kjærsig Onsdagsklub mindre arrangementer Onsdag 3. juni kl. 14: Musik med Johannes Onsdag 19. august kl. 14: Film Humlehavens Venner større arrangementer Lørdag 13. juni kl. 14: Humørtrioen med Finn, Solveig og Poul Erik spiller Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling Søndag den 1. marts blev der igen i år samlet ind i sognet til Folkekirkens Nødhjælp. Der var rigtig mange, der meldte sig som indsamlere og hjælpere, og som noget nyt fik vi i år også hjælp af vores lokale spejdere, så der blev nok ringet på hos de fleste i sognet. Der blev indsamlet i alt kr., det vil sige ca kr. mere end sidste år. Vi vil her gerne bringe en stor TAK til alle Jer, der støttede indsamlingen. TAK også til indsamlerne, til Per Emil Eskildsen fra Sydbank, der sørgede for optælling, og ikke at forglemme Bodil Andersen for god forplejning. Marie Paulsen Pii

6 Kristendommen er en sær sport talen til årets konfirmander Forleden læste jeg i avisen at Årets konfirmand var blevet kåret. Jeg skyndte mig at skimme artiklen igennem, for det kunne jo være at det var en af jer, der var blevet Årets konfirmand. Nu vidste jeg slet ikke at den slags konkurrencer fandtes, og at det var muligt at tilmelde en eller flere af ens konfirmander så sandsynligheden for, at en af jer skulle være løbet med titlen var selvfølgelig ikke så stor. Og da jeg så, at konkurrencen blev afgjort på baggrund af, hvor mange gange man havde været i kirke, anede jeg, at I ud fra det konkurrence-parameter nok ikke ville nå i top-ti. Årets konfirmand havde været i kirke ikke færre end 131 gange under konfirmand-forløbet! Det er jo ikke så lidt endda. Ja, det er egentlig utroligt, at det er lykkedes ham at være i kirke så mange gange. Det er vist det nærmeste man kommer på konfirmandernes pendant til en ironman. Og pludselig så jeg alle mulige andre konfirmand-discipliner for mig: bibelstafet, 100 meter fri bøn og 4-kamp i udvalgte salmer sikke en konkurrence det kunne blive! Udover at det selvfølgelig lyder plat med sådan en konfirmand-olympiade - ja så er der også det at sige til det, at kristendommen slet ikke egner sig som konkurrenceidræt. Kristendom er ikke en disciplin, som man skal konkurrere i det handler ikke om, at jeg er den bedste, og at jeg kan vinde over de andre. Selvfølgelig er det bestemt ikke nogen dårlig ide at gøre sig umage med at vide, hvad kristendom er. Og forhåbentlig er I i konfirmationsforberedelsen også blvet mere fortrolige med Guds historie med verden. I er blevet mere familiære med gudstjenesten, salmebogen og kirkens historie. Men selv hvis kristendommen var en slags konkurrence, er ingen af os kommet i mål endnu. Der er ingen af os, der er løbet af med sejren. Ligesom heller ingen af os bare kan hvile på laurbærrene. For kristendommen er en sær sport, hvor det handler om, at den anden skal vinde at hjælpe andre til sejre. Det er så at sige en god kamp, hvis mit spil får de andre til at score. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal rose sig af sine selvmål. For hvis kristendommen er en sport, er det en seriøs sport. Man skal tage den alvorligt. Det nytter ikke at ville spille kamp uden at have gået til træning. I har siden september gået til træning. Og nu begynder kampen så. For kristendommen er ikke er spørgsmål om alene at lære noget om Faderen, Sønnen og Helligånden kristendom handler om livet. Kristendommen har livet for sig er livet om at gøre. Ét er at vide at Gud ifølge Det gamle Testamente skabte jorden og menneskene noget andet er det at erfare at livet er os givet sanse at skabelsens og Guds kræfter stadig råder og regerer i det liv, vi lever. Ét er at vide noget om ham tømrersønnen fra Nazareth ham de kaldte menneskesønnen, noget andet er det at opleve at den generøse og ødsle kærlighed, han praktiserede, også er blevet os til del. At også vi kan erfare kærlighed og tilgivelse i den verden, der ellers kan synes så gudsforladt. Ét er at vide at Helligånden en gang viste sig som en due over Jordan-floden da Jesus blev døbt, noget andet er det at erfare at ånden stadig virker og oplyser vores sind og fællesskab, så vi kan føle et slægtskab med dem, der engang har levet og dem, der skal komme efter os. Da jeg var ung, så jeg mit eget liv som en film. Det var en herlig film, for jeg havde ikke ligefrem nogen birolle, nej jeg havde

7 hovedrollen! Det var mig, der skabte historien, som en genial forfatter skaber sine gode plots og sine ømme scener. Jeg var helten i den fortælling, og populariteten og beundringen var ikke til at tage fejl af. Men en dag anede jeg, at det ikke var mig, der var forfatter til fortællingen om mit liv pludselig opdagede jeg, at jeg var en biperson i den fortælling, der virkelig var værd at fortælle. Jeg opdagede, at den fortælling, jeg havde hørt om, fortællingen fra biblen, ikke bare var en fjerne historie, men også historien om mit liv. Og som det er med biblen, er det Gud, der fortæller historien om verden. Hvis man kan tåle at være biperson i sit eget liv, og tør man tro på fortælleren, er Guds historie med verden bestemt ikke en dårlig historie at være en del af. For Guds historie med verden er lykkeligvis en kærlighedshistorie, selvom det nemt kunne være blevet en komedie eller tragedie. Guds historie med verden er en kærlighedshistorie: fortællingen om at han vil være med os alle dage indtil verdens ende, fortællingen om at Guds kærlighed er tålmodig og mild, at den ikke finder sin glæde i uretten, men ved sandheden, at den tåler alt, tro alt, håber alt og udholder alt. I kan nu i dag lægge træningstrøjerne på bænken og tage del i kampen. Og hvis I ikke allerede vidste det eller troede det, så er I allerede med i kampen I har allerede del i historien. Gud har allerede sat jer på holdet den gang I blev døbt. Og det kan godt være, at I ikke tror det nytter noget at tage del i kampen, men Gud bekræfter for jer i dag, at I er med, og at det nytter noget. Det er ikke ligegyldigt, om I tager del i historien, og hvordan I gør det. Så husk, at I er på hjemmebane, selv når I er på Herrens mark. Og husk at succesen i spillet ikke handler om dig, men om den, du står over for. Det er de andres mål, der er din sejr. Må kampen I nu skal spille må livet I fremover skal leve være jeres med- og modspillere til gavn og til glæde. Må I kunne glæde jer over de sejre en anden og andre vinder og allerede har vundet for jer. Thue Petersen

8 M U S I K O G S A N G Onsdag den 10 juni kl er der koncert med Faaborg-Midtfyn Musikskoles orgelelever. Eleverne vil spille nogle af de stykker, de har arbejdet med igennem året. Der bliver desuden lejlighed til at få rørt stemmebåndene i løbet af aftenen. Torsdag den 27. august kl er der sensommerkoncert med duoen Randi Mortensen, organist-assistent i Odense Domkirke, og Michael H. Lund, saxofon. Ved koncerten bliver der lejlighed til at høre musik af Camille Saint-Saëns med hans kendte og humoristiske Dyrenes karneval, stemningsfuld musik af den svenske national-romantiker Wilhelm Peterson-Berger, samt nordiske folketoner. Alt sammen i spændende arrangementer for saxofon og orgel. Duoen betragter det som en væsentlig opgave og udfordring at servere den traditionelle kirkemusik på en ny og vedkommende måde. er leder for DR-børnekoret, DR-juniorkoret og DR-pigekoret. Vi blev hentet kl. 10 ved Nr. Lyndelse Kirke, derefter kørte vi til Hjallese Kirke. Vi var ca. 100 korsangere. Vi øvede til kl. 15, så kom vores familier og hørte os til kirkekoncert. Koncerten gik godt. Det var en sjov dag. Emma & Elfrida fra Børnekoret Nørre Lyndelse kirkes børnekor har i foråret fået mange nye medlemmer. Koret holder sommerferie nu, men starter igen onsdag den 2. september kl til På glædeligt gensyn til gamle medlemmer og velkommen til nye medlemmer. Nørre Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) starter også igen onsdag den 2. september kl Jeg håber alle har lyst til en ny sæson og velkommen til nye sangere. Ulla Poulsen Korstævne for børne- og ungdomskor De ældste fra vores kor var til korstævne, lørdag den 21. marts. Vi havde en korlærer fra DR-byen. Hun hedder Susanne Wendt. Hun

9 B Ø G E R O G F I L M Litteraturstudiekreds Kan du lide at læse en god bog? Og har du lyst til at tale med andre om det, du læser? Så kan det være, at Litteraturstudiekredsen er noget for dig! Vi mødes igen torsdag den 10. september i Kirkesalen for sammen at finde ud af, hvad vi vil læse i efteråret. Vi læser en ny bog til hver gang og mødes en gang om måneden. Hvis du vil høre nærmere, kan du ringe til mig, men tilmelding er ikke nødvendig. Vel mødt til alle gamle som nye litteraturkredsere! Sara Nørholm tlf Film At møde mennesket i øjenhøjde også når det ligger ned Mandag den 8. juni kl inviterer Kirkens Korshær til en spændende og informativ aften i Ringe Biograf. Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen, indleder aftenen med at tale om social nød i Danmark og om Kirkens Korshærs arbejde blandt mennesker på kanten af samfundet. Efter det indledende oplæg vises filmen Bænken. Alle er velkomne. Det koster 20 kr. at deltage og yderligere donation vil blive modtaget med stor tak. Kaffe/ te og kage kan købes for 10 kr. Overskuddet går ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde. På vegne af Storkredsudvalget Thue Petersen Filmklubben Onsdag den 16. september starter filmklubben op igen efter sommerferien. Har man lyst til at melde sig ind i klubben, koster det 50 kr. per år, og så har man på demokratisk vis mulighed for at være med til at vælge de film, vi skal se. Filmaftener begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin efter filmen. Man kan melde sig ind ved at ringe eller skrive til mig. Bodil Andersen tlf

10 Årets konfirmander ved konfirmationen St. Bededag, 8. maj 2009 Friskolen Nadia Bakkegaard Lea Bergstedt Bork Emil Lund Gabrielsen Bjørg Boye Gudbrand Laura Hansen Kathrine Normann Jensen Malthe Jensen Christian Barslund Jepsen Emil Peter Jørgensen Tino Jørgensen Kasper Vølund Larsen Jesper Lundsgaard Mogensen Trine Vinther Nielsen Jacob Wahl Pedersen Niels Henrik Ditlev Uglebjerg Pedersen Michelle Bangsgaard Pieler Mads Bülow Sørensen Daniel Peder Tyrsted Cecilie Vraa Carl Nielsen Skolen Magnus Bang Rikke Lykkegaard Bom Natalia Lila Bonde Stine Ruager Boysen Sebastian Christiansen Frederik Elleby Cecilie Vikkelsøe Hansen Rasmus Lund Hansen Rasmus Rødsgaard Hansen Oliver Tim Holm Lars Iversen Anders Henning Ullerlund Jacobsen Frederik Ladefoged Jensen Mads Mehl Mortensen Jeanette Dalgaard Nielsen Ulrikke Halling Olesen Christian Black Petersen Emma Siobhan Østergaard Rame Andrea Bjerre Siebken Jacob Søfeldt Vilhelmsen S I D E N S I D S T Døbte Nicki Saosod Hansen Amalie Mogensen Jensen Lina Skov Hansen Mads Mehl Mortensen Karoline Kvist Silje Wikkelsø Bojel Varenka Abigael Sheremeteva Rasmussen Mikkel Lundsgaard Rasmussen Johanne Ingemann Thygesen Døde Petrine Vilhelmine Mouritsen Ellen Hansen Henning Møller Jensen Martha Kirstine Jensen Sigrid Johanne Jørgensen Else Marie Johansen Hanne Marie Moltrup Aage Øllegaard Andersen John Vilfred Sørensen Esther Andrea Wedel Wladimir Bruun Trine Michelle Johannsen

11 H U S K! Kirkekaffe Søndag den 12. juli Søndag den 30. august Kirkebil Ferritslev Taxi: Tlf Konfirmandundervisningen for 7. klasserne begynder på følgende dage: Carl Nielsen Skolen tirsdag den 8. september kl i præstegården Nørre Lyndelse Friskole onsdag den 9. september kl i præstegården Konfirmationerne finder sted St. Bededag fredag den 30. april Onsdag den 9. september kl er der konfirmandforældremøde i Kirkesalen ved præstegården. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 16. juni, mandag den 17. august og tirsdag den 15. september kl i Kirkesalen. Set herfra Et samfund kan kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Det er en enkel måde, at tale om det nu om dage kaldes sammenhængskraften i et samfund. Og set herfra kunne det være nærliggende at udvide udsagnet til også at gælde de døde, sådan at et samfund også skal kendes på hvordan det behandler de døde. Når Nørre Lyndelse kirkegård er så smuk, så skyldes det ikke alene de arbejdsomme gravere, men også at gravestederne bliver godt passet og ofte besøgt af afdødes familie og venner. Så hvis man alene kigger ud over kirkegården ser det lovende ud for sammenhængskraften i de levendes land. Men i et stadigt stigende antal tilfælde bliver gravfreden og dermed respekten for de døde tilsidesat. For et par år siden måtte en gammel kirkegård i Holstebro vige pladsen for byfornyelsen og nu skal Assistens Kirkegård på Nørrebro til at flytte og sløjfe grave, fordi den ny metro skal have plads ved og under kirkegården. Og når jeg som sognepræst gør familien følge efter rustvognen, når kisten køres i kapel, så stopper trafikken sjældent. Hvorfor bekymre sig om de døde? Livet går jo videre også på Albanivej. Og det er da også bøvlet at et par gamle gravsteder skal være en hindring for byfornyelse og en metrostation. Dertil kommer endvidere en tiltagende privatisering af døden: jeg tilrettelægger selv min død, mit gravsted og mit minde som om døden ikke er givet en sammenhæng blandt de efterladte. Døden er min, og ikke et fællesvilkår. Eller også bliver døden banaliseret, som det kom frem da det blev offentliggjort, hvad englænderne sang ved begravelser; det var bandt andet Monty Pythons Always look on the bright side of life og AC/DC's Highway to Hell, der var blandt de ti mest brugte. Men har vi først mistet respekten for de døde, er det nemt også at miste respekten for de levende. Der er en mærkelig sammenhæng mellem ikke at have respekt for døden og de døde, og den manglende erkendelse af betydningen af livet og de levende. Det er, som om, døden får mere tag i os i vores afvisning af døden og den manglende respekt for de døde. Den tyske digter Rilke har formuleret det sådan: Før i tiden vidste man eller måske anede det, at man bar døden i sig som en frugt sin kerne. Børnene havde en lille og de voksne en stor. Kvinderne bar den i skødet og mændene i brystet. Den havde man, og det gav én en ejendommelig værdighed og en stille stolthed. Thue Petersen

12 SEPT. AUGUST JULI JUNI MAJ G U D S T J E N E S T E L I S T E Thue Petersen Pinsedag (Johs. 14,22-31) Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag (Johs. 3, 16-21) i Kværndrup Thue Petersen Trinitatis (Johs. 3,1-15) Sigrid Hougaard 1. s.e. trinitatis (Luk. 16,19-31) Niels Jørgen Jørgensen 2. s.e. trinitatis (Luk. 14,16-24) Thue Petersen 3. s.e. trinitatis (Luk. 15,1-10) Thue Petersen 4. s.e. trinitatis (Luk. 6,36-42) Thue Petersen 5. s.e. trinitatis (Luk. 5,1-11) Anders Kjærsig 6. s.e. trinitatis (Matt. 5,20-26) Thue Petersen 7. s.e. trinitatis (Luk. 19,1-10) 2. ingen gudstjeneste 9. 16:00 Sigrid Hougaard 9. s.e. trinitatis (Luk. 16,1-9) :00 Sigrid Hougaard 10. s.e. trinitatis (Luk. 19,41-48) :15 Anders Kjærsig 11. s.e. trinitatis (Luk. 18,9-14) :30 Thue Petersen 12. s.e. trinitatis (Mark. 7,31-37) Anders Kjærsig 13. s.e. trinitatis (Luk. 10,23-37) Thue Petersen 14. s.e. trinitatis (Luk. 17,11-19) Høstgudstjeneste A D R E S S E R : Sognepræst Thue Petersen Albanivej 15, Nr. Lyndelse tlf (mandag er fridag) Graver Anne Thygesen Jyllandsgyden 9, Sdr. Højrup tlf Gravermedhjælper Dorte Andersen Mørkhøjvej 6, Nr. Søby tlf Organist Ulla Poulsen Vestervangen 35, Nr. Lyndelse tlf sms: Kirkesanger Anne Marie Høst Mortensen Bramstrup 5, Nr. Lyndelse tlf Kirkesanger Hans Peter Larsen Dømmestrupvej 49, Dømmestrup tlf Formand Marie Paulsen Pii Lumbyvej 66B, Nr. Lyndelse tlf Kirkeværge Elna Veje Olesen Morbærvænget 1, Nr. Lyndelse tlf nrlyndelsenet.dk Kasserer Henning Nissen Stensvang 18, Nr. Lyndelse tlf MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 24. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Gør noget godt for kærligheden At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort ønske for mange. Alligevel er der mange, der bakser med

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2011 Davids kamp mod Goliat Nu er det 10 måneder siden, jeg startede som graver ved Nr. Lyndelse kirke. I den første tid brugte jeg en del energi på at

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 23. ÅRGANG NR. 2 SEPTEMBER 2008 De lyse nætter - og de mørke... I midten af august er de lyse nætter forbi. Over en nat pakkes det himmelhøje sommertelt sammen, og vi er indtil

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr. 3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2007 Jeg-automaten Forleden døde sangeren Otto Brandenburg, og i dagens avis stod at læse, at han havde arrangeret sin egen bisættelse. Klogt at sikre

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Februar - Juni 2015 nr.1 SIDE 1 Ud over alle grænser Foto: freebigpictures.com! Hele livet er vi underlagt regler og love. Både

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere