Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune"

Transkript

1 Information om Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune samt Oversigt over foreninger Udgivet af Frivilligrådet i Norddjurs Kommune juli 2009 (senest revideret juni 2014)

2 Forord Hvor kan jeg gå hen, hvis jeg har et socialt eller sundhedsmæssigt problem eller hvis jeg gerne vil være med i en forening eller andet fællesskab, der er engageret i frivilligt socialt arbejde? Denne lille folder giver et indblik i (nogle af) de mange foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune. Det frivillige sociale arbejde er et vigtigt og nødvendigt supplement til den offentlige sociale indsats, der tilbydes borgerne. Norddjurs kommunes frivilligpolitik kan ses på kommunens hjemmeside (Norddjurs.dk) under borger/social/frivilligrådet. Alle oplysninger i denne sociale vejviser er efter bedste evne ført ajour til udgangen af 2008 og løbende redigeret efter henvendelser herom. Hvis du i teksten opdager fejl, forkerte kontaktoplysninger eller lignende eller du i øvrigt har spørgsmål om frivilligt socialt arbejde, kan du kontakte Norddjurs Kommune på telefon Juli 2009 /juni 2014 Frivilligrådet i Norddjurs.

3 Sundhed og sygdom: Dansk Parkinsonforening Grenaa/Djursland Diabetesforeningens Lokalkomité Norddjurs Fibromyalgigruppen af 1997 i Grenaa Gigtforeningen Norddjurs Lokalgruppe Hjernesagen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Hjerteforeningen Norddjurs Høreforeningen Norddjurs Kommune IF Koldbøtten Kræftens Bekæmpelse, Norddjurs Lokalforen. Støttegruppe for efterladte Landsforeningen Bedre Psykiatri Dronningborg Boulevard Randers Norddjurs Lydavis Posthaven 48 Osteoporoseforeningen Afdeling Djursland Socialt samvær og oplysning om sygdommen Rådgivning/støtte til diabetikere og pårørende. Kurser om mad og motion. Foredrag og underholdning. Salg af kogebøger m.v. Bowling tirsdag eftermiddag. Aktiviteter kan ses på vores hjemmeside: Rådgivning og netværk. Foredrag. Kurser Sociale og faglige arrangementer Messer Varmtvandstræning Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Motion. Naturvandringer. Foredrag Arbejder for at sikre de bedste vilkår for høreskadede/hørehandicappede Idræt for brugere af socialpsykiatrien og andre, som ikke kan bruge trationelle idrætstilbud Samtale med andre, der har mistet en pårørende. Sted: Kulturperronen, Auning. Mødetid aftales. Gratis deltagelse. Rådgivning. Akutbesøg i eget hjem. Hjælp til psykolog/terapi-samtaler. Selvhjælpsgrupper. Pårørendeaftener. Bisidderfunktion. Telefonrådgivning døgnet rundt. Skriftlige henvendelser sendes til formand eller kontaktperson Formidler nyhedsstof fra Århus Stiftstidende og Grenaa Bladet på CD gratis til personer i Norddjurs Kommune, som p.g.a. et handicap ikke er i stand til at læse en avis. Oplysning om forebyggelse og behandling af knogleskørhed samt hvordan man lever bedst muligt med sygdommen og undgår brud. Foredrag, cafémøder, stavgang og socialt netværk. Leif Christensen Tlf Margit Schumacher Bredgade 15 Tlf / Jørgen Lautrup Sognevejen 22, Skeldrup 8560 Kolind Tlf / Lillian Kammersgaard Tlf Tina Brix Kløvervang 31 Tlf Erik Eberg Madsen Nymandsvej 20, Hoed 8444 Balle hjerteforeningen-norddjurs.dk Erling Jensen Tlf Ingelise Hvilshøj Tlf Jens Peter Møller Bispevangen Spentrup Tlf / Lene Hübertz Olesen Grenaa Apotek Kannikegade 12 Tlf Kirsten Sylvang Tlf Ella Rasmussen Tlf / Ruth Duus Tlf Anders Thomsen Tlf Henrik Stig Benny Andersen Sandstumpvej 11 Tlf Preben Fruelund Tlf Inge Rasmussen Tlf / Berit og Michael Frederiksen Øster Allé 13 Tlf Anne Lise Sørensen Blichersvej 16 Tlf Margrit Kjærsgaard Ludvig Holbergsvej 16 Tlf Eva Helmig, Ebeltoft Tlf Karin Hansen Tlf

4 Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Skovagervej 2, indg Risskov Scleroseforeningen Lokalafdeling Syd- og Norddjurs Sinds Pårørende Rådgivning Skovagervej Risskov Støtteforeningen Hospice Djursland Frivilliggruppen Strandbakken Rønde Tirsdagsklubben for Blinde og Svagtseende Posthaven Ældre: Aktivitetsudvalget Elme Allé 6 Allingåbro og Omegns Bakkelys Venner Børn og Ældre Centerrådet Datastuen Posthaven 48 Digterparken, Venneforening Doktorgården Rougsøvej 121 E EDB-klubben Underhuset Hedebocentret Vi tilbyder rådgivning og støtte til pårørende til personer ramt af spiseforstyrrelse. Det gør vi gennem døgnåben rådgivningstelefon, gratis afklarende samtaler med terapeut, støttegrupper for pårørende, foredrag og temadage. Hjælp, arrangementer, hyggeligt samvær for scleroseramte og deres pårørende. Rådgivning til pårørende i psykiatrien. Telefonrådgivning, temaaftener, individuelle samtaler og gruppeforløb. Lokale netværksgrupper for forældre til børn med psykisk sygdom/handicap Frivillige skaber liv, adspredelse og hygge på Hospice Djursland, bl.a. ved at være værter ved måltiderne, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven, ledsage ved ture ud af huset o.s.v. Socialt samvær for blinde og svagtseende Søndagscafé. Torsdags-sang/musik. Høstfest. Banko. Julefrokost. Strikkecafé. Datastue. Lokalt blad Mølle-posten. Udflugter. Socialt samvær for de svageste ældre Udflugter - julefrokost - sangaftener underholdning og samvær med beboerne på Bakkely Hyggeligt samvær mellem ældre og børn fra 0. klasse og op hver anden onsdag kl Hobby spil og leg. Skov, strand og busture. Seniorhøjskole i september. Håndbog for pensionister i tidligere Nørre Djurs Kommune. Servicetelefon for pensionister - åben mandag og torsdag Vejledning i brug af computere for efterlønsmodtagere og pensionister Undervisning i Word, Excel, Internet Explore, Outlook Expres Søndagshygge. Ture i naturen. Ferie. Café. gymnastik - højskole - sang - kortspil - bob - knipling - - Nej til Misbrug - fælles spisning - banko - modeopvisning - udflugter EDB-hjælp og/eller undervisning for ældre Tina Juhl Søgaard Septembervej Horsens Eli Rasmussen Øksenmøllevej 21a, Øksenmølle 8400 Ebeltoft Tlf / Jeanette Cold Tlf Susanne Hogrefe Lyngsbækvej Ebeltoft Tlf Kaj Aagaard Klibovænget 9 Tlf Lis Rasmussen Dyrbyvej 6 Tlf Harry Simonsen Stadionparken 21 Tlf Inge Madsen Granbakkevej 16 Tlf Inge Henriksen Strandparken 14 Tlf Svend Nielsen Tlf Annie Rasmussen Egevej 13 Tlf Ove Jakobsen Tangkærsvej 2 Tlf Jørgen Nielsen Tlf Døgnåben rådgivningstelefon: Sekretariat: Rådgivningsmail: Hjemmeside: Kåre L. Laursen Søbakken 18, Ramten 8586 Ørum Djurs Tlf / Ann-Dorthe Petersen Tlf Frivilligkoordinator Knud J. Hansen Strandbakken 1, 8410 Rønde dk Kaj Aagaard Klibovænget 9 Tlf René Pallesen Torvegade Annelise Mandrup, Tushøjvej 2, Lystrup Tlf Birtha Johansen, Jytte Nejsum, Tove Larsen, Vibeke Nilars, Hanne Hansen, Leo Frandsen Havet 94 Tlf Gitta Oettel Tlf Ritta Madsen Rougsøvej 257 Tlf

5 Elmebo/Møllebo Frivilliggruppen Elmeallé 6 E.P. Petanque Farsøhthus Vennerne Fausing-Auning -Glesborg Fuglsanggårdens Venneforening Fælleshuset Stadionparken 50 Gjerrild-Bønnerup Sognehøjskole Grenaa og Omegns Holbæk Ældrecenter Interessegruppen Bønnerup Strand Lyngby-Trustrup Motion og Samvær Auning Motion og Samvær Rougsøhallen Allingåbrohallen Motionsvenner Onsdagsklubben i Bønnerup Onsdagsklubben i Voer Voer Færgevej 92 Adspredelse og hygge. Arrangementer. Ledsagelse ved ture ud af huset. Oplæsning og anden underholdning. Motion og socialt samvær for personer over ca. 50 år stolegymnastik for beboerne på Farsøhthus Socialt samvær, og netværk, foredrag, sang m.v. for efterlønnere, førtidspensionister og folkepensionister. Hyggeligt samvær Aktiviteter for beboerne og for brugere i området Samvær og underholdning for alle Foredrag 7 gange om året i Gjerrild Præstegård Hyggeligt samvær, sang og musik for ældrecentrets beboere Komsammen med sang, musik, julen, kaffebord og hyggesnak for ældre borgere i området Foredrag, kortspil, udflugter og socialt samvær Socialt samvær for alle pensionister Gymnastik, badminton, boule Én til én motion for ældre sammen med frivillig motionsven. Kan foregå i hjemmet eller i naturen. Hyggeligt samvær for ældre medborgere. Nye venskaber. Kulturelle oplevelser. Foredrag Undervisning i knipling og linedans. Hjælp til strikning. Boldspil, Kortspil. Glasslibning Børge Larsen Kirkegade 18 Tlf Jonna F. Jensen Lis Rasmussen Tlf Edith Rasmussen Villesensvej 17A, Agnethe Hansen Tlf Ketty Nielsen Rougsøvej 56 Tlf Rigmor Kaagh Bønnerupvej 22 Tlf Hans Jørn Enghave Østergade 3,1.th lejlighed E. Maarup Tlf Lisbeth Brinch Hansen Plantagevej 20 Tlf Grethe Bach Linde Allé Trustrup Tlf Kirsten Helbo Lindeallé 63 Tlf Sv. Aa. Hjorth Pedersen Tingvej 23 Tlf Anny Petersen Færingevej 12 Bønnerup Strand Tlf Karin Overgaard Tlf Didde Rasmussen Centervej 41 Tlf Birthe Christensen Jyda Axelsen Inger Gregersen Erling Jensen Tlf Kai Hansen Lærkevej Lis Rasmussen Dyrbyvej 6 Tlf Anne Larsen Tlf Anny Kjeldsen Tlf

6 Posthavens Venneforening Rougsø-Posten Tirsdagsklubben Torsdagsklubben i Voer Voer Færgevej 92 Vigør Seniorværksted Havnevej 185 Trivsel, aktivitet og tryghed for beboere og andre i centret Informationsavis for pensionister og efterlønsmodtagere i Rougsø Foredrag, fællesspisning, diverse spil, hygge. Fælleskaffe. Sang med harmonika. Gætte og gåder. Træværksted og kreativt værksted med mange muligheder for alle ældre. Åbent alle hverdage kl Svend Busse Rosengården 19 Tlf Søren Jensen Buevej 6 Tlf Bent Sølyst Tlf Karin Overgaard Voergade 30 Kaj Præstholm Fuglevænget 26 Tlf Violskræntens Venner Støtteforening Sonja Mahler Åstrupparken 60 Tlf / Vivild Ældreklub Værestedet Birkehøj Voldby Ældre hjælper Ældre Underholdning. Fællesspisning. Busture. Banko. Foredrag. EDBkursus. Madhold For områdets ældre. Forskellige værksteder. Foredrag. Socialt samvær. Museums- og virksomhedsbesøg Raske ældre hjælper svagere ældre, f.eks. med følgeskab til læge, øjenlæge, indkøb m.m. Preben Gregersen Søndergade 65 Tlf H. Lykke Nielsen Tlf Lis Busse Rosengården Ældreklub Nørager Hygge, samvær, sang, petanque Helen Elgaard Tlf Ældre Sagen Grenaa Lokalkomité Ældresagen Lokalkomité Nørre Djurs Ældresagen Lokalkomité Rougsø-Sønderhald Ørsted og Omegns Øster og Vester Alling Børn og unge: Klubben v/vivild Idrætsforening Arrangementer af oplysende og underholdende art. Petanque. Bowling. IT-kurser. Engelsk. L hombre. Bridge. Gymnastik i varmtvandsbassin. Rejser og udflugter. Tryghedsopkald. Besøgsvenner. Almennyttig organisation. Uafhængig og neutral partipolitisk, religiøst og etnisk. Lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser tilbud og indsats herefter. Besøgsvenner.Telefontjeneste Møder. Ture. Rejser. Tryghedsopkald. Bisidder. Besøgstjeneste. Bowling. Varmtvandssvømning. Handymanntilbud Foredrag. Udflugter. Banko. EDB. Socialt samvær. Sang. Foredrag. Oplæsning. Studieture. Udflugter Drives af frivillige forældre. Torsdag eftermiddag. Madlavning. spil og andre aktiviteter. Hygge med vennerne. Vibeke Enoksen Lise Bertelsen Tlf Ingeborg Kyed Pedersen Tlf / Orla Lund Elmestien 2 Øster Alling Holger Andersen Tingparken 138 Tlf Grethe Jensen Tlf Rikke Kristensen Tlf Redaktør Hanne Lassen Vejlbyvej Anny Kjeldsen Voer Færgevej 101, Voer Tlf Verner Pedersen Tlf Tove Thomsen Lindevej 33 Tlf Anne Marie Andersen Munkhusevej 8, Nørager Tlf

7 Nej Til Misbrug Norddjurs Frivilliggruppe Red Barnet Djursland Lokalforening Skovtroldens Nødhjælp Åstrupvej 35 85oo Grenaa Forældre, som forsøger at holde vore børn og unge væk fra stoffer og druk ved at deltage i de unges arrangementer Lektiehjælp på Auning Bibliotek for børn og unge. Kreative aktiviteter. Familieoplevelsesklub for socialt udsatte familier. Støtte til de mest udsatte børnefamilier med små børn i Norddjurs Kommune. Butik/udlån specielt af babytøj og legetøj, som vi får doneret, samt socialt samvær med andre Skovtrolde. Per Olesen Tlf Peter von Kohl Tlf Joan Henningsen Tlf Einer Skou Tlf Lone Revsbeck Tlf Birthe Nielsen Tlf / Frivilligkonsulent Nini Jolander Tlf Laila Jensen Tlf Ungdommens Røde Kors, Grenaa Unge for Ligeværd Gasværksvej 1 Andet: Dansk Folkehjælp Djurs-Randers afd. Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Østergade 23 Kreativ Fredag Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Region Århus c/o Bernstorffsvej Hellerup Mosefolket Stenvad Mosebrugscenter Besøgstjeneste Grenaa Frivillig hjælper på Grenaa Sygehus Hjælp til udsatte børn og unge. Lektiecafé. Ledsagelse til fritidsaktiviteter. Aktiviteter på Asylcenteret. Klub/værested for unge med særlige behov. Sociale aktiviteter ud af huset Internationalt nødhjælps- og katastrofearbejde, socialt arbejde, førstehjælpsundervisning, samarittervagter, julehjælp. Overskuddet af salg i butikken går til arbejder i verdens fattigste lande Driver genbrugsbutik Hyggeligt samvær med håndarbejde, - mest knipling - til bevarelse af gamle håndværk. Socialt samvær om fælles interesse. Åbent Hus arrangementer i Århus den tredje tirsdag i hver måned for forældre, som har mistet et spædbarn og for pårørende. Foredrag og oplæg om relevante emner, f.eks. parforholdet efter at have mistet, tilbage på arbejde, søskendes sorg. I november arrangeres Alle Helgen Mindegudstjeneste. Aktivering af seniorer med istandsættelse, reparation m.v. af museumsgenstande, lokomotiver til smalsporsbanen, træværksted, vævning m.m. Julie Marie Preut Tlf Tina Spliid Rasmussen Fasanvej 19, st. th. Tlf Anni Staub Tlf Ulla Bang Jensen Tlf Bente Byrgesen Duevej 7 Tlf Villy Højgaard Stendyssevej 54 Stenvad 8586 Ørum Dj. Frivilliges besøg til ældre og ensomme Terry Hawkins Katholmvej 1 Tlf Frivilliges hjælp på sygehuset. Tale med patienterne, hente kaffe, være med til gudstjeneste hver. 14. dag. Terry Hawkins Katholmvej 1 Tlf Julie Marie Preut Tlf Lilian Benkjer Tjørnevænget 11, Følle 8410 Rønde Jan Dittmer Tlf Inge Henriksen Strandparken 14 Tlf Region Århus Tlf for opdaterede telefonnumre på lokale frivillige - Inge Frederiksen Tlf Lise Knudsen Tlf Ann Karin Pejstrup Askevej 23 Tlf Ann Karin Pejstrup Askevej 23 Tlf

8 Vågetjeneste på Fuglsanggården Nørre Djurs afdeling Rougsø afdeling Rougsø afdeling Besøgstjenesten 1 gang pr. uge besøger vi en boenhed, for at lære beboerne at kende. Sidder ved den døende som aflastning for personalet eller pårørende. Genbrugsbutik i Glesborg. Besøgstjeneste der besøger ensomme ældre. Nørklegruppen, der strikker og syr Besøgstjeneste. Nørklegruppe. Genbrugsbutik i Allingåbro Besøgsven til ældre, syge, handicappede, ensomme m.fl. som har behov for lidt opmuntring i hverdagen Terry Hawkins Katholmvej 1 Tlf Bente Siig Hansen Tlf / Anni Reintoft Hebringvej 7 Tlf / Jane Ørskov Østerbakken 26 Tlf Ann Karin Pejstrup Askevej 23 Tlf Ingrid Miller Emmelev Kærvej 2 Tlf Nørkleleder: - Inge Frederiksen Tlf Butiksleder: - Anette Sørensen Tlf

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune Information om Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune samt Oversigt over foreninger Udgivet af Frivilligrådet i Norddjurs Kommune juli 2009 (senest revideret november 2012) Forord Hvor kan jeg

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com CVR: 27182259 1 2015-99 2 2015-92 3 2015-41 4 2015-39 6.600 6.600 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION AKTIVITETS KATALOG 15/16 FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE AKTIVITETSKATALOG 2015-16 Aktivitets kontoret Kære pensionist

Læs mere

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 2 humanitære foreninger og aktiviteter Forord 3 Kort over det frivillige arbejde i Ballerup 2011 Serviceloven forpligter

Læs mere

MOTION og samvær. for seniorer i Køge Kommune

MOTION og samvær. for seniorer i Køge Kommune MOTION og samvær for seniorer i Køge Kommune 1 MOTION Kolofon Senioraktivitetskatalog Tekst og produktion Sundhedsafdelingen, Køge Kommune Foto Hans Søndergård Layout Andersson og Jantzen Reklamebureau

Læs mere

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret 20. årgang juli 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune 3 Aktivitetskatalog og tilbud fra Turkontoret Kontakten er Helsingør Kommunes blad til borgere over 60 år og

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Farvel til to markante kvinder

Farvel til to markante kvinder I N F O M A G A S I N E T Farvel til to markante kvinder DORTHE LAUSTSEN OG KATE RUNGE FORLADER KOMMUNALPOLITIK LÆS OGSÅ TEMA: FORENINGER FOR ENHVER SMAG Generationsdag Festugen 2013 Førtidspensionist

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Sommerprogram 2013 Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Ll. Karleby Nødager 30, Gevninge Herslev Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Hvalsø Huset

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud Lokalcenter Marselis Aktivitetstilbud Forår 2013 Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A, 8000 Aarhus C. Lokalcentrene Marselis, Dalgas, Rosenvang og Frederiksbjerg hører under: Område Marselisborg

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Nr. 22 februar 2015 HERNING. Frivillig Center

Nr. 22 februar 2015 HERNING. Frivillig Center Nr. 22 februar 2015 HERNING Frivillig Center Nyhedsposten nr. 22 medio feb., marts, april, maj, juni, juli og medio aug. Dette nummer af Nyhedsposten udkommer kun elektronisk og bliver sendt til medlemsforeninger

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Ældre Sagen DET SKER. Ældre Sagen område 6 Syddanmark

Ældre Sagen DET SKER. Ældre Sagen område 6 Syddanmark Ældre Sagen DET SKER FEBRUAR 2011 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER DK/DETSKER Ældre Sagen område 6 Syddanmark ARRANGEMENTER 01.02. - 09.04. 2011 ASSENS: HØJFYN VESTFYN. FAABORG-MIDTFYN: FAABORG MIDTFYN. KERTEMINDE:

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere