Præsteløftet skal bevares i sin nuværende form, i: Præsteløftet i krydsfeltet mellem teologi og jura, TPC, Løgumkloster 2010: 43-47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsteløftet skal bevares i sin nuværende form, i: Præsteløftet i krydsfeltet mellem teologi og jura, TPC, Løgumkloster 2010: 43-47"

Transkript

1 Bibliografi for Kurt Larsen Bøger En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark , Fredericia: Lohse 2011, 456 sider Fra Christensen til Krarup Dansk Kirkeliv i det 20. Århundrede, 372 sider, Kolon Forlag 2007 Vilhelm Beck - missionspræsten, Lohses Forlag, Fredericia 2001, 303 sider, ISBN: Kirkehistorie - tidslinje, oversættelse og bearbejdelse af Robert D. Linders bog, Lohses Forlag, Fredericia 2000, 24 sider, ISBN: Vilhelm Beck, kirken og den indre mission - en studie i forholdet mellem vækkelsesbevægelse og folkekirke i perioden , PhD-afhandling ved Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet, 268 sider Lys udefra - fire udlændinge, der fik betydning for dansk kirkeliv, Lohses Forlag, Fredericia 1999, 118 sider, ISBN: Fra kirkens historie , Forlaget Kolon, Århus 1998, 324 sider, ISBN: Jugoslavien hvorfor? - om folkeslag, historie og religioner, Doxa Forlag, Bagsværd 1995, 70 sider, ISBN: Indre Mission i ny tid, Lohses Forlag, Fredericia 1986, 296 sider, ISBN: Bidrag til antologier Fra den gudelige vækkelse til Ricard og Bartholdy: Indre Mission og Luther, i: Lutherbilleder i dansk teologi , N.H.Gregersen (red.), Anis, København 2012: De nye valg- og frimenigheder: Antal, baggrund og præg, i: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark, Dansk Missionsråd, Ny Mission nr. 24, (red. B.Bjerring-Nielsen, H.R.Iversen, J.A.Jørgensen, M.S.Mogensen, M. Skrubbeltrang) 2013: P.G.Lindhardt: Sådan set udefra, i: C.Bach-Nielsen (red.): P. G. Lindhardt , kirkehistoriker i en røverkule, Frederiksberg: Anis, 2010, s Indre Mission, socialt arbejde og velfærdssamfundet, i: Hansen, Niels Gunder & Petersen, Jørn Henrik & Petersen, Klaus (red.): I Himlen således også på jorden. Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund., Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010: Præsteløftet skal bevares i sin nuværende form, i: Præsteløftet i krydsfeltet mellem teologi og jura, TPC, Løgumkloster 2010: H. C. Andersen og de danske vækkelsesbevægelser, i: A. Persson & D. Lindmark (red.): Från Sara Greta till Lilla Svarta Sara. Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå: Artos, 2009:

2 Danish Revival Historiography and the Influence of Anglo-American Revivalism on Danish Church Life, i: A. B. Amundsen (red.): Revival and Communication Studies in the History of Scandinavian Revivals , Lunds Universitet 2007, p Indre Mission og kirken i: Pastoralteologi, Christiansen, H. og Thomsen, H. (red.), Forlaget Anis København 2007, p Pietismebegrebet og Danmark i: S. Ekstrand (red.): Pietistisk og herrnhutisk väckelsekultur i Norden, Åbo 2006, p Indre Mission, nadversynet og danske nadverskikke i Nadver og folkekirke - Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet, Forlaget Anis, København 2002, ISBN: , p Kommentarer til 1. og 2. Korintherbrev og Galaterbrevet i Bibelværk for menigheden - Bind 16, Lohses Forlag, Fredericia 1997, ISBN: , p Kommentarer til Habbakuk, Haggag og Zefanias i Bibelværk for menigheden - Bind 11, Lohses Forlag, Fredericia 1997, ISBN: , p De kirkelige organisationer - et historisk overblik i Jordens største under, Credo Forlag, København 1997, ISBN: , p Ordination - et historisk overblik i Jordens største under, Credo Forlag, København 1997, ISBN: , p Menighedsdannelse i Jordens største under, Credo Forlag, København 1997, ISBN: , p Luther og den nuværende folkekirke i Vi som kirke, Lohses Forlag, Fredericia 1997, ISBN: , p år - undervejs i Teologi for kirken - Menighedsfakultetet 25 år , Forlaget Kolon, Århus 1993, ISBN: , p Om bekendelsestroskab i Folkekirke - hvorfor, hvor længe?, Forlaget Kolon, Århus 1990, ISBN: , p Tidsskriftsartikler American Exceptionalism om kirkeliv i USA, i: AngloFiles. Journal of English Teaching. Engelsklærerforeningen for gymnasiet og HF, nr. 168, maj 2013: Den konstantinske æra - fra andre vinkler, i: DTTK 2011/03, p : Bibel, omvendelse, mission og menighed: Et responsum, i: DTTK 2012/01: p :

3 Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser - fra pietismen til Tidehverv, i: DTTK 2012, 2: s Kristeligt arbejde blandt blinde i 90 år, , En jubilæumsartikel, i: Kristeligt Arbejde blandt Blinde, årsberetning 2011, 90. årgang, p De unge i dag og de kirkelige miljøer, i: Kirkeligt Centrum, nr 1, 2011: Præsteuddannelse hører til i kirkens rum. Et kirkehistorisk rids af forholdet mellem kirken og teologiuddannelsen, i: DTTK 2011:1, s. 5-9 Den unge Regin Prenter i det kirkelige landskab, i: DTTK 2008, nr. 4, s "Missionshusene - om baggrunden for deres opførelse", i Kirkehistoriske Samlinger 2005, p "Missionshusene - om baggrunden for deres opførelse", i Kirkehistoriske Samlinger 2005, ISBN, p "Ungdomsbreve fra Vilhelm Beck til Jens Vahl", i Kirkehistoriske Samlinger 2003, ISBN , p "Pinsebevægelsen i 100 år - en slags folkelig katolicisme, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 2001, ISSN: , p "Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 2000, ISSN: , p "Folkekirkens dåbspraksis", IMT 1999, nr. 5, p "Kort historisk vue over kirkens forhold til skilsmisse og vielse af fraskilte, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1999, ISSN: , p Lidt om Rosenius - en replik til debatten om folkekirkens tilstand, i IXOYC, menighedsfakultetets studenterblad 1998, p "Hvorfor har Danmark ingen stat/kirke debat, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1990, ISSN: , p "Fra myte til virkelighed om IM s historie, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1985, ISSN: , p Bethesda-møderne fylder 100 år, i IMT 1986, p ,19 "Kirkehistorie- hvorfor og hvordan?, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1982, ISSN: , p "Lutheranere i USA, i: IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1978, ISSN: 0105-

4 4791, p Leksikonartikler "Danske bibeloversættelser", i Lohses Store Bibelleksikon, Lohses Forlag, Bind 1, Fredericia 1998, ISBN: , p "Kirken", i Lohses Store Bibelleksikon, Lohses Forlag, Bind 2, Fredericia 1999, ISBN: , p Anmeldelser Moltke. Rigets mægtigste mand. v. K.J.V. Jespersen, C.P.Rasmussen, H. Raabyemagle & P. Holstein, Gads Forlag, 2010, 431 sider, DDTK 2010/3, p. 70f Magt og Pragt. v. T.Lyngby, S.Mentz og S. Olden-Jørgensen, Gads Forlag, 2010, 327 sider, DDTK 2010/3, p. 70f Kirke før politik, min kirkehistorie, med portrætter af 33 kirkeministre, Baunsbak-Jensen, A, IMT nr. 49/ 2010 Erik A. Nielsen: Thomas Kingo, IMT nr. 46/2010 Jørgen Harboe: Manden der ville frelse verden. biografi om Kaj Baagø. Kristeligt Dagblads Forlag. 416 sider, i IMT 2010, nr 20 Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten en kulturhistorie om præster og sognefolk Århus: Hovedland 2009, i DTTK, nr. 3, 2010 Jes Fabricius Møller: Hal Koch en biografi, København: Gad 2009, i DTTK, nr. 3, 2010 John Ørum Jørgensen. En vej eller anden. Lohse. 312 sider i IMT 2009, nr 44 B. P. McGuire: Da himmelen kom nærmere fortællinger om Danmarks kristning , DTTK 2008, nr. 3: 75f P. Zuckerman: Samfund uden Gud, DTTK 2008, nr. 3: Enevoldsen, Kr. Mose: Medløbende sø, Lohse, IMT 2008, nr 46 R.Boyd McMillan: Når troen koster mest, IMT nr. 13, 2008 B. Patrick McGuire: Da Himmelen kom nærmere, IMT nr. 20, 2008 Sten Skovsgård: Levende menigheder i Lolland-Falster stift, i IMT nr. 38, 2007 Birgit Possing: Bodil Koch, i IMT nr. 48, 2007 Mette Kathrine Grosbøll: Teologisme, i IMT juni 2007 Elith Olesen: Menneske af et århundrede, i IMT nr. 43, 2006, p. 9 Jørgen Nørgård Pedersen: Vidunderligst af alt på jord, i IMT nr. 49, 2006 Per Ragnar: Luther med egne ord, anm. i IMT 2004, nr.14-15, p. 18 Poul Ulsdal: Tilbage til Vestkysten, anm. i IMT 2004, nr. 16, p. 14 Jan Pierre Jensen: Pastor Nør og dåbssagen, anm. i IXOYC, Menighedsfakultetets

5 studenterblad, 2003, p. 84 "Stedet og vejen - en antologi om menigheden nu og i fremtiden", udgivet af Samtaleforum om fremtidens menigheder, redaktion : Kaj Bollmann, Jens Brun og Peter Nord Hansen, København 2002, i IMT Erik Ågård: Folkekirken - en studiebog, anm. i IMT 1999, nr. 40, p. 18 Elith Olesen: Der stod et vejr fra vest, anm. i IMT 1997, nr. 15, p. 19 Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie, anm. i IMT 1997, nr. 16, p. 15 Elith Olesen: De frigjorte og trællefolket, anm. i IMT 1996, nr. 45, p. 4-5 Porvoo-erklæringen, anm. i IMT 1995, nr. 3, p Torben Bramming: Tidehvervs historie, anm. i IMT 1994, nr. 2, p Kirkens Mund og mæle (flere forfatere), anm. i IMT 1993, nr. 14, p N.O.Vigilius: Vejen mellem afvejene, i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1982, p Med Kall fra Gud og Kirken, I.Ellingsen (red.), i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1979, nr. 3, p C.F.W.Walther: The proper Distinction between Law and Gospel, i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1978, nr. 3, p. 43f L.J.Koch: Fortolkning til Galaterbrevet, i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1977, nr. 1, p. 33f D.A.Frøvik: Kommentar til Galaterbrevet, i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1977, nr. 1, p. 34f John Ørum Jørgensen: Indre Mission og dåben, i IXOYC, Menighedsfakultetets studenterblad 1977, nr. 3, p

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Dansk Kirketidende. Indeks 2012 164. ÅRGANG. Side (nummer) / nummer. Artikler debat

Dansk Kirketidende. Indeks 2012 164. ÅRGANG. Side (nummer) / nummer. Artikler debat Dansk Kirketidende Indeks 2012 164. ÅRGANG Side (nummer) / nummer Artikler debat 21 teser om åndsfrihed 18(3) Arendt, Niels Henrik Hvis fællesskabet er brudt 12(9) Gudstjenestefællesskabet er det sidste

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Kristendom i grænseland NIELS KASTFELT Sort etik med transkontekstuel

Læs mere

Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-

Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012- Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012- Helge Haystrup: Svanens sang - udvalgte prædikener af Augustin. - Kbh.: Reitzels, 1998 Heri: Om Augustin som prædikant. Holger Villadsen: Nordisk Patristisk

Læs mere

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015 Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august januar 2015 Islam i Danmark/ red. Thomas Reinholdt Rasmussen. [S. l.]: Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke, Heri: Imanuddannelse i Danmark utopi eller realisme?

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen

Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen Haves: sognedikonalt arbejde ønskes: mere sognediakonalt arbejde Netop

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Pinsebevægelsen i 100 år. ICQUS nr. 4, 2001 157

Pinsebevægelsen i 100 år. ICQUS nr. 4, 2001 157 Pinsebevægelsen i 100 år - en slags folkelig katolicisme? Af lektor Ph.d Kurt E. Larsen Den 1. januar 1901 dedicerede paven i Rom det nye århundrede til Helligånden ved at synge Kom Helligånd på århundredets

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk

Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk Marts april maj 2014 Adresser Ribe Domsogns Menighedsråd. Valgte medlemmer Per Dalgaard, Grydergade 11, tlf. 75 41 05 68, pdribe@gmail.com Poul Karstensen, Tøndervej 36, tlf. 75 42 37 72, pksk@mail.dk

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Læreplan for Religion og filosofi

Læreplan for Religion og filosofi Læreplan for Religion og filosofi *********** A: Formål og Introduktion A2 Religion og filosofi - december 2004 Formålet for undervisningen i religion og filosofi (Jf. 22 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse K S BB NR. 2 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: ET ÅR EFTER GROSBØLL 1 GROSBØLL ET ÅR EFTER 2 FRISINDET KIRKEMINISTER 6 TO BREVE 7 PAVESTATEN 10 KIRKELIG

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde

Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde Kære læser Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele tro og liv. Vi ønsker at være et åbent mødested, hvor vi har tid

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

rogra Menneske, hvor er du? DANSKE KIRKEDAGE 2013 // AALBORG 9.-12. maj

rogra Menneske, hvor er du? DANSKE KIRKEDAGE 2013 // AALBORG 9.-12. maj rogra Menneske, hvor er du? DANSKE KIRKEDAGE 2013 // AALBORG 9.-12. maj Indhold Programskema - oversigt 3 Hovedforedrag 4 Programomtaler fredag 13.30-15.00 8 Programomtaler fredag 15.30-17.00 21 Programomtaler

Læs mere

Frikirkerne og økumenien

Frikirkerne og økumenien Frikirkerne og økumenien Artikel i En levende mangfoldighed, Brudstykker til en økumenisk historie i Danmark 1989-2005 Aros Forlag 2007, ISBN 978-87-7003-622-1 Af Jørgen Thaarup Religionsfrihed indføres

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer KATALOG det gamle testamente det nye testamente temaer DET GAMLE TESTAMENTE OLE DUPONT KOFOD VÆR MODIG OG STÆRK Otte studier om Josva. Josva voksede op under israelitternes ørkenvandring. Han blev af Gud

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere