LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December Februar Locus Dei

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei"

Transkript

1 LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December Februar 2004 Locus Dei

2 Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand: Gunvor Sandvad Slotsgade 3 A, Lgkl. tlf Indre Mission (Missionshuset) Formand: P.A. Martinussen Fasanvej 27, Lgkl. tlf Luthersk Mission Erik Sode Nielsen Munkeparken 55, Lgkl. tlf KLF, Kirke & Medier Arne Andersen Krusåvej 7, Lgkl. tlf Y s Men s Club Jenny Petersen, Nørregade 31, Løgumgårde, Lgkl. tlf Undervisnings- og kulturinstitutioner Refugiet tlf Løgumkloster Højskole tlf Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster tlf Kirkemusikskolen tlf Efterskolen tlf Nordschleswigche Gemeinde Pastor Wolfgang Kunkel, Garvergade 14, Lgkl. tlf Stof til eftertanke. Kærligheden er kun kærlighed, hvis den bliver givet væk. Afrikansk præst ################################# Lær mig at tælle mine dage Lær mig at tælle mine dage tælle de lyse og de grå, og med frimodighed tage hvad min dag byder på. Arved jeg gaver og talenter, lær mig, hvad de skal bruges til. Lær mig at gi igen med renter omsorg, ømhed og smil. Lær mig at være den, der trøster, giv mig hver gang de rette ord. Lær mig, hver pige er min søster, hvor på jord hun end bor. Lær mig at sige ja til glæden, når den vil lyse på min vej. Men giv mig også, når det kræves, mod til at sige nej. Lær mig at luge i min have, samle hver tidsel i en stak. Lær mig, at livet er en gave, lær mig at sige tak. fhv. kirkeminister Mette Madsen ################################# Det er det, vi er i os selv, og det vi giver til hinanden, som gør os til hele mennesker. Dietrich Bonhoeffer #################################

3 Det kommer Ham ved! Den russiske digter Dostojevski fortæller et sted om en far, der med sin lille søn ved hånden kommer gående på gaden i en russisk by. Her ser de en kusk sidde og piske løs på en radmager hest, der er spændt for en alt for tung vogn. Folk, der kommer forbi, henrykkes på en sørgelig måde af, hvad de ser, så også de giver sig til at slå løs på hesten. En af dem griber en jernstang og giver hesten et slag, så den synker i knæ. Den lille dreng bliver vred, trækker sin far i hånden og råber: Kom, far, lad os slå de onde mennesker! Men faderen trækker drengen til side og siger: Nej, lad os gå, det kommer ikke os ved. Ikke hos Gud På en måde siger den fortælling det, som den forestående jul også vil sige til os. Eller rettere julens budskab siger det modsatte. Gud siger ikke: Det kommer ikke mig ved! Nej, Gud sagde og siger: Det kommer mig ved! Og derfor blev Han menneske. Han blev som én af os. For Gud vil ikke gå forbi, som vi alt for ofte gør det, når vi oplever lidelse og uret. Vi vil helst blandes udenom, men Gud blander sig. Og det gjorde Han julenat, da Han blandede sig i vor tilværelse ved at blive som én af os. Julen vil sige til os, at Gud deler alt med os, sorg og glæde, lidelse og håb. Derfor er vi også forpligtet på det, at dele sorg og glæde med hinanden, at hjælpe hvor vi kan, at protestere mod uretten, at lade os indblande. Verden går under, hvis vi altid siger: Nej, lad os gå, det kommer ikke os ved. Godt, at Gud ser anderledes på det. Han er dybt involveret både i dit og mit liv, og i hele verdens liv. Thorkild Schousboe Guldbryllup En af de ting der slog mig, da jeg kom her til Løgumkloster, var den gode sønderjyske skik med, at guldbrudepar kommer i kirken til gudstjeneste på deres store dag. Det er en glæde og en oplevelse, hver gang det sker. For et stykke tid siden blev jeg gjort opmærksom på, at der på Refugiet lå et diadem og en broche, som engang for mange år siden var blevet foræret af et guldbrudepar. I et gammelt avisudklip, som lå ved, står der. Skikken på vesteregnen dikterer jo, at bruden ved en sådan begivenhed bærer krone og gommen roset. Altså, når guldbrudeparret kommer i kirken, har bruden diadem og gommen rosset på. Mon nogen af dette blads læsere kender mere til denne skik her på Vesteregnen? Nu kan den skik genoplives, for Refugiet har overdraget diademet og rosetten til præsteembedet, sådan at fremtidige guldbrudepar kan låne det, og have det på i kirken og ved den efterfølgende fest. På forsiden af dette Kirkeblad kan man se, hvordan det ser ud. Mon ikke kommende guldbrudepar kunne tænke sig, at være med til at værne om en åbenbart gammel skik. Traditionen med at komme i kirken på de store mærkedage i livet er en sådan god tradition, og nu kan der føjes et element til, som måske var ved at gå i glemmebogen. Redaktionen tager med glæde imod oplysninger om skikkens oprindelse og udbredelse. Thorkild Schousboe 3

4 En salme Rudolph Arendt, tidl. domprovst, Løgumkloster. De anfægtedes salme Der er en salme, som man kunne kalde de anfægtedes salme. Det er nummer 587 i salmebogen (nr. 552 i den gamle). Den kræver ingen særlige forudsætninger. Det er nok, man kender sit Fadervor. Den handler om det, at det er Jesus, der har lært os det. Han har sagt den for, sådan som læreren i gamle dage, når man skulle lære et vers, først sagde en linie, og så sagde man den efter, indtil man kunne det. Men Jesus har ikke kun sagt Fadervor for engang for længe siden. Han bliver ved med at sige den for eller med. Og altid er han rede med sine små at bede! Sine små, hvem er det? Det er enhver, der beder sit Fadervor. At bede, det er at blive lille, som de små, når de skal lære at tale. Men så kan det gå sådan, at bønnen ligesom dør på læberne af os. De bliver til tomme lyde. Vi siger dem, men vi føler ikke noget ved det. Det er som en tom remse. Vi føler heller ikke, at der er nogen, der hører det. Vi siger dem ud i den tomme luft. Hvorfor så overhovedet bede? Vi kan lige så godt lade være. Da er det, vi kan høre det 4. vers: Og er jeg døv og blind og træt og tung i sind, jeg véd dog, Jesu øje ser Fader i det høje, jeg véd dog, Jesu øre kan Fader-røsten høre. Det trøstes jeg da ved, det er i dag min fred. Det er trøsten for den anfægtede. Jesus beder for os og med os. Så er det lige meget, hvad vi føler og mærker. Han er der som min næste, han er der til mit bedste. Han træder i vort sted. I ham er nu os givet opstandelsen til livet. Med ham er alt vi fremme og har hos Fader hjemme. Læs salmen igennem, og opdag, hvor fyldt hver linie er med indhold. Den er skrevet af K.L. Aastrup, den af de nyere salmedigtere, der med god grund har fået flest salmer med i den nye salmebog. Man har - lidt nedsættende sagt, at hans salmer er dogmatik på vers. Bedre kunne man kalde dem teologi som lovsang. Aastrup er ikke kun rimsmed, ikke kun salmeskriver. Han er salmedigter. Han formår at give et par linier en sådan fylde, at de bider sig fast. Tag f.eks. nr. 173, der handler om helbredelsen af den blinde tigger, da Jesus var på vej til Jerusalem: Og alt vort håb er gemt deri: han kunne ikke gå forbi. Der er det hele sagt, så det ikke glemmes! Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder noget særligt for dem. 4

5 DET SKER I SOGNET Kloster-aften Løgumkloster Højskole, Refugium og Menighedsråd indbyder til Klosteraften. Møderne foregår som hovedregel i Klostersalen i Kirken og begynder kl Der serveres kaffe på Refugiet. PROGRAM: Mandag den 12. januar: Tidl. skuespiller, katholsk præst i Sønderborg Finn Arvé: Min vej fra skuespiller til præst. Mandag den 2. februar på Højskolen, Ottekanten: Akademileder, cand.theol. Henrik Wigh-Poulsen: Bevægelse i det grundtvigske? Familiegudstjenester Lørdag den 6. december kl : Vi forsøger noget nyt, og indbyder til Familiegudstjeneste sammen med årets Minikonfirmander, der opfører et lille drama. Alle er meget velkomne Onsdag den 24. december kl : Jule-familiegudstjeneste. På grund af det store fremmøde opfordrer vi til, at denne gudstjeneste forbeholdes familier med mindre børn. Krybbespil med børn fra Børnehaveklassen. Gudstjeneste for ældre Torsdag den 11. december kl : Altergangsgudstjeneste i Løgumkloster Kirke for beboerne på plejecenter Åløkke. Andre ældre fra byen er velkomne. Hellig Tre Kongers Fest På grund af den store interesse holdes arrangementet for alle over 70 år over to dage enten lørdag den 3. januar eller søndag den 4. januar kl Alle får skriftlig invitation, hvoraf fremgår nærmere detaljer. Konfirmandsangaften Torsdag den 22. januar kl : Konfirmander fra Løgumkloster og de omliggende sogne samt deres forældre inviteres til Sang-gudstjeneste og efterfølgende samvær i Klostersalen. Aftensang i kirken Hverdage kl : - ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang: 1. onsdag: Sognepræsterne 2. onsdag: Højskolen 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsterne. Koncerter i Løgumkloster Kirke Lørdag den 29. november kl : Før Helligdagen. Musik af Bach og Wolff samt arier fra Händels Messias. Jeppe Friis, bas Karen Lawrence, orgel. Fri entré. Søndag den 7. december kl : Julekoncert. Klosterkoret, dirigent Hans Chr. Hein. Løgumkloster Kirkes Børne- og Ungdomskor, dirigent Poul Skjølstrup Larsen. Karen Lawrence, orgel. Fri entré. 5

6 Lørdag den 20. december kl : Messias. Sønderjyllands Symfoniorkester, kor og solister. Entré. Søndag den 28. december kl : Tre kvarters festlig julemusik. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. Lørdag den 31. januar kl : Solofløjtenist i Det Kgl. Kapel Eva Østergaard og Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. Torsdag den 5. februar kl : Michala Petri, blokfløjte Lars Hannibal, guitar. Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigent Søren K. Hansen. Entré. Få tilsendt oplysninger om kommende koncerter på Løgumkloster Kirkes Børneklub For børn fra 3 år og indtil de begynder i børnehaveklasse. Hver torsdag kl i Konfirmandstuen, Storegade 7. Det er gratis at være med. Vi fortæller bibelhistorie, og Kalle Kirkemus kommer på besøg. Vi får saftevand og lidt at spise, leger og har det sjovt sammen. Forældre må gerne være med. Vi ses til børneklub! Henriette Andersen tlf Gunvor Sandvad tlf Orientering fra Menighedsrådet: Regnskabet for 2002 er blevet godkendt af revisionen, budgettet for 2004 er godkendt efter at det er blevet beskåret med ca kr. Som følge af den Kgl. Bygningsinspektørs gennemgang af vore planer for nye graverfaciliteter, har vi måttet indsende fornyet ansøgning, der indeholder en plan, hvor bygningerne er reduceret med små 10%. Samtidig har vi søgt stiftet om et lån på ca. 3,5 mill kr. til dækning af nybyggeriet. Vi håber, at vi kan komme i gang med byggeriet i I september har vi afholdt det årlige syn på kirke og kirkegård, samt syn af præstegården. Synet af kirken gav ikke de store bemærkninger. I forbindelse med kirkesynet blev kobbergitteret i kirkens tårn besigtiget. Vi har forsøgsvis fået lavet og opsat et kobbergitter til erstatning for de fiskeliner, der uden succes har skullet holde fuglene ude af tårnet. Præstegårdssynet resulterede i en del mindre og større vedligeholdelsesopgaver, der står for i de kommende år, bl.a. skal enkelte rum males, en del vinduer skal males indvendigt, der skal fuges omkring vinduer i kvisten og undertag skal repareres endelig måtte vi konstatere, at præstegårdens hoveddør her og nu skal males, da den er så medtaget af vand og sol, at den går til, hvis den ikke males meget snart. Knud O. Thams Redaktionen ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! 6

7 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Praktiske oplysninger: Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger før den ønskede dato. Der opgives navn og adresse på mindst 3 faddere. Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted. Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelse: Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal forrette begravelsen. Børnepasning under prædikenen ved alle gudstjenester. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf Gratis befordring til gudstjeneste på sønog helligdage og ved De ældres eftermiddag. Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens gudstjeneste. Fotografering og videoptagelser ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke tilladt. Løgumkloster Kirke udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet. Næste nummer har dead-line: 19/ Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams og Thorkild Schousboe (ansvh.) Tryk: Brag Tryksager ADRESSER: LØGUMKLOSTER KIRKE: Slotsgade 11, tlf , fax Åben: kl , søndag kl SOGNETS PRÆSTER: Thorkild Schousboe Laursen, Storegade 7, tlf , fax Fridag: Fredag Kirsten Ditlevsen Kirkevej 2, Ø. Højst tlf Fridag: Mandag KIRKETJENERE: Povl Søndergaard, Åparken 8, tlf Fridag: Mandag Anni Brodersen, Bjerndrupvej 5 tlf Fridag: Fredag ORGANISTER: Organist: Poul Skjølstrup Larsen, Markledgade 13, tlf mobil: Fridag: Mandag Organistassistent: Karen Lawrence, Mariegade 3, 6100 Haderslev. Tlf Fridag: Torsdag KIRKESANGERE: Else Nielsen, Guldagervej 23, tlf Elna Jefsen Wollf, tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder Træffes på tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Poul Mølgaard, Mølleparken 370, tlf KIRKEVÆRGE OG KASSERER: P. A. Martinussen, Fasanvej 27, tlf

8 Gudstjenesteliste Søndag den 30. november 1. Søndag i Advent Lørdag den 3. januar kl : Thorkild Schousboe (for de ældre, se omtale) Lørdag den 6. december kl : Thorkild Schousboe Familie- og minikonfirmandgudstjeneste Søndag den 7. december 2. Søndag i Advent (kaffe) Søndag den 14. december 3. Søndag i Advent Søndag den 21. december 4. Søndag i Advent kl : Kirsten Ditlevsen Onsdag den 24. december Juleaften kl : Thorkild Schousboe (familiegudstjeneste) kl : Wolfgang Kunkel (tysk) kl : Thorkild Schousboe Torsdag den 25. december Kristi fødselsdag (Juledag) Fredag den 26. december Sct. Stefansdag (2. juledag) kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 28. december Julesøndag Torsdag den 1. januar Nytårsdag Søndag den 4. januar Hellig Tre Kongers søndag (kaffe) kl : Thorkild Schousboe (for de ældre, se omtale) Søndag den 11. januar 1. Søndag efter Hellig Tre Konger Søndag den 18. januar 2. Søndag efter Hellig Tre Konger kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 25. januar 3. Søndag efter Hellig Tre Konger Søndag den 1. februar Sidste søndag efter Hellig Tre Konger kl : Gertrud Y. Iversen (kaffe) Søndag den 8. februar Septuagesima kl : Uffe Bjerre Søndag den 15. februar Sexagesima kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 22. februar Fastelavns søndag Søndag den 29. februar 1. Søndag i Fasten 8 8

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Kirkebladet. På vej mod højtiden. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november & december 2009

Kirkebladet. På vej mod højtiden. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november & december 2009 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne oktober, november & december 2009 tema: På vej mod højtiden 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan?

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Orø Kirkeblad Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad marts/april 2011 er d. 1. februar.

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010 Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010 Dalbys konfirmander 2010 Se deres bøn side 4 Læs inde i bladet: Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten/hallen og på Rebæk Strand Sogneudflugt til Flyvestation

Læs mere