KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen"

Transkript

1 KUNST LANGS HÆRVEJEN Af museumsleder Teresa Nielsen Statens Kunstfond har til projektet Kunst langs Hærvejen inviteret tolv kunstnere på tværs af Fondens arbejdsområder (foto, maleri, skulptur, arkitektur, teater, kunsthåndværk og design) til at skabe hvert sit værk til markering af HÆRVEJEN. Kunstnerne er i alfabetisk rækkefølge: Marin Erik Andersen, Sys Hindsbo, Per Bak Jensen, Ole Jensen, Sophia Kalkau, Per Kirkeby, Tage Lyneborg, Ursula Munch-Petersen, Bente Skjøttgaard, Pia Tafdrup, Bent Sørensen og Katrine Wiedemann. Tilknytningen til Vejen Kunstmuseum Seks af disse gæster på forskellig vis Vejen Kunstmuseum: Pia Tafdrup gennemførte en spændende oplæsnings- og fortælleaften på museet den 8. september, mens Per Kirkeby, Bente Skjøttgaard, Sophia Kalkau og Ursula Munch-Petersen vil være til stede hen over efteråret-vinteren med små udstillinger, der perspektiverer deres bidrag til det store projekt. I museets kiosk kan man dertil møde Ole Jensens bidrag til projektet. Som afsæt fik han kodeordet VAND. Da hans cykeltursoplevelser langs Hærvejen var i regnvejr, blev konsekvensen, at han i samarbejde med firmaet H 2 0 gik i gang med udviklingen af et specialfremstillet regnslag, der er produceret i et begrænset oplag af 400 stk.

2 Fotograf Per Bak Jensens våbenhus-udstilling Også fotograf Per Bak Jensens bidrag til Kunst langs Hærvejen kan man se i nærheden af Vejen. Hans serie på 12 indrammede sort-hvide fotografier er opsat i udvalgte kirkers våbenhuse langs Hærvejens rute fra Viborg til grænsen. I både Bække og Skrave kirkes våbenhuse hænger et af hans fotografier. Per Bak Jensen, Slange, Til præsentationen har han indenfor projektet fået produceret en evighedskalender med de 12 motiver og en tekst, der på bedste vis perspektiverer hans tanker bag serien. Tilmed er der en serie tankevækkende enkle postkort med rosenstilke/tornekransen som tema. Et enkelt af evighedskalenderens motiver er hentet tæt på Vejen Kunstmuseum det er en detalje af en af de otte bronzedrager, der i springvandet på Museumspladsen spytter op på trolden i midten! Per Bak Jensen, Torne, Per Bak Jensen, Øgle, Per Bak Jensen, Torne, Per Kirkebys bidrag til projektet Frem til den 14. november kan man se Per Kirkebys bud på den hypotetiske opgave, som han fik at lave en model for nybyggeri til Vækstcenteret i Nørre Snede. Det affødte teoretiske overvejelser om moduler og led, der gradvist ville kunne udbygges efter behov. Kirkeby opererer med store, reelle rektangulære møde/undervisningslokaler adskilt af enheder til fx toiletter, køkken m.m. Disse funktioner er indrettet i kileformede led. Kilerne og de reelle rum kan sammenbygges på mange måder der er rige variationsmuligheder. Som princip går de store bygninger vinkelret på kilerne, og ved gradvist at vende facaden samt at lade nogle bygninger møde kilen på den lange led i stedet for den korte, har Kirkeby skitseret, at elementerne kan danne en lukket gård.

3 Kirkebys oprindelige tanke var at opnå optimal koncentration i de store meditationsrum ved kun at forsyne dem med højtsiddende vinduer og et diffust lys fra de skråtstillede shedtage. Flugtvejsbehov og ønsket om at kunne nyde kigget ud har dog medført, at den ene side af de store sale er tegnet med høje vinduesdøre. Modellering af facaderne sker gennem takten i vinduer, døre og især arbejdet med sætningen af murstenene. Per Kirkeby er den danske kunstner, der har gjort mest for forståelsen af murstenenes potentiale og har på bedste vis udnyttet og fremhævet murerfagets muligheder. Som præfabrikerede modulelementer dukkede murstenene allerede op i 1965 i hans bidrag til Ex-skolens udstilling i Holbergsgade. I 1973 gjorde han dem til nødvendige byggesten i sit eget værk i et lille sydamerikansk inspireret hus, som han lod opføre for enden af Per Kirkeby Vej i Ikast (absolut en rejse værd!), og året efter fik han en murer til at opføre tre nicher som ramme om et stort tredelt maleri, Triptykon. På kunstnergruppen Arme og Bens udstilling i Luzern i 1976 vistes for første gang de tætte, lave, murede former, hvor han - for alvor fra 1980 erne - har arbejdet med murstensskulpturernes muligheder. Disse afsøgninger står rundt om i Danmark, eksempelvis ved Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup, Ålborg Universitet, ved gymnasiet i Aars og i resten af Europa. I en ældgammel tradition har Kirkeby været optaget af at bruge murerfagets muligheder. Skulpturerne spænder i bueslag og i mange forskellige forbandt de mønstre, der opstår under lægning af stenene. De tætte skulpturer giver oplagte samlings- og siddepladser i det offentlige rum samtidig med at de som skulpturelle elementer er et formkatalog over murerfagets muligheder. Per Kirkebys murstensskulpturer ved Gentofte Bibliotek, Hellerup I principskitserne til Vækstcenteret bruger Kirkeby et af sine grundgreb - en lodret accentuering af facaden, der fungerer som en negativ pilaster. I stedet for - som håndværkerne i 1924 gjorde det på Vejen Kunstmuseums facade, hvor de i relief modellerede de hvide pilastre - får Kirkeby lagt murstenene i et sindrigt mønster, så der opstår et indadrettet hulrum, der spiser sin egen skygge / opsuger sig selv som Kirkeby udtrykker det. Dermed tegnes de lodrette sorte streger på facaden.

4 Mellem de store vinduespartier ses indtegnet sten for sten de murstykker, der får et dybt indhak, som vil tegne sig som lodrette, mørke skygger på facaden. Ursula Munch-Petersens Hærvejsrelief Søndag den 3. oktober præsenteredes relieffet i Konfirmandhuset i Bække. Det ene af Ursula Munch-Petersens tre Hærvejsrelieffer er opsat på Konfirmandstuen i Bække, hvor det tydeligt stråler ud til forbipasserende på hovedgaden Hærvejen. Det er nu opsat på ydervæggen til glæde for alle forbipasserende i hovedgaden, der er en del af Hærvejsruten for både vandrere og cykellister. Først talte sognepræst Bitten Hylleqvist Weile, dernæst Ursula Munch-Petersen om sit arbejde, og slutteligt beskrev Teresa Nielsen sammenhængen til Statens Kunstfonds projekt og dertil forholdet til Ursula Munch-Petersens værker i Vejen Kunstmuseums samling og hendes store 2007-relief på Vejen Gymnasium.

5 Den 22. januar 2011 åbnes på museet en lille fokusudstilling om relieffet. I den anledning afholdes et arrangement, hvor kunstneren fortæller om sit arbejde, der bl.a. er foregået på Keramisk Værksted Tommerup. Relieffet er med små variationer fremstillet i tre eksemplarer. Det ene er opsat ved naturskolen på Hald Hovedgaard ved Viborg mens det andet ser ud til at ende længere sydpå ved Café Ellegaard, hvor Mette og Børge Solkær har oprettet et af Hærvejens herberger. Bente Skjøttgaards kosporsrelief Bente Skjøttgaards bidrag til Kunst langs Hærvejen er et mægtigt relief, der opstod ved at hun i februar fik drevet en flok fredet jysk landkvæg hen over en 10 tons stor lerflade. Dyrene har hermed sat deres tydelige klovspor i den levende historie om Hærvejen der også kaldes Oksevejen. Lerfelterne blev fragtet til Petersen Tegl ved Broager. Firmaet har en lang tradition for at samarbejde med kunstnere, og har til dette projekt stillet materialer og arbejdskraft til rådighed for Bente Skjøttgaard. Efter brænding står relieffet som en lav rød ruin. Den omkring 30 m 2 store, ensartede flade består af 187 felter på ca. 50 x 55 x 15 cm. Efter aftalt med den private jordejer, Jakob Askjær, blev relieffet den november nedfældet på hans jord i et skelområde lige op til et stykke fredet Hærvej ved rastepladsen på Ribe-Vejle landevej nord for Bække.

6 Stedet har appelleret til kunstneren, fordi Hærvejens vandrerute her går hen over et areal, hvor man fure ved fure i nord-sydgående retning ser, at Hærvejen har været et bredt udvalg af spor, der over århundreder blev trukket, hvor det lod sig gøre. Var det ene spor kørt op, trak man et nyt ved siden af. Mod nord snor ruten sig som en beskeden trampesti videre forbi relieffet. På Vejen Kunstmuseum er Bente Skjøttgaard allerede repræsenteret i samlingen med et par værker, hvoraf det ene er en amorf kande, der i sin uortodokse form minder om ånden i Hansen Jacobsens keramiske arbejde. Sophia Kalkau Skåret Ellipsoide som drabant for Lenticula Sophia Kalkaus bidrag til Kunst langs Hærvejen er Lenticula. Her ses foto af både Kalkaus model i MDF og den ene af de to færdige diabasskiver. Værket består af to let hvælvede, cirkulære 170 cm brede skiver sort diabas, der er en meget hård og stærk sten. Det er kunstnerens tanke, at man hvis man opdager de flade skiver i skovbunden kan sætte sig eller ligge på dem og kigge op i trækronerne og lytte til vindens susen. Det har været Sophia Kalkaus ønske at få dem placeret i Skibelund Krat lidt øst for stien ned til Magnusstenen, hvor der er en samling store bøgetræer, hvis stammer som søjler skaber et lille rum syd for stien på vej over mod anlæggets afrunding ved Genforeningsstenen. Niels Skovgaards Magnussten blev indviet i Den var bekostet af bankdirektør Axel Heidi, der også stod for opstillingen af Absalon på Højbro Plads, Kbh. Niels Hansen Jacobsens næsten reliefagtige monument Modersmålet blev indviet i Her indsættes foto af Kalkaus placeringsønske. Billedtekst: På Sophia Kalkaus foto fra Skibelund Krat kan man opleve det sted, hvor Lenticula tænkes nedfældet i skovbunden.

7 Dette magiske sted på Hærvejen passerer både vandre- og på cykelruten og det kan nemt nås i bil. I perioden mødtes her lige nord for Kongeåen tusindvis af mennesker i stille protest angående grænsesagen. De håndgribelige spor er en samling monumenter af national betydning med Niels Skovgaards Magnussten og Niels Hansen Jacobsens Modersmålet som de absolutte hovedværker. De blev afsløret i 1898 og Med Sophia Kalkaus bidrag vil anlægget over 100 år senere blive tilført et nutidigt værk af tilsvarende høj kunstnerisk kvalitet. Takket være Kunst langs Hærvejen bliver der et bånd, der med Lenticula knytter Skibelund Krat til strækningen nordover til Viborg og sydover til grænsen - og i princippet hele vejen ad pilgrimsruten til Santiago de Compostela i Spanien! Lenticula belyses i en lille fokus udstilling i museets Skibelundsal fra den 20. november 2010 til 27. januar Præsentationen falder samtidig med at kunstneren er aktuel på Den Frie ved Østerport med en stor separatudstilling i anledning af tildeling af Anne-Marie og Carl Nielsens Legat det største danske kunstnerlegat på kr. I december bidrager hun til julekalenderen på Rigshospitalet, og i foråret er hun aktuel med en separatudstilling på Horsens Kunstmuseum. For at etablere en direkte forbindelsen mellem værket i Skibelund Krat og Kunstmuseet i Vejen har Sophia Kalkau i projektet indlagt en diabas udgave af hendes hovedværk, skulpturen Skåret Ellipsoide, som finder blivende plads i anlægget ved museet, og danner kernen i den kommende udstilling på museet. Med placeringen på Museumspladsen kommer skulpturen i hendes egen formulering til at fungere som en drabant en væbner og vejviser til Lenticula i Krattet. På foto fra Statens Værksteder Gammel Dok ses til højre MDF modellen til Drabant, der i diabas får blivende plads på Museumspladsen i Vejen. Drabanter, der viser vej fra værker til museet - og den anden vej Som Skåret Ellipsoide viser vej til Lenticula vil Ursula Munch-Petersen Hærvejsrelief i Bække komme til at fungere som drabant for både hendes værker i samlingen på Vejen Kunstmuseum og hendes store relief på Vejen Gymnasium - kun en kort afstikker fra Hærvejens rute gennem byens hovedgade, Nørre-Søndergade i Vejen. Noget af samme effekt opstår, når man fra nord vandrer forbi Bente Skjøttgaards ko-spors-relief, og senere kan møde et par af hendes værker i keramiksamlingen på Vejen Kunstmuseum. Med tak til Statens Kunstfonds udvalg for kunst i det offentlige rum viser Ursula Munch-Petersens og Bente Skjøttgaards relieffer samt Sophia Kalkaus skulpturer, at udvalget, som også Kunstrådet, på bedste vis opfylder målet om at få kunsten bragt ud i hele landet også til stor glæde for borgere og turister i denne del af Udkantsdanmark.

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 4, 18. ÅRGANG, JULI 2010

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 4, 18. ÅRGANG, JULI 2010 KUNST OMKRING TROLDEN NR. 4, 18. ÅRGANG, JULI 2010 K.O.T. Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museumsog Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum. Bladet udkommer fi re gange

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011 EVA STEEN CHRISTENSEN Retrospektiv udstilling 1. 12. 2010-1. 5. 2011 KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011 Læs om: Billedhuggerne Eva Steen Christensen og Sophus Ejler Jepsen, fotografen

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 22. ÅRGANG, JUNI 2014

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 22. ÅRGANG, JUNI 2014 KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 22. ÅRGANG, JUNI 2014 KOT NR. 2, 22 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010

4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning 2010 Indhold 4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Forside: Femte klasse fra Gesten skole indtager Skibelundsalen til midlertidig værksted i arbejdet med at bygge egne computerspil udfra elementer

Læs mere

PROJEKT»ÅBENT HUS«HENNER FRIISERS HUS MIDDELFART MUSEUM. rapport om udstillingens fokus og form

PROJEKT»ÅBENT HUS«HENNER FRIISERS HUS MIDDELFART MUSEUM. rapport om udstillingens fokus og form PROJEKT»ÅBENT HUS«HENNER FRIISERS HUS MIDDELFART MUSEUM rapport om udstillingens fokus og form GESAMTKUNSTWERK & ARKITEKT ANNE SCHNETTLER SEPTEMBER 2009 PROJEKT»ÅBENT HUS«HENNER FRIISERS HUS MIDDELFART

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM UDSTILLINGSKALENDER 2015 VELKOMMEN Med en stor tak til alle, der på forskellig vis har støttet Vendsyssel Kunstmuseum i 2014, glæder jeg mig til at byde velkommen til 2015 og løfte

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren.

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Opgaven er skrevet af Ronni Møller som speciale i Det pædagogiske rum og de fysiske rammer i SFO 1 Indhold

Læs mere

Det er det jeg brænder for - Historien om min vej til kunstner

Det er det jeg brænder for - Historien om min vej til kunstner A g n e t h e M a a g a a r d Det er det jeg brænder for - Historien om min vej til kunstner A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Det er det jeg brænder for - Historien om min vej til kunstner

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.3, 22. ÅRGANG, AUGUST 2014

KUNST OMKRING TROLDEN NR.3, 22. ÅRGANG, AUGUST 2014 KUNST OMKRING TROLDEN NR.3, 22. ÅRGANG, AUGUST 2014 KOT NR. 2, 22 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23 KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 3, 20. ÅRGANG, AUGUST 2012 KOT NR. 3, 20 ÅRGANG 23

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 3, 20. ÅRGANG, AUGUST 2012 KOT NR. 3, 20 ÅRGANG 23 KUNST OMKRING TROLDEN NR. 3, 20. ÅRGANG, AUGUST 2012 KOT NR. 3, 20 ÅRGANG 23 K.O.T. Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museumsog Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 21. ÅRGANG, FEBRUAR 2013

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 21. ÅRGANG, FEBRUAR 2013 Læs om: Kunstforeningens rejse til Helsinki via Stockholm og Ålandsøerne 25. maj 1. juni 2013 samt artiklen om Niels Hansen Jacobsens værker på museer i Norden. KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 21. ÅRGANG,

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 15 februar 2007. www.danskepottemagere.dk. Ørnevase af Karl Hansen Reistrup

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 15 februar 2007. www.danskepottemagere.dk. Ørnevase af Karl Hansen Reistrup Løssalg: 52,50 kr. Tema: Japansk Keramik side 5-8 DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 Ørnevase af Karl Hansen Reistrup Nr. 15 februar 2007 www.danskepottemagere.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen Murersvende holder sammen Charlie Christensen og 23 andre murersvende holder fast i deres krav over for Lind & Risør Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt

Læs mere

Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 10. Juni 2005. www.danskepottemagere.

Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 10. Juni 2005. www.danskepottemagere. Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 Foreningen skal udstille på Grimmerhus i marts 2006 Nr. 10 Juni 2005 www.danskepottemagere.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet Troldtekt Kunst og kultur inspiration En kulturbastion åbner sig mod vandet side 16 > Spøttrup Borg: Den æstetiske tømmerstabel 4-5 Galerie Provence: Elegant kunst i rationelle rammer 6-7 Harlev Bibliotek:

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere