KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)"

Transkript

1 KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer på mikrofiche (mikrofilmkort). Det apparat, der er nødvendigt for at læse kortene, findes på de fleste arkiver og biblioteker. Kortene bestilles via Kortene er i kataloget inddelt i følgende kategorier: 1. Bibliografi Arkivvæsen Rigsarkivet Privatarkiver Arkiver uden for Rigsarkivet Landsarkivet for Sjælland m.m Tidsskrifter Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Kilder til og bearbejdelser af Danmarks Historie før Kilder til og bearbejdelser af enkelte kongers historie Danmarks Stats- og kulturforhold Danmarks økonomiske forhold og erhvervsliv Kirkehistorie Undervisningsvæsen Topografi Tidligere danske kolonier Personalhistorie Bibliografi C. V. Bruun: Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over den danske Litteratur fra 1482 til udg. Kbh bd s. Indholdsfortegnelser: Kortene B 480, 491, 502, 517 og 523. Supplementer og registre: Kortene B (bd. 5). Kompl. 56 kort (B ). Pris 206,10 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 45,50 kr. Bd kort (B ). Pris 62,10 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. Bd kort (B ). Pris 53,80 kr. Side 1

2 H. Ehrencron-Müller: Supplement til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til Kbh s. 15 kort (B ). Pris 62,10 kr. B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi. Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica). Kbh Genoptryk med rettelser og tilføjelser bd s. Indholdsfortegnelser og registre: Kortene B 454, 463, 471, 468, 469 og 470. Kompl. 26 kort (B ). Pris 110,50 kr. Bd. 1 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 8 kort (B ). Pris 40,00 kr. Bd. 3 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Alfr. Krarup: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerne E Donatione Variorum, Additamenta, Rostgaards, Schiønnings, og Ørsteds Samling. Kbh bd s. Kompl. 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. E. Gigas: Katalog over det store Kgl. Bibliotheks Haandskrifter vedrørende Norden, særlig Danmark. Kbh bd s. Kompl. 10 kort (B ). Pris 47,00 kr. Bd. 1 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 2 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Bd. 3,1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 3,2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. C. Behrend: Katalog over det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie. Kbh bd s. Kompl. 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 1 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Bd. 2 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Katalog over den Arnamagnæanske Haandskriftsamling. Udg. af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat v. Kr. Kaalund. Kbh bd s. Kompl. 18 kort (B ). Pris 81,00 kr. Bd. l 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Bd. 2 9 kort (B ). Pris 45,00 kr. Laur. Nielsen: Registrant over Breve fra og til Danske i udenlandske Biblioteker. Kbh s. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. Arkivvæsen Tidsskrifter International Council on Archives. Microfilm Committee. Bulletin. Bd kort (B ). Pris 25,00 kr. l almindelighed Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. Udg. af Rigsarkivet v. Rigsarkivaren. 1. Bind. Kbh s. 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. E. C. Werlauff: Efterretninger om det gamle Rigs-Archiv paa Kallundborg Slot. (Ny Minerva IV. p ). Kbh. u. å. 9 s. Side 2

3 1 kort (B 1164). Pris 4,60 kr. De ældste danske Archivregistraturer udg. efter Originaler i Geheimearchivet af Det Kgl. danske Selskab v. T.A. Becker m.fl. Kbh bd s. Kompl. 33 kort (B ). Pris 147,30 kr. Bd. 1 4 kort (B ). Pris 21,00 kr. Bd. 2 5 kort (B ). Pris 26,25 kr. Bd. 3 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd. 4 6 kort (B ). Pris 31,50 kr. Bd kort (B ). Pris 36,75 kr. Bd kort (B ). Pris 26,25 kr. A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske rigsarkivers historie. Kbh s., 3 tavler. 3 kort (B 5-7). Pris 15,75 kr. W. D. Macray: Report on the Royal Archives of Denmark + 2nd report + 3 rd report. London s. 4 kort (B ). Pris 18,40 kr. Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 7 kort (B ). Pris 35,00 kr. Danske adelige Brevkister. Registraturer fra det Aarhundrede. Udg. af Det Kgl. danske Selskab v. A. Thiset. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. L. Weibull: Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden. (Hist. T. f. Skåneland I. Bilaga.). Lund s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. O. Walde: Ett fragment av Kristian II s arkiv. (Nord. T. f. bok- o. biblioteksväsen XXIII, 1936, p ). Uppsala s. 1 kort (B 1163). Pris 4.60 kr. 3. Rigsarkivet Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Oversigter og generalregistraturer Kr. Erslev: Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyttelse. En Oversigt. Kbh s. 1 kort (B 4). Pris 5,25 kr. Rigsarkivet, København. Rigsarkivet. 1 afdeling. Generalregistratur s. 3 kort (A 3-5). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Foreløbig oversigt over 1. afdelings registraturer og hjælpemidler vedr. arkiver m.m. i Rigsarkivet. Af H. Kargaard Thomsen. Dupl s. 2 kort (B ). Pris 9,20 kr. Pergaments- og ældre Papirsbreve Rigsarkivet. København. Kronologisk Fortegnelse over Rigsarkivets Pergamentsbreve og ældre Papirsbreve. Forord samt årh.: A 50, 14. årh.: A 50-54, 15. årh.: A 54-67, 16. årh.: A 67-84, 17. årh.: A 84-92, 18. og 19. årh. samt udaterede: A kort (A 50-94). Pris 75,95 kr. Side 3

4 Kongehusets og Rigets Arkiv Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Det Kongel. Geheime Archives Registrature [v. G. J. Thorkelin]. Indholdsfortegnelser: kortene A 465, A 473, A 477, A 481 og A 491. Kompl. 36 kort (A ). Pris 140,80 kr. Bd. 1 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Bd. 2 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd. 3 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Hofetaterne, Statskollegiet m.m. Rigsarkivet København. Arkivregistraturer, bd. nr Overhofmarskallatet og Hoffourerkontoret. 114 s. 2 kort (A 1-2). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli m.m. Vejledende Arkivregistraturer I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede Institutioner Udg. af Det Kgl. Geheimearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv v. V. A. Secher. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Person og Stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til Registranterne samt henlagte Sager kort (A ). Pris 45,50 kr. Tyske Kancelli m.m. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til indkomne Breve i Tyske Kancellis indenrigske Afdeling til s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Ekstrakter af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller : A , : A , : A , : A , : A , : A kort (A ). Pris 156,40 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Navneregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 91,10 kr. Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Sagregister til Ekstrakterne af Tyske Kancellis Forestillingsprotokoller kort (A ). Pris 27,60 kr. Rentekammeret Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Kommissionsforretning af 1720 ang. revision og kassation af arkivalier ved brevkammeret (til og med 1699). 11 kort (A ). Pris 49,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Kongelige Resolutioner gennem Rentekammeret (ved S. Nygaard). Kbh kort (A ). Pris 297,75 kr. Side 4

5 Rigsarkivet. København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Ekstrakter af Rtk's kgl. resolutioner (1854). 161 kort (A ). Pris 592,50 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Rentekammeret nr Alfabetisk register over kgl. befalinger. forordninger, kammerkollegieordrer m.m (visdomsbog). 25 kort (A ). Pris 103,50 kr. Rigsarkivet, Køhenhavn. Forskellige utrykte hjælpemidler Embedsudnævnelser under Rentekammeret bd. Bd. 1, : A og : A ; bd. 2, : A og : A og : A ; bd. 3, : A og : A og : A Kompl 43 kort (A ). Pris 168,10 kr. Bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Bd kort (A ). Pris 45,50 kr. Bd kort (A ). Pris 78,70 kr. Specialregistraturer i Rigsarkivet i København. Matriklerne 1664 og (Udg. af Rigsarkivet v. O. Bro- Jørgensen). Kbh s. 3 kort (B 1-3). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Fortegnelse over Udskiftningsforretninger i Matrikulsarkivet. (Udskrifter af Landvæsenskommissions-Protokollerne for 14 Amter i Kongeriget). 3 kort (A ). Pris 13,80 kr. Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Vejledende Arkivregistraturer II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 3 kort (B ). Pris 15,75 kr. Kommercekollegiet Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Kommercekollegiet s. 3 kort (A 6-8). Pris 13,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Kommercekollegiets danske og norske Forestillinger (Kkl. 1-13) samt til Kommerceforestillinger vedk. Danmark, Norge og Hertugdømmerne (Kkl. 411). (= Kommercekollegiet , nr. 14). 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Finansstyrelsen og Generalpostdirektionen Vejledende Arkivregistraturer III. Finansarkiverne Generalpostdirektionens Arkiv Udg. af Rigsarkivet v. J. Bloch. Kbh s. 2 kort (B ). Pris 10,50 kr. Finansstyrelsen. Pensionsvæsen Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register over Indskyderne i Enkekassen (Landmilitæretatens pensionskasse og Den almindelige enkekasse ). 22 kort (A 28-49). Pris 91,10 kr. Landetaten Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets indkomne breve s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Side 5

6 Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets supplikationer s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Krigskancelliets Memorialer s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Forskellige utrykte hjælpemidler. Register til Overkrigssekretærens indkomne breve s. 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. Fyrstelige Arkiver. - B. Fællesarkivet (Gemeinschaftliches Archiv) Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32. Repertorium über das sogenannte Gemeinschaftliche Archiv im Schlosse Gottorp verfertiget von Eschel Lohmann s. 10 kort (A 50 l-510). Pris 41,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 32 A. Oversigt over fordelingen af sagerne i Gemeinschaftliches Archiv ved omordningen s. 4 kort (A ). Pris 17,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34. Supplement til Gemeinschaftliches Archiv (v. G. J. Thorkelin). 290 s. 8 kort (A ). Pris 35,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr. 34 A. Alfabetisk. register til Gemeinschafliches Archiv (bd. nr. 32 og 34). 175 s. 6 kort (A ). Pris 26,40 kr. Indenrigsministeriet Rigsarkivet, København. Indenrigsministeriet. 1. departement. Kontoret for kommune- og næringssager. Visdomsbøger bd. Nr. 1: (52). Nr. 2: Nr. 3: (63). Nr. 4: Nr. 5: Nr. 6: [Nr. 7]: kommunalvæsen [Nr. 8]: kommunalvæsen [Nr. 9]: kommunalvæsen [Nr. 10]: kommunalvæsen (1905) (1915). [Nr. 11]: kommunalvæsen [Nr. 12]: kommunalvæsen [Nr. 13]: næringsvæsen [Nr. 14]: næringsvæsen [Nr. 15]: næringsvæsen (25). Kompl. 134 kort (A ). Pris 493,10 kr. Nr. 1 5 kort (A ). Pris 23,00 kr. Nr. 2 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 3 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 4 6 kort (A ). Pris 27,60 kr. Nr. 5 7 kort (A ). Pris 32,20 kr. Nr. 6 8 kort (A ). Pris 36,80 kr. [Nr. 7] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 8] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 9] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr.10] 11 kort (A ). Pris 45,50 kr. [Nr. 11] 12 kort (A ). Pris 49,70 kr. [Nr. 12] 14 kort (A ). Pris 58,00 kr. [Nr. 13] 9 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 14] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. [Nr. 15] 10 kort (A ). Pris 41,40 kr. Filmsamlingen Side 6

7 Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i København. 191 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i København. 118 s. 4 kort (A ). Pris 18,40 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd.nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Odense. 87 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet. København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Odense. 41 s. 1 kort (A 310). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger og lægdsruller i Landsarkivet i Viborg. 336 s. Kirkebøger: A , lægdsruller: A kort (A ). Pris 36,80 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter i Landsarkivet i Viborg. 107 s. 2 kort (A ). Pris 9,20 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af kirkebøger i Landsarkivet i Åbenrå. 26 s. 1 kort (A 321). Pris 4,60 kr. Rigsarkivet, København. Arkivregistraturer, bd. nr Mormonfilm i Rigsarkivet af skifter, folketællinger, lægdsruller m.v. i Landsarkivet i Åbenrå. 18 s. 1 kort (A 322). Pris 4,60 kr. Registratur over Danica-Film i Rigsarkivet i København. Udg. af Rigsarkivet, Kbh Arkivnr. 47: Børringekloster, arkivnr. 301: Deutsches Zentral-Archiv. Abteilung Merseburg, arkivnr. 304: Sächsisches Landeshauptarchiv. Dresden, arkivnr. 550: Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien, arkivnr. 600: Public Record Office. London s. nr kort (B 8). Pris 4,60 kr nr kort (B 9). Pris 4.60 kr. nr kort (B 10). Pris 4,60 kr. nr kort (B 11). Pris 4,60 kr. nr kort (B 12). Pris 4,60 kr. 4. Privatarkiver Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - M. Aaberg, redaktør, d. 1933, 4 s. (A 529) - Det Aagaard-Hammerichske familiearkiv ( ), 47 s. (A 530) - J. N. B. Abrahamson, oberst, d. 1847, 7 s. (A 531) - Charles v. Achen, gravør, friherre, d. 1954, 3 s. (A 565) - D. B. Adler, grosserer, d. 1878, 15 s. (A 532) - Johan Gunder Adler, geheimekabinetssekrctær, d. 1852, 52 s. (A 533) - Andreas Valentin Adrian, urtekræmmer, d. 1859, 3 s. (A 534) - Frederik Ahlefeldt, storkansler, d. 1686, 14s. (A 535) Side 7

8 - Esper Andersen, cigarhandler i Skive, d. 1936, 9 s. (A 566) - Sophus Andersen, afdelingsingeniør, d. 1908, 12 s. (A 567) - C. G. Andræ, politiker, d s. (A 536) - Augusta v. Arenstorff, massøse, d. 1970, 5 s. (A 568) - Frederik v. Arenstorff, general, d. 1689, 4 s. (A 537) - Frederik v. Arenstorff, til Overgaard, d. 1739, 3 s. (A 538) - Frederik v. Arenstorff, landsdommer, d. 1762, 7 s. (A 589) - Frederik Chr. Arenstorff, til Overgaard, d. 1793, 3 s. (A 540) - A. F. Asmussen, departementschef i kulturministeriet. d. 1914, 116 s. (A ). Pris 13,80 kr. - Kirsten Auken, overlæge, dr.med., d. 1968, 9 s. (A 572) - Frederik Bajer, politiker, d. 1922, 33 s. (A 573) - J. J. Bahnson, krigsminister, d. 1909, 19 s. (A 574) - B. Bang, veterinær, d. 1932, 60 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Familien de Bang ( ), 16 s. (A 543) - S. Barner, politiker, kammerherre, d. 1921, 3 s. (A 544) - J. M. Beck. kancelliråd. plantageejer, d. 1791, og sønnesøn Johan Vilhelm August Beck, exam.jur., forpagter, ML, d. 1885, 2 s. (A 545) - Valdemar Bennike, højskole1ærer, d. 1923, 7 s. (A 546) - Chresten Berg, politiker. d, 1891, 61 s, (A ). Pris 9,20 kr. - Sigurd Berg, redaktør, politiker, d. 1921, 28 s. (A 571) - Ivar Berendsen, toldinspektør, d. 1939, 4 s. (A 548) - Carl Berling, bladudgiver og hofembedsmand, d. 1871, 12 s. (A 547) - De Bernstorffske arkiver, Gohlau ( ), 4 s. (A 549) - De Bernstorffske arkiver, Jersbek ( ), 22 s. (A 550) - De Bernstorffske arkiver, Ober Ellguth ( ), 22 s. (A 551) - De Bernstorffske arkiver, Stintenburg ( ), 54 s. (A 552) - De Bernstorffske arkiver, Wotersen ( ), 54 s. (A 553) - Familien Bertouch ( ), 34 s. (A 554) - Conrad Bierman v. Ehrenschild, d. 1698, 25 s. (A 555) - Peder Esgesen Bille, til Svanholm, rigsråd, lensmand, d. 1580, 5 s. (A 556) - Sten Andersen Bille, admiral, geheimestatsminister, d. 1833, 2 s. (A 557) - Sten Andersen Bille, admiral, marineminister, d. 1883, 16 s. (A 558) - Sten Andersen Bille kammerherre, kaptajn, d s. (A 563) - S. Birket-Smith, overbibliotekar, litteraturhistoriker, d. 1919, 21 s. (A 578) - J. L. Bjørner, grosserer, d s. (A 579) - Marius Blem kreditforeningsdirektør, MF, d. 1915, 6 s. (A 559) - Hans Blome, til Seedorf, amtmand, d. 1722, 8 s. (A 560) - Otto Blome, oberst, gesandt, d. 1803, 4 s. (A 561) - Otto Blome, lensgreve, generalløjtnant, gesandt, d. 1849, 5 s. (A 562) - C. A. Bluhme, politiker, d. 1866, 17 s. (A 564) - Det Bodenhoffske familiearkiv ( ) 27 s. (A 580) - Holger Boeck, overretssagfører, d. 1970, 7 s. (A 581) - Slægten Boesen (ca ), 4. s. (A 582) - Carl Bollmann, kabinetssekretær hos hertugen af Sachsen-Coburg-Gotha d. 1863, 4 s. (A 583) - F. J. Borgbjerg, politiker, d. 1936, 9 s. (A 584) - Olinto dal Borgo di Primo, gesandt, d. 1856, 27 s. (A 585) - Edouard de Bourke-Ferrall, greve, d. 1868, 4 s. (A 586) - Edmund Bourke, gesandt, d. 1821, 4 s. (A 587) - C. V. Bramsnæs, nationalbankdirektør, politiker, d. 1965, 7 s. (A 588) - C.F. Bricka, rigsarkivar, dr. phil., d. 1903, 5 s. (A 589) - G. Brock, højesteretsadvokat, politiker, d. 1878, 4 s. (A 590) - L. F. Brock, oberst, stænderdeputeret, d s. (A 591) - Greveslægten Brockdorff, til Kletkamp ( ), 7 s. (A 592) - Wilhelm Brockmann, amtsforvalter ( ), 3 s. (A 593) - Daniel Bruhn, akademiforvalter, d. 1914, 6 s. (A 594) Side 8

9 - E. Bruhn, generalløjtnant, d. 1868, 3 s. (A 595) - De Brun-Bülgelske arkiver ( ), 11 s. (A 596) - Daniel Bruun, officer, d. 1931, hans slægtsarkiv ( ), 123 s. (A ). Pris 13,80 kr. - G. Valdemar Brücker, præst, d. 1929, 22 s. (A 600) - Cosmus Bræstrup, politidirektør, d. 1870, 11 s. (A 601) - Sophus Bugge, professor v.universitetet i Kristiania, d. 1907, 3 s. (A 602) - Orla Buhl, kreditforeningsdirektør, d. 1958, 17 s. (A 603) - Vilhelm Buhl, politiker, d. 1954, 4 s. (A 604) - Daniel Gotthilf Moldenhawer Bølling, læge, d. 1912, 9 s. (A 605) - Slægten Castenschiold (Borreby), (1747), ( ), 11 s. (A 606) - Balthasar Christensen, overretsprokurator, politiker, d. 1882, 7 s. (A 607) - Jacob Christensen, sagfører, d. 1914, 3 s. (A 608) - William Christensen, arkivar, dr. phil., d. 1949, 3 s. (A 609) - Rasmus Christiansen, maler, d. 1940, 4 s. (A 610) - H. V. Clausen, lektor, d. 1937, 43 s. (A 611) - Johannes Clausen, præst, d. 1908, 17 s. (A 612) - Familien Clausen-Bagge ( ), 47 s. (A 613) - De Collinske arkiver samt Sagen om de Collinske Papirer ( ), 8 s. (A 614) - Hans Birch Dahlerup, friherre, kontreadmiral, d. 1872, 5 s. (A 615) - Verner Dahlerup, professor, dr.phil., d. 1938, 4 s. (A 616) - De Dahlerupske familiearkiver ( ) 7 s. (A 617) - Bertel Dahlgaard, politiker, d. 1972, 11 s. (A 618) - Enrico Mylius Dalgas, oberstløjtnant, hedeopdyrker, d. 1894, hans familiearkiv ( ), 11 s. (A 619) - Philip Rasch Dam, borgmester, MF, d og Markus Ludvig Dam, artillerikaptajn, d. 1851, 15 s. (A 620) - C. F. Degen, professor i matematik, d. 1825, 4 s. (A 621) - Christian Degenkolv, kontorchef v. Orlogsværftet, d. 1908, 5 s. (A 622) - De von Dernathske arkiver, (1620), ( ), 57 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Lars Dinesen, statsrevisor, politiker, d. 1915, 40 s. (A 625) - Familien v. Eggers ( ), 15 s. (A 626) - H. O. G. Ellinger, direktør for Landbohøjskolen, politiker, d. 1947, 36 s. (A 627) - C.T. Engelstoft, biskop, d. 1889, 13 s. (A 628) - Laurits Engelstoft, konferensraad, ordenshistoriograf, d. 1851, 10 s. (A 629) - Axel Ernst, sagfører, numismatiker, d. 1964, 15 s. (A 630) - F. F. Falkenstjerne, højskoleforstander, præst, MF, d. 1896, 6 s. (A 631) - Joh. Ferd. Fenger, præst, d. 1861, 16 s. (A 632) - Gunnar Fog-Petersen, redaktør, politiker, d s. (A 633) - Vilhelm Foss, stiftslandinspektør, d. 1862, 6 s. (A 634) - Ole Freuchen, provst, d. 1850, 3 s. (A 635) - Georg Fries, sproglærer, d. 1855, hans familiearkiv ( ), 3 s. (A 636) - Harry Frost, kriminalassistent ( ). 5 s. (A 637) - Eduard Geismar, professor, dr. theol., d. 1939, 14 s. (A 772) - Nikolai Nikolajewitch Gersdorff, lensbaron, hofjægermester, d. 1936, 7 s. (A 773) - M. C. Gertz, professor, dr. phil., d. 1929, 17 s. (A 774) - Niels Falck Gløersen, sognepræst på St. Thomas og St. Jan, d s. (A 775) - Anders Gommesen, lærer i Sønderup, d. 1922, 5 s. (A 776) - Familien Goos ( ), 21 s. (A 777) - Victor Gram, politiker, d. 1969, 5 s. (A 778) - Andreas Grau, redaktør, d. 1935, 5 s. (A 779) - Carl Frederik Grove, højskoleforstander, d. 1895, 11 s. (A 780) - J. P. M. Grüne, redaktør, d. 1878, 2 s. (A 781) - P. C. Larsen Grøn, kommunegartner, d. 1960, 22 s. (A 782) - Peter Albert Gude, etatsråd, herredsfoged, d. 1870, l s. (A 783) - Jacob Gude, justitsråd, inspektør for Vaisenhuset, d. 1810, 2 s. (A 784) - L. Gude, domprovst, dr. theol., d s. (A 785) - Henri Alexandre Guillaumos, legationssekretær i Paris, d. 1814, 9 s. (A 786) Side 9

10 - Vilhelm Güldencrone, baron, toldinspektør, d ( ), 25 s. (A 787) - Familien Güldencrone fra Vilhelmsborg ( ), 26 s. (A 788) - Knud Pedersen Gyldstjerne, til Tim og Ljungby, rigsråd, lensmand, d. 1552, 6 s. (A 789) - C. F. Gyllembourg (-Ehrensvärd), baron, politiker, landøkonomisk forfatter, d. 1815, 3 s. (A 806) - Thomasine Gyllembourg, f. Buntzen, forfatterinde, d. 1856, 6 s. (A 807) - Wolfgang Haffner, godsejer, politiker, d. 1887, 7 s. (A 790) - C. C. Hall, auditør, politiker, d. 1888, 13 s. (A 791) - Joseph Hambro, bankier, hofråd. d. 1848, 8 s. (A 792) - Holger Aagaard Hammerich, etatsråd, ingeniør, borgerrepr., MF, d s. (A ). Pris 9,20 kr. - Kaj August Hammerich, direktør for Købstædernes almindelige brandforsikring, d. 1946, og Louis Hammerich, konferensråd, borgmester, birkedommer, d. 1916, 5 s. (A 795) - Carl Hansen, redaktør i Skive, MF, d. 1940, 15 s. (A 796) - Hans Christian Hansen, væver, musiker, d. 1907, 2 s. (A 797) - H. N. Hansen, højesteretsadvokat, politiker, d. 1910, 2 s. (A 798) - Ole Hansen, politiker, d. 1928, 10 s. (A 799) - Povl Hansen, højskoleforstander, d. 1934, 108 s. (A ). Pris 9,20 kr. - Ludvig Harboe, biskop, d. 1783, 4 s. (A 802) - Familien Harbou ( ), 24 s. (A 803) - Peder Hass, realskolebestyrer, d. 1907, 3 s. (A 804) - Anton R. v. Hedemann, kontreadmiral, kammerherre, d. 1897, 7 s. (A 805) - J. L. Heiberg, forfatter, chef for Det Kgl. Teater, d. 1860, 16 s. (A 808) - Johanne Louise Heiberg, f. Pätges, skuespillerinde, d. 1890, 32 s. (A 809) - P. A. Heiberg, forfatter, d. 1841, 3 s. (A 810) - Familierne Heimbruch og Clüver (1371), ( ), 13 s. (A 811) - Johannes Helms, rektor, forfatter, professor, d. 1895, 9 s. (A 812) - Thorvald Helweg, sognepræst, d. 1917, 12 s. (A 813) - Poul Helweg-Larsen, provst, d. 1958, 20 s. (A 814) - R. J. F. Henrichsen, rektor, professor, d. 1871, 3 s. (A 815) - Peder Hersleb, biskop, d. 1757, 2 s. (A 816) - Hans Wilhelm Hertel, præst, d. 1872, 5 s. (A 817) - J. M. L. Hjort, provst, d. 1899, 3 s. (A 818) - Peder Hjort, professor, d. 1871, 4 s. (A 820) - Lage Hohendorff, generalløjtnant, d. 1729, 5 s. (A 821) - Harald Holm, statsrevisor, MF, d. 1903, 47 s. (A 822) - Jacob Holm, proprietær, cand. jur., d. 1892, 3 s. (A 823) - Andreas Gustav Holstein, greve, d. 1835, 2 s. (A 824) - Bent Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, MF, d. 1945, 15 s. (A 826) - C. Holstein (-Holsteinborg), til Holsteinborg, lensgreve, ML, d. 1924, 6 s. (A 827) - F. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, stænderdeputeret, d. 1836, 9 s. (A 828) - Frederik Conrad Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, generalløjnant, d. 1749, 3 s. (A 829) - Ludvig Holstein (Holsteinborg), lensgreve, politiker, d s. (A 830) - U. A. Holstein, til Holsteinborg, lensgreve, storkansler, geheimeråd, d. 1737, 2 s. (A 825) - F. C. Holsten, kaptajn, generaladjudant hos prins Christian Frederik i Norge, d s. (A 831) - Det Holtenske familiearkiv ( ), 36 s. (A 832) - De Høegh-Guldbergske arkiver ( ), 6 s. (A 833) - Sofus Høgsbro, højskoleforstander, statsrevisor, politiker. d. 1902, 35 s. (A 834) - Svend Høgsbro, justitsminister, d. 1910, 36 s. (A 835) - A. A. H. v. Irgens-Bergh, kaptajn, d (A 836) - M. F. v. Irgens-Bergh, legationsråd, d (A 837) - C. L. C. Irminger, viceadmiral, d. 1888, (A 838) - V. lrminger, kunstmaler, prof., d (A 839) - Bertel Jensen, redaktør, d (A 840) - Jens Peter Jensen, højskolelærer, d (A 841) - P. G. C. Jensen, højesteretssagf., landstingsm., d (A 842) - Jens Jensen-Sønderup, politiker, d (A 843) Side 10

11 - Franz v. Jessen, redaktør, d (A 844) - Hans Adolph Johansen, stud. theol., d (A 845) - Familien Juul-Rysensteen, arkiv fra Vilhelmsborg (A 846) - Frederik Olfert Jungersen, valgmenighedspræst, d (A 847) - Alfred Th. Jørgensen, dr. theol., filantrop, d (A 848) - Konrad Jørgensen, bogtrykker, red., landstingsm., d (A 849) - Jørgen Jørgensen, politiker, d (A 850) - Troels G. Jørgensen, højesteretspræsident, d (A 851) - Kall-Monradske Papirer (A 852) - Axel Kauffmann, oberst, kammerherre, d (A 853) - Jens Hansen Kiær, købmand, d.? ( ) (A 854) - C. W. Kiørboe, sognepræst, d (A 855) - C. Klitgaard, postmester, historisk forf, d (A ). Pris 13,80 kr. - A. Klubien, højesteretssagfører, d (A 859) - Poul Klubien, overretssagfører, d (A 860) - K. Knudtzon, generalmajor, kammerh., d (A 861) - Christen Kold, høj- og friskolemand. d (A ). Pris 15,80 kr. - Familien Kopp (Giede, Gartner, Kopp, Schroeder, Zahle) (A 865) - Christopher Krabbe, politiker, d (A 866) - Familien Krag (Steensballegård) (A ). Pris 9,20 kr. - A. F. Krieger, politiker, d (A 869) - J. P. Kristensen-Randers, højskoleforstander, d (A 870) - August F. N. Krohn, gen. major, hofchef, d (A 871) - F. J. Kaas, geheimestatsmin.. d (A 872) - Jacob E. Lange, familiearkiv ( ) (A 874) - Kristen Andersen Lange, seminarieforstander, d (A 875) - Lars Peter Larsen, missionær, professor. dr., d (A 877) - Thomas Chr. Larsen, politiker, hist. forf., d (A 878) - Johan Peter Larsen, fyrskibsfører, d (A 879) - Lars Larsen-Ledet, redaktør, afholdsagitator, d (A ). Pris 9,20 kr. - L H. Lefolii, rektor, d (A 882) - Orla Lehmann, politiker, d (A 883) - Levin Levinsen, amtsforvalter, d (A 884) - Familien Levinsen (A 885) - E. C. Lindberg, forstanderinde, d (A 886) - Peter Hiort Lorenzen, stænderdeputeret, d (A 887) - Familien Lunn og Knabstrup godsarkiv (A 888) - W. H. O. Madsen, officer, krigsminister, d (A 889) - J. N. Madvig, professor, politiker, d (A 890) - Finn Magnussen, geheimearkivar, oldforsker, d (A 891) - Familien Manthey-Wagner (A 892) - J. N. Marstrand, borgmester, d (A 893) - H. Martensen-Larsen, domprovst, d (A 894) - F. Meldahl, arkitekt, d (A ). Pris 9,20 kr. - Ejnar Mikkelsen, kaptajn, grønlandsfarer, d (A 897) - Gabriel Milan, generalfaktor, guvernør, d (A 898) - Laust Moltesen, historiker, politiker, d (A 899) - Carl Moltke, greve, geheimesratsminister, d (A 900) - D. G. Monrad, politiker, biskop, d (A 901) - Johannes Monrad, d. 1948, J. H. Monrad, d (A 902) - Peter Jacob Mouritzen, distriktsforstander, d (A 903) - A. G. Müller, d. 1833, F. A.Müller, d. 1795, O. F. Müller, d (A 904) - Ephraim Magdalus Møller, etatsråd, exam. jur., ( ) (A 905) - Henrik Møller, øjenlæge, d (A 906) - J. Christmas Møller, politiker, d (A ). Pris 13,80 kr. Side 11

12 - Theodor Valdemar Møller, læge, d (A 907) - Else Bruun de Neergaard, f. Holstein, fru, d (A 908) - P. Neergaard, sognepræst, d (A 909) - Edvard E. P. Nielsen, oberstløjnant, d (A 910) - N. P. Grønvald Nielsen, højskoleforstander, d (A 911) - Godske Nielsen, redaktør, stænderdeput., d (A 912) - Julius Alexander Nielsen, landdagsmand, d (A 913) - M. C. B. Nielsen, provst, politiker, d (A 914) - Oluf August Nielsen, historiker, arkivar, d (A 915) - Gordon Norrie, stabslæge, d (A 916) - Eiler Nystrøm, historiker, arkivmand, d (A 917) - J. Nørregaard, højskoleforstander, d (A 918) - F. A. Paludan, kommandør, d (A 919) - Harald Petersen, direktør, politiker, d (A 920) - Niels Otto Petersen, civilingeniør, driftsleder, d (A 921) - Niels Thorvald Petersen, redaktør, d (A 922) - P. N. Petersen, sognepræst, d (A 923) - J. V. Pingel, videnskabsmand, politiker, d (A 924) - Alfred Povlsen, højskoleforstander, d (A ). Pris 9,20 kr. - Karl Christian Ludvig Povlsen, valgmenighedspræst, d (A 927) - Kirsten Povlsen, frk., Ryslinge, d (A 928) - R. Prip, sognepræst, d (A 929) - H. G. Prosch, kæmner, justitsråd, d (A 930) - Slægten Prytz, ( div.år) (A 931) - V. Pürschel, overretssagfører, d (A 932) - G. J. Quaade, diplomat, minister, d (A 933) - Niels Hansen Rasmussen, gymnastikdirektør, d (A 934) - H. C. Reedtz, diplomat, minister, d (A 935) - Th. A. J. Regenburg, stiftamtmand, d (A ). Pris 9,20 kr. - Th. A. J. Regenburg, stiftamtm., d (Samlinger) (A 938) - Reventlow ske arkiver fra Altenhof ( ) (A 939) - C. Reventlow, greve, storkansler, d (A ). Pris 9,20 kr. - D. Chr. E. Reventlow, greve, kammerh., d (A 942) - Louise Stolberg, f. Reventlow, grevinde, d (A 943) - Sybille Reventlow, f. Schubart, d (A 944) - Ove Rode, redaktør, politiker, d (A ). Pris 9,20 kr. - J. Rosendal, højskoleforstander, d (A 947) - Axel Rosendal, biskop, d (A 948) - Hans Rosendal, højskoleforstander, d (A 949) - O. L. E. Rosenstand, sognepræst, d (A 950) - I. C. Rosenørn, overhofmesterinde, d (A 951) - Familien Gram (Roulund-Gram'ske familiearkiv) (A 952) - C. H. Rørdam, oberst, d. 1916, Kristine Rørdam, d (A 953) - H. F. Rørdam, præst, historiker, d (A 954) - Peter Rørdam, sognepræst, d (A 955) - H. W. Saxild, overlæge, dr. med., d (A 956) - Slægten Scavenius (Gjorslev) (A ). Pris 9,20 kr. - Anna Sophie Schack, d (A 959) - Frederik Christian Schack, greve, godsejer, d (A 960) - Friderica Augusta Schack, d (A 961) - Hans Schack, greve, feltherre, d (A ). Pris 9,20 kr. - Hans Schack, lensgreve, amtm., flnansdeput., d (A 964) - Knud Bille Schack, greve, godsejer, ritmester, d (A 965) - Otto Didrik Schack, lensgreve, stiftbefalingsm., d (A 966) - J. O. Schack-Rathlou, statsminister, d (A 967) Side 12

13 - Christen Skeel (Scheel), lensgreve, d (A 968) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, overstaldm., d (A 969) - Jørgen Skeel (Scheel), lensgreve, oberstltn., d (A 970) - Familien v. Scholten (l ) (A 971) - Philip Julius Schou, direktør, MF, d (A 972) - Joachim Frederik Schouw, professor, politiker, d (A 973) - F. Schrøder, sognepræst, d (A 974) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, oversekr., d (A 975) - Johan Sigismund Schulin, lensgreve, amtmand, d (A 976) - P. Chr. Schumacher, gesandt, amtmand, d (A 977) - O. G. Schwarz, herredsfoged, borgm., d (A 978) - F. Schwarz, oberstlnt., postm., d (A 979) - S. Schytz, borgmester, d (A 980) - Familien Sehested, arkivet på Broholm ( ) (A ). Pris 9,20 kr. - J. Sehested, kaptajn, d (A 983) - Selschausdal, privatarkiv og godsarkiv (A 984) - Carl Fr. Simony, dept. chef, politiker, d (A 985) - Johan Fr. Simony, stiftamtmand, d (A 986) - P. P. Smidt, friskolelærer, d (A 987) - Chr. O. S. Spleis, sognepræst, d (A 988) - Erik Høyrup Spur, sognepræst, d (A 989) - Slægten Steenstrup ( ) (1915) (A 990) - H. C. Steffensen, generalauditør, politiker, d (A 991) - Hendrik Stein, redaktør, ML, d (A 992) - Familien Steinmann(Tybjerggård) (A 993) - Gustav Stemann, d og Helga, d (A 994) - Poul Chr. Stemann, statsmin., d (A 995) - Paul Chr. Stemann, amtmand, d (A 996) - P. Fr. Storck, sognepræst, d (A 997) - H. B. Storck, arkitekt, d (A 998) - J. Swane, amtsforvalter, d. 1951, slægtsarkiv(a ). Pris 9,20 kr. - Kaj E. Svarre, chefredaktør, d (A 1001) - S. P. Svarre, redaktør, politiker, d (A 1002) - Enevold Sørensen, journalist, politiker, d (A 1003) - S. P. L. Sørensen, forst. f. Carlsberglab., prof., d (A 1004) - N.J. Termansen, gårdejer, MF, d (A 1005) - F. Thaarup, statistiker, historiker, d (A 1006) - Carl Frederik Tietgen, bankdirektør, d. 190l (A 1007) - Familien Thalbitzer, ( ) (A 1008) - Kristen Tovborg-Jensen, gårdejer, politiker, d (A 1009) - W. Fr. Treschow, højesteretsadv., politiker, d (A 1010) - Herman Trier, politiker, pædagog, d (A 101l ). Pris 13,80 kr. - Jacob Steffen Trier, grosserer, d (A 1014) - Anton Frederik Tscherning, officer, politiker, d (A 1015) - Eleonora Tscherning, f. Lützow, d (A 1016) - Eilert Peter Tscherning, oberst, d (A 1017) - Sara Sophie Tscherning, d (A 1018) - Chr. v. Ucken, landsdommer, d. før 1677 (A 1019) - Jens Vahl, provst, missions- og personalhist., d (A 1020) - C. v. Wassenberg, oberstløjtnant ( ) (A 1021) - Peter Vedel, direktør i Udenrigsministeriet, d (A 1022) - C. Fr. Wegener, gehejmearkivar, d (A 1023) - A. P. Weis, departementschef, d (A 1024) - H. M. Velschow, historiker, professor, d (A 1025) - P. Verrier, professor, d (A 1026) Side 13

14 - C. Willemoës, redaktør, d (A 1027) - C. L. With-Seidelin, kommandør, d (A 1028) - E. Wolff, general, d (A 1029) - Carl Theodor Zahle, politiker, d (A 1030) - Otto Zahle, rektor, d (A 1031) - C. C. Zahrtmann, admirai, d (A 1032). Det danske Advokatsamfund (A 1037) Foreninger: - De danske Atlanterhavsøer: Dansk Samvirke (A 1036) - Foreningen Danebrog, (A 1038) - Danmarks Realskoleforening, (A 1039) - Dansk forsorgsselskab, (A 1040) - Det Danske Missionsselskab (A 1041) - Grænseforeningen (A 1042) - Hielmstierne-Rosenkrones Stiftelse (A 1056) - Partiet Højre og Det Konservative folkeparti, (A 1043) - Højskolebladet, ca (A ). Pris 27,60 kr. - J. A. K. Bevægelsen, (A 1050) - Jyllandsposten (A 1051) - Den danske Købstadsforening (A 1055) - Foreningen Mødres og Børns bespisning (A 1053) - Dansk Forenet Sudan Mission (A 1052) - Venstrepartier , Venstre (A 1054). 5. Arkiver uden for Rigsarkivet Prisen er 4,60 kr. pr. titel, hvor intet andet er anført. - Ahrensburg, gods ved Hamburg (A ). Pris 18,40 kr. - Arbejderbevægelsens arkiv. De samvirk. Fagforb Louis Pio (A 1061) - Avsumgård, stamhus, Hjerm herred, Ringkøbing amt (A 1062) - Bakkehusets manuskriptsamling (A ). Pris 18,40 kr. - Det danske Baptistsamfund. Fagkatalog (A ). Pris 41,40 kr. - Birkelse, gods, Kær herred, Ålborg amt (familien Skeel) (A 1076) - Brattingsborg gods, Samsø, Holbæk amt (Grevskabet Samsøe) (A ), Pris 9,20 kr. - Brødremenigheden, Christiansfeld. Catalog Afskrift, 1956 (A ). Pris 9,20 kr. - Børringekloster, Skåne. C. G. Brambeck, 1849 (A ). Pris 18,40 kr. - Buderupholm, gods. Hornum h., Ålborg amt (A 1085) - Riksarkivet, Oslo. Eidsvollsbygningens arkiv (A 1086) - Engelholm gods, Bårse herred, Præstø amt (familien Wolff) (A 1087) - Frijsenborg, grevskab (A ). Pris 9,20 kr. - Fussingø, gods (stamhus), Sønderlyng herred, Randers amt (A 1091) - Gammel Køgegård (familien Carlsen) (A ). Pris 18,40 kr. - Giesegård, gods, Ringsted herred, Sorø amt (familien Schack) (A 1096) - Danneskiold-Samsøe ske privatarkiver på Gisselfeld ti11æg 1936 (A ). Pris 13,80 kr. - Glücksborg slot (hus- og familieark. Slesvig-Holsten-Glücksborg) (A 1100) - Hagestedgård, gods, Tuse herred, Holbæk amt (A 1101) - Herlufsholm stiftelse, Registratur tiilægsblade (A ). Pris 13,80 kr. - Herlufsholm stiftelse. Fortegn. o. ark. fotogr til RAs filmsamling (A 1105) - Oversigt over arkiverne på Knuthenborg. Reg. o. grev F. M. Knuths arkiv, (A 1106) Side 14

15 - Reg. over manuskripter i H. M. Kongens håndbibl., Chr.borg (A 1107) - Arkivet på Lindenborg. Foreløbig fortegn. + fortegn (A 1108) - Fortegnelse over arkivet på Matrup (familien Westenholz), marts 1930 (A 1109) - Arkivet på Moesgård I-III. Familieme Güldencrone og Dahl. Godsark. (A ( ). Pris 9,20 kr. - Fortegnelse over etatsråd A. E. M. Tangs ( ) arkiv på N. Vosborg (A ). Pris 9,20 kr. - Manuskr. og arkivalier, som fandtes på Orebygårds bibliotek (Fussing, 1918) (A 1114) - Registrant over arkivet på Pederstrup (Øjvind Andreasen, 1954) (A 1115) - Arkivet på Ravnholt I-IV ( ) (Sehestedt, Schack-Rathlou, Juul m.m,) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegn. o. Ribe Katedralskoles håndskr.saml. + Grønlunds saml. (A 1119) - Fortegnelse over arkivalier på Rosenborg (1967) (A 1120) - Schackenborg Familiearkiv (Jan. 1925, kopi af fortegn. v. godsinsp. Davidsen) (A 1121) - Akter vedr. Forhandl. i Slesvigs og Holstens Stænder Kiel, 1927 (A ). Pris 9,20 kr. - Skjoldenæsholm, gods, Ringsted herred, Sorø amt (A 1124) - Støvringgård, gods, Støvring herred, Randers amt (A 1125) - Registraturer over Sydslesvigske arkiver uden for Landesarchiv (1951) (A ). Pris 9,20 kr. - Torbenfeld, gods, Tuse herred. Holbæk amt, (P. B. Grandjean, 1912) (A 1128) - Arkiverne på Tranekær (Langeland), I-III (A ). Pris 9,20 kr - Arkivet på Ålholm. (Grevskabet Christiansholm) (Sigrid Wad, 1924) (A 1131) - Villestrup, gods, Hindsted herred, Alborg amt. (P. Møller og 1830) (A 1132) - Dansk-Vestindiske Akter i National Archives, Washington, DC. USA (A ). Pris 9,20 kr. - Vestindiske Lokalarkiver, Christianssted, St. Croix (A 1135) - Arkivet på Valdemar Slot (Tåsinge) (Sigrid Wad, afl. oversigt LAO) (A 1136) - Vallø Stifts arkiv (Fortegn. o. V. stiftskontors ark P. Møller. 1930) (A ). Pris 13,80 kr. - Fortegnelse over Vemmetofte Klosters arkiv (Brasch, 1867) (A ). Pris 9,20 kr. - Grevskabet Wedellsborgs arkiv (William Norvin 1912) (A ). Pris 9,20 kr. - Breve til og fra danske handlende i det Wahrendorffske arkiv på Åkers bruk (A 1144). 6. Landsarkivet for Sjælland m.m. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler Kirkebogsregistre - Trinitatis sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 129,25 kr. - Garnisons sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 156,50 kr. - Holmens sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 125,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 62,00 kr. - Frederiksberg sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 180,00 kr. - Vor Frelsers sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 70,50 kr. - Helligånd sogn, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 74,50 kr. - Vor Frue kirke, Kbh.vielsesreg (A ). Pris 101,50 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1418). Pris 4.60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1420). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1421). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A 1419). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåb, vielse og konfirmationsreg (A 1422). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. dåbsreg (A 1425). Pris 4,60 kr. - Slotskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Slotskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Kastelskirken, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 27,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 18,40 kr. - Kastelskirken, Kbh. register over hustruer (A 1438). Pris 4,60 kr. - Kastelskirken, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 13,80 kr. Side 15

16 - Frederiks tyske kirke, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. vielsesreg (A ). Pris 13,80 kr. - Frederiks tyske kirke, Kbh. begravelsreg (A ). Pris 9,20 kr, - Vartov menighed, Kbh. dåbsreg (A 1453). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. vielsesreg (A 1454). Pris 4,60 kr. - Vartov menighed, Kbh. begravelsesreg (A ). Pris 9,20 kr. - Fødselsstiftelsen, Kbh. dåbsreg (A ). Pris 18,40 kr. - Reg. t. københavnske meningheders kirkebøger, nemlig: Søkvæsthuset , Ladegården og Pesthuset , Tvangs- og Arbejdsanstalten , Abel Cathrines Stiftelse , Børnehuset og Christianshavns straffeanstalt , Almindelig Hospital , Frederiks Hospital , Det civile Arresthus , Pesthuset m.m (A ). Pris 58,00 kr. - Sct. Olai sogn, Helsingør dåbsreg (A ). Pris 49,50 kr. - Roskilde domsogn dåbsreg (A 1488). Pris 4,60 kr. - Sorø sogn dåbsreg (A 1489). Pris 4,60 kr. Borgerskabsregistre Registre over borgerskaber, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (A ). Pris 83,00 kr. Skifteregistre, København Indtil Skiftekommissionen, forseglingsprotokoller (A ). Pris 41,50 kr. - Skiftekommissionen, behandlingsprotokoller (A ). Pris 23,00 kr. - Skiftekommissionen, konceptskifter m.v. (A ). Pris 54,00 kr. - Hofretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 9,20 kr. - Borgretten, ordinære boer m.v. (A ). Pris 13,80 kr. Efter Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 27,60 kr. - Hof- og Stadsretten, eksekutorboer m.v (A ). Pris 36,80 kr. - Hof- og Stadsretten, samfrændeskifter m.m (A ). Pris 9,20 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 87,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 489,50 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 58,00 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 95,25 kr. - Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokoller (A ). Pris 625,60 kr. Registraturer og forskellige utrykte hjælpemidler. Københavns politi. Politidirektøren Udtagne sager L: Div. Dødeblade for Kbh (alfab. register over døde i Kbh.) 176 kort (A ). Pris 788,50 kr. 7. Tidsskrifter Danske Magazin (Udg. af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog) række. 24 bd. Kbh række ( ) 6 bd s. 2. række (Nye Danske Magazin) ( ) 6 bd s. 3. række ( ) 6 bd s. 4. række ( ) 6 bd s. Kompl. 151 kort (B ). Pris 573,60 kr. Indhold 1 kort (B 190). Pris 4,60 kr. 1. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Side 16

17 1. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 1.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3.bd. 3 kort (B ). Pris 15,00 kr. 2. rk. 4.bd, 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 5.bd. 4 kort (B ). Pris 20,00 kr. 2. rk. 6.bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 3. rk. 1.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 2.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 3.bd. 6 kort (B ). Pris 27,60 kr. 3. rk. 4.bd. 7 kort (B ). Pris 32,20 kr. 3. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 3. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 1.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 2.bd. 9 kort (B ). Pris kr. 4. rk. 3.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 4.bd. 9 kort (B ). Pris 41,40 kr. 4. rk. 5.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. 4. rk. 6.bd. 8 kort (B ). Pris 36,80 kr. Historisk Museum eller Tidsskrift for utrykte hist. Kildeskrifter, især Danmark vedkommende. Udg af A. Becker. 1. bd., 1. hft. Kbh. [1848]. 177 s. 2 kort (B ). Pris 10,00 kr. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Litteraturhistorie. Udg. af Chr. Bruun m.fl række. 12 bd. Kbh række ( ), 6 bd s. 2. række ( ), 6 bd s. Kompl. 60 Kort (B ). Pris 240,00 kr. 1. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 1. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 3. bd. 5 kort (B l). Pris 25,00 kr. 1. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 1. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. række 30 kort (B ). Pris 127,50 kr. 2. rk. 1. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 2. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 3. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 4. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 5. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. 2. rk. 6. bd. 5 kort (B ). Pris 25,00 kr. Samlinger til den Danske Historie. Udg. af B. C. Sandvig og P. F. Suhm. 2 bd. Kbh (B ). Pris 67,50 kr. Nye Samlinger til den Danske Historie. Udg. af R. Nyerup og P. F. Suhm. 4 bd. Kbh (B ). Pris 81,00 kr. Historiske Aarbøger. Udg. af C. Molbech. 3 bd. Kbh (B ). Pris 36,75 kr. Side 17

18 8. Danmarks historie i alm. eller større tidsrum Aktstykker og breve samt andre traktater Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold Udg. i Uddrag af Rigsarkivet v. C. F. Bricka m.fl. Kbh bd s. Kompl. 184 kort (B ). Pris 772,80 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 26,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 42,00 kr, kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 42,00 kr kort (B ). Pris 47,25 kr kort (B ). Pris 36,15 kr kort (B ). Pris 36,75 kr kort (B ). Pris 31,50 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B. 48 Skånske Registre bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 51 Skånske Tegnelser bd kort (A ). Pris 13,80 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske Tegne1ser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.51 Skånske TegneIser bd kort (A ). Pris 32,20 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 57,95 kr. Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 78,60 kr. Danske K.ancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 129,05 kr. Side 18

19 Danske Kancelli B.54 Sjællandske Registre bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 49,70 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 105,55 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 101,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 144,65 kr. Danske Kancelli B.57 Sjællandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 168,15 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.64 Fynske Registre bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A 2635). Pris 4,60 kr. Danske Kancelli B.67 Smålandske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 23,00 kr. Danske Kancelli B.72 Fynske Tegnelser bd kort (A ). Pris 74,50 kr. Danske Kancelli B. 75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 9,20 kr. Danske Kancelli B.75 Smålandske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 27,60 kr. Danske Kancelli B.78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 86,95 kr. Danske Kancelli B. 78 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Side 19

20 Danske Kancelli B.18 Jyske Registre bd kort (A ). Pris 36,80 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 41,40 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 66,20 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 91,10 kr. Danske Kancelli B.81 Jyske Tegnelser bd kort (A ). Pris 53,80 kr. Danske Kancelli B.60 Registre og Tegnelser for Rigsrådet kort (A ). Pris 18,40 kr. Meddelelser fra Rentekammerarchivet Udg. af J. Grundtvig. 5 bd. Kbh. (B ). Pris 47,25 kr. Beretninger (årbøger, krøniker, kongelister o.l.) fra tiden før o / Samlinger Scriptores rerum Danicarum medii ævi. Udg. af Jac. Langebek m.fl. Kbh., bd s. Register samt rettelser og tilføjelser: Kortene B (bd. 9). Indholdsfortegnelser fra bd. 1-8: Kort Kompl. 168 kort (B ). Pris 591,40 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 75,20 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 71,30 kr. Bd kort (B ). Pris 63,40 kr. Bd kort (B ). Pris 91,10 kr. Indhold 1 kort (B 1149). Pris 4,60 kr. Monumenta historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie, især fra det 16. Aarhundrede. Udg. af H.F. Rørdam række. 4 bd. - Kbh., række ( ), 2 bd s. 2. række ( ), 2 bd s. Kompl. 28 kort (B ). Pris 124,95 kr. 1. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 1. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 1. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 14 kort (B ). Pris 66,15 kr. 2. rk. 1. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. 2. rk. 2. bd. 7 kort (B ). Pris 36,75 kr. Bearbejdelser efter o / Større tidsrum Edv. Holm: Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskil1else ( ). Kbh bd s. Bd. 1: bd II: bd. III, 1: bd. III, 2: , bd. IV, 1: , bd. IV, 2: , bd. V: , bd. VI, 1; , bd. VI, 2: , bd. VII, 1: , bd. VII, 2: Kompl. 64 kort (B ). Pris 268,80 kr. Side 20

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

A. D. JØRGENSEN OG 1864

A. D. JØRGENSEN OG 1864 TROELS G. JØRGENSEN A. D. JØRGENSEN OG 1864 Mit livs tilskikkelse er blevet den, hver dag i det mindste én gang at føle bredden af mine særlige landsmænds tunge lod. A. D. Jørgensen i 1883 til M. Birkeland

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere