Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers"

Transkript

1 Coils Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers

2 Lamelvarmevekslere Coils tt coil tilbyder en lang række forskellige typer af batterier til opvarmning og køling af luft i ventilationssystemer, luftkanaler, luftaggregater, proces køling, offshore og industrielle processer. Vore lamelvarmevekslere er fuldstændig kundetilpassede og kan leveres i mange forskellige materialekombinationer. Alle beregninger bliver lavet i vort eget beregningsprogram ttc Design, som tt coil har udviklet på baggrund af mere end 30 års erfaring med coil produktion. Siden 1976 har tt coil været en af Europas førende leverandører af lamelvarmevekslere, tørkølere og kondensatorer. I dag er tt coil ejet af den svenske virksomhed GL Beijer AB og indgår dermed i én af verdens største leverandørgrupper af køleudstyr, Beijer Ref. Varmevekslere bruges primært til opvarmning eller køling af luft og i nogle tilfælde til varmegenvinding, og anvendelse af varmevekslere er den primære metode til varmeoverførsel mellem den luft som passerer over rørene og mellem lamellerne og varme- eller kølevæsken inde i rørene. Til opvarmning benyttes varmt eller hedt vand, olie, proces væske eller damp. Til køling benyttes koldt vand, HFC og naturlige kølemidler. Varmefladerne består af et antal lameller af tyndt metal, som er forsynet med huller til rørene. For at sikre en effektiv varmeoverførsel bliver rørene mekanisk ekspanderet på lamellerne. Vi kan udføre denne rørekspandering på coils i længder op til 12 meter. For at kunne opfylde kravene til vort omfattende produktprogram, tilbyder vi mange forskellige forsatte og parallelle lamel geometrier forsynet med rør på enten 9,5, 12 eller 15,5 i diameter. Lamellerne er som standard udført i aluminium og rørene i kobber men andre materialer er også til rådighed. Lamellerne kan udføres i rustfrit stål, kobber, fortinnet kobber, som epoxy coatede eller søvandsbestandig aluminium. Rørene kan udføres i rustfrit stål, fortinnet kobber eller kobber nikkel. Foruden hele det tilgængelige spektrum af rør- og lamelmateriale, tilbyder vi en række lameloverflader, som f.eks. flad, bølget og sinusformet og med yderligere mulighed for at vælge mellem glatte eller rillede kanter. Vi tilbyder nogle standard rae konstruktioner men er specialister i at designe kundetilpassede varmevekslere med raekonstruktioner i mål efter kundens ønske. Disse kan produceres med en række forskellige tykkelser og pladematerialer, f. eks galvaniseret, rustfrit stål, aluminium og kobber. Ved behov for yderligere information eller assistance vil det glæde os at modtage Deres henvendelse enten via eller pr. telefon til vore salgsingeniører. Tube and Fin Heat Exchangers Coils tt coil offers a great variety of heat exchangers for heating and cooling of air in ventilation systems, ducts, air handling units, process cooling, offshore and industrial heating & cooling. Our tube and fin heat exchangers are custom-made and can be supplied in many different material combinations. All calculations are made in our own calculation prograe ttc Design which has been developed by tt coil on the basis of more than 30 years experience with coil production. Since 1976 tt coil has been one of Europe s leading distributors of heat exchangers, dry air liquid coolers and air cooled condensers. Today tt coil is owned by the Swedish company GL Beijer AB and thus is part of Beijer Ref, one of the largest groups of suppliers of refrigeration equipment in the world. Coils are designed mainly for the heating or cooling of air and in some cases for heat recovery and are the primary method used for heat transfer between the air passing over the tubes and between the fins and the heating or cooling fluid inside the tubes. The heating medium can be warm or hot water, oil, process liquid or steam. The cooling medium can be chilled water, HFC and natural refrigerants. Our coils are constructed of a large number of thin sheet metal fins with holes for the tubes. To ensure efficient heat transfer, the tubes are mechanically expanded into the fins. Such expansion integrity can be maintained with coil lengths up to 12 meters. To fulfill the demanding range of applications, we offer a variety of staggered and in-line fin geometries using either 9,5, 12 or 15,5 diameter tubes. The fins are made of aluminium and the tubes of copper as a standard, however, fins are also available in stainless steel, copper, tinned copper, with epoxy coating or as seawater resistant and tubes are available in aluminium, stainless steel, tinned copper or cupro nickel. Besides the full spectrum of tube and fin materials that are necessary to meet the above, a variety of extended surface profiles are available to suit the range of applications e.g. flat, corrugated and sinusoidal with an option for plain or rippled edges. We offer some standard casework constructions, but are specialists in designing customer specific heat exchangers with casework constructions according to customer specifications. These can be provided in a variety of thicknesses and sheet metal materials e.g. galvanized, stainless steel, aluminium and copper. If you need any further information or assistance, please contact one of our sales engineers either by or telephone.

3 Coil kode betegnelse Coil Code Definition CW TR R 16 V1 Cu / Al Applikation / Application HW Lavt tryk Varmt væske / Low Pressure Hot Fluid SW Højt tryk Varmt væske / High Pressure Hot Fluid ST Damp / Steam CD Kondensator kølevæske - HFC / Refrigerant Condensing - HFC CW Afkølet vand/brine / Chilled Water / Fluid DX Fordamper direkte ekspansion - HFC / Direct Expansion Evaporation - HFC Geometri / Geometry TR 60x30-ø15,5 (turboleret overflade) / (turbulated surface) TP 60x30-ø15,5 (glat overflade) / (Plain surface) TF 60x30-ø15,5 (glat overflade med finneafstand > 6 ) / (Plain with fin pitch > 6,0 ) TS 30x30-ø15,5 (glat overflade) / (Plain surface) T42 42x42-ø15,5 (kun rør) / (Bare Tube) ES 33,33x28,8-ø12 (turboleret overflade) / (turbulated surface) ET 30x26-ø12 (turboleret overflade) / (turbulated surface) SP 25x21,65-ø9,52 (turboleret overflade) / (turbulated surface) Lamel afstand () / Fin Pitch () Lamel bredde () - B Dim / Fin Length () - B Dim Lamel højde () - H Dim / Fin Height () - H Dim Antal rørrækker / Number of Rows Antal kredse / Number of Circuits S Tilslutninger i sae side / Same End Connections O Tilslutninger i hver side / Opposite End Connections Vertical Coil / Vertical Coil V1 Tilslutninger sae side - Pos højre / Same - RHS Connections V2 Tilslutninger sae side - Pos venstre / Same - LHS Connections V3 Tilslutninger i hver side - Pos højre for væske tilgang / Opposite - RHS Inlet V4 Tilslutninger i hver side - Pos venstre for væske tilgang / Opposite - LHS Inlet Horisontal Coil / Horizontal Coil H1 Tilslutninger sae side - Pos højre / Same - RHS Connections H2 Tilslutninger sae side - Pos venstre / Same - LHS Connections H3 Tilslutninger i hver side - Pos højre for væske tilgang / Opposite - RHS Inlet H4 Tilslutninger i hver side - Pos venstre for væske tilgang / Opposite - LHS Inlet Damp Coil / Steam Coil ALT 1 Tilslutninger i hver side - Ind/ud i én side - vertikale rør / Opposite - End In/Out - Vertical Tubes ALT 2 Tilslutninger i hver side - Ind på midt/ud i side - vertikale rør / Opposite - Centre In/ End Out - Vertical Tubes ALT 3 Tilslutninger i hver side - Ind/ud i midt - vertikale rør / Opposite - Centre In/Out - Vertical Tubes TFHD Tilslutninger i sae side - m. retur samlerør / Same - Horizontal Tubes - Transfer Header Rør Materiale / Tube Material Cu Kobber / Copper CuSn Kobber fortinnet / Copper Tinned CuNi Kobbernikkel / CuproNickel Al Aluminium / Aluminium SS304 Rustfri stål AISI304 / Stainless steel AISI304 SS316 Rustfri stål AISI316 / Stainless steel AISI316 Lamel Materiale / Fin Material Al Aluminium / Aluminium Alup Aluminium epoxy overflade behandlet / Aluminium Prepainted (epoxy) AlMg3 Aluminium Magnesium ~ søvandsbestandig / Aluminium Magnesium ~seawater resistant Cu Kobber / Copper CuSn Kobber fortinnet / Copper Tinned SS304 Rustfri stål AISI304 / Stainless steel AISI304 SS316 Rustfri stål AISI316 / Stainless steel AISI316

4 Coil typer/coil Types HW Varmt vand Varmeflade Opvarmning af luft med varmt vand/glycol Hot Water Heating coil Heating of air with hot water/glycol CW Afkølet vand Køleflade Køling af luft med afkølet vand/glycol Chilled Water Cooling coil Cooling of air with chilled water/glycol SW Overhedet vand Varmeflade Opvarmning af luft med overhedet vand Superheated Water Heating coil Heating of air with superheated water ST Damp Varmeflade Opvarmning af luft med damp Steam Heating coil Heating of air with steam DX Direkte ekspansion Køleflade Køling af luft med HFC kølemiddel Direct expansion Cooling coil Cooling of air with HFC refrigerant CD Kondensator Varmeflade Opvarmning af luft med HFC kølemiddel Condenser Heating coil Heating of air with HFC refrigerant Coil positioner/coil Positions Pos Pos V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 HW / SW / CW Horisontal Vertikal DX Horisontal Vertikal H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4 Pos Pos ALT 1 ALT 2 ALT 3 V1 V2 V3 V4 CD Horisontal Vertikal ST Vertikal TFHD H1 H2 H3 H4 Inlet / Inløb Outlet / Udløb Materialevalg/Material Options Rør/Tubes Lameller/Fins Rae/Casework Al Aluminium Al Aluminium FeZn Galvaniseret Aluminium Aluminium Galvanized Cu Kobber AlMg3 Aluminium Magnesium søvandsbestandig Al Aluminium Copper Aluminium Magnesium seawater resistant Aluminium CuSn Kobber fortinnet Alup Aluminium epoxy overfladebehandlet AISI316 Rustfri stål Copper Tinned Aluminium Prepainted (epoxy) Stainless Steel CuNi Kobbernikkel Cu Kobber AISI304 Rustfri stål Cupro Nickel Copper Stainless Steel AISI316 Rustfri stål CuSn Kobber fortinnet Cu Kobber Stainless Steel Copper Tinned Copper AISI304 Rustfri stål AISI316 Rustfri stål Stainless Steel Stainless Steel AISI304 Rustfri stål Stainless Steel

5 Geometriske data / Geometry Data Forsat rør geometri / Staggered tube geometry Højde/Height (T x X) Lamel højde/fin Height Antal rør i højde/no of tubes in height T I X Lamel dybde/fin Depth Rækker/Rows (R x Y) Antal rørrækker/no of rows Ø - rør diameter Ø - tube diameter Højde/Height (T x X) Lamel højde/fin Height In-line tube geometry / Parallel rør geometri Antal rør i højde/no of tubes in height T Lamel dybde/fin Depth Rækker/Rows (R x Y) Antal rørrækker/no of rows R R Y II Ø - rør diameter Ø - tube diameter Lamel afstand/fin Pitch Z 8 6 X Y Lamel form / Fin shape Sinusformet overflade/sinusoidal surface Glat overflade/flat surface Rillet kant/rippled edge Lige kant/straight edge Geometri Geometry X Y Ø Z Rør Konfiguration Tube Pattern TP I TR I TS II TF I T42* ,5 I SP I ES I ET I *Geometri med glatte rør ingen finner / Geometry with bare tubes no fins Lamel afstand/fin pitch Lameller/Fins Coilrør/Coil tubes Returbøjninger/Return bends Tilslutninger/ Connections a a Samlerør/Headers Lamel højde/fin height H Total højde/overall height H" Lamel dybde/ Fin depth d Lamel bredde/fin length B Total længde/overall length B" d Rae dybde Frame depth L

6 Aalborg Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Ø Tel: Fax: Ballerup Tempovej DK-2750 Ballerup Tel: Fax: Knoester Reklam /1

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side 1 Issue AB:06-2012 467 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Varmevekslere

Læs mere

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Marts 2014 Redigeret af Ivan Katić, Teknologisk Institut

Læs mere

"Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf.70131132/fax70132133.

Hvor varm er solen? Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf.70131132/fax70132133. "Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling Endress+HauserA/S Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf.70131132/fax70132133 Endress +Hauser ThePowerofKnowHow Trykmåling Definitioner Hvad er tryk? Tryk defineres

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground Combination ropes for playgrounds Company Profile Profil Randers Reb International A/S Randers Reb was established in 1840. Today, Randers Reb is a dynamic, modern rope manufacture with experience from

Læs mere

Udnyttelse&af&overskudsvarme&& BILAG!

Udnyttelse&af&overskudsvarme&& BILAG! Bachelorprojekt Udnyttelse&af&overskudsvarme&& "Anvendelse"af"absorptionsanlæg"på"skibe& BILAG Rasmus&Skipper\Jørgensen& AAMS&\&2013& &&&&&& Udnyttelse af overskudsvarme - Anvendelse af absorptionsanlæg

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark - A part of SOL 2000A 0. Index 1. Intro... - 3-2. Danish Resume... - 4-2.1. Det testede system... - 4-2.2. Potentialet... - 4-3. Suppliers...

Læs mere

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Special products for special customers

Special products for special customers Special products for special customers 1 2 Velkommen til RG Group RG Rom Gummi blev grundlagt i 1983 og blev hurtigt kendt som den foretrukne forhandler af gummiprodukter til fiskeindustrien. Siden er

Læs mere

DOBBELTPORØS FILTRERING

DOBBELTPORØS FILTRERING DOBBELTPORØS FILTRERING INDUSTRIMODUL Kolofon Titel: Dobbeltporøs Filtrering industrimodul Emneord: Dobbeltporøs filtrering, overfladevand, rensning af vejvand, tungmetalindhold og filtreringsteknik til

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No. 1. february 2005 THEME: food industry

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No. 1. february 2005 THEME: food industry S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 1. february 2005 Worlds biggest Danish succes in Seattle Trends THEME: in food industry ScanRef 34. årgang nr. 1 februar 2005 ISSN-nr.: 0284-0758

Læs mere

Sanitær dobbelt skruepumpe med EHEDG EL Aseptisk Certifkat

Sanitær dobbelt skruepumpe med EHEDG EL Aseptisk Certifkat Sanitær dobbelt skruepumpe med EHEDG EL Aseptisk Certifkat Sanitary Twin screw pumps with EHEDG EL Aseptic Certificate TYPE EL ASEPTIC CLASS I SLH- Sanitær skruepumpe / SLH - Sanitary Twin screw pump sanitær

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO delivers consulting services with commitment, credibility, and loyalty. Flexibility STENSBO offers flexible consulting services that

Læs mere

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

Air conditioning and indoor climate

Air conditioning and indoor climate S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 3. June 2009 roduct Wet Return Header (2-Phase Flow) Fans LC Transfer Vessel Liquid Bypass LT Liquid Transf Great market potential in the East Hydraulic

Læs mere

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne.

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne. "Med udgangspunkt i ergonomi stræber vi efter at skabe intelligent, multifunktionelt og økonomisk bæredygtigt kvalitetsinventar og indretning til erhverv og forvaltning" "Based on ergonomics, we strive

Læs mere

Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables

Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables The Danish Programme for Environmental Product Declarations MVD-DK Læs mere om ordningen på www.mvd.dk Appendix 1 Typical materials for

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 1400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere