GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014"

Transkript

1 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 3 Marts 2014 Berliner bjørn 2013

2 HOLD TAKTEN OG HOLD UD! - (delvis citeret fra Cirkus Holmboe) "Årh.. det er godt nok svært det her lige nu" udbryder yngsteartisten, da han for 7. gang forsøgte at føøøøle musikkens rytme og puls, tælle til fire og samtidig ramme korrekt med tromme- stikkerne. Yngsteartistens trommelærer, som er en meget tålmodig sjæl og et særdeles anerkendende menneske kigger smilende på den svedende artist og siger: "Det går fint, - rigtig fint!! Mærk rytmen helt ind i kroppen, det hjælper dig faktisk"imens han selv sidder og opfører sig som en levende metronom. Yngsteartistens trommeundervisning i tirsdags gav mig noget at tænke over... Ikke fordi det var over en halv time indeholdende formidable trommesoloer og rytmisk overlegenhed, snarere tværtimod... Yngsteartisten fik dagens lektion i trommer, men JEG fik dagens lektion i livsanskuelse og indstilling til tingene. Jeg havde nemlig fornøjelsen af at opleve en artist, som svedte, bandede indvendigt og måske mest af alt havde lyst til at smide trommestikkerne i hovedet på sin lærer, men han smilede koncentreret og sagde ikke på noget tidspunkt: "Det her kan jeg ikke finde ud af, så jeg gir' op!" Yngsteartisten gav ikke op. Han stoppede ikke med at prøve at mærke pulsen og rytmen. Nææh.. han blev bare ved med at tælle til fire og prøve at ramme trommerne rigtigt. Han nøjedes faktisk bare med at sige de vise ord: "Årh det er godt nok svært det her lige nu". For mig at se, er det netop forskelligheden i de to ovenstående udsagn, der gjorde, at jeg blev opmærksom på forskellen imellem at kæmpe og tro på, at det nok skal lykkes, i modsætning til bare at ville resignere og give op. Ovennævnte "kamp" denne dag var en kamp, som handlede om takt, rytme, tempo, men allermest om ikke bare at give op, og smide stikkerne ad helvede til. Det var en kamp om at affinde sig med, at selv om det er svært, så fortsætter man (sgu)!! Jeg tror på, at med den rette indstilling og tilgang til tingene, så vil mange af disse kampe kunne vindes uden alt for store knubs. Nina Nøddelund - 8. gilde - 2 -

3 Mester har ordet Kære alle. spejderideen for voksne I februar skrev jeg, at jeg var på vej til distriktsgildemesterstævne, og derfor synes jeg, at jeg her vil give et kort referat af focuspunkter derfra. LGM Helmut Werth bød velkommen og sagde bl.a., at hele LGL selvfølgelig arbejder efter den handleplan for , som blev godkendt ved LGT13, og at alle i LGL har et ønske om, at få det enkelte gilde og gildebrødrene med Mod nye horisonter. Jeg vil gerne her gentage det, jeg også har sagt til GM, stadsgildeledelsen og på stadsgilderådsmødet, at jeg fik et meget positivt indtryk af LGM Helmut Werth, der på en meget konkret men også positiv - måde styrede os gennem en rigtig god weekend. Det lover godt for det fremtidige samarbejde med respekt for udførelse af fælles arbejdsopgaver i tillid og med sammenhold. LGUS Peter Skræ styrede derefter på flot vis processen, hvor vi talte om og drøftede Spejderideen for voksne. Jeg vil fremhæve, et meget vigtigt focus punkt, som vi alle må være opmærksomme på. Med spejderideen for voksne taler vi om værdier - og IKKE aktiviteter. Aktiviteter er fine og vigtige, men det er i spejderideen for voksne, vi finder vores fællesskabskultur og de værdier, vi bygger vores arbejde på. Jeg tror på, at vi fremover skal være meget mere opmærksomme på, at fortælle om de værdier, vi arbejder med både personligt og generelt i Sct. Georgs Gilderne. Ja vi skal sætte mere focus på vores værdier og holdninger. LGL besøger gerne gilderne landet over for at medvirke til at understøtte arbejdet, og jeg forsøger netop nu at få et arrangement i Odense om det. Mere herom senere, hvis det lykkes. Efter udviklingsweekenden den hvor vores DUS deltager, vil der blive fremstillet en Hvidbog, overordnet om samme emne. DUS-gruppen vil også arbejde videre med kursusudvikling. LGL opfordrer også alle gilder til at vælge en GU, så ideer kan komme helt ud også til dig. Redaktør Ingrid Danstrup orienterede om det nye Sct. Georg, som du netop har set første udgave af. Generelt synes jeg, der ser flot og let læseligt ud i den nye udgave. Det er positivt, at vi også viser nyt format Format er der også over mit næste afsnit med beskrivelse af nogle af de mange arrangementer, der er i gruppearbejdet i gilderne i Odense. Jeg er sikker på, at disse eksempler kendetegner rigtig mange gruppers arbejde. Vi taler ofte om synlighed, men det er da ganske let, hvis du altså bare husker at fortælle alle steder om det spændende gruppemøde, hvor du har deltaget. Den bedste PR er stadig fra mund til mund Fortsætter side 4

4 Fortsat fra side 3 Jeg har her samlet bare enkelte af de arrangementer, der foregår i gruppearbejdet i Sct. Georgs Gilderne i Odense - og jeg er sikker på, at du kan fortælle om mange flere: Sangeftermiddag i aktivitetscentret i Ørbæk. Stedets præst havde valgt sange og sang for og læste historie. Foredrag i Valgmenighedskirken med billedkunstneren Martin Bigum. Der fortalte om Lystvandring i kunsten. Julemøde med ægtefæller og pakkespil på en anden måde. Foredrag med indlæg om aktiv dødshjælp Besøg hos kunstneren Jens Galschiøt. Foredrag i Valgmenighedskirken for at høre forfatter og journalist Gretelise Holm fortælle om emnet Jesus, pengene og livet. Gruppen spillede Ego spillet. Meget lærerigt for alle men også fornøjeligt. Møde hos gildebror, der fortalte om sit spændende arbejde. Foredrag med tidligere borgmester i Kerteminde Else Møller, der fortalte om fra bondekone til borgmester. Foredrag med Anders Agger Besøg hos TV2. Besøg hos Glud og Marstrand. Rundvisning i den katolske kirke Besøg hos det Nordatlantiske Hus Besøg hos Galleri Rasmus Foredrag i Højskoleforeningen om det ordentlige menneske med Henrik Jensen I Valgmenighedskirken og se filmen Terraferma: Crialeses film om bådflygtninge. (På gruppemødet i marts skal filmen diskuteres). Besøg hos gartneriet Gloriamundi. Foredrag om Filippinerne. Herregårde er det gennemgående emne i gruppens arbejde. Spændende ikk? Som I sikkert har set, så har Kerteminde tilbudt at være vært ved næste store landslejr for spejderkorpsene i Det er spændende, hvad afgørelsen bliver, men jeg synes, vi i Sct. Georgs Gilderne i Odense allerede nu skal være med ved at melde ud, at selv om det selvfølgelig primært er i Kerteminde landslejren skal foregå, så kan Odense også byde ind med spændende muligheder. Jeg nævner her bare tre eksempler: Jernbanemuseet, Zoo og ikke mindst HC. Andersen. Jeg tænker også at vi, sammen med nuværende og tidligere aktive spejderledere og spejdervenner i Odense, kan hjælpe som koordinatorer og planlæggere af spændende arrangementer for lejrdeltagerne. Jeg har også læst, at man gerne ser et tæt samarbejde med erhvervslivet for udvikling af aktiviteter m.m. Fortsætter side 5-4 -

5 Fortsat fra side 4 Jeg tror på, at Sct. Georgs Gilderne i Odense har mange kompetencer, der kan udvikle sig til spændende muligheder. Det er nogle tanker, jeg har gjort mig, men måske er det hele afgjort, når dette nummer af gildekontakt udkommer! Med venlig gildehilsen Kay Indkaldelse til stadsgildeting den 01. maj 2014 kl i Gildehuset. Dagsorden ifølge lovene (er udsendt til alle gildeledelserne). Forslag der ønskes behandlet på Stadsgildetinget skal være stadsgildemesteren i hænde senest 14 dage før afholdelse af gildetinget. Alle gildebrødre er velkomne og skal af hensyn til traktement og bordopstilling, senest den 28. april 2014, tilmelde sig Stadsgildet mangler stadig forslag til en suppleant for DUS. Tilmelding til stadsgildekansler Verner Thomsen, mail: På stadsgildeledelsens vegne Verner Thomsen Stadsgildekansler - 5 -

6 Distriktsgildehal Sct. Georgs Gilderne i Danmark Fyns Distrikt Bogense den Invitation til Distriktsgildehal onsdag den 19. marts kl STED: Skolen ved Noret afd. Toften Toften 600, 5330 Munkebo Distriktsgildeledelsen og Sct. Georgs Gildet i Kerteminde har hermed fornøjelsen at invitere alle gildebrødre til en højtidelig og festlig aften med gildehal og musikunderholdning og ikke mindst samvær med andre gildebrødre på Fyn Vandrehal Gildehal Aftenens program: Herefter spisning bestående af et let traktement samt kaffe/te og kage. Underholdning: Sprudlende irsk folkemusik af duoen Den Irske. Pris: kr. - Drikkevarer kan købes. Tilmelding: Gildevis tilmelding senest tirsdag den 4. marts til DGK Alice Pedersen tlf Tilmeldingen er bindende. - Vi har plads til 70 personer. De bedste hilsner på Distriktets og Kertemindes vegne Alice Pedersen Kansler i Fyns Distrikt - 6 -

7 INFO Seniorlaug Seniorlaug i marts I marts måned har vi seniorlaug den 14. Kl Mød op til vores hyggelige samvær i gildehuset. Med gildehilsen Knud WIEN, WIEN nur du allein! Vi har nu endelig, samme med Gislev, fundet et hotel i Wien, (mangler bekræftelse) som vi finder ligger hensigtsmæssigt, når vi tager i betragtning, at vi også skal kunne klare os selv på gå ben. Det skulle være rimeligt prismæssigt, de skulle kunne have os, og det skulle ligge centralt for bymidten. Lige nu arbejdes der på at få billetter til Musikverein. Operaens repertoire kendes ikke endnu (forventes april). Vi overnatter på både ud og hjemturen. Datoen er sat til ud 23. september og hjemme igen 30. september. Så snart vi kender det endelige deltagerantal, går vi i gang med at planlægge sightseeing samt reservation af koncert/operabilletter. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til enten Bent ( ) eller Ulla ( ) eller mail: Hvis denne musik/operatur er noget for dig, er tilmelding 15. marts (af hensyn til bestilling af koncertbilletter). Det har ikke været helt let, da Wien er et eftertragtet og populært rejsemål og derfor ikke billig. Nu er det så vi håber, at vi kan opfylde kriteriet (40 delta gere). Claus Koch og Per Holst er selvfølgelig med som sædvanlig! Prisen er ca ,- + ekstra for enkeltværelse (kr ,-) ex musik/teaterbilletter. (+ kr ). Vi skal selvfølgelig både til en koncert og en tur i operaen

8 BRODERFONDEN BRODERFONDEN Odense,den 14. februar 2014 under Sct. Georgs Gilderne i Odense BRODERFONDEN under SCT. GEORGS GILDERNE I ODENS Formand Inger Weber Generalforsamling afholdes torsdag den 1. maj 2014 kl i Spejderlokalet, Gildehuset, Højstrupvangen 1. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning. 3. Forslag fra medlemmerne 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Budget herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Inger Weber, Thorsgade 8.1, 5000 Odense C, senest 14 dage før generalforsamlingen. Venlig hilsen Inger Weber Broderfonden Det meddeles med sorg at vort medlem, tidligere gildebror i 7. gilde Egon Højriis Frandsen er sovet ind * Æret være hans minde - 8 -

9 1. GILDE GK Inger Hansen GM Edith Hermannsen GS Birger Leth-Larsen 1. gildes hjemmeside O VALG Lille forslag til reform af valgets princip. O valg, hvori folket får mæle og mål, du lægger vor vilje i vægtens skål og skaber en klarhed af bulder og skrål og splittet politisk fægten. Blot burde man slet ikke stemme om hvem der skal være de største og vove sig frem men hel re om hvem der skal være dem som skal være tungen på vægten Piet Hein Gildeting Torsdag den 13. marts 2014 kl Tarteletfestival kl Tilmelding i flg. indkaldelse til Hanne Eriksen senest den 7. marts Grupperne: 1. gruppe: Onsdag den 5. marts kl Byrådsmøde, Rådhuset. 2. gruppe: Efter aftale 3. gruppe: Onsdag den 19. marts kl hos Inger 4. gruppe: Tirsdag den 1. april kl Odense Valgmenighedskirke. Foredrag af Grethe Lise Holm 5. gruppe: Mandag den 17. marts kl hos Erik Good-turn: Tirsdag den 18. marts kl hos Hanne - 9 -

10 2. GILDE GK Erik Johnsen GM Finn Børsting GS Peter Lassen Marts Mandag den 3. marts kl. 19,00 Gildeting i Gildehuset Indkaldelse er udsendt til alle den 21. januar 2014 Tilmelding til Erik Jensen, på grund af bespisningen. Håber alle møder op. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk der er igen Sct. Georgs Cafe aften den 8. maj kl Denne gang bliver det med underholdning af Irish Coffee : Det bliver med sang og en lille let anretning. Se omtale side 15. Reserver allerede nu datoen - det bliver en festlig aften. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Tid, ebbe og flod venter ikke på nogen. Talemåde Dødsfald Det meddeles med sorg at vort medlem Hemming Marcussen er gået bor * Æret være hans minde

11 3. GILDE GK Hanne Veje Olsen GM Jens-Aage Jensen GS Karin Ravnkilde 3. gildes hjemmeside: MARTS Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå. Se de folk, der uden, lykke Bare går og går i stå. Lad dem lege i livstræets krone, Lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Erik Lindebjerg Gildeting den Kl Tilmelding til Lisbet og Poul mail: (tlf ) Senest den Gruppemøder: 1 Gr hos Tage kl Gr. Aftaler senere 3 Gr. Aftaler senere 4 Gr hos Gerda kl Gr hos Gutte 6 Gr. Holder ferie Tillykke til Niels Bentzen der bliver 75 år den (Niels er bortrejst på dagen )

12 4. GILDE GK Ingeborg Lauridsen GM Jørgen Skovsby GS Lissi Rasmussen 4. gildes hjemmeside: kl. 19,30 Gildeting i Gildehuset, Højstrupvangen kl. 18,30 Spisning. Arrangerende gruppe byder på en varm, krydret, fyldig og mættende ungarsk gullaschsuppe. Gruppevis tilmelding til Ingeborg, tlf eller mail: senest den 11.marts. Gruppemøder: 2. gr kl. 14,00 på besøg hos Jens Galschiøt, og bagefter drikkes kaffe hos Ruth 3. gr kl. 18,30 hos Ingeborg 4. gr.: kl. 19,00 hos Mogens 5. gr.: Besøg i Den Katolske Kirke. Bagefter hos Preben 6. gr.: kl. 18,30 hos Tove 7. gr.: kl. 19,00 hos Edith 8. gr.: kl. 12,30 hos Ketty 9. gr.: kl. 19,00 hos Lone Den 6. marts har Ruth og Svend været gift i 60 år, og kan derfor fejre diamantbryllup. Den 28. marts har Jørga og Palle været gift i 50 år, og kan derfor fejre guldbryllup. Jørga og Palle oplyser, at de er hjemme på dagen! (hørt fra pålidelig kilde - der er morgensang kl. 7). Gildet ønsker jer alle 4 hjertelig til lykke

13 8. GILDE GK Karin Jensen GM Nina Nøddelund GS Lone Nielsen 8. gildes hjemmeside: Hvis vores hjerne var så simpel, at vi kunne forstå den. Så ville den være så simpel, at vi ikke ville kunne forstå den. Mandag den 10. marts Gildeting kl Forpang kl afbud til Inger senest den 6. marts Mandag den 24. marts Årsplanlægning kl Husk kalender og gode idéer - ALLE kan deltage Grupperne; GR. 81 Møde hos Inger kl GR. 82 Møde hos Bodil kl Vær god i nuet! Jeg vandrer bare en gang gennem denne verden Al det gode jeg kan gøre, alt den venlighed jeg kan vise noget menneske. Lad mig gøre det nu- Lad mig ikke udsætte det Eller forsømme det, For jeg kommer aldrig denne vej igen. Thomas Carlyle ( )

14 9. GILDE GK Annie Larson GM Dorthe Ditlevsen GS Irene Bernth Marts Onsdag den 12. kl Gildeting Indkaldelse med dagsorden udsendes separat. 3. Gruppe arrangerer. Evt. afbud til Anna senest den 9. marts. Grupperne: 1. Gruppe (Inge) Onsdag den 26. marts kl. 12 hos Tove F. 2. Gruppe (Sonja) Onsdag den 19. marts kl. 13 hos Merete 3. Gruppe (Anna) Mandag den 24. marts kl hos Lis Kære gildebrødre. KFUM spejderne Sct. Knuds Gruppe afholder KÆMPE loppemarked på Højstrup gamle kaserne, Rismarksvej 52, Odense V og kan i den forbindelse godt bruge nogle ekstra hænder: Søndag den 9. marts fra kl. 9 til ca. 16 til indsamling og opstilling af effekter, og lørdag den 15. marts fra kl. 8 til 15 til opstilling af det sidste og salg kl Hvis man kun kan nogle timer, er det også helt OK, det noteres blot ved tilmeldingen. Der vil begge dage være forplejning som tak for hjælpen. Alle pengene fra loppemarkedet går til Sct. Knuds Gruppe. Hvis du er interesseret i at hjælpe, så kan du sende en mail til Med venlig hilsen Poul Tesch

15 Dato Arrangement Hvor? Arrangør side Distriktsgildehal Munkebo Fyns Distrikt Besøg på Odense Slot Begrænset antal - tilmelding Bent 1. gilde Generalforsam. Broderfonden Højstrupvangen - spejderlokale Broderfonden Stadsgildeting Højstrupvangen STG + 4. gilde Irish Cafe Højstrupvangen 2. gilde 15 Cafe Sct. Georg Torsdag den 8. maj kl Underholdning af Irish Coffee I Gildehuset, Højstrupvangen 1. Odense Kom til en irsk aften med musik og sang. En dejlig aften med musik og en let anretning kun kr. 175,00. Billetter købes hos Overskuddet går til det humanitære arbejde. (skriv irish coffee i søgefeltet - og enter ) Arr.: 2. Sct. Georgs Gilde i Odense

16 REDAKTIONEN Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail - - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe. Redaktøren beklager meget og undskylder, at der desværre var faldet et par ret vigtige ting ud i sidste nr. af GildeKontakt. Det bør ikke ske!! Det reviderede Gildekontakt ligger på hjemmesiden. HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større.) og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5. En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. Jeg bruger rigtig lang tid på at redigere. Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges. Billeder må ikke kopieres fra nettet. De skal indsættes, og der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn. Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 Juni 2014 1864 Flere ting knytter sig til ovenstående tal. Jeg vil omtale 3 ting relateret til 1864. Han havde godt nok et dansk korps med 10.000 mand

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

Gildemøde Tirsdag den 11. februar kl. 19,00 i Gildegården

Gildemøde Tirsdag den 11. februar kl. 19,00 i Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Birthe Bergsby 10 februar Per Hald rund 24 februar Willy Borgstrøm 26 februar Hanne Christensen 28 februar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre februar

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde!

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde! Juni 2014 København Hvidovre Gruppearbejde! Ideen med grupper i Gildet er mere eller mindre taget med fra patruljesystemet hos spejderne. Jeg har dog også hørt de ældre gildebrødre fortælle, at grupperne

Læs mere

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld!

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Liljen 66. årg Januar 2014 Nr. 1 Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have!

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! Liljen 67. årg August 2015 Nr. 8 Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! dig.«anonym»se mod lyset, så falder skyggerne bag Lolland Falster Distrikt 2015-2016 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort.

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Liljen 66. årg April 2014 Nr. 4 Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig prøvet noget nyt. Albert Einstein

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere