Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011"

Transkript

1 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2012

2 Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel: Årsnotat 2011 Forfatter(e): Rikke Sjølin Thomsen (editor) Andre bidragsydere: Anne Laustsen, Claus Nehring, Flemming Vejen Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: Spildevandskomitéens Regnmålersystem, SVK, Årsnotat, Nedbørmængde, nedbørintensitet Url: ISSN: Versions dato: Link til hjemmeside: Copyright: Forsidebillede: Kongens Have den Billedet er taget af Anna-Louise Bondgaard Side 2 af 51

3 Indhold: Abstract... 4 Resumé Indledning Formandens beretning Stationsfortegnelse Fejlstatistik Måneds- og årsnedbør Nedbør og ekstreme nedbørhændelser Tema: Tropisk styrtregn over København den 2. juli Adgang til nedbørdata En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet Kontaktpersoner på DMI Referencer Bilag Bilag 1. Læindex Bilag 2. Oversigt over største nedbørmængde og 10 min. intensitet i 2011 på de enkelte stationer Bilag 3. KM2-format Side 3 af 51

4 Abstract This report covers the operations of the Rain gauge Network of The Water pollution Committee of The Society of Danish Engineers in Resumé Denne rapport omhandler driften af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA's Spildevandskomités Regnmålersystem i Side 4 af 51

5 1. Indledning Årsnotatet er en rapportering vedrørende driften af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. En kort beskrivelse af Styregruppen for regnmålersystemets arbejde og sammensætning kan findes via Ingeniørforeningen, IDA s hjemmeside: rsystemet.aspx Der blev i 2011 oprettet 4 nye stationer, således at systemet ved udgangen af 2011 består af 133 målere fordelt på 50 brugere. Herudover abonnerer 13 institutioner på data. Driftsikkerheden på regnmålersystemet var i 2011 på 99,3 %, hvilket er et tilfredsstillende resultat og på niveau med de foregående år. Udskiftningen af de gamle målestationer, der kommunikerer data til DMI via Alarmnettet, til den nye type med trådløs GPRS kommunikation, følger stort set den oprindelige plan. En forsinkelse vedr. den 5 serie (12 stk.) i fjerde kvartal forventes indhentet i 1. kvartal Af de 92 målestationer af gammel type er 42 udskiftet ved årsskiftet. Dette års tema Tropisk styrtregn over København den 2. juli 2011 er skrevet af Flemming Vejen fra DMI. Temaet kan læses i kapitel 8 Der afholdes møder mellem Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet og DMI tre gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til Charlotte E. Bech DMI s Sektion for Målesystemer. Side 5 af 51

6 2. Formandens beretning 2011 Af Anne Laustsen I 2010 startede den store opgradering af regnmålerne til et nyt og tidssvarende kommunikationssystem. Projektet er fortsat gennem 2011og afsluttes i Der er i alt 92 regnmålere, som skal opgraderes. Ved udgangen af 2011 er i alt 42 regnmålere opgraderet. I 2011 har DMI arbejdet på at flytte SVK-data over i en ny database. I den forbindelse har det været nødvendigt at omskrive en række programmer til bl.a. rapportudtræk, kvalitetskontrol statistik mv., samt lave en ny hjemmeside til udtræk af data. Det er en stor og ressourcekrævende opgave, som DMI er i gang med. Projektet forventes at blive afsluttet i år. Styregruppen har testet den nye hjemmeside, og vi kan love, at den bliver meget bedre og lettere at bruge end den eksisterende hjemmeside. I tilknytning til projektet har det været nødvendigt at give regnmålerne ny numre. De nye numre introduceres samtidigt med den nye hjemmeside. Regnmålerne er ejet af spildevands/vandforsyninger. Den nye vandsektorlov betyder bl.a. at der er øget fokus på driftsomkostninger i forsyningerne, da driftsomkostningerne er underlagt effektiviseringskrav. SVK har forsøgt at påvirke Forsyningssekretariatet, så omkostninger til drift af regnmålerne i de enkelte forsyninger kan indgå som en del af de driftsudgifter, som ikke skal underlægges effektivisering. Regnmålersystemets styregruppe håber, at der kommer en fornuftig løsning, så vi i fremtiden også har et regnmålersystem med mange regnmålere. Det er vigtigt, at vi kan sikre et solidt datagrundlag for de mange forskellige anvendelser af regndata. Side 6 af 51

7 3. Stationsfortegnelse I 2011 blev der oprettet 4 nye målestationer. Ved udgangen af 2011 var det samlede antal SVKstationer således oppe på 133 stationer. Disse er ejet af 50 brugere. Derudover abonnerer 13 institutioner på data. Ny stationer fremgår af tabel 1. Station Navn Ejer Startdato Korsør Renseanlæg SK Forsyning Herlev Tvedvangen Herlev Kloak Vallensbæk Pumpestation Vallensbæk Kloakforsyning Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning Tabel 1: Stationer oprettet i 2011 Målestationer, der er eller har været tilsluttet SVK-målernettet siden systemets start, fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår ligeledes eventuelle ændringer i stationernes status, f.eks. flytninger. Tabellens koordinater er opgivet i UTM, datum ED50. Figur 1 og 2, viser den geografiske placering af samtlige aktive målere, der er tilsluttet nettet pr Figur 3 viser den geografiske placering af lukkede målere fra målernettets start til DMI s stationsnet kan ses i DMI s teknisk rapport 12-12: Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January Side 7 af 51

8 Figur 1: Aktive SVK-stationer pr Figur 2: Aktive SVK-stationer, Københavnsområdet pr Side 8 af 51

9 Figur 3: Lukkede stationer pr Side 9 af 51

10 Oversigt over målestationer Station Navn Ejer Zone/ bælte N E Start dato Slut dato Hjørring Hjørring kommune 32V Frederikshavn Materielgård Frederikshavn 32V Forsyning Frederikshavn Materielgård Frederikshavn 32V Forsyning Frederikshavn entralrenseanlæg Frederikshavn 32V Forsyning Sulsted Ålborg Forsyning 32V Sulsted Stokbrovej Pumpest. Ålborg Forsyning 32V Vodskov Ålborg Forsyning 32V Gistrup Ålborg Forsyning 32V Ålborg Østerport Pumpest. Ålborg Forsyning 32V Ålborg Renseanlæg Vest Ålborg Forsyning 32V Nørresundby Søvangen Ålborg Forsyning 32V Pumpest Frejlev Syd Lannerparken Ålborg Forsyning 32V Frejlev Nord Verdisvej Ålborg Forsyning 32V Svenstrup J. Ålborg Forsyning 32V Svenstrup J. Ålborg Forsyning 32V Svenstrup J. Ålborg Forsyning 32V Skive Renseanlæg Skive Vand 32V Skive Lufthavn Skive Vand 32V Viborg Materielgård Energi Viborg 32V Spildevand Viborg Materielgård Energi Viborg 32V Spildevand Viborg Hedeselskabet Energi Viborg 32V Spildevand Flyvestation Karup DMI 32V Kjellerup Silkeborg Forsyning 32V Randers Centralrenseanlæg Randers Spildevand 32V Grenå Ådalen P40 AquaDjurs as 32V Flyvestation Tirstrup DMI 32V Tirstrup DMI 32V Lystrup Renseanlæg Århus Vand 32V Egå Renseanlæg Århus Vand 32V Viby J. Renseanlæg Århus Vand 32V Viby J. Renseanlæg Århus Vand 32V Viby J. Renseanlæg Århus Vand 32V Silkeborg Forsyning Silkeborg Forsyning 32V Silkeborg Vandværk Silkeborg Forsyning 32V Them Renseanlæg Silkeborg Forsyning 32V Trankær Renseanlæg Århus Vand 32V Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand 32U Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand 32U Bredballe Vejle Spildevand a/s 32U Give Renseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U Jelling Renseanæg Vejle Spildevand a/s 32U Flyvestation Vandel DMI 32U Skibet Vejle Spildevand a/s 32U Vejle Renseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U Vejle Pumpestation Vejle Spildevand a/s 32U Børkop Pumpestation Ps08 Vejle Spildevand a/s 32U Fredericia Centralrenseanlæg Fredericia Spildevand 32U Egtved Renseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U Nørre Bjert Pumpestation Kolding Spildevand 32U Kolding Skovvangen Kolding Spildevand 32U Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand 32U Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand 32U Side 10 af 51

11 Station Navn Ejer Zone/ N E Start dato Slut dato bælte Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand 32U Kolding Saxovej Kolding Spildevand 32U Kolding Smedegade Kolding Spildevand 32U Lunderskov Renseanlæg Kolding Spildevand 32U Vamdrup Renseanlæg Kolding Spildevand 32U Vamdrup Flyveplads DMI 32U Holstebro Centralrenseanlæg Vestforsyning 32V Spildevand Herning Centralrenseanlæg Herning Vand 32V Herning Centralrenseanlæg Herning Vand 32V Herning Centralrenseanlæg Herning Vand 32V Hvide Sande DMI 32V Blåvandshuk Fyr DMI 32U Esbjerg Renseanlæg V Esbjerg Forsyning 32U Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Forsyning 32U Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Forsyning 32U Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Forsyning 32U Christiansfeld Renseanlæg Kolding Spildevand 32U Haderslev Renseanlæg Haderslev Forsyning 32U Haderslev Renseanlæg Haderslev Forsyning 32U Haderslev Renseanlæg Haderslev Forsyning 32U Flyvestation Skrydstrup DMI 32U Tønder Centralrenseanlæg Tønder Spildevand 32U Sønderborg Vandværk Sønderborg Spildevandsforsyning 32U Læsø Sv DMI 32V Anholt Havn DMI 32V Anholt Havn DMI 32V Anholt Havn DMI 32V Hesselø DMI 32V Hesselø DMI 32V Endelave DMI 32U Endelave DMI 32U Odense Korup VandCenter Syd 32U Odense Højby VandCenter Syd 32U Bolbro Vandværk VandCenter Syd 32U Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd 32U Dalum VandCenter Syd 32U Dalum Vandværk VandCenter Syd 32U Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd 32U Ejby Mølle Renseværk VandCenter Syd 32U Ejby Mølle Renseanlæg VandCenter Syd 32U Odense Nv Renseanlæg VandCenter Syd 32U Odense Vandværk VandCenter Syd 32U Odense Vandværk VandCenter Syd 32U Odense Brændekilde VandCenter Syd 32U Svendborg Centralrenseanlæg Svendborg Vand 32U Svendborg Vandværksvej Svendborg Vand 32U Ærøskøbing Renseanlæg Ærøvand 32U Gniben DMI 32V Holbæk Centralrenseanlæg Holbæk Spildevand 32U Ulstrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning 32U Sønder Nyrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning 32U Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning Kalundborg Forsyning 32U U Tuelsø Renseanlæg Sorø kommune 32U Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning 32U Slagelse Centralrenseanlæg SK Service 32U Slagelse Pumpestation SK Service 32U Korsør Renseanlæg Korsør 32U Korsør Renseanlæg SK Service 32U Omø Fyr DMI 32U Side 11 af 51

12 Station Navn Ejer Zone/ N E Start dato Slut dato bælte Nordkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør 33V Helsingør Renseanlæg Forsyning Helsingør 33V Sydkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør 33U Frederikssund Centralrenseanlæg Frederikssund Forsyning 33U Skævinge Pumpestation Hillerød Forsyning 33U Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød kommune 33U Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Forsyning 33U Sjælsø Renseanlæg Rudersdal Forsyning 33U Munkeris Birkerød kommune 33U Dronninggård Renseanlæg Søllerød kommune 33U Furesø Park Rudersdal Forsyning 33U Vedbæk Renseanlæg Rudersdal Forsyning 33U Vedbæk Renseanlæg Rudersdal Forsyning 33U Ordrup Kirkegård Nordvand 33U Svanemøllens Kaserne DMI 33U Svanemøllens Kaserne DMI 33U Jægersborg DMI 33U Stades Krog Overløbsbassin Lyngby-Taarbæk 33U Spildevand Virum Lyngby-Taarbæk 33U Søborg Vandværk Nordvand 33U Askevænget Lyngby-Taarbæk 33U Holte Vandværk Søllerød 33U Brogårdsbassin Nordvand 33U Fuglegården Nordvand 33U Hellerup Kirkegård Nordvand 33U Delfinen Nordvand 33U Elmegården Nordvand 33U Lunden Nordvand 33U Ermelundsværket Nordvand 33U Stavnsholt Renseanlæg Furesø Spildevand 33U ApS Farum Pumpestation Farum kommune 33U Gladsaxe Søvej Nordvand 33U Gladsaxe Vibevænget Nordvand 33U Herlev Tvedvangen Herlev Kloak 33U Gladsaxe Stavnsbjerg Alle Nordvand 33U Flyvestation Værløse DMI 33U Jyllinge Renseanlæg Roskilde Forsyning 33U Gundsømagle Vandværk Roskilde Forsyning 33U Ågerup Renseanlæg Roskilde Forsyning 33U Træholmen Hvidovre Forsyning 33U Åvendingen Københavns Energi 33U Emdrup Københavns Energi 33U Vølundsgade Københavns Energi 33U Kløvermarksvej Københavns Energi 33U Kongens Enghave Københavns Energi 33U Husum Københavns Energi 33U Husum Københavns Energi 33U Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup 33U Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup 33U Glostrup Vandværk Glostrup Spildevand 33U Glostrup Genbrugsstation Glostrup Spildevand 33U Hvidovre Vandværk Hvidovre Forsyning 33U Hvidovre Pumpestation Hvidovre Forsyning 33U Hvidovre Pumpestation Hvidovre Forsyning 33U Side 12 af 51

13 Station Navn Ejer Zone/ N E Start dato Slut dato bælte Rødovre Vandværk Rødovre Spildevand 33U Bispebjerg Hospital Københavns Energi 33U Lygten Københavns Energi 33U Lygten Københavns Energi 33U Greisvej Københavns Energi 33U Wibrandtsvej Københavns Energi 33U Tårnby Pumpestation 4 Tårnbyforsyning 33U Spildevand Tårnby Pumpestation 10 Tårnbyforsyning 33U Spildevand Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning 33U Spildevand Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning 33U Spildevand Landbohøjskolen Frederiksberg 33U Forsyning Landbohøjskolen Frederiksberg 33U Forsyning Avedørelejren Hvidovre Forsyning 33U Brøndbyvester Vandværk Brøndby Kloakforsyning 33U Albertslund Materielgård Albertslund kommune 33U Høje Tåstrup HTK Kloak 33U Vallensbæk Pumpestation Vallensbæk Kloakforsyning 33U Ishøj Varmeværk Ishøj Forsyning 33U Vindinge Søbjergvej Of1 Roskilde Forsyning 33U Roskilde Navervænget Pe3 Roskilde Forsyning 33U Roskilde Nymarken Ob8 Roskilde Forsyning 33U Roskilde Renseanlæg Roskilde kommune 33U Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning 33U Roskilde Søndre Ringvej Roskilde Forsyning 33U Oc Viby S. Renseanlæg Roskilde Forsyning 33U Mosede Renseanlæg Greve Spildevand 33U Mosede Renseanlæg Greve Spildevand 33U Mosede Renseanlæg Greve Spildevand 33U Gadstrup Renseanlæg Roskilde Forsyning 33U Store Heddinge Vandværk Stevns Kommune 33U Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand 32U Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand 32U Næstved Jakobshavn NK-Spildevand 32U Næstved Parkvej NK-Spildevand 32U Næstved Ny Præstøvej NK-Spildevand 32U Næstved Chr. Winthers Vej NK-Spildevand 32U Næstved Ellebækvej NK-Spildevand 32U Næstved Maglegårdsvej NK-Spildevand 32U Vordingborg Renseanlæg Vordingborg kommune 32U Nakskov Lolland Spildevand 32U Nakskov Renseanlæg Lolland Spildevand 32U Albuen Fyr DMI 32U Nykøbing F. Renseanlæg Nord Nykøbing F. Renseanlæg Nord Guldborgsund Forsyning Guldborgsund Forsyning 32U U Gedser Odde DMI 32U Rønne C Bornholms Forsyning 33U Tabel 2: Oversigt over målestationer pr Stationerne Næstved Parkvej og Ordrup Kirkegård er midlertidige nedlagt af ejerne. Side 13 af 51

14 4. Fejlstatistik 2011 I tabel 3 vises det antal timer i 2011 de enkelte stationer har været i teknisk fejl. Stationen får status Teknisk fejl, hvis der har været en afbrydelse i kommunikationen eller ved fejl i strømforsyningen. Et tomt felt i tabellen indikerer, at stationen enten har været ude af drift i hele den pågældende måned (typisk i forbindelse med ombygning på stationen), eller at stationen først er sat i drift i løbet af året. Den totale fejlprocent for tekniske fejl for 2011 er opgjort til ca. 0,7 % af det samlede antal drifttimer, dvs. at regulariteten på det samlede målenet har været 99,3 %. Fejlprocenten er på niveau med de foregående år (0,8 % i 2010,1,1 % i 2009 og 0,6 % i 2008). Af tabel 4 ses antal timer i 2011 hvor de enkelte stationer har fået tildelt status Suspekt værdi. Status Suspekt værdi gives enten hvis nedbørmængden fra en måler afviger fra de omkringliggende nedbørmålere eller ved intensiteter over 2 mm/min. Det samlede antal timer med Suspekte Værdier udgør ca. 0,6 % af det samlede antal timer. Især i januar, juli og august er antallet af suspekte værdier højt. For januar måned antages årsagen at være, at nedbøren hovedsagligt faldt som sne. For juli og august måned er årsagen sandsynligvis de meget kraftige nedbørmængder, ofte i forbindelse med tordenvejr. Det samlede antal timer, der i 2011 er markeret enten som suspekte eller i teknisk fejl, udgør således ca. 1,3 %. Side 14 af 51

15 Antallet af timer med tekniske fejl i 2011 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 15 af 51

16 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 16 af 51

17 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , ,6 Tabel 3: Antallet af timer med tekniske fejl i Stationen får status teknisk fejl, hvis der har været en afbrydelse i kommunikationen eller ved fejl i strømforsyningen. Kun længerevarende nedbrudsperioder (længere end 2 timer) er medtaget i statistikken. Ved den månedlige kvalitetskontrol kan der opdages andre fejl, f.eks. at en måler viser for meget eller for lidt nedbør af en eller anden grund. Disse fejl fremgår af tabel 4. F.eks. kan en måleske have sat sig fast, hvilket resulterer i, at der registreres for lidt eller ingen nedbør i en periode indtil fejlen opdages og rettes. Et tomt felt, betyder at stationen ikke er oprettet/tilsluttet den pågældende måned eller at stationen er midlertidig ud af drift. Stationerne 23261, 30208, 30318, 30309, 30314, 30384, 31153, har været taget midlertidigt ud af drift af ejerne i dele af året eller hele året. I de perioder hvor stationerne har været ude af drift, er de ikke medtaget i statistikken. Side 17 af 51

18 Antallet af timer med Suspekte Værdier i 2011 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 18 af 51

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 19 af 51

20 , , , , , ,7 Tabel 4: Antallet af timer med Suspekte Værdier i Stationen får status Suspekt enten når der ved den månedlige kvalitetskontrol vurderes, at der er for meget eller for lidt nedbør i forhold til de omkringliggende nedbørstationer, eller ved intensiteter over 2 mm/min. Et tomt felt, indikerer at stationen ikke er oprettet/tilsluttet den pågældende måned eller at stationen er midlertidig ude af drift. Stationerne 23261, 30208, 30309, 30314, 30318, 30384, 31153, har været taget midlertidigt ud af drift af ejerne i dele af året eller hele året. I de perioder hvor stationerne har været ude af drift, er de ikke medtaget i statistikken. Side 20 af 51

21 5. Måneds- og årsnedbør 2011 Stationernes måneds- og årsnedbør er vist i tabel 5 til sammenligning med de respektive regioners nedbør, der er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af DMI s nedbørmålere. Det ses i tabel 5, at der er god overensstemmelse mellem de enkelte stationers nedbør og de respektive regioners gennemsnitsnedbør. I løbet af året kan målinger være markeret som suspekte ved DMI s kvalitetskontrol, f.eks. hvis nedbørmængden har udvist uforholdsmæssig store afvigelser i forhold til nabostationer. Denne kontrol udføres på basis af døgnnedbørmængder. Hvis der har været fejl ved en måler, vil en månedssum bestå af både forkastede og accepterede døgnsummer. For at undgå at forkaste ikkesuspekt nedbør, er alle målinger medtaget i beregningen af måneds- og årsnedbøren. I tilfælde af for mange tekniske fejl og udfald er månedsnedbøren dog udeladt, da denne ikke med rimelighed kunne beregnes. Årsnedbøren er tilsvarende ikke angivet, hvis en eller flere måneder mangler. I bilag 1 er vist en tabel over læindeks for de enkelte stationer. Indekset angiver, hvor meget en måler står i læ af sine omgivelser, og kan bruges til en vurdering af data fra den enkelte måler. Side 21 af 51

22 Nedbør for 2011 fordelt på måneder og stationer Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Nordjylland * * 33* * * 45* * * * 13* 13* * Midt- og Vestjylland * * 90* * Østjylland * * * * 35* * * * 63 63* 85* * Side 22 af 51

23 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År * Syd- og Sønderjylland * * Fyn * * * * * * * * Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster * * 34* 52* * København og Nordsjælland Side 23 af 51

24 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År * * * 56* * 106* * 9* * 2* 75 17* * * 33* 30* * 34* * * * * * * * 35 38* * * * * * * * * * * * * * 42* * Side 24 af 51

25 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År * * * * * * 9* * * 16* * * * * Bornholm * 0* * 85 Tabel 5: Nedbørssummer for 2011 fordelt på måneder og stationer. Nedbørssummerne udfor regionerne er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af DMI s nedbørmålere. Blanke felter indikerer, at stationen ikke har været oprettet/tilsluttet, eller at månedsnedbøren er udeladt da den ikke med rimelighed kunne beregnes pga. for mange tekniske fejl eller suspekte værdier. * Betyder, at der har været teknisk fejl på måleren eller at der har været observeret suspekte værdier den pågældende måned. Nedbørsummen kan derfor være anderledes end den ville have været, hvis der ikke havde været teknisk fejl på måleren. Der er kun markeret ved værdier større end eller lig med Side 25 af 51

26 6. Nedbør og ekstreme nedbørhændelser 2011 I 2011 fik landet i gennemsnit 779 millimeter nedbør, hvilket er 67 millimeter eller 9 % over normalen. Sommermånederne juli og august blev meget våde og gav den andenvådeste sommer registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874, mens april og november omvendt blev meget tørre. Af tabel 6 ses nedbørmængderne for landet som helhed for 2011 fordelt på de enkelte måneder: Måned Nedbør i millimeter Januar 46 (57) Februar 40 (38) Marts 31 (46) April 16 (41) Maj 54 (48) Juni 75 (55) Juli 113 (66) August 132 (67) September 92 (73) Oktober 61 (76) November 18 (79) December 99 (66) Året 779(712) Tabel 6: Nedbørsummer for Danmark 2011 fordelt på de enkelte måneder. Tal i parentes er normalen for perioden Der var forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 882 millimeter for regionen i gennemsnit (normalt 833 millimeter), mens der i regionen København og Nordsjælland kom mindst med 695 millimeter (normalt 607 millimeter) Fordelingen af nedbøren 2011 henover landet ses i figur 4. Side 26 af 51

27 Figur 4 Fordeling af nedbør 2011 henover landet. Tidligt lørdag aften d. 2. juli blev stort set hele Storkøbenhavn ramt af en overordentligt voldsomt nedbørhændelse, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Nedbøren gik i land ved Hellerup, fortsatte i en sydvestlig bane ind over København og tabte så pusten nord for Køge. I den forbindelse blev årets største nedbørmængde for SVK-nettet i et enkelt døgn målt til132 millimeter ved station ved Kløvermarksvej. Største nedbørmængde i en enkelt hændelse var på 118,8 mm og blev ligeledes målt på station Kløvermarksvej den 2. juli. Hændelsen varede 170 minutter. Den største middelintensitet over 10 minutter øst for Storebælt blev målt på station Ishøj Varmeværk den 2. juli og var på hele µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på langt over 20 år (se figur 5). Den største middelintensitet over 10 minutter vest for Storebælt blev målt på station Odense Korup den 26. august og var på µm/s. Dette svarer ligeledes til en gentagelsesperiode på over 20 år (se figur 5). På side 30 ses en oversigt over SVK-målernettets 10 største middelintensiteter over 10 minutter, den største samlede nedbørmængde i et døgn samt den største nedbørhændelse i én hændelse i I øvrigt henvises til bilag 2, hvor ekstremregn for samtlige stationer kan ses. Side 27 af 51

28 Regnkurver estimeret ud fra data fra SVK-skrift 28 og SVK-skrift 16 (landsregnerækken) Skrift 28 og landsregnrækken, Øst for Storebælt 100 X 52,00 µm/s målt ved station Ishøj Varmeværk X 11,65 µm over 170 minutter ved station Kløvermarksvej Intensitet (µm/s) år 10 år 5 år 0, Varighed (min) Skrift 28 og landsregnrækken, Vest for Storebælt 100 X 38,00 µm/s målt ved station Odense Korup Intensitet (µm/s) år 10 år 5 år 0, Varighed (min) Figur 5: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelseperioder (sorte kurver) estimeret ud fra data fra skrift 16 [SVK, 1974] og 20 års gentagelseperiode (gråt område) estimeret ud fra data fra skrift 28 [SVK, 2006]. Figuren er udarbejdet af Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU. Side 28 af 51

29 7. Oversigt over ekstremregn 2011 for SVK målernettet Største samlede nedbørmængde i et enkelt døgn: 132 mm målt den: 2/7 på station: Kløvermarksvej Største nedbørmængde i en enkelt hændelse: 118,8 mm målt den: 2/7 på station: Kløvermarksvej De 10 største middelintensiteter over 10 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 52,00 målt den: 2/7 på station: Ishøj Varmeværk 45,00 målt den: 27/8 på station: Måløv Renseanlæg 40,33 målt den: 2/7 på station: Lygten 39,67 målt den: 2/7 på station: Delfinen 38,00 målt den: 26/8 på station: Odense Korup 38,00 målt den: 2/7 på station: Avedørelejren 37,33 målt den: 2/7 på station: Lygten 36,67 målt den: 2/7 på station: Kløvermarksvej 35,67 målt den: 2/7 på station: Brønbyvester Vandværk 35,67 målt den: 2/7 på station: Elmegården Side 29 af 51

30 8. Tema: Tropisk styrtregn over København den 2. juli 2011 Lørdag den 2. juli indtraf den ultimative nedbørkatastrofe i København, der var så voldsom, at gader og stræder i den indre by blev forvandlet til floder, og mange vejstrækninger blev umulige at passere. Transportnettet brød sammen, og store dele af den lokale togtrafik måtte aflyses, da flere skinnestrækninger stod under dybt vand. Mange viadukter, gangtunneler og veje blev oversvømmet, og et stort antal kældre og huse blev svært vandskadede. At der var problemer for trafikken fremgår med al tydelig af billedet fra Istedgade (figur 8.1). Der gik mange dage, førend situationen var nogenlunde normaliseret i Hovedstadsområdet. Figur 8.1. Istedgade i København efter skybruddet 2/ Foto: Anne Christine Imer Eskildsen. Figur 8.2. Radarbillede fra Stevnsradaren 2/ kl. 18z (kl. 20 lokal sommertid). Det efterhånden store antal kraftige sommerregn de senere år bliver åbenbart ved med at overgå sig selv, og lørdag den 2. juli var ingen undtagelse. Spørgsmålet er nu, hvor meget regn der egentlig faldt, og hvor kraftig den var. Traditionelle nedbørmålinger kan have svært ved at opgøre den lokale nedbør ved kraftig regn, da nedbørens mængde og intensitet kan variere betydeligt i tid og rum. Heldigvis er der vejrradaren, som er et glimrende instrument til måling af nedbørens tidslige og rumlige udbredelse og dens relative mængde og intensitet. I det følgende beregnes nedbøren den 2. juli vha. vejrradardata for at få en ide om regnens mængde, udbredelse og intensitet. Uvejret trækker op hvad sker der? I løbet af eftermiddagen udviklede der sig flere intense bygeceller over det sydlige Sverige, og de trak langsomt ud over Øresund og ind over København. Regnområdet gik næsten i stå over København og tømte store mængder vand ud over et forholdsvis begrænset område. Figur 8.2 viser et radarbillede fra 2/ kl. 18z. Uvejret blev så kritisk, da afløbssystemerne af gode grunde ikke er gearet til så store mængder vand på så kort tid. Det usædvanlige ved regnvejret var på én gang både spidsintensiteten og regnmængden, og at regnen faldt over et ret stort område. Faktisk var der problemer med oversvømmelser langt ud over den indre del af København. Nedbøren var over et stort område meget kraftigere, end et normalt dimensioneret afløbssystem kan håndtere, og mange steder blev afløb og bassiner til opsamling af Side 30 af 51

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 1 af 49 København 2011 http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 2 af 49 Kolofon Serietitel:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2014 www.dmi.dk/dmi/tr14-03 Side 1 af 61 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 14-03

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 27 29. juni 2015-05. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 6 02. februar 2015-08. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 5 26. januar 2015-01. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 14 30. marts 2015-05. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 15 06. april 2015-12. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2014/2015 - Vinter 01. december 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 DMI Report 17-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 Kim Sarup (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel DMI Report

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 DMI Report 16-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel

Læs mere

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014

Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2015 www.dmi.dk/dmi/tr15-03 Side 1 af 64 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 15-03

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-27 02. juli 2012-08. juli 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 18 4. Tabelforklaring 20 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Maja Kjørup Nielsen og John Cappelen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-03 side 1 af 43 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 06-03 Titel: Drift

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 30 20. juli 2015-26. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-13 25. marts 2013-31. marts 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-2 07. januar 2013-13. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-50 10. december 2012-16. december 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-7 10. februar 2014-16. februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-35 26. august 2013-01. september 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-45 04. november 2013-10. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-29 14. juli 2014-20. juli 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-47 17. november 2014-23. november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-34 18. august 2014-24. august 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-7 11. februar 2013-17. februar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-3 13. januar 2014-19. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-43 21. oktober 2013-27. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-44 29. oktober 2012-04. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-46 12. november 2012-18. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-35 27. august 2012-02. september 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt 2013-11-18 10:52 UTC TEST Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-46 11. november 2013-17. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4.

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-20 13. maj 2013-19. maj 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 34 22. august 2016-28. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 35 29. august 2016-04. september 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 17 25. april 2016-01. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 27 04. juli 2016-10. juli 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Marts Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 12 21. marts 2016-27. marts 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Juni Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 53 28. december 2015-03. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 3 18. januar 2016-24. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 1 29. december 2014-04. januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 35 24. august 2015-30. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 39 26. september 2016-02. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 42 17. oktober 2016-23. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2017 uge 6 06. februar 2017-12. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 50 12. december 2016-18. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 8 16. februar 2015-22. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 8 22. februar 2016-28. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 37 07. september 2015-13. september 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 32 03. august 2015-09. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 5 01. februar 2016-07. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 48 23. november 2015-29. november 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - April Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 12 16. marts 2015-22. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 29 13. juli 2015-19. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2016/2017 - Vinter 01. december 2016-28. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 51 19. december 2016-25. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt 2016-03-02 13:56 UTC VQC Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere