Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering"

Transkript

1 Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv 84/450/EØF) Forslag til forordning om kommerciel kommunikation Persondatadirektivet (Direktiv 95/46)

2 , $ Formål Indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler Urimelige kontraktvilkår Ikke genstand for individuel forhandling Standardkontrakter Hele aftalen eller dele heraf Den erhvervsdrivende har bevisbyrden Betydelig skævhed til den erhvervsdrivendes fordel På trods af god tro Tvivl om fortolkningen Fortolkes til fordel for forbrugeren Retsvirkninger Aftalevilkåret kan ikke gøres gældende Men resten af aftalen består Ikke ændres ved lovvalgsaftaler Implementering Aftaleloven kapitel IV - '.)/01 Formål: Tilnærmelse af lovgivning vedr. fjernsalgsaftaler Fjernsalgsaftaler Forbrugeraftale, system for fjernsalg (aftaleindgåelse), uden fysiske møde Generelle undtagelser Finansielle tjenesteydelser Vareautomater og automatiserede forretningslokaler Undtagelser fra fjernsalgsreglerne (oplysning og fortrydelse) Udbringning til bopæl eller arbejde af fødevarer, drikkevarer mv. Auktioner Logi, transport, forplejning og fritidstilbud, hvis dato eller tidsrum er fastlagt Forudgående oplysninger (klar og forståelig måde) Leverandørens navn (+ adresse ved forudbetaling) Ydelsens vigtigste egenskaber Ydelsens pris inklusive alle afgifter Eventuelle leveringsomkostninger Betalings- og leveringsbetingelser Eventuel fortrydelsesret Eventuel overtaksering Tilbudets eller prisens gyldighedsperiode

3 - '.%/01 Skriftlig bekræftelse af oplysningerne Eller andet varigt medium, der er til rådighed og tilgængelig Yderligere oplysninger Betingelser for udøvelse af fortrydelsesret Fysiske adresse til brug for reklamation Foreliggende eftersalgsservice og garantibestemmelser Fortrydelsesret Mindst 7 hverdage (både varer og tjenesteydelser) Løber fra Varens modtagelse Underretning om aftalens indgåelse Op til 3 måneder, hvis de forudgående oplysninger ikke er givet Ikke gøre gældende, hvis Tidligere udførelse af tjenesteydelse, hvis samtykke Ydelser, afhængig af kapitalmarkeder Specialfremstillede varer Digitale ydelser med brudt plombering Aftale om levering af aviser, tidsskrifter og magasiner Aftale om tips og lotteri Kun direkte omkostninger til tilbagesendelse - '.0/01 Opfyldelse Inden 30 dage, medmindre andet er aftalt Visse fjernkommunikationsteknikker Opkaldsautomater og fax: Opt in Ellers opt out (minimum) Implementering: Lov om visse forbrugeraftaler og markedsføringslovens 6a

4 $2$ '.)/01 Formål Tilnærmelse af regler vedrørende visse aspekter af køb og garantier Forbrugerkøb af løsøregenstande Overensstemmelse med aftalen Overensstemelse med sælgers beskrivelse, herunder vareprøver og modeller Egnet til forbrugerens særlige formål, som accepteret af den erhvervsdrivende Egnet til sædvanlige formål for varen Overensstemmelse med sædvanlig beskaffenhed og tidligere oplysninger (e.g. reklame) $2$ '.%/01 Forbrugerens rettigheder Kan altid vælge afhjælpning eller omlevering Medmindre urimelig under hensyn til Varens værdi eller betydningen af manglen Gratis, herunder nødvendige forsendelsesomkostninger Passende afslag eller ophævelse, hvis Rimelig tid og uden væsentlig ulempe Ikke berettiget til afhjælpning eller omlevering Ikke afhjulpet inden rimelig tid eller uden væsentlig ulempe Dog ikke hvis manglende overensstemmelse er uvæsentlig Frister Reklamationsret må ikke udløbe før to år efter levering Kan sætte frist om at reklame senest to måneder efter konstateringen

5 $2$ '.0/01 Garantier Er bindende for afgiver på de fastsatte vilkår Krav til garantien Garantiens indhold Eksisterende rettigheder berøres ikke Oplysninger, der er nødvendig for udnyttelse Adresse Skriftlig eller andet varigt medium efter anmodning Kan stille sproglige krav Gyldig selvom ikke overholdes af formkrav Implementering? 3''' '.)/%1 Formål Beskytte alle mod vildledende reklame og urimelige følger heraf Definition af reklame Enhver form for tilkendegivelse til fremme afsætning af varer og tjenesteydelser Fastsætte betingelser for lovlig sammenlignende reklame Vildledende reklame Reklame, som er egnet til at skabe et urigtigt indtryk hos modtageren Skal påvirke økonomisk adfærd eller skade konkurrenter Vurdering af vildledende reklame Egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne Priser og betalingsbetingelser Annoncørens status, egenskaber og rettigheder Implementering : Markedsføringslovens 2

6 3''' '.%/%1 Sammenlignende reklame Reklame, som henviser til en konkurrent eller dennes ydelser Tilladt for så vidt angår sammenligningen, hvis: Ikke vildledende Samme behov eller formål Objektiv og repræsentativ sammenligning Ikke forvekslelighed, navnlig vedr. varemærker Ikke miskrediterer varemærker Ikke utilbørlig fordel ved konkurrents varemærke, navn etc. Ikke fremstiller ydelsens som en imitation eller kopi Ved særtilbud oplyses klart om perioden og andre indskrænkninger i tilbuddet Implementering: Markedsføringslovens 2a '.)/%1 Formål Fastsætte regler for brug og markedsføing af (visse) salgsfremmende foranstaltninger Sikre fri udveksling Kommerciel kommunikation Enhver form for kommunikation med henblik på at fremme (direkte eller indirekte) Varer, tjenesteydelser Erhvervsmæssig firmas, persons eller organisations image Dog ikke domænenavne, adresser eller uafhængig kommunikation Salgsfremmende foranstaltning Rabat, gratis gave, tilgift, salgsfremmende spil Typer af salgsfremmende foranstaltninger Rabat: Prisreduktion, kvantitetsforøgelse eller kupon Gratis gave: Vare eller tjeneste, der tilbydes uden omkostninger Tilgift: Ydelse, der leveres sammen med anden købt ydelse Præstationskonkurrence Tilfældighedskonkurrence ikke pengespil (hasard)

7 '.%/%1 Forbud mod Generelt forbud mod brug af kommerciel kommunikation eller salgsfremmende foranstaltninger Begrænsninger i værdien af en salgsfremmende foranstaltning (ikke bøger) Forbud mod rabatter forud for sæsonsalg Krav om forudgående autorisation for brug af kommerciel kommunikation eller salgsfremmende foranstaltninger Ikke hindre fri udveksling af varer og tjenesteydelser på grund af anvendelse af kommerciel kommunikation eller salgsfremmende foranstaltninger Krav om klar og utvetydig oplysninger i forbindelse med kommerciel kommunikation eller salgsfremmende foranstaltninger Skal kunne dokumenteres (bevisbyrde) Beskyttelse af børn (under 14) Ikke indhente personoplysninger uden samtykke fra værgen Ikke gratis gaver eller tilgift, der kan skade barnets fysiske helbred Ikke gratis gaver i form af alkoholholdige drikkevarer til personer under 18 år Klager til den erhvervsdrivende Gratis kommunikation til den erhvervsdrivende Besvare klager skriftligt (herunder elektronisk) inden 6 uger 4 ''.)/%1 Formål: Beskytte personer og sikre fri udveksling Definitioner Personoplysninger: Identificeret eller identificerbar person Behandling: Enhver håndtering Almindelige principper Rimelige og lovlige behandlinger Udtrykkelige, angivne og legitime formål Ikke omfatter mere end formålet tilsiger Ajourføring Ikke opbevare længere end formålet tilsiger Behandlingsregler Ikke hersker tvivl om samtykke Opfyldelse af en kontrakt Overholde retlig forpligtelse Beskytte den registreredes vitale interesser Offentlig myndighedsudøvelse etc. Interesseafvejning Særlige oplysninger Race, etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbred og seksualitet (udtømmende)

8 4 ''.%/%1 Respekt for ytringsfriheden Oplysning ved indsamling Den registeransvarliges identitet Formålet med behandlingen Alle yderligere oplysninger, herunder om indsigt og berigtigelse Indsigts- og berigtigelsesret Videregivelse til tredjelande EU land eller tilstrækkelig beskyttelsesniveau Tilsynsmyndighed EU arbejdsgruppe (følgegruppe) 52,$

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser

Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser Dato: 4. juli 2014 Sag: FO-12/03883-89 Sagsbehandler: /BB Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. Baggrund for retningslinjerne 2. Formål 3. Anvendelsesområde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere