Betjeningsvejledning Flir K-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Flir K-serien"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Flir K-serien

2

3 Betjeningsvejledning Flir K-serien #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk iii

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse Anvendelsesstatistik Ændringer i registreringsdatabasen Bestemmelser fra den amerikanske stat Copyright Kvalitetssikring Patenter EULA Terms ADVARSEL, Bemærkning til brugeren Bruger-til-bruger-forummer Kalibrering Nøjagtighed Bortskaffelse af elektronisk affald Kurser Opdateringer til dokumentationen Vigtig anmærkning til denne brugerhåndbog Kundehjælp Generelt Indsendelse af spørgsmål Downloads Hvad indeholder Flir K-serien? Startvejledning Komponentlister Leveringsomfang Liste over tilbehør og services Systemdele Kamera Figur Forklaring Bærestrop + bærestrop, der kan trækkes tilbage Figur Forklaring Halsrem Figur Forklaring Skærmelementer Figur Forklaring Betjening Udtagning af batteri Procedure Opladning af batteri Generelt Procedure Valg af kameratilstande Generelt Forklaring af de forskellige kameratilstande Lagring af et billede Generelt Figur Procedure Tilslutning af kameraet til en computer #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk v

6 Indholdsfortegnelse Generelt Procedure Visning af gemte billeder Generelt Procedure Ændring af indstillinger Generelt Procedure Oplader til lastbil (valgfrit tilbehør) Introduktion Dele og funktioner Valg af en passende placering Anbefalet ledningstværsnit og sikring Monteringsvejledning Opladning af kameraet Separat opladning af et batteri Tekniske data Rengøring Kundesupport Tekniske data Rengøring af kameraet Kamerahus, kabler og andre genstande Væske Udstyr Procedure Infrarød linse Væske Udstyr Procedure Om Flir Systems Mere end blot et infrarødt kamera Vi deler vores viden Vi servicerer vores kunder Nogle billeder fra vores afdelinger Historien bag infrarød teknologi #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk vi

7 1 Ansvarsfraskrivelse 1.1 Ansvarsfraskrivelse På alle produkter, der er fremstillet af Flir Systems, ydes der garanti mod defekter og mangler i op til ét (1) år efter købsdatoen, forudsat at produktet er blevet opbevaret, anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og Flir Systems. På ukølede, håndholdte, infrarøde kameraer, der er fremstillet af Flir Systems, ydes der garanti mod defekter i materialet eller konstruktionen i op til to (2) år efter den oprindelige købsdato, forudsat at produktet er blevet opbevaret, anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og Flir Systems, og forudsat at kameraet er blevet registreret inden for 60 dage fra den oprindelige købsdato. På detektorer for ukølede, håndholdte, infrarøde kameraer, der er fremstillet af Flir Systems, ydes der garanti mod defekter i materialet eller konstruktionen i op til ti (10) år efter den oprindelige købsdato, forudsat at produktet er blevet opbevaret, anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og Flir Systems, og forudsat at kameraet er blevet registreret inden for 60 dage fra den oprindelige købsdato. For produkter, som ikke er fremstillet af Flir Systems, men som indgår i systemer leveret af Flir Systems til den oprindelige køber, hæfter alene den pågældende leverandør. Flir Systems hæfter ikke på nogen måde for sådanne produkter. Garantien gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages til andre. Garantien dækker ikke fejl eller skader, der skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse, uheld eller brug under unormale driftsbetingelser. Forbrugsmateriale og -udstyr er ikke omfattet af garantien. Hvis der er en defekt i et produkt, der er omfattet af denne garanti, må produktet ikke anvendes længere på grund af risikoen for yderligere skader. Køber skal omgående oplyse Flir Systems om eventuelle defekter, da garantien ellers bortfalder. Flir Systems vil efter eget skøn reparere eller udskifte defekte produkter uden omkostninger for køberen, hvis det ved nærmere eftersyn viser sig, at der er en defekt eller fejl i konstruktionen, og hvis produktet returneres til Flir Systems inden for den omtalte periode på ét år. Flir Systems påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for defekter, der ikke falder ind under ovenstående beskrivelse. Der ydes ingen andre garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede. Flir Systems fraskriver sig specifikt ansvaret for produktets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Flir Systems er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, specielle eller hændelige skader eller for følgeskader eller tab, uanset om de er baseret på påstande om kontraktbrud, skadevoldende handlinger eller andre juridiske principper. Denne garanti er reguleret af svensk lov. Enhver tvist, konflikt eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne garanti, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne fastsat af voldgiftsinstituttet ved Stockholms handelskammer. Voldgiftsstedet er Stockholm. Det anvendte sprog i voldgiftsbehandlingen er engelsk. 1.2 Anvendelsesstatistik Flir Systems forbeholder sig retten til at indsamle anonyme anvendelsesstatistikker som en hjælp til at bevare og forbedre kvaliteten af vores software og tjenester. 1.3 Ændringer i registreringsdatabasen Posten HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel i registreringsdatabasen ændres automatisk til niveau 2, hvis tjenesten Flir Camera Monitor registrerer, at der er sluttet et Flir-kamera til computeren med et USBkabel. Ændringen udføres kun, hvis kameraenheden implementerer en fjernnetværkstjeneste, som understøtter netværkslogon. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 1

8 1 Ansvarsfraskrivelse 1.4 Bestemmelser fra den amerikanske stat De produkter, der er beskrevet i brugervejledningen, kan kræve myndighedsgodkendelse til eksport/reeksport eller overdragelse. Kontakt Flir Systems for at få yderligere oplysninger. 1.5 Copyright 2013, Flir Systems, Inc.. Alle rettigheder forbeholdes globalt. Ingen del af softwaren, herunder kildekoden, må gengives, transmitteres, transskriberes eller oversættes til sprog eller computersprog i nogen form eller ved noget middel, det være sig elektronisk, magnetisk, optisk, manuelt eller på anden vis, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Flir Systems. Vejledningen må ikke kopieres, fotokopieres, gengives, oversættes eller overføres til et elektronisk medie eller gøres maskinlæsbar uden forudgående skriftlig tilladelse fra Flir Systems. Navne eller mærker på produkterne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Flir Systems og/eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker, mærker eller virksomhedsnavne, der refereres til her, bruges kun til identifikationsformål og tilhører deres respektive ejere. 1.6 Kvalitetssikring Det kvalitetssikringssystem, som disse produkter er udviklet og fremstillet under, er certificeret i henhold til ISO 9001-standarden. Flir Systems bestræber sig konstant på at videreudvikle sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og forbedringer i vores produkter. 1.7 Patenter Produkterne og/eller funktionerne kan være omfattet af et eller flere af følgende patenter eller mønsterbeskyttelser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 68657; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 75530; ; ; ; 8,018,649 B2; 8,153,971; B2; ; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DM/057692; DM/061609; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL EULA Terms You have acquired a device ( INFRARED CAMERA ) that includes software licensed by Flir Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ( MS ). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation ( SOFTWARE ) are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 2

9 1 Ansvarsfraskrivelse IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ( EULA ), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CON- TACT Flir Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVI- CE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. Flir Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFT- WARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON Flir Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER- FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGEN- CE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGA- INST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGAR- DING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUEN- TIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00). Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFT- WARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see com/exporting/. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 3

10 2 ADVARSEL, ADVARSEL Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer på batteriet. Batteriet indeholder sikkerheds- og beskyttelsesanordninger der, hvis de beskadiges, kan medføre, at batteriet bliver varmt, eller forårsage eksplosion eller antændelse. ADVARSEL Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Hvis batteriet lækker, og du får væsken i øjnene, så undlad at gnide øjnene. Skyl grundigt med vand, og søg omgående lægehjælp. Batterivæsken kan forårsage øjenskader, hvis du ikke gør dette. ADVARSEL Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Fortsæt ikke med at oplade batteriet, hvis det ikke bliver opladet inden for den angivne opladningstid. Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, kan det blive varmt og forårsage eksplosion eller antændelse. ADVARSEL Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Anvend kun korrekt udstyr til afladning af batteriet. Hvis du ikke anvender det korrekte udstyr, kan du nedsætte batteriets ydeevne eller levetid. Hvis du ikke anvender det korrekte udstyr, kan batteriet risikere at modtage en forkert strømstyrke. Det kan medføre, at batteriet bliver varmt eller eksploderer med fare for personskade. ADVARSEL Sørg for at læse alle gældende MSDS (leverandørbrugsanvisninger) og advarselsmærkater på beholdere, før du bruger en væske: Væskerne kan være farlige. Peg ikke det infrarøde kamera (med eller uden objektivdæksel) mod intensive energikilder, f.eks. udstyr, der udsender laserstråling, eller solen. Det kan have negativ påvirkning af kameraets nøjagtighed. Det kan også beskadige kameraets detektor. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Slut ikke batterierne direkte til en bils cigarettænder, medmindre der medfølger en specifik adapter fra Flir Systems, som er beregnet til at slutte batterierne til en cigarettænder. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Forbind ikke batteriets positive og negative terminal med hinanden med en metalgenstand (f.eks. en ledning). Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Undgå at komme vand eller saltvand på batteriet, og lad ikke batteriet blive vådt. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 4

11 2 ADVARSEL, Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Lav ikke huller i batteriet ved hjælp af genstande. Slå ikke på batteriet med en hammer. Træd ikke på batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød eller slag. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Batterierne må ikke komme i nærheden af åben ild eller udsættes for direkte sollys. Når batteriet bliver varmt, aktiveres den indbyggede sikkerhedsanordning, og det kan stoppe batteriopladningen. Hvis batteriet bliver varmt, kan sikkerhedsanordningen beskadiges, og det kan resultere i yderligere varme samt beskadigelse eller antændelse af batteriet. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Anbring ikke batteriet på et bål, og forhøj ikke batteriets temperatur med varme. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Opbevar ikke batteriet i nærheden af åben ild, komfurer eller på andre steder med høj temperatur. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Udfør ikke lodning direkte på batteriet. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Anvend ikke batteriet, hvis du under brug, opladning eller opbevaring bemærker en usædvanlig lugt fra batteriet, eller hvis det føles varmt, ændrer farve, ændrer form eller forekommer unormalt. Kontakt din forhandler, hvis du oplever et eller flere af disse problemer. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Brug kun en anbefalet batterioplader til opladning af batteriet. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Batteriet kan oplades ved en temperatur på mellem ±0 C og +45 C, medmindre andet er angivet i brugervejledningen eller de tekniske data. Hvis du oplader batteriet ved en temperatur uden for dette interval, kan batteriet blive varmt eller gå i stykker. Det kan også medføre, at batteriets ydeevne eller levetid forringes. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Batteriet kan aflades ved en temperatur på mellem 15 C og +50 C, medmindre andet er angivet i brugervejledningen eller de tekniske data. Hvis batteriet anvendes ved en temperatur uden for dette interval, kan batteriets ydeevne eller levetid forringes. Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Når batteriet er opbrugt, isoleres terminalerne med tape eller lignende materiale, inden det kasseres. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 5

12 2 ADVARSEL, Anvendelighed: Kameraer med et eller flere batterier. Fjern vand eller fugt på batteriet inden isættelse. Brug ikke opløsningsmidler eller tilsvarende væsker på kameraet, kablerne og andre dele. Dette kan forårsage skader. Vær forsigtig, når du renser den infrarøde linse. Linsen er antirefleksbehandlet, hvilket gør den sart. Rengør ikke den infrarøde linse for voldsomt. Dette kan ødelægge antirefleksbehandlingen. Den nominelle værdi for indkapslingen er kun gyldig, når alle åbninger på kameraet er forseglet med de tilhørende afdækninger, låg eller dæksler. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, rum til datalagring, batterier og stik. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 6

13 3 Bemærkning til brugeren 3.1 Bruger-til-bruger-forummer Du kan udveksle ideer, problemer og løsninger med infrarød teknik med andre termografer over hele verden i vores bruger-til-bruger-forummer. Du kommer til disse forummer ved at besøge: 3.2 Kalibrering Vi anbefaler, at du får kameraet kalibreret en gang om året. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om, hvor kameraet skal sendes hen. 3.3 Nøjagtighed Vi anbefaler, at du venter i 5 minutter efter opstart af kameraet, inden du måler en temperatur for at opnå meget præcise resultater. 3.4 Bortskaffelse af elektronisk affald Som med de fleste elektroniske produkter skal dette udstyr bortskaffes miljørigtigt og i henhold til gældende regulativer vedr. elektronisk affald. Kontakt din Flir Systems repræsentant for at få yderligere oplysninger. 3.5 Kurser Du kan læse mere om kurser i infrarød teknik på: Opdateringer til dokumentationen Vores håndbøger opdateres flere gange årligt, og vi udsender også jævnligt meddelelser om produktkritiske ændringer. Du kan få adgang til de seneste håndbøger og meddelelser under fanen Download på: Onlineregistreringen tager blot nogle få minutter. I downloadområdet findes også de nyeste udgaver af håndbøgerne til vores andre produkter foruden håndbøger til vores ældre og udgåede produkter. 3.7 Vigtig anmærkning til denne brugerhåndbog Flir Systems udarbejder alment gældende håndbøger, der dækker adskillige kameraer inden for en modelserie. Det betyder, at denne håndbog indeholder beskrivelser og forklaringer, der eventuelt ikke vedrører din kameramodel. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 7

14 4 Kundehjælp 4.1 Generelt Hvis du har brug for kundehjælp, kan du gå til: 4.2 Indsendelse af spørgsmål Hvis du vil sende et spørgsmål til kundehjælpholdet, skal du være registreret bruger. Det tager kun få minutter at foretage en onlineregistrering. Hvis du kun vil søge i videnbasen efter eksisterende spørgsmål og svar, behøver du ikke at være registreret bruger. Kontroller, at du har følgende oplysninger parat, når du vil sende et spørgsmål: Kameramodel Kameraets serienummer Overførselsprotokollen eller -metoden mellem kameraet og din enhed (f.eks. HDMI, Ethernet, USB eller FireWire) Enhedstype (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-enhed osv.) Version af ethvert program fra Flir Systems Vejledningens fuldstændige navn, publikationsnummer og versionsnummer 4.3 Downloads På kundehjælpsitet kan du endvidere downloade følgende: Firmwareopdateringer til dit infrarøde kamera. Programopdateringer til din pc's/mac's software. Freeware og prøveversioner af pc-/mac-software. Brugerdokumentation for nuværende, udgåede og historiske produkter. Mekaniske tegninger (i *.dxf- og *.pdf-format). Cad-datamodeller (i *.stp-format). Historier om anvendelse. Tekniske datablade. Produktkataloger. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 8

15 5 Hvad indeholder Flir K-serien? Tak, fordi du valgte et kamera fra Flir K-serien fra Flir Systems. Flir K-serien er en serie af robuste og pålidelige infrarøde kameraer, der er designet til brug under ekstremt vanskelige forhold. De har en intuitiv brugergrænseflade med et design, der gør det let at betjene dem, selv med handsker på. Det skarpe og klare billede hjælper dig med at navigere gennem røg og med at træffe hurtige og præcise beslutninger. Hovedpunkter: Meget overkommelig pris: et termisk billedkamera i hver brandbil. Flir Systems markedsfører flere termiske billedkameraer end nogen anden producent. Takket være stordriftsfordelene kan Flir Systems markedsføre Flir K-serien til en meget overkommelig pris. Robust og pålidelig. Flir K-serien er designet til at klare vanskelige driftsbetingelser. Kameraerne kan modstå et fald fra 2 m ned på et betongulv, er vandbestandige iht. IP67 og er fuldt funktionsdygtige op til +85 C. Skarpe og klare termiske billeder. Den vedligeholdelsesfrie, ukølede mikrobolometersensor giver et klart og detaljeret billede på pixel (Flir K40) eller op til pixel (Flir K50). Termiske billeder vises på en stor, lysstærk skærm på 4 tommer, der hjælper dig med at navigere og med at træffe hurtige og præcise beslutninger. Let at anvende i en brandmandshånd med handske på. En intuitiv og enkel brugergrænseflade giver dig mulighed for at fokusere på jobbet. Flir K-serien kan styres med blot tre store knapper på toppen af enheden og én udløser. Ideelt til en brandmandshånd med handske på. Producer enkle rapporter med Flir Tools. Termiske billeder kan lagres i Flir K-serien og senere bruges til at producere enkle rapporter over, hvad der skete på stedet. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 9

16 6 Startvejledning Følg denne procedure for at starte med det samme: 1. Oplad batteriet i fire timer, før du tænder kameraet første gang, eller indtil batteriets blå LED-indikator lyser konstant. 2. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde kameraet. 3. Ret kameraet mod det ønskede objekt. 4. Vælg en passende kameratilstand ved at trykke på knappen Tilstand. 5. Tryk på lagringsudløseren for at gemme billedet. 6. Tilslut kameraet til en computer med et USB-kabel. 7. Gør et af følgende: Flyt billedet/billederne til destinationsmappen vha. træk og slip. BEMÆRK Flytning af et billede vha. træk og slip sletter ikke billedet på kameraet. Flyt billedet til computeren vha. Flir Tools. Der er inkluderet et kort til download til Flir Tools i transportkassen. I Flir Tools kan du analysere billederne og oprette PDF-rapporter. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 10

17 7 Komponentlister 7.1 Leveringsomfang Infrarødt kamera. Batteri (2). Batterioplader. Hård transportkasse. Bærestrop. Halsrem. Strømforsyning. Trykt dokumentation. Bærestrop, der kan trækkes tilbage. Trebensadapter. USB-kabel. Brugervejlednings-cd-rom. BEMÆRK Flir Systems forbeholder sig ret til at ophøre med at producere modeller, dele, tilbehør og andre genstande samt ændre specifikationer til hver en tid og uden yderligere varsel. 7.2 Liste over tilbehør og services USB-kabel, std. A til Mini B. T Bærestrop, der kan trækkes tilbage. T Halsrem. T Batterioplader inkl. strømforsyning med flere stik. T Batteri. T Oplader til lastbil. T Bærestrop. T Transportkasse. T Adapter til trebensstativ. T Et års udvidet garanti. BEMÆRK Flir Systems forbeholder sig ret til at ophøre med at producere modeller, dele, tilbehør og andre genstande samt ændre specifikationer til hver en tid og uden yderligere varsel. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 11

18 8 Systemdele 8.1 Kamera Figur Forklaring 1. USB Mini-B-stik: Tilslut til en computer for at downloade billeder ved hjælp af Flir Tools. 2. Vedhæftningspunkt for bærestrop/halsrem (venstre og højre side). 3. Excentrisk lås til sikring af batteriet. 4. Tænd/sluk-knap: Denne knap har to hovedfunktioner: Tryk og hold inde for at tænde/slukke. Tryk for at gå til standardtilstand. 5. Knappen Tilstand: Tryk gentagne gange for at vælge kameratilstande. 6. Adgang til opsætningsmenuer og lagrede billeder: Tryk på knappen Tilstand + Zoom. 7. Knappen Zoom (zoomfaktor 2 ). 8. Stik til oplader til lastbil. 9. Udløserknappen Gem. Denne udløser kan to parallelle funktioner: Tryk på udløseren: Gem et billede. Tryk på udløseren: Frys et billede. Billedet er derefter frosset, indtil udløseren slippes. 10. Monteringspunkt for adapter til trebensstativ. 11. Vedhæftningspunkt for bærestrop, der kan trækkes tilbage. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 12

19 8 Systemdele 12. Batteri. 8.2 Bærestrop + bærestrop, der kan trækkes tilbage Figur Forklaring Bærestroppen fastgøres til positionen 2. på kameraet (se afsnit 8.1 Kamera, side 12). Bærestroppen, der kan trækkes tilbage, forbindes derefter til bærestroppen. 8.3 Halsrem Figur Forklaring Halsremmen fastgøres til positionen 2. på kameraet (se afsnit 8.1 Kamera, side 12). #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 13

20 9 Skærmelementer 9.1 Figur Forklaring 1. NFPA-brandslukningstilstand. Tilstand med flere formål til indledende brandbekæmpelse med livredning og kontrol af branden. 2. Sort/hvid-brandslukningstilstand. Tilstand med flere formål til indledende brandbekæmpelse med livredning og kontrol af branden. 3. Brandtilstand. Svarer til NFPA-brandslukningstilstanden, men med et højere temperaturstartpunkt for farvesætning af varme. 4. Eftersøgnings- og redningstilstand. Optimeret til vedligeholdelse af høj kontrast i det infrarøde billede under eftersøgning efter personer. 5. Varmeregistreringstilstand. Optimeret til søgning efter varme punkter under gennemgang efter at branden er slukket. 6. Temperaturskala. 7. Spotmeter. 8. Indikator for batteritilstand. 9. Spotmetertemperatur. BEMÆRK Den grønne ikonfarve angiver, at kameraet automatisk skifter mellem området med høj følsomhed og området med lav følsomhed, afhængigt af objektet. Den blå ikonfarve angiver, at temperaturområdet er låst. NFPA = National Fire Protection Association, en international non-profit-organisation (http://www. nfpa.org). #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 14

21 10 Betjening 10.1 Udtagning af batteri Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Træk i den excentriske lås. 2. Fjern batteriet fra batterirummet Opladning af batteri Generelt Oplad batteriet i fire timer, før du tænder kameraet første gang, eller indtil batteriets blå LED-indikator lyser konstant Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Sæt batteriet i den fritstående batterioplader. 2. Forbind strømforsyningens kabelstik til batteriets stik på den fritstående batterioplader. 3. Forbind strømforsyningens stik til et strømstik. 4. Afbryd strømforsyningens kabelstik, når det blå lys på indikatoren for batteritilstand lyser uafbrudt. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 15

22 10 Betjening 10.3 Valg af kameratilstande Generelt Flir K-serien har fem forskellige kameratilstande. Du vælger kameratilstand ved at trykke på knappen Tilstand. De fem forskellige kameratilstande er: 1. NFPA-brandslukningstilstand. (NFPA = National Fire Protection Association, en international non-profit organisation. Se flere oplysninger på 2. Sort-hvid brandslukningstilstand. 3. Brandtilstand. 4. Eftersøgnings- og redningstilstand. 5. Varmeregistreringstilstand. Hver tilstand er optimeret til en bestemt type brandslukning. Desuden adskiller tilstandene sig på følgende måde: Tilstande med grønne ikoner (1 3 ovenfor): Kameraet skifter automatisk mellem området med høj følsomhed ( 20 til +150 C) og området med lav følsomhed (0 til +650 C), når objekter med en temperatur over 150 C kommer ind i kameraets synsfelt. Tilstande med blå ikoner (4 5 ovenfor): Temperaturområdet er låst til området med høj følsomhed ( 20 til +150 C). Det er nyttigt, hvis du har behov for at vedligeholde det bedst mulige billede af objekter med en temperatur under 150 C, selvom der er objekter med en temperatur over 150 C i kameraets synsfelt Forklaring af de forskellige kameratilstande NFPA-brandslukningstilstand Figur 10.1 NFPA-brandslukningstilstand. Den NFPA-standardiserede brandslukningstilstand er standardtilstanden i kameraet. Det er en tilstand med flere formål til indledende brandbekæmpelse med livredning og kontrol af branden. Kameraet skifter automatisk mellem området med høj følsomhed og området med lav følsomhed, så der opretholdes et optimalt infrarødt billede, samtidig med at der opretholdes en sikker og konsistent varmefarvelægning af brandstedet. Automatisk område. Farvelægning af varme: +150 til +650 C. Område med høj følsomhed: 20 til +150 C. Område med lav følsomhed: 0 til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 16

23 10 Betjening Sort-hvid brandslukningstilstand Figur 10.2 Sort-hvid brandslukningstilstand. Den sort-hvide brandslukningstilstand er en NFPA-standardiseret brandslukningstilstand. Det er en tilstand med flere formål til indledende brandbekæmpelse med livredning og kontrol af branden. Den er specielt designet til brandtjenester, der ikke ønsker at bruge funktionen til varmefarvelægning. Kameraet skifter automatisk mellem området med høj følsomhed og området med lav følsomhed for opretholde et optimalt infrarødt billede. Automatisk område. Område med høj følsomhed: 20 til +150 C. Område med lav følsomhed: 0 til +650 C Brandtilstand Figur 10.3 Brandtilstand. Brandtilstanden svarer til den NFPA-standardiserede brandslukningstilstand, men med et højere temperaturstartpunkt for varmefarvelægning. Den er velegnet til brandsteder med højere baggrundstemperaturer, hvor der allerede er mange åbne flammer og en høj baggrundstemperatur. Kameraet skifter automatisk mellem området med høj følsomhed og området med lav følsomhed, så der opretholdes et optimalt infrarødt billede, samtidig med at der opretholdes en sikker og konsistent varmefarvelægning. Automatisk område. Farvelægning af varme: +250 til +650 C. Område med høj følsomhed: 20 til +150 C. Område med lav følsomhed: 0 til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 17

24 10 Betjening Eftersøgnings- og redningstilstand Figur 10.4 Eftersøgnings- og redningstilstand. Eftersøgnings- og redningstilstanden er optimeret til at vedligeholde en høj kontrast i det infrarøde billede under eftersøgning efter personer i landskaber, bygninger eller steder med trafikuheld. Kun område med høj følsomhed. Farvelægning af varme: +100 til +150 C. Område med høj følsomhed: 20 til +150 C Varmeregistreringstilstand Figur 10.5 Varmeregistreringstilstand. Varmeregistreringstilstanden er optimeret til søgning efter varme punkter under gennemgang, efter at branden er slukket typisk for at sikre, at der ikke er nogen skjult ild tilbage. Denne tilstand kan også bruges til at finde termiske mønstre, f.eks. tegn på personer i bilsæder efter uheld, for at sikre, at alle er blevet fundet. Denne tilstand kan også bruges til at søge efter personer på vandet og i åbne landskaber. Kun område med høj følsomhed. Farvelægning af varme: de varmeste områder på brandstedet. Område med høj følsomhed: 20 til +150 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 18

25 10 Betjening 10.4 Lagring af et billede Generelt Du kan gemme billeder i kameraets billedarkiv. BEMÆRK Det maksimale antal billeder, der kan gemmes i billedarkivet, er 200. Når antallet af billeder overstiger 200, slettes billeder efter princippet først ind, først ud, dvs. at billede nr. 201 sletter det første billede, billede 202 sletter det andet billede osv Figur Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Ret kameraet mod et ønsket objekt. 2. Tryk på udløseren for at gemme et billede. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 19

26 10 Betjening 10.5 Tilslutning af kameraet til en computer Generelt Du kan slutte kameraet til en computer vha. USB-kablet. Når det er tilsluttet, kan du flytte billederne fra kameraets billedarkiv til computeren. Du kan også importere billederne til din Flir Tools-software. Der er inkluderet et kort til download til Flir Tools i transportkassen. Du kan få flere oplysninger om Flir Tools i Flir Tools-brugervejledningen på cd-rom'en med brugervejledning eller i Hjælp-menuen i Flir Tools Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Fold gummidækslet på toppen af kameraet op. 2. Hold fast i metalringen. 3. Drej ringen ca. 110 mod uret. 4. Træk plastindsatsen ud. Plastindsatsen har en O-ring. O-ringen må ikke beskadiges. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 20

27 10 Betjening 5. Tilslut USB-kablet til USB Mini-B-stikket på forbindelsesstykket. 6. Gør et af følgende: Flyt billederne til computeren vha. træk og slip. BEMÆRK Flytning af et billede vha. træk og slip sletter ikke billedet på kameraet. Flyt billederne til computeren vha. Flir Tools. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 21

28 10 Betjening 10.6 Visning af gemte billeder Generelt Når du gemmer et billede, bliver det lagret i kameraets billedarkiv. Hvis du vil have det vist igen, kan du hente det frem fra arkivet Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Tryk på knappen Tilstand og hold den nede, tryk derefter på knappen Forstørrelsesglas. Derved vises nedenstående skærmbillede. 2. Vælg Archive ved at trykke på knappen Tilstand. Derved vises nedenstående skærmbillede. 3. I billedarkivet kan du gøre et af følgende: Vælg Næste ved at trykke på knappen Tilstand for at gå til billedarkivet. Vælg Maksimer ved at trykke på knappen Forstørrelsesglas for at forstørre et specifikt billede. 4. Vælg Afslut ved at trykke på knappen Tænd/sluk for at afslutte billedarkivet. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 22

29 10 Betjening 10.7 Ændring af indstillinger Generelt Du kan ændre flere forskellige indstillinger. Heriblandt følgende: Temperaturenhed. Temperaturindikation. Dato. Tid. Standardindstillinger fra fabrik Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Tryk på knappen Tilstand og hold den nede, tryk derefter på knappen Forstørrelsesglas. Derved vises nedenstående skærmbillede. 2. Vælg Indstillinger ved at trykke på knappen Forstørrelsesglas. Derved vises nedenstående skærmbillede. 3. Vælg Næste ved at trykke på knappen Tilstand for at gå til den parameter, du vil ændre. 4. Vælg Juster ved at trykke på knappen Forstørrelsesglas for at ændre værdien. 5. Vælg Afslut ved at trykke på knappen Tænd/sluk for at bekræfte valget og afslutte dialogboksen. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 23

30 11 Oplader til lastbil (valgfrit tilbehør) 11.1 Introduktion Tak, fordi du valgte Flir K-seriens opladere til lastbil fra Flir Systems. Opladeren til lastbilen er beregnet til montering på en flad overflade i kabinen, i et af skabene til udstyr eller i et andet passende aflukke i brandbilen. Opladeren til lastbil har fem porte til kabelføring én gennem bagsiden af metalbeslaget og én port på hver side af opladeren til lastbil. Opladeren til lastbil kan også strømforsynes med en standard Flir Systems-strømforsyning, og den har en batterioplader placeret nederst på forsiden af enheden Dele og funktioner 1. Topdæksel. 2. LED-indikator for kameraoplader. 3. Hul til fastgørelse af opladerhuset til metalbeslaget. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 24

31 11 Oplader til lastbil (valgfrit tilbehør) 4. Stik i holderen. 5. Stik til strømforsyning af opladeren vha. en standard Flir Systems-strømforsyning. 6. Hul til fastgørelse af opladerhuset til metalbeslaget. 7. LED-indikator for batterioplader. 8. Batteriåbning. 9. Excentrisk lås til sikring af batteriet under opladning. 10. Kabelport (1 af 4). 11. Støtte til kabelføring VDC kabelsokkel. 13. Udsparing til kablet. 14. Støtte til kabelføring Valg af en passende placering Før montering af opladeren til lastbil, skal du bruge nogle minutter til at overveje en passende placering. Monteringsplaceringen skal være beskyttet mod regn og sprøjt fra vejen, og det skal være rimelig let at installere et permanent kabel fra brandbilens VDC-system til opladeren til lastbil. Det kan være vigtigt med yderligere overvejelser, f.eks. at der skal være adgang til paneler og udstyr bag opladeren til lastbil Anbefalet ledningstværsnit og sikring Ledningstværsnit Sikring 1,5 mm 2 (No. 15 AWG) 5 A 11.5 Monteringsvejledning Følg denne fremgangsmåde: 1. Monter et permanent kabel, der går fra brandbilens VDC-system til den valgte monteringsplacering for opladeren til lastbil. Slut ikke kablet til VDC-systemet endnu. Ledningsføringen skal indeholde en sikring tæt på batteriet. Se sikringsanbefalingen ovenfor. 2. Fjern de to skruer, der holder metalbeslaget. 3. Fjern metalbeslaget. 4. Brug metalbeslaget som skabelon til at markere, hvor monteringshullerne skal bores. 5. Bor hullerne. 6. Monter metalbeslaget vha. de nitter og/eller skruer, der følger med opladeren til lastbil. 7. Slut kablet til kabelsoklen på bagsiden af opladeren til lastbil. BEMÆRK Vær opmærksom på polariteten, når du slutter kablet til kabelsoklen. 8. Træk kablet, så det går ud gennem den ønskede kabelport. 9. Monter opladeren til lastbil i metalbeslaget vha. de to skruer, du fjernede i trin 2. ovenfor. 10. Slut kablet permanent til brandbilens VDC-system Opladning af kameraet Følg denne fremgangsmåde: 1. Træk topdækslet af opladeren til lastbil. 2. Tryk kameraet på plads. 3. Tryk topdækslet ned. Opladningen af kameraet er nu begyndt, og den er færdig, når det blå lys lyser konstant. Opladningen af et helt afladet kamera tager ca. 4 timer. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 25

32 11 Oplader til lastbil (valgfrit tilbehør) 11.7 Separat opladning af et batteri Flir K-serien af batterier kan oplades separat vha. batteriladeren nederst på forsiden af enheden. Følg denne fremgangsmåde: 1. Træk i den excentriske lås på bunden af kameraet. 2. Træk batteriet ud af kameraet. 3. Skub batteriet ind i åbningen nederst på forsiden af opladeren. 4. Fastgør batteriet vha. den excentriske lås på opladeren. Opladningen af batteriet er nu begyndt, og den er afsluttet, når det blå lys lyser konstant. Opladningen af et helt afladet batteri tager ca. 4 timer Tekniske data Mål (højde bredde dybde) Vægt Strøminput Opladningstid (kamera) Opladningstid (separat batteri) Maksimal strømstyrke Nominel strømstyrke 380 mm 180 mm 153 mm 2,2 kg VDC 4 timer 4 timer 3 A 2,3 A 11.9 Rengøring Afbryd opladeren til lastbil fra brandbilens VDC-system før rengøring. Opladeren til lastbil skal rengøres vha. varmt vand eller en svag opløsning af rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller tilsvarende væsker Kundesupport Hvis du kommer ud for problemer, bedes du straks kontakte vores kundesupport på #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 26

33 12 Tekniske data Tekniske data om dette produkt findes i produktkataloget og/eller de tekniske datablade på cd-rom'en med brugervejledningen, der leveres sammen med produktet. Produktkataloget og databladene er også tilgængelige på #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 27

34 13 Rengøring af kameraet 13.1 Kamerahus, kabler og andre genstande Væske Brug en af disse væsker: Varmt vand En mild sæbeopløsning Udstyr En blød klud Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Dyp kluden i væsken. 2. Vrid kluden for at fjerne uønsket væske. 3. Rengør delen med kluden. Brug ikke opløsningsmidler eller tilsvarende væsker på kameraet, kablerne og andre dele. Dette kan forårsage skader Infrarød linse Væske Brug en af disse væsker: Et professionelt rengøringsmiddel til kameraobjektiver med over 30% isopropylalkohol. 96% ethylalkohol (C 2H 5OH). DEE (= "æter" = diethylæter, C 4H 10O). 50 % acetone (= acetone, (CH 3) 2CO)) + 50 % ethylalkohol (pr. volumen). Med denne væske undgår du indtørrede mærker på linsen Udstyr Vat Procedure Følg denne fremgangsmåde: 1. Dyp vattet i væsken. 2. Pres vattet for at fjerne uønsket væske. 3. Rengør kun linsen en gang og smid vattet væk. ADVARSEL Sørg for at læse alle gældende MSDS (leverandørbrugsanvisninger) og advarselsmærkater på beholdere, før du bruger en væske: Væskerne kan være farlige. Vær forsigtig, når du renser den infrarøde linse. Linsen er antirefleksbehandlet, hvilket gør den sart. Rengør ikke den infrarøde linse for voldsomt. Dette kan ødelægge antirefleksbehandlingen. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 28

35 14 Om Flir Systems Flir Systems blev etableret i 1978 og var fra begyndelsen pioner inden for udviklingen af højeffektivt infrarødt udstyr. Virksomheden er verdens førende producent inden for udvikling, produktion og markedsføring af termografiudstyr til en lang række anvendelser inden for erhverv, industri og offentlige institutioner. I dag består Flir Systems af fem store virksomheder, der har opnået enestående resultater inden for infrarød teknologi siden 1958 det svenske AGEMA Infrared Systems (tidligere AGA Infrared Systems), de tre amerikanske virksomheder Indigo Systems, FSI og Inframetrics samt den franske virksomhed Cedip. I november 2007 blev Extech Instruments erhvervet af Flir Systems. Figur 14.1 Patentdokumenter fra begyndelsen af 1960'erne Virksomheden har solgt mere end 234,000 infrarøde kameraer over hele verden, f.eks. til brug ved forebyggende vedligeholdelse, forskning & uddannelse, ikke-destruktiv afprøvning, proceskontrol og automatisering, datamatsyn og mange andre anvendelsesformål. Flir Systems har tre fabrikker i USA (Portland i Oregon, Boston i Massachusetts, Santa Barbara i Californien) og én i Sverige (Stockholm). Siden 2007 er der endvidere en fabrik i Tallinn i Estland. Salgskontorer findes i Belgien, Brasilien, Kina, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Sverige og USA sammen med et verdensomspændende netværk af agenter og distributører til støtte for vores internationale kundedatabase. Flir Systems er førende, hvad angår fornyelse inden for fremstilling af infrarøde kameraer. Vi foregriber markedsefterspørgslen ved konstant at forbedre vores eksisterende kameraer og udvikle nye. Virksomheden har sat milepæle i produktdesign og udvikling, f. eks. introduktionen af det første batteridrevne bærbare kamera til industrielle inspektioner og det første ukølede infrarøde kamera, for blot at nævne to. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 29

36 14 Om Flir Systems Figur 14.2 VENSTRE: Thermovision Model 661 fra Kameraet vejede ca. 25 kg, oscilloskopet 20 kg og trebensstativet 15 kg. Operatøren skulle også bruge et 220 VAC-generatorsæt og en 10 l-beholder med flydende nitrogen. Til venstre for oscilloskopet ses Polaroid-udstyret (6 kg). HØJRE: Flir i7 fra Vægt: 0,34 kg med batteri. Flir Systems fremstiller selv alle vitale mekaniske og elektroniske komponenter til kamerasystemerne. Alle produktionstrin fra detektordesign og fremstilling over linser og systemelektronik, til afsluttende afprøvning og kalibrering udføres og kontrolleres af vores egne ingeniører. Disse infrarøde specialisters indgående ekspertviden sikrer præcision og pålidelighed for alle vitale komponenter, der monteres i dit infrarøde kamera Mere end blot et infrarødt kamera Hos Flir Systems erkender vi, at vores arbejde rækker videre end blot at producere de bedste infrarøde kamerasystemer. Vi engagerer os i at gøre alle brugere af vores infrarøde kamerasystemer i stand til at arbejde mere produktivt ved at udstyre dem med den stærkeste kombination af kamera software. Skræddersyet software til forebyggende vedligeholdelse, F & U samt procesovervågning er udviklet internt. Det meste software fås på en lang række sprog. Vi understøtter alle vores infrarøde kameraer med et stort udvalg af tilbehør, så du kan tilpasse dit udstyr til det mest krævende infrarøde tilbehør Vi deler vores viden Selvom vores kameraer er designet til at være meget brugervenlige, handler termografi om meget mere end blot at holde rigtigt på et kamera. Derfor har Flir Systems grundlagt Infrared Training Center (ITC), en separat virksomhedsenhed, der tilbyder certificerede kurser. Ved at deltage i et af ITC-kurserne får du en ægte praktisk indlæringsoplevelse. Personalet hos ITC kan også give dig al den programsupport, du har brug for, når du skal anvende den infrarøde teori i praksis Vi servicerer vores kunder Flir Systems har et verdensomspændende netværk, så dit kamera fungerer når som helst. Hvis der skulle opstå et problem med dit kamera, har dit servicecenter alt det udstyr og den tekniske viden, der kræves for at kunne løse det så hurtigt som muligt. Derfor behøver du ikke at sende dit kamera om på den anden side af verden eller tale med nogen, der ikke taler dit sprog. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 30

37 14 Om Flir Systems 14.4 Nogle billeder fra vores afdelinger Figur 14.3 VENSTRE: Udvikling af systemelektronik; HØJRE: Test af en FPA-detektor Figur 14.4 VENSTRE: Diamant-vendemaskine; HØJRE: Slibning af objektiv Figur 14.5 VENSTRE: Test af infrarødt kamera i klimakammer; HØJRE: Robot benyttet til test samt kalibrering af kamera #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 31

38 15 Historien bag infrarød teknologi Før året 1800 havde man ingen anelse om, at der var en infrarød del af det elektromagnetiske spektrum. Den egenskab, der oprindeligt var vigtigst ved det infrarøde spektrum eller blot det infrarøde, som det ofte kaldes, nemlig som en slags varmestråling, er måske mindre væsentlig i dag, end dengang den blev opdaget af Herschel i Figur 15.1 Sir William Herschel ( ) Opdagelsen blev gjort ved et tilfælde, da Herschel var i færd med at søge efter et nyt optisk materiale. Sir William Herschel Kongelig astronom for King George III af England og allerede berømt for sin opdagelse af planeten Uranus ledte efter et optisk filtermateriale, som kunne bruges til at reducere styrken af lyset fra gengivelsen af solen i teleskoper i forbindelse med solobservationer. Under en test af forskellige farvede stykker glas, som gav lignende reduktioner af lysstyrken, fandt Herschel ud af, at nogle af glastyperne lod meget lidt af solens varme passere, mens andre lod så meget varme passere, at det kunne medføre skader på øjet efter ganske få sekunders observation. Herschel blev hurtigt overbevist om nødvendigheden af at foretage et mere systematisk eksperiment med henblik på at finde et enkelt materiale, der kunne give den ønskede lysstyrkereduktion og samtidigt blokere for så meget varme som muligt. Han begyndte eksperimentet med at gentage Newtons prismeeksperiment, som dog nu mere havde til formål at undersøge varmeeffekten end at undersøge den visuelle distribution af intensitet i spektrummet. Han malede først kuglen på et kviksølvtermometer over med sort blæk, og med denne kugle som strålingsdetektor testede han varmeeffekten af de forskellige farver i det spektrum, som dannedes oven på et bord, ved at lade sollys passere gennem en glasprisme. Andre termometre, som var anbragt uden for sollyset, fungerede som kontroller. Efterhånden som det sortfarvede termometer langsomt blev ført langs farverne i spektret, viste temperaturmålingerne en støt stigning fra den violette ende til den røde ende. Dette var ikke helt uventet, eftersom den italienske forsker Landriani havde observeret den samme virkning i et lignende eksperiment i Men det var dog Herschel, der var den første til at opdage, at der måtte være et punkt, hvor opvarmningseffekten når et maksimum, og at det ikke var muligt at finde dette punkt via målinger, der var begrænset til den synlige del af spektret. Figur 15.2 Marsilio Landriani ( ) Ved at flytte termometeret ind i det mørke område uden for den røde ende af spektret bekræftede Herschel, at temperaturen fortsatte med at stige. Maksimumpunktet lå, da han #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 32

39 15 Historien bag infrarød teknologi fandt det, et godt stykke uden for den røde ende i det, der i dag kaldes de infrarøde bølgelængder. Da Herschel fortalte om sin opdagelse, kaldte han dette nye område af det elektromagnetiske spektrum det termometriske spektrum. Selve strålingen kaldte han sommetider for mørk varme eller simpelthen for de usynlige stråler. Ironisk nok, og modsat den generelle opfattelse, var det ikke Herschel, der skabte termen infrarød. Ordet begyndte først at dukke op på tryk cirka 75 år senere, og det står stadig ikke klart, hvem der skal krediteres for at være ophavsmanden til det. Herschels brug af glas i prismen i det oprindelige eksperiment førte til tidlige kontroverser med hans samtidige kolleger om den faktiske eksistens af de infrarøde bølgelængder. Forskellige forskere har i deres forsøg på at bekræfte hans arbejde brugt forskellige typer glas kritikløst med forskellige grader af transparens i det infrarøde. I sine senere eksperimenter var Herschel klar over glassets begrænsede transparens i forhold til den nyopdagede termiske stråling, og han blev nødt til at konkludere, at optikken til det infrarøde sandsynligvis ville være tvunget til udelukkende at bruge reflektive elementer (f.eks. plane og bølgede spejle). Heldigvis holdt dette kun stik indtil 1830, da den italienske forsker Melloni gjorde den store opdagelse, at naturligt forekommende klippesalt (NaCl) der kunne udvindes i naturlige krystaller, der var tilstrækkeligt store til at blive formet til linser og prismer er bemærkelsesværdigt transparent over for det infrarøde. Som et resultat heraf fungerede klippesalt som det primære infrarøde optiske materiale i de næste hundrede år, indtil man i 1930'erne lærte at fremstille syntetiske krystaller. Figur 15.3 Macedonio Melloni ( ) Termometre var de primære strålingsdetektorer indtil år 1829, da Nobili opfandt termoelementet. (Herschels eget termometer kunne læse 0,2 C (0,036 F), og senere modeller kunne læse til 0,05 C (0,09 F)). Så skete der et gennembrud; Melloni serieforbandt et antal termoelementer og dannede hermed den første termosøjle. Den nye enhed var mindst 40 gange så følsom som datidens bedste termometer til registrering af varmestråling og var i stand til at registrere varmen fra en person, der stod tre meter væk. Det første såkaldte varmebillede blev muliggjort i år 1840 af Sir John Herschel, berømt astronom og søn af William Herschel, som oprindeligt opdagede det infrarøde. Ved at iagttage den varierende fordampning af tynd oliefilm, der blev udsat for et koncentreret varmemønster, kunne der registreres et termisk billede af reflekteret lys, der blev synligt for det menneskelige øje som følge af oliefilmens interferensvirkninger. Det lykkedes også for Sir John at lave en primitiv registrering af det termiske billede på papir, som han kaldte for en termograf. #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk 33

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07

Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07 Broderimaskine Brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 Varemærker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright 998-007 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56

Læs mere

Logitech Gaming Software Hjælp

Logitech Gaming Software Hjælp Logitech Gaming Software Hjælp Aktiviteter... Vil du vide mere? Opret en ny profil Kom godt i gang Knyt kommandoer til G-taster/knapper Selvstudier om profiler Indspil en makro med flere taster Problemløsning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere