Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedag i Flade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedag i Flade"

Transkript

1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Sognedag i Flade Efteråret 2008

2 Høst og Alle Helgen Aftenen før jeg skulle af sted på årets sommerferie, gik jeg op på kirkegården her lige ved siden af præstegården. Det var en smuk aften. Det var omkring kl. 23, og horisonten var sådan en lille smule lyserød. Lige med ét blev jeg fyldt af en dyb taknemmelighed og en længsel. Længsel efter at være tilbage igen og jeg var jo ikke engang rejst. Jeg tænkte på det, da vi kørte mod Belgien. Og så kom jeg til at tænke på alt det, vi får, som på én gang fylder os med en følelse af forbundenhed, taknemmelighed og af længsel. Jeg tænkte på høsten. På jorden, der giver os sine afgrøder, så vi kan komme gennem vinteren. Vi ved, at mørket snart kommer, og at vi skal leve af al den D-vitamin, vi har fået gennem sommerens løb. Vi ved, at vi kun har den jord, der mætter os, til låns, selvom vi er så dybt forbundet med den. Og jeg tænkte på de mennesker, der holder af os, og som giver vores liv retning og mening. På minderne om dem, der på én gang kan gøre vores liv tungt af sorg og af længsel, og som samtidig kan bære os dér, hvor vi er nu, fordi kærligheden rækker ind over døden. Både høsttiden og Alle Helgen handler om alt det, vi får, og om alt det, vi kun har og havde til låns. Alt det, vi er så inderligt forbundet med, at vi ikke kan slippe det. Sangeren Michael Falch tænkte det sådan her, da han så ud over Kallehave Mark: Jeg går på en jord blød af levende minder, af visne blade og nedfalden frugt. Årtusinders somre og græsplæners dufte af flokke af ulve og hjortenes flugt. Jeg går på en jord våd af smeltevandsfloder af snedronningers riger i grus. Af viften med haler og skørternes susen, af mammutters musth og mændenes rus. Jeg går på en jord sort af jægernes ildsteder, af buer og pile og vikingers skål. Af rustne geværer og hekse på bålet, af aske og orm og elektriske ål. Her er den jord, du går på Her er de ord, du står på Af jord er du kommet, til jord skal du blive Ind imellem glemmer du hvad du sku sige og går og bliver lidt taknemmelig. Vi har så meget til låns. Vi låner det kun, og alligevel fylder det os med en længsel. Måske er det, fordi Michael Falch glemte den sidste del af citatet: For den jord, vi står på, er vi kommet af. Og vi skal blive til jord. Men af jorden skal vi også igen opstå. De ord, vi står på, er håbet om, at det er sandt, hvad vi får at vide, at vi igen skal opstå til en evig sommer hos Gud. At vores længsel er en længsel mod Ham, der skabte os. Mod Ham, der skal blive alt i alle

3 En dejlig dag i Flade Kirke Den 15. maj var der en gudstjeneste i Flade Kirke for Lærkereden og en række af øens plejecentre. Det blev en dejlig dag for alle! Da vi kom til Flade Kirke var flaget hejst, og solen strålede, og gav os den smukkeste udsigt omkring Flade Kirke. Efterhånden ankom alle fra Lærkereden såvel som fra de forskellige plejecentre: Hvidbjerg, Johan Riises Minde og Rolstruplund. Da alle var samlet inviterede præsten (Bodil Nørager, da sognepræsten var syg) inden for i kirken til gudstjeneste på trods af det dejlige sommervejr. Her holdt præsten en stemningsfuld og meget smuk gudstjeneste for os alle, og hun lagde op til at fortsætte den smukke sommerdag, som lå lige efter Pinse, i en glad og let stemning. Da vi alle var velanbragt i de forskellige taxi, kørte vi den meget smukke strækning i det bakkede landskab, langs kysten med udsigt til Hanklit og det blikstille vand ved Gullerup Strand Kro. Her nød vi hinandens selskab og fik serveret kaffe og smørrebrød. Vi hyggede os og sang dejlige danske sommersange, og også her var der rig mulighed for at nyde den flotte udsigt fra kaffebordet ud over fjorden i det fantastisk gode vejr. Vi sluttede selskabet ved 12-tiden mætte og glade i såvel sjælen som maven efter en rigtig dejlig dag! Mange Hilsner fra os i Lærkereden LÆRKEREDEN kaldes det lille hus på Østerbyvej 1 i Flade. Det er et tilbud om at mødes for ældre, der bor i eget hjem, og som har en begyndende demenssygdom. Vi holder åbent tre formiddage om ugen; tirsdag, torsdag og fredage mellem kl. 8 og 12. Vi er nu tre medarbejdere i Lærkereden; Anne Kirstine, Grete og Anette. En vigtig del i den form for samvær, der er i Lærkereden, er, hvad frivillige hjælpere bidrager med. I Lærkereden hygger vi os bl.a. med hjemmebagte boller og kaffe, vi synger, tager på udflugt i den smukke natur omkring Flade, og vi får gæster på besøg ældre såvel som yngre. Vi tager også selv gerne på besøg; sidst har vi været i Troldehøj, puljeordningen i Flade, hvor vi sang sammen med alle de dejlige børn. 3

4 Skal der være en kirke i din landsby? Menighedsrådsvalg 2008 Skal der stadig være en kirke i din landsby? Hvis svaret er ja er det en god idé at slutte op om den ved menighedsrådsvalget! Nu er det snart tiden for valg til menighedsrådene. Medlemmer af menighedsrådet vælges for en 4-årig periode, og de nye menighedsråds valgperiode begynder den 1. Søndag i Advent end det antal, der skal opstilles til menighedsrådet. En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. Kandidatlisten skal indleveres på en obligatorisk blanket, som kan fås ved henvendelse til valgbestyrelsen eller findes på Valgbestyrelserne ved de enkelte råd kan kontaktes gennem rådenes formænd, og blanketterne skal være indleveret til sognets valgbestyrelse mellem den 23. sept. kl. 19 og den 30. sept. kl. 19. I vores sogne skal der i hvert sogn vælges 5 medlemmer. Derudover er præsten født medlem af rådene, og medarbejderne kan vælge en repræsentant til at deltage i det enkelte menighedsråds arbejde. Ud over de enkelte menighedsråd har vi et præstegårdsudvalg på tværs af rådene, der tager sig af mange af sognenes fælles interesser. Hvad laver et menighedsråd? Menighedsrådenes arbejde er meget alsidigt. Rådenes hovedopgave er at sikre gode rammer for menighedens liv og vækst. Det indebærer, at rådene er ansvarlige for sognenes økonomi, for det kirkelige aktivitetstilbud og for vedligeholdelse af kirkerne og deres inventar. Desuden er menighedsrådene arbejdsgivere for kirkernes medarbejdere, og når der skal vælges en ny præst indstiller rådene til biskoppen, hvem de ønsker bliver valgt som sognenes nye præst. Valget På en kandidatliste kan opstilles enkelt kandidat eller op til 6 flere kandidater Der kan i forlængelse af orienteringsmøderne tages initiativ til at lave en fælles liste. Hvis der senere ikke indkommer andre lister end denne, vil denne fællesliste være valgt ved et såkaldt aftalevalg. Ellers vil der være menighedsrådsvalg den 11. november Orienteringsmøder om valget om menighedsrådenes arbejde Sundby Menighedsråd holder orienteringsmøde tirsdag d. 9. september kl. 19:00 på Sundby Friskole. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe med brød. Bjergby Menighedsråd holder orienteringsmøde 11. september kl. 17:00 i graverhuset ved kirken. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe med brød.

5 Afrikansk salmesang i Flade Kirke I maj var der afrikansk korsang fra Morsø Kommunes venskabsby i Tanzania i Flade Kirke. Koret fra Bukobas lutherske domkirke gav mange af os en uforglemmelig oplevelse, vi vil huske i mange år. Der var glæde og intensitet i de afrikanske salmer. Der blev sunget om skabelsen og om Jesu kærlighed til os! Her skriver en fladebo om, hvordan hun oplevede den aften. Jeg fik lige med et meget travlt. Et afrikansk kor, skulle spille og synge i Flade kirke. Mon det ville være godt? Det var bare en helt fantastisk oplevelse. Jeg kan næsten ikke beskrive mine følelser. Der var sådan en glæde, og dog var det som om tårerne var svære at styre. Jeg fik nærmest en følelse af at, jeg kendte dem. at høre og se dem igen, inden de rejste hjem. Det var mærkeligt, nu var det ikke kun som om jeg kendte dem. Nu var der også mange, der mindede mig om forskellige bekendte, her hjemme fra. Jeg håber de kommer igen, og til jer der ikke nåede at opleve dem, kan jeg kun sige: Tag til deres koncert, næste gang. En Fladebo Senere på ugen, skulle de synge til Havnefesten i Ejerslev. Jeg blev nødt til Koret på Ejerslev Havn. Sct. Nicolai Tjenesten, Vestjylland Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. Der træves ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, Aalborg. Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres hos sekretær Jørgen Lekfeldt, Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. Tlf (mand.-tors , fred ). EN AT TALE MED Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt Ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr. Der føres ikke journaler eller kartoteker Alle kan henvende sig Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra Folkekirken. Telefontid: kl

6 Program/arrangementer Velkomstgudstjeneste for konfirmanderne 14. september kl. 19 i Flade Kirke Vi byder sognenes konfirmander velkomne. Det er et dejligt stort hold i år, så kom og vær med til at byde dem velkomne denne aften! Alle er meget velkomne. Efter gudstjenesten vil der være en forfriskning i kirken. Nordmorskoret i Flade Kirke Onsdag d. 29. oktober kl. 19:30 Denne aften kan man høre Nordmorskoret synge i Flade Kirke. Vi vil også få lejlighed til selv at synge lidt med. Efter koncerten er der kaffe i kirken. Bakkerne ved Sundby. Høstgudstjenester i sognene: Høstgudstjeneste i Bjergby Kirke og arrangement i Forsamlingshuset Onsdag d. 24. september kl. 19:00 Vi begynder aftenen i kirken, hvor vi sammen med sognets konfirmander takker for årets høst og alle de gaver, Gud giver os. Vi samler ind til Møltrup Optagelseshjem, som sognene i år har besøgt på sogneudflugten i august. Konfirmanderne medvirker. Bagefter er der et festligt arrangement i Forsamlingshuset. Der vil være en let anretning og folkemusikergruppen Thy Folklore vil underholde med folkedans og musik. Entré i Forsamlingshuset 40,- kr. Mødested i Sundby Datoen ikke fastsat. Et fællesarrangement i Sundby med spisning og kreative værksteder. Tage Trudslev Sørensen fra Sundby Kirkes menighedsråd vil ved årets første mødested stå for et træværksted. Høstgudstjeneste i Flade Kirke og kaffe i konfirmandstuen. Torsdag d. 25. september kl. 19:00 Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved en kop kaffe i konfirmandstuen. Der vil være auktion over årets medbragte høstudbytte, og det indsamlede beløb vil gå til Møltrup Optagelseshjem. Konfirmanderne medvirker. Høstgudstjeneste i Sundby og kaffe på Sundby Friskole Søndag d. 28. september kl. 14:00 Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved en kop kaffe på Sundby Friskole. Der vil være auktion over årets medbragte høstudbytte, og det indsamlede beløb vil gå til Møltrup Optagelseshjem. Konfirmanderne medvirker. 6

7 Alle Helgen Søndag d. 2. november kl. 17 i Sundby Kirke og kl. 19 i Flade Kirke På Alle Helgens Dag vil vi mindes dem, der er døde i det sidste år i vores tre sogne. Lysene i kirken vil blive slukket, mens konfirmanderne bærer levende lys ind i kirken som et symbol på de lys, vi har mistet i vores liv, og som et tegn på det håbets lys, Gud rækker os i Jesu opstandelse. Navnene på dem, vi har mistet, vil blive læst op fra prædikestolen, og vi vil tænde lys på kirkegårdene. Salmesangsaften Torsdag d. 6. november kl. 19:30 i Bjergby Kirke Traditionen tro vil der i efteråret være en salmesangsaften i Bjergbykirke. Kirkens organist, Klara Blaabjerg, og kirkesanger Keld Andersen vil præsentere os for et antal nye salmer, og vi skal synge nogle af de gamle, elskede salmer. I løbet af aftenens ca. 10 salmer vil vi drikke en kop kaffe. Bjergby Kirke. Rytmisk Gudstjeneste i Teatersalen. Et fælles tilbud fra folkekirken i Morsø Provsti. Søndag d. 9. november kl. 14:00. Samvær med kaffe efter gudstjenesten. I Morsø Provsti er vi gået sammen om en eksperimenterende gudstjeneste i Teatersalen i Nykøbing på denne søndag. Ideen bag gudstjenesten er at samle mange af øens beboere, så vi sammen kan fejre gudstjeneste og gøre det på en lidt speciel måde. Der vil denne søndag selvfølgelig være alt det, der skal være i en gudstjeneste, men der vil også være rytmisk musik og sang, drama og billeder Efter gudstjenesten er der kaffebord og brød. Sognenes præst, Louise Raahede, er sammen med en række andre af øens præster gået ind i arbejdet med denne fælles gudstjeneste. Derfor vil der i vores pastorat ikke være en gudstjeneste i kirkerne på denne søndag. I stedet kan vi alle sammen tage til Nykøbing for sammen med resten af øen at fejre gudstjeneste! 1. Søndag i Advent kl. 10:30 Familiegudstjeneste i Sundby Kirke Afslutning for årets minikonfirmander. Kom i decemberstemning på kirkeårets første dag. Årets minikonfirmander vil deltage i gudstjenesten, og der vil efterfølgende være gløgg og æbleskiver. 7

8 Mødet med andre kirker - en vej til folkekirkens fornyelse Årsmøde for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift Fredag den 21. november 2008 kl i kirkecentret, Nykøbing Program: Spisning DR programmedarbejder Anders Laugesen: Omveje til folkekirken Hvis ikke jeg havde mødt kirkerne uden for Danmark, så tror jeg ikke, at kristendommen var kommet til at fylde mit liv. Så skarp stiller programmedarbejder Anders Laugesen det op. I mange år har han rejst i alverdens kirker, og han betegner i dag sig selv som økumenisk kristen med en lille luthersk slagside. I sit foredrag fortæller Anders Laugesen om møder med kristendommen i mange skikkelser, og om den nødvendige inspiration folkekirken bør tage til sig fra andre kristne traditioner, hvis den vil finde fornyelse igennem traditionen. Anders Laugesen fra DR: Hvis ikke jeg havde mødt kirkerne uden for Danmark, så tror jeg ikke, at kristendommen var kommet til at fylde mit liv. Tre korte: Ung dansker blandt palæstinensiske kristne Friske indtryk fra ungdomskonference i Israel og besøg hos trængte kristne på Vestbredden FDF`ere møder verden På international sommerlejr i Østrig og hvad det har sat i gang i Nr. Tranders ved Aalborg Tanzaniansk teologistuderende i Danmark Afrikansk møde med folkekirken og dansk teologi. Beretning ved formand for det mellemkirkelige Stiftsudvalg, Niels Grymer og ved repræsentant i Det mellemkirkelige Råd, Villy Mølgaard Regnskab ved stiftskasserere Ruth Holm Afslutning BEMÆRK: Deltagelse er gratis! Alle kan deltage! Tilmelding senest mandag den 17. november til Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs sekretær Christen Staghøj Sinding. Tlf Adresse: Houvej 196, Ulsted, 9370 Hals. 8

9 Døbt Viet - begravet Tillykke med dåben ønskes: Camilla Såby Pedersen, Bjergby Kirke Andreas Møller Laustsen, Sundby Kirke Caroline Ingeborg Kjær, Sundby Kirke Freja Rokkjær Hilligsøe, Flade Kirke Gry Rokkjær Hilligsøe, Flade Kirke Mie Kibsgaard, Sundby Kirke Simon Kappelgaard Damsgaard, Sundby Kirke Andreas med sine forældre, Louise og Jesper. Camilla med sine forældre, Henriette og Troels. Freja og Gry med deres mor og far, Lisbeth og Christen. Simon med sine forældre og sine stolte storesøstre. Mie med sine forældre, Peter og Karin. 9

10 Tillykke med den kirkelige velsignelse ønskes Lisbeth og Christen Rokkjær Hilligsøe, Flade Kirke Jette Leegaard Fuglsang Høgner og Lars Høgner, Bjergby Kirke Jette Leegaard Fuglsang Høgner og Lars Høgner. Tillykke med brylluppet ønskes: Lene og Ole Vinther Kristensen, Sundby Kirke Kirsten Marie og Torben Brandhøj Pedersen, Sundby Kirke Lene og Ole Vinther Kristensen. Kirsten Marie og Torben Brandhøj Pedersen. I sognene har vi taget afsked med: John Oluf Børge Jensen, Flade Kirke Gitte Svenningsen, bisat i Thisted Ane Marie Kibsgaard, Sundby Kirke 10

11 Kirkenøglen Sognepræst Louise Krogh Raahede Kirkehøj 8, Flade 7900 Nykøbing M. Tlf: Mail: Mandag fridag. Under ferie og fridage henvises til: Sognepræst Bodil Nørager, Gl. landevej 32, Tødsø, Tlf: Mail: Flade Organist: Klara Blaabjerg Færgeborgvej 2, Thisted Tlf Kirkesanger Elias Raaby Færgeborgvej 2, Thisted Tlf Graver Inger Marie Nielsen Søgårdsvej 20, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors Tlf eller Flade Frede Jakobsen Heltoften Nykøbing Mors Tlf Bjergby Organist: Klara Blaabjerg Færgeborgvej 2, Thisted Tlf Kirkesanger Keld Andersen Sundbyvej 174 A, Sundby Tlf Graver Anton Pedersen Østerhaven 12. Bjergby Tlf Menighedsrådene Bjergby Jette M. Nielsen Grydhøjvej 24, Gullerup 7950 Erslev Tlf Sundby Organist: Vakant Kirkesanger Claus Skaarup Marievej 39, Nykøbing Tlf Graver Rie Kortegaard Kirkens tlf.: Organister, gravere og kirkesangere har fridag mandag. Sundby Karen Marie Tøfting Halagervej 19, Sundby 7950 Erslev Tlf Alle arrangementer er selvfølgelig åbne for alle beboere i de tre sogne så har du lyst til et arrangement i nabosognet, jamen, så tag endelig af sted. Du er mere end velkommen! 11

12 Se også midtersiderne September 14. sept. 19:00 Flade Vi byder årets konfirmander velkommen! Der vil være en forfriskning i kirken efter gudstjenesten. 21. sept. 10:30 Sundby 24. sept. 19:00 Bjergby. Høstgudstjeneste Thy Folklore underholder i forsamlingshuset. Entré 40,- kr. 25. sept. 19:00 Flade. Høstgudstjeneste Kaffe og auktion i konfirmandstuen. 28. sept. 14:00 Sundby. Høstgudstjeneste Kaffe og auktion på Sundby Friskole. Oktober 5. okt. 9:00 Flade (Nørager) 12. okt. 9:00 Flade 10:30 Bjergby 19. okt. 10:30 Sundby Kirkekaffe i kirken efter gudstjenesten. 26. okt. 9:00 Bjergby 10:30 Flade Gratis Kirkebil: Til samtlige gudstjenester og arrangementer i pastoratet fås ved henvendelse på tlf Der opgives følgende kontonumre for de tre sogne: Flade 7716 Bjergby 7714 Sundby okt. 19:30 Koncert Flade Nordmors Koret synger Kaffe i kirken November 2. nov. Alle Helgen 17:00 Sundby 19:00 Flade 6. nov. 19:30 Salmesangsaften i Bjergby Kirke Kaffe i kirken 9. nov. 14:00 Teatersalen i Nykøbing Fællesgudstjeneste i Morsø Provsti. Efter gudstjenesten er der kaffe. 16. nov. 10:30 Bjergby 23. nov. 9:00 Flade (Nørager) 30. nov. 1. Søndag i Advent 10:30 Sundby Minikonfirmandernes afslutning. Efter gudstjenesten er der æbleskiver og gløgg. December 7. dec. 2. Søndag i Advent 9:00 Bjergby (Nørager) Minikonfirmander 2008 Årets hold af minikonfirmander begynder lige efter efterårsferien. Sognepræsten og Johanne Jørgensen vil sammen stå for undervisningen. Vi vil læse fortællinger fra Bibelen, synge, klippe-klistre og hygge os sammen klasserne på Sundby og Bjergby Friskoler vil høre nærmere om dette. Hvis man har et barn på en anden skole kan sognepræsten kontaktes på

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Konfirmander 2013 Juni-oktober 2013 Lidt elastik og nogle perler hjælper os til at kende Gud bedre Her bringer vi årets prædiken ved konfirmationerne. 21 skønne

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Sognedagen 2014 Juli - oktober 2015 En prædiken efter februars terrorangreb i København... Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og

Læs mere

Årby. kirke & sogn. August september oktober november nr. 2 2013. Sommersol, kagebord og gudstjeneste i det fri. www.aarbykirke.dk

Årby. kirke & sogn. August september oktober november nr. 2 2013. Sommersol, kagebord og gudstjeneste i det fri. www.aarbykirke.dk Årby kirke & sogn August september oktober november nr. 2 2013 Sommersol, kagebord og gudstjeneste i det fri 3 4 7 3 www.aarbykirke.dk 2 5 11 2013 1 Af jord er du kommet, til jord skal du blive! Vi bryder

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet. Efterår 2009

Kirkebladet. Efterår 2009 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September 13. 14. s.e. trin. 10.15 - - - - - - 20. 15. s.e. trin. - - - - - - 10.15 Høst 22. Tirsdag - - - 19.30 Høst * - - - 27. 16. s.e. trin. 10.15

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 I dette blad: - Præsentation af ny præst - Høstgudstjeneste MARGRETHEKIRKEN Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 Nye rammer for konfirmationsforberedelse

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! Jerslev Kirke Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne:

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere