Nr ÅRGANG NØRRE AABY December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 73. ÅRGANG NØRRE AABY December 2010"

Transkript

1 KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY December 2010 Men der skal nok være steder og områder i kommunen, som vi slet ikke kender. Det betyder, at der er et lager med oplevelser og erfaringer, der venter på os. Det kan faktisk være rart, at der er uberørte og ukendte steder. Det kan give os en forestilling om, at kommunen er stor eller større. På den anden side kan vi da i fremtiden sætte os for at lære hele vor kommune at kende. Der er en masse veje, som vi kan tilbagelægge til fods, på cykel, i bil eller i båd. Vi kan selvfølgelig også køre hen og sætte bilen et helt nyt sted og så gå eller cykle videre derfra. Peter Storm

2 Glædelig advent Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge, kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er ærens konge. GT salme 24 Det er som at tale til en dør mon ikke de fleste af os ved, hvad denne sætning betyder. Nemlig at det man vil sige ikke trænger ind. Lige gyldigt hvordan og hvor længe man taler, sker der intet, der er ligesom en dør imellem, og døren er lukket. I skolen kan læreren stå og forklare og forklare, eleverne lukker bare ørerne. Det kan også være forældre, der taler til deres børns lukkede ører, ja og det kan også være den modsatte vej. At børnene gerne vil fortælle noget spændende, de taler og taler, men de voksne modtager det slet ikke. Det er som at tale til en dør. Ergo, det er ikke godt at tale til en dør. Overskriften er taget fra salme 24 fra Det gamle Testamente. Der læser vi, om nogle der talte til en dør, ikke en hvilken som helst dør ganske vist, men tempeldøren eller tempelporten i Jerusalem. Arken har været udenfor templet og kommer nu tilbage. Arken eller Pagtens ark var en kiste, der havde et låg, der var udformet som en tom gudetrone båret af kerubsskikkelser. Gud troner altså usynligt på Arken, samtidig er hans trone i himlen. Hans nærvær er knyttet til Arken, men ikke bundet til den. Således er det for Israel virkelig ærens konge, der med Arken kommer til sit tempel. Folkeskaren standser foran tempeldøren og spørger om indgangsbetin - gelserne. Præsterne svarer ganske kort inden for portene, at betingelserne er rene hjerter og skyldfri hænder. Derefter lyder råbet til porten: Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Nu er det ikke en gennemgribende restaurering der er tale om, men gør døren høj, gør porten vid betyder slet og ret, at vi skal slå dørene op på vid gab, for nu kommer Kristus. Og Kristus kom til Jerusalem i påsken, derfor hører vi 1. søndag i advent, 1. søndag i det nye kirkeår om Jesu indtog palmesøndag. Matthæus-evangeliets beretning om Jesu indtog i 2 Jerusalem er den eneste tekst, der bruges to gange på samme kirkeår, nemlig i dag og så palmesøndag. Indtogsberetningen høres ved advent, først og fremmest som en forudgående proklamation af Kristi komme til verden, og ved påsketid som fortællingen om Jesu sidste komme til dom, død, kors og opstandelse. Egentlig er det en historie om, hvordan man kommer til Gud. Der er en port imellem. Man kan vælge at råbe til den, så er det som at tale til en dør, altså sådan en dør, hvor man ikke kan trænge igennem. Men man kan også vælge at banke på døren, sige hvem man er, og så blive lukket ind. Det er det, det handler om. Der er ikke en mur mellem Gud og os, men en dør. Man kan ikke mase sig ind, men blive budt indenfor. Guds hus, det er ligesom en dør, der kun kan åbnes indefra. Gud selv er værten, der åbner for os. Som det hedder i Johannes Johansens konfirmations-salme: Vi kommer til din kirke Gud, og finder døren åben. Det navn bliver aldrig slettet ud, vi fik hos dig i dåben. Det siges ofte, at det moderne menneske finder kirkens dørtrin uoverstigeligt højt, men dette vers udtrykker og minder os om, at barnedåben er indgangen. At det første møde mellem Gud og mennesket sker, fordi den stærkeste siger ja til den svageste, og det styrkeforhold og den accept ændres aldrig. Adventstiden er ventetiden, vi venter på Herrens komme, vi venter på julen. I denne ventetid kan vi åbne os for julens budskab, at Jesu fødsel i stalden i Betlehem skabte virkelig forandring for hele verden til alle tider. Derfor kan vor bøn være Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus drag dog ind til mig! Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se! Vi beder døren om at åbne sig, så Gud kan komme ind. Gud er stadig stærk og vældig, sådan som vi hørte om det fra Det gamle Testamente, men hans magt er for os det samme som hans selvhengivende kærlighed. Derfor kommer Gud til os som Jesus Kristus, sagtmodig og ridende på et æsel. For nu er Guds magt og Guds kærlighed ikke længere forskellige guddommelige egenskaber. I Jesus Kristus bliver Guds sejrende magt og kærlighedens selvhengivelse et og det samme. Det må da ikke blot få tempelporte og kirkedøre til at åbne sig på vid gab. Det må også kunne åbne selv lukkede og vinterkolde hjerter. Advent er, at vi åbner vore hjerter og byder kærligheden indenfor i varmen. Akkurat som Maria gjorde det, da englen Gabriel besøgte hende i Nazareth, og hvor hun først tøvede, men derefter sagde ja til at være Herrens tjenerinde. Maria havde stor forventning til dette barn, hendes barn og Guds søn. Og vi bliver indbudt til at træde med i den forventning. At udråbe adventstiden som en anderledes tid i året, hvor vi for en gang skyld vover os ud i at undsige det kolde og det opgivende. Hvor vi får gnisten til at tænde lys midt i mørket, og hvor vi får mod og lyst til at synge Vær velkommen Herrens år. Anne Marie Krogh

3 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET I år er der tilmeldt 2 hold á 28 konfirmander og undervisningen foregår i konfirmandstuen tirsdag og torsdag. Der er ligeledes tilmeldt 28 minikonfirmander (4. klasse), som undervises torsdag eftermiddag samme sted. Den 4. september var der studietur for ansatte ved kirken og menighedsrådet. Turen gik til Løgumkloster Refugium og Højskolen. Vi lyttede til klokkespillet, som består af 49 klokker. Der var også tid til at besøge kirkemusikskolen. Vi fik frokost, kaffe og aftensmad, og dagen sluttede med aftenandagt i kirken. Hilder og Brighton Kahigi har haft sølvbryllup i august Menig - hedsrådet sendte en gave i anledningen af dagen. Menighedsrådet har modtaget en hilsen og en gave, som vil blive hængt op i våbenhuset i kirken. Der er sendt en tak til parret for gaven. Kahigi var på returmission i perioden fra Tanzania. 21 sogne i Middelfart og Assens provstier blev i tre år arbejdsplads for præstefamilien, som havde valgt at slå sig ned i Nørre Aaby. Formand Lillian Lind Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium Fredag den 1. april - mandag den 4. april 2011 Mange mennesker fra menigheder og foreninger m.m. har taget på en Sønderjyllandstur - år efter år og haft gode dage sammen. Nu gør vi det også. Der arrangeres en 4-dages tur med ophold på Løgumkloster Refugium, som er et pragtfuldt sted. Her er dejlige lokaliteter fyldt af atmosfære og den lækreste mad. Løgumkloster har en bred vifte af historiske og kulturelle værdier og er samtidig en hyggelig by med handelsry, hvor man mærker den sønderjydske venlighed og gemytlighed. Der vil blive arrangeret bustransport Sangaften i sognehuset torsdag den 7. oktober På opdagelse i Højskolesangbogen. En aften i oktober søgte omkring 30 sangglade mennesker mod sognehuset. Der var kaldt sammen til sangaften, hvor organisten og kirkesangeren ville tage sig af det musikalske. De havde udvalgt nogle få, lidt oversete sange. Deltagerne havde derfor rig lejlighed til at komme med forslag. Programmet blev derved en righoldig blanding af sange, der spændte vidt. Vi var igennem bl.a. efterårssange, salmer og folkeviser på dansk, jysk, fynsk og engelsk. I aftenens løb kom vi omkring både Kingo, Grundtvig, Blicher og Bjørnson foruden et par nutidige digtere. Der var en god vekselvirkning mellem deltagerne og de udøvende, og tonen var direkte og hyggelig. I pausen bød man på ost, vand og vin. Et rigtig godt arrangement. Henry Hedemann til og fra Refugiet. På Sønder jyl - landsturen tilbydes der et varieret program for gæsterne i dagenes løb. Der tilbydes guidede udflugter i grænselandet. Det kunne f.eks. være udflugt til Noldemuseet, Vidåslusen ved Højer og Vadehavets særprægede natur. I programmet indgår også fortælling, fællessang og foredrag ved Refugiets ansatte og masser af hyggeligt samvær på Refugiet. Der kan også være andre typer indslag som rundvisning i Lø gum - kloster Kirke, guidet gåtur i byen, morgensang i Kapitel - salen, aftensang i Kloster kirken og gudstjeneste. Alle gæster er velkomne til at deltage i Søn - der jyllandsturens program - tag gerne en ven eller veninde med. Eneste krav til dig er, at du skal være selvhjulpen. Vi er interesserede i at høre din evt. interesse for turen. Dette kan du gøre ved uden binding at kontakte turlederne: Stud. theol. Margit N. Lau - ridsen og Mogens W. Christensen, Nr. Aaby, tlf Ethvert bidrag modtages med tak og kan indbetales til Nordea Reg. nr konto nr Mrk.: Kirkeblad 3

4 Efterskolerne i Nørre Aaby Sogn Tredje og sidste efterskole i sognet er Nørre Aaby Efterskole (NÅE). Helt tilbage i 1867 blev der arbejdet på at oprette friskoler i Brangstrup og Udby. Først efter 10 år kunne en forældrekreds starte friskole i et lille hus i Byllerup. Ønsket var, at læreren tænkte Grundtvigs tanker ind i undervisningen. Mads Hansen Laursen blev ansat. Det gik godt, han oprettede en foredragsforening, men grundet for ringe løn sagde han op. Så kom Theodor Jensen i Sammen med hustruen Margrethe drev han skolen frem til Der blev bygget øvelseshus i 1883 og i 1884 en helt ny friskole ved siden af øvelseshuset. Parret satte gang i aftenskole, skyttekreds og gymnastik. Også de stoppede grundet for lille løn. Så kom der en mand, der virkelig satte sit aftryk på skolen og egnens ungdomsliv. Navnet var Olaf Nielsen. Efter konens tidlige Den gamle stråtækte friskole. Olaf Nielsen Øvelseshuset med siden til. død i 1888 ægtede han Anna Anine Jensen fra Kongsgården. Til 1897 drev han skolen som ren friskole, men den driftige mand ville mere. Erfaringen med det store ungdomsarbejde, han satte i gang kort efter sin tiltræden, gav mod på at undervise konfirmerede børn, som jo ellers skulle ud at tjene. Forældrene bakkede op, men turde ikke bygge en nødvendig tilbygning, de overdrog skolen til Olaf Nielsen på gode vilkår. Han byggede selv til og kunne i 1898 åbne en Friog Efterskole. Første hold var på kun 4 elever, men tallet voksede hurtigt. Det var en fremsynet og holdbar beslutning til inspiration for andre. Olaf Nielsen stoppede sit virke i 1934, Hans og Signe Hansen tog over. Fra 1963 hed forstanderparret Poul og Carla Agergaard, så fulgte Gorm Brandborg og Ruth Kristensen i Peter Dam drev skolen fra , hvor nuværende forstanderpar Kent og Anne Grethe Bauer kom til. Man bliver begejstret over, hvad sko- 4 len kan tilbyde eleverne af gode, tidssvarende faciliteter i smukke omgivelser. Alt bærer præg af god styring og orden i tingene. Kent har opnået stor erfaring gennem 20 år på Vester - dal, et forskningsprojekt i Ollerup, headhuntet til en skrantende efterskole i det nordjydske. Han har atter fået NÅE med sine 112 år på bagen i god gænge. Kent er egentlig historiker, men valgte efterskolelivet. Han snakker sig varm, da måden at tackle eleverne på, bliver vendt. Den lange tradition her gavner elevtilgangen, men absolut kun, hvis forholdene er trygge og i orden. Op til 1980-erne var det primært landmandsbørn, nu har vi elever fra alle lag. 20% er tredje generationselever, men loyaliteten er generelt faldende. Vi vil kun have elever, der vil det her. Vi stiller krav, men giver også stor frihed. Skolen er røgfri, eleverne må heller ikke ryge i byen, når de er i skolens varetægt. Flere er blevet røgfri efter skoleopholdet. Vi taler et ikke akademisk sprog, som alle forstår. Der er boglige fag om formiddagen og kreative fag om eftermiddagen. Man skal vælge to liniefag (de kreative). Det gøres fem gange pr. år, d.v.s. eleven kan nå 10 forskellige kreative fag i forløbet, men kan også fortsætte med det/de første valg. Fodbold og dans er populært. Der er flest piger, nok fordi tidligere modenhed gør dem klar til at prøve sig selv af. Skolen har nået den optimale størrelse, den må aldrig blive en fabrik. Idegrundlaget bygger på Dannelse ved mødet mellem mennesker og på Stor mangfoldighed. Vi tager afsæt i Grundtvig p.g.a. det positive livssyn Guddommeligt eksperiment i støv og ånd. Mennesket er ingen abekat. Man skal udvikle eleverne ikke dressere dem. Disciplin giver tryghed, men må ikke være undertrykkende. Vi har en leveregel som hedder, Du skal være rar at være sammen med, fortsætter forstanderen. Respekt for forskellighed betyder, at her er det til-

5 ladt at være lidt skør. Man skal turde udfolde sig. Det kan være en øjenåbner for de øvrige. Skøre indfald kan være speed-dating, hvor hver elev siddende i en rundkreds speed-dater andre elever på ca. 1½ time. Vi har nedsat et surprise-udvalg. Næste surprise er, at vi serverer morgenmad på sengen, eller lærerne synger måske godnatsang. Vi har lige afsluttet et superdøgn, hvor eleverne på 24 timer uden ophold på deres værelser skulle løse ca. 65 opgaver i hold á 20. Det er en vældig god øvelse i at løfte i flok. Målet er at vinde. Skolen har også en rekordbog. Kan man både dyrke egoet og flok-mentaliteten, ville jeg gerne vide. Eleverne bestemmer selv, hvilke rekorder, de evt. vil forsøge at slå og kan fint både være individualist og velfungerende i en gruppe, slår Kent Bauer fast. Hvis regeringen, som bebudet, reducerer kraftigt i elevtilskudet til efterskolerne, hvad tror du, det vil betyde? Jeg tror, at antallet af levedygtige efterskoler vil falde til en tredjedel. Her har vi heldigvis ikke investeret, før vi havde pengene i kassen. Vore lån er beskedne, så vi er godt rustede, og vi har nye planer. Det er vigtigt at være fremsynede, slutter efterskolens forstander, medens vi står på øverste trin af amfiteatret og nyder de smukke grønne udearealer i højt, klart solskinsvejr. Kilder: Henning Mejer Mortensen. Lokalhistorisk Arkiv, Rolund. Bogen: En by bliver til fra samme arkiv. Forstander Kent Bauer. Ju bi - læumsskrift fra skolen. Hans Jensen Grundtvig altid nærværende Hvordan kan Grundtvigs skolevisioner indgå i en moderne efterskole i en globaliseret hverdag år Mit svar på dette spørgsmål skal være klart og utvetydigt illustreret ved Bjarne Reuters digt - EN RUM TID -: Og således sagde faderen til sønnen: Gør du det ikke Tager vi dine klodser og gemmer dem væk. Og sønnen svarede: Og hva så? Og faderen sagde: I denne uge inddrager jeg dine lommepenge. Og således skete det. På den måde gik der en tid. Så sagde faderen: For det du har gjort Får du ikke lov til at forlade dit hjem I fjorten dage & fjorten nætter. Og sønnen svarede: Nåh Og det var i de dage, at sønnens lærer Sagde: Bli r du ved på denne måde går det galt. Og drengen så spørgende på ham. Således gik der en tid. Så sagde faderen: Det her er den sidste advarsel. Og sønnen svarede: Der kan man bare se. På skolen talte læreren Du bliver smidt ud, hvis det ikke snart hører op. Og drengen sagde: Det rager mig en papand. På den måde gik en rum tid. Så skreg arbejdsgiveren Det er ud, hvis du ikke makker ret Og drengen, der var blevet manden svarede: Nå - men så adjø. Så tog politikeren til orde: Stoppes han ikke nu Går det for alvor galt. Og manden så spørgende på ham. Derpå gik der kun kort tid. Så sagde Gud til manden: Trykker du på den knap ryger du og den hele menneskehed ad helvede til. Men manden kendte ikke forskel på Gud Og helvede Og trykkede promte på knappen. Derpå gik der en rum tid, hvor ingen sagde noget. I digtet berettes om et barn, der vokser op uden rollemodeller, og som følge heraf må leve med uindskrænket ligegyldighed fra alle sider. Derved er drengen uden begreb om, hvad der er godt og hvad der er ondt - helt uden forudsætninger for at skelne Gud fra Fanden. Et sådan barn nærer i sig kimen til en katastrofe, både for sig selv, sin familie og det omgivende samfund. Med lov skal land bygges siger man. Tillad mig at omformulere dette en smule, og måske derved gøre citatet lidt mere nærværende: MED LOV SKAL MAN BYGGES. Det er her De Grundtvigske skrevne og uskrevne love - efter min mening - udøver en uvurderlig påvirkning af efterskolens børn og unge. Den Grundtvigske efterskole er værdibaseret. Drengen i digtet er værdiløs mange moderne hjem baserer sine værdier på det, der kan købes og præsteres - altså på det ydre og det forbigående, som jo er underlagt tilbudskulturens supermarked. Der er for længst taget afsked med det folkelige fællesskab - der tænkes mere på sig selv, end på at tænke selv! I vore dages folkeskole har vi ikke længere den undervisning, hvor en person der ved noget, står foran en gruppe mennesker, som ikke ved noget, OG FORTÆLLER, hvad han ved. Derimod har vi en situation, hvor en person, som godt ved noget, IKKE FORTÆLLER, men opfordrer dem, der ikke ved noget til at finde ud af, hvad han ved. Det hedder vist gør det selv-uddannelse. Det som seminarierne kalder - ansvar for egen læring, altså en ikke værdibaseret samværsform. Vi har som aldrig før brug for Grundtvig, samt hans sange og salmer i dannelsen af den danske ungdom. Vi må tro på, at der stadig er noget, som ALLE der ønsker at være danske bør vide til glæde og gavn for sammenhængskraften i vort samfund. Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet han først ej havde kær. Sådan vejleder Grundtvig med eviggyldige sentenser. Det sidste tiår har mere end en kvart million unge mennesker været på efterskole - det vil i sig selv bringe Grundtvig i Centrum mange år frem over. Birger Andreasen 5

6 Kirkehøjskolen rest sæson Den fælles overskrift er Kristendom og kunst Pris 50 kr. pr. lørdag med mindre man har betalt for hele forløbet. Læs mere om Kirkehøjskolen på lørdag den 5. februar 2011 kl. 9-12: Kristendom og musik Underviser: Jørgen I. Jensen, tidl. lektor i kirkehistorie på Københavns Universitet Sted: Nørre Aaby sognehus, Kirkevej 45 a, 5580 Nørre Aaby. 5. lørdag den 5. marts 2011 kl. 9-12: Kristendom og litteratur Underviser: Anders Thyrring Andersen, litteraturhistoriker, forfatter og stipendiat på Syddansk Universitet. Sted: Gelsted sognehus ved Gelsted kirke, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted. Gudstjenester på plejehjemmet Kongshøjscentret tirsdage kl dec. Hanne Drejer 24. dec. Anne Marie Krogh (Julegudstjenste kl ) 4. jan. Tamira Mariann Jørgensen - altergang 25. jan. Anne Marie Krogh 15. feb. Hanne Drejer 8. mar. Anne Marie Krogh - altergang 29. mar. Tamira Mariann Jørgensen Brochure og postkort kan købes i våbenhuset i kirken Vi er stolte af at kunne præsentere Nørre Aaby kirkes nye brochure samt postkort. Pris: brochure 15,- kr. og postkort 5,- kr. pr. stk. Tilbud: Tag en brochure og tre postkort for 20,- kr. 6 Det sker i sognet Torsdag den 16. december kl er der jule - koncert med Snoghøjkoret i Nørre Aaby Kirke Snoghøjkoret er et blandet kor bestående af ca. 26 engagerede korsangere. Koret henter inspiration fra mange kilder og har selvfølgelig rod i nordi - ske traditioner og de smukke og spændende korarrangementer herfra gennem mange år. Repertoiret er alsidigt med hovedvægt på den rytmiske musik. Dirigenten, Christina Dahl, er uddannet som sanger og sangpædagog fra det Fynske Musikkonservatorium. Hun arbejder som souschef på Den Torsdag den 17. marts kl er der forårs koncert med Trio Salix Trio Salix skriver om sig selv: Fra middelalderens Elverhøje og mørke skove, gennem Irlands grønne landskaber, til øjeblikke af tidløs hjertemusik og ind i nutidens insisterende farvede palet. Trio Salix har dybe rødder i den klassiske muld, den irske tørv og den gode danske lerede jord. Udgangspunktet er skønhed, inderlighed og enhed. Sussie Nielsen har studeret irsk folkemusik på University of Limerick i Irland. Hun har derudover sat musik til danske digte, senest til viser fra Danmarks første folkevisesamling, hundredvisebogen. RØDE KORS Nørre Aaby afdeling Program 2010/2011 Mandag den 1. december: Julefrokost med Lucia-optog. Mandag den 7. februar: Niels Ole Frederiksen emne: Michael Tauber - en ufortalt historie fra besættelsestiden. Mandag den 7. marts: Modeopvisning fra Røde Kors butikken. Mandag den 4. april: Vestfyns Musiklaug spiller op til en glad aften. Alle møderne er på Kongshøjcentret kl Pris for kaffe m. brød kr. 35,00. Michaels Taxa kan benyttes. Alle er velkommen Foredrag i sognehuset torsdag den 7. april 2011 kl Landskaber i ord og billeder v. ægteparret Peter Storm og Nina Ferlov. Mere herom i Ugeavisen Vestfyn. Bemærk! datoændring i forhold til det trykte og omdelte blad Kreative Skole i Fredericia samt som freelance sanger. Koret vil i forbindelse med julekoncerten synge både traditionel, klassisk og rytmisk julemusik. Hun akkompagneres ved koncerten i Nørre Aaby Kirke af pianisten Ole B. Kiilerich, der er fast tilknyttet Odense Symfoniorkester, og violini - sten Kristine Heebøll, der udover sin koncertvirksomhed også underviser på Det Fynske Musik konser vato - rium. Trioen vil byde på irske viser, egne kompositioner og danske sange. Nørre Aaby Seniorskoles program foråret 2011 Alle møder foregår i Sognehuset kl Onsdag den 12. januar: Tidligere amtsborgmester Poul We - ber, Svendborg km. med den transsibiriske jernbane fra Moskva til Beijing. Onsdag den 26. januar: Komponist Bjarne Haahr, Brædstrup. En sangeftermiddag med sange af de bedste danske digtere. Onsdag den 9. februar: Skoleinspektør Leo Schmidt, Nørre Aaby. En rejse i fortid og nutid i Adri ater - havet og det græske øhav. Onsdag den 2. marts: Overlæge Ole Helmig, Ebeltoft. Humor og muntre oplevelser - godt for stress og udbrændthed. Alle er meget velkomne

7 Siden sidst Døbte, viede og begravede/bisatte fra Nørre Aaby Kirke i perioden fra 6. august 2010 til 13. oktober Døbte: Marcus Kondal Hansen Cirkeline Kjær Rasmussen Celine Lykke Nielsen Alfred Bang Jørgensen Eleonore Johanne Traugott-Nissen Louise Kern Lykking William Beyer Nielsen August Søby Breitenstein Lea Kvistholm Pedersen Albert Loftager Bang Olsen Begravede og bisatte: Bent Eriksen Karl Ejnar Frydenlund Christensen Birthe Kvist Ella Marie Johansen Jens Peter Sindahl Larsen Helene Jørgensen Betty Valborg Sørensen Edith Nielsen Ole Hulehøj Maja Hedvig Jensen Lise Marie Beyer Erling Rasmussen Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes senest 14 dage efter fød - slen til sognepræsten ved aflevering af fødselsanmeldelse (fra sygehuset) sammen med forældrenes dåbs-/navneattest, vielsesattest eller omsorgsog ansvarserklæringen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. Samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelses at tes ten må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarest muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der ud - Menighedsrådets medlemmer: Formand: Lillian Lind, tlf Næstfmd: Vibeke Brøns Sund, tlf Medlem: Bente Nielsen, tlf fyldes evt. gennem bedemanden en døds anmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Lillian Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby, Tlf Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby. Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon Kirkeværge: Alex Nielsen, tlf / Sekretær: Marianne Lorentzen, tlf Medlem: Lone Brantner tlf Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th Middelfart Tlf Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Rugårdsvej 17 st. tv Odense C Tlf Kirkeværge: Alex Nielsen, Tingløkken 14, 5580 Nørre Aaby, tlf Mobil Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken Nørre Aaby Tlf Kirkebil: Michaels Taxi, tlf Ved kirkelige handlinger og arrangementer kan Michaels Taxi rekvireres for et reduceret beløb. Ring senest dagen før. Fmd. Det stående udvalg og kontaktperson: Lars Davidsen, tlf / Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 KIRKETIDER 28. november april 2011 Til opslagstavlen Dato Tidspunkt Hvilken slags gudstjeneste 28. november Kl søndag i advent 5. december Kl Musik-gudstjeneste 12. december Kl Minikonfirmand-afslutning 19. december Kl søndag i advent 24. december Kl og Juleaften 25. december Kl Juledag 26. december Kl juledag 1. januar Kl Nytårsdag 2. januar Kl januar Kl Nytårsfrokost i sognehuset 16. januar Kl januar Kl Stillegudstjeneste 23. januar Kl Jette Rosendal 30. januar Kl Kyndelmisse-gudstjeneste 6. februar Kl februar Kl Stillegudstjeneste 13. februar Kl februar Kl februar Kl Hanne Drejer 3. marts Kl Stillegudstjeneste 6. marts Kl Fastelavns-gudstjeneste 13. marts Kl Hanne Drejer 20. marts Kl marts Kl Ni-læsninger - kirkekaffe 3. april Kl april Kl april Kl Palmesøndag Indsamlinger i kirken: Jul: Børnesagens Fællesråd Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab Søndag den 13. marts: Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2011 bliver afholdt den 13. marts 2011 med udgangspunkt fra sognehuset. Der vil senere blive annonceret i Ugeavisen Vestfyn for yderligere oplysninger om tilmelding og tidspunkt. Stille-gudstjeneste Vi vil også i 2011 tilbyde tre stille-gudstjenester i Nørre Aaby kirke. Det bliver torsdage kl den. 20. januar, den 10. februar og den 3. marts. I kirken vil der primært være levende lys, og der lægges op til en stille stund med musik, sang og tekstlæsning. Lys er helt afgørende for liv. I Bibelen er lyset et billede på både liv og fællesskab. Jeg er verdens lys siger Jesus om sig selv, og lidt senere siger han, at vi alle er verdens lys. Som det hedder i en ny salme, Flammerne er mange, lyset er ét, lyset Jesus Kristus, flammerne er mange, lyset er ét, vi er ét i ham! KIRKE OG SOGN Udgives af menighedsrådet og ud kommer tre gange årligt. Kirkebladsudvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Henry Hedemann, Hans Jensen og Vibeke Brøns Sund. Næste nummer udkommer i december Stof til»det sker i Sognet«sendes til Vibeke Brøns Sund på mail: Tlf Deadline: 6. marts Ansvarshavende: Vibeke Brøns Sund UgeAvisen Vestfyn Tlf

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere