KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)"

Transkript

1 KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer på mikrofiche (mikrofilmkort). Det apparat, der er nødvendigt for at læse kortene, findes på de fleste arkiver og biblioteker. Kortene bestilles via Kortene er i kataloget inddelt i følgende kategorier: 1. Bibliografi Arkivvæsen Rigsarkivet Privatarkiver Arkiver uden for Rigsarkivet Landsarkivet for Sjælland m.m Tidsskrifter Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Kilder til og bearbejdelser af Danmarks Historie før Kilder til og bearbejdelser af enkelte kongers historie Danmarks Stats- og kulturforhold Danmarks økonomiske forhold og erhvervsliv Kirkehistorie Undervisningsvæsen Topografi Tidligere danske kolonier Personalhistorie Bibliografi C. V. Bruun: Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over den danske Litteratur fra 1482 til udg. Kbh bd s. Indholdsfortegnelser: Kortene B 480, 491, 502, 517 og 523. Supplementer og registre: Kortene B (bd. 5). Kompl. 56 kort (B ). Pris 206,10 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 62,10 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. Bd kort (B ). Pris 53,80 kr. Side 1

2 H. Ehrencron-Müller: Supplement til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til Kbh s. 15 kort (B ). Pris 62,10 kr. B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi. Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica). Kbh Genoptryk med rettelser og tilføjelser bd s. Indholdsfortegnelser og registre: Kortene B 454, 463, 471, 468, 469 og 470. Kompl. 26 kort (B ). Pris 110,50 kr. Bd. 1 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 8 kort (B ). Pris 40,00 kr. Bd. 3 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Alfr. Krarup: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerne E Donatione Variorum, Additamenta, Rostgaards, Schiønnings, og Ørsteds Samling. Kbh bd s. Kompl. 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. E. Gigas: Katalog over det store Kgl. Bibliotheks Haandskrifter vedrørende Norden, særlig Danmark. Kbh bd s. Kompl. 10 kort (B ). Pris 47,00 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 3,1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 3,2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. C. Behrend: Katalog over det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie. Kbh bd s. Kompl. 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Katalog over den Arnamagnæanske Haandskriftsamling. Udg. af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat v. Kr. Kaalund. Kbh bd s. Kompl. 18 kort (B ). Pris 81,00 kr. Bd. l 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Laur. Nielsen: Registrant over Breve fra og til Danske i udenlandske Biblioteker. Kbh s. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. Arkivvæsen Tidsskrifter International Council on Archives. Microfilm Committee. Bulletin. Bd kort (B ). Pris 25,00 kr. l almindelighed Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. Udg. af Rigsarkivet v. Rigsarkivaren. 1. Bind. Kbh s. 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. E. C. Werlauff: Efterretninger om det gamle Rigs-Archiv paa Kallundborg Slot. (Ny Minerva IV. p ). Kbh. u. å. 9 s. Side 2

3 1 kort (B 1164). Pris 4,60 kr. De ældste danske Archivregistraturer udg. efter Originaler i Geheimearchivet af Det Kgl. danske Selskab v. T.A. Becker m.fl. Kbh bd s. Kompl. 33 kort (B ). Pris 147,30 kr. Bd. 1 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 2 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. Bd. 3 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd kort (B ). Pris 36,75 kr. Bd kort (B ). Pris 26,25 kr. A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske rigsarkivers historie. Kbh s., 3 tavler. 3 kort (B 5-7). Pris 15,75 kr. W. D. Macray: Report on the Royal Archives of Denmark + 2nd report + 3 rd report. London s. 4 kort (B ). Pris 18,40 kr. Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 7 kort (B ). Pris 35,00 kr. Danske adelige Brevkister. Registraturer fra det Aarhundrede. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. L. Weibull: Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden. (Hist. T. f. Skåneland I. Bilaga.). Lund s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. O. Walde: Ett fragment av Kristian II s arkiv. (Nord. T. f. bok- o. biblioteksväsen XXIII, 1936, p ). Uppsala s. 1 kort (B 1163). Pris 4.60 kr. 3. Rigsarkivet Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Oversigter og generalregistraturer Kr. Erslev: Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyttelse. En Oversigt. Kbh s. 1 kort (B 4). Pris 5,25 kr. Rigsarkivet, København. Rigsarkivet. 1 afdeling. Generalregistratur s. 3 kort (A 3-5). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Foreløbig oversigt over 1. afdelings registraturer og hjælpemidler vedr. arkiver m.m. i Rigsarkivet. Af H. Kargaard Thomsen. Dupl s. 2 kort (B ). Pris 9,20 kr. Pergaments- og ældre Papirsbreve Rigsarkivet. København. Kronologisk Fortegnelse over Rigsarkivets Pergamentsbreve og ældre Papirsbreve. Forord samt årh.: A 50, 14. årh.: A 50-54, 15. årh.: A 54-67, 16. årh.: A 67-84, 17. årh.: A 84-92, 18. og 19. årh. samt udaterede: A kort (A 50-94). Pris 75,95 kr. Side 3

4 Kongehusets og Rigets Arkiv Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Det Kongel. Geheime Archives Registrature [v. G. J. Thorkelin]. Indholdsfortegnelser: kortene A 465, A 473, A 477, A 481 og A 491. Kompl. 36 kort (A ). Pris 140,80 kr. Bd. 1 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Bd. 2 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd. 3 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Hofetaterne, Statskollegiet m.m. Rigsarkivet København. Arkivregistraturer, bd. nr Overhofmarskallatet og Hoffourerkontoret. 114 s. 2 kort (A 1-2). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli m.m. Vejledende Arkivregistraturer I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede Institutioner Udg. af Det Kgl. Geheimearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv v. V. A. Secher. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Person og Stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til Registranterne samt henlagte Sager kort (A ). Pris 45,50 kr. Tyske Kancelli m.m. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til indkomne Breve i Tyske Kancellis indenrigske Afdeling til s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Ekstrakter af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller : A , : A , : A , : A , : A , : A kort (A ). Pris 156,40 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 91,10 kr. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Sagregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 27,60 kr. Rentekammeret Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Kommissionsforretning af 1720 ang. revision og kassation af arkivalier ved brevkammeret (til og med 1699). 11 kort (A ). Pris 49,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Kongelige Resolutioner gennem Rentekammeret (ved S. Nygaard). Kbh kort (A ). Pris 297,75 kr. Side 4

5 Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Ekstrakter af Rtk's kgl. resolutioner (1854). 161 kort (A ). Pris 592,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Alfabetisk register over kgl. befalinger. forordninger, kammerkollegieordrer m.m (visdomsbog). 25 kort (A ). Pris 103,50 kr. Rigsarkivet, Køhenhavn. Forskellige utrykte hjælpemidler Embedsudnævnelser under Rentekammeret bd. Bd. 1, : A og : A ; bd. 2, : A og : A og : A ; bd. 3, : A og : A og : A Kompl 43 kort (A ). Pris 168,10 kr. Bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Bd kort (A ). Pris 45,50 kr. Bd kort (A ). Pris 78,70 kr. Specialregistraturer i Rigsarkivet i København. Matriklerne 1664 og (Udg. af Rigsarkivet v. O. Bro- Jørgensen). Kbh s. 3 kort (B 1-3). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Udskiftningsforretninger i Matrikulsarkivet. (Udskrifter af Landvæsenskommissions-Protokollerne for 14 Amter i Kongeriget). 3 kort (A ). Pris 13,80 kr. Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Kommercekollegiet Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Kommercekollegiet s. 3 kort (A 6-8). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Kommercekollegiets danske og norske Forestillinger (Kkl. 1-13) samt til Kommerceforestillinger vedk. Danmark, Norge og Hertugdømmerne (Kkl. 411). (= Kommercekollegiet , nr. 14). 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Finansstyrelsen og Generalpostdirektionen Vejledende Arkivregistraturer III. Finansarkiverne Generalpostdirektionens Arkiv Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Finansstyrelsen. Pensionsvæsen Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Indskyderne i Enkekassen (Landmilitæretatens pensionskasse og Den almindelige enkekasse ). 22 kort (A 28-49). Pris 91,10 kr. Landetaten Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets indkomne breve s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Side 5

6 Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets supplikationer s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets Memorialer s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Overkrigssekretærens indkomne breve s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Fyrstelige Arkiver. - B. Fællesarkivet (Gemeinschaftliches Archiv) Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32. Repertorium über das sogenannte Gemeinschaftliche Archiv im Schlosse Gottorp verfertiget von Eschel Lohmann s. 10 kort (A 50 l-510). Pris 41,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32 A. Oversigt over fordelingen af sagerne i Gemeinschaftliches Archiv ved omordningen s. 4 kort (A ). Pris 17,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34. Supplement til Gemeinschaftliches Archiv (v. G. J. Thorkelin). 290 s. 8 kort (A ). Pris 35,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34 A. Alfabetisk. register til Gemeinschafliches Archiv (bd. nr. 32 og 34). 175 s. 6 kort (A ). Pris 26,40 kr. Indenrigsministeriet Rigsarkivet, København. Indenrigsministeriet. 1. departement. Kontoret for kommune- og næringssager. Visdomsbøger bd. Nr. 1: (52). Nr. 2: Nr. 3: (63). Nr. 4: Nr. 5: Nr. 6: [Nr. 7]: kommunalvæsen [Nr. 8]: kommunalvæsen [Nr. 9]: kommunalvæsen [Nr. 10]: kommunalvæsen (1905) (1915). [Nr. 11]: kommunalvæsen [Nr. 12]: kommunalvæsen [Nr. 13]: næringsvæsen [Nr. 14]: næringsvæsen [Nr. 15]: næringsvæsen (25). Kompl. 134 kort (A ). Pris 493,10 kr. Nr. 1 5 kort (A ). Pris 23,00 kr. Nr. 2 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 3 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 4 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 5 7 kort (A ). Pris 32,20 kr. Nr. 6 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. [Nr. 7] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 8] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 9] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr.10] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr. 11] 12 kort (A ). Pris 49,70 kr. [Nr. 12] 14 kort (A ). Pris 58,00 kr. [Nr. 13] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 14] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 15] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. Filmsamlingen Side 6

7 Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i København. 191 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i København. 118 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd.nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Odense. 87 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Odense. 41 s. 1 kort (A 310). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger og lægdsruller i Landsarkivet i Viborg. 336 s. Kirkebøger: A , lægdsruller: A kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Viborg. 107 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Åbenrå. 26 s. 1 kort (A 321). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter, folketællinger, lægdsruller m.v. i Landsarkivet i Åbenrå. 18 s. 1 kort (A 322). Pris 4,60 kr. Registratur over Danica-Film i Rigsarkivet i København. Udg. af Rigsarkivet, Kbh Arkivnr. 47: Børringekloster, arkivnr. 301: Deutsches Zentral-Archiv. Abteilung Merseburg, arkivnr. 304: Sächsisches Landeshauptarchiv. Dresden, arkivnr. 550: Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien, arkivnr. 600: Public Record Office. London s. nr kort (B 8). Pris 4,60 kr nr kort (B 9). Pris 4.60 kr. nr kort (B 10). Pris 4,60 kr. nr kort (B 11). Pris 4,60 kr. nr kort (B 12). Pris 4,60 kr. 4. Privatarkiver Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - M. Aaberg, redaktør, d. 1933, 4 s. (A 529) - Det Aagaard-Hammerichske familiearkiv ( ), 47 s. (A 530) - J. N. B. Abrahamson, oberst, d. 1847, 7 s. (A 531) - Charles v. Achen, gravør, friherre, d. 1954, 3 s. (A 565) - D. B. Adler, grosserer, d. 1878, 15 s. (A 532) - Johan Gunder Adler, geheimekabinetssekrctær, d. 1852, 52 s. (A 533) - Andreas Valentin Adrian, urtekræmmer, d. 1859, 3 s. (A 534) - Frederik Ahlefeldt, storkansler, d. 1686, 14s. (A 535) Side 7

8 - Esper Andersen, cigarhandler i Skive, d. 1936, 9 s. (A 566) - Sophus Andersen, afdelingsingeniør, d. 1908, 12 s. (A 567) - C. G. Andræ, politiker, d s. (A 536) - Augusta v. Arenstorff, massøse, d. 1970, 5 s. (A 568) - Frederik v. Arenstorff, general, d. 1689, 4 s. (A 537) - Frederik v. Arenstorff, til Overgaard, d. 1739, 3 s. (A 538) - Frederik v. Arenstorff, landsdommer, d. 1762, 7 s. (A 589) - Frederik Chr. Arenstorff, til Overgaard, d. 1793, 3 s. (A 540) - A. F. Asmussen, departementschef i kulturministeriet. d. 1914, 116 s. (A ). Pris 13,80 kr. - Kirsten Auken, overlæge, dr.med., d. 1968, 9 s. (A 572) - Frederik Bajer, politiker, d. 1922, 33 s. (A 573) - J. J. Bahnson, krigsminister, d. 1909, 19 s. (A 574) - B. Bang, veterinær, d. 1932, 60 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Familien de Bang ( ), 16 s. (A 543) - S. Barner, politiker, kammerherre, d. 1921, 3 s. (A 544) - J. M. Beck. kancelliråd. plantageejer, d. 1791, og sønnesøn Johan Vilhelm August Beck, exam.jur., forpagter, ML, d. 1885, 2 s. (A 545) - Valdemar Bennike, højskole1ærer, d. 1923, 7 s. (A 546) - Chresten Berg, politiker. d, 1891, 61 s, (A ). Pris 9,20 kr. - Sigurd Berg, redaktør, politiker, d. 1921, 28 s. (A 571) - Ivar Berendsen, toldinspektør, d. 1939, 4 s. (A 548) - Carl Berling, bladudgiver og hofembedsmand, d. 1871, 12 s. (A 547) - De Bernstorffske arkiver, Gohlau ( ), 4 s. (A 549) - De Bernstorffske arkiver, Jersbek ( ), 22 s. (A 550) - De Bernstorffske arkiver, Ober Ellguth ( ), 22 s. (A 551) - De Bernstorffske arkiver, Stintenburg ( ), 54 s. (A 552) - De Bernstorffske arkiver, Wotersen ( ), 54 s. (A 553) - Familien Bertouch ( ), 34 s. (A 554) - Conrad Bierman v. Ehrenschild, d. 1698, 25 s. (A 555) - Peder Esgesen Bille, til Svanholm, rigsråd, lensmand, d. 1580, 5 s. (A 556) - Sten Andersen Bille, admiral, geheimestatsminister, d. 1833, 2 s. (A 557) - Sten Andersen Bille, admiral, marineminister, d. 1883, 16 s. (A 558) - Sten Andersen Bille kammerherre, kaptajn, d s. (A 563) - S. Birket-Smith, overbibliotekar, litteraturhistoriker, d. 1919, 21 s. (A 578) - J. L. Bjørner, grosserer, d s. (A 579) - Marius Blem kreditforeningsdirektør, MF, d. 1915, 6 s. (A 559) - Hans Blome, til Seedorf, amtmand, d. 1722, 8 s. (A 560) - Otto Blome, oberst, gesandt, d. 1803, 4 s. (A 561) - Otto Blome, lensgreve, generalløjtnant, gesandt, d. 1849, 5 s. (A 562) - C. A. Bluhme, politiker, d. 1866, 17 s. (A 564) - Det Bodenhoffske familiearkiv ( ) 27 s. (A 580) - Holger Boeck, overretssagfører, d. 1970, 7 s. (A 581) - Slægten Boesen (ca ), 4. s. (A 582) - Carl Bollmann, kabinetssekretær hos hertugen af Sachsen-Coburg-Gotha d. 1863, 4 s. (A 583) - F. J. Borgbjerg, politiker, d. 1936, 9 s. (A 584) - Olinto dal Borgo di Primo, gesandt, d. 1856, 27 s. (A 585) - Edouard de Bourke-Ferrall, greve, d. 1868, 4 s. (A 586) - Edmund Bourke, gesandt, d. 1821, 4 s. (A 587) - C. V. Bramsnæs, nationalbankdirektør, politiker, d. 1965, 7 s. (A 588) - C.F. Bricka, rigsarkivar, dr. phil., d. 1903, 5 s. (A 589) - G. Brock, højesteretsadvokat, politiker, d. 1878, 4 s. (A 590) - L. F. Brock, oberst, stænderdeputeret, d s. (A 591) - Greveslægten Brockdorff, til Kletkamp ( ), 7 s. (A 592) - Wilhelm Brockmann, amtsforvalter ( ), 3 s. (A 593) - Daniel Bruhn, akademiforvalter, d. 1914, 6 s. (A 594) Side 8

9 - E. Bruhn, generalløjtnant, d. 1868, 3 s. (A 595) - De Brun-Bülgelske arkiver ( ), 11 s. (A 596) - Daniel Bruun, officer, d. 1931, hans slægtsarkiv ( ), 123 s. (A ). Pris 13,80 kr. - G. Valdemar Brücker, præst, d. 1929, 22 s. (A 600) - Cosmus Bræstrup, politidirektør, d. 1870, 11 s. (A 601) - Sophus Bugge, professor v.universitetet i Kristiania, d. 1907, 3 s. (A 602) - Orla Buhl, kreditforeningsdirektør, d. 1958, 17 s. (A 603) - Vilhelm Buhl, politiker, d. 1954, 4 s. (A 604) - Daniel Gotthilf Moldenhawer Bølling, læge, d. 1912, 9 s. (A 605) - Slægten Castenschiold (Borreby), (1747), ( ), 11 s. (A 606) - Balthasar Christensen, overretsprokurator, politiker, d. 1882, 7 s. (A 607) - Jacob Christensen, sagfører, d. 1914, 3 s. (A 608) - William Christensen, arkivar, dr. phil., d. 1949, 3 s. (A 609) - Rasmus Christiansen, maler, d. 1940, 4 s. (A 610) - H. V. Clausen, lektor, d. 1937, 43 s. (A 611) - Johannes Clausen, præst, d. 1908, 17 s. (A 612) - Familien Clausen-Bagge ( ), 47 s. (A 613) - De Collinske arkiver samt Sagen om de Collinske Papirer ( ), 8 s. (A 614) - Hans Birch Dahlerup, friherre, kontreadmiral, d. 1872, 5 s. (A 615) - Verner Dahlerup, professor, dr.phil., d. 1938, 4 s. (A 616) - De Dahlerupske familiearkiver ( ) 7 s. (A 617) - Bertel Dahlgaard, politiker, d. 1972, 11 s. (A 618) - Enrico Mylius Dalgas, oberstløjtnant, hedeopdyrker, d. 1894, hans familiearkiv ( ), 11 s. (A 619) - Philip Rasch Dam, borgmester, MF, d og Markus Ludvig Dam, artillerikaptajn, d. 1851, 15 s. (A 620) - C. F. Degen, professor i matematik, d. 1825, 4 s. (A 621) - Christian Degenkolv, kontorchef v. Orlogsværftet, d. 1908, 5 s. (A 622) - De von Dernathske arkiver, (1620), ( ), 57 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Lars Dinesen, statsrevisor, politiker, d. 1915, 40 s. (A 625) - Familien v. Eggers ( ), 15 s. (A 626) - H. O. G. Ellinger, direktør for Landbohøjskolen, politiker, d. 1947, 36 s. (A 627) - C.T. Engelstoft, biskop, d. 1889, 13 s. (A 628) - Laurits Engelstoft, konferensraad, ordenshistoriograf, d. 1851, 10 s. (A 629) - Axel Ernst, sagfører, numismatiker, d. 1964, 15 s. (A 630) - F. F. Falkenstjerne, højskoleforstander, præst, MF, d. 1896, 6 s. (A 631) - Joh. Ferd. Fenger, præst, d. 1861, 16 s. (A 632) - Gunnar Fog-Petersen, redaktør, politiker, d s. (A 633) - Vilhelm Foss, stiftslandinspektør, d. 1862, 6 s. (A 634) - Ole Freuchen, provst, d. 1850, 3 s. (A 635) - Georg Fries, sproglærer, d. 1855, hans familiearkiv ( ), 3 s. (A 636) - Harry Frost, kriminalassistent ( ). 5 s. (A 637) - Eduard Geismar, professor, dr. theol., d. 1939, 14 s. (A 772) - Nikolai Nikolajewitch Gersdorff, lensbaron, hofjægermester, d. 1936, 7 s. (A 773) - M. C. Gertz, professor, dr. phil., d. 1929, 17 s. (A 774) - Niels Falck Gløersen, sognepræst på St. Thomas og St. Jan, d s. (A 775) - Anders Gommesen, lærer i Sønderup, d. 1922, 5 s. (A 776) - Familien Goos ( ), 21 s. (A 777) - Victor Gram, politiker, d. 1969, 5 s. (A 778) - Andreas Grau, redaktør, d. 1935, 5 s. (A 779) - Carl Frederik Grove, højskoleforstander, d. 1895, 11 s. (A 780) - J. P. M. Grüne, redaktør, d. 1878, 2 s. (A 781) - P. C. Larsen Grøn, kommunegartner, d. 1960, 22 s. (A 782) - Peter Albert Gude, etatsråd, herredsfoged, d. 1870, l s. (A 783) - Jacob Gude, justitsråd, inspektør for Vaisenhuset, d. 1810, 2 s. (A 784) - L. Gude, domprovst, dr. theol., d s. (A 785) - Henri Alexandre Guillaumos, legationssekretær i Paris, d. 1814, 9 s. (A 786) Side 9

10 - Vilhelm Güldencrone, baron, toldinspektør, d ( ), 25 s. (A 787) - Familien Güldencrone fra Vilhelmsborg ( ), 26 s. (A 788) - Knud Pedersen Gyldstjerne, til Tim og Ljungby, rigsråd, lensmand, d. 1552, 6 s. (A 789) - C. F. Gyllembourg (-Ehrensvärd), baron, politiker, landøkonomisk forfatter, d. 1815, 3 s. (A 806) - Thomasine Gyllembourg, f. Buntzen, forfatterinde, d. 1856, 6 s. (A 807) - Wolfgang Haffner, godsejer, politiker, d. 1887, 7 s. (A 790) - C. C. Hall, auditør, politiker, d. 1888, 13 s. (A 791) - Joseph Hambro, bankier, hofråd. d. 1848, 8 s. (A 792) - Holger Aagaard Hammerich, etatsråd, ingeniør, borgerrepr., MF, d s. (A ). Pris 9,20 kr. - Kaj August Hammerich, direktør for Købstædernes almindelige brandforsikring, d. 1946, og Louis Hammerich, konferensråd, borgmester, birkedommer, d. 1916, 5 s. (A 795) - Carl Hansen, redaktør i Skive, MF, d. 1940, 15 s. (A 796) - Hans Christian Hansen, væver, musiker, d. 1907, 2 s. (A 797) - H. N. Hansen, højesteretsadvokat, politiker, d. 1910, 2 s. (A 798) - Ole Hansen, politiker, d. 1928, 10 s. (A 799) - Povl Hansen, højskoleforstander, d. 1934, 108 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Ludvig Harboe, biskop, d. 1783, 4 s. (A 802) - Familien Harbou ( ), 24 s. (A 803) - Peder Hass, realskolebestyrer, d. 1907, 3 s. (A 804) - Anton R. v. Hedemann, kontreadmiral, kammerherre, d. 1897, 7 s. (A 805) - J. L. Heiberg, forfatter, chef for Det Kgl. Teater, d. 1860, 16 s. (A 808) - Johanne Louise Heiberg, f. Pätges, skuespillerinde, d. 1890, 32 s. (A 809) - P. A. Heiberg, forfatter, d. 1841, 3 s. (A 810) - Familierne Heimbruch og Clüver (1371), ( ), 13 s. (A 811) - Johannes Helms, rektor, forfatter, professor, d. 1895, 9 s. (A 812) - Thorvald Helweg, sognepræst, d. 1917, 12 s. (A 813) - Poul Helweg-Larsen, provst, d. 1958, 20 s. (A 814) - R. J. F. Henrichsen, rektor, professor, d. 1871, 3 s. (A 815) - Peder Hersleb, biskop, d. 1757, 2 s. (A 816) - Hans Wilhelm Hertel, præst, d. 1872, 5 s. (A 817) - J. M. L. Hjort, provst, d. 1899, 3 s. (A 818) - Peder Hjort, professor, d. 1871, 4 s. (A 820) - Lage Hohendorff, generalløjtnant, d. 1729, 5 s. (A 821) - Harald Holm, statsrevisor, MF, d. 1903, 47 s. (A 822) - Jacob Holm, proprietær, cand. jur., d. 1892, 3 s. (A 823) - Andreas Gustav Holstein, greve, d. 1835, 2 s. (A 824) - Bent Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, MF, d. 1945, 15 s. (A 826) - C. Holstein (-Holsteinborg), til Holsteinborg, lensgreve, ML, d. 1924, 6 s. (A 827) - F. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, stænderdeputeret, d. 1836, 9 s. (A 828) - Frederik Conrad Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, generalløjnant, d. 1749, 3 s. (A 829) - Ludvig Holstein (Holsteinborg), lensgreve, politiker, d s. (A 830) - U. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, storkansler, geheimeråd, d. 1737, 2 s. (A 825) - F. C. Holsten, kaptajn, generaladjudant hos prins Christian Frederik i Norge, d s. (A 831) - Det Holtenske familiearkiv ( ), 36 s. (A 832) - De Høegh-Guldbergske arkiver ( ), 6 s. (A 833) - Sofus Høgsbro, højskoleforstander, statsrevisor, politiker. d. 1902, 35 s. (A 834) - Svend Høgsbro, justitsminister, d. 1910, 36 s. (A 835) - A. A. H. v. Irgens-Bergh, kaptajn, d (A 836) - M. F. v. Irgens-Bergh, legationsråd, d (A 837) - C. L. C. Irminger, viceadmiral, d. 1888, (A 838) - V. lrminger, kunstmaler, prof., d (A 839) - Bertel Jensen, redaktør, d (A 840) - Jens Peter Jensen, højskolelærer, d (A 841) - P. G. C. Jensen, højesteretssagf., landstingsm., d (A 842) - Jens Jensen-Sønderup, politiker, d (A 843) Side 10

11 - Franz v. Jessen, redaktør, d (A 844) - Hans Adolph Johansen, stud. theol., d (A 845) - Familien Juul-Rysensteen, arkiv fra Vilhelmsborg (A 846) - Frederik Olfert Jungersen, valgmenighedspræst, d (A 847) - Alfred Th. Jørgensen, dr. theol., filantrop, d (A 848) - Konrad Jørgensen, bogtrykker, red., landstingsm., d (A 849) - Jørgen Jørgensen, politiker, d (A 850) - Troels G. Jørgensen, højesteretspræsident, d (A 851) - Kall-Monradske Papirer (A 852) - Axel Kauffmann, oberst, kammerherre, d (A 853) - Jens Hansen Kiær, købmand, d.? ( ) (A 854) - C. W. Kiørboe, sognepræst, d (A 855) - C. Klitgaard, postmester, historisk forf, d (A ). Pris 13,80 kr. - A. Klubien, højesteretssagfører, d (A 859) - Poul Klubien, overretssagfører, d (A 860) - K. Knudtzon, generalmajor, kammerh., d (A 861) - Christen Kold, høj- og friskolemand. d (A ). Pris 15,80 kr. - Familien Kopp (Giede, Gartner, Kopp, Schroeder, Zahle) (A 865) - Christopher Krabbe, politiker, d (A 866) - Familien Krag (Steensballegård) (A ). Pris 9,20 kr. - A. F. Krieger, politiker, d (A 869) - J. P. Kristensen-Randers, højskoleforstander, d (A 870) - August F. N. Krohn, gen. major, hofchef, d (A 871) - F. J. Kaas, geheimestatsmin.. d (A 872) - Jacob E. Lange, familiearkiv ( ) (A 874) - Kristen Andersen Lange, seminarieforstander, d (A 875) - Lars Peter Larsen, missionær, professor. dr., d (A 877) - Thomas Chr. Larsen, politiker, hist. forf., d (A 878) - Johan Peter Larsen, fyrskibsfører, d (A 879) - Lars Larsen-Ledet, redaktør, afholdsagitator, d (A ). Pris 9,20 kr. - L H. Lefolii, rektor, d (A 882) - Orla Lehmann, politiker, d (A 883) - Levin Levinsen, amtsforvalter, d (A 884) - Familien Levinsen (A 885) - E. C. Lindberg, forstanderinde, d (A 886) - Peter Hiort Lorenzen, stænderdeputeret, d (A 887) - Familien Lunn og Knabstrup godsarkiv (A 888) - W. H. O. Madsen, officer, krigsminister, d (A 889) - J. N. Madvig, professor, politiker, d (A 890) - Finn Magnussen, geheimearkivar, oldforsker, d (A 891) - Familien Manthey-Wagner (A 892) - J. N. Marstrand, borgmester, d (A 893) - H. Martensen-Larsen, domprovst, d (A 894) - F. Meldahl, arkitekt, d (A ). Pris 9,20 kr. - Ejnar Mikkelsen, kaptajn, grønlandsfarer, d (A 897) - Gabriel Milan, generalfaktor, guvernør, d (A 898) - Laust Moltesen, historiker, politiker, d (A 899) - Carl Moltke, greve, geheimesratsminister, d (A 900) - D. G. Monrad, politiker, biskop, d (A 901) - Johannes Monrad, d. 1948, J. H. Monrad, d (A 902) - Peter Jacob Mouritzen, distriktsforstander, d (A 903) - A. G. Müller, d. 1833, F. A.Müller, d. 1795, O. F. Müller, d (A 904) - Ephraim Magdalus Møller, etatsråd, exam. jur., ( ) (A 905) - Henrik Møller, øjenlæge, d (A 906) - J. Christmas Møller, politiker, d (A ). Pris 13,80 kr. Side 11

12 - Theodor Valdemar Møller, læge, d (A 907) - Else Bruun de Neergaard, f. Holstein, fru, d (A 908) - P. Neergaard, sognepræst, d (A 909) - Edvard E. P. Nielsen, oberstløjnant, d (A 910) - N. P. Grønvald Nielsen, højskoleforstander, d (A 911) - Godske Nielsen, redaktør, stænderdeput., d (A 912) - Julius Alexander Nielsen, landdagsmand, d (A 913) - M. C. B. Nielsen, provst, politiker, d (A 914) - Oluf August Nielsen, historiker, arkivar, d (A 915) - Gordon Norrie, stabslæge, d (A 916) - Eiler Nystrøm, historiker, arkivmand, d (A 917) - J. Nørregaard, højskoleforstander, d (A 918) - F. A. Paludan, kommandør, d (A 919) - Harald Petersen, direktør, politiker, d (A 920) - Niels Otto Petersen, civilingeniør, driftsleder, d (A 921) - Niels Thorvald Petersen, redaktør, d (A 922) - P. N. Petersen, sognepræst, d (A 923) - J. V. Pingel, videnskabsmand, politiker, d (A 924) - Alfred Povlsen, højskoleforstander, d (A ). Pris 9,20 kr. - Karl Christian Ludvig Povlsen, valgmenighedspræst, d (A 927) - Kirsten Povlsen, frk., Ryslinge, d (A 928) - R. Prip, sognepræst, d (A 929) - H. G. Prosch, kæmner, justitsråd, d (A 930) - Slægten Prytz, ( div.år) (A 931) - V. Pürschel, overretssagfører, d (A 932) - G. J. Quaade, diplomat, minister, d (A 933) - Niels Hansen Rasmussen, gymnastikdirektør, d (A 934) - H. C. Reedtz, diplomat, minister, d (A 935) - Th. A. J. Regenburg, stiftamtmand, d (A ). Pris 9,20 kr. - Th. A. J. Regenburg, stiftamtm., d (Samlinger) (A 938) - Reventlow ske arkiver fra Altenhof ( ) (A 939) - C. Reventlow, greve, storkansler, d (A ). Pris 9,20 kr. - D. Chr. E. Reventlow, greve, kammerh., d (A 942) - Louise Stolberg, f. Reventlow, grevinde, d (A 943) - Sybille Reventlow, f. Schubart, d (A 944) - Ove Rode, redaktør, politiker, d (A ). Pris 9,20 kr. - J. Rosendal, højskoleforstander, d (A 947) - Axel Rosendal, biskop, d (A 948) - Hans Rosendal, højskoleforstander, d (A 949) - O. L. E. Rosenstand, sognepræst, d (A 950) - I. C. Rosenørn, overhofmesterinde, d (A 951) - Familien Gram (Roulund-Gram'ske familiearkiv) (A 952) - C. H. Rørdam, oberst, d. 1916, Kristine Rørdam, d (A 953) - H. F. Rørdam, præst, historiker, d (A 954) - Peter Rørdam, sognepræst, d (A 955) - H. W. Saxild, overlæge, dr. med., d (A 956) - Slægten Scavenius (Gjorslev) (A ). Pris 9,20 kr. - Anna Sophie Schack, d (A 959) - Frederik Christian Schack, greve, godsejer, d (A 960) - Friderica Augusta Schack, d (A 961) - Hans Schack, greve, feltherre, d (A ). Pris 9,20 kr. - Hans Schack, lensgreve, amtm., flnansdeput., d (A 964) - Knud Bille Schack, greve, godsejer, ritmester, d (A 965) - Otto Didrik Schack, lensgreve, stiftbefalingsm., d (A 966) - J. O. Schack-Rathlou, statsminister, d (A 967) Side 12

13 - Christen Skeel (Scheel), lensgreve, d (A 968) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, overstaldm., d (A 969) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, oberstltn., d (A 970) - Familien v. Scholten (l ) (A 971) - Philip Julius Schou, direktør, MF, d (A 972) - Joachim Frederik Schouw, professor, politiker, d (A 973) - F. Schrøder, sognepræst, d (A 974) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, oversekr., d (A 975) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, amtmand, d (A 976) - P. Chr. Schumacher, gesandt, amtmand, d (A 977) - O. G. Schwarz, herredsfoged, borgm., d (A 978) - F. Schwarz, oberstlnt., postm., d (A 979) - S. Schytz, borgmester, d (A 980) - Familien Sehested, arkivet på Broholm ( ) (A ). Pris 9,20 kr. - J. Sehested, kaptajn, d (A 983) - Selschausdal, privatarkiv og godsarkiv (A 984) - Carl Fr. Simony, dept. chef, politiker, d (A 985) - Johan Fr. Simony, stiftamtmand, d (A 986) - P. P. Smidt, friskolelærer, d (A 987) - Chr. O. S. Spleis, sognepræst, d (A 988) - Erik Høyrup Spur, sognepræst, d (A 989) - Slægten Steenstrup ( ) (1915) (A 990) - H. C. Steffensen, generalauditør, politiker, d (A 991) - Hendrik Stein, redaktør, ML, d (A 992) - Familien Steinmann(Tybjerggård) (A 993) - Gustav Stemann, d og Helga, d (A 994) - Poul Chr. Stemann, statsmin., d (A 995) - Paul Chr. Stemann, amtmand, d (A 996) - P. Fr. Storck, sognepræst, d (A 997) - H. B. Storck, arkitekt, d (A 998) - J. Swane, amtsforvalter, d. 1951, slægtsarkiv(a ). Pris 9,20 kr. - Kaj E. Svarre, chefredaktør, d (A 1001) - S. P. Svarre, redaktør, politiker, d (A 1002) - Enevold Sørensen, journalist, politiker, d (A 1003) - S. P. L. Sørensen, forst. f. Carlsberglab., prof., d (A 1004) - N.J. Termansen, gårdejer, MF, d (A 1005) - F. Thaarup, statistiker, historiker, d (A 1006) - Carl Frederik Tietgen, bankdirektør, d. 190l (A 1007) - Familien Thalbitzer, ( ) (A 1008) - Kristen Tovborg-Jensen, gårdejer, politiker, d (A 1009) - W. Fr. Treschow, højesteretsadv., politiker, d (A 1010) - Herman Trier, politiker, pædagog, d (A 101l ). Pris 13,80 kr. - Jacob Steffen Trier, grosserer, d (A 1014) - Anton Frederik Tscherning, officer, politiker, d (A 1015) - Eleonora Tscherning, f. Lützow, d (A 1016) - Eilert Peter Tscherning, oberst, d (A 1017) - Sara Sophie Tscherning, d (A 1018) - Chr. v. Ucken, landsdommer, d. før 1677 (A 1019) - Jens Vahl, provst, missions- og personalhist., d (A 1020) - C. v. Wassenberg, oberstløjtnant ( ) (A 1021) - Peter Vedel, direktør i Udenrigsministeriet, d (A 1022) - C. Fr. Wegener, gehejmearkivar, d (A 1023) - A. P. Weis, departementschef, d (A 1024) - H. M. Velschow, historiker, professor, d (A 1025) - P. Verrier, professor, d (A 1026) Side 13

14 - C. Willemoës, redaktør, d (A 1027) - C. L. With-Seidelin, kommandør, d (A 1028) - E. Wolff, general, d (A 1029) - Carl Theodor Zahle, politiker, d (A 1030) - Otto Zahle, rektor, d (A 1031) - C. C. Zahrtmann, admirai, d (A 1032). Det danske Advokatsamfund (A 1037) Foreninger: - De danske Atlanterhavsøer: Dansk Samvirke (A 1036) - Foreningen Danebrog, (A 1038) - Danmarks Realskoleforening, (A 1039) - Dansk forsorgsselskab, (A 1040) - Det Danske Missionsselskab (A 1041) - Grænseforeningen (A 1042) - Hielmstierne-Rosenkrones Stiftelse (A 1056) - Partiet Højre og Det Konservative folkeparti, (A 1043) - Højskolebladet, ca (A ). Pris 27,60 kr. - J. A. K. Bevægelsen, (A 1050) - Jyllandsposten (A 1051) - Den danske Købstadsforening (A 1055) - Foreningen Mødres og Børns bespisning (A 1053) - Dansk Forenet Sudan Mission (A 1052) - Venstrepartier , Venstre (A 1054). 5. Arkiver uden for Rigsarkivet Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - Ahrensburg, gods ved Hamburg (A ). Pris 18,40 kr. - Arbejderbevægelsens arkiv. De samvirk. Fagforb Louis Pio (A 1061) - Avsumgård, stamhus, Hjerm herred, Ringkøbing amt (A 1062) - Bakkehusets manuskriptsamling (A ). Pris 18,40 kr. - Det danske Baptistsamfund. Fagkatalog (A ). Pris 41,40 kr. - Birkelse, gods, Kær herred, Ålborg amt (familien Skeel) (A 1076) - Brattingsborg gods, Samsø, Holbæk amt (Grevskabet Samsøe) (A ), Pris 9,20 kr. - Brødremenigheden, Christiansfeld. Catalog Afskrift, 1956 (A ). Pris 9,20 kr. - Børringekloster, Skåne. C. G. Brambeck, 1849 (A ). Pris 18,40 kr. - Buderupholm, gods. Hornum h., Ålborg amt (A 1085) - Riksarkivet, Oslo. Eidsvollsbygningens arkiv (A 1086) - Engelholm gods, Bårse herred, Præstø amt (familien Wolff) (A 1087) - Frijsenborg, grevskab (A ). Pris 9,20 kr. - Fussingø, gods (stamhus), Sønderlyng herred, Randers amt (A 1091) - Gammel Køgegård (familien Carlsen) (A ). Pris 18,40 kr. - Giesegård, gods, Ringsted herred, Sorø amt (familien Schack) (A 1096) - Danneskiold-Samsøe ske privatarkiver på Gisselfeld ti11æg 1936 (A ). Pris 13,80 kr. - Glücksborg slot (hus- og familieark. Slesvig-Holsten-Glücksborg) (A 1100) - Hagestedgård, gods, Tuse herred, Holbæk amt (A 1101) - Herlufsholm stiftelse, Registratur tiilægsblade (A ). Pris 13,80 kr. - Herlufsholm stiftelse. Fortegn. o. ark. fotogr til RAs filmsamling (A 1105) - Oversigt over arkiverne på Knuthenborg. Reg. o. grev F. M. Knuths arkiv, (A 1106) Side 14

15 - Reg. over manuskripter i H. M. Kongens håndbibl., Chr.borg (A 1107) - Arkivet på Lindenborg. Foreløbig fortegn. + fortegn (A 1108) - Fortegnelse over arkivet på Matrup (familien Westenholz), marts 1930 (A 1109) - Arkivet på Moesgård I-III. Familieme Güldencrone og Dahl. Godsark. (A ( ). Pris 9,20 kr. - Fortegnelse over etatsråd A. E. M. Tangs ( ) arkiv på N. Vosborg (A ). Pris 9,20 kr. - Manuskr. og arkivalier, som fandtes på Orebygårds bibliotek (Fussing, 1918) (A 1114) - Registrant over arkivet på Pederstrup (Øjvind Andreasen, 1954) (A 1115) - Arkivet på Ravnholt I-IV ( ) (Sehestedt, Schack-Rathlou, Juul m.m,) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegn. o. Ribe Katedralskoles håndskr.saml. + Grønlunds saml. (A 1119) - Fortegnelse over arkivalier på Rosenborg (1967) (A 1120) - Schackenborg Familiearkiv (Jan. 1925, kopi af fortegn. v. godsinsp. Davidsen) (A 1121) - Akter vedr. Forhandl. i Slesvigs og Holstens Stænder Kiel, 1927 (A ). Pris 9,20 kr. - Skjoldenæsholm, gods, Ringsted herred, Sorø amt (A 1124) - Støvringgård, gods, Støvring herred, Randers amt (A 1125) - Registraturer over Sydslesvigske arkiver uden for Landesarchiv (1951) (A ). Pris 9,20 kr. - Torbenfeld, gods, Tuse herred. Holbæk amt, (P. B. Grandjean, 1912) (A 1128) - Arkiverne på Tranekær (Langeland), I-III (A ). Pris 9,20 kr - Arkivet på Ålholm. (Grevskabet Christiansholm) (Sigrid Wad, 1924) (A 1131) - Villestrup, gods, Hindsted herred, Alborg amt. (P. Møller og 1830) (A 1132) - Dansk-Vestindiske Akter i National Archives, Washington, DC. USA (A ). Pris 9,20 kr. - Vestindiske Lokalarkiver, Christianssted, St. Croix (A 1135) - Arkivet på Valdemar Slot (Tåsinge) (Sigrid Wad, afl. oversigt LAO) (A 1136) - Vallø Stifts arkiv (Fortegn. o. V. stiftskontors ark P. Møller. 1930) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegnelse over Vemmetofte Klosters arkiv (Brasch, 1867) (A ). Pris 9,20 kr. - Grevskabet Wedellsborgs arkiv (William Norvin 1912) (A ). Pris 9,20 kr. - Breve til og fra danske handlende i det Wahrendorffske arkiv på Åkers bruk (A 1144). 6. Landsarkivet for Sjælland m.m. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Kirkebogsregistre - Trinitatis sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 129,25 kr. - Garnisons sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 156,50 kr. - Holmens sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 125,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 62,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 180,00 kr. - Vor Frelsers sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 70,50 kr. - Helligånd sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 74,50 kr. - Vor Frue kirke, Kbh.vielsesreg (A ). Pris 101,50 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1418). Pris 4.60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1420). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1421). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A 1419). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåb, vielse og konfirmationsreg (A 1422). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1425). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Kastelskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 27,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 18,40 kr. - Kastelskirken, Kbh. register over hustruer (A 1438). Pris 4,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 13,80 kr. Side 15

16 - Frederiks tyske kirke, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 13,80 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. begravelsreg (A ). Pris 9,20 kr, - Vartov menighed, Kbh. dåbsreg (A 1453). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. vielsesreg (A 1454). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Fødselsstiftelsen, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Reg. t. københavnske meningheders kirkebøger, nemlig: Søkvæsthuset , Ladegården og Pesthuset , Tvangs- og Arbejdsanstalten , Abel Cathrines Stiftelse , Børnehuset og Christianshavns straffeanstalt , Almindelig Hospital , Frederiks Hospital , Det civile Arresthus , Pesthuset m.m (A ). Pris 58,00 kr. - Sct. Olai sogn, Helsingør dåbsreg (A ). Pris 49,50 kr. - Roskilde domsogn dåbsreg (A 1488). Pris 4,60 kr. - Sorø sogn dåbsreg (A 1489). Pris 4,60 kr. Borgerskabsregistre Registre over borgerskaber, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (A ). Pris 83,00 kr. Skifteregistre, København Indtil Skiftekommissionen, forseglingsprotokoller (A ). Pris 41,50 kr. - Skiftekommissionen, behandlingsprotokoller (A ). Pris 23,00 kr. - Skiftekommissionen, konceptskifter m.v. (A ). Pris 54,00 kr. - Hofretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 9,20 kr. - Borgretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 13,80 kr. Efter Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 27,60 kr. - Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 36,80 kr. - Hof- og Stadsretten, samfrændeskifter m.m (A ). Pris 9,20 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 87,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 489,50 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 58,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 95,25 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 625,60 kr. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler. Københavns politi. Politidirektøren Udtagne sager L: Div. Dødeblade for Kbh (alfab. register over døde i Kbh.) 176 kort (A ). Pris 788,50 kr. 7. Tidsskrifter Danske Magazin (Udg. af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog) række. 24 bd. Kbh række ( ) 6 bd s. 2. række (Nye Danske Magazin) ( ) 6 bd s. 3. række ( ) 6 bd s. 4. række ( ) 6 bd s. Kompl. 151 kort (B ). Pris 573,60 kr. Indhold 1 kort (B 190). Pris 4,60 kr. 1. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Side 16

17 1. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3.bd. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. 2. rk. 4.bd, 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 5.bd. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 3. rk. 1.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 2.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 3.bd. 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. 3. rk. 4.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 3. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 1.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 2.bd. 9 kort (B ). Pris kr. 4. rk. 3.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 4.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. Historisk Museum eller Tidsskrift for utrykte hist. Kildeskrifter, især Danmark vedkommende. Udg af A. Becker. 1. bd., 1. hft. Kbh. [1848]. 177 s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Litteraturhistorie. Udg. af Chr. Bruun m.fl række. 12 bd. Kbh række ( ), 6 bd s. 2. række ( ), 6 bd s. Kompl. 60 Kort (B ). Pris 240,00 kr. 1. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 1. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3. bd. 5 kort (B l). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 2. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Samlinger til den Danske Historie. Udg. af B. C. Sandvig og P. F. Suhm. 2 bd. Kbh (B ). Pris 67,50 kr. Nye Samlinger til den Danske Historie. Udg. af R. Nyerup og P. F. Suhm. 4 bd. Kbh (B ). Pris 81,00 kr. Historiske Aarbøger. Udg. af C. Molbech. 3 bd. Kbh (B ). Pris 36,75 kr. Side 17

18 8. Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Aktstykker og breve samt andre traktater Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold Udg. i Uddrag af Rigsarkivet v. C. F. Bricka m.fl. Kbh bd s. Kompl. 184 kort (B ). Pris 772,80 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr, kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,15 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 31,50 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 51 Skånske Tegnelser bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske Tegne1ser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske TegneIser bd kort (A ). Pris 32,20 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 57,95 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 78,60 kr. Danske K.ancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 129,05 kr. Side 18

19 Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 49,70 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 105,55 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 144,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 168,15 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A 2635). Pris 4,60 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli B.75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 86,95 kr. Danske Kancelli B. 78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Side 19

20 Danske Kancelli B.18 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 36,80 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 66,20 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.60 Registre og Tegnelser for Rigsrådet kort (A ). Pris 18,40 kr. Meddelelser fra Rentekammerarchivet Udg. af J. Grundtvig. 5 bd. Kbh. (B ). Pris 47,25 kr. Beretninger (årbøger, krøniker, kongelister o.l.) fra tiden før o / Samlinger Scriptores rerum Danicarum medii ævi. Udg. af Jac. Langebek m.fl. Kbh., bd s. Register samt rettelser og tilføjelser: Kortene B (bd. 9). Indholdsfortegnelser fra bd. 1-8: Kort Kompl. 168 kort (B ). Pris 591,40 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 63,40 kr. Bd kort (B ). Pris 91,10 kr. Indhold 1 kort (B 1149). Pris 4,60 kr. Monumenta historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie, især fra det 16. Aarhundrede. Udg. af H.F. Rørdam række. 4 bd. - Kbh., række ( ), 2 bd s. 2. række ( ), 2 bd s. Kompl. 28 kort (B ). Pris 124,95 kr. 1. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 1. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 1. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 2. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. Bearbejdelser efter o / Større tidsrum Edv. Holm: Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskil1else ( ). Kbh bd s. Bd. 1: bd II: bd. III, 1: bd. III, 2: , bd. IV, 1: , bd. IV, 2: , bd. V: , bd. VI, 1; , bd. VI, 2: , bd. VII, 1: , bd. VII, 2: Kompl. 64 kort (B ). Pris 268,80 kr. Side 20

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

De første norske amtmænd

De første norske amtmænd Heimen, ISSN 0017 9841, bind 44, 2007, side 3 16 De første norske amtmænd Om baggrunden for amtmandsinstruksen af 1685 Av Karl Peder Pedersen Landsarkivet for Sjælland Den 7. februar 1685 underskrev Christian

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II Af John Robert Christianson The court of King Frederik II (1534-88, reigned 1559-88) of Denmark maintained innumerable connections in all

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

Fire brødre med far i Blå Bog

Fire brødre med far i Blå Bog Blå Bog udkommer i dag for 104. gang denne gang med 304 nye navne Fire brødre med far i Blå Bog G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde 31-33 1171 København K Tlf. 7766 6000 Fax 7766 6001 sekr@gad.dk www.gad.dk

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere