Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013"

Transkript

1 Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København Side 1 af 61

2 Kolofon Serietitel Teknisk rapport Titel Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel Årsnotat 2013 Forfatter(e) Rikke Sjølin Thomsen (editor) Andre bidragsydere Anne Laustsen, Claus Nehring, Ida Bülow Gregersen, Ane Loft Mollerup Ansvarlig institution Danmarks Meteorologiske Institut Sprog Dansk Emneord Spildevandskomitéens Regnmålersystem, SVK, Årsnotat, Nedbørmængde, nedbørintensitet Url ISSN Versionsdato 12. februar 2014 Link til hjemmeside Copyright Forsidebillede Nedbørmåler 5459 Svendborg Hellet. Stationen ejes af Vand og Affald og er sat i drift Side 2 af 61

3 Indhold 1. Indledning Formandens beretning Stationsfortegnelse Fejlstatistik Måneds- og årsnedbør Nedbør og ekstreme nedbørhændelser Oversigt over ekstremregn 2013 for SVK-målenettet Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet Adgang til nedbørdata En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet Kontaktpersoner på DMI Referencer Bilag Side 3 af 61

4 1. Indledning Årsnotatet er en rapportering af driften af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. En beskrivelse af Styregruppen for regnmålersystemets arbejde kommissorium og sammensætning kan findes på Ingeniørforeningen, IDA s hjemmeside: rsystemet.aspx Der blev i 2013 oprettet én ny station, således at systemet ved udgangen af 2013 består af 146 målestationer fordelt på 54 brugere. Herudover abonnerer 15 institutioner på data. Driftssikkerheden på regnmålersystemet var i 2013 på 99,1 %, hvilket er et tilfredsstillende resultat og på niveau med de foregående år. Udskiftningen af de gamle målestationers kommunikationssystem, til en ny type, følger stort set den oprindelige plan. Udskiftningen forventes, at være afsluttet i begyndelsen af Bilag 3 er blevet revideret og udvidet, således at det udover at indeholde en definition på KM2 formatet og en definition på en nedbørhændelse også indeholder en definition på målerafbrud. Titlen på dette års temaartikel er Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet. Temaet er skrevet af Ane Loft Mollerup, erhvervsphd-studerende hos HOFOR og DTU Kemiteknik, med association til SWI projektet. Temaet kan læses i kapitel 8. Der afholdes møder mellem Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet og DMI tre gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til Charlotte E. Bech DMI s Sektion for Måling, Data og Klima. Side 4 af 61

5 2. Formandens beretning Af Anne Laustsen Der er i løbet af de sidste år kommet mange nye regnmålere. Det er glædeligt, at Danmark nu er blevet dækket bedre geografisk ind med regnmålere, selvom der, som det ses på figur 1, stadig er store områder i Jylland og på Midtsjælland uden en regnmåler. De mange data, som den enkelte regnmåler opsamler, bruges på mange forskellige måder. Lokalt anvendes dataene typisk til: Styring og regulering af pumpestationer, kloaksystemer og renseanlæg De lokale regnserier er udgangspunktet for dimensionering af nye kloaksystemer Kontrol af, om forsyningen lever op til servicemål. Dvs. kontrol af om en regnhændelse var større eller mindre end det, kloaksystemet skal håndtere Varsling af oversvømmelser og badevandskvalitet På nationalt plan ligger der regndata fra regnmålerne som grundlag for mange af Spildevandskomiteens skrifter. Dataene anvendes ligeledes i mange forskningsprojekter. Lige nu er der flere ph.d.-projekter i gang på både Aalborg Universitet og DTU. F.eks. er artiklen i denne årsrapport om brugen af nedbørsmålinger i styring i afløbssystemet et resultat af Ane Loft Mollerups ph.d.-projekt. I løbet af januar 2014 er det store projekt med opgradering af styresystemet på alle de gamle regnmålere afsluttet. Projektet blev startet op i 2010, og har omfattet opgradering af i alt 92 regnmålere. I 2013 er den nye hjemmeside for alvor taget i drift. Den nye hjemmeside giver mulighed for at lave udtræk af data på en lettere og mere overskuelig måde end tidligere. Hen igennem 2013 har DMI lavet tilpasninger og forbedringer af den nye hjemmeside. Bl.a. viste det sig efter den nye hjemmeside blev sat i drift, at flere brugere tidligere har lavet automatiske træk fra databasen på den gamle hjemmeside. Det var ikke umiddelbart muligt på den nye hjemmeside. Der er nu implementeret en ny løsning, så det igen er muligt at lave automatiske træk fra hjemmesiden. Ved henvendelse til DMI kan man få et specielt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes, når der laves automatiske træk på hjemmesiden. Styregruppen har også besluttet at udskifte adgangskoden en gang om året. Baggrunden for dette er, at vi i forbindelse med overgang til den nye hjemmeside blev opmærksomme på, at der var et vist uautoriseret brug af hjemmesiden. Dvs. at der blev hentet data på hjemmesiden af personer, som hverken var brugere eller abonnenter. I 2013 sagde vi i styregruppen farvel til Ane Loft Mollerup. Der skal lyde en stor tak til Ane for et engageret arbejde i styregruppen. Morten Steen Sørensen fra Aalborg Forsyning, Kloak har overtaget Ane plads i styregruppen. Vi glæder os til at arbejdes sammen med Morten i de kommende år. Efter vand- og spildevandsforsyningerne er udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber, er det forsyningerne som ejer regnmålerne, og derfor kan kommunerne ikke længere anvende forsyningens adgang til at trække data fra SVK s hjemmeside. Hvis kommunerne fortsat ønsker at have mulighed for at trække data fra hjemmesiden, skal kommunen melde sig ind i Side 5 af 61

6 Regnmålersystemet som abonnent. Det er vedtaget, at fra 2014 vil kommunen få 50 % rabat på abonnementsprisen, hvis kommunens forsyningsselskab ejer mindst en regnmåler. Ved Spildevandskomiteens plenarforsamling i 2013 blev det vedtaget, at arbejde frem mod at udvide regnmålersystemet, så det også omfatter regndata i form af radardata. Dette projekt skal gøre radardata lige så tilgængelige og lette at anvende som regnmålerdata samt stå for kvalitetssikring af radardata. Projektet vil for alvor starte op i Jesper Thyme fra HOFOR står i spidsen for dette arbejde. Side 6 af 61

7 3. Stationsfortegnelse I 2013 blev der oprettet én ny målestation. Ved udgangen af 2013 var det samlede antal SVKmålestationer således oppe på 146 målere. Disse er ejet af 54 brugere. Derudover er 15 abonnenter tilknyttet systemet samt fire forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Den nye station fremgår af nedenstående tabel: Station nr. Navn Ejer Startdato 5459 Svendborg Hellet Vand og Affald Tabel 1: Stationer oprettet i 2013 Målestationer, der er eller har været tilsluttet SVK-nettet siden systemets start, fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår ligeledes eventuelle ændringer i stationernes status, f.eks. flytninger. Koordinaterne i tabellerne er opgivet i UTM zone 32, datum WGS84. Figur 1 og 2, viser den geografiske placering af samtlige aktive målere, der er tilsluttet nettet pr Figur 3 viser den geografiske placering af lukkede målere fra målernettets start til Figur 1: Aktive SVK-stationer pr Side 7 af 61

8 Figur 2: Aktive stationer, Københavnsområdet pr Figur 3: Lukkede stationer fra SVK-nettets til og med Side 8 af 61

9 Oversigt over målestationer pr Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Hjørring Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Centralrenseanlæg Frederikshavn Forsyning A/S Læsø Sv Vodskov Aalborg Forsyning, Kloak A/S Sulsted Aalborg Forsyning, Kloak A/S Sulsted Stokbrovej Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Gistrup Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ålborg Østerport Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nørresundby Søvangen Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ålborg Renseanlæg Vest Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Nord Verdisvej Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Syd Lannerparken Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nykøbing M. Vandværk Morsø Spildevand A/S Skive Renseanlæg Skive Vand A/S Skive Lufthavn Skive Vand A/S Viborg Materielgård Energi Viborg Spildevand A/S Viborg Materielgård Energi Viborg Spildevand A/S Viborg Hedeselskabet Energi Viborg Spildevand A/S Kjellerup Silkeborg Forsyning A/S Flyvestation Karup Side 9 af 61

10 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Randers Centralrenseanlæg Randers Spildevand A/S Anholt Havn Anholt Havn Anholt Havn Grenå Ådalen P40 AquaDjurs as Flyvestation Tirstrup Tirstrup Trankær Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Lystrup Renseanlæg Aarhus Vand A/S Egå Renseanlæg Aarhus Vand A/S Silkeborg Forsyning Silkeborg Forsyning A/S Silkeborg Vandværk Silkeborg Forsyning A/S Them Renseanlæg Silkeborg Forsyning A/S Gludsted Plantage Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S Endelave Endelave Jelling Renseanæg Vejle Spildevand a/s Skibet Vejle Spildevand a/s Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s Vejle Pumpestation Vejle Spildevand a/s Bredballe Vejle Spildevand a/s Børkop Pumpestation Ps08 Vejle Spildevand a/s Side 10 af 61

11 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Fredericia Centralrenseanlæg Fredericia Spildevand A/S Nørre Bjert Pumpestation Kolding Spildevand A/S Kolding Skovvangen Kolding Spildevand A/S Kolding Saxovej Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Smedegade Kolding Spildevand A/S Koldingegnens Lufthavn Vamdrup Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Lunderskov Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Egtved Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Flyvestation Vandel Give Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Voulund Testfelt R Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Holstebro Centralrenseanlæg Vestforsyning Spildevand A/S Hvide Sande Skjern Enge Blåvandshuk Fyr Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Tønder Centralrenseanlæg Tønder Forsyning A/S Bov Renseanlæg Arwos Spildevand A/S Side 11 af 61

12 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Sønderborg Vandværk Sønderborg Forsyning A/S Sønderborg Damgade Pumpest. Sønderborg Forsyning A/S Stegholt Centralrenseanlæg Arwos Spildevand A/S Flyvestation Skrydstrup Haderslev Renseanlæg Provas Haderslev Renseanlæg Provas Haderslev Renseanlæg Provas Christiansfeld Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Bogense Renseanlæg VandCenter Syd A/S Otterup Renseanlæg VandCenter Syd A/S Søndersø Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Korup VandCenter Syd A/S Odense Nv Renseanlæg VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Vandværk VandCenter Syd A/S Odense Vandværk VandCenter Syd A/S Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S Odense Brændekilde VandCenter Syd A/S Dalum VandCenter Syd A/S Dalum Vandværk VandCenter Syd A/S Odense Højby VandCenter Syd A/S Ærøskøbing Renseanlæg Ærø Vand A/S Svendborg Hellet Vand og Affald Svendborg Overløbsbassin 25 Vand og Affald Svendborg Centralrenseanlæg Vand og Affald Side 12 af 61

13 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Omø Fyr Korsør Renseanlæg SK Spildevand A/S Korsør Renseanlæg SK Spildevand A/S Slagelse Pumpestation SK Spildevand A/S Slagelse Centralrenseanlæg SK Spildevand A/S Tuelsø Renseanlæg Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Sønder Nyrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Ulstrup Renseanlæg Holbæk Centralrenseanlæg Holbæk Spildevand A/S Gniben Hesselø Hesselø Gilleleje Rensenanlæg Gribvand Spildevand A/S Nordkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Helsingør Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Sydkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Græsted Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Blistrup Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Ramløse Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Centralrenseanlæg Skævinge Pumpestation Hillerød Forsyning Frederikssund Centralrenseanlæg Frederikssund Forsyning A/S Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S Side 13 af 61

14 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S Flyvestation Værløse Farum Pumpestation Stavnsholt Renseanlæg Furesø Spildevand ApS Munkeris Sjælsø Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Holte Vandværk Dronninggård Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Furesø Park Forsyning Allerød Rudersdal A/S Askevænget Gladsaxe Søvej Nordvand A/S Gladsaxe Vibevænget Nordvand A/S Virum Stades Krog Overløbsbassin Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Jægersborg Brogårdsbassin Nordvand A/S Fuglegården Nordvand A/S Ermelundsværket Nordvand A/S Ordrup Kirkegård Nordvand A/S Lunden Nordvand A/S Elmegården Nordvand A/S Delfinen Nordvand A/S Hellerup Kirkegård Nordvand A/S Søborg Vandværk Nordvand A/S Herlev Tvedvangen HOFOR A/S Gladsaxe Stavnsbjerg Alle Nordvand A/S Side 14 af 61

15 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Husum Husum Åvendingen HOFOR A/S Rødovre Vandværk HOFOR A/S Bispebjerg Hospital HOFOR A/S Emdrup Svanemøllens Kaserne Svanemøllens Kaserne Lygten HOFOR A/S Lygten HOFOR A/S Vølundsgade Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S Kløvermarksvej HOFOR A/S Greisvej HOFOR A/S Wibrandtsvej HOFOR A/S Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S Tårnby Pumpestation 4 Tårnbyforsyning A/S Tårnby Pumpestation 10 Tårnbyforsyning A/S Kongens Enghave HOFOR A/S Træholmen HOFOR A/S Hvidovre Vandværk HOFOR A/S Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S Avedørelejren HOFOR A/S Brøndbyvester Vandværk HOFOR A/S Glostrup Vandværk Glostrup Spildevand A/S Side 15 af 61

16 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Glostrup Genbrugsstation Glostrup Spildevand A/S Albertslund Materielgård HOFOR A/S Vallensbæk Pumpestation HOFOR A/S Ishøj Varmeværk Ishøj Forsyning Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Høje Tåstrup HTK Kloak A/S Jyllinge Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Gundsømagle Vandværk Roskilde Forsyning A/S Ågerup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Nymarken Ob8 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Søndre Ringvej Oc19 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Navervænget Pe3 Roskilde Forsyning A/S Vindinge Søbjergvej Of1 Roskilde Forsyning A/S Gadstrup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Viby S. Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Køgeegnens Renseanlæg Energiforsyningen Store Heddinge Vandværk Næstved Maglegårdsvej NK-Spildevand A/S Næstved Ellebækvej NK-Spildevand A/S Næstved Chr. Winthers Vej NK-Spildevand A/S Næstved Ny Præstøvej NK-Spildevand A/S Næstved Parkvej NK-Spildevand A/S Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S Side 16 af 61

17 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Næstved Jakobshavn NK-Spildevand A/S Vordingborg Renseanlæg Albuen Fyr Nakskov Lolland Spildevand A/S Nakskov Renseanlæg Lolland Spildevand A/S Gedser Odde Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S Rønne C Bornholms Forsyning A/S Tabel 2: Oversigt over målestationer pr Ejerforhold er ikke angivet for lukkede stationer. Side 17 af 61

18 4. Fejlstatistik 2013 I tabel 3 vises det antal timer i 2013 de enkelte stationer har været i teknisk fejl. Stationen får timestatus Teknisk fejl, hvis stationen har været ude af drift eller hvis den har været i servicemode. Et tomt felt indikerer, at der ikke har været tekniske fejl på stationen. Det samlede antal driftstimer i 2013 var Den totale fejlprocent for tekniske fejl for 2013 er opgjort til ca. 0,9 % af det samlede antal driftstimer, dvs. at regulariteten på det samlede målernet har været 99,1 %. Fejlprocenten er således på niveau med de forgående år. (0,3 % i ,7 % i 2011, 0,8 % i 2010, 1,1 % i 2009). Kun længerevarende nedbrudsperioder (længere end 2 timer) er medtaget i statistikken. Stationer som er midlertidigt nedlagt af ejeren eller på anden måde sat ude af drift af ejerne indgår heller ikke i statistikken og er markeret med en streg i tabel 3. Stationen medtages først i statistikken igen den efterfølgende hele måned efter stationen er sat i drift. Stationer, som er blevet oprettet i løbet af året, er ligeledes markeret med en streg i de måneder, hvor de endnu ikke er tilsluttet. Tre stationer har haft en fejlprocent på over 10 %, nemlig 5192, 5285 og For de 2 førstnævnte hænger fejlen sammen med ombygningen af elforsyningen i forbindelse med måleropgraderingen og en ikke optimal koordinering af denne opgave. Den høje nedetids-procent på 5521 og den lange responstid fra DMI hænger sammen med omlægningen af DMI s stationsdriftsovervågning i netop denne periode. Af tabel 4 ses antal timer i 2013 hvor de enkelte stationer har fået tildelt status Suspekt værdi, ved den månedlige kvalitetskontrol. Den månedlige kvalitetskontrol laves ud fra sammenligninger i døgnnedbøren med de omkringliggende stationer. Hvis det vurderes at en stations døgnnedbør er for høj eller lav i forhold til de omkringliggende stationer og at dette skyldes en fejl ved målingen får stationen tildelt timestatussen Suspekt værdi for samtlige 24 timestatusser i døgnet. Samlede antal timer med Suspekte værdier for 2013 er ca. 0,5 % af det samlede antal driftstimer. Side 18 af 61

19 Antal timer med tekniske fejl Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % i alt , , , , , , ,6 Side 19 af 61

20 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , ,5 Side 20 af 61

21 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , ,1 Side 21 af 61

22 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , Table 3: Antallet af timer med tekniske fejl i Side 22 af 61

23 Antal af timer med Suspekte værdier i 2013 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 23 af 61

24 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , Side 24 af 61

25 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , ,8 Side 25 af 61

26 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , Tabel 4: Antal af timer med Suspekte værdier i Side 26 af 61

27 5. Måneds- og årsnedbør 2013 Stationernes måneds- og årsnedbør er vist i tabel 5 til sammenligning med de respektive regioners nedbør, der er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere som indgår i DMI s nedbørnet. Det ses i tabel 5, at der er god overensstemmelse mellem de enkelte stationers nedbørsummer og de respektive regioners gennemsnitsnedbør. Alle målinger er medtaget i beregningerne, uanset timestatussens markering. Det kan derfor være en god ide at tjekke månedsnedbørens kvalitet ved at se på antallet af tekniske fejl og suspekte værdier ved hjælp af tabel 3 og 4 i kapitel 4. Side 27 af 61

28 Nedbør (mm) for 2013 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Side 28 af 61

29 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Syd- og Sønderjylland Fyn Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster Side 29 af 61

30 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År København og Nordsjælland Side 30 af 61

31 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Bornholm Tabel 5: Nedbørsummer for Nedbørsummerne for de enkelte regioner er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere fra DMI s nedbørnet. Et blankt felter indikerer, at stationen ikke har været oprettet/tilsluttet. Side 31 af 61

32 6. Nedbør og ekstreme nedbørhændelser 2013 I følge DMI s årsberetning Vejret i tal 2013 fik landet i gennemsnit 669 millimeter nedbør i Det er 43 millimeter eller 6 % under normalen ( ) og hele 96 millimeter eller 13 % under dekade-normalen ( ). Der var store forskelle hen over landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland hvor gennemsnittet blev 811 millimeter, mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 550 millimeter i gennemsnit. Se figur 4. Generelt blev februar, marts og april meget tørrere end normalt, mens maj 2013 var vådere. Både den 8. og 15. maj var der kraftig regn og skybrud i landet. Juni blev nedbørmæssigt en meget normal måned, dog fordelt således at regnen faldt i de sidste to tredjedele af måneden, mens de første 10 dage af juni var tørre og solrige. Juli blev den fjerde tørreste og det var især i månedens sidste dage at regnen faldt, indimellem med kraftig regn og skybrud flere steder. Også ust havde underskud af regn, men den 8. ust var der kraftig regn og lokale skybrud i Nordvestsjælland. September og oktober blev generelt vådere end normalt, mens november blev tørrere end normalt og december blev regnfuld. Se figur 4 og tabel 6. Figur 4: Fordeling af nedbør Side 32 af 61

33 Nedbør (mm) 2013 Normal (mm) Dekadenormal (mm) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Tabel 6: Nedbørsummer for Danmark 2013 samt Normaler ( ) og nyeste Dekadenormaler ( ) I kapitel 7 ses en oversigt over SVK-målernettets 10 største middelintensiteter over 10 og 30 minutter, samt den største nedbørmængde i én enkelt hændelse i I øvrigt henvises til bilag 2, hvor ekstremregn for samtlige stationer kan ses. Af oversigten fremgår det at årets største nedbørmængde i én enkelt hændelse for SVK-nettet var på 78,2 mm og blev målt på station 5155 Grenå Ådalen P40. Hændelsen startede den 21. maj og varede 1413 minutter (Hændelsen er markeret med x i figur 5). Årets største middelintensitet på over 10 minutter øst for Storebælt blev målt på station 5675 Lunden den 10. ust og var på 24,0 µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på omkring 20 år (Se figur 5). Årets største middelintensitet over 10 minutter vest for Storebælt blev målt på station 5260 Egtved Renseanlæg den 26. juli og var på 29,67 µm/s. Dette svarer ligeledes til en gentagelsesperiode på ca. 20 år (Se figur 5). Side 33 af 61

34 Intensitet (µm/s) Intensitet (µm/s) Regnkurver estimeret ud fra data fra SVK-skrift 28 og SVK-skrift 16 (landsregnerækken) 100 Skrift 28 og landsregnrækken, Øst for Storebælt X 24µm/s målt ved 5675 Lunden , Varighed (min) 20 år 10 år 5 år Skrift 28 og landsregnrækken, Vest for Storebælt 100 X 29,67 µm/s målt ved5260 Egtved Renseanlæg 10 1 X 0, Varighed (min) 20år 10 år 5år Figur 5: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelseperioder (sorte kurver) estimeret ud fra data fra skrift 16 [SVK, 1974] og 20 års gentagelseperiode (gråt område) estimeret ud fra data fra skrift 28 [SVK, 2006]. Figuren er udarbejdet af Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU. Side 34 af 61

35 Figur 5 er hovedsageligt baseret på data fra skrift 16 [SVK, 1974] som efterhånden er forældet. Styregruppen har derfor besluttet at ændre figuren. I skrivende stund er den regionale ekstremregns model fra skrift 28 [SVK, 2006] ved at blive opdateret på basis af observationer fra SVK regnmålerne som går helt frem til udgangen af Modellen er færdig og ligger til grund for den opdaterede figur (se figur 6), men den er endnu ikke endeligt godkendt af Spildvandskomiteen og derfor heller ikke publiceret endnu. I den nye model udgår regionsopdelingen i hhv. øst og vest Danmark. Dermed forsimples figuren til én graf, hvor bredden af de bånd, som repræsentere hver af de tre gentagelsesperioder, angiver variationen over hele Danmark. Figur 6: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelsesperioder estimeret ud fra den kommende opdatering til skrift 28 (med forbehold for ændringer). Figuren er udarbejdet af Ida Bülow Gregersen, DTU. Side 35 af 61

36 7. Oversigt over ekstremregn 2013 for SVK-målenettet Største nedbørmængde (mm) i en enkelt hændelse: 78,2 mm målt den: på station: 5155 Grenå Ådalen P40 De 10 største middelintensiteter over 10 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 29,67 målt den: på station: 5260 Egtved Renseanlæg 26,00 målt den: på station: 5240 Børkop Pumpestation Ps08 25,00 målt den: på station: 5363 Bov Renseanlæg 24,33 målt den: på station: 5232 Skibet 24,00 målt den: på station: 5675 Lunden 23,33 målt den: på station: 5045 Vodskov 22,83 målt den: på station: 5285 Holstebro Centralrenseanlæg 22,50 målt den: på station: 5377 Stegholt Centralrenseanlæg 22,33 målt den: på station: 5509 Høng Vest Overløbsbassin 21,67 målt den: på station: 5560 Nordkystens Renseanlæg De 10 største middelintensiteter over 30 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 15,47 målt den: på station: 5045 Vodskov 12,89 målt den: på station: 5232 Skibet 12,06 målt den: på station: 5740 Kløvermarksvej 11,11 målt den: på station: 5363 Bov Renseanlæg 10,78 målt den: på station: 5930 Næstved Jakobshavn 10,56 målt den: på station: 5909 Næstved Chr. Winthers Vej 10,44 målt den: på station: 5230 Jelling Renseanæg 10,25 målt den: på station: 5340 Esbjerg Renseanlæg Vest 10,04 målt den: på station: 5315 Skjern Enge 9,44 målt den: på station: 5755 Tårnby Pumpestation 4 Side 36 af 61

37 8. Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet Af Ane Loft Mollerup (ErhvervsPhD-studerende hos HOFOR og DTU Kemiteknik, med association til SWI projektet) Indenfor det seneste årti er styring af spildevandssystemet, hvormed menes kombinationen af afløbssystem og renseanlæg, igen kommet på dagsordenen i Danmark. Dette skyldes blandt andet de større forskningsprojekter som Storm- and Wastewater Informatics (SWI) 1 og PREPARED 2, som fokuserer på at effektivisere styringerne af spildevandssystemet yderligere i forhold til i dag. Begge projekter har brugen af nedbørsmålinger til forbedring af styringen af spildevandssystemet som en del af projektformuleringen. Baggrunden for dette er at afløbssystemerne har en størrelse, hvor regnens udbredelse over oplandet sjældent er homogen. Sammenholdes dette med de lange transporttider i afløbssystemet og de lange opholdstider på renseanlæggene, er det ikke svært at forestille sig, at der ligger et potentiale i at kunne klargøre spildevandssystemet til den kommende regnvandsbelastning ved at fordele vandet mest hensigtsmæssigt ved hjælp af styrede spjæld, ventiler og pumpestationer. Dermed må aflastningerne af urenset spildevand fra overløb i afløbssystemet og på selve renseanlæggene (også kaldet bypass), kunne reduceres uden at risikoen for opstuvninger og slamflugt øges. For at kunne forberede spildevandsystemet, er der brug for at kunne estimere den fremtidige belastning af de forskellige dele af afløbssystemet og varsle renseanlæggene om hvornår de skal omstille sig til regnstyring. Her kommer behovet for nedbørsmålinger og prognoser af nedbør ind i billedet. I denne artikel forsøges redegjort for hvordan vi i Danmark typisk har opbygget vores styringer i dag og hvordan fremtiden ser ud på dette område, når man ser på hvilken retning forskningen peger. I den sammenhæng vil der blive fokuseret på hvilken rolle nedbørsmålinger vil få i fremtidens styring af spildevandssystemet. Udviklingen indenfor styring af spildevandssystemer Inden for afløbsteknik har man traditionelt set benyttet begreberne lokal og global styring. Lokal styring er når styringen udelukkende baseres på lokale målinger, som det er vist i figur 8.1(Schütze et al., 2004). Ved at benytte lokale målere er styringen ikke afhængig af kommunikationen til resten af SRO 3 -systemet, hvormed man opnår en robust løsning, selv hvis kommunikationslinjerne ikke er stabile i drift SRO = Styring, Regulering og Overvågning Side 37 af 61

38 Da de lokale styringer kun kender den lokale tilstand af systemet, medfører denne type styring at de enkelte styringspunkter reagerer uafhængigt af hinanden. Med store geografiske afstande mellem de enkelte styringspunkter betyder det, at der er en risiko for at lokal styring fungerer suboptimalt i forhold til det samlede spildevandssystem, idet for eksempel opstrøms pumpestationer risikerer at tømme ned til et fyldt nedstrøms system, hvormed der Figur 8.1: Lokal styring af to bassiner med tilhørende oplande, skabes et overløb eller bypass, der ellers kunne hvor tømningen styres af spjæld, der styres efter niveauet i det være blevet undgået. Som en reaktion på dette tilknyttede bassin. blev globale styringer introduceret (se figur 8.2). Globale styringer benytter målinger længere væk fra styringspunktet (Schütze et al., 2004). Global styring er som oftest implementeret som regler, der er designet offline, baseret på analyser foretaget med en hydraulisk model. Fordelen ved globale styringer er, at de muliggør en koordinering imellem forskellige styringspunkter, idet styringen kan baseres på tilstanden flere steder i systemet. I denne type styringer ligger ofte en fast prioritering mellem de enkelte styringspunkter, idet der i designet af reglerne antages at regnen er fordelt homogent over oplandet. Styringerne er derfor ikke designet til at udnytte det potentiale, der kan ligge i at prioritere f.eks. tømningen af bassiner i forhold til hvor systemet Figur 8.2: Global styring af to bassiner med tilhørende oplande, er mest belastet, når regnen er ujævnt fordelt hvor tømningen styres af spjæld. Det ene spjæld (A) styres lokalt over oplandet. efter niveauet i det tilknyttede opstrøms bassin, mens det andet spjæld (B) styres efter såvel det opstrøms niveau i bassinet som I dag er de implementerede styringer oftest en flowet fra det første spjæld (Q A). blanding af lokale og globale styringer. Med implementeringen af lokale og globale styringer af afløbssystemet er det generelt lykkedes at reducere de aflastede overløbsmængder. Samtidig er lokale og globale styringer typisk robuste og driftssikre, da de afhænger af få signaler udefra. Ulempen er, at der ingen samstyring er imellem afløbssystemet og renseanlæggene, og at der ikke tages hensyn til den spatiale variation af regnen. Derfor sker der ofte bypass af spildevand på renseanlæggene og overløb fra dele af afløbssystemet, selv om der stadig er magasineringsvolumen til rådighed andre steder i afløbssystemet. For at kunne designe styringerne så de opererer tættere på de optimale forhold, interesserer man sig derfor i dag for, hvordan man kan opnå en dynamisk prioritering af de enkelte styringspunkter og dermed en endnu bedre udnyttelse af de eksisterende volumener. For at opnå en dynamisk prioritering af styringspunkterne med global styring er det nødvendigt at udvide antallet af regler for de enkelte styringspunkter markant, således at flere scenarier inkluderes i styringerne. Ulempen ved dette er, at det medfører et væld af interaktioner, man skal holde rede på, og det kan blive nærved umuligt at bevare overblikket. Alternativet er at gå bort fra den offline baserede bestemmelse af de optimale setpunkter (tilstande for styringspunkterne) og over til online beregning. En sådan online optimering vil være Side 38 af 61

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2012 Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 27 29. juni 2015-05. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 6 02. februar 2015-08. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 5 26. januar 2015-01. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 14 30. marts 2015-05. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 15 06. april 2015-12. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2014/2015 - Vinter 01. december 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2015 www.dmi.dk/dmi/tr15-03 Side 1 af 64 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 15-03

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Maja Kjørup Nielsen og John Cappelen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-03 side 1 af 43 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 06-03 Titel: Drift

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26 Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune 1/26 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 845 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 6 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere