KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)"

Transkript

1 KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer på mikrofiche (mikrofilmkort). Det apparat, der er nødvendigt for at læse kortene, findes på de fleste arkiver og biblioteker. Kortene bestilles via Kortene er i kataloget inddelt i følgende kategorier: 1. Bibliografi Arkivvæsen Rigsarkivet Privatarkiver Arkiver uden for Rigsarkivet Landsarkivet for Sjælland m.m Tidsskrifter Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Kilder til og bearbejdelser af Danmarks Historie før Kilder til og bearbejdelser af enkelte kongers historie Danmarks Stats- og kulturforhold Danmarks økonomiske forhold og erhvervsliv Kirkehistorie Undervisningsvæsen Topografi Tidligere danske kolonier Personalhistorie Bibliografi C. V. Bruun: Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over den danske Litteratur fra 1482 til udg. Kbh bd s. Indholdsfortegnelser: Kortene B 480, 491, 502, 517 og 523. Supplementer og registre: Kortene B (bd. 5). Kompl. 56 kort (B ). Pris 206,10 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 62,10 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. Bd kort (B ). Pris 53,80 kr. Side 1

2 H. Ehrencron-Müller: Supplement til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til Kbh s. 15 kort (B ). Pris 62,10 kr. B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi. Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica). Kbh Genoptryk med rettelser og tilføjelser bd s. Indholdsfortegnelser og registre: Kortene B 454, 463, 471, 468, 469 og 470. Kompl. 26 kort (B ). Pris 110,50 kr. Bd. 1 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 8 kort (B ). Pris 40,00 kr. Bd. 3 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Alfr. Krarup: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerne E Donatione Variorum, Additamenta, Rostgaards, Schiønnings, og Ørsteds Samling. Kbh bd s. Kompl. 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. E. Gigas: Katalog over det store Kgl. Bibliotheks Haandskrifter vedrørende Norden, særlig Danmark. Kbh bd s. Kompl. 10 kort (B ). Pris 47,00 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 3,1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 3,2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. C. Behrend: Katalog over det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie. Kbh bd s. Kompl. 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Katalog over den Arnamagnæanske Haandskriftsamling. Udg. af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat v. Kr. Kaalund. Kbh bd s. Kompl. 18 kort (B ). Pris 81,00 kr. Bd. l 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Laur. Nielsen: Registrant over Breve fra og til Danske i udenlandske Biblioteker. Kbh s. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. Arkivvæsen Tidsskrifter International Council on Archives. Microfilm Committee. Bulletin. Bd kort (B ). Pris 25,00 kr. l almindelighed Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. Udg. af Rigsarkivet v. Rigsarkivaren. 1. Bind. Kbh s. 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. E. C. Werlauff: Efterretninger om det gamle Rigs-Archiv paa Kallundborg Slot. (Ny Minerva IV. p ). Kbh. u. å. 9 s. Side 2

3 1 kort (B 1164). Pris 4,60 kr. De ældste danske Archivregistraturer udg. efter Originaler i Geheimearchivet af Det Kgl. danske Selskab v. T.A. Becker m.fl. Kbh bd s. Kompl. 33 kort (B ). Pris 147,30 kr. Bd. 1 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 2 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. Bd. 3 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd kort (B ). Pris 36,75 kr. Bd kort (B ). Pris 26,25 kr. A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske rigsarkivers historie. Kbh s., 3 tavler. 3 kort (B 5-7). Pris 15,75 kr. W. D. Macray: Report on the Royal Archives of Denmark + 2nd report + 3 rd report. London s. 4 kort (B ). Pris 18,40 kr. Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 7 kort (B ). Pris 35,00 kr. Danske adelige Brevkister. Registraturer fra det Aarhundrede. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. L. Weibull: Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden. (Hist. T. f. Skåneland I. Bilaga.). Lund s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. O. Walde: Ett fragment av Kristian II s arkiv. (Nord. T. f. bok- o. biblioteksväsen XXIII, 1936, p ). Uppsala s. 1 kort (B 1163). Pris 4.60 kr. 3. Rigsarkivet Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Oversigter og generalregistraturer Kr. Erslev: Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyttelse. En Oversigt. Kbh s. 1 kort (B 4). Pris 5,25 kr. Rigsarkivet, København. Rigsarkivet. 1 afdeling. Generalregistratur s. 3 kort (A 3-5). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Foreløbig oversigt over 1. afdelings registraturer og hjælpemidler vedr. arkiver m.m. i Rigsarkivet. Af H. Kargaard Thomsen. Dupl s. 2 kort (B ). Pris 9,20 kr. Pergaments- og ældre Papirsbreve Rigsarkivet. København. Kronologisk Fortegnelse over Rigsarkivets Pergamentsbreve og ældre Papirsbreve. Forord samt årh.: A 50, 14. årh.: A 50-54, 15. årh.: A 54-67, 16. årh.: A 67-84, 17. årh.: A 84-92, 18. og 19. årh. samt udaterede: A kort (A 50-94). Pris 75,95 kr. Side 3

4 Kongehusets og Rigets Arkiv Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Det Kongel. Geheime Archives Registrature [v. G. J. Thorkelin]. Indholdsfortegnelser: kortene A 465, A 473, A 477, A 481 og A 491. Kompl. 36 kort (A ). Pris 140,80 kr. Bd. 1 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Bd. 2 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd. 3 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Hofetaterne, Statskollegiet m.m. Rigsarkivet København. Arkivregistraturer, bd. nr Overhofmarskallatet og Hoffourerkontoret. 114 s. 2 kort (A 1-2). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli m.m. Vejledende Arkivregistraturer I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede Institutioner Udg. af Det Kgl. Geheimearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv v. V. A. Secher. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Person og Stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til Registranterne samt henlagte Sager kort (A ). Pris 45,50 kr. Tyske Kancelli m.m. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til indkomne Breve i Tyske Kancellis indenrigske Afdeling til s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Ekstrakter af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller : A , : A , : A , : A , : A , : A kort (A ). Pris 156,40 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 91,10 kr. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Sagregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 27,60 kr. Rentekammeret Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Kommissionsforretning af 1720 ang. revision og kassation af arkivalier ved brevkammeret (til og med 1699). 11 kort (A ). Pris 49,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Kongelige Resolutioner gennem Rentekammeret (ved S. Nygaard). Kbh kort (A ). Pris 297,75 kr. Side 4

5 Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Ekstrakter af Rtk's kgl. resolutioner (1854). 161 kort (A ). Pris 592,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Alfabetisk register over kgl. befalinger. forordninger, kammerkollegieordrer m.m (visdomsbog). 25 kort (A ). Pris 103,50 kr. Rigsarkivet, Køhenhavn. Forskellige utrykte hjælpemidler Embedsudnævnelser under Rentekammeret bd. Bd. 1, : A og : A ; bd. 2, : A og : A og : A ; bd. 3, : A og : A og : A Kompl 43 kort (A ). Pris 168,10 kr. Bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Bd kort (A ). Pris 45,50 kr. Bd kort (A ). Pris 78,70 kr. Specialregistraturer i Rigsarkivet i København. Matriklerne 1664 og (Udg. af Rigsarkivet v. O. Bro- Jørgensen). Kbh s. 3 kort (B 1-3). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Udskiftningsforretninger i Matrikulsarkivet. (Udskrifter af Landvæsenskommissions-Protokollerne for 14 Amter i Kongeriget). 3 kort (A ). Pris 13,80 kr. Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Kommercekollegiet Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Kommercekollegiet s. 3 kort (A 6-8). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Kommercekollegiets danske og norske Forestillinger (Kkl. 1-13) samt til Kommerceforestillinger vedk. Danmark, Norge og Hertugdømmerne (Kkl. 411). (= Kommercekollegiet , nr. 14). 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Finansstyrelsen og Generalpostdirektionen Vejledende Arkivregistraturer III. Finansarkiverne Generalpostdirektionens Arkiv Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Finansstyrelsen. Pensionsvæsen Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Indskyderne i Enkekassen (Landmilitæretatens pensionskasse og Den almindelige enkekasse ). 22 kort (A 28-49). Pris 91,10 kr. Landetaten Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets indkomne breve s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Side 5

6 Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets supplikationer s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets Memorialer s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Overkrigssekretærens indkomne breve s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Fyrstelige Arkiver. - B. Fællesarkivet (Gemeinschaftliches Archiv) Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32. Repertorium über das sogenannte Gemeinschaftliche Archiv im Schlosse Gottorp verfertiget von Eschel Lohmann s. 10 kort (A 50 l-510). Pris 41,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32 A. Oversigt over fordelingen af sagerne i Gemeinschaftliches Archiv ved omordningen s. 4 kort (A ). Pris 17,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34. Supplement til Gemeinschaftliches Archiv (v. G. J. Thorkelin). 290 s. 8 kort (A ). Pris 35,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34 A. Alfabetisk. register til Gemeinschafliches Archiv (bd. nr. 32 og 34). 175 s. 6 kort (A ). Pris 26,40 kr. Indenrigsministeriet Rigsarkivet, København. Indenrigsministeriet. 1. departement. Kontoret for kommune- og næringssager. Visdomsbøger bd. Nr. 1: (52). Nr. 2: Nr. 3: (63). Nr. 4: Nr. 5: Nr. 6: [Nr. 7]: kommunalvæsen [Nr. 8]: kommunalvæsen [Nr. 9]: kommunalvæsen [Nr. 10]: kommunalvæsen (1905) (1915). [Nr. 11]: kommunalvæsen [Nr. 12]: kommunalvæsen [Nr. 13]: næringsvæsen [Nr. 14]: næringsvæsen [Nr. 15]: næringsvæsen (25). Kompl. 134 kort (A ). Pris 493,10 kr. Nr. 1 5 kort (A ). Pris 23,00 kr. Nr. 2 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 3 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 4 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 5 7 kort (A ). Pris 32,20 kr. Nr. 6 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. [Nr. 7] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 8] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 9] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr.10] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr. 11] 12 kort (A ). Pris 49,70 kr. [Nr. 12] 14 kort (A ). Pris 58,00 kr. [Nr. 13] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 14] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 15] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. Filmsamlingen Side 6

7 Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i København. 191 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i København. 118 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd.nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Odense. 87 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Odense. 41 s. 1 kort (A 310). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger og lægdsruller i Landsarkivet i Viborg. 336 s. Kirkebøger: A , lægdsruller: A kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Viborg. 107 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Åbenrå. 26 s. 1 kort (A 321). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter, folketællinger, lægdsruller m.v. i Landsarkivet i Åbenrå. 18 s. 1 kort (A 322). Pris 4,60 kr. Registratur over Danica-Film i Rigsarkivet i København. Udg. af Rigsarkivet, Kbh Arkivnr. 47: Børringekloster, arkivnr. 301: Deutsches Zentral-Archiv. Abteilung Merseburg, arkivnr. 304: Sächsisches Landeshauptarchiv. Dresden, arkivnr. 550: Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien, arkivnr. 600: Public Record Office. London s. nr kort (B 8). Pris 4,60 kr nr kort (B 9). Pris 4.60 kr. nr kort (B 10). Pris 4,60 kr. nr kort (B 11). Pris 4,60 kr. nr kort (B 12). Pris 4,60 kr. 4. Privatarkiver Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - M. Aaberg, redaktør, d. 1933, 4 s. (A 529) - Det Aagaard-Hammerichske familiearkiv ( ), 47 s. (A 530) - J. N. B. Abrahamson, oberst, d. 1847, 7 s. (A 531) - Charles v. Achen, gravør, friherre, d. 1954, 3 s. (A 565) - D. B. Adler, grosserer, d. 1878, 15 s. (A 532) - Johan Gunder Adler, geheimekabinetssekrctær, d. 1852, 52 s. (A 533) - Andreas Valentin Adrian, urtekræmmer, d. 1859, 3 s. (A 534) - Frederik Ahlefeldt, storkansler, d. 1686, 14s. (A 535) Side 7

8 - Esper Andersen, cigarhandler i Skive, d. 1936, 9 s. (A 566) - Sophus Andersen, afdelingsingeniør, d. 1908, 12 s. (A 567) - C. G. Andræ, politiker, d s. (A 536) - Augusta v. Arenstorff, massøse, d. 1970, 5 s. (A 568) - Frederik v. Arenstorff, general, d. 1689, 4 s. (A 537) - Frederik v. Arenstorff, til Overgaard, d. 1739, 3 s. (A 538) - Frederik v. Arenstorff, landsdommer, d. 1762, 7 s. (A 589) - Frederik Chr. Arenstorff, til Overgaard, d. 1793, 3 s. (A 540) - A. F. Asmussen, departementschef i kulturministeriet. d. 1914, 116 s. (A ). Pris 13,80 kr. - Kirsten Auken, overlæge, dr.med., d. 1968, 9 s. (A 572) - Frederik Bajer, politiker, d. 1922, 33 s. (A 573) - J. J. Bahnson, krigsminister, d. 1909, 19 s. (A 574) - B. Bang, veterinær, d. 1932, 60 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Familien de Bang ( ), 16 s. (A 543) - S. Barner, politiker, kammerherre, d. 1921, 3 s. (A 544) - J. M. Beck. kancelliråd. plantageejer, d. 1791, og sønnesøn Johan Vilhelm August Beck, exam.jur., forpagter, ML, d. 1885, 2 s. (A 545) - Valdemar Bennike, højskole1ærer, d. 1923, 7 s. (A 546) - Chresten Berg, politiker. d, 1891, 61 s, (A ). Pris 9,20 kr. - Sigurd Berg, redaktør, politiker, d. 1921, 28 s. (A 571) - Ivar Berendsen, toldinspektør, d. 1939, 4 s. (A 548) - Carl Berling, bladudgiver og hofembedsmand, d. 1871, 12 s. (A 547) - De Bernstorffske arkiver, Gohlau ( ), 4 s. (A 549) - De Bernstorffske arkiver, Jersbek ( ), 22 s. (A 550) - De Bernstorffske arkiver, Ober Ellguth ( ), 22 s. (A 551) - De Bernstorffske arkiver, Stintenburg ( ), 54 s. (A 552) - De Bernstorffske arkiver, Wotersen ( ), 54 s. (A 553) - Familien Bertouch ( ), 34 s. (A 554) - Conrad Bierman v. Ehrenschild, d. 1698, 25 s. (A 555) - Peder Esgesen Bille, til Svanholm, rigsråd, lensmand, d. 1580, 5 s. (A 556) - Sten Andersen Bille, admiral, geheimestatsminister, d. 1833, 2 s. (A 557) - Sten Andersen Bille, admiral, marineminister, d. 1883, 16 s. (A 558) - Sten Andersen Bille kammerherre, kaptajn, d s. (A 563) - S. Birket-Smith, overbibliotekar, litteraturhistoriker, d. 1919, 21 s. (A 578) - J. L. Bjørner, grosserer, d s. (A 579) - Marius Blem kreditforeningsdirektør, MF, d. 1915, 6 s. (A 559) - Hans Blome, til Seedorf, amtmand, d. 1722, 8 s. (A 560) - Otto Blome, oberst, gesandt, d. 1803, 4 s. (A 561) - Otto Blome, lensgreve, generalløjtnant, gesandt, d. 1849, 5 s. (A 562) - C. A. Bluhme, politiker, d. 1866, 17 s. (A 564) - Det Bodenhoffske familiearkiv ( ) 27 s. (A 580) - Holger Boeck, overretssagfører, d. 1970, 7 s. (A 581) - Slægten Boesen (ca ), 4. s. (A 582) - Carl Bollmann, kabinetssekretær hos hertugen af Sachsen-Coburg-Gotha d. 1863, 4 s. (A 583) - F. J. Borgbjerg, politiker, d. 1936, 9 s. (A 584) - Olinto dal Borgo di Primo, gesandt, d. 1856, 27 s. (A 585) - Edouard de Bourke-Ferrall, greve, d. 1868, 4 s. (A 586) - Edmund Bourke, gesandt, d. 1821, 4 s. (A 587) - C. V. Bramsnæs, nationalbankdirektør, politiker, d. 1965, 7 s. (A 588) - C.F. Bricka, rigsarkivar, dr. phil., d. 1903, 5 s. (A 589) - G. Brock, højesteretsadvokat, politiker, d. 1878, 4 s. (A 590) - L. F. Brock, oberst, stænderdeputeret, d s. (A 591) - Greveslægten Brockdorff, til Kletkamp ( ), 7 s. (A 592) - Wilhelm Brockmann, amtsforvalter ( ), 3 s. (A 593) - Daniel Bruhn, akademiforvalter, d. 1914, 6 s. (A 594) Side 8

9 - E. Bruhn, generalløjtnant, d. 1868, 3 s. (A 595) - De Brun-Bülgelske arkiver ( ), 11 s. (A 596) - Daniel Bruun, officer, d. 1931, hans slægtsarkiv ( ), 123 s. (A ). Pris 13,80 kr. - G. Valdemar Brücker, præst, d. 1929, 22 s. (A 600) - Cosmus Bræstrup, politidirektør, d. 1870, 11 s. (A 601) - Sophus Bugge, professor v.universitetet i Kristiania, d. 1907, 3 s. (A 602) - Orla Buhl, kreditforeningsdirektør, d. 1958, 17 s. (A 603) - Vilhelm Buhl, politiker, d. 1954, 4 s. (A 604) - Daniel Gotthilf Moldenhawer Bølling, læge, d. 1912, 9 s. (A 605) - Slægten Castenschiold (Borreby), (1747), ( ), 11 s. (A 606) - Balthasar Christensen, overretsprokurator, politiker, d. 1882, 7 s. (A 607) - Jacob Christensen, sagfører, d. 1914, 3 s. (A 608) - William Christensen, arkivar, dr. phil., d. 1949, 3 s. (A 609) - Rasmus Christiansen, maler, d. 1940, 4 s. (A 610) - H. V. Clausen, lektor, d. 1937, 43 s. (A 611) - Johannes Clausen, præst, d. 1908, 17 s. (A 612) - Familien Clausen-Bagge ( ), 47 s. (A 613) - De Collinske arkiver samt Sagen om de Collinske Papirer ( ), 8 s. (A 614) - Hans Birch Dahlerup, friherre, kontreadmiral, d. 1872, 5 s. (A 615) - Verner Dahlerup, professor, dr.phil., d. 1938, 4 s. (A 616) - De Dahlerupske familiearkiver ( ) 7 s. (A 617) - Bertel Dahlgaard, politiker, d. 1972, 11 s. (A 618) - Enrico Mylius Dalgas, oberstløjtnant, hedeopdyrker, d. 1894, hans familiearkiv ( ), 11 s. (A 619) - Philip Rasch Dam, borgmester, MF, d og Markus Ludvig Dam, artillerikaptajn, d. 1851, 15 s. (A 620) - C. F. Degen, professor i matematik, d. 1825, 4 s. (A 621) - Christian Degenkolv, kontorchef v. Orlogsværftet, d. 1908, 5 s. (A 622) - De von Dernathske arkiver, (1620), ( ), 57 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Lars Dinesen, statsrevisor, politiker, d. 1915, 40 s. (A 625) - Familien v. Eggers ( ), 15 s. (A 626) - H. O. G. Ellinger, direktør for Landbohøjskolen, politiker, d. 1947, 36 s. (A 627) - C.T. Engelstoft, biskop, d. 1889, 13 s. (A 628) - Laurits Engelstoft, konferensraad, ordenshistoriograf, d. 1851, 10 s. (A 629) - Axel Ernst, sagfører, numismatiker, d. 1964, 15 s. (A 630) - F. F. Falkenstjerne, højskoleforstander, præst, MF, d. 1896, 6 s. (A 631) - Joh. Ferd. Fenger, præst, d. 1861, 16 s. (A 632) - Gunnar Fog-Petersen, redaktør, politiker, d s. (A 633) - Vilhelm Foss, stiftslandinspektør, d. 1862, 6 s. (A 634) - Ole Freuchen, provst, d. 1850, 3 s. (A 635) - Georg Fries, sproglærer, d. 1855, hans familiearkiv ( ), 3 s. (A 636) - Harry Frost, kriminalassistent ( ). 5 s. (A 637) - Eduard Geismar, professor, dr. theol., d. 1939, 14 s. (A 772) - Nikolai Nikolajewitch Gersdorff, lensbaron, hofjægermester, d. 1936, 7 s. (A 773) - M. C. Gertz, professor, dr. phil., d. 1929, 17 s. (A 774) - Niels Falck Gløersen, sognepræst på St. Thomas og St. Jan, d s. (A 775) - Anders Gommesen, lærer i Sønderup, d. 1922, 5 s. (A 776) - Familien Goos ( ), 21 s. (A 777) - Victor Gram, politiker, d. 1969, 5 s. (A 778) - Andreas Grau, redaktør, d. 1935, 5 s. (A 779) - Carl Frederik Grove, højskoleforstander, d. 1895, 11 s. (A 780) - J. P. M. Grüne, redaktør, d. 1878, 2 s. (A 781) - P. C. Larsen Grøn, kommunegartner, d. 1960, 22 s. (A 782) - Peter Albert Gude, etatsråd, herredsfoged, d. 1870, l s. (A 783) - Jacob Gude, justitsråd, inspektør for Vaisenhuset, d. 1810, 2 s. (A 784) - L. Gude, domprovst, dr. theol., d s. (A 785) - Henri Alexandre Guillaumos, legationssekretær i Paris, d. 1814, 9 s. (A 786) Side 9

10 - Vilhelm Güldencrone, baron, toldinspektør, d ( ), 25 s. (A 787) - Familien Güldencrone fra Vilhelmsborg ( ), 26 s. (A 788) - Knud Pedersen Gyldstjerne, til Tim og Ljungby, rigsråd, lensmand, d. 1552, 6 s. (A 789) - C. F. Gyllembourg (-Ehrensvärd), baron, politiker, landøkonomisk forfatter, d. 1815, 3 s. (A 806) - Thomasine Gyllembourg, f. Buntzen, forfatterinde, d. 1856, 6 s. (A 807) - Wolfgang Haffner, godsejer, politiker, d. 1887, 7 s. (A 790) - C. C. Hall, auditør, politiker, d. 1888, 13 s. (A 791) - Joseph Hambro, bankier, hofråd. d. 1848, 8 s. (A 792) - Holger Aagaard Hammerich, etatsråd, ingeniør, borgerrepr., MF, d s. (A ). Pris 9,20 kr. - Kaj August Hammerich, direktør for Købstædernes almindelige brandforsikring, d. 1946, og Louis Hammerich, konferensråd, borgmester, birkedommer, d. 1916, 5 s. (A 795) - Carl Hansen, redaktør i Skive, MF, d. 1940, 15 s. (A 796) - Hans Christian Hansen, væver, musiker, d. 1907, 2 s. (A 797) - H. N. Hansen, højesteretsadvokat, politiker, d. 1910, 2 s. (A 798) - Ole Hansen, politiker, d. 1928, 10 s. (A 799) - Povl Hansen, højskoleforstander, d. 1934, 108 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Ludvig Harboe, biskop, d. 1783, 4 s. (A 802) - Familien Harbou ( ), 24 s. (A 803) - Peder Hass, realskolebestyrer, d. 1907, 3 s. (A 804) - Anton R. v. Hedemann, kontreadmiral, kammerherre, d. 1897, 7 s. (A 805) - J. L. Heiberg, forfatter, chef for Det Kgl. Teater, d. 1860, 16 s. (A 808) - Johanne Louise Heiberg, f. Pätges, skuespillerinde, d. 1890, 32 s. (A 809) - P. A. Heiberg, forfatter, d. 1841, 3 s. (A 810) - Familierne Heimbruch og Clüver (1371), ( ), 13 s. (A 811) - Johannes Helms, rektor, forfatter, professor, d. 1895, 9 s. (A 812) - Thorvald Helweg, sognepræst, d. 1917, 12 s. (A 813) - Poul Helweg-Larsen, provst, d. 1958, 20 s. (A 814) - R. J. F. Henrichsen, rektor, professor, d. 1871, 3 s. (A 815) - Peder Hersleb, biskop, d. 1757, 2 s. (A 816) - Hans Wilhelm Hertel, præst, d. 1872, 5 s. (A 817) - J. M. L. Hjort, provst, d. 1899, 3 s. (A 818) - Peder Hjort, professor, d. 1871, 4 s. (A 820) - Lage Hohendorff, generalløjtnant, d. 1729, 5 s. (A 821) - Harald Holm, statsrevisor, MF, d. 1903, 47 s. (A 822) - Jacob Holm, proprietær, cand. jur., d. 1892, 3 s. (A 823) - Andreas Gustav Holstein, greve, d. 1835, 2 s. (A 824) - Bent Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, MF, d. 1945, 15 s. (A 826) - C. Holstein (-Holsteinborg), til Holsteinborg, lensgreve, ML, d. 1924, 6 s. (A 827) - F. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, stænderdeputeret, d. 1836, 9 s. (A 828) - Frederik Conrad Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, generalløjnant, d. 1749, 3 s. (A 829) - Ludvig Holstein (Holsteinborg), lensgreve, politiker, d s. (A 830) - U. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, storkansler, geheimeråd, d. 1737, 2 s. (A 825) - F. C. Holsten, kaptajn, generaladjudant hos prins Christian Frederik i Norge, d s. (A 831) - Det Holtenske familiearkiv ( ), 36 s. (A 832) - De Høegh-Guldbergske arkiver ( ), 6 s. (A 833) - Sofus Høgsbro, højskoleforstander, statsrevisor, politiker. d. 1902, 35 s. (A 834) - Svend Høgsbro, justitsminister, d. 1910, 36 s. (A 835) - A. A. H. v. Irgens-Bergh, kaptajn, d (A 836) - M. F. v. Irgens-Bergh, legationsråd, d (A 837) - C. L. C. Irminger, viceadmiral, d. 1888, (A 838) - V. lrminger, kunstmaler, prof., d (A 839) - Bertel Jensen, redaktør, d (A 840) - Jens Peter Jensen, højskolelærer, d (A 841) - P. G. C. Jensen, højesteretssagf., landstingsm., d (A 842) - Jens Jensen-Sønderup, politiker, d (A 843) Side 10

11 - Franz v. Jessen, redaktør, d (A 844) - Hans Adolph Johansen, stud. theol., d (A 845) - Familien Juul-Rysensteen, arkiv fra Vilhelmsborg (A 846) - Frederik Olfert Jungersen, valgmenighedspræst, d (A 847) - Alfred Th. Jørgensen, dr. theol., filantrop, d (A 848) - Konrad Jørgensen, bogtrykker, red., landstingsm., d (A 849) - Jørgen Jørgensen, politiker, d (A 850) - Troels G. Jørgensen, højesteretspræsident, d (A 851) - Kall-Monradske Papirer (A 852) - Axel Kauffmann, oberst, kammerherre, d (A 853) - Jens Hansen Kiær, købmand, d.? ( ) (A 854) - C. W. Kiørboe, sognepræst, d (A 855) - C. Klitgaard, postmester, historisk forf, d (A ). Pris 13,80 kr. - A. Klubien, højesteretssagfører, d (A 859) - Poul Klubien, overretssagfører, d (A 860) - K. Knudtzon, generalmajor, kammerh., d (A 861) - Christen Kold, høj- og friskolemand. d (A ). Pris 15,80 kr. - Familien Kopp (Giede, Gartner, Kopp, Schroeder, Zahle) (A 865) - Christopher Krabbe, politiker, d (A 866) - Familien Krag (Steensballegård) (A ). Pris 9,20 kr. - A. F. Krieger, politiker, d (A 869) - J. P. Kristensen-Randers, højskoleforstander, d (A 870) - August F. N. Krohn, gen. major, hofchef, d (A 871) - F. J. Kaas, geheimestatsmin.. d (A 872) - Jacob E. Lange, familiearkiv ( ) (A 874) - Kristen Andersen Lange, seminarieforstander, d (A 875) - Lars Peter Larsen, missionær, professor. dr., d (A 877) - Thomas Chr. Larsen, politiker, hist. forf., d (A 878) - Johan Peter Larsen, fyrskibsfører, d (A 879) - Lars Larsen-Ledet, redaktør, afholdsagitator, d (A ). Pris 9,20 kr. - L H. Lefolii, rektor, d (A 882) - Orla Lehmann, politiker, d (A 883) - Levin Levinsen, amtsforvalter, d (A 884) - Familien Levinsen (A 885) - E. C. Lindberg, forstanderinde, d (A 886) - Peter Hiort Lorenzen, stænderdeputeret, d (A 887) - Familien Lunn og Knabstrup godsarkiv (A 888) - W. H. O. Madsen, officer, krigsminister, d (A 889) - J. N. Madvig, professor, politiker, d (A 890) - Finn Magnussen, geheimearkivar, oldforsker, d (A 891) - Familien Manthey-Wagner (A 892) - J. N. Marstrand, borgmester, d (A 893) - H. Martensen-Larsen, domprovst, d (A 894) - F. Meldahl, arkitekt, d (A ). Pris 9,20 kr. - Ejnar Mikkelsen, kaptajn, grønlandsfarer, d (A 897) - Gabriel Milan, generalfaktor, guvernør, d (A 898) - Laust Moltesen, historiker, politiker, d (A 899) - Carl Moltke, greve, geheimesratsminister, d (A 900) - D. G. Monrad, politiker, biskop, d (A 901) - Johannes Monrad, d. 1948, J. H. Monrad, d (A 902) - Peter Jacob Mouritzen, distriktsforstander, d (A 903) - A. G. Müller, d. 1833, F. A.Müller, d. 1795, O. F. Müller, d (A 904) - Ephraim Magdalus Møller, etatsråd, exam. jur., ( ) (A 905) - Henrik Møller, øjenlæge, d (A 906) - J. Christmas Møller, politiker, d (A ). Pris 13,80 kr. Side 11

12 - Theodor Valdemar Møller, læge, d (A 907) - Else Bruun de Neergaard, f. Holstein, fru, d (A 908) - P. Neergaard, sognepræst, d (A 909) - Edvard E. P. Nielsen, oberstløjnant, d (A 910) - N. P. Grønvald Nielsen, højskoleforstander, d (A 911) - Godske Nielsen, redaktør, stænderdeput., d (A 912) - Julius Alexander Nielsen, landdagsmand, d (A 913) - M. C. B. Nielsen, provst, politiker, d (A 914) - Oluf August Nielsen, historiker, arkivar, d (A 915) - Gordon Norrie, stabslæge, d (A 916) - Eiler Nystrøm, historiker, arkivmand, d (A 917) - J. Nørregaard, højskoleforstander, d (A 918) - F. A. Paludan, kommandør, d (A 919) - Harald Petersen, direktør, politiker, d (A 920) - Niels Otto Petersen, civilingeniør, driftsleder, d (A 921) - Niels Thorvald Petersen, redaktør, d (A 922) - P. N. Petersen, sognepræst, d (A 923) - J. V. Pingel, videnskabsmand, politiker, d (A 924) - Alfred Povlsen, højskoleforstander, d (A ). Pris 9,20 kr. - Karl Christian Ludvig Povlsen, valgmenighedspræst, d (A 927) - Kirsten Povlsen, frk., Ryslinge, d (A 928) - R. Prip, sognepræst, d (A 929) - H. G. Prosch, kæmner, justitsråd, d (A 930) - Slægten Prytz, ( div.år) (A 931) - V. Pürschel, overretssagfører, d (A 932) - G. J. Quaade, diplomat, minister, d (A 933) - Niels Hansen Rasmussen, gymnastikdirektør, d (A 934) - H. C. Reedtz, diplomat, minister, d (A 935) - Th. A. J. Regenburg, stiftamtmand, d (A ). Pris 9,20 kr. - Th. A. J. Regenburg, stiftamtm., d (Samlinger) (A 938) - Reventlow ske arkiver fra Altenhof ( ) (A 939) - C. Reventlow, greve, storkansler, d (A ). Pris 9,20 kr. - D. Chr. E. Reventlow, greve, kammerh., d (A 942) - Louise Stolberg, f. Reventlow, grevinde, d (A 943) - Sybille Reventlow, f. Schubart, d (A 944) - Ove Rode, redaktør, politiker, d (A ). Pris 9,20 kr. - J. Rosendal, højskoleforstander, d (A 947) - Axel Rosendal, biskop, d (A 948) - Hans Rosendal, højskoleforstander, d (A 949) - O. L. E. Rosenstand, sognepræst, d (A 950) - I. C. Rosenørn, overhofmesterinde, d (A 951) - Familien Gram (Roulund-Gram'ske familiearkiv) (A 952) - C. H. Rørdam, oberst, d. 1916, Kristine Rørdam, d (A 953) - H. F. Rørdam, præst, historiker, d (A 954) - Peter Rørdam, sognepræst, d (A 955) - H. W. Saxild, overlæge, dr. med., d (A 956) - Slægten Scavenius (Gjorslev) (A ). Pris 9,20 kr. - Anna Sophie Schack, d (A 959) - Frederik Christian Schack, greve, godsejer, d (A 960) - Friderica Augusta Schack, d (A 961) - Hans Schack, greve, feltherre, d (A ). Pris 9,20 kr. - Hans Schack, lensgreve, amtm., flnansdeput., d (A 964) - Knud Bille Schack, greve, godsejer, ritmester, d (A 965) - Otto Didrik Schack, lensgreve, stiftbefalingsm., d (A 966) - J. O. Schack-Rathlou, statsminister, d (A 967) Side 12

13 - Christen Skeel (Scheel), lensgreve, d (A 968) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, overstaldm., d (A 969) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, oberstltn., d (A 970) - Familien v. Scholten (l ) (A 971) - Philip Julius Schou, direktør, MF, d (A 972) - Joachim Frederik Schouw, professor, politiker, d (A 973) - F. Schrøder, sognepræst, d (A 974) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, oversekr., d (A 975) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, amtmand, d (A 976) - P. Chr. Schumacher, gesandt, amtmand, d (A 977) - O. G. Schwarz, herredsfoged, borgm., d (A 978) - F. Schwarz, oberstlnt., postm., d (A 979) - S. Schytz, borgmester, d (A 980) - Familien Sehested, arkivet på Broholm ( ) (A ). Pris 9,20 kr. - J. Sehested, kaptajn, d (A 983) - Selschausdal, privatarkiv og godsarkiv (A 984) - Carl Fr. Simony, dept. chef, politiker, d (A 985) - Johan Fr. Simony, stiftamtmand, d (A 986) - P. P. Smidt, friskolelærer, d (A 987) - Chr. O. S. Spleis, sognepræst, d (A 988) - Erik Høyrup Spur, sognepræst, d (A 989) - Slægten Steenstrup ( ) (1915) (A 990) - H. C. Steffensen, generalauditør, politiker, d (A 991) - Hendrik Stein, redaktør, ML, d (A 992) - Familien Steinmann(Tybjerggård) (A 993) - Gustav Stemann, d og Helga, d (A 994) - Poul Chr. Stemann, statsmin., d (A 995) - Paul Chr. Stemann, amtmand, d (A 996) - P. Fr. Storck, sognepræst, d (A 997) - H. B. Storck, arkitekt, d (A 998) - J. Swane, amtsforvalter, d. 1951, slægtsarkiv(a ). Pris 9,20 kr. - Kaj E. Svarre, chefredaktør, d (A 1001) - S. P. Svarre, redaktør, politiker, d (A 1002) - Enevold Sørensen, journalist, politiker, d (A 1003) - S. P. L. Sørensen, forst. f. Carlsberglab., prof., d (A 1004) - N.J. Termansen, gårdejer, MF, d (A 1005) - F. Thaarup, statistiker, historiker, d (A 1006) - Carl Frederik Tietgen, bankdirektør, d. 190l (A 1007) - Familien Thalbitzer, ( ) (A 1008) - Kristen Tovborg-Jensen, gårdejer, politiker, d (A 1009) - W. Fr. Treschow, højesteretsadv., politiker, d (A 1010) - Herman Trier, politiker, pædagog, d (A 101l ). Pris 13,80 kr. - Jacob Steffen Trier, grosserer, d (A 1014) - Anton Frederik Tscherning, officer, politiker, d (A 1015) - Eleonora Tscherning, f. Lützow, d (A 1016) - Eilert Peter Tscherning, oberst, d (A 1017) - Sara Sophie Tscherning, d (A 1018) - Chr. v. Ucken, landsdommer, d. før 1677 (A 1019) - Jens Vahl, provst, missions- og personalhist., d (A 1020) - C. v. Wassenberg, oberstløjtnant ( ) (A 1021) - Peter Vedel, direktør i Udenrigsministeriet, d (A 1022) - C. Fr. Wegener, gehejmearkivar, d (A 1023) - A. P. Weis, departementschef, d (A 1024) - H. M. Velschow, historiker, professor, d (A 1025) - P. Verrier, professor, d (A 1026) Side 13

14 - C. Willemoës, redaktør, d (A 1027) - C. L. With-Seidelin, kommandør, d (A 1028) - E. Wolff, general, d (A 1029) - Carl Theodor Zahle, politiker, d (A 1030) - Otto Zahle, rektor, d (A 1031) - C. C. Zahrtmann, admirai, d (A 1032). Det danske Advokatsamfund (A 1037) Foreninger: - De danske Atlanterhavsøer: Dansk Samvirke (A 1036) - Foreningen Danebrog, (A 1038) - Danmarks Realskoleforening, (A 1039) - Dansk forsorgsselskab, (A 1040) - Det Danske Missionsselskab (A 1041) - Grænseforeningen (A 1042) - Hielmstierne-Rosenkrones Stiftelse (A 1056) - Partiet Højre og Det Konservative folkeparti, (A 1043) - Højskolebladet, ca (A ). Pris 27,60 kr. - J. A. K. Bevægelsen, (A 1050) - Jyllandsposten (A 1051) - Den danske Købstadsforening (A 1055) - Foreningen Mødres og Børns bespisning (A 1053) - Dansk Forenet Sudan Mission (A 1052) - Venstrepartier , Venstre (A 1054). 5. Arkiver uden for Rigsarkivet Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - Ahrensburg, gods ved Hamburg (A ). Pris 18,40 kr. - Arbejderbevægelsens arkiv. De samvirk. Fagforb Louis Pio (A 1061) - Avsumgård, stamhus, Hjerm herred, Ringkøbing amt (A 1062) - Bakkehusets manuskriptsamling (A ). Pris 18,40 kr. - Det danske Baptistsamfund. Fagkatalog (A ). Pris 41,40 kr. - Birkelse, gods, Kær herred, Ålborg amt (familien Skeel) (A 1076) - Brattingsborg gods, Samsø, Holbæk amt (Grevskabet Samsøe) (A ), Pris 9,20 kr. - Brødremenigheden, Christiansfeld. Catalog Afskrift, 1956 (A ). Pris 9,20 kr. - Børringekloster, Skåne. C. G. Brambeck, 1849 (A ). Pris 18,40 kr. - Buderupholm, gods. Hornum h., Ålborg amt (A 1085) - Riksarkivet, Oslo. Eidsvollsbygningens arkiv (A 1086) - Engelholm gods, Bårse herred, Præstø amt (familien Wolff) (A 1087) - Frijsenborg, grevskab (A ). Pris 9,20 kr. - Fussingø, gods (stamhus), Sønderlyng herred, Randers amt (A 1091) - Gammel Køgegård (familien Carlsen) (A ). Pris 18,40 kr. - Giesegård, gods, Ringsted herred, Sorø amt (familien Schack) (A 1096) - Danneskiold-Samsøe ske privatarkiver på Gisselfeld ti11æg 1936 (A ). Pris 13,80 kr. - Glücksborg slot (hus- og familieark. Slesvig-Holsten-Glücksborg) (A 1100) - Hagestedgård, gods, Tuse herred, Holbæk amt (A 1101) - Herlufsholm stiftelse, Registratur tiilægsblade (A ). Pris 13,80 kr. - Herlufsholm stiftelse. Fortegn. o. ark. fotogr til RAs filmsamling (A 1105) - Oversigt over arkiverne på Knuthenborg. Reg. o. grev F. M. Knuths arkiv, (A 1106) Side 14

15 - Reg. over manuskripter i H. M. Kongens håndbibl., Chr.borg (A 1107) - Arkivet på Lindenborg. Foreløbig fortegn. + fortegn (A 1108) - Fortegnelse over arkivet på Matrup (familien Westenholz), marts 1930 (A 1109) - Arkivet på Moesgård I-III. Familieme Güldencrone og Dahl. Godsark. (A ( ). Pris 9,20 kr. - Fortegnelse over etatsråd A. E. M. Tangs ( ) arkiv på N. Vosborg (A ). Pris 9,20 kr. - Manuskr. og arkivalier, som fandtes på Orebygårds bibliotek (Fussing, 1918) (A 1114) - Registrant over arkivet på Pederstrup (Øjvind Andreasen, 1954) (A 1115) - Arkivet på Ravnholt I-IV ( ) (Sehestedt, Schack-Rathlou, Juul m.m,) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegn. o. Ribe Katedralskoles håndskr.saml. + Grønlunds saml. (A 1119) - Fortegnelse over arkivalier på Rosenborg (1967) (A 1120) - Schackenborg Familiearkiv (Jan. 1925, kopi af fortegn. v. godsinsp. Davidsen) (A 1121) - Akter vedr. Forhandl. i Slesvigs og Holstens Stænder Kiel, 1927 (A ). Pris 9,20 kr. - Skjoldenæsholm, gods, Ringsted herred, Sorø amt (A 1124) - Støvringgård, gods, Støvring herred, Randers amt (A 1125) - Registraturer over Sydslesvigske arkiver uden for Landesarchiv (1951) (A ). Pris 9,20 kr. - Torbenfeld, gods, Tuse herred. Holbæk amt, (P. B. Grandjean, 1912) (A 1128) - Arkiverne på Tranekær (Langeland), I-III (A ). Pris 9,20 kr - Arkivet på Ålholm. (Grevskabet Christiansholm) (Sigrid Wad, 1924) (A 1131) - Villestrup, gods, Hindsted herred, Alborg amt. (P. Møller og 1830) (A 1132) - Dansk-Vestindiske Akter i National Archives, Washington, DC. USA (A ). Pris 9,20 kr. - Vestindiske Lokalarkiver, Christianssted, St. Croix (A 1135) - Arkivet på Valdemar Slot (Tåsinge) (Sigrid Wad, afl. oversigt LAO) (A 1136) - Vallø Stifts arkiv (Fortegn. o. V. stiftskontors ark P. Møller. 1930) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegnelse over Vemmetofte Klosters arkiv (Brasch, 1867) (A ). Pris 9,20 kr. - Grevskabet Wedellsborgs arkiv (William Norvin 1912) (A ). Pris 9,20 kr. - Breve til og fra danske handlende i det Wahrendorffske arkiv på Åkers bruk (A 1144). 6. Landsarkivet for Sjælland m.m. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Kirkebogsregistre - Trinitatis sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 129,25 kr. - Garnisons sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 156,50 kr. - Holmens sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 125,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 62,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 180,00 kr. - Vor Frelsers sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 70,50 kr. - Helligånd sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 74,50 kr. - Vor Frue kirke, Kbh.vielsesreg (A ). Pris 101,50 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1418). Pris 4.60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1420). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1421). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A 1419). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåb, vielse og konfirmationsreg (A 1422). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1425). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Kastelskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 27,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 18,40 kr. - Kastelskirken, Kbh. register over hustruer (A 1438). Pris 4,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 13,80 kr. Side 15

16 - Frederiks tyske kirke, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 13,80 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. begravelsreg (A ). Pris 9,20 kr, - Vartov menighed, Kbh. dåbsreg (A 1453). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. vielsesreg (A 1454). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Fødselsstiftelsen, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Reg. t. københavnske meningheders kirkebøger, nemlig: Søkvæsthuset , Ladegården og Pesthuset , Tvangs- og Arbejdsanstalten , Abel Cathrines Stiftelse , Børnehuset og Christianshavns straffeanstalt , Almindelig Hospital , Frederiks Hospital , Det civile Arresthus , Pesthuset m.m (A ). Pris 58,00 kr. - Sct. Olai sogn, Helsingør dåbsreg (A ). Pris 49,50 kr. - Roskilde domsogn dåbsreg (A 1488). Pris 4,60 kr. - Sorø sogn dåbsreg (A 1489). Pris 4,60 kr. Borgerskabsregistre Registre over borgerskaber, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (A ). Pris 83,00 kr. Skifteregistre, København Indtil Skiftekommissionen, forseglingsprotokoller (A ). Pris 41,50 kr. - Skiftekommissionen, behandlingsprotokoller (A ). Pris 23,00 kr. - Skiftekommissionen, konceptskifter m.v. (A ). Pris 54,00 kr. - Hofretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 9,20 kr. - Borgretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 13,80 kr. Efter Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 27,60 kr. - Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 36,80 kr. - Hof- og Stadsretten, samfrændeskifter m.m (A ). Pris 9,20 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 87,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 489,50 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 58,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 95,25 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 625,60 kr. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler. Københavns politi. Politidirektøren Udtagne sager L: Div. Dødeblade for Kbh (alfab. register over døde i Kbh.) 176 kort (A ). Pris 788,50 kr. 7. Tidsskrifter Danske Magazin (Udg. af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog) række. 24 bd. Kbh række ( ) 6 bd s. 2. række (Nye Danske Magazin) ( ) 6 bd s. 3. række ( ) 6 bd s. 4. række ( ) 6 bd s. Kompl. 151 kort (B ). Pris 573,60 kr. Indhold 1 kort (B 190). Pris 4,60 kr. 1. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Side 16

17 1. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3.bd. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. 2. rk. 4.bd, 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 5.bd. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 3. rk. 1.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 2.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 3.bd. 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. 3. rk. 4.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 3. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 1.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 2.bd. 9 kort (B ). Pris kr. 4. rk. 3.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 4.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. Historisk Museum eller Tidsskrift for utrykte hist. Kildeskrifter, især Danmark vedkommende. Udg af A. Becker. 1. bd., 1. hft. Kbh. [1848]. 177 s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Litteraturhistorie. Udg. af Chr. Bruun m.fl række. 12 bd. Kbh række ( ), 6 bd s. 2. række ( ), 6 bd s. Kompl. 60 Kort (B ). Pris 240,00 kr. 1. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 1. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3. bd. 5 kort (B l). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 2. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Samlinger til den Danske Historie. Udg. af B. C. Sandvig og P. F. Suhm. 2 bd. Kbh (B ). Pris 67,50 kr. Nye Samlinger til den Danske Historie. Udg. af R. Nyerup og P. F. Suhm. 4 bd. Kbh (B ). Pris 81,00 kr. Historiske Aarbøger. Udg. af C. Molbech. 3 bd. Kbh (B ). Pris 36,75 kr. Side 17

18 8. Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Aktstykker og breve samt andre traktater Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold Udg. i Uddrag af Rigsarkivet v. C. F. Bricka m.fl. Kbh bd s. Kompl. 184 kort (B ). Pris 772,80 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr, kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,15 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 31,50 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 51 Skånske Tegnelser bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske Tegne1ser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske TegneIser bd kort (A ). Pris 32,20 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 57,95 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 78,60 kr. Danske K.ancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 129,05 kr. Side 18

19 Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 49,70 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 105,55 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 144,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 168,15 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A 2635). Pris 4,60 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli B.75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 86,95 kr. Danske Kancelli B. 78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Side 19

20 Danske Kancelli B.18 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 36,80 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 66,20 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.60 Registre og Tegnelser for Rigsrådet kort (A ). Pris 18,40 kr. Meddelelser fra Rentekammerarchivet Udg. af J. Grundtvig. 5 bd. Kbh. (B ). Pris 47,25 kr. Beretninger (årbøger, krøniker, kongelister o.l.) fra tiden før o / Samlinger Scriptores rerum Danicarum medii ævi. Udg. af Jac. Langebek m.fl. Kbh., bd s. Register samt rettelser og tilføjelser: Kortene B (bd. 9). Indholdsfortegnelser fra bd. 1-8: Kort Kompl. 168 kort (B ). Pris 591,40 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 63,40 kr. Bd kort (B ). Pris 91,10 kr. Indhold 1 kort (B 1149). Pris 4,60 kr. Monumenta historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie, især fra det 16. Aarhundrede. Udg. af H.F. Rørdam række. 4 bd. - Kbh., række ( ), 2 bd s. 2. række ( ), 2 bd s. Kompl. 28 kort (B ). Pris 124,95 kr. 1. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 1. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 1. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 2. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. Bearbejdelser efter o / Større tidsrum Edv. Holm: Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskil1else ( ). Kbh bd s. Bd. 1: bd II: bd. III, 1: bd. III, 2: , bd. IV, 1: , bd. IV, 2: , bd. V: , bd. VI, 1; , bd. VI, 2: , bd. VII, 1: , bd. VII, 2: Kompl. 64 kort (B ). Pris 268,80 kr. Side 20

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) 1956 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Heym. Holck En dansk>norsk Familiekreds. Af kontorchef* i

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Private personarkiver Folder nr.

Private personarkiver Folder nr. Private personarkiver Folder nr. 02 Rigsarkivet Private personarkiver I Rigsarkivet er der flere end 7000 private personarkiver. Et privat personarkiv kan typisk bestå af breve, dokumenter, scrapbøger,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Årets bedste udendørs resultater 2009

Årets bedste udendørs resultater 2009 Årets bedste udendørs resultater 2009 DRENGE opdateret den 31.12.2009 40m Ulrik Nielsen, 2000 D9-0,4 7,33s 10.06 Greve Noak Helgesen, 2000 D9-0,4 7,61s 22.08 Østerbro Lukas Budek, 2000 D9-1,9 7,65s 20.06

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Jens Peter Johansen gift, husmand på Måre Mark, født i Rynkeby, Ringe 05.05.1879 38 Hans Hansen gift, gårdmand

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 N O TAT Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 1. april 1970-18. juni 1970 Overgangsbestyrelse udpeget af De samvirkende Kommunalforeninger (tidligere De samvirkende sognerådsforeninger), Bymæssige

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere