Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 197 September-oktober 2014 Interessen var stor for rekonstruktionen af Træfningen ved Lundby den 3. juli 1864, som gennemførtes af Jyske Landsoldater og Gardehusarregimentet - 1 -

2 I N D H O L D EMNE Indholdsoversigt og Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Besøg i Krakow Praktiske oplysninger om bladet Oversigtskalender SIDE FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jens Erik Frandsen Dronningens Tværgade 42, 6.th København K Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen Skovbrynet 4, Nødebo 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand: Translatør, major Gregers Djørup Brydebakken Helsinge Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen MEDDELELSER udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren oven for. Kommende numre: Bidrag til kommende numre af MEDDELELSER: Se sidst i bladet

3 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Foredragssæson 2014-II Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst, hvorfor man skal ringe på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr For det tilfælde at man alene ønsker at overvære selve foredraget, vil man skulle erlægge et bidrag på kr. 30. Tilmelding til foredraget bedes givet til formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Hæren års danmarkshistorie Udsnit af forsidebilledet fra tidsskrift udgivet af Støtteforeningen for Hærens 400 års Jubilæum (Foto: Per A. Rasmussen) Torsdag den 9. oktober kl. 19:00 vil mag. art. Rune Holmå Iversen foredrage over ovenstående emne. Den 17. november 1614 foranledigede kong Christian IV, at der blev udsendt en række forordninger, hvorefter der skulle oprettes to nye infanteriregimenter i Danmark med et fast officerskorps samt som noget nyt udskrevne soldater. Seniorforsker, ph.d. Jens Ole Christensen og mag. art. Rune Holmå Iversen har været fælles om at skrive en bog med titlen HÆREN 400 års danmarkshistorie. Den danske Hær kan i år fejre sit 400 års jubilæum. Det siger sig selv, at et så stort emne ikke kan gennemgås på et foredrag af blot en times varighed. Men - 3 -

4 foredragsholderen vil vove at give et strejftog over den udvikling, der er sket med Hæren over de mange år. 1. Verdenskrig Tirsdag den 21. oktober (bemærk tirsdag) kl. 19:00 vil brigadegeneral (pens.), seniorforsker Michael Clemmesen foredrage over emnet 1. Verdenskrig. Det er i år 100 år siden, at verden for alvor gik af lave. Foredraget drejer sig om, hvad der skete i Danmark gennem krigsårene. Michael Clemmesen rammer foredraget ind med følgende beskrivelse: Efter at De Radikale i foråret 1910 tabte valget om Forsvarslovene, kunne de to værn under Klaus Berntsen som både regeringsleder og forsvarsminister gennemføre ordningen og klargøre dansk neutralitetsforsvar for den storkrig, man opfattede som uundgåelig. Da De Radikale efter tre år vendte tilbage til regeringsmagten, var hær og flåde så klar, som man kunne blive, indtil efterretningstjenesten blev komplet, de nye kystbefæstninger i blev klar, B-klasse undervandsbådene var operative og man i en før-krigskrise havde fået indkaldt Sikringsstyrken og anvendt Forsvarsindsamlingens penge til at lukke hullet i Nordfronten. Den nye kong Christian X havde fået forsvarsminister P. Munch til at love, at regeringen ville forvalte forsvarslovene loyalt. Værnene havde udarbejdet en fælles opfattelse af truslen og af, hvordan den skulle mødes. Men den krig, der faktisk kom, blev også for Danmark helt anderledes end forventet, og den radikale mindretalsregering udnyttede situationen maksimalt og skabte en myte om, at forsvarsbelastningen fra 1910 til 1918 havde været irrelevant og skadelig. Torsdag den 6. november kl. 19:00 vil major (pens.), forskningsbibliotekar Knud Rasmussen foredrage om emnet Krig og politik i Mere herom i næste nummer af MEDDELELSER. Torsdag den 20. november kl. 19:00 lægges der tentativt op til et foredrag om 200 året for Norges frigørelse fra Danmark i Foredraget er endnu ikke endeligt aftalt. Mere herom i næste nummer af MEDDELELSER

5 Skydning med pistol Efterår 2014 Efterårets skydninger finder sted på torsdage på Sjælsø skydebaner K2. Vi har fået tildelt følgende datoer: 14. august, 28. august, 11. september og 25. september. Alle skydninger afvikles i tidsrummet kl. 9:00 12:00. Landspræmieskydningen afholdes den 28. august. Jeg glæder mig til at gense alle gamle skytter, og nye skytter er meget velkomne. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf Vel mødt. Jeg skal hilse fra Orla Mortensen Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Tlf For et stykke tid siden var der et af kredsens medlemmer, som nævnte for mig, at vores gamle medlem Orla Mortensen ved en lejlighed havde givet udtryk for, at han ikke rigtigt havde føling med FOUAT længere. Om jeg ikke kunne gøre noget ved det? Det ville jeg da meget gerne. Min første tanke var, at Orla Mortensen måske var gået lidt fejl af budskabet fra sidste sommer om, at FOUAT ikke længere sender MEDDELELSER ud til medlemmerne, men at man kan læse dem på internettet i stedet for. Vi ved så også, at det er en sandhed med en lille modifikation, idet der er en ganske lille skare af kredsens medlemmer, som har valgt at få bladet tilsendt imod at betale for det. Som formand for kredsen får jeg et par eksemplarer af bladet tilsendt i trykt udgave. Idéen med det er, at jeg kan bruge bladene i forbindelse med hvervning, samt når jeg sender en lille hilsen til foredragsholdere m.fl. med tak for indsatsen. Forsynet med et par tiloversblevne kopier af MEDDELELSER cyklede jeg ud til Frederiksberg, hvor Orla Morthensen bor. Jeg var så heldig at løbe ind i ham; han var på vej til lægen. Vi fik en hurtig lille snak om sagen han havde jo travlt, han skulle som nævnt til lægen og jeg kom på det rene med, at Orla Mortensen skam til fulde var bekendt med, hvordan tingene hænger sammen. Men som han sagde: Jeg får jo så mange blade, så det med at undvære MEDDELELSER, for bladets skyld, gør ingen forskel for mig. Han forklarede videre, at han udmærket kendte til computere og den slags, men han dyrkede det ikke længere. Derfor er han reelt i den kattepine, at han ikke rigtigt er bekendt med, hvornår der er foredrag og andre arrangementer i FOUATs Københavnskreds. Der er jo ikke nogen telefonkæde, som overbringer én besked om, hvad der hænder, som han sagde. Orla Mortensen peger på den måde på et problem om manglende oplysning, som han formentlig ikke er den eneste, der har. Hvordan vi finder håndtaget på det? Jeg vælger - 5 -

6 at tage det op med bestyrelsen (vil ske den 14. august), hvor vi vil se på en nem måde at gøre nævnte kreds af medlemmer bekendt med, hvilke aktiviteter, der forestår i kredsen. Samtalen med Orla Mortensen sluttede med at han ytrede et: Hils alle kammeraterne i FOUAT fra mig, hvilket hermed er gjort. Erling Flebbe Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Skydning Sommerens skydninger er begyndt første gang 22. maj, hvor Major Ulrichsens præmie for skydningen i 2013 blev overrakt til Erik Olsen. Han havde opnået det fornemme resultat 218 point ud af 240 mulige. Men det er han jo vant til. En stabil skytte. Igen og igen. Under træningsskydningerne i år har han slået sin egen rekord. Vi har da lov at håbe, at det fortsætter. Når bladet udkommer, er Skydesommeren stort set slut. Der er lidt uklarhed om tidspunktet for præmieskydningen og Boeslunde-frokosten. Det er vi en halv snes medlemmer, som glæder os voldsomt til. Men vi skal nok finde en løsning og informere vore skytter så tidligt som muligt. Fra skydebanen - 6 -

7 Sommerudflugt På Valdemarsdag den 15. juni besøgte vi det netop åbnede Borgcenter Vordingborg. Vejret var pragtfuldt. Simpelthen. Vi var i alt 17 deltagere, og vi havde fornøjelsen af en god og engageret og vidende guide, så det var bestemt en succes. Vi havde også den glæde, at én af deltagerne var Donald Thestrup, tidligere formand for Storstrømskredsen. Feltfrokosten blev indtaget på en solbeskinnet, men noget skrå plæne. Det gav lidt problemer. Næste gang vil vi søge efter et sted med publikumsfaciliteter som passer lidt bedre til os over 70. Efterårssæsonen 2014 Feltfrokost på Borgcenter Vordingborg Den 19. juni var der bestyrelsesmøde, hvor resten af året skulle planlægges og tilrettelægges. Den plan, der kom ud af det, ser sådan ud: Panzermuseum East Torsdag, den 4. september kl. 14:00 16:00 aflægges besøg ved Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse (du kan se kørselsvejledningen på hjemmesiden). Museet er netop åbnet her i forsommeren og er fantastisk interessant. Det har fået en masse omtale i de lokale medier. Du kan se meget mere om det på men det yder ikke museet fuld retfærdighed. Det er faktisk meget bedre. Formanden har besøgt det i juni og er meget betaget. Han udtaler: Jeg har aldrig set noget lignende! (og det skal nævnes at han har guidet på fremragende museer i Normandiet de sidste 12 år, så han ved hvad han taler om). Et besøg her er bare et must. Samtidig er det så heldigt, at foreningen sponsorerer - 7 -

8 udgifterne. Du skal bare erlægge den sædvanlige 20 er - ikke-medlemmer dog fuld pris kr. 95. Hvad gør du? Du møder op i god tid før kl. 14:00, parkerer og går til cafeen Bomben. Her slipper du din 20 er til Søren og får en kop kaffe. Kl. 14:00 får vi en kort intro til museet, og derefter er der fri manøvre til de to museumshaller, den flyvende biograf og lastvognssamlingen (Bedford til studenterkørsel i Vestsjælland). Kl. 15:45 mødes vi igen i Bomben for at få svar på evt. spørgsmål (man kan også købe en forfriskning). Lyder det ikke godt? Tilmelding til Holger senest tirsdag, den 26. august. Krigsfange i Preussen Helge Nielsen holder foredrag tirsdag, den 2.oktober, kl. 19:40 på Skovsøgård. Helge Nielsens oldefar deltog i krigen i Blev såret og taget til fange. Fangelejren var langt borte i Preussen. Foredraget vil især omhandle det at være krigsfange dengang. Tilmelding til Holger senest den 29. september. Ukraine Fra den 2. preussiske krig Ukraine/Rusland/Europa/NATO fra marts til oktober Hvad skete der lige her? Ca. 1. november. Kommandør Poul Grooss, Ruslandsekspert. Mere følger i næste nummer. Mod vinteren November ultimo februar går vi i vinterhi. Lige som sidste år. Så vi ikke skal ud at køre i polarnatten

9 Forudsigelse om vintervejret? Undervejs mod bedre tider vil I modtage oplæg og indkaldelse til den årlige generalforsamling med forloren skildpadde den 5. marts Skriv den i kalenderen med det samme. Det plejer at være en festlig aften. Fra dette års generalforsamling - 9 -

10 Forårssæsonen 2015 Et lille fremkig på 2015: Bestyrelsen drøftede også sommerudflugt. Er det noget, vi gider blive ved med? Skal vi finde på noget andet? Beslutningen var klar: Ja, der skal være sommerudflugt. Men ikke så meget bunkers og borge. Det er vigtigt, at vi også laver arrangementer, som den bedre halvdel synes om. Sommerudflugten er det forum, hvor der skal være mulighed for at være lidt mere sociale og have tid til at snakke sammen. Gerne under lidt mere festlige former. Picnic er vældig fint for unge mennesker i godt vejr. ( Åh den aften var skøn og min kjole blev grøn den sommernat i Charlottenlund som Lise Reinau synger). Der er jo mange muligheder, når vi tager ja-hatten på. Inden for 100 km. Hvor er vi heldige. Tænk på vore venner i Nord- og Midtjylland, som har langt til det meste! Det kunne være Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. Eller Jægerspris Slot (Grevinde Danner). En sejltur med M/S Skjælskør V. Eller en tur til Orø. Der er mange muligheder. Vi tager meget gerne imod mange flere forslag. Det må gerne koste noget hvis vi kan deles om det, foreningen og dig. Vi har jo råd alle sammen. Hvem var det der skrev: Ligklæder har ingen lommer? Så nu er du orienteret om, hvad du kan vente dig i grove træk. Detaljerne skal vi nok give dig hen ad vejen. Hans Jürgen Jürgensen Kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr Skydninger i august 2014 Efter at vi sidste år suverænt vandt landspokalen og 1. og 2. pladserne individuelt, må vi konstatere, at vi har noget at leve op til i år! Vi træner på Skallebølle på tirsdagene 5., 12. og 19. august med konkurrenceskydningen 26. august. Husk madpakke og service den sidste dag. Formanden giver traditionen tro øl til maden

11 Sensommertur Fynskredsen foretager sensommertur til Ebeltoft med besøg på "Fregatten Jylland" og "Glasmuseet" torsdag, den 4. september afgang kl. 07:30. Danmarks Udsendte Vær med til at fejre Danmarks Udsendte ved at deltage i arrangementet ved mindestenen for Danmarks Udsendte i Ansgar Anlæg i Odense fredag, den 5. september, kl. 19:00. Der vil være musik, faneindmarch, kranselægning og en mindetale. Der er gratis kaffe og brød bagefter på Dannevirke, hvis man tilmelder sig til Lars Falkenberg senest tirsdag, den 2. september. Hvis man har flagstang, bør flaget blafre på denne nationale flagdag. Slotskoncert Hjemmeværnets Musikkorps SYD afholder SLOTSKONCERT på Langesø Slot lørdag, den 6. september kl. 15:00. Gratis adgang. Arrangør "Fynske Frimureres FOND". Hæren fylder 400 år Den 17. november 2014 fylder hæren 400 år. Dette markeres i Odense med en udstilling i "Historiens Hus". Tillige vil der blive afholdt en koncert i koncerthuset med ca. 40 musikere fra det hedengangne Fynske Livregiments Musikkorps, som bliver hentet til Odense fra alle dele af landet, for at fynboerne kan opleve denne koncert, som vil finde sted søndag, den 16. november kl. 16:00 med konferencier og solist Jesper Lundgaard. Nærmere i næste nr. og dagspressen. Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr

12 Skydning med pistol 2014 Som meddelt ved udsendt mail/skrivelse har Fynskredsen venligt tilbudt at Sydjysk Kreds medlemmer kan deltage i såvel deres træningsskydninger som i årets konkurrenceskydning på pistol M/49. Træning: Tirsdag, den 05. august Tirsdag, den 12. august Tirsdag, den 19. august Konkurrenceskydning: Tirsdag, den 26. august Skydningerne foregår de nævnte dage kl. 16:00 18:00 på Skallebøllecentret, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg Skallebølle Personel, som ikke har pistol, kan låne pistol på skydebanen. Til konkurrenceskydningen 26. august medbringes madpakke og service til frokost i det grønne (hvis vejret tillader det ellers indendørs.) Skytterne deltager som enkeltpersoner i landsskyttekonkurrencen. Sydjysk Kreds bestyrelse vil være til stede 26. august og fordele kredsens interne præmier. Tilmelding direkte til skydelederen: Seniorsergent Gert Schultz: Tak for turen - Foredrag med efterfølgende spisning og samvær tirsdag, den 16. september kl. 18:00 Telegrafregimentets & Fredericia Garnisons Officersforening (T-FAGO) har venligt tilbudt Sydjysk Kreds medlemmer med ægtefælle/samlever at deltage i et foredragsarrangement, hvor oberst Lars R. Møller fortæller om sit mangeårige virke i forsvaret under emnet: Tak for turen. Foredraget afholdes på Ryes Kaserne, Fredericia, i Auditorium ØST (bygning 32). Efter foredraget bliver der serveret middag i Officersmessen, hvor aftenens menu er skipperlabskovs og pandekager med is. Pris for denne aften er kr. 150 pr. person for medlemmer med ledsager og kr. 220 for øvrige. Tilmelding hvoraf det tydeligt skal fremgå, at pågældende er medlem af FOUAT og ikke af T-FAGO snarest muligt og senest 8. september til kaptajn M. Foldrup, eller tlf

13 Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Et sildeeventyr i 2014 Lørdag, den 17. maj mødtes en lille gruppe medlemmer af FOUAT og Niels Ebbesens venner på Torve Caféen i Nibe. Her var dækket op til den årligt tilbagevendende Sildedag, hvor, efter husets velkomst, formanden for Kaag-lauget, Jens Østergaard, indledte med en spændende introduktion til historien om fortidens sildefiskeri i Limfjorden med Nibe som det mest betydende sted. Med ledsagende musik af den lokale troubadur Knud Høirup, gik man så i gang med tag-selv-sildebordet, som fornemt understregede begrebet alt godt fra havet - her koncentreret om byens tidligere hovederhverv: Sildefiskeriet. Her var sild i mange former, marinerede og kryddersild, med blandt andet husets specialitet: Kryddersild med blåbær, stegte sild i eddike og røgede sild, med mulighed for en pause, med gravet laks eller hellefisk. Alt med afstemt tilbehør. Det hele med passende islæt af små anekdoter og egne sange af Knud Høirup. Men specielt bemærkelsesværdigt ved Jens Østergaards levende, fornøjelige og imponerende årstalsforsynede fortælling om sildefiskeriet i Danmark i tidligere tid, helt fra Middelalderen, og til silden stort set forsvandt i 1900-tallet. Vi hørte om hvordan bisper og herremænd, undertiden i samme person, havde lens- eller anden forret og krav på betydelige dele af fangsterne, som foruden kronens andel, sideløbende med naboklostrenes løb op i ganske betydelige mængder. Om skatter og afgifter, som ikke lod vor tids told og skat noget efter i intensitet og nidkærhed. Spændende var det også at høre om fremgangsmåden med den saltede sild, hvor navnet en Ol var betegnelsen for den stang, hvor 80 sammenhæftede sild hængte til tørre efter saltningen. Hertil et par smagsprøver på et sådant produkt, som lauget nu har genoptaget fremstillingen af til eget brug. Ligesom navnet på den specielle

14 fladbundede fiskerbåd, Kaagen, i lauget har givet navn til den særlige dram, som man selv har udviklet og nu serverer som kaag-sprit. Man siger at sild jo gerne skal blive ved med at svømme, og det var også den dag muligt med den lokale fremragende fadøl fra Nibe Bryghus. Torvecafeen har planer om at gentage arrangementet næste år i slutningen af april, og det overvejes allerede nu i foreningen at prøve en gentagelse dels for dem, der har lyst til at opleve det igen - og det er det absolut værd - men også for alle dem, der i år gik glip af denne spændende dag, som tilmed var til en særdeles favorabel pris. Forårsudflugt Palle Øvli Røjgaard Den 13. juni afholdt kredsen sin forårsudflugt, der i år var et besøg på fabrikken Migatronic i Fjerritslev, der fremstiller svejsemaskiner. Umiddelbart tænker man ikke over, hvor stort firmaet er. Over m 2. her i Fjerritslev, en afdeling i Aabybro samt 9 afdelinger i Nord- og Vesteuropa. Personelstyrken er i alt i koncernen 300. Det har været højere, men siden 2008 i forbindelse med krisen er produktionsstyrken bl.a. reduceret fra 160 personer til ca. 60. De nuværende 60 personer producerer samme antal/kr. Meget er afhængig af en god planlægning samt god ledelse, og godt tilrettelagt produktion, hvor personellet er opdelt således, at de enkelte produktionsled har alle deres varer/dele inde for afdelingen. Altså ingen spildtid ved lange produktionsled og afhentning af dele/komponenter. Der er ikke tale om samlebånd, idet den enkelte medarbejder arbejder med sin produktion. Hver svejsemaskine bliver fremstillet fuldt ud af den samme medarbejder. Opbygning af et svejseapparat fra den første ramme i kabinettet til den sidste komponent/skrue er isat. Alle dele i produktionen, fra den største til den mindste komponent fremstilles på fabrikken. Det drejer sig om dele. Og alle dele ligger på lager med eget nummer opdelt i hovednummer (eks. 1500) og derefter med eget lagernummer. Trods det store varelager var der intet problem med at overskue, hvor de enkelte dele befandt sig. Alle dele/komponenter til et svejseapparat fremstilles ved Migatronic bortset fra visse ITdele m. m. (printplader), der købes i Kina. Eks. blev vist en lille komponent i kobber, man selv tidligere fremstillede til en pris á 8 kr. I dag fås den fra Kina til en pris á 2 kr. Det var tydeligt, at firmaet var prisbevidst og lagde megen vægt på EDB-styring i såvel produktionsleddet som i kontrolsystemet og lagersystemet. Der er intet lager af færdige svejseapparater, idet svejseapparaterne bliver samlet efterhånden som ordrerne indgår. Migatronic fremstiller forskellige svejseapparater, lige fra små på størrelse med en støvsuger til større apparater. Migatronic har udviklet et svejseapparat til alm. strøm på 230 V, så det kan bruges, hvor brugeren ikke har kraft-el indlagt. 52 % af produktionen eksporteres. Konkurrencen på verdensmarkedet er hård. Bare i Tyskland er der 80 producenter af svejsemaskiner. På et punkt var Migatronic foran. Kun tre firmaer i verden er godkendt til fremstilling af svejsemaskiner til

15 aluminium. Og med brug af aluminium til f.eks. biler for at holde vægten nede havde Migatronic en mulighed for salg til bilfabrikker. Tid er penge og Migatronic var også godt med her. Fra ordren kom ind (dag 1) til fremstilling af svejseapparatet (dag 2), så var svejseapparatet hos kunden dag 3. Ved en ordre fra Australien havde kunden svejseapparatet efter 36 timer. Efter en rundvisning ved de enkelte afdelinger på frabrikken, fra udstansning af kabinetdele, malerværksted, produktionen, samling af svejsemaskiner, styring af lager, forsendelser m. m. samledes deltagerne i mødelokalet, hvor der var kaffe/the og chokolade. Og så blev der rundet af med spørgsmål til de to guider, der beredvilligt svarede på spørgsmålene. Efter frokosthvilet ved Fjerritslev kirke, hvor et lokale var stillet til rådighed, gik turen til en gårdbutik nord for Fjerritslev, hvor datteren tog imod os. Hun fortalte om gården og om kvæget, der ofte var et led i naturpleje af naturområder. Vegetationen og det, at kvæget gik frit ude i naturen var med til at skabe godt kød. Efter at have beundret, og for nogle også købt af produkterne i fryserne, gik turen videre nordpå ud til stranden ved Kollerup og Grønnestrand. Her gjordes holdt ved Lyngmøllen en lille vejrmølle beklædt med lyng. I en egn ved Jammerbugt, hvor der i flere hundrede år tilbage ikke groede træer var man nødt til at bruge de materialer, der fandtes. Så i stedet for store grundmurede møllehuse, der mange steder var beklædt med træspåner, blev der anvendt lyng til tækning. Jes Reiner øste af sin store viden og fortalte om tidligere forhold på egnen. Ved siden af Lyngmøllen lå Strandgården, der for en del år siden var meget forfaldent og klar til nedrivning, men den blev sat i stand og ombygget til ferielejligheder. Et af de steder, hvor der tidligt blev indført ferielejligheder i strandegne uden for Nordsjælland. Ligeledes blev vist en mindesten (Pæl), for et kongebesøg i 1809, hvor Christian den 7. havde besøgt egnen, og her mødtes med egnens befolkning. Endvidere omtalte Jes Reiner Kollerup Strand, hvor der i forbindelse med ralgravning blev fundet en strandet kogge, et handelsfartøj fra 1300-tallet. Helt fra Oldtiden har der været en udsejlingsmulighed fra Limfjorden til Nordsøen. Sandflugt og jordhævning har blokeret udsejlingen. Resten af sejlrenden findes i Sløjkanalen. Turen gik videre gennem det lyngklædte klitlandskab ad Telefondalen (telefon til Redningsvæsenet) til Svinkløv Plantage forbi Hjortdal Kirke med et tårn kun ca. 1 m højere end kirkeskibet. I forbindelse med Englandskrigene i 1801 og 1807, blev tårnets højde reduceret. Fra middelalderen var kirker/kirketårne langs kysten sømærker for skibsfarten. Og man ville undgå, at den engelske flåde kunne bruge kirketårnet som sømærke. I dag ligger kirken skjult fra stranden bag Svinkløv Plantage

16 Og så gik turen videre gennem den smukke Fosdal og det særprægede landskab under ledelse af formanden Franz Strehle til Tranum Klitplantage og til Sandmosevej og Rødhusvej. På en mindre parkeringsplads ved Overklitten Sø, hvor bilerne blev stillet, gik vi ind i skoven til nedstyrtningsstedet for en engelsk bombemaskine. Her er rejst en mindesten for en af de 11 engelske bombemaskiner, der den 13. august 1940 var på vej mod Aalborg Flyveplads (Rødslet som den blev kaldt på den tid). Ved mindestenen er der en informationstavle, der fortæller om hændelsen. Den 13. august 1940 var 11 bombemaskiner på vej mod Aalborg Flyveplads. Uheldigvis blev de opdaget af en tysk luftmeldepost ved Søndervig, så da bombemaskinerne ankom til Nordjylland var de tyske Messerschmidt-jagere på vingerne, og klar til at tage imod bombemaskinerne. Alle blev skudt ned. Af de 33 besætningsmedlemmer på de engelske maskiner overlevede kun flyvere fandt døden i Nordjylland. Fra Rødhusvej kørte vil til Udholmvej, hvor et andet fly blev skudt ned. Også her er der rejst en mindesten. Ved mindestenene fortalte Franz Strehle om hændelsen i august Med sin store viden om 2. verdenskrig, og nok især om det engelske og tyske luftvåben, fik vi en særdeles grundig indførelse i historien. Deltagerne ved mindestenen ved Udholmvej Og så var det kaffetid, og formanden indbød til samvær og kaffebord i sommerhuset i Blokhus. Vel ankommer hertil blev vi bænket udendørs i det dejlige vejr, hvor Jette havde kaffen klar med dejlig hjemmebagt kage og pyntet lagkage med flødeskum og jordbær. NB: Navnet Blokhus stammer fra ca. 1580, hvor ejeren af herregården Voergaard Slot, fru Ingeborg Skeel (manden Erik Banner var død ung) iværksatte udskibning fra

17 stranden af korn med m.m. til Norge, og importerede tømmer og jern. Til brug for opbevaring af varerne på den øde strand blev bygget et såkaldt Blokhus. Siden har navnet hængt ved, og Blokhus er i dag en kystby med landingsplads for mindre fiskefartøjer, og en af de kendte sommerhusbyer i Vendsyssel. Træfningen ved Lundby den 3. juli 1864 I anledningen af 150-året for træfningen ved Lundby den 3. juli 1864 afholdtes en mindehøjtidelighed ved mindesmærket i Lundby. Lundby Fonden, der varetager mindesmærket og højtideligheden, havde lagt op til en større højtideligholdelse af dagen. Gennem årene har der været afholdt en højtidelighed og siden 1964 med deltagelse af 1. Regiment nu Garderhusarregimentet der er nu er arvtager efter 1. Regiments nedlæggelse. Programmet for dagen var tilrettelagt således: kl. 09:00 Jyske Landsoldater og Gardehusarregimentet rekonstruerer træfningen. kl. 10:00 Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller Kl. 10:30 Kranselægning ved Fællesmindemærket Kl. 11:50 Kranselægning ved fællesgraven, Gunderup kirkegård Kl. 12:00 Gudstjeneste i Gunderup Kirke ved biskop Henning Bro. Fra kl. 09:00 gennemførte Jyske Landsoldater og Gardehusarregimentet en rekonstruktion af træfningen. Iført historiske uniformer - såvel danske som prøjsiske gennemgik man minutiøst træfningens forløb. Lige fra en prøjsisk husar opdager den danske fremrykning bag Kongehøj syd for Lundby til oberstløjtnant Hans Charles Beck rekognoscering fra Kongehøj og til danskernes fremrykning ned ad Hadsundvej mod Lundby. Historien er den, at efter slaget ved Dybbøl og en våbenhvile i juni 1864, trak den danske hær sig tilbage til Fyn. I Vendsyssel var efterladt 1. Regiment, der med et kompagni i Nørresundby sikrede tilbagetoget og skulle sløre overførslen af resten af styrken, der skulle evakueres fra Frederikshavn. Den 2. juli blæses til alarm kl. 20:00 for 1. Regiments 5. kompagni i Nørresundby, der får ordre til at bevæge sig til færgelejet. Her mødes kompagniet med OL Beck og 16 dragoner, der fra en forpost ved Svenstrup syd for Aalborg har meldt om en prøjsisk styrke ved landsbyen Ellidshøj. OL Beck beslutter sig til med kompagniet 180 mand + 16 dragoner, at sejle over Limfjorden og rykke frem for at gennemføre et natangreb

18 Oberstløjtnant Hans Charles Beck ( ) Ankommet til Ellidshøj kl. 24:00 får OL Beck at vide, at fjenden har trukket sig tilbage mod syd, men at et andet prøjsisk kompagni har valgt at gå i natkvarter i Gunderup ca. 1½ mil mod øst. OL Beck vælger at lade soldaterne holde hvil inden fremrykningen mod Gunderup. Kl. bliver over 01:00, inden man iværksætter marchen. Flere af OL Beck officerer er nervøse for, at det bliver lyst, inden man kan nå Gunderup først efter kl. 04:00, og at man forspilder chancen for et angreb i mørke. Men OL Beck er overbevist om, at man ikke har forpasset chancen, og svarer jo vist marcherer vi til Gunderup. Forinden afmarch holder OL Beck en opildnende tale til soldaterne, og forespørger soldaterne om de vil gennemføre et bajonetangreb, og benytte den overvægt i styrken man har. Et enstemmigt Ja! er svaret. Kl. 01:30 forlader kompagniet Ellidshøj i retning mod Gunderup. Og her vender vi tilbage til Træfningen. En prøjsisk husar opdager den danske styrke syd for Kongehøj, ca. 650 m syd for Lundby. Terrænet mellem Kongehøj og Lundby er fra 64 m og ned til ca. 10 m, altså en forskråning. Det skal tilføjes, at man havde fået en opgørelse over, hvor stort antal bajonetsår, de fjendtlige soldater ved Sankelmark havde fået, og at brigadechef Max Müller i den anledning i sin dagsbefaling udtalte, at enhver fører skulle lægge sig på sinde at benytte sin overvægt, og kaste sig over fjenden ved brug af bajonetten

19 Overblik over kampområdet og begivenhederne (Lundbymuseet ) Den prøjsiske styrke i Himmerland syd for Aalborg er 144 infanterister og 92 husarer. Den har fået til opgave at rykke frem ad ruten Lindenborg Gunderup Sønder Tranders for at undersøge, hvilke danske styrker, der måtte befinde sig i området. Den 3. juli om morgenen er prøjserne tidligt oppe. Efter et hurtigt morgenmåltid haster de videre mod Lundby. Her gør de holdt, medens major Krug von Ridda med nogle infanterister på nogle bøndervogne fortsætter nordpå mod Sønder Tranders. Kommandoen over de prøjsiske tropper overlader han til kaptajn von Schlutterbach. Ankommet til Gunderup får OL Beck at vide, at prøjserne vel knap er nået til Lundby. Samtidig får han besked om den lange forskråning fra Kongehøj og ned mod Lundby. Og samtidig, at man kan undgå denne ved at gå øst om gennem en lavning og komme helt ind til Lundby eller vest om gennem bevoksning/levende hegn. Fra Kongehøj har OL Beck et godt udsyn over Lundby. Han ser, at en del af den prøjsiske styrke er nord for Lundby, hvor deres geværer er opstillet i pyramide. Foran

20 byen kan han se jorddiget, der yder prøjserne god dækning. Han ser prøjserne haste tilbage til Lundby. Der er ingen tid at spilde. Lundbymuseets diorama over kampen ved Lundby (Lundbymuseet ) Han kommanderer Hr. kaptajn vil De uophørligt udføre et raskt og determineret bajonetangreb mod byen? En premierløjtnant gør indsigelse med forslag om, at man i stedet bør omgå prøjsernes stilling. Lad os ikke spilde tiden med snak, men bare lige på med bajonetten siger OL Beck. Hurtigt får kaptajn Hammerich sat de 180 mand i bevægelse. Først går det trægt, soldaterne er trætte efter 40 km march, udrustning og gevær udgør en dødvægt, men snart går det ned ad bakken. Der har ikke været tid til at danne skyttekæde, så kompagniet er stadig i marchkolonne. Danskerne kommer dundrende ned ad Kongehøjen og kan se, at prøjserne allerede er i stilling, dels langs jorddiget øst for Hadsundvej, dels i haven med kampestensdiget vest for vejen. Et øjeblik er danskerne skjult bag en bakkeknude, og da de dukker frem åbner prøjserne ild. Tre salver når prøjserne at afgive skridts afstand, 220 skridt afstand og skridts afstand. Og nu forsvinder organisationen så meget, at der er huller i rækkerne. Alligevel rykker danskerne uforfærdet videre og lader de faldne bag sig og stormer videre

21 F.C. Schiøtts illustration: "Affairen ved Lundby den 3die Juli 1864 ( Lundbymuseet ) For at undgå samme skæbne som kammeraterne forbliver de i skjul i kornet. En tavs OL Beck ser sit kompagni blive udslettet. Han lader en hornblæser blæse til retræte. Skydningen standser. Soldaterne skjuler sig i kornet og søger ud til siden for senere at komme til Aalborg. Træfningen kostede danskerne 32 døde soldater, 18 sårede, 20 blev taget til fange. På prøjsisk side er tabene anderledes, 3 soldater bliver såret. De døde bliver kørt til Gunderup kirke, de sårede og fangerne medtages af prøjserne til Hobro. Da prøjserne har opfattelse af, at den danske styrke er større, trækker de sig tilbage mod Hobro. Resten af den danske styrke samles i Nørresundby. Bajonetangreb var en accepteret angrebsmetode hos den danske hær på det tidspunkt. Den danske taktik var håbløst forældet i mod en fjende med moderne, hurtigtskydende våben. Prøjserne var udstyret med bagladegeværer. Østrigerne (Prøjsens allierede i 1864) og danskerne havde forladegeværer, hvilket også havde indflydelse på tabstallene. Efter rekonstruktionen af træfningen spillede Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland, og der var kranselægning ved mindesmærket samt på kirkegården ved Gunderup, hvorefter deltagerne samledes til gudstjeneste i kirken. Denne, der er rimeligt stor og kaldes Himmerlands domkirke, var stopfyldt. FOUAT fane var sammen med regimentets og andre faner med til at gøre dagen højtidelig

22 Deltagerne i rekonstruktionen National flagdag for Danmarks udsendte. Den 5. september 2O14 er der National Flagdag for Danmarks udsendte. Kl. 14:30-14:45 er der kranselægning ved Soldatens Sten, Forsvarsmuseet, Skydebanevej, ved oberst Christian Mollerup Schmidt. Kl. 16:00 samles man på Gl. Torv i Aalborg, hvor der kl. 16:15-17:00 er parade på mellemste repos. Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland spiller. Tale af garnisonskommandant, oberst Christian Mollerup Schmidt. Flaghejsning efterfulgt af et minuts stilhed. Fællesang "Der er et yndigt land". Salut ved Aalborg Kanonlaug. Tale af borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Der afsluttes med fællessang "Blæsten går frisk over Limfjordens vande". Kl. 17:00-17:30 march gennem den indre by, og afsluttende kl. 17:30 med gudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft Bro. Kl. 18:15 19:00 reception på Rådhuset. Bowling Start mandag, den 11. august kl. 10:00 i Løvvangens Bowlingcenter. Pokalkamp mandag, den 24. november, kl.10:00. Uddeling af pokal/julefrokost mandag, den 15. december

23 Der er bestilt tre baner, samt tilrettelagt 39 spilledage. Økonomi: 3 baner x kr. 255 kr. x 39 spilledage = kr Forudsat 9 spillere = kr pr. deltager. Indbetales på konto For sæson 2015: Start 12. januar kl. 10:00. Pokalkamp mandag, den 13. april, afslutning og uddeling af pokal mandag, den 11. maj. Besøg Krakow KULTUREL OG MILITÆRHISTORISK TUR TIL KRAKOW. Fra den 21. til den 27. oktober 2014 Vi kører i bus og overnatter på både nedturen og hjemturen ved Berlin og skal se den unikke radiostation med Europas højeste træmast, og hvor det sidste provokationsangreb fandt sted, så nu kunne Hitler starte krigen. Krakow, kongeby indtil 1596, ubetinget Polens kulturelle hovedstad, men som ikke blev ødelagt under krigen - et overflødighedshorn af kunst, arkitektonisk byggeri og en umådelig historie. Den gamle Bydel - Krakows Ghetto - Schindlers Fabrik - Polens Flymuseum - KZ lejren Auschwitz - Saltminen Wieliczka - Krakows Ghetto - og i Zabrze sejler vi ind i en sølvmine. Der er dansktalende polsk guide til rundvisningen i Krakow. Pris kr Kontakt mig for det fulde program. Franz Strehle Telefon: Mobil: Mail:

24 Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. NATO: DANIDA: Om MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer. Input til bladet modtages kun pr. i Word-format. Skriv så vidt muligt med skrifttypen Verdana 11 pt. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER DEADLINE UDSENDELSE MEDDELELSER Nr. 198 (November-December 2014) MEDDELELSER Nr. 199 (Januar-februar 2015) MEDDELELSER Nr. 200 (Marts-april 2015)

25 Overblik - FOUAT s kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Skydning Fyn/Sydjyske Skallebølle :00 Bowling Nordjyske Løvvangens Bowling :00 Skydning Fyn/Sydjyske Skallebølle :00 Skydning København Sjælsø Skydebaner K :00 Skydning Fyn/Sydjyske Skallebølle :00 Skydning Fyn/Sydjyske Skallebølle :00 Skydning København Sjælsø Skydebaner K :00 Sensommertur Fyn Ebeltoft :30 Besøg Midt- og Vestsjælland Panzermuseum East Fladholtevej 18, Slagelse :00 National Flagdag Nordjyske Forsvarsmuseet :30 National Flagdag Fyn Ansgars Anlæg :00 Slotskoncert Fyn Langesø Slot :00 Skydning København Sjælsø Skydebaner K :00 Foredrag Sydjyske Ryes Kaserne :00 Skydning København Sjælsø Skydebaner K :00 Foredrag Midt- og Skovsøgård Vestsjælland :40 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Jubilæumskoncert Fyn Koncerthuset, Odense :00 Foredrag København Kastellet :00 Bowling Nordjyske Løvvangens Bowling :00 Stiftelsesfest København Kastellet :00 Julefrokost Fyn Dannevirke :00 Julefrokost Nordjyske Løvvangens Bowling :30 Generalforsamling Midt- og Skovsøgård Vestsjælland Redaktionen afsluttet den 7. august

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 203 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Carl Holst - Danmarks nye forsvarsminister - 1 - I N D

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lundbydagen 2014 Af Uffe Uhler

Lundbydagen 2014 Af Uffe Uhler Lundbydagen 2014 Af Uffe Uhler Den 20. juli 1864 blev der erklæret våbenstilstand i den 2. slesvigske krig. Kendt fra denne for Danmark så katastrofale krig i 1863 64 imod den preussiskøstrigske alliance

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere