Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013"

Transkript

1 Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København Side 1 af 61

2 Kolofon Serietitel Teknisk rapport Titel Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel Årsnotat 2013 Forfatter(e) Rikke Sjølin Thomsen (editor) Andre bidragsydere Anne Laustsen, Claus Nehring, Ida Bülow Gregersen, Ane Loft Mollerup Ansvarlig institution Danmarks Meteorologiske Institut Sprog Dansk Emneord Spildevandskomitéens Regnmålersystem, SVK, Årsnotat, Nedbørmængde, nedbørintensitet Url ISSN Versionsdato 12. februar 2014 Link til hjemmeside Copyright Forsidebillede Nedbørmåler 5459 Svendborg Hellet. Stationen ejes af Vand og Affald og er sat i drift Side 2 af 61

3 Indhold 1. Indledning Formandens beretning Stationsfortegnelse Fejlstatistik Måneds- og årsnedbør Nedbør og ekstreme nedbørhændelser Oversigt over ekstremregn 2013 for SVK-målenettet Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet Adgang til nedbørdata En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet Kontaktpersoner på DMI Referencer Bilag Side 3 af 61

4 1. Indledning Årsnotatet er en rapportering af driften af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. En beskrivelse af Styregruppen for regnmålersystemets arbejde kommissorium og sammensætning kan findes på Ingeniørforeningen, IDA s hjemmeside: rsystemet.aspx Der blev i 2013 oprettet én ny station, således at systemet ved udgangen af 2013 består af 146 målestationer fordelt på 54 brugere. Herudover abonnerer 15 institutioner på data. Driftssikkerheden på regnmålersystemet var i 2013 på 99,1 %, hvilket er et tilfredsstillende resultat og på niveau med de foregående år. Udskiftningen af de gamle målestationers kommunikationssystem, til en ny type, følger stort set den oprindelige plan. Udskiftningen forventes, at være afsluttet i begyndelsen af Bilag 3 er blevet revideret og udvidet, således at det udover at indeholde en definition på KM2 formatet og en definition på en nedbørhændelse også indeholder en definition på målerafbrud. Titlen på dette års temaartikel er Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet. Temaet er skrevet af Ane Loft Mollerup, erhvervsphd-studerende hos HOFOR og DTU Kemiteknik, med association til SWI projektet. Temaet kan læses i kapitel 8. Der afholdes møder mellem Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet og DMI tre gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til Charlotte E. Bech DMI s Sektion for Måling, Data og Klima. Side 4 af 61

5 2. Formandens beretning Af Anne Laustsen Der er i løbet af de sidste år kommet mange nye regnmålere. Det er glædeligt, at Danmark nu er blevet dækket bedre geografisk ind med regnmålere, selvom der, som det ses på figur 1, stadig er store områder i Jylland og på Midtsjælland uden en regnmåler. De mange data, som den enkelte regnmåler opsamler, bruges på mange forskellige måder. Lokalt anvendes dataene typisk til: Styring og regulering af pumpestationer, kloaksystemer og renseanlæg De lokale regnserier er udgangspunktet for dimensionering af nye kloaksystemer Kontrol af, om forsyningen lever op til servicemål. Dvs. kontrol af om en regnhændelse var større eller mindre end det, kloaksystemet skal håndtere Varsling af oversvømmelser og badevandskvalitet På nationalt plan ligger der regndata fra regnmålerne som grundlag for mange af Spildevandskomiteens skrifter. Dataene anvendes ligeledes i mange forskningsprojekter. Lige nu er der flere ph.d.-projekter i gang på både Aalborg Universitet og DTU. F.eks. er artiklen i denne årsrapport om brugen af nedbørsmålinger i styring i afløbssystemet et resultat af Ane Loft Mollerups ph.d.-projekt. I løbet af januar 2014 er det store projekt med opgradering af styresystemet på alle de gamle regnmålere afsluttet. Projektet blev startet op i 2010, og har omfattet opgradering af i alt 92 regnmålere. I 2013 er den nye hjemmeside for alvor taget i drift. Den nye hjemmeside giver mulighed for at lave udtræk af data på en lettere og mere overskuelig måde end tidligere. Hen igennem 2013 har DMI lavet tilpasninger og forbedringer af den nye hjemmeside. Bl.a. viste det sig efter den nye hjemmeside blev sat i drift, at flere brugere tidligere har lavet automatiske træk fra databasen på den gamle hjemmeside. Det var ikke umiddelbart muligt på den nye hjemmeside. Der er nu implementeret en ny løsning, så det igen er muligt at lave automatiske træk fra hjemmesiden. Ved henvendelse til DMI kan man få et specielt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes, når der laves automatiske træk på hjemmesiden. Styregruppen har også besluttet at udskifte adgangskoden en gang om året. Baggrunden for dette er, at vi i forbindelse med overgang til den nye hjemmeside blev opmærksomme på, at der var et vist uautoriseret brug af hjemmesiden. Dvs. at der blev hentet data på hjemmesiden af personer, som hverken var brugere eller abonnenter. I 2013 sagde vi i styregruppen farvel til Ane Loft Mollerup. Der skal lyde en stor tak til Ane for et engageret arbejde i styregruppen. Morten Steen Sørensen fra Aalborg Forsyning, Kloak har overtaget Ane plads i styregruppen. Vi glæder os til at arbejdes sammen med Morten i de kommende år. Efter vand- og spildevandsforsyningerne er udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber, er det forsyningerne som ejer regnmålerne, og derfor kan kommunerne ikke længere anvende forsyningens adgang til at trække data fra SVK s hjemmeside. Hvis kommunerne fortsat ønsker at have mulighed for at trække data fra hjemmesiden, skal kommunen melde sig ind i Side 5 af 61

6 Regnmålersystemet som abonnent. Det er vedtaget, at fra 2014 vil kommunen få 50 % rabat på abonnementsprisen, hvis kommunens forsyningsselskab ejer mindst en regnmåler. Ved Spildevandskomiteens plenarforsamling i 2013 blev det vedtaget, at arbejde frem mod at udvide regnmålersystemet, så det også omfatter regndata i form af radardata. Dette projekt skal gøre radardata lige så tilgængelige og lette at anvende som regnmålerdata samt stå for kvalitetssikring af radardata. Projektet vil for alvor starte op i Jesper Thyme fra HOFOR står i spidsen for dette arbejde. Side 6 af 61

7 3. Stationsfortegnelse I 2013 blev der oprettet én ny målestation. Ved udgangen af 2013 var det samlede antal SVKmålestationer således oppe på 146 målere. Disse er ejet af 54 brugere. Derudover er 15 abonnenter tilknyttet systemet samt fire forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Den nye station fremgår af nedenstående tabel: Station nr. Navn Ejer Startdato 5459 Svendborg Hellet Vand og Affald Tabel 1: Stationer oprettet i 2013 Målestationer, der er eller har været tilsluttet SVK-nettet siden systemets start, fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår ligeledes eventuelle ændringer i stationernes status, f.eks. flytninger. Koordinaterne i tabellerne er opgivet i UTM zone 32, datum WGS84. Figur 1 og 2, viser den geografiske placering af samtlige aktive målere, der er tilsluttet nettet pr Figur 3 viser den geografiske placering af lukkede målere fra målernettets start til Figur 1: Aktive SVK-stationer pr Side 7 af 61

8 Figur 2: Aktive stationer, Københavnsområdet pr Figur 3: Lukkede stationer fra SVK-nettets til og med Side 8 af 61

9 Oversigt over målestationer pr Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Hjørring Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Centralrenseanlæg Frederikshavn Forsyning A/S Læsø Sv Vodskov Aalborg Forsyning, Kloak A/S Sulsted Aalborg Forsyning, Kloak A/S Sulsted Stokbrovej Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Gistrup Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ålborg Østerport Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nørresundby Søvangen Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ålborg Renseanlæg Vest Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Nord Verdisvej Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Syd Lannerparken Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nykøbing M. Vandværk Morsø Spildevand A/S Skive Renseanlæg Skive Vand A/S Skive Lufthavn Skive Vand A/S Viborg Materielgård Energi Viborg Spildevand A/S Viborg Materielgård Energi Viborg Spildevand A/S Viborg Hedeselskabet Energi Viborg Spildevand A/S Kjellerup Silkeborg Forsyning A/S Flyvestation Karup Side 9 af 61

10 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Randers Centralrenseanlæg Randers Spildevand A/S Anholt Havn Anholt Havn Anholt Havn Grenå Ådalen P40 AquaDjurs as Flyvestation Tirstrup Tirstrup Trankær Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Lystrup Renseanlæg Aarhus Vand A/S Egå Renseanlæg Aarhus Vand A/S Silkeborg Forsyning Silkeborg Forsyning A/S Silkeborg Vandværk Silkeborg Forsyning A/S Them Renseanlæg Silkeborg Forsyning A/S Gludsted Plantage Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S Endelave Endelave Jelling Renseanæg Vejle Spildevand a/s Skibet Vejle Spildevand a/s Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s Vejle Pumpestation Vejle Spildevand a/s Bredballe Vejle Spildevand a/s Børkop Pumpestation Ps08 Vejle Spildevand a/s Side 10 af 61

11 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Fredericia Centralrenseanlæg Fredericia Spildevand A/S Nørre Bjert Pumpestation Kolding Spildevand A/S Kolding Skovvangen Kolding Spildevand A/S Kolding Saxovej Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Smedegade Kolding Spildevand A/S Koldingegnens Lufthavn Vamdrup Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Lunderskov Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Egtved Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Flyvestation Vandel Give Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Voulund Testfelt R Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Holstebro Centralrenseanlæg Vestforsyning Spildevand A/S Hvide Sande Skjern Enge Blåvandshuk Fyr Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Tønder Centralrenseanlæg Tønder Forsyning A/S Bov Renseanlæg Arwos Spildevand A/S Side 11 af 61

12 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Sønderborg Vandværk Sønderborg Forsyning A/S Sønderborg Damgade Pumpest. Sønderborg Forsyning A/S Stegholt Centralrenseanlæg Arwos Spildevand A/S Flyvestation Skrydstrup Haderslev Renseanlæg Provas Haderslev Renseanlæg Provas Haderslev Renseanlæg Provas Christiansfeld Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Bogense Renseanlæg VandCenter Syd A/S Otterup Renseanlæg VandCenter Syd A/S Søndersø Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Korup VandCenter Syd A/S Odense Nv Renseanlæg VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Vandværk VandCenter Syd A/S Odense Vandværk VandCenter Syd A/S Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S Odense Brændekilde VandCenter Syd A/S Dalum VandCenter Syd A/S Dalum Vandværk VandCenter Syd A/S Odense Højby VandCenter Syd A/S Ærøskøbing Renseanlæg Ærø Vand A/S Svendborg Hellet Vand og Affald Svendborg Overløbsbassin 25 Vand og Affald Svendborg Centralrenseanlæg Vand og Affald Side 12 af 61

13 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Omø Fyr Korsør Renseanlæg SK Spildevand A/S Korsør Renseanlæg SK Spildevand A/S Slagelse Pumpestation SK Spildevand A/S Slagelse Centralrenseanlæg SK Spildevand A/S Tuelsø Renseanlæg Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Sønder Nyrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Ulstrup Renseanlæg Holbæk Centralrenseanlæg Holbæk Spildevand A/S Gniben Hesselø Hesselø Gilleleje Rensenanlæg Gribvand Spildevand A/S Nordkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Helsingør Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Sydkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S Græsted Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Blistrup Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Ramløse Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Centralrenseanlæg Skævinge Pumpestation Hillerød Forsyning Frederikssund Centralrenseanlæg Frederikssund Forsyning A/S Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S Side 13 af 61

14 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S Flyvestation Værløse Farum Pumpestation Stavnsholt Renseanlæg Furesø Spildevand ApS Munkeris Sjælsø Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Holte Vandværk Dronninggård Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Furesø Park Forsyning Allerød Rudersdal A/S Askevænget Gladsaxe Søvej Nordvand A/S Gladsaxe Vibevænget Nordvand A/S Virum Stades Krog Overløbsbassin Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Jægersborg Brogårdsbassin Nordvand A/S Fuglegården Nordvand A/S Ermelundsværket Nordvand A/S Ordrup Kirkegård Nordvand A/S Lunden Nordvand A/S Elmegården Nordvand A/S Delfinen Nordvand A/S Hellerup Kirkegård Nordvand A/S Søborg Vandværk Nordvand A/S Herlev Tvedvangen HOFOR A/S Gladsaxe Stavnsbjerg Alle Nordvand A/S Side 14 af 61

15 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Husum Husum Åvendingen HOFOR A/S Rødovre Vandværk HOFOR A/S Bispebjerg Hospital HOFOR A/S Emdrup Svanemøllens Kaserne Svanemøllens Kaserne Lygten HOFOR A/S Lygten HOFOR A/S Vølundsgade Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S Kløvermarksvej HOFOR A/S Greisvej HOFOR A/S Wibrandtsvej HOFOR A/S Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S Tårnby Pumpestation 4 Tårnbyforsyning A/S Tårnby Pumpestation 10 Tårnbyforsyning A/S Kongens Enghave HOFOR A/S Træholmen HOFOR A/S Hvidovre Vandværk HOFOR A/S Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S Avedørelejren HOFOR A/S Brøndbyvester Vandværk HOFOR A/S Glostrup Vandværk Glostrup Spildevand A/S Side 15 af 61

16 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Glostrup Genbrugsstation Glostrup Spildevand A/S Albertslund Materielgård HOFOR A/S Vallensbæk Pumpestation HOFOR A/S Ishøj Varmeværk Ishøj Forsyning Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Høje Tåstrup HTK Kloak A/S Jyllinge Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Gundsømagle Vandværk Roskilde Forsyning A/S Ågerup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Nymarken Ob8 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Søndre Ringvej Oc19 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Navervænget Pe3 Roskilde Forsyning A/S Vindinge Søbjergvej Of1 Roskilde Forsyning A/S Gadstrup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Viby S. Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Køgeegnens Renseanlæg Energiforsyningen Store Heddinge Vandværk Næstved Maglegårdsvej NK-Spildevand A/S Næstved Ellebækvej NK-Spildevand A/S Næstved Chr. Winthers Vej NK-Spildevand A/S Næstved Ny Præstøvej NK-Spildevand A/S Næstved Parkvej NK-Spildevand A/S Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S Side 16 af 61

17 Stationsnr. Gammeltnr. Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato Næstved Jakobshavn NK-Spildevand A/S Vordingborg Renseanlæg Albuen Fyr Nakskov Lolland Spildevand A/S Nakskov Renseanlæg Lolland Spildevand A/S Gedser Odde Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S Rønne C Bornholms Forsyning A/S Tabel 2: Oversigt over målestationer pr Ejerforhold er ikke angivet for lukkede stationer. Side 17 af 61

18 4. Fejlstatistik 2013 I tabel 3 vises det antal timer i 2013 de enkelte stationer har været i teknisk fejl. Stationen får timestatus Teknisk fejl, hvis stationen har været ude af drift eller hvis den har været i servicemode. Et tomt felt indikerer, at der ikke har været tekniske fejl på stationen. Det samlede antal driftstimer i 2013 var Den totale fejlprocent for tekniske fejl for 2013 er opgjort til ca. 0,9 % af det samlede antal driftstimer, dvs. at regulariteten på det samlede målernet har været 99,1 %. Fejlprocenten er således på niveau med de forgående år. (0,3 % i ,7 % i 2011, 0,8 % i 2010, 1,1 % i 2009). Kun længerevarende nedbrudsperioder (længere end 2 timer) er medtaget i statistikken. Stationer som er midlertidigt nedlagt af ejeren eller på anden måde sat ude af drift af ejerne indgår heller ikke i statistikken og er markeret med en streg i tabel 3. Stationen medtages først i statistikken igen den efterfølgende hele måned efter stationen er sat i drift. Stationer, som er blevet oprettet i løbet af året, er ligeledes markeret med en streg i de måneder, hvor de endnu ikke er tilsluttet. Tre stationer har haft en fejlprocent på over 10 %, nemlig 5192, 5285 og For de 2 førstnævnte hænger fejlen sammen med ombygningen af elforsyningen i forbindelse med måleropgraderingen og en ikke optimal koordinering af denne opgave. Den høje nedetids-procent på 5521 og den lange responstid fra DMI hænger sammen med omlægningen af DMI s stationsdriftsovervågning i netop denne periode. Af tabel 4 ses antal timer i 2013 hvor de enkelte stationer har fået tildelt status Suspekt værdi, ved den månedlige kvalitetskontrol. Den månedlige kvalitetskontrol laves ud fra sammenligninger i døgnnedbøren med de omkringliggende stationer. Hvis det vurderes at en stations døgnnedbør er for høj eller lav i forhold til de omkringliggende stationer og at dette skyldes en fejl ved målingen får stationen tildelt timestatussen Suspekt værdi for samtlige 24 timestatusser i døgnet. Samlede antal timer med Suspekte værdier for 2013 er ca. 0,5 % af det samlede antal driftstimer. Side 18 af 61

19 Antal timer med tekniske fejl Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % i alt , , , , , , ,6 Side 19 af 61

20 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , ,5 Side 20 af 61

21 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , ,1 Side 21 af 61

22 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , Table 3: Antallet af timer med tekniske fejl i Side 22 af 61

23 Antal af timer med Suspekte værdier i 2013 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 23 af 61

24 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , Side 24 af 61

25 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , ,8 Side 25 af 61

26 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , Tabel 4: Antal af timer med Suspekte værdier i Side 26 af 61

27 5. Måneds- og årsnedbør 2013 Stationernes måneds- og årsnedbør er vist i tabel 5 til sammenligning med de respektive regioners nedbør, der er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere som indgår i DMI s nedbørnet. Det ses i tabel 5, at der er god overensstemmelse mellem de enkelte stationers nedbørsummer og de respektive regioners gennemsnitsnedbør. Alle målinger er medtaget i beregningerne, uanset timestatussens markering. Det kan derfor være en god ide at tjekke månedsnedbørens kvalitet ved at se på antallet af tekniske fejl og suspekte værdier ved hjælp af tabel 3 og 4 i kapitel 4. Side 27 af 61

28 Nedbør (mm) for 2013 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Side 28 af 61

29 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Syd- og Sønderjylland Fyn Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster Side 29 af 61

30 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År København og Nordsjælland Side 30 af 61

31 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Bornholm Tabel 5: Nedbørsummer for Nedbørsummerne for de enkelte regioner er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere fra DMI s nedbørnet. Et blankt felter indikerer, at stationen ikke har været oprettet/tilsluttet. Side 31 af 61

32 6. Nedbør og ekstreme nedbørhændelser 2013 I følge DMI s årsberetning Vejret i tal 2013 fik landet i gennemsnit 669 millimeter nedbør i Det er 43 millimeter eller 6 % under normalen ( ) og hele 96 millimeter eller 13 % under dekade-normalen ( ). Der var store forskelle hen over landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland hvor gennemsnittet blev 811 millimeter, mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 550 millimeter i gennemsnit. Se figur 4. Generelt blev februar, marts og april meget tørrere end normalt, mens maj 2013 var vådere. Både den 8. og 15. maj var der kraftig regn og skybrud i landet. Juni blev nedbørmæssigt en meget normal måned, dog fordelt således at regnen faldt i de sidste to tredjedele af måneden, mens de første 10 dage af juni var tørre og solrige. Juli blev den fjerde tørreste og det var især i månedens sidste dage at regnen faldt, indimellem med kraftig regn og skybrud flere steder. Også ust havde underskud af regn, men den 8. ust var der kraftig regn og lokale skybrud i Nordvestsjælland. September og oktober blev generelt vådere end normalt, mens november blev tørrere end normalt og december blev regnfuld. Se figur 4 og tabel 6. Figur 4: Fordeling af nedbør Side 32 af 61

33 Nedbør (mm) 2013 Normal (mm) Dekadenormal (mm) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Tabel 6: Nedbørsummer for Danmark 2013 samt Normaler ( ) og nyeste Dekadenormaler ( ) I kapitel 7 ses en oversigt over SVK-målernettets 10 største middelintensiteter over 10 og 30 minutter, samt den største nedbørmængde i én enkelt hændelse i I øvrigt henvises til bilag 2, hvor ekstremregn for samtlige stationer kan ses. Af oversigten fremgår det at årets største nedbørmængde i én enkelt hændelse for SVK-nettet var på 78,2 mm og blev målt på station 5155 Grenå Ådalen P40. Hændelsen startede den 21. maj og varede 1413 minutter (Hændelsen er markeret med x i figur 5). Årets største middelintensitet på over 10 minutter øst for Storebælt blev målt på station 5675 Lunden den 10. ust og var på 24,0 µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på omkring 20 år (Se figur 5). Årets største middelintensitet over 10 minutter vest for Storebælt blev målt på station 5260 Egtved Renseanlæg den 26. juli og var på 29,67 µm/s. Dette svarer ligeledes til en gentagelsesperiode på ca. 20 år (Se figur 5). Side 33 af 61

34 Intensitet (µm/s) Intensitet (µm/s) Regnkurver estimeret ud fra data fra SVK-skrift 28 og SVK-skrift 16 (landsregnerækken) 100 Skrift 28 og landsregnrækken, Øst for Storebælt X 24µm/s målt ved 5675 Lunden , Varighed (min) 20 år 10 år 5 år Skrift 28 og landsregnrækken, Vest for Storebælt 100 X 29,67 µm/s målt ved5260 Egtved Renseanlæg 10 1 X 0, Varighed (min) 20år 10 år 5år Figur 5: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelseperioder (sorte kurver) estimeret ud fra data fra skrift 16 [SVK, 1974] og 20 års gentagelseperiode (gråt område) estimeret ud fra data fra skrift 28 [SVK, 2006]. Figuren er udarbejdet af Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU. Side 34 af 61

35 Figur 5 er hovedsageligt baseret på data fra skrift 16 [SVK, 1974] som efterhånden er forældet. Styregruppen har derfor besluttet at ændre figuren. I skrivende stund er den regionale ekstremregns model fra skrift 28 [SVK, 2006] ved at blive opdateret på basis af observationer fra SVK regnmålerne som går helt frem til udgangen af Modellen er færdig og ligger til grund for den opdaterede figur (se figur 6), men den er endnu ikke endeligt godkendt af Spildvandskomiteen og derfor heller ikke publiceret endnu. I den nye model udgår regionsopdelingen i hhv. øst og vest Danmark. Dermed forsimples figuren til én graf, hvor bredden af de bånd, som repræsentere hver af de tre gentagelsesperioder, angiver variationen over hele Danmark. Figur 6: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelsesperioder estimeret ud fra den kommende opdatering til skrift 28 (med forbehold for ændringer). Figuren er udarbejdet af Ida Bülow Gregersen, DTU. Side 35 af 61

36 7. Oversigt over ekstremregn 2013 for SVK-målenettet Største nedbørmængde (mm) i en enkelt hændelse: 78,2 mm målt den: på station: 5155 Grenå Ådalen P40 De 10 største middelintensiteter over 10 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 29,67 målt den: på station: 5260 Egtved Renseanlæg 26,00 målt den: på station: 5240 Børkop Pumpestation Ps08 25,00 målt den: på station: 5363 Bov Renseanlæg 24,33 målt den: på station: 5232 Skibet 24,00 målt den: på station: 5675 Lunden 23,33 målt den: på station: 5045 Vodskov 22,83 målt den: på station: 5285 Holstebro Centralrenseanlæg 22,50 målt den: på station: 5377 Stegholt Centralrenseanlæg 22,33 målt den: på station: 5509 Høng Vest Overløbsbassin 21,67 målt den: på station: 5560 Nordkystens Renseanlæg De 10 største middelintensiteter over 30 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 15,47 målt den: på station: 5045 Vodskov 12,89 målt den: på station: 5232 Skibet 12,06 målt den: på station: 5740 Kløvermarksvej 11,11 målt den: på station: 5363 Bov Renseanlæg 10,78 målt den: på station: 5930 Næstved Jakobshavn 10,56 målt den: på station: 5909 Næstved Chr. Winthers Vej 10,44 målt den: på station: 5230 Jelling Renseanæg 10,25 målt den: på station: 5340 Esbjerg Renseanlæg Vest 10,04 målt den: på station: 5315 Skjern Enge 9,44 målt den: på station: 5755 Tårnby Pumpestation 4 Side 36 af 61

37 8. Brugen af nedbørsmålinger i styringen af spildevandssystemet Af Ane Loft Mollerup (ErhvervsPhD-studerende hos HOFOR og DTU Kemiteknik, med association til SWI projektet) Indenfor det seneste årti er styring af spildevandssystemet, hvormed menes kombinationen af afløbssystem og renseanlæg, igen kommet på dagsordenen i Danmark. Dette skyldes blandt andet de større forskningsprojekter som Storm- and Wastewater Informatics (SWI) 1 og PREPARED 2, som fokuserer på at effektivisere styringerne af spildevandssystemet yderligere i forhold til i dag. Begge projekter har brugen af nedbørsmålinger til forbedring af styringen af spildevandssystemet som en del af projektformuleringen. Baggrunden for dette er at afløbssystemerne har en størrelse, hvor regnens udbredelse over oplandet sjældent er homogen. Sammenholdes dette med de lange transporttider i afløbssystemet og de lange opholdstider på renseanlæggene, er det ikke svært at forestille sig, at der ligger et potentiale i at kunne klargøre spildevandssystemet til den kommende regnvandsbelastning ved at fordele vandet mest hensigtsmæssigt ved hjælp af styrede spjæld, ventiler og pumpestationer. Dermed må aflastningerne af urenset spildevand fra overløb i afløbssystemet og på selve renseanlæggene (også kaldet bypass), kunne reduceres uden at risikoen for opstuvninger og slamflugt øges. For at kunne forberede spildevandsystemet, er der brug for at kunne estimere den fremtidige belastning af de forskellige dele af afløbssystemet og varsle renseanlæggene om hvornår de skal omstille sig til regnstyring. Her kommer behovet for nedbørsmålinger og prognoser af nedbør ind i billedet. I denne artikel forsøges redegjort for hvordan vi i Danmark typisk har opbygget vores styringer i dag og hvordan fremtiden ser ud på dette område, når man ser på hvilken retning forskningen peger. I den sammenhæng vil der blive fokuseret på hvilken rolle nedbørsmålinger vil få i fremtidens styring af spildevandssystemet. Udviklingen indenfor styring af spildevandssystemer Inden for afløbsteknik har man traditionelt set benyttet begreberne lokal og global styring. Lokal styring er når styringen udelukkende baseres på lokale målinger, som det er vist i figur 8.1(Schütze et al., 2004). Ved at benytte lokale målere er styringen ikke afhængig af kommunikationen til resten af SRO 3 -systemet, hvormed man opnår en robust løsning, selv hvis kommunikationslinjerne ikke er stabile i drift SRO = Styring, Regulering og Overvågning Side 37 af 61

38 Da de lokale styringer kun kender den lokale tilstand af systemet, medfører denne type styring at de enkelte styringspunkter reagerer uafhængigt af hinanden. Med store geografiske afstande mellem de enkelte styringspunkter betyder det, at der er en risiko for at lokal styring fungerer suboptimalt i forhold til det samlede spildevandssystem, idet for eksempel opstrøms pumpestationer risikerer at tømme ned til et fyldt nedstrøms system, hvormed der Figur 8.1: Lokal styring af to bassiner med tilhørende oplande, skabes et overløb eller bypass, der ellers kunne hvor tømningen styres af spjæld, der styres efter niveauet i det være blevet undgået. Som en reaktion på dette tilknyttede bassin. blev globale styringer introduceret (se figur 8.2). Globale styringer benytter målinger længere væk fra styringspunktet (Schütze et al., 2004). Global styring er som oftest implementeret som regler, der er designet offline, baseret på analyser foretaget med en hydraulisk model. Fordelen ved globale styringer er, at de muliggør en koordinering imellem forskellige styringspunkter, idet styringen kan baseres på tilstanden flere steder i systemet. I denne type styringer ligger ofte en fast prioritering mellem de enkelte styringspunkter, idet der i designet af reglerne antages at regnen er fordelt homogent over oplandet. Styringerne er derfor ikke designet til at udnytte det potentiale, der kan ligge i at prioritere f.eks. tømningen af bassiner i forhold til hvor systemet Figur 8.2: Global styring af to bassiner med tilhørende oplande, er mest belastet, når regnen er ujævnt fordelt hvor tømningen styres af spjæld. Det ene spjæld (A) styres lokalt over oplandet. efter niveauet i det tilknyttede opstrøms bassin, mens det andet spjæld (B) styres efter såvel det opstrøms niveau i bassinet som I dag er de implementerede styringer oftest en flowet fra det første spjæld (Q A). blanding af lokale og globale styringer. Med implementeringen af lokale og globale styringer af afløbssystemet er det generelt lykkedes at reducere de aflastede overløbsmængder. Samtidig er lokale og globale styringer typisk robuste og driftssikre, da de afhænger af få signaler udefra. Ulempen er, at der ingen samstyring er imellem afløbssystemet og renseanlæggene, og at der ikke tages hensyn til den spatiale variation af regnen. Derfor sker der ofte bypass af spildevand på renseanlæggene og overløb fra dele af afløbssystemet, selv om der stadig er magasineringsvolumen til rådighed andre steder i afløbssystemet. For at kunne designe styringerne så de opererer tættere på de optimale forhold, interesserer man sig derfor i dag for, hvordan man kan opnå en dynamisk prioritering af de enkelte styringspunkter og dermed en endnu bedre udnyttelse af de eksisterende volumener. For at opnå en dynamisk prioritering af styringspunkterne med global styring er det nødvendigt at udvide antallet af regler for de enkelte styringspunkter markant, således at flere scenarier inkluderes i styringerne. Ulempen ved dette er, at det medfører et væld af interaktioner, man skal holde rede på, og det kan blive nærved umuligt at bevare overblikket. Alternativet er at gå bort fra den offline baserede bestemmelse af de optimale setpunkter (tilstande for styringspunkterne) og over til online beregning. En sådan online optimering vil være Side 38 af 61

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2012 Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 1 af 49 København 2011 http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 2 af 49 Kolofon Serietitel:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 DMI Report 16-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 DMI Report 17-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 Kim Sarup (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel DMI Report

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 27 29. juni 2015-05. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 6 02. februar 2015-08. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 5 26. januar 2015-01. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 14 30. marts 2015-05. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 15 06. april 2015-12. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2014/2015 - Vinter 01. december 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2015 www.dmi.dk/dmi/tr15-03 Side 1 af 64 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 15-03

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 30 20. juli 2015-26. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-13 25. marts 2013-31. marts 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-2 07. januar 2013-13. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-50 10. december 2012-16. december 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-7 10. februar 2014-16. februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-35 26. august 2013-01. september 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-45 04. november 2013-10. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-29 14. juli 2014-20. juli 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-47 17. november 2014-23. november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-34 18. august 2014-24. august 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-7 11. februar 2013-17. februar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-3 13. januar 2014-19. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-43 21. oktober 2013-27. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-44 29. oktober 2012-04. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-46 12. november 2012-18. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-35 27. august 2012-02. september 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt 2013-11-18 10:52 UTC TEST Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-46 11. november 2013-17. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4.

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-20 13. maj 2013-19. maj 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-27 02. juli 2012-08. juli 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 18 4. Tabelforklaring 20 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 34 22. august 2016-28. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 35 29. august 2016-04. september 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Juni Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 39 26. september 2016-02. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 42 17. oktober 2016-23. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2017 uge 6 06. februar 2017-12. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 50 12. december 2016-18. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 17 25. april 2016-01. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2016/2017 - Vinter 01. december 2016-28. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 27 04. juli 2016-10. juli 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 51 19. december 2016-25. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Marts Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 12 21. marts 2016-27. marts 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 53 28. december 2015-03. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 3 18. januar 2016-24. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 1 29. december 2014-04. januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 35 24. august 2015-30. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 8 16. februar 2015-22. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 8 22. februar 2016-28. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 37 07. september 2015-13. september 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 32 03. august 2015-09. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 5 01. februar 2016-07. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 48 23. november 2015-29. november 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - April Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 12 16. marts 2015-22. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 29 13. juli 2015-19. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt 2016-03-02 13:56 UTC VQC Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere