Velkommen til Løsning Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Løsning Plejecenter"

Transkript

1 Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN

2 Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning Plejecenter hører under Hedensted Kommunes Seniorservice distrikt midt. Adresse er: Sneppevej 30, 8723 Løsning. Tlf Områdeleder: Birthe T Larsen Løsning Plejecenter Plejecenteret har 19 pladser, 11 almindelige plejehjemspladser samt 8 boliger til demente borgere. Boligerne til de dementer er placeret i en del af plejecentret. Vi er et fælles personale. Desuden indeholder Løsning Plejecenter 19 Korttids pladser, et daghjem samt et demensdaghjem. Desuden har produktionskøkkenet også til huse på stedet. Leve/bo-miljø: Vi arbejder hen mod leve/bo-miljø. Nærhed har høj prioritet. Vi lægger vægt på at styrke det, hver enkelt magter. Vi lægger ikke vægt på, at beboerne deltager i madlavningen. Derimod er det beboerne, der hjælper med f.eks. borddækningen. Præstesamarbejde: Vi er privilegerede ved et uvurderligt præstesamarbejde. Det er vigtigt, at beboerne og pårørende selv er opmærksomme på, når der ønskes besøg af præsten. Andagt: Der afholdes andagt ca. 2 gange om måneden, som regel hver anden onsdag fra kl til Der er altergang en gang om måneden. Der bliver hver søndag sendt gudstjeneste direkte fra Løsning kirke gennem Løsning Plejecenters højtaleranlæg. Fraflytning: Lejligheden opsiges via boligselskabet. Ved fraflytning skal lejligheden tømmes. Skabe og toilet rengøres og gulvet fejes. Øvrig rengøring i lejligheden udføres af vicevært. Vigtige telefonnumre: Østjysk boligselskab: Syren gangen: Valmuen: Bilag: Servicepakken Blanket til boligafmelding

3 Løsning Plejecenters Venner: Er en støtteforening, som vi slet ikke kan undvære. Vennerne hjælper med det praktiske ved arrangementer, kører for beboerne på små busture, følger de ældre til læge m.m. hvis de pårørende ikke kan. Ældresagen: Afholder forskellige arrangementer i dagcenteret bl.a. bankospil, modeopvisning og forskellige eftermiddagskoncerter. I 2004 var det f. eks. Held og Hilda Heick, der gav en flot koncert til stor glæde for både borgere i området, beboerne og de pårørende. Ugentlige arrangementer: Onsdage: Hyggeeftermiddag med udgangspunkt i årstidens traditioner. Torsdage: Gymnastik i dagcenteret for beboerne og borgere i området. Hver 14. dag. Mandage: Sangkor med fælles kaffebord Onsdage: Der er gudstjeneste og 1 gang pr. måned er det med nadver Torsdage: Vores fodterapeut kommer Årlige arrangementer: Beboer- pårørende- og personaleaften. Høstfest for beboerne, pårørende og personale Julefrokost for beboerne og personalet Skt. Hans fest for beboere og personale. Målsætning: At borgeren er i centrum, og oplever sammenhæng i de ydelser, der gives At der arbejdes tværfagligt på alle niveauer til gavn for den enkelte borger At medarbejdere og ledelse sikrer et udviklende miljø Vi arbejder efter værdierne: Tillid Ærlighed Respekt Ligeværdighed Faglighed Boligselskab: Løsning Plejecenter er ejet af Østjysk Boligselskab. Huslejen bestemmes af boligforeningen Boligselskabet har en pedel ansat, som varetager opgaver vedr. vedligeholdelse, samt passer have. Der indbetales et indskud for plejeboligen ved indflytningen. Indflytningen kan ske den 1. eller den 15. i måneden. Opsigelse skal ske skriftligt til boligforeningen inden den 15. eller den 30. i måneden. Dette skal varetages af de pårørende. Boligens indretning: Boligen består af en lille forgang med køleskab ( dog ikke køleskab i boligerne i Valmuen ), køkkenvask og faste skabe. Badeværelse med brus. Stue med udgang til lille terrasse. (Denne skal holdes af de pårørende).

4 Lejligheden må indrettes efter eget ønske, dog under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige regler, der gælder for plejepersonalet. Vedr. indretning: Grundet stuens begrænsede størrelse må der tages højde for brug af store pladskrævende hjælpemidler og derved ingen løse tæpper og ledninger af hensyn til personalets arbejdssikkerhed. Økonomi: i forhold til nedenstående: Indskud: Betales til boligforeningen ved lejemålets underskrift. Hjælp til indskudslån og varmetilskud kan søges ved kommunen efter de gældende regler for dette. Kosten: Kosten betales via pensionen. Er man ikke hjemme i mere end 1 døgn, fratrækkes det kostprisen, dog skal der gives besked til personalet senest 2 hele dage før. Gæster kan altid købe en kop kaffe/the, det er en god ide selv at medbringe brød. Der gøres opmærksom på, at man skal hjælpe sig selv. Fødselsdage: Vi flager på alle fødselsdage, hvis det ønskes og synger gerne en fødselsdagssang, når man vækkes. Til eftermiddagskaffe serveres der boller og lagkage, beboeren må invitere 10 gæster til fødselsdagskaffe. Er der flere end 10 gæster koster det 25 kr. pr. person. Aftalt i god tid med kontaktpersonerne, minimum 14 dage før, hvordan du ønsker at holde din fødselsdag. Elpærer til fællesrummene Reparation af fælles ting eks. Tv-forhold Regnskab fremvises efter ønske. Ting, der ikke følger med i servicepakken: Hårpleje, frisør, fodpleje, beklædning, medicin, egen telefon, forsikring, licens, toiletartikler. Husk en god neglesaks. Udgifter til arrangementer ud af huset. Betaling: Vi anbefaler, at diverse faste udgifter betales via PBS, da personalet ikke må involvere sig i beboernes økonomiske forhold. OBS! Beløbet til servicepakken kan ikke tilmeldes PBS, men overføres til en bankkonto. Aktiviteter: Beboer-/pårørenderåd: Er valgt på pårørendeaften. Rådets kompetence fremgår af vedtægterne, som fremvises efter ønske. Det fremgår af informationstavlen, hvem der sidder i rådet. Der er beboere, pårørende og personalerepræsentanter i rådet. Der afholdes mellem 4 og 6 møder om året. Referatet udleveres til alle beboere. Pårørende er meget velkomne til at komme med ideer og emner til rådet, som afleveres enten til en pårørenderepræsentant eller til personalet. Kontaktpersonordning: Den nytilflyttede borger, får tilknyttet 2 kontaktpersoner, en dagog en aftenkontaktperson. Kontaktpersonerne planlæger den individuelle pleje, samt praktisk hjælp for borgeren.

5 Post: Al personlig post afleveres til beboerne. Det kan være en god ide, ved indflytningssamtalen, at aftale hvem i familien, der hjælper borgeren med posten samt hvor den evt. lægges i lejligheden. Husk af melde adresseændring hos kommunen. Rygning: Der må ryges i egen lejlighed, når hjælperne ikke arbejder i lejligheden. Husk af lufte ud efter ryging. Det er ikke tilladt, at ryge i fællesarealerne. Informationsskærme: i forbindelse med hovedindgangen er der placeret en elektronisk informationsskærm. På skærmen kan man som pårørende og borger, orientere sig om, hvad der løbende sker på Løsning Plejecenter. Privatøkonomi: Kontanter skal opbevares i beboerens bolig. Evt. i en aflåst boks (dette er en kommunal beslutning). Det vil være en god ide med en pung, hvor beboeren altid har et lille kontant beløb. således, at de kan betale for evt. banko, busture m.m. Privatøkonomien skal varetages af beboerne og deres pårørende. Er der ingen pårørende, kan der beskikkes en økonomisk værge. Løsning Plejecenter er ikke ansvarlig for bortkomne værdigenstande. Servicepakken: Ved indflytningen udleveres der papirer vedr. servicepakken, som vi opfordrer alle beboere, at betale til. Indholdet i servicepakken er vedtaget af beboer-/pårørenderådet. For beløbet, der indbetales til servicepakken fås følgende: Vask af linned og håndklæder Blomster, lys, servietter etc. Engangsvaskeklude, rengøringsmidler og toiletpapir Der lægges stor vægt på, at personalet giver den enkelte borger en omsorgsfuld og nærværende pleje. Samtidig lægges der vægt på egenomsorg. Der er fokus på at støtte og styrke borgeren i de ressourcer som vedkommende har. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at der afholdes indflytningssamtale. Denne samtale afholdes snarest dog altid inden for den første måned. Licens: Har man selv fjernsyn på stuen, betales licensen af beboeren selv. Er der en ægtefælle i egen bolig, skal der kun betales en licens. I servicepakken betales der til Viasat, således at der yderligere kan tages DR 2 og TV3 Frisør/fodpleje: Der kan frit vælges frisør/fodplejer. Vi har nogen, der kommer i huset. Det er frivilligt om man vil bruge disse. Man kan tage hen til sin sædvanlige frisør. (personalet kan ikke tage med). Personligt: Beboeren skal selv betale for medicin, tøj, tøjnumre, samt alle personlige plejeprodukter. Dog kan personalet være behjælpelig med at bestille dette fra apoteket eller en fælles indkøbsaftale, som stedet har. Tøj: Beboernes tøj skal mærkes med boligens nummer og påsys af de pårørende, samtidig med at de sørger for at tøjet er ok og at der i samarbejde med beboeren bliver ryddet op i skuffer og skabe. Mærkerne kan købes af personalet. 70 mærker for 35,00 kr. Vi kan ikke påtages os at vaske tøj i hånden samt stryge. Strygning kun ved specielle lejligheder. Der kan bestilles strygemærker på: ikastetiket.dk. Forsikring: Beboerens egen forsikring skal dække evt. skader på indbo. Vi kan ikke påtage os, at erstatte bortkommet tøj.

6

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Plejecenter Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen til Gudbjerg Plejecenter 3 Værdier 4 Hvordan får jeg en plejebolig i Gudbjerg? 5 Gudbjergs

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere