Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65"

Transkript

1 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

2 2 Hvad indeholder denne pakke? Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65

3 Brugermanual M i r a c l e P l u s f u n k t i o n e r Fem forskellige vandingsprogrammer: 3 Valgte dage. Op til fire starttider. 1 til 9 ventiler. Hver ventil programmeres som standard hver for sig. Vanding i sekunder i en defineret tidsperiode (se side 12). Special Features: Indstillet vanding for hver ventil (se side 13). Vandforbrug: 200 % til 10 % inden for vandingstiden. Vandingsudskydelse sætter programmet på standby, indtil driften genoptages som programmeret. Vand-/fugtsensor: en valgfri sensor- indgang standser vandingen, når jorden er våd. Pålidelig backup: Permanent hukommelse: Alle programmer gemmes (permanent) i tilfælde af, at batteriet svigter eller udskiftes. Dato og tid gemmes i seks minutter.

4 4 MiraclePlus er tændt. MiraclePlus er slukket. Sensoren arbejder og blokerer vandingen. Urikon Tid og dato er ikke fuldstændig. Strømsvigt Manuel drift (program). Strømsvigt Datoindikator Manuel drift (ventil). Ventilindikator.

5 Brugermanual 5 Betjenings knapper. Udskydelse af vanding. Gør det muligt at definere vandingsfri dage. Advarsel! Kontroller forbindelserne Bemærk batteriet mangler strøm! Batteriet er fladt og skal udskiftes. Vandingsprogramindikatorer. Vandingstiden som en procentdel af den indstillede værdi (pr. program). Starttidsindikator. Miracle Plus kører.

6 6 1 Installation 2 9V 3 A B C D 4 DC MV ø=1.5mm 330m Orange MV ø=1mm 240m ø=0.5 mm 150m Rød 1,2, Sort Fælles

7 Brugermanual 7 Betjeningsvejledning Programmering: Øg parameterværdi Næste parameter Forrige parameter Reducer parameterværdi Indstil dato og tid Indstil dato AC ø=1.3 mm 3500m ø=1.5 mm 5000m ø=1mm 2000m ø=1.1mm 2500m ø=0.8mm 1250m 1,2, MV

8 8 Fastsæt 24- eller 12-timers indstilling Indstil tid MiraclePlus er nu klar til programmering:

9 Brugermanual 9 Program A, B og C: Valgte dage med op til fire starttider, op til 9 ventiler, hvor hver drives separat (ikke simultant i det samme program). Ved simultan drift bruges den samme starttid for to eller tre forskellige programmer. Det første program vil være A, efterfulgt af B og dernæst C. Valg af aktive dage: a) Kalenderdage (Søn., man. osv.) b) Fastsæt intervaldage (f.eks. hver anden dag). Ved hjælp af denne funktion kan du vælge ulige eller lige dage (ulige:1, 3, 5, lige 2, 4, 6), og definere dage, hvor der ikke skal vandes. Kalenderdage som aktive dage 1. Tryk for at vælge d.d. som en aktiv dag. Tryk for at gå videre (til den næste dag i morgen).. 2. Næste dag blinker. Tryk for at vælge den næste aktive dag. Tryk for at fortsætte. Hvis du ikke ønsker at medtage en bestemt dag, tryk for at fortsætte (uden at trykke på ). 3. For at fjerne en dag tryk på indtil du kommer til den valgte dag, og tryk. Aktive dage med interval Tryk for at definere et interval (1 til 19). Aktive dage starter i morgen efterfulgt af de (1 til 19) dage som du har defineret, og derefter den næste aktive dag i det mønster.

10 10 Aktive dage på ulige eller lige datoer Tryk for at vælge ulige eller lige datoer som aktive dage. Bemærk! Den 31. i enhver måned og den 29. februar regnes som ulige dage. Aktive dage med kalender Indstil vanding-/ikke-vandingsdage. 1. Tryk for at vælge den første dag i intervallet. Tryk for at aktivere datoen. 2. For at definere en dag som en ikke-vandingsdag tryk for at vælge dagen og for at definere den som en ikke-vandingsdag. Valg af starttider Vælg op til fire starttider for en periode på 24 timer for hver af de valgte dage. Tryk, efter den sidste dag i ugen. Et blinker til højre, og et nyt tidsfelt dukker op. Tryk for at indstille timetallet for den første starttid. Tryk og for at indstille minuttallet. Tryk for at bekræfte og åbne næste starttid. ikonet begynder at blinke (under det første). Et nyt tidsfelt åbnes. Tryk for at indstille timetallet, Tryk for at bekræfte. Tryk for at indstille minuttallet. Tryk for at bekræfte. Det samme med de næste to starttider. Hvis du ønsker færre end fire starttider, tryk på knappen uden at indtaste et tidspunkt. emærk! Vandingsautomaten sorterer starttiderne automatisk. Hvis den indstillede starttid 2 er før starttid 1, vil vandingsautomaten automatisk skifte mellem dem.

11 Brugermanual 11 Valg af ventiler og vandingstid Ventilerne er anført (1 til 9) i bunden af skærmen. Tryk, når du har indstillet den sidste starttid. Et blinker øverst på den første ventil, et timeglasikon kommer til syne, og et nyt tidsfelt (til at indstille vandingsvarigheden for denne ventil) vises. Tryk for at indstille tidspunktet og for at gå videre til den næste og så fremdeles for hver af de forbundne ventiler. Du har nu oprettet dit første vandingsprogram program A. Du kan oprette yderligere to programmer (B,C) med udvalgte aktive dage. For at gå videre til det næste program tryk. Bemærk! Det anbefales ikke at skifte program under programmeringen. Du skal dog gøre det, hvis du ønsker at ændre et parameter for alle dine programmer (f.eks. udskydelse af vanding).

12 12 rogram I (pulsvanding) Indstil starttiden og sluttiden for at definere en vandingsperiode (timer og minutter). Indstil åbne- og lukketiden (timer, minutter og sekunder) for at definere varigheden af pulsvandingen og tiden mellem pulsene. Aktivering af program I Hold knapperne nede indtil - I - vises (A, B, C, I). Indstil aktive dage som for program A, B og C (se side 9-10). Vælg den første ventil som for program A, B og C (se side 11). Tidsparametrene blinker i højre side af skærmen (samme sted som starttiderne for program A, B og C, se side 11). Indstilling af tidsparametre for den valgte ventil: a. Indtast starttiden for tidsperioden. b. Indtast sluttiden for tidsperioden. c. Indtast åbnetiden, (det tidsrum i timer, minutter og sekunder som ventilen vil være åben). d. Indtast lukketiden (det tidsrum i timer, minutter og sekunder som ventilen vil være lukket). Bemærk: Indstil vandingsdagene for alle ventiler i program I. Indstil tidsparametrene individuelt for hver enkelt ventil.

13 Program D Program D er forskellig fra program A,B og C. Aktive dage og starttider indstilles specielt for hver enkelt valgte ventil. Aktivering af program D Hold nede, indtil bogstavet D kommer til syne. Tryk på knappen for at vælge en ventil. Indstil aktive dage for den valgte ventil som for program A, B og C (se side 9). Vælg starttider og aktive dage for den valgte ventil på samme måde som ved indstilling af starttider for program A, B og C (se side 10). Indstil vandingsperioden for hver enkelt ventil (se side 11). Vælg endnu en ventil (om nødvendigt), og gentag proceduren for andre ventiler om nødvendigt. Brugermanual 13 Bemærk! Hvis program D vælges, er program A, B, C og I ikke tilgængelige. Hvis der skiftes til program D, VIL ALLE ANDRE PROGRAMMER (A,B,C,I) BLIVE SLETTET. For at komme tilbage til program A, B og C fra program D holdes nede, indtil bogstaverne ABC vises. Udskydelse af vanding Aktiverer udskydelsesprogrammet for det valgte antal dage, hvis for eksempel vejrudsigten lyder på regn. Tryk eller indtil ikonet begynder at blinke. Tryk på for a at aktivere det. Tryk på / gentagne gange for at indtaste det antal dage, som du ønsker at programmet skal indstilles til. I slutningen af denne periode vil programmet genoptage den drift, som det oprindeligt var indstillet til. Bemærk! Når ikonet for regnudskydelse vises ( ), deaktiveres det valgte program.

14 14 Vandforbrug Gør det muligt at reducere eller øge vandingstiden (200 % 10 %), så den kan tilpasses sæsonændringer. Tryk indtil -%- blinker. Tryk eller for procentvis at øge eller reducere vandingstiden for det valgte program. Bemærk: Vandforbruget skal fastsættes individuelt for hvert enkelt program. Findes ikke for program I. Hvis vandforbruget 100%, vil procentikonet blive vist på skærmen. Manuel drift af program: Tryk eller indtil det øverste ikon vises og blinker. Tryk for at aktivere (kun nuværende program med de valgte ventiler og driftstid). Tryk for at aktivere programmet.

15 Manuel drift af en valgt ventil: Tryk eller indtil nederste ikon vises og begynder at blinke. Tryk for at vælge en ventil. Tryk for at indstille en kørselstid for den valgte ventil (timer,minutter). Tryk. Tallene begynder at blinke. Tryk igen for at aktivere ventilen. Tryk for at deaktivere den. Brugermanual 15 Valgfri sensorindgang Når jordfugtighedssensoren er aktiveret (åben = ON), stopper det vandingsprogram, der kører i øjeblikket (kan aktiveres for alle programmer bortset fra program C). Bemærk: Sensorindgangen er normalt lukket.

16 Netafim Irrigation LTD. garanterer, at dets produkter er fri for fejl og mangler, hvad angår materialer og udførelse i en periode på et (1) år fra leveringsdatoen. Denne garanti gælder dog ikke, hvis produktet ikke anvendes og installeres i fuld overensstemmelse med Netafim s specifikationer og brugermanual. Garantien gælder heller ikke i tilfælde af driftssvigt forårsaget af lynnedslag eller skader, der opstår på grund af meget lave temperaturer eller mekaniske apparater (f.eks. plæneklippere). Netafim er ikke ansvarlig for indirekte eller hændelige skader eller følgeskader, der opstår i forbindelse med brugen af produktet. For at opnå godtgørelse i henhold til garantien skal kunden returnere defekte dele til den nærmeste Netafim-distributør. Netafim forbeholder sig retten til at ændre, justere eller tilpasse sine produkter, priser og garanti til enhver tid, uden at det giver anledning til ansvar for forældelse af kundens beholdning af sådanne dele eller produkter. Denne producentgaranti kan have forskellig gyldighed i forskellige lande. Kontakt nærmeste Netafim distributør eller ring eller fax til nedenstående nummer for at få yderligere oplysninger. Tlf.: Fax: HDL B.1205 Miracle Plus er beskyttet af et internationalt patent.

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere